nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?"

Transcriptie

1 nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

2 Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs, bestemd voor relaties en andere belangstellenden. Algemeen Een prille lente Geboren: De Beemd Corporate Finance Redactie: Redactieadres: Wil Geraedts RB Govers Accountants/Adviseurs drs. Kamiel Lemmens Beemdstraat 25 drs. Desirée van der Postbus 657 Heijden-Lemmerlijn RA 5600 AR Eindhoven mr. Manfred Maas RB Telefoon: (040) Paul Mencke RA Fax: (040) mr. Henk de Ruyter Advies, eindredactie en productiebegeleiding: het Hoofdstation, Eindhoven Drukwerk: Lecturis, Eindhoven Overname van artikelen is toegestaan mits met schriftelijke toestemming en dan integraal en met bronvermelding. Attentie Signaal wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en beoogt zo recent mogelijke informatie te verschaffen. Veel zaken zijn echter uitermate complex en aan voortdurende aanpassingen onderhevig. Daardoor kan het voorkomen dat informatie uit deze uitgave niet meer aansluit op de actualiteit. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen u naar aanleiding van de inhoud van deze publicatie zonder deskundig advies onderneemt. Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Voor vragen en/of opmerkingen over Signaal bezoekt u Inhoud pagina 3 pagina 4 pagina 6 pagina 7 pagina 8 pagina 10 Pagina 11 Geboren: De Beemd Corporate Finance Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Govers Groep vernieuwt websites 12,5 jaar ANB Loonjournaal Bezwaar maken tegen belasting in box 3? Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? De transitievergoeding Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het dan zover. Er bereiken ons steeds meer positieve berichten over de economie. Zo liet VNO-voorzitter Hans de Boer zich half april ontvallen dat de economie zich beter ontwikkelt dan verwacht. Schatte het CBS de economische groei voor 2015 op 1,7%, De Boer verwacht dat we zullen uitkomen op een gezonde 2%. En er zijn meer signalen om blij van te worden. Zo werden in % meer woningen verkocht dan in Bovendien klimmen de huizenprijzen langzaam uit het dal. Ook de overheid doet een duit in het zakje met goed nieuws. Het tekort op de rijksbegroting bleef voor het tweede achtereenvolgende jaar met 2,3% ruimschoots onder de bovengrens van 3%. Misschien nog wel belangrijker is dat het consumentenvertrouwen in april voor het eerst in 7,5 jaar weer positief was. Het indexcijfer kwam uit op 2. Ter vergelijking: in februari 2013 stond het nog op -44. En dat is bijzonder goed nieuws. Als de export groeit en bedrijven weer meer gaan investeren, is dat mooi. Maar een crisis is pas werkelijk voorbij op het moment dat u en ik weer bereid zijn om de beurs te trekken. Liefst voor grotere, duurdere aankopen zoals een wasmachine, een auto, een nieuwe badkamer of een bootje. Om van de lente te genieten! Zijn we eindelijk uit de recessie? Niemand die het hardop durft te zeggen. Nog altijd zijn er veel onzekere factoren, zoals de rentestand. Die wordt nu door de ECB kunstmatig laag gehouden om de economie aan te wakkeren. Trekt de rente straks om welke reden dan ook aan, dan heeft dat mogelijk weer een negatief effect op het prille economische herstel. Ook is er nog weinig van te zeggen of de ingrijpende maatregel van de ECB om voor 1140 miljard euro aan staatsobligaties op te kopen het gewenste effect sorteert. Het is een discutabele actie die volgens diverse deskundigen niet van gevaren ontbloot is. Kortom: het economisch herstel is zo fragiel als de steel van een tulp en zo ongewis als zonneschijn op een Hollandse voorjaarsdag. Mijn advies: zoek een mooi plekje in de tuin, schenk uzelf een glas wijn in en geniet. Er kan zo weer een wolk voor de zon schuiven. Drs. Paul van Vroonhoven RA Voorzitter van de maatschap Govers Accountants/Adviseurs Rob Neggers Op 1 januari is er binnen de Govers groep een nieuwe telg geboren: De Beemd Corporate Finance. We spreken met de kersverse ouders: Rob Neggers en Kai Vervoort. Over de mensen achter De Beemd, de kracht van samenwerking en het voordeel van een frise kijk. Wat doet De Beemd Corporate Finance? Rob: De Beemd Corporate Finance is een nieuw Corporate Finance kantoor dat stevig geworteld is in de regio Zuidoost- Brabant en een strategische alliantie onderhoudt met Govers Accountants / Adviseurs. Ik beschik over meer dan 10 jaar ervaring in de begeleiding van bedrijfsoverdrachten en we kunnen ondernemers hierbij integraal, multidisciplinair advies bieden. Of het nu gaat om de bedrijfsoverdracht binnen de familie, de verkoop van een onderneming aan een medewerker of aan een externe partij, de overname van een onderneming of de waardering van de aandelen van een onderneming, wij beschikken over de juiste kennis en ervaring en kennen de aanpak. Ook hebben we meer dan 30 jaar ervaring met financieringsvraagstukken en het begeleiden van investeringsprojecten. Dit kan een bancaire financiering zijn maar we beschikken ook over een netwerk met investeerders die wellicht door middel van participatie of financiering een rol kunnen spelen in een investeringsvraagstuk. Wat is het doel? Kai: Het doel is om onze huidige klantenportefeuille en die van Govers van hoogwaardig advies te voorzien op het gebied van overname-, financierings- en strategische vraagstukken en te groeien naar een volwaardig corporate finance kantoor met een goede reputatie in de Brainport. Wat hebben jullie vóór De Beemd gedaan? Rob: Ik ben 20 jaar accountmanager/rayondirecteur business banking geweest. Daarna ben ik zelfstandig 10 jaar corporate finance specialist geweest. Ik heb een universitaire studie bedrijfskunde en postdoctoraal Business Valuation (Register Valuator) afgerond en diverse bancaire opleidingen. Kai: Ik heb onlangs mijn universitaire Master Accounting afgerond en daarvoor heb ik een universitaire bachelor Bedrijfseconomie gevolgd in Tilburg. Daarnaast heb ik meerdere jaren als parttime werkstudent op de accountancy- afdeling bij Govers gewerkt en op de corporate finance afdeling van een ander kantoor. Waar komt de naam De Beemd Corporate Finance vandaan? Rob: We hebben een naam gekozen naar de straat waar we gevestigd zijn. Klinkt gewoon Hollands, we hebben bewust geen hoogdravende Engels naam gekozen. We staan met de poten in de klei en dat willen we ook met de naam laten zien! Waarom de combinatie met dit accountantskantoor? Kai: Vanuit Govers werd gezocht naar een nog meer multidisciplinaire dienstverlening. De kruisbestuiving tussen kennis en kunde van de verschillende diensten maakt het voor beide klantenkringen optimaal. Komt de verwachting van de combinatie uit tot nu? Kai: Ja, wij ervaren de uitgebreide mogelijkheden om diverse klanten in diverse branches van een breed scala aan advies te Kai Vervoort voorzien als uiterst positief. We merken ook dat we elkaar intern op de juiste manier weten te vinden. Wij winnen bijvoorbeeld fiscaal advies in voor onze opdrachten bij Govers, Govers draagt ons mogelijke opdrachten aan. Rob: Govers is een kantoor met een van oudsher goede naam en reputatie in de regio waardoor voor De Beemd meer deuren opengaan. Anderzijds hebben wij een frisse kijk - meestal vanuit een andere invalshoek - op een case waardoor we de advisering aan de klanten van het accountantskantoor een extra dimensie kunnen geven. Daarnaast is er veel ervaring in de begeleiding van de aan- en verkooptrajecten van bedrijven waarbij wij veel ondersteuning aan de accountants van Govers kunnen bieden. Drs. Kamiel Lemmens Volg ons via Pagina 2 Pagina 3 Signaal NR 72 mei 2015

3 fiscaal Wet Aanpak Schijnconstru cties (WAS) Op 24 maart heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS) aangenomen. Deze wet heeft als doel om oneerlijke concurrentie tussen bedrijven te voorkomen. Daarnaast moet de rechtspositie van werknemers worden versterkt en moet een fatsoenlijke beloning voor werknemers worden gewaarborgd. Hoewel de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog moet goedkeuren is het de bedoeling dat de WAS per 1 juli 2015 al in werking treedt. Als werkgever krijgt u te maken met een aantal wijzigingen. Hierbij alvast een overzicht van de belangrijkste punten. Loonstrook Aan de loonstrook worden striktere eisen gesteld. Op de loonstrook moet voortaan duidelijk staan waaruit het loon is samengesteld. Het is verplicht om de onkostenvergoedingen en bedragen die op het loon zijn ingehouden te specificeren. Het moet bovendien duidelijk zijn hoe hoog de onkostenvergoedingen zijn, voor welke onkosten de vergoedingen worden gegeven en welke onkostenvergoedingen samenhangen met de dienstbetrekking. Op deze wijze wil de wetgever voorkomen dat door onduidelijke onkostenvergoedingen het wettelijk minimumloon wordt verlaagd. Uitbetaling minimumloon Als werkgever moet u het volledige minimumloon giraal gaan uitbetalen. Op het wettelijk minimumloon mag u niet langer onkostenvergoedingen inhouden of andere bedragen hiermee verrekenen. Het vakantiegeld is hiervan uitgezonderd. Er geldt ook een uitzondering voor een werknemer die doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verricht voor het huishouden van een natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat (Regeling dienstverlening aan huis). Als een werknemer meer verdient dan het minimumloon, dan mag u uitsluitend bedragen op het meerdere inhouden. Als u toch een deel verrekent met het minimumloon dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. In voorkomende gevallen moet u dus eerst het wettelijk minimumloon giraal uitbetalen en vervolgens de door de werknemer te betalen bedragen (zoals een boete) afzonderlijk terugvorderen. Minimumloon en AOW-leeftijd Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt krijgen voortaan ook recht op het wettelijk minimumloon en op vakantietoeslag. Hiermee wordt voorkomen dat andere (jongere) werknemers worden verdrongen en dat oneerlijke concurrentie ontstaat. Naleving CAO/informatie-uitwisseling Na afloop van een CAO kan de algemeen verbindend verklaring van de CAO met maximaal een jaar worden verlengd. Hierdoor kunnen werkgevers die niet zijn aangesloten bij een werkgeversorganisatie minder snel een oneigenlijk concurrentievoordeel behalen door minder aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden aan een werknemer te bieden. Uitzondering