Hoog & Breed. UITGAVE 3 - augustus Inspectiemodules Arbeidsinspectie betonbekistingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoog & Breed. UITGAVE 3 - augustus 2010. Inspectiemodules Arbeidsinspectie betonbekistingen"

Transcriptie

1 Hoog & Breed 1 Nieuwsbrief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk - en Betonbekistingbedrijven [vsb] Inspectiemodules Arbeidsinspectie betonbekistingen [Zie pag. 4] Uitkomsten Arbeidsinspectie onderstrepen noodzaak Richtlijn Steigers [zie pag. 5] VSB-forumdiscussie: rolsteigers [Zie pag. 6 t/m 10] UITGAVE 3 - augustus 2010 VERDER IN DIT NUMMER: Column Niko van Ruitenburg Visie Algemeen Bestuur Nieuwe informatieve flyers Veilig werken met... Lidbedrijf in beeld Nieuwe leden VSB Opleidingsbedrijf VSB Nieuws van leden en donateurs 1

2 2 Veilig werken centraal Column In deze Hoog & Breed stellen wij het nieuwe Algemeen Bestuur aan u voor. Met frisse energie en ambitie zullen zij de komende jaren met de leden van de VSB de koers bepalen. Dat er nog veel werk te verrichten is, kunt u lezen in de visie van het Algemeen Bestuur. Ook veiligheid komt wederom ruim aan bod. Tijdens een informatiebijeenkomst presenteerde de Arbeidsinspectie de cijfers naar aanleiding van de inspectieacties van steigers. Deze cijfers vind u verderop in dit blad. Maar ook de komst van een Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies zal niet lang meer op zich wachten. Voorlopend op deze richtlijn heeft de VSB, samen met de Komat en de Arbeidsinspectie, de inspectiemodules Betonbekisting Montage en Betonbekisting Uitvoering en Gebruik opgezet. Maar ook de flyerreeks Veilig werken met. is uitgebreid met nieuwe onderwerpen. Tevens spraken leden van de VSB zich tijdens de inmiddels bekende VSB forumdiscussie uit over rolsteigers. Begin dit jaar presenteerde de Arbeidsinspectie de resultaten van een blikseminspectieactie naar het veilig gebruik van rolsteigers. Op de 342 bouwlocaties die in twee weken tijd werden bezocht, legden de inspecteurs ruim tweehonderd keer het werk stil. Reden genoeg om het veilig gebruik van rolsteigers centraal te stellen tijdens een VSB-forumdiscussie. De bijeenkomst werd in juni verslagen in BouwTotaal en kunt u vinden in deze editie van de Hoog & Breed. Uiteraard kunt u van onze leden en donateurs ook weer het nodige nieuws verwachten. Ik wens u veel leesplezier. Niko van Ruitenburg Voorzitter PR-commissie VSB verwelkomt nieuwe leden VSB Tijdens de ledenvergadering van 27 mei jl. zijn HDV Steigerbouw B.V. en Hendriks stalen bekistingtechniek B.V. officieel toegetreden tot de VSB. Traditioneel ontvangen nieuwe leden uit handen van de VSBvoorzitter het certificaat Waarborgregeling en het VSB-ledenbord. VSB-voorzitter Jan ten Doeschate reikte deze op de voorjaarsvergadering uit aan Wybe Smit van Hendriks stalen bekistingtechniek (zie foto). Ook de volgende bedrijven zijn inmiddels toegetreden tot de VSB: ASC B.V., Kaefer Nederland B.V., Tractel Benelux B.V. en Madema Steigerwerken B.V. Zij worden tijdens de Algemene Ledenvergadering in november dit jaar officieel voorgesteld aan de VSBleden. HDV Steigerbouw kon deze helaas niet tijdens de VSBvoorjaarsvergadering in ontvangst nemen. HDV Steigerbouw bestaat sinds 1996 en is een specialist op het gebied van steigerbouw, overbrugging en afscherming in de regio Zeeland. Het bedrijf is gespecialiseerd in nieuwbouw, renovatie, restauratie, scheepsbouw en industrie. Hendriks stalen bekistingtechniek is al 40 jaar specialist op het gebied van stalen bekistingen en biedt een breed scala aan diensten aan. Van advies, ontwerp en productie tot aan transport, montage, onderhoud en after-sales op het gebied van wand-, tunnel- en speciaalbekisting en beveiliging. 2

3 3 Verenigingsnieuws Visie Algemeen Bestuur VSB Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 mei jl. presenteerde het nieuwe Algemeen Bestuur van de VSB zich. De bestuurswisselingen bij de VSB gaan vergezeld met nieuwe plannen. Voorzitter Jan ten Doeschate (Harsco Infrastructure Industrial Services) sprak voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering namens het Algemeen Bestuur de ambities uit voor de komende periode. Ik presenteer u een nieuw VSB-bestuur, dat de komende drie jaar deze enerverende vereniging mag begeleiden. In deze woelige en onzekere tijden weet je namelijk maar nooit hoe de wereld - en in kleiner verband όnze wereld - er over enige tijd uit zal zien. Want zijn de grote institutionele beleggers langzaam uit het dal aan het kruipen en praat men alweer over groei van de economie, blijkbaar is vergeten dat hun beleid de rest van de wereld, althans onze wereld, in een aanzienlijke puinhoop achter heeft gelaten. Ik verbaas me de laatste tijd vaak hoe ongegeneerd men voorbij gaat aan het feit dat de bouw voor een groot deel in een gat is gegleden en daar nog ligt bij te komen van de smak alvorens weer op te krabbelen en uit het dal te klauteren. En al die tijd hebben wij een groot deel van onze materialen werkeloos thuis staan, voor sommigen van ons een molensteen om onze nek. Ook de industrie is zijn wonden aan het likken en gebruikt ons als het noodzakelijke verband daartoe. En verband heeft dan ineens niets verzorgends, het openbaart zich als tot met het mes op de keel afgedwongen kortingen van 10 tot 15 %, daar waar de marges al erg dun waren. Het vervelende is dat deze zaken nog ettelijke jaren doordreunen en als we niet oppassen bij ons etterende zweren gaan veroorzaken. Het is een eer uw bestuur te mogen zijn tegen deze achtergronden en dat brengt me dan meteen bij ons eerste beleidsmatige speerpunt: Veiligheid Ons werkterrein is onlosmakelijk verbonden met veiligheid, in onze producten en diensten. We dienen een leer- en evaluatieproces op te starten zodat we van de fouten in de branches kunnen leren. Is er ergens iemand van een steiger gevallen, dan moeten we dat willen weten, wat was hiervan de oorzaak, hoe dat is gekomen, want tenslotte kan het bij onze steiger morgen weer gebeuren. ( ) Waardering De waardering van ons vak en onze services te vergroten, het imago verder op te vijzelen, het is toch een gotspe dat grote industriële opdrachtgevers op dit moment de Richtlijn Steigers ter discussie stellen vanuit het oogpunt extra kosten. Dat soort gedrag moet te vuur en te zwaard worden bestreden met alle middelen die ons ten dienste staan.( ) Het nieuwe Algemeen Bestuur van de VSB. V.l.n.r. René van Zutven (PERI), Jan ten Doeschate (Harsco Infrastructure) en Frank Klessens (Alimak Hek). Scholing en onderricht Een verdere uitbouw van het scholingsprogramma, want scholing van jeugd is onze toekomst. ( ) Rechtspositie Ook onze rechtspositie in de vorm van algemene leveringsvoorwaarden en welke geldig zijn, moet verbeteren. Wie heeft het hier niet meegemaakt dat - met name buitenlandse opdrachtgevers - steeds maar weer onder betalingen van correcte rechtschapen facturen uitkomen omdat er iets niet goed of niet duidelijk in het onderhavige contract was beschreven? Een complete herziening van de algemene leveringsvoorwaarden van de VSB, staat dit jaar dan ook op het programma. Samenwerking We zijn al lid van de Union der Europäischen Gerüstbaubetrieben, de Europese vereniging van steigerbouwbedrijven. We zoeken in de hoogwerker- en bekistingbranche naar soortgelijke Europese verbanden waar kennisuitwisselingstrajecten mee kunnen worden opgestart. Maar ook in Nederland zullen we wat inniger contact zoeken met clubs als de VIB, VOMI, etc. Communicatie Communicatie blijft een erg belangrijk hoofdstuk, zowel intern gericht als extern. We hebben een goede en actieve PR-commissie, een goedbezochte website, een mooi clubblad, een serie informatieve flyers over het veilig werken met hoogwerkers, rolsteigers, hefsteigers, bouwliften en hangbruggen. We zijn actief in diverse presentaties, lezingen en deelnames aan beurzen en evenementen zoals bijvoorbeeld de Steigerbouwwedstrijden en de BetonVakdagen. Beleidsplan Dit alles zullen we nog nader gaan uitwerken en in een nieuw beleidsplan 2015 en aan u presenteren in de 3

4 4 Verenigingsnieuws najaarsvergadering in november, waarna u uw visie erop kenbaar kunt maken. Ik moedig u aan dit wat eerder te doen, dan kunnen wij uw ideeën opnemen in het concept voor dit najaar. De Markt We leven momenteel in een kopersmarkt, die schijnbaar de normale economische principes vergeten zijn. Uit mijn economische opleiding herinner ik nog heel helder dat één van de gronden van voortbestaan van een bedrijfstak is dat winst wordt omgezet in nieuwe investeringen. Investeringen waar opdrachtgevers op zitten te wachten, want die investeringen zullen leiden tot betere en efficiëntere producten. En die vernieuwende producten en ook aanverwante services zullen weer leiden tot lagere kosten. Dus als opdrachtgevers willen bezuinigen dan dient dat mijns inziens over efficiency en kostenbesparingen te gaan, over sneller, slimmer, efficiënter inzet van mensen en middelen. Mij bekruipt toch het angstige gevoel dat vanuit verkeerde motieven het prijsniveau vaak de sluitsteen is om een opdracht te krijgen. Waarbij zelfs de opdrachtgever weet dat het voor die prijs feitelijk niet meer mogelijk is om op een gedegen en veilige wijze de werkzaamheden uit te voeren. Vele van onze opdrachtgevers prediken veiligheid, maar acteren prijs. Ik zie hier een taak van een branchevereniging om de markt ervan te overtuigen dat veiligheid toegevoegde waarde heeft. Dat richtlijnen, A-bladen en flyers ten aanzien van het veilig werken met arbeidsmiddelen niet zijn gemaakt om kosten toe te voegen, maar om eenduidige regelgeving en gebruik van onze producten te bevorderen. En bovenal het voorkomen van incidenten en uiteindelijk kostenbesparing wanneer iedereen hetzelfde veiligheidsniveau hanteert. Hetzelfde geldt voor de toestroom van buitenlandse bedrijven, die zich niet houden aan de in ons land gebruikelijke standaarden, zoals de Richtlijn Steigers, de algemene veiligheidsvoorzieningen, de met elkaar afgesproken en in CAO s geregelde minimumlonen. Onze opdrachtgevers (ook de grotere), de wetgevers, de aannemers, maar ook de vakbonden accepteren dat buitenlandse werknemers verblijvend in kleine tijdelijke accommodaties, vlak bij het werk, tegen een veel lager dan het afgesproken minimum CAOloon, veel meer (onveilige) uren op het werk maken dan wettelijk is toegestaan en confronteren ons dan met de prijsconsequenties daarvan. Onder het motto, ze verdienen hier toch zo veel meer dan dat ze ooit in eigen land zouden kunnen verdienen, wordt de zaak vergoelijkt. De oplossing daarvoor vinden we hier niet vandaag, maar het is onze taak als vereniging hier in het maatschappelijk verkeer rumoer over te maken, want dit zijn op de keper beschouwd toestanden die we voor derdewereldlanden bestempelen. ( ) De markt komt er weer, daar ben ik van overtuigd, en dan moet u nog de middelen hebben om die te kunnen bedienen. Als u een aantal jaar zonder noemenswaardige cijfers heeft gewerkt, zal geen investeerder nog in onze branche geïnteresseerd zijn. Dan gaat die wellicht goed gevulde beker ons voorbij. Dat zou zonde zijn, maar dat hebben we ons dan wel zelf aangedaan door nu zo onverstandig te acteren. Ik wens u allen veel wijsheid in de nabije toekomst. Jan ten Doeschate voorzitter VSB Inspectiemodules Arbeidsinspectie betonbekistingen In 2010 zal de Arbeidsinspectie speciaal haar aandacht richten op wand-, tunnel- en vloerbekistingen, ondersteuningsconstructies en breedplaatvloeren. Veiligheid en veiligheidsmaatregelen spelen daarbij de hoofdrol. In de afgelopen periode hebben de VSB sectie Betonbekistingen en de Komat (Bouwend Nederland) met de Arbeidsinspectie hard gewerkt aan het tot stand komen van twee inspectiemodules. De module Betonbekisting Montage en de module Betonbekisting Uitvoering en Gebruik. In overleg met de Arbeidsinspectie zijn de inspectiemodules vrij beschikbaar, immers hebben alle betrokken partijen één doel voor ogen: een kwalitatief goed (bouw)resultaat te realiseren op een zo veilig mogelijke manier. De modules kunt u downloaden van de website Op het terrein van Fundeon organiseerden de VSB en de Komat op 27 april jl. workshops om de betrokken inspecteurs te informeren over de materie. In de buitenopstellingen van de VSB-leden konden zij direct zien op welke wijze veilig werken kan worden vormgegeven. 4

