HOE KIEZEN... 4 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE KIEZEN... 4 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS... 7"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE HOE KIEZEN... HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS HET ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS OF ASO HET KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS OF KSO.... HET TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS OF TSO HET BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS OF BSO NAAR DE TWEEDE GRAAD GETUIGSCHRIFTEN NAAR DE DERDE GRAAD... DE LEERPLICHT... HET STELSEL LEREN EN WERKEN... Infobrochure van ROC OLB keuzebegeleiding WATHOE KIEZEN NA HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD, maart 0 aanpassing hoe kiezen lessentabellen december 0 aanpassing studierichtingen In deze brochures vermelden we de meest recente informatie waarover we beschikken. Als er wijzigingen doorgevoerd worden in de wetgeving voor het Vlaamse onderwijs trachten we de infobrochure zo vlug mogelijk aan te passen en te publiceren op

3 LEREN EN WERKEN DERDE GRAAD SenSe KSO* SenSe TSO* 7 Voorbereidend jaar hoger onderwijs Voorbereidend jaar hoger onderwijs Specialisatiejaar/ Naamloos jaar ASO KSO TSO BSO 5 ASO KSO TSO BSO TWEEDE GRAAD ASO KSO TSO BSO ASO KSO TSO BSO EERSTE GRAAD tweede leerjaar van de eerste graad (A) beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) eerste leerjaar A eerste leerjaar B Basisonderwijs

4 HOE KIEZEN Een goede studiekeuze maken is niet gemakkelijk. Je moet jezelf leren kennen én weten welke studiemogelijkheden en beroepen er bestaan. Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Je leert je talenten en je interesses kennen binnen en buiten de school. Mooie dingen maken, met cijfers of met taal bezig zijn, met je handen werken, boeken lezen, leiding geven, helpen, alleen werken of in groep, iets verkopen Je schoolresultaten zeggen heel wat over je capaciteiten en je werkhouding (je inzet, concentratie, zelfvertrouwen...). Als je ernstige moeilijkheden hebt met de leerstof wordt slagen in het volgende leerjaar twijfelachtig in studierichtingen waar deze vakken nog meer lesuren krijgen of verder worden uitgediept. Voor sommige studierichtingen zal je ook rekening moeten houden met je gezondheid, de financiële mogelijkheden van je ouders... Je kiest best een studierichting die bij je past. Als je gemotiveerd bent en voldoende aanleg hebt, ga je met meer plezier naar school. Als je geïnteresseerd bent, kan je meer inspanningen leveren. Een studierichting kies je best niet omdat je denkt dat ze meer aanzien heeft. Een té moeilijke studierichting kan leiden tot mislukken en zittenblijven. Te lang in een te moeilijke richting blijven proberen kan tot schoolmoeheid leiden en soms tot zonder diploma de schoolbanken verlaten Een té gemakkelijke richting kan dan weer saai en vervelend worden. Bij dit keuzeproces sta je niet alleen. Je kan een beroep doen op leerkrachten, ouders, vrienden Jij en je ouders kunnen ook terecht bij het CLB als je er zelf niet uitgeraakt. Het CLB kan je helpen een studierichting te kiezen die past bij je aanleg en belangstelling. Alle onderwijsvormen en studierichtingen zijn evenveel waard.

5 kan je helpen bij je studiekeuze. Je vindt er veel informatie over studierichtingen: beschrijvingen, lessenroosters, toelatingsvoorwaarden, adressen Op ouders en leerlingen info SO (secundair onderwijs) vind je infobrochures en beschrijvingen van studierichtingen. 5 Op KaN je INfOrmatIE, spelletjes, filmpjes vinden. Je vindt er ook de data van de studiekeuzebeurs ouders.wordeenheld.be/node/9. In het Beroepenhuis in Gent ontdekken jongeren en hun ouders tijdens de openzondagen een waaier van beroepen en studierichtingen. Vooral technische en praktische beroepen staan in de kijker via een doetentoonstelling. De onderwijsbeurs in Gent wil leerlingen van de de graad basisonderwijs en ste graad secundair onderwijs een beeld geven van het (officieel) secundair onderwijs in de regio Gent. Studiegebieden uit het KSO, TSO en BSO worden voorgesteld via doeactiviteiten. en de cdrom WIE WOrdt Wat? WErK voor durvers. laten je kennismaken met een hele reeks soms onbekende beroepen en sectoren. De cdrom is gratis aan te vragen via de website. Op vind je filmpjes over allerlei beroepen. Ook op de website GO! vind je een aantal filmpjes over beroepsopleidingen De verschillende beroepssectoren hebben soms pagina s op hun website die je op een leuke manier laten kennismaken met de beroepen in hun sector, bijvoorbeeld

6

7 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Het secundair onderwijs kan men in GRADEN indelen. Elke graad omvat minstens twee LEERJAREN. De tweede graad: het de en het de leerjaar. De derde graad: het 5de en het de leerjaar. VIER ONDERWIJSVORMEN vanaf de tweede graad: ASO Algemeen Secundair Onderwijs, KSO Kunstsecundair Onderwijs, TSO Technisch Secundair Onderwijs, BSO BeroepsSecundair Onderwijs. Elke onderwijsvorm omvat een groot aantal STUDIERICHTINGEN. De studierichtingen kunnen gegroepeerd worden in STUDIEGEBIEDEN over de onderwijsvormen heen. Bijvoorbeeld het studiegebied handel omvat de studierichtingen handel, handeltalen, boekhoudeninformatica, secretariaattalen en informaticabeheer van het TSO en kantoor en verkoop van het BSO. Indien je dat wenst, kan je na het de leerjaar nog een 7DE JAAR volgen: ASO: BIjZONdEre WEtENscHappElIjKE vorming een voorbereidend leerjaar op studierichtingen in het hoger onderwijs die een sterke wiskundige voorkennis vereisen, bijv. burgerlijk ingenieur... Het is bedoeld voor leerlingen die studierichtingen met minder wiskunde hebben gevolgd. KSO: een aansluitende SenSe dit zijn sterk beroepsgerichte opleidingen. voorbereidend leerjaren op het hoger onderwijs voor leerlingen die geen KSO hebben gevolgd: BIjZONdErE BEEldENdE vorming, BIjZONdErE muzikale vorming, Bijzondere vorming dans, Bijzondere vorming woordkunstdrama TSO: een aansluitende SenSe, een sterk beroepsgerichte opleiding. BSO: een aansluitend 7de specialisatiejaar of een 7de algemeen jaar. In het BSO kan je het diploma secundair onderwijs slechts na het 7de leerjaar behalen. 7

