Meer energie uit zon en wind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer energie uit zon en wind"

Transcriptie

1 Meer energie uit zon en wind Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst Duurzame Regionale Energie Gelderland Een van de uitdagingen waar Gelderse gemeenten, regio s en de provincie samen voor aan de lat staan is het opschalen van duurzame energie-initiatieven. Energie uit wind en zon biedt goede kansen. Dit blijkt uit de initiatieven die vandaag zullen worden toegelicht, zoals het Solarpark Bronckhorst en Frisse Wind. Tijdens deze netwerkbijeenkomst staan we samen stil bij de vraag hoe gemeenten, bedrijven en provincie kunnen samenwerken om de implementatie van projecten te versnellen en productie van duurzame energie op te schalen. Wat werkt goed bij het realiseren van wind en zon-projecten? En waar lopen initiatieven in de praktijk tegen aan? Wat hebben we van elkaar nodig en wat kunnen we leren van de projecten die (bijna) gerealiseerd zijn? 6 maart uur Fort Bronsbergen te Zutphen, Regio Stedendriekhoek

2 Programma 9.00 Inloop met koffie 9.30 Welkom, door Niels Joosten, burgemeester gemeente Brummen 9.40 De Bronsbergen: een energieneutraal vakantiepark, door Henk Jansen, voormalig eigenaar Vesting de Bronsbergen 9.45 Toelichting op het programma, door dagvoorzitter Dorien Brunt, Wing 9.50 Hoe staat het met de wind- en zonne-energie-discussies in de regio s? Gesprek met de zaal Pauze Hoe versnellen we de realisatie van zon- en windprojecten? Workshops aan de hand van ervaringen uit de praktijk: Wind en Zon Meer energie uit wind en zon: tips voor versnellen en opschalen Plenair gesprek Gelderse zonatlas, door Anne-Marie Pronk, Klimaatverbond, en Peter van den Haspel, Tetraeder.solar Afsluiting en netwerklunch Facultatief: Excursie: Smart grid op het recreatiepark. Hoe werkt dat in de praktijk? Door Sjef Cobben, Alliander en hoogleraar TU Eindhoven en Henk Jansen, Jansen Duurzaam, voormalig eigenaar Vesting de Bronsbergen. Duur: tot ca uur.

3 Workshop Wind Hoe versnellen we de realisatie van windprojecten? Drie sprekers nemen u mee met hun ervaringen over de realisatie van windprojecten in Gelderland. U krijgt een korte pitch van de drie workshops; van strategisch niveau tot hoe projecten begeleid en uitgevoerd kunnen worden. Vervolgens kunt u in één van de drie workshops meer informatie krijgen en vragen stellen. In elke workshop wordt gezocht naar lessen en inzichten die de realisatie van windprojecten kunnen versnellen. Wind boven bos: Natuurlijk 2000! Door Jan van Muyden, wethouder gemeente Voorst Op het plaatsen van windmolens lijken allerlei beperkingen te liggen. Bosgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000, vogelvliegroutes, waardevolle open landschappen en laagvliegzones. Zet je deze gebieden op een kaart dan geldt in grote delen van Gelderland nee, tenzij-beleid voor het plaatsen van windmolens. Wat is echter feit en wat is fictie? Jan van Muyden neemt u mee naar de mogelijkheden en laat de impact zien van bijvoorbeeld windmolens diep in bosgebieden. Door anders te kijken naar de (soms ingebeelde) restricties wordt zichtbaar hoeveel kansen er zijn!

4 Workshop Wind Draagvlak en procesregie: realiseren van windmolens en een soepel proces voor realisatie. Door Geert Bosch, Bosch & Van Rijn Op basis van eigen ervaringen en expertise zet Geert Bosch uiteen wat de ingrediënten zijn voor windprojecten; een goede plek, lokale betrokkenheid en deskundigheid over windenergie. Dan ben je er echter nog niet. Doorzettingsvermogen, goed overleg, het delen van kennis én opbrengst en een goede communicatiestrategie zijn net zo belangrijk. Alles draait om draagvlak. Via de workshop verkent u samen met Geert welke rol een gemeente kan nemen om draagvlak te bevorderen en zo het plaatsingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Burgerinitiatief Frisse Wind: wie neemt de lead en hoe kun je aan windmolens verdienen? Door Tonnie Tekelenburg, gemeente Lochem In Lochem heeft een groep burgers het initiatief genomen om duurzaam energie op te wekken. Het benutten van windenergie is noodzakelijk naast zonne-energie en biomassa. Via een collectief wordt het draagvlak van onderop gecreëerd. Door participatie vanaf het begin ontstaat een grotere acceptatie. Dat kan natuurlijk alleen doordat windenergie duurzaam en rendabel is, er is dus een sluitende businesscase.

5 Workshop Zon Hoe versnellen we de realisatie van zonprojecten? Workshop aan de hand van ervaringen uit de praktijk In deze workshop maken we kennis met drie projecten over zonne-energie. Deze worden alle drie kort aan u gepresenteerd. Vervolgens kunt u zich verdiepen in één van de drie voorbeelden. We staan in drie groepen stil bij de vraag welke elementen die zorgen dat het project écht werkt? En wat is nodig om de projecten nog verder te versnellen of op te schalen? Wat zijn lessen voor uw eigen praktijk, regio of project? Solarpark Bronckhorst Door Jan Willem Zwang, Green Spread Een voor publiek toegankelijk zonne-energie park met recreatieve en educatieve doeleinden. Dit park wordt gerealiseerd op een vrijgevallen woningbouwterrein van de gemeente. Jan Willem Zwang van Green Spread zal de business case van Solarpark De Kwekerij in Bronckhorst toelichten. De expertise van Jan Willem ligt op het gebied van het ontwikkelen en rendabel exploiteren van duurzame energie projecten. Het Solar Park wordt een voor publiek toegankelijk park met recreatieve en educatieve doeleinden waar energie met zonnepanelen wordt gerealiseerd. Het wordt gemaakt op een vrijgevallen woningbouwterrein van de gemeente. Jan Willem werkt de business case uit: wie wordt eigenaar van de zonnepanelen? Wie gaat exploiteren? Hoe wordt invulling gegeven aan de recreatieve en educatie doeleinden? Het project is in de planfase. De gemeente Bronckhorst hoopt het dit jaar tot uitvoering te brengen.

6 Workshop Zon Grootschalige realisatie van zonne-energie bij bedrijven, instellingen en burgers Door Rogier Coenraads, Stichting Zonne-energie Wageningen Stichting Zonne-energie Wageningen is een samenwerking van Wageningse bedrijven, instellingen, burgers en overheden met als doel grootschalige realisatie van zonne-energie mogelijk te maken. Stichting Zonne-energie Wageningen is betrokken bij de initiatie, ontwikkeling en realisatie van een breed scala aan zonne-energieprojecten in Wageningen, variërend van projecten bij particuliere woningeigenaren tot grootschalige zonne-energieprojecten bij bedrijven en instellingen als het NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie) en Marin (Maritiem Research Instituut Nederland). In deze workshop zoemen we in op de realisatie van zonne-energie in de huursector. Een voorbeeld is een project met woningcorporatie De Woningstichting in Wageningen ( Woningcorporatie doet aanbod aan huurders Haverlanden ). De toepassing van zonnepanelen is hier onderdeel van grootschalig onderhoud van huurwoningen in de wijk Haverlanden. Daarnaast komen in deze workshop ook de mogelijkheden van zonne-energie in de particuliere huursector aan bod. Meer informatie:

7 Workshop Zon Bedrijfsleven en zonnepanelen: kansen voor opschaling Door Melvin Könings, Coördinator Solar Pact Rivierenland In Regio Rivierenland is vorig jaar op initiatief van het lokaal bedrijfsleven in samenwerking met overheden een ambitieus Solar Pact Rivierenland opgesteld. Dit pact gaat de komende jaren als een platform fungeren waar partijen vraag en aanbod, technologie, kennis, financiering en concrete ontwikkelingen kunnen delen, matchen en aanjagen. Doel van het Solar Pact Rivierenland is tweeledig: 1. Het creëren van een zichtbaar platform digitaal en via bijeenkomsten waar kennis gedeeld kan worden en betrokken partijen elkaar kunnen vinden. 2. Actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van een grootschalig boegbeeldproject: een grootschalig zonnepanelenproject van Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI), langs de A15 in Geldermalsen. De uitdaging is nu versneld te komen van theorie naar praktijk: hoe kunnen de partners in het pact zo snel mogelijk een grootschalig project van de grond krijgen? Kort samengevat: wat werkt? Meer info:

8 Gelderse zonatlas Het Klimaatverbond en Tetraeder.solar gaan in opdracht van de provincie Gelderland de Gelderse zonatlas ontwikkelen. De oplevering hiervan wordt rond mei verwacht. De verwachting is dat dit instrument de transitie naar een duurzame energievoorziening in Gelderland zal versnellen. De zonatlas is een interactief webinstrument dat zeer nauwkeurig berekent hoe geschikt een dak is voor zonnepanelen en wat de kosten en opbrengsten zijn. De Gelderse zonatlas zal vanaf 57 websites benaderbaar worden: één centrale website en een website voor elke afzonderlijke gemeente. De zonatlas wordt bewust per gemeente uitgewerkt, zodat elke Gelderse gemeente een koppeling kan maken met het eigen energiebeleid en -doelstellingen. Anne-Marie Pronk van het Klimaatverbond en Peter van den Haspel van Tetraeder.solar zullen vandaag een korte toelichting geven over de zonatlas en de manier om hier als gemeente mee aan de slag te gaan. Anne-Marie en Peter blijven tijdens de netwerklunch aanwezig voor vragen. Meer informatie: - Informatiefolder Voorbeelden - Arnhem: - Tiel:

9 Locatie en excursie We zijn vandaag te gast in Regio Stedendriehoek. In het recreatiepark Vesting De Bronsbergen in Zutphen heeft het netwerkbedrijf Alliander in samenwerking met de exploitant een zogenaamd smart-grid ingericht. Alle recreatiewoningen vormen nu samen een energienetwerk dat onafhankelijk van het hoofdnet kan functioneren. Zonnepanelen, toegepast bij de bouw van de woningen, wekken de energie op. Eén woning is volledig ingericht als batterij voor opslag van elektriciteit wanneer de zonne-energie niet door de woningen gebruikt wordt. De woningen gebruiken de energie uit de opslag als de zonnepanelen niet produceren. Het doel is om ervaring op te doen met meet- en regeltechniek om zo het model smart-grid ook op groter schaalniveau toe te kunnen passen. Excursie Smart grid op het recreatiepark. Hoe werkt dat in de praktijk? door Sjef Cobben, Alliander en TU Eindhoven, en Henk Jansen, Jansen Duurzaam, voormalig eigenaar Vesting de Bronsbergen Toelichting op het hoe & waarom van het smart-grid energienetwerk op Vesting De Bronsbergen. Tevens korte excursie op het park. Prof. Sjef Cobben is ook betrokken bij vele duurzame projecten op de Technische Universiteit Eindhoven die samen met studenten worden uitgevoerd. Hij zal ook kort de projecten die o.a. in Bronkhorst en Enspijk zijn uitgevoerd toelichten. Duur: tot ca uur Route Fort Bronsbergen Bronsbergen AD Zutphen Routebeschrijving

10 Gelders netwerk voor duurzame regionale energie Het netwerk duurzame regionale energie in Gelderland biedt een platform waar gemeenten, regio s en ondernemers en onderwijsinstellingen kennis en ervaringen uit kunnen wisselen over het opwekken van energie op lokaal en regionaal niveau. Het doel hiervan is het versnellen van de energietransitie door met alle betrokken partijen kennis te delen, kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen. Binnen het netwerk worden regelmatig informatieve bijeenkomsten en inspirerende excursies georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden door de Gelderse regio s georganiseerd. De provincie Gelderland ondersteunt het netwerk vanuit het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Lees meer op de website van het netwerk duurzame energie Gelderland: > Deelname aan de bijeenkomsten van het netwerk is gratis! Informatie aanvragen over het netwerk of aanmelden bij het Gelders netwerk voor duurzame regionale energie kan door te mailen naar: > Het Gelders netwerk voor duurzame energie maakt onderdeel uit van: Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Milieucommunicatie Provincie Gelderland - Afdeling P&C-MWLG Projectleider Duurzame Ontwikkeling: Rita ten Dam Projectleider Energie: Johan Willemsen T

11 Aanmelden voor de netwerkbijeenkomst Aanmelden voor de bijeenkomst of informatie aanvragen kan via: De werkbijeenkomst richt zich vooral op beleidsmedewerkers Duurzaamheid en RO van Gelderse gemeenten. Geïnteresseerde portefeuillehouders/wethouders zijn ook van harte welkom. Deelname aan de bijeenkomsten van het netwerk is gratis!

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving:

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving: Samen Werken aan Duurzame Energie 2014-2018 Slim klimaatbeleid van deze tijd Slim klimaatbeleid van deze tijd Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen de collegeprogramma

Nadere informatie

VOORWOORD. Kortom: deel je data, leer van elkaar en innoveer! Ik wens u allen heel veel plezier toe deze dag!

VOORWOORD. Kortom: deel je data, leer van elkaar en innoveer! Ik wens u allen heel veel plezier toe deze dag! VOORWOORD Open Data is een veelbesproken onderwerp. Maar wat betekent Open Data? En vooral, wat kunnen we ermee? Open Data is een wereldwijde ontwikkeling, waarbij organisaties data publiceren voor externen.

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Stimuleren zonne-energie op daken van scholen, (sport)verenigingen en bedrijven Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Fotoverslag. Symposium De Achterhoek met eigen energie. Oude Calixtuskerk Groenlo 27-11-2013

Fotoverslag. Symposium De Achterhoek met eigen energie. Oude Calixtuskerk Groenlo 27-11-2013 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie Oude Calixtuskerk Groenlo 27-11-2013 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 1/36 Vooraf De Achterhoek 'Energieneutraal in 2030'. Die

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Zo doe je dat

Slim financieren duurzame energie Zo doe je dat Slim financieren duurzame energie Zo doe je dat 1 Voorwoord Slim financieren duurzame energie: laten we van elkaar leren! Financieren om beleid te stimuleren; alle overheden werken ermee. Maar besteden

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Smart Energy Regions Green Deal Brabant. Green Deal Brabant. Pagina 1

Smart Energy Regions Green Deal Brabant. Green Deal Brabant. Pagina 1 Smart Energy Regions Green Deal Brabant Green Deal Brabant Pagina 1 Smart Energy Regions Green Deal Brabant Smart Energy Regions Green Deal Brabant Algemeen Diverse overheden hebben een klimaatbeleid geformuleerd.

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden dossier duurzaamheid en (wind)energie CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden Energie is een van de belangrijkste thema s van dit moment. Veel maatschappelijke uitdagingen komen op dat

Nadere informatie