nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?"

Transcriptie

1 nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

2 Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs, bestemd voor relaties en andere belangstellenden. Algemeen Een prille lente Geboren: De Beemd Corporate Finance Redactie: Redactieadres: Wil Geraedts RB Govers Accountants/Adviseurs drs. Kamiel Lemmens Beemdstraat 25 drs. Desirée van der Postbus 657 Heijden-Lemmerlijn RA 5600 AR Eindhoven mr. Manfred Maas RB Telefoon: (040) Paul Mencke RA Fax: (040) mr. Henk de Ruyter Advies, eindredactie en productiebegeleiding: het Hoofdstation, Eindhoven Drukwerk: Lecturis, Eindhoven Overname van artikelen is toegestaan mits met schriftelijke toestemming en dan integraal en met bronvermelding. Attentie Signaal wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en beoogt zo recent mogelijke informatie te verschaffen. Veel zaken zijn echter uitermate complex en aan voortdurende aanpassingen onderhevig. Daardoor kan het voorkomen dat informatie uit deze uitgave niet meer aansluit op de actualiteit. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen u naar aanleiding van de inhoud van deze publicatie zonder deskundig advies onderneemt. Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Voor vragen en/of opmerkingen over Signaal bezoekt u Inhoud pagina 3 pagina 4 pagina 6 pagina 7 pagina 8 pagina 10 Pagina 11 Geboren: De Beemd Corporate Finance Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Govers Groep vernieuwt websites 12,5 jaar ANB Loonjournaal Bezwaar maken tegen belasting in box 3? Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? De transitievergoeding Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het dan zover. Er bereiken ons steeds meer positieve berichten over de economie. Zo liet VNO-voorzitter Hans de Boer zich half april ontvallen dat de economie zich beter ontwikkelt dan verwacht. Schatte het CBS de economische groei voor 2015 op 1,7%, De Boer verwacht dat we zullen uitkomen op een gezonde 2%. En er zijn meer signalen om blij van te worden. Zo werden in % meer woningen verkocht dan in Bovendien klimmen de huizenprijzen langzaam uit het dal. Ook de overheid doet een duit in het zakje met goed nieuws. Het tekort op de rijksbegroting bleef voor het tweede achtereenvolgende jaar met 2,3% ruimschoots onder de bovengrens van 3%. Misschien nog wel belangrijker is dat het consumentenvertrouwen in april voor het eerst in 7,5 jaar weer positief was. Het indexcijfer kwam uit op 2. Ter vergelijking: in februari 2013 stond het nog op -44. En dat is bijzonder goed nieuws. Als de export groeit en bedrijven weer meer gaan investeren, is dat mooi. Maar een crisis is pas werkelijk voorbij op het moment dat u en ik weer bereid zijn om de beurs te trekken. Liefst voor grotere, duurdere aankopen zoals een wasmachine, een auto, een nieuwe badkamer of een bootje. Om van de lente te genieten! Zijn we eindelijk uit de recessie? Niemand die het hardop durft te zeggen. Nog altijd zijn er veel onzekere factoren, zoals de rentestand. Die wordt nu door de ECB kunstmatig laag gehouden om de economie aan te wakkeren. Trekt de rente straks om welke reden dan ook aan, dan heeft dat mogelijk weer een negatief effect op het prille economische herstel. Ook is er nog weinig van te zeggen of de ingrijpende maatregel van de ECB om voor 1140 miljard euro aan staatsobligaties op te kopen het gewenste effect sorteert. Het is een discutabele actie die volgens diverse deskundigen niet van gevaren ontbloot is. Kortom: het economisch herstel is zo fragiel als de steel van een tulp en zo ongewis als zonneschijn op een Hollandse voorjaarsdag. Mijn advies: zoek een mooi plekje in de tuin, schenk uzelf een glas wijn in en geniet. Er kan zo weer een wolk voor de zon schuiven. Drs. Paul van Vroonhoven RA Voorzitter van de maatschap Govers Accountants/Adviseurs Rob Neggers Op 1 januari is er binnen de Govers groep een nieuwe telg geboren: De Beemd Corporate Finance. We spreken met de kersverse ouders: Rob Neggers en Kai Vervoort. Over de mensen achter De Beemd, de kracht van samenwerking en het voordeel van een frise kijk. Wat doet De Beemd Corporate Finance? Rob: De Beemd Corporate Finance is een nieuw Corporate Finance kantoor dat stevig geworteld is in de regio Zuidoost- Brabant en een strategische alliantie onderhoudt met Govers Accountants / Adviseurs. Ik beschik over meer dan 10 jaar ervaring in de begeleiding van bedrijfsoverdrachten en we kunnen ondernemers hierbij integraal, multidisciplinair advies bieden. Of het nu gaat om de bedrijfsoverdracht binnen de familie, de verkoop van een onderneming aan een medewerker of aan een externe partij, de overname van een onderneming of de waardering van de aandelen van een onderneming, wij beschikken over de juiste kennis en ervaring en kennen de aanpak. Ook hebben we meer dan 30 jaar ervaring met financieringsvraagstukken en het begeleiden van investeringsprojecten. Dit kan een bancaire financiering zijn maar we beschikken ook over een netwerk met investeerders die wellicht door middel van participatie of financiering een rol kunnen spelen in een investeringsvraagstuk. Wat is het doel? Kai: Het doel is om onze huidige klantenportefeuille en die van Govers van hoogwaardig advies te voorzien op het gebied van overname-, financierings- en strategische vraagstukken en te groeien naar een volwaardig corporate finance kantoor met een goede reputatie in de Brainport. Wat hebben jullie vóór De Beemd gedaan? Rob: Ik ben 20 jaar accountmanager/rayondirecteur business banking geweest. Daarna ben ik zelfstandig 10 jaar corporate finance specialist geweest. Ik heb een universitaire studie bedrijfskunde en postdoctoraal Business Valuation (Register Valuator) afgerond en diverse bancaire opleidingen. Kai: Ik heb onlangs mijn universitaire Master Accounting afgerond en daarvoor heb ik een universitaire bachelor Bedrijfseconomie gevolgd in Tilburg. Daarnaast heb ik meerdere jaren als parttime werkstudent op de accountancy- afdeling bij Govers gewerkt en op de corporate finance afdeling van een ander kantoor. Waar komt de naam De Beemd Corporate Finance vandaan? Rob: We hebben een naam gekozen naar de straat waar we gevestigd zijn. Klinkt gewoon Hollands, we hebben bewust geen hoogdravende Engels naam gekozen. We staan met de poten in de klei en dat willen we ook met de naam laten zien! Waarom de combinatie met dit accountantskantoor? Kai: Vanuit Govers werd gezocht naar een nog meer multidisciplinaire dienstverlening. De kruisbestuiving tussen kennis en kunde van de verschillende diensten maakt het voor beide klantenkringen optimaal. Komt de verwachting van de combinatie uit tot nu? Kai: Ja, wij ervaren de uitgebreide mogelijkheden om diverse klanten in diverse branches van een breed scala aan advies te Kai Vervoort voorzien als uiterst positief. We merken ook dat we elkaar intern op de juiste manier weten te vinden. Wij winnen bijvoorbeeld fiscaal advies in voor onze opdrachten bij Govers, Govers draagt ons mogelijke opdrachten aan. Rob: Govers is een kantoor met een van oudsher goede naam en reputatie in de regio waardoor voor De Beemd meer deuren opengaan. Anderzijds hebben wij een frisse kijk - meestal vanuit een andere invalshoek - op een case waardoor we de advisering aan de klanten van het accountantskantoor een extra dimensie kunnen geven. Daarnaast is er veel ervaring in de begeleiding van de aan- en verkooptrajecten van bedrijven waarbij wij veel ondersteuning aan de accountants van Govers kunnen bieden. Drs. Kamiel Lemmens Volg ons via Pagina 2 Pagina 3 Signaal NR 72 mei 2015

3 fiscaal Wet Aanpak Schijnconstru cties (WAS) Op 24 maart heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS) aangenomen. Deze wet heeft als doel om oneerlijke concurrentie tussen bedrijven te voorkomen. Daarnaast moet de rechtspositie van werknemers worden versterkt en moet een fatsoenlijke beloning voor werknemers worden gewaarborgd. Hoewel de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog moet goedkeuren is het de bedoeling dat de WAS per 1 juli 2015 al in werking treedt. Als werkgever krijgt u te maken met een aantal wijzigingen. Hierbij alvast een overzicht van de belangrijkste punten. Loonstrook Aan de loonstrook worden striktere eisen gesteld. Op de loonstrook moet voortaan duidelijk staan waaruit het loon is samengesteld. Het is verplicht om de onkostenvergoedingen en bedragen die op het loon zijn ingehouden te specificeren. Het moet bovendien duidelijk zijn hoe hoog de onkostenvergoedingen zijn, voor welke onkosten de vergoedingen worden gegeven en welke onkostenvergoedingen samenhangen met de dienstbetrekking. Op deze wijze wil de wetgever voorkomen dat door onduidelijke onkostenvergoedingen het wettelijk minimumloon wordt verlaagd. Uitbetaling minimumloon Als werkgever moet u het volledige minimumloon giraal gaan uitbetalen. Op het wettelijk minimumloon mag u niet langer onkostenvergoedingen inhouden of andere bedragen hiermee verrekenen. Het vakantiegeld is hiervan uitgezonderd. Er geldt ook een uitzondering voor een werknemer die doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verricht voor het huishouden van een natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat (Regeling dienstverlening aan huis). Als een werknemer meer verdient dan het minimumloon, dan mag u uitsluitend bedragen op het meerdere inhouden. Als u toch een deel verrekent met het minimumloon dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. In voorkomende gevallen moet u dus eerst het wettelijk minimumloon giraal uitbetalen en vervolgens de door de werknemer te betalen bedragen (zoals een boete) afzonderlijk terugvorderen. Minimumloon en AOW-leeftijd Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt krijgen voortaan ook recht op het wettelijk minimumloon en op vakantietoeslag. Hiermee wordt voorkomen dat andere (jongere) werknemers worden verdrongen en dat oneerlijke concurrentie ontstaat. Naleving CAO/informatie-uitwisseling Na afloop van een CAO kan de algemeen verbindend verklaring van de CAO met maximaal een jaar worden verlengd. Hierdoor kunnen werkgevers die niet zijn aangesloten bij een werkgeversorganisatie minder snel een oneigenlijk concurrentievoordeel behalen door minder aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden aan een werknemer te bieden. Uitzondering voor wie werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis. Voorts krijgt de Inspectie SZW de bevoegdheid om aan CAOpartijen of handhavingsinstanties opgave te doen van werkgevers van wie wordt vermoed dat deze de CAO-afspraken niet nakomen. Aansprakelijkheid geldt als er sprake is van langdurige en forse onderbetaling Uitbreiding ketenaansprakelijkheid voor loon Als u als opdrachtgever weet of had moeten weten dat een werknemer niet voldoende krijgt betaald, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor betaling van het CAO-loon. Deze aansprakelijkheid geldt wanneer in een keten sprake is van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk. De aansprakelijkheid geldt alleen als de arbeid van de werknemer wordt verricht ter uitvoering van deze overeenkomst(en). De aansprakelijkheid geldt dus niet als onderaan in een keten de werkzaamheden worden verricht door een zelfstandige. Let op: de ketenaansprakelijkheid voor voldoening van het verschuldigde loon geldt niet als er sprake is van een koopovereenkomst. Als een opdrachtgever bijvoorbeeld een cateringbedrijf inhuurt om met eigen personeel een festiviteit van de opdrachtgever te verzorgen dan is de ketenaansprakelijkheid van toepassing voor de opdrachtgever. Als het cateringbedrijf uitsluitend een bestelling aflevert, dan is de ketenaansprakelijkheid niet van toepassing op de koper van die bestelling. De ketenaansprakelijkheid geldt evenmin voor particuliere opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals een particulier die de ramen van zijn privéwoning laat wassen. Aansprakelijkheid geldt als er sprake is van langdurige en forse onderbetaling. Dit is aan de orde als ten minste drie opeenvolgende maanden minder dan de helft van het loon of minder dan 70% van het wettelijk minimumloon is voldaan. De werknemer moet eerst zijn eigen werkgever aanspreken. Wanneer dit niet het beoogde resultaat oplevert, kan hij de eerstvolgende hogere schakel in de keten aanspreken en uiteindelijk bij de hoofdopdrachtgever terecht komen. Let er op dat u als opdrachtgever geen vrijwaring kunt krijgen door bijvoorbeeld bedragen op een G-rekening te storten. Als opdrachtgever kunt u uw risico inperken door bijvoorbeeld: alleen zaken te doen met bedrijven die een keurmerk hebben; een aanbestedingscode in te voeren die moet waarborgen dat een marktconforme prijs wordt betaald; aan uw opdrachtnemers contractuele verplichtingen op te leggen tot naleving van de wet en cao; een procedure te introduceren over de handelwijze bij misstanden. Een prijs die duidelijk onder de marktprijs ligt is vaak een indicatie dat er in de keten mogelijk werknemers worden onderbetaald. Het wetsvoorstel heeft tot gevolg dat u vanaf 1 juli 2015 de nodige aanpassingen moet doorvoeren in uw loonadministratie. Daarnaast is het belangrijk om een goede screening van uw opdrachtnemers te hebben zodat u niet tegen een mogelijke (keten)aansprakelijkheid aanloopt wegens onderbetaling van werknemers. Mr. Manfred Maas RB Govers Groep vernieuwt websites De afgelopen tijd zijn drie websites van de Govers Groep in een nieuw jasje gestoken en bij de tijd gebracht en is de website van De Beemd Corporate Finance live gegaan. Met deze sites kunnen we u beter op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen, is het gemakkelijker geworden om u aan te melden voor lezingen en/of onze (ook vernieuwde) nieuwsbrief. De sites zijn zo gemaakt dat ze op zowel een vaste computer als een tablet of smartphone optimaal tot hun recht komen. We nodigen u graag uit om een kijkje te nemen op: - govers.nl - anb.nl - goversonderwijs.nl - debeemd.com Agenda donderdag 11 juni 2015 Ontbijtlezing dinsdag 29 sept 2015 Ontbijtlezing (staat in het teken van Prinsjesdag) maandag 19 okt 2015 Paardenlezing woensdag 25 nov 2015 Eindejaarslezing donderdag 26 nov 2015 Eindejaarslezing (onder voorbehoud van aantal inschrijvingen) We informeren onze klanten graag zo goed mogelijk. Daarom verzorgen we regelmatig presentaties om u bij te praten over actuele ontwikkelingen. Inschrijven kan via de speciale inschrijfformulieren op die steeds enkele weken voor de lezing actief zijn. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Lisette Carius Pagina 4 Pagina 5 Signaal NR 72 mei 2015

4 salarisadministratie FISCAAL 12,5 jaar ANB Loonjournaal! Fiscale bewaarplicht In juni komt ons 50e ANB Loonjournaal uit. Met deze nieuwsbrief die we één maal per kwartaal versturen, informeren wij onze klanten over zaken die hun personeel aangaan. De Belastingdienst heeft de gegevens uit uw administratie nodig om uw aangiften te kunnen controleren. Om deze reden geldt er een fiscale bewaarplicht. Wat betekent dit voor u? Een overzicht. Zaken als minimumloon, werkkostenregeling, participatiewet, gebruikelijk loon DGA, De Wet werk en zekerheid en ook subsidiemogelijkheden worden in het ANB Loonjournaal besproken. Een speciaal exemplaar van het ANB Loonjournaal, dat in december 2014 uitkwam, was volledig gewijd aan de werkkostenregeling. Het ANB Loonjournaal wordt goed gelezen door onze klanten. Dat merken we. Vaak zijn de onderwerpen die in het ANB Loonjournaal besproken worden aanleiding om ons te verzoeken advies op maat te geven over een specifieke situatie. We merken dat onze klanten blij zijn dat ze gewezen worden op bestaande wetgeving, veranderde wetgeving, kansen en bedreigingen. Het ANB Loonjournaal is in 12,5 jaar een belangrijk deel van onze adviestak geworden. Voor 3400 klanten met werknemers Eenmaal per kwartaal ontvangen onze klanten het ANB Loonjournaal. In totaal werken er bij deze bedrijven werknemers die maandelijks het salaris ontvangen van hun werkgever. Goed advies aan onze klanten is van groot belang. Onze 17 loonadministrateurs blijven up-to-date door de vakliteratuur en de actualiteit bij te houden en door cursussen en opleidingen te volgen op het gebied van personeel en salaris. Het bijhouden van vakliteratuur, het volgen van de actualiteit en het volgen van opleidingen en cursussen zijn de bron voor de informatie die u aantreft in het ANB Loonjournaal. Het ANB Loonjournaal komt volledig tot stand binnen ANB, onder redactie van Marlon van Sleuwen (foto hiernaast). Marlon is één van onze Senior Salarisadministrateurs. Marlon bepaalt (samen met de directie van ANB) welke onderwerpen er opgenomen worden, hij bepaalt de koers van het ANB Loonjournaal, bewaakt de kwaliteit van de artikelen en levert zelf veel redactionele bijdragen. Onder zijn redactie is het ANB Loonjournaal altijd op tijd uitgekomen. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om iedereen die in de laatste 12,5 jaar een bijdrage heeft geleverd aan het ANB Loonjournaal, en met name Marlon van Sleuwen, te bedanken voor hun inzet voor dit zo belangrijke communicatiemiddel van ANB. Noud Smits Directeur ANB Bezwaar maken tegen de belasting die u betaalt in box 3? Als u een vermogen heeft van meer dan circa ( voor fiscale partners) betaalt u belasting in box 3. Het gaat hier onder andere om spaargeld, beleggingen, vorderingen of onroerend goed (niet zijnde de eigen woning). Deze belasting bedraagt 30% over een fictief rendement van 4%. Per saldo bedraagt de belasting 1,2% (30% x 4%) van de waarde van uw vermogen op 1 januari. Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat de rendementsheffing voor spaarders en beleggers buitensporig is, als 4% rendement gedurende langere tijd niet haalbaar is. Dit kan in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Verhuurde woningen onder de huurdersbescherming Het arrest van de Hoge Raad ging over de waardering van verhuurde woningen die onder de huurdersbescherming vallen. Door de combinatie van de forfaitaire belastingheffing in box 3 en de waarderingsregels voor verhuurde woningen viel de belasting over de verhuurde woningen in box 3 hoger uit dan bij een belastingtarief van 30%, berekend over de werkelijke waarde van de woning. Valt de werkelijke waarde van de woning die u verhuurt onder de huurdersbescherming ten minste 10% lager uit dan de waarde die op grond van de wettelijke waarderingsregels moet worden aangegeven in box 3? Dan kunt u op basis van het arrest van de Hoge Raad bezwaar aantekenen tegen de door u verschuldigde box 3 belasting. In dat geval moet u de werkelijke waarde van de woning wel aantonen met een taxatierapport waarin de reële marktwaarde van de woning met marktgegevens is onderbouwd. Spaargeld, beleggingen, vorderingen, ander vermogen Het arrest van de Hoge Raad maakt het daarnaast ook mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen uw aanslag inkomstenbelasting voor zover deze betrekking heeft op een bedrag aan te betalen belasting in box 3 met betrekking tot spaargeld, beleggingen, vorderingen, ander onroerend goed of ander vermogen. Te denken valt aan spaargeld of beleggingen waarop u de laatste jaren slechts zeer beperkte rendementen heeft behaald (lager dan 1,2%). Hoewel het indienen van een bezwaarschrift niet de garantie geeft dat de belastingdienst uw aanslag ook daadwerkelijk zal verlagen, biedt het arrest van de Hoge Raad ons inziens voldoende aanknopingspunten om bezwaar te maken tegen de box 3 belasting. Wilt u bezwaar maken tegen de box 3 belasting, overleg dan met uw contactpersoon binnen Govers. Marieke Leijtens Voor wie? De bewaarplicht geldt voor administratieplichtigen. Dit kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn die verplicht zijn om een administratie bij te houden, zoals: Lichamen (zoals een B.V., vereniging of stichting); Natuurlijke personen met een eenmanszaak, of participatie in een vennootschap onder firma/maatschap; Natuurlijke personen die Resultaat uit overige werkzaamheden genieten of onder de terbeschikkingstellingsregeling vallen; Natuurlijke personen die inhoudingsplichtig zijn (bijvoorbeeld particulieren met huispersoneel). Welke gegevens? Tot de administratie behoren de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op grond waarvan het financiële resultaat wordt bepaald. Tot de administratie behoort ook de vastlegging van bestuurs- en beheersdaden en de interne organisatie in het algemeen. U moet dus ook correspondentie, s, contracten, notulen, klantendossiers, aantekeningen en dergelijke bewaren. De correspondentie met een advocaat valt onder het verschoningsrecht. Voor de correspondentie met uw fiscaal adviseur geldt een afgeleid verschoningsrecht. Informatie die onder het verschoningsrecht valt, hoeft u niet te overleggen. We adviseren om de stukken waarvoor een verschoningsrecht geldt in een apart dossier te bewaren. Ook correspondentie, s, contracten, notulen, klantendossiers, aantekeningen en dergelijke bewaren. Termijn De bewaartermijn voor de basisgegevens (grootboek, debiteuren-/crediteurenadministratie, loonadministratie e.d.) bedraagt zeven jaar. Voor onderstaande gegevens geldt een afwijkende bewaartermijn: Voor de gegevens van onroerende zaken bedraagt de bewaartermijn negen jaar volgend op het jaar van ingebruikname; De gegevens voor de loonheffingen en een kopie van het identiteitsbewijs moeten minimaal vijf jaar na het einde van de dienstbetrekking worden bewaard; Voor arbeidsovereenkomsten en correspondentie over promotie, degradatie of ontslag geldt een termijn van twee jaar na het einde van het dienstverband; Sollicitatiegegevens (inclusief gegevens uit een psychologisch onderzoek) moeten ten minste één jaar na beëindiging van het dienstverband worden bewaard (met de uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant). Er bestaat geen voorgeschreven wijze over hoe de administratie moet worden gevoerd. De administratie moet echter wel altijd toegankelijk, duidelijk en leesbaar zijn. De gegevens mogen zowel op papier als digitaal worden bewaard. De gegevens moeten wel in hun originele vorm worden bewaard. Zo mag er wel een scan van een factuur worden gemaakt, maar alleen een computerbestand waarin wordt verwezen naar een factuur voldoet niet. Mr. Manfred Maas RB Pagina 6 Pagina 7 Signaal NR 72 mei 2015

5 fiscaal Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Wie vermogen ontvangt zonder een tegenprestatie te leveren, kan erop rekenen schenkbelasting of erfbelasting te moeten betalen over de waarde van het voordeel. Schenkbelasting bij overdracht tijdens leven en erfbelasting bij overdracht bij overlijden. Het onderscheid van beide heffingen zit dus in het tijdstip van de verkrijging van het vermogen. Is iets tijdens het leven geschonken dan zal het normaal gesproken bij later overlijden niet meer tot de nalatenschap behoren. Het was immers geen eigendom meer van de erflater maar van de erfgenaam. Ficties Een uitzondering op deze regel vormen de zogenoemde fictiebepalingen. Daarbij wordt de waarde van een tevoren (deels) geschonken vermogensbestanddeel geacht alsnog geheel of gedeeltelijk tot de nalatenschap te behoren. Deze fictiebepalingen zijn in de wet opgenomen om constructies te voorkomen. Die constructies verlagen het vermogen van de toekomstige erflater en frustreren de heffing van erfbelasting (deels), terwijl in de praktische situatie van de erflater gedurende zijn leven niets is veranderd. De bekendste fictiebepaling is art. 10 van de Successiewet (SW), over het vruchtgenot. Vruchtgenot Dit artikel luidt als volgt: Al wat iemand ten koste van het vermogen van de erflater heeft verkregen is alsnog aan erfbelasting onderworpen, als de erflater in verband met de overdracht tot zijn overlijden daarop een genotsrecht heeft verkregen. Een voorbeeld geeft duidelijkheid. Stel dat ouders hun huis aan een of meer kinderen verkopen onder voorwaarde dat ze er levenslang mogen blijven wonen. Dat is het vruchtgebruik. De kinderen worden (bloot) juridisch eigenaar van het huis. Maar zij kunnen er weinig of niets mee zolang de ouders er nog in wonen. De prijs waarvoor de kinderen het huis kopen is uiteraard niet de volle waarde. De waarde van het genotsrecht van de ouders gaat ervan af. Hiervoor hebben we tabellen. Als de ouders 60 jaar oud zijn, is de waarde van het vruchtgenot bijvoorbeeld te stellen op 60%. De kinderen kopen het huis dan voor 40% van de volle waarde. Als de ouders overlijden, zouden de kinderen, zonder de bepaling van artikel 10 SW, volledig eigenaar worden en de volle waarde krijgen zonder dat deze bevoordeling/ vermogensgroei belast zou worden met erfbelasting. Ze hebben immers maar 40% van de waarde betaald en er wordt bij overlijden niets meer overgedragen. Oftewel: de in het normale geval nog te vererven eigendomsrechten van de ouders zijn omgezet in niet vererfbare genotsrechten. Als de (bloot) eigendom niet gedurende leven aan de kinderen was verkocht, zouden zij bij het overlijden van de ouders erfbelasting hebben moeten betalen over de volle waarde die het huis heeft op het (latere) moment van vererving. Artikel 10 successiewet zorgt er eenvoudig gesteld voor dat deze volle waarde op het moment van overlijden alsnog (fictief) tot de erfenis behoort. Daarbij wordt dus ook de waardestijging tussen het moment van bevoordeling en het moment van overlijden meegenomen. Om dubbele heffing in dit geval te voorkomen zijn hierop twee correcties van toepassing. Datgene wat de kinderen bij de eerdere koop van de (bloot) eigendom hebben opgeofferd (zeg maar: betaald) wordt (inclusief rente) in mindering gebracht op de waarde (art. 7 lid 1 SW). En als de ouders na de verkoop (een deel van) de koopsom hebben kwijtgescholden (geschonken) en daarover is schenkbelasting betaald, dan wordt deze schenkbelasting uiteraard in mindering gebracht op de verschuldigde erfbelasting. Huur in plaats van vruchtgebruik Om de toepassing van de genoemde fictie (alsnog heffing over de volledig waarde bij overlijden) te voorkomen, is de praktijk ontstaan dat de ouders het huis aan de kinderen verkopen en vervolgens zelf van de kinderen (terug)huren. De koopprijs wordt omgezet in een rentedragende vordering van de ouders op de kinderen. De door de ouders te betalen huur wordt verrekend met deze vordering en de daarover te ontvangen rente. Vaak wordt ook een deel van de vordering door de ouders tussentijds kwijtgescholden met betaling van schenkbelasting. Een lastig (huur)arrest Op 10 oktober 2014 besliste de Hoge Raad echter in het volgende geval van huur. Moeder verkocht haar huis in 2002 aan haar zoon voor en huurde het terug voor een reële maandelijkse huur van 650. Van de koopsom werd meteen kwijtgescholden en het restant werd in de jaren tot en met 2009 in delen kwijtgescholden met betaling van schenkingsrecht. De huur werd niet door moeder betaald maar aan de zoon schuldig gebleven tegen een (samengesteld) rentepercentage van 4%. Moeder overleed in 2010 en de inspecteur stelde dat zowel de woning als de opgebouwde huurschuld onder de werking van de hierboven genoemde fictie vielen. Hij stond wel aftrek van de betaalde schenkingsrechten toe. Stel altijd zakelijke koop- en huurprijzen vast bij transacties tussen de toekomstige erflater en erfgenaam De inspecteur en de belastingplichtige waren het er blijkbaar over eens dat de fictie in principe van toepassing was (zie verder). De procedure spitste zich dan ook toe op de vraag of de door de jaren heen kwijtgescholden koopsom in mindering mocht worden gebracht op de (fictief verkregen) waarde van de woning en of de door moeder door de jaren heen opgebouwde huurschuld ook onder de fictie viel. De Hoge Raad stelde dat de wettelijke regeling wel aftrek van de kwijtgescholden koopsom toestond maar dat dit in dit geval niet in overeenstemming was met de bedoeling van de wetgever. De kwijtscheldingen (zowel meteen als in later jaren) waren niet ten laste van het vermogen van de zoon gekomen. Hij had daarvoor niets opgeofferd. Ook de schuld viel onder de fictie omdat moeder niets had betaald en zo tot haar overlijden feitelijk het genot had gehad over deze bedragen en over de verschuldigde rente. Beoordeling van de uitspraak De wettelijke fictie belast alsnog al wat bij een (verkoop)transactie ten koste van het vermogen van de erflater is gegaan als die erflater in verband daarmee tot zijn overlijden een genotsrecht heeft gehad. Moeder bleef inderdaad het (huur) genot levenslang houden, maar de huurprijs was reëel en op zakelijke hoogte. In dat geval heeft de huur geen waardedrukkend effect op de koopprijs van de woning. De zoon moet betalen wat ook een derde voor het huis zou betalen en er is dus geen sprake van een waardeoffer ten koste van het vermogen van moeder. Het later vererfbare vermogen wordt niet beïnvloed. Dan zou dus de fictie ook niet van toepassing moeten zijn. De uitspraak van de Hoge Raad is mijns inziens dan ook alleen te begrijpen als we alle omstandigheden van het geval meenemen. De volle eigendom van het huis gaat over op de zoon, maar moeder houdt het genot in de vorm van een huurrecht. Noch de zoon, noch moeder betalen iets aan elkaar. Alles vindt op papier plaats, en in de feitelijke gebruikssituatie verandert niets, terwijl toch de zoon de eigendom van het huis heeft verkregen. Binnen dit kader kan men de uitspraak van de Hoge Raad nog wel rechtvaardigen. Het lijkt mij echter dat wel de voorwaarde moet worden gesteld dat bij verkoop al meteen de bedoeling aanwezig is dat de toekomstige erfgenaam pas bij overlijden, naast de eigendom, ook het genot van de woning zal krijgen. Wat betekent dit voor de praktijk? 1. Bij overdracht van een vermogensbestanddeel (vaak een woning) binnen de naaste familie onder voorbehoud van een zakelijk huurrecht (de verkoper wordt huurder tegen een zakelijke huurprijs) kan de waarde van de woning onder bepaalde (verdachte?) omstandigheden alsnog fictief tot de erfenis worden gerekend. 2. Als de koopprijs niet wordt betaald maar (deels) wordt kwijtgescholden, kan de koopsom voor dat deel niet worden afgetrokken van de later bij overlijden fictief verkregen waarde van de woning. Eventueel bij de kwijtscheldingen betaalde schenkbelasting komt wel in mindering op de erfbelasting. 3. Als bij een zakelijke huurovereenkomst de huur wordt schuldig gebleven moet over deze schuld vanaf 2010 ten minste 6% rente worden vergoed. Zo niet, dan is de fictie ook van toepassing op de huurschuld, zodat deze toch tot het belaste erfdeel van de koper van de woning gaat behoren. Conclusie Dit alles dwingt tot extra voorzichtigheid in de uitvoering van dit soort transacties. Stel altijd zakelijke koop- en huurprijzen vast bij transacties tussen de toekomstige erflater en erfgenaam. Maak hiervan schriftelijke overeenkomsten op waarin zowel de huur als de rente op ten minste 6% wordt gesteld. Zorg ervoor dat zowel de rente en de aflossingen als de huurprijs werkelijk betaald wordt. Verrekenen van de verplichte betalingen over en weer lijkt ook mogelijk maar echt betalen (een kasrondje ) is beter. Als de ouders de huur concreet betalen, kunnen de kinderen deze ontvangsten gebruiken om aflossing en rente op de koopprijs te betalen. Als u handelt alsof het gaat om een transactie tussen onafhankelijke derden, dan zullen de omstandigheden niet snel leiden tot een fictieve verkrijging bij overlijden. Komt u dan nog geld tekort om te betalen, dan kunnen de ouders eventueel nog een (extra) schenking doen waar volgens de gewone regels schenkbelasting over wordt betaald. Neem voordat u een dergelijke transactie gaat doen eerst contact op met uw relatiebeheerder bij Govers zodat alles op een zo goed mogelijk manier kan worden geregeld. Mr. Henk de Ruyter Pagina 8 Pagina 9 Signaal NR 72 mei 2015

6 FISCAAL algemeen fase 2 voor de Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Door de Wet werk en zekerheid is per 1 januari 2015 een aantal belangrijke wijzigingen in het Nederlands arbeidsrecht doorgevoerd op het gebied van ontslag en flexibel personeel. Een ander gevolg is dat vanaf 1 januari 2016 de WW-uitkering geleidelijk wordt verkort van 38 naar 24 maanden. Daarvoor nog doet de transitievergoeding per 1 juli 2015 zijn intrede. Vanaf die datum gelden er wijzigingen in de weg naar het ontstaan van een contract voor onbepaalde tijd. Wijziging per 1 juli 2015: Bij opeenvolgende tijdelijke contracten ontstaat na 2 jaar of bij het 4e contract een contract voor onbepaalde tijd (nu is dit na 3 jaar). Bij onderbreking van meer dan 6 maanden (nu is dit 3 maanden) ontstaat er een nieuwe keten. Houd hier s.v.p. rekening mee bij het opmaken van nieuwe arbeidscontracten! Tevens zal de transitievergoeding de plaats in gaan nemen van de ontslagvergoeding zoals we deze tot op heden hebben gekend. Wat betekent dit mogelijk voor u en uw werknemers? Ontslag - Twee ontslagroutes, afhankelijk van de reden van het ontslag. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen, zoals een verstoorde arbeidsrelatie, moet u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. Voor een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim neemt u contact op met het UWV. Als de werknemer schriftelijk instemt met ontslag hoeft u deze routes niet te volgen Het UWV moet de aanvragen binnen 4 weken afhandelen. Toestemming voor ontslag via het UWV is vervolgens ook maar 4 weken geldig. De behandeling van het verzoekschrift bij de kantonrechter zal ook binnen 4 weken moeten starten! - Iedere werknemer met een dienstverband dat ten minste 2 jaar heeft geduurd, heeft in principe bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever recht op een transitievergoeding, tenzij er sprake is van ernstige verwijtbaarheid bij de werknemer (dit geldt ook voor een flexwerker). De werknemer van wie het tijdelijke contract, dat 2 jaar heeft geduurd, niet wordt verlengd, heeft ook recht op een transitievergoeding. - De arbeidsovereenkomst kan met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De werknemer heeft de mogelijkheid om zich na ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst gedurende 2 weken te bedenken en dan de overeenkomst zonder opgaaf van reden schriftelijk te herroepen, waardoor deze overeenkomst wordt ontbonden. De termijn wordt verlengd naar 3 weken als de werkgever de werknemer niet heeft gewezen op het recht om zich te bedenken. - Scholingsrecht voor werknemers. Werknemers moeten de scholing kunnen volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie. De werkgever heeft ook een scholingsplicht als de functie van een werknemer komt te vervallen of als hij zijn eigen functie niet langer kan vervullen. De werkgever mag een werknemer niet ontslaan op grond van disfunctioneren als zijn ongeschiktheid veroorzaakt wordt doordat de werkgever onvoldoende heeft geïnvesteerd in zijn scholing. Transitievergoeding De transitievergoeding wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris van de medewerker. Voor betaling kunt u met de medewerker een betalingsregeling afspreken. De transitievergoeding wordt berekend over hele periodes van 6 maanden waarin uw medewerker bij u een arbeidscontract had en bij u in dienst is geweest: - De transitievergoeding bedraagt in de basis 1/6 maandsalaris per gewerkt half dienstjaar. - Bij dienstverbanden van 10 jaar of langer zal de vergoeding 1/4 maandsalaris per half dienstjaar bedragen. - Is uw medewerker 50 jaar of ouder en heeft hij 10 jaar of langer bij u gewerkt, dan geldt tot 2020 dat voor elk half dienstjaar vanaf het 50e jaar een 1/2 maandsalaris als transitievergoeding betaald zal moeten worden. - Maximaal bedraagt de transitievergoeding of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan Als werkgever kunt u kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing aftrekken van de vergoeding. Deze kosten moeten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. Als er tijdens het dienstverband kosten zijn gemaakt voor maatregelen voor brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, dan kunt u deze ook aftrekken als de werknemer hiermee instemt. Bij gedwongen ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen is een lagere vergoeding toegestaan als u minder dan 25 werknemers in dienst hebt. Voor de berekening van de vergoeding mag u dan uitgaan van een korter dienstverband, gerekend vanaf 1 mei 2013! Ontslag geeft de werknemer in principe recht op een transitievergoeding CAO en kantonrechter kunnen verplichten tot hogere transitievergoedingen. Werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken en AOW- of pensioengerechtigden van wie de arbeidsovereenkomst eindigt, hebben geen recht op de vergoeding. Als er sprake is van surseance van betaling, faillissement of schuldsanering is een vergoeding ook niet verplicht. Immateriële schade als onderdeel van de transitievergoeding Er is al jurisprudentie over in hoeverre uit een ontslagvergoeding een zogenaamde vergoeding kan worden gegeven voor geleden immateriële schade. In de praktijk wordt een verzoek daartoe zeer zelden gehonoreerd. Als de werknemer kan aantonen dat er sprake is van schade toegebracht aan zijn eigen persoon en goede naam, kan een vergoeding voor deze schade fiscaal onbelast blijven. Wordt u als werkgever met een dergelijk verzoek geconfronteerd, dan zult u te allen tijde vooraf zekerheid moeten hebben over de fiscale behandeling van dat deel waarvan de werknemer vindt dat dit betrekking heeft op immateriële schade. Een beslissing van de inspecteur inkomstenbelasting is in principe beslissend. Is deze negatief, dan is het als werkgever verstandig om de ontslaguitkering volledig te belasten. De ex-werknemer kan dan zelf het geschil over de immateriële schadevergoeding met zijn inspecteur inkomstenbelasting afwikkelen. Een oordeel of mening van de civiele rechter die zich heeft bemoeid met de ontslagprocedure is niet bindend voor de fiscale beoordeling. Voor eventuele vragen en verdere informatie kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij Govers of ANB. Wil Geraedts RB Relatiebeheerder ANB Schuldeiser kan levering opschorten Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht Helaas komt het in de praktijk vaak voor dat een debiteur zijn factuur niet betaalt. Buiten het nemen van invorderingsmaatregelen kunt u als schuldeiser ook gebruik maken van het zogeheten retentierecht. Het retentierecht komt er op neer dat u als schuldeiser de afgifte van de zaak (van de schuldenaar) opschort, totdat de vordering wordt voldaan. Aan het retentierecht zijn de volgende voorwaarden verbonden: Opeisbaarheid Als schuldeiser moet u uw debiteur eerst aanmanen om zijn schuld te voldoen. Nadat de betalingstermijn van de laatste aanmaning is verstreken, kunt u een beroep doen op uw retentierecht. Tevens moet er geen uitzicht meer zijn op het ontvangen van de betaling. Let op wanneer uw klant aangeeft dat hij de rekening niet kan betalen. In dat geval is er voor het retentierecht nog geen sprake van een opeisbare vordering. Feitelijke macht U moet de feitelijke macht hebben over de goederen van de schuldenaar. Dit betekent dat u de goederen van de schuldenaar in beheer moet hebben. Kenbaarheid U moet aan uw schuldenaar duidelijk maken dat u gebruik maakt van uw retentierecht om betaling af te dwingen. Dit moet ook voor derden duidelijk zijn, zodat het retentierecht niet vervalt als uw schuldenaar de goederen bijvoorbeeld aan een derde doorverkoopt. Neem daarom in uw algemene voorwaarden op dat u het retentierecht uitoefent als een debiteur zijn rekening niet betaalt. Als u gebruik maakt van uw retentierecht, dan heeft u de (zorg)plicht dat de goederen van uw schuldenaar in goede staat blijven. U mag de hiermee eventueel samenhangende kosten verhalen op de wanbetaler. Let er op dat u het retentierecht niet mag uitoefenen als uw debiteur niet betaalt, omdat hij ontevreden is over uw prestatie (levering/dienst). U moet van tevoren goed controleren of u het retentierecht kunt toepassen. Als u het retentierecht ten onrechte heeft toegepast loopt u het risico dat uw schuldenaar u aansprakelijk stelt voor de daardoor voortvloeiende schade. Neem bij twijfel over toepassing van het retentierecht contact op met uw relatiebeheerder. Mr. Manfred Maas RB Retentierecht: alleen als u de goederen in beheer heeft. Pagina 10 Pagina 11 Signaal NR 72 mei 2015

7 Govers team van financieel specialisten heeft tientallen jaren ervaring met de dagelijkse praktijk van bedrijven, beoefenaren van vrije beroepen, non-profitorganisaties en (semi-)overheidsinstellingen. Door Govers brede dienstenpakket en de persoonlijke benadering op het totale belastingtechnische en financieel-administratieve vlak, haalt de cliënt het maximale rendement uit zijn organisatie. Accountancy Administratieve dienstverlening Belastingadvies Bedrijfskundige advisering Corporate finance Mediation Govers Accountants/Adviseurs is lid van UHY. UHY is een wereldwijd netwerk van zelfstandige accountantsen advieskantoren, met teams in 275 kantoren in 87 landen. Voor meer informatie bezoekt u: Govers Accountants/Adviseurs Beemdstraat MA Eindhoven Telefoon: (040) Fax: (040) Twitter:

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) 1 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Opdrachtgever aansprakelijk voor betaling werknemers van opdrachtnemer! Op 2 juni 2015 hebben alle partijen in de Eerste Kamer

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Juni 2015 De nieuwe Wet, Werk & Zekerheid brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers. Sinds 1 januari jl. zijn de eerste wijzigingen

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Wet Aanpak Schijnconstructies

Wet Aanpak Schijnconstructies COTAD Wet Aanpak Schijnconstructies Monica Wirtz AWVN 4-6-2015 WAS Wet Aanpak Schijnconstructies Aanleiding Schijnconstructie? Hoofdlijnen Verbetering toepassing en naleving cao Uitbreiding ketenaansprakelijkheid

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist arbeidsrecht en ondernemingsrecht 2 juli 2015 Wet werk en zekerheid Stellingen: Het wordt gemakkelijker Het wordt goedkoper De kans op een vaste baan

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Special Arbeidszaken 2016

Special Arbeidszaken 2016 Special Arbeidszaken 2016 samenvatting In deze nieuwsbrief treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2016 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte bent. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend. De moeder van belanghebbende (hierna: erflaatster) is op [ ] 2010 overleden.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend. De moeder van belanghebbende (hierna: erflaatster) is op [ ] 2010 overleden. Uitspraak 10 oktober 2014 Nr. 13/04777 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 29 augustus 2013, nr. 12/00472,

Nadere informatie

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper 18.05.16 Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen whitepaper In dit whitepaper: Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht in 2015, is het voor werkgevers

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ)

DE WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ) DE WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ) DE GEVOLGEN VOOR TRAINERSCONTRACTEN IN HET AMATEURVOETBAL DE NIEUWE WET De eerste onderdelen van de wet zijn per 1 januari 2015 in werking getreden en per 1 juli 2015 was

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Eindejaarsactualiteiten 2015

Nieuwsbrief Eindejaarsactualiteiten 2015 Eindejaarsactualiteiten 2015 Pagina 2 December 2015 Jaargang 4, nummer 1 PERSONEEL Wet Werk en Zekerheid In het kader van de Wet werk en zekerheid treden op 1 januari 2016 enkele ingrijpende maatregelen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Onderwerpen Kansen voor de mediator? Kort overzicht belangrijkste wijzigingen in t ontslagrecht Gronden a t/m h

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling?

Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling? Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling? 24 september 2015 Seminar Nétive drs. M.C. (Marco) Dijkshoorn Adviesgroep Loon- & Premieheffing Achtergrond WAS Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Nieuwsbrief salarisadministratie. In deze nieuws-update vindt u informatie welke voor u van belang kan zijn binnen uw onderneming.

Nieuwsbrief salarisadministratie. In deze nieuws-update vindt u informatie welke voor u van belang kan zijn binnen uw onderneming. Incomme HR- en salarisexperts Nieuwsbrief salarisadministratie juni 2014 In deze nieuws-update vindt u informatie welke voor u van belang kan zijn binnen uw onderneming. Door de jaren heen is gebleken

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 INHOUD INTRODUCTIE...2 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2015.........3 MAATREGELEN PER 1 JULI 2015.......4 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2016.....9 COLOFON....10

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding Opzegtermijn Rechtspositie Ontslagrecht Transitievergoeding Flexwerker Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID DAAROM EEN ACCOUNTANT Maart 2015 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen!

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers 2. Eenduidiger en evenwichtiger ontslagstelsel 1 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers:

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht

Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten Arbeidsrecht Matchpoint@Work 28 november 2012 mr. C.A.F. Haans advocaat T +31 164 70 71 72 F +31 164 70 71 11 c.haans@boz.haansadvocaten.nl 1 Haans Advocaten - Vestigingen in Bergen op Zoom

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 april 2012, nr. BLKB2012/103M, Staatscourant

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant Wet Werk & Zekerheid drs. Esther Koeman HR Consultant WWZ Waar denk je aan bij de term: Wet Werk en Zekerheid? De WWZ Veranderingen per 1 januari 2015 Concurrentiebeding; Aanzegtermijn; Proeftijd. Veranderingen

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen

Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen #2 Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid. Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956

Kluwer Online Research. Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Auteur: - Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Op 4 april is een nieuw besluit uitgevaardigd

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december Successiewet 2010 I.s.m. notariskantoor van Der Weele 0611083 1 mr. Jeroen van der Weele - Notaris 16 december 2009 Successiewet per 1 januari 2010

Nadere informatie

Q&A Wet Werk en Zekerheid

Q&A Wet Werk en Zekerheid Q&A Wet Werk en Zekerheid 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Communicatie richting verenigingen 3. Verenigingen 4. Vanaf 1 juli 2015: Aanpassingen flexibele contracten 5. Vanaf 1 juli 2015: Ontslagrecht 6. Vanaf

Nadere informatie

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen Presentatie NVBU Wetswijzigingen 01-01- 2015 Wat staat u te wachten per 01-01-2015 Participatiewet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Werkkostenregeling (Gerard Gelling) ZZP en BGL (Beoordeling Geen

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisa.es WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Werkgeverschap Vormen Vrijwilligersregeling IB 47 ZZP-er Loondienst Payroll-, detachering-, uitzendbureaus, accountantskantoren

Nadere informatie

Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen Advocaten en notarissen De Wet aanpak schijnconstructies NVRD 18 februari 2016 Onderwerpen presentatie 1. Aanleiding voor en inhoud van de WAS 2. Aansprakelijkheid voor loon door opdrachtgevers keten 3.

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen?

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Op 10 juni van dit jaar is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Het voorstel bevat maatregelen op drie terreinen: - Wijziging

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van

Nadere informatie