voor wie werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis. Voorts krijgt de Inspectie SZW de bevoegdheid om aan CAOpartijen of handhavingsinstanties opgave te doen van werkgevers van wie wordt vermoed dat deze de CAO-afspraken niet nakomen. Aansprakelijkheid geldt als er sprake is van langdurige en forse onderbetaling Uitbreiding ketenaansprakelijkheid voor loon Als u als opdrachtgever weet of had moeten weten dat een werknemer niet voldoende krijgt betaald, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor betaling van het CAO-loon. Deze aansprakelijkheid geldt wanneer in een keten sprake is van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk. De aansprakelijkheid geldt alleen als de arbeid van de werknemer wordt verricht ter uitvoering van deze overeenkomst(en). De aansprakelijkheid geldt dus niet als onderaan in een keten de werkzaamheden worden verricht door een zelfstandige. Let op: de ketenaansprakelijkheid voor voldoening van het verschuldigde loon geldt niet als er sprake is van een koopovereenkomst. Als een opdrachtgever bijvoorbeeld een cateringbedrijf inhuurt om met eigen personeel een festiviteit van de opdrachtgever te verzorgen dan is de ketenaansprakelijkheid van toepassing voor de opdrachtgever. Als het cateringbedrijf uitsluitend een bestelling aflevert, dan is de ketenaansprakelijkheid niet van toepassing op de koper van die bestelling. De ketenaansprakelijkheid geldt evenmin voor particuliere opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals een particulier die de ramen van zijn privéwoning laat wassen. Aansprakelijkheid geldt als er sprake is van langdurige en forse onderbetaling. Dit is aan de orde als ten minste drie opeenvolgende maanden minder dan de helft van het loon of minder dan 70% van het wettelijk minimumloon is voldaan. De werknemer moet eerst zijn eigen werkgever aanspreken. Wanneer dit niet het beoogde resultaat oplevert, kan hij de eerstvolgende hogere schakel in de keten aanspreken en uiteindelijk bij de hoofdopdrachtgever terecht komen. Let er op dat u als opdrachtgever geen vrijwaring kunt krijgen door bijvoorbeeld bedragen op een G-rekening te storten. Als opdrachtgever kunt u uw risico inperken door bijvoorbeeld: alleen zaken te doen met bedrijven die een keurmerk hebben; een aanbestedingscode in te voeren die moet waarborgen dat een marktconforme prijs wordt betaald; aan uw opdrachtnemers contractuele verplichtingen op te leggen tot naleving van de wet en cao; een procedure te introduceren over de handelwijze bij misstanden. Een prijs die duidelijk onder de marktprijs ligt is vaak een indicatie dat er in de keten mogelijk werknemers worden onderbetaald. Het wetsvoorstel heeft tot gevolg dat u vanaf 1 juli 2015 de nodige aanpassingen moet doorvoeren in uw loonadministratie. Daarnaast is het belangrijk om een goede screening van uw opdrachtnemers te hebben zodat u niet tegen een mogelijke (keten)aansprakelijkheid aanloopt wegens onderbetaling van werknemers. Mr. Manfred Maas RB Govers Groep vernieuwt websites De afgelopen tijd zijn drie websites van de Govers Groep in een nieuw jasje gestoken en bij de tijd gebracht en is de website van De Beemd Corporate Finance live gegaan. Met deze sites kunnen we u beter op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen, is het gemakkelijker geworden om u aan te melden voor lezingen en/of onze (ook vernieuwde) nieuwsbrief. De sites zijn zo gemaakt dat ze op zowel een vaste computer als een tablet of smartphone optimaal tot hun recht komen. We nodigen u graag uit om een kijkje te nemen op: - govers.nl - anb.nl - goversonderwijs.nl - debeemd.com Agenda donderdag 11 juni 2015 Ontbijtlezing dinsdag 29 sept 2015 Ontbijtlezing (staat in het teken van Prinsjesdag) maandag 19 okt 2015 Paardenlezing woensdag 25 nov 2015 Eindejaarslezing donderdag 26 nov 2015 Eindejaarslezing (onder voorbehoud van aantal inschrijvingen) We informeren onze klanten graag zo goed mogelijk. Daarom verzorgen we regelmatig presentaties om u bij te praten over actuele ontwikkelingen. Inschrijven kan via de speciale inschrijfformulieren op die steeds enkele weken voor de lezing actief zijn. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Lisette Carius Pagina 4 Pagina 5 Signaal NR 72 mei 2015

4 salarisadministratie FISCAAL 12,5 jaar ANB Loonjournaal! Fiscale bewaarplicht In juni komt ons 50e ANB Loonjournaal uit. Met deze nieuwsbrief die we één maal per kwartaal versturen, informeren wij onze klanten over zaken die hun personeel aangaan. De Belastingdienst heeft de gegevens uit uw administratie nodig om uw aangiften te kunnen controleren. Om deze reden geldt er een fiscale bewaarplicht. Wat betekent dit voor u? Een overzicht. Zaken als minimumloon, werkkostenregeling, participatiewet, gebruikelijk loon DGA, De Wet werk en zekerheid en ook subsidiemogelijkheden worden in het ANB Loonjournaal besproken. Een speciaal exemplaar van het ANB Loonjournaal, dat in december 2014 uitkwam, was volledig gewijd aan de werkkostenregeling. Het ANB Loonjournaal wordt goed gelezen door onze klanten. Dat merken we. Vaak zijn de onderwerpen die in het ANB Loonjournaal besproken worden aanleiding om ons te verzoeken advies op maat te geven over een specifieke situatie. We merken dat onze klanten blij zijn dat ze gewezen worden op bestaande wetgeving, veranderde wetgeving, kansen en bedreigingen. Het ANB Loonjournaal is in 12,5 jaar een belangrijk deel van onze adviestak geworden. Voor 3400 klanten met werknemers Eenmaal per kwartaal ontvangen onze klanten het ANB Loonjournaal. In totaal werken er bij deze bedrijven werknemers die maandelijks het salaris ontvangen van hun werkgever. Goed advies aan onze klanten is van groot belang. Onze 17 loonadministrateurs blijven up-to-date door de vakliteratuur en de actualiteit bij te houden en door cursussen en opleidingen te volgen op het gebied van personeel en salaris. Het bijhouden van vakliteratuur, het volgen van de actualiteit en het volgen van opleidingen en cursussen zijn de bron voor de informatie die u aantreft in het ANB Loonjournaal. Het ANB Loonjournaal komt volledig tot stand binnen ANB, onder redactie van Marlon van Sleuwen (foto hiernaast). Marlon is één van onze Senior Salarisadministrateurs. Marlon bepaalt (samen met de directie van ANB) welke onderwerpen er opgenomen worden, hij bepaalt de koers van het ANB Loonjournaal, bewaakt de kwaliteit van de artikelen en levert zelf veel redactionele bijdragen. Onder zijn redactie is het ANB Loonjournaal altijd op tijd uitgekomen. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om iedereen die in de laatste 12,5 jaar een bijdrage heeft geleverd aan het ANB Loonjournaal, en met name Marlon van Sleuwen, te bedanken voor hun inzet voor dit zo belangrijke communicatiemiddel van ANB. Noud Smits Directeur ANB Bezwaar maken tegen de belasting die u betaalt in box 3? Als u een vermogen heeft van meer dan circa ( voor fiscale partners) betaalt u belasting in box 3. Het gaat hier onder andere om spaargeld, beleggingen, vorderingen of onroerend goed (niet zijnde de eigen woning). Deze belasting bedraagt 30% over een fictief rendement van 4%. Per saldo bedraagt de belasting 1,2% (30% x 4%) van de waarde van uw vermogen op 1 januari. Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat de rendementsheffing voor spaarders en beleggers buitensporig is, als 4% rendement gedurende langere tijd niet haalbaar is. Dit kan in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Verhuurde woningen onder de huurdersbescherming Het arrest van de Hoge Raad ging over de waardering van verhuurde woningen die onder de huurdersbescherming vallen. Door de combinatie van de forfaitaire belastingheffing in box 3 en de waarderingsregels voor verhuurde woningen viel de belasting over de verhuurde woningen in box 3 hoger uit dan bij een belastingtarief van 30%, berekend over de werkelijke waarde van de woning. Valt de werkelijke waarde van de woning die u verhuurt onder de huurdersbescherming ten minste 10% lager uit dan de waarde die op grond van de wettelijke waarderingsregels moet worden aangegeven in box 3? Dan kunt u op basis van het arrest van de Hoge Raad bezwaar aantekenen tegen de door u verschuldigde box 3 belasting. In dat geval moet u de werkelijke waarde van de woning wel aantonen met een taxatierapport waarin de reële marktwaarde van de woning met marktgegevens is onderbouwd. Spaargeld, beleggingen, vorderingen, ander vermogen Het arrest van de Hoge Raad maakt het daarnaast ook mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen uw aanslag inkomstenbelasting voor zover deze betrekking heeft op een bedrag aan te betalen belasting in box 3 met betrekking tot spaargeld, beleggingen, vorderingen, ander onroerend goed of ander vermogen. Te denken valt aan spaargeld of beleggingen waarop u de laatste jaren slechts zeer beperkte rendementen heeft behaald (lager dan 1,2%). Hoewel het indienen van een bezwaarschrift niet de garantie geeft dat de belastingdienst uw aanslag ook daadwerkelijk zal verlagen, biedt het arrest van de Hoge Raad ons inziens voldoende aanknopingspunten om bezwaar te maken tegen de box 3 belasting. Wilt u bezwaar maken tegen de box 3 belasting, overleg dan met uw contactpersoon binnen Govers. Marieke Leijtens Voor wie? De bewaarplicht geldt voor administratieplichtigen. Dit kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn die verplicht zijn om een administratie bij te houden, zoals: Lichamen (zoals een B.V., vereniging of stichting); Natuurlijke personen met een eenmanszaak, of participatie in een vennootschap onder firma/maatschap; Natuurlijke personen die Resultaat uit overige werkzaamheden genieten of onder de terbeschikkingstellingsregeling vallen; Natuurlijke personen die inhoudingsplichtig zijn (bijvoorbeeld particulieren met huispersoneel). Welke gegevens? Tot de administratie behoren de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op grond waarvan het financiële resultaat wordt bepaald. Tot de administratie behoort ook de vastlegging van bestuurs- en beheersdaden en de interne organisatie in het algemeen. U moet dus ook correspondentie, s, contracten, notulen, klantendossiers, aantekeningen en dergelijke bewaren. De correspondentie met een advocaat valt onder het verschoningsrecht. Voor de correspondentie met uw fiscaal adviseur geldt een afgeleid verschoningsrecht. Informatie die onder het verschoningsrecht valt, hoeft u niet te overleggen. We adviseren om de stukken waarvoor een verschoningsrecht geldt in een apart dossier te bewaren. Ook correspondentie, s, contracten, notulen, klantendossiers, aantekeningen en dergelijke bewaren. Termijn De bewaartermijn voor de basisgegevens (grootboek, debiteuren-/crediteurenadministratie, loonadministratie e.d.) bedraagt zeven jaar. Voor onderstaande gegevens geldt een afwijkende bewaartermijn: Voor de gegevens van onroerende zaken bedraagt de bewaartermijn negen jaar volgend op het jaar van ingebruikname; De gegevens voor de loonheffingen en een kopie van het identiteitsbewijs moeten minimaal vijf jaar na het einde van de dienstbetrekking worden bewaard; Voor arbeidsovereenkomsten en correspondentie over promotie, degradatie of ontslag geldt een termijn van twee jaar na het einde van het dienstverband; Sollicitatiegegevens (inclusief gegevens uit een psychologisch onderzoek) moeten ten minste één jaar na beëindiging van het dienstverband worden bewaard (met de uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant). Er bestaat geen voorgeschreven wijze over hoe de administratie moet worden gevoerd. De administratie moet echter wel altijd toegankelijk, duidelijk en leesbaar zijn. De gegevens mogen zowel op papier als digitaal worden bewaard. De gegevens moeten wel in hun originele vorm worden bewaard. Zo mag er wel een scan van een factuur worden gemaakt, maar alleen een computerbestand waarin wordt verwezen naar een factuur voldoet niet. Mr. Manfred Maas RB Pagina 6 Pagina 7 Signaal NR 72 mei 2015

5 fiscaal Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Wie vermogen ontvangt zonder een tegenprestatie te leveren, kan erop rekenen schenkbelasting of erfbelasting te moeten betalen over de waarde van het voordeel. Schenkbelasting bij overdracht tijdens leven en erfbelasting bij overdracht bij overlijden. Het onderscheid van beide heffingen zit dus in het tijdstip van de verkrijging van het vermogen. Is iets tijdens het leven geschonken dan zal het normaal gesproken bij later overlijden niet meer tot de nalatenschap behoren. Het was immers geen eigendom meer van de erflater maar van de erfgenaam. Ficties Een uitzondering op deze regel vormen de zogenoemde fictiebepalingen. Daarbij wordt de waarde van een tevoren (deels) geschonken vermogensbestanddeel geacht alsnog geheel of gedeeltelijk tot de nalatenschap te behoren. Deze fictiebepalingen zijn in de wet opgenomen om constructies te voorkomen. Die constructies verlagen het vermogen van de toekomstige erflater en frustreren de heffing van erfbelasting (deels), terwijl in de praktische situatie van de erflater gedurende zijn leven niets is veranderd. De bekendste fictiebepaling is art. 10 van de Successiewet (SW), over het vruchtgenot. Vruchtgenot Dit artikel luidt als volgt: Al wat iemand ten koste van het vermogen van de erflater heeft verkregen is alsnog aan erfbelasting onderworpen, als de erflater in verband met de overdracht tot zijn overlijden daarop een genotsrecht heeft verkregen. Een voorbeeld geeft duidelijkheid. Stel dat ouders hun huis aan een of meer kinderen verkopen onder voorwaarde dat ze er levenslang mogen blijven wonen. Dat is het vruchtgebruik. De kinderen worden (bloot) juridisch eigenaar van het huis. Maar zij kunnen er weinig of niets mee zolang de ouders er nog in wonen. De prijs waarvoor de kinderen het huis kopen is uiteraard niet de volle waarde. De waarde van het genotsrecht van de ouders gaat ervan af. Hiervoor hebben we tabellen. Als de ouders 60 jaar oud zijn, is de waarde van het vruchtgenot bijvoorbeeld te stellen op 60%. De kinderen kopen het huis dan voor 40% van de volle waarde. Als de ouders overlijden, zouden de kinderen, zonder de bepaling van artikel 10 SW, volledig eigenaar worden en de volle waarde krijgen zonder dat deze bevoordeling/ vermogensgroei belast zou worden met erfbelasting. Ze hebben immers maar 40% van de waarde betaald en er wordt bij overlijden niets meer overgedragen. Oftewel: de in het normale geval nog te vererven eigendomsrechten van de ouders zijn omgezet in niet vererfbare genotsrechten. Als de (bloot) eigendom niet gedurende leven aan de kinderen was verkocht, zouden zij bij het overlijden van de ouders erfbelasting hebben moeten betalen over de volle waarde die het huis heeft op het (latere) moment van vererving. Artikel 10 successiewet zorgt er eenvoudig gesteld voor dat deze volle waarde op het moment van overlijden alsnog (fictief) tot de erfenis behoort. Daarbij wordt dus ook de waardestijging tussen het moment van bevoordeling en het moment van overlijden meegenomen. Om dubbele heffing in dit geval te voorkomen zijn hierop twee correcties van toepassing. Datgene wat de kinderen bij de eerdere koop van de (bloot) eigendom hebben opgeofferd (zeg maar: betaald) wordt (inclusief rente) in mindering gebracht op de waarde (art. 7 lid 1 SW). En als de ouders na de verkoop (een deel van) de koopsom hebben kwijtgescholden (geschonken) en daarover is schenkbelasting betaald, dan wordt deze schenkbelasting uiteraard in mindering gebracht op de verschuldigde erfbelasting. Huur in plaats van vruchtgebruik Om de toepassing van de genoemde fictie (alsnog heffing over de volledig waarde bij overlijden) te voorkomen, is de praktijk ontstaan dat de ouders het huis aan de kinderen verkopen en vervolgens zelf van de kinderen (terug)huren. De koopprijs wordt omgezet in een rentedragende vordering van de ouders op de kinderen. De door de ouders te betalen huur wordt verrekend met deze vordering en de daarover te ontvangen rente. Vaak wordt ook een deel van de vordering door de ouders tussentijds kwijtgescholden met betaling van schenkbelasting. Een lastig (huur)arrest Op 10 oktober 2014 besliste de Hoge Raad echter in het volgende geval van huur. Moeder verkocht haar huis in 2002 aan haar zoon voor en huurde het terug voor een reële maandelijkse huur van 650. Van de koopsom werd meteen kwijtgescholden en het restant werd in de jaren tot en met 2009 in delen kwijtgescholden met betaling van schenkingsrecht. De huur werd niet door moeder betaald maar aan de zoon schuldig gebleven tegen een (samengesteld) rentepercentage van 4%. Moeder overleed in 2010 en de inspecteur stelde dat zowel de woning als de opgebouwde huurschuld onder de werking van de hierboven genoemde fictie vielen. Hij stond wel aftrek van de betaalde schenkingsrechten toe. Stel altijd zakelijke koop- en huurprijzen vast bij transacties tussen de toekomstige erflater en erfgenaam De inspecteur en de belastingplichtige waren het er blijkbaar over eens dat de fictie in principe van toepassing was (zie verder). De procedure spitste zich dan ook toe op de vraag of de door de jaren heen kwijtgescholden koopsom in mindering mocht worden gebracht op de (fictief verkregen) waarde van de woning en of de door moeder door de jaren heen opgebouwde huurschuld ook onder de fictie viel. De Hoge Raad stelde dat de wettelijke regeling wel aftrek van de kwijtgescholden koopsom toestond maar dat dit in dit geval niet in overeenstemming was met de bedoeling van de wetgever. De kwijtscheldingen (zowel meteen als in later jaren) waren niet ten laste van het vermogen van de zoon gekomen. Hij had daarvoor niets opgeofferd. Ook de schuld viel onder de fictie omdat moeder niets had betaald en zo tot haar overlijden feitelijk het genot had gehad over deze bedragen en over de verschuldigde rente. Beoordeling van de uitspraak De wettelijke fictie belast alsnog al wat bij een (verkoop)transactie ten koste van het vermogen van de erflater is gegaan als die erflater in verband daarmee tot zijn overlijden een genotsrecht heeft gehad. Moeder bleef inderdaad het (huur) genot levenslang houden, maar de huurprijs was reëel en op zakelijke hoogte. In dat geval heeft de huur geen waardedrukkend effect op de koopprijs van de woning. De zoon moet betalen wat ook een derde voor het huis zou betalen en er is dus geen sprake van een waardeoffer ten koste van het vermogen van moeder. Het later vererfbare vermogen wordt niet beïnvloed. Dan zou dus de fictie ook niet van toepassing moeten zijn. De uitspraak van de Hoge Raad is mijns inziens dan ook alleen te begrijpen als we alle omstandigheden van het geval meenemen. De volle eigendom van het huis gaat over op de zoon, maar moeder houdt het genot in de vorm van een huurrecht. Noch de zoon, noch moeder betalen iets aan elkaar. Alles vindt op papier plaats, en in de feitelijke gebruikssituatie verandert niets, terwijl toch de zoon de eigendom van het huis heeft verkregen. Binnen dit kader kan men de uitspraak van de Hoge Raad nog wel rechtvaardigen. Het lijkt mij echter dat wel de voorwaarde moet worden gesteld dat bij verkoop al meteen de bedoeling aanwezig is dat de toekomstige erfgenaam pas bij overlijden, naast de eigendom, ook het genot van de woning zal krijgen. Wat betekent dit voor de praktijk? 1. Bij overdracht van een vermogensbestanddeel (vaak een woning) binnen de naaste familie onder voorbehoud van een zakelijk huurrecht (de verkoper wordt huurder tegen een zakelijke huurprijs) kan de waarde van de woning onder bepaalde (verdachte?) omstandigheden alsnog fictief tot de erfenis worden gerekend. 2. Als de koopprijs niet wordt betaald maar (deels) wordt kwijtgescholden, kan de koopsom voor dat deel niet worden afgetrokken van de later bij overlijden fictief verkregen waarde van de woning. Eventueel bij de kwijtscheldingen betaalde schenkbelasting komt wel in mindering op de erfbelasting. 3. Als bij een zakelijke huurovereenkomst de huur wordt schuldig gebleven moet over deze schuld vanaf 2010 ten minste 6% rente worden vergoed. Zo niet, dan is de fictie ook van toepassing op de huurschuld, zodat deze toch tot het belaste erfdeel van de koper van de woning gaat behoren. Conclusie Dit alles dwingt tot extra voorzichtigheid in de uitvoering van dit soort transacties. Stel altijd zakelijke koop- en huurprijzen vast bij transacties tussen de toekomstige erflater en erfgenaam. Maak hiervan schriftelijke overeenkomsten op waarin zowel de huur als de rente op ten minste 6% wordt gesteld. Zorg ervoor dat zowel de rente en de aflossingen als de huurprijs werkelijk betaald wordt. Verrekenen van de verplichte betalingen over en weer lijkt ook mogelijk maar echt betalen (een kasrondje ) is beter. Als de ouders de huur concreet betalen, kunnen de kinderen deze ontvangsten gebruiken om aflossing en rente op de koopprijs te betalen. Als u handelt alsof het gaat om een transactie tussen onafhankelijke derden, dan zullen de omstandigheden niet snel leiden tot een fictieve verkrijging bij overlijden. Komt u dan nog geld tekort om te betalen, dan kunnen de ouders eventueel nog een (extra) schenking doen waar volgens de gewone regels schenkbelasting over wordt betaald. Neem voordat u een dergelijke transactie gaat doen eerst contact op met uw relatiebeheerder bij Govers zodat alles op een zo goed mogelijk manier kan worden geregeld. Mr. Henk de Ruyter Pagina 8 Pagina 9 Signaal NR 72 mei 2015

6 FISCAAL algemeen fase 2 voor de Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Door de Wet werk en zekerheid is per 1 januari 2015 een aantal belangrijke wijzigingen in het Nederlands arbeidsrecht doorgevoerd op het gebied van ontslag en flexibel personeel. Een ander gevolg is dat vanaf 1 januari 2016 de WW-uitkering geleidelijk wordt verkort van 38 naar 24 maanden. Daarvoor nog doet de transitievergoeding per 1 juli 2015 zijn intrede. Vanaf die datum gelden er wijzigingen in de weg naar het ontstaan van een contract voor onbepaalde tijd. Wijziging per 1 juli 2015: Bij opeenvolgende tijdelijke contracten ontstaat na 2 jaar of bij het 4e contract een contract voor onbepaalde tijd (nu is dit na 3 jaar). Bij onderbreking van meer dan 6 maanden (nu is dit 3 maanden) ontstaat er een nieuwe keten. Houd hier s.v.p. rekening mee bij het opmaken van nieuwe arbeidscontracten! Tevens zal de transitievergoeding de plaats in gaan nemen van de ontslagvergoeding zoals we deze tot op heden hebben gekend. Wat betekent dit mogelijk voor u en uw werknemers? Ontslag - Twee ontslagroutes, afhankelijk van de reden van het ontslag. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen, zoals een verstoorde arbeidsrelatie, moet u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. Voor een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim neemt u contact op met het UWV. Als de werknemer schriftelijk instemt met ontslag hoeft u deze routes niet te volgen Het UWV moet de aanvragen binnen 4 weken afhandelen. Toestemming voor ontslag via het UWV is vervolgens ook maar 4 weken geldig. De behandeling van het verzoekschrift bij de kantonrechter zal ook binnen 4 weken moeten starten! - Iedere werknemer met een dienstverband dat ten minste 2 jaar heeft geduurd, heeft in principe bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever recht op een transitievergoeding, tenzij er sprake is van ernstige verwijtbaarheid bij de werknemer (dit geldt ook voor een flexwerker). De werknemer van wie het tijdelijke contract, dat 2 jaar heeft geduurd, niet wordt verlengd, heeft ook recht op een transitievergoeding. - De arbeidsovereenkomst kan met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De werknemer heeft de mogelijkheid om zich na ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst gedurende 2 weken te bedenken en dan de overeenkomst zonder opgaaf van reden schriftelijk te herroepen, waardoor deze overeenkomst wordt ontbonden. De termijn wordt verlengd naar 3 weken als de werkgever de werknemer niet heeft gewezen op het recht om zich te bedenken. - Scholingsrecht voor werknemers. Werknemers moeten de scholing kunnen volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie. De werkgever heeft ook een scholingsplicht als de functie van een werknemer komt te vervallen of als hij zijn eigen functie niet langer kan vervullen. De werkgever mag een werknemer niet ontslaan op grond van disfunctioneren als zijn ongeschiktheid veroorzaakt wordt doordat de werkgever onvoldoende heeft geïnvesteerd in zijn scholing. Transitievergoeding De transitievergoeding wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris van de medewerker. Voor betaling kunt u met de medewerker een betalingsregeling afspreken. De transitievergoeding wordt berekend over hele periodes van 6 maanden waarin uw medewerker bij u een arbeidscontract had en bij u in dienst is geweest: - De transitievergoeding bedraagt in de basis 1/6 maandsalaris per gewerkt half dienstjaar. - Bij dienstverbanden van 10 jaar of langer zal de vergoeding 1/4 maandsalaris per half dienstjaar bedragen. - Is uw medewerker 50 jaar of ouder en heeft hij 10 jaar of langer bij u gewerkt, dan geldt tot 2020 dat voor elk half dienstjaar vanaf het 50e jaar een 1/2 maandsalaris als transitievergoeding betaald zal moeten worden. - Maximaal bedraagt de transitievergoeding of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan Als werkgever kunt u kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing aftrekken van de vergoeding. Deze kosten moeten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. Als er tijdens het dienstverband kosten zijn gemaakt voor maatregelen voor brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, dan kunt u deze ook aftrekken als de werknemer hiermee instemt. Bij gedwongen ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen is een lagere vergoeding toegestaan als u minder dan 25 werknemers in dienst hebt. Voor de berekening van de vergoeding mag u dan uitgaan van een korter dienstverband, gerekend vanaf 1 mei 2013! Ontslag geeft de werknemer in principe recht op een transitievergoeding CAO en kantonrechter kunnen verplichten tot hogere transitievergoedingen. Werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken en AOW- of pensioengerechtigden van wie de arbeidsovereenkomst eindigt, hebben geen recht op de vergoeding. Als er sprake is van surseance van betaling, faillissement of schuldsanering is een vergoeding ook niet verplicht. Immateriële schade als onderdeel van de transitievergoeding Er is al jurisprudentie over in hoeverre uit een ontslagvergoeding een zogenaamde vergoeding kan worden gegeven voor geleden immateriële schade. In de praktijk wordt een verzoek daartoe zeer zelden gehonoreerd. Als de werknemer kan aantonen dat er sprake is van schade toegebracht aan zijn eigen persoon en goede naam, kan een vergoeding voor deze schade fiscaal onbelast blijven. Wordt u als werkgever met een dergelijk verzoek geconfronteerd, dan zult u te allen tijde vooraf zekerheid moeten hebben over de fiscale behandeling van dat deel waarvan de werknemer vindt dat dit betrekking heeft op immateriële schade. Een beslissing van de inspecteur inkomstenbelasting is in principe beslissend. Is deze negatief, dan is het als werkgever verstandig om de ontslaguitkering volledig te belasten. De ex-werknemer kan dan zelf het geschil over de immateriële schadevergoeding met zijn inspecteur inkomstenbelasting afwikkelen. Een oordeel of mening van de civiele rechter die zich heeft bemoeid met de ontslagprocedure is niet bindend voor de fiscale beoordeling. Voor eventuele vragen en verdere informatie kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij Govers of ANB. Wil Geraedts RB Relatiebeheerder ANB Schuldeiser kan levering opschorten Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht Helaas komt het in de praktijk vaak voor dat een debiteur zijn factuur niet betaalt. Buiten het nemen van invorderingsmaatregelen kunt u als schuldeiser ook gebruik maken van het zogeheten retentierecht. Het retentierecht komt er op neer dat u als schuldeiser de afgifte van de zaak (van de schuldenaar) opschort, totdat de vordering wordt voldaan. Aan het retentierecht zijn de volgende voorwaarden verbonden: Opeisbaarheid Als schuldeiser moet u uw debiteur eerst aanmanen om zijn schuld te voldoen. Nadat de betalingstermijn van de laatste aanmaning is verstreken, kunt u een beroep doen op uw retentierecht. Tevens moet er geen uitzicht meer zijn op het ontvangen van de betaling. Let op wanneer uw klant aangeeft dat hij de rekening niet kan betalen. In dat geval is er voor het retentierecht nog geen sprake van een opeisbare vordering. Feitelijke macht U moet de feitelijke macht hebben over de goederen van de schuldenaar. Dit betekent dat u de goederen van de schuldenaar in beheer moet hebben. Kenbaarheid U moet aan uw schuldenaar duidelijk maken dat u gebruik maakt van uw retentierecht om betaling af te dwingen. Dit moet ook voor derden duidelijk zijn, zodat het retentierecht niet vervalt als uw schuldenaar de goederen bijvoorbeeld aan een derde doorverkoopt. Neem daarom in uw algemene voorwaarden op dat u het retentierecht uitoefent als een debiteur zijn rekening niet betaalt. Als u gebruik maakt van uw retentierecht, dan heeft u de (zorg)plicht dat de goederen van uw schuldenaar in goede staat blijven. U mag de hiermee eventueel samenhangende kosten verhalen op de wanbetaler. Let er op dat u het retentierecht niet mag uitoefenen als uw debiteur niet betaalt, omdat hij ontevreden is over uw prestatie (levering/dienst). U moet van tevoren goed controleren of u het retentierecht kunt toepassen. Als u het retentierecht ten onrechte heeft toegepast loopt u het risico dat uw schuldenaar u aansprakelijk stelt voor de daardoor voortvloeiende schade. Neem bij twijfel over toepassing van het retentierecht contact op met uw relatiebeheerder. Mr. Manfred Maas RB Retentierecht: alleen als u de goederen in beheer heeft. Pagina 10 Pagina 11 Signaal NR 72 mei 2015

7 Govers team van financieel specialisten heeft tientallen jaren ervaring met de dagelijkse praktijk van bedrijven, beoefenaren van vrije beroepen, non-profitorganisaties en (semi-)overheidsinstellingen. Door Govers brede dienstenpakket en de persoonlijke benadering op het totale belastingtechnische en financieel-administratieve vlak, haalt de cliënt het maximale rendement uit zijn organisatie. Accountancy Administratieve dienstverlening Belastingadvies Bedrijfskundige advisering Corporate finance Mediation Govers Accountants/Adviseurs is lid van UHY. UHY is een wereldwijd netwerk van zelfstandige accountantsen advieskantoren, met teams in 275 kantoren in 87 landen. Voor meer informatie bezoekt u: Govers Accountants/Adviseurs Beemdstraat MA Eindhoven Telefoon: (040) Fax: (040) Twitter:

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02 Juni / 2014 / EDITIE 02 RECHTSTREEKS O.A. IN DEZE UITGAVE: ONTWIKKELINGEN BINNEN PAYROLLING SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TESTAMENTAIRE VOOGDIJ CONTRACTEREN MET BUITENLANDSE PARTIJEN Kennis delen

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie