Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen."

Transcriptie

1 Beleggingsstrategieën met trackers White paper series Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Copyright Armgard Investment Management

2 Intro Trackers zijn bezig aan een ongekende groei aan populariteit onder beleggers. In recente jaren is er voor meer dan 2000 miljard dollar aan trackers uitgegeven door banken en gespecialiseerde fondshuizen. Er is in de loop der jaren een enorm assortiment aan trackers op de markt gekomen. Overigens wordt er buiten de Nederlandse markt meestal over ETF s gesproken. Exchange Traded Funds. In deze whitepaper wordt de term Tracker gehanteerd. In dit document wordt een bepaalde basiskennis van de belegger verondersteld. Voor deze basiskennis verwijzen wij graag naar de whitepaper Trackers voor elke belegger wat lekkers. Deze kunt u downloaden op Waarom deze whitepaper? Door de enorme groei aan verschillende trackers zijn ook de mogelijkheden voor de belegger enorm toegenomen. Mogelijkheden die ervoor zorgen dat de risico s voor de belegger beter gemanaged kunnen worden en de kansen op het behalen van rendement voor de particuliere belegger toenemen. Copyright Armgard Investment Management

3 Om deze mogelijkheden goed te benutten heeft Mike Willems, tracker specialist en managing partner van Armgard investment Management zijn kennis en ervaring in dit document gestopt. Natuurlijk kunt u na het lezen van dit document ook besluiten dat u het beheer van uw vermogen liever overlaat aan de specialist zelf. Dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Armgard Investment Management via Copyright Armgard Investment Management

4 Basisstrategieën Strategische keuzes Strategisch beleggen met trackers Als belegger heeft u beleggingsdoelen. Dit kunnen subjectieve doelen zijn zoals bijvoorbeeld een vervroegd pensioen, een boot of een wereldreis. Daarnaast heeft u eventueel objectieve doelen zoals een bepaald bedrag of een specifiek in een concreet geldbedrag uit te drukken doel. Om dat doel te bereiken heeft u een bepaald rendement nodig. Dat rendement is afhankelijk van uw startvermogen en de hoeveelheid gelden die u in de loop van de jaren aan het initiële bedrag toevoegt. Doelstelling Het kan zijn dat uw startvermogen te laag is en dat u een heel hoog rendement moet behalen om uw uiteindelijke doelstelling te behalen. Hoe hoger uw rendement is hoe hoger het risico dat u loopt dat u uw doelstelling niet haalt. Uiteindelijk is dit een afweging die u zelf moet maken maar een beleggingsadviseur kan uw helpen met berekeningen en adviezen. Samen met u kan hij bepalen wat in uw geval de beste risicorendement verhouding van uw portefeuille is. Daarnaast zal hij op een regelmatige basis toetsen of de doelstellingen nog kloppen met de behaalde rendementen. Zorg ervoor dat uw adviseur of vermogensbeheerder dit ook doet. Verdeling Wanneer uw rendement en risicodoelstellingen bepaald zijn moet er een portefeuille opgebouwd worden die deze doelstellingen zo Copyright Armgard Investment Management

5 dicht mogelijk benaderd. Vaak wordt er dan een strategische verdeling over de diverse beleggingscategorieën gemaakt. Deze verdeling kan er als volgt uitzien: 30% aandelen 40% obligaties 20% vastgoed 10% alternatieve beleggingen Daarnaast worden er bandbreedtes afgesproken, bijvoorbeeld aandelen moeten tussen de 20% en de 40% blijven. Waarbij de beheerder dus de tactische vrijheid heeft om (in dit voorbeeld) de weging in aandelen te verhogen naar 40% als hij/zij denkt dat het een goede periode voor aandelen is en te verlagen naar 20% als hij/ zij denkt dat het een slechte periode voor aandelen is. Bandbreedtes Overigens is deze traditionele manier van omgaan met bandbreedtes binnen een strategische verdeling ook alweer ouderwets te noemen. De snelle bewegingen op de markten en de extreme uitslagen in de verschillende beleggingscategorieën vragen soms om harder in te grijpen in de strategische keuzes. Want waarom zou je gedwongen moeten worden om in een beleggingscategorie te beleggen waarvan alle signalen op rood staan? Of nog erger dat je aandelen bij moet kopen omdat je onder de bandbreedte uitkomt terwijl het laatst wat je wil op dat moment is iets kopen wat er slecht bij ligt? Voor de invulling van de diverse beleggingscategorieën heeft de Copyright Armgard Investment Management

6 beleggingsadviseur verschillende mogelijkheden. Grofweg zijn er twee mogelijkheden direct en indirect. Direct Bij direct beleggen koopt de belegger rechtsreeks aandelen in bedrijven of obligaties of vastgoed. Om een goede spreiding in de portefeuille te verkrijgen moeten er veel verschillende aandelen en obligaties in de portefeuille opgenomen worden. Dat kan leiden tot tientallen beleggingen en daarmee een soms onoverzichtelijke beleggingsportefeuille. Direct beleggen in grond-stoffen of het toepassen van ingewikkelde beleggingsstrategieën zoals hedgefunds dat doen is vrijwel niet mogelijk voor de particuliere belegger. Indirect Voor een indirecte belegging heeft de belegger de keuze uit beleggingsfondsen, derivaten of trackers. De grote opkomst van trackers is voor een belangrijk deel te danken aan het onvermogen van beleggingsfondsen om op langere termijn een rendement te behalen dat hoger ligt dan de index waar het fonds zich mee vergelijkt of zou moeten vergelijken. De extra kosten die met een beleggingsfonds gemoeid gaat komt direct ten laste van de rendementen. Steeds meer beleggers kiezen er daarom voor om een Copyright Armgard Investment Management

7 belangrijk deel, of soms de gehele portefeuille in te richten met trackers. Door de goedkopere kostenstructuur ten opzichte van zelf actief handelen of te beleggen via beleggingsfondsen geeft dit direct een 1-0 voorsprong. Het beleggen via een beleggingsfonds geeft al snel 2% meerkosten dan via de trackers. Op een bedrag van over een periode van 20 jaar is dit een bedrag van ! Een bedrag dat het beleggingsfonds dus beter moet renderen dan de index om het voor u aantrekkelijk te maken om in dat beleggingsfonds te beleggen. Dat is dan nog exclusief de risico s die wellicht in het beleggingsfonds een stuk groter kunnen zijn dan de index waar het fonds mee vergeleken wordt. Nu gaan we kijken hoe je een goed gespreide portefeuille kan inrichten en hoe u als belegger snel kan inspelen op veranderende marktomstandigheden. Strategische keuze invullen met trackers. De strategische keuze kan geheel ingevuld worden met trackers. Zo zou een strategische portefeuille met de verdeling 30% aandelen, 40% obligaties, 20% vastgoed, en 10% alternatieve strategieën als volgt ingericht kunnen worden: 15% Ishares DJ Euro stoxx 50 10% SPDR Trust S&P 500 index 5% Ishares MSCI Far East Ex-Japan 20% Easy ETF FTSE/EPRA European Property Index 30% Lyxor Euro Gov. Bond 1-3 YR 10% Ishares Iboxx liquid Corporates 10% Lyxor Winton Capital Management Copyright Armgard Investment Management

8 Spreiding binnen de beleggingscategorie. U ziet hierboven dat het heel goed mogelijk is om ook binnen de verschillende beleggingscategorieën spreiding aan te brengen. Zo is het aandelengedeelte opgedeeld in een gedeelte Amerikaanse aandelen, Emerging markets en een gedeelte Europese aandelen. Valutarisico In het kort kunnen we melden dat het vaak mogelijk is om valutarisico uit te sluiten door een tracker te kopen die wel de buitenlandse index volgt maar de valuta risico s afdekt. Een voorbeeld hiervan is de tracker van Ishares S&P 500 Monthly Euro Hedged. Aanpassen strategische spreiding De strategische spreiding is in principe voor de lange termijn. Maar er zijn omstandigheden te bedenken waardoor een lange termijn strategie aangepast moet worden. De meest simpele is misschien wel tijd zelf. Naarmate de aan het beleggingsdoel gekoppelde einddatum dichterbij komt is er waarschijnlijk een moment waarop de portefeuille defensiever ingericht moet gaan worden. Zo wordt er in de laatste periode niet het risico gelopen dat de behaalde rendementen alsnog door een negatieve beurs als sneeuw voor de zon verdwijnen. Overigens is dat laatste ook een reden om met nog een veel langere horizon voor de boeg alsnog de strategische allocatie drastisch aan te passen. Looptijd verkorten van obligaties Wanneer de strategische spreiding wordt aangepast kan dat met trackers snel en goedkoop gedaan worden. Zo kan u bijvoorbeeld de looptijd van de obligaties simpelweg verkorten door te switchen van een tracker die belegt in obligaties met een met een looptijd van 7 tot 10 jaar naar een tracker met een looptijd van 1 tot 3 jaar. Bijvoorbeeld van Ishares Barclays Capital Euro Government bond 7-10 YR naar Ishares Barclays Capital Euro Goverment Bond 1-3 YR. Copyright Armgard Investment Management

9 Aandelen belang verminderen of risicoprofiel verlagen Een logische keuze is om het risico van een portefeuille te verlagen door de hoeveelheid aandelen te verlagen ten gunste van bijvoorbeeld obligaties. En dit zal ook makkelijk en snel kunnen aangezien trackers liquide zijn en dus snel verhandeld kunnen worden. Daarnaast is het mogelijk om het risicoprofiel van de aandelen te verlagen door minder volatiele markten te overwegen en/of door trackers te overwegen die beleggen in minder volatiele sectoren die beter blijven liggen ten tijden van economische crisis. Voorbeelden hiervan zijn trackers die beleggen in voedingsaandelen of farmacie aandelen. Bijvoorbeeld de Ishares Stoxx Europe 600 Food & Beverage tracker en de Ishares Stoxx Europe 600 Health care tracker. Ook kan er gekozen worden voor aandelen die meer dividend uitkeren. Vaak zijn dit ook de aandelen die minder heftig bewegen in tijden van economische neergang. Ook de beleggingscategorieën zoals vastgoed en grondstoffen kunnen razendsnel ingeruild worden door gebruik te maken van trackers. De enige uitzondering hierop zijn trackers op alternatieve strategieën zoals hedgefondsen en CTA s. Deze handelen slecht eens per week maar vanwege hun vrijheid qua beleggen is dat ook van minder belang. Deze fondsen kunnen immers zelf switchen tussen vermogenscategorieën en cash. Zo is het dus binnen één dag mogelijk om 90% van de portefeuille om te zetten naar een meer behoudende en defensievere portefeuille. Copyright Armgard Investment Management

10 Tactische allocatie met trackers Binnen een strategische verdeling is er vaak sprake van een bandbreedte die de beheerder de ruimte geeft om in te spelen op economische of geopolitieke ontwikkelingen. Ook trends kunnen een reden zijn om bandbreedtes binnen een strategische verdeling te benutten. Meer hierover op pagina 18 in het hoofdstuk trends strategieën met trackers. Wanneer de beheerder een ontwikkeling ziet die reden is om de verdeling in de portefeuille aan te passen dan is dit met trackers snel en goedkoop uit te voeren. Wanneer er echter grote aantallen directe beleggingen verkocht moeten worden, bijvoorbeeld dertig verschillende aandelen in diverse landen, dan vraagt dat een hoop meer aandacht en zorg. Zeker wanneer er sprake is van een belegging in een bedrijf of obligatie waar weinig liquiditeit in is. Immers als er weinig omzet Copyright Armgard Investment Management

11 is in een aandeel kan het goed mogelijk zijn dat de prijs behoorlijk moet zakken om een koper te vinden. Vooral bij obligaties kan dit gemakkelijk gebeuren. Vaak neemt de liquiditeit in een obligatie in de loop der jaren af. Automatische aanpassingen Daarnaast zal er door te beleggen in een tracker tactische aanpas-singen gedaan kunnen worden zonder dat je daar als belegger zelf op hoeft te letten. Wijzigingen in een index kan voor een belegger een reden zijn om een aandeel te verkopen en te kopen. Dit gebeurt bij een tracker automatisch. Of je kunt als belegger de voorwaarde hebben dat je alleen in triple A obligaties belegt. Mocht er door een rating agency zoals Moody s of Standard en Poors besloten worden om een land of een bedrijf een lagere rating te geven dan zal dat bij een tracker die alleen in triple A obligaties belegd direct worden aangepast. Tactische aanpassingen door accenten te verleggen zijn ook met trackers goed mogelijk. Als de beheerder angst heeft voor een toenemende inflatie zal de verwachting van de beleger zijn dat de rente omhoog gaat. Bij een stijgende rente dalen de obligaties. En hoe langer de obligatie loopt hoe harder deze in prijs zal dalen. In de financiële wereld noemt men de term waarmee de gemiddelde looptijd van een obligatie wordt uitgedrukt de duration. Een obligatie portefeuille met een duration van 6 zal bij 1% rentestijging 6% in waarde dalen. Maar zal bij een rentedaling de obligatie portefeuille met 6% stijgen. Deze verwachting kan de beheerder bespelen door te beleggen in kortlopende obligaties. Dit is eenvoudig te doen door in obligatietrackers met een korte looptijd te beleggen. Ook kan de beheerder er voor kiezen om alle risico op de obligatieportefeuille tot nul te reduceren door de gelden te beleggen in een geldmarkttracker. Het potentieel rendement is een stuk lager maar er is geen risico op de hoofdsom door een stijging van de rente. Copyright Armgard Investment Management

12 Grondstoffen strategieën Na een jaar met krankzinnige prijsstijgingen nemen de agrarische basisproducten volgend jaar weer in waarde toe, zij het wat minder stevig dan in Vooral suiker en granen zullen de komende maanden hard in prijs stijgen. Zowel op de korte termijn als de lange termijn is men bullish, voorspellen Londense handelaren. Zo luide de intro van artikel uit de Telegraaf van eind Vraag en aanbod Wie wil beleggen in deze sector moet weten dat meerdere factoren van invloed zijn op de prijsvorming. Uiteraard is vraag en aanbod nog steeds de bepalende factor maar in deze sector kan het aanbod om verschillende redenen snel veranderen. Door droogte of overvloedige regenval kunnen oogsten mislukken waardoor er snel een tekort kan ontstaan op de markt met als gevolg het veel duurder worden van deze producten. Zo hebben we dit jaar gezien dat, door de mislukte graanoogst vanwege de droogte in Rusland en de Oekraïne, de graanprijs flink steeg. De suikeroogst in Brazilië werd bedreigd door overvloedige regenval en zorgde voor een stijgende suikerprijs. Maar ook politieke onrust in een land kan zorgen dat de prijs van een agrarisch product stijgt of hoog blijft. Dat zien we bijvoorbeeld in Ivoorkust dat 40% van de wereldproductie van cacao voortbrengt. Copyright Armgard Investment Management

13 Speculatie Door de komst van beleggingsfondsen, trackers en andere afgeleide producten hebben steeds meer partijen de agrarische basisproducten ontdekt als belegging. In het verleden waren voornamelijk handelaren in agrarische producten en hedgefondsen actief op deze markt. De vraag is nu alleen of de prijs van de agrarische producten nog wel een reële prijs tussen de werkelijke vraag en aanbod vertegenwoordigen. Ik denk van niet. Doordat er tegenwoordig veel meer beleggers actief zijn op de agrarische grondstoffenmarkt hebben we te maken met speculatie. Een kleine stijging in prijs of het mislukken van een oogst lokt beleggers om te gaan investeren met als gevolg een gigantische koersstijging. Datzelfde effect krijgen we bij een kleine prijsdaling. Iedereen wil weer (short) verkopen waardoor de prijs heftiger daalt. Copyright Armgard Investment Management

14 Supercycle Volgens het artikel in De Telegraaf zijn de voedingsgrondstoffen in een supercycle terecht gekomen die nog decennia lang aanhoudt. De wereld telt over veertig jaar negen miljard mensen. Tot 2050 krijgt de wereld er alleen maar monden bij om te voeden. Of hierdoor de voedselprijzen zullen blijven stijgen de komende jaren is maar de vraag. Varkenscyclus Iedereen die economieles op school heeft gehad kan zich de varkenscyclus herinneren. De varkenscyclus is het verschijnsel in de economie dat overschotten en tekorten van een bepaald product elkaar afwisselen, doordat aanbieders massaal reageren op de hoogte van de prijzen, maar tegen de tijd dat deze reactie doorwerkt op het aanbod, is de prijs alweer omgeslagen. De term varkenscyclus is afgeleid van de varkenscyclus die optreedt in de varkenssector. Het aanbod en de prijs van varkens wisselt namelijk sterk in de loop der jaren, doordat varkensfokkers massaal gaan uitbreiden op het moment dat de prijzen hoog zijn, met als gevolg dat er in volgende jaren een overschot ontstaat. Vanwege de lage prijzen worden dan veel varkensfokkerijen gesloten of ingekrompen, zodat het aanbod daalt en de prijzen weer stijgen waarna de cyclus opnieuw begint. In de agrarische sector is dat ook van toepassing. Als de prijs de pan uitrijst, zullen boeren meer gaan verbouwen of overstappen naar een ander gewas. Het gevolg hiervan is meer aanbod waardoor de prijs zal dalen. Dit heeft echter tijd nodig omdat je niet van vandaag op morgen een volwassen plant hebt gekweekt. Copyright Armgard Investment Management

15 Buy en hold werkt niet Als we de afgelopen tien jaar kijken naar het koersverloop van de agrarische basisproducten dan zien we dat de koers zich steeds beweegt rond hetzelfde niveau. We zien een periode van stijging en na twee jaar zijn we weer terug op het oude niveau. Het kan met de varkenscyclus te maken hebben en of dat in de toekomst ook zo blijft is de vraag. Koersverloop Agriculture 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40, Agriculturetracker Als u wilt beleggen in agrarische basisproducten dan is dat heel goed te doen met trackers. Ons advies is om niet te gaan beleggen in één agrarisch product maar om spreiding aan te brengen. Er is een tracker op de DJ-UBS Agriculture Sub-Index uitgegeven door Barcays met een notering op NYSE Euronext. In deze index zitten zeven agrarische basisgrondstoffen zoals o.a. suiker, koffie, katoen en maïs. Of je voor de lange termijn moet beleggen in deze sector is maar de vraag. Hou de koers goed in de gaten en zodra de prijzen beginnen te zakken verkoop de tracker. Of deze belegging bij u past kan ik zo niet zeggen. Voordat u gaat beleggen moet u eerst overleggen met uw financieel adviseur. Copyright Armgard Investment Management

16 Trackers gebruiken om een bepaalde sector te bespelen Misschien heeft u de overtuiging dat een bepaalde sector het de komende periode beter gaat dan doen dan een andere sector. Bijvoorbeeld de voedingssector. Wanneer u een indextracker koopt dan spreid u uw beleggingen over verschillende sectoren en zult u geen voordeel hebben van uw specifieke visie. Via trackers is het steeds meer mogelijk om te beleggen in sectoren. Zo kunt u bijvoorbeeld de tacker IShares STOXX Europe 600 Food & Beverage kopen en daarmee profiteren van een stijging van deze sector terwijl de rest van de markt niet stijgt of eventueel daalt. Natuurlijk loopt u hiermee ook een groter risico juist omdat u speculeert op slechts een onderdeel van een bredere index. Als u het verkeerd ziet kan uw belegging ook slechter renderen dan een brede index tracker. Armgard biedt vermogensbeheer op basis van de volgende filosofie: Liquiditeit + Transparantie + Flexibiliteit + Eenvoud = Rendement Spreekt u dat aan? Volg ons op Twitter, LinkedIn, of via onze Blog. Natuurlijk kunt u ook bellen voor een geheel vrijblijvende afspraak op of mailen naar Copyright Armgard Investment Management

17 Met trackers naar het buitenland Uit het oogpunt van spreiding maar ook wanneer u een specifiek land als aantrekelijke belegging beschouwd kunt u tegenwoordig snel aan de portefeuille toevoegen door een tracker op een buitenlandse index te kopen. Zo kunt u bijvoorbeeld speculeren op een opleving van de Colombiaanse economie met de Global X FTSE Colombia 20 ETF. Of de Indonesische groei in uw portefeuielle openemen door te beleggen in de IShares MSCI Indonesia Investable Market Index Fund. Interesse in meer beleggingsinformatie waar u echt wat aan heeft? Volg ons op twitter of meld u aan voor de nieuwsbrief. Ga nu naar Copyright Armgard Investment Management

