HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 5 1. HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 5 1. HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 8"

Transcriptie

1

2 INHOUD HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 5 1. HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR Het tweede leerjaar van de eerste graad Het beroepsvoorbereidend leerjaar Toelatingsvoorwaarden en attesten Getuigschriften 15. DE TWEEDE EN DERDE GRAAD 16 Infobrochure van het ROC OLB - keuzebegeleiding - WATHOE KIEZEN NA 1A november aanpassing hoe kiezen december 011- aanpassing overzicht studierichtingen In deze brochures vermelden we de meest recente informatie waarover we beschikken. Als er wijzigingen doorgevoerd worden in de wetgeving voor het Vlaamse onderwijs trachten we de infobrochure zo vlug mogelijk aan te passen en te publiceren op

3 HOE KIEZEN Een goede studiekeuze maken is niet gemakkelijk. Je moet jezelf leren kennen én weten welke studiemogelijkheden en beroepen er bestaan. Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Je talenten en interesses leer je kennen binnen en buiten de school. Mooie dingen maken, met cijfers of met taal bezig zijn, met je handen werken, boeken lezen, leiding geven, helpen, alleen werken of in groep, iets verkopen Je schoolresultaten zeggen heel wat over je capaciteiten en je werkhouding (je inzet, concentratie, zelfvertrouwen...). Voor sommige studierichtingen zal je ook rekening moeten houden met je gezondheid, de financiële mogelijkheden van je ouders... Je kiest best een studierichting die bij je past. Als je iets goed kunt en graag doet, ga je met meer plezier naar school. Je gaat ook meer je best doen. Een studierichting kies je best niet omdat je denkt dat ze meer aanzien heeft. Een té moeilijke studierichting kan leiden tot mislukken en zittenblijven. Te lang in een te moeilijke richting blijven proberen kan tot schoolmoeheid leiden en soms tot zonder diploma de schoolbanken verlaten Een té gemakkelijke richting kan dan weer saai en vervelend worden. Bij dit keuzeproces sta je niet alleen. Je kan een beroep doen op leerkrachten, ouders, vrienden Jij en je ouders kunnen ook terecht bij het CLB als je er zelf niet uitgeraakt. Het CLB kan je helpen een studierichting te kiezen die past bij je aanleg en belangstelling. Alle onderwijsvormen en studierichtingen zijn evenveel waard. 3

4 kan je helpen bij je studiekeuze. Je vindt er veel informatie over studierichtingen: beschrijvingen, lessenroosters, toelatingsvoorwaarden, adressen Op kan je informatie, spelletjes, filmpjes vinden. Je vindt er ook de data van de studiekeuzebeurs ouders.wordeenheld.be/node/9. In het Beroepenhuis in Gent - ontdekken jongeren en hun ouders tijdens de open-zondagen een waaier van beroepen en studierichtingen. Vooral technische en praktische beroepen staan in de kijker via een doetentoonstelling. De onderwijsbeurs in Gent wil leerlingen van de 3de graad basisonderwijs en 1ste graad secundair onderwijs een beeld geven van het (officieel) secundair onderwijs in de regio Gent. Studiegebieden uit het KSO, TSO en BSO worden voorgesteld via doeactiviteiten. en de cd-rom Wie wordt wat? Werk voor durvers. laten je kennismaken met een hele reeks soms onbekende beroepen en sectoren. De cd-rom is gratis aan te vragen via de website. Op vind je filmpjes over allerlei beroepen. De verschillende beroepssectoren hebben soms pagina s op hun website die je op een leuke manier laten kennismaken met de beroepen in hun sector, bijvoorbeeld

5 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS De meeste leerlingen volgen ZES LEERJAREN in het secundair onderwijs. Deze zes leerjaren worden ingedeeld in DRIE GRADEN van twee leerjaren. Vanaf de tweede graad zijn er VIER ONDERWIJSVORMEN: algemeen secundair onderwijs - ASO kunstsecundair onderwijs - KSO technisch secundair onderwijs - TSO beroepssecundair onderwijs - BSO Elke onderwijsvorm omvat een groot aantal STUDIERICHTINGEN. De studierichtingen kunnen gegroepeerd worden in STUDIEGEBIEDEN. Bijvoorbeeld het studiegebied handel omvat de studierichtingen handel, handeltalen, boekhouden-informatica, secretariaat-talen en informaticabeheer van het TSO en de studierichtingen kantoor en verkoop van het BSO. 5

6 DERDE GRAAD 7* Voorbereidend jaar hoger onderwijs Se-n-Se KSO Voorbereidend jaar hoger onderwijs Se-n-Se TSO Specialisatiejaar/ Naamloos jaar 6 ASO KSO TSO BSO 5 ASO KSO TSO BSO TWEEDE GRAAD 4 ASO KSO TSO BSO 3 ASO KSO TSO BSO LEREN EN WERKEN* EERSTE GRAAD tweede leerjaar van de eerste graad = de algemeen leerjaar (A) beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) 1 eerste leerjaar A eerste leerjaar B Basisonderwijs * Na de eerste graad kan je het stelsel 'leren en werken' volgen. * Na het zesde leerjaar kan je eventueel een 7 de jaar volgen. In het BSO behaal je het diploma secundair onderwijs slechts na het zevende leerjaar. In de andere onderwijsvormen kan je het diploma na het 6de leerjaar behalen. Over deze onderwerpen krijg je in de loop van het secundair onderwijs meer uitleg. 6

7 ASO of ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJ Je volgt hoofdzakelijk theorie - leren uit boeken - talen, wiskunde, wetenschappen, economie, Je wordt voorbereid op een studie in het hoger onderwijs. BSO of BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS Je leert een beroep - bouw, elektrische installaties, bakkerij, haartooi, De praktijk krijgt meer aandacht dan het leren uit boeken. Eventueel volg je een zevende leerjaar of je gaat werken. KSO of KUNST- SECUNDAIR ONDERWIJS Je krijgt algemene vakken en leert muziek of dans of toneel of film en geluid of ontwerpen met potlood, papier, verf, klei, Na deze opleiding kan je best verder studeren. TSO of TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS Je krijgt algemene vakken en technische vakken - chemie, elektromechanica, handel, bakkerij, landbouw, Deze vakken oefen je eveneens in de praktijk. Achteraf kan je gaan werken of verder studeren. 7

8 1. HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD (A) HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR (BVL) We geven als voorbeeld de lessentabellen van het GO!. De lessentabellen kunnen verschillen van school tot school. Je kan best de infobrochures vergelijken van de verschillende scholen. Het is belangrijk je goed te informeren over de studiemogelijkheden die de school voorziet na het de leerjaar. Zo kom je niet voor verrassingen te staan in de volgende leerjaren HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD (A) Je krijgt vooral algemene vakken, theorie. Je kiest een basisoptie voor een beperkt aantal lestijden. Een definitieve keuze van een studierichting wordt nog uitgesteld. DE LESSENTABEL VAN HET GO! De lessentabel omvat 3 of 34 lestijden: een BASISVORMING van 6 lestijden Er zijn nog steeds veel uren gemeenschappelijk. Godsdienst / Zedenleer Aardrijkskunde 1 Engels Frans 3 Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands 5 Plastische opvoeding 1 Wiskunde 4 Techniek een BASISOPTIE van 6 of 8 lestijden 8 De opties zijn veeleer bedoeld als kennismaking. Voor enkele studierichtingen in de tweede graad verwacht men de nodige vooropleiding, bijv. Latijn, ballet, muziek. Men kan opties onderscheiden die meer theoretisch, meer kunstgericht en meer praktisch gericht zijn.

9 MODERNE WETENSCHAPPEN Economie Wetenschappelijk werk (Natuurwetenschappen) Complementair gedeelte, keuze uit OF Aardrijkskunde + Dactylografie +1+1 OF Sport OF Nederlands (taalsteun) LATIJN Latijn 4 Wetenschappelijk werk (Natuurwetenschappen) GRIEKS-LATIJN Grieks Latijn 4 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN Wetenschappelijk werk (Natuurwetenschappen) Elektriciteit 1 praktijk Elektriciteit 1 Mechanica praktijk Mechanica TECHNIEK WETENSCHAPPEN Natuurwetenschappen zowel theorie als technieken van labo... (niet in GO!) HANDEL Aardrijkskunde +1 Dactylografie 1 Handel 4 SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING Muzikale opvoeding 1 Plastische opvoeding +1 Gezinstechnieken praktijk gezinstechnieken RUDOLF STEINERPEDAGOGIE (S) naast algemene vakken ook kunst, ambachten, tuin- en bosbouw in Steinerscholen YESHIVA (S) in Joodse scholen TOPSPORT (S) (badminton, basketbal, gymnastiek, schermen, tafeltennis, tennis, volleybal, zwemmen) kan je volgen als je over een topsportstatuut beschikt. BALLET (S) in de Balletschool in Antwerpen. De school kan een éénmalige geschiktheidsproef organiseren. 4 ARTISTIEKE VORMING Kunstinitiatie 4 Complementair gedeelte, keuze uit OF Beeldende vorming OF Algemene Verbale vorming OF Instrument OF Hedendaagse dans BOUW- EN HOUTTECHNIEKEN Bouw praktijk Bouw Hout praktijk Hout CREATIE EN VORMGEVING De nadruk ligt op kleding en mode (geen lessentabel GO!) MECHANICA-ELEKTRICITEIT Mechanica praktijk Mechanica Elektriciteit praktijk Elektriciteit 3 1 AGRO- EN BIOTECHNIEKEN (S) Agrarische technieken praktijk Agrarische technieken 4 complementar gedeelte GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA Grafische technieken (S) praktijk Grafische technieken 6 HOTEL - VOEDING (S) Bakkerij/Hotel/Slagerij praktijk Bakkerij/Hotel/Slagerij MARITIEME TECHNIEKEN (S) Nautische technieken/ Scheepvaart/ Zeemanschap praktijk Nautische technieken/ Zeemanschap Scheepswerktuigkunde/ Mechanica/ Elektromechanica praktijk Scheepswerktuigkunde/ Mechanica/ Elektromechanica TEXTIEL (S) niet in GO! Specifieke basisopties (S) kan je in een beperkt aantal scholen volgen. Voor de basisopties waarin je met voeding in aanraking komt is een verklaring van lichamelijke geschiktheid vereist

10 Wat meer uitleg over sommige vakken van de basisopties: Agrarische technieken (optie agro- en biotechnieken) Je maakt kennis met de land- en tuinbouwsector. Deze sector omvat bloementeelt, groenteteelt, boomteelt, akkerbouw, veeteelt, bloemsierkunst, bosbouw, tuinaanleg... Je leert over potgronden, meststoffen, pesticiden Je leert zelf planten kweken of telen op een eigen perceel. Algemene verbale vorming (optie artistieke vorming) In deze doe-lessen leer je taal goed te gebruiken. De techniek van het spreken komt aan bod: ademhaling, stemvorming, articulatie Je leert je eigen gevoelens en gedachten te uiten met woorden en met lichaamstaal. Zo leer je ook je in te leven in anderen. Beeldende vorming (optie artistieke vorming) In het vak plastische opvoeding heb je reeds leren waarnemen, vormgeven en verwoorden. Je leert hier verder over vorm, kleur en compositie. Je leert met allerhande materialen te werken zoals potlood, verf, breekmes, schaar Artistieke vakken peilen naar je aanleg en je belangstelling om je creatief te uiten. Zo kunnen jij en je leerkrachten je geschiktheid voor een eventuele studiekeuze in het kunstsecundair onderwijs beter beoordelen. Complementair gedeelte Een school kan dit gedeelte invullen met vakken of met thema s en projecten, begeleid zelfgestuurd leren, probleemgestuurd onderwijs Dactylografie (opties handel en moderne wetenschappen) Je leert vlot blind en ritmisch typen op de computer. Dit is van belang voor het latere tekstverwerken. Economie en Handel (opties handel en moderne wetenschappen) Je leert over gezinsbudget en overheidsbudget, arbeid en inkomen. Je leert over productie, binnenlandse en buitenlandse handel, vervoermiddelen, verzekeringen, de onderneming, geld en consumptie... Elektriciteit (opties industriële wetenschappen en mechanica elektriciteit) elektriciteit: de elektrische keten, hoe ontstaat elektriciteit, de gevaren van elektriciteit... het verschil tussen gelijkspanning (batterij) en wisselspanning (centrale), de uitwerkingen zoals warmte, licht, vonk, de elektrische grootheden zoals stroom, spanning, weerstand tekenen: stroom- en schakelschema, draden aanduiden in een leidingschema, grondplan van een woning lezen In de praktijk doe je montage-oefeningen met schakelaars, contactdozen, snoeren Gezinstechnieken (optie sociale en technische vorming) Zowel in theorie als praktijk leer je: hygiëne in verband met voeding en lichaamsverzorging, veiligheid in de keuken voedingsleer, technieken in de keuken: recepten, voedingsmiddelen wegen en meten, reinigen en snijden, koken, vormgeving, tafeldekken, opdienen en afruimen, verpakken en bewaren omgangsvormen, tafelmanieren, relaties aangaan, houding en gedrag, lichaamstaal In de tweede en derde graad krijg je ook wetenschappelijke vakken: fysica, scheikunde, biologie. 10

11 Grafische technieken Je leert over kleuren, de soorten drukwerk, papier, letters, bladschikking Je leert de verschillende drukmethoden in theorie en praktijk: - de voorbereiding: tekstverwerking, illustraties en foto s maken - de druktechnieken: degelpers, zeefdrukken, hoogdruk, offset Mechanica (opties industriële wetenschappen en mechanica elektriciteit) Dit vak kan ingedeeld worden in: tekenen: tekengereedschappen, formaten, lijnsoorten, meetkundige constructies, perspectief, gebruik van de PC bij het tekenen kennis van materialen: metalen en kunststoffen Je leert de eigenschappen zoals geleidbaarheid, hardheid en de toepassingen. gereedschapsleer: Je leert gereedschappen en machines veilig gebruiken. Je leert over verbindingstechnieken zoals solderen, puntlassen, bout en moer... Je leert overbrengingen zoals tandwiel, riem... Je leert monteren en demonteren (uit elkaar halen). Natuurwetenschappen (optie techniek - wetenschappen) Je leert apparatuur zoals maatcilinder, microscoop, thermometer, bunsenbrander kennen en gebruiken. Je verneemt meer over meettechnieken, eenvoudige scheidingstechnieken zoals kristallisatie, centrifugeren... Je leert over niet-levende stof (bijv. brandbare stof) en levende wezens (planten en dieren). Ook veiligheid en milieu-aspecten komen aan bod. Wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen) - (opties Latijn, moderne wetenschappen en industriële wetenschappen) omvat 1u biologie en 1u fysica Fysica: Zoals in de lessen biologie leer je werken volgens de wetenschappelijke werkmethode. Vertrekkend van dagelijkse waarnemingen tracht je antwoorden te vinden. Bijvoorbeeld: stoffen zetten uit bij verwarmen en krimpen bij bevriezen, je beweegt eventjes naar voor als de trein stopt en eventjes naar achter als de trein vertrekt. De fysica probeert deze natuurverschijnselen zo eenvoudig mogelijk te beschrijven en verklaren. Ze wil algemeen geldende wetten in een wiskundige taal formuleren. Als studieobject heeft de fysica zowel de kleinste bouwstenen van de materie (bijv. kristallen, atomen) als structuren in het heelal (bijv. planeten). NA HET TWEEDE ALGEMEEN JAAR KAN JE VERDER STUDEREN IN HET ASO/ KSO/ TSO OF BSO. Je kan ook het stelsel leren en werken volgen. Hierover kan je meer informatie vragen aan je CLB. 11

12 1.. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR (BVL) Je maakt voor de helft van het aantal lesuren op een praktische wijze kennis met één of meerdere beroepenvelden. Je krijgt veel praktijk en weinig theorie. Je wil je voorbereiden op een beroep. DE LESSENTABEL VAN HET GO! De lessentabel omvat 34 lestijden: EEN BASISVORMING van 16 lestijden; Nederlands 3 Wiskunde Natuurwetenschappen 1 Aardrijkskunde + Geschiedenis of Maatschappelijke vorming OF Project algemene vakken bovengenoemde vakken worden samengevoegd 1+1 of Frans Lichamelijke opvoeding 3 Plastische opvoeding 1 Godsdienst / Zedenleer 8 EEN BEROEPENVELD, 18 lestijden of 9+9 lestijden EEN COMBINATIE VAN TWEE BEROEPENVELDEN De school bepaalt zelf welke beroepenvelden gecombineerd worden. 1

13 Beroepenvelden van 9 lestijden Beroepenvelden van 18 lestijden Bouw praktijk Bouw BOUW DECORATIE Plastische en decoratieve techn. praktijk Plastische en decoratieve t. ELEKTRICITEIT Elektriciteit praktijk Elektriciteit Haartooi praktijk Haartooi Hout praktijk Hout HAARZORG HOUT NIJVERHEID Nijverheidstechnieken (u mechanica en 1u elektriciteit) praktijk Nijverheidstechnieken (3u mechanica en 3 u elektriciteit) Hout praktijk Hout Complementair gedeelte, in zoverre de school deze keuze aanbiedt, keuze uit OF Bouw praktijk Bouw OF Grafische technieken praktijk Grafische technieken OF Plastische en decoratieve techn. praktijk Plastische en decoratieve t KANTOOR EN VERKOOP Nederlands 1 Dactylografie 3 Handel 5 METAAL Mechanica praktijk Mechanica VERZORGING-VOEDING Voeding / Huishoudkunde praktijk Voeding/Huishoudkunde Verzorgingstechnieken/Huishoudk. praktijk Verzorgingst./Huishoudk MODE (S) Mode praktijk Mode 7 RIJN- EN BINNENVAART (S) Rijn- en Binnenvaart praktijk Rijn- en Binnenvaart TEXTIEL (S) niet ingericht in GO! 7 HOTEL-BAKKERIJ-SLAGERIJ (S) Bakkerij/Hotel/Slagerij praktijk Bakkerij/Hotel/Slagerij LAND- EN TUINBOUW (S) 4 14 Agrarische technieken 4-6 praktijk Agrarische technieken 10-8 complementair gedeelte 4 MARITIEME VORMING (S) Nautische technieken Praktijk nautische technieken 5 6 Zeemanschap 3 Praktijk scheepswerktuigkunde 4 (S) Specifieke beroepenvelden kan je slechts in een beperkt aantal scholen volgen Voor de beroepenvelden waarin je met voeding in aanraking komt is een verklaring van lichamelijke geschiktheid vereist. 13

14 De beroepenvelden laten je kennismaken met verschillende beroepen: Bouw: metselaar, stukadoor, vloerder, voeger, betonwerker, grondwerker, bekister Decoratie: schilder, behanger, plaatser van wand- en vloerbekleding, etalagist, meubelstofeerder, standenbouwer, ontwerper of uitvoerder van ontwerpen in de reclamewereld, drukker Elektriciteit: installatiemonteur, bedrader-monteur, onderhoudstechnicus, hersteller Haartooi: kapper in een kapsalon, aan huis, in de verzorgingssector, bij film, tv, toneel Hout: timmerman, binnen- of buitenschrijnwerk, meubelmaker, dakwerker Kantoor: kantoorbediende met uitvoerende werkzaamheden zoals klasseren, beantwoorden en doorverbinden van telefoons, documenten controleren, kopiëren, eenvoudige zakelijke brieven schrijven, boekhouden, onthaal en PC-gebruik. Land- en tuinbouw: bloementeler, groenteteler, veeteler, akkerbouwer Metaal: plaatbewerker, draaier, frezer, lasser, mecanicien, installateur centrale verwarming en sanitair Mode: confectiearbeidster, verkoopster, retoucheuse, patroon tekenen, stikster, strijkster, zelfstandig naaister Verzorging: kinderzorg, thuiszorg, bejaardenzorg, gehandicaptenzorg Voeding: kok, kelner, bakker, slager Complementair gedeelte in sommige beroepenvelden: Een school kan dit gedeelte invullen met vakken of met seminaries bijv. werken rond thema s en projecten NA HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR KAN JE VERDER STUDEREN IN HET BSO. Je kan ook het stelsel van leren en werken volgen. Hierover kan je meer informatie vragen aan je CLB. 14

15 1.3. ORIËNTERINGSATTESTEN Elk schooljaar neemt de klassenraad een eindbeslissing op basis van je prestaties tijdens het schooljaar en je examens. Ze geeft je een: A - ATTEST geslaagd; Je mag naar alle basisopties of beroepenvelden van een tweede jaar. B ATTEST geslaagd; - Je mag naar het tweede leerjaar van de eerste graad (A). De basisopties die je niet mag volgen worden vermeld. - Je mag naar het beroepsvoorbereidend leerjaar, maar niet naar A. De beroepenvelden die je niet mag volgen worden eventueel vermeld. Je mag ook het jaar overzitten. Als je het jaar hebt gedubbeld mag je het meest gunstige attest gebruiken. Het kan immers gebeuren dat je na je bisjaar een C- attest behaalt. C - ATTEST niet geslaagd. Met een C - attest in het eerste leerjaar kan je toch naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. Je mag ook het jaar overzitten. Als je 14 jaar wordt (ten laatste op 31/1) mag je op basis van je leeftijd naar het beroepsvoorbereidend leerjaar op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad hiervoor toestemming geeft. Je blijft dan voltijds leerplichtig tot 16 jaar i.p.v. 15 jaar. Deze attesten moet je opvolgen en blijven gelden bij een schoolverandering. De klassenraad kan ook een ADVIES geven om je te helpen bij je verdere studiekeuze. Je bent niet verplicht om dit advies op te volgen GETUIGSCHRIFTEN Wie slaagt kan de volgende getuigschriften behalen: het GETUIGSCHRIFT VAN DE EERSTE GRAAD na het tweede leerjaar. het GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS na het eerste leerjaar en het beroepsvoorbereidend leerjaar, indien je dit nog niet had behaald. 15

16 . DE STUDIERICHTINGEN VAN DE TWEEDE EN DERDE GRAAD ASO, BSO, TSO, KSO De specifieke studierichtingen (S) kan je slechts in een beperkt aantal scholen volgen. TOPSPORT (*) kan je slechts volgen als je over een topsportstatuut beschikt. STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD ASO ECONOMIE DERDE GRAAD ASO ECONOMIE - MODERNE TALEN ECONOMIE - WETENSCHAPPEN ECONOMIE - WISKUNDE ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS GRIEKS - LATIJN GRIEKS HUMANE WETENSCHAPPEN LATIJN WETENSCHAPPEN RUDOLF STEINERPEDAGOGIE (S) YESHIVA (S) GRIEKS - LATIJN GRIEKS - MODERNE TALEN GRIEKS - WETENSCHAPPEN GRIEKS - WISKUNDE HUMANE WETENSCHAPPEN LATIJN - MODERNE TALEN LATIJN - WETENSCHAPPEN LATIJN - WISKUNDE MODERNE TALEN -WETENSCHAPPEN MODERNE TALEN - WISKUNDE WETENSCHAPPEN - WISKUNDE RUDOLF STEINERPEDAGOGIE (S) (naast algemene en kunstgerichte vakken ook aandacht voor praktische manuele arbeid ) YESHIVA (S) (algemene vorming en joods - orthodoxe leer) SPORT (S) SPORTWETENSCHAPPEN (S) SPORTWETENSCHAPPEN (S) WETENSCHAPPEN - TOPSPORT (*) WETENSCHAPPEN - TOPSPORT (*) WISKUNDE - TOPSPORT (*) MODERNE TALEN - TOPSPORT (*) 16

17 Alle studierichtingen kan je slechts in een beperkt aantal scholen volgen. STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO BALLET BEELDENDE KUNSTEN PODIUM- KUNSTEN BALLET ARTISTIEKE OPLEIDING AUDIOVISUELE VORMING BEELDENDE EN ARCHITECTURALE KUNSTEN BEELDENDE EN ARCHITECTURALE VORMING DANS MUZIEK WOORDKUNST - DRAMA BALLET MODERN BALLET ARTISTIEKE OPLEIDING AUDIOVISUELE VORMING ARCHITECTURALE EN BINNENHUISKUNST TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST VRIJE BEELDENDE KUNST INDUSTRIËLE KUNST ARCHITECTURALE VORMING BEELDENDE VORMING DANS MUZIEK WOORDKUNST - DRAMA 17

18 Voor een aantal studierichtingen die in de derde graad starten geven we het studiegebied met de meest logische vooropleidingen in de tweede graad. Specifieke studierichtingen en studiegebieden (S) kun je slechts in een beperkt aantal scholen volgen. Ze bereiden voor op sterk gespecialiseerde beroepen. Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht (NI). Topsport kan je slechts volgen als je over een topsportstatuut beschikt. Voor de studierichtingen waarin je met voedingswaren in aanraking komt dien je over een medische geschiktheidsverklaring te beschikken. Deze verklaring wordt opgesteld door een arts aangesteld door de school (bijv. huisarts) en geldt voor de ganse duur van je secundaire studies. STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD TSO DERDE GRAAD TSO AUTO BOUW CHEMIE zie studiegebied mechanica en elektriciteit BOUW- EN HOUTKUNDE BOUWTECHNIEKEN TECHNIEK - WETENSCHAPPEN AUTOTECHNIEKEN BOUW- EN HOUTKUNDE BOUWTECHNIEKEN CHEMIE FOTOGRAFIE (S) FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FARMACEUTISCH - TECHNISCH ASSISTENT (S) TECHNIEK - WETENSCHAPPEN GLASTECHNIEKEN (S) GLASTECHNIEKEN (NI) GLASTECHNIEKEN (NI) GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA (S) HANDEL GRAFISCHE COMMUNICATIE GRAFISCHE MEDIA HANDEL HANDEL - TALEN richting met voldoende wiskunde GRAFISCHE COMMUNICATIE PRINTMEDIA MULTIMEDIA BOEKHOUDEN - INFORMATICA HANDEL SECRETARIAAT - TALEN INFORMATICABEHEER HOUT HOUTTECHNIEKEN HOUTTECHNIEKEN KOELING EN WARMTE zie studiegebied mechanica en elektriciteit KOEL- EN WARMTETECHNIEKEN (S) LAND- EN TUINBOUW (S) BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN PLANT, DIER- EN MILIEUTECHNIEKEN BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN DIER- EN LANDBOUWTECHNISCHE WETENSCHAPPEN PLANTTECHNISCHE WETENSCHAPPEN NATUUR- EN GROENTECHNISCHE WETENSCHAPPEN 18

19 STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD TSO DERDE GRAAD TSO LICHAAMS- VERZORGING MARITIEME OPLEIDINGEN (S) MECHANICA EN ELEKTRICITEIT BIO- ESTHETIEK MARITIEME TECHNIEKEN DEK MARITIEME TECHNIEKEN MOTOREN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN ELEKTROMECHANICA ELEKTRICITEIT - ELEKTRONICA ELEKTROTECHNIEKEN MECHANISCHE TECHNIEKEN SCHOONHEIDSVERZORGING MARITIEME TECHNIEKEN DEK MARITIEME TECHNIEKEN MOTOREN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE ICT ELEKTROMECHANICA ELEKTRICITEIT - ELEKTRONICA ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN ELEKTRONISCHE INSTALLATIETECHIEKEN KUNSTSTOFTECHNIEKEN (S) MECHANISCHE VORMGEVINGSTECHNIEKEN PODIUMTECHNIEKEN (S) VLIEGTUIGTECHNIEKEN (S) MODE CREATIE EN MODE CREATIE EN MODE OPTIEK (S) ORTHOPEDISCHE TECHNIEKEN (S) PERSONENZORG SPORT (S) TANDTECHNIEKEN TEXTIEL TOERISME (S) VOEDING (S) een richting met voldoende wetenschappen OPTIEKTECHNIEKEN zie richtingen met mechanica (of aso) ORTHOPEDIETECHNIEKEN SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT TOPSPORT een richting met voldoende wetenschappen TEXTIEL- EN DESIGNTECHNIEKEN TEXTIELTECHNIEKEN TOERISME HOTEL BROOD EN BANKET SLAGERIJ EN VLEESWAREN VOEDINGSTECHNIEKEN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN JEUGD- EN GEHANDICAPTENZORG (S) SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCH. LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT TOPSPORT (*) TANDTECHNIEKEN (S) TEXTIEL- EN DESIGNTECHNIEKEN TEXTIELPRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL- EN CHEMISCHE TECHNIEKEN ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS TOERISME HOTEL HOSPITALITY BROOD EN BANKET SLAGERIJ EN VLEESWAREN VOEDINGSTECHNIEKEN 19

20 STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD BSO DERDE GRAAD BSO AUTO BOUW DECORATIEVE TECHNIEKEN GLASTECHNIEKEN (S) GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA (S) HANDEL HOUT JUWELEN (S) zie studiegebied mechanica en elektriciteit BOUW DUURZAAM WONEN (S) SCHILDERWERK EN DECORATIE STEEN- EN MARMERBEWERKING (S) PUBLICITEIT EN ETALAGE DRUKKEN EN VOORBEREIDEN KANTOOR VERKOOP HOUT DIAMANTBEWERKING GOUD EN JUWELEN UURWERKMAKEN AUTO CARROSSERIE TWEEWIELERS EN LICHTE VERBRANDINGSMOTOREN (S) VRACHTWAGENCHAUFFEUR (S) BOUWPLAATSMACHINIST (S) RUWBOUW RUWBOUWAFWERKING DUURZAAM WONEN (S) SCHILDERWERK EN DECORATIE STEEN- EN MARMERBEWERKING (S) ETALAGE EN STANDENDECORATIE PUBLICITEITSGRAFIEK GLASINSTRUMENTENBOUW (NI) DRUKKEN EN AFWERKEN DRUKVOORBEREIDING KANTOOR VERKOOP HOUTBEWERKING HOUTBEWERKING - SNIJWERK (S) DIAMANTBEWERKING GOUD EN JUWELEN UURWERKMAKEN 0

21 STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD BSO DERDE GRAAD BSO KOELING EN WARMTE LAND- EN TUINBOUW (S) LICHAAMS- VERZORGING MARITIEME OPLEIDINGEN (S) MECHANICA EN ELEKTRICITEIT MODE zie studiegebied mechanica en elektriciteit PLANT, DIER EN MILIEU PAARDRIJDEN EN -VERZORGEN HAARZORG MARITIEME VORMING RIJN- EN BINNENVAART ELEKTRISCHE INSTALLATIES BASISMECHANICA (7 VARIANTEN): AUTO KOELING EN WARMTE AUTO + KOELING EN WARMTE MACHINES AUTO + MACHINES KOELING EN WARMTE + MACHINES AUTO + KOELING EN WARMTE + MACHINES MODEREALISATIE EN -PRESENTATIE CENTRALE VERWARMING EN SANITAIRE INSTALLATIES KOELINSTALLATIES (S) GROENDECORATIE LANDBOUW TUINBOUW EN GROENVOORZIENING DIERENZORG PAARDRIJDEN EN -VERZORGEN HAARZORG MARITIEME VORMING RIJN- EN BINNENVAART ELEKTRISCHE INSTALLATIES LASSEN CONSTRUCTIE MECHANISCH ONDERHOUD WERKTUIGMACHINES KUNSTSTOFVERWERKING (S) PRODUCTIEOPERATOR (S) (NI) MODEREALISATIE EN -VERKOOP MUZIEK- INSTRUMENTEN-BOUW (S) PERSONENZORG VERZORGING - VOEDING MUZIEKINSTRUMENTENBOUW ORGANISATIEHULP (S) VERZORGING SPORT (S) TOPSPORT - SPORTINITIATIE TOPSPORT - SPORTINITIATIE TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TOERISME VOEDING BROOD- EN BANKETBAKKERIJ (S) RESTAURANT EN KEUKEN SLAGERIJ EN VLEESWARENBEREIDING (S) ONTHAAL EN RECREATIE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ EN CONFISERIE (S) RESTAURANT EN KEUKEN GROOTKEUKEN (S) SLAGERIJ EN VERKOOPSKLARE GERECHTEN (S) 1

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 7

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 7 INHOUD HOE KIEZEN HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR LESSENTABEL VAN HET GO! TOELATINGSVOORWAARDEN EN ATTESTEN 10 GETUIGSCHRIFTEN 10. DE TWEEDE EN DERDE GRAAD 11 Infobrochure

Nadere informatie

HOE KIEZEN... 4. Het stelsel Leren en Werken... 14

HOE KIEZEN... 4. Het stelsel Leren en Werken... 14 Inhoudsopgave HOE KIEZEN... 4 Het Beroepssecundair Onderwijs... 7 1. STUDIEGEBIEDEN EN STUDIERICHTINGEN... 9. DE LESSENTABEL... 11 3. naar de de graad... 13 4. GETUIGSCHRIFTEN... 13 De leerplicht... 14

Nadere informatie

Info brochure 6 de leerjaar

Info brochure 6 de leerjaar Info brochure 6 de leerjaar VCLB AALST Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding vzw Vrij Gezondheidscentrum 410980882 Langestraat 12-9300 AALST Tel. 053 78 85 10 e-mail: info@vclbaalst.be Beste ouder, Beste

Nadere informatie

HOE KIEZEN... 4 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS... 7

HOE KIEZEN... 4 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS... 7 INHOUDSOPGAVE HOE KIEZEN... HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS... 7. HET ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS OF ASO... 9. HET KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS OF KSO.... HET TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS OF TSO... 5. HET

Nadere informatie

HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 6

HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 6 INHOUD HOE KIEZEN 3 INSCHRIJVEN 5 SCHOOLTOELAGEN 6 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 6 1. DE EERSTE GRAAD 9 1.1. Het eerste leerjaar A 10 1.2. Het eerste leerjaar B 15 1.3. Het tweede leerjaar van de eerste

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2013 progressief worden ingevoerd. Indien het

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2017 progressief worden ingevoerd. nieuw leerplan

Nadere informatie

Op Stap naar het SO 0

Op Stap naar het SO 0 Op Stap naar het SO 0 We staan stil bij Verandering troef! Een goede keuze maken De structuur van het secundair onderwijs Nieuwtjes Veranderen of overstappen? Op voorwaarde Een A-, B- of C-attest? Wat

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout

Vrije Technische Scholen van Turnhout 1.. 27 4 min 18 s Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna

Nadere informatie

DE MAXIMUMFACTUUR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

DE MAXIMUMFACTUUR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN DE MAXIMUMFACTUUR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN Wat? De maximumfactuur omvat alle kosten die aangerekend worden voor zaken die noodzakelijk zijn om de eindtermen te behalen. Wat

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom 1 23 Vrije Technische Scholen van Turnhout Welkom 2 23 Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog kan volgen bij ons

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren:

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren: op stap naar het secundair onderwijs.. Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar studiekeuze: studiekeuze: capaciteiten andere factoren: belangstelling studiehouding vrienden afstand keuzebegeleiding

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 2 e GRAAD (*): niche-studierichtingen / ( ): deze studierichtingen kunnen ook aangeboden worden binnen BuSO OV4

MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 2 e GRAAD (*): niche-studierichtingen / ( ): deze studierichtingen kunnen ook aangeboden worden binnen BuSO OV4 Bijlage 3 Matrix secundair onderwijs MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 2 e GRAAD : niche-studierichtingen ( ): deze studierichtingen kunnen ook aangeboden worden binnen BuSO OV4 Finaliteit Doorstroom Domeinoverschrijden

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016)

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016) Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016) 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016)

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016) Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016) 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief worden ingevoerd. nieuw leerplan

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor leraren aardrijkskunde derde graad tso/kso

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor leraren aardrijkskunde derde graad tso/kso REGIO OOST-VLAANDEREN Marialand 31 9000 GENT +32 9 223 11 25 www.katholiekonderwijs.vlaanderen AARDRIJKSKUNDE Leen Van Hecke voor leraren aardrijkskunde derde graad tso/kso Nieuw leerplan aardrijkskunde

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze Structuur van het Secundair Onderwijs Scholen in onze regio Leerlingenprofiel Concrete werking dit schooljaar OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze

Nadere informatie

Studierichtingen per school

Studierichtingen per school Studierichtingen per school 2017-2018 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde GTI Beveren PTI Zottegem WEST-VLAANDEREN VTI Waregem

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool. Informatie avond voor ouders

Kiezen na de basisschool. Informatie avond voor ouders Kiezen na de basisschool Informatie avond voor ouders Leren kiezen Het secundair onderwijs Een keuze maken Leren Kiezen Kiezen doe je dagelijks Kiezen voor iets, betekent ook afstand doen van iets BEWUST

Nadere informatie

Studieaanbod Turnhout Arendonk

Studieaanbod Turnhout Arendonk Studieaanbod 2009-2010 Turnhout Arendonk infomoment (i) opendeur (o) tijdstip SCCA Sint-Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk tel. 014 67 85 72 info@sintclara.be www.sintclara.be 23-02-2010 (i) 25-04-2010

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs Gewoon secundair onderwijs Schoolbevolking per studierichting

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs Gewoon secundair onderwijs Schoolbevolking per studierichting Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs 4.1. Gewoon secundair onderwijs 4.1.2. Schoolbevolking per studierichting Schoolbevolking per leerjaar Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad. Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad.  Katholiek Secundair Onderwijs Mol Worden wie je bent Infobrochure tweede en derde graad www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol 2 de graad 1 ste en 2 de leerjaar VERING Chemie Sport ASO Schilderwerk en decoratie (BSO) Houttechnieken

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2015-2016

Studierichtingen per school 2015-2016 Studierichtingen per school 2015-2016 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde KTA MoBi Gent WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk

Nadere informatie

Invoering nieuw leerplan aardrijkskunde derde graad TSO/KSO

Invoering nieuw leerplan aardrijkskunde derde graad TSO/KSO MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO WEST-VLAANDEREN Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek ( 050 372675 www.kobrugge.be www.katholiekonderwijs.vlaanderen NIEUWSBRIEF AARDRIJKSKUNDE-MaVo MEI 2015-2016

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2015-2016

Studierichtingen per school 2015-2016 Studierichtingen per school 2015-2016 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk VTI Tielt VTI

Nadere informatie

Naar de tweede graad. in het Sint-Pieterscollege

Naar de tweede graad. in het Sint-Pieterscollege 2012 2] Naar de tweede graad in het Sint-Pieterscollege 2 Sint-pieterscollege Kiezen voor het ASO? In de eerste graad maakte je kennis met de voornaamste vakken van het secundair onderwijs. Bovendien kon

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool. dinsdag 7 februari 2017 Cora Linskens

Kiezen na de basisschool. dinsdag 7 februari 2017 Cora Linskens Kiezen na de basisschool dinsdag 7 februari 2017 Cora Linskens Agenda: Het CLB Hoe kiezen? WATHOE LEREN KIEZEN in de klas Het Secundair Onderwijs Inschrijven in een school Wat kan je doen als ouder? Belang

Nadere informatie

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels OPENDEURDAGEN 2014 26 27 WELKOM in het april van 14 uur tot 17 uur www.ktabrugge.be Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels KTA tel.: 050 388 288 info@ktabrugge.be 1. VERWELKOMING DOOR DE DIRECTIE Mevr. De Schepper

Nadere informatie

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren van harte welkom logo studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren studiegebieden auto bouw elektriciteit grafische hout koeling en warmte mechanica abstractieniveaus denkers

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

Overzicht studierichtingen per school

Overzicht studierichtingen per school Overzicht studierichtingen per school OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk VTI Tielt VTI

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

BIJLAGE. bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII

BIJLAGE. bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII [ 1 ] BIJLAGE bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII Bijlage II bij artikel 103 van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50 Op stap naar het secundair onderwijs Vanavond hebben we het over : Hoe helpt het CLB? Het secundair onderwijs Gegevens van uw kind doorgeven naar de nieuwe school Leerlingen en ouders worden geholpen in

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor alle leraren aardrijkskunde 3de graad tso/kso

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor alle leraren aardrijkskunde 3de graad tso/kso REGIO OOST-VLAANDEREN Marialand 31 9000 GENT +32 9 223 11 25 www.katholiekonderwijs.vlaanderen AARDRIJKSKUNDE Leen Van Hecke voor alle leraren aardrijkskunde 3de graad tso/kso Nieuwe leerplannen aardrijkskunde

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2016-2017

Studierichtingen per school 2016-2017 Studierichtingen per school 2016-2017 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde GTI Beveren WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk

Nadere informatie

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar 2012-2013 Algemeen secundair onderwijs Meer dan 2/3 meisjes Minstens 1/3 van ander geslacht Humane wetenschappen ( :24%,

Nadere informatie

De aanvangsjaren in het secundair onderwijs. Een eerste bundeling van resultaten van het LOSO-project

De aanvangsjaren in het secundair onderwijs. Een eerste bundeling van resultaten van het LOSO-project De studieloopbaan van Vlaamse jongeren. Het secundair-onderwijssysteem doorgelicht op basis van longitudinaal onderzoek. (Project nr. 89.10)(LOSO-project) Onderzoeksproject op initiatief van de Vlaamse

Nadere informatie

Naar de tweede graad. in het Sint-Pieterscollege

Naar de tweede graad. in het Sint-Pieterscollege 2016 2] Naar de tweede graad in het Sint-Pieterscollege 2 Sint-pieterscollege Kiezen voor het aso? In de eerste graad maakte je kennis met de voornaamste vakken van het secundair onderwijs. Bovendien kon

Nadere informatie

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Examenperiode voor de leerlingen van 1A Halve dag systeem Examenrooster: op smartschool + in agenda Mogelijkheid tot instuderen op school Projectperiode voor

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Een goede studiekeuze. Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen

Een goede studiekeuze. Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen Een goede studiekeuze Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen Zelfkennis Goede studiekeuze Informatie Zelfkennis: Interesses Capaciteiten + talenten Inzet

Nadere informatie

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering Brochure 1 ste graad Met de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs staat je zoon of dochter voor een belangrijke keuze. Welke richting is hem of haar op het lijf geschreven? Welke

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS EERSTE GRAAD VANAF HET SCHOOLJAAR 2004-2005 September 2004 LICAP BRUSSEL LESSENTABELLEN EERSTE GRAAD LICAP BRUSSEL September 2004 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. 23 april 2015

Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. 23 april 2015 Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inleiding Voor elk studiegebied in het voltijds secundair onderwijs maakten we een uitgebreide analyse van

Nadere informatie

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016 Verloop infoavond Een goede studiekeuze Structuur van het secundair Schoolkeuze kiezer Inschrijvingen Vragen 1 Een goede studiekeuze Een goede studiekeuze Zelfkennis Zelfkennis Informatie Goede studiekeuze

Nadere informatie

Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr.

Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr. Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr. 1011 Bron item Academisch zelfconcept taal Marsh Ik haal goede

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2011

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2011 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2011 Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) worden in de regel progressief ingevoerd; d.w.z. 1 september 2011 in het

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO 1 STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS + 18 jaar VERDER STUDEREN WERK 12-17 jaar SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLICHT

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016)

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen vanaf 2016-2017 (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Goed en dichtbij wegwijs naar het tweede jaar onze leerlingendiensten: voor leerlingen, ouders en leerkrachten, het kloppend hart van de school

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Scholengids. Studieaanbod van de secundaire scholen. in de regio Ninove en Geraardsbergen

Scholengids. Studieaanbod van de secundaire scholen. in de regio Ninove en Geraardsbergen Scholengids Studieaanbod van de secundaire scholen in de regio Ninove en Geraardsbergen 2016-2017 Deze gids geeft een overzicht van de keuzemogelijkheden van het 1 e tot het 7 e jaar die de secundaire

Nadere informatie

Tabel 61 Profiel van de schoolverlaters, WES-enquête, juni 2012 (in %)

Tabel 61 Profiel van de schoolverlaters, WES-enquête, juni 2012 (in %) Tabel 61 Profiel van de schoolverlaters, WES-enquête, juni 2012 (in %) GESLACHT Man 50,8 Vrouw 49,2 GEBOORTEJAAR 1984 of eerder 0,4 1987 3,7 1988 6,0 1989 12,0 1990 15,7 1991 19,3 1992 26,0 1993 14,6 1994

Nadere informatie

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving.

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving. Heilige Familie In de Heilige Familie bieden we je opleidingen in het technisch, beroeps- en kunstsecundair onderwijs. Hier ligt de nadruk vooral op creativiteit en ondernemen. In het eerste leerjaar A

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 WIJZIGINGEN STUDIEAANBOD 1 STE LEERJAAR A Waarom? interesse talenten observatie oriënteren 2 STUDIEAANBOD 2013-2014 1 STE LEERJAAR A Agro- en biotechnieken

Nadere informatie

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Van één naar twee Welkom in Don Bosco spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Middenschool Don Bosco Haacht IK STA ACHTER JOU 2016-2017 Hoe wordt uw kind in de middenschool begeleid? Eerste

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen?

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? 1 2 Inhoud info-avond 1. Huidige structuur secundair onderwijs 1. Gewoon secundair onderwijs 2. Buitengewoon secundair onderwijs 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? Huidige structuur secundair

Nadere informatie

DIA SJCA SJIB SMA. scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy

DIA SJCA SJIB SMA. scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy DIA SJCA SJIB SMA scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy 2 Welkom...3 Sint-Jozefsinstituut...4 Instituut Sancta Maria...5 Sint-Jozefscollege...6 Damiaaninstituut...7 Studieaanbod

Nadere informatie

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar Economie - optie wiskunde ASO 2de graad Economie - optie moderne talen Basisvakken 32u 32u Basisvakken 29u 31u Biologie 1 1 Biologie 1 1 Chemie 2 2 Chemie 1 1 Economie 4 4 Duits 0 2 Engels 3 3 Economie

Nadere informatie

Antwoordsleutel. Op stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider

Antwoordsleutel. Op stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider Antwoordsleutel p stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider 37 INLEIDING 1. p stap 2. Het secundaire watte??? Filmpje klasse Probeer na het bekijken van het filmpje deze vraagjes in te

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus!

Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus! Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus! Deze brochure wil voor jou een makkelijk te raadplegen bron van informatie zijn. Je kan via deze weg kennismaken met de structuur binnen SG Sint-Quintinus,

Nadere informatie

BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR

BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR HOUT BASISMECHANICA ELEKTRISCHE INSTALLATIES 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 12U 12U 12U 12U 12U 12U Godsdienst/zedenleer 2 2

Nadere informatie

Studierichting stagiair secundair onderwijs VGB PGB. VGB indien stage > 30d. Indien RGA: Dringend. VGB indien stage > 30d

Studierichting stagiair secundair onderwijs VGB PGB. VGB indien stage > 30d. Indien RGA: Dringend. VGB indien stage > 30d Studierichting stagiair secundair onderwijs VGB PGB STUDIEGEBIED SPORT t 1. Handel-topsport 2. Lichamelijke opvoeding en sport 3. Topsport 4. Sport- en vrijetijdsanimatie.studiegebied AUTO 1. Auto 2. Carrosserie

Nadere informatie

Pedagogisch overleg 8 mei 2017

Pedagogisch overleg 8 mei 2017 Pedagogisch overleg 8 mei 2017 Agenda Onderwijshervorming Bedrijfsbeheer GIP en stage 1. Onderwijshervorming Eerste graad: september 2018 Tweede graad: september 2020 Derde graad: september 2022 Eerste

Nadere informatie

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar 2013-2014

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar 2013-2014 Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar 2013-2014 Algemeen secundair onderwijs Meer dan 2/3 meisjes Minstens 1/3 van ander geslacht Humane wetenschappen ( :24%,

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie