LEUSDER HANDBAL VERENIGING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEUSDER HANDBAL VERENIGING"

Transcriptie

1 Ja, ik wil graag lid worden van de Leusder Handbal Vereniging en lever dit formulier voorzien van één recente pasfoto (digitale pasfoto mag ook via ), de incassomachtiging (p2) en de vrijwilligersinventarisatie (p3) in bij het onderstaande adres van de ledenadministratie. Roepnaam Geboortedatum M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon nr. Mobiel nr. adres Voor jeugdleden, indien beide ouders niet samenwonen. 2 e telefoon nr. 2 e mobiel nr. 2 e adres Ik meld mij aan voor het volgende lidmaatschap: spelend, reguliere competitie spelend, recreantencompetitie niet spelend bondslid (van toepassing bij bijv. coaches; er geldt geen contributieplicht) trimhandbal verenigingslid (van toepassing bij vrijwilligers; er geldt geen contributieplicht) Ik ben wel / geen lid geweest van een andere handbalvereniging. Indien ja, welke? Van Tot Betaalwijze Incasso Let op: lever ook de machtiging ondertekend in! Wij verzoeken u contact op te nemen met de penningmeester indien u op een andere wijze wilt betalen. Ondergetekende gaat akkoord met de aan dit aanmeldingsformulier gehechte Algemene regels van het lidmaatschap. Handtekening nieuw lid: Handtekening ouder of voogd: (voor leden beneden 18 jaar) Dit gedeelte wordt door de ledenadministratie ingevuld Datum inschrijving Registratienummer Pagina 1 van 5

2 Machtiging doorlopende SEPA incasso Incassant: Incassant ID: Machtigingskenmerk: LHV, De Hank 91, 3832 JK, Leusden, Nederland NL94ZZZ ZQ056LT + <7 cijferig volgnummer>, deze wordt voor de eerste incasso doorgegeven. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: - LHV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank zodat die een bedrag van uw rekening kan afschrijven wegens inschrijfgeld, kleedgeld en contributie; - uw bank om doorlopende een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van LHV. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. IBAN rek.nummer Voorletters Adres Postcode Woonplaats Plaats en datum: Handtekening Subsidie Jeugdfonds de Boom Kinderen van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen via Jeugdfonds De Boom sporten, muziek maken of een andere hobby uitvoeren. Het Jeugdfonds is opgericht door Stichting De Boom en wordt uitgevoerd door Welzijn Leusden. Het Jeugdfonds vergoedt de kosten van één activiteit en de bijbehorende kosten om de activiteit te kunnen uitvoeren. Handbal is zo n activiteit. Bijbehorende kosten die vergoed worden zijn bijvoorbeeld de benodigde kleding en attributen. Voor informatie over de hoogte van het minimuminkomen en aanvraag van de bijdrage kunt u bij Welzijn Leusden terecht: of telefoonnummer Regeling Sociale Participatie Leusden De Regeling Sociale Participatie is er om mensen met een laag inkomen in de gelegenheid te stellen actief deel te nemen aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Per gezinslid vanaf drie jaar kunt u per jaar een bedrag krijgen voor de kosten van bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub. De regeling wordt gecoördineerd door de gemeente Amersfoort. Meer informatie via het digitaal loket van of via telefoonnummer Pagina 2 van 5

3 Vrijwilligersinventarisatie nieuwe leden LHV LHV is blij met haar vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging. Of je nu een kleine of grotere vrijwilligerstaak doet, het is een leuke manier om betrokken te zijn bij de vereniging en je steentje bij te dragen. Voor iedereen is er wel een taak die past bij zijn of haar interesse en beschikbare tijd. Via deze vragenlijst willen we inventariseren wat jij voor LHV zou kunnen betekenen. Voornaam Ouder/verzorger van (naam lid) Beroep/opleiding Andere opleiding(en) Hobby s/interesses Heb je ervaring met vrijwilligerswerk?: Ja Nee Zo ja, aard van het vrijwilligerswerk: 1. Ik wil graag iets betekenen voor de vereniging Ja Nee Wekelijks Ik heb daar uur per week de tijd voor Maandelijks Ik heb daar uur per maand de tijd voor Gedurende een bepaalde periode : in de maand t/m Incidenteel Anders, namelijk: 2. Ik heb belangstelling voor: een uitvoerende taak in de Technische commissie (bv trainer, coach, scheidsrechter) een taak in de Technische commissie (bv contactpersoon, wedstrijdsecretaris) werkgroep vrijwilligers administratieve taak hulp bij organiseren van Grote Clubactie (sept.) of collecte Jantje Beton (maart) organiseren van een leuke geldwerfactie Sponsorcommissie (benaderen en contacten met sponsors) PR (bv. website, nieuwsbrief, promotiemateriaal) klussen, onderhoudswerkzaamheden organisatie of hulp bij een activiteit voor jeugd of senioren een taak in de kantinecommissie hulp bij schoonmaken kantine hulp of organisatie van een toernooi (bv schoolhandbaltoernooi) een bestuursfunctie ik wil wel iets doen, maar weet niet wat Overig, te weten: 3. Ruimte voor vragen en/of opmerkingen: Pagina 3 van 5

4 Algemene regels van het lidmaatschap 1. Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier kunt u voorzien van één recente pasfoto inleveren bij de ledenadministratie. 2. De contributie voor de verschillende leeftijdscategorieën bedraagt voor het seizoen 2013/2014 Geboortejaar Categorie Maandcontributie Jaarcontributie 2007 en jonger Kabouters (H) 8,-- 96, F-jeugd 10,50 126, E-jeugd 13,-- 156, D-jeugd 15,50 186, C-jeugd 18,-- 216, B-Jeugd 19,50 234, A-jeugd 21,-- 252, en ouder Senioren 26,-- 312, en ouder Recreanten 15,50 186, en ouder Trimhandbal 2,50 per keer en éénmalige bijdrage voor binnenseizoen van 15,- Niet van toepassing Het inschrijfgeld (eenmalig) bedraagt 10 euro en het kleedgeld is voor het seizoen 2013/2014 vastgesteld op 8 euro. De betaling van de contributie, kleedgeld en inschrijfgeld gaat middels automatische incasso. 3. Elk nieuw lid ontvangt na aanvraag de statuten. 4. Aan de hand van de statuten en reglementen kan het bestuur bijzondere beslissingen nemen of een andere regeling treffen. 5. Tijdens de wedstrijden zijn de leden verplicht het verenigingstenue te dragen; blauw shirt, zwarte broek, witte sokken en sportschoenen zonder zwarte zolen. Met het huidige kledingbeleid komt dit neer op het gebruik van de per team beschikbaar gestelde kledingsets waarin opgenomen zijn een shirt en een broek. Elk lid zorgt zelf voor witte sokken en sportschoenen. Per jaar is voor de kleding een bijdrage per lid nodig. 6. Trainingen, trainingstijden, wedstrijdprogramma, aankondigingen e.d. worden gepubliceerd op 7. Leden worden gevraagd verenigingstaken te verrichten (minstens veld,- zaaldiensten e.d.). 8. Leden zijn verplicht wijzigingen in adres schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie. 9. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden bij de ledenadministratie en wel schriftelijk. Opzeggen kan alleen per 30 juni. De opzegging dient voor 1 juni verzonden te zijn. 10. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap dus ook de contributie automatisch met 1 jaar verlengd. (Bij tussentijds opzeggen betaal je tot einde lopende seizoen). 11. Verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Pagina 4 van 5

5 Richtlijnen voor ouders van jeugdleden De thuiswedstrijden: Bij de thuiswedstrijden is het belangrijk dat de kinderen minimaal een halfuur voor de wedstrijd aanwezig zijn, zodat er voldoende tijd is om te verkleden en warm te lopen. De ouders die de kleding hebben gewassen dienen ervoor te zorgen dat de tas met de kleding er drie kwartier van tevoren is. Ouders worden geacht niet op de wisselbank plaats te nemen: die is bestemd voor de spelers en de coach. De uitwedstrijden: Voor het vervoer zie het wedstrijdschema. Wanneer we op het veld handballen vertrekken we vanaf de kantine, tijdens de zaalcompetitie vertrekken we vanaf de Korf. Indien u op de vermelde datum niet kunt rijden, is het de bedoeling dat u zelf voor vervanging zorgt, b.v. door met een andere ouder te ruilen. Door het vervoer middels een schema te regelen, zijn we in ieder geval verzekerd van genoeg auto's. Uiteraard is het nog leuker als zoveel mogelijk ouders mee gaan kijken. Veld en Zaaldiensten: Ouders worden per toerbeurt ingedeeld als veld- of zaaldienst bij de wedstrijd van hun kinderen. In het wedstrijdschema wordt de indeling vermeld. Wat de diensten inhouden vindt u op de website onder Clubinfo. Afmelden: Als uw kind niet kan trainen, meldt dit zo snel mogelijk aan de trainer. Wanneer uw kind een wedstrijd niet kan meespelen, geef dit door aan de coach, het liefst zodra het wedstrijdschema bekend is, doch uiterlijk bij de laatste training, zodat de coach nog iemand anders kan regelen om in te vallen. Naast de competitie doen we ook nog mee aan het bekertoernooi, het pinkstertoernooi en enkele activiteiten die door de bond worden georganiseerd. De bedoeling is dat ieder jeugdlid zoveel mogelijk aan deze activiteiten deelneemt. Indien uw kind aan een van deze activiteiten niet meedoet, dient ook voor deze activiteiten voor de laatste training te worden afgemeld bij de coach. Douchen: Wij willen dat alle kinderen na afloop van hun wedstrijd douchen. Er wordt door de kinderen nogal eens aangegeven dat ze snel weg moeten en daarom thuis douchen. Het douchen vinden wij een onderdeel van de wedstrijd, behalve dat het hygiënisch is, bevordert het de teamgeest. Kleding, schoeisel, sieraden: Bij ons tenue behoren witte sokken met boord (geen enkelkousjes). Goede sportschoenen zijn belangrijk, deze hoeven niet duur te zijn, maar wel stevig en voorzien van een goed profiel in de zool en het liefst schoenen met veters. Laat de kinderen hun sieraden thuis afdoen voor een wedstrijd. Ze mogen immers niet met sieraden om een wedstrijd spelen. Ook mogen de nagels niet te lang zijn en moeten oorbellen en piercings worden afgeplakt. Wassen van de kleding: Ieder team heeft een wedstrijdtas gevuld met o.a. kleding. De bedoeling is dat de ouders per toerbeurt de kleding wassen. Tenslotte volgen hier uit de gedragscode van LHV de specifieke punten voor ouders en verzorgers: Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en stimuleer het in zijn/haar spelplezier. Geef tijdens de wedstrijd geen aanwijzingen. Dat is de rol van de coach / begeleider. Ouders dragen in hun activiteiten ten minste bij, op basis van de richtlijnen voor ouders. Geef kinderen positieve feedback. Ook een verloren wedstrijd kan met veel plezier gespeeld zijn en kan een leermoment zijn geweest. Vraag de coach na de wedstrijd om uitleg, indien zaken tijdens de wedstrijd onduidelijk waren. Pagina 5 van 5

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Informatieboekje. K.V. Leonidas

Informatieboekje. K.V. Leonidas Informatieboekje K.V. Leonidas 1 Voorwoord Beste lezer, Hartelijk welkom bij korfbalvereniging Leonidas uit Noordwolde! Korfbalvereniging Leonidas is opgericht op 29 mei 1942 en nog altijd springlevend!

Nadere informatie

Handbalvereniging Margraten

Handbalvereniging Margraten Handbalvereniging Margraten INFORMATIEBULLETIN 2014-2015 www.handbalverenigingmargraten.nl versie 3: 2014-10-30 INHOUDSOPGAVE Informatiebulletin pagina 3 Contact pagina 3 Onze vereniging pagina 3 & 4 De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 1 Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 2 Voorwoord Via deze info-gids willen nieuwe leden wegwijs maken binnen onze vereniging. Natuurlijk is het ook een handige gids voor bestaande leden,

Nadere informatie

Handbalvereniging VOICE Nijkerk

Handbalvereniging VOICE Nijkerk Handbalvereniging VOICE Nijkerk BESTUUR Voorzitter Vice-voorzitter Secretariaat Wedstrijdsecretariaat Penningmeester Algemeen bestuurslid Jeugd- en evenementencommissie Technische commissie Sponsorcommissie

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Almonte Basketbal Eindhoven

Huishoudelijk Reglement Almonte Basketbal Eindhoven In dit Huishoudelijk Reglement (HR) is de regelgeving weergegeven met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken en interne aangelegenheden binnen Almonte Basketbal te Eindhoven. Het beschrijft rechten

Nadere informatie

Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje

Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje INHOUD Welkom!... 1 Website... 1 Nieuwsbrief... 1 De St!p... 1 Kleding... 1 Vervoer... 2 Gedragscodes... 2 Algemene gedragsregels... 2 Clubhuis en veld... 3 Spelers

Nadere informatie

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO Inhoudsopgave Jeugdplan RKSV NEO... 2 1. INLEIDING... 4 2. JEUGDBESTUUR...

Nadere informatie

Vinden van een geschikt persoon voor een bepaalde taak of functie

Vinden van een geschikt persoon voor een bepaalde taak of functie VOORBLAD Vinden van een geschikt persoon voor een bepaalde taak of functie Als er een vacature in de vereniging is, bijvoorbeeld omdat iemand stopt met een functie in het bestuur of een commissie, ga je

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN

REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN Revisie 5 (concept) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 FUNCTIES JEUGDCOMMISSIE...3 TAAKOMSCHRIJVING SECRETARIS...4 TAAKOMSCHRIJVING JEUGD COÖRDINATOR REV.3...5 TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER GEUZENMIDDENMEER CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GeuzenMiddenmeer is een multiculturele, buurtgerichte voetbalvereniging voor het hele gezin. GeuzenMiddenmeer is op 1 juli 1997 ontstaan na een fusie

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen IN FORMATIE 2013-2014 INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013

Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013 Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013 Pagina 1 Teamleider jeugdteam Voetbalvereniging KDO is in hoge mate afhankelijk van de inzet en steun van vrijwilligers. Daarom bedanken we je in de eerste

Nadere informatie

Technische informatie. voor het seizoen 2015-2016

Technische informatie. voor het seizoen 2015-2016 Dit boekje is van: Team: Leider(s): + telefoon Trainer(s): + telefoon Technische informatie Contactpersonen Technische Commissie: voor het seizoen 2015-2016 E en F teams en kangoeroes: C en D teams: A

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in een lidmaatschap bij onze vereniging. De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden gaat in 2015 onderzoeken of het mogelijk is om alle leden

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER 2013

INSCHRIJFFORMULIER 2013 Achternaam: INSCHRIJFFORMULIER 2013 Voornaam: Voorletters: Geboortedatum: - - M/V Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: - E-Mailadres: Schrijft zich in voor de volgende afdeling: Afdeling (s.v.p aankruisen)

Nadere informatie

Handleiding Teamleider ...

Handleiding Teamleider ... . USV Hercules Jeugdvoetbal Prof R Boslaan 20 3571 CR Utrecht Tel: (030) 2713568 Hercules.jeugdvoetbal@hccent.nl www.hercules-utrecht.nl Handleiding Teamleider........ In dit document staan aanwijzingen,

Nadere informatie

Informatieblad Seizoen 2013 / 2014

Informatieblad Seizoen 2013 / 2014 JEUGDAFDELING v.v. Alblasserdam Informatieblad Seizoen 2013 / 2014 Opgericht 7 mei 1928 Aangesloten bij K.N.V.B Koninklijk goedgekeurd 6 maart 1959 No. 36 Sportpark Souburgh, Vinkenpolderweg, 2952 AV Alblasserdam

Nadere informatie

Bedrijfsfitness informatie

Bedrijfsfitness informatie IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven: Kan ik meedoen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Opgesteld door: Bestuur en Technische Commissies Datum: juni 2015 Versie: 4.0 Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Definitief vast gesteld

Nadere informatie

INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL

INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL SEIZOEN 2015-2016 Bedankt voor een mooi seizoen Als trotse hoofdsponsor van Onze Gezellen Voetbal bedanken wij jullie voor een mooi seizoen. We hopen jullie ook

Nadere informatie

pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten De Grote

pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten De Grote pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten Clubactie Blessures Verdere informatie Contributie De Grote Inleiding voor je ouders Als uw kind lid wil worden

Nadere informatie