Tandheelkundige verstrekkingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tandheelkundige verstrekkingen"

Transcriptie

1 R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2011/517 van 20 december /1054 Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Tarieven; tandheelkundigen;. Ingevolge de verordening van 19 september 2011 (Belgisch Staatsblad van 21 november 2011) tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt er aangeduid voor welke tandheelkundige verstrekkingen van de nomenclatuur een tandcodering vereist is vanaf 1 januari Ingevolge de beslissing van de Nationale Commissie Tandheelkundigen - Ziekenfondsen, genomen tijdens haar vergadering van 15 december 2011, worden de tarieven voor tandheelkundige verstrekkingen lineair geïndexeerd met 1,577% vanaf 1 januari Tandheelkundige verstrekkingen De omzendbrief V.I. 2010/ /946, gewijzigd door de omzendbrieven V.I. 2011/ /977, 2011/ /990 en 2011/ /1015, worden geschrapt en vervangen door deze omzendbrief. De leidend ambtenaar, H. De Ridder directeur-generaal. Bijlagen : tand-v 1--web

2 Inhoudsopgave 1. Verstrekkingen tot de 18 de verjaardag 1. Raadplegingen a) Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bije beroepstitel van algemeen tandarts, een geneesheer-specialist in de stomatologie of een geneesheer-tandarts, tot de 18 de verjaardag 4 b) Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bije beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, tot de 18 de verjaardag 4 c) Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bije beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie, tot de 18 de verjaardag 4 d) Raadpleging van een tandheelkundige, door een geneesheer aangevraagd, bij de zieke thuis, tot de 18 de verjaardag 4 e) Bijkomend honorarium voor een dringende raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, tot de 18 de verjaardag 4 2. Preventieve behandelingen a) Semestrieel mondonderzoek, tot de 18 de verjaardag 5 b) Verzegelen van groeven en putjes tot de 18 de verjaardag, enkel op de blijvende tanden, per tand 5 c) Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kalenderjaar, tot de 18 de verjaardag 5 d) Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten, tot de 18 de verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of te behouden de hulp van een derde persoon 5 3. Parodontologie Bepaling van de parodontale index (DPSI) met registratie van deze gegevens en informeren van de patiënt, éénmaal per kalenderjaar, vanaf de 15 de verjaardag tot de 18 de verjaardag 5 4. Conserverende verzorging a) Vulling(en) van caviteit(en) van een melktand, tot de 15 de verjaardag 6 b) Conserverende verzorging van blijvende tanden, bij een kind, tot de 15 de verjaardag 6 c) Conserverende verzorging (vulling(en) van caviteit(en) van een tand/opbouw van een blijvende tand), bij een rechthebbende, vanaf de 15 de verjaardag tot de 18 de verjaardag 6 d) Opbouw van een melkmolaar of een eerste blijvende molaar door middel van een confectiekroon, tot de 18 de verjaardag 6 e) Pulpotomie en vulling van de pulpakamer van een melktand, tot de 18 de verjaardag 6 f) Behandeling en wortelkanaalvulling van een tand, bij een rechthebbende, tot de 18 de verjaardag 6 g) Bijkomend honorarium voor het gebruik van adhesieve technieken op blijvende of gelijkgestelde tanden, tot de 18 de verjaardag, per tand 7 h) Bijkomend honorarium voor het afen van één of meerdere tanden door middel van een cofferdam, tot de 18 de verjaardag, per zitting en ongeacht het aantal tanden 7 i) Forfait voor urgentiebehandeling, uitsluitend in het kader van een georganiseerde wachtdienst, waarbij een behandeling, voorzien in art.5 uit de rubriek conserverende verzorging, slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, tot de 18 de verjaardag 7 5. Extracties a) Extractie van een melkhoektand, een melkmolaar of een blijvende tand, tot de 18 de verjaardag 7 b) Extractie van een melkhoektand, een melkmolaar of een blijvende tand, tot de 18 de verjaardag, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en in dezelfde zitting 7 c) Verwijdering (sectie met extractie) van wortel(s), bij een rechthebbende, tot de 18 de verjaardag 7

3 d) Bijkomend honorarium voor wondhechting na tandextractie(s) of verwijderen van wortel(s) (sectie met extractie), tot de 18 de verjaardag 8 6. Uitneembare tandprothesen, inclusief raadplegingen A. Uitneembare prothesen tot de 18 de verjaardag (na akkoord van de Technische Tandheelkundige Raad) 8 B. Bewerkingen op uitneembare prothesen, tot de 18 de verjaardag 8 C. Vervroegd vernieuwen of derde vervanging van de basis van uitneembare prothesen, tot de 18 de verjaardag, in geval van ingrijpende anatomische wijziging op niveau van de dragende weefsels 9 7. Radiografieën 9 2. Verstrekkingen vanaf de 18 de verjaardag 1. Raadplegingen a) Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bije beroepstitel van algemeen tandarts, een geneesheer-specialist in de stomatologie of een geneesheer-tandarts, vanaf de 18 de verjaardag 10 b) Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bije beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, vanaf de 18 de verjaardag 10 c) Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bije beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie, vanaf de 18 de verjaardag 10 d) Raadpleging van een tandheelkundige, door een geneesheer aangevraagd, bij de zieke thuis, vanaf de 18 de verjaardag 10 e) Bijkomend honorarium voor een dringende raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, vanaf de 18 de verjaardag Preventieve behandelingen a) Jaarlijks mondonderzoek, vanaf de 18 de verjaardag tot de 60 ste verjaardag 11 b) Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten, vanaf de 18 de verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of te behouden de hulp van een derde persoon 11 c) Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18 de verjaardag Parodontologie a) Bepaling van de parodontale index (DPSI) met registratie van deze gegevens en informeren van de patiënt, éénmaal per kalenderjaar, vanaf de 18 de verjaardag 11 b) Verwijderen van subgingivaal tandsteen, met indien nodig, het glad maken van het worteloppervlak, in gesloten veld, per kwadrant en éénmaal per drie kalenderjaren, vanaf de 18 de verjaardag tot de 45 ste verjaardag Conserverende verzorging a) Behandeling en wortelkanaalvulling van een tand, bij een rechthebbende, vanaf de 18 de verjaardag 12 b) Conserverende verzorging (vulling(en) van caviteit(en) van een tand / opbouw van een blijvende tand), bij een rechthebbende, vanaf de 18 de verjaardag 12 c) Bijkomend honorarium voor het gebruik van adhesieve technieken op blijvende of gelijkgestelde tanden, vanaf de 18 de verjaardag, per tand 13 d) Bijkomend honorarium voor het afen van één of meerdere tanden door middel van een cofferdam, vanaf de 18 de verjaardag, per zitting en ongeacht het aantal tanden 13 e) Forfait voor urgentiebehandeling, uitsluitend in het kader van een georganiseerde wachtdienst, waarbij een behandeling voorzien in art. 5 uit de rubriek conserverende verzorging, slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, vanaf de 18 de verjaardag 13

4 5. Extracties a) Extractie van een tand, vanaf de 55 ste verjaardag 13 b) Extractie van een tand, vanaf de 55 ste verjaardag, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en in dezelfde zitting 13 c) Extractie van een tand, vanaf de 18 de tot de 55 ste verjaardag, in geval de rechthebbende beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, 3 bis 13 d) Extractie van een tand, vanaf de 18 de tot de 55 ste verjaardag, in geval de rechthebbende beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, 3 bis, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en in dezelfde zitting 14 e) Verwijderen (sectie met extractie) van wortel(s), bij een rechthebbende, vanaf de 18 de verjaardag 14 f) Bijkomend honorarium voor wondhechting na tandextractie(s) of verwijderen van wordtel(s) (sectie met extractie), vanaf de 18 de verjaardag Uitneembare tandprothesen, inclusief raadplegingen A. Uitneembare prothesen, vanaf de 18 de verjaardag (tot de 50 ste verjaardag is de tegemoetkoming enkel verschuldigd na akkoord van de Technische Tandheelkundige Raad of adviserend geneesheer) 15 B. Bewerkingen op uitneembare prothesen, vanaf de 18 de verjaardag 16 C. Vervroegd vernieuwen of vervangen van de basis van uitneembare prothesen, vanaf de 18 de verjaardag, in geval van ingrijpende anatomische wijziging op niveau van de dragende weefsels Orale implantaten, inclusief raadplegingen Radiografieën Overige verstrekkingen Orthodontische behandelingen 18

5 Toegang tot de nomenclatuur voorbehouden aan: (1) algemeen tandarts, geneesheer-tandarts, geneesheer-specialist stomatologie (2) tandarts-specialist orthodontie (3) tandarts-specialist parodontologie NR/N Bij vermelding van dit teken, dient het nummer van de behandelde tand vermeld te worden op het elektronisch facturatiebestand of op het getuigschrift voor verstrekte hulp. Bij het codenummer moet het nummer van de behandelde tand ook vermeld worden. 1. Verstrekkingen tot de 18 de verjaardag 1. Raadplegingen Hoegrootheid van de honoraria en prijzen die tot basis dienen voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming voor de tandheelkundige verstrekkingen vanaf 01 JANUARI 2012 a) Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bije beroepstitel van algemeen tandarts, een geneesheer-specialist in de stomatologie of een geneesheer-tandarts, tot de 18de verjaardag 4, EUR 4. met (1) ,45 20,45 20,45 b) Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bije beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, tot de 18 de verjaardag 4, EUR met (2) ,54 24,54 24,54 c) Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bije beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie, tot de 18 de verjaardag 4, EUR met (3) ,54 24,54 24,54 d) Raadpleging van een tandheelkundige, door een geneesheer aangevraagd, bij de zieke thuis, tot de 18 de verjaardag 2, EUR met (1,2,3) ,38 28,38 28,38 e) Bijkomend honorarium voor een dringende raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, tot de 18 de verjaardag 2, EUR met (1,2,3) ,83 8,83 8,83 (1,2,3) ,5 19,14 19,14 19,14

6 5. 2. Preventieve behandelingen a) Semestrieel mondonderzoek, tot de 18 de verjaardag 3, EUR met (1,2,3) ,97 21,97 21,97 (1,2,3) ,97 21,97 21,97 b) Verzegelen van groeven en putjes tot de 18 de verjaardag, enkel op de blijvende tanden, per tand 1, EUR met (1) NR/N ,18 13,18 13,18 (1) NR/N ,22 9,22 9,22 c) Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kalenderjaar, tot de 18 de verjaardag 1, EUR en MET ZONDER (1,3) ,80 12,80 12,80 (1,3) ,80 12,80 12,80 (1,3) ,80 12,80 12,80 (1,3) ,80 12,80 12,80 (1,3) ,80 12,80 12,80 d) Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten, tot de 18 de verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of te behouden de hulp van een derde persoon 1, EUR en MET ZONDER (1,3) ,18 13,18 13,18 (1,3) ,18 13,18 13,18 (1,3) ,18 13,18 13,18 (1,3) ,18 13,18 13,18 (1,3) ,18 13,18 13,18 3. Parodontologie Bepaling van de parodontale index (DPSI) met registratie van deze gegevens en informeren van de patiënt, éénmaal per kalenderjaar, vanaf de 15 de verjaardag tot de 18 de verjaardag 1, EUR met (1,2,3) ,40 22,40 22,40

7 4. Conserverende verzorging 6. a) Vulling(en) van caviteit(en) van een melktand, tot de 15 de verjaardag met (1) NR/N ,35 42,35 42,35 (1) NR/N ,46 56,46 56,46 (1) NR/N ,58 70,58 70,58 b) Conserverende verzorging van blijvende tanden, bij een kind, tot de 15 de verjaardag met (1) NR/N ,35 42,35 42,35 (1) NR/N ,46 56,46 56,46 (1) NR/N ,58 70,58 70,58 (1) NR/N ,69 84,69 84,69 (1) NR/N ,81 98,81 98,81 c) Conserverende verzorging (vulling(en) van caviteit(en) van een tand / opbouw van een blijvende tand), bij een rechthebbende, vanaf de 15de verjaardag tot de 18de verjaardag met (1) NR/N ,23 28,23 28,23 (1) NR/N ,35 42,35 42,35 (1) NR/N ,46 56,46 56,46 (1) NR/N ,58 70,58 70,58 (1) NR/N ,69 84,69 84,69 d) Opbouw van een melkmolaar of een eerste blijvende molaar door middel van een confectiekroon, tot de 18 de verjaardag met (1) NR/N ,93 112,93 112,93 e) Pulpotomie en vulling van de pulpakamer van een melktand, tot de 18 de verjaardag 1, EUR met (1) NR/N ,09 40,09 40,09 f) Behandeling en wortelkanaalvulling van een tand, bij een rechthebbende, tot de 18 de verjaardag 1, EUR met (1) NR/N ,43 80,43 80,43 (1) NR/N ,88 96,88 96,88 (1) NR/N ,24 146,24 146,24 (1) NR/N ,77 193,77 193,77

8 7. g) Bijkomend honorarium voor het gebruik van adhesieve technieken op blijvende tanden of gelijkgestelde tanden, tot de 18 de verjaardag, per tand met (1) NR/N ,81 11,02 11,02 11,02 h) Bijkomend honorarium voor het afen van één of meerdere tanden door middel van een cofferdam, tot de 18 de verjaardag, per zitting en ongeacht het aantal tanden met (1) ,81 11,02 11,02 11,02 i) Forfait voor urgentiebehandeling, uitsluitend in het kader van een georganiseerde wachtdienst, waarbij een behandeling voorzien in art. 5 uit de rubriek conserverende verzorging, slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, tot de 18 de verjaardag met (1) NR/N ,55 82,65 82,65 82,65 5. Extracties a) Extractie van een melkhoektand, een melkmolaar of een blijvende tand, tot de 18 de verjaardag 1, EUR met (1,3) NR/N ,21 34,37 34,37 34,37 b) Extractie van een melkhoektand, een melkmolaar of een blijvende tand, tot de 18 de verjaardag, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en in dezelfde zitting 1, EUR met (1,3) NR/N ,30 24,30 24,30 c) Verwijdering (sectie met extractie) van wortel(s), bij een rechthebbende, tot de 18 de verjaardag 2, EUR met (1,3) NR/N ,98 31,98 31,98 (1,3) NR/N ,63 42,63 42,63

9 d) Bijkomend honorarium voor wondhechting na tandextractie(s) of verwijderen van wortel(s) (sectie met 8. extractie),tot de 18 de verjaardag.deze verstrekkingen komen enkel in aanmerking voor verzekeringstegemoetkoming voor zover ze gecumuleerd worden met een tandextractie of met een sectie met extractie van wortel(s) uit het art. 5, welke ook in aanmerking komen voor verzekeringstegemoetkoming (artikel 6 3 quater). 1, EUR met (1,3) NR/N ,28 16,28 16,28 (1,3) NR/N ,85 10,85 10,85 6. Uitneembare tandprothesen, inclusief raadplegingen A. Uitneembare prothesen, tot de 18 de verjaardag (na akkoord van de Technische Tandheelkundige Raad) 0, EUR (*) met (1) ,91 339,91 339,91 (1) ,91 339,91 339,91 (1) ,45 372,45 372,45 (1) ,45 372,45 372,45 (1) ,52 409,52 409,52 (1) ,52 409,52 409,52 (1) ,51 475,51 475,51 (1) ,51 475,51 475,51 (1) ,41 542,41 542,41 (1) ,41 542,41 542,41 (*) Het honorarium wordt geval per geval vastgelegd door de Technisch Tandheelkundige Raad. De tegemoetkoming is gelijk aan het honorarium. B. Bewerkingen op uitneembare prothesen, tot de 18 de verjaardag 0, EUR met 1. Herstellen of bijplaatsen (1) ,5 55,60 55,60 55,60 (1) ,5 55,60 55,60 55,60 (1) ,84 76,84 76,84 (1) ,84 76,84 76,84 (1) ,5 22,15 22,15 22,15 (1) ,5 22,15 22,15 22,15 2. Vervangen van de basis (*) (1) ,97 101,97 101,97 (1) ,97 101,97 101,97 (1) ,74 111,74 111,74 (1) ,74 111,74 111,74 (1) ,86 122,86 122,86 (1) ,86 122,86 122,86 (1) ,65 142,65 142,65 (1) ,65 142,65 142,65 (1) ,72 162,72 162,72 (1) ,72 162,72 162,72 (*) Het honorarium voor vervanging van de basis bedraagt 30% van het honorarium vastgesteld voor de prothese. De tegemoetkoming is gelijk aan het honorarium.

10 9. C. Vervroegd vernieuwen of derde vervanging van de basis van uitneembare prothesen, tot de 18 de verjaardag, in geval van ingrijpende anatomische wijziging op niveau van de dragende weefsels 0, EUR met 1. Vervroegd vernieuwen - Uitneembare partiële of volledige prothese (1) ,91 339,91 339,91 (1) ,45 372,45 372,45 (1) ,52 409,52 409,52 (1) ,51 475,51 475,51 (1) ,41 542,41 542,41 2. Vervanging van de basis (1) ,97 101,97 101,97 (1) ,74 111,74 111,74 (1) ,86 122,86 122,86 (1) ,65 142,65 142,65 (1) ,72 162,72 162,72 7. Radiografieën 0, EUR Codenummer Honoraria Tegemoetkomingen rechthebbenden MET Tegemoetkomingen rechthebbenden ZONDER 100 % 75 % 100 % 75 % 100 % 75 % (stag.) (stag.) (stag.) (1,2,3) ,35 17,51 23,35 17,51 23,35 17,51 (1,2,3) ,68 8,76 11,68 8,76 11,68 8,76 (1,2,3) ,19 5,39 7,19 5,39 7,19 5,39 (1,2,3) ,93 26,95 35,93 26,95 35,93 26,95 (1,2,3) ,40 37,05 49,40 37,05 49,40 37,05 0, EUR Codenummer Honoraria Tegemoetkomingen rechthebbenden MET Tegemoetkomingen rechthebbenden ZONDER 100 % 75 % 100 % 75 % 100 % 75 % (stag.) (stag.) (stag.) (1,2,3) ,86 29,90 39,86 29,90 39,86 29,90 (1,2,3) ,58 89,69 119,58 89,69 119,58 89,69

11 Verstrekkingen vanaf de 18 de verjaardag 1. Raadplegingen a) Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bije beroepstitel van algemeen tandarts, een geneesheer-specialist in de stomatologie of een geneesheer-tandarts, vanaf de 18 de verjaardag 4, EUR met (1) ,45 20,45 15,51 b) Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bije beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, vanaf de 18 de verjaardag 4, EUR met (2) ,54 24,54 19,60 c) Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bije beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie, vanaf de 18 de verjaardag 4, EUR met (3) ,54 24,54 19,60 d) Raadpleging van een tandheelkundige, door een geneesheer aangevraagd, bij de zieke thuis, vanaf de 18 de verjaardag 2, EUR met (1,2,3) ,38 28,38 21,29 e) Bijkomend honorarium voor een dringende raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, vanaf de 18 de verjaardag 2, EUR met (1,2,3) ,83 8,83 6,63 (1,2,3) ,5 19,14 19,14 14,36

12 Preventieve behandelingen a) Jaarlijks mondonderzoek, vanaf de 18 de verjaardag tot de 63 ste verjaardag inclusief de nodige intrabuccale radiodiagnostische opnames 2, EUR met (1,2) ,96 58,74 58,74 55,11 b) Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten, vanaf de 18 de verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of te behouden de hulp van een derde persoon 1, EUR en MET ZONDER (1,3) ,18 13,18 9,89 (1,3) ,18 13,18 9,89 (1,3) ,18 13,18 9,89 (1,3) ,18 13,18 9,89 (1,3) ,18 13,18 9,89 c) Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18 de verjaardag 1, EUR en (*) MET ZONDER MET ZONDER (1,3) ,18 13,18 9,89 6,59 4,95 (1,3) ,18 13,18 9,89 6,59 4,95 (1,3) ,18 13,18 9,89 6,59 4,95 (1,3) ,18 13,18 9,89 6,59 4,95 (1,3) ,18 13,18 9,89 6,59 4,95 (*) Bedrag van de vergoedingen van de verzekering voor de rechthebbenden, vanaf de 18 de verjaardag, die geen vergoeding ontvingen voor een raadpleging of een tandheelkundige verstrekking uit artikel 5 uitgevoerd in het vorige kalenderjaar. (door de V.I. te coderen onder het nummer ) 3. Parodontologie a) Bepaling van de parodontale index (DPSI) met registratie van deze gegevens en informeren van de patiënt, éénmaal per kalenderjaar, vanaf de 18 de verjaardag 1, EUR met (1,2,3) ,40 22,40 16,80

13 12. b) Verwijderen van subgingivaal tandsteen, met indien nodig, het glad maken van het worteloppervlak, in gesloten veld, per kwadrant en éénmaal per drie kalenderjaren, vanaf de 18 de verjaardag tot de 50 ste verjaardag 1, EUR met (1,3) ,54 39,54 29,66 (1,3) ,54 39,54 29,66 (1,3) ,54 39,54 29,66 (1,3) ,54 39,54 29,66 (1,3) ,54 39,54 29,66 c) Parodontaal mondonderzoek bij een rechthebbende,eenmaal per kalenderjaar, vanaf de 18 de verjaardag tot de 50 ste verjaardag 2, EUR met (1,3) ,15 104,11 104,11 88,37 4. Conserverende verzorging a) Behandeling en wortelkanaalvulling van een tand, bij een rechthebbende, vanaf de 18 de verjaardag 1, EUR met (1) NR/N ,43 80,43 69,88 (1) NR/N ,88 96,88 86,33 (1) NR/N ,24 146,24 135,69 (1) NR/N ,77 193,77 183,22 b) Conserverende verzorging (vulling(en) van caviteit(en) van een tand / opbouw van een blijvende tand), bij een rechthebbende, vanaf de 18 de verjaardag met (1) NR/N ,23 28,23 21,18 (1) NR/N ,35 42,35 34,20 (1) NR/N ,46 56,46 48,31 (1) NR/N ,58 70,58 61,09 (1) NR/N ,69 84,69 75,20 c) Bijkomend honorarium voor het gebruik van adhesieve technieken op blijvende of gelijkgestelde tanden, vanaf de 18 de verjaardag, per tand met (1) NR/N ,81 11,02 11,02 8,27

14 13. d) Bijkomend honorarium voor het afen van één of meerdere tanden door middel van een cofferdam, vanaf de 18 de verjaardag, per zitting en ongeacht het aantal tanden met (1) ,81 11,02 11,02 8,27 e) Forfait voor urgentiebehandeling, uitsluitend in het kader van een georganiseerde wachtdienst, waarbij een behandeling, voorzien in art. 5 uit de rubriek conserverende verzorging, slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, vanaf de 18 de verjaardag met (1) NR/N ,55 82,65 82,65 73,16 5. Extracties a) Extractie van een tand, vanaf de 55 ste verjaardag 1, EUR met (1,3) NR/N ,21 34,37 34,37 25,78 b) Extractie van een tand, vanaf de 55 ste verjaardag, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en in dezelfde zitting 1, EUR met (1,3) NR/N ,30 24,30 18,23 c) Extractie van een tand, vanaf de 18 de tot de 55 ste verjaardag, in geval de rechthebbende beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, 3 bis 1, EUR met (1,3) NR/N ,21 34,37 34,37 25,78

15 14. d) Extractie van een tand, vanaf de 18 de tot de 55 ste verjaardag, in geval de rechthebbende beantwoordt aan aan één van de voorwaarden van het artikel 6, 3 bis, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en in dezelfde zitting 1, EUR met (1,3) NR/N ,30 24,30 18,23 e) Verwijderen (sectie met extractie) van wortel(s), bij een rechthebbende, vanaf de 18 de verjaardag 2, EUR met (1,3) NR/N ,98 31,98 23,99 (1,3) NR/N ,63 42,63 31,98 f) Bijkomend honorarium voor wondhechting na tandextractie(s) of verwijderen van wortel(s) (sectie met extractie), vanaf de 18 de verjaardag. Deze verstrekkingen komen enkel in aanmerking voor verzekeringstegemoetkoming voor zover ze gecumuleerd worden met een tandextractie of met een sectie met extractie van wortel(s), uit het artikel 5 welke ook in aanmerking komen voor verzekeringstegemoetkoming (artikel 6 3 quater). 1, EUR met (1,3) NR/N ,28 16,28 12,21 (1,3) NR/N ,85 10,85 8,14

16 Uitneembare tandprothesen, inclusief raadplegingen A. Uitneembare prothesen, vanaf de 18 de verjaardag (tot de 50 ste verjaardag is de tegemoetkoming enkel verschuldigd na akkoord van de Technische Tandheelkundige Raad of adviserend geneesheer) 0, EUR met (1) ,91 322,92 254,94 (1) ,91 322,92 254,94 (1) ,91 322,92 254,94 (1) ,91 322,92 254,94 (1) ,91 322,92 254,94 (1) ,91 322,92 254,94 (1) ,91 322,92 254,94 (1) ,91 322,92 254,94 (1) ,91 322,92 254,94 (1) ,91 322,92 254,94 (1) ,45 353,83 279,34 (1) ,45 353,83 279,34 (1) ,45 353,83 279,34 (1) ,45 353,83 279,34 (1) ,52 389,05 307,14 (1) ,52 389,05 307,14 (1) ,52 389,05 307,14 (1) ,52 389,05 307,14 (1) ,51 451,74 356,64 (1) ,51 451,74 356,64 (1) ,51 451,74 356,64 (1) ,51 451,74 356,64 (1) ,41 515,29 406,81 (1) ,41 515,29 406,81 (1) ,41 515,29 406,81 (1) ,41 515,29 406,81 (1) ,41 515,29 406,81 (1) ,41 515,29 406,81

17 16. B. Bewerkingen op uitneembare prothesen, vanaf de 18 de verjaardag 0, EUR met 1. Herstellen of bijplaatsen (1) ,5 55,60 55,60 41,70 (1) ,5 55,60 55,60 41,70 (1) ,84 76,84 57,63 (1) ,84 76,84 57,63 (1) ,5 22,15 22,15 16,62 (1) ,5 22,15 22,15 16,62 2. Vervangen van de basis (*) (1) ,97 96,88 76,48 (1) ,97 96,88 76,48 (1) ,74 106,16 83,81 (1) ,74 106,16 83,81 (1) ,86 116,72 92,15 (1) ,86 116,72 92,15 (1) ,65 135,52 106,99 (1) ,65 135,52 106,99 (1) ,72 154,59 122,04 (1) ,72 154,59 122,04 (*) Het honorarium en de tegemoetkoming voor vervanging van de basis bedraagt 30% van het honorarium en de tegemoetkoming vastgesteld voor de prothese. C. Vervroegd vernieuwen of vervangen van de basis van uitneembare prothesen, vanaf de 18 de verjaardag, in geval van ingrijpende anatomische wijzigingen op niveau van de dragende weefsels 0, EUR met 1. Vervroegd vernieuwen - Uitneembare partiële of volledige prothese (1) ,91 322,92 254,94 (1) ,45 353,83 279,34 (1) ,52 389,05 307,14 (1) ,51 451,74 356,64 (1) ,41 515,29 406,81 2. Vervanging van de basis (1) ,97 96,88 76,48 (1) ,74 106,16 83,81 (1) ,86 116,72 92,15 (1) ,65 135,52 106,99 (1) ,72 154,59 122,04

18 Orale implantaten, inclusief raadplegingen 0, EUR met (1,3) , , ,11 (1) , , ,13 8. Radiografieën 0, EUR Codenummer Honoraria Tegemoetkomingen rechthebbenden MET Tegemoetkomingen rechthebbenden ZONDER 100 % 75 % 100 % 75 % 100 % 75 % (stag.) (stag.) (stag.) (1,2,3) ,35 17,51 21,02 15,76 17,52 13,14 (1,2,3) ,68 8,76 10,52 7,89 8,76 6,57 (1,2,3) ,19 5,39 6,48 4,86 5,40 4,05 (1,2,3) ,93 26,95 32,34 24,26 26,95 20,22 (1,2,3) ,40 37,05 44,46 33,35 37,05 27,79 0, EUR Codenummer Honoraria Tegemoetkomingen rechthebbenden MET Tegemoetkomingen rechthebbenden ZONDER 100 % 75 % 100 % 75 % 100 % 75 % (stag.) (stag.) (stag.) (1,2,3) ,86 29,90 35,88 26,91 29,90 22,43 * (1,2,3) ,58 89,69 107,98 78,09 104,08 74,19 * (1,2,3) ,58 89,69 107,98 78,09 104,08 74,19

19 Overige verstrekkingen Orthodontische behandelingen 1, EUR met (1,2) ,96 75,96 56,97 1, EUR met (1,2) ,5 22,73 22,73 17,05 (1,2) ,5 22,73 22,73 17,05 (1,2) ,5 22,73 22,73 17,05 1, EUR met (1,2) ,23 172,23 129,18 (1,2) ,23 172,23 129,18 (1,2) ,53 16,53 12,40 (1,2) ,67 20,67 15,51 (1,2) ,53 16,53 12,40 1, EUR met (1,2) ,92 29,92 22,44 1, EUR met (1,2) ,18 13,18 9,89 1, EUR met (1,2) ,45 220,45 165,34 (1,2) ,45 220,45 165,34

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/433 van 18 december 2013 3910/1333 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/189 van 22 april 2014 3910/1376 Van toepassing vanaf 1 mei 2014 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/325 van 7 oktober 2013 3910/1299 Van toepassing vanaf 1 november 2013 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/324 van 3 november 2015 3910/1458 Van toepassing vanaf 1 december 2015 Tarieven; tandheelkundigen;

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/395 van 23 december 2015 3910/1480 Van toepassing vanaf 1 januari 2016 Tarieven ; tandheelkundigen

Nadere informatie

TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 officieuze coördinatie

TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 officieuze coördinatie TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 "K.B. 6.12.2005" (in werking 1.9.2005) + "K.B. 31.8.2007" (in werking 1.9.2007) "Art. 5. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van tandheelkundige, zoals

Nadere informatie

TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 officieuze coördinatie. De wegingscoëfficiënt P is toegekend door K.B (in werking 1.3.

TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 officieuze coördinatie. De wegingscoëfficiënt P is toegekend door K.B (in werking 1.3. TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 "K.B. 6.12.2005" (in werking 1.9.2005) + "K.B. 31.8.2007" (in werking 1.9.2007) "Art. 5. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van tandheelkundige, zoals

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 30.8.2013 In werking 1.7.2013 B.S. 12.9.2013 Artikel 5 TANDVERZORGING Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. VERSTREKKINGEN TOT DE 18e VERJAARDAG : PREVENTIEVE BEHANDELINGEN 372536 372540 * Verzegelen van

Nadere informatie

Afdeling 2. - Tandverzorging.

Afdeling 2. - Tandverzorging. Laatste gewijzigd door KB 27/09/2015 BS 01/10/2015 Afdeling 2. - Tandverzorging. Art. 4. 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, 18, komen de raadplegingen en verstrekkingen vermeld in het artikel 5

Nadere informatie

TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 officieuze coördinatie. De wegingscoëfficiënt P is toegekend door K.B. 17.1.2013 (in werking 1.3.

TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 officieuze coördinatie. De wegingscoëfficiënt P is toegekend door K.B. 17.1.2013 (in werking 1.3. TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 "K.B. 6.12.2005" (in werking 1.9.2005) + "K.B. 31.8.2007" (in werking 1.9.2007) "Art. 5. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van tandheelkundige, zoals

Nadere informatie

Afdeling 2. - Tandverzorging.

Afdeling 2. - Tandverzorging. De RODE markeringen treden vanaf 1 augustus 2014 in werking. (blz. 1-2, 38) Afdeling 2. - Tandverzorging. Art. 4. 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, 18, komen de raadplegingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Agenda. Doel van de opleiding De tandverzorging. Persoonlijk aandeel Derde betaler Samenvatting Vraag en antwoord. Algemeenheden Verstrekkingen

Agenda. Doel van de opleiding De tandverzorging. Persoonlijk aandeel Derde betaler Samenvatting Vraag en antwoord. Algemeenheden Verstrekkingen Agenda Doel van de opleiding De tandverzorging Algemeenheden Verstrekkingen Persoonlijk aandeel Derde betaler Samenvatting Vraag en antwoord Inzicht verwerven in de verschillende verstrekkingen tandzorg

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering NL1 Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/201 van 27 mei 2009 3910/808 Van toepassing vanaf 1 juni 2009 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Artikelen 5 en 6 (Tandverzorging)

Artikelen 5 en 6 (Tandverzorging) Artikelen 5 en 6 (Tandverzorging) ALGEMEENHEDEN INTERPRETATIEREGEL 01 (1) (in voege van 6.5.2004 t/m 31.8.2005) vervangen door INTERPRETATIEREGEL 01 (2) Wat moeten wij verstaan onder «cumul»? Onder «cumul»

Nadere informatie

Interpretatieregels artikels 5 en 6 (I.R.) - Conserverende verzorging - I.R Orthodontische behandelingen - I.R

Interpretatieregels artikels 5 en 6 (I.R.) - Conserverende verzorging - I.R Orthodontische behandelingen - I.R Interpretatieregels artikels 5 en 6 (I.R.) Inhoudstafel: - Algemeenheden - I.R. 01-02 - Raadplegingen - I.R. 01 - Conserverende verzorging - I.R. 01-05 - Heelkundige extracties - I.R. 01 - Extracties -

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2016/365 van 20 december 2016 3910/1549 Van toepassing vanaf 1 januari 2017 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen Interpretatieregel 01. Interpretatieregel 02 VRAAG

Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen Interpretatieregel 01. Interpretatieregel 02 VRAAG Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen - Interpretatieregels 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 en 18 B.S. 16.9.2014 In werking 1.4.2014 Orale implantaten - Interpretatieregels

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/444 van 20 december 2013 3910/1337 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/327 van 7 oktober 2013 3910/1300 Van toepassing vanaf 1 november 2013 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/385 van 22 december 2015 3910/1473 Van toepassing vanaf 1 januari 2016 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen

Een reden te meer om te lachen Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! OM KWALITEITSVOLLE TANDZORG VOOR IEDEREEN TOEGANKELIK TE MAKEN, HEEFT DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor Geneeskundige Verzorging Omzendbrief V.I.

Nadere informatie

TANDVERZORGING Art. 6 pag. 1 officieuze coördinatie

TANDVERZORGING Art. 6 pag. 1 officieuze coördinatie TANDVERZORGING Art. 6 pag. 1 Art. 6. Algemeenheden. "K.B. 7.6.1991" (in werking 1.6.1991) + "K.B. 13.2.2006" (in werking 1.1.2006) + "K.B. 31.8.2007" (in werking 1.9.2007) + "K.B. 20.3.2009" (in werking

Nadere informatie

Medische beeldvorming

Medische beeldvorming R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/58 van 31 januari 2013 3910/1234 Van toepassing vanaf 1 februari 2013 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen. Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen!

Een reden te meer om te lachen. Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! Gids Dentimut First & Dentimut Plus Informatiegids uitgegeven door de Verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

DENTALIA PLUS DE SLIMME TANDVERZEKERING VOOR HET HELE GEZIN

DENTALIA PLUS DE SLIMME TANDVERZEKERING VOOR HET HELE GEZIN DENTALIA PLUS DE SLIMME TANDVERZEKERING VOOR HET HELE GEZIN INHOUD Minder betalen, meer glimlachen met Dentalia Plus!... 4 Welke tegemoetkomingen biedt Dentalia Plus?... 5 Hoeveel betaal jij?... 10 Hoe

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ; R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2011/532 van 23 december 2011 3910/1062 Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor Geneeskundige Verzorging Omzendbrief V.I.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/319 van 3 augustus 2009 10/320 Van toepassing vanaf 27 juli 2009 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

Denta Plus. De tandzorgverzekering. van de Liberale Mutualiteit. Hospitaal-Plus

Denta Plus. De tandzorgverzekering. van de Liberale Mutualiteit. Hospitaal-Plus De tandzorgverzekering van de Liberale Mutualiteit Hospitaal-Plus 2 , met de glimlach naar de tandarts Gezonde en mooie tanden zijn je hele leven belangrijk. Daarom moet je je gebit van jongs af goed verzorgen

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/497 van 22 december 2014 3910/1416 Van toepassing vanaf 1 januari 2015 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2012/519 van 18 december 2012 3910/1201 Van toepassing vanaf 1 januari 2013 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/430 van 18 december 2013 3910/1330 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc 26 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2010/01

OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2010/01 OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2010/01 RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekerin DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Tel. : (02)739.74.79 Fax:(02)739.77.36 E-mail : Onze referte:

Nadere informatie

K.B B.S K.B B.S In werking

K.B B.S K.B B.S In werking K.B. 24.10.2011 B.S. 22.11.2011 K.B. 26.10.2011 B.S. 25.11.2011 In werking 1.1.2012 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 15 TOEPASSINGSREGELEN MET BETREKKING TOT DE HEELKUNDIGE VERSTREKKINGEN K.B. 26.10.2011

Nadere informatie

De dekking voor tandverzorging van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Verzeker je glimlach!

De dekking voor tandverzorging van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Verzeker je glimlach! De dekking voor tandverzorging van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Verzeker je glimlach! Dentalia plus Een sterk gebit is een troef voor het leven. Daarom is het uiterst belangrijk om je gebit van kindsbeen

Nadere informatie

Nieuw voordeel tandverzorging van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Keep on smiling!

Nieuw voordeel tandverzorging van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Keep on smiling! Nieuw voordeel tandverzorging van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Keep on smiling! Dentalia plus DENTALIA PLUS Glimlachen, eten, onze tanden zijn multifunctioneel. Onze glimlach is onze grootste verleidingstroef

Nadere informatie

= Mogelijkheid waarbij een derde (=mutualiteit) de rekening van de tandarts betaalt:

= Mogelijkheid waarbij een derde (=mutualiteit) de rekening van de tandarts betaalt: = Mogelijkheid waarbij een derde (=mutualiteit) de rekening van de tandarts betaalt: Patiënt betaalt niet meer het volledig honorarium Patiënt betaalt enkel remgeld Getuigschrift wordt niet meer aan patiënt

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2017/282 van 20 september 2017 3910/1609 Van toepassing vanaf 1 september 2017 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/443 van 20 december 2013 3910/1336 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen. Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen!

Een reden te meer om te lachen. Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! Gids Dentimut First & Dentimut Plus Informatiegids uitgegeven door de Verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc 21 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de persoonlijke aandelen in de kostprijs van bepaalde verstrekkingen. BS 29/09/1993 gdp 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/435 van 18 december 2013 3910/1334 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven; Implantaten;

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ; R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/62 van 31 januari 2013 3910/1238 Van toepassing vanaf 1 februari 2013 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Gezonde tanden, een leven lang! Tand-Plus. www.lm.be

Gezonde tanden, een leven lang! Tand-Plus. www.lm.be Gezonde tanden, een leven lang! Tand-Plus www.lm.be 2 Bij LM ontvang je een terugbetaling voor: orthodontie jaarlijks mondonderzoek tandzorgen 3 Orthodontie Een stralend gebit? Ook voor jou! Een stralende

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2010/478 van 16 december 2010 3910/945 Kinesitherapeuten - Art. 7 - Tarieven vanaf Ingevolge

Nadere informatie

Gezonde tanden, een leven lang! Tandzorg. www.lm.be

Gezonde tanden, een leven lang! Tandzorg. www.lm.be Gezonde tanden, een leven lang! Tandzorg www.lm.be 2 Bij LM ontvang je een terugbetaling voor: orthodontie jaarlijks mondonderzoek tandzorg die de ziekteverzekering niet terugbetaalt 3 Orthodontie Een

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2010/471 van 13 december 2010 3910/941 Opticiens - Art. 30, 30bis & 30ter - Tarieven vanaf

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, l) (Stomatologie) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen :

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, l) (Stomatologie) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, l) (Stomatologie) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : aanvulling: Interpretatieregel Blz BS 21 11 28/06/2005 1 /

Nadere informatie

Dentalia Plus. voordelen om je 5 glimlach te verzekeren

Dentalia Plus. voordelen om je 5 glimlach te verzekeren Dentalia Plus voordelen om je 5 glimlach te verzekeren Dentalia Plus voordelen om je 5 glimlach te verzekeren Een gezond gebit is een must voor ons geestelijk, lichamelijk en sociaal welzijn. Dagelijks

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/256 van 30 juli 2013 3910/1289 Van toepassing vanaf 1 september 2013 Tarieven; Logopedie

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/429 van 18 december 2013 3910/1329 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven; Verpleegkundige

Nadere informatie

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 21 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGINRICHTINGEN EN AAN DE MEDISCHE RADEN OMZ. ZH. 2008/11 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Lieselotte

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2016/362 van 20 december 2016 3910/1546 Van toepassing vanaf 1 januari 2017 Tarieven; Orthopedisten;.

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 13.6.2014 In werking 1.8.2014 B.S. 27.6. 2014 Artikel 6 TANDVERZORGING Wijzigen Invoegen Verwijderen 18. Met uitzondering van de verstrekkingen 371092-371103, 301092-301103, 371114-371125 en 301114-301125,

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE --- ---- FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

KONINKRIJK BELGIE --- ---- FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID KONINKRIJK BELGIE --- ---- FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID --- ---- Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de

Nadere informatie

studie De kostprijs van tandzorg voor de verplichte verzekering en voor de patiënt

studie De kostprijs van tandzorg voor de verplichte verzekering en voor de patiënt studie De kostprijs van tandzorg voor de verplichte verzekering en voor de patiënt Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 gezondheidspromotie@mloz

Nadere informatie

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen I. Raadplegingen van huisartsen en geneesheren-specialisten Codenummer Omschrijving

Nadere informatie

TANDVERZORGING Art. 6 pag. 1 officieuze coördinatie

TANDVERZORGING Art. 6 pag. 1 officieuze coördinatie TANDVERZORGING Art. 6 pag. 1 Art. 6. Algemeenheden. "K.B. 4.12.2013" (in werking 1.4.2014) " 1 In het honorarium voor raadpleging zijn begrepen, onderzoek van de patiënt en mogelijk voorschrijven van geneesmiddelen.

Nadere informatie

NATIONAAL AKKOORD TANDHEELKUNDIGEN-ZIEKENFONDSEN 2011-2012 van 8 december 2010. Voorwoord

NATIONAAL AKKOORD TANDHEELKUNDIGEN-ZIEKENFONDSEN 2011-2012 van 8 december 2010. Voorwoord NATIONAAL AKKOORD TANDHEELKUNDIGEN-ZIEKENFONDSEN 2011-2012 van 8 december 2010 Voorwoord De Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen (NCTZ) heeft onderhandeld over een nieuw nationaal akkoord

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/350 van 1 september 2009 370/1367 Van toepassing vanaf 1 september 2009 Nieuwe terugbetaalbare

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc 24 SEPTEMBER 1992. - Koninklijk besluit tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis

Nadere informatie

ALBERT ALBERT MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

ALBERT ALBERT MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD 30535 Vu l accord du Secrétaire d Etat au Budget, donné le 9 février 2009; Vu l urgence motivée par l occurrence qu il s agit de l exécution des projets de

Nadere informatie

Jaargang 2 nummer 2 april-mei-juni 2004

Jaargang 2 nummer 2 april-mei-juni 2004 TIJDSCHRIFT Toelating - Gesloten verpakking Gent X n BC 6739 België - Belgique PB PP Gent X BC 6739 HZIV-info Jaargang 2 nummer 2 april-mei-juni 2004 Verantwoordelijke uitgever: Joël LIVYNS, Administrateur-generaal

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen 25 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium

Nadere informatie

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1 officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1 "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001) "HOOFDSTUK II. - RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN

Nadere informatie

LAAT JE TANDEN ZIEN MET DENTALIA PLUS

LAAT JE TANDEN ZIEN MET DENTALIA PLUS LAAT JE TANDEN ZIEN MET DENTALIA PLUS DENTALIA PLUS INHOUD Dentalia Plus: de slimme tandverzekering voor het hele gezin... 4 Dentalia Plus: minder betalen, meer glimlachen!... 5 Vijf slimme zetten die

Nadere informatie

DENTIMUT PLUS. De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN

DENTIMUT PLUS. De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN DENTIMUT PLUS De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN De VMOBB Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Mijnheer/Mevrouw DIENST GENEESKUNDIGE VERZORGING Correspondent: Call center Tel.: 02.739.74.79 - Fax: E-mail: Onze referte: 110/AG Brussel,

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE

Nadere informatie

Basisverzekering. Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg

Basisverzekering. Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg Polisvormen Basisverzekering: o Basisverzekering Noord Nederland. Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland,

Nadere informatie

Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014

Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014 Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014 Vanaf 1 januari 2014 wordt de waarde van de sleutelletter V geïndexeerd met.%. De sleutelletter V heeft hierdoor vanaf 1 januari 2014 een waarde van

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 6 TANDVERZORGING K.B. 2.10.2015 In werking 1.12.2015 B.S. 26.10.2015 5. Uitneembare partiële en volledige prothesen 2. Leeftijdsgrenzen Wijzigen Invoegen Verwijderen 2.2. Deze leeftijdsvoorwaarde

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 6 TANDVERZORGING K.B. 25.9.2014 In werking 1.12.2014 B.S. 15.10. 2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen 4. De verzekeringstegemoetkoming voor de behandeling en vulling van één of meerdere wortelkanalen

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie

Tandzorg in België in de periode

Tandzorg in België in de periode STUDIE Tandzorg in België in de periode 2011-2015 Welke verzorging? Welke terugbetalingen? Welke kosten voor het gezin? Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel

Nadere informatie

Nieuwigheden en verbeteringen in versie

Nieuwigheden en verbeteringen in versie Nieuwigheden en verbeteringen in versie 1.2.1.8 Invoeren van nieuwe nomenclatuur: hospitalisatienummers, kleeftechniek, cofferdam, urgentiebehandeling en extractie. 1. Hospitalisatienummers: deze worden

Nadere informatie

Wanneer orthodontie? Kun je orthodontie voorkomen?

Wanneer orthodontie? Kun je orthodontie voorkomen? Orthodontie Wellicht ken je in je onmiddellijke omgeving jongeren die een beugel dragen. Of misschien sprak je al met de tandarts over een beugel voor je zoon of dochter. Deze folder vertelt je het hoe

Nadere informatie

EN/OF AANPASSINGEN (artikel 28, 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen) Identificatiecode van het product op de lijst

EN/OF AANPASSINGEN (artikel 28, 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen) Identificatiecode van het product op de lijst Bijlage bij de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Nadere informatie

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging Bijlage 2 W/97 octies Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Tervurenlaan 211, 1150 Brussel 02/739 78 32 Dienst voor geneeskundige verzorging ZEVENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Dienst voor geneeskundige verzorging OMZENDBRIEF AAN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN, DE RUST- EN VERZORGINSTEHUIZEN EN DE CENTRA VOOR DAGVERZORGING

Nadere informatie

BS 08/05/2017 in voege vanaf 1 november 2017, tenzij anders bepaald. Coordinatie--ZIV--KB autosondage-thuis

BS 08/05/2017 in voege vanaf 1 november 2017, tenzij anders bepaald. Coordinatie--ZIV--KB autosondage-thuis 18 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de

Nadere informatie

INTERPRETATIEREGEL 2 VRAAG

INTERPRETATIEREGEL 2 VRAAG Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 2 (Raadplegingen, bezoeken, adviezen psychotherapieën en andere verstrekkingen) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : Schrapping

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f

N i e u w s b r i e f België-Belgique P.B. 9300 Aalst-Nieuwstraat BC 6163 Afzender: Yves De Pauw Vrijheidsstraat 52, 9300 Aalst Erkenningsnr.: P309879 Afgiftekantoor: 9300 Aalst Nieuwstraat Jaargang 4 nr. 12 Maandelijks December

Nadere informatie

betreffende de derdebetalersregeling

betreffende de derdebetalersregeling 18 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende

Nadere informatie

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nota CGV nr 2005/279 Omzendbrief Bijlage 3 - Aan de geneesheren-specialisten voor inwendige geneeskunde die houder zijn van de bijzondere beroepstitel

Nadere informatie

K.B. 30.8.2013 In werking 1.12.2012 B.S. 24.9.2013

K.B. 30.8.2013 In werking 1.12.2012 B.S. 24.9.2013 K.B. 30.8.2013 In werking 1.12.2012 B.S. 24.9.2013 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 26 BIJKOMEND HONORARIUM DRINGENDE TECHNISCHE VERSTREKKINGEN 4. Voor de verstrekkingen 423010-423021, 423032-423043,

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE

Nadere informatie

1. Mondonderzoek. Datum van het ongeval: Datum van het onderzoek: Verzekeringsonderneming Naam en adres:

1. Mondonderzoek. Datum van het ongeval: Datum van het onderzoek: Verzekeringsonderneming Naam en adres: Attest: Vaststelling van tand en mondletsels ten gevolge van een arbeidsongeval (Gelieve dit attest door een vrij gekozen tandheelkundige zo volledig en correct mogelijk te laten invullen en het zo snel

Nadere informatie

Wie doet orthodontie? Wanneer orthodontie? Wat doet de tandarts of orthodontist? Kun je orthodontie voorkomen? Welke apparaten?

Wie doet orthodontie? Wanneer orthodontie? Wat doet de tandarts of orthodontist? Kun je orthodontie voorkomen? Welke apparaten? Orthodontie Misschien sprak je al met de tandarts over een beugel voor je kind(eren)? Hier vind je het hoe en waarom van orthodontie. Welke kosten krijg je terugbetaald? Naast de wettelijke ziekteverzekering

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/115 van 24 maart 2009 393/42 Van toepassing vanaf 1 maart 2009 Modaliteiten waaronder

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS STAGEMEESTER EN ALS STAGEPLAATS VOOR DE ALGEMEEN TANDARTS

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS STAGEMEESTER EN ALS STAGEPLAATS VOOR DE ALGEMEEN TANDARTS DG Gezondheidszorg Dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening http://www.health.belgium.be Datum van ontvangst van de aanvraag: AANVRAAG TOT ERKENNING ALS STAGEMEESTER EN ALS STAGEPLAATS VOOR

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Mondzorg 2014 1 Mondzorg Bij Interpolis ZorgActief houden wij de informatie over uw zorgverzekering graag glashelder. Daarom informeren wij u met deze brochure over onze uitgebreide

Nadere informatie

599513 599524 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 300 of N 500 of I 500... K 150

599513 599524 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 300 of N 500 of I 500... K 150 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/11/2013 (blz. 5) De BLAUWE markeringen gaan in voege vanaf 01/12/2012 (blz. 2) Afdeling 13. - Bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op

Nadere informatie

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art.

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art. 23 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71bis, 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Nadere informatie