4PL volgens de spelregels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4PL volgens de spelregels"

Transcriptie

1 pag.: 1 van 6 4PL volgens de spelregels - Arkenis pleit voor duidelijke omkadering 4PL-concept - Bron: Business Logistics, juni 2006, pp Auteur: BDV Logistics and supply chain management horen ze Liever dan 4PL (fourth party logistics) provider, maar als ze zich dan toch in het hokje van de 4PL laten duwen, dan wel graag in dat van de echte 4PL, dixit Arkenis. Het probleem is dat nog te weinig bedrijven zich bewust zijn van het onderscheid tussen 3PL en 4PL. En zij die het hardst over 4PL schreeuwen, zijn doorgaans 3PL s die het label als verkoopargument misbruiken, vat Mark Kearns, director van Arkenis, de huidige markt- situatie in een notendop samen. Verwarring alom, en dus hoogtijd voor opheldering. De verschillen tussen een 3PL en een 4PL provider spelen zich op meerdere terreinen af, maar de belangrijkste vereiste om zich 4PL provider te kunnen noemen blijft toch het ontbreken van vaste activa zoals een eigen vloot en/of eigen magazijnen. Wie zelf een significante vaste kostenstructuur heeft, kan onmogelijk zijn diensten aan de klant optimaliseren. In geen geval zoals een 4PL die quasi geen vaste activa heeft dat kan, licht David Straetmans, eveneens director Arkenis, toe. Een 3PL provider zal altijd eerst zijn eigen vaste kosten trachten te dekken, alvorens een deel van zijn inkomsten te delen met onderaannemers. Nog een heel belangrijk verschil met een 3PL is dat een 4PL niet enkel investeert in de nodige software om de supply chain van zijn klant te beheren, maar, en belangrijker, ook heel zwaar investeert in kennis om die software aan te sturen. Je moet voldoende capabilities in huis hebben om data om te zetten in beslissingsondersteunende informatie, en daar wringt gewoonlijk het schoentje hij de 3PL. BL: Een algemene verwarring over wat een 4PL-aanbieder precies is, lijkt momenteel wel het grootste probleem. Mark Kearns: Dat klopt. En het feit dat er ook aan de aanbodzijde nog een gebrek aan echte 4PL s is, doet ook meer kwaad dan goed. Onze belangrijkste opdracht nu is de markt duidelijk te maken wat 4PL nu werkelijk inhoudt. Daaraan besteden we nu het gros van onze tijd. Soms stappen bedrijven op ons af, omdat ze over 4PL hebben horen praten, terwijl ze eigenlijk geen baat hebben bij onze diensten en wij ze moeten doorverwijzen naar een 2PL- of 3PL- aanbieder. Anderzijds komen veel bedrijven die wel nood hebben aan een 4PL-partner vaak noodgedwongen uit bij een 3PL, die ze soms zelfs zelf aansturen als een 4PL, wegens het gebrek aan echte 4PL-aanbieders op de markt.