5 5 Verenigingsnieuws Informatiemiddag VSB: Uitkomsten Arbeidsinspectie onderstrepen noodzaak Richtlijn Steigers Op donderdag 15 april 2010 werd in de Evenementenhal Gorinchem door de VSB een informatiemiddag gehouden met als thema Inspectieacties 2009 en Richtlijn Steigers. De bijeenkomst werd door ongeveer 50 leden van de VSB bezocht. Tijdens de bijeenkomst werden presentaties gegeven door Jan Boer namens de Arbeidsinspectie en Hans van Leeuwen namens de VSB/KOMAT. Beiden presentaties kunt u vinden op 75% van de steigers voldoet niet Dat bleek uit de cijfers die de Arbeidsinspectie presenteerde, naar aanleiding van de inspectieacties die zij uitvoerde naar steigers in de periode van 1 mei tot en met 31 december Bij de 594 bouwwerken die de Arbeidsinspectie bezocht, was er sprake van maar liefst 900 ingrepen (waarvan onder andere 149 stilleggingen, 36 boetes en 677 waarschuwingen). Ook na deze steigerinspectieacties zal de veiligheid van steigers een belangrijk aandachtspunt blijven voor de Arbeidsinspectie. Boer benadrukte in zijn presentatie dat de Arbeidsinspectie in het bijzonder aandacht heeft voor de volgende onderdelen: Hoge (>12 meter) en complexe steigers Collectieve beveiliging (voorloopleuning) Schouderbescherming Aansluiting van de steiger met de bouwlift (bouwlifthekjes) V&G Hij gaf hierbij aan dat als je de Richtlijn Steigers hanteert, dat je aan de wet voldoet. Naast de resultaten van de steigerinspectieacties ging Boer in op de uitkomsten van het TNO-onderzoek naar ongevallen met steigers. Gemiddeld gebeuren er zo n 350 ongevallen per jaar met steigers die gemeld worden aan de Arbeidsinspectie, circa 50 meldingen worden onderzocht. Het grootste deel van de slachtoffers was tijdens het ongeval aan het werk op een steiger (62%). Het monteren en demonteren (20%) en het beklimmen en afdalen (17%) van de steiger waren ook vaak voorkomende activiteiten. De grootste directe oorzaak was terug te voeren op de gebruiker (slachtoffer of een collega). Dit was in maar liefst 78% van de gevallen de oorzaak. De sterkte en de stabiliteit van de steiger was in respectievelijk 13% en 9% van de gevallen de directe oorzaak. Hieruit concludeerde de Arbeidsinspectie dat er nog genoeg werk aan de winkel is voor steigerbouwend Nederland. De nood voor het hanteren van de Richtlijn Steigers is daarmee hoog. Update Richtlijn Steigers Ook werd tijdens de informatiemiddag de update gepresenteerd van de Richtlijn Steigers die deze zomer gerealiseerd zal worden. Hierin kwamen onder andere wijzigingen, verbeteringen en veelgestelde vragen aan bod. De onderwerpen die aan revisie onderworpen zijn: Vloerbelasting metselsteiger Windbelasting Dakrandoverkapping Verankeringen Afstand tot gevel Complexiteit standaardconfiguraties Opleidingen en bevoegdheden Scafftags Rekenen / SCIA Abonnees van de Richtlijn Steigers krijgen automatisch bericht wanneer de richtlijn is aangepast en kunnen de aangepaste pagina s printen vanaf het besloten deel van de website De nieuwe druk zal in augustus verkrijgbaar zijn. 5

6 6 Verenigingsnieuws VSB-forumdiscussie Opbouw en gebruik rolsteigers: Gezond verstand, kennis en kunde én controle eerste vereisten Het is nog geen halfjaar geleden dat de Arbeidsinspectie de resultaten van een bliksemactie in de binnensteden presenteerde waarbij het veilig gebruik van rolsteigers centraal stond. In twee weken tijd legden de inspecteurs ruim tweehonderd keer het werk stil; soms ging het om meerdere stilleggingen per locatie. Daarnaast werden ruim dertig boetes en meer dan tweehonderd waarschuwingen uitgedeeld. Een droevig resultaat als bedacht wordt dat er slechts 342 kleine bouwlocaties werden gecontroleerd. Reden genoeg om het veilig gebruik van rolsteigers centraal te stellen tijdens een VSB-forumdiscussie. Kenmerken rolsteiger Als het om veilig werken op hoogte gaat, kan de schilder, dakdekker, installateur of andere bouwvakker kiezen uit een groot aantal hulpmiddelen voor een tijdelijke werkplek op hoogte. Eén daarvan is de rolsteiger; maar wat is een rolsteiger precies en waarin verschilt die bijvoorbeeld ten opzichte van stalen steigers? Zijn twee rolsteigers met een loopplank ertussen een rolsteiger of een steiger? Rik Nab van Instant Apeldoorn: In principe worden alle steigers waar wielen onderzitten rolsteigers genoemd. Dat neemt niet weg dat wanneer je de wielen eronder vandaan haalt, het een rolsteiger blijft, vult Miel Ferket van Scaffolding Training Europe aan. Er is wel een duidelijk verschil tussen twee rolsteigers met een loopplank ertussen en een stalen steiger. Beide moeten berekend, getekend en veilig opgebouwd worden, maar de berekeningen zijn gebaseerd op een verschillende norm, aldus Henry Dijksma van Altrex. Bij de keuze voor het type steiger gaat het in veel gevallen met name om de gebruikstoepassing. Een rolsteiger wordt duidelijk voor andere typen projecten gebruikt dan een stalen steigers. Een verschil met de traditionele stalen steiger zijn de wielen onder de rolsteiger, waarmee deze kan worden verplaatst. Maar wanneer kan en mag een rolsteiger worden verreden? Jan Ockhuizen: Bij binnentoepassingen mag er worden gereden met de rolsteiger wanneer deze niet hoger is dan 12 meter; bij buitentoepassingen is die hoogte begrensd op 8 meter. Daar zijn de rolsteigers op berekend en voor ontwikkeld. Sepp Vedral (Skyworks): Bij opbouwen rolsteiger bewust zijn wat je doet, waar je mee bezig bent en welke verantwoordelijkheid je draagt En in ieder geval moet er uiteraard langzaam worden gereden. Matthijs Pitlo van Workx: En daarbij zul je natuurlijk rekening moeten houden met de ondergrond. Het verrijden van een rolsteiger in een sporthal is iets heel anders dan wanneer deze op een bouwplaats of in de tuin staat opgesteld. Zekerheid gaat sowieso boven alles. Zo is het niet ongebruikelijk om bij rolsteigers die hoger zijn dan 6 meter vast te zetten aan de gevel. En bij het verplaatsen is het van groot belang om goed op de hoogte, de ondergrond en de wind te letten. Het kan bij het verplaatsen soms verstandiger zijn, om het bovenste deel er van af te halen. Uitstekende productnorm Hoogte, ondergrond en windbelastingen zijn aspecten die ook een rol spelen in de Richtlijn Steigers, die speciaal werd ontwikkeld voor stalen steigers. Is de Richtlijn Steigers dan ook bedoeld voor rolsteigers? Adri van Antwerpen van Custers Hydraulica: Nee. De Richtlijn Steigers sluit aluminium steigers specifiek uit. Daarbij komt nog eens dat er voor rolsteigers een productnorm is, aldus Jan Ockhuizen van Layher. De discussie zou eigenlijk alleen over die norm moeten gaan. Henry Dijksma licht toe: De Richtlijn Steigers is bedoeld voor stalen steigers die gedurende langere tijd worden gebruikt. Zou er dan eigenlijk niet een Richtlijn Rolsteigers moeten zijn? Sepp Vedral: Het is maar de vraag wat je ermee wilt bereiken. De rolsteiger zit eenvoudiger in elkaar en er is een uitstekende productnorm voor. Een goede gebruiksaanwijzing en -instructie zijn in principe voldoende. 6

7 7 Verenigingsnieuws Die mening is ook Rik Nab toegedaan: De discussie over een richtlijn hebben we ook gehad binnen de commissie rolsteigers van onze vereniging. Dat is één van de redenen waarom we recent een beknopte instructieflyer hebben uitgebracht die de gebruiker ondersteunt bij het veilig werken op een rolsteiger. Remco ter Horst van Custers Hydraulica: Het gaat daarbij niet om een richtlijn maar om een heldere beschrijving die de gebruiker helpt. Dat neemt niet weg dat de gebruiksaanwijzing (handleiding opbouw en gebruik) van de fabrikant natuurlijk nooit kan worden vervangen. Jan Ockhuizen (Layher): Strenge controle noodzakelijk, maar werkbaarheid minstens zo belangrijk Gebruiksaanwijzig fabrikant maatgevend Wanneer die gebruiksaanwijzingen van de fabrikant worden afgezet tegen het grote aantal fouten dat de Arbeidsinspectie constateerde, kun je jezelf afvragen waar het mis gaat. Rik Nab: Het gaat bijna altijd mis in de praktijk. De gebruiksaanwijzingen zijn uitstekend maar bij het gebruik blijkt dat het toch altijd mensenwerk blijft. Als verhuurder lever je alles als een compleet pakket, inclusief opbouwvoorschriften. Maar iemand die maar twee uurtjes op de rolsteiger hoeft te staan voor een bepaalde klus, zal niet altijd de voorschriften op de juiste manier opvolgen. Die zal al snel denken: ik ben over twee uurtjes alweer klaar. Dat is ook de ervaring van Matthijs Pitlo: De opbouwtekeningen en -instructies zijn over het algemeen uitstekend, maar door de hectiek of de druk van de dag is het de vraag of het in de praktijk netjes wordt opgevolgd. Verantwoorde montage en gebruik Is de verantwoordelijkheid voor het opbouwen en gebruiken van de rolsteiger daarmee eigenlijk wel bij iedereen duidelijk? Miel Ferket: De verantwoordelijkheden zijn wel duidelijk. Onze ervaring is dat het pas werkt, wanneer er gecontroleerd en gesanctioneerd wordt. Vaak denkt men dat het opbouwen van een rolsteiger geen opleiding vereist. In veel gevallen gaat het bij de keuze voor een aluminium rolsteiger al fout. Voor een groot aantal werkzaamheden is dat inderdaad de juiste keuze maar in sommige gevallen ook niet. Cruciale aspecten bij de keuze van de rolsteiger zijn het gebruik van voldoende diagonalen, goede stabiliteit en de hoogte waarop wordt gewerkt. Het komt niet zelden voor dat er een rolsteiger wordt op- en afgebouwd voor een betrekkelijk kleine handeling. Dat betekent dat voor het boren van een gaatje op een aantal meter hoogte veel risicominuten nodig zijn door de rolsteiger op- en af te bouwen. Het is goed om vooraf na te denken over het werk wat gedaan moet worden en welke arbeidsmiddel daar het meest geëigend voor is. Sepp Vedral: Dat zorgt ervoor dat de werkvoorbereiding veel meer aandacht moet krijgen. Voor veel bedrijven is dat nog wel een station te ver. En het betekent ook dat er beter toezicht moet komen, vult Miel Ferket aan. Dat zal in eerste instantie door de werkgever moeten gebeuren, maar ook door de opdrachtgever zelf. Professionele opbouw Als blijkt dat er in de praktijk veel fouten worden gemaakt bij het opbouwen van de rolsteiger, lijkt een voor de handliggende conclusie om de rolsteiger dan maar te laten opbouwen door professionals. Biedt dat een oplossing? Bart Korswagen van Harsco Infrastructure: Veel opdrachtgevers in de industrie hebben eventuele extra kosten er voor over omdat ongelukken op een plant al snel leiden tot het inhouden van een bonus voor veilig werken. Volgens Jan Ockhuizen staan ook andere opdrachtgevers open voor een professionele opbouw: Ook buiten de industrie bestaat er belangstelling. Er wordt simpelweg een rekensommetje gemaakt: welke kosten zijn gemoeid met een ongeval en wat kost het om een rolsteiger te laten opbouwen. Geld en sancties lijken daarmee belangrijke beweegredenen om een rolsteiger door derden te laten opbouwen. Henry Dijksma: Op het moment Adri van Antwerpen (Custers Hydraulica): Voor betrouwbare berekening van rolsteiger zijn sterkteberekening van verschillende onderdelen vereist 7

8 8 Verenigingsnieuws Remco ter Horst (Custers Hydraulica): Altijd gebruiksaanwijzing van de fabrikant volgen dat de Arbeidsinspectie aankondigt dat er meer controles worden gehouden, neemt het aantal opdrachten voor rolsteigermateriaal, zoals kantplanken meteen toe. Ton Teel: Er is al veel vooruitgang te boeken als iedereen de opbouwinstructie van de fabrikant door zou lezen en mee zou nemen. En dan nog blijkt de praktijk vaak weerbarstiger; in veel gevallen werkt men alleen met die onderdelen waarvan men zelf vindt dat ze nodig zijn. Kantplanken worden dan al snel thuis gelaten. Breed veiligheidsbewustzijn maar voor korte tijd wordt gebruikt. Het is volgens mij veel praktischer om een kaart met opbouwinstructies onlosmakelijk aan de rolsteiger te hangen. Miel Ferket: De opleidingen voor stalen steigers zijn in ieder geval goed geregeld. Er is wel een groep die is opgeleid voor het opbouwen van rolsteigers, maar die groep wordt steeds kleiner. En dat terwijl te verwachten valt dat er meer zal worden ingehuurd. Gediplomeerd personeel Zoals het zich laat aanzien, zou de situatie in de industrie een voorbeeld moeten zijn voor de bouw. Is dat realistisch? Bart Korswagen: Dat lukt alleen als er heel streng wordt gecontroleerd. Het veiligheidsbewustzijn bij mensen verbeter je niet zonder slag of stoot. Daar zijn vaak dwingende maatregelen voor nodig. Matthijs Pitlo ziet daar wel verschillen per project: Iedere opdrachtgever en ieder project zijn verschillend. De een is nauw betrokken bij de veiligheid, terwijl de ander er veel minder aandacht voor heeft. Miel Ferket: Misschien dat je zelfs nog verder terug moet in de keten: bij de opleidingen. Als ik bij schilders- of installateursopleidingen kom, dan merk ik dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het begrip veilig werken op hoogte. Die aandacht zou er zeker moeten zijn. Zijn er dan geen opleidingen voor het veilig werken op de rolsteiger? Ton Teel: Dat blijft een moeilijk punt. Het gaat om een werkplek die over het algemeen Waar de vrijwilligheid voor opleidingen blijkbaar nog tekortschiet, zou uitkomst geboden kunnen worden door het gebruik van gediplomeerd personeel te stimuleren of te verplichten. Valt daar wat van te verwachten? Sepp Vedral: Wanneer je een rolsteiger opbouwt, moet je weten wat je doet, waar je mee bezig bent én welke verantwoordelijkheid je draagt voor de veiligheid van jezelf en anderen. Daarvoor moet je een opleiding hebben gehad en moet je kunnen bewijzen dat je die opleiding ook hebt gevolgd. Maar of dat direct Miel Ferket (Scaffolding Training Europe): aan een diploma moet worden Werken met rolsteigers vereist gezond verstand, kennis en kunde én toezicht gekoppeld, weet ik niet. René de Korte van Scafom-rux: Je zou het kunnen vergelijken met het behalen van je rijbewijs. Op het moment dat je afrijdt, gedraag je je volgens de regels. Is het rijbewijs eenmaal binnen dan wordt het met een aantal regels al snel minder nauw genomen. Die kans bestaat ook wanneer je gediplomeerd monteur van rolsteigers bent. En daar komt precies het toezicht om de hoek kijken, vult Miel Ferket aan. Je zult er bovenop moeten zitten om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de regels blijven houden. Ton Teel (v.d Heuvel Alu Products): Praktisch om opbouwinstructies onlosmakelijk aan de rolsteiger te hangen Ton Teel ziet ook veel in een verplichte instructieopleiding: Dat maakt de werkgever medeverantwoordelijk voor het gedrag van zijn werknemers. Op 8

9 9 Verenigingsnieuws die manier zorg je ervoor dat de betrokkenheid van werkgeverszijde groter is. Daarmee zou de werkgever dus de rol van de overheid op zich moeten nemen? Rik Nab: Die rol is inderdaad voor de Arbeidsinspectie weggelegd. De praktijk leert echter dat de capaciteit daar gewoonweg tekortschiet. Henry Dijksma ziet ook voor de werknemers een taak weggelegd: Ook een werknemer heeft een zekere verantwoordelijkheid en daarop mag of moet je hem als werkgever aanspreken. Wel of niet mixen? Veilig werken op rolsteigers is onlosmakelijk verbonden met het materiaal waarmee wordt gewerkt. De afgelopen periode is de markt regelmatig in het nieuws geweest met het mixen van onderdelen van rolsteigers van verschillende fabrikaten. Is dat mixen eigenlijk wel toegestaan? De meningen hierover zijn verdeeld. Ton Teel: Mixen is toegestaan, zolang het een standaardconfiguratie betreft. Wij hebben verschillende combinaties van steigeronderdelen laten testen. Als onze producten worden gecombineerd met producten van bekende fabrikanten dan nemen wij de aansprakelijkheid daarvoor over. Wat ons betreft, mag je dus mixen met configuraties waar onze producten op passen. Henry Dijksma (Altrex): Mixen niet te rijmen met credo van de branche: berekenen en tekenen Die mening wordt niet door alle deelnemers aan de forumdiscussie gedeeld. Henry Dijksma: Onze branche heeft terecht de mond vol van berekenen en tekenen. Dat laat zich niet rijmen met die benadering. Als je het mixen van standaardconfiguraties toelaat, dan kun je op je vingers aftellen dat dit ook voor andere configuraties zal worden gedaan. Overigens werkt het in de praktijk niet om gemixte steigers te berekenen omdat de materiaalspecificaties van de fabrikanten bekend moeten zijn. Uit oogpunt van veiligheid en aansprakelijkheid moet je niet willen mixen. En wettelijk is het ook niet toegestaan, omdat die berekening gewoon verplicht is. Sepp Vedral vult aan: Het wordt voor de gebruiker bovendien erg onduidelijk. Wat kun je wel mixen en wat niet? Welk product en onder welke omstandigheid laat je het mixen wel toe? Het wordt er denk ik niet veel beter door. Adri van Antwerpen: Als er een berekening van een rolsteiger wordt gemaakt, zul je ook de sterkteberekening moeten kennen van de verschillende onderdelen waar de rolsteiger uit wordt opgebouwd. Die geven fabrikanten niet zomaar; daar ligt veelal een filosofie aan ten grondslag waarbij men is uitgegaan van de berekening en levering van een totaalproduct. Ook Jan Ockuizen denkt dat het de duidelijkheid voor de markt niet ten goede komt: Het wordt een stuk ondoorzichtiger en gevaarlijker. Een opdrachtgever komt bij ons en wil of moet een berekening hebben. Die berekening kan je alleen baseren op je eigen materiaal. Matthijs Pitlo: En dan komt altijd nog de vraag: waar ligt de grens? Binnenkort komen er ongetwijfeld ook Chinese producten op de markt als die er al niet zijn. Je kunt je dan zeker afvragen wat de kwaliteit daarvan is en welke sterkteberekeningen eraan ten grondslag hebben gelegen. Je maakt het alleen maar onduidelijker door alle mogelijke mixen toe te staan. Ook in de praktijk blijkt het mixen van onderdelen niet echt op support te kunnen rekenen. Bart Korswagen: Wij leveren en werken met een grote Rik Nab (links, Instant Apeldoorn): Niet alleen bij verhuur maar ook bij verkoop rolsteigers aandacht voor veiligheid Mattijs Pitlo (midden, Workx): Werkgever én werknemers verantwoordelijk voor verantwoord gebruik René de Korte (rechts, Scafom-rux Holding): Opleiding moet meer zijn dan het behalen van rijbewijs. Controle is dan ook noodzakelijk 9

10 10 Verenigingsnieuws variëteit aan arbeidsmiddelen. Eén ding is duidelijk: er wordt niet gemixt. We mixen niet omdat het anders onmogelijk is om te traceren bij wie de uiteindelijke verantwoordelijkheid én aansprakelijkheid ligt als het fout. Het aantoonbaar kunnen maken is voor ons het belangrijkste. Opbouwmethoden als onderscheid In diezelfde markt worden wel verschillende twee opbouwmethoden voor rolsteigers gehanteerd. Bij de eerste methode wordt de rolsteiger opgebouwd met vier diagonalen per sectie, terwijl de andere methode uitgaat van twee diagonalen en twee horizontalen per sectie. Is er een bewuste keuze voor twee verschillende methoden? Zou het voor de markt niet duidelijker zijn wanneer er maar één methode was? Adri van Antwerpen: De verschillende opbouwmethoden dateren van meer dan 30 jaar geleden. Ze zijn zo ooit ontwikkeld en daarna door verschillende fabrikanten geadopteerd. Maar voor welke methode je ook kiest, het is allebei uitstekend. Sepp Vedral vult aan: Als fabrikant kies je voor een opbouwmethode, omdat je daardoor specifieke eigenschappen, zoals sterkte en stijfheid aan het product kunt meegeven. Maar in de basis doet de een niet onder voor de ander. Speciaal voor gebruikers van rolsteigers heeft de VSB een handzame en praktische controlelijst waarmee de gebruiker zelf kan beoordelen of een rolsteiger compleet en veilig is opgebouwd. Met de flyer die is samengesteld aan de hand van de stand van de Bart Korswagen (Harsco Infrastructure): Mixen uit oogpunt van verantwoordelijkheid én aansprakelijkheid onverstandig techniek en inhoudelijk is afgestemd op de criteria van de Arbeidsinspectie krijgt de gebruiker een aantal duidelijke aanwijzingen hoe hij zijn eigen veiligheid kan vergroten bij het werken met een rolsteiger. Beide typen rolsteigers komen daarbij aan de orde. Ja Nee heden e? ldoende krach ge en voor 10 VSB presenteert informatieve flyers Veilig werken met... De VSB heeft een nieuwe reeks flyers over veilig werken met arbeidsmiddelen uitgebracht. Vorig jaar presenteerde de VSB al een flyer over veilig werken met gevelonderhoudsinstallaties, maar nu is de reeks uitgebreid met flyers over hoogwerkers, rolsteigers, hangbruginstallaties en bouwliften. Binnenkort komt daar de flyer over hefsteigers bij. Dagelijks maken vele beroepsgroepen gebruik van arbeidsmiddelen om op hoogte te kunnen werken. Uit recente inspectieacties van de Arbeidsinspectie blijkt dat opbouw en gebruik van bijvoorbeeld rolsteigers, hangbruginstallaties en hoogwerkers veiliger kan. Om uiteenlopende redenen worden deze arbeidsmiddelen niet veilig gebruikt. Om de gebruiker een helpende hand te bieden hebben deskundigen van de VSB het initiatief genomen met mogelijke s en/of rde en in goede rdelen gebruikt? e rem? Ja Nee r waterpas? ompleet? de diagonalen en eplaatst, op de juiste teerd? isatoren juist geplaatst? kering noodzakelijk: is de ist verankerd? ij rekening met doorwerk- en ilen! Raadpleeg bij hoogtes ter buiten en 12 meter 15 Is de rolsteiger aan de binnenzijde veilig te beklimmen? 16 Zijn er voldoende rustbordessen (verspringende bordessen om de 2 meter of om de 4 meter geheel dicht gelegd)? 17 Zijn de rustbordessen aan beide zijden voorzien van heupleuningen? Ja Nee Ja Nee 18 Zijn er op de werkvloer heup- en knieleuningen gemonteerd? 19 Zijn er op de werkvloer kantplanken gemonteerd? 20 Is de werkvloer volledig dicht gelegd? 21 Zijn de pla ormen tegen opwaaien geborgd? eantwoord, dienen passende ders mag de VEILIG WERKEN Veilig werken met Rolsteigers Voor het werken op hoogte is de rolsteiger een veelgebruikt hulpmiddel. De rolsteiger kan snel worden verplaatst en leent zich dan ook uitstekend voor beroepsgroepen zoals schilders, installateurs, glazenwassers, dakdekkers, glasze ers en aannemers. Om die gebruiker een zo veilig mogelijke werkplek te bieden, zijn arbeidsmiddelen tegenwoordig aan strenge regelgeving onderworpen. Desondanks, gebeuren er jaarlijks nog teveel ongevallen jdens het werken op hoogte. Dit hee meerdere oorzaken, waarvan het verkeerd gebruik van het iddel een belangrijk aandachtspunt is. een reeks handzame flyers te laten verschijnen. Deze zijn gebaseerd op de stand van de techniek en de geldende wet- en regelgeving. Tevens bevat elke flyer een checklist waarin de gebruiker wordt gewezen op alle belangrijke controle- en inspectiepunten alvorens het arbeidsmiddel gebruikt mag worden. Overigens zijn de flyers ook geschikt voor het houden van toezicht en het uitvoeren van beknopte inspecties van deze arbeidsmiddelen. De flyers over hoogwerkers, rolsteigers en hangbruginstallaties zijn in overleg met verschillende partijen tot stand gekomen zoals de Arbeidsinspectie (rolsteigers), de Vereniging Verticaal Transport (VVT) en de schilderen afbouwsector (FOSAG). In de loop van dit jaar zal de VSB de reeks uitbreiden met flyers over andere arbeidsmiddelen. De flyers kunnen gratis online worden gedownload en tegen vergoeding worden besteld in drukvorm. Deze kosten 0,50 per flyer (exclusief portokosten en excl. BTW) met een minimale afname van 100 stuks. Downloaden en bestellen kan via de website

11 Nieuwe directeur Opleidingsbedrijf VSB Marcel Koerts (40 jaar) is de nieuwe directeur van het Opleidingsbedrijf VSB. Koerts neemt het stokje over van interim directeur Robert Jan Bruggeman om de ingezette weg van het Opleidingsbedrijf VSB verder te kunnen uitbouwen. Het Opleidingsbedrijf VSB, dat zich richt op het opleiden van monteurs steigerbouw in een BBL-traject, was met een groeipercentage van 485% het snelst groeiende opleidingsbedrijf in Koerts: Onder leiding van Robert Jan Bruggeman is het Opleidingsbedrijf VSB in het afgelopen anderhalf jaar enorm gegroeid. Waar hij begon met 8 leerlingen op 2 opleidingslocaties, volgen inmiddels 60 leerlingen de mbo-opleiding Monteur Steigerbouw op 5 opleidingslocaties. Na deze explosieve groei is het nu mijn taak om het Opleidingsbedrijf VSB te consolideren, structureren en verdere groei te realiseren. 11 Opleidingsbedrijf VSB Het vak monteur steigerbouw heeft lange tijd te kampen gehad met het imago van hard, onveilig en ongeschoold werk. Dit is gelukkig aan het veranderen. Een veilige steiger is van groot belang. Diverse beroepsgroepen maken dagelijks gebruik van steigers waaraan uiteraard de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen worden gesteld. Het oude imago past daar niet meer bij. We juichen daarom ook de verschuiving van steigerbouwer naar monteur steigerbouw toe, aldus Koerts. Hij vervolgt: De komst van de Richtlijn Steigers heeft voor een bewustwording in de branche gezorgd. Opdrachtgevers willen steeds vaker werken met monteurs die volgens de uitgangspunten van deze richtlijn werken. Hierin voorzien wij met een kwalitatief goede opleiding, geschreven voor en door de branche. Koerts werkte hiervoor in diverse managementfuncties in onder andere de logistieke- en recyclingbranche. Opleidingsbedrijf VSB T I. Eerste afgestudeerden Opleidingsbedrijf VSB Vrijdag 9 juli werden de diploma s uitgereikt aan de eerste vijf afgestudeerde monteurs van de tweejarige mbo-opleiding Monteur Steigerbouw van het Opleidingsbedrijf VSB. Mark Koekoek, Hans Koekoek, Bas Flierjans, Stefan Ruitenberg en Davy Fisser volgden de afgelopen twee jaar de opleiding van het Opleidingsbedrijf VSB en werkten daarnaast bij Workx als monteur steigerbouw. Tijdens de opleidingsperiode leerden ze hoe veilig en efficiënt een veilige werkplek op hoogte gebouwd moet worden volgens de uitgangspunten van de Richtlijn Steigers. De afgestudeerden die tijdens de opleiding in dienst waren van het Opleidingsbedrijf VSB waren komen na het afronden van de opleiding in dienst bij Workx. 11

12 in 12 Het nieuwe elan van steigerbouw vanderpanne Betrouwbaar, flexibel, veilig en op maat. De vier kernwaarden die steigerbouw vanderpanne actief in haar organisatie doorvertaald. Er is veel veranderd in de afgelopen periode: een nieuwe directie, een nieuwe strategie en een nieuwe huisstijl. Maar ook het VSB-lidmaatschap kwam daar eind 2009 bij. Volgens directeur/eigenaar Pascal Bos en directeur Dick Koster een logisch gevolg: Professioneel werkten we al, maar via de VSB zoeken we de aansluiting met andere professionele partijen in de branche stond voor steigerbouw vanderpanne in het teken van verandering. Pascal Bos nam vorig jaar het bedrijf over van zijn vader die 20 jaar eigenaar is geweest. Ik kwam als jongen van 18 jaar in de zaak werken en begon als sjouwer. In de jaren die volgden, trok ik meer andere klussen naar me toe en was ook steeds minder op de steiger te vinden. Na de pensionering van mijn vader was het dan ook een logisch gevolg dat ik na zijn vertrek in januari 2009 het stokje overnam. Maar Bos doet het niet alleen. Waar hij zich voornamelijk richt op de productie en technische aspecten, focust mededirecteur Koster zich meer op de commerciële activiteiten en bedrijfsvoering. Een taakverdeling waar beide heren zich senang bij voelen. Koster: Ik ben er in november 2008 bijgekomen. Ik kende steigerbouw vanderpanne al goed, want ik werkten al jaren met hen samen als klant. Toen deze kans zich voordeed, voelde ik daar dan ook direct wat voor. Pascal Bos (links) en directeur Dick Koster (rechts) Koster is met zijn 42 jaar een van de oudste van het bedrijf: Dat geeft ook wel aan wat voor soort bedrijf steigerbouw vanderpanne is. Een dynamisch bedrijf in beweging dat van aanpakken weet. Bos vult aan: De oude cultuur paste daar ook niet meer bij. Dick en ik hebben een beleidsplan gemaakt en samen met het personeel de strategie bepaald. Iedereen mocht inbreng geven, we maken daarin geen onderscheid tussen kantoor- en buitenpersoneel. Want juist die steigermonteur, dat is de ambassadeur van de organisatie. De klant ziet hen elke dag en zij zijn dus sterk bepalend voor het imago van vanderpanne. Koster: We zeggen daarom ook geen steigermonteur, maar een dienstverlener. We maken een slag van productie- naar servicegericht. De kernwaarden zijn hier een mooi uitvloeisel van. Iedereen, van directie tot sjouwer, heeft in sessies nagedacht wat die kernwaarden voor zichzelf en hun werk betekent. Die doorvertaling hebben we in de functieprofielen en beoordelingssystemen opgenomen. Men weet ook wat van hen verwacht wordt en daardoor leeft het ook zo in de organisatie. Om dit nieuwe elan kracht bij te zetten is een nieuw logo en huisstijl geïntroduceerd. Bos: Het logo stelt de solide basis voor beter werken voor. Het is een beeldmerk waar we trots op zijn. Vanderpanne is al jaren en dag een gevestigde naam in steigerbouwend Nederland. Met 2 vestigingen, circa 80 man vast personeel en 50 man op inleenbasis zijn ze niet bepaald een kleine speler. Toch zijn ze nooit eerder lid geweest van de VSB. Waarom nu wel? Bos legt uit: Inmiddels kunnen we niet meer om de VSB heen. Zeker als je als bedrijf een bepaalde omvang hebt en net als wij je organisatie naar een hoger plan wilt tillen. Je geeft hiermee een statement. Een professioneel bedrijf bij een professionele club. Daarnaast wilden we graag meedoen met het Opleidingsbedrijf VSB, een geweldig initiatief waarvan ik vind dat we als leden vierkant achter moeten staan. Koster vult aan: Ook de Richtlijn Steigers heeft een grote impuls gegeven om te besluiten tot lidmaatschap. Kennisdeling is voor ons belangrijk en dit is hier een mooi voorbeeld van. Toch mag de cultuur nog opener en transparanter. Bijvoorbeeld het delen van configuraties die niet standaard zijn. Dat zou nou een mooi voornemen zijn voor het komende jaar. 12

13 13 in Matemco: met een nieuwe directeur uitbreiden tegen de stroom in Harald van der Sloot is sinds 1 januari van dit jaar de nieuwe algemeen directeur van Matemco Hulpconstructies B.V. Met 14 jaar ervaring in de ruwbouw, kent hij inmiddels het klappen van de zweep. Hoewel het niet de meest makkelijke tijd in de sector is, ziet Van der Sloot dat juist als een kans. Het is een uitdagend moment om in een interessante markt te stappen. Begin dit jaar wijzigde het management van Matemco. Sjaak van Emmerik trok zich terug uit de directie en Martin Radder stapte op als directeur verkoop. Harald van der Sloot heeft het roer overgenomen en zal de visie voortzetten en de organisatie naar een hoger plan tillen. Van der Sloot heeft zijn eerste maanden gebruikt om de organisatie van binnen en van buiten goed te leren kennen. Hij is vooral positief over het feit dat Matemco vaak tegen de stroom in investeert. Waar veel bedrijven in mindere tijden gaan snijden, breidt Matemco juist uit. Wij leggen nu de basis voor onze successen in de toekomst. Vorig jaar zijn al de eerste stappen naar een nieuwe organisatie gezet en een nieuwe directeur springt daarbij natuurlijk in het oog. Ook omdat Matemco pas aan haar 4e directeur in 40 jaar toe is. Van der Sloot ziet dit jaar dan ook als een tussenjaar: Matemco staat nu in het teken van aanpassen van de huidige organisatie en het opmaken voor de toekomst. Als je pas gaat bewegen als de markt weer op stoom komt, ben je te laat. Door nu te investeren in de organisatie, blijven we vooraan staan. Dat Matemco vertrouwen heeft in de toekomst blijkt ook wel uit de fysieke uitbreiding die zij heeft gedaan. Zeven jaar geleden werden het kantoor en de bedrijfshal op de bestaande grond al vernieuwd, maar de forse groei van het Kwiksteigersysteem van de laatste jaren maakte een nieuwe uitbreiding noodzakelijk. Vorig jaar werd het aangrenzende terrein gekocht waardoor er nu anderhalve hectare beschikbaar is. Met de bouw van een nieuwe sorteerhal en de aanschaf van extra hulpmiddelen kan het logistieke proces nog efficiënter. Daarbij is ook de opslagcapaciteit voor het materieel bijna verdubbeld. Van der Sloot ziet de toekomst dan ook positief: Het mag dan nu een wat rustige periode zijn maar als de markt weer aantrekt, zijn wij er klaar voor en kunnen we meer aan dan voorheen. Dat de klant centraal staat, blijft vanzelfsprekend volgens Van der Sloot. Het draait allemaal om de klant. Luister naar hem. Wat wil hij? Hoe kunnen we onze dienstverlening daarop aanpassen? Dan blijkt dat het niet altijd alleen maar om de prijs draait, maar ook om vele andere aspecten. Matemco heeft met haar materieel en technische kennis alles in huis voor een sterke basis. Wil de klant een nog breder dienstenpakket dan worden er strategische partners ingezet voor andere specialismen. Juist de samenwerking met andere specialisten houd de organisatie slank, sterk en vooral flexibel. Een andere pijler onder het succes van Matemco is goed en betrouwbaar personeel. Van der Sloot: Ik ben trots op onze mensen die zich elke dag weer vol enthousiasme inzetten voor Matemco. Iedereen zet zijn schouders er onder. Hoewel er in de bouw nu veel ontslagen vallen, breidt Matemco haar personeelsbestand juist uit. Dit komt deels door interne promotie maar ook omdat er in de toekomst meer uit de markt te halen is voor het bedrijf. Als je straks wilt oogsten, moet er nu gezaaid worden. Met zijn toetreding tot Matemco, kwam hij ook voor het eerst in contact met de VSB. Wat hem betreft een meerwaarde voor de branche. Zeker op het vlak van kwaliteit en veiligheid is een bindende kracht als de VSB noodzakelijk om te komen tot goede afspraken in de branche. Een platform waar je terecht kunt voor gezamenlijke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de Richtlijn Ondersteuning die er zal gaan komen. Zoiets kun je als enkel bedrijf niet voor elkaar krijgen. 13

14 14 Ledennieuws Altrex LadderUitstap nu voor platte en hellende daken In samenwerking met de Arbeidsinspectie, Arbouw, Stichting Bedrijfstakregelingen dakbedekkingsbranche (SBD) en branchevereniging Het Hellende dak (HHD) heeft Altrex de LadderUitstap verder doorontwikkeld. De LadderUitstap is nu geschikt voor zowel platte daken als ook hellende daken. Door eenvoudig rechtdoor te lopen vanaf de ladder, kan het dak veilig worden betreden. Vanuit Arbo-oogpunt een ideaal hulpmiddel. Met de LadderUitstap is het risicovolle zijwaarts op- en afstappen niet meer nodig. Met een extra te monteren Ladderborgset kan de ladder, afhankelijk van de dakconstructie, aan de dakrand worden geborgd. De Ladderborgset is alleen in combinatie met de LadderUitstap toe te passen. De LadderUitstap met en zonder Ladderborgset is eenvoudig te monteren op alle Altrex Professional ladders en ook te gebruiken in combinatie met de Altrex Dakrandbeveiliging. Meer informatie over de LadderUitstap is te vinden op en Altrex B.V. T I. Matemco al 40 jaar ondersteunend op de bouwplaats Matemco Hulpconstructies B.V. uit Ede bestaat dit jaar 40 jaar en heeft dit uitbundig gevierd op 22 april jl. Tijdens een groots opgezette relatiedag werd de nieuwe bedrijfshal geopend en werd stilgestaan bij de directiewisseling. Er was een speciale wandelroute zodat de bezoeker een kijkje in de keuken kon nemen in het kantoor en op het uitgebreide buitenterrein van Matemco. Tevens werden montagedemonstraties gehouden waarbij helikoptervluchten te winnen waren voor diegene die de montagetijden het best benaderden. Door de toenemende populariteit van het Kwiksteigersysteem was uitbreiding van opslagmogelijkheden noodzakelijk. Matemco kocht daarom vorig jaar het aangrenzende terrein waardoor in totaal nu anderhalve hectare terrein beschikbaar is. De opslagcapaciteit van materiaal is hierdoor bijna verdubbeld. Met de bouw van een nieuwe sorteerhal is het bedrijf weer helemaal klaar voor de toekomst. Naast het jubileum en de uitbreiding werd er ook stilgestaan bij het vertrek van Sjaak van Emmerik. Hij overhandigde de nieuwe directeur, Harald van der Sloot, de sleutel van het bedrijf. Van Emmerik zal als eigenaar en commissaris aan Matemco verbonden blijven. Matemco Hulpconstructies B.V. T I. 14

15 15 Harsco behaalt VCA Petrochemie certificaat Harsco Infrastructure heeft als een van de eerste organisaties in haar branche het certificaat VCA Petrochemie 2008/05 behaald, kortweg VCA-P. Het VCA-P is gericht op directe beheersing van VGM-aspecten in de petrochemie tijdens werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur en op specifieke aanvullende eisen. Bij VCA- P moeten 43 mustvragen en 2 van de 4 aanvullende vragen een positief resultaat hebben. Voor de industrie is Harsco al decennia lang een gerenommeerde partner voor isolatie, steigerbouw, tracing en fireproofing. Ledennieuws Omdat veilige werkomstandigheden voor de petrochemie in Nederland essentieel zijn, heeft deze industrie in 2008 een certificeerbare norm ontwikkeld voor praktische veiligheidsaspecten- en risico s in werkuitvoering. De norm focust op de veiligheid op de werkvloer en de veiligheidsstructuren binnen de organisatie. VCA Petrochemie is gericht op de directe beheersing van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) tijdens het werk, op VGM-beleid en organisatie, verbetermanagement en op specifieke aanvullende eisen zoals ketenaansprakelijkheid, borgen van de VCA-eisen bij onderaanneming, gestructureerde selectie en beoordeling van onderaannemers, gedragsprogramma en risicoonderkenning door middel van Last Minute Risk Analysis (LMRA) en Start Werk Analyse. VCA-P is alleen bedoeld voor bedrijven of onderdelen daarvan die werk uitvoeren aan petrochemische installaties. Harsco Infrastructure BV T I. BIS werkt uur zonder verzuimongeval Op dinsdag 20 april heeft BIS een mijlpaal bereikt wat betreft veilig werken. Op deze dag werkte BIS uur zonder verzuimongeval (LWC, Lost Workday Cases). Om dit uit te dragen is een logo ontwikkeld. De basis voor deze mijlpaal wordt gelegd door de medewerkers van BIS die dagelijks het veiligheidsbeleid uitdragen. Daarnaast heeft het veiligheidsbeleid van onze opdrachtgevers een grote bijdrage tot dit succes geleverd. Alles en iedereen binnen BIS is erop gericht elk ongeval te vermijden. Het leidende uitgangspunt daarbij is: we doen het veilig of we doen het niet. Risicoherkenning en het leiderschap om daadwerkelijk in te grijpen staan centraal. Meer informatie vindt u op de website: BIS Industrial Services B.V. T I. 15

16 16 APW klimmaterialen nieuwe vestiging in Brabant Ledennieuws Op 1 juni opende APW Klimmaterialen een nieuwe vestiging in Vlijmen, vlakbij Den Bosch. APW wil de service naar de klanten in het zuiden van Nederland en in België hiermee verhogen. APW miste een afhaaldepot in het zuiden van het land, dit kwam door het wegvallen van de exclusieve samenwerking met ASC B.V. uit Etten-Leur. Door de opening van de nieuwe vestiging is de dekking in het zuiden van Nederland en België weer uitstekend. Op deze nieuwe locatie ligt een ruime hoeveelheid voorraad steigers, ladders, trappen en overige klimmaterialen. Johan Bergman zal de nieuwe vestiging gaan leiden. Bergman heeft jarenlange ervaring in de steigerbranche en heeft veel productkennis. Onlangs is de hele organisatie met een frisse blik bekeken en zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd. We willen met deze reorganisatie de service en kwaliteit op een zo hoog mogelijk niveau brengen en houden, aldus Nico Saft, directeur bij APW. APW B.V. T I. Johan Bergman bij de vestiging in Vlijmen Skyworks zet eigen gevelsteigermateriaal Tendo in Skyworks Multihands zal dit jaar voor bouwbedrijf Salverda uit t Harde een woonwijk van 156 laagbouwwoningen in Zwolle voorzien van +/ m2 aan gevelsteigermateriaal. In maart is begonnen met de inzet van Layher-materiaal. De gevelsteiger in Zwolle wordt in blokken van 6 tot 8 woningen opgebouwd, welke vervolgens elke keer verplaatst zullen worden. Sinds Skyworks is toegetreden tot de Frans/Duitse Zarges-Tubesca groep zijn de mogelijkheden voor wat betreft het productassortiment enorm gegroeid. Ook Skyworks Multihands gaat hier nu gebruik van maken in de vorm van eigen gevelsteigermateriaal. Het eigen materiaal is afkomstig van het zusterbedrijf Tendo, uit Spanje. In Spanje is Tendo één van de marktleiders op het gebied van steigers. Bijzonder aan het project in Zwolle is dat het Layher-materiaal uiteindelijk vervangen zal worden met eigen gevelsteigermateriaal. Het Tendo gevelsteigersysteem GOYA 48, wat voor deze opdracht wordt gebruikt, is een framesteiger. De framesteiger kan tevens gecombineerd worden met de systeemsteiger van Tendo. De gevelsteigers van Tendo zijn klasse drie. Daardoor kunnen vele disciplines voor onderhoud op hetzelfde moment werken aan de woningen. De beschikbare tijd wordt zodoende optimaal benut. Dit is dan ook de voornaamste reden dat gekozen werd voor Skyworks Multihands en de Tendo-gevelsteigersystemen. Skyworks B.V. T I. 16

17 17 Skyworks instrueert 400 professionals in de bouw Skyworks heeft aan bijna vierhonderd professionele gebruikers, werkzaam in de bouwbranche, presentaties gegeven over het veilig gebruik van klimmateriaal. De doelgroep voornamelijk schilders werd door Ruud Jongbloed, salesmanager van Skyworks, tijdens tien avonden op verschillende locaties in het land voorgelicht. Na de presentaties gaven de deelnemers soms ruiterlijk toe dat zij zelf vaak de veroorzaker zijn van onveilige situaties. De informatieavonden, waarin Jongbloed als gastspreker optrad, werden georganiseerd door de stichting Knap Werk. Deze stichting is een initiatief van FNV Afbouw & Onderhoud, CNV Schilders en schilderorganisatie FOSAG en heeft als doel dat bedrijven in de schildersen onderhoudsbranche zichzelf verbeteren om in de gunst van opdrachtgevers en (toekomstig) personeel te blijven. De initiatiefnemers hopen hiermee dat bedrijven - juist in deze tijd - hun bedrijfsvoering en werkprocessen aanscherpen. Dit initiatief sluit geheel aan op de filosofie die Skyworks hanteert. Skyworks ziet het als haar plicht om niet alleen de juiste producten en instructie mee te geven, maar ook op andere manieren de gebruiker hierin te ondersteunen. Hierdoor wordt de kwaliteit en het vakmanschap van de gebruiker nog beter gegarandeerd. Dat is ook een van de redenen geweest waarom Skyworks haar eigen interne richtlijn heeft opgezet voor het juist en veilig gebruik van de eigen steigersystemen. Skyworks B.V. T I. Ledennieuwss Nieuwe veiligheidsharnassen SVS Tractel Benelux B.V. uit Breda heeft voor nieuwe veiligheidsharnassen gezorgd op het Specialistisch Opleidingscentrum SVS in Arnhem. Vrijdag 23 april vond in Arnhem de feestelijke overhandiging plaats van tien veiligheidsharnassen, enkele Blocfors (anti-valtoestellen) en vallijnen met demper en steigerpijphaak. Hierdoor kunnen ook in de nabije toekomst de cursisten veilig opgeleid worden. De harnassen zijn direct in gebruik genomen door de cursisten. SVS-directeur Charles Scholte: Veiligheid staat uiteraard voorop in de cursussen. Voortdurende aandacht en goede voorlichting zijn dan essentieel. Voor ons opleidingscentrum geldt dat de materialen 100% in orde moeten zijn, mede gelet op de voorbeeldfunctie voor de branche. Hans Bouman, general manager van Tractel Benelux, gaf aan blij te zijn hier een positieve bijdrage te kunnen leveren. Hij was positief verrast door de professionaliteit van het opleidingscentrum. Tractel heeft ook aangeboden om de docenten van het SVS een update te geven van de laatste ontwikkelingen en nieuwe producten op het gebied van valbeveiliging. Tractel Benelux BV T I. fotografie OSB 17

18 18 Nieuws donateurs Aansprakelijk? En dan? In de steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbranche kan snel sprake zijn van diverse uiteenlopende schades waarvoor u aansprakelijk gesteld kan worden, zelfs als de schuld niet bij u ligt (de zogenaamde risicoaansprakelijkheid). Veel vragen kunnen dan boven komen drijven : Hoe groot is de schade? Is er gevolgschade? Ben ik hiervoor verzekerd? Geldt er een eigen risico? In deze uitgave van Hoog & Breed het onderwerp aansprakelijkheid met onder andere de veelvoorkomende soorten van aansprakelijkheid. Als ondernemer kunt u aansprakelijk zijn als u bij de uitoefening van uw beroep of bedrijf schade toebrengt aan anderen. U kunt echter ook aansprakelijk zijn voor schade aan anderen door een handeling waarmee u iemand benadeelt. Of u kunt aansprakelijk zijn door het nalaten van wat u had behoren te doen. Daarnaast bent u aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personen of goederen die onder uw verantwoordelijkheid vallen, bijvoorbeeld voor schade die uw personeel veroorzaakt of oploopt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Niet alle vormen van aansprakelijkheid zijn verzekerd op een en dezelfde aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld, dient eerst te worden bepaald op welke grond. Pas daarna kan worden beoordeeld of er sprake is van een verzekerde dekking. In grote lijnen is aansprakelijkheid in uw branche te verdelen in de volgende vormen: - Bedrijfsaansprakelijkheid: een onderneming kan aansprakelijk worden gesteld door derden in verband met aan hen toegebrachte materiële schade (zaakschade) en personenschade (letselschade). - Beroepsaansprakelijkheid: dit heeft betrekking op vermogensschade welke het gevolg is van beroepsfouten. Ook gevolgschade door verkeerde advisering valt hieronder. - Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen: u als werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die uw werknemers lijden (letselschade, inkomensschade en smartengeld) door betrokkenheid bij een ongeval terwijl zij bij de uitoefening van hun werkzaamheden een motorrijtuig besturen. - Bestuurdersaansprakelijkheid: Bestuurders van bedrijven en organisaties zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet behoorlijk vervullen van hun taak. Dat geldt ook voor beslissingen die collectief of door medebestuurders worden genomen Bent u ondernemer en wilt u ook de consequenties van een aansprakelijkheidsstelling te weten? Of wilt u ook een check laten uitoefenen of uw aansprakelijkheids polissen nog wel de lading dekken? Neem dan contact op met Nederlandse Branche Polis, de specialist van verzekeringen in het marktsegment van de VSB-leden. Nederlandse Branche Polis T I. Training veilig bedienen van hangbruginstallaties Scaffholding Training Europe biedt een trainingsprogramma over het veilig bedienen van hangbruginstallaties. Op 20 mei 2010 vond de eerste pilottraining plaats. Werkgevers zijn wettelijk verplicht zorg te dragen dat werknemers beschikken over de juiste beroepsspecifieke opleiding.in deze training wordt onder meer ingegaan op de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot het werken met hangbruginstallaties en de algemene veiligheidseisen en de risico s tijdens het gebruik van een hangbruginstallatie voor zowel de gebruiker als de directe omgeving. De deelnemers ontvangen na het succesvol afronden van deze training een vakbekwaamheidcertificaat dat voldoet aan de ISO Scaffolding Training Europe T I. 18

19 19 Donateurs / Leden Donateurs Argos Packaging Systems BV HONSELERSDIJK +31 (0) Houtgroep Van Drimmelen BV ZWIJNDRECHT +31 (0) SA Safety & Training Consultants MIDDELHARNIS +31 (0) TACKnowledge MOORDRECHT +31 (0) Artros BV WARNSVELD +31 (0) Koninklijke Jongeneel BV UTRECHT +31 (0) Scaffolding Training Europe BV GOES +31 (0) Verweij Lopik BV LOPIK +31 (0) Bouwradius Training & Advies BV ZOETERMEER +31 (0) Nederlandse Branche Polis Capelle aan den IJssel +31 (0) SCIA Nederland BV ARNHEM +31 (0) Leden VSB A.B.S. Steigerbouw BV LEEUWARDEN +31 (0) Aerial Work Platforms BV ALPHEN A/D RIJN +31 (0) Alimak HEK Nederland BV WAALWIJK +31 (0) Allift Nederland BV OOSTERHOUT +31 (0) Altrad Benelux NV BOORTMEERBEEK (België) Altrex BV ZWOLLE +31 (0) Aluminium Produkten Wormer BV WORMER +31 (0) ASC BV ETTEN-LEUR +31 (0) BIS Industrial Services BV ZWARTEWAAL +31 (0) Borga-Bijstede BV NUNSPEET +31 (0) Custers Hydraulica BV VENRAY +31 (0) Degraform Bekistingen en Steigers BV RAAMSDONKSVEER +31 (0) Dirks Klimmaterialen BV HELMOND +31 (0) Doka Nederland BV OSS +31 (0) Doornbos Equipment BV ROTTERDAM +31 (0) Dutch Steigers BV AMSTERDAM +31 (0) Gjaltema Montage Bedrijf BV GRONINGEN +31 (0) Gjaltema Verhuur BV GRONINGEN +31 (0) Harsco Infrastructure BV ARKEL +31 (0) HDV Steigerbouw BV VLISSINGEN +31 (0) Hendriks stalen bekistingtechniek BV VEENENDAAL +31 (0) Hertel BV ROTTERDAM-BOTLEK +31 (0) De Hon Bekistingstechniek BV LEEUWARDEN +31 (0) Instant Holland BV APELDOORN +31 (0) Kaefer Nederland BV DORDRECHT +31 (0) Konosch Nederland BV HASSELT (NL) +31 (0) Kranenburg Gevelonderhoudsinstallaties BV NIEUWKOOP +31 (0) Layher BV RAAMSDONKSVEER +31 (0) LSB Groep BV GELEEN +31 (0) Madema Steigerwerken BV MIDDELHARNIS +31 (0) Manntech Gevelinstallaties BV ZEVENBERGEN +31 (0) Matemco Hulpconstructies BV EDE GLD +31 (0) Miver Bekistingstechniek BV HEEZE +31 (0) Nivo Steigerwerken BV KLUNDERT +31 (0) NOE-Bekistingtechniek BV ARKEL +31 (0) PERI BV SCHIJNDEL +31 (0) Post Steigers Schiedam-BV SCHIEDAM +31 (0) Reco Handelsonderneming BV KOUDEKERK A/D RIJN +31 (0) Rojo Steigerbouw BV DELFT +31 (0) Rotterdams Steigerbouw Bedrijf Rotterdam +31 (0) Safe BV / Safe Montage BV BEEK EN DONK +31 (0) Scafom International BV BUDEL +31 (0) Skyworks BV BERKEL EN RODENRIJS +31 (0) Steigerbouwbedrijf SON Nederland BV SCHIJNDEL +31 (0) Steiger Isolatie Werk (SIW) NUMANSDORP +31 (0) Steigerbouw vanderpanne BV ROTTERDAM +31 (0) De Spindel BV BUNSCHOTEN +31 (0) De Steigerspecialist BV STRIJDBEEK (NB) +31 (0) Van Thiel United BV BEEK EN DONK +31 (0) Tractel Benelux BV BREDA +31 (0) Travhydro Nederland BV ROTTERDAM +31 (0) Vollenbroek Betonwerken ZEDDAM +31 (0) Workx (DSS) BV HOOGEVEEN +31 (0) Workx (Hi-Reach) BV NUNSPEET +31 (0) Workx (Jaston Steigerbouw) BV ZWOLLE +31 (0)

20 20 Richtlijn Steigers een must voor iedereen die werkt met steigers VSB en KOMAT (Bouwend Nederland) presenteren de Richtlijn Steigers, waarin de stand van de techniek is weergegeven over het bouwen van en het werken op veelal stalen, staande steigers in de bouw, industrie en vele andere branches. De richtlijn krijgt vorm in het Handboek Richtlijn Steigers en de website www. richtlijnsteigers.nl. Omdat het handboek bestaat uit een losbladig systeem en de website actief wordt bijgehouden, is de Richtlijn Steigers altijd actueel en geeft het een weerslag van de geldende wet- en regelgeving, normen en de stand van de techniek. De richtlijn kwam tot stand in goed overleg met deskundige partijen, zoals TNO Bouw en Ondergrond, Aboma + Keboma, Stichting Arbouw, de Arbeidsinspectie en vooral de specialisten van VSB en KOMAT. Richtlijn Steigers is bedoeld voor iedereen die (in)direct te maken krijgt met de steiger. Te denken valt aan opdrachtgevers, architecten, constructeurs, bouwbedrijven, schilders, metselbedrijven, installateurs, steigerbouwers, etc. Aantal exemplaren Naam Bedrijf Adres Postcode Plaats Telefoon Hoe komt u in het bezit van het handboek en krijgt u toegang tot de website? Door de bon op de achterzijde van deze Hoog & Breed in te vullen en in te sturen wordt u meteen eigenaar van het handboek, waarmee ook toegang wordt verkregen tot de website voor de duur van één jaar, waarna verlenging mogelijk is. Bij grotere afname kan een intranetversie ook aantrekkelijk zijn. Voor informatie hierover kunt u een sturen naar Bijzonder aanbod voor bedrijven en (branche)organisaties Indien u uw klanten of leden een onmisbaar boekwerk wilt geven, kunt u tegen een aantrekkelijke prijs een groter aantal handboeken bestellen, voorzien van uw logo en de tekst U aangeboden door. AANTAL LEDEN/ DONATEURS* NIET-LEDEN* 1 60,- 70, ,- 60, ,- 55, ,- 51, ,- 48,- * prijs per stuk en exclusief BTW en verzendkosten Stuur uw ingevulde formulier naar: Lid VSB/Komat Ja / Nee Beta Media Groep Veursestraatweg CG Leidschendam Voorburg Colofon De doelstelling van de VSB is het verbeteren van de algehele maatschappelijke erkenning van het vakgebied Werken op hoogte. Daarbij vervult de VSB een objectieve, gezaghebbende positie met betrekking tot de steigerbouw, het werken met arbeidsmiddelen ten behoeve van het werken op hoogte, betonbekistingen en ondersteuningen. Hoog & Breed is een uitgave van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Alhoewel bij de samenstelling zorgvuldigheid wordt betracht, kan de uitgever niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan. Exemplaren van of een abonnement op Hoog & Breed kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat. Secretariaat VSB Postbus AD ZOETERMEER Tel: Fax: Website: Ing. P.J.H.M. Hecker mevr. I. Roos Redactie P.J.H.M. Hecker J. Hendriks G. Hersevoort Mevr. J.M. Nijmeijer-Bosch N. van Ruitenburg C.A. Suijkerbuijk Redactie en productie Beta Media Groep BV Leidschendam-Voorburg 20

Nieuwe veiliger opbouw van rolsteigers

Nieuwe veiliger opbouw van rolsteigers Schilders, gevelwerkers, installateurs, zzp ers en particulieren: allemaal maken ze gebruik van de rolsteiger voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Maar de veiligheid laat daarbij nog wel eens

Nadere informatie

Nieuwe veiligere opbouw van rolsteigers

Nieuwe veiligere opbouw van rolsteigers Schilders, gevelwerkers, installateurs, zzp ers en particulieren: allemaal maken ze gebruik van de rolsteiger voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Maar de veiligheid laat daarbij nog wel eens

Nadere informatie

Richtlijn Steigers en de praktische betekenis voor de keten. Peter Rijnbeek Voorzitter Commissie Namens BNL - Komat

Richtlijn Steigers en de praktische betekenis voor de keten. Peter Rijnbeek Voorzitter Commissie Namens BNL - Komat Richtlijn Steigers en de praktische betekenis voor de keten Peter Rijnbeek Voorzitter Commissie Namens BNL - Komat Richtlijn Steigers Peter Rijnbeek voorzitter Richtlijn Steigers 2 Steigers trekken de

Nadere informatie

Nieuwe veiliger opbouw van rolsteigers

Nieuwe veiliger opbouw van rolsteigers Schilders, gevelwerkers, installateurs, zzp ers en particulieren: allemaal maken ze gebruik van de rolsteiger voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Maar de veiligheid laat daarbij nog wel eens

Nadere informatie

Richtlijn Steigers. Masterclass Veiligheid 9 december 2010

Richtlijn Steigers. Masterclass Veiligheid 9 december 2010 Richtlijn Steigers Stand van de techniek Remco van Noordenne Namens VSB Masterclass Veiligheid 9 december 2010 Achtergrond Richtlijn Steigers Achtergrond Richtlijn Steigers Veel normen, wetteksten, voorschriften,

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

Nieuwe veiligere opbouw van rolsteigers

Nieuwe veiligere opbouw van rolsteigers Schilders, gevelwerkers, installateurs, zzp ers en particulieren: allemaal maken ze gebruik van de rolsteiger voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Maar de veiligheid laat daarbij nog wel eens

Nadere informatie

Verantwoord werken met ladders en trappen Het nieuwe A-blad als stand van de techniek

Verantwoord werken met ladders en trappen Het nieuwe A-blad als stand van de techniek Verantwoord werken met ladders en trappen Het nieuwe A-blad als stand van de techniek Voorletters: H. Roepnaam: Henry Achternaam: Dijksma Naam bedrijf / instituut 1: Altrex BV Naam bedrijf / instituut

Nadere informatie

Steigerbouw maakt montage tot aantoonbaar specialisme. Dick Koster, voorzitter Scholingscommissie

Steigerbouw maakt montage tot aantoonbaar specialisme. Dick Koster, voorzitter Scholingscommissie Steigerbouw maakt montage tot aantoonbaar specialisme Dick Koster, voorzitter Scholingscommissie Steigerbouw specialisme?? zo moeilijk kan dat toch niet zijn???? Opzet presentatie 1. Hardware; Richtlijn

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

Blitz steiger. Montage- en gebruikshandleiding. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. 05-07- 04

Blitz steiger. Montage- en gebruikshandleiding. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. 05-07- 04 Montage- en gebruikshandleiding Blitz steiger 05-07- 04 Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. De Layher Blitz-steiger is voor de gebruiker van frame systemen het steigersysteem bij uitstek. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Veilig werken met de ladder. VSB Henry Dijksma, Altrex

Veilig werken met de ladder. VSB Henry Dijksma, Altrex Veilig werken met de ladder VSB Henry Dijksma, Altrex Inhoud presentatie Inleiding Regelgeving ladders Ladder als werkplek? Wanneer wel, wanneer niet? Veilig werken op een ladder: do s en don ts Regelgeving

Nadere informatie

Tool box. Veilig werken met ladders en trappen

Tool box. Veilig werken met ladders en trappen Tool box Veilig werken met ladders en trappen Commissie Ladders en Rolsteigers VSB Opleidingsbedrijf VSB Addo Kraan Inhoud presentatie Inleiding Regelgeving ladders Ladder als werkplek? Wanneer wel, wanneer

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

Wij timmeren aan de weg

Wij timmeren aan de weg Wij timmeren aan de weg Even voorstellen; Bouwkracht Vakpersoneel. Bouwkracht vakpersoneel B.V. is onderdeel van de LubronGroep en voortgekomen uit Lubron technisch intermediair. Onder de vlag van Lubron

Nadere informatie

WERKEN OP EEN ROLSTEIGER BRON: MENS&WERK EN ARBOUW

WERKEN OP EEN ROLSTEIGER BRON: MENS&WERK EN ARBOUW WERKEN OP EEN ROLSTEIGER BRON: MENS&WERK EN ARBOUW Inleiding Jaarlijks worden er ongeveer 35 ernstige ongevallen met rolsteigers gemeld bij de Inspectie SZW, waarvan gemiddeld 1 tot 2 per jaar met dodelijke

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

LAYHER BENELUX TRAININGSOVERZICHT

LAYHER BENELUX TRAININGSOVERZICHT LAYHER BENELUX TRAININGSOVERZICHT INHOUDSOPGAVE 1 ÉÉNDAAGSE GEBRUIKERSTRAININGEN 4 1.1 CURSUSINFORMATIE 1 DAAGSE GEBRUIKERSTRAINING ALLROUND GEVELSTEIGER 5 1.2 CURSUSINFORMATIE 1 DAAGSE GEBRUIKERSTRAINING

Nadere informatie

Toolboxfiche U011 09/2016

Toolboxfiche U011 09/2016 Toolboxfiche U011 09/2016 Gebruik van een rolsteiger Onjuist gebruik van rolsteigers ligt aan de basis van ernstige ongevallen! 1 Risico s Om rolsteigers gemakkelijk hanteerbaar te houden, worden deze

Nadere informatie

MARÉ STEIGERBOUW PORTFOLIO

MARÉ STEIGERBOUW PORTFOLIO MARÉ STEIGERBOUW PORTFOLIO In deze informatiemap van Maré Steigerbouw, vindt u alle achtergrond informatie over ons bedrijf. Trots presenteren wij een portfolio van een aantal projecten die wij in het

Nadere informatie

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15 Steigercontroleur (AV-0) Versie TC-K 00--5 Doelgroep Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, ) op een doeltreffende manier op veiligheid kunnen controleren. De steigercontroleur

Nadere informatie

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen Hijsen en tillen Een voorwerp dat zwaarder is als 25 kg mag je niet alleen met de hand tillen. Ook is het verstandig om grote of moeilijk te pakken voorwerpen niet alleen te tillen. Zijn voorwerpen te

Nadere informatie

LAYHER ROLSTEIGERS MONTAGEMETHODE. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Editie 01.02.2015

LAYHER ROLSTEIGERS MONTAGEMETHODE. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Editie 01.02.2015 Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. LAYHER ROLSTEIGERS MONTAGEMETHODE Editie 01.02.2015 P2 Montagehandleiding Comform NEN-EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG en Arbo Informatieblad-21 Voor rolsteigers

Nadere informatie

Steigerbouwer. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig steigerbouwen. Informatie voor de werknemer

Steigerbouwer. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig steigerbouwen. Informatie voor de werknemer Steigerbouwer Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig steigerbouwen Informatie voor de werknemer Zwaar werk De werkzaamheden die je uitvoert zijn zwaar en belastend

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt

valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt valbeveiliging.nl Wij vinden dat iedereen die op hoogte werkt toegang moet hebben tot kwaliteitsproducten die zelfs de

Nadere informatie

Nieuwe Richtlijn Steigers in bouw & industrie. Peter Rijnbeek voorzitter Richtlijn Steigers

Nieuwe Richtlijn Steigers in bouw & industrie. Peter Rijnbeek voorzitter Richtlijn Steigers Nieuwe Richtlijn Steigers in bouw & industrie Peter Rijnbeek voorzitter Richtlijn Steigers 18-2-2015 2 18-2-2015 3 18-2-2015 4 18-2-2015 5 18-2-2015 6 Waarom Richtlijn Steigers? Het ontwerpen van een betrouwbare

Nadere informatie

innovatie magazine VIND DE STEIGER DIE HET BESTE BIJ U PAST IN SLECHTS DRIE STAPPEN

innovatie magazine VIND DE STEIGER DIE HET BESTE BIJ U PAST IN SLECHTS DRIE STAPPEN 015 innovatie magazine AANVULLING OP DE CATALOGUS 2014-2015 RS TOWER 5 & RS TOWER 4 EEN NIEUWE SERIE ROLSTEIGERS MiTOWER PLUS & STAIRS EEN UITBREIDING OP DE SUCCESVOLLE MiTOWER STEIGERCONFIGURATOR VIND

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuwsbrief 5 Jaartal 2013. ASC Group Pottenbakkerstraat 32 Etten-leur www.ascgroup.nl ASC GROUP

Nieuwsbrief. Nieuwsbrief 5 Jaartal 2013. ASC Group Pottenbakkerstraat 32 Etten-leur www.ascgroup.nl ASC GROUP Nieuwsbrief Nieuwsbrief 5 Jaartal 2013 ASC GROUP Pottenbakkerstraat 32 4871 EP Etten-Leur Tel: +31 (0) 76-541 30 19 Fax: +31 (0) 76-549 31 19 Web: http://www.ascgroup.nl ASC Group Pottenbakkerstraat 32

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Aluminium Schilderstelling V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U Skyworks B.V. Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs Tel. 010-5140050 Fax 010-5140055 E-mail: info@skyworks.nl Website:

Nadere informatie

STARTCONFERENTIE ACTIEPLAN ARBEIDSVEILIGHEID

STARTCONFERENTIE ACTIEPLAN ARBEIDSVEILIGHEID 9 STARTCONFERENTIE ACTIEPLAN ARBEIDSVEILIGHEID Den Haag, 1 juli 2010 Veilig onderhoud op en aan gebouwen Jos van der Borgt Coördinator Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche Namens platform

Nadere informatie

Layher rolsteigers zijn voor veel werkzaamheden op hoogte, veilig, snel en eenvoudig te (de)monteren.

Layher rolsteigers zijn voor veel werkzaamheden op hoogte, veilig, snel en eenvoudig te (de)monteren. Layher rolsteigers zijn voor veel werkzaamheden op hoogte, veilig, snel en eenvoudig te (de)monteren. Layher rolsteigers zijn vervaardigd uit dikwandig aluminium waardoor kwaliteit en duurzaamheid gegarandeerd

Nadere informatie

A BRAND NEW WAY... NEW BRAND SAME PEOPLE MORE VALUE

A BRAND NEW WAY... NEW BRAND SAME PEOPLE MORE VALUE A BRAND NEW WAY... NEW BRAND SAME PEOPLE MORE VALUE Brand Energy & Infrastructure Services Harsco Infrastructure heeft een nieuwe naam: Brand Energy & Infrastructure Services. Een organisatie van wereldformaat

Nadere informatie

presentatie VNconstructeurs Staalbouwdag 2012 04-10-2012

presentatie VNconstructeurs Staalbouwdag 2012 04-10-2012 1 Constructieve Veiligheid - Staalbouwdag 2012 Johan Galjaard - voorzitter 2 construeren is een geweldig vak!! STAAL gaat het maken 3 van idee 4 ..door ontwerp. 5 presentatie VNconstructeurs Staalbouwdag

Nadere informatie

Specificatieblad Steigercontroleur NL HSA

Specificatieblad Steigercontroleur NL HSA Fax: +3 (0) 9 368.80.8 SPECIFICATIEBLAD OPLEIDING Steigercontroleur (AV-0) Versie TC-K 00--5 DOELGROEP Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, ) op een doeltreffende manier

Nadere informatie

ListMinut breidt uit naar Antwerpen & Gent: Wij willen het dagelijks leven van mensen veranderen

ListMinut breidt uit naar Antwerpen & Gent: Wij willen het dagelijks leven van mensen veranderen Persbericht Antwerpen, 6 november 2017 ListMinut breidt uit naar Antwerpen & Gent: Wij willen het dagelijks leven van mensen veranderen Ten gevolge van haar succes in Brussel breidt ListMinut vanaf vandaag

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

Allround systeemsteiger

Allround systeemsteiger Layher Allround systeemsteiger Hèt flexibele systeem voor de bouw, industrie en evenementen Het universele systeem voor alledaagse en gecompliceerde tijdelijke constructies Uitgevoerd in volbad verzinkt

Nadere informatie

Rolsteigers. voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Montagehandleiding Comform EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG

Rolsteigers. voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Montagehandleiding Comform EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG Montagehandleiding Comform EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG 19-04- 06 Rolsteigers voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Layher rolsteigers zijn voor veel

Nadere informatie

Richtlijn B & O. KOMAT Themadag 22 september 2015. Richtlijn Bekistingen & Ondersteuningsconstructies KOMAT VSB ABOMA

Richtlijn B & O. KOMAT Themadag 22 september 2015. Richtlijn Bekistingen & Ondersteuningsconstructies KOMAT VSB ABOMA KOMAT Themadag 22 september 2015 Richtlijn Bekistingen & Ondersteuningsconstructies KOMAT VSB ABOMA Praktisch document dat de actuele stand van regelgeving en de techniek volgt. Richtlijn B & O Jan Vermeiren

Nadere informatie

KWESTIE VAN KRACHT. Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt

KWESTIE VAN KRACHT. Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt KWESTIE VAN KRACHT Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt Rita Kostwinder Algemeen directeur Technicum Kwestie van Kracht Wat is de toegevoegde waarde van knappe medewerkers in dynamische

Nadere informatie

Altrex Technisch Advies (Rol)steigers voor Arbocatalogi

Altrex Technisch Advies (Rol)steigers voor Arbocatalogi Altrex Technisch Advies (Rol)steigers voor Arbocatalogi 1 Waarom dit Technisch Advies voor Arbocatalogi? 2 Waarom zoveel aandacht voor veilig werken op hoogte? 3 Veilig werken op hoogte vereist invulling

Nadere informatie

Nieuwe Scholingsstructuur Steigerbouw

Nieuwe Scholingsstructuur Steigerbouw Nieuwe Scholingsstructuur Steigerbouw Ontzorgt opdrachtgever en Inspectie Dick Koster, Voorzitter opleidingscommissie Steigerbedrijven VSB Directeur Steigerbouw van der Panne Woensdag 23 september 2015

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

KAM Consultants. Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) Telefoon: Specialist in certificatiebegeleiding

KAM Consultants. Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) Telefoon: Specialist in certificatiebegeleiding KAM Consultants Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) 1 Brochurewijzer 1. 3. Welkom bij bij KAM KAM Consultants 2. 4. Werkwijze 3. 5. VCA VCA certificering 4. 6. VCA VCA certificatiebegeleiding

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

EIND- EN TOETSTERMEN MONTEUR STEIGERBOUW MONTEUR. 6 februari 2015 revisie 01 1

EIND- EN TOETSTERMEN MONTEUR STEIGERBOUW MONTEUR. 6 februari 2015 revisie 01 1 MONTEUR 6 februari 2015 revisie 01 1 INHOUDSOPGAVE DOCUMENT MONTEUR LEERROUTE BLAD 3 EINDTERMEN BLAD 4 TOETSTERMEN BLAD 5 t/m 11 6 februari 2015 revisie 01 2 VERPLICHTE LEERROUTE NAAR MONTEUR EIND- EN

Nadere informatie

Iedere professional ook als expert op (de) hoogte? Nieuwe A-blad en opbouwmethoden als stand van de techniek

Iedere professional ook als expert op (de) hoogte? Nieuwe A-blad en opbouwmethoden als stand van de techniek Iedere professional ook als expert op (de) hoogte? Nieuwe A-blad en opbouwmethoden als stand van de techniek Henry Dijksma, Altrex, e-mail: henrydijksma@altrex.nl Samenvatting In het A-blad rolsteigers

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

Project Arbouw voorlichting preventie valgevaar rolsteigers, ladders en trappen

Project Arbouw voorlichting preventie valgevaar rolsteigers, ladders en trappen Project Arbouw voorlichting preventie valgevaar rolsteigers, ladders en trappen Henk van der Molen 1,2, Aalt den Herder 1, Jan Warning 1, Monique Frings-Dresen 2 1 Arbouw, Harderwijk 2 Coronel Instituut

Nadere informatie

Nieuwe VCA (versie 2008/05) Toelichting

Nieuwe VCA (versie 2008/05) Toelichting Nieuwe VCA (versie 2008/05) Toelichting Vijfde versie van de VCA checklist : VCA 2008/05 Het was een moeilijke bevalling maar de nieuwe VCA, de vijfde versie inmiddels al, (versie 2008/05) is eindelijk

Nadere informatie

ASC BV (ASC GROUP). GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE ASC, HT en EURO

ASC BV (ASC GROUP). GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE ASC, HT en EURO ASC BV (ASC GROUP). GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE ASC, HT en EURO BREDE ROLSTEIGER (135 cm. of XXL uitvoering van 150 cm.) SMALLE ROLSTEIGER (75 cm of XXL uitvoering

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT WOORDENLIJST ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt is de markt van werk. Op de arbeidsmarkt wordt werk aangeboden en op de arbeidsmarkt zoeken mensen naar een baan. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Najaarspromoties. X-Pro Een werkmaatje voor iedere professional.

Najaarspromoties. X-Pro Een werkmaatje voor iedere professional. Najaarspromoties geldig van 15 september tem 15 november 2013 X-Pro Een werkmaatje voor iedere professional. 229 De X-Pro is een zeer nieuwe robuuste multi-functionele bouw-en industrietrap. Deze veelzijdige

Nadere informatie

ISSO-kennispartner. Kennis delen en vermenigvuldigen

ISSO-kennispartner. Kennis delen en vermenigvuldigen ISSO-kennispartner Kennis delen en vermenigvuldigen Bedrijven kunnen Kennispartner van ons worden Als kennispartner van ISSO kan uw bedrijf zich Als bedrijven zich als Kennispartner verbinden, versterken

Nadere informatie

De ladder als werkplek?

De ladder als werkplek? De ladder als werkplek? Eerder uitzondering dan regel Informatie voor de werkgever De ladder is geen werkplek De Arbowet heeft als uitgangspunt dat de ladder als werkplek niet is toegestaan wanneer een

Nadere informatie

Hoog & Breed UITGAVE 3 - SEPTEMBER 2009. Betonvakdagen. Forumdiscussie. Project RFID [zie pag. 12] [Zie pag. 4] [Zie pag. 6 t/m 9]

Hoog & Breed UITGAVE 3 - SEPTEMBER 2009. Betonvakdagen. Forumdiscussie. Project RFID [zie pag. 12] [Zie pag. 4] [Zie pag. 6 t/m 9] Hoog & Breed 1 Nieuwsbrief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk - en Betonbekistingbedrijven [vsb] Betonvakdagen [Zie pag. 4] Forumdiscussie [Zie pag. 6 t/m 9] Project RFID [zie pag. 12] UITGAVE 3

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Coördinator BZW Masterclass Veiligheid Zuid West Nederland

Coördinator BZW Masterclass Veiligheid Zuid West Nederland Coördinator BZW Masterclass Veiligheid Zuid West Nederland Heeft VCA nog toekomst? Het VSB Symposium is mede mogelijk gemaakt door Koninklijke Jongeneel B.V. Heeft de VCA nog toekomst? Bert Zandvoort Coördinator

Nadere informatie

Betonstaalvlechter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten. Informatie voor de werknemer

Betonstaalvlechter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten. Informatie voor de werknemer Betonstaalvlechter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je werk is zwaar voor je lichaam. Je werkt in ongunstige

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Kombi 150x180 Kombi 75x180. http://www.layher.nl/rolsteiger//brochure/rolsteiger.htm. Zijsteunen en zijsteunschoren. Extra werkbordes.

Kombi 150x180 Kombi 75x180. http://www.layher.nl/rolsteiger//brochure/rolsteiger.htm. Zijsteunen en zijsteunschoren. Extra werkbordes. pagina 2 van 8 Uni 150x285 Uni 75x285 werkhoogte(m) / stahoogte(m) 4.35 5.35 6.35 7.35 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 2.35 3.35 4.35 5.35 6.35 7.35 8.35 9.35 10.35 11.35 1299.008 Standelement 150/ 8

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR ONLINE BESTELLEN ANFORS.COM. Uw persoonlijke ingang naar Anfors voor tijdwinst, meer kennis en gemak

HANDLEIDING VOOR ONLINE BESTELLEN ANFORS.COM. Uw persoonlijke ingang naar Anfors voor tijdwinst, meer kennis en gemak HANDLEIDING VOOR ONLINE BESTELLEN ANFORS.COM Uw persoonlijke ingang naar Anfors voor tijdwinst, meer kennis en gemak Geachte relatie, Wij waarderen uw klandizie en interesse in onze producten ten zeerste.

Nadere informatie

4.18 Eindwandsteigers

4.18 Eindwandsteigers 4.18 Eindwandsteigers Eindwandsteigers of kopgevelsteigers worden veel in de gietbouw toegepast. Zij doen dan dienst als werk- en omloopsteiger bij het plaatsen van sluitwandbekisting. Zij zijn vaak opgebouwd

Nadere informatie

HANDLEIDING OPBOUW & GEBRUIK

HANDLEIDING OPBOUW & GEBRUIK HANDLEIDING OPBOUW & GEBRUIK Gebruikershandleiding EUROSCAFFOLD EXTRUSIE 75 KAMERSTEIGER 1 / 5 NL VERRIJDBARE ALUMINIUM KAMERSTEIGERS CONFORM DE NORMERING EN-1004 Deze handleiding geeft instructies voor

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

ZELF AAN DE SLAG MET LIFEGUARDS [SCHOOL] - LESPAKKET

ZELF AAN DE SLAG MET LIFEGUARDS [SCHOOL] - LESPAKKET ZELF AAN DE SLAG MET LIFEGUARDS [SCHOOL] - LESPAKKET Het project Lifeguards is uitgevoerd door CNV Jongeren en mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lifeguards is uitgevoerd

Nadere informatie

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan!

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Uitgebreid Artikel Rijles, autisme, adhd Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Inleiding Tegenwoordig kun je al starten met lessen als je 16,5 jaar bent. Iedere jongere wil wel

Nadere informatie

GEPATENTEERD. KRACHT SYSTEeM

GEPATENTEERD. KRACHT SYSTEeM Microhoogwerker GEPATENTEERD KRACHT SYSTEeM Voor binnen- én buitengebruik Past door alle loopdeuren Past uitstekend in liften Voldoet aan EN280, met CE markering Traploos verstelbaar Laag eigen gewicht

Nadere informatie

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Virtual Popstar is in het kort een gratis te spelen online dress-up community game. Het is een website gericht op tieners

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

BEL ONS OPENINGSTIJDEN BEZOEK ALLEEN OP AFSPRAAK. tel:

BEL ONS OPENINGSTIJDEN BEZOEK ALLEEN OP AFSPRAAK. tel: Gevelridder B.V. is leverancier van Arbo vriendelijke tilhulpmiddelen, zoals gevelridders, gevelkarren en vacuüm zuigers. Onze producten dragen bij aan een gezonde en veilige werkomgeving in met name de

Nadere informatie

Nieuwe Scholingsstructuur Steigerbouw. Ontzorgt opdrachtgever en Inspectie

Nieuwe Scholingsstructuur Steigerbouw. Ontzorgt opdrachtgever en Inspectie Nieuwe Scholingsstructuur Steigerbouw Ontzorgt opdrachtgever en Inspectie Dick Koster Voorzitter opleidingscommissie Steigerbedrijven VSB 1. Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Waarom nieuwe aanpak scholing?

Nadere informatie

Abird Continu lastechniek & gereedschap

Abird Continu lastechniek & gereedschap Abird Continu lastechniek & gereedschap Abird is georganiseerd naar specialisme Zo behouden we de kennis, daadkracht en flexibiliteit om u optimaal van dienst te zijn. We hechten waarde aan de specialistische

Nadere informatie

Besparen op maatschappelijk vastgoed

Besparen op maatschappelijk vastgoed Besparen op maatschappelijk vastgoed Het gemeentehuis, de school, de brandweerkazerne, het zwembad, het buurthuis, begraafplaatsen, gemeentewerven, het gemaal en zelfs de kerktoren: het is allemaal eigendom

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Graag willen wij even bij u onder de aandacht brengen: Wij zijn een gespecialiseerd uitzendbureau in de Bouw, Groen, Industrie, GWW, techniek, logistiek, productie en kantoor. onderscheidt zich in de markt

Nadere informatie

Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige Werkomgeving als gelijkwaardige partners met als basis VCA?

Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige Werkomgeving als gelijkwaardige partners met als basis VCA? Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige Werkomgeving als gelijkwaardige partners met als basis VCA? Jean-Pierre PARTOENS Profiel Benelux Cegelec is een Internationale Groep die Solutions & Services

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

Glaszetter. De belangrijkste risico's voor de glaszetter zijn: Fysieke belasting Klimaat Onveiligheid

Glaszetter. De belangrijkste risico's voor de glaszetter zijn: Fysieke belasting Klimaat Onveiligheid Glaszetter De glaszetter zorgt voor het beglazen van onder meer woningen, gebouwen en kassen in de nieuwbouw- en onderhoudssector. De glaszetter heeft door zijn werk kans op aandoeningen van het bewegingsapparaat,

Nadere informatie

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen.

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen. Bilthovens Bouwbedrijf LARENSTEIN Verbouw Samen bouwen onder één dak Onderhoud Renovatie Nieuwbouw Badkamers Keukens Dakkapellen Dakramen www.bouwbedrijflarenstein.nl Over Bilthovens bouwbedrijf Larenstein

Nadere informatie

Voorwoord. Martin Sykes www.storiesthatmovemountains.com www.facebook.com/storiesthatmovemountains www.overtuigenmetstorytelling.

Voorwoord. Martin Sykes www.storiesthatmovemountains.com www.facebook.com/storiesthatmovemountains www.overtuigenmetstorytelling. Voorwoord Ik was al vijf jaar bezig met het ontwikkelen en toepassen van de ideeën in dit boek voordat ik ze in 2006 voor het eerst in het openbaar presenteerde tijdens de zevende jaarlijkse Europese conferentie

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer uw naam verkeerd gespeld wordt in een brief of wanneer u post ontvangt voor uw voorganger die al geruime tijd weg is. Dit soort

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG EN GEKEURD KLIMMEN Werken op hoogte is noodzakelijk voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud, maar brengt diverse risico s met zich mee. Elk jaar zijn er veel ongevallen door

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding. Blitz steiger Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

Montage- en gebruikshandleiding. Blitz steiger Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Montage- en gebruikshandleiding Blitz steiger 01-04-2012 Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. De Layher Blitz-steiger is voor de gebruiker van frame systemen het gevelsteigersysteem bij uitstek. Het

Nadere informatie

Meer dan steigers! EUR0 ROLSTEIGERS KAMERSTEIGERS STEIGERTRANSPORTER EXTRUSIE ROLSTEIGERS. www.euroscaffold.nl NEDERLANDS FABRIKAAT GECERTIFICEERD

Meer dan steigers! EUR0 ROLSTEIGERS KAMERSTEIGERS STEIGERTRANSPORTER EXTRUSIE ROLSTEIGERS. www.euroscaffold.nl NEDERLANDS FABRIKAAT GECERTIFICEERD Meer dan steigers! KAMERSTEIGERS EUR0 ROLSTEIGERS EXTRUSIE ROLSTEIGERS STEIGERTRANSPORTER INTRODUCTIE MEER DAN STEIGERS NEDERLAND IS FABRIKANT EN LEVERANCIER VAN PROFESSIONELE ALUMINIUM STEIGERS, ROLSTEIGERS,

Nadere informatie

Cursusspecial Vakbekwaamheid

Cursusspecial Vakbekwaamheid Cursusspecial Vakbekwaamheid > Elektrotechniek > Waterleidingtechniek > Gastechniek > CV-techniek Haal uw vakbekwaamheidsdiploma en word Erkend Installateur. Uw klanten zitten erop te wachten. Als installateur

Nadere informatie

Effectief, kostenbesparend, duurzaam en veilig werken op hoogte. Nederland Duitsland Engeland Australië België www.eurosafesolutions.

Effectief, kostenbesparend, duurzaam en veilig werken op hoogte. Nederland Duitsland Engeland Australië België www.eurosafesolutions. Rope Access Effectief, kostenbesparend, duurzaam en veilig werken op hoogte Marketing partner Nederland Duitsland Engeland Australië België www.eurosafesolutions.com Veilig op hoogte zonder compromis Als

Nadere informatie

Handleiding Vlonderframes

Handleiding Vlonderframes Handleiding Vlonderframes Pagina 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 VOORBEREIDEN... 4 VERPLAATSEN... 7 OPTIONEEL... 10 MONTAGE / DEMONTAGE... 11 Pagina 2 Inleiding In deze handleiding wordt de toepassing en

Nadere informatie

41 december 2010. MAT Afbouw Zaltbommel. Ale van der Veen van Gerko Afbouw op het project Wave. MATinfo 1

41 december 2010. MAT Afbouw Zaltbommel. Ale van der Veen van Gerko Afbouw op het project Wave. MATinfo 1 MAT Afbouw Zaltbommel # 41 december 2010 Ale van der Veen van Gerko Afbouw op het project Wave #37 - januari 2009 Hotel Zwolle MATinfo 1 Ale van der Veen 26 jaar, lts, werken/leren als timmerman, bij MAT

Nadere informatie