8 DE LESSENTABEL In het ASO bedraagt de lessentabel maximum (), in het KSO, TSO en BSO maximum lestijden (gesubsidieerd). De lessentabel omvat een: basisvorming de vakken die gemeenschappelijk zijn in alle studierichtingen van een onderwijsvorm. specifiek gedeelte de vakken eigen aan de studierichting. complementair gedeelte Of vrije ruimte scholen vullen dit zelf in met vakken of projecten, begeleid zelf gestuurd leren Het kan gaan om: ondersteuning aan bepaalde leerlingen verdieping van de leerstof NIEuWE vakken om de studierichting te verbreden of aan te sluiten bij jou interesses. De lessentabellen kunnen verschillen van school tot school. Je kan best de infobrochures vergelijken van de verschillende scholen. Het is belangrijk je goed te informeren over de studiemogelijkheden die de school voorziet na het de leerjaar. Een gesprek met directie, coördinator of leerkracht van de afdeling is soms noodzakelijk om de visie van de school op de studierichting te leren kennen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan in de volgende leerjaren. We geven als voorbeeld de lessentabellen van het GO! 8

9 ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS OF ASO In het ASO krijg je hoofdzakelijk theorie, algemene vakken. Het vraagt van de leerlingen een uitgesproken begaafdheid en belangstelling om theorie te verwerken. In het ASO word je voorbereid op een studie in het hoger onderwijs. Hou er rekening mee dat je huidige keuze je verdere studiekeuze in het hoger onderwijs beïnvloedt. STUDIERICHTINGEN EN STUDIEGEBIEDEN ASO De specifieke studierichtingen (S) kan je slechts in een beperkt aantal scholen volgen. Topsport (*) kan je slechts volgen als je over een topsportstatuut beschikt. STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD ASO DERDE GRAAD ASO ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS ECONOMIE GRIEKS LATIJN GRIEKS HUMANE WETENSCHAPPEN LATIJN WETENSCHAPPEN RUDOLF STEINERPEDAGOGIE (S) YESHIVA (S) SPORTWETENSCHAPPEN (S) ECONOMIE MODERNE TALEN ECONOMIE WETENSCHAPPEN ECONOMIE WISKUNDE GRIEKS LATIJN GRIEKS MODERNE TALEN GRIEKS WETENSCHAPPEN GRIEKS WISKUNDE HUMANE WETENSCHAPPEN LATIJN MODERNE TALEN LATIJN WETENSCHAPPEN LATIJN WISKUNDE MODERNE TALEN WETENSCHAPPEN MODERNE TALEN WISKUNDE WETENSCHAPPEN WISKUNDE RUDOLF STEINERPEDAGOGIE (S) (naast algemene en kunstgerichte vakken ook aandacht voor praktische manuele arbeid ) YESHIVA (S) (algemene vorming en joods orthodoxe leer) SPORTWETENSCHAPPEN (S) SPORT (S) WETENSCHAPPEN TOPSPORT (*) WETENSCHAPPEN TOPSPORT (*) WISKUNDE TOPSPORT (*) MODERNE TALEN TOPSPORT (*)

10 0

11 GRIEKS LATIJN GRIEKS LATIJN SPORT WETENSCHAPPEN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ECONOMIE In de TABELLEN vind je de officiële benamingen van de studierichtingen. Scholen kunnen in hun brochures voor de studierichtingen van de tweede graad dezelfde benamingen gebruiken als in de derde graad om deze beter te omschrijven. De inhoud van het complementaire gedeelte kan de tweede benaming leveren van de studierichtingen in de tweede graad. Bijvoorbeeld als het complementair gedeelte ingevuld wordt met moderne talen wordt de studierichting humane wetenschappenmoderne talen, economiemoderne talen genoemd in de brochures van de scholen in plaats van economie... LESSENTABEL VAN HET GO! 00 EERSTE LEERJAAR VAN DE TWEEDE GRAAD ASO Godsdienst/Zedenleer Nederlands Frans Engels Wiskunde Geschiedenis Aardrijkskunde Fysica Biologie Chemie Lichamelijke opvoeding Totaal Basisvorming Economie Gedragswetenschappen Cultuurwetenschappen Wiskunde Biologie Chemie Fysica Latijn Grieks Informatica Sport Totaal Keuzegedeelte Complementair gedeelte TOTAAL

12 HET KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS OF KSO In het KSO krijg je naast algemene vakken ook een artistieke opleiding, zowel in theorie als in praktijk. Je leert kunst begrijpen, aanvoelen en beoefenen. Er zijn drie studiegebieden: ballet, podiumkunsten en beeldende kunsten. Een gesprek met directie, coördinator of een leerkracht van de afdeling is dikwijls noodzakelijk om de visie van de school op de studierichting te leren kennen. Vooral in het studiegebied Beeldende Kunsten en de studierichting WoordkunstDrama onderschatten vele leerlingen de studiedruk en moeilijkheidsgraad van een combinatie van algemene en kunstzinnige vakken. Na de meeste studierichtingen binnen deze onderwijsvorm kan je best verder studeren. Ook hier geldt dat je huidige keuze je studiemogelijkheden in het hoger onderwijs beïnvloedt. Voor de meeste kunstgerichte opleidingen in het hoger onderwijs moet je eerst slagen in een artistieke toelatingsproef. STUDIEGEBIED BEELDENDE KUNSTEN Binnen het studiegebied beeldende kunsten kan men een onderscheid maken tussen studierichtingen met de benaming vorming, kunst of opleiding. VORMING deze studierichtingen zijn de meest theoretische. Je krijgt er meer talen, wiskunde en wetenschappen. KuNst in deze studierichtingen krijg je nog heel wat algemene vakken, maar minder dan in de richtingen die de benaming vorming dragen. OplEIdINg in deze studierichting krijg je het minst aantal uren theorie. Er wordt voldoende artistieke aanleg (creativiteit, tekenvaardigheid, esthetisch gevoel ) verwacht. Mits oefening en begeleiding zal deze aanleg tot uiting komen in de praktijk van het atelier. Naargelang de studierichting kunnen de eisen verschillen. Daarnaast moet je geïnteresseerd zijn in kunstgeschiedenis en hedendaagse kunstuitingen. STUDIEGEBIEDEN BALLET EN PODIUMKUNSTEN De school kan (geen verplichting) een geschiktheidsproef organiseren voor deze studierichtingen. Die geschiktheidsproef is éénmalig. Als je slaagt geldt dit voor de hele duur van je opleiding. De proef peilt naar je artistieke aanleg. De algemene vakken situeren zich op het niveau van de richtingen met de benaming kunst (zie beeldende kunsten).

13 STUDIERICHTINGEN EN STUDIEGEBIEDEN KSO Alle studierichtingen kan je slechts in een beperkt aantal scholen volgen. STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO BALLET BEELDENDE KUNSTEN PODIUM KUNSTEN BALLET ARTISTIEKE OPLEIDING AUDIOVISUELE VORMING BEELDENDE EN ARCHITECTURALE KUNSTEN BEELDENDE EN ARCHITECTURALE VORMING DANS MUZIEK WOORDKUNST DRAMA BALLET MODERN BALLET ARTISTIEKE OPLEIDING AUDIOVISUELE VORMING ARCHITECTURALE EN BINNENHUISKUNST TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST VRIJE BEELDENDE KUNST INDUSTRIËLE KUNST ARCHITECTURALE VORMING BEELDENDE VORMING DANS MUZIEK WOORDKUNST DRAMA

14 WOORDKUNST DRAMA MUZIEK DANS BEELDENDE EN ARCHITECTURALE VORMING BEELDENDE EN ARCHITECTURALE KUNSTEN AUDIOVISUELE VORMING ARTISTIEKE OPLEIDING LESSENTABEL VAN HET GO! 00 EERSTE LEERJAAR VAN DE TWEEDE GRAAD KSO Godsdienst/Zedenleer Nederlands Frans Engels Wiskunde Geschiedenis Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Lichamelijke opvoeding Biologie Chemie Fysica Totaal Basisvorming Engels Frans Wiskunde Kunstinitiatie Klassieke / Hedendaagse dans Hedendaagse dans Algemene muziekleer Muziektheorie Instrument Koorzang Samenspel Muziekesthetica Algemene verbale vorming Zang Creatief musiceren Audiovisuele vorming Waarnemingstekenen Beeldende vorming Toegepaste beeldende vorming Beeldende/Architecturale vorming ,5 0,5 Totaal Keuzegedeelte Complementair gedeelte TOTAAL

15 HET TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS OF TSO In het TSO krijg je naast een algemene vorming, ook technische en praktijkvakken (IN HEt WErKHuIs, KEuKEN, labo ) Of stages. Een school kan het aantal uren theorie verhogen om zo een betere voorbereiding op het hoger onderwijs te bieden. Men kan een onderscheid maken tussen enerzijds meer algemeen vormende en anderzijds meer praktisch gerichte studierichtingen. De studierichtingen met technieken als achtervoegsel zijn meer praktijk gericht, bijv. elektrotechnieken, bouwtechnieken, mechanische technieken Slagen in het hoger onderwijs na een op praktijk gerichte richting is moeilijker. Studierichtingen zoals elektriciteit, elektronica, chemie, handel krijgen meer algemene vakken. Nadien kan je verder studeren in een aansluitende professionele bacheloropleiding ( jaren). Dit betekent niet dat je, mits voldoende capaciteiten en inzet, geen overstap zou kunnen maken naar andere bacheloropleidingen of naar sommige opleidingen van universitair niveau. Industriële wetenschappen, biotechnische wetenschappen en techniekwetenschappen bieden een bredere theoretische voorbereiding op verschillende studierichtingen in het hoger onderwijs. 5

16 STUDIERICHTINGEN EN STUDIEGEBIEDEN TSO Voor een aantal studierichtingen die in de derde graad starten geven we het studiegebied met de meest logische vooropleidingen in de tweede graad. Specifieke studierichtingen en studiegebieden (S) kun je slechts in een beperkt aantal scholen volgen. Ze bereiden voor op sterk gespecialiseerde beroepen. Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht (NI). Topsport kan je slechts volgen als je over een topsportstatuut beschikt. Voor de studierichtingen waarin je met voedingswaren in aanraking komt, dien je over een medische geschiktheidsverklaring te beschikken. Deze verklaring wordt opgesteld door een arts aangesteld door de school (bijv. huisarts) en geldt voor de ganse duur van je secundaire studies. STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD TSO DERDE GRAAD TSO AUTO BOUW CHEMIE zie studiegebied mechanica en elektriciteit BOUW EN HOUTKUNDE BOUWTECHNIEKEN TECHNIEK WETENSCHAPPEN AUTOTECHNIEKEN BOUW EN HOUTKUNDE BOUWTECHNIEKEN CHEMIE FOTOGRAFIE (S) FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE GLASTECHNIEKEN (S) GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA (S) HANDEL GLASTECHNIEKEN (NI) GRAFISCHE COMMUNICATIE GRAFISCHE MEDIA HANDEL HANDEL TALEN richting met voldoende wiskunde FARMACEUTISCH TECHNISCH ASSISTENT (S) TECHNIEK WETENSCHAPPEN GLASTECHNIEKEN (NI) GRAFISCHE COMMUNICATIE PRINTMEDIA MULTIMEDIA BOEKHOUDEN INFORMATICA HANDEL SECRETARIAAT TALEN INFORMATICABEHEER HOUT HOUTTECHNIEKEN HOUTTECHNIEKEN KOELING EN WARMTE zie studiegebied mechanica en elektriciteit KOEL EN WARMTETECHNIEKEN (S) LAND EN TUINBOUW (S) BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN PLANT, DIER EN MILIEUTECHNIEKEN BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN DIER EN LANDBOUWTECHNISCHE WETENSCHAPPEN PLANTTECHNISCHE WETENSCHAPPEN NATUUR EN GROENTECHNISCHE WETENSCHAPPEN

17 STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD TSO DERDE GRAAD TSO LICHAAMS VERZORGING MARITIEME OPLEIDINGEN (S) MECHANICA EN ELEKTRICITEIT BIO ESTHETIEK MARITIEME TECHNIEKEN DEK MARITIEME TECHNIEKEN MOTOREN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN ELEKTROMECHANICA ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA ELEKTROTECHNIEKEN MECHANISCHE TECHNIEKEN SCHOONHEIDSVERZORGING MARITIEME TECHNIEKEN DEK MARITIEME TECHNIEKEN MOTOREN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE ICT ELEKTROMECHANICA ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN ELEKTRONISCHE INSTALLATIETECHIEKEN KUNSTSTOFTECHNIEKEN (S) MECHANISCHE VORMGEVINGSTECHNIEKEN PODIUMTECHNIEKEN (S) VLIEGTUIGTECHNIEKEN (S) MODE CREATIE EN MODE CREATIE EN MODE OPTIEK (S) ORTHOPEDISCHE TECHNIEKEN (S) PERSONENZORG SPORT (S) TANDTECHNIEKEN TEXTIEL TOERISME (S) VOEDING (S) een richting met voldoende wetenschappen OPTIEKTECHNIEKEN zie richtingen met mechanica (of aso) ORTHOPEDIETECHNIEKEN SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT TOPSPORT een richting met voldoende wetenschappen TEXTIEL EN DESIGNTECHNIEKEN TEXTIELTECHNIEKEN TOERISME HOTEL BROOD EN BANKET SLAGERIJ EN VLEESWAREN VOEDINGSTECHNIEKEN GEZONDHEIDS EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN JEUGD EN GEHANDICAPTENZORG (S) SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCH. LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT TOPSPORT (*) TANDTECHNIEKEN (S) TEXTIEL EN DESIGNTECHNIEKEN TEXTIELPRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL EN CHEMISCHE TECHNIEKEN ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS TOERISME HOTEL HOSPITALITY BROOD EN BANKET SLAGERIJ EN VLEESWAREN VOEDINGSTECHNIEKEN 7

18 VOORBEELDEN VAN LESSENTABELLEN GO! 00 EERSTE LEERJAAR VAN DE TWEEDE GRAAD TSO INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN ELEKTRO MECHANICA ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA ELEKTRO TECHNIEKEN MECHANISCHE TECHNIEKEN BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN TECHNIEK WETENSCHAPPEN LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN Godsdienst/Zedenleer Nederlands Frans Engels Wiskunde Geschiedenis Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Lichamelijke opvoeding Biologie Chemie Fysica Totaal Basisvorming Wiskunde Biologie en/of Toegep. biologie Chemie en/of Toegep. chemie Fysica en/of Toegep. fysica Elektriciteit Elektriciteit/Elektronica Elektronica Mechanica Praktijk elektriciteit Praktijk mechanica Informatica of Toegep.informatica Economie of Toegep.economie Frans of Engels Plastische opvoeding Muzikale opvoeding Huishoudkunde Opvoedkunde/Huishoudkunde Praktijk huishoudkunde Sport / Hedendaagse danst (KV) Landbouw / Tuinbouw Totaal Keuzegedeelte 5 7 Complementair gedeelte TOTAAL 8

19 TOERISME HANDEL TALEN HANDEL HOTEL BIO ESTHETIEK VOORBEELDEN VAN LESSENTABELLEN GO! 00 EERSTE LEERJAAR VAN DE TWEEDE GRAAD TSO Godsdienst/Zedenleer Nederlands Frans Engels Wiskunde Geschiedenis Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Biologie Chemie Lichamelijke opvoeding Totaal Basisvorming Informatica of Toegep. informatica Dactylografie/Toegep.informatica Toegepaste economie Kantoortechnieken Verkoop Frans Engels Frans of Engels Aardrijkskunde Kunstgeschiedenis Toerisme Public Relations Toegep.bio of Toegep.informatica Toegepaste biologie Toegepaste chemie Bioesthetiek (Praktijk 0 + Techniek ) Plastische opvoeding Hotel (Praktijk 8 + Techniek ) Totaal Keuzegedeelte 5 5 Complementair gedeelte 5 TOTAAL

20 0

21 HET BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS OF BSO In het BSO leer je een beroep, praktische vaardigheden. Je krijgt vooral praktijkvakken (in het werkhuis, keuken, labo ) of stages. De technische vakken ondersteunen de praktijk. Het aantal uren algemene vakken is beperkt. Slagen in het hoger onderwijs na het zevende leerjaar is uitzonderlijk. In het BSO heb je systemen: het BSO met leerjaren en studierichtingen zoals in de andere onderwijsvormen (ASO, TSO en KSO) van het secundair onderwijs en een modulair systeem. HET MODULAIR ONDERWIJS In sommige scholen bestaat er modulair onderwijs. Er zijn dan geen leerjaren of studierichtingen, wel studiegebieden (zie tabel bso). Een opleiding is een samenhangend geheel van modules. Na elk module word je getoetst. Als je slaagt behaal je een deelcertificaat. Je hebt een bewijs dat je een onderdeel van het beroep beheerst. Als je slaagt in alle modules krijgt je het certificaat van de beroepsopleiding. De studiebewijzen zijn even veel waard, ze zijn dezelfde als in het BSO met leerjaren. Als je niet slaagt in de volledige opleiding hoef je nooit helemaal opnieuw te beginnen. Je kan later nog modules volgen en deelcertificaten behalen. Dit kan ook in het volwassenenonderwijs.

22 STUDIERICHTINGEN EN STUDIEGEBIEDEN BSO Voor een aantal studierichtingen die in de derde graad starten geven we het studiegebied met de meest logische vooropleidingen in de tweede graad. Specifieke studierichtingen en studiegebieden (S) kun je slechts in een beperkt aantal scholen volgen. Ze bereiden voor op sterk gespecialiseerde beroepen. Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht (NI). Topsport kan je slechts volgen als je over een topsportstatuut beschikt. Voor de studierichtingen waarin je met voedingswaren in aanraking komt dien je over een medische geschiktheidsverklaring te beschikken. Deze verklaring wordt opgesteld door een arts aangesteld door de school (bijv. huisarts) en geldt voor de ganse duur van je secundaire studies. STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD BSO DERDE GRAAD BSO AUTO AUTO BOUW DECORATIEVE TECHNIEKEN GLASTECHNIEKEN (S) GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA (S) HANDEL HOUT JUWELEN (S) zie studiegebied mechanica en elektriciteit BOUW DUURZAAM WONEN (S) SCHILDERWERK EN DECORATIE STEEN EN MARMERBEWERKING (S) PUBLICITEIT EN ETALAGE DRUKKEN EN VOORBEREIDEN KANTOOR VERKOOP HOUT DIAMANTBEWERKING GOUD EN JUWELEN UURWERKMAKEN CARROSSERIE TWEEWIELERS EN LICHTE VERBRANDINGSMOTOREN (S) VRACHTWAGENCHAUFFEUR (S) BOUWPLAATSMACHINIST (S) RUWBOUW RUWBOUWAFWERKING DUURZAAM WONEN (S) SCHILDERWERK EN DECORATIE STEEN EN MARMERBEWERKING (S) ETALAGE EN STANDENDECORATIE PUBLICITEITSGRAFIEK GLASINSTRUMENTENBOUW (NI) DRUKKEN EN AFWERKEN DRUKVOORBEREIDING KANTOOR VERKOOP HOUTBEWERKING HOUTBEWERKING SNIJWERK (S) DIAMANTBEWERKING GOUD EN JUWELEN UURWERKMAKEN

23 STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD BSO DERDE GRAAD BSO KOELING EN WARMTE LAND EN TUINBOUW (S) LICHAAMS VERZORGING MARITIEME OPLEIDINGEN (S) MECHANICA EN ELEKTRICITEIT MODE MUZIEK INSTRUMENTEN BOUW (S) PERSONENZORG zie studiegebied mechanica en elektriciteit PLANT, DIER EN MILIEU PAARDRIJDEN EN VERZORGEN HAARZORG MARITIEME VORMING RIJN EN BINNENVAART ELEKTRISCHE INSTALLATIES BASISMECHANICA (7 VARIANTEN): AUTO KOELING EN WARMTE AUTO + KOELING EN WARMTE MACHINES AUTO + MACHINES KOELING EN WARMTE + MACHINES AUTO + KOELING EN WARMTE + MACHINES MODEREALISATIE EN PRESENTATIE VERZORGING VOEDING CENTRALE VERWARMING EN SANITAIRE INSTALLATIES KOELINSTALLATIES (S) GROENDECORATIE LANDBOUW TUINBOUW EN GROENVOORZIENING DIERENZORG PAARDRIJDEN EN VERZORGEN HAARZORG MARITIEME VORMING RIJN EN BINNENVAART ELEKTRISCHE INSTALLATIES LASSEN CONSTRUCTIE MECHANISCH ONDERHOUD WERKTUIGMACHINES KUNSTSTOFVERWERKING (S) PRODUCTIEOPERATOR (S) (NI) MODEREALISATIE EN VERKOOP MUZIEKINSTRUMENTENBOUW ORGANISATIEHULP (S) VERZORGING SPORT (S) TOPSPORT SPORTINITIATIE TOPSPORT SPORTINITIATIE TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TOERISME VOEDING BROOD EN BANKETBAKKERIJ (S) RESTAURANT EN KEUKEN SLAGERIJ EN VLEESWARENBEREIDING (S) ONTHAAL EN RECREATIE BROOD EN BANKETBAKKERIJ EN CONFISERIE (S) RESTAURANT EN KEUKEN GROOTKEUKEN (S) SLAGERIJ EN VERKOOPSKLARE GERECHTEN (S)

24 VERZORGING VOEDING MODEREALISATIE EN PRESENTATIE HAARZORG VERKOOP KANTOOR HOUT ELEKTRISCHE INSTALLATIES BASISMECHANICA MACHINES BASISMECHANICA KOELINGWARMTE BASISMECHANICA AUTO BOUW VOORBEELDEN VAN LESSENTABELLEN GO! 00 EERSTE LEERJAAR VAN DE TWEEDE GRAAD BSO Godsdienst/Zedenleer Lichamelijke opvoeding Engels of Frans Project algemene vakken Totaal Basisvorming 0 0 Bouw (Praktijk + Techniek ) Praktijk elektriciteit/elektronica/ elektromechanica / Praktijk lassenconstructie / mechanica / elektromechanica Mechanica / elektromechanica (Praktijk 8 + Techniek ) Autotechniek/Carrosserie(PV+TV) 8 Sanitair / Centrale verwarming/ Elektromechanica (PV+TV) 8 Mechanica/elektromechanica(PV+TV) 8 Elektriciteit (Praktijk + Techniek) 0 Hout (Praktijk + Techniek ) Toegepaste Informatica Dactylografie/Toegepaste Informatica Toegepaste Economie Kantoortechnieken Verkoop Frans Engels Nederlands Dameskappen Praktijk bioesthetiek Praktijk dameskappen Praktijk herenkappen Mode (Praktijk + Techniek 7) Plastische opvoeding Muzikale opvoeding Huishoudkunde/Gezinstechnieken (Praktijk 5 + Techniek ) Huishoudkunde / Voeding (Praktijk + Techniek ) 0 8 Complementair gedeelte TOTAAL

25 NAAR DE TWEEDE GRAAD NA HET DE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD A behaal je een A attest (geslaagd) je wordt toegelaten tot alle studierichtingen van ASO, TSO, KSO en BSO. B attest (geslaagd) de onderwijsvorm(en) of studierichting(en) die je NIET mag volgen worden vermeld. Je mag ook het jaar overzitten. Als je een Cattest behaalt na je bisjaar mag je het meest gunstige attest gebruiken. C attest (niet geslaagd) je moet overzitten (eventueel in een andere studierichting). Deze attesten moet je opvolgen en blijven gelden bij een schoolverandering. NA A mag je Naar bso als je 5 jaar wordt (ten laatste op /) op basis van je leeftijd, op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad hiervoor toestemming geeft. NA BSO mag je naar ASO, TSO of KSO als je geslaagd bent, mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad,. na BSO mag je naar ASO, TSO of KSO, als je geslaagd bent. Gezien dit moeilijke overgangen zijn, vraag je best raad aan school en/of CLB. IN ASO, BSO, KSO, TSO KAN JE VERANDEREN VAN STUDIERICHTING EN ONDERWIJSVORM TOT EN MET 5 januari. In uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad een afwijking van deze datum toestaan. Wie slaagt (A of B attest) behaalt: GETUIGSCHRIFTEN het getuigschrift van de eerste graad. het getuigschrift van de tweede graad na het vierde leerjaar. het diploma van secundair onderwijs na ASO, KSO, TSO en 7 BSO, als je over het getuigschrift van de tweede graad beschikt. Dit diploma verleent je toegang tot het hoger onderwijs. het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO na BSO. 5

26 NAAR DE DERDE GRAAD De meeste leerlingen studeren verder in de derde graad in dezelfde onderwijsvorm in een studierichting die in dezelfde lijn ligt. Bij niet aansluitende studierichtingen kan je te weinig voorkennis hebben van bepaalde vakken. Voor een aantal leerlingen wordt het duidelijk dat een overstap naar een minder theoretische studierichting in hetzelfde interessegebied wenselijk is (bijv. overgangen tussen ASO economie TSO handel BSO kantoor en verkoop). Een succesvolle overgang naar sommige studierichtingen die niet in dezelfde lijn liggen, is mogelijk. Deze stap vraagt een grote inzet, motivatie en aanleg van de leerling en hulp van de school. Er zijn ook studierichtingen in de derde graad die minder voorkennis uit de tweede graad vragen. Soms zal een verandering van studierichting niet mogelijk zijn of enkel mits het overzitten van een leerjaar. DE LEERPLICHT De Belgische leerplicht geldt voor een periode van twaalf schooljaren en eindigt in het kalenderjaar waarin je 8 jaar wordt op 0 juni of op je 8de verjaardag. De leerplicht eindigt eveneens als je het diploma secundair onderwijs hebt behaald, ongeacht je leeftijd. Aan de leerplicht voldoe je door het volgen van: VOLTIJDS DAGONDERWIJS HET STELSEL VAN LEREN EN WERKEN o vanaf de dag dat je jaar wordt. o vanaf de dag dat je 5 jaar wordt, NADAT je de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt. Je hoeft niet geslaagd te zijn. Je moet wel een attest van regelmatige leerling hebben. Wegens uitzonderlijke omstandigheden kan je reeds in het begin van het schooljaar waarin je deeltijds leerplichtig wordt starten in het deeltijds onderwijs. De directie van het centrum waar je deeltijds onderwijs gaat volgen moet hiermee akkoord gaan. Je moet ook advies vragen aan het CLB dat verbonden is aan de school waar je tot nu toe de lessen hebt gevolgd.

27 7

28 HET STELSEL VAN LEREN EN WERKEN Heel wat beroepen kan je leren in de dagelijkse praktijk. Je krijgt ook tot dagen les in een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO) of in een Syntraopleidingscentrum. Kiezen voor zo n opleiding heeft echter grote gevolgen! Denk er goed over na en informeer je grondig! Kies zeker niet voor deeltijds leren deeltijds werken omwille van een crisis of mislukking in het voltijds onderwijs. Stop je voltijdse studies niet omdat je het eventjes niet meer ziet zitten op school want daar kun je later spijt van hebben. Bij deeltijds leren deeltijds werken komt immers heel wat kijken en de weg terug is niet eenvoudig Aan de deeltijdse leerplicht voldoe je door het volgen van: deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) leerovereenkomst in Syntra opleidingscentrum of een andere erkende vorming. Van voltijds naar deeltijds onderwijs kan je tot januari overgaan, als je nog leerplichtig bent. Van deeltijds naar voltijds onderwijs kan je tot 5 november overgaan. Uiteraard heb je hiervoor de toestemming nodig van je ouders. Indien je wenst over te gaan naar deze vorm van onderwijs, kan je aan je CLB meer informatie vragen. 8

HOE KIEZEN... 4. Het stelsel Leren en Werken... 14

HOE KIEZEN... 4. Het stelsel Leren en Werken... 14 Inhoudsopgave HOE KIEZEN... 4 Het Beroepssecundair Onderwijs... 7 1. STUDIEGEBIEDEN EN STUDIERICHTINGEN... 9. DE LESSENTABEL... 11 3. naar de de graad... 13 4. GETUIGSCHRIFTEN... 13 De leerplicht... 14

Nadere informatie

Info brochure 6 de leerjaar

Info brochure 6 de leerjaar Info brochure 6 de leerjaar VCLB AALST Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding vzw Vrij Gezondheidscentrum 410980882 Langestraat 12-9300 AALST Tel. 053 78 85 10 e-mail: info@vclbaalst.be Beste ouder, Beste

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2013 progressief worden ingevoerd. Indien het

Nadere informatie

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 7

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 7 INHOUD HOE KIEZEN HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR LESSENTABEL VAN HET GO! TOELATINGSVOORWAARDEN EN ATTESTEN 10 GETUIGSCHRIFTEN 10. DE TWEEDE EN DERDE GRAAD 11 Infobrochure

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2017 progressief worden ingevoerd. nieuw leerplan

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 5 1. HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 8

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 5 1. HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 8 INHOUD HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 5 1. HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 8 1.1. Het tweede leerjaar van de eerste graad 8 1.. Het beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

Op Stap naar het SO 0

Op Stap naar het SO 0 Op Stap naar het SO 0 We staan stil bij Verandering troef! Een goede keuze maken De structuur van het secundair onderwijs Nieuwtjes Veranderen of overstappen? Op voorwaarde Een A-, B- of C-attest? Wat

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016)

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016) Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016) 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016)

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016) Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016) 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief worden ingevoerd. nieuw leerplan

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 6

HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 6 INHOUD HOE KIEZEN 3 INSCHRIJVEN 5 SCHOOLTOELAGEN 6 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 6 1. DE EERSTE GRAAD 9 1.1. Het eerste leerjaar A 10 1.2. Het eerste leerjaar B 15 1.3. Het tweede leerjaar van de eerste

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

DE MAXIMUMFACTUUR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

DE MAXIMUMFACTUUR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN DE MAXIMUMFACTUUR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN Wat? De maximumfactuur omvat alle kosten die aangerekend worden voor zaken die noodzakelijk zijn om de eindtermen te behalen. Wat

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Invoering nieuw leerplan aardrijkskunde derde graad TSO/KSO

Invoering nieuw leerplan aardrijkskunde derde graad TSO/KSO MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO WEST-VLAANDEREN Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek ( 050 372675 www.kobrugge.be www.katholiekonderwijs.vlaanderen NIEUWSBRIEF AARDRIJKSKUNDE-MaVo MEI 2015-2016

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor leraren aardrijkskunde derde graad tso/kso

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor leraren aardrijkskunde derde graad tso/kso REGIO OOST-VLAANDEREN Marialand 31 9000 GENT +32 9 223 11 25 www.katholiekonderwijs.vlaanderen AARDRIJKSKUNDE Leen Van Hecke voor leraren aardrijkskunde derde graad tso/kso Nieuw leerplan aardrijkskunde

Nadere informatie

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren:

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren: op stap naar het secundair onderwijs.. Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar studiekeuze: studiekeuze: capaciteiten andere factoren: belangstelling studiehouding vrienden afstand keuzebegeleiding

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Studieaanbod Turnhout Arendonk

Studieaanbod Turnhout Arendonk Studieaanbod 2009-2010 Turnhout Arendonk infomoment (i) opendeur (o) tijdstip SCCA Sint-Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk tel. 014 67 85 72 info@sintclara.be www.sintclara.be 23-02-2010 (i) 25-04-2010

Nadere informatie

MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 2 e GRAAD (*): niche-studierichtingen / ( ): deze studierichtingen kunnen ook aangeboden worden binnen BuSO OV4

MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 2 e GRAAD (*): niche-studierichtingen / ( ): deze studierichtingen kunnen ook aangeboden worden binnen BuSO OV4 Bijlage 3 Matrix secundair onderwijs MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 2 e GRAAD : niche-studierichtingen ( ): deze studierichtingen kunnen ook aangeboden worden binnen BuSO OV4 Finaliteit Doorstroom Domeinoverschrijden

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor alle leraren aardrijkskunde 3de graad tso/kso

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor alle leraren aardrijkskunde 3de graad tso/kso REGIO OOST-VLAANDEREN Marialand 31 9000 GENT +32 9 223 11 25 www.katholiekonderwijs.vlaanderen AARDRIJKSKUNDE Leen Van Hecke voor alle leraren aardrijkskunde 3de graad tso/kso Nieuwe leerplannen aardrijkskunde

Nadere informatie

Naar de tweede graad. in het Sint-Pieterscollege

Naar de tweede graad. in het Sint-Pieterscollege 2012 2] Naar de tweede graad in het Sint-Pieterscollege 2 Sint-pieterscollege Kiezen voor het ASO? In de eerste graad maakte je kennis met de voornaamste vakken van het secundair onderwijs. Bovendien kon

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad. Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad.  Katholiek Secundair Onderwijs Mol Worden wie je bent Infobrochure tweede en derde graad www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol 2 de graad 1 ste en 2 de leerjaar VERING Chemie Sport ASO Schilderwerk en decoratie (BSO) Houttechnieken

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO 1 STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS + 18 jaar VERDER STUDEREN WERK 12-17 jaar SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLICHT

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2015-2016

Studierichtingen per school 2015-2016 Studierichtingen per school 2015-2016 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde KTA MoBi Gent WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk

Nadere informatie

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar Economie - optie wiskunde ASO 2de graad Economie - optie moderne talen Basisvakken 32u 32u Basisvakken 29u 31u Biologie 1 1 Biologie 1 1 Chemie 2 2 Chemie 1 1 Economie 4 4 Duits 0 2 Engels 3 3 Economie

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2015-2016

Studierichtingen per school 2015-2016 Studierichtingen per school 2015-2016 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk VTI Tielt VTI

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs Gewoon secundair onderwijs Schoolbevolking per studierichting

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs Gewoon secundair onderwijs Schoolbevolking per studierichting Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs 4.1. Gewoon secundair onderwijs 4.1.2. Schoolbevolking per studierichting Schoolbevolking per leerjaar Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50 Op stap naar het secundair onderwijs Vanavond hebben we het over : Hoe helpt het CLB? Het secundair onderwijs Gegevens van uw kind doorgeven naar de nieuwe school Leerlingen en ouders worden geholpen in

Nadere informatie

Naar de tweede graad. in het Sint-Pieterscollege

Naar de tweede graad. in het Sint-Pieterscollege 2016 2] Naar de tweede graad in het Sint-Pieterscollege 2 Sint-pieterscollege Kiezen voor het aso? In de eerste graad maakte je kennis met de voornaamste vakken van het secundair onderwijs. Bovendien kon

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar

3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar 3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar 3.2 Van 4ASO naar 5ASO 3.2.1 Gebruikte afkortingen EC EC EC EC GL/ HW/HU Economie met 4 of 5 uren wiskunde Economie-moderne talen Economie-wetenschappen

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

Studierichtingen per school

Studierichtingen per school Studierichtingen per school 2017-2018 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde GTI Beveren PTI Zottegem WEST-VLAANDEREN VTI Waregem

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016)

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen vanaf 2016-2017 (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels OPENDEURDAGEN 2014 26 27 WELKOM in het april van 14 uur tot 17 uur www.ktabrugge.be Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels KTA tel.: 050 388 288 info@ktabrugge.be 1. VERWELKOMING DOOR DE DIRECTIE Mevr. De Schepper

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout

Vrije Technische Scholen van Turnhout 1.. 27 4 min 18 s Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2016-2017

Studierichtingen per school 2016-2017 Studierichtingen per school 2016-2017 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde GTI Beveren WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO VANAF HET SCHOOLJAAR 2004-2005 September 2004 LICAP BRUSSEL LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO LICAP BRUSSEL September

Nadere informatie

Tabel 61 Profiel van de schoolverlaters, WES-enquête, juni 2012 (in %)

Tabel 61 Profiel van de schoolverlaters, WES-enquête, juni 2012 (in %) Tabel 61 Profiel van de schoolverlaters, WES-enquête, juni 2012 (in %) GESLACHT Man 50,8 Vrouw 49,2 GEBOORTEJAAR 1984 of eerder 0,4 1987 3,7 1988 6,0 1989 12,0 1990 15,7 1991 19,3 1992 26,0 1993 14,6 1994

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom 1 23 Vrije Technische Scholen van Turnhout Welkom 2 23 Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog kan volgen bij ons

Nadere informatie

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze Structuur van het Secundair Onderwijs Scholen in onze regio Leerlingenprofiel Concrete werking dit schooljaar OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2011

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2011 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2011 Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) worden in de regel progressief ingevoerd; d.w.z. 1 september 2011 in het

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Overzicht studierichtingen per school

Overzicht studierichtingen per school Overzicht studierichtingen per school OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk VTI Tielt VTI

Nadere informatie

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren van harte welkom logo studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren studiegebieden auto bouw elektriciteit grafische hout koeling en warmte mechanica abstractieniveaus denkers

Nadere informatie

BIJLAGE. bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII

BIJLAGE. bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII [ 1 ] BIJLAGE bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII Bijlage II bij artikel 103 van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar 2012-2013 Algemeen secundair onderwijs Meer dan 2/3 meisjes Minstens 1/3 van ander geslacht Humane wetenschappen ( :24%,

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen?

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? 1 2 Inhoud info-avond 1. Huidige structuur secundair onderwijs 1. Gewoon secundair onderwijs 2. Buitengewoon secundair onderwijs 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? Huidige structuur secundair

Nadere informatie

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Examenperiode voor de leerlingen van 1A Halve dag systeem Examenrooster: op smartschool + in agenda Mogelijkheid tot instuderen op school Projectperiode voor

Nadere informatie

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016 Verloop infoavond Een goede studiekeuze Structuur van het secundair Schoolkeuze kiezer Inschrijvingen Vragen 1 Een goede studiekeuze Een goede studiekeuze Zelfkennis Zelfkennis Informatie Goede studiekeuze

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Een goede studiekeuze. Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen

Een goede studiekeuze. Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen Een goede studiekeuze Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen Zelfkennis Goede studiekeuze Informatie Zelfkennis: Interesses Capaciteiten + talenten Inzet

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool. Informatie avond voor ouders

Kiezen na de basisschool. Informatie avond voor ouders Kiezen na de basisschool Informatie avond voor ouders Leren kiezen Het secundair onderwijs Een keuze maken Leren Kiezen Kiezen doe je dagelijks Kiezen voor iets, betekent ook afstand doen van iets BEWUST

Nadere informatie

BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR

BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR HOUT BASISMECHANICA ELEKTRISCHE INSTALLATIES 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 12U 12U 12U 12U 12U 12U Godsdienst/zedenleer 2 2

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool. dinsdag 7 februari 2017 Cora Linskens

Kiezen na de basisschool. dinsdag 7 februari 2017 Cora Linskens Kiezen na de basisschool dinsdag 7 februari 2017 Cora Linskens Agenda: Het CLB Hoe kiezen? WATHOE LEREN KIEZEN in de klas Het Secundair Onderwijs Inschrijven in een school Wat kan je doen als ouder? Belang

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA HANDEL 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 17U 18U 18U 18U Godsdienst/zedenleer 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Engels 2 2 2 2 Frans

Nadere informatie

Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr.

Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr. Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr. 1011 Bron item Academisch zelfconcept taal Marsh Ik haal goede

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

De aanvangsjaren in het secundair onderwijs. Een eerste bundeling van resultaten van het LOSO-project

De aanvangsjaren in het secundair onderwijs. Een eerste bundeling van resultaten van het LOSO-project De studieloopbaan van Vlaamse jongeren. Het secundair-onderwijssysteem doorgelicht op basis van longitudinaal onderzoek. (Project nr. 89.10)(LOSO-project) Onderzoeksproject op initiatief van de Vlaamse

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Tienen

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Tienen Op stap naar het secundair onderwijs VCLB Tienen Inhoud 1. Kiezen 2. Structuur van het secundair onderwijs 3. Kiezen van een richting 4. Kiezen van een school 5. Keuzebegeleiding door school en CLB 6.

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NOG GELDIG IN HET TWEEDE LEERJAAR GEDURENDE HET SCHOOLJAAR

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NOG GELDIG IN HET TWEEDE LEERJAAR GEDURENDE HET SCHOOLJAAR LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NOG GELDIG IN HET TWEEDE LEERJAAR GEDURENDE HET SCHOOLJAAR 2006-2007 September 2006 Inhoud LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD BSO Hout...5 LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Pedagogisch overleg 8 mei 2017

Pedagogisch overleg 8 mei 2017 Pedagogisch overleg 8 mei 2017 Agenda Onderwijshervorming Bedrijfsbeheer GIP en stage 1. Onderwijshervorming Eerste graad: september 2018 Tweede graad: september 2020 Derde graad: september 2022 Eerste

Nadere informatie

Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. 23 april 2015

Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. 23 april 2015 Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inleiding Voor elk studiegebied in het voltijds secundair onderwijs maakten we een uitgebreide analyse van

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering Brochure 1 ste graad Met de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs staat je zoon of dochter voor een belangrijke keuze. Welke richting is hem of haar op het lijf geschreven? Welke

Nadere informatie