Havengebonden en Logistieke Opleidingen uit de praktijk MASTERCLASS BREAKBULK ONZE KENNIS IS UNIEK, ONZE REPUTATIE IJZERSTERK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Havengebonden en Logistieke Opleidingen uit de praktijk MASTERCLASS BREAKBULK ONZE KENNIS IS UNIEK, ONZE REPUTATIE IJZERSTERK"

Transcriptie

1 Havengebonden en Logistieke Opleidingen uit de praktijk MASTERCLASS BREAKBULK ONZE KENNIS IS UNIEK, ONZE REPUTATIE IJZERSTERK Een gespecialiseerde opleiding voor iedereen die zijn breakbulkkennis wil optimaliseren

2 Voorwoord Beste bedrijfsleider, collega Antwerpen is de breakbulkhaven nr. 1 in Europa. Antwerpen telt 13 gespecialiseerde terminaloperatoren. Hun ervaring op gebied van de behandeling van fruit, staal, roro, pulp,.. is uniek. Om deze toppositie te kunnen behouden, mag deze expertise niet stagneren of verloren gaan. Portilog is het onafhankelijk vormingscentrum voor havengebonden en logistieke ondernemingen. De Masterclass Breakbulk werd uitgewerkt op vraag van de bedrijven en past perfect binnen de filosofie van Portilog: kennisoverdracht van en voor logistieke experts. De opleiding heeft tot doel de in de sector aanwezige kennis en knowhow op het gebied van breakbulk te bundelen en te verspreiden. Door de zeer gewaardeerde ondersteuning van hoofdsponsor ING kon het inschrijvingsgeld laag worden gehouden, waardoor de opleiding voor iedereen toegankelijk is. Dit in combinatie met de korting die aan leden van ABAS, ASV, KBRV, KVBG en VEA wordt aangeboden, of de financiële steun van LOGOS of de kmo-portefeuille, maakt het volgen van deze unieke opleiding voordelig. Als voorzitter van Alfaport roep ik onze havengemeenschap op om hun medewerkers, die binnen de onderneming de hoeksteen van het breakbulkgebeuren vormen of moeten gaan vormen, in te schrijven voor de Masterclass Breakbulk. Walter Van Mechelen Voorzitter Alfaport het platform van de private havensector binnen Voka Kamer van Koophandel Antwerpen Waasland Net zoals bij de vorige twee edities, speelt het programma 2014 in op de laatste ontwikkelingen in de breakbulkmarkt. Naast de sterke juridisch onderbouwde benadering van bepaalde thema s, wordt in het bijzonder ingegaan op de evolutie van liner terms naar hook verschepingen en de impact hiervan op de havengebruiken en tariefstructuren. Ook dit jaar wordt nadruk gelegd op de interactiviteit tussen docenten en deelnemers. Albert Weynen Programma manager Masterclass Breakbulk INVESTEREN IN KENNISOVERDRACHT Om de toekomst van Antwerpen als leidende breakbulkhaven van Europa veilig te stellen en te versterken, moet de aanwezige kennis en ervaring worden verspreid. Kennisoverdracht met oog voor de internationaal veranderende context van het breakbulkgebeuren, speelt hierbij een sleutelrol. In het kielzog van gezamenlijke initiatieven door privésector en havenbestuur om het marktsegment van breakbulk te versterken, organiseert Portilog de MASTERCLASS BREAKBULK Deze gespecialiseerde opleiding bundelt de theoretische kennis en praktische ervaring van diverse lokale specialisten, allen ervaringsdeskundigen op een verschillend vakgebied van de breakbulksector. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen op de breakbulkmarkt die een impact hebben op de operationele en commerciële werking van de havens en de betrokken partijen en op de Antwerpse havengebruiken. Doelgroep De opleiding richt zich naar iedereen die: vertrouwd is met het breakbulkgebeuren en zich hierin verder wil verdiepen; hierin een leidinggevende functie bekleedt; of naar een leidinggevende functie wil doorgroeien. De thema s die aan bod komen zijn interessant voor: medewerkers van expeditiebedrijven, scheepvaartagenten, cargo brokers, rederijen, terminaloperators en goederenbehandelaars met een sterke focus op de verscheping en behandeling van breakbulk cargo; medewerkers van havenbesturen die betrokken zijn bij de problematiek van de breakbulk; iedereen die met deelaspecten van breakbulk in aanraking komt: juridische medewerkers, verzekeraars en medewerkers uit de bank- en financiële sector. Aanbod De opleiding omvat 73 uren, verdeeld over halve dagsessies, gespreid over meerdere maanden, van april tot december thema s worden gebundeld in 4 modules. De kick-offsessie is bedoeld voor het grotere publiek, de ganse havengemeenschap en voor iedereen die betrokken is bij havens, scheepvaart en vervoer. Hiervoor kan afzonderlijk worden ingeschreven.

3 KICK-OFFSESSIE 23/04/2014 De kick-offsessie maakt integraal deel uit van de opleiding maar hiervoor kan afzonderlijk worden ingeschreven. Evoluties in breakbulk en de impact ervan op de (Antwerpse) havengebruiken. Noodzaak tot aanpassing? Een panelgesprek onder leiding van prof. dr. Theo Notteboom - Voorzitter ITMMA/UA (Institute of Transport and Maritime Management Antwerp/University of Antwerp), waarbij wordt ingegaan op specifieke ontwikkelingen in de markt van de breakbulk. MODULE 1 Organisatie van havenarbeid Prof. Dr. Eric Van Hooydonk Advocaat, Professor Universiteit Gent Dhr. Guy Vankrunkelsven Directeur CEPA, Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen Dhr. Yann Pauwels Senior Advisor CEPA, Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen De havenarbeid is internationaal steeds het paradepaard van de haven van Antwerpen geweest, waarbij de havenarbeiders alom geroemd werden voor hun vakmanschap en inzet. De organisatie van de havenarbeid wordt te pas en te onpas gebruikt en misbruikt in allerhande discussies. In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de organisatie van de havenarbeid: de sterktes en de zwaktes. De havenarbeid wordt tevens gekaderd in de Europese context en de ontwikkelingen in andere havens. De faciliterende rol van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen in de breakbulkstromen Antwerpen is nog steeds de belangrijkste breakbulkhaven in de Hamburg - Le Havre range. In dit onderdeel wordt bekeken welke strategie het Havenbedrijf hanteert om deze positie te vrijwaren en te versterken in een steeds veranderend competitief landschap. Zo wordt de ondersteunende rol belicht die het Havenbedrijf opneemt voor alle private stakeholders. Deze rol omvat meerdere facetten en geldt voor de belangrijkste breakbulk deelsectoren, zoals staal en non-ferro, projectlading, woudproducten en fruit. Een derde onderdeel dat in deze sessie aan bod komt, is de rol van het Havenbedrijf en de positie van de haven in de totale supply chain: deze zijn veranderlijk, afhankelijk van de strategische keuzes van de goederenbelanghebbende. Het zeeschip en het beladen van schepen Kapt. Yves Beeckman Maritiem gerechtsdeskundige Nautische Commissie bij de Rechtbank van Koophandel In dit onderdeel worden de relevante terminologie en de constructie van (onderdelen van) schepen in verband met het laden en stuwen besproken. Er wordt in detail ingegaan op het stuwen van een schip, de principes van het vastzetten van lading en het belang ervan, de preplanning. Tevens worden de rol en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen zoals terminaloperator, scheepsleiding, super cargo en surveyor toegelicht. Staalverscheping en -behandeling Dhr. Albert Pegg Senior Advisor - Marketing, Promotion & Commercial Relations Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Dhr. Philippe Wartel Gedelegeerd bestuurder Sparks Surveyors Dhr. Wim Dillen Senior Business Development Manager Dry Bulk & Breakbulk - Marketing, Promotion & Commercial Relations Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Staalverschepingen vormen nog steeds het belangrijkste deelsegment in de behandeling en verscheping van breakbulk in de haven van Antwerpen. Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende staalsoorten, de stuwage ervan, en de belangrijkste transportproblemen (waaronder schade) die aanleiding geven tot clausering van documenten.

4 MODULE 2 Juridische verantwoordelijkheden van de betrokken partijen Dhr. Ferenc Karsai Senior Client Advisor Marsh Mr. Adry Poelmans Advocaat Van Doosselaere Advocaten Dhr. Christiaan Ziccardi Claims Advisor Marsh Betrokkenheid in het segment van de breakbulk vereist ook een duidelijk inzicht in de verantwoordelijkheden van de diverse tussenpersonen. Uitvoerige aandacht wordt geschonken aan de positie van de agent, expediteur en terminaloperator en aan de onderlinge verhoudingen. Breakbulk terminal operations en best practices Transportoperatoren en tussenpersonen worden steeds meer geconfronteerd met contractuele verplichtingen waarbij zij zich blootstellen aan belangrijke risico s. Het onderkennen van de risico s en hiervoor de juiste verzekeringen afsluiten, winnen aan belang in de professionele dienstverlening. Er wordt dieper ingegaan op de goederenverzekering, de aansprakelijkheden van de goederenbehandelaars, agenten, bevrachters, vervoerders en expediteurs en de respectievelijke aansprakelijkheidsverzekeringen voor de beheersing van de risico s. Tevens wordt het gebruik van garantiebrieven en de afwikkeling van schadegevallen besproken. Dhr. Etienne De Keyzer Consultant Operations and Port Terminals Mevr. Mieke Laethem Consultant Business Processes Crossroad Consulting De invoering van de ISPS-code, de omheining van de conventionele kaaien en de wijzigende behoeften en eisen van het cliënteel inzake veiligheid, kwaliteit en milieu hebben aanleiding gegeven tot het ontstaan van breakbulkterminals. In dit onderdeel worden de procesmatige benadering en de organisatie van de terminaloperaties belicht, met nadruk op best practices. Verzekeringen & risicobeheer Mevr. An Moons Director Legal & Risk DP World Antwerp Holding MODULE 3 Verantwoordelijkheden en beperkingen in het kader van de vervoersovereenkomsten Prof. Dr. Ralph De Wit Advocaat - Rechtsfaculteit VUBrussel, Faculteit TEW UAntwerpen In dit gedeelte wordt in detail ingegaan op de positie van de rederij, de juridische achtergrond van het cognossement (Bill of Lading) en de internationale verdragen die op het zeevervoer betrekking hebben. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de Belgische Zeewet, het Müller-Thomsenarrest en de recente ontwikkelingen. Er wordt nadruk gelegd op de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen. De diverse onderdelen worden aangevuld met praktijkvoorbeelden. Aan- en aflevering van goederen Mr. Patrick Rubens Advocaat Marcon & Rubens Advocaten Prof. Dr. Ralph De Wit Advocaat - Rechtsfaculteit VUBrussel, Faculteit TEW UAntwerpen Dhr. Karl Moens Liability Claims Manager Marsh Dhr. Koen Vanheusden Directeur Agentschap voor Buitenlandse Handel Brussel

5 Dhr. Ivan Nys Product Manager Trade Finance Services ING België Er wordt ingegaan op de juridische aspecten, op de bestaande Agha-resolutie, de condities FOB 51 voor aanlevering per lichter, de modaliteiten bij lossing en het gebruik van het Laat Volgen en de Laadbrief. Tevens wordt de link gelegd tussen de verkoopovereenkomst en de Letters of Credit. Shortsea-operaties & coasterbevrachting Dhr. Yvan Vlaminckx MODULE 4 Managing Director Fast Lines Belgium De belangrijkste volumes breakbulklading vinden hun oorsprong en/of bestemming buiten België. Indien we de positie van de haven van Antwerpen als belangrijkste breakbulkhaven willen vrijwaren, moet het Europese maritieme foreland als ladinggenererend gebied aan belang inwinnen. Het bevrachten en opereren van coasters is hiervan een fundamenteel onderdeel. In deze sessie krijgen de deelnemers dan ook inzicht in de structuur van de markt, de diverse operatoren, het boeken van lading en de operationele afwikkeling. Naast de basisprincipes en de praktijk van de coasterbevrachting wordt tevens ingegaan op het managen van een shortsearederij en de knelpunten voor mogelijke verdere ontwikkeling. Management van een heavy lift vloot Dhr. Thomas Daenens Director OXL Heavy Lift and Project Carrier Na deze opleiding kunnen de deelnemers de opgedane kennis in praktijk omzetten en het opgebouwde netwerk uit de Masterclass Breakbulk verder onderhouden en intensifiëren. Via het onderling uitwisselen van knowhow en ervaring wordt de gemeenschappelijke kennis versterkt en groeien er gezamenlijke nieuwe inzichten. gemanifesteerd. In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de modaliteiten van de boeking van lading, het duidelijk onderscheid tussen het verkoop- en het vervoerscontract en de betekenis van de gebruikte termen in de praktijk. Tevens wordt uitvoerig ingegaan op het gebruik van de bookingnote, zijn bepalingen en het daarbij horende bookingsproces (Conline bookingnote). Antwerpse havengebruiken breakbulk en tarificatie De haven van Antwerpen heeft tal van havengebruiken die specifiek zijn voor breakbulkverschepingen. Een zeer op de praktijk gericht onderdeel waarin dieper wordt ingegaan op het gebruik van tal van documenten bij aanlevering en aflevering van goederen, de wijze van aanlevering, de ontwikkelingen liner terms versus hook/hook, het verblijf van goederen op kaai en de tarificatie van de diverse vormen van behandeling en wijze van verscheping. Binnenvaart Dhr. Marc Van Aken Senior Commercial Manager Zuidnatie Breakbulk Gezien het groeiende belang van het zeevervoer van zware en volumineuze lading wordt aandacht geschonken aan het opereren van heavy lift schepen en de daaraan verbonden problematiek. Tevens wordt ingegaan op het boeken van lading, de daarbij gebruikelijke onderhandeling en gebruikte documenten. Boeking van lading & typecontracten Dhr. Dirk Ghys Onafhankelijk scheepsmakelaar / Consultant logistieke en maritieme wereld Het lijnvaartconcept in breakbulk staat steeds meer onder druk. Nieuwe spelers die traditionele kanalen doorbreken en bestaande havengebruiken negeren, hebben zich langs rederszijde Dhr. Frank Hellebosch Manager Inland Shipping (Euroports Terminal Antwerp) De binnenvaart wint steeds meer aan belang, niet enkel voor het transport van containers maar eveneens voor breakbulk. De trend waarbij meer en meer projectlading modulair wordt gebouwd met als gevolg grotere afmetingen en gewichten, gekoppeld aan de strengere wetgeving inzake uitzonderlijk vervoer langs de weg, versterken dit groeiend belang van de binnenvaart. In dit onderdeel wordt ingegaan op de structuur van de markt, de tussenpersonen en hun verantwoordelijkheden en de relevante wetgeving(en). Bijzondere aandacht wordt besteed aan het boeken van lading op binnenschepen, de prijszetting, de documenten en knelpunten. Dit alles wordt aangevuld met enkele casestudy s.

6 Programma management PRAKTISCH Dhr. Albert Weynen Voor het ontwikkelen van de Masterclass Breakbulk kon Portilog een beroep doen op de ervaring en deskundigheid van Albert Weynen en zijn jarenlange opgebouwde kennis en knowhow in de scheepvaart, transport, goederenbehandeling in de breakbulksector. Ook de nieuwe reeksen blijven onder het waakzame oog van Albert Weynen. Veranderende omstandigheden in de sector houdt hij nauwlettend in de gaten. Zij worden onmiddellijk in de opleiding opgenomen. Albert Weynen heeft 25 jaar gewerkt bij de Ahlers-groep, waarvan verschillende jaren als voorzitter van het directiecomité. Hij was managing director general cargo bij P&0 Ports/DP World en lag mee aan de basis van de oprichting van DP World Breakbulk. Hij heeft binnen de Antwerpse havengemeenschap tal van bestuursmandaten bekleed, waaronder bij KBRV (Koninklijke Belgische Redersvereniging), ASV (Antwerpse Scheepvaartvereniging), ABAS (Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf), SOPF (Shipowners Protection Fund) en Brabo Dokloodsen CV. Momenteel is hij bestuurder van Nova Natie/NHS. Voor wie? De opleiding richt zich naar iedereen die vertrouwd is met het breakbulkgebeuren en zich hierin verder wil verdiepen, hierin een leidinggevende functie bekleedt of naar een leidinggevende functie wil doorgroeien. De thema s die aan bod komen zijn van belang voor medewerkers van expeditiebedrijven, scheepvaartagenten, cargo brokers, rederijen, terminaloperators en goederenbehandelaars met een sterke focus op de verscheping en behandeling van breakbulk cargo, of voor medewerkers van havenbesturen die betrokken zijn bij de problematiek van de breakbulk. De opleiding is ook interessant voor iedereen die met deelaspecten van breakbulk in aanraking komt: juridische medewerkers, verzekeraars en medewerkers uit de bank- en financiële sector. Wanneer? De Masterclass omvat 73 lesuren, verdeeld over halve dagsessies, verspreid over meerdere maanden, van april tot december verschillende thema s zijn gebundeld in vier modules. Surf naar voor de precieze data. Voor de kick-offsessie op woensdag 23 april 2014 om uur kan afzonderlijk worden ingeschreven. Waar Tenzij anders vermeld, vindt de Masterclass Breakbulk plaats bij CEPA, ingang Adriaan Brouwerstraat 24, 2000 Antwerpen. Raadpleeg voor de precieze locatie. De kick-offsessie vindt plaats in het Gerard Mercatorauditorium van ING - Lange Gasthuisstraat 20, 2000 Antwerpen. Taal Nederlands

7 Deelnameprijs Kick-offsessie: Gratis Masterclass: euro Speciale kortingen -10% voor leden aangesloten bij een van volgende beroepsverenigingen: - Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf (ABAS) - Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) - Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV) - Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen (KVBG) - Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen (VEA) - Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen (VeGHO) - Werkgeversverbond der Belgische Havens - Association Port of Zeebrugge Interests (APZI) -5% voor elke tweede inschrijving van hetzelfde bedrijf. De kortingen worden cumulatief toegepast op het basisbedrag. Vul deze kortingen aan met volgende subsidiemogelijkheden en uw opleiding wordt bijna gratis. Logos, het sectorfonds voor PC 226 Behoort uw bedrijf tot het Paritair Comité 226, dan voorziet het sectorfonds Logos een gedeeltelijke subsidiëring. Ga naar voor de regelgeving en het indienen van een subsidiedossier. Opleidingscheques Deelnemers die de opleiding als particulier volgen, kunnen gebruik maken van opleidingscheques om het inschrijvingsgeld te betalen. Meer weten over hoeveel, hoe, waar en wanneer aanvragen? Certificaat Deelnemers die alle onderdelen van de Masterclass Breakbulk hebben bijgewoond, ontvangen een certificaat als bewijs van de opgedane kennis. Inschrijven Via de cursuskalender op het webportaal: https://mijn.portilog.be Nog niet aangemeld? Vraag uw paswoord aan via https://mijn.portilog.be Annuleren of wijzigen? Dat kan, maar hou wel rekening met het volgende: - Annulering en/of wijziging van een inschrijving is uitsluitend schriftelijk ( of fax) of via het webportaal mogelijk. - Annuleren kan kosteloos tot uiterlijk 3 weken vóór de start van de cursus. Tot 2 weken vóór aanvang van de cursus wordt een annuleringskost van 50 % aangerekend. Bij annulering op minder dan 2 weken vóór aanvang van de cursus blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Info en vragen? Contactpersoon: Anne Laureyns Tel: Meer info vindt u op onze website Kmo-portefeuille Portilog is erkend opleidingsverstrekker voor de kmo-portefeuille. Hierdoor komen al onze opleidingen in aanmerking voor een subsidie van de Vlaamse overheid. Alle informatie aangaande registratie, aanvragen, bedragen, vindt u op Erkenningsnummer Portilog: DV.O105348

8 De Masterclass Breakbulk wordt georganiseerd door Portilog met de zeer gewaardeerde steun van en de medewerking van ITMMA/UA (INSTITUTE OF TRANSPORT AND MARITIME MANAGEMENT ANTWERP/UNIVERSITY OF ANTWERP) PORTIUS (International and EU port law Centre) Alfaport (Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland) VeGHO (Vereniging van Gentse havengebonden Ondernemingen) APZI (Association Port of Zeebrugge Interests) KBRV (Koninklijke Belgische Redersvereniging) ASV (Antwerpse Scheepvaartvereniging) ABAS (Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf) VEA (Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen) KVBG (Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen) KVBG 1872/1997 Foto s: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Michaël Van Giel Havengebonden en Logistieke Opleidingen uit de praktijk PORTILOG vzw I Brouwersvliet 33 bus 8 I 2000 Antwerpen I Telefoon: I Fax: I

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 ii Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Thierry

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Algemene informatie. Student: Afstudeerorganisatie:

Algemene informatie. Student: Afstudeerorganisatie: Algemene informatie Student: Naam: Laura Melissen Studienummer: 1090062 Adres: E du Perronlaan 850, 2624 NG Delft Telefoonnummer: 06-48960445 Email adres: Laura_Melissen@hotmail.com Datum: 04-07-2007 Universiteit:

Nadere informatie

Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM

Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM UNIVERSITEIT TWENTE Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM Een onderzoek naar de transfer bevorderende

Nadere informatie

KAS Selections. Voorwoord

KAS Selections. Voorwoord Balansmanagement bij Servicekantoor AGH XS2TheWorld en KAS BANK ontwikkelden de app voor IMS Dashboard ISAE 3402 als opvolger van SAS 70 Nieuwe dienst voor Premie Pensioen Instellingen: de Pensioen bewaarder

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

AMSTERDAM GLOBALTRADE. Een strategische verkenning naar de wisselwerking tussen de Amsterdamse haven en dienstverleningsclusters

AMSTERDAM GLOBALTRADE. Een strategische verkenning naar de wisselwerking tussen de Amsterdamse haven en dienstverleningsclusters AMSTERDAM SMART PORT in GLOBALTRADE Een strategische verkenning naar de wisselwerking tussen de Amsterdamse haven en dienstverleningsclusters Onderzoek in opdracht van Haven Amsterdam AMSTERDAM SMART PORT

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen 2012-2013 Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoudstafel EhB +, Centrum voor Permanente Vorming

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business UITGAVE VAN BRANCHEVERENIGING TELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS JUNI 2015 Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG unlocking the power of networks BTG In Business 5 Met Samsung Smart Office

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Leidraad Open Projectoproep Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart

Leidraad Open Projectoproep Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart Leidraad Open Projectoproep Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart 1. 1. INLEIDING In opvolging van het Totaalplan Concurrentiële Haven werd op 24 oktober 2011 door de Raad van Overleg besloten

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht beurswijzer credit expo 2010 Woensdag 17 november 2010 Nieuwegein Business Center Blokhoeve 1 3438 LC Nieuwegein Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht www.creditexpo.nl FINANCIEEL MANAGEMENT

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V.

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Inhoud 1. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF SCHADEVERZEKERINGEN N.V... 3 2. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF LEVENSVERZEKERINGEN N.V.... 4 3. VERSLAG VAN DE RADEN VAN COMMISSARISSEN.....

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie