15, 16 & 22 mei 2014 > Congrescentrum NBC Nieuwegein. Nationaal. Windenergie. Congres

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "15, 16 & 22 mei 2014 > Congrescentrum NBC Nieuwegein. Nationaal. Windenergie. Congres"

Transcriptie

1 15, 16 & 22 mei 2014 > Congrescentrum NBC Nieuwegein Nationaal Windenergie Congres Hét nationale platform voor alle stakeholders in de windenergie sector Dé stakeholders, beleidsmakers en praktijkexperts staan op het podium met o.a.: 15 mei 2014 Wind op Land Wind op Zee 16 mei 2014 Ed Nijpels Huub den Rooijen Voorzitter Borgingscommissie Energieakkoord, voormalig minister van VROM Head of Offshore Wind, The Crown Estate Ernst van Zuijlen William Moorlag Directeur TKI Wind op Zee Gedeputeerde Provincie Groningen Chris Westra Govert Veldhuijzen General Manager Stichting Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland Niels Jongste Frans Tollenaar Managing director, Green Giraffe Energy Bankers Wethouder Gemeente Goerree-Overflakkee Teun Bokhoven Stientje van Veldhoven Voorzitter de Duurzame Energie Koepel TweedeKamer Lid/D66 Rob van der Hage Harm Reitsma Programma manager Wind op Zee Nederland, TenneT Oprichter Windcentrale Alwin Hietbrink Jaap Warners Wethouder Bergen Voorzitter NWEA 22 mei 2014 i.s.m. workshopdag Succesvol aan de slag met participatie

2 BEZOEKERSPROFIEL: Rijk, provincies, gemeentes, projectontwikkelaars, energieleveranciers, netbeheerders, exploitanten, fabrikanten, > investeerders, kennisinstellingen, advocatenkantoren & adviesbureaus. 15 MEI 2014 CONGRES > WIND OP LAND INTERACTIEVE DAG Hoe gaan we de doelstelling van 6000MW met elkaar realiseren? Dat is de vraag die centraal staat en waar u met de sprekers en uw samenwerkingspartners over in gesprek gaat Opening door de dagvoorzitter Maarten Bouwhuis, Presentator BNR Nieuwsradio Side-kick: Ton Hirdes, Directeur NWEA ENERGIEAKKOORD De kansen uit het Energieakkoord voor Windenergie > De zekerheid van het Energieakkoord voor de lange termijn > Hoe gaan we met de sector de doelstellingen realiseren? Ed Nijpels, Voorzitter Borgingscommissie Energieakkoord, voormalig minister van VROM REALISATIE WINDENERGIE DOELSTELLINGEN Uitvoering & haalbaarheid windenergieafspraken > Hoe vertalen we de windenergieafspraken naar de realisatie? > Hoe verloopt de uitvoering van de afspraken bij de provincies? > Wat is nodig om zoveel mogelijk MWh in de schaars beschikbare ruimte te produceren? > Welke rol spelen provincies, rijk, gemeenten en bedrijven om dit mogelijk te maken? Marten van der Gaag, Interprovinciaal Overleg (IPO) Programmamanager Interprovinciale Samenwerking Energietransitie en Economie Coffee break SAMENWERKING OVERHEID & MARKT Debat: Samenwerking tussen rijk, provincies, gemeenten en de markt > Hoe kan de verbinding versterkt worden tussen de plannen van het rijk en de betrokkenheid van de lokale overheid en burgers? > Waar gaat het (soms) mis, en hoe kan het anders? > Hoe om te gaan met de verschillen in aanpak van de provincies? Govert Veldhuijzen, Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland Annemieke Traag, Gedeputeerde Provincie Gelderland Frans Tollenaar, Wethouder Gemeente Goeree-Overflakee Herman Meeuwissen, Alliander Guido Custers, Directeur DELTA Energy Succesvolle samenwerking in de praktijk: best-practice Windpark Kreekraksluis, het grootste windpark van Zeeland > Leer van de succesvolle aanpak in de samenwerking met partners, overheden, lokale omgeving om dit nieuwe windpark te realiseren Rolf Korsuize & Mickael van Schaik, Business Development, DELTA Energy DRAAGVLAK EN PARTICIPATIE Debat: draagvlak en participatie, dé uitdaging voor de realisatie van windenergie > Hoe om te gaan met de weerstand en bezwaren van lokale bewoners, zoals waardedaling onroerend goed, geluidsoverlast, landschapsvervuiling > Windenergiepolitiek: hoe creëren we lokale coalitie en betrokkenheid > Hoe kan participatie succesvol ingezet worden? Wat zijn de succesvolle voorbeelden uit de praktijk? Rob Rietveld, Directeur NLVOW Stientje van Veldhoven, TweedeKamer Lid/D66 Saskia Kluit, Voorzitter Energie-U Jaap Warners, Voorzitter NWEA Harm Reitsma, Oprichter Windcentrale William Moorlag, Gedeputeerde Provincie Groningen Lunchpauze Onder genot van een heerlijke lunch heeft u de mogelijkheid om met uw vakgenoten en samenwerkingspartners uit de sector verder in gesprek te gaan. BREAK OUT SESSIES Sessieronde 1: Maak uw keuze uit sessie 1, 2, 3 of 4 1 Lokaal (politiek) draagvlak creëren Welk bestuurlijk proces kiest u? Hoe betrekt u omwonende en stakeholders? Hoor oplossingen en ervaringen uit de praktijk Johan van de Heijning, Antea Group 2 Herstructurering: de case Wieringermeer > Inzicht van de overheid in het reëel economisch perspectief van een herstructureringsplan is van groot belang > Herstructurering is maatwerk en laat zich lastig vangen in generieke beleidsregels vooraf John Dekker, Gemeente Hollands Kroon Jaap van der Beek, Voorzitter van Windcollectief Wieringermeer 3 Slimme aansluitingen voor Windparken optimaliseer de locatiekeuze Goede, planologisch inpasbare locaties voor een windmolenpark vinden is een kunst Herman Meeuwissen, Alliander 4 Juridische procedures voor het realiseren van Wind op Land De gevolgen van de Rijksstructuurvisie, het Energieakkoord en de Omgevingswet Jan Frans de Groot en Marjolein Dieperink, advocaten bij Houthoff Buruma Coffee break Ronde 2: Maak uw keuze uit sessie 1, 2, 3 of 4 1 Succesvolle participatiemodellen voor windenergieprojecten Dick van Elk, Voorzitter Windcorporatie Windvogel 2 De kansen van SDE+ en andere subsidiemogelijkheden voor windenergie De beoogde wijzigingen uit het energieakkoord Marinus Winters, Advocaat Allen & Overy 3 Effectief communiceren met de betrokken burgers: de succesvolle aanpak van gemeente Wageningen Lex Hoefsloot, Wethouder Gemeente Wageningen 4 Financiering, hoe krijgt u uw windpark financierbaar? Zie de website voor meer informatie Inspiratiesessie: draagvlak creëren voor windenergie Veel mensen zijn voor windenergie. En tegelijkertijd zijn veel mensen tegen windmolens vooral als ze in hun eigen achtertuin geplaatst worden. Hoe zorgt u ervoor dat u dit kritische publiek toch meekrijgt in uw plannen? Bas Mouton, directeur van Speech Republic, neemt u in een interactieve sessie mee hoe u kritische bewoners en bestuurders mee kunt krijgen in niet populaire besluiten. Speech Republic traint en adviseert bestuurders en politici hoe met weerstand om te gaan om zo draagvlak te creëren Afsluiting & netwerkborrel Meer info bel Congresadviseur Nancy Kager of mail

3 BEZOEKERSPROFIEL: Ministerie, Rijkswaterstaat, kustgemeenten, projectontwikkelaars, energiebedrijven, fabrikanten, exploitanten, financiers, onderhoudsbedrijven, kennisinstellingen, advocatenkantoren > & adviesbureaus 16 MEI 2014 CONGRES > WIND OP ZEE INTERACTIEVE DAG Voor de ontwikkeling van windenergie op zee is samenwerking met stakeholders van groot belang om deze grootschalige projecten vorm te geven. Tijdens deze congresdag bieden we u volop de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende uitdagingen en kansen die we gezamenlijk aan moeten gaan om de ambitieuze doelstellingen voor windenergie op zee te realiseren VIP-ontbijt - op uitnodiging Powered by Seaway Heavy Lifting Opening door uw dagvoorzitter Maarten Bouwhuis, Presentator BNR Nieuwsradio Side-kick: Ton Hirdes, Directeur NWEA INTERNATIONAAL PERSPECTIEF De offshore wind strategie in het Verenigd Koninkrijk > Wat kunnen we leren van het succesvolle businessmodel in de UK? Huub den Rooijen, Head of Offshore Wind, The Crown Estate NATIONALE ONTWIKKELINGEN De cruciale rol van Wind op Zee in de energietransitie > Energieakkoord biedt doorbraak voor wind op zee > Economische potentie en kansen van wind op zee voor de Nederlandse markt Teun Bokhoven, Voorzitter de Duurzame Energie Koepel REALISATIE 4500MW De kansen binnen de nieuwe structuurvisie Wind op Zee > Hoe gaan we de 4500MW realiseren? > Welke kansen biedt de ontwikkeling van windenergie op de Noordzee? Chris Westra, Windenergie expert, al ruim 40 jaar actief in windenergie, General Manager Stichting Coffee break Uitkomsten haalbaarheidsstudie nearshore windenergie > De voor- & nadelen van nearshore windenergie Eric Arenda, Consultant Pondera De gevolgen van nearshore windenergie voor kustgemeenten > Met reacties van de kustgemeenten, interactief gesprek met: Alwin Hietbrink, Wethouder Bergen Wim Westerman, Wethouder Velsen Discussie: Hoe gaan we de 4500MW realiseren in de praktijk? > Waar liggen de hobbels, uitdagingen en kansen? Interactief gesprek met de sprekers en bezoekers Lunchpauze Onder genot van een heerlijke lunch heeft u de mogelijkheid om met uw vakgenoten en samenwerkingspartners uit de sector verder in gesprek te gaan. REGULERING EN FINANCIERING Uitgiftebeleid 2015 > Hoe gaat het beleid er uit zien? > Hoe gaat het vergunningsproces verlopen? > Wat zijn de gevolgen voor het bedrijfsleven? Ton Sledsens, NWEA Offshore Hoe krijgt u SDE voor offshore wind? > SDE en vergunningen in de tweede ronde: lessons learned > Veranderingen in de SDE > Kansen voor nieuwkomers > Meedoen aan de SDE-subsidietender; het belang van een haalbare businesscase > Impact van de nieuwe SDE op de projectfinanciering Jessica Terptra en Marjolein Dieperink, advocaten bij Houthoff Buruma Financieringsmogelijkheden: Hoe krijgt u EUR 1 miljard of meer bij elkaar om uw offshore wind project te financieren? > Wat zijn en waren de belangrijkste uitdagingen bij de recente financieringen van offshore windprojecten? > In hoeverre speelt de financiering een rol in de ontwikkeling van NL van ronde 3? Niels Jongste, Managing director bij Green Giraffe Energy Bankers Coffee break Break out sessies: Maak uw keuze uit sessie 1 of 2 1 KOSTPRIJSREDUCTIE: hoe gaan we de kostprijs voor offshore wind laten dalen? Lagere kosten voor offshore wind zijn een noodzakelijke voorwaarde voor grootschalige roll-out. Hoe komen die kostenbesparingen tot stand kunnen en wat is daar voor nodig Ernst van Zuijlen, Directeur TKI Wind op Zee 2 STOPCONTACT OP ZEE: de kansen en uitdagingen Wat kunnen we leren van Duitsland in de realisatie van aansluitcapaciteit voor de grootschalige roll-out van offshore windparken? In Duitsland stellen TSO s jaarlijks een offshore netontwikkelingsplan op met wind op zee scenario s. Deze netplannen leiden tot planningszekerheid bij betrokken partijen en versterken een strategische aanpak. Rob van der Hage, Programma manager Wind op Zee Nederland bij TenneT TSO B.V. SUCCESVOLLE REALISATIE Succesvolle bouw en realisatie van een offshore windpark > De cruciale stappen & fases > Lessons learned van internationale projecten in Engeland en Duitsland Richard den Hollander, Seaway Heavy Lifting Integrale benadering voor een optimale opbrengst van het windpark > Essentiele stappen vanaf de allereerste ontwikkeling > Verdere optimalisatie tijdens de operationele fase Haico van der Heijden, Business Development Manager ECN Wind Slotgesprek: de uitdagingen bij de grootschalige roll-out van wind op zee in Nederland Interactief gesprek met de sprekers en bezoekers Afsluiting en aanvang netwerkborrel Bekijk diverse (video-)interviews met windenergie-experts op

4 22 MEI 2014 WORKSHOP SUCCESVOL AAN DE SLAG MET PARTICIPATIE Nationaal Windenergie Congres Participatie is hét instrument om windenergieprojecten vanuit lokaal draagvlak te realiseren. Weten welke vormen van participatie mogelijk zijn en hoe u deze succesvol implementeert binnen uw windenergieproject is dan ook cruciaal. Daarom bieden we u aansluitend op congres deze verdiepingsworkshop aan waarin u leert hoe u succesvol aan de slag kunt gaan met de mogelijkheden van participatie bij uw windproject. Tijdens deze workshop bespreken we allereerst de nut en noodzaak van participatie. Aan de hand van een aantal inleiders en cases gaan we in op verschillende vormen van participatie: plan-participatie, financiële deelname en compensatie. Tenslotte stellen we een gereedschapskist voor participatie samen: wat is er wanneer nodig om het succesvol in de praktijk te implementeren. Om het rendement van de workshop zo hoog mogelijk te maken willen we specifiek ingaan op uw vraagstukken rondom participatie. U krijgt dan ook de mogelijkheid uw vragen vooraf in te sturen en dan zullen de sprekers uw vragen tijdens de dag beantwoorden. Inclusief excursie naar het in aanbouw zijnde windpark Noordoostpolder PROGRAMMA Het programma start om uur en eindigt om uur. Het inhoudelijke programma wordt verzorgd door adviesbureau Pondera. Daarnaast zullen diverse gastsprekers een bijdrage leveren, van o.a. een gemeente, ontwikkelaar en windcoöperatie. BLOK 1 Nut & noodzaak van participatie BLOK 2 Plan-participatie: wanneer en in welke mate BLOK 3 Financiële deelname en compensatie BLOK 4 Implementatie: stel uw eigen gereedschapskist samen BLOK 5 Excursie naar Windpark Noordoostpolder & borrel Inclusief excursie naar Windpark Noordoostpolder

5 15, 16 & 22 mei 2014 > Congrescentrum NBC Nieuwegein Het Nationaal Windenergie Congres wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Reacties van bezoekers van afgelopen editie: Dienst Landelijk Gebied (DLG) Dhr. W. Landstra Goed overzicht vanuit verschillende invalshoeken. Provincie Flevoland Diny Weener Erg onderhoudend en interessant Noordenwind Duurzame Energie Nynke van Ens De veelheid van onderwerpen en de organisatie vallen op! Agentschap NL Gerhard Rinsma Goed opgezet congres met interessante toer naar Zuid-lob Meer informatie Klantenservice: Data en locatie Wind op LAND 15 mei 2014 Wind op ZEE 16 mei 2014 Congrescentrum NBC Nieuwegein Voor routebeschrijving zie: Workshopdag 22 mei 2014 Deze workshop vindt plaats nabij het Windpark Noordoostpolder. Zie de website voor meer informatie makkelijke manieren om u aan te melden! 1. Via internet: 2. Via 3. Telefonisch: Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken wij u vriendelijk uw persoonlijke code (geprint bij uw adressering) te vermelden. Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw adres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deelname binnen een werkdag via . Persoonlijk congresadvies Nancy Kager Uw investering Deelname vanaf 250,- Ook Zonne-energie in uw portfolio? Dan hoeft u niets te missen! Overheden en lokale NWEA-leden Overig windcorporaties 1 dag 499,- voor 2 personen 699,- 899,- 2 dagen 799,- voor 2 personen 999, ,- 3 dagen 999,- voor 2 personen 1.199, ,- U heeft op 15 mei de unieke mogelijkheid om ook uw collega s en partners in de zonne-energie te ontmoeten op het duurzaam energie plaza gedurende de ontvangst, pauzes, lunch en borrel. Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Euroforum Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties. Samen met het Institute for International Research (IIR), Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) en Nederlands Instituut voor de Bouw maakt Euroforum deel uit van Informa. Een wereldwijd congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de beurs in Londen. Meer informatie op: Voor slechts een toeslag van 100,- kunt u zelfs een deel van het programma van het actualiteitenseminar Zonne-energie 2104 volgen. Zo stelt u zelf u uw ideale programma samen. Meer informatie over het programma vindt u op de site een combi ticket te boeken kunt u contact opnemen met Nancy Kager, of mail euroforum.nl.

6 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Nationaal Windenergie Congres Hét nationale platform voor alle stakeholders in de windenergie sector i.s.m. EVENTPARTNERS: PARTNERS: EXPOSANTEN: NETWERKPARTNER: MEDIAPARTNERS:

rail Dag van de Dé ontmoetingsplek voor railvakgenoten Visie & veiligheid gevraagd! www.bouw-instituut.nl/rail

rail Dag van de Dé ontmoetingsplek voor railvakgenoten Visie & veiligheid gevraagd! www.bouw-instituut.nl/rail 6 e jaarcongres I Donderdag 25 april 2013 I NBC Nieuwegein Nieuw! Dit jaar ook goederenvervoer! rail Dag van de 2013 Dé ontmoetingsplek voor railvakgenoten Visie & veiligheid gevraagd! Jeroen Fukken Ministerie

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht beurswijzer credit expo 2010 Woensdag 17 november 2010 Nieuwegein Business Center Blokhoeve 1 3438 LC Nieuwegein Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht www.creditexpo.nl FINANCIEEL MANAGEMENT

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Beurswijzer Beursplattegrond pagina 5 Programma seminars pagina 9 Deelnemersoverzicht pagina 14. Credit Expo 2014 Nieuwegein Business Center

Beurswijzer Beursplattegrond pagina 5 Programma seminars pagina 9 Deelnemersoverzicht pagina 14. Credit Expo 2014 Nieuwegein Business Center Vakbeurs voor Credit Management 6 Credit Expo 2014 Nieuwegein Business Center www.creditexpo.nl Beurswijzer Beursplattegrond pagina 5 Programma seminars pagina 9 Deelnemersoverzicht pagina 14 + beter betalende

Nadere informatie

Open State Foundation

Open State Foundation BELEIDSPLAN Open State Foundation Lex Slaghuis, Stef van Grieken, Alper Çugun Amsterdam, September 2012 Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff.

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff. Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep Groeibriljanten in Nederland Eindrapport ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff 1 maart 2014 inhoudsopgave 2 1. inleiding 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe?

Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe? Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? In het Bestuursakkoord Water

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

SOM Professional. 9-daagse opleiding 2015-2016. De opleiding voor omgevingsmanagers met ervaring die planmatiger willen werken.

SOM Professional. 9-daagse opleiding 2015-2016. De opleiding voor omgevingsmanagers met ervaring die planmatiger willen werken. SOM Professional 9-daagse opleiding 2015-2016 De opleiding voor omgevingsmanagers met ervaring die planmatiger willen werken. Werken vanuit een visie. Met een planmatige, herhaalbare aanpak. Werken aan

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden thema Maatschappelijk aanbesteden Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Somicha Bouzitoun van Resto VanHarte: Niet onze hand bij de gemeente ophouden, maar ze de hand

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

Extra informatie bij hoofdstuk Klantfocus van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, pagina 22 1c. Visie 2016.

Extra informatie bij hoofdstuk Klantfocus van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, pagina 22 1c. Visie 2016. Extra informatie bij hoofdstuk Klantfocus van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, pagina 22 1c. Visie 2016. Introductie Rabo Scanner In de tweede helft van 2014 wordt de Rabo Scanner geïntroduceerd als

Nadere informatie

Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen

Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen Fokker Terminal te Den Haag, 18 mei 2011 Doel van de conferentie Tijdens de conferentie stonden drie thema s centraal, die relevant

Nadere informatie

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om Kracht in Nederland thema Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Peter Blokdijk, WerkMeester bij ESFA Rotterdam: Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie