R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;"

Transcriptie

1 R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2011/532 van 23 december /1062 Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;. Ingevolge de koninklijke besluiten van 7, 17, 24 en 26 oktober 2011 (Belgisch Staatsblad van 7, 16, 22 en 25 november 2011) tot wijziging van het artikel 21, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; het artikel 11, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, het artikel 14, c), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, de artikelen 14, c) en i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, het artikel 14, i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, het artikel 20, 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; de artikelen 14, d), 15, 15 en 25, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; de artikelen 11, 1, 4 en 5, 13, 1, 14, b), e) en j), 15, 8, 20, 1, en 25, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; de artikelen 17, 1, 17ter, A en B, 20, 1, e), 24, 2, 25, 1 en 3, 26, 9 en 12, en 34, 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, worden de medische verstrekkingen aangepast.

2 Ingevolge de beslissing van de Nationale Commissie Geneesheren - Ziekenfondsen, genomen tijdens haar vergadering van 21 december 2011, worden de tarieven voor medische verstrekkingen op 1 januari 2012 geïndexeerd 1%. De verstrekkingen anesthesiologie uit art 12, 1, a), worden niet geïndexeerd. Medische verstrekkingen De omzendbrief VI 2010/ /947, gewijzigd door de omzendbrieven V.I. 2011/7 3910/962, 2011/ /967, 2011/ /981, 2011/ /986, 2011/ /997, 2011/ /1007, 2011/ /1018, 2011/ /1020 en 2011/ /1021, wordt geschrapt en vervangen door deze omzendbrief. De leidend ambtenaar, H. De Ridder directeur-generaal. Bijlagen : arts- inhoudstafel arts- table des matières arts1-v 1-soins cour,accouch,pr méd spéc,anest,réa--circ OA arts2-v 1-chirurgie--circ OA arts3-v 1-gynéco,ophtalmo,otorhino,uro--web arts4-v 1-ortho,stom,transpl,chir.nné,aide op,radium--circ OA arts5-v 1-méd interne dermato anatomo--circ OA arts6-v 1-hon suppl--web arts7-v 1-ex génét, prest interv percut -web

3 Inhoudsopgave A. Gewone geneeskundige hulp Technische geneeskundige verstrekkingen A. Gewone verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist NIET is vereist Andere verstrekkingen dan de verstrekkingen inzake klinische biologie 1-2 B. Gewone verstrekkingen waarvoor de bekwaming van een erkende huisarts is vereist 2 C. Gewone verstrekkingen waarvoor de bekwaming van een geneesheer-specialist (B) is vereist Andere verstrekkingen dan de verstrekkingen inzake klinische biologie 2 B. Verlossingen door een geneesheer 3 C. Algemene speciale verstrekkingen 1. Verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist vereist is Puncties 4-5 D. Anesthesiologie 1. Anesthesie verricht tijdens een verstrekking waarvan de relatieve waarde gelijk is aan of hoger dan K 400, N 600 of I Anesthesie verricht tijdens een verstrekking waarvan de relatieve waarde hoger is dan K 75, N 125 of I 125 en lager dan K 400, N 600 of I Andere verstrekkingen inzake anesthesiologie 7 3bis Acute pijnbehandeling 7 3ter Epidurale anesthesie en het toezicht erop, gedurende de verschillende stadia van de verlossing, uitgevoerd door een vroedvrouw art 12 1, c) 7 3quater Chronische pijnbehandeling 7 4. Bijkomend honorarium Accreditering 8 E. Reanimatie 8 F. Heelkunde a. Algemene heelkunde 9 b. Neurochirurgie 9-10 c. Plastische heelkunde 11 d. Heelkunde op het abdomen e. Heelkunde op de thorax f. Bloedvatenheelkunde g. Gynaecologie Verloskunde h. Oftalmologie 1. Heelkundige verstrekkingen Niet heelkundige verstrekkingen i. Otorhinolaryngologie j. Urologie k. Orthopedie 1. Heelkundige verstrekkingen a) Bloedige behandelingen 1) Verstrekkingen MET PERSOONLIJK AANDEEL 29 2) Verstrekkingen ZONDER PERSOONLIJK AANDEEL 29 b) Onbloedige behandelingen 29 c) Oncologische heelkunde Niet-heelkundige verstrekkingen Diagnostische en therapeutische arthroscopieën 30 l. Stomatologie m. Transplantaties 33 n. Heelkundige verstrekkingen uitgevoerd bij pasgeborenen en zuigelingen, jonger dan 6 maanden 33

4 G. Aanwezigheid bij heelkundige bewerking 33 H. Operatieve hulp 34 I. Radiotherapie en radiumtherapie 1. Verstrekkingen voorzien in artikel 18, Verstrekkingen voorzien in artikel 18, 2, A en B, uitged e) 35 J. Inwendige geneeskunde 1. A. Inwendige geneeskunde 36 B. Dialyse C. Hematologische transplantaties Pneumologie Gastro-enterologie A. Kindergeneeskunde 40 B. Dialyse Cardiologie Neuropsychiatrie Reumatologie 42 K. Dermato-venereologie 43 L. Pathologische anatomie 43 M. Bijkomend honorarium voor de s nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen 1. Bijkomend honorarium voor de s nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende verstrekkingen, uiting van de in 8 vermelde verstrekkingen a) Voor ambulante rechthebbenden 44 b) Voor gehospitaliseerde rechthebbenden Bijkomend honorarium voor dringende verstrekkingen, uitgevoerd door de algemeen geneeskundige tijdens een dringend bezoek, dat tussen 18 en 21u wordt afgelegd 44 N. Genetische onderzoeken 45 O. Percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvormingscontrole 45

5 A. Gewone geneeskundige hulp - Technische geneeskundige verstrekkingen 1 A. Gewone verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist NIET is vereist - Andere verstrekkingen dan de verstrekkingen inzake klinische biologie K = 1, = K 4 4,88 4,88 3,66 K = 1, = K 4 4,88 4,88 3,66 K = 1, = K 10 12,19 12,19 9,15 K = 1, = K 10 12,19 12,19 9,15 K = 1, = K 6 7,31 7,31 5,49 K = 1, = K 10 12,19 12,19 9,15 K = 1, = K 10 12,19 12,19 9,15 K = 1, = K 6 7,31 7,31 5,49 K = 1, = K 10 12,19 12,19 9,15 K = 1, = K 35 42,67 42,67 32,01 K = 1, = K 25 30,48 30,48 22,86 K = 1, = K 6 7,31 7,31 5,49 K = 1, = K 4 4,88 4,88 3,66 K = 1, = K 6 7,31 7,31 5,49 K = 1, = K 6 7,31 7,31 5,49 K = 1, = K 4 4,88 4,88 3,66 K = 1, = K 4 4,88 4,88 3,66 K = 1, = K 6 7,31 7,31 5,49 K = 1, = K 10 12,19 12,19 9,15 K = 1, = K 6 7,31 7,31 5,49 K = 1, = K 25 30,48 30,48 22,86 K = 1, = K 2 2,44 2,44 1,83 K = 1, = K 4 4,88 4,88 3,66 K = 1, = K 6 7,31 7,31 5,49 K = 1, = K 24 29,26 29,26 21,95 K = 1, = K 6 7,31 7,31 5,49 K = 1, = K 6 7,31 7,31 5,49 K = 1, = K 6 7,31 7,31 5,49 K = 1, = K 10 12,19 12,19 9,15 K = 1, = K 12 14,63 14,63 10,98 K = 1, = K 2 2,44 2,44 1,83 K = 1, = K 8 9,75 9,75 7,32 K = 1, = K 17 20,72 20,72 15,54 K = 1, = K 20 24,38 24,38 18,29 K = 1, = K 20 24,38 24,38 18,29 K = 1, = K 10 12,19 12,19 9,15 K = 1, = K 10 12,19 12,19 9,15 K = 1, = K 6 7,31 7,31 5,49 K = 1, = K 27 32,91 32,91 24,69 K = 1, = K 45 54,86 54,86 41,15

6 A. Gewone verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist NIET is vereist - Andere verstrekkingen dan de verstrekkingen inzake klinische biologie (vervolg) 2 K = 1, = K 18 21,94 21,94 16,46 K = 1, = K 30 36,57 36,57 27,43 K = 1, = K 20 24,38 24,38 18,29 K = 1, = K 10 12,19 12,19 9,15 K = 1, = K 20 24,38 24,38 18,29 K = 1, = K 10 12,19 12,19 9,15 K = 1, = K 20 24,38 24,38 18,29 K = 1, = K 20 24,38 24,38 18,29 K = 1, = K 0 0,00 0,00 0,00 B. Gewone verstrekkingen waarvoor de bekwaming van erkende huisarts is vereist K = 1, = K 9 10,97 10,97 8,23 K = 1, = K 4 4,88 4,88 3,66 K = 1, = K 6 7,31 7,31 5,49 K = 1, = K 10 12,19 12,19 9,15 K = 1, = K 10 12,19 12,19 10,37 K = 1, = K 19 23,16 23,16 19,69 K = 1, = K 4 4,88 4,88 3,66 C. Gewone verstrekkingen waarvoor de bekwaming van een geneesheer-specialist (B) is vereist - Andere verstrekkingen dan de verstrekkingen inzake klinische biologie K = 1, = K 4 4,88 4,88 3,66 K = 1, = K 4 4,88 4,88 3,66

7 B. Verlossingen door een geneesheer 3 K = 2, = K ,64 379,64 379,64 K = 1, = K 35 47,69 47,69 47,69 K = 2, = K ,64 379,64 379,64 K = 1, = K 25 30,29 30,29 30,29 K = 1, = K 25 30,29 30,29 30,29 K = 1, = K ,29 245,29 245,29 K = 1, = K ,68 340,68 340,68 K = 1, = K ,20 102,20 102,20 K = 1, = K 35 42,40 42,40 42,40 K = 1, = K 35 42,40 42,40 42,40 K = 1, = K ,57 272,57 272,57 K = 1, = K ,57 272,57 272,57 K = 1, = K ,14 121,14 121,14 K = 1, = K ,49 157,49 157,49 Q = 0, = Q 70 2,18 2,18 2,18 C. Algemene speciale verstrekkingen 1. Verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist vereist is K = 1, = K 24 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 K = 1, = K 20 23,22 23,22 19,74 23,22 23,22 K = 1, = K 50 58,05 58,05 58,05 K = 1, = K 50 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 K = 1, = K 50 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 K = 1, = K 80 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 K = 1, = K ,82 510,82 510,82 510,82 510,82 K = 1, = K 80 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 K = 1, = K 17 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 K = 1, = K 25 29,02 29,02 29,02 29,02 29,02 K = 1, = K 15 17,41 17,41 17,41 17,41 17,41 K = 1, = K 7,5 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71 K = 1, = K 70 81,27 81,27 72,59 81,27 81,27 K = 1, = K 16,88 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 K = 1, = K 20 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 K = 1, = K 20 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 K = 1, = K 12 13,93 13,93 11,85 13,93 13,93 K = 1, = K 11,25 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 K = 1, = K 14,95 17,36 17,36 14,76 17,36 17,36 K = 1, = K 15 17,41 17,41 14,80 17,41 17,41 K = 1, = K 30 34,83 34,83 29,61 34,83 34,83 K = 1, = K ,11 181,11 181,11 181,11 181,11 K = 1, = K 5 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 K = 1, = K 40 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 K = 1, = K 26,47 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 K = 1, = K ,49 104,49 95,81 104,49 104,49 K = 1, = K 12 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 K = 1, = K 30 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 K = 1, = K ,32 139,32 139,32 139,32 139,32 K = 1, = K 38 44,12 44,12 44,12 44,12 44,12

8 1. Verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist vereist is (vervolg) 4 K = 1, = K 30 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 K = 1, = K 26 30,18 30,18 30,18 30,18 30,18 K = 1, = K 60 69,66 69,66 69,66 69,66 69,66 K = 1, = K 60 69,66 69,66 69,66 69,66 69,66 K = 1, = K 60 69,66 69,66 69,66 69,66 69,66 Q = 0, = Q 70 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 K = 1, = K 60 69,66 69,66 69,66 69,66 69,66 K = 1, = K ,32 139,32 139,32 139,32 139,32 K = 1, = K ,32 139,32 139,32 139,32 139,32 K = 1, = K ,51 371,51 371,51 371,51 371,51 Honorarium voor verstrekkingen verricht bij kinderen jonger dan 7 jaar (de betrekkelijke waarden van de in de nomenclatuur vermelde waarden worden verhoogd 13 %) K = 1, = K 27,12 31,49 31,49 31,49 31,49 31,49 K = 1, = K 22,60 26,24 26,24 22,31 26,24 26,24 K = 1, = K 33,90 39,36 39,36 33,46 39,36 39,36 K = 1, = K 176,28 204,65 204,65 204,65 204,65 204,65 K = 1, = K 29,91 34,72 34,72 34,72 34,72 34,72 K = 1, = K 13,56 15,74 15,74 15,74 15,74 15,74 K = 1, = K 135,60 157,43 157,43 157,43 157,43 157,43 K = 1, = K 42,94 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 K = 1, = K 33,90 39,36 39,36 39,36 39,36 39,36 K = 1, = K 16,89 19,61 19,61 16,67 19,61 19,61 K = 1, = K 16,95 19,68 19,68 16,73 19,68 19,68 2. Puncties K = 1, = K 4 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 K = 1, = K 6 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97 K = 1, = K 10,5 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 K = 1, = K 35 40,63 40,63 34,54 40,63 40,63 K = 1, = K 10,5 12,19 12,19 10,37 12,19 12,19 K = 1, = K 19 22,06 22,06 22,06 22,06 22,06 K = 1, = K 41 47,60 47,60 40,46 47,60 47,60 K = 1, = K 30 34,83 34,83 29,61 34,83 34,83 K = 1, = K 6 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97 K = 1, = K 19 22,06 22,06 22,06 22,06 22,06 K = 1, = K 13 15,09 15,09 15,09 15,09 15,09 K = 1, = K 10 11,61 11,61 9,87 11,61 11,61 K = 1, = K 25 29,02 29,02 24,67 29,02 29,02 K = 1, = K 22 25,54 25,54 21,71 25,54 25,54 K = 1, = K 60 69,66 69,66 60,98 69,66 69,66 K = 1, = K 10 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 K = 1, = K 40 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 K = 1, = K 40 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 K = 1, = K ,49 104,49 104,49 104,49 104,49 K = 1, = K 30 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83

9 2. Puncties (vervolg) 5 K = 4, = K 10,5 45,96 45,96 39,07 45,96 45,96 K = 4, = K 11 48,14 48,14 40,92 48,14 48,14 K = 1, = K 50 58,05 58,05 49,37 58,05 58,05 K = 1, = K 50 58,05 58,05 49,37 58,05 58,05 K = 1, = K 54 62,69 62,69 54,01 62,69 62,69 K = 1, = K 55 63,85 63,85 55,17 63,85 63,85 K = 1, = K 38 44,12 44,12 37,51 44,12 44,12 K = 1, = K 12 13,93 13,93 11,85 13,93 13,93 K = 1, = K 50 58,05 58,05 49,37 58,05 58,05 K = 1, = K 60 69,66 69,66 60,98 69,66 69,66 K = 1, = K 20 22,99 22,99 19,55 22,99 22,99 K = 1, = K 12 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 K = 1, = K ,10 116,10 116,10 116,10 116,10 Bijkomend honorarium voor uitvoering onder echografische of radiologische controle K = 1, = K 20 23,22 23,22 19,74 23,22 23,22 Honorarium voor verstrekkingen verricht bij kinderen jonger dan 7 jaar (de betrekkelijke waarden van de in de nomenclatuur vermelde waarden worden verhoogd 13 %) K = 1, = K 4,52 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 K = 1, = K 11,87 13,78 13,78 13,78 13,78 13,78 K = 1, = K 39,55 45,92 45,92 39,04 45,92 45,92 K = 1, = K 11,87 13,78 13,78 11,72 13,78 13,78 K = 1, = K 21,47 24,93 24,93 24,93 24,93 24,93 K = 1, = K 46,33 53,79 53,79 45,73 53,79 53,79 K = 1, = K 33,90 39,36 39,36 33,46 39,36 39,36 K = 1, = K 6,78 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 K = 1, = K 21,47 24,93 24,93 24,93 24,93 24,93 K = 1, = K 14,69 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 K = 1, = K 11,30 13,12 13,12 11,16 13,12 13,12 K = 1, = K 28,25 32,80 32,80 27,88 32,80 32,80 K = 1, = K 24,86 28,86 28,86 24,54 28,86 28,86 K = 1, = K 67,80 78,71 78,71 70,03 78,71 78,71 K = 1, = K 11,30 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 K = 4, = K 11,87 51,95 51,95 44,16 51,95 51,95 K = 4, = K 12,43 54,40 54,40 46,24 54,40 54,40 K = 1, = K 56,50 65,59 65,59 56,91 65,59 65,59 K = 1, = K 56,50 65,59 65,59 56,91 65,59 65,59 K = 1, = K 61,02 70,84 70,84 62,16 70,84 70,84 K = 1, = K 62,15 72,15 72,15 63,47 72,15 72,15 K = 1, = K 13,56 15,74 15,74 13,38 15,74 15,74 K = 1, = K 56,50 65,59 65,59 56,91 65,59 65,59 K = 1, = K 67,80 78,71 78,71 70,03 78,71 78,71 K = 1, = K 22,60 26,24 26,24 22,31 26,24 26,24 K = 1, = K 13,56 15,74 15,74 15,74 15,74 15,74 K = 1, = K 113,00 131,19 131,19 131,19 131,19 131,19

10 D. Anesthesiologie 1. Anesthesie verricht tijdens een verstrekking waarvan de relatieve waarde gelijk is aan of hoger dan K 400, N 600 of I K = 2, = K ,79 825,79 825,79 K = 2, = K ,16 688,16 688,16 K = 2, = K ,94 584,94 584,94 K = 2, = K ,12 516,12 516,12 K = 2, = K 198 (1) 454,19 454,19 454,19 K = 2, = K 129 (4) 295,91 295,91 295,91 K = 2, = K ,45 206,45 206,45 K = 2, = K ,53 550,53 550,53 K = 2, = K 72 (3) 165,16 165,16 165,16 K = 2, = K 36 (3) 82,58 82,58 82,58 K = 2, = K ,26 275,26 275,26 K = 2, = K ,53 550,53 550,53 K = 2, = K 27 (2) 62,55 62,55 62,55 (1) Voor een verstrekking die gerangschikt is in een categorie gelijk aan of hoger dan N 600 of hoger dan I 600 (2) Voor een verstrekking die gerangschikt is in een categorie gelijk aan of hoger dan K 400 of N 600 (3) Voor een verstrekking die gerangschikt is in een categorie gelijk aan of hoger dan K 400 (4) Voor een verstrekking die gerangschikt is in een categorie gelijk aan I Anesthesie verricht tijdens een verstrekking waarvan de relatieve waarde hoger is dan K 75, N 125 of I 125 en lager dan K 400, N 600 of I 600 K = 1, = K 198 (1) 363,35 363,35 363,35 K = 1, = K 129 (4) 236,73 236,73 236,73 K = 1, = K ,71 214,71 214,71 K = 1, = K ,68 192,68 192,68 K = 1, = K ,13 132,13 132,13 K = 1, = K 51 93,59 93,59 93,59 K = 1, = K 45 82,58 82,58 82,58 K = 1, = K 45 (5) (*) 82,58 82,58 82,58 K = 1, = K 72 (2) 132,13 132,13 132,13 K = 1, = K 36 (2) 66,06 66,06 66,06 K = 1, = K ,13 132,13 132,13 K = 1, = K ,13 132,13 132,13 K = 1, = K ,45 133,45 133,45 K = 1, = K 45 83,41 83,41 83,41 K = 1, = K ,45 133,45 133,45 K = 1, = K ,61 194,61 194,61 K = 1, = K 27 (3) 50,04 50,04 50,04 K = 1, = K 24 44,48 44,48 44,48 K = 1, = K 20 37,07 37,07 37,07 (1) Voor een verstrekking die gerangschikt is in een categorie die hoger is dan K 300 of N 500 en lager dan of gelijk aan K 390 of lager dan N 600 (2) Voor een verstrekking die gerangschikt is in een categorie die hoger is dan K 75 en lager dan K 400 (3) Voor een verstrekking die gerangschikt is in een categorie die gelijk aan of hoger dan K 180 of N 300 en lager dan K 400 of N 600 (4) Voor een verstrekking die gerangschikt is in een categorie die gelijk aan of lager dan K 300 of N 500, of lager dan I 600 en hoger dan K 270, N 450 of I 550 (5) Algemene anesthesie bij de verstrekkingen of (*) in toepassing vanaf 01/04/2007

11 3. Andere verstrekkingen inzake anesthesiologie 7 K = 1, = K 36 54,71 54,71 54,71 K = 1, = K 30 45,59 45,59 45,59 K = 1, = K 45 68,39 68,39 68,39 K = 1, = K 30 45,59 45,59 45,59 K = 1, = K 36 55,26 55,26 55,26 3bis. Acute pijnbehandeling K = 1, = K 30 55,60 55,60 55,60 K = 1, = K 30 55,60 55,60 55,60 3ter. Epidurale anesthesie en het toezicht erop, gedurende de verschillende stadia van de verlossing, uitgevoerd door een vroedvrouw - artikel 12 1, c) K = 1, = K ,61 194,61 194,61 3quater. Chronische pijnbehandeling K = 1, = K ,25 332,25 332,25 K = 1, = K ,80 265,80 265,80 K = 1, = K ,80 265,80 265,80 K = 1, = K 30 44,30 44,30 44,30 K = 1, = K 30 44,30 44,30 44,30 K = 1, = K ,50 221,50 221,50 K = 1, = K ,20 177,20 177,20 K = 1, = K ,20 177,20 177,20 K = 1, = K 30 44,30 44,30 44,30 K = 1, = K ,90 132,90 132,90 K = 1, = K 45 66,45 66,45 66,45 K = 1, = K 30 44,30 44,30 44,30 K = 1, = K ,20 177,20 177,20 K = 1, = K 60 88,60 88,60 88,60 K = 1, = K 30 44,30 44,30 44,30 K = 1, = K ,90 132,90 132,90 K = 1, = K 45 66,45 66,45 66,45 K = 1, = K 30 44,30 44,30 44,30 K = 1, = K ,90 132,90 132,90 K = 1, = K 45 66,45 66,45 66,45 K = 1, = K ,20 177,20 177,20 K = 1, = K ,80 265,80 265,80 K = 1, = K 45 66,45 66,45 66,45 K = 1, = K 30 44,30 44,30 44,30 K = 1, = K 45 66,45 66,45 66,45

12 4. Bijkomend honorarium - Accreditering 8 Q = 0, = Q 105 3,27 3,27 3,27 E. Reanimatie N = 0, = N ,39 139,39 139,39 139,39 139,39 N = 0, = N ,96 121,96 121,96 121,96 121,96 N = 0, = N ,39 139,39 139,39 139,39 139,39 N = 0, = N ,96 121,96 121,96 121,96 121,96 N = 0, = N ,60 72,60 72,60 72,60 72,60 N = 0, = N 40 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 N = 0, = N 80 58,08 58,08 58,08 58,08 58,08 N = 0, = N 60 43,56 43,56 43,56 43,56 43,56 N = 0, = N 96 69,69 69,69 69,69 69,69 69,69 N = 0, = N ,92 92,92 92,92 92,92 92,92 N = 0, = N 96 69,69 69,69 69,69 69,69 69,69 N = 0, = N 72 52,27 52,27 52,27 52,27 52,27 N = 0, = N ,39 139,39 139,39 139,39 139,39 N = 0, = N ,96 121,96 121,96 121,96 121,96 N = 0, = N ,39 139,39 139,39 139,39 139,39 N = 0, = N ,96 121,96 121,96 121,96 121,96 N = 0, = N 92 66,79 66,79 66,79 66,79 66,79 N = 0, = N 7 5,08 5,08 4,32 5,08 5,08 N = 0, = N ,78 74,78 74,78 74,78 74,78 Q = 0, = Q 105 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ; R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/62 van 31 januari 2013 3910/1238 Van toepassing vanaf 1 februari 2013 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/443 van 20 december 2013 3910/1336 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/327 van 7 oktober 2013 3910/1300 Van toepassing vanaf 1 november 2013 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/435 van 18 december 2013 3910/1334 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven; Implantaten;

Nadere informatie

Medische beeldvorming

Medische beeldvorming R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/58 van 31 januari 2013 3910/1234 Van toepassing vanaf 1 februari 2013 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/444 van 20 december 2013 3910/1337 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor Geneeskundige Verzorging Omzendbrief V.I.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2016/365 van 20 december 2016 3910/1549 Van toepassing vanaf 1 januari 2017 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor Geneeskundige Verzorging Omzendbrief V.I.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering NL1 Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/201 van 27 mei 2009 3910/808 Van toepassing vanaf 1 juni 2009 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/385 van 22 december 2015 3910/1473 Van toepassing vanaf 1 januari 2016 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/430 van 18 december 2013 3910/1330 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/429 van 18 december 2013 3910/1329 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven; Verpleegkundige

Nadere informatie

Regels. Regels verbonden aan nummer 17/02/ / 19. Nomenclatuurnummer. Vergoedingsregel A11 1/16

Regels. Regels verbonden aan nummer 17/02/ / 19. Nomenclatuurnummer. Vergoedingsregel A11 1/16 1 / 19 Regels verbonden aan nummer A11 1/16 Vergoedingsregel 1,00 01/07/2010 Wanneer een erkende huisarts of algemeen geneeskundige met verworven rechten voor zijn eigen zieken verstrekking nr. - 475086

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2012/519 van 18 december 2012 3910/1201 Van toepassing vanaf 1 januari 2013 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc 21 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de persoonlijke aandelen in de kostprijs van bepaalde verstrekkingen. BS 29/09/1993 gdp 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/256 van 30 juli 2013 3910/1289 Van toepassing vanaf 1 september 2013 Tarieven; Logopedie

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--anesthesiologie--bijzondere-criteria--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--anesthesiologie--bijzondere-criteria--MB doc 15 SEPTEMBER 1979. _ Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van anesthesiologie.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/189 van 22 april 2014 3910/1376 Van toepassing vanaf 1 mei 2014 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/497 van 22 december 2014 3910/1416 Van toepassing vanaf 1 januari 2015 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/325 van 7 oktober 2013 3910/1299 Van toepassing vanaf 1 november 2013 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc 26 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2017/282 van 20 september 2017 3910/1609 Van toepassing vanaf 1 september 2017 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

Tandheelkundige verstrekkingen

Tandheelkundige verstrekkingen R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2011/517 van 20 december 2011 3910/1054 Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2010/478 van 16 december 2010 3910/945 Kinesitherapeuten - Art. 7 - Tarieven vanaf Ingevolge

Nadere informatie

Gerangschikt in een hogere categorie dan K 600 of N 1000 of I 1500 K 360

Gerangschikt in een hogere categorie dan K 600 of N 1000 of I 1500 K 360 De RODE MARKERINGEN gaan in voege vanaf 01/11/2016 (blz. 6, 10) Afdeling 3. - Anesthesiologie. Art. 12. 1. Honoraria voor de geneesheren-specialisten voor anesthesie. a) Anesthesie verricht tijdens een

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 1.4.2016 In werking 1.6.2016 B.S. 25.4.2016 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 25 - TOEZICHT OP DE IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN 1. Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis

Nadere informatie

BIJKOMEND HONORARIUM DRINGENDE TECHNISCHE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 26 pag. 1

BIJKOMEND HONORARIUM DRINGENDE TECHNISCHE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 26 pag. 1 officieuze coördinatie Art. 26 pag. 1 AFDELING 13. - Bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen. "K.B. 9.1.1985" (in werking

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 pag. 1 "K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) "Bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Nadere informatie

Gerangschikt in een hogere categorie dan K 600 of N 1000 of I 1500 K 360

Gerangschikt in een hogere categorie dan K 600 of N 1000 of I 1500 K 360 De RODE MARKERINGEN gaan in voege vanaf 01/04/2016 (blz. 8) Afdeling 3. - Anesthesiologie. Art. 12. 1. Honoraria voor de geneesheren-specialisten voor anesthesie. a) Anesthesie verricht tijdens een verstrekking

Nadere informatie

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr.

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr. RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr. 519628 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst.

Nadere informatie

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10 BACHELORJAAR 1 Biologie: basis van het leven 6 De cel: biomoleculen en metabolisme 10 De cel: structuur en functie 6 De cel: moleculaire biologie en signaaltransductie 6 De cel: van cel naar weefsel 7

Nadere informatie

DE NOMENCLATUUR Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg

DE NOMENCLATUUR Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg DE NOMENCLATUUR Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg Vesaliusleergangen Leuven 2 maart 2005 Rob van den Oever LCM Brussel NOMENCLATUUR inleiding definitie historiek doelstelling

Nadere informatie

599513 599524 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 300 of N 500 of I 500... K 150

599513 599524 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 300 of N 500 of I 500... K 150 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/11/2013 (blz. 5) De BLAUWE markeringen gaan in voege vanaf 01/12/2012 (blz. 2) Afdeling 13. - Bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 13 REANIMATIE K.B. 26.10.2011 In werking 1.1.2012 B.S. 25.11.2011 Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer-specialist

Nadere informatie

Art. 25. 598006 de eerste vijf dagen, per dag... C 12. 598124 door een geaccrediteerde geneesheer, de eerste vijf dagen, per dag C 12 + Q 30

Art. 25. 598006 de eerste vijf dagen, per dag... C 12. 598124 door een geaccrediteerde geneesheer, de eerste vijf dagen, per dag C 12 + Q 30 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/10/2014 (blz. 6, 14-15, 18, 20, 30-31) Afdeling 12. - Toezicht, onderzoeken en permanentie voor rechthebbenden opgenomen in een ziekenhuis en verstrekkingen verleend

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/324 van 3 november 2015 3910/1458 Van toepassing vanaf 1 december 2015 Tarieven; tandheelkundigen;

Nadere informatie

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 12 NOVEMBER 1993. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren - specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de URGENTIEGENEESKUNDE, alsook

Nadere informatie

K.B. 30.8.2013 In werking 1.12.2012 B.S. 24.9.2013

K.B. 30.8.2013 In werking 1.12.2012 B.S. 24.9.2013 K.B. 30.8.2013 In werking 1.12.2012 B.S. 24.9.2013 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 26 BIJKOMEND HONORARIUM DRINGENDE TECHNISCHE VERSTREKKINGEN 4. Voor de verstrekkingen 423010-423021, 423032-423043,

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/319 van 3 augustus 2009 10/320 Van toepassing vanaf 27 juli 2009 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014

K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014 K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 25 - TOEZICHT OP DE IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN 1. Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis

Nadere informatie

K.B B.S In werking

K.B B.S In werking Artikel 12 - ANESTHESIOLOGIE K.B. 9.11.2015 B.S. 9.12.2015 In werking 1.2.2016 Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. Honoraria voor de geneesheren-specialisten voor anesthesie. c) 202193 202204 Epidurale anesthesie

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2016/362 van 20 december 2016 3910/1546 Van toepassing vanaf 1 januari 2017 Tarieven; Orthopedisten;.

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 11.9.2016 In werking 1.11.2016 B.S. 27.9.2016 Artikel 12 - ANESTHESIOLOGIE Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. Honoraria voor de geneesheren-specialisten voor anesthesie. e) Chronische pijnbehandeling

Nadere informatie

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen; Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van kindergeneeskunde, gewijzigd bij

Nadere informatie

REANIMATIE Art. 13 pag. 1 officieuze coördinatie. AFDELING 4. - Reanimatie.

REANIMATIE Art. 13 pag. 1 officieuze coördinatie. AFDELING 4. - Reanimatie. REANIMATIE Art. 13 pag. 1 AFDELING 4. - Reanimatie. "K.B. 17.7.1992" (in werking 1.9.1992) + "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 7.10.2011" (in werking 1.1.2012) "Art. 13. 1. Worden beschouwd

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 3. De sleutelletter is een teken waarvan de waarde in franken euro bij overeenkomst wordt

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2010/01

OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2010/01 OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2010/01 RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekerin DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Tel. : (02)739.74.79 Fax:(02)739.77.36 E-mail : Onze referte:

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 19.2.2013 In werking 1.3.2013 B.S. 28.2.2013 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 25 - TOEZICHT OP DE IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN 1. Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/433 van 18 december 2013 3910/1333 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 pag. 1 "K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) "Bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Nadere informatie

K.B B.S In werking

K.B B.S In werking K.B. 5.9.2017 B.S. 22.9.2017 In werking 1.11.2017 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 9 VERLOSSINGEN Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE

Nadere informatie

K.B B.S K.B B.S In werking

K.B B.S K.B B.S In werking K.B. 24.10.2011 B.S. 22.11.2011 K.B. 26.10.2011 B.S. 25.11.2011 In werking 1.1.2012 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 15 TOEPASSINGSREGELEN MET BETREKKING TOT DE HEELKUNDIGE VERSTREKKINGEN K.B. 26.10.2011

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 5 OKTOBER 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg, alsook van de

Nadere informatie

DE NOMENCLATUUR. Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg

DE NOMENCLATUUR. Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg DE NOMENCLATUUR Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg Vesalius leergangen Leuven 2 juni 2004 Rob van den Oever LCM Brussel NOMENCLATUUR inleiding definitie historiek doelstelling

Nadere informatie

Nieuwe interpretatieregel 22 in voege sinds 01/11/2014

Nieuwe interpretatieregel 22 in voege sinds 01/11/2014 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 25 (Toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : Nieuwe interpretatieregel

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN.

HOOFDSTUK II. RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN. OOFDSTUK II. RDPLEGINGEN, BEZOEKEN EN DVIEZEN, PSYCOTERPIEEN EN NDERE VERSTREKKINGEN. rt. 2. De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/02/2012 (blz. 18). Raadplegingen in de spreekkamer van de geneesheer

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015 Wijzigen Invoegen Verwijderen c) wanneer daarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist voor gynecologie en verloskunde (DG) vereist

Nadere informatie

Artikel Art. 2.

Artikel Art. 2. 12 NOVEMBER 2008. KB tot uitvoering van artikel 57, 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/395 van 23 december 2015 3910/1480 Van toepassing vanaf 1 januari 2016 Tarieven ; tandheelkundigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN

HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Deze versie treedt in voege vanaf 01/02/2016 (blz. 14) HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Art. 9. Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw vereist is

Nadere informatie

B. Criteria voor erkenning van de stagemeesters

B. Criteria voor erkenning van de stagemeesters 18 JULI 1979. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van heelkunde, neurochirurgie,

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 19.5.2010 In werking 1.7.2010 B.S. 28.5.2010 Wijzigen Invoegen Verwijderen Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE

Nadere informatie

VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 officieuze coördinatie. 1. Inspuitingen : Inspuiting V Prenatale zorgen:"

VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 officieuze coördinatie. 1. Inspuitingen : Inspuiting V Prenatale zorgen: VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 "K.B. 20.8.1996" (in werking 1.7.1996) + "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.7.1998) "HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Art. 9. Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer

Nadere informatie

K.B K.B B.S In werking

K.B K.B B.S In werking K.B. 10.1.2013 + K.B. 14.1.2013 B.S. 23.1.2013 In werking 1.2.2013 Artikel 12 - ANESTHESIOLOGIE K.B. 14.01.2013 B.S. 23.01.2013 Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. Honoraria voor de geneesheren-specialisten

Nadere informatie

Tariefonderzoek. Wat betaalt u bij de specialist?

Tariefonderzoek. Wat betaalt u bij de specialist? Tariefonderzoek Wat betaalt u bij de specialist? Bram Peters, Katte Ackaert, Onderzoek en ontwikkeling Met dank aan Birgit Gielen, Frank De Smet, Anja Crommelynck, Elise Henin en Michiel Callens. Om de

Nadere informatie

HOOFDSTUK V. - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen.

HOOFDSTUK V. - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen. De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/11/2014 (blz. 2) OOFDSTUK V. - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen. fdeling 1. - lgemene bepalingen. rt. 10 1. De in dit hoofdstuk en de in hoofdstuk

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1. Het onderzoek Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1.1 Waarom heeft CM dit onderzoek uitgevoerd? Elke twee jaar sluiten de ziekenfondsen en artsenvertegenwoordigers

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven (Tekst goedgekeurd door Accrediteringsstuurgroep van 15 februari 2006) 1. Toekomstig erkende of pas erkende geneesheer

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Medische-Oncologie--Oncologie--BIJZONDERE-CRITERIA-- MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Medische-Oncologie--Oncologie--BIJZONDERE-CRITERIA-- MB doc 26 SEPTEMBER 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA Artsen en tandartsen

verzekeringsvoorstel BA Artsen en tandartsen BA Artsen en tandartsen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Artsen en tandartsen Dienstcode D07/448 Fax : 02/6281.85 E-Mail : professionalliability.production@axa.be 1 Verzekeringstussenpersoon

Nadere informatie

Daarnaast moeten vanaf 1 juli 2007 de forfaits chronische pijn als daghospitalisatie geregistreerd worden (artikel 4, 8).

Daarnaast moeten vanaf 1 juli 2007 de forfaits chronische pijn als daghospitalisatie geregistreerd worden (artikel 4, 8). Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/RCM-MKG/n.48_07 DATUM 09/11/2007 Ter attentie van de Algemeen Directeur de Hoofdgeneesheer

Nadere informatie

K.B B.S In werking

K.B B.S In werking K.B. 21.7.2017 B.S. 8.8.2017 In werking 1.9.2017 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 2 RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE B. Raadplegingen in de spreekkamer 101275 Raadpleging

Nadere informatie

Nota CGV 2017/074 Brussel, 06/02/2017

Nota CGV 2017/074 Brussel, 06/02/2017 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging VERZEKERINGSCOMITE Nota

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1 officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1 "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001) "HOOFDSTUK II. - RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN

Nadere informatie

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Raadgevend Comité voor Bio-ethiek ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE LOKALE COMMISSIES VOOR ETHIEK VOOR DE KALENDERJAREN 2002, 2003 EN DE PERIODE VAN 1/1 TOT 30/4/2004 INHOUD 1. Inleiding 2. Activiteitsgegevens

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Heelkunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Heelkunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 12 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit heelkunde. BS 20/02/2003

Nadere informatie

Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014

Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014 Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014 Vanaf 1 januari 2014 wordt de waarde van de sleutelletter V geïndexeerd met.%. De sleutelletter V heeft hierdoor vanaf 1 januari 2014 een waarde van

Nadere informatie

Advies N 2. B. Raadplegingen in de spreekkamer Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten N 6

Advies N 2. B. Raadplegingen in de spreekkamer Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten N 6 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/09/2017 (blz. 8) De BLAUWE markeringen gaan in voege vanaf 01/01/2018 (blz. 4) Hoofdstuk II. - Raadplegingen, bezoeken en adviezen, psychotherapieen en andere

Nadere informatie

Brussel, september 2007 V 1.0

Brussel, september 2007 V 1.0 ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2005 Brussel, september 2007 V 1.0 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Nadere informatie

7/07/2016. Regels 1 / 12. Nomenclatuurnummer. Regels verbonden aan nummer

7/07/2016. Regels 1 / 12. Nomenclatuurnummer. Regels verbonden aan nummer 1 / 12 Regels verbonden aan nummer 2 / 12 Regels verbonden aan artikels m.b.t. nummer A01 01-04 1,00 01/11/1994 1. Elke verstrekking wordt in deze nomenclatuur aangeduid met een rangnummer vóór de omschrijving

Nadere informatie

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nota CGV nr 2005/279 Omzendbrief Bijlage 3 - Aan de geneesheren-specialisten voor inwendige geneeskunde die houder zijn van de bijzondere beroepstitel

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË DG2 Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Dienst Strategische Coördinatie Gezondheidsberoepen Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN

Nadere informatie

ALFAGEN. Maart 2011 Dr. H. Van Dijck

ALFAGEN. Maart 2011 Dr. H. Van Dijck ALFAGEN Maart 2011 Dr. H. Van Dijck Vier spelers Organisatie van de Lok, De Praktijk, Ziekenhuis RIZIV, cfr. Verder FOD Volksgezondheid Gemeenschappen 13 2 Met dank aan dr. M. Moens, VBS, Uit voordracht

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 9.11.2016 In werking 1.1.2017 B.S. 30.11.2016 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 2 RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE B. Raadplegingen in de spreekkamer 102174 Raadpleging

Nadere informatie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de specialistspecifieke

Nadere informatie

K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014

K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014 Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

az groeninge opent nieuwe campus in de Kennedylaan campus Sint-Niklaas op de Houtmarkt sluit de deuren op 30 april 2010

az groeninge opent nieuwe campus in de Kennedylaan campus Sint-Niklaas op de Houtmarkt sluit de deuren op 30 april 2010 az groeninge opent nieuwe campus in de Kennedylaan campus Sint-Niklaas op de Houtmarkt sluit de deuren op 30 april 2010 Wij verhuizen tussen 12 en 30 april 2010 Wij verhuizen! Tussen 12 en 30 april 2010

Nadere informatie

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H Dashboard NFU UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H 1 2 3 4 5 Pijnmeting UMC Gem. % Pijnmeting Gem. % Pijnmeting operatief Gem. Tevredenheid UMC A 79,30 88,02 76,04 UMC B 80,84 79,51 71,21

Nadere informatie

K.B B.S In werking

K.B B.S In werking K.B. 18.6.2017 B.S. 11.7.2017 In werking 1.8.2017 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 17quater GENEESHEER-SPECIALIST, MET UITZONDERING VAN DE GENEESHEER-SPECIALIST IN RONTGENDIAGNOSE - ECHOGRAFIEEN 1.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen I. Raadplegingen van huisartsen en geneesheren-specialisten Codenummer Omschrijving

Nadere informatie