Doe-Democratie in de Versnelling. Foto s, verslag & deelnemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doe-Democratie in de Versnelling. Foto s, verslag & deelnemers"

Transcriptie

1 Doe-Democratie in de Versnelling Foto s, verslag & deelnemers

2

3 Doe-Democratie in de Versnelling Op 1 december 2014 vond de 4e netwerkbijeenkomst Doe-Democratie in de Versnelling plaats. Een enerverende dag waarbij de deelnemers ingedeeld in groepen workshops volgden, gebaseerd op drie fundamenten voor het optimaal deelnemen aan de veranderende maatschappij. Ieders persoonlijke visie op de doe-democratie, de rol van de diverse projecten in de gemeenschap en het gezamenlijk tot beslissingen komen, passeerden de revue. Utrechtse Ruimtemakers De dag/het programma werd georganiseerd en gehost door de Utrechtse Ruimtemakers, in de personen van Bart Witte en Astrid Petersen. De Utrechtse Ruimtemakers is een zwerm van mensen/ initiatieven/collectieven die actief betrokken zijn of willen worden bij het vraagstuk omtrent de verschuiving van macht tussen markt, overheid en bewoners, specifiek gericht op het maken van ruimte in de stad Utrecht. Het zijn mensen met hart voor de stad die zelf initiatieven nemen op het gebied van de fysieke ruimte, al dan niet met een sociaal-culturele component. Zij doen aan placemaking, door een plek te programmeren, laten een gebied organisch groeien of voeren een wens met maatschappelijk draagvlak uit. De Utrechtse Ruimtemakers vormen met elkaar een verbond of coalitie, zodat ze samen sterker staan. Het is een zwerm met een grote diversiteit die voortdurend in beweging is, groeit en weer krimpt. De Utrechtse Ruimtemakers zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden. In een netwerkverband: een grote zwerm individuen die met elkaar samenwerken en grotendeels dezelfde richting opgaan - als in een zwerm vogels of een school vissen. De Utrechtse Ruimtemakers willen de stad maken; samen met eigenaren, bedrijven, de gemeente of zonder. Ruimtemakers zijn verbinders en agenderen een andere manier van fysiek ruimte maken en ruimte beheren; zij signaleren waar kansen liggen die niet opgepakt worden door traditionele institutionele partijen. Het doel van de Utrechtse Ruimtemakers is tweeledig; enerzijds zelf ruimte kunnen maken en daarvoor slagkracht vergroten door samenwerking met andere ruimtemakers (intern gericht) en anderzijds het vergroten van de zwerm door een beweging te worden: anderen te laten zien dat zelf de ruimte maken loont en leuk is, plus de institutionele partijen laten zien dat er een nieuwe werkelijkheid is met nieuwe verhoudingen en dat initiatiefnemers dingen doen die werken.

4 Vechtclub XL De bijeenkomst vond plaats in Vechtclub XL; een voormalig magazijn van de Onderlinge Pharmaceutische Groothandel, vier jaar geleden nog één grote lege hal. Tot er een kleine groep bevlogen mensen, waaronder Utrechtse Ruimtemaker Astrid Petersen er kans in zag om het pand te transformeren naar een broedplaats. Vanuit eigen behoefte aan een inspirerende werkplek en gelijkgestemde ondernemers om mee samen te werken. Zelf ontworpen, zelf verbouwd (met o.a. deuren uit renovatieflats om de hoek) en zelf beheerd, met eigen geld, een lening van de bank, particuliere investeringen en crowdfunding. Met meer dan vijftig werkplaatsen, ontwerpstudio s, vergaderruimtes, een (podium)zaal en restaurant De Klub onder één dak, is er een open netwerk van creatieve makers gevestigd. Zo n 120 ondernemers zijn neergestreken in het voormalige fabriekspand, waar alles draait om samenwerken, innoveren, ontmoeten en van elkaar leren. Het team werkt vraaggestuurd en in samenspraak met de community. Winst behalen wordt niet gezien als iets louter economisch, maar ook als het creëren van toegevoegde waarde op sociaal, cultureel en politiek niveau. Geld is geen doel, maar een middel om te verwezenlijken wat er belangrijk wordt gevonden en waar behoefte aan is. De weg daarnaartoe is minstens zo belangrijk als het resultaat. Sleutelwoorden van deze werkwijze zijn: betrokkenheid, kritische blik, flexibiliteit, hergebruik, doorzettingsvermogen, lef hebben, risico s nemen en samen met gemotiveerde ondernemers werken aan de onderdelen waar ieders vakmanschap en kundigheid het beste tot zijn recht komt. Vechtclub XL is het hedendaagse voorbeeld dat een verzamelplek veel meer kan zijn dan alleen de optelsom van de verzamelde gebruikers. Credits: Patrick Stoop

5

6 De middag werd geïntroduceerd door inspirator Johannes Bongers; conceptontwikkelaar en Founder/CEO van Fazzination. Bongers combineert in zijn werk sociaal wetenschappelijke inzichten met marketing en technologie. Hieronder een uiteenzetting van zijn visie op het trilemma natiestaat, democratie en globalisering. Hierbij haalt hij de nieuwe grenspolitiek aan als voorbeeld van hoe de burger onderdeel kan uitmaken van het netwerk van trans lokale en transnationale politiek. Oktober 2013, Johannes Bongers/Stalingrad HW Drie is één teveel In de economische wetenschap kun je het Mundell-Flemingtrilemma scharen onder het motto Drie is één teveel. Moderne staten kunnen nooit meer dan twee economische idealen realiseren: onafhankelijk monetair beleid, vaste wisselkoersen en vrij kapitaalverkeer kunnen niet tegelijkertijd plaatshebben. Ook in de wereld van maken, bouwen en design kennen we een trilemma: de driehoek van goed, snel en goedkoop. Alle drie gaat niet en welke wordt ingeleverd hangt van behoeften en omstandigheden af. Deze driehoek levert veel inzicht op over waarom verwachtingen tussen aanbieder en opdrachtgever zo uiteen kunnen lopen. Veelal heeft een klant alle drie voor ogen terwijl de processen in de werkelijkheid er maar twee toestaan. Een vergelijkbaar trilemma bestaat er ook in de politiek. Het drietal natiestaat, democratie en globalisering kan als politiek ideaal niet gelijktijdig worden gerealiseerd: het is een trilemma, één van de drie zal moeten wijken om de twee andere idealen mogelijk te maken. Dat politici en bestuurders naar de inzichten uit dit driehoekig verband weigeren te handelen verklaart voor een belangrijk deel de politieke situatie in Nederland en in delen van Europa. Indien politici daar maar overwegen één van de drie idealen op te geven leidt dit onmiddellijk tot hun politieke dood. Toch zal het politieke trilemma niet kunnen voortduren; de wal keert het schip. De afgelopen jaren heeft zich daarom onder water wel degelijk een vervaging van één van de drie idealen voorgedaan. Het blijkt dat de democratie is aangetast. Burgers voelen zich nog maar slecht vertegenwoordigd. Het afstaan van bevoegdheden door nationale staten aan de EU maakt dit gevoel er niet beter op. De democratie staat dus onder druk ten bate van het paar natiestaat en economische globalisering. In reactie op deze verschuiving die hoorbaar is geworden in de stem van het volk, zijn politici in het gat van dit democratisch tekort gedoken. Van hieruit spreken populistische politici de nietvertegenwoordigden toe en eisen daarbij ronkend het auteurschap van de natiestaat op.

7 Daarbij wordt veel gesproken over identiteit en volk maar weinig over economische vernieuwing en uitwisseling. Vertegenwoordigers van populistische bewegingen hebben in de promotieteksten voor hun paar - natiestaat en democratische vertegenwoordiging - de economische globalisering uit het verhaal verwijderd. Het opeisen van het derde ideaal, globalisering wordt net zo hard verzwegen of geridiculiseerd als de natiestaat en democratie worden verheerlijkt, het versterkt immers de onrust onder de politieke aanhang. Arbeid en productie die naar elders zou verhuizen of als gevolg van supranationale democratische grensvervaging in de vorm van arbeid en goederen naar ons toe komt. De grensopvattingen zijn ook nog eens eenzijdig waardoor de doordringbaarheid wel de eigen behoeften betreft maar er geen oog is voor de behoeften van anderen. Opvallend in Europa is dat de landen waar het populisme zich sterk heeft verbreid, en zich naar binnen keert, economisch zwaar afhankelijk zijn van uitwisseling van mensen, goederen en geld. Wanneer drie teveel is moet er één af. Wanneer de democratie wordt gehandhaafd en deze meer inhoud moet krijgen moet een keuze worden gemaakt tussen nationale staat en globale economische integratie. Het alternatief om de globalisering te beperken is niet mogelijk. Onze sociale en economische waarden- en werkelijkheidsopvatting is via de opheffing van tijd en ruimte volledig in die van anderen opgegaan. De democratische vertegenwoordiging is voor opheffing ook een slechte kandidaat blijkens de perverse effecten van het democratisch tekort door nationale kies- en vertegenwoordigingsstelsels en als in het prototype van Europa zonder politieke unie zichtbaar is geworden. De natiestaat blijft over om uit het trilemma verwijderd te worden. Hoewel de natiestaat het speeltje van de zittende macht is, uitruil van burgerlijke loyaliteit voor veiligheid, is het concept van de natiestaat in de trilemmatische werkelijkheid een splijtend symbool geworden. Populisten willen er naar terug en de zittende politiek vertrekt er uit vandaan. In het verhaal dat door de traditionele politiek en door populisten wordt verteld, is de natiestaat een linie geworden in een mentale grensoorlog. De natiestaat met zijn geografische limitatie lijkt een bindend principe- de nationale enclave als sleutel van eenheid - maar blijkt in de werkelijkheid van globale netwerk van uitwisseling, verbanden en transacties, een oud instrument in een nieuwe wereld. Dit instrument weerhoudt mensen hun ambities van wereldburgerschap te verkennen, frustreert het handelen in complexe situaties, maakt strategische samenwerking in grensoverschrijdende vraagstukken lastig en houdt sociale en politieke innovatie tegen.

8 Het oude grensdenken zit zo diep, bij geboorte is de mens schaal- en grensdier dus sowieso gevoelig op dit punt, dat verschuivingen binnen dit denken de vertrouwde concepten van identiteit aantasten. Het bewijs van grenspolitiek om de natiestaat overeind te houden is het recente verschijnsel van de politieke bundeling van nationale populistische bewegingen in het Europees parlement. Binnen deze supranationale staat hanteren zij de nationale representatie in een buiten-nationaal lichaam als een politiek wapen tegen processen van grensoverschrijding en globalisering. Met deze aanpak, die is bedoeld de natie te redden als ideologische homeground, wordt aangetoond dat de natiestaat volledig is gevirtualiseerd en alleen nog een narratief is. De beweging naar buiten maken om het binnen te bevrijden én daarmee het buiten te bestrijden is magische grensacrobatiek. Heimelijk thuis. Een schaalverschuiving in tegengestelde richting, van nationale en provinciale overheid naar gemeentelijk bevoegdheden en lokale verantwoordelijkheden zien we momenteel in de drie transities in het Nederlandse sociale domein. Vanaf de kant van de zittende politiek wordt daarmee een aanwijzing gegeven over hoe de natiestaat verdwijnt als de middelpunt van de wereld verschuift. De burger zal zich in de nabijheidswereld van gemeente en buurt steeds minder loyaal voelen aan de nationale staat. Het contract tussen burger en natie, de uitwisseling van burgerlijke loyaliteit tegen veiligheid, wordt daarmee eigenlijk opgeheven. De recente roep om participatie uit de politiek komt daarom als mosterd na de maaltijd want het geven van aanwijzingen had slechts gezag binnen de regels van het contract. Nu dit alles zich rond het individu afspeelt, de burger met de staat eromheen, en het lokale het antwoord is voor de verwijdering van de natie uit het politieke trilemma, valt pas op hoe dit samenvalt met andere ontwikkelingen. Dezelfde burger bevindt zich als burger en consument in het hart van de virtuele sociale en economische netwerken waarin hij zich keizer waant. De verschuiving naar een gebruikergecentreerde vorm van politiek ontneemt populisten de natiestaat als ideologische homeground. Hoewel de natiestaat nog slechts bestaat als verhaal, fungeert zij als thuisbasis voor de identiteitsconstructie. De uitdaging is hoe de burger onderdeel gaat uitmaken van het netwerk van translokale en transnationale politiek. Zoals eerder gezegd zijn mensen grens- en schaaldieren bij geboorte en hebben zij talent voor het vormen van nieuwe configuraties. Deze doen zich als Euregio s al voor aan de randen van de naties maar vooralsnog wordt dit vanuit het centrale natie denken afgedaan als marginale en randverschijnselen. In de nieuwe grenspolitiek beweegt volgens mij de marge van de rand naar het midden en bevrijdt deze verschuiving daarmee het trilemma van het oude en centrale machtsdenken.

9 PARTICIPATIE CODICIL persoonlijk

10 Participatie is geen plicht maar gun je iemand Verslag van de drie workshops over de participtie-codicil. De participatiecodicil was voor deze workshop als metafoor gekozen omdat er aan begrippen als doe-democratie en participatiesamenleving onuitgesproken vooronderstellingen kleven over wederzijdse verantwoordelijkheden van burgers onderling en over de relatie tussen burger en overheid. En uit onderzoek blijkt dat er in Nederland een altruïstisch overschot heerst: veel mensen zetten hun betrokkenheid bij anderen niet om in daden terwijl ze dat in principe wel zouden willen. De metafoor van de codicil kan prikkelen om te zoeken hoe we dat met elkaar beter leren aanboren. In alle drie de ronden van deze workshop bleek het idee van een codicil af te schrikken omdat het werd ervaren als onnodig of zelfs principieel onjuist om mensen op deze manier te wijzen op hun verantwoordelijkheden. De gesprekken hierover legden vooral bloot dat er achter het idee van een participatiesamenleving drie verschillende concepten schuil gaan: de zorgplicht naar elkaar, beter gebruik maken van elkaars talenten en het opdoen van een democratische ervaring. De weerstand tegen de morele plicht tot zorg Door de deelnemers te vragen zelf een codicil te ontwerpen en in te vullen werden de weerstanden duidelijk tegen een samenleving waarin (door de overheid?) expliciet wordt gemaakt dat mensen zich meer voor elkaar moeten inspannen. Het invullen werd geweigerd of omzeild. Dat bepaal ik zelf wel, of en hoe ik participeer kan bij mij ook weer snel veranderen alsjeblieft geen maatschappelijke stage, als je leeft participeer je al dus raar om dat vast te leggen, onderschat niet hoeveel mensen al vrijwillig participeren waren een aantal kenmerkende reacties. Wil je iets van een altruïstisch overschot verzilveren dan moet je zorgen dat mensen in gesprek komen, elkaars talenten ontdekken en een sfeer van wederkerigheid (rechtstreeks of via asymmetrische reciprociteit ) laten ontstaan zo klonk de consensus in de groepen. Eén van de aanwezige ambtenaren kon zich wel voorstellen dat er iets van een overheidscodicil komt waarin de mensen die bij de overheid werken tastbaar maken hoe ze er voor de samenleving zijn.

11 Participatie als kans op ontplooiing en verbinding Die weerstanden tegen iets wat de geur heeft van een zorgplicht kwamen ook door het onderliggende mensbeeld van de meeste deelnemers: participatie wordt vooral gezien als een kans iets aan een ander te geven en zo je netwerk en talenten verder te ontwikkelen. Vanuit dat perspectief is het dus helemaal niet onrechtvaardig dat sommige mensen zich meer inspannen voor hun omgeving dan anderen. Dat is vooral jammer voor die laatsten, omdat iets geven aan de ander verrijkt en gelukkig maakt. Ik gun een ander dat ie kan participeren was één van de opmerkingen die hierover werden gemaakt. Vanuit dit perspectief kwam iets als een participatiepas toch weer even om de hoek kijken. Het zou best handig zijn om snel te zien wat je aan iemand hebt en mensen te ontdekken die je nog niet kent. Er werd gewezen op de gemeente Albrandswaard waar men al een database deskundige burgers op heeft gezet. Maar vooral werd er voor gepleit om bestaande platforms hiervoor te gebruiken: lok bijvoorbeeld uit dat er participatienetwerken via Facebook ontstaan... Participatie als democratische ervaring Het in de inleiding van de workshop geïntroduceerde idee van het opdoen van een democratische ervaring raakte bij velen een snaar. Juist vanuit de doe-democratie is die een belangrijke invulling van participatie. Leren om te gaan met mensen die anders zijn dan jezelf, samen afwegingen te maken en conflicten oplossen. En experimenteren met nieuwe vormen van besluitvorming en eigenaarschap. Waar doe je die ervaring dan op? Om te beginnen en vooral in het onderwijs. In dit verband werd het project vreedzame school geroemd en scholen die Havo-leerlingen afschermen van VMBO leerlingen gehekeld. En vanuit dit perspectief kwam het idee van een lichte vorm van verplichting toch weer op. Bijvoorbeeld een bijeenkomst voor 18 jarigen waar ze worden uitgedaagd om hun eigen dromen en drijfveren te verbinden met de samenleving ( dromen+ ). Weinigen hebben in de workshop echt een codicil voor zichzelf gemaakt. Maar dat geeft niet omdat deze metafoor wel het goede gesprek opleverde over wat de essentie is van participeren: elkaar wat gunnen. Het maakte goed zichtbaar dat er drie verschillende motieven achter schuil gaan die ieder een eigen benadering vergen. En wie weet komen we het overheidscodicil, de database deskundige burgers en de dromen over democratie -ceremonies voor 18 jarigen de komende jaren wel (vaker) tegen.

12

13

14 YES! WE CONNECT relationeel

15 MENS BEWEEG RICHTING MAGIE IN SAMENWERKING mate van connectie Het klikt! gunnen magie Verbonden Oppervlakkig functioneel contact ervaringen delen samen sterker WENS motivatie niveau Doel Ambitie Droom Bekijk de complete presentatie over magie in samenwerking op:

16

17

18 INNOVATION GAME gezamenlijk

19

20

21

22 Team Groen

23

24

25

26

27

28

29

30 ANGELIQUE Genemans Ministerie van BZK

31 BIRGIT Oelkers Plan en Aanpak Mijn belangrijkste inzicht van vandaag: Meer initiatiefnemers bij versnellingsbijeenkomsten. Wordt teveel incrowd #change YES! WE CONNECT Project: #durftevragen Vraag: Wie kent een (of meer) gemeentelijke controler(s) die van buiten naar binnen denkt en handelt? en die daar ook al concrete slimigheden voor gevonden heeft. PARTICIPATIE CODICIL Bevestiging: Activeer geen mensen maar activeer het clubgevoel. Meer chaos creëren meer aanbieding voor democratische ervaringen. Beginnend met meer eigenarschap/ zelfsturing. INNOVATION GAME: De groene cactus.

32 EDUARD van Beusekom Ministerie van Economische Zaken directie Agrokennis INNOVATION GAME: De groene cactus.

33 FRED Dekkers Ruimtemakers YES! WE CONNECT Project: fin. ruimte initiatief Vraag: Ervaringen/ tips die helpen bij opzetten buurtbegrotingen in Utrecht INNOVATION GAME: De duwers met lef.

34 GEERT Hoogeboom LVKK PARTICIPATIE CODICIL Géén codicil Wel veel contacten. Wederzijds. Per concrete situatie invullen. INNOVATION GAME: De groene cactus.

35 IRMA Dekker Gemeente Breda YES! WE CONNECT Ik zoek een opdracht als participatie-makelaar of innovator. Mag ook buiten de overheid. PARTICIPATIE CODICIL Een codicil is niet nodig als je oprecht t gesprek aangaat en echt luistert. Kijk of je maat. tegoed kan opbouwen en later kan inwisselen. (bijv. led systeem) INNOVATION GAME: De duwers met lef.

36 JAMILA Achahchah Movisie YES! WE CONNECT Project: Sociale firma s Vraag: Ik ben op zoek naar organisaties die bezig zijn met de verbinding tussen sociale firma s & arbeidsmatige dagbesteding. INNOVATION GAME: De groen cactus.

37 MARIANNE van der Zon Ministerie van BZK YES! WE CONNECT Project: Doe-democratie Vraag: Ben/ken jij een inspirerend persoon die kan vertellen/bloggen over de doe-democratie. En zou hij/zij/jij dat willen voor de nieuwe website over doe-democratie van min BZK? PARTICIPATIE CODICIL Vaker bespreekbaar maken wat je kan bijdragen aan de samenleving. Zo leer je wat anderen willen/kunnen & zij leren wat jij zou kunnne bieden. INNOVATION GAME: De groene cactus.

38 MARTIN Walraven Ministerie I&M YES! WE CONNECT Wie wil met mij praten (interview) over concrete ervaringen met (burger-) initiatieven waar de overheid zich mee bemoeit? PARTICIPATIE CODICIL Het begrip codicil roept weerstand op. Toch kan het een gesprek over talenten/ vraag en aanbod vergemakkelijken. Verder over praten! INNOVATION GAME: De duwers met lef.

39 MO Derraz Ministerie van BZK Mijn belangrijkste inzicht van vandaag: Lef is nodig! YES! WE CONNECT Project: Versnelling Doe-democratie Vraag: Hoe versnellen we de doe-democratie? PARTICIPATIE CODICIL Mijn talenten gebruiken/ ontdekken. Begin klein & concreet. Daar helpen waar eigenaarschap mogelijk is. INNOVATION GAME: De duwers met lef.

40 RENATE Overhage Ministerie van BZK Mijn belangrijkste inzicht van vandaag: Samen met lef doorzetten en doen. YES! WE CONNECT Project: Wijkenaanpak en ondernemend maatschappelijk initiatief. Vraag: Hoe kunnen we vanuit BZK Maatschappelijke initiatieven verder helpen. Wat is er nodig? Wie heeft goede voorbeelden van maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers die duurzaam en zelfstandig kunnen bestaan. INNOVATION GAME: De duwers met lef.

41 YVETTE van der Chijs Stadsdeel Amsterdam Zuidoost PARTICIPATIE CODICIL Vrijwillig in tijd en talent. Klein begin groot maken. INNOVATION GAME: De groene cactus.

42 Team Rood

43

44

45

46

47

48

49 ANNE Boomsluiter Gemeente Rotterdam

50 COEN Boot Ministerie van BZK PARTICIPATIE CODICIL Participeren is: eerst luisteren en daarna pas praten openheid tonen

51 FRISO Coumou Ministerie van BZK Mijn belangrijkste inzicht van vandaag: Doe democratie versnellen: Een klein zetje genereren aan meer democratische ervaringen. YES! WE CONNECT Project: Agenda Stad Vraag: Hoe kan Ministerie BZK bijdragen aan ontwikkeling maatschappelijk initiatief & sociaal ondernemerschap in Nederlandse steden? Wat moet/ kan BZK doen? PARTICIPATIE CODICIL Denkkracht Visie Strategie Netwerk m.n. in ambtenarij Ontwikkeling/ coaching jonge mensen Gedachte n.a.v. discussie: Verplichten, duwtje in rug (frequentie, vorm, inhoud?), niet doen?

52 IAN Koster Ministerie van BZK Mijn belangrijkste inzicht van vandaag: Naast een transparante overheid is er ook een begrijpelijke overheid nodig. YES! WE CONNECT Project: Ondernemend Maatschappelijk initiatief en leefbaarheid Vraag: Hoe worden mensen eigenaar van hun woon- en leefomgeving? En wat is de rol van de overheid? PARTICIPATIE CODICIL Ik begrijp het woord codicil niet. Ik wil participeren wanneer het mij uitkomt. Wanneer ik of mijn directe omgeving er profijt van heeft. Wanneer ik er zelf voor kan kiezen. INNOVATION GAME: De leuke mannen

53 JAN Korff de Gidts Kracht van Utrecht Mijn belangrijkste inzicht van vandaag: Belang van het onderwerp. Betweters en hoe die te behandelen en te overtuigen van het belang van luisteren, samen vatten en doorvragen (LSD). YES! WE CONNECT Project: Ring-Ring van Utrecht Vraag: Hoe het ministerie van I&M te benaderen voor LSD over ons Kracht van Utrecht inititatief. (pm Anne Boomsluiter - Gemeente Rotterdam) PARTICIPATIE CODICIL Van Codicil krijg ik kippenvel. Hoe laat ik zien wat participatie binnen mijn omgeving oplevert. Openheid tonen! INNOVATION GAME: De leuke mannen

54 JORNT van Zuylen Ministerie van BZK

55 KIRSTEN Simhoffer Gemeente Amsterdam YES! WE CONNECT Project: Wijkontwikkeling van onderop Vraag: Hoe zorg ik dat, in mijn organisatie, de zwerm van believers groter wordt en dat ik de juiste manier heb om daar een goede bijdrage te leveren. PARTICIPATIE CODICIL Rotwoord codicil Mezelf onwtikkelen en tegelijk bijdrage a.d. samenleving Kennis, denkkracht, taalvaardigheid bieden. Participeren is leven i.e. samenleving, i.e. dynamiek een plekje krijgen.

56 MARIEKE Verhagen DRIFT YES! WE CONNECT Vraag: Hoe kan ik/ kunnen wij ervoor zorgen/ bijdragen dat mensen wereldwijd leven vanuit de wetenschap dat alles & iedereen (nu, vroeger & toekomst) met elkaar verbonden is? (aanname: wereld stukje vriendelijker als iedereen rekening houdt met elkaar). PARTICIPATIE CODICIL Ik wil participeren in de mate dat ik er energie van krijg en mijn activiteiten anderen ten goede komen. INNOVATION GAME: Dans van de Democratie

57 MARIKEN Gaanderse Fonkeling YES! WE CONNECT Project: Circulair werkspoor Vraag: Wie kan mij helpen aan initiatieven, bedrijven, contacten van mensen die actief zijn of willen worden op het gebied van circulaire economie (liefst gelinkt aan Utrecht).

58 NICOLINE Beck Gemeente Wychen YES! WE CONNECT Project: Innovatiefonds Vraag: Hoe kunnen we burgers zoveel mogelijk betrekken bij de opzet en de uitvoering van een gemeentelijk fonds voor leefbaarheid? PARTICIPATIE CODICIL Ga en blijf in gesprek.

59 NICOLE Markslag Ministerie BZK/ B&I/ Interactie Mijn belangrijkste inzicht van vandaag: Het belang van ruimte! Voor ideeën, initiatieven, innovatie en het gebruik van netwerkbijeenkomsten als deze :-) YES! WE CONNECT Project: Democratie onder de Loep Vraag: Tegen welke dilemma s loop jij aan met vormen van doe-democratie, initiatieven, het maken van verbindingen in de samenleving etc.?

60 ROEL Heij Gemeente Berkelland Mijn belangrijkste inzicht van vandaag: Participatie: het gaat om mijn eigen taal waarmee ik in gesprekken de aansluiting zoek met betrokkenen. Er groeit een gemeenschappelijke taal als we samen in gesprek en aan de slag gaan. YES! WE CONNECT Project: Vernieuwd bestuur / Overheidsparticipatie Vraag: Ik zoek (mijn eigen?) nieuwe inspirerende taal die inwoners en bestuurders verbindt om elkaars leefwerelden te verbinden. Taal die uitnodigd om te ontmoeten en samen te werken. PARTICIPATIE CODICIL Ik heb een opgave, wat is jouw ambitie? Inwoner centraal tenzij het niet kan (cq de verantwoordelijkheid elders moet liggen). Eerst aansluiting, dan invulling. Faciliteer waar nodig/gewenst met professionals. INNOVATION GAME: Dans van de Democratie

61 RON v.d. Ende Ministerie van BZK YES! WE CONNECT Project: DGBK - Burgerschap + Informatie Vraag: Continue op zoek naar tips en trucs om de doedemocratie verder te versnellen, verbreden en verdiepen. PARTICIPATIE CODICIL Vanuit BZK (de overheid) faciliteren, verbinden, communiceren met als doel DOE-DEMO te versnellen, verbreden en verdiepen op alle niveau s.

62 SÉBASTIAN Duchène Kracht in NL Mijn belangrijkste inzicht van vandaag: Er is nog ontzettend veel te winnen. En het begint bij het gesprek, bij de vraag. YES! WE CONNECT Project: MAEXchange Vraag: Ik ben op zoek naar interessante maatschappelijke initiatieven, die hun maatschappelijke waarde zichtbaar willen maken in de MAEXchange. En partijen (bedrijven, fondsen, individuen,... die mee willen werken aan het verder ontwikkelen van dit instrument. PARTICIPATIE CODICIL Ik ben bereid tot veel, maar dat zijn dingen die op mijn pad moeten komen. INNOVATION GAME: De leuke mannen

63 THEO van Bruggen Mijn Gaasterland Mijn belangrijkste inzicht van vandaag: Ook participtie-ambtenaren (bestaan die nog?) denken soms nog erg vanuit de oude structuren. YES! WE CONNECT Project: G1000 Vraag: Hoe krijg ik een G1000 in onze landelijke omgeving van de grond en vind ik middelen voor zover nodig? PARTICIPATIE CODICIL Wat heb ik te bieden aan de samenleving mijn talenten (organisatietalent bv) mijn enthousiasme mijn netwerk in duurzaamheidsland

64 Team Blauw

65

66

67

68 ANNE Braakman

69 ANNE-MARIE van Oers Gemeente s Hertogenbosch Mijn belangrijkste inzicht van vandaag: Leven door te doen, stapsgewijs ontwikkelen en experimenteren. -> want niemand weet de antwoorden al! YES! WE CONNECT Project: Procesleider Co-creatie Dagactiviteiten. Vraag: Wie heeft tips/ervaringen in het sturen of vormgeven van co-creatieprocessen? (m.n. in het sociale domein) PARTICIPATIE CODICIL Hoe wil jij participeren? INNOVATION GAME: Droomklub.

70 CATRINUS Egas Bureau aanz Mijn belangrijkste inzicht van vandaag: Doe-democratie is vooral doen in een setting van kleine deelprocessen en verbinding daartussen. YES! WE CONNECT Wie heeft ervaring/ info over de rol van kunst en cultuur bij samenlevingsontwikkeling en kan mij daarbij adviseren? PARTICIPATIE CODICIL Uitnodigen tot democratische ervaring aan alle burgers, op basis van hun autonome beschikking en volgens principe van asynchrone reciprociteit. INNOVATION GAME: Veilige verandering.

71 CHRISTINE Kuiper Movisie

72 ELS Tieman Ministerie van BZK

73 ERIC Kaarsemaker Gemeente Purmerend

74 HELEEN van Praag Ideeënbrouwerij YES! WE CONNECT Wie wil meer leren over lokale comunitybuilding via eenvoudige methode?

75 JAAP Ikink NHL Hogeschool Leeuwarden Mijn belangrijkste inzicht van vandaag: Doe-democratie gaat niet vanzelf. Duurzaamheid staat voorop. INNOVATION GAME: Blue Apple.

76 JAAP Drooglever Ministerie van BZK PARTICIPATIE CODICIL Democratische ervaring. Asynchrone reciprociteit. Vraag aan alle burgers. Autonome beschikking. INNOVATION GAME: Veilige veranderaars

77 Karin van den Arend

78 NIES Medema Jonge Sla PARTICIPATIE CODICIL In talentontwikkeling. Als stimulans om deel te nemen. Vergelijkbaar met maatschappelijke stage. INNOVATION GAME: Droomklub.

79 ROELIEN Heemsbergen Vereniging van Griffiers Mijn belangrijkste inzicht van vandaag: Er is niet 1 oplossing! PARTICIPATIE CODICIL Bevorderen dialoog tussen iedereen. Inzet van mijn passie en deskundigheid. Bevorderen culturele activiteiten voor iedereen! INNOVATION GAME: Droomklub.

80 RUUD Leeijen Gemeente Tilburg Mijn belangrijkste inzicht van vandaag: Niet praten, maar doen! YES! WE CONNECT Project: Houding & gedrag ambtenaar in doe-democratie. Vraag: Wie kan mij helpen in het formuleren van de gewenste houding van ambtenaren in de doe-democratie? PARTICIPATIE CODICIL Codicil past niet, maar als dan: Uitnodiging democratische ervaring. Vraag alle burgers. Autonome beschikking. Asynchrone reciprociteit. INNOVATION GAME: Veranderen is veilig.

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Wij, de overheid - samenvatting

Wij, de overheid - samenvatting Wij, de overheid - samenvatting Inleiding: de complexe overheid Overal waar een grens wordt gelegd, ontstaat behoefte aan samenwerking en kennisuitwisseling over die grens heen, binnen organisaties, tussen

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen wij organiseren dat álle kinderen en jongeren kunnen leren en werken? ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

20-05-2014. Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus. ICT of WMO. Warming up

20-05-2014. Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus. ICT of WMO. Warming up Emmen Revisited van 1.0 naar 3.0! Perspectief Eigenaarschap Wie regisseert wie? ER 3.0 en 4.0? Simon Henk Luimstra s.luimstra@emmen.nl Warming up Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Participatie en de omgevingswet

Participatie en de omgevingswet Participatie en de omgevingswet Frans Soeterbroek De Ruimtemaker @ruimtemaker 5 maart 2015 Socioloog in de fysieke sector Bestuurlijke vernieuwing in de netwerksamenleving Netwerk van lokale initiatiefnemers

Nadere informatie

Benchmark Burgerparticipatie

Benchmark Burgerparticipatie Benchmark Burgerparticipatie meten, vergelijken, leren en ontwikkelen Jaarbijeenkomst 18 juni 2012 13.00 tot 17.30 uur Stadhuis, gemeente Almere hein albeda Jaarrapport De 11 deelnemende gemeenten in beeld

Nadere informatie

MEER UIT JE COMMUNITY. Versterk De Verbinding, Vergroot Je Impact

MEER UIT JE COMMUNITY. Versterk De Verbinding, Vergroot Je Impact MEER UIT JE COMMUNITY Versterk De Verbinding, Vergroot Je Impact INHOUD Toepassing Yes! We Connect voor Communities 3 Visie 4 Aanpak 6 Programma bijeenkomst 1 Programma bijeenkomst 2 Programma bijeenkomst

Nadere informatie

Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! Gezocht

Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! Gezocht Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! De wereld om ons heen is volop in beweging. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Groen Dichterbij 8 november 2014 Jan Hassink, Carlijn Wentink en Evelien Janssen Jan.hassink@wur.nl Voorbeelden van groene burgerinitiatieven

Nadere informatie

24 uur lang. aandacht voor vakmanschap van ambtenaren. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman

24 uur lang. aandacht voor vakmanschap van ambtenaren. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Vakmanschap in Beeld: Leren, innoveren en bewegen 24 uur lang aandacht voor vakmanschap van ambtenaren Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Jan van Ginkel, gemeentesecretaris

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Democratic Challenge - Discussiepaper reacties en suggesties zijn welkom via

Democratic Challenge - Discussiepaper reacties en suggesties zijn welkom via Veranderprocessen en overheidsparticipatie Democratic Challenge - Discussiepaper reacties en suggesties zijn welkom via info@democraticchallenge.nl Overheidsparticipatie en Organisatieverandering David

Nadere informatie

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren Jongeren leren organiseren Hoe kunnen jongeren regie hebben over eigen handelen en toch in verbinding zijn met alles om hen heen? Hoe verstaan jongeren de kunst om te bouwen aan netwerken, om een positie

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Eigen en WIJze buurten

Eigen en WIJze buurten Eigen en WIJze buurten Swingen met de kracht en kennis van de wijk. Van en Voor wijkbewoners. Marjanne van Ginneken Community en netwerk leider van Makers en Doeners Grote Beer 980, 3067 MB Rotterdam,

Nadere informatie

KICK OFF. Versterk De Verbinding, Vergroot Je Impact

KICK OFF. Versterk De Verbinding, Vergroot Je Impact KICK OFF Versterk De Verbinding, Vergroot Je Impact INHOUD Toepassing Yes! We Connect voor Kick Offs 3 Visie 4 Opbouw programma 6 Get Ready Get Connected Rock Your Network Cases 22 Prijslijst 25 TOEPASSING

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden Maatschappelijk aanbesteden in vogelvlucht Mark Waaijenberg B&A Groep Maatschappelijk aanbesteden IN PERSPECTIEF 2 Samenleving Terugtreden is vooruitzien Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Verstikkende

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat?

Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat? Business Principles Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat? De Business Principles zijn een nadere uitwerking van de kernwaarden en de strategische thema s. Samen met onze purpose, missie,

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Grenzeloos besturen. Noodzaak én Ambitie. 21 oktober 2016 Ineke Kleine

Grenzeloos besturen. Noodzaak én Ambitie. 21 oktober 2016 Ineke Kleine Grenzeloos besturen Noodzaak én Ambitie 21 oktober 2016 Ineke Kleine 2 Wat is er aan de hand? De samenleving verandert snel en voortdurend, rol overheid verandert, technologie en sociale media hebben enorme

Nadere informatie

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink Samenspel Formeel - Informeel Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink 6/12/2015 Programma - Korte kennismaking; - Ontwikkelingen in de vrijwillige zorg; - Uitgangspunt

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw.

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. onderwijs Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. April 2012 2 Stad & Esch bereidt leerlingen optimaal voor op de

Nadere informatie

Impressie Werkbijeenkomst Coalitie voor Inclusie 30-09-08

Impressie Werkbijeenkomst Coalitie voor Inclusie 30-09-08 Impressie Werkbijeenkomst Coalitie voor Inclusie 30-09-08 Op dinsdag 30 september kwamen zo n 25 mensen in Utrecht bijeen om met elkaar te kijken welke onderwerpen van belang zijn om als Coalitie verder

Nadere informatie

ONBOARDING. introductie nieuwe medewerkers. Versterk De Verbinding, Vergroot Je Impact

ONBOARDING. introductie nieuwe medewerkers. Versterk De Verbinding, Vergroot Je Impact ONBOARDING introductie nieuwe medewerkers Versterk De Verbinding, Vergroot Je Impact INHOUD Toepassing Yes! We Connect voor Onboarding 3 Visie 4 Opbouw programma 6 Get Ready Get Connected Rock Your Network

Nadere informatie

ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN

ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN E-BLOG ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN In carriere Zo worden vergaderingen interessant voor je. 4 simpele tactieken De vergadering is bij uitstek een plaats waar je kunt

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Veranderen in de gemeente Zwijndrecht

Veranderen in de gemeente Zwijndrecht Veranderen in de gemeente Zwijndrecht Praktijkcase organisatieontwikkeling Het succes van organisatieverandering hangt af van de medewerkers. Want: een organisatie bestaat niet, een organisatie wordt gemaakt.

Nadere informatie

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Innovatie in Eersel Eersel onderweg naar 2030 Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Programma Het begrip Innovatie Eerselse innovatiestrategie Strategie in

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

hallo leefwereld! aansluiten bij burgerinitiatieven

hallo leefwereld! aansluiten bij burgerinitiatieven hallo leefwereld! aansluiten bij burgerinitiatieven driedaagse training voor gemeente ambtenaren die verbindend samenwerken met burgerinitiatieven organisatie: de wakkere stad en de all inclusive wijk

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule Werkboek Inhoudsopgave: 1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule 2. Het H.A.R.T. model 2.1. H.A.R.T. staat voor: 2.1.1. Mijn verhaal over oprechte communicatie 2.1.1: Hoofd Gebruik de rest van deze

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

Ondernemer Monumenten Fonds Brabant

Ondernemer Monumenten Fonds Brabant Ondernemer Monumenten Fonds Brabant Ondernemer Monumenten Fonds Brabant NV Monument Fonds Brabant krijgt een nieuwe marktrol Tot op heden is NV Monumenten Fonds Brabant (MFB) de organisatie in Brabant

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze Een goede buur De deur staat altijd open en de koffie is heerlijk. Het servies misschien niet helemaal jouw smaak, maar toch vertrouwd. Hier kom je graag voor een wijze raad, een vernieuwend idee of een

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Vanaf 9.15 werd het druk bij Cubiss in Tilburg. Zo n 45 co-creanten verzamelden zich in de vergaderruimte om mee te denken over de Online Academy,

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

Bijeenkomst opschaling. Divosa 1 februari 2013

Bijeenkomst opschaling. Divosa 1 februari 2013 Bijeenkomst opschaling Divosa 1 februari 2013 Opschaling Vooral veel uitdagingen kansen, bedreigingen In de sheets een impressie van wat de deelnemers aan de masterclass bedachten. Antwoord op de vraagstukken

Nadere informatie

ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER

ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER Inhoud Kerngebied Veemarktkwartier door Rob Crul / Van de Ven Architectuur door Ed Bergers & Elisabeth Boersma / BBE Gedachten over ideale werkplek door Joost Beelenkamp

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Maak het verschil. Jaarverslag Talentcoach 2015 kort & bondig.

Maak het verschil. Jaarverslag Talentcoach 2015 kort & bondig. Maak het verschil Jaarverslag Talentcoach 2015 kort & bondig www.talentcoach.nl Het succes van Talentcoach Talentcoach gelooft dat iedereen in onze samenleving succesvol kan zijn. Pas als je je bewust

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk aanbesteden?

Wat is maatschappelijk aanbesteden? Wat is maatschappelijk aanbesteden? Bij maatschappelijk aanbesteden gaat het om: Publieke taken (waarvoor de overheid eindverantwoordelijk is) die (deels) worden overgedragen aan (combinaties van) burgers/

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 Deze profielschets is tot stand gekomen nadat de gemeenteraad uitgebreid heeft ingezet op het horen van meningen over het gewenste profiel van de

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving?

Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving? Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving? PlattelandsParlement Gelderland 2017 3 februari 2016 Ben van Essen Ben van Essen: even voorstellen Senior-strateeg provincie Limburg (tot

Nadere informatie

Kaartenset in gesprek met burgerinitiatieven

Kaartenset in gesprek met burgerinitiatieven 1 Kaartenset in gesprek met burgerinitiatieven Aan de hand van de vijf volgende categorieën (Samen, Eigenaarschap, Slagkracht, Noodzaak en Ruimte) kunnen we burgerinitiatieven gaan bevragen, met hen in

Nadere informatie

Hoe word je een gemeente van de nieuwe werkelijkheid?

Hoe word je een gemeente van de nieuwe werkelijkheid? Hoe word je een gemeente van de nieuwe werkelijkheid? Visie is KEY 6 april 2017 Overheidsparticipatie een nieuw DNA 6 CMOSTAMMACADEMIES Pijler 1 Een energieke samenleving 2 maart Pijler 2 Visie en strategie

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Aftellen. Toekomst. naar de. 10 opwindende voorstellen om door te gaan

Aftellen. Toekomst. naar de. 10 opwindende voorstellen om door te gaan Aftellen naar de Toekomst 10 opwindende voorstellen om door te gaan Tekst: Eelco Koolhaas en Kees Le Blansch Vormgeving: Machiel Pleijsier en Dennis Wijmer Video: Jasper Masthoff Muziek: Bart Kiers Leve

Nadere informatie

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster.

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster. Het MNF Concept Een concept voor bibliotheken om een (vernieuwde) positie, identiteit en nieuwe vormen van dienstverlening vorm te geven. En hun waarde te kunnen aantonen, die zoveel meer is dan geld en

Nadere informatie

netwerk platform inspiratiebron nieuwe vorm van democratie G250 werkt! 2015 - Terugblik

netwerk platform inspiratiebron nieuwe vorm van democratie G250 werkt! 2015 - Terugblik G250 werkt! in 2016 De G250 werkt! staat voor: Een netwerk van bewoners, ondernemers, professionals en ambtenaren uit de Pijp, die structureel samen willen bijdragen aan de ontwikkeling van de wijk. Een

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Netwerkgroep Pedagogisch Burgerschap. Pittig, warm, hartelijk, inspirerend en activerend WELKOM

Netwerkgroep Pedagogisch Burgerschap. Pittig, warm, hartelijk, inspirerend en activerend WELKOM Netwerkgroep Pedagogisch Burgerschap Pittig, warm, hartelijk, inspirerend en activerend WELKOM Ouders in debat Samen versterken wij onze stem Inclusief universum NETWERK PBS Community of Practice Lerend

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

Versterken coöperatieve impact

Versterken coöperatieve impact Versterken coöperatieve impact Wat gaan we doen om samen een dam op te werpen tegen de gevolgen van dementie? ledenbijeenkomst dinsdag 7 februari 2017 9.30 uur Welkom en introductie (Mijke Nouwen) 9.40

Nadere informatie

elimineer De Burger!

elimineer De Burger! elimineer De Burger! (tegenover de Tweede Kamer in Den Haag) When the winds of change are blowing some people are building shelters, while others are building windmills (Chinees gezegde) Compactere overheid,

Nadere informatie

1 Aanbevolen artikel

1 Aanbevolen artikel Aanbevolen artikel: 25 november 2013 1 Aanbevolen artikel Ik kan het, ik kan het zélf, ik hoor erbij Over de basisingrediënten voor het (psychologisch) welzijn Een klassieke motivatietheorie toegelicht

Nadere informatie

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Waarom doe je dat? dr. Cees van den Bos Programma-manager Participatie & Vrijwillige Inzet, Rijnstad Arnhem c.vdbos@via-arnhem.nl Nederland Wereldkampioen Vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Buurtcommunities: zorg van onderop

Buurtcommunities: zorg van onderop Buurtcommunities: zorg van onderop Interview met Mellouki Cadat over Doe- Democratie artikel - 17 maart 2015 voor Doe-Democratie. Pakhuis De Zwijger in Amsterdam organiseert op maandag 23 maart samen met

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt Positionering De Klankhof en t Kofschip, Etten-Leur Kernwoorden: Je mag er zijn Vertrouwen Positief kijken naar jezelf en anderen Meervoudige intelligentie Samen de merkbelofte van De Klankhof t Kofschip:

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Welkom. A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven

Welkom. A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven Welkom A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven Een tijdperk van veranderingen of een verandering van tijdperk? 2016: van 60 100% Taakvolwassenheid

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Voor een Duurzame werkomgeving. MVO4Holland www.mvo4holland.nl

Voor een Duurzame werkomgeving. MVO4Holland www.mvo4holland.nl Voor een Duurzame werkomgeving MVO4Holland www.mvo4holland.nl EEN D U U R Z A M E W E R K O M G E V I N G? Een duurzame werkomgeving? Onze overtuiging: Iedereen heeft recht op een zinvolle werkplek! De

Nadere informatie

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet!

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Webseminar Ritsen vanaf hier 27 oktober 2009 Janny den Bakker Organisatie & Change Consultant ING Janny den Bakker-Knottnerus Organisatie

Nadere informatie