18 Momentum indicator als oplossing voor trendvolgende beleggers De Momentum indicator is geschikt voor het selecteren van de beste fondsen. Met deze indicator streeft u naar een optimaal resultaat in uw tracker portefeuille door in te spelen op trends in de tracker markt. Bij de Momentum strategie wordt uw portefeuille op basis van een resultatenoverzicht periodiek aangepast. Het resultatenoverzicht geeft aan welke trackers een stijgende of dalende lijn hebben laten zien over een bepaalde periode in het verleden. De basis van deze strategie is dat tracker resultaten uit het verleden de in- en uitstapmomenten in uw tracker portefeuille bepalen. De momentum indicator zorgt ervoor dat u goed presterende fondsen in uw portefeuille opneemt en profiteert van trends op de markt. Er is de afgelopen tijd enorm veel onderzoek naar de Momentum indicator geweest waarin naar voren komt dat deze strategie werkt. Momentum wordt door onderzoekers gezien als een van de krachtigste indicatoren voor het genereren van inkomsten, maar de indicator is nog redelijk onbekend bij het beleggingspubliek. Over de manier hoe Momentum moet worden ingezet bestaat echter meer onduidelijkheid. Momentum is een indicator die de huidige koers van een tracker vergelijkt met de koers uit het verleden. De vergelijkingsperiode van de indicator kan variëren. Daarnaast kan ook de periode dat een tracker wordt vastgehouden bij deze strategie variëren. Er wordt ook wel gesproken over het Momentum en de hold. Copyright Armgard Investment Management

19 Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag over hoe lang u uw trackers moet vasthouden en wat de duur van de vergelijkingsperiode dient te zijn. Hans Kupers stelt op basis van zijn onderzoek op de website beleggersonline dat er bij een Momentum periode van 52 weken en 26 weken de grootste outperformance wordt behaald als de daarbij behorende hold periode ongeveer de helft bedraagt. Om de eventuele perfecte Momentum- en hold periode te achterhalen is verder onderzoek noodzakelijk. De Momentum indicator ziet er in formulevorm als volgt uit: Momentum = Koersvandaag - Koersvandaag n. In deze formule staat n voor het aantal dagen. Wat er voor n moet worden ingevoerd is dus afhankelijk van de gekozen momentum periode. Bij een Momentum boven nul is er sprake van een stijgende lijn. Er kan een onderscheid worden gemaakt in tracker Momentum strategieën. Zo zijn er de geografische, stijl, sector en de volatiliteitstrategie. Bij deze verschillende strategieën variëren de perspectieven van waaruit er naar de prestaties van fondsen wordt gekeken. Dit heeft logischerwijs ook gevolgen voor uw portefeuille Copyright Armgard Investment Management

20 en resultaten. De grafiek geeft een overzicht van de hypothetische outperformences van een aantal verschillende tracker Momentum strategieën. Een hypothetische curve van de vermogensgroei bij een investering van $100. Verwijzing naar onderzoeken: Het voordeel van Momentum is dat met behulp van deze indicator de beste fondsen op de tracker markt worden gefilterd. Emotie met betrekking tot uw beleggingsbeslissingen wordt bij deze strategie uitgeschakeld. Daarnaast is deze tracker strategie een stuk goedkoper dan wanneer u zou beleggen in een beleggingsfonds, terwijl de resultaten op zijn minst vergelijkbaar zijn. Het nadeel van Momentum is dat deze indicator nogal grillig is. Bepaalde koersuitschieters in het verleden kunnen een verkeerd signaal afgeven. Dit probleem kan enigszins worden opgelost door gebruik te maken van weekkoersen in plaats van dagkoersen. In weekkoersen zit namelijk minder ruis dan in dagkoersen. Deze momentum strategie is overigens een onderdeel van de door Armgard investment management gehanteerde beleggingsstrategie. Door gebruik te maken van een combinatie van verschillende strategieën is het mogelijk het rendement te verbeteren en het risico te verlagen. Kijk voor onze resultaten op Copyright Armgard Investment Management

21 Tracken van valuta s Een belegger die wenst te handelen in valuta s doet dit op de zogenaamde Foreign Exchange (Forex) markt. Op de Forex markt wordt 24 uur per dag gehandeld in valuta s en kan men geld verdienen door voorspellingen te doen omtrent de waardestijging of daling van bepaalde valuta s ten opzichte van andere valuta s. Op de tracker markt is er echter ook een manier om te handelen in valuta s. Dit doet u door te beleggen in valuta trackers of currency ETFs zoals de Amerikanen het noemen. U kiest voor een valuta tracker indien u wenst handelen in een valuta zonder daadwerkelijk die valuta te kopen. Het handelen in valuta s is over het algemeen populair om valutarisico s in portefeuilles af te dekken of omdat men een bepaalde visie heeft waarom een valuta in waarde zou kunnen toe-of afnemen ten op zichtte van een ander valuta. Ook neemt de populariteit om te handelen in valuta s toe op het moment dat er een neerwaartse beweging zichtbaar is in andere financiële producten, zoals aandelen en opties. De verwachting is daarom dat de populariteit van de valuta tracker in de nabije toekomst nog wel zal aanhouden of zelfs toenemen. Copyright Armgard Investment Management

22 Stel u heeft in uw portefeuille een tracker met Amerikaanse aandelen waar u goede verwachtingen van heeft, maar u bent niet zo optimistisch over de waardeontwikkeling van de US Dollar vanwege de gigantische staatsschuld. Dan kan het wel eens zijn dat een waarde daling van de US Dollar de winst op uw aandelen teniet doet of zelf zorgt voor een verlies. Dit risico kunt u afdekken door het kopen van een valuta tracker waarbij u inspeelt op de daling van de US Dollar ten opzicht van de euro. Maar er zijn tegenwoordig ook trackers te koop die het valutarisico zelf al afdekken. Dit zijn de currecy hedged ETFs die o.a te verkrijgen zijn in euro s, US Dollars en Canadese Dollars. Beleggers die investeren in een valuta tracker maken winst op het moment dat de valuta( s) meer waard wordt ten opzichten van een tegengestelde valuta. Het is echter ook mogelijk om in te spelen op de daling van een bepaalde valuta door simpelweg de tracker van een tegenhanger van die valuta te kopen. Maar let goed op wat u koopt. Het beleggen in valuta trackers kan nog al wat verwarring geven in de naam. Bepaal uw visie goed en bestudeer de tracker goed voordat u hem koopt. Als u denk dat de US dollar gaat dalen ten opzicht van de euro dan kan het best zijn dat u een tracker moet kopen met die uitgaat van een stijging van de euro ten opzichte van de US Dollar. De ETFS Long EUR Short USD van ETF securities geeft duidelijk aan in de naam hoe de tracker werk, namelijk een stijging van de euro. Maar wat geeft de ipath EUR/USD Exchange Rate ETN van Barclays aan in deze naam? Het voordeel van valuta trackers is dat het handelen erin twee tot drie keer goedkoper is dan direct te handelen in valuta s. Daarnaast is men bij valuta trackers niet verplicht om 24 uur per dag actief te zijn op de Forex markt. Een nadeel van valuta trackers is dat er slecht Copyright Armgard Investment Management

23 een beperkte keuze is. Een ander nadeel is dat u als belegger niet zo n hoge leverage ontvangt als bij het direct handelen in valuta s. De leverage is de hefboomwerking en geeft de verhouding weer tussen de waardeverandering van de index die wordt getrackt en wat er uiteindelijk wordt uitgekeerd door het fonds. Waar de Forex markt handelaren een leverage bieden van wel meer dan 25:1 is de hoogste leverage op valuta trackers 3:1. Dat betekent voor de valuta tracker in dit geval dat er bij een waardestijging van de onderliggende index van 1% door het fonds 3% wordt uitgekeerd. Omgekeerd geldt dit ook als de waarde van de onderliggende index daalt met 1%, dat u verlies dan 3% is. De 3% is slechts theoretisch, aangezien hefboom trackers proberen het veelvoud aan rendement te leveren op een dagelijkse basis en niet over de periode dat u de tracker bezit. In economisch slechte tijden worden aandelen en opties minder aantrekkelijk. Alternatieven op dat moment zijn om uw geld relatief veilig te beleggen in obligaties of op een spaarrekening te plaatsen. Maar ook met de huidige euro crisis weet u niet of die obligatie of uw spaargeld nog waarde heeft als de euro klapt. Een goed alternatief om relatief goedkoop te handelen in valuta s kan dan zijn door te beleggen in valuta tracker. Er zijn overigens ook valuta trackers die meerdere valuta s tracken, in plaats van slechts één valuta tracken. Voorbeelden hiervan zijn de ipath Optimized Currency Carry ETN en de PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund. Copyright Armgard Investment Management

White paper series. Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen.

White paper series. Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen. White paper series Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een ETF? 3 2. Kenmerken 4 3. Voordelen 7 4. Welk rendement kan een tracker

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Werkboek voor jonge beleggers 1200 Praagse miniatuur (kleine afbeelding in een boek) van een werkplaats voor manuscripten (geschreven boeken) waar de

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie