HOOFDSTUK II. RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK II. RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN."

Transcriptie

1 OOFDSTUK II. RDPLEGINGEN, BEZOEKEN EN DVIEZEN, PSYCOTERPIEEN EN NDERE VERSTREKKINGEN. rt. 2. De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/02/2012 (blz. 18). Raadplegingen in de spreekkamer van de geneesheer en bezoeken bij de zieke thuis : (V R) Raadpleging in de spreekkamer van de algemeen geneeskundige met verworven rechten... N 6 Deze verstrekking ( ) mag 30 juni 2006 ook aangerekend worden door de algemeen geneeskundige. ( KB 21/01/ BS 17/02/2003 zie ook KB 01/05/2006 BS 09/05/2006)) (E ) Raadpleging in de spreekkamer van de erkende huisarts... N (E ) Raadpleging in de spreekkamer van de geaccrediteerde erkende huisarts... N (E ) Bijkomende honoraria voor de verstrekkingen , , , , en voor het beheer door de erkende huisarts, van het globaal medisch dossier, op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt en/of met het schriftelijk akkoord van de patiënt N 8,415 De verstrekking mag een keer per kalenderjaar worden aangerekend. et globaal medisch dossier omvat de socio-administratieve gegevens van de patiënt, zijn antecedenten, een lijst van problemen, verslagen van geneesheren-specialisten en andere zorgverstrekkers, de chronische behandelingen, en een preventiemodule bestaande uit een checklist die de verschillende items van de preventiemodule bevat en de items die voor die patiënt zullen worden opgevolgd. Persoonlijke notities van de arts maken geen deel uit van het globaal medisch dossier. et beheer van het globaal medisch dossier behelst onder andere de opmaak en regelmatige oppuntstelling ervan. et uitdrukkelijk verzoek en/of het schriftelijk akkoord van de patiënt om zijn globaal medisch dossier te beheren bevind(t)(en) zich in het dossier. Indien de patiënt niet in staat is om zelf dit uitdrukkelijk verzoek of dit akkoord te kennen te geven, wordt de identificatie van het familielid of nabestaande die dit verzoek uit of dit akkoord geeft in de plaats van de patiënt, in het dossier vermeld. De erkende huisarts die het dossier beheert, verbindt er zich toe om, mits goedkeuring van de patiënt, zowel bij verwijzing als op eenvoudige vraag van de behandelende geneesheer-specialist, alle relevante gegevens uit het globaal medisch dossier aan deze laatste over te maken. fhankelijk van de internationale aanbevelingen en in functie van de leeftijd heeft de preventiemodule minstens op de volgende thema's betrekking : 1 raadgevingen met betrekking tot de levenswijze: zoals voeding, tabak, alcohol, lichamelijke inspanning, stress,...; 2 anamnese en klinisch onderzoek gericht op het cardiovasculair stelsel; 3 onderzoeken voor het opsporen van onder meer colorectale kanker, en bij de vrouw, ook baarmoederhalskanker en borstkanker in functie van de leeftijd; 4 vaccinatie onder meer tegen difterie en tetanos, griep en pneumokokken in functie van de leeftijd; 5 biologische analyses: glykemie, creatinine et proteinurie (voor de groepen met een hoog risico), cholesterol in functie van de leeftijd. Een model van de checklist kan worden vastgesteld door het Verzekeringscomité op voorstel van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen, die haar voorstel formuleert na advies van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie. 1 / 19

2 De checklist wordt door de huisarts bijgehouden in het globaal medisch dossier. De huisarts houdt in dat globaal medisch dossier alle informatie bij betreffende de items van de checklist die voor de patiënt worden opgevolgd (E ) Bijkomende honoraria voor de verstrekkingen , , , , , , , , , , en voor de bespreking met de patiënt en de opvolging van de checklist van de preventiemodule in het kader van het beheer van het globaal medisch dossier N 3 De honoraria kunnen één maal per kalenderjaar worden aangerekend aan de rechthebbenden uit de doelgroep van de rechthebbenden van 45 tot 75 jaar. De honoraria kunnen enkel worden aangerekend door de huisarts die het globaal medisch dossier beheert. De huisarts die het globaal medisch dossier beheert is de laatste huisarts voor wie de aanrekening van de verstrekking aanleiding heeft gegeven tot tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De bespreking van de preventiemodule met de patiënt gebeurt aan de hand van een checklist vastgesteld door het Verzekeringscomité op voorstel van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen, die haar voorstel formuleert na advies van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie. De huisarts bespreekt met de patiënt de items van de checklist en de acties die op basis van deze bespreking moeten worden ondernomen. De honoraria voor de verstrekking kunnen slechts tijdens een vooraf bepaalde proefperiode van beperkte duur worden aangerekend, namelijk van 1 april 2011 tot en met 31 december /2/ Gebruik van een diabetespas door de erkende huisarts N 7 Deze verstrekking mag enkel worden aangerekend voor de patiënten die beschikken over een globaal medisch dossier. et aanrekenen van deze verstrekking houdt in dat de huisarts met de diabeet de doelstellingen van de diabetesbegeleiding heeft besproken en genoteerd, zowel in de diabetespas als in het globaal medisch dossier. Deze verstrekking mag slechts één keer per kalenderjaar en per patiënt aangerekend worden en mag gecumuleerd worden met het honorarium voor raadpleging in de spreekkamer van de geneesheer of voor bezoek bij de zieke thuis. 1 De verstrekking en de daaropvolgende toepassingsregels worden vanaf 1 januari 2013 opgeheven. (KB 09/02/2011 BS 03/03/2011) 2 / 19

3 et globaal medisch dossier omvat de socio-administratieve gegevens van de patiënt, zijn antecedenten, een lijst van problemen, verslagen van geneesheren-specialisten en andere zorgverstrekkers, en de chronische behandeling. Persoonlijke notities van de arts maken geen deel uit van het globaal medisch dossier. et beheer van het globaal medisch dossier behelst onder andere de opmaak en regelmatige oppuntstelling ervan. et uitdrukkelijk verzoek en/of het schriftelijk akkoord van de patiënt om zijn globaal medisch dossier te beheren dient zich in het dossier te bevinden. Indien de patiënt niet in staat is om zelf dit uitdrukkelijk verzoek of dit akkoord te kennen te geven, dient de identificatie van het familielid of nabestaande die dit verzoek uit of dit akkoord geeft in de plaats van de patiënt, in het dossier vermeld te zijn. De dossierhoudend erkende huisarts verbindt er zich toe om, mits goedkeuring van de patiënt, zowel bij verwijzing als op eenvoudige vraag van de behandelende geneesheer-specialist, alle relevante gegevens uit het globaal medisch dossier aan deze laatste over te maken. (cfr KB 09/03/ BS 28/03/2003, art 1) Belangrijk (V R) betekent algemeen geneeskundigen met verworven rechten (E ) betekent erkende huisartsen et beheer van het globaal medisch dossier behelst onder andere de opmaak en regelmatige oppuntstelling ervan. et uitdrukkelijk verzoek van de verzekerde om zijn globaal medisch dossier te beheren dient zich in het dossier te bevinden. Indien de patiënt niet in staat is om zelf dit uitdrukkelijk verzoek te kennen te geven, dient de identificatie van het familielid of nabestaande die dit verzoek in de plaats van de patiënt uit, in het dossier vermeld te zijn. De dossier houdend huisarts verbindt er zich toe om, mits goedkeuring van de patiënt, zowel bij verwijzing als op eenvoudige vraag van de behandelende geneesheer-specialist, alle relevante gegevens uit het globaal medisch dossier aan deze laatste over te maken Raadpleging in de spreekkamer van de geneesheer, houder van het diploma van licentiaat in de tandheelkunde (TL)... N 5, Raadpleging, in zijn spreekkamer, van een ander geneesheerspecialist dan die, vermeld onder de nrs , , , , , , , , en N Pluridisciplinaire geriatrische evaluatie met verslag door de geneesheer-specialist in de geriatrie..... N 50 Deze verstrekking moet worden voorgeschreven door de behandelend huisarts; zij wordt uitgevoerd in de poliklinische afdeling van de dienst geriatrie(g 300)van een erkend ziekenhuis door de geneesheer-specialist in geriatrie met deelname van de geriatrisch verpleegkundige en/of de geriatrisch-paramedische equipe en omvat een fysische, psychische en sociale functionele evaluatie van de patiënt vanaf 75 jaar aan de hand van gevalideerde functietesten. De verstrekking bevat een verslag van de geriatrische oppuntstelling met een voorstel tot geïndividualiseerde pluridisciplinaire thuiszorg of tot aangepaste opname in een chronische verzorgingsinstelling. Dit verslag wordt bezorgd aan de voorschrijvende behandelend huisarts. 3 / 19

4 Raadpleging, in zijn spreekkamer, van een ander geaccrediteerde geneesheer-specialist dan die, vermeld onder de nrs , , , , , , , , en N Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geneesheer, specialist voor inwendige geneeskunde, inclusief eventueel schriftelijk verslag... N Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geaccrediteerde geneesheer, specialist voor inwendige geneeskunde, inclusief een eventueel schriftelijk verslag Eerste raadpleging in de spreekkamer van de geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde, met analyse op basis van de bestaande elementen uit het medisch dossier van een patiënt met complexe pathologie zonder duidelijke diagnose en met onvoldoende behandelingsresultaat Eerste raadpleging de spreekkamer van de geaccrediteerde geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde, met analyse op basis van de bestaande elementen uit het medisch dossier van een patiënt met complexe pathologie zonder duidelijke diagnose en met onvoldoende behandelingsresultaat N 16 + N 40 N 40 + De verstrekkingen en zijn enkel aanrekenbaar mits een uitgebreid gemotiveerde schriftelijke verwijzing door de behandelend geneesheer-specialist of behandelend huisarts. De verwijzende arts stelt bovendien het medisch dossier ter beschikking. De identificatie van de verwijzende arts (naam, voornaam en RIZIV-nummer) wordt op het getuigschrift voor verstrekte hulp van de geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde vermeld. Een schriftelijk verslag met voorstel voor verdere follow-up en behandeling wordt aan de verwijzende arts overgemaakt. De schriftelijke verwijzing met motivatie en het schriftelijk verslag door de geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde worden aan het medisch dossier van de rechthebbende toegevoegd. De verstrekkingen en zijn niet cumuleerbaar met diagnostische of therapeutische technische verstrekkingen. De verstrekkingen en zijn enkel vergoedbaar voor een rechthebbende voor wie de verstrekker zelf niet optreedt als behandelend geneesheer Raadpleging, in de spreekkamer van de geneesheer, specialist voor geriatrie, inclusief eventueel schriftelijk verslag Raadpleging, in zijn spreekkamer van de geaccrediteerde geneesheer, specialist voor geriatrie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag Raadpleging, in de spreekkamer, van de geneesheer-specialist in de inwendige geneeskundige, houder van de bijzondere beroepstitel in de endocrino-diabetologie Raadpleging, in de spreekkamer, van de geaccrediteerde geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de endocrino-diabetologie N 16 N 16 + N 25 N 25 + De twee verstrekkingen en zijn eveneens attesteerbaar door de geneesheer specialist voor nucleaire geneeskunde en inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de endocrino-diabetologie 4 / 19

5 Raadpleging, in de spreekkamer, van de geneesheer-specialist in de medische oncologie Raadpleging, in de spreekkamer, van de geaccrediteerde geneesheerspecialist in de medische oncologie Raadpleging, in de spreekkamer, van de geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie Raadpleging, in de spreekkamer, van de geaccrediteerde geneesheerspecialist, houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie Raadpleging, in de spreekkamer, van de geneesheer-specialist, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrische hematologie en oncologie Raadpleging, in de spreekkamer, van de geaccrediteerde geneesheerspecialist, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrische hematologie en oncologie N 25 N 25 + N 25 N 25 + N 25 N 25 + Voor de raadplegingen met rangnummers , , , , , , , , en is een schriftelijk verslag aan de behandelende arts verplicht. 5 / 19

6 Raadpleging, in de spreekkamer, van de geneesheer, specialist voor neurologie of van de geneesheer, specialist voor pediatrie, houder van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie, inclusief eventueel schriftelijk verslag Raadpleging, in de spreekkamer, van de geaccrediteerde geneesheer, specialist voor neurologie of van de geaccrediteerde geneesheer, specialist voor pediatrie, houder van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie, inclusief eventueel schriftelijk verslag. N 20 N Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geneesheer, specialist voor psychiatrie, inclusief eventueel schriftelijk verslag... N Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geaccrediteerde geneesheer, specialist voor psychiatrie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag N Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geneesheer, specialist voor neuropsychiatrie, inclusief eventueel schriftelijk verslag... N Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geaccrediteerde geneesheer, specialist voor neuropsychiatrie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag Gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie uitgevoerd door een geneesheer-specialist in de neurologie, in de psychiatrie of in de geriatrie, met schriftelijk verslag Gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie uitgevoerd door een geaccrediteerde geneesheer-specialist in de neurologie, in de psychiatrie of in de geriatrie, met schriftelijk verslag N 20 + N 30 N 30 + De verstrekkingen en zijn enkel aanrekenbaar mits een gemotiveerde schriftelijke verwijzing door de behandelende huisarts of geneesheer-specialist en voor een patiënt met een vermoeden van beginnende dementie. Elk van de verstrekkingen en kan slechts samen met de verstrekking worden aangerekend. Beide verstrekkingen worden op hetzelfde getuigschrift voor verstrekte hulp vermeld. De verstrekkingen en omvatten de evaluatie van het neuropsychologisch onderzoek (verstrekking ) en van de verschillende bijkomende technische onderzoeken in de medische beeldvorming, de klinische biologie of in de psychiatrie, voor zover deze noodzakelijk zijn. et schriftelijk verslag aan de voorschrijvende behandelende geneesheer bevat het resultaat van de uitgevoerde onderzoeken, de diagnose en een behandelingsplan met een voorstel voor eventuele medicamenteuze behandeling, ondersteuning van de mantelzorg, psychosociale opvolging en eventuele psychocognitieve revalidatie. De verschillende elementen worden aan het medisch dossier van de rechthebbende toegevoegd. Slechts één van de beide verstrekkingen, of , kan per rechthebbende vergoed worden en dit slechts éénmaal. De verstrekkingen en mogen geen van beiden gecumuleerd worden met de verstrekking / 19

7 Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geneesheer, specialist voor kindergeneeskunde, inclusief eventueel schriftelijk verslag... N Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geaccrediteerde geneesheer, specialist voor kindergeneeskunde, inclusief een eventueel schriftelijk verslag..... N Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geneesheer, specialist voor cardiologie, inclusief eventueel schriftelijk verslag... N Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geaccrediteerde geneesheer, specialist voor cardiologie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag N Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geneesheer, specialist voor gastro-enterologie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag... N Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geaccrediteerde geneesheer, specialist voor gastro-enterologie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag... N / 19

8 Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geneesheer, specialist voor pneumologie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag... N Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geaccrediteerde geneesheer, specialist voor pneumologie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag... N Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geneesheer, specialist voor reumatologie... N Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geaccrediteerde geneesheer, specialist voor reumatologie... N Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geneesheer, specialist voor dermato-venereologie, inclusief eventueel schriftelijk verslag... N 10, Raadpleging, in zijn spreekkamer, van de geaccrediteerde geneesheer, specialist voor dermato-venereologie, inclusief eventueel schriftelijk verslag Pre-anesthesie-raadpleging door een geneesheer-specialist voor anesthesie-reanimatie Pre-anesthesie-raadpleging door een geaccrediteerde geneesheer specialist voor anesthesie-reanimatie N 10,1 + N 8.00 N De verstrekkingen en mogen slechts aangerekend worden indien de voorwaarden opgenomen in artikel 12, 3, 2 a), zijn vervuld. 1/09/ Consult van de geneesheer-specialist, schriftelijk geroepen door de behandelende erkende huisarts of door de behandelende algemeen geneeskundige met verworven rechten bij een zieke thuis, met schriftelijk verslag van de geneesheer specialist. De aanwezigheid van beide geneesheren samen is slechts vereist in de gevallen waarin dit gevraagd wordt in de schriftelijke aanvraag.... N 20 1/09/ Consult van de geneesheer-specialist, schriftelijk geroepen door de behandelende erkende huisarts of door de behandelende algemeen geneeskundige met verworven rechten bij een zieke verblijvend in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis, zoals gedefinieerd in de hoofding voorafgaand aan de verstrekkingen en , met schriftelijk verslag van de geneesheer specialist. De aanwezigheid van beide geneesheren samen is slechts vereist in de gevallen waarin dit gevraagd wordt in de schriftelijke aanvraag.... N 20 1/09/ Consult van de geneesheer-specialist, schriftelijk geroepen door de behandelende arts bij een zieke verblijvend in een instelling waar gehandicapten tijdelijk of definitief verblijven, met schriftelijk verslag van de bijgeroepen geneesheer specialist. De aanwezigheid van beide geneesheren samen is slechts vereist in de gevallen waarin dit gevraagd wordt in de schriftelijke aanvraag..... N 20 Voor de verstrekkingen , en moet de identificatie van de aanvragende arts (Naam, voornaam en RIZIV-nummer) op het getuigschrift voor verstrekte hulp van de geneesheer-specialist vermeld worden. 8 / 19

9 Bijkomend honorarium voor een dringende raadpleging in de spreekkamer van de algemeen geneeskundige met verworven rechten: (V R) wanneer de raadpleging zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt gehouden... D 8, (V R) wanneer de raadpleging 's nachts tussen 21 en 8 uur wordt gehouden. D 15,98 Bijkomend honorarium voor een dringende raadpleging in de spreekkamer van een erkende huisarts: (E ) wanneer de raadpleging zaterdags, 's zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt gehouden... D 9, (E ) wanneer de raadpleging 's nachts tussen 21 en 8 uur wordt gehouden. D 17, (V R) Bezoek, bij de zieke thuis, door de algemeen geneeskundige met verworven rechten... N 4,2 + D 3 + Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten bij verscheidene rechthebbenden bij eenzelfde reis : (V R) twee rechthebbenden, per rechthebbende (V R) drie rechthebbenden of meer, per rechthebbende... N 4,2 + D 3 + E 0,5 N 4,2 + D 3 + E 0,33 9 / 19

10 (V R) Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten bij één rechthebbende in instellingen met gemeenschappelijke verblijven (V R) Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten tussen 18 en 21 uur afgelegd bij de zieke thuis (V R) Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten 's nachts tussen 21 en 8 uur afgelegd bij de zieke thuis... N 4,2 + D 3 + N 4,2 + D 11,48 + N 4,2 + D 25, (V R) Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur N 4,2 + D 13, (V R) wanneer het bezoek zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt afgelegd... D 8, (V R) wanneer het bezoek 's nachts tussen 21 en 8 uur wordt afgelegd... D 15, (V R) wanneer het bezoek 's avonds tussen 18 en 21 uur wordt afgelegd... D 7, (V R) Consult van de algemeen geneeskundige met verworven rechten bij de zieke thuis door een geneesheer aangevraagd... N 4,2 + D 11, / 19

11 (E ) Bezoek, bij de zieke thuis, door een erkende huisarts... D 4 + Bezoek door een erkende huisarts, bij verscheidene rechthebbenden, naar aanleiding van een zelfde reis : (E ) twee rechthebbenden, per rechthebbende (E ) drie rechthebbenden of meer, per rechthebbende (E ) Bezoek door de erkende huisarts bij één rechthebbende in instellingen met gemeenschappelijke verblijven (E ) Bezoek door een erkende huisarts tussen 18 en 21 uur afgelegd bij de zieke thuis (E ) Bezoek door een erkende huisarts 's nachts tussen 21 en 8 uur afgelegd bij de zieke thuis (E ) Bezoek door de erkende huisarts zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur afgelegd D 4 + E 0,5 D 4 + E 0,33 D 4 + D 11,99 + D 33,99 + D 13, / 19

12 Bijkomend honorarium voor de bezoeken nrs , of : (E ) wanneer het bezoek zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt afgelegd... D 9, (E ) wanneer het bezoek 's nachts tussen 21 en 8 uur wordt afgelegd... D 29, (E ) wanneer het bezoek 's avonds tussen 18 en 21 uur wordt afgelegd... D 7, (E ) Consult van een erkende huisarts bij de zieke thuis door een geneesheer aangevraagd... D 10 + Bijkomend honorarium voor een dringende raadpleging in de spreekkamer van een geneesheer-specialist : wanneer de raadpleging zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt gehouden... N wanneer de raadpleging 's nachts tussen 21 en 8 uur wordt gehouden. N 6, Bezoek door de geneesheer, specialist voor kindergeneeskunde, bij de zieke thuis... N 6 Bezoek door de geneesheer, specialist voor kindergeneeskunde bij verscheidene rechthebbenden in hun gemeenschappelijke woonplaats of gemeenschappelijk huis, bij eenzelfde reis : twee rechthebbenden, per rechthebbende... C drie rechthebbenden of meer, per rechthebbende... C / 19

13 Bezoek door de geneesheer, specialist voor kindergeneeskunde in een instelling waar kinderen verblijven (dagverblijf, overnachting, dagverblijf en overnachting) : bij één rechthebbende... C bij twee rechthebbenden, bij eenzelfde reis, per rechthebbende... C bij drie rechthebbenden of meer, bij eenzelfde reis, per rechthebbende C 13 De verstrekkingen nrs , , , en omvatten de verplaatsingskosten. 13 / 19

14 Bezoek afgelegd bij de zieke thuis door de geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde, tussen 18 en 21 uur... N Bezoek afgelegd bij de zieke thuis door de geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde 's nachts tussen 21 uur en 8 uur... N Bezoek afgelegd bij de zieke thuis door de geneesheer- specialist voor kindergeneeskunde tijdens het weekeind, van zaterdag 8 uur tot maandag 8 uur... N Bezoek afgelegd bij de zieke thuis door de geneesheerspecialist voor kindergeneeskunde op een feestdag, dat wil zeggen vanaf daags vóór die feestdag om 21 uur tot daags na die feestdag om 8 uur... N 10 Bijkomend honorarium voor de bezoeken nrs , , , en door de geneesheer, specialist voor kindergeneeskunde : wanneer het bezoek zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt afgelegd... N wanneer het bezoek 's nachts tussen 21 en 8 uur wordt afgelegd wanneer het bezoek 's avonds tussen 18 en 21 uur wordt afgelegd... N 6,5 N 3 Onder raadpleging wordt verstaan, het onderzoek van de zieke in de spreekkamer van de arts met het oog op diagnose of behandeling van een aandoening; in het voor de raadpleging vastgestelde honorarium is de vergoeding begrepen voor opmaken en ondertekenen van de bescheiden in verband met dat onderzoek of waarom de zieke naar aanleiding van die raadpleging vraagt. Onder bezoek wordt verstaan, het onderzoek van de zieke aan huis of in zijn verblijfplaats met het oog op diagnose of behandeling van een aandoening; in het voor bezoek vastgestelde honorarium is de vergoeding begrepen voor opmaken en ondertekenen van de bescheiden in verband met dat onderzoek of waarom de zieke naar aanleiding van dat bezoek vraagt. De verstrekkingen inzake het bezoek uitgevoerd door de algemeen geneeskundige met verworven rechten of de erkende huisarts omvatten behalve het honorarium van het hierboven omschreven bezoek (N) het beschikbaarheidshonorarium (D) alsook de verplaatsingsonkosten (E). B. dvies dvies... N 2 Onder dvies wordt verstaan, het opmaken en ondertekenen, buiten welk onderzoek van de zieke ook, van getuigschriften, farmaceutische voorschriftbriefjes en allerlei bescheiden. onorarium voor advies mag nooit samengevoegd worden met honorarium voor raadpleging of bezoek. Deze verstrekking mag tot en met ook aangerekend worden door de algemeen geneeskundige. (KB 21/01/ BS 17/01/2003)BS ) 14 / 19

15 C. et bezoek door een ander geneesheer-specialist dan de geneesheer, specialist voor kindergeneeskunde, bij de zieke thuis wordt door de verzekering niet vergoed, behalve indien hij er door de huisarts ter consult wordt geroepen. D. a) In deze nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen wordt als arts beschouwd de geneesheer die na 31 december 2004 is ingeschreven bij de Orde van geneesheren (en als dusdanig bij het RIZIV ingeschreven) en die een medische activiteit uitoefent anders dan deze die door een huisarts, of een erkende huisarts, of een geneesheer-specialist (als dusdanig opgenomen in de lijst van artikel 10, 1, van het koninklijk besluit van 22 juli 1988) of een stagedoend geneesheer wordt uitgeoefend. Deze arts heeft na 30 juni 2006 slechts het recht voorschriften voor farmaceutische producten op te stellen. b) In deze nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen wordt als arts beschouwd de geneesheer die is ingeschreven bij de Orde van geneesheren vóór 31 december 2004 en die geneeskunde uitoefende zonder houder te zijn van een getuigschrift van aanvullende opleiding, afgegeven door de Minister van Volksgezondheid en van wie de toestand niet is geregeld door een van de bepalingen van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor artsen. Deze geneesheer behoudt, na 31 december 2004, slechts het recht raadplegingen te attesteren en voorschriften op te stellen. c) In deze nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen wordt als algemeen geneeskundige met verworven rechten beschouwd de geneesheer die is ingeschreven bij de Orde van geneesheren en die op 31 december 1994 de algemene geneeskunde uitoefende zonder houder te zijn van een getuigschrift van aanvullende opleiding, afgegeven door de Minister van Volksgezondheid en van wie de toestand niet is geregeld door één van de bepalingen van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen. E. In deze nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen wordt als erkende huisarts beschouwd de geneesheer die zodanig wordt erkend door de Minister van Volksgezondheid onder de voorwaarden die door deze laatste wordt bepaald. 15 / 19

16 F. De verstrekkingen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en mogen alleen maar worden aangerekend voor de raadplegingen en bezoeken die worden aangevraagd en afgelegd op de opgegeven dagen en uren of wanneer de toestand van de patiënt op die dagen en uren dringende verzorging vergt, die niet kan worden uitgesteld. Die verstrekkingen mogen niet worden aangerekend wanneer de geneesheer om persoonlijke redenen een voor het publiek toegankelijke raadpleging houdt, ontvangt na afspraak of bezoeken aflegt op de hiervoren vermelde dagen en uren; hetzelfde geldt wanneer die verstrekkingen tijdens diezelfde periodes worden verricht ten gevolge van een bijzondere eis van de patiënt. G. De in de verstrekkingen , , , , , bedoelde feestdagen zijn : 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, emelvaartsdag, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december.. Voor de toepassing van dit artikel en van artikel 25 passen de geneesheren die door de Minister van Volksgezondheid voor verscheidene specialismen zijn erkend voor de honoraria voor de raadplegingen en het toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden de honoraria toe die overeenstemmen met de bekwaming voor de behandelde pathologie of met het type van dienst waar het toezicht wordt uitgeoefend. I. Psychotherapieën Psychotherapeutische behandelingszitting, in zijn spreekkamer, van een geneesheer, specialist voor psychiatrie, met een minimum duur van 45 minuten, inclusief eventueel schriftelijk verslag Psychotherapeutische behandelingszitting, in zijn spreekkamer, van een geaccrediteerde geneesheer, specialist voor psychiatrie, met een minimumduur van 45 minuten, inclusief een eventueel schriftelijk verslag... N 30 N 30 + Q 90 Psychotherapeutische behandelingszitting, in zijn spreekkamer, van een geneesheer, specialist voor psychiatrie, met een minimumduur van 60 minuten, met ten laste neming van een groep patiënten welke tot eenzelfde familie behoren, inclusief eventueel schriftelijk verslag : twee personen, per persoon... N vanaf de derde persoon, per persoon... N Psychotherapeutische behandelingszitting, in zijn spreekkamer, van een geaccrediteerde geneesheer, specialist voor psychiatrie, met een minimumduur van 60 minuten, met tenlasteneming van een groep patiënten welke tot eenzelfde familie behoren, inclusief een eventueel schriftelijk verslag : twee personen, per persoon... N 20 + Q / 19

17 Psychotherapeutische behandelingszitting, in zijn spreekkamer, van een geneesheer, specialist voor psychiatrie, met een duur van 90 minuten, met ten laste neming van een groep van 8 patiënten maximum, inclusief eventueel schriftelijk verslag, per persoon... N 10 a) De honoraria voor de psychotherapeutische behandelingen mogen niet gecumuleerd worden met honoraria voor technische verstrekkingen uitgevoerd dezelfde dag door dezelfde of een andere psychiater. b De honoraria voor de psychotherapeutische behandelingen mogen noch onderling gecumuleerd worden, noch met een raadpleging, uitgevoerd dezelfde dag door dezelfde of door een andere psychiater. c) Voor de verstrekkingen nrs , en wordt verondersteld dat elke persoon van de groep, met zijn toestemming, ten laste wordt genomen met het oog op de diagnose of de behandeling van hun eigen psychiatrische problemen. De hetero-anamnese verricht bij de gezinsleden of bij andere personen uit de omgeving van de patiënt, wordt gedekt door de elders vastgestelde honoraria voor de raadplegingen of bezoeken. d) lléén voor de verstrekkingen nrs , en mag ook een tweede geneesheer specialist voor psychiatrie (met uitsluiting van de geneesheren-stagiairs voor psychiatrie) die de behandelingszittingen de ganse vereiste tijd bijwoont, ze attesteren. 17 / 19