2 pag.: 2 van 6 Wie biedt meer? BL: Volgens Accenture is de definitie van een 4PL-provider een supply chain integrator die zijn eigen resources, capabilities en technologie beheert en combineert met die van complementaire dienstverleners om zo een brede supply chain oplossing aan zijn klanten te bieden. Is dat dan dé definitie van 4PL? M. Kearns: Het is een definitie. In feite neemt een 4PL binnen het bedrijf van de klant de rot van logistiek en supply chain manager op zich. Maar wat dat dan precies inhoudt, kan heel uiteenlopend zijn. Uiteindelijk is 4PL een hele brede noemer en ze zullen allemaal een aantal basiscriteria gemeen hebben, maar zullen ze niet allemaal de nadruk leggen op exact dezelfde diensten en capabilities. Bovendien is die markt continu in beweging. Een 4PL vorig jaar is niet meer wat een 4PL vandaag is. Dus 4PL is een label, maar de uiteindelijke service houdt veel meer in dan dat. BL: En wordt een 4PL vandaag morgen dan een 5PL? M. Kearns: Je hebt een 3PL die eigen vaste activa heeft, dan heb je een 4PL die het management en de rapportering op een hoger niveau doet, en voeg je daarboven nog een IT-aspect toe, dan krijg je wat nu wel eens een 5PL wordt genoemd. David Straetmans: Terwijl een 4PL vandaag eigenlijk ook al heel IT-gericht is. Wij beschouwen IT als een onderdeel van 4PL-diensten en niet als een add-on of een volgende generatie dienstverleners. Die benaming creëert enkel nog meer verwarring. Bedrijven komen ons dan vragen of wij misschien al achterlopen, aangezien wij maar een 4PLzijn. Terwijl wij momenteel nog een van de weinige bedrijven zijn die wel al echte 4PLdiensten aanbieden. M. Kearns: Software is een onmisbare tool. Dus hoe je het concept dan noemt, maakt in feite weinig uit. Er worden vandaag ook volledige white papers gewijd aan 7PL, dat is dan een 4PL plus een 3PL. Het resultaat daarvan is dat veel bedrijven het hele PL-gebeuren een lachertje vinden. Ze vragen zich af wie volgende week hoger zal bieden. Daarom profileren wij ons liever als een bedrijf dat logistieke en supply chain management diensten aanbiedt dan als 4PL. Maar het klopt inderdaad dat een aantal IT-bedrijven zich PL noemen. Terwijl ik geloof dat mensen processen moeten runnen en niet omgekeerd. Bedrijven die het omgekeerd geprobeerd hebben, zijn van een kale reis teruggekomen. Velen geroepen, weinigen uitverkoren BL: Uiteen onderzoek van Capgemini is gebleken dat vier types bedrijven mogelijkerwijs 4PL-diensten kunnen aanbieden: onafhankelijke nieuwe 4PLbedrijven, maar ook 3PL s die doorgroeien naar 4PL, consultants en IT- bedrijven. M. Kearns: Wat 3PL s en consultants betreft, die bieden eerder complementaire diensten dan concurrerende diensten aan. Eer consultant zal zijn aanbevelingen aan de klant formuleren, maar zal die niet in de praktijk brengen, Hun terrein is overigens ook veel breder dan enkel het pure supply chain aspect Als zij bij een bedrijf een noodzaak aan outsourcing, hetzij aan een 3PL of een 4PL, identificeren, dan kunnen wij vervolgens het project management daarvan op ons nemen. Omgekeerd hebben wij op bepaalde vlakken soms ook nood aan hun expertise, dus ik zie daar vooral synergie in.

3 pag.: 3 van 6 D. Straetmans: Consultants hebben bovendien veeleer relaties op korte termijn met bedrijven, terwijl je met een 4PL-partner een strategisch partnership op lange termijn aangaat. 3PL s zul- en op hun beurt een keuze moeten maken: ofwel blijven ze 3PL en rijven ze bijkomende business binnen door met een 4PL samen te werken, ofwel evolueren ze zelf naar het 4PL-model, maar dan moeten ze afstand nemen van hun eigen vloot en magazijnen. Maar dat zal tijd vragen, want doorgaans hebben ze onvoldoende kennis in huis om die stap te zetten. Dat is een strategische beslissing en die veronderstelt dat ze niet langer een onderscheid maken tussen hun eigen belangen en die van de klant. Dus moeten vaste activa gevariabiliseerd worden. M. Kearns: Een 4PL werkt met open boeken. Als een 3PL hetzelfde doet, wordt het voor een bedrijf heel snel duidelijk als zijn dienstverlener eerst zijn eigen activa tracht te optimaliseren. Sommige 3PL s scheiden hun 4PL-activitei- ten wel al af in een afzonderlijke entiteit, maar toch blijft er vaak nog een incestueuze relatie bestaan. En zolang die band er is, kunnen ze zich geen echte 4PL noemen. Bovendien blijven ze vaak nog kampen met een kennis- en rekruteringsprobleem. Om als 4PL continue verbeteringen in de supply chain van een bedrijf te identificeren, heb je professionele supply chain expertise nodig. BL: En IT-bedrijven? M. Kearns: Ik weet dat een aantal IT-bedrijven volop bezig zijn met de ontwikkeling van intelligente software die een deel van ons werk kan overnemen. Een deel van de planning althans. Maar uiteindelijk heb je nog altijd mensen nodig om een proces te runnen. In een productieomgeving moet er continu bijgestuurd worden, bijvoorbeeld omwille van een oponthoud in productie, kwaliteitscontrole of noem maar op, en dergelijke intelligentie is moeilijk in een softwarepakket te gieten. Er zullen wel degelijk pakketten op de markt komen die dat deels kunnen, maar je zal altijd het menselijk kapitaal van een 4PL nodig hebben om het geheel te beheren. D. Straetmans: Die intelligentie planning- software zal uiteindelijk maximaal tachtig procent van onze operationele taken kunnen overnemen. Maar net die overige twintig procent hebben de hoogste toegevoegde waarde en kun je niet in software gieten. Human resources zijn van cruciaal belang binnen het 4PL-verhaal, denk maar aan het change management dat in veel bedrijven moet worden doorgevoerd. Voor groot en minder groot BL: Zijn er markten die zich beter lenen voor 4PL -diensten dan andere? M. Kearns: Ja, dat denk ik wel. Productiebedrijven niet diverse distributie- kanalen, bij voorkeur zonder eigen vloot, bieden heel veel potentieel. Bijvoorbeeld de fast moving consumer goods en in het bijzonder de voedingsindustrie. Terwijl JIT-producenten (Just in Time), zoals de automotive sector, en bedrijven die in bulkcontainers verschepen dan weer veel minder interessant zijn. Dat wil niet zeggen dat we niet met dergelijke bedrijven willen samenwerken, alleen kunnen wij daar doorgaans minder optimaliseren. De enige sector waar wij persoonlijk af blijven, is de automotive sector. Die is heel sterk in wat ze doet, maar ze laat weinig flexibiliteit toe. Wat dan wel weer een heel interessant terrein voor ons is, is RFID. Steeds meer bedrijven worden door hun omgeving verplicht in RFID te investeren. Maar de implementatie van een RFID-project heeft een impact op de volledige supply chain van het bedrijf en vaak kan een bedrijf daar zelf niet de nodige human resources uit de verschillende departementen voor vrijmaken. En daar kunnen wij dan net weide nodige toegevoegde waarde bieden. RFID is een innovatieve technologie die wij perfect binnen onze toolbox integreren.

4 pag.: 4 van 6 BL: Moeten die productiebedrijven een minimumgrootte hebben om baat te hebben bij een 4PL-partner? M. Kearns: Aangezien het 4PL-model op liet gain-sharing principe steunt, moeten bedrijven wel een substantieel budget aan logistiek spenderen. Als daar maar een beperkt budget aan gespendeerd wordt, zullen ook de mogelijke besparingen eerder beperkt zijn en dan kunnen wij niet garanderen dat die zullen volstaan om onze kosten te dekken. Maar omdat we kleinere bedrijven niet willen uitsluiten, bekijken we wel de mogelijkheid om verschillende kleinere spelers te clusteren zodat ze samen wel voldoende groot zijn. In liet VK bijvoorbeeld, hebben verschillende kleine voedingswinkels zich gegroepeerd om het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende concurrentie van grote ketens als Tesco. Daar zitten zowel echt kleine als middelgrote bedrijven in, en allemaal delen ze dezelfde boekhouders, advocaten, transportbedrijven, onderhoudsbedrijven en zo meer. Op die manier hebben ze samen wel een voldoende groot logistiek budget. Een optie die in een KMO-land als België ook zeker het bekijken waard is. Hoe meer, hoe beter... voor iedereen BL; Veel 4PL-projecten lijken vooral op transport gefocust. Vallen daar misschien de grootste winsten te rapen? M. Kearns: We kijken altijd naar de totale supply chain. Terwijl het vroeger de producenten waren die hun producten door de supply chain naar de consument duwden, wordt de keten nu steeds vaker door het klantenorder in beweging getrokken. Dus rekening houdend met dat pulleffect is de logistieke afdeling de schakel die rechtstreeks in contact komt met de klant. Maar om die schakel te optimaliseren, moet je ook rekening houden met alle volgende schakels. je kunt niet in één schakel iets veranderen, zonder dat ook de andere schakels daar een impact van ondervinden. Als we bijvoorbeeld de distributie van tien pallets willen optimaliseren, moeten we ook monitoren hoe de verkoopafdeling werkt en hoe de voorraad wordt beheerd. Maar het is niet zo dat we meteen de big hits trachten te implementeren. Dat kan, maar niet noodzakelijk. In feite maken we een onderscheid tussen hard en soft savings. Stel dat een bedrijf vijf voertuigen inzet die elk maar een vijfde benut zijn, dan zie je meteen dat daarin geknipt kan worden. Dat is een heel duidelijke besparing die snel gerealiseerd kan worden. Soft savings zijn projecten die je definieert en waar je samen met het bedrijf naartoe werkt. Belangrijk is wel dat alles wat we doen, in een closed loop gebeurt. We gaan hij elke actie rekening houden met de gevolgen op andere terreinen. BL: Het gain-sharing principe veronderstelt dat er elk jaar opnieuw projecten met voldoende opbrengsten gerealiseerd worden. Dat moet toch het eerste bar veel beter lukken dan de volgende jaren? M. Kearns: Met de juiste tools en de juiste mensen is het mogelijk continue verbeteringen te realiseren. Als we een contract van pakweg drie of vijf jaar hebben, kunnen we die periode opdelen in verschillende fasen waarin we projecten realiseren. Bovendien kunnen we veel verschillende aspecten onder de loep nemen: van de herbruikbare verpakkingen over factory gate pricing tot de levercycli. Een productieomgeving is een dynamische omgeving. De voedingsindustrie kan bijvoorbeeld op een paar weken tijd een nieuw product samenstellen en in productie brengen. Ook als het bedrijf in kwestie nieuwe klanten binnen- haalt of de lokalisering overweegt, kan dat stof voor nieuwe projecten geven.

5 pag.: 5 van 6 D. Straetmans; We moeten inderdaad blijven zoeken naar verbeteringen, maar dat kan. En daar zijn drie redenen voor. Ten eerste opereren de meeste bedrijven waarmee we samenwerken in een dynamische omgeving en moeten de processen bijgevolg continu in vraag gesteld worden, Ten tweede is er zelfs in een statische omgeving voldoende ruimte voor verbetering. Er kan immers op heel veel verschillende terreinen geoptimaliseerd worden. je kan onmogelijk alles gedurende de eerste drie maanden implementeren en denken dat daarmee de kous af is. En ten derde zijn de besparingen die we bij een bedrijf realiseren er gekomen dankzij onze toolbox. Zonder de continue implementatie van onze tools zijn die besparingen geen vanzelfsprekendheid. BL: Wat houdt die toolbox precies in? M. Kearns: De toolbox is alles wat we bij een bedrijf inzetten om data te verzamelen, problemen te identificeren, processen te optimaliseren en de supply chain kosten te reduceren. Dat zijn onze mensen, methoden, ons eigen softwarepakket en andere tools. Bijvoorbeeld een task monitor, de Deming-cirkel allerlei tools voor rapportering die het bedrijf de nodige visibiliteit verschaffen, project management tools, change management tools, handleidingen voor onderaannemers, non-conformity rapporten en zo verder. Die non-conformity rapporten zijn een heel handige tool. Die laten immers toe door te graven naar de reële oorzaak van een probleem. Stel dat een item meermaals niet op tijd in het magazijn ligt dan kun je met behulp van deze tool nagaan waar in de keten de oorzaak van dat probleem ligt. Terwijl de betrokken afdelingen nu de verantwoordelijkheid nog naar mekaar trachten door te schuiven. Het is niet eenvoudig om een bedrijf zowel op het vlak van kosten, kwaliteit en service world class te maken. Maar door met world class benchmarkgegevens te werken, trachten we onze klanten minstens op best in class niveau te tillen. Tot het contract ons scheidt... BL: Beide partijen hebben er alle baat bij dat een project dat tot besparingen leidt, ook in de praktijk wordt gebracht. Maar wat als de klant beslist om een project, met duidelijke winsten, niet te implementeren om sociale of andere redenen? M. Kearns: Dat kan gebeuren. Bijvoorbeeld omdat er op dat moment geen budget kan worden vrijgemaakt voor een project dat pas binnen pakweg drie jaar besparingen zal opleveren. Of omdat het project inhoudt dat er een lokale vestiging gesloten zou moeten worden. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Uiteindelijk worden wij in een zekere zin een onderdeel van dat bedrijf. We zullen er dan ook altijd voor zorgen dat, wanneer we een nieuw project voorstellen, we heel duidelijk de impact ervan op alle mogelijke terreinen mee in rekening hebben gebracht. Als er dan al op manuren kan worden bespaard, kunnen die doorgaans zonder problemen op een andere afdeling ingezet worden. Dat wil niet zeggen dat er soms geen harde beslissingen moeten worden genomen. Soms moet een bedrijf beslissen nu een beperkt aantal mensen te ontslaan, om te vermijden dat op termijn het voortbestaan van het hele bedrijf op de helling komt te staan.

6 pag.: 6 van 6 BL: Voelen bedrijven zich dan niet bedreigd door de afhankelijkheid van jullie tools en dienstverlening? M. Kearns: De grootste bekommernis van bedrijven die met ons in Zee gaan is: wat als jullie systemen crashen of jullie over de kop gaan? Onze toolbox speelt een belangrijke rol maar als je die wegneemt, is het ergste wat kan gebeuren dat het bedrijf terugvalt op hoe het voordien werkte, Om de risico s te beperken, werken we uiteraard met back-up systemen. Bovendien leiden we ook altijd iemand binnen het bedrijf van de klant op om met onze systemen te werken. Het is ook niet zo dat we zomaar alles wat we geïmplementeerd hebben terug weghalen na afloop van het contract. Er blijven altijd bepaalde tool aanwezig in het bedrijf, waar ze verder kunnen mee werken. Alleen is het risico groot dat ze de cirkel van continue verbeteringen die wij creëren, verbreken, En, bovendien starten we zes maanden voordat het contract effectief afloopt een closing programma. Maar in feite heeft een klant weinig baat bij het opzeggen van een contract. Onze medewerkers hoeven ze niet te betalen, want die worden vergoed uit het deel van de besparingen dat wij krijgen. Als het contract wordt opgezegd, moeten ze onze medewerkers vervangen door eigen personeel en zullen de kosten opnieuw stijgen. BL: Tot slot, hoe ziet u de 4PL-markt in de Benelux evolueren? M. Kearns: De komende twaalf maanden zullen cruciaal zijn. In die zin dat de markt zich bewust zal worden van wat een echte 4PL te bieden heeft. Van zodra we dat stadium voorbij zijn, zullen we de vraag snel zien stijgen. Als een aantal koplopers een 4PL onder de arm nemen, zullen hun concurrenten snel inzien dat ze hetzelfde moeten doen om geen competitief nadeel te ondervinden. En met koplopers bedoel ik niet de Procter&Gamble s en KimberlyClark s van deze wereld, want voor hen is dat al lang geen nieuws meer. Ik heb het dan op een klasse daaronder, met een logistiek budget tussen twee en twintig miljoen euro. Vanuit die hoek verwacht ik binnenkort een grote vraag. Of het aanbod even snel mee zal groeien, is dan nog maar de vraag. Wij zijn er alleszins klaar voor. Punch Telematix draagt TMS-pakket over aan TeamSoft De overdracht van MDRS aan TeamSoft gebeurt om twee redenen: om de bestaande klanten beter te ondersteunen en voor de ontwikkeling van een nieuw state of the art softwarepakket, MDRS Next Generation voor o.a. tijdsregistratie en loonberekeningen voor toepassingen in transport en logistiek. De e-business suite MDRS Next Generation vertaalt de gegevens van boordcomputers naar ritinformatie, verloonbare urencomponenten (multi-cao) en managementinformatie. Door toevoeging en integratie van CRM, Logistiek, Document Management, Payroll, HRM ei Financieel ontstaat een compleet TMS dat aangesloten kan worden op WMS-pakket ten. De software is internationaal inzetbaar dankzij de multi-language ontwikkeling en de land-, valuta- en taalspecifieke instelmogelijkheden. TeamSoft Business Solutions is een software- bedrijf dat sinds begin 2003 actief is in de ontwikkeling van een nieuwe generatie webbased e-business software suites op basis van open standaarden en Conditional Open Source software alsook op basis van internet- en integratietechnologie.

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

Warehouse Management Systems vandaag en morgen

Warehouse Management Systems vandaag en morgen Warehouse Management Systems vandaag en morgen Ervaringen vanuit het internationale pakketonderzoek IPL / IML Oliver Wolf, René van den Elsen MTL - Team warehouse logistics -http://www.warehouse-logistics.com

Nadere informatie

Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit?

Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit? Wie maakt nu eigenlijk de stad? Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit? Prof.dr. Jack A.A. van der Veen Professor of Supply Chain Optimization Universiteit van Amsterdam Woonstaddebat

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Van Bragt Informatiemanagement

Van Bragt Informatiemanagement 1 Strategic Grid - McFarlan Doel en werkwijze Het doel van het strategic grid zoals dat door McFarlan, McKenney en Pyburn is geïntroduceerd is de impact van ICT activiteiten uit te zetten ten opzichte

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Fourth Party Logistics Service Provider (4PL) T.M. Verduijn

Fourth Party Logistics Service Provider (4PL) T.M. Verduijn Fourth Party Logistics Service (4PL) T.M. Verduijn Begripsomschrijving Een Fourth Party Logistics Service biedt aan verladers een complete supply chain oplossing door het bijelkaar brengen, integreren

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen Prof.dr.ir.. Hendrik Van Landeghem Onderzoekscentrum voor In-Plant Logistics (AoG) Lean Enterprise Research Center Vakgroep Industrieel Beheer

Nadere informatie

Haal meer uit uw productie en logistiek

Haal meer uit uw productie en logistiek De Clercq Solutions Efficiency Flexibility Traceability Quality Time-to-market Haal meer uit uw productie en logistiek De Clercq Solutions Productievloer, magazijn en medewerkers... De Clercq Solutions

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven OpenX Hosting Opties en Alternatieven Versie 1.0 Groningen, 9 juni 2009 Opgesteld door: Copyright 2009 ErikGeurts.com B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties Door Victor Ponsioen Districon SUPPLY CHAIN CARGO LOGISTICS FACILITIES Apeldoorn, November 1 st 2013 Agenda 1 Voorstellen

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013 Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek >5 jaar e-commerce logistieke vraagstukken Internationaal logistiek adviesbureau

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

- Nederlands; moedertaal - Engels; zeer goed - Duits; redelijk CURRICULUM VITAE. Personalia

- Nederlands; moedertaal - Engels; zeer goed - Duits; redelijk CURRICULUM VITAE. Personalia Personalia Naam Rogier van Zon Geboortedatum 02-10-1967 Nationaliteit Dutch Adres Paalspoor 12, 5629 TG Eindhoven Mobiel +31 (0)6-13074306 E-mail r.van.zon@logexma.com Profielschets Rogier is een ervaren

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Workshop DNA & Strategie IVN December 2012. Wat gaan we doen vandaag?

Workshop DNA & Strategie IVN December 2012. Wat gaan we doen vandaag? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat gaan we doen vandaag? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat hebben deze bedrijven gemeen? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat gebeurt

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

Minor Transport en Distributieplanning in regionale netwerken

Minor Transport en Distributieplanning in regionale netwerken Minor Transport en Distributieplanning in regionale netwerken Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Transport en Distributie planning in regionale netwerken Wie? Transport en Distributieplanning

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Gehlen Schols Logistics

Gehlen Schols Logistics Winner 2011 Vestigingen: NL - Kerkrade (hoofdkantoor) DE - Düren BE - Grâce Hollogne SK - Bratislava Logistieke diensten: Internationaal Transport en Expeditie Dagelijks: Duitsland, Zwitserland, Benelux

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

Astro WMS: een innovatief en slim WMS

Astro WMS: een innovatief en slim WMS Astro WMS: een innovatief en slim WMS Beschrijving product: Astro WMS oplossing: innovatief en slim Astro WMS is een slim, innovatief en schaalbaar standaard warehouse management systeem wat zich aanpast

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

HAAL INKOOP VAN ZIJN EILAND

HAAL INKOOP VAN ZIJN EILAND HAAL INKOOP VAN ZIJN EILAND Gerco Rietveld pleit voor nieuw inkoopparadigma Gerco Rietveld, auteur van Facilitair Inkoopmanagement, heeft een nieuw boek uit: Inkoop: Een Nieuw Paradigma. Inkoopafdelingen

Nadere informatie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Medical Services Textile Services Logistic Services Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Facts & Figures Geïntegreerd procesmanagement STERIMA-VANGUARD wil de first in mind regionale en

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties Modernisering van bedrijfsmodellen is nodig voor meer flexibiliteit en om aan groeidoelstellingen

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

IK BEGIN EEN WEBWINKEL Margekillers in de e-fulfilment

IK BEGIN EEN WEBWINKEL Margekillers in de e-fulfilment IK BEGIN EEN WEBWINKEL Margekillers in de e-fulfilment Walther Ploos van Amstel Vrije Universiteit Amsterdam Slimstock Professionals delaatstemeter@gmail.com November 2012 In gesprek Hoe maak je klanten

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

European Logistics Association

European Logistics Association European Logistics Association Certification for Logistics Professionals Module Overview ELA Standards Senior management 1.1. Basic Supply Chain Concepts Basisconcepten logistieke keten (verplicht) 1.1.1.

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI. Online business software. exactonline.nl

Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI. Online business software. exactonline.nl Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI Online business software exactonline.nl Je bedrijf laten groeien. Een flinke uitdaging voor menig ondernemer. Benieuwd hoe je dit slimmer aanpakt?

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Whitepaper. Inzetten op integrale veiligheid

Whitepaper. Inzetten op integrale veiligheid Whitepaper Inzetten op integrale veiligheid Inzetten op integrale veiligheid Verliezen lijden? Door fraude, diefstal of schade? Of letsel? Daar zit u niet op te wachten. Sterker nog, u heeft zich ertegen

Nadere informatie

Het onderscheid tussen. een. verpakkingsleverancier. en een. verpakkingspartner?

Het onderscheid tussen. een. verpakkingsleverancier. en een. verpakkingspartner? Het onderscheid tussen een verpakkingsleverancier en een verpakkingspartner? De voordelen van het werken met een Value Added Service Supplier (VASS) voor uw verpakkingsmanagement. SAMENVATTING Fabrikanten

Nadere informatie

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau We bieden de beste oplossing voor uw content management en klantdialoog Het moment waarop bezoekers en klanten

Nadere informatie

Warehouse Management Systems

Warehouse Management Systems Management Outlook Warehouse Management Systems Managers willen met een nieuw WMS hun productiviteit en servicegraad verhogen, doorlooptijden verkorten, een betere informatievoorziening leveren en anticiperen

Nadere informatie

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business BUSINESS ACTIVITY MONITORING Sla de brug tussen IT en business Business Activity Monitoring-oplossing van PST Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de organisatie. Daarom is monitoring en visualisatie

Nadere informatie

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Specialist in software voor logistiek dienstverleners Wij leveren: Software oplossingen gebaseerd op het Microsoft platform Standaard software

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

UW TOEGANG TOT LOGISTIEK EXCELLEREN

UW TOEGANG TOT LOGISTIEK EXCELLEREN UW TOEGANG TOT LOGISTIEK EXCELLEREN HOE KUNNEN WE U AAN EEN VOORSPRONG HELPEN? Bij Gateway begint een gesprek altijd met een vraag. Naar uw uitdagingen, uw doelstellingen, naar de wensen van uw klanten.

Nadere informatie

GEAVANCEERD ORDERVERZAMEL- SYSTEEM VOLGENS GOEDEREN-NAAR-DE- MAN PRINCIPE: MODULAIR, FLEXIBEL EN SCHAALBAAR GEAUTOMATISEERD ORDERVERZAMELEN

GEAVANCEERD ORDERVERZAMEL- SYSTEEM VOLGENS GOEDEREN-NAAR-DE- MAN PRINCIPE: MODULAIR, FLEXIBEL EN SCHAALBAAR GEAUTOMATISEERD ORDERVERZAMELEN GEAVANCEERD ORDERVERZAMEL- SYSTEEM VOLGENS GOEDEREN-NAAR-DE- MAN PRINCIPE: MODULAIR, FLEXIBEL EN SCHAALBAAR GEAUTOMATISEERD ORDERVERZAMELEN WAAROM SAVOYE... Meer dan 30 jaar ervaring in het ontwikkelen

Nadere informatie

Kristof Temmerman CRP CONSULTING L. BAUWENSTRAAT 20 B-8200 BRUGGE M: +32 477 95 32 63 T: +32 50 71 88 86

Kristof Temmerman CRP CONSULTING L. BAUWENSTRAAT 20 B-8200 BRUGGE M: +32 477 95 32 63 T: +32 50 71 88 86 Kristof Temmerman CRP CONSULTING L. BAUWENSTRAAT 20 B-8200 BRUGGE M: +32 477 95 32 63 T: +32 50 71 88 86 INDIRECT SPEND MATTERS WAAROM MISSIE FOCUS AANPAK CASES Indirect Spend is complex: - Geen of slechte

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Demonstratieproject Planning Services. Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower

Demonstratieproject Planning Services. Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower Demonstratieproject Planning Services Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower 4 november 2011 Agenda Voorstellen Gordian Uiteenzetting van het idee: Planning Services Het demonstratieproject

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Managementsamenvatting Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Neem planningsbesluiten voor maximale winst, meer veiligheid en minimalenadelige gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

CONCURREREN DOOR SNELHEID TE MAKEN

CONCURREREN DOOR SNELHEID TE MAKEN CONCURREREN DOOR SNELHEID TE MAKEN www.exactsoftware.nl CONCURREREN DOOR SNELHEID TE MAKEN 3 CONCURREREN DOOR SNELHEID TE MAKEN In de huidige concurrerende markt kan snelheid een onderscheidende factor

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden Prof. dr. J.H.A. (Jeroen) Harink jeroen.harink@significant.nl 06 513 510 89 Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Significant Agenda Strategische

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen. DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus

Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen. DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus Inhoud presentatie Introductie Managen van fiscale risico s binnen de supply chain Risk

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas (Bron: Business Model Generatie Osterwalder & Pigneur NL editie) Ben je een ondernemende geest? Denk je constant over hoe je waarde kunt creëren en nieuwe businesses kunt opbouwen,

Nadere informatie