1124 jongeren over goed in je vel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1124 jongeren over goed in je vel"

Transcriptie

1 DOSSIER 1124 jongeren over goed in je vel Datum: 27 juni 2016 De Vlaamse jeugdraad het officiële adviesorgaan van de Vlaamse regering voor kinderen, jongeren en hun organisaties - koos als één van haar prioriteiten voor Psychisch welzijn. Aanleiding hiervan is dat er veel jongeren zijn die op een bepaald moment niet goed in hun vel zitten en dat één op vijf jongeren kampt met een psychisch probleem. Het is belangrijk dat deze jongeren op een goeie manier geholpen worden. En dat we goed begrijpen waar jongeren zelf nood aan hebben en hoe zij anderen kunnen helpen. Daarnaast willen we met dit traject ook het taboe doorbreken. Een werkgroep bestaande uit vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad gaat gedurende drie jaar rond dit thema aan de slag. Ze voerden reeds gesprekken met experts van onder andere Te Gek!?, TeJo, KULeuven, Kinderrechtencommissaris, enkele instellingen uit de jeugdhulp, Daarnaast organiseerden ze ook een dialoogmoment waarop jongeren, beleidsmakers en experts met elkaar in gesprek gingen over psychisch welzijn bij jongeren. Om ook de mening van een grotere groep jongeren te kennen, stelden ze een online enquête op. De enquête werd breed online verspreid, gericht naar de doelgroep jongeren tussen jaar. We bereikten in totaal 1124 jongeren. Het is een open bevraging en geen onderzoek, dus we garanderen geen representativiteit. Wel is deze steekproef relevant gezien het hoge aantal respondenten die we hebben bereikt. In het najaar volgen (in navolging van de enquête) gesprekken met jongeren die we in mindere mate bereikten met de enquête. Daarnaast zullen we in het najaar ook enkele good practices bezoeken. Het traject zal uitmonden in concrete aanbevelingen voor het beleid op Vlaams, federaal en Europees niveau. We kaderen dit project binnen de gestructureerde dialoog, een Europees proces dat jongeren en beleidsmakers uit Europa bij elkaar brengt om te discussiëren en beleidsaanbevelingen te formuleren rond het thema enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe. Wij focussen hierbij op de kwetsbare groep jongeren met psychische problemen. Meer info over ons werk? jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 1 > 17

2 1 Wie zijn deze 1124 jongeren? Leeftijd 12% 10% 8% 6% 11% 10% 10% 11% 8% 9% 8% 8% 7% 6% 4% 3% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% Geslacht x 1% man 19% vrouw 80% 1124 jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 2 > 17

3 Nederlands en een andere taal 10% Thuistaal Alleen een andere taal 1% Alleen Nederlands 89% Provincie Vlaams-Brabant 14% Brussel 1% West-Vlaanderen 24% Antwerpen 22% Oost-Vlaanderen 29% Limburg 10% 1124 jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 3 > 17

4 Ik ben... leerling in het ASO 24,8% leerling in het TSO 7,9% leerling in het KSO 1,1% leerling in het BSO 4,8% leerling in het deeltijds onderwijs leerling in het BuSo 0,3% 0,4% student aan de hogeschool 20,8% student aan de universiteit 23,7% werkzoekend 2,0% werkend 11,0% andere: 3,0% 0% 10% 1 20% 2 30% 1124 jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 4 > 17

5 2 Hoe voelen deze 1124 jongeren zich? Psychische problemen zijn geen ver-van-hun-bed-show voor jongeren. 80% van de respondenten heeft minstens twee vrienden die zich niet goed voelen in hun vel. Meer dan 2/3 e van de respondenten voelt zich vaak gelukkig & tevreden, maar we zien ook dat 1/3 van de respondenten aangeeft zich vaak droevig, bedrukt of ongerust te voelen. 38% van de respondenten kampt met een psychisch probleem - Gedefinieerd op basis van volgende definitie Zich langdurig niet goed in hun vel voelen, én hun gemoedstoestand verhindert hen om hun dagdagelijkse taken uit te voeren. Het heeft bijvoorbeeld effect op schoolwerk, sociale leven en/of hobby's. - Bij mannen is dit 29%, bij vrouwen 40%. Wanneer het niet goed gaat met jongeren, merken ze dat vooral aan dat ze prikkelbaarder zijn, minder energie hebben, en minder zin hebben in activiteiten. 90,0% Als je je niet goed voelt, waaraan merk je dat? Ik ben prikkelbaarder. 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 76,4%75,9% 57,6% 56,0% 36,8% 27,8% 18,0% 16,7% 6,3% Ik heb minder energie. Ik heb minder zin in activiteiten. Ik slaap slechter. Ik heb minder of meer eetlust. Ik heb fysieke kwaaltjes (bv. ziek worden, rugpijn...). Ik heb slechtere schoolresultaten. Ik heb problemen met vrienden. Iets anders 1124 jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 5 > 17

6 3 Wat ligt aan de oorzaak? De belangrijkste oorzaak waardoor jongeren zich minder goed voelen is het gevoel niet te kunnen voldoen aan de verwachtingen die aan hen gesteld worden, gevolgd door moeilijkheden op school. Daarnaast geven jongeren aan ook niet altijd te weten hoe het komt dat ze zich minder goed voelen. 70,0% 60,0% 50,0% 60,2% Als je je minder goed voelt, waar ligt dat dan aan? Ik heb het gevoel dat ik niet kan voldoen aan de verwachtingen die aan mij gesteld worden. Ik heb het moeilijk op school. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb problemen thuis. 40,0% 30,0% 41,4% 36,1% 33,1% Ik moest afscheid nemen van iemand die mij dierbaar is. Ik heb er aanleg voor. 22, Ik heb financiële problemen. 20,0% 15,9% 19,2% Ik heb het moeilijk met mijn geaardheid. 10,0% 7,2% 5,6% 4,0% Ik word gepest. 0,0% Iets anders Bij 20% andere redenen geven jongeren aan dat relationele problemen, vriendschappen en zelfbeeld de voornaamste oorzaken zijn waardoor ze zich minder goed voelen jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 6 > 17

7 4 Hoe gaan jongeren ermee om? Wanneer jongeren zich niet goed voelen zien we dat de bevraagde jongeren op verschillende manieren reageren. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan vrienden op te zoeken en het gesprek ermee aan te gaan. De andere helft trekt zicht terug en verwerkt gevoelens op zichzelf. Muziek is bij bijna 70% van de bevraagde respondenten een enorm belangrijke manier om gevoelens te verwerken. Wat doe je wanneer je je niet goed voelt? Ik praat erover met iemand anders, namelijk: Ik neem anoniem contact op met een hulpverlener via telefoon, mail of chat. Ik praat met een hulpverlener. (bv. dokter, psycholoog...) Ik praat erover met een leerkracht. 5,4% 5,8% 3, 12,4% Ik praat erover met mijn ouders. 18,3% Ik praat erover met een vriend of vriendin. 54,8% Ik probeer de oorzaak van het probleem aan te pakken. 23,6% Ik trek mij terug en laat het verdriet toe. Ik zoek informatie over mijn probleem op het internet, in een boek of een folder. Ik doe dingen die schadelijk kunnen zijn voor mijn gezondheid (druggebruik,zelfverwonding,...) Ik ga bewegen of sporten. 17,8% 15,9% 31,0% 53,2% Ik zoek de natuur op. 25,4% Ik luister naar muziek. 68,9% Niets bijzonder. 16,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 37% van de jongeren heeft niet het gevoel hun problemen de baas te kunnen. Ik kan mijn problemen de baas. helemaal niet waar Ik kan mijn problemen de baas. 9,1% 28,1% 45,9% 17,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% eerder niet waar eerder waar helemaal waar 1124 jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 7 > 17

8 5 Bij wie kunnen jongeren terecht? Meer dan 80% van de respondenten beaamt de stelling Als ik me slecht voel probeer ik anderen daar zo weinig mogelijk mee te belasten. Als ik me slecht voel, probeer ik anderen daar zo weinig mogelijk mee te belasten. 2,0% 14,9% 39,2% 43,9% helemaal niet waar eerder niet waar eerder waar helemaal waar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Contact en afspreken met vrienden geeft jongeren het meeste energie (81,8%) Wat geeft jou energie? 90,0% 80,0% 81,6% Afspreken met vrienden Muziek spelen of beluisteren 70,0% 66,4% 64,4% Een goeie babbel 60,0% Sporten 50,0% 40,0% 30,0% 49,4% 44,2% 43,6% 32, 28,3% Naar de jeugdbeweging of jongerenorganisatie gaan Creatief bezig zijn (dans, kunst, toneel, mode,...) Vrijwilligerswerk doen Boeken lezen 20,0% 10,0% 7,1% 11,0% Online Gaming Iets anders 0,0% Meer dan de helft (54,8%) vindt dit contact belangrijk om om te gaan met moeilijkheden. Twee op drie jongeren vindt dat hun vrienden hen begrijpen, terwijl slechts minder dan de helft vindt dat hun ouders hun situatie begrijpen jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 8 > 17

9 Iets minder dan de helft (44,4%) van de bevraagde jongeren geeft aan dat vrienden niet altijd weet hebben van de moeilijkheden waarmee zij zitten. Ik heb het gevoel dat mijn ouders mij begrijpen. 19, 33,2% 33,8% 13,4% Ik heb het gevoel dat mijn vrienden mij begrijpen. 7,2% 28,8% 41, 22, helemaal niet waar eerder niet waar eerder waar helemaal waar Mijn vrienden weten hoe ik me voel. 8,6% 35,8% 41,3% 14,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% We vroegen de jongeren met wie ze kunnen praten over verschillende situaties: We zien ook dat vrienden de primaire gesprekspartners zijn over verschillende thema s als liefdesverdriet, rouw, problemen op school, gezinssituaties en pesten. Ouders worden als secundair aanspreekpunt gezien, vooral rond thema s als rouw en verlies en problemen op school. Bijna 10% van de jongeren geeft aan met niemand te kunnen praten. Opvallend is dat jongeren voor geen van de thema s de huisdokter als een aanspreekpunt zien jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 9 > 17

10 Met wie kan je het beste praten over? iemand anders 5, 4,3% 7,4% 2,0% 3,4% de huisdokter 2,2% 1,1% 2,6% 1,1% 1,3% een psycholoog of therapeut 11,4% 12,4% 15,8% 7,0% 10,7% een begeleider in de jeugdbeweging of sportclub een leerkracht 1,9% 2,3% 2,6% 1,3% 2,1% 4,8% 17,1% 6,6% 0,8% 10,2% Rouw en verlies Problemen op school mijn broers of zussen 15,1% 13,9% 12,9% 9,6% 23,6% Moeilijke gezinssituaties Liefdesverdriet mijn ouders 6,2% 16,2% 20,2% 40,8% 40,4% Pesten mijn vrienden 29,9% 50,3% 52,1% 51,3% 65,7% niemand nog nooit meegemaakt 13,8% 8,2% 9,8% 10,0% 11,4% 20,2% 17,0% 26,4% 22,2% 43,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Op welke plaatsen spreek je wel eens over hoe je je voelt? Overige (geef nadere toelichting) 12,9% op Facebook of andere sociale netwerksites 28,0% onder vrienden 76,3% in de sportclub, jeugdbeweging of hobbyclub op school 17,4% 23,6% thuis 42,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1124 jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 10 > 17

11 Wat verwachten jongeren van een gesprek met een vriend? 7 vraagt een luisterend oor. Belangrijk hierbij is dat luisteren best zonder te oordelen moet en dat begrip en inlevingsvermogen cruciaal zijn. Door te praten over hun probleem met iemand anders krijgen jongeren nieuwe inzichten, kunnen ze ventileren. Sport, muziek, wandelen, activiteiten met vrienden worden het meest naar voorgeschoven als manieren om afleiding te zoeken en gedachten te verzetten. Wat wil je bereiken door te praten met iemand uit je directe omgeving? (bv. ouder, vriend/vriendin, leerkracht,collega) niets dat de persoon jou helpt om zelf tot een oplossing te komen enkele opties van wat je zou kunnen doen hulp om je probleem op een andere manier te bekijken 4,8% 38,6% 51,9% 60,4% een luisterend oor, zonder meer 73,9% een pasklare oplossing 7,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Wanneer je je niet goed voelt, wie merkt dat dan als eerste? mijn vrienden mijn ouders of voogd 54,1% 60, mijn broers of zussen niemand Iemand anders: een leerkracht een professionele hulpverlener (bv. huisdokter, andere familie een begeleider in de jeugdbeweging, sportclub... een begeleider in de voorziening waar ik verblijf 15,7% 12,3% 10,9% 6, 3,3% 2,1% 1,4% 1,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1124 jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 11 > 17

12 Wat doe jij om iemand anders te helpen? iets anders: 4,3% samen leuke dingen gaan doen 58,4% zeggen dat alles wel weer goed komt 27,4% luisteren 97,3% advies geven 56,0% niets 1,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 1124 jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 12 > 17

13 6 Over professionele hulpverlening 29% van de jongeren die met een psychisch probleem kampen (38%) is momenteel ook in begeleiding voor hun psychisch probleem. Binnen de totale groep respondenten is dit 1. Jongeren zetten de stap naar professionele hulpverlening: - Wanneer ze het gevoel hebben zelf hun problemen niet meer de baas kunnen (60,) - Op aanraden van iemand anders (42,1%) - Als ze het gevoel hebben nergens anders terecht te kunnen (37,1%) Wat zou maken dat jij professionele hulp gaat zoeken? Iets anders: 5,4% Ik zou nooit professionele hulp zoeken. 15,9% Dat iemand anders mij aanraadt om hulp te zoeken. 42,1% Dat ik het gevoel heb nergens anders terecht te kunnen. 37,1% Dat ik het gevoel heb zelf mijn problemen niet meer aan te kunnen. 60, 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Als jongeren de stap zetten naar professionele hulp, wat vinden zij dan belangrijk? Voor bijna alle bevraagde jongeren is vertrouwelijkheid en continuïteit van hulpverlener de absolute prioriteit! Persoonlijk contact en Toegankelijkheid als in op elk moment beschikbaar zijn voor 90% van de bevraagde jongeren enorm belangrijk. En meer dan twee derde van de jongeren vindt kostprijs, anonimiteit en professionaliteit belangrijke voorwaarden jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 13 > 17

14 Wat vind je belangrijk als je hulp zoekt? Dat je verhaal niet verder verteld wordt. 1% 1% 1 Dat je meerdere keren bij dezelfde persoon terecht kan. 1% 3% 2% Dat je persoonlijk contact met iemand hebt. 1% 9% Dat je op elk moment ergens terecht kan. 1% 9% 3% 26% 31% 36% 78% 68% 54% 52% Dat het goedkoop is. 7% 13% 9% 30% 41% Dat je omgeving (ouders, vrienden...) niet hoeven te weten dat je hulp zoekt. Dat je terecht kan bij iemand die professioneel is opgeleid om je te helpen. 3% 16% 17% 3% 33% 41% 41% 34% Dat je anoniem kan blijven. 2 2% 38% 29% Dat het gratis is. 12% 24% 9% 29% 2 Dat je kan praten met iemand die je persoonlijk kent. 13% 34% 4% 31% 17% Dat je op het internet hulp kan zoeken. 20% 36% 30% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal niet belangrijk niet echt belangrijk Geen mening een beetje belangrijk heel belangrijk Wat verwachten jongeren van een gesprek met een hulpverlener? 7 wil hulp om zijn probleem op een andere manier te bekijken? 66% verwacht enkele opties over wat ze kunnen doen. Wat verwacht je van een gesprek met een hulpverlener indien je professionele hulp zoekt? iets anders: niets 1,6% 2,6% hulp om zelf tot een oplossing te komen enkele opties van wat ik zou kunnen hulp om mijn probleem op een andere een luisterend oor, zonder meer 60,9% 66,6% 74,6% 59,9% een pasklare oplossing 10,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Wat moet volgens jongeren verbeteren aan de hulpverlening! 1124 jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 14 > 17

15 Kostprijs is een van de meest benoemde drempels. Jongeren vinden een gesprek met psycholoog of therapeut te duur. Dit heeft oa. gevolgen voor hun anonimiteit, want ouders moeten om hulp gevraagd worden voor financiële lasten te dragen. Een terugbetaling zoals bij de huisarts vinden zij noodzakelijk. Ook heel praktische drempels als bereikbaarheid en beschikbaarheid moet volgens jongeren beter. Zij willen 24/7 hulp kunnen vragen en niet enkel tijden de kantooruren, laagdrempelige aanspreekpunten op plekken waar jongeren zelf zijn (scholen, universiteiten ) en vooral snel en efficiënt geholpen kunnen worden. Geen wachtlijsten, bezette telefoonlijnen, geplande afspraken Jongeren kennen het aanbod te weinig. Ze vragen meer info en duidelijkheid over de dingen die bestaan en waarvoor je waar juist terecht kan. Verspreiding en info-sessies via scholen wordt genoemd, maar ook goede communicatie via sociale media kunnen het aanbod bekender maken en de drempel verlagen Weg met het taboe. Volgens jongeren blijven hardnekkige taboes bestaan over psychische problemen en hulpverlening. Naar een psycholoog stappen voelt aan als niet normaal. Er wordt te weinig openlijk gepraat en er is te weinig positieve aandacht en sensibilisering. Wat vind je belangrijk als je hulp zoekt? Dat je verhaal niet verder verteld wordt. 1% 1% 1 78% Dat je meerdere keren bij dezelfde persoon terecht kan. 1% 3% 2% 26% 68% Dat je persoonlijk contact met iemand hebt. 1% 9% 31% 54% Dat je op elk moment ergens terecht kan. 1% 9% 3% 36% 52% Dat het goedkoop is. 7% 13% 9% 30% 41% helemaal niet belangrijk Dat je omgeving (ouders, vrienden...) niet hoeven te weten dat je hulp zoekt. 16% 33% 41% niet echt belangrijk Geen mening Dat je terecht kan bij iemand die professioneel is opgeleid om je te helpen. 3% 17% 3% 41% 3 een beetje belangrijk heel belangrijk Dat je anoniem kan blijven. 2 2% 38% 29% Dat het gratis is. 12% 24% 9% 29% 2 Dat je kan praten met iemand die je persoonlijk kent. 13% 34% 4% 31% 17% Dat je op het internet hulp kan zoeken. 20% 36% 30% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1124 jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 15 > 17

16 7 Bekendheid van organisaties Hoe goed kennen jongeren onderstaande organisaties? 1124 jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 16 > 17

17 8 Quotes Mijn zus kreeg pas de hulp die ze verdiende (geïnterneerde therapie die nodig was, omdat ze thuis weggevlucht was) toen het niet meer te ontkennen viel voor hulpverleners dat ze zichzelf begon uit te hongeren en selfharm deed. De hulp werd dus te lang uitgesteld Onlangs contacteerde ik slachtofferhulp, maar de lijn was bezet. Ze zijn maar open van 13-17u op weekdagen, wat totaal belachelijk is want mensen blijven na de kantooruren ook slachtoffer. Dus het meest essentiële voor hulpverlening is de beschikbaarheid 24/7 Ik vind het vaak onpersoonlijk. Ik ben ooit is mee moeten gaan met een vriendin die naar het JAC ging, ze had een code nodig om binnen te raken. En zo'n dingen lijken te groots. Als je als vijftienjarige al erkent dat je effectief met een probleem zit en je ziet dan zoiets voor je, zou ik mij zelf toch ook wel een beetje slecht voelen over het feit dat ik een extreem probleemkind lijk. Een psycholoog op elke school waar kinderen regelmatig naartoe moeten. Ik spreek uit eigen ervaring, ik had zelf nood als kind om regelmatig met iemand te praten tot ik vertrouwen had in die persoon om te vertellen dat ik seksueel misbruikt werd door mijn broer, mijn ouders gingen er op een verkeerde manier mee om en hielden het stil, zochten geen hulp. Waardoor ik nu de problemen ervan draag, kon er pas iemand over vertellen toen ik volwassen was, geraakte depressief en nam toen pas de stap naar hulp zoeken omdat ik het zelf niet wist dat ik het nodig had. In het middelbaar, een groep jongeren opleiden die hun mede leerlingen kunnen helpen en in contact staat met de leerlingenbegeleider. Leerlingen staan dichter bij leerlingen en weten vaak beter wat er gaande is, of als iemand hulp nodig heeft, maar er niet zelf om zal vragen. De eerste stap is te groot. Met een huisarts praat je er niet graag over, zij zijn meer voor 'echte' ziektes en kennen je vaak te goed. Om dan meteen een therapeut of psycholoog op te zoeken moet je al sterk in je schoenen staan. Meestal is het probleem op dat moment al veel erger geworden. Eigenlijk zou iedereen een soort van 'huistherapeut' moeten hebben, zoals een huisarts, maar dan enkel voor hoe je je voelt. Het CLB staat héél ver weg van onze leefwereld (in mijn school) en is niet aangepast aan wat sommige jongeren nodig hebben. Misschien zou het meer een 'thuisgevoel' kunnen uitstralen in plaats van 'hulpverleningsorganisatie' Er moet meer gefocust worden op mensen bij elkaar brengen, meer preventief maken dat mensen opnieuw een groepsgevoel ontwikkelen, want heel wat problemen kunnen volgens mij al een groot stuk opgevangen worden door beter in netwerken te staan en minder individualistisch te leven jongeren over goed in je vel 27 juni 2016 pagina 17 > 17

Zelfmoordgedachten. Praat over wat je denkt, voelt, ervaart. Praten lucht op.

Zelfmoordgedachten. Praat over wat je denkt, voelt, ervaart. Praten lucht op. Zelfmoordgedachten Praat over wat je denkt, voelt, ervaart. Praten lucht op. Alles over zelfmoordgedachten Zelfmoordlijn 1813 Die kan je bellen, chatten of mailen als je aan zelfdoding denkt. Op de website

Nadere informatie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Datum: 12 november 2013 1 Deelnemers Belangrijk om op te merken in elke communicatie is dat deze enquête peilde bij een 500-tal jongeren over

Nadere informatie

Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld

Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld Symposium Slachtofferhulp Grenzen in het geding Den Haag, 20 februari 2015 Bruno Vanobbergen Kinderrechtencommissaris

Nadere informatie

Mijn ouders begrijpen me niet. Ik hou het thuis niet meer uit! Ik denk dat ik lesbisch ben. Ik wil alleen gaan wonen maar ik studeer nog. Lukt dat?

Mijn ouders begrijpen me niet. Ik hou het thuis niet meer uit! Ik denk dat ik lesbisch ben. Ik wil alleen gaan wonen maar ik studeer nog. Lukt dat? infobrochure Mijn ouders begrijpen me niet. Ik hou het thuis niet meer uit! Ik denk dat ik lesbisch ben Ik wil alleen gaan wonen maar ik studeer nog. Lukt dat? Mijn ouders gaan scheiden Ik voel me niet

Nadere informatie

RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER.

RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER. RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER. 1 Relatieproblemen? Geweld in je gezin? Erover praten is de eerste stap. In heel wat relaties en gezinnen zijn er problemen. In 1 op de 7 relaties is

Nadere informatie

Profiel van informatiezoekers

Profiel van informatiezoekers Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees

Nadere informatie

Zelfdoding. en depressie Praat over wat je denkt, voelt, ervaart. Praten lucht op.

Zelfdoding. en depressie Praat over wat je denkt, voelt, ervaart. Praten lucht op. Zelfdoding en depressie Praat over wat je denkt, voelt, ervaart. Praten lucht op. Alles over zelfdoding De Zelfmoordlijn tel. 02 649 95 55 www.zelfmoordlijn.be Werkgroep Verder Voor wie achterblijft na

Nadere informatie

Enquête cyberpesten. Beste leerling van de Provinciale Handelsschool te Hasselt,

Enquête cyberpesten. Beste leerling van de Provinciale Handelsschool te Hasselt, Enquête cyberpesten Beste leerling van de Provinciale Handelsschool te Hasselt, Ik ben Anke, student maatschappelijk assistent aan de Hogeschool PXL. Tijdens mijn laatste opleidingsjaar doe ik mijn eindstage

Nadere informatie

Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 2016

Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 2016 Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 1. BASISGEGEVENS In werden 19326 begeleidingen pakket 1 en 6415 begeleidingen pakket 2 beëindigd. Uiteindelijk hebben 18901 klanten (pakket 1) en 6287

Nadere informatie

PSYCHISCH WELZIJN BIJ JONGEREN

PSYCHISCH WELZIJN BIJ JONGEREN PSYCHISCH WELZIJN BIJ JONGEREN In januari 2016 startte een nieuwe cyclus van de gestructureerde dialoog, een initiatief van Europa om de stem van jongeren nauwer te betrekken. De Vlaamse Jeugdraad focuste

Nadere informatie

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Als je moeder naar een psychiatrisch ziekenhuis moet... of je vader naar een psychiater... Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Deze brochure werd - met toestemming

Nadere informatie

De stappendans van oplossingsgericht werken Voorbeeld van een onlinegesprek

De stappendans van oplossingsgericht werken Voorbeeld van een onlinegesprek De stappendans van oplossingsgericht werken Voorbeeld van een onlinegesprek Onderstaand gesprek illustreert de beweeglijkheid van het oplossingsgericht werken. De kleuren geven de bewegingen aan in het

Nadere informatie

Terrorisme en dan verder

Terrorisme en dan verder Terrorisme en dan verder Hoe kunt u omgaan met de gevolgen van een aanslag? - Ga zo veel mogelijk door met uw normale dagelijkse activiteiten. Dat geeft u het gevoel dat u de baas bent over de situatie.

Nadere informatie

jongeren vanaf 12 jaar

jongeren vanaf 12 jaar Na de schok... de draad weer oppakken Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar die betrokken zijn geweest bij een schokkende of ingrijpende gebeurtenis. Na de schok de draad weer oppakken Informatie voor

Nadere informatie

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen?

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? In deze folder vind je een antwoord, en lees je ook bij wie je terecht kan als je over mishandeling of verwaarlozing

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Als je vader of moeder psychiatrische problemen heeft... Wat gebeurt er dan met jou?

Als je vader of moeder psychiatrische problemen heeft... Wat gebeurt er dan met jou? Als je vader of moeder psychiatrische problemen heeft... Wat gebeurt er dan met jou? Een brochure voor jongeren van 12 tot 15 jaar Deze brochure werd - met toestemming - gemaakt naar het model van de Nederlanse

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers THERAPIE Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Soms gebeurt er iets naars. Je wilt er wel over praten, maar je weet niet met wie. Of misschien kun je er niet

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Depressie

Online Psychologische Hulp Depressie Online Psychologische Hulp Depressie 2 Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Depressie van. Je krijgt uitleg over wat een depressie is en hoe jou kan helpen

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

RUZIE MET VRIENDEN, LIEFDESVERDRIET EN DE RELATIE TOT DE OUDERS AAN DE LIJN OF OP HET SCHERM BIJ AWEL.

RUZIE MET VRIENDEN, LIEFDESVERDRIET EN DE RELATIE TOT DE OUDERS AAN DE LIJN OF OP HET SCHERM BIJ AWEL. RUZIE MET VRIENDEN, LIEFDESVERDRIET EN DE RELATIE TOT DE OUDERS AAN DE LIJN OF OP HET SCHERM BIJ AWEL. HALLO Hallo. Ik ben een meisje van 12, mijn ouders zijn gescheiden en mijn moeder heeft nu een nieuwe

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Welkom. Regiobijeenkomst onderwijs: Psychische kwetsbaarheid

Welkom. Regiobijeenkomst onderwijs: Psychische kwetsbaarheid Welkom Regiobijeenkomst onderwijs: Psychische kwetsbaarheid Datum: : Spreker: https://www.youtube.com/watch?v=lym WPSKpRpE Programma Missie & Visie Stichting 113Online Diensten 113Online / 113Preventie

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort. Nationale Academie voor Media en Maatschappij

Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort. Nationale Academie voor Media en Maatschappij Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort 1 THEMA 1. Weet wat je ziet Alles wat je ziet in de media is door iemand met bepaalde bedoeling gemaakt. Deze producent wordt door allerlei dingen

Nadere informatie

De Zelfmoordlijn in cijfers 2012

De Zelfmoordlijn in cijfers 2012 De Zelfmoordlijn in cijfers De Zelfmoordlijn is een erkende en anonieme nooddienst voor mensen die aan zelfdoding denken, hun omgeving en nabestaanden na zelfdoding. De vrijwillige beantwoorder tracht

Nadere informatie

Hoe verwerk je een. schokkende gebeurtenis? Informatie voor leerkrachten

Hoe verwerk je een. schokkende gebeurtenis? Informatie voor leerkrachten Hoe verwerk je een schokkende gebeurtenis? Informatie voor leerkrachten Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis en als het gebeurt heeft dat ingrijpende gevolgen. Als leerkrachten samen

Nadere informatie

Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding

Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding TEVREDENHEIDSMETING LOOPBAANBEGELEIDING Beste, Je hebt onlangs pakket 1 en/of pakket 2 van jouw loopbaanbegeleiding afgerond in een door de VDAB erkend loopbaancentrum. De VDAB kent graag jouw mening over

Nadere informatie

> VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017)

> VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017) > VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

PESTEN OP SCHOOL ONDERZOEK STICHTING DE KINDERTELEFOON 19 SEPTEMBER 2016

PESTEN OP SCHOOL ONDERZOEK STICHTING DE KINDERTELEFOON 19 SEPTEMBER 2016 PESTEN OP SCHOOL ONDERZOEK STICHTING DE KINDERTELEFOON 19 SEPTEMBER 2016 Wil je iets meer vertellen over het pesten? Ik werd vanaf de brugklas gepest op de middelbare school. De leraren wisten het, ze

Nadere informatie

DE OUDER-KIND RELATIE EEN KWALITATIEVE ANALYSE VAN GESPREKKEN MET AWEL

DE OUDER-KIND RELATIE EEN KWALITATIEVE ANALYSE VAN GESPREKKEN MET AWEL DE OUDER-KIND RELATIE EEN KWALITATIEVE ANALYSE VAN GESPREKKEN MET AWEL HALLO Hallo. Ik ben een meisje van 12, mijn ouders zijn gescheiden en mijn moeder heeft nu een nieuwe man en ik kan hem niet goed

Nadere informatie

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf.

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf. Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Lateraal Sclerose heeft. Het is een lang woord en het wordt vaak afgekort tot ALS. Niet veel

Nadere informatie

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen.

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen. OptiMent OptiMent is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die een steun(tje) in de rug kunnen gebruiken. We helpen om psychische klachten zo goed mogelijk te voorkomen. Wie al problemen heeft, kan

Nadere informatie

Aseksualiteit. ellen.vanhoudenhove@ugent.be

Aseksualiteit. ellen.vanhoudenhove@ugent.be ellen.vanhoudenhove@ugent.be Inhoud Wat is aseksualiteit? als seksuele oriëntatie? Kenmerken van aseksuele personen Identiteitsontwikkeling en coming-out Vooroordelen en moeilijkheden Hulpbehoefte Aseksuele

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

TOVEREN MET JONGEREN IN WOELIGE TIJDEN

TOVEREN MET JONGEREN IN WOELIGE TIJDEN TOVEREN MET JONGEREN IN WOELIGE TIJDEN FACE IT RUBEN 14 JAAR pestsituatie sociaal isolement suïcidale gedachten laag zelfbeeld beperkte sociale vaardigheden relationele problemen gebrek aan ondersteuning

Nadere informatie

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT 1 Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Laterale Sclerose heeft. Het is een lang woord en

Nadere informatie

EEN DIERBARE VERLIEZEN

EEN DIERBARE VERLIEZEN EEN DIERBARE VERLIEZEN 994 Inleiding Deze folder is bedoeld voor nabestaanden. U leest hierin over de gevoelens die u kunt ervaren en hoe u in deze moeilijke tijd goed voor uzelf kunt zorgen. U heeft kort

Nadere informatie

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie SAMEN ZORGEN DAT HET BETER GAAT!

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie SAMEN ZORGEN DAT HET BETER GAAT! centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie SAMEN ZORGEN DAT HET BETER GAAT! De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren met zowel een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Psy-Go! Psychologische hulp. voor iedereen. Telefonisch en online

Psy-Go! Psychologische hulp. voor iedereen.  Telefonisch en online Telefonisch 0800 32011 en online Psy-Go! Psychologische hulp voor iedereen www.lm.be 2 De zon gaat iedere ochtend op Alleen zie je ze soms niet. Want het leven is geen zonovergoten all-invakantie. Het

Nadere informatie

Een dierbare verliezen. Informatie voor nabestaanden

Een dierbare verliezen. Informatie voor nabestaanden 00 Een dierbare verliezen Informatie voor nabestaanden Deze folder is bedoeld voor nabestaanden. U leest hierin over de gevoelens die u kunt ervaren, en hoe u in deze moeilijke tijd goed voor uzelf kunt

Nadere informatie

Suïcidepreventie. Marian de Groot Directeur handicap + studie Mede namens 113-Online

Suïcidepreventie. Marian de Groot Directeur handicap + studie Mede namens 113-Online Suïcidepreventie Marian de Groot Directeur handicap + studie Mede namens 113-Online Missie en visie @113 Taboe op praten over zelfmoord doorbreken Drempels bij zoeken en vinden van hulp verlagen Landelijk

Nadere informatie

Weet wat je kan. Je laten horen

Weet wat je kan. Je laten horen Weet wat je kan Je laten horen Jij bent er ook nog Hoofdstuk 7 gaat over vertellen wat je moeilijk vindt. Onderwerpen in dit hoofdstuk: Stripje: Jij bent er ook nog. blz 2 Je laten horen. blz 3 Moeite

Nadere informatie

7. Wel of niet vertellen

7. Wel of niet vertellen Quizvragen hoofdstuk 6 1. Wanneer krijgt iemand een bloedtransfusie? 2. Hoe is het virus in jouw bloed terechtgekomen? 3. Komt een verkoudheid door de kou of door een virus? 4. Kan het virus in flesvoeding

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

Fit in je Hoofd, Goed in je Vel.

Fit in je Hoofd, Goed in je Vel. Fit in je Hoofd, Goed in je Vel. Goed in je vel zitten Vandaag: 1) Wat is geestelijk gezond? 2) Fit in je Hoofd en 10 positieve stappen 3) Slot en doel 1) Wat is geestelijk gezond? Wie zich mentaal goed

Nadere informatie

INFOBROCHURE voor betrokkenen en slachtoffers. Wat nu? Duikongeval? NELOS Mental Coaching Team. Voor meer informatie

INFOBROCHURE voor betrokkenen en slachtoffers. Wat nu? Duikongeval? NELOS Mental Coaching Team. Voor meer informatie NEDERLANDSTALIGE LIGA VOOR CMAS ONDERWATERONDERZOEK EN -SPORT VZW Foto: SanchaiRat - shutterstock. Duikongeval? Wat nu? NELOS Mental Coaching Team INFOBROCHURE voor betrokkenen en slachtoffers Voor meer

Nadere informatie

Inhoud. Hallo!...5. Wie is wie? Even voorstellen...7. Wat is mijn PrOP? PrOP opstellen Doelen voor mijn PrOP...19

Inhoud. Hallo!...5. Wie is wie? Even voorstellen...7. Wat is mijn PrOP? PrOP opstellen Doelen voor mijn PrOP...19 Inhoud Hallo!...5 Wie is wie? Even voorstellen...7 Wat is mijn PrOP?...9 1 PrOP opstellen...11 2 Doelen voor mijn PrOP...19 Ik verander mijn P!...23 3 Leren van anderen: het sociogram...25 4 Omgaan met

Nadere informatie

een dierbare verliezen

een dierbare verliezen een dierbare verliezen een dierbare verliezen U heeft kort geleden iemand verloren. Dat kan heel verwarrend zijn. Vaak is het moeilijk te accepteren dat iemand er niet meer is. Soms is het verdriet of

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

Dounia praat en overwint

Dounia praat en overwint Dounia praat en overwint Deze informatiefolder is een uitgave van Pharos, Expertisecentrum gezondheidsverschillen, in samenwerking met: Stichting Hindustani, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders,

Nadere informatie

2. Hebben ze ooit al een geheim van je rondverteld via internet? 3. Hebben ze al eens een geheim doorvertelt dat jij iemand had toevertrouwd?

2. Hebben ze ooit al een geheim van je rondverteld via internet? 3. Hebben ze al eens een geheim doorvertelt dat jij iemand had toevertrouwd? Bijlage 1 Ben jij ooit gecyberpest? Cyberpesten kan iedereen overkomen. De meeste mensen weten niet wat cyberpesten is. Misschien ben zelfs jij ooit gecyberpest zonder dat je het zelf weet. Er zijn 2 reeksen

Nadere informatie

Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6)

Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6) Online welbevindenvragenlijst met 28 stellingen Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6) - Leerlingen een stem geven bij de doorlichtingen en kwaliteitsbeleid - Zicht

Nadere informatie

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Verstandelijke beperking en middelengebruik Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Johan woont al enkele jaren zelfstandig. Als begeleider ga jij twee

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Studie Jongeren en Gezondheid. Een Vlaamse en internationale studie

Studie Jongeren en Gezondheid. Een Vlaamse en internationale studie Studie Jongeren en Gezondheid Een Vlaamse en internationale studie Overzicht studie Internationaal netwerk van onderzoekers Gefinancierd door Vlaamse gemeenschap Samenwerking Wereldgezondheidsorganisatie

Nadere informatie

Toneelstuk Harde noten : nabespreking

Toneelstuk Harde noten : nabespreking Toneelstuk Harde noten : nabespreking Ondanks alle campagnes en initiatieven blijft pesten een moeilijk uit te roeien probleem dat ook de dertienjarige Kaat, hoofdpersonage uit de boeken Harde noten en

Nadere informatie

Leer uw kind De Ondergoedregel.

Leer uw kind De Ondergoedregel. 1. Leer uw kind De Ondergoedregel. Ongeveer één op de vijf kinderen is slachtoffer van seksueel geweld, waaronder seksueel misbruik. U kunt helpen voorkomen dat het uw kind overkomt. Leer uw kind De Ondergoedregel.

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Als je verliefd op iemand bent is dat vaak een fijn gevoel. Als de ander dan ook verliefd op jou is, wordt dit gevoel alleen maar sterker. Het is echter niet altijd

Nadere informatie

Enquête Vlaamse Scholierenkoepel 2011-10-25

Enquête Vlaamse Scholierenkoepel 2011-10-25 Enquête Vlaamse Scholierenkoepel 2011-10-25 Hoe link is je school Relaties op school In het 2 e semester van het schooljaar 2010-2011 hield de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) een enquête onder 4200 leerlingen.

Nadere informatie

Wakker worden! Jonas Van Geel. Selah Sue

Wakker worden! Jonas Van Geel. Selah Sue WEL in je VEL TIELT Wakker worden! Selah Sue Succesvolle zangeres en meter van de campagne Te Gek!? Kampt zelf met een terugkerende depressie sinds haar 14 jaar en durft daar open over te zijn Jonas Van

Nadere informatie

Webinar Opvoedingsondersteuning

Webinar Opvoedingsondersteuning Webinar Opvoedingsondersteuning 26 mei 2016 Kristien Nys Lector Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) Praktijkonderzoekster Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KULeuven) Ben je 0

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

on track again Opnieuw op weg na een zelfmoordpoging

on track again Opnieuw op weg na een zelfmoordpoging on track again Opnieuw op weg na een zelfmoordpoging Ben je alles even moe? Zag je geen uitweg meer? Dacht je aan zelfmoord als een oplossing voor je problemen? Dit boekje laat jou zien dat je een heleboel

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld Samenvatting Dit onderzoek heeft tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland. In het onderzoek wordt ingegaan op de vraag met welke typen van huiselijk

Nadere informatie

Uw kind tijdens/na het ziekenhuisbezoek

Uw kind tijdens/na het ziekenhuisbezoek Uw kind tijdens/na het ziekenhuisbezoek Reacties tijdens een ziekenhuisopname Kinderen kunnen op verschillende manieren reageren op hun ziekenhuisopname. Een opname is altijd een ingrijpende gebeurtenis.

Nadere informatie

Denkt u. dat u mentaal. vastloopt?

Denkt u. dat u mentaal. vastloopt? Denkt u dat u mentaal vastloopt? Wat is Denk? Het leven kan veel van u vragen. Soms misschien teveel. Zeker als u langdurig onder druk staat of een tegenslag te verwerken krijgt. U heeft bijvoorbeeld al

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid huurdersbonden volgens

Nadere informatie

Jakkedoe Preventiedienst Stad Menen

Jakkedoe Preventiedienst Stad Menen Sinds: 1997 Jakkedoe Preventiedienst Stad Menen Frederik Bostyn 056/529.423 frederik.bostyn@menen.be Preventiedienst Stad Menen Yv. Serruysstraat 28 8930 Menen 1.1 De werking en algemene beschrijving van

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

together forever is het motto van het Europees Jaar van de Interculturele Dialoog 2008 in Nederland THE GODFATHER

together forever is het motto van het Europees Jaar van de Interculturele Dialoog 2008 in Nederland THE GODFATHER THE GODFATHER 1. Bekijk het fragment Last scène from Godfather 2. Hierin zie je een boevenfamilie (Italiaanse maffia) gezellig feest vieren met elkaar. De mannen bespreken daarna zaken. In de beroemde

Nadere informatie

Zingeving op MAAT. Wat zijn de effecten van aandacht voor levensvragen en hoe meet je dat?

Zingeving op MAAT. Wat zijn de effecten van aandacht voor levensvragen en hoe meet je dat? Zingeving op MAAT Wat zijn de effecten van aandacht voor levensvragen en hoe meet je dat? Hoe maken we het hard? Aandacht voor levensvragen en ouderen in zorg en welzijn Expertisenetwerk Levensvragen en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online Jaarverslag 2012 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

Een dierbare verliezen

Een dierbare verliezen Algemeen Een dierbare verliezen www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG042 / Een dierbare verliezen / 14-07-2015 2 Een dierbare verliezen U heeft

Nadere informatie

Pestprotocol Gaspard de Coligny

Pestprotocol Gaspard de Coligny Pestprotocol Gaspard de Coligny Waarom een pestprotocol? Algemeen Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Pesten komt vooral voor bij kinderen in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar, maar ook

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Darshana Ganatra Psycholoog MSc darshanaganatra@icloud.com ma,di,do,vr. 9-14uur - telefoon 06 36 55 79 55

Darshana Ganatra Psycholoog MSc darshanaganatra@icloud.com ma,di,do,vr. 9-14uur - telefoon 06 36 55 79 55 Intake vragenlijst voor ouders / verzorgers: Darshana Ganatra Psycholoog MSc darshanaganatra@icloud.com ma,di,do,vr. 9-14uur - telefoon 06 36 55 79 55 Gegevens betreffende het kind: Voornaam- namen geslacht:

Nadere informatie

Fit in je Hoofd, Goed in je Vel.

Fit in je Hoofd, Goed in je Vel. Fit in je Hoofd, Goed in je Vel. Goed in je vel zitten Vandaag: 1) Wat is geestelijk gezond? 2) Fit in je Hoofd en 10 positieve stappen 1) Wat is geestelijk gezond? Wie zich mentaal goed voelt kan zijn

Nadere informatie

Belang van contextuele benadering van pijn

Belang van contextuele benadering van pijn PIJN Samen maken we er een punt van. Belang van contextuele benadering van pijn Sarah Renders, Psychotherapeut ZNA Multidisciplinair Algologisch Team Inhoud Context van de pijnpatënt Draaglast en draagkracht

Nadere informatie

Ik wil het niet Ik moet het zeggen Maar tegen wie? Ik ga niet naar school Ik durf het niet Ik ben wel ziek Laat het stoppen Alsjeblieft

Ik wil het niet Ik moet het zeggen Maar tegen wie? Ik ga niet naar school Ik durf het niet Ik ben wel ziek Laat het stoppen Alsjeblieft Ik wil het niet Ik moet het zeggen Maar tegen wie? Ik ga niet naar school Ik durf het niet Ik ben wel ziek Laat het stoppen Alsjeblieft Kristel, groep 8 Werkvorm Waarom wordt er gepest? Redenen? Waarom

Nadere informatie

Online risicogedrag & risicobewustzijn van lagere schoolkinderen

Online risicogedrag & risicobewustzijn van lagere schoolkinderen Online risicogedrag & risicobewustzijn van lagere schoolkinderen Algemene bevindingen in rela.e tot geslacht en lee4ijd Prof. dr. Stefan Bogaerts Marjolein Brusselaers Karel Demeyer Overzicht 1. Algemene

Nadere informatie

Weet wat je kan. Vooruit komen

Weet wat je kan. Vooruit komen Weet wat je kan Vooruit komen Vind je weg Hoofdstuk 5 beschrijft hoe je vooruit komt in je leven. Onderwerpen in dit hoofdstuk: Stripje: vind je weg. blz 2 Hoe kom je vooruit in je leven? blz 3 Zelfonderzoek:

Nadere informatie

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE?

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE? Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Veilig Thuis, tel.: 0800 2000 Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een uitgave van JIP Den Haag en Middin.

Nadere informatie

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen?

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Familie of naaste zijn van iemand die zichzelf beschadigt kan erg moeilijk zijn. Iemand van wie je houdt doet zichzelf pijn en het lijkt alsof je niks kunt

Nadere informatie

Onderzoek Wereldproblemen en Seks

Onderzoek Wereldproblemen en Seks Onderzoek Wereldproblemen en Seks 1V Jongerenpanel 24 oktober 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek in samenwerking met dance4life, gehouden van 15 tot en met 23 oktober 2014, deden 1641 jongeren

Nadere informatie

Denk jij dat je. vastloopt tijdens. je studie?

Denk jij dat je. vastloopt tijdens. je studie? Denk jij dat je vastloopt tijdens je studie? Soms loopt het leven niet zoals jij zou willen. Misschien ben je somber, twijfel je erover wie je bent, loopt het niet zo met contacten of worstel je met je

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Noden van familiebetrokkenen

Noden van familiebetrokkenen Noden van familiebetrokkenen Soetkin Claes soetkin.claes@familieplatform.be Samenwerking PC St. Hiëronymus Informatie rond noden en ervaringen familiebetrokkenen Kwalitatief onderzoek interviews Interviews

Nadere informatie

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP.

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP. JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP www.jongerenwelzijn.be INHOUD Wanneer naar het crisismeldpunt? 4 Wat is het crisismeldpunt? 5 Drie soorten hulp 6 Hulpverleners hebben beroepsgeheim 8 Wanneer wordt informatie

Nadere informatie