18 J. Verstrekkingen voor dewelke de bekwaming vereist is van erkend huisarts (E ) onorarium voor de behandelende erkende huisarts, voor het bezoek aan een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende D 6 + et honorarium dat is bepaald voor de verstrekking nr is slechts éénmaal per week verschuldigd en mag niet worden gecumuleerd met het honorarium dat is vastgesteld voor andere verstrekkingen uitgevoerd door de betrokken geneesheer, met uitsluiting van de verstrekkingen voorzien in artikel 16, 5 als ze niet dezelfde dag uitgevoerd worden als de verstrekking nr et honorarium omvat de verplaatsingsonkosten. et honorarium voor de verstrekking is slechts verschuldigd als in het dossier van de behandelende erkende huisarts de conclusie van het overleg tussen deze geneesheer en de behandelende ziekenhuisgeneesheer is vermeld. (E ) onorarium voor de behandelende erkende huisarts, voor het bezoek in een ziekenhuis aan een patiënt, in een Sp-dienst (palliatieve zorg), op verzoek van de patiënt of op verzoek van een familielid of van één van zijn naastbestaanden... D 6 + De verstrekking is slechts één keer per dag aanrekenbaar. et honorarium voor de verstrekking omvat de verplaatsingskosten en is niet cumuleerbaar met de honoraria voor technische verstrekkingen uitgevoerd dezelfde dag door dezelfde geneesheer. onorarium voor de erkende huisarts, voor het bezoek in een psychiatrisch ziekenhuis, op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de ziekenhuis geneesheer-specialist in de psychiatrie : aan een in het ziekenhuis gehospitaliseerde rechthebbende..... N 5, D aan twee in het ziekenhuis gehospitaliseerde rechthebbenden, naar aanleiding van eenzelfde verplaatsing, per rechthebbende..... N 5, D E 0, aan drie of meer in het ziekenhuis gehospitaliseerde rechthebbenden, naar aanleiding van eenzelfde verplaatsing, per rechthebbende..... N 5, D E 0,33 et honorarium voor de verstrekkingen , en omvat de verplaatsingskosten. De geneesheer-specialist in de psychiatrie bewaart de aanvraag in het medisch ziekenhuisdossier. ij zal eerst een beroep doen op de behandelende erkende huisarts. De verstrekkingen , en worden alleen maar vergoed indien de erkende huisarts zijn vaststellingen en conclusies in het ziekenhuisdossier van de rechthebbende(n) heeft genoteerd. Voor de verstrekkingen , en zijn per maand maximum twee attesteringen per patiënt en per jaar maximum 12 attesteringen per patiënt mogelijk. De verstrekkingen , en mogen alleen maar worden gecumuleerd met de supplementen van de bezoeken die worden vermeld onder de rangnummers "104296", "104311" en " (E ) onorarium voor geneeskundige bijstand aan een patiënt, verleend door de erkende huisarts, gedurende zijn dringende overbrenging, per ziekenwagen, naar een ziekenhuis... D / 19

19 et honorarium dat is bepaald voor de verstrekking nr , is alleen cumuleerbaar met het huisbezoek. rt. 2 et honorarium omvat de verplaatsingskosten. K. - Kinder-en jeugdpsychiatrie Psychotherapeutische behandeling van een kind of jongere van minder dan 18 jaar door de geaccrediteerde geneesheer-specialist in de psychiatrie, met een minimumduur van 60 minuten, via mediatietherapie in aanwezigheid en met medewerking van één of meerdere volwassenen, die instaan voor de opvoeding en de dagelijkse begeleiding en wiens na(a)m(en) vermeld staan in het schriftelijke verslag per psychotherapeutische zitting N 40 + Q 90 Deze verstrekking vereist steeds de aanwezigheid van hoger genoemde volwassene(n), al dan niet samen met het kind (de patiënt). Voor psychotherapeutische behandeling van het kind alleen moet de verstrekking of worden aangerekend Uitgebreide en individuele psychiatrische evaluatie van een kind of jongere van minder dan 18 jaar, met een minimumduur van 120 minuten, door een geaccrediteerde geneesheer-specialist in de psychiatrie, op voorschrift van de behandelende geneesheer, met dossieropmaak en verslag, per zitting N85 + Q 90 De verstrekking veronderstelt, per zitting, minstens één persoonlijk contact van minimum 60 minuten met het kind of jongere en/of de verantwoordelijke(n) voor diens opvoeding en dagelijkse begeleiding. De verstrekking kan daarnaast ook worden aangewend voor de eventuele contacten voor heteroanamnese van en instructies aan derden (huisarts, school, opvangcentrum) en voor de supervisie en gezamenlijke interpretatie van de nodige psychologische testonderzoeken. De volledige psychiatrische evaluatie dekt naast het uitgebreid onderzoek van een kind of jongere van minder dan 18 jaar, de opmaak van een gedetailleerd behandelingsplan, één of meerdere adviesgesprekken met verantwoordelijke(n) voor de opvoeding en de dagelijkse begeleiding en de inleiding tot de behandeling. De verstrekking mag maximum zeven maal per volledige evaluatie worden aangerekend. De eventuele herhaling van deze volledige kinder- en jeugdpsychiatrische evaluatie vereist opnieuw een voorschrift van de behandelende geneesheer onorarium voor een pluridisciplinair overleg onder leiding van de geneesheer-specialist voor psychiatrie, voor een kind of jongere van minder dan 18 jaar, met deelname van minstens 2 andere hulpverlenende instanties of disciplines, al dan niet in aanwezigheid van de patiënt en/of de volwassene(n) die instaan voor de opvoeding en de dagelijkse begeleiding, met een duur van 90 minuten. Een verslag met vermelding van de deelnemers maakt deel uit van het patiëntendossier onorarium voor een pluridisciplinair overleg onder leiding van de geaccrediteerde geneesheer-specialist voor psychiatrie, voor een kind of jongere van minder dan 18 jaar, met deelname van minstens 2 andere hulpverlenende instanties of disciplines, al dan niet in aanwezigheid van de patiënt en/of de volwassene(n) die instaan voor de opvoeding en de dagelijkse begeleiding, met een duur van 90 minuten. Een verslag met vermelding van de deelnemers maakt deel uit van het patiëntendossier N 85 N 85 + De verstrekking of mag slechts 4 keer per jaar aangerekend worden. 19 / 19

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1 officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1 "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001) "HOOFDSTUK II. - RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 19.2.2013 In werking 1.3.2013 B.S. 28.2.2013 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 2 RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE K. - Kinder-en jeugdpsychiatrie 109395 Pluridisciplinair

Nadere informatie

Advies N 2. B. Raadplegingen in de spreekkamer Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten N 6

Advies N 2. B. Raadplegingen in de spreekkamer Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten N 6 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/11/2016 (blz. 3) Hoofdstuk II. - Raadplegingen, bezoeken en adviezen, psychotherapieen en andere verstrekkingen. Art. 2. A. Advies 109012 Advies N 2 Onder advies

Nadere informatie

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1.

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1. officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1 "HOOFDSTUK II. - RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE. Art. 2." "A. Advies 109012 Advies N 2 Onder advies wordt verstaan, het opmaken en

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 11.9.2016 In werking 1.11.2016 B.S. 22.9.2016 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 2 RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE B. Raadplegingen in de spreekkamer 102852 Opvolging

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 23.8.2014 In werking 1.11.2014 B.S. 16.9.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 2 RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE B. Raadplegingen in de spreekkamer 101010 Raadpleging

Nadere informatie

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen I. Raadplegingen van huisartsen en geneesheren-specialisten Codenummer Omschrijving

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering NL1 Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/201 van 27 mei 2009 3910/808 Van toepassing vanaf 1 juni 2009 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

599513 599524 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 300 of N 500 of I 500... K 150

599513 599524 Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 300 of N 500 of I 500... K 150 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/11/2013 (blz. 5) De BLAUWE markeringen gaan in voege vanaf 01/12/2012 (blz. 2) Afdeling 13. - Bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op

Nadere informatie

K.B. 30.8.2013 In werking 1.12.2012 B.S. 24.9.2013

K.B. 30.8.2013 In werking 1.12.2012 B.S. 24.9.2013 K.B. 30.8.2013 In werking 1.12.2012 B.S. 24.9.2013 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 26 BIJKOMEND HONORARIUM DRINGENDE TECHNISCHE VERSTREKKINGEN 4. Voor de verstrekkingen 423010-423021, 423032-423043,

Nadere informatie

INWENDIGE GENEESKUNDE

INWENDIGE GENEESKUNDE f) De verstrekkingen die tot het specialisme neuropsychiatrie (FM) behoren: "K.B. 10.7.1990" (in werking 1.7.1990) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.11.2012) 477050

Nadere informatie

K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014

K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014 K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 25 - TOEZICHT OP DE IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN 1. Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis

Nadere informatie

Art. 25. 598006 de eerste vijf dagen, per dag... C 12. 598124 door een geaccrediteerde geneesheer, de eerste vijf dagen, per dag C 12 + Q 30

Art. 25. 598006 de eerste vijf dagen, per dag... C 12. 598124 door een geaccrediteerde geneesheer, de eerste vijf dagen, per dag C 12 + Q 30 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/10/2014 (blz. 6, 14-15, 18, 20, 30-31) Afdeling 12. - Toezicht, onderzoeken en permanentie voor rechthebbenden opgenomen in een ziekenhuis en verstrekkingen verleend

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc 26 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/385 van 22 december 2015 3910/1473 Van toepassing vanaf 1 januari 2016 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015 Wijzigen Invoegen Verwijderen c) wanneer daarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist voor gynecologie en verloskunde (DG) vereist

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN

HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Deze versie treedt in voege vanaf 01/02/2016 (blz. 14) HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Art. 9. Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw vereist is

Nadere informatie

VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 officieuze coördinatie. 1. Inspuitingen : Inspuiting V Prenatale zorgen:"

VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 officieuze coördinatie. 1. Inspuitingen : Inspuiting V Prenatale zorgen: VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 "K.B. 20.8.1996" (in werking 1.7.1996) + "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.7.1998) "HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Art. 9. Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 19.2.2013 In werking 1.3.2013 B.S. 28.2.2013 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 25 - TOEZICHT OP DE IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN 1. Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan, 211-1150 Brussel

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan, 211-1150 Brussel RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan, 211-1150 Brussel Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE

Nadere informatie

K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014

K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014 Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw

Nadere informatie

K.B. 21.2.2014 B.S. 13.3.2014 + Erratum B.S. 14.5.2014 In werking 1.5.2014

K.B. 21.2.2014 B.S. 13.3.2014 + Erratum B.S. 14.5.2014 In werking 1.5.2014 K.B. 21.2.2014 B.S. 13.3.2014 + Erratum B.S. 14.5.2014 In werking 1.5.2014 Artikel 7 KINESITHERAPIE Wijzigen Invoegen Verwijderen De geschrapte nomenclatuurnummers bevinden zich achteraan. 1. Verstrekkingen

Nadere informatie

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 12 NOVEMBER 1993. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren - specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de URGENTIEGENEESKUNDE, alsook

Nadere informatie

Voor deze verstrekking is een voorschrift van een geneesheer vereist. Bedrag van verstrekking door de mutualiteit terugbetaald = 8,62.

Voor deze verstrekking is een voorschrift van een geneesheer vereist. Bedrag van verstrekking door de mutualiteit terugbetaald = 8,62. 1. Inspuitingen : 421993 Inspuiting Voor deze verstrekking is een voorschrift van een geneesheer vereist. Bedrag van verstrekking door de mutualiteit terugbetaald = 8,62. 2. Prenatale zorgen a) prenatale

Nadere informatie

Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014

Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014 Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014 Vanaf 1 januari 2014 wordt de waarde van de sleutelletter V geïndexeerd met.%. De sleutelletter V heeft hierdoor vanaf 1 januari 2014 een waarde van

Nadere informatie

Artikel Art. 2.

Artikel Art. 2. 12 NOVEMBER 2008. KB tot uitvoering van artikel 57, 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels

Nadere informatie

K.B. 20.9.2012 B.S. 28.9.2012 In werking 1.11.2012

K.B. 20.9.2012 B.S. 28.9.2012 In werking 1.11.2012 K.B. 20.9.2012 B.S. 28.9.2012 In werking 1.11.2012 Artikel 20 - INWENDIGE GENEESKUNDE Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer-specialist

Nadere informatie

De RODE wijzigingen treden in voege vanaf 1 november 2015 (blz. 16-18, 21)

De RODE wijzigingen treden in voege vanaf 1 november 2015 (blz. 16-18, 21) De RODE wijzigingen treden in voege vanaf 1 november 2015 (blz. 16-18, 21) AFDELING 3. - Kinesitherapie "Art. 7. 1. Verstrekkingen die tot de bevoegdheid van de kinesitherapeuten behoren : 1 Verstrekkingen

Nadere informatie

K.B. 3.9.2015 B.S. 23.9.2015 In werking 1.11.2015

K.B. 3.9.2015 B.S. 23.9.2015 In werking 1.11.2015 Artikel 7 KINESITHERAPIE K.B. 3.9.2015 B.S. 23.9.2015 In werking 1.11.2015 Wijzigen Invoegen Verwijderen 2. Voor de in de vorige paragraaf omschreven verstrekkingen wordt een tegemoetkoming van de verzekering

Nadere informatie

Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen Interpretatieregel 01. Interpretatieregel 02 VRAAG

Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen Interpretatieregel 01. Interpretatieregel 02 VRAAG Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen - Interpretatieregels 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 en 18 B.S. 16.9.2014 In werking 1.4.2014 Orale implantaten - Interpretatieregels

Nadere informatie

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 21 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

Nadere informatie

De samenwerking tussen zorgkundigen en verpleegkundigen RIZIV-REGELGEVING

De samenwerking tussen zorgkundigen en verpleegkundigen RIZIV-REGELGEVING De samenwerking tussen zorgkundigen en verpleegkundigen RIZIV-REGELGEVING 1 Integratie van zorgkundigen in de thuisverpleging Wettelijke basis: artikel 8, 12 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen

Nadere informatie

Wat uitleg over begrippen, codes en tarieven

Wat uitleg over begrippen, codes en tarieven Wat uitleg over begrippen, codes en tarieven Vermits ik tot de conventie ben toegetreden, houd ik mij aan de tarieven voorgesteld door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

Artikel 23. OPGEPAST INTERPRETATIEREGEL 6 wordt opgeheven vanaf 01/01/2012 : B.S. 01/03/2012

Artikel 23. OPGEPAST INTERPRETATIEREGEL 6 wordt opgeheven vanaf 01/01/2012 : B.S. 01/03/2012 Interpretatieregel 06 (idem art 22 IR 6) Artikel 23 OPGEPAST INTERPRETATIEREGEL 6 wordt opgeheven vanaf 01/01/2012 : B.S. 01/03/2012 Mogen tijdens eenzelfde pluridisciplinaire revalidatiebehandeling de

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Mijnheer/Mevrouw DIENST GENEESKUNDIGE VERZORGING Correspondent: Call center Tel.: 02.739.74.79 - Fax: E-mail: Onze referte: 110/AG Brussel,

Nadere informatie

7/07/2016. Regels 1 / 12. Nomenclatuurnummer. Regels verbonden aan nummer

7/07/2016. Regels 1 / 12. Nomenclatuurnummer. Regels verbonden aan nummer 1 / 12 Regels verbonden aan nummer 2 / 12 Regels verbonden aan artikels m.b.t. nummer A01 01-04 1,00 01/11/1994 1. Elke verstrekking wordt in deze nomenclatuur aangeduid met een rangnummer vóór de omschrijving

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven (Tekst goedgekeurd door Accrediteringsstuurgroep van 15 februari 2006) 1. Toekomstig erkende of pas erkende geneesheer

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie VAS, afdeling Antwerpen 1 20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc 6 APRIL 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de pediatrische neurologie, alsook van de stagemeesters en de stagediensten

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--nefrologie-bijzondere-criteria---MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--nefrologie-bijzondere-criteria---MB doc 4 DECEMBER 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de nefrologie, alsook van de stagemeesters

Nadere informatie

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens AZ Alma Eeklo Algemeen Verzorgenden zorgkundigen Verpleger verpleegkundige Hoofdverpleegkundige eenheid G: die op 1/5/2014

Nadere informatie

Patiëntenbestanden en contacten van huisartsen: overzicht methodologie en lay-out resultaten

Patiëntenbestanden en contacten van huisartsen: overzicht methodologie en lay-out resultaten 1 Patiëntenbestanden en contacten van huisartsen: overzicht methodologie en lay-out resultaten Dit document beschrijft de standaard bij het IMA beschikbare databestanden met informatie over patiëntenbestanden

Nadere informatie

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging Bijlage 2 W/97 octies Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Tervurenlaan 211, 1150 Brussel 02/739 78 32 Dienst voor geneeskundige verzorging ZEVENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

VERSTREKKINGEN DIE WORDEN GEACHT IN DE BEVOEGDHEID VAN DE KINESITHERAPEUTEN TE VALLEN (art. 7).

VERSTREKKINGEN DIE WORDEN GEACHT IN DE BEVOEGDHEID VAN DE KINESITHERAPEUTEN TE VALLEN (art. 7). VERSTREKKINGEN DIE WORDEN GEACHT IN DE BEVOEGDHEID VAN DE KINESITHERAPEUTEN TE VALLEN (art. 7). Nieuwe interpretatieregel 8 (blz. 5) INTERPRETATIEREGEL 1 (in voege vanaf 14/07/2006) In artikel 7, 10, derde

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/319 van 3 augustus 2009 10/320 Van toepassing vanaf 27 juli 2009 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE --- ---- FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

KONINKRIJK BELGIE --- ---- FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID KONINKRIJK BELGIE --- ---- FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID --- ---- Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de

Nadere informatie

Regels. Regels verbonden aan nummer 17/02/ / 19. Nomenclatuurnummer. Vergoedingsregel A11 1/16

Regels. Regels verbonden aan nummer 17/02/ / 19. Nomenclatuurnummer. Vergoedingsregel A11 1/16 1 / 19 Regels verbonden aan nummer A11 1/16 Vergoedingsregel 1,00 01/07/2010 Wanneer een erkende huisarts of algemeen geneeskundige met verworven rechten voor zijn eigen zieken verstrekking nr. - 475086

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/350 van 1 september 2009 370/1367 Van toepassing vanaf 1 september 2009 Nieuwe terugbetaalbare

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211 1150 BRUSSEL Dienst voor geneeskundige verzorging WIJZIGINGSCLAUSULE

Nadere informatie

Agenda. Doel van de opleiding De tandverzorging. Persoonlijk aandeel Derde betaler Samenvatting Vraag en antwoord. Algemeenheden Verstrekkingen

Agenda. Doel van de opleiding De tandverzorging. Persoonlijk aandeel Derde betaler Samenvatting Vraag en antwoord. Algemeenheden Verstrekkingen Agenda Doel van de opleiding De tandverzorging Algemeenheden Verstrekkingen Persoonlijk aandeel Derde betaler Samenvatting Vraag en antwoord Inzicht verwerven in de verschillende verstrekkingen tandzorg

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie

Het GMD? Niets dan voordelen!

Het GMD? Niets dan voordelen! Het GMD? Niets dan voordelen! HET GMD? NIETS DAN VOORDELEN! Opgestart in 1999, heeft het Globaal Medisch Dossier (GMD) in 10 jaar al een hele weg afgelegd en neemt het een steeds grotere plaats in aan

Nadere informatie

Afdeling II. Genetische onderzoeken. 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van de in 2 bedoelde geneesheer vereist is :

Afdeling II. Genetische onderzoeken. 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van de in 2 bedoelde geneesheer vereist is : De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/07/2011 (blz. 4) ART. 33 Afdeling II. Genetische onderzoeken. Art. 33. 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van de in 2 bedoelde geneesheer

Nadere informatie

HOOFDSTUK V. - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen.

HOOFDSTUK V. - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen. De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/11/2014 (blz. 2) OOFDSTUK V. - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen. fdeling 1. - lgemene bepalingen. rt. 10 1. De in dit hoofdstuk en de in hoofdstuk

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Davies E, Higginson IJ. 2004. Better palliative care for older people. Copenhagen, Denmark: World Health Organization; 40 pp.

Davies E, Higginson IJ. 2004. Better palliative care for older people. Copenhagen, Denmark: World Health Organization; 40 pp. 1 BIJLAGEN bij de machtigingsaanvraag voor de analyse van gecodeerde persoonsgegevens door het Intermutualistisch Agentschap en de Stichting Kankerregister in het kader van de studie hospitalisaties bij

Nadere informatie

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1. Het onderzoek Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1.1 Waarom heeft CM dit onderzoek uitgevoerd? Elke twee jaar sluiten de ziekenfondsen en artsenvertegenwoordigers

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/325 van 7 oktober 2013 3910/1299 Van toepassing vanaf 1 november 2013 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven 1. Toekomstig erkende of pas erkende geneesheer (huisartsen en geneesheren-specialisten) 1.1. Eerste aanvraag De

Nadere informatie

1/6. Publicatie : Inwerkingtreding :

1/6. Publicatie : Inwerkingtreding : 3 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en van geneesheren-specialisten

Nadere informatie

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Simplificatie ontwerp KB oncologisch zorgprogramma: Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Afdeling 1. Doelgroep aard en inhoud Artikel 2 1 Elk ziekenhuis dient te beschikken over programma

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/324 van 3 november 2015 3910/1458 Van toepassing vanaf 1 december 2015 Tarieven; tandheelkundigen;

Nadere informatie

Stage beëindigd en nog niet erkend: Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat. wat nu?

Stage beëindigd en nog niet erkend: Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat. wat nu? Stage beëindigd en nog niet erkend: Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat wat nu? Hoe vraag ik mijn erkenning aan? 6 de Staatshervorming: bevoegdheid tot erkenning overgeheveld naar de gemeenschappen

Nadere informatie

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art.

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art. 23 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71bis, 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Nadere informatie

K.B. 24.10.2013 In werking 1.1.2014 B.S. 28.11.2013

K.B. 24.10.2013 In werking 1.1.2014 B.S. 28.11.2013 K.B. 24.10.2013 In werking 1.1.2014 B.S. 28.11.2013 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 21 DERMATO-VENEREOLOGIE 3. De verstrekkingen bedoeld in hoofdstuk V, artikel 14, in littera a, onder de nummers

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 22 FYSIOTHERAPIE K.B. 27.9.2009 In werking 1.12.2009 B.S. 20.10.2009 Wijzigen Invoegen Verwijderen AFDELING 10. - Fysische geneeskunde en revalidatie. Art. 22. Worden beschouwd als verstrekkingen

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE Art. 22 pag. 1 officieuze coördinatie

FYSIOTHERAPIE Art. 22 pag. 1 officieuze coördinatie FYSIOTHERAPIE Art. 22 pag. 1 "AFDELING 10. - Fysische geneeskunde en revalidatie." + "K.B. 17.7.1992" (in werking 1.1.1991) + "Art. 22. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Brugge

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Brugge TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Brugge Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het per ziekenfonds. Het overzicht

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015

K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015 Artikel 22 FYSIOTHERAPIE K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015 Wijzigen Invoegen Verwijderen AFDELING 10. - Fysische geneeskunde en revalidatie. Art. 22. Worden beschouwd als verstrekkingen

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie Inhoud Inleiding... 3 Doelgroep (Art. 2)... 4 Het begeleidingsplan (Art. 3, 4 & 5)... 6 Verantwoordelijkheden overlegorganistor (Art. 7)... 7

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË DG2 Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Dienst Strategische Coördinatie Gezondheidsberoepen Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN

Nadere informatie

Tandheelkundige verstrekkingen

Tandheelkundige verstrekkingen R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2011/517 van 20 december 2011 3910/1054 Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/189 van 22 april 2014 3910/1376 Van toepassing vanaf 1 mei 2014 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere. Naam en voornaam van verzekerde:... Adres:...

Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere. Naam en voornaam van verzekerde:... Adres:... Aanvraag voor herstelverblijf rustverblijf zorgverblijf begeleider herstelverblijf Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere 1) Administratieve gegevens 4.. INSS......

Nadere informatie

II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen

II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen 31 MEI 1989. - Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen Gewijzigd

Nadere informatie

ofwel voor de korte termijn zuurstoftherapie ofwel voor een zuurstoftherapie op lange termijn via overeenkomst.

ofwel voor de korte termijn zuurstoftherapie ofwel voor een zuurstoftherapie op lange termijn via overeenkomst. Beste collega, Alle info betreffende de nieuwe reglementering van zuurstof heeft u ondertussen gevonden via http://www.kava.be/diensten/tarifering/tariferingsberichten/. Onderstaand overzicht sturen we

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/395 van 23 december 2015 3910/1480 Van toepassing vanaf 1 januari 2016 Tarieven ; tandheelkundigen

Nadere informatie

1 FEBRUARI 1991. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw.

1 FEBRUARI 1991. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw. 1 FEBRUARI 1991. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw. BS 06/04/1991 in voege 16/04/1991 Gewijzigd door: KB 08/06/2007 gdp 1 / 5 Artikel 1. 1. De houder of houdster

Nadere informatie

betreffende de derdebetalersregeling

betreffende de derdebetalersregeling 18 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende

Nadere informatie

TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 officieuze coördinatie

TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 officieuze coördinatie TANDVERZORGING Art. 5 pag. 1 "K.B. 6.12.2005" (in werking 1.9.2005) + "K.B. 31.8.2007" (in werking 1.9.2007) "Art. 5. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van tandheelkundige, zoals

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen BS 25/04/2003 21 MAART 2003. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB-15-02-1999--Zorgprogrammas--Lijst.doc BS 25-03-1999

Coordinatie--ZH--KB-15-02-1999--Zorgprogrammas--Lijst.doc BS 25-03-1999 15 FEBRUARI 1999. Koninklijk Besluit tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

Nadere informatie

Artikel 36. Interpretatieregels gerangschikt volgens datum van publicatie in Belgisch Staatsblad

Artikel 36. Interpretatieregels gerangschikt volgens datum van publicatie in Belgisch Staatsblad Artikel 36 Interpretatieregels gerangschikt volgens datum van publicatie in Belgisch Staatsblad VRAAG Welke is de chronologische volgorde van de verstrekkingen van logopedische bilans en behandelingszittingen?

Nadere informatie

Terugbetaling zuurstof

Terugbetaling zuurstof Terugbetaling zuurstof Veranderingen vanaf 1 mei (Bron: APB) Vanaf 1 mei 2012 zal de reglementering rond de zuurstof grondig wijzigen. De officina-apotheker wordt enkel nog ingeschakeld in de korte termijn

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis werd grondig gewijzigd. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische behandeling

Nadere informatie

Revalidatiecentrum: ambulante behandeling

Revalidatiecentrum: ambulante behandeling Revalidatiecentrum: ambulante behandeling Het AZ Sint Lucas Brugge beschikt over een groot ambulant revalidatiecentrum. Dit betekent dat u kan revalideren zonder dat u opgenomen bent in het ziekenhuis.

Nadere informatie

Art. 7. Het geheel van de in artikel 6 bedoelde onderdelen wordt, tenminste op één van de vestigingsplaatsen, aangeboden als globaal zorgprogramma.

Art. 7. Het geheel van de in artikel 6 bedoelde onderdelen wordt, tenminste op één van de vestigingsplaatsen, aangeboden als globaal zorgprogramma. Koninklijk besluit van 29 januari 2007 houdende vaststelling eensdeels, van de normen waaraan het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt moet voldoen om te worden erkend en, anderdeels, van bijzondere

Nadere informatie

Multidisciplinaire aanpak van IBD

Multidisciplinaire aanpak van IBD Antwerpse Geneeskundige Dagen 12/09/2014 Multidisciplinaire aanpak van IBD Tom Moreels UCL Cliniques Universitaires Saint-Luc Hépato-Gastroentérologie tom.moreels@uclouvain.be Inflammatoir darmlijden dunne

Nadere informatie

Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering. ri de ridder 26.11.2012

Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering. ri de ridder 26.11.2012 Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering ri de ridder 26.11.2012 begrotingsconclaaf 29/2/2008 regeerakkoord leterme 19/3/2008 een investering van 380 miljoen euro over periode 2008

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE CONSEQUENTIES VAN DE TRANSPARANTIEWET. Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Salons Waerboom Groot-Bijgaarden - 8 november 2014

ADMINISTRATIEVE CONSEQUENTIES VAN DE TRANSPARANTIEWET. Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Salons Waerboom Groot-Bijgaarden - 8 november 2014 ADMINISTRATIEVE CONSEQUENTIES VAN DE TRANSPARANTIEWET Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Salons Waerboom Groot-Bijgaarden - 8 november 2014 WAT? Wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie