Regels. Regels verbonden aan nummer 17/02/ / 19. Nomenclatuurnummer. Vergoedingsregel A11 1/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regels. Regels verbonden aan nummer 17/02/ / 19. Nomenclatuurnummer. Vergoedingsregel A11 1/16"

Transcriptie

1 1 / 19 Regels verbonden aan nummer A11 1/16 Vergoedingsregel 1,00 01/07/2010 Wanneer een erkende huisarts of algemeen geneeskundige met verworven rechten voor zijn eigen zieken verstrekking nr verricht, wordt deze laatste gehonoreerd voor zover : 2,00 01/07/2010 a) die geneesheer houder is van een door een Belgische Faculteit voor geneeskunde uitgereikt getuigschrift waaruit blijkt dat hij heeft deelgenomen aan een vervolmakingscursus en dat hij bevoegd is inzake elektrocardiografie, 3,00 01/07/2010 b) hij dat getuigschrift aan de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft bezorgd. A20 1e15 1,00 01/01/2012 In de verstrekkingen , en is de eventuele uitvoering van een electrocardiogram (verstrekking nr ) inbegrepen A26 04 Vergoedingsregel 1,00 01/01/ ,00 01/05/2016 Voor de verstrekkingen , , , , , en die 's nachts of tijdens het weekeind of op een feestdag worden verricht, wordt geen bijkomend honorarium voor dringende verstrekkingen betaald. 3,00 01/03/2005 Voor de verstrekking wordt geen bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen betaald. 4,00 01/12/2012 Betreffende de verstrekkingen van artikel 13, mag uitsluitend voor de verstrekkingen , , , , , , , en een bijkomend honorarium voor s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen worden betaald, voor zover de installatie is verricht tijdens de vermelde uren en dagen. 5,00 01/12/2012 Voor de verstrekkingen en , , , , , , , ma alleen voor de eerste dag behandeling een bijkomend honorarium voor s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen worden betaald, en enkel voor zover de installatie is verricht tijdens de vermelde uren en dagen. 6,00 01/04/2012 Voor de verstrekking komt enkel het rangnummer?? voor ambulante rechthebbenden in aanmerking voor het bijkomend honorarium voor s nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen. I Facturatieregel - divers Mag verstrekking nr worden geattesteerd door een geneesheer-specialist voor anesthesie, wanneer ze wordt verricht : A. tijdens het pre-operatief onderzoek dat wordt verricht, ofwel de dag zelf van de heelkundige bewerking ofwel in de loop van de voorafgaande dagen; B. tijdens de heelkundige bewerking zelf; C. tijdens het postoperatief toezicht?

2 2 / 19 I Facturatieregel - divers A. Het E.C.G. dat door een anesthesist wordt genomen tijdens het pre-operatief onderzoek, ofwel de dag zelf van de heelkundige bewerking, ofwel in de loop van de voorgaande dagen, mag worden geattesteerd. B. Het E.C.G. dat wordt genomen tijdens de heelkundige bewerking, mag niet worden geattesteerd : het desbetreffende honorarium is begrepen in het honorarium voor de anesthesie. C. Het E.C.G. dat wordt genomen tijdens het postoperatief toezicht, mag worden geattesteerd indien het de dag na de ingreep wordt verricht; indien het dezelfde dag wordt genomen, is het desbetreffende honorarium begrepen in het honorarium voor de anesthesie dat het postoperatief toezicht op de gevolgen van die anesthesie dekt. I 20e.002 Vergoedingsregel Op een raadpleging voor cardiologie worden de volgende onderzoekingen verricht : - verstrekking * Elektrocardiografische onderzoekingen, met protocol, ten minste 12 verschillende derivaties K 25 - verstrekking Inspannings- of hypoxieproef, met continue monitoring van minstens één afleiding vóór elke belastingsverandering, op het einde van de proef en gedurende minstens drie minuten na het beëindigen van de proef, meerdere elektrocardiografische registraties op verschillende afleidingen en boeddrukmetingen, met uittreksel en gestandaardiseerd protocol K 35. Aangezien deze standaardelektrocardiogrammen werden verricht, nuchter, in rusttoestand, bij matige inspanning en bij zeer grote inspanning alsmede bij hypoxie, tarifeert de geneesheer 4 maal het nr * K 25 plus 3 maal het nr K 35. Wat mag de verzekering vergoeden? Rekening houdende met het meervoud in de tekst van de verstrekkingen nrs en mogen die prestaties slechts éénmaal worden geattesteerd. I 20e.006 Een erkende huisarts of een algemeen geneeskundige met verworven rechten, die de in artikel 20, 3, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen bepaalde voorwaarden vervult, verricht tijdens dezelfde zitting, een elektrocardiogram bij rust en twee controles na inspanning; hij rekent 3 maal verstrekking * Elektrocardiografische onderzoekingen, met protocol, ten minste 12 verschillende derivaties K 25 aan. Rekening houdende met de meervoudsvorm in de omschrijving van de verstrekking nr * Elektrocardiografische onderzoekingen, met protocol, ten minste 12 verschillende derivaties K 25, mag deze slechts eenmaal per zitting worden geattesteerd. Pro memorie, de verstrekking Inspannings- of hypoxieproef, met continue monitoring van minstens één afleiding vóór elke belastingsverandering, op het einde van de proef en gedurende minstens drie minuten na het beëindigen van de proef, meerdere elektrocardiografische registraties op verschillende afleidingen en bloeddrukmetingen, met uittreksel en gestandaardiseerd protocol K 35 is niet toegankelijk voor de algemeen geneeskundige, noch voor de algemeen geneeskundige met verworven rechten, noch voor de erkende huisarts.

3 3 / 19 Regels verbonden aan artikels m.b.t. nummer A ,00 01/11/ Elke verstrekking wordt in deze nomenclatuur aangeduid met een rangnummer vóór de omschrijving van de verstrekking. 1,00 01/11/ Elke verstrekking wordt in deze nomenclatuur aangeduid met een rangnummer vóór de omschrijving van de verstrekking. A ,00 01/07/ De omschrijving van elke verstrekking wordt gevolgd door een sleutelletter : 1,00 01/07/ De omschrijving van elke verstrekking wordt gevolgd door een sleutelletter : 2,00 01/07/2001 de sleutelletter is N voor de adviezen, bezoeken door en raadplegingen bij welke arts of tandheelkundige ook, alsmede voor sommige technische verstrekkingen van doctors in de genees-, heel- en verloskunde, D voor de beschikbaarheid, E voor de verplaatsing van de algemeen geneeskundige met verworven rechten of erkend huisarts, B en F voor de verstrekkingen inzake klinische biologie en de verstrekkingen inzake nucleaire geneeskunde in vitro, K voor de andere technische verstrekkingen van doctors in de genees-, heel- en verloskunde, A en C voor het toezicht door welke arts ook op een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende, I voor de percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvormingscontrole, L voor de technische verstrekkingen van tandheelkundigen, V voor die van vroedvrouwen, M voor die van kinesitherapeuten en W voor die van verpleegsters en verzorgingspersoneel; de sleutelletter is Z voor de verstrekkingen welke tot de bevoegdheid behoren van opticiens, S voor die welke tot de bevoegdheid behoren van gehoorprothesisten, Y voor die welke tot de bevoegdheid behoren van bandagisten, T voor die welke tot de bevoegdheid behoren van orthopedisten, U voor die welke tot de bevoegdheid behoren van verstrekkers van implantaten, R voor die van de logopedisten en Q voor het bijkomend honorarium van iedere geaccrediteerde geneesheer of van iedere geaccrediteerde apotheker-bioloog of van iedere geaccrediteerde licentiaat in de wetenschappen erkend door de Minister die de Volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten. 2,00 01/07/2001 de sleutelletter is N voor de adviezen, bezoeken door en raadplegingen bij welke arts of tandheelkundige ook, alsmede voor sommige technische verstrekkingen van doctors in de genees-, heel- en verloskunde, D voor de beschikbaarheid, E voor de verplaatsing van de algemeen geneeskundige met verworven rechten of erkend huisarts, B en F voor de verstrekkingen inzake klinische biologie en de verstrekkingen inzake nucleaire geneeskunde in vitro, K voor de andere technische verstrekkingen van doctors in de genees-, heel- en verloskunde, A en C voor het toezicht door welke arts ook op een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende, I voor de percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvormingscontrole, L voor de technische verstrekkingen van tandheelkundigen, V voor die van vroedvrouwen, M voor die van kinesitherapeuten en W voor die van verpleegsters en verzorgingspersoneel; de sleutelletter is Z voor de verstrekkingen welke tot de bevoegdheid behoren van opticiens, S voor die welke tot de bevoegdheid behoren van gehoorprothesisten, Y voor die welke tot de bevoegdheid behoren van bandagisten, T voor die welke tot de bevoegdheid behoren van orthopedisten, U voor die welke tot de bevoegdheid behoren van verstrekkers van implantaten, R voor die van de logopedisten en Q voor het bijkomend honorarium van iedere geaccrediteerde geneesheer of van iedere geaccrediteerde apotheker-bioloog of van iedere geaccrediteerde licentiaat in de wetenschappen erkend door de Minister die de Volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten. 3,00 01/07/2001 Die sleutelletter komt vóór een coëfficientgetal dat de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aangeeft. 3,00 01/07/2001 Die sleutelletter komt vóór een coëfficientgetal dat de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aangeeft. A ,00 01/02/ De sleutelletter is een teken waarvan de waarde in euro bij overeenkomst wordt bepaald: deze waarde kan voor elke sleutelletter verschillen. 1,00 01/02/ De sleutelletter is een teken waarvan de waarde in euro bij overeenkomst wordt bepaald: deze waarde kan voor elke sleutelletter verschillen.

4 4 / 19 A ,00 01/07/ Op elke nota, opgemaakt ter staving van het verrichten van één of andere verstrekking, moet het in 1 bedoelde rangnummer vermeld worden. 6,00 01/07/ Op elke nota, opgemaakt ter staving van het verrichten van één of andere verstrekking, moet het in 1 bedoelde rangnummer vermeld worden. A01 04b_II 1,00 20/12/1989 Fysieke aanwezigheid van de geneesheer-verstrekker. 2,00 20/12/1989 4bis. 3,00 20/12/1989 II. CATEGORIEEN VAN VERSTREKKINGEN. 4,00 20/12/1989 B. Verstrekkingen waarvan een technisch gedeelte van de uitvoering kan worden toevertrouwd aan gekwalificeerde helpers onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat de geneesheerverstrekker onmiddellijk kan ingrijpen als dat nodig is, onder de voorwaarden die hierna zijn opgesomd onder 1 en 2. 5,00 20/12/ ,00 20/12/1989 a) De in artikel 18, 1, vermelde verstrekkingen inzake radiotherapie; 7,00 20/12/1989 b) de functionele tests inzake klinische biologie met inspuiten van geneesmiddelen bij de zieke (artikel 24), de farmacokinetische proeven in het algemeen (artikel 20). 7,50 01/11/2012 c) de meting van de "evoked potentials" (E.P.) en van de "event related potentials" (E.R.P.) bedoeld in de artikelen 14, 20 en 22. 8,10 20/12/1989 Voor de onder B, 1, a) en b) bedoelde verstrekkingen mag de geneesheerverstrekker het toezicht op de zieke tijdens de bestralingsduur (a) of tijdens het verloop van de proef na toediening van het geneesmiddel (b) aan gekwalificeerde helpers toevertrouwen voor zover het gaat om taken waarvan de uitvoering is omschreven door de geneesheerverstrekker en door de helper gekend is, de geneesheer hem gepersonaliseerde instructies voor elke zieke heeft gegeven en onmiddellijk kan ingrijpen ingeval de helper hem roept. 8,20 01/11/2012 Voor de types van verstrekkingen a), b) en c) moet de geneesheer aanwezig zijn in de dienst waar de verstrekking wordt verricht, moet hij op ieder ogenblik kunnen worden opgeroepen en moet hij terstond kunnen ingrijpen. De geneesheerverstrekker behoort voor elk geval afzonderlijk te oordelen of hij in de kamer moet blijven waar de zieke zich bevindt dan wel of hij in de naburige lokalen mag vertoeven. 10,00 20/12/ ,00 20/12/1989 a) De verstrekkingen inzake klinische biologie (artikelen 3 en 24, behalve de functionele tests, bedoeld onder littera B, 1, b) van deze paragraaf), inzake nucleaire geneeskunde in vitro (artikel 18), inzake pathologische anatomie (artikel 32), inzake antropogenetica (artikel 33); 12,00 20/12/1989 b) de radiografieën voor rechtstreeks onderzoek en zonder contrastmiddel van het hoofd, van de hals, van de thorax en van het abdomen, alsmede van de verschillende streken daarvan en van het osteo-articulair stelsel, en de tomografische onderzoeken die daarop betrekking hebben, bedoeld in artikel 17; 13,00 01/01/1992 c) de metingen inzake densitometrie bedoeld in de artikelen 17 en 18, de metingen van de totale radioactiviteit van het menselijk lichaam alsmede de functionele tests en de scintigrafieën bedoeld in artikel 18, met uitsluiting van die welke zijn bedoeld onder littera A, h) van deze paragraaf. 14,00 20/12/1989 d) de in de artikelen 13 en 20 vermelde functionele tests inzake pneumologie en gastronterologie; 15,00 20/12/1989 e) de in de artikelen 3 en 20 vermelde diagnostische verstrekkingen die de registratie van elektrische signalen van verschillende organen omvatten, zoals met name : elektrocardiogram, Holterregistratie, elektro-encefalogrammen van diverse aard al dan niet met stimulatie, polygrafie en polysomnografie; 16,00 20/12/1989 f) de in de artikelen 14 en 20 opgenomen diagnostische verstrekkingen die de registratie omvatten van uitgezonden of waargenomen geluidssignalen; 17,00 20/12/1989 g) de in de artikelen 21 en 22 vermelde therapeutische verstrekkingen die de emissie van fotonen of elektronen omvatten en de in artikel 22 opgenomen baden, toepassing van waterige suspensies en mobiliserende behandelingen; 17,00 01/12/2009 g) de PUVA behandelingen en de in artikel 22, II, a), 2, en b), opgenomen verstrekkingen, met uitzondering van de verstrekkingen en ; 18,00 01/03/2002 h) het toezicht op de diverse in artikel 20 vermelde types van transfusies van bloed en de derivaten ervan en het toezicht op de diverse in artikel 20 opgenomen types van extrarenale zuivering; 19,00 20/12/1989 i) het vernieuwen van de in artikel 14 vermelde gipstoestellen.

5 5 / 19 20,00 20/12/1989 De onder B, 2, a) tot i) bedoelde verstrekkingen die zijn verricht met de hulp van gekwalificeerde helpers, mogen aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering worden aangerekend voor zover de volgende voorwaarden inzake controle op de verstrekkingen inzake fysieke aanwezigheid van de geneesheer-verstrekker vervuld zijn. 21,00 20/12/1989 a) Voorwaarden inzake controle op de verstrekkingen. 22,00 20/12/1989 De geneesheer-verstrekker moet : 23,00 20/12/ zich vergewissen van de kwalificatie van zijn medewerkers, hun feitelijke bekwaamheid, hen de aanvullende opleiding geven die nodig is voor de methodes en de werking van de toestellen die hun worden toevertrouwd; 23,10 20/12/ schriftelijke instructies opstellen voor alle manipulaties en technieken die hun worden toevertrouwd; 23,20 20/12/ de manier waarop zijn gekwalificeerde helpers de instructies volgen, geregeld controleren; 23,30 20/12/ de voorwaarden vastleggen en controleren waaraan de aanvragen om onderzoeken moeten voldoen omdat zijn gekwalificeerde helpers het hun toevertrouwde gedeelte kunnen beginnen uitvoeren; 23,40 20/12/ ervoor waken of de voorwaarden waaronder de technieken op de patiënten worden toegepast, adequaat zijn, of de voorwaarden betreffende het afnemen en bewaren van de monsters correct zijn; 23,50 20/12/ kwaliteitscontroles invoeren en de resultaten ervan nagaan; 23,60 20/12/ ter beschikking staan voor ieder verzoek van zijn gekwalificeerde helpers ingeval laatstgenoemden moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van de handelingen die hun zijn toevertrouwd; 23,70 20/12/ de kwaliteit van het werk van de gekwalificeerde helpers geregeld analyseren; 23,80 20/12/ voor alle diagnoseverstrekkingen een protocol opmaken met het resultaat en de elementen die nodig zijn voor de interpretatie ervan, om de behandelend geneesheer behulpzaam te zijn voor de diagnose of de behandeling van de zieke. De verstrekkingen die, ten gevolge van wisselvalligheden in de uitvoering ervan, geen betrouwbare resultaten zouden hebben opgeleverd, mogen aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering niet worden aangerekend. 24,00 20/12/1989 b) Voorwaarden inzake fysieke aanwezigheid van de geneesheer-verstrekker. 25,00 20/12/1989 De geneesheer-verstrekker moet aanwezig zijn in de dienst of in de andere diensten van de inrichting waar zijn aanwezigheid vereist is in het raam van zijn medische activiteit in die inrichting. Hij moet bovendien op elk ogenblik door zijn gekwalificeerde helpers kunnen worden opgeroepen. Onder "inrichting" wordt verstaan, ziekenhuis voor de ziekenhuisgeneesheer, polikliniek voor de geneesheer met een groepspraktijk in de ambulante sector of lokalen die zijn spreekkamer vormen, voor de alleenstaande praktizerende. 26,00 20/12/1989 Die voorwaarden inzake aanwezigheid en beschikbaarheid impliceren: 26,10 20/12/ dat de geneesheer in de inrichting aanwezig is voor de therapeutische handelingen, tijdens de volledige duur van het werk van zijn gekwalificeerde helpers en voor de diagnostische handelingen, tijdens de duur van het werk van de meeste van zijn helpers, dat wil zeggen tijdens de normale werkuren in de inrichting; 26,20 20/12/ dat hij buiten de werkuren kan worden opgeroepen, met name 's nachts ingeval in de inrichting een wachtdienst met gekwalificeerde helpers is georganiseerd; 26,30 20/12/ dat hij tijdens de weekeinden en op de feestdagen aanwezig is gedurende de perioden van de dag waarin het merendeel van de handelingen wordt verricht; 26,40 20/12/ dat de maandelijkse lijst van de geneesheren-specialisten die kunnen worden opgeroepen en in de weekeinden en op de feestdagen aanwezig zijn, wordt neergelegd bij de hoofdgeneesheer van de verpleeginrichting of dat de lijst van de praktizerenden wordt neergelegd bij de geneesheer die belast is met de organisatie van de groepspraktijk; die lijsten moeten gedurende twee jaar worden bewaard en ter beschikking zijn van de controle-organen. 27,00 20/12/1989 De voorwaarden inzake controle op de verstrekkingen en de voorwaarden inzake fysieke aanwezigheid van de verstrekker welke betrekking hebben op de verstrekkingen inzake klinische biologie (artikelen 3 en 24) en nucleaire geneeskunde in vitro (artikel 18) bedoeld onder het punt II, B, 2, a), zijn eveneens van toepassing op de verstrekkingen verricht door apothekers biologen en licentiaten in de wetenschappen bedoeld in de artikelen 3, 3, 19, 5bis en 24, 5. A01 04bIIA 5,00 20/12/1989 II. CATEGORIEEN VAN VERSTREKKINGEN. 5,00 20/12/1989 II. CATEGORIEEN VAN VERSTREKKINGEN. 6,00 20/12/1989 A. VERSTREKKINGEN DIE DE FYSIEKE AANWEZIGHEID VAN DE GENEESHEER VERGEN : 6,00 20/12/1989 A. VERSTREKKINGEN DIE DE FYSIEKE AANWEZIGHEID VAN DE GENEESHEER VERGEN : 7,00 01/09/2002 a) de in artikel 2 vermelde raadplegingen en bezoeken; 7,00 01/09/2002 a) de in artikel 2 vermelde raadplegingen en bezoeken; 8,00 20/12/1989 b) het in artikel 25 bedoelde geneeskundig toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden; 8,00 20/12/1989 b) het in artikel 25 bedoelde geneeskundig toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden;

6 6 / 19 9,00 01/08/2002 c) de therapeutische verstrekkingen, vermeld onder de volgende rubrieken: artikel 2, de gewone geneeskundige hulp in de artikelen 3 en 5, de algemene speciale verstrekkingen in artikel 11, de heelkundige verstrekkingen in de artikelen 14 (met uitsluiting van de vernieuwing van de gipstoestellen) en 16, de röntgendiagnostische verstrekkingen in artikel 17, de verstrekkingen inzake radiumtherapie en inzake behandeling met radioactieve isotopen (waar het gaat om de toediening ervan) in artikel 18, de verstrekkingen inzake inwendige geneeskunde in artikel 20, de verstrekkingen inzake dermato-venereologie in artikel 21 met uitsluiting van de PUVA-behandeling; 9,00 01/08/2002 c) de therapeutische verstrekkingen, vermeld onder de volgende rubrieken: artikel 2, de gewone geneeskundige hulp in de artikelen 3 en 5, de algemene speciale verstrekkingen in artikel 11, de heelkundige verstrekkingen in de artikelen 14 (met uitsluiting van de vernieuwing van de gipstoestellen) en 16, de röntgendiagnostische verstrekkingen in artikel 17, de verstrekkingen inzake radiumtherapie en inzake behandeling met radioactieve isotopen (waar het gaat om de toediening ervan) in artikel 18, de verstrekkingen inzake inwendige geneeskunde in artikel 20, de verstrekkingen inzake dermato-venereologie in artikel 21 met uitsluiting van de PUVA-behandeling; 10,00 01/07/2007 d) de in artikel 12 vermelde verstrekkingen alsmede de installatiefase van de in artikel 13 vermelde invasieve reanimatieverstrekkingen met uitsluiting van het toezicht op laatstgenoemde verstrekkingen; 10,00 01/07/2007 d) de in artikel 12 vermelde verstrekkingen alsmede de installatiefase van de in artikel 13 vermelde invasieve reanimatieverstrekkingen met uitsluiting van het toezicht op laatstgenoemde verstrekkingen; 11,00 20/12/1989 e) de verlossingen, onverminderd die welke wettelijk zijn voorgeschreven voor de vroedvrouwen of die door dezen worden verricht, en de therapeutische verloskundige handelingen die daaruit kunnen voortvloeien, vermeld in artikel 9; 11,00 20/12/1989 e) de verlossingen, onverminderd die welke wettelijk zijn voorgeschreven voor de vroedvrouwen of die door dezen worden verricht, en de therapeutische verloskundige handelingen die daaruit kunnen voortvloeien, vermeld in artikel 9; 12,00 01/02/2016 f) de invasieve diagnostische verstrekkingen die worden verricht onder meer met catheters, endoscopen, gelijk welk instrument voor intracavitaire of intravasculaire metingen, trocarts (met uitsluiting van de puncties voor bloedafnamen) alsmede de afnamen van weefsels in de diverse medische specialismen die zijn bedoeld in de artikelen 3, 11, 14, 17, 20, 21 en 24; 12,00 01/02/2016 f) de invasieve diagnostische verstrekkingen die worden verricht onder meer met catheters, endoscopen, gelijk welk instrument voor intracavitaire of intravasculaire metingen, trocarts (met uitsluiting van de puncties voor bloedafnamen) alsmede de afnamen van weefsels in de diverse medische specialismen die zijn bedoeld in de artikelen 3, 11, 14, 17, 20, 21 en 24; 13,00 01/04/2003 g) de in de artikelen 17bis en 17quater opgenomen echografieverstrekkingen en de in artikel 17 vermelde verstrekkingen inzake röntgendiagnose die kinetische studies of het toedienen aan de zieke van contrastmiddelen, tracers of geneesmiddelen omvatten; 13,00 01/04/2003 g) de in de artikelen 17bis en 17quater opgenomen echografieverstrekkingen en de in artikel 17 vermelde verstrekkingen inzake röntgendiagnose die kinetische studies of het toedienen aan de zieke van contrastmiddelen, tracers of geneesmiddelen omvatten; 14,00 20/12/1989 h) de in artikel 18, 2 opgenomen functionele tests en scintigrafieën met toediening van gemerkte produkten, waarvan het verloop kan veranderen door de vaststellingen welke door de geneesheer-verstrekker in de loop van de uitvoering worden gedaan; 14,00 20/12/1989 h) de in artikel 18, 2 opgenomen functionele tests en scintigrafieën met toediening van gemerkte produkten, waarvan het verloop kan veranderen door de vaststellingen welke door de geneesheer-verstrekker in de loop van de uitvoering worden gedaan; 15,00 20/12/1989 i) de functionele proeven met risico's zoals de krachtinspanningsproeven in cardiologie (artikel 20) en de provocatietests (artikelen 11, 14, 20 en 21); 15,00 20/12/1989 i) de functionele proeven met risico's zoals de krachtinspanningsproeven in cardiologie (artikel 20) en de provocatietests (artikelen 11, 14, 20 en 21); 16,00 01/11/2012 j) de verstrekkingen inzake elektrodiagnose zoals de elektrodiagnose van streken en de electromyografie bedoeld in de artikelen 14, 20 en ,00 01/11/2012 j) de verstrekkingen inzake elektrodiagnose zoals de elektrodiagnose van streken en de electromyografie bedoeld in de artikelen 14, 20 en ,00 01/12/2009 Voor die verschillende types van verstrekkingen moet de geneesheer bij de zieke aanwezig zijn en de verstrekking verrichten ofwel alleen, ofwel in aanwezigheid van gekwalificeerde helpers wier ingrepen hij leidt. 17,00 01/12/2009 Voor die verschillende types van verstrekkingen moet de geneesheer bij de zieke aanwezig zijn en de verstrekking verrichten ofwel alleen, ofwel in aanwezigheid van gekwalificeerde helpers wier ingrepen hij leidt. 18,00 01/12/2009 k) de verstrekking (vertebrale manipulaties) opgenomen in artikel 22, II, a), 1, en de verstrekking (intakeonderzoek) opgenomen in artikel 22, II, a), 2. 18,00 01/12/2009 k) de verstrekking (vertebrale manipulaties) opgenomen in artikel 22, II, a), 1, en de verstrekking (intakeonderzoek) opgenomen in artikel 22, II, a), 2.

7 7 / 19 A01 04t 1,00 20/12/1989 Honoraria van de geneesheer-stagemeester en de stagedoend geneesheer. 2,00 01/01/1992 4ter. 3,00 01/02/2016 In het raam van de wederzijdse verplichtingen die aan de stagemeester in een specialisme en aan de kandidaat-specialist worden opgelegd bij het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten, alsmede in het raam van de verplichtingen die aan de stagemeester in de huisartsgeneeskunde en aan de kandidaat erkende huisarts worden opgelegd bij het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen, mag de stagemeester de verstrekkingen die door de stagedoende geneesheer in de stagedienst of in de spreekkamer van de stagemeester in de huisartsgeneeskunde zijn verricht, aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering aanrekenen indien alle hierna omschreven voorwaarden zijn vervuld. 4,00 20/12/ Stagemeester in de gespecialiseerde geneeskunde. 5,00 01/02/2016 a) Tijdens de normale diensturen in de inrichting moet de stagemeester of een medewerker, geneesheer-specialist voor dezelfde specialisme, die door hem is gemandateerd om de controle te verrichten op de verstrekkingen welke aan de stagedoende geneesheren zijn gedelegeerd, fysiek aanwezig zijn in de dienst. 6,00 01/02/2016 b) Buiten de hiervoren bedoelde normale uren moet de stagemeester of een door hem gedelegeerde geneesheer, specialist voor dezelfde specialisme, 24 uur op 24 kunnen worden opgeroepen door de stagedoende geneesheer die de wachtdienst intra muros verzekert en moet hij onmiddellijk te zijner beschikking zijn. 7,00 01/02/2016 c) Tijdens de weekeinden en op de feestdagen moet de stagemeester of een door hem gedelegeerde geneesheer-specialist voor dezelfde specialisme bezoeken met het oog op de controle op de stagedoende geneesheren afleggen. 8,00 01/02/2016 d) De maandelijkse lijst van de geneesheren, specialisten voor dezelfde specialisme, die elke dag kunnen worden opgeroepen en van de geneesheren die belast zijn met de controlebezoeken tijdens de weekeinden en op de feestdagen, moet worden neergelegd bij de hoofdgeneesheer van de verpleeginrichting; ze moet gedurende twee jaar worden bewaard en ter beschikking zijn van de controleorganen. 9,00 01/01/1992 Als één van de hiervoren omschreven voorwaarden niet is vervuld, mag de stagemeester het honorarium voor de door de stagedoende geneesheer verrichte verstrekking niet aanrekenen en mag de stagedoende geneesheer de verstrekkingen die behoren tot het specialisme dat hij wil verwerven en die in het raam van zijn opleiding zijn verricht, slechts tegen 75 % van de in de nomenclatuur ingeschreven waarden aanrekenen. 10,00 20/12/ Stagemeester in de huisartsgeneeskunde. 11,00 20/12/1989 a) Als de stagemeester en de stagedoende geneesheer gelijktijdig in de spreekkamer van eerstgenoemde werken. 12,00 20/12/1989 b) Als de stagedoende geneesheer de bezoeken aflegt die hem door de stagemeester worden toevertrouwd of als hij de raadplegingen houdt terwijl laatstgenoemde beroepshalve op verplaatsing is, moet de stagemeester op elk ogenblik kunnen worden opgeroepen en onmiddellijk ter beschikking van de stagedoende geneesheer kunnen zijn. 13,00 20/12/1989 c) Om te garanderen dat de stagemeester onmiddellijk kan worden opgeroepen en bestendig ter beschikking is, moeten stagemeester en stagiair beschikken over de passende communicatiemiddelen. 14,00 01/07/2001 Wanneer één van die voorwaarden niet is vervuld, mag de stagemeester de aan de stagedoende geneesheer toevertrouwde verstrekkingen niet aanrekenen en mag laatstgenoemde zijn verstrekkingen slechts aanrekenen tegen 75 % van de honorarium- en vergoedingstarieven die zijn vastgesteld voor de erkende huisartsen. 15,00 20/12/1989 Hetzelfde geldt wanneer de stagedoende geneesheer activiteiten verricht buiten die welke hem door zijn stagemeester zijn toevertrouwd. 16,00 01/07/2001 In de omstandigheden beschreven onder punt b) ondertekent de stagedoende geneesheer getuigschriften voor verstrekte hulp van de stagemeester, waarbij hij tevens zijn eigen naam vermeldt en zijn eigen stempel plaatst, en de vermelding "in opdracht van... (naam van de stagemeester) A01 05 Vergoedingsregel 1,00 01/07/ De anesthesie vermeld in artikel 12, 1, a), b) en c) mag nooit worden gehonoreerd wanneer ze samengaat met een technische verstrekking welke in de nomenclatuur door een asterisk is voorafgegaan. 2,00 01/07/2001 Voor de technische verstrekkingen welke door twee asterisken zijn voorafgegaan, wordt de anesthesie evenwel gehonoreerd wanneer de praktizerende die ze heeft verricht, zelf een beroep gedaan heeft op de medewerking van een geneesheer, specialist voor anesthesiologie.

8 8 / 19 A ,00 01/02/ De ingrepen met een louter esthetisch doel worden niet gehonoreerd, behoudens in de gevallen welke zijn aanvaard in de revalidatie- en herscholingsprogramma's bedoeld in artikel 23 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ten einde de rechthebbende de mogelijkheid te bieden een betrekking te verkrijgen of te behouden. 1,00 01/02/ De ingrepen met een louter esthetisch doel worden niet gehonoreerd, behoudens in de gevallen welke zijn aanvaard in de revalidatie- en herscholingsprogramma's bedoeld in artikel 23 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ten einde de rechthebbende de mogelijkheid te bieden een betrekking te verkrijgen of te behouden. A ,00 01/07/ Onverminderd de bewaringstermijnen die door andere wetgevingen of door de regelen van de medische plichtenleer zijn opgelegd, moeten de verslagen, documenten, tracés en grafieken waarvan sprake is in de omschrijvingen in deze nomenclatuur, alsmede de protocollen van radiografieën en van laboratoriumonderzoeken, gedurende ten minste twee jaar worden bewaard. 1,00 01/07/ Onverminderd de bewaringstermijnen die door andere wetgevingen of door de regelen van de medische plichtenleer zijn opgelegd, moeten de verslagen, documenten, tracés en grafieken waarvan sprake is in de omschrijvingen in deze nomenclatuur, alsmede de protocollen van radiografieën en van laboratoriumonderzoeken, gedurende ten minste twee jaar worden bewaard. 2,00 01/11/1998 Voor de diagnostische verstrekkingen waarvoor in de omschrijving niet duidelijk een verslag, een document, een tracé, een grafiek wordt gevraagd, moet in het dossier worden aangetoond dat het onderzoek is uitgevoerd. 2,00 01/11/1998 Voor de diagnostische verstrekkingen waarvoor in de omschrijving niet duidelijk een verslag, een document, een tracé, een grafiek wordt gevraagd, moet in het dossier worden aangetoond dat het onderzoek is uitgevoerd. A ,00 01/11/ De verstrekkingen die worden verricht in het raam van het wetenschappelijk onderzoek of in het raam van klinische proefnemingen met produkten of toestellen, op verzoek van handelsfirma's, mogen niet worden aangerekend. 1,00 01/11/ De verstrekkingen die worden verricht in het raam van het wetenschappelijk onderzoek of in het raam van klinische proefnemingen met produkten of toestellen, op verzoek van handelsfirma's, mogen niet worden aangerekend. 2,00 01/09/1995 De geneesheer die zo een accreditering heeft, wordt geaccrediteerde geneesheer genoemd. 2,00 01/09/1995 De geneesheer die zo een accreditering heeft, wordt geaccrediteerde geneesheer genoemd. A ,00 01/01/ Een bijkomend honorarium mag voor sommige verstrekkingen worden toegekend als deze worden verricht door een geneesheer of een apotheker-bioloog of een licentiaat in de wetenschappen erkend door de Minister die de Volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten die de accreditering heeft verkregen onder de voorwaarden en volgens de procedure die zijn vastgesteld in de nationale akkoorden geneesheren-ziekenfondsen en de overeenkomsten respectievelijk bedoeld in de artikelen 50 en 42 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli ,00 01/01/ Een bijkomend honorarium mag voor sommige verstrekkingen worden toegekend als deze worden verricht door een geneesheer of een apotheker-bioloog of een licentiaat in de wetenschappen erkend door de Minister die de Volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten die de accreditering heeft verkregen onder de voorwaarden en volgens de procedure die zijn vastgesteld in de nationale akkoorden geneesheren-ziekenfondsen en de overeenkomsten respectievelijk bedoeld in de artikelen 50 en 42 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

9 9 / 19 2,00 01/01/1998 De apotheker-bioloog die zo een accreditering heeft, wordt geaccrediteerde apotheker-bioloog genoemd. 2,00 01/01/1998 De apotheker-bioloog die zo een accreditering heeft, wordt geaccrediteerde apotheker-bioloog genoemd. 3,00 01/01/1998 De licentiaat in de wetenschappen die door de Minister bevoegd voor Volksgezondheid erkend is voor prestaties inzake klinische biologie en die zo een accreditering heeft, wordt geaccrediteerde licentiaat in de wetenschappen genoemd. 3,00 01/01/1998 De licentiaat in de wetenschappen die door de Minister bevoegd voor Volksgezondheid erkend is voor prestaties inzake klinische biologie en die zo een accreditering heeft, wordt geaccrediteerde licentiaat in de wetenschappen genoemd. 4,00 01/01/2005 De raadplegingen, uitgevoerd door een geaccrediteerde geneesheer, alsook de psychotherapeutische behandelingen, uitgevoerd door een geaccrediteerde geneesheer specialist voor psychiatrie, zijn onderworpen aan dezelfde regels als de overeenstemmende verstrekkingen waarin is voorzien voor de niet geaccrediteerde geneesheer. 4,00 01/01/2005 De raadplegingen, uitgevoerd door een geaccrediteerde geneesheer, alsook de psychotherapeutische behandelingen, uitgevoerd door een geaccrediteerde geneesheer specialist voor psychiatrie, zijn onderworpen aan dezelfde regels als de overeenstemmende verstrekkingen waarin is voorzien voor de niet geaccrediteerde geneesheer. 5,00 01/01/2005 Het bijkomend honorarium voorzien in deze paragraaf is niet van toepassing voor de bepalingen voorzien in de artikelen 16, 5 en 26. 5,00 01/01/2005 Het bijkomend honorarium voorzien in deze paragraaf is niet van toepassing voor de bepalingen voorzien in de artikelen 16, 5 en 26. A ,00 01/08/2002 Tenzij anders vermeld, wordt in deze nomenclatuur voor de verstrekkingen die mogen aangerekend worden door een geneesheer, met de uitdrukking «per jaar» een periode van twaalf maanden bedoeld, van datum tot datum. 1,00 01/08/2002 Tenzij anders vermeld, wordt in deze nomenclatuur voor de verstrekkingen die mogen aangerekend worden door een geneesheer, met de uitdrukking «per jaar» een periode van twaalf maanden bedoeld, van datum tot datum. A ,00 01/11/ In deze nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen wordt beschouwd als : 0,00 01/11/ In deze nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen wordt beschouwd als : 1,00 01/11/ huisarts : de geneesheer die als zodanig wordt erkend door de Minister van Volksgezondheid onder de voorwaarden die door deze laatste worden bepaald; 1,00 01/11/ huisarts : de geneesheer die als zodanig wordt erkend door de Minister van Volksgezondheid onder de voorwaarden die door deze laatste worden bepaald; 2,00 01/11/ huisarts in opleiding : de houder van een artsendiploma die voldoet aan de bepalingen van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen; 2,00 01/11/ huisarts in opleiding : de houder van een artsendiploma die voldoet aan de bepalingen van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen; 3,00 01/11/ huisarts op basis van verworven rechten : de geneesheer die is ingeschreven bij de Orde van geneesheren en die op 31 december 1994 de algemene geneeskunde uitoefende zonder houder te zijn van een getuigschrift van aanvullende opleiding, afgegeven door de Minister bevoegd voor Volksgezondheid en van wie de toestand niet is geregeld door één van de bepalingen van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen; 3,00 01/11/ huisarts op basis van verworven rechten : de geneesheer die is ingeschreven bij de Orde van geneesheren en die op 31 december 1994 de algemene geneeskunde uitoefende zonder houder te zijn van een getuigschrift van aanvullende opleiding, afgegeven door de Minister bevoegd voor Volksgezondheid en van wie de toestand niet is geregeld door één van de bepalingen van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen; 4,00 01/11/ houder van het artsendiploma : de persoon die overeenkomstig de artikelen 2, 1, en 7, 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, de geneeskunde mag uitoefenen, en die niet erkend of in opleiding is als huisarts, noch erkend of in opleiding is als geneesheer-specialist in één van de specialismen vermeld in artikel 10, 1, van deze nomenclatuur, noch voldoet aan de onder 3 vermelde criteria van huisarts op basis van verworven rechten;

10 10 / 19 4,00 01/11/ houder van het artsendiploma : de persoon die overeenkomstig de artikelen 2, 1, en 7, 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, de geneeskunde mag uitoefenen, en die niet erkend of in opleiding is als huisarts, noch erkend of in opleiding is als geneesheer-specialist in één van de specialismen vermeld in artikel 10, 1, van deze nomenclatuur, noch voldoet aan de onder 3 vermelde criteria van huisarts op basis van verworven rechten; 5,00 01/11/ geneesheer-specialist : de geneesheer die als zodanig wordt erkend door de Minister van Volksgezondheid onder de voorwaarden die door deze laatste worden bepaald en waarvan het specialisme is vermeld in artikel 10, 1, van deze nomenclatuur; 5,00 01/11/ geneesheer-specialist : de geneesheer die als zodanig wordt erkend door de Minister van Volksgezondheid onder de voorwaarden die door deze laatste worden bepaald en waarvan het specialisme is vermeld in artikel 10, 1, van deze nomenclatuur; 6,00 01/11/ geneesheer specialist in opleiding : de houder van een artsendiploma die voldoet aan de bepalingen van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten. 6,00 01/11/ geneesheer specialist in opleiding : de houder van een artsendiploma die voldoet aan de bepalingen van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten. A ,00 01/11/ De houder van het artsendiploma heeft het recht voorschriften op te stellen, een raadpleging te attesteren evenals de verstrekkingen waarvoor de nomenclatuur bepaalt dat ze mogen aangerekend worden door elke arts of verstrekkingen waarvoor hij door de minister die de volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft gemachtigd is ze te verrichten. 1,00 01/11/ De houder van het artsendiploma heeft het recht voorschriften op te stellen, een raadpleging te attesteren evenals de verstrekkingen waarvoor de nomenclatuur bepaalt dat ze mogen aangerekend worden door elke arts of verstrekkingen waarvoor hij door de minister die de volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft gemachtigd is ze te verrichten. A02B.07 1,00 01/05/2013 De verstrekkingen en zijn enkel aanrekenbaar mits een uitgebreid gemotiveerde schriftelijke verwijzing door de behandelend geneesheer-specialist of behandelend huisarts. De verwijzende arts stelt bovendien het medisch dossier ter beschikking. 2,00 01/05/2013 De identificatie van de verwijzende arts (naam, voornaam en RIZIV-nummer) wordt op het getuigschrift voor verstrekte hulp van de geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde vermeld. 3,00 01/05/2013 Een schriftelijk verslag met voorstel voor verdere follow-up en behandeling wordt aan de verwijzende arts overgemaakt. 4,00 01/05/2013 De schriftelijke verwijzing met motivatie en het schriftelijk verslag door de geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde worden aan het medisch dossier van de rechthebbende toegevoegd. 5,00 01/05/2013 De verstrekkingen en zijn niet cumuleerbaar met diagnostische of therapeutische technische verstrekkingen. 6,00 01/05/2013 De verstrekkingen en zijn enkel vergoedbaar voor een rechthebbende voor wie de verstrekker zelf niet optreedt als behandelend geneesheer. A02E.02 1,00 01/10/2014 De uitgebreide psychiatrische evaluatie ( of ) veronderstelt, per zitting, minstens één persoonlijk contact van minimum 60 minuten met het kind of jongere en/of de verantwoordelijke(n) voor diens opvoeding en dagelijkse begeleiding. Ze kan ook worden aangewend voor de eventuele contacten voor heteroanamnese van en instructies aan derden (huisarts, school, opvangcentrum) en voor de supervisie en gezamenlijke interpretatie van de nodige psychologische testonderzoeken. 2,00 01/10/2014 De uitgebreide psychiatrische evaluatie dekt naast het uitgebreid onderzoek van een kind of jongere van minder dan 18 jaar, de opmaak van een gedetailleerd behandelingsplan, één of meerdere adviesgesprekken met verantwoordelijke(n) voor de opvoeding en de dagelijkse begeleiding en de inleiding tot de behandeling.

11 11 / 19 3,00 01/10/2014 De uitgebreide psychiatrische evaluatie mag maximum zeven maal per volledige evaluatie worden aangerekend. De eventuele herhaling van deze volledige kinderen jeugdpsychiatrische evaluatie vereist opnieuw een voorschrift van de behandelende geneesheer. 4,00 01/10/2014 De verstrekking of mag op dezelfde dag door dezelfde geneesheer-specialist in de psychiatrie niet worden gecumuleerd met technische verstrekkingen noch met andere verstrekkingen uit artikel 2. A10 1 1,00 01/08/1988 De in dit hoofdstuk en de in hoofdstuk VII, afdeling I, vermelde verstrekkingen worden door de verzekering ten laste genomen wanneer ze verricht zijn door een geneesheer, die door de Minister van Volksgezondheid erkend is in één van de volgende hoedanigheden welke in de nomenclatuur als volgt zijn aangegeven : 1,00 01/08/1988 De in dit hoofdstuk en de in hoofdstuk VII, afdeling I, vermelde verstrekkingen worden door de verzekering ten laste genomen wanneer ze verricht zijn door een geneesheer, die door de Minister van Volksgezondheid erkend is in één van de volgende hoedanigheden welke in de nomenclatuur als volgt zijn aangegeven : 2,00 01/01/1995 C, specialist voor anesthesie-reanimatie; 2,00 01/01/1995 C, specialist voor anesthesie-reanimatie; 3,00 01/01/1995 D, specialist voor heelkunde; 3,00 01/01/1995 D, specialist voor heelkunde; 4,00 01/01/1995 DA, specialist voor neurochirurgie; 4,00 01/01/1995 DA, specialist voor neurochirurgie; 5,00 01/01/1995 DB, specialist voor plastische heelkunde; 5,00 01/01/1995 DB, specialist voor plastische heelkunde; 6,00 01/01/1995 DG, specialist voor gynecologie en verloskunde; 6,00 01/01/1995 DG, specialist voor gynecologie en verloskunde; 7,00 01/01/1995 DH, specialist voor oftalmologie; 7,00 01/01/1995 DH, specialist voor oftalmologie; 8,00 01/01/1995 DL, specialist voor otorhinolaryngologie; 8,00 01/01/1995 DL, specialist voor otorhinolaryngologie; 9,00 01/01/1995 DO, specialist voor urologie; 9,00 01/01/1995 DO, specialist voor urologie; 10,00 01/10/1995 DP, specialist in de orthopedische heelkunde; 10,00 01/10/1995 DP, specialist in de orthopedische heelkunde; 11,00 01/10/1995 DR, specialist voor stomatologie; 11,00 01/10/1995 DR, specialist voor stomatologie; 12,00 01/10/1995 E, specialist voor dermato-venereologie; 12,00 01/10/1995 E, specialist voor dermato-venereologie; 13,00 01/10/1995 FA, specialist voor inwendige geneeskunde; 13,00 01/10/1995 FA, specialist voor inwendige geneeskunde; 14,00 01/10/1995 FG, specialist voor pneumologie; 14,00 01/10/1995 FG, specialist voor pneumologie; 15,00 01/10/1995 FH, specialist voor gastro-enterologie; 15,00 01/10/1995 FH, specialist voor gastro-enterologie; 16,00 01/10/1995 FJ, specialist voor kindergeneeskunde; 16,00 01/10/1995 FJ, specialist voor kindergeneeskunde; 17,00 01/10/1995 FL, specialist voor cardiologie; 17,00 01/10/1995 FL, specialist voor cardiologie; 18,00 01/10/1995 FM, specialist voor neuropsychiatrie; 18,00 01/10/1995 FM, specialist voor neuropsychiatrie; 19,00 01/07/1986 specialist voor neurologie; 19,00 01/07/1986 specialist voor neurologie; 20,00 01/07/1986 specialist voor psychiatrie; 20,00 01/07/1986 specialist voor psychiatrie; 21,00 01/07/1986 FO, specialist voor reumatologie; 21,00 01/07/1986 FO, specialist voor reumatologie; 22,00 18/12/2007 specialist voor geriatrie 22,00 18/12/2007 specialist voor geriatrie 23,00 01/10/1995 O, specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie

12 12 / 19 23,00 01/10/1995 O, specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie 24,00 01/01/1995 specialist voor functionele en professionele revalidatie voor gehandicapten; 24,00 01/01/1995 specialist voor functionele en professionele revalidatie voor gehandicapten; 25,00 01/01/1995 P, specialist voor klinische biologie; 25,00 01/01/1995 P, specialist voor klinische biologie; 26,00 01/01/1995 R, specialist voor röntgendiagnose; 26,00 01/01/1995 R, specialist voor röntgendiagnose; 27,00 01/06/2001 X, specialist in de radiotherapie-oncologie; 27,00 01/06/2001 X, specialist in de radiotherapie-oncologie; 28,00 18/12/2007 specialist voor medische oncologie 28,00 18/12/2007 specialist voor medische oncologie 29,00 18/12/2007 XN, specialist voor nucleaire geneeskunde; 29,00 18/12/2007 XN, specialist voor nucleaire geneeskunde; 30,00 01/10/1995 A, specialist voor pathologische anatomie. 30,00 01/10/1995 A, specialist voor pathologische anatomie. 31,00 18/12/2007 specialist voor urgentiegeneeskunde 31,00 18/12/2007 specialist voor urgentiegeneeskunde 32,00 18/12/2007 specialist voor acute geneeskunde. 32,00 18/12/2007 specialist voor acute geneeskunde. A10 2 1,00 01/01/ De raadplegingen en bezoeken door specialisten, alsmede hun eventuele bijkomende honoraria, de in de hoofdstukken IV, artikel 9, c), V, VII, afdeling I en VIII, vermelde verstrekkingen komen, binnen de in artikel 1, 4ter, vastgestelde perken, eveneens ten laste van de verzekering wanneer ze verricht zijn door een geneesheer die beschikt over een stageplan dat door de bevoegde erkenningscommissie is goedgekeurd en de administratie van Volksgezondheid aan het R.I.Z.I.V. kennis heeft gegeven van die goedkeuring. 1,00 01/01/ De raadplegingen en bezoeken door specialisten, alsmede hun eventuele bijkomende honoraria, de in de hoofdstukken IV, artikel 9, c), V, VII, afdeling I en VIII, vermelde verstrekkingen komen, binnen de in artikel 1, 4ter, vastgestelde perken, eveneens ten laste van de verzekering wanneer ze verricht zijn door een geneesheer die beschikt over een stageplan dat door de bevoegde erkenningscommissie is goedgekeurd en de administratie van Volksgezondheid aan het R.I.Z.I.V. kennis heeft gegeven van die goedkeuring. 2,00 01/01/1992 De interne bescheiden van de dienst moeten het mogelijk maken de stagedoende geneesheer die de verstrekkingen onder de in artikel 1, 4ter, vastgestelde voorwaarden heeft verricht, te identificeren. 2,00 01/01/1992 De interne bescheiden van de dienst moeten het mogelijk maken de stagedoende geneesheer die de verstrekkingen onder de in artikel 1, 4ter, vastgestelde voorwaarden heeft verricht, te identificeren. A10 3 1,00 01/04/ De Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering publiceert de lijst van de in de 1 en 2 van dit artikel bedoelde geneesheren. De geneesheren die op 31 december 1963 voorkomen op de door het Rijksfonds voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit gepubliceerde lijsten van specialisten, zonder de erkenning van de Minister van Volksgezondheid te hebben verkregen bedoeld in 1, worden vanaf 1 januari 1964 beschouwd als een in 2 bedoeld stagedoend geneesheer : de bepalingen van deze laatste paragraaf zijn op hen toepasselijk 1,00 01/04/ De Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering publiceert de lijst van de in de 1 en 2 van dit artikel bedoelde geneesheren. De geneesheren die op 31 december 1963 voorkomen op de door het Rijksfonds voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit gepubliceerde lijsten van specialisten, zonder de erkenning van de Minister van Volksgezondheid te hebben verkregen bedoeld in 1, worden vanaf 1 januari 1964 beschouwd als een in 2 bedoeld stagedoend geneesheer : de bepalingen van deze laatste paragraaf zijn op hen toepasselijk A10 4

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 pag. 1 "K.B. 25.7.1994" (in werking 1.11.1994) "Bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Nadere informatie

7/07/2016. Regels 1 / 12. Nomenclatuurnummer. Regels verbonden aan nummer

7/07/2016. Regels 1 / 12. Nomenclatuurnummer. Regels verbonden aan nummer 1 / 12 Regels verbonden aan nummer 2 / 12 Regels verbonden aan artikels m.b.t. nummer A01 01-04 1,00 01/11/1994 1. Elke verstrekking wordt in deze nomenclatuur aangeduid met een rangnummer vóór de omschrijving

Nadere informatie

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1 officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1 "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001) "HOOFDSTUK II. - RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN

Nadere informatie

599513 599524 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 300 of N 500 of I 500... K 150

599513 599524 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 300 of N 500 of I 500... K 150 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/11/2013 (blz. 5) De BLAUWE markeringen gaan in voege vanaf 01/12/2012 (blz. 2) Afdeling 13. - Bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op

Nadere informatie

K.B. 30.8.2013 In werking 1.12.2012 B.S. 24.9.2013

K.B. 30.8.2013 In werking 1.12.2012 B.S. 24.9.2013 K.B. 30.8.2013 In werking 1.12.2012 B.S. 24.9.2013 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 26 BIJKOMEND HONORARIUM DRINGENDE TECHNISCHE VERSTREKKINGEN 4. Voor de verstrekkingen 423010-423021, 423032-423043,

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015 Wijzigen Invoegen Verwijderen c) wanneer daarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist voor gynecologie en verloskunde (DG) vereist

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN

HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Deze versie treedt in voege vanaf 01/02/2016 (blz. 14) HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Art. 9. Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw vereist is

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Advies N 2. B. Raadplegingen in de spreekkamer Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten N 6

Advies N 2. B. Raadplegingen in de spreekkamer Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten N 6 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/11/2016 (blz. 3) Hoofdstuk II. - Raadplegingen, bezoeken en adviezen, psychotherapieen en andere verstrekkingen. Art. 2. A. Advies 109012 Advies N 2 Onder advies

Nadere informatie

INWENDIGE GENEESKUNDE

INWENDIGE GENEESKUNDE f) De verstrekkingen die tot het specialisme neuropsychiatrie (FM) behoren: "K.B. 10.7.1990" (in werking 1.7.1990) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012) 477050

Nadere informatie

HOOFDSTUK V. - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen.

HOOFDSTUK V. - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen. De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/11/2014 (blz. 2) OOFDSTUK V. - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen. fdeling 1. - lgemene bepalingen. rt. 10 1. De in dit hoofdstuk en de in hoofdstuk

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering NL1 Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/201 van 27 mei 2009 3910/808 Van toepassing vanaf 1 juni 2009 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 officieuze coördinatie. 1. Inspuitingen : Inspuiting V Prenatale zorgen:"

VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 officieuze coördinatie. 1. Inspuitingen : Inspuiting V Prenatale zorgen: VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 "K.B. 20.8.1996" (in werking 1.7.1996) + "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.7.1998) "HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Art. 9. Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 11.9.2016 In werking 1.11.2016 B.S. 22.9.2016 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 2 RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE B. Raadplegingen in de spreekkamer 102852 Opvolging

Nadere informatie

Art. 25. 598006 de eerste vijf dagen, per dag... C 12. 598124 door een geaccrediteerde geneesheer, de eerste vijf dagen, per dag C 12 + Q 30

Art. 25. 598006 de eerste vijf dagen, per dag... C 12. 598124 door een geaccrediteerde geneesheer, de eerste vijf dagen, per dag C 12 + Q 30 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/10/2014 (blz. 6, 14-15, 18, 20, 30-31) Afdeling 12. - Toezicht, onderzoeken en permanentie voor rechthebbenden opgenomen in een ziekenhuis en verstrekkingen verleend

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 19.2.2013 In werking 1.3.2013 B.S. 28.2.2013 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 2 RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE K. - Kinder-en jeugdpsychiatrie 109395 Pluridisciplinair

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc 26 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven (Tekst goedgekeurd door Accrediteringsstuurgroep van 15 februari 2006) 1. Toekomstig erkende of pas erkende geneesheer

Nadere informatie

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1.

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1. officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1 "HOOFDSTUK II. - RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE. Art. 2." "A. Advies 109012 Advies N 2 Onder advies wordt verstaan, het opmaken en

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 23.8.2014 In werking 1.11.2014 B.S. 16.9.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 2 RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE B. Raadplegingen in de spreekkamer 101010 Raadpleging

Nadere informatie

K.B. 20.9.2012 B.S. 28.9.2012 In werking 1.11.2012

K.B. 20.9.2012 B.S. 28.9.2012 In werking 1.11.2012 K.B. 20.9.2012 B.S. 28.9.2012 In werking 1.11.2012 Artikel 20 - INWENDIGE GENEESKUNDE Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer-specialist

Nadere informatie

K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014

K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014 K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 25 - TOEZICHT OP DE IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN 1. Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis

Nadere informatie

K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014

K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014 Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw

Nadere informatie

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen I. Raadplegingen van huisartsen en geneesheren-specialisten Codenummer Omschrijving

Nadere informatie

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr.

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr. RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr. 519628 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst.

Nadere informatie

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1. Het onderzoek Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1.1 Waarom heeft CM dit onderzoek uitgevoerd? Elke twee jaar sluiten de ziekenfondsen en artsenvertegenwoordigers

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie VAS, afdeling Antwerpen 1 20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit

Nadere informatie

Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014

Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014 Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014 Vanaf 1 januari 2014 wordt de waarde van de sleutelletter V geïndexeerd met.%. De sleutelletter V heeft hierdoor vanaf 1 januari 2014 een waarde van

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 22 FYSIOTHERAPIE K.B. 27.9.2009 In werking 1.12.2009 B.S. 20.10.2009 Wijzigen Invoegen Verwijderen AFDELING 10. - Fysische geneeskunde en revalidatie. Art. 22. Worden beschouwd als verstrekkingen

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 19.2.2013 In werking 1.3.2013 B.S. 28.2.2013 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 25 - TOEZICHT OP DE IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN 1. Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE Art. 22 pag. 1 officieuze coördinatie

FYSIOTHERAPIE Art. 22 pag. 1 officieuze coördinatie FYSIOTHERAPIE Art. 22 pag. 1 "AFDELING 10. - Fysische geneeskunde en revalidatie." + "K.B. 17.7.1992" (in werking 1.1.1991) + "Art. 22. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/325 van 7 oktober 2013 3910/1299 Van toepassing vanaf 1 november 2013 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/324 van 3 november 2015 3910/1458 Van toepassing vanaf 1 december 2015 Tarieven; tandheelkundigen;

Nadere informatie

De samenwerking tussen zorgkundigen en verpleegkundigen RIZIV-REGELGEVING

De samenwerking tussen zorgkundigen en verpleegkundigen RIZIV-REGELGEVING De samenwerking tussen zorgkundigen en verpleegkundigen RIZIV-REGELGEVING 1 Integratie van zorgkundigen in de thuisverpleging Wettelijke basis: artikel 8, 12 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen

Nadere informatie

Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen Interpretatieregel 01. Interpretatieregel 02 VRAAG

Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen Interpretatieregel 01. Interpretatieregel 02 VRAAG Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen - Interpretatieregels 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 en 18 B.S. 16.9.2014 In werking 1.4.2014 Orale implantaten - Interpretatieregels

Nadere informatie

Artikel Art. 2.

Artikel Art. 2. 12 NOVEMBER 2008. KB tot uitvoering van artikel 57, 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels

Nadere informatie

K.B. 24.10.2013 In werking 1.1.2014 B.S. 28.11.2013

K.B. 24.10.2013 In werking 1.1.2014 B.S. 28.11.2013 K.B. 24.10.2013 In werking 1.1.2014 B.S. 28.11.2013 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 21 DERMATO-VENEREOLOGIE 3. De verstrekkingen bedoeld in hoofdstuk V, artikel 14, in littera a, onder de nummers

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/319 van 3 augustus 2009 10/320 Van toepassing vanaf 27 juli 2009 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015

K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015 Artikel 22 FYSIOTHERAPIE K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015 Wijzigen Invoegen Verwijderen AFDELING 10. - Fysische geneeskunde en revalidatie. Art. 22. Worden beschouwd als verstrekkingen

Nadere informatie

Stage beëindigd en nog niet erkend: Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat. wat nu?

Stage beëindigd en nog niet erkend: Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat. wat nu? Stage beëindigd en nog niet erkend: Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat wat nu? Hoe vraag ik mijn erkenning aan? 6 de Staatshervorming: bevoegdheid tot erkenning overgeheveld naar de gemeenschappen

Nadere informatie

Tandheelkundige verstrekkingen

Tandheelkundige verstrekkingen R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2011/517 van 20 december 2011 3910/1054 Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

Wat uitleg over begrippen, codes en tarieven

Wat uitleg over begrippen, codes en tarieven Wat uitleg over begrippen, codes en tarieven Vermits ik tot de conventie ben toegetreden, houd ik mij aan de tarieven voorgesteld door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/385 van 22 december 2015 3910/1473 Van toepassing vanaf 1 januari 2016 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/189 van 22 april 2014 3910/1376 Van toepassing vanaf 1 mei 2014 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

Daarnaast moeten vanaf 1 juli 2007 de forfaits chronische pijn als daghospitalisatie geregistreerd worden (artikel 4, 8).

Daarnaast moeten vanaf 1 juli 2007 de forfaits chronische pijn als daghospitalisatie geregistreerd worden (artikel 4, 8). Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/RCM-MKG/n.48_07 DATUM 09/11/2007 Ter attentie van de Algemeen Directeur de Hoofdgeneesheer

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË DG2 Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Dienst Strategische Coördinatie Gezondheidsberoepen Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN

Nadere informatie

BS 31/05/2002 in voege 01/06/2002. Gewijzigd door: MB 16/01/2006 BS 10/02/2006 MB 23/03/2007 BS 05/04/2007

BS 31/05/2002 in voege 01/06/2002. Gewijzigd door: MB 16/01/2006 BS 10/02/2006 MB 23/03/2007 BS 05/04/2007 29 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts BS 31/05/2002

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/433 van 18 december 2013 3910/1333 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

K.B. 21.2.2014 B.S. 13.3.2014 + Erratum B.S. 14.5.2014 In werking 1.5.2014

K.B. 21.2.2014 B.S. 13.3.2014 + Erratum B.S. 14.5.2014 In werking 1.5.2014 K.B. 21.2.2014 B.S. 13.3.2014 + Erratum B.S. 14.5.2014 In werking 1.5.2014 Artikel 7 KINESITHERAPIE Wijzigen Invoegen Verwijderen De geschrapte nomenclatuurnummers bevinden zich achteraan. 1. Verstrekkingen

Nadere informatie

DE NOMENCLATUUR Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg

DE NOMENCLATUUR Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg DE NOMENCLATUUR Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg Vesaliusleergangen Leuven 2 maart 2005 Rob van den Oever LCM Brussel NOMENCLATUUR inleiding definitie historiek doelstelling

Nadere informatie

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, l) (Stomatologie) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen :

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, l) (Stomatologie) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, l) (Stomatologie) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : aanvulling: Interpretatieregel Blz BS 21 11 28/06/2005 1 /

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA Artsen en tandartsen

verzekeringsvoorstel BA Artsen en tandartsen BA Artsen en tandartsen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Artsen en tandartsen Dienstcode D07/448 Fax : 02/6281.85 E-Mail : professionalliability.production@axa.be 1 Verzekeringstussenpersoon

Nadere informatie

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Maximum aantal en erkenningsnormen

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Maximum aantal en erkenningsnormen 27 APRIL 2005. - Wet betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid BS 20/05/2005 inwerkingtreding: Diensten waarin een magnetische resonantie

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/395 van 23 december 2015 3910/1480 Van toepassing vanaf 1 januari 2016 Tarieven ; tandheelkundigen

Nadere informatie

Brussel, september 2007 V 1.0

Brussel, september 2007 V 1.0 ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2005 Brussel, september 2007 V 1.0 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 11/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 11/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 11/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

De RODE wijzigingen treden in voege vanaf 1 november 2015 (blz. 16-18, 21)

De RODE wijzigingen treden in voege vanaf 1 november 2015 (blz. 16-18, 21) De RODE wijzigingen treden in voege vanaf 1 november 2015 (blz. 16-18, 21) AFDELING 3. - Kinesitherapie "Art. 7. 1. Verstrekkingen die tot de bevoegdheid van de kinesitherapeuten behoren : 1 Verstrekkingen

Nadere informatie

Voor deze verstrekking is een voorschrift van een geneesheer vereist. Bedrag van verstrekking door de mutualiteit terugbetaald = 8,62.

Voor deze verstrekking is een voorschrift van een geneesheer vereist. Bedrag van verstrekking door de mutualiteit terugbetaald = 8,62. 1. Inspuitingen : 421993 Inspuiting Voor deze verstrekking is een voorschrift van een geneesheer vereist. Bedrag van verstrekking door de mutualiteit terugbetaald = 8,62. 2. Prenatale zorgen a) prenatale

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc 6 APRIL 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de pediatrische neurologie, alsook van de stagemeesters en de stagediensten

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2010 EN INSTROOM 2010

JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2010 EN INSTROOM 2010 JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2010 EN INSTROOM 2010 Brussel, augustus 2011 V 1.0 COLOFON Werkgroep Statan: Joseph Borgions Christophe Cop, Antoon De Geest,

Nadere informatie

K.B. 3.9.2015 B.S. 23.9.2015 In werking 1.11.2015

K.B. 3.9.2015 B.S. 23.9.2015 In werking 1.11.2015 Artikel 7 KINESITHERAPIE K.B. 3.9.2015 B.S. 23.9.2015 In werking 1.11.2015 Wijzigen Invoegen Verwijderen 2. Voor de in de vorige paragraaf omschreven verstrekkingen wordt een tegemoetkoming van de verzekering

Nadere informatie

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging Bijlage 2 W/97 octies Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Tervurenlaan 211, 1150 Brussel 02/739 78 32 Dienst voor geneeskundige verzorging ZEVENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE

Nadere informatie

BS 02/07/2013. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

BS 02/07/2013. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 23 MEI 2013. - Wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren BS 02/07/2013 HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Nadere informatie

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art.

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art. 23 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71bis, 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Nadere informatie

Afdeling II. Genetische onderzoeken. 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van de in 2 bedoelde geneesheer vereist is :

Afdeling II. Genetische onderzoeken. 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van de in 2 bedoelde geneesheer vereist is : De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/07/2011 (blz. 4) ART. 33 Afdeling II. Genetische onderzoeken. Art. 33. 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van de in 2 bedoelde geneesheer

Nadere informatie

Afdeling 9. Dermato-venereologie. 532792 532803 Niet-gedigitaliseerde dermoscopie van alle verdachte melanocytaire letsels

Afdeling 9. Dermato-venereologie. 532792 532803 Niet-gedigitaliseerde dermoscopie van alle verdachte melanocytaire letsels De RODE markering gaat in voege vanaf 01/03/2014 (blz. 1) Afdeling 9. Dermato-venereologie. Art. 21. 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer, specialist voor dermato-venereologie

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--nefrologie-bijzondere-criteria---MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--nefrologie-bijzondere-criteria---MB doc 4 DECEMBER 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de nefrologie, alsook van de stagemeesters

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven 1. Toekomstig erkende of pas erkende geneesheer (huisartsen en geneesheren-specialisten) 1.1. Eerste aanvraag De

Nadere informatie

K.B K.B B.S In werking

K.B K.B B.S In werking K.B. 10.1.2013 + K.B. 14.1.2013 B.S. 23.1.2013 In werking 1.2.2013 Artikel 12 - ANESTHESIOLOGIE K.B. 14.01.2013 B.S. 23.01.2013 Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. Honoraria voor de geneesheren-specialisten

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 16 MAART 2006 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Nadere informatie

Persbijlage. Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist?

Persbijlage. Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist? Persbijlage Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist? Contents Inleiding... 3 Gegevensverzameling... 4 Het enquêteformulier... 4 Respons... 5 Analyse... 5 1. Respecteren van conventietarieven...

Nadere informatie

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 21 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

KB 15/12/2008 BS 23/12/2008 in voege vanaf 02/02/2009 (blz. 12) KB 27/01/2012 BS 28/02/2012 in voege vanaf 09/03/2012 (blz. 6)

KB 15/12/2008 BS 23/12/2008 in voege vanaf 02/02/2009 (blz. 12) KB 27/01/2012 BS 28/02/2012 in voege vanaf 09/03/2012 (blz. 6) 27 APRIL 1998. Koninklijk besluit houdende vaststelling van de NORMEN waaraan een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg moet voldoen om erkend te worden BS 19/06/1998 Gewijzigd door: KB 26/03/1999

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/350 van 1 september 2009 370/1367 Van toepassing vanaf 1 september 2009 Nieuwe terugbetaalbare

Nadere informatie

INWENDIGE GENEESKUNDE Art. 20 pag. 1. 4203 472010 472021 Volledige heelkundige behandeling van papillomen of condylomen K 20

INWENDIGE GENEESKUNDE Art. 20 pag. 1. 4203 472010 472021 Volledige heelkundige behandeling van papillomen of condylomen K 20 INWENDIGE GENEESKUNDE Art. 20 pag. 1 c) De verstrekkingen die tot het specialisme gastro-enterologie (FH) behoren: 4203 472010 472021 Volledige heelkundige behandeling van papillomen of condylomen K 20

Nadere informatie

VERSTREKKINGEN DIE WORDEN GEACHT IN DE BEVOEGDHEID VAN DE KINESITHERAPEUTEN TE VALLEN (art. 7).

VERSTREKKINGEN DIE WORDEN GEACHT IN DE BEVOEGDHEID VAN DE KINESITHERAPEUTEN TE VALLEN (art. 7). VERSTREKKINGEN DIE WORDEN GEACHT IN DE BEVOEGDHEID VAN DE KINESITHERAPEUTEN TE VALLEN (art. 7). Nieuwe interpretatieregel 8 (blz. 5) INTERPRETATIEREGEL 1 (in voege vanaf 14/07/2006) In artikel 7, 10, derde

Nadere informatie

Bijzondere beroepsbekwaamheid diabetologie in de 1ste en 2de lijn Els Broeckx, diabetesverpleegkundige 1ste lijn

Bijzondere beroepsbekwaamheid diabetologie in de 1ste en 2de lijn Els Broeckx, diabetesverpleegkundige 1ste lijn Beroepsvereniging Vlaamse diabetesverpleegkundigen Bijzondere beroepsbekwaamheid diabetologie in de 1ste en 2de lijn Els Broeckx, diabetesverpleegkundige 1ste lijn Inhoudstafel 1. Wat vooraf gaat/ging

Nadere informatie

DE NOMENCLATUUR. Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg

DE NOMENCLATUUR. Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg DE NOMENCLATUUR Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg Vesalius leergangen Leuven 2 juni 2004 Rob van den Oever LCM Brussel NOMENCLATUUR inleiding definitie historiek doelstelling

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE --- ---- FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

KONINKRIJK BELGIE --- ---- FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID KONINKRIJK BELGIE --- ---- FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID --- ---- Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Mijnheer/Mevrouw DIENST GENEESKUNDIGE VERZORGING Correspondent: Call center Tel.: 02.739.74.79 - Fax: E-mail: Onze referte: 110/AG Brussel,

Nadere informatie

ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2006

ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2006 ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2006 Brussel, maart 2008 V 1.01 COLOFON Werkgroep Statan: Christophe Cop, Antoon De Geest, Tite Kubushishi, Joelle

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2 Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen.

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen. Koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987. (B.S. 25.12.1987)

Nadere informatie

TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 officieuze coördinatie

TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 officieuze coördinatie TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 "K.B. 6.12.2005" (in werking 1.9.2005) + "K.B. 31.8.2007" (in werking 1.9.2007) "Art. 5. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van tandheelkundige, zoals

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGINRICHTINGEN EN AAN DE MEDISCHE RADEN OMZ. ZH. 2008/11 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Lieselotte

Nadere informatie

12 JUNI Koninklijk besluit betreffende. de planning van het medisch aanbod

12 JUNI Koninklijk besluit betreffende. de planning van het medisch aanbod 12 JUNI 2008. - Koninklijk besluit betreffende de planning van het medisch aanbod BS 18/06/2008 in voege vanaf 01/07/2008 Gewijzigd door: KB 07/05/2010 BS 11/06/2010 KB 01/09/2012 BS 05/09/2012 in voege

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2009 EN INSTROOM 2009

JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2009 EN INSTROOM 2009 JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2009 EN INSTROOM 2009 Brussel, augustus 2010 V 1.0 COLOFON Werkgroep Statan: Christophe Cop, Antoon De Geest, Tite Kubushishi,

Nadere informatie

Medische sector West-Vlaanderen Werkt 1, 2010

Medische sector West-Vlaanderen Werkt 1, 2010 De medische sector in West-Vlaanderen Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES Door zijn grote diversiteit aan diensten en beroepen heeft de medische sector een belangrijke economische betekenis

Nadere informatie

12 20*02=0 9+17 1011101010111010101111101011101010. Heroriëntatie van de carrière ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: 09/09 .18.

12 20*02=0 9+17 1011101010111010101111101011101010. Heroriëntatie van de carrière ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: 09/09 .18. ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: Heroriëntatie van de carrière PUBLICATIE VAN DE CEL PLANNING VAN HET AANBOD VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË 79 1011101010111010101111101011101010 3 1111101011101010 1011101010111010101111101011101010

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw (officieuze coördinatie).

Koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw (officieuze coördinatie). Koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw (officieuze coördinatie). ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen

II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen 31 MEI 1989. - Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen Gewijzigd

Nadere informatie

TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 officieuze coördinatie. De wegingscoëfficiënt P is toegekend door K.B (in werking 1.3.

TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 officieuze coördinatie. De wegingscoëfficiënt P is toegekend door K.B (in werking 1.3. TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 "K.B. 6.12.2005" (in werking 1.9.2005) + "K.B. 31.8.2007" (in werking 1.9.2007) "Art. 5. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van tandheelkundige, zoals

Nadere informatie

Afdeling 2. - Tandverzorging.

Afdeling 2. - Tandverzorging. De RODE markeringen treden vanaf 1 augustus 2014 in werking. (blz. 1-2, 38) Afdeling 2. - Tandverzorging. Art. 4. 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, 18, komen de raadplegingen en verstrekkingen

Nadere informatie