KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer WINTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be"

Transcriptie

1 DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer WINTER IN DIT NUMMER: BANKIEREN ALS EVEN- WICHTSKUNST EEN WONING IS MEER DAN EEN DAK: SOLIDAIRE SPAARACTIE EXKi IN NEW YORK BRUGGEN TUSSEN KLASSIEKE EN SOCIALE ECONOMIE GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN

2 05 Een eigen thuis, een nieuw begin. 14 Een gezonde Belgische hap in New York. EEN KW VA EVENW D KLE VA GE NO 13 Zie precies wat uw geld doet 18 Welvaart in plaats van groei.

3 ESTIE N ICHT E UR 04 WE HEBBEN DE KEUZE Voorwoord door Olivier Marquet, directeur Triodos Bank. 08 WAT IS EEN BANK? Spaarders, aandeelhouders, kredietnemers en medewerkers: welk evenwicht zoekt een bank tussen die partijen? 12 SOLIDAIRE SPAARACTIE Steun RENOVASSISTANCE, een vzw die huizen renoveert tot betaalbare huurwoningen voor kansarme gezinnen. 13 ZIE PRECIES WAT UW GELD DOET Van kaasmakerij tot gehandicaptenzorg: vier gefinancierde projecten in beeld. N LD. inhoud 14 EXKi IN NEW YORK De Belgische keten voor een gezonde hap maakt de oversteek naar Amerika. 16 BRUGGEN TUSSEN KLASSIEKE EN SOCIALE ECONOMIE Ontmoeting met de directeur van zorgboerderij Nos Pilifs. 19 ENERGIETRANSITIE De overschakeling naar groene stroom in cijfers. 20 GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN Steeds meer Belgen gaan gratis naar de dokter in een wijkgezondheidscentrum. 22 TRIODOS-GAMMA Duurzaam sparen, beleggen en lenen. DE KLEUR VAN GELD is een uitgave van Triodos Bank en wordt gratis verstuurd naar klanten en partners om hen te informeren over de activiteiten van de bank.

4 voorwoord duurzame actualiteit 4 WE HEBBEN DE KEUZE Frank Toussaint De bankhervorming die de regering eind vorig jaar goedkeurde, zou de speculatieve activiteiten van de banksector (eindelijk) aan banden moeten leggen. Activiteiten die de sector in de loop der jaren volop heeft ontwikkeld, met de zware gevolgen die we al te goed kennen. Om de sector nuttiger te maken, en beter bestand tegen schokken, is er meer nodig dan een erg technische bankhervorming. Er is nood aan een echte visie over wat de autoriteiten van banken verwachten. In plaats van enkel te bepalen wat banken niet meer mogen doen, moeten ze ook duidelijk zeggen wat ze wel van de sector verwachten. Want volgens ons is er voor banken een duidelijke rol weggelegd, in de economie en in ons leven: het beschikbare spaargeld omzetten in kredieten aan ondernemingen en gezinnen, en zo de projecten van de ene financieren met het geld van de andere. Banken staan in dienst van de economie en de samenleving, en daarom hebben ze ook verplichtingen: focussen op de lange termijn, op efficiëntie én op maatschappelijk nut. Het volstaat dus niet om limieten op te leggen aan de speculatie. Tegelijk kan de overheid ook niet alles veranderen. Voor een deel zijn het ook de klanten die de sleutel voor verandering in handen hebben. Want iedereen heeft de keuze: enkel naar rentevoeten kijken, zonder je te bekommeren om wat een bank met je geld doet. Of je geld toevertrouwen aan een bank die dat geld laat werken aan zinvolle, nuttige en lokale activiteiten. Die keuze is er en kan je vrij makkelijk maken. Je hoeft je enkel te informeren, en op basis daarvan actie te ondernemen. Steeds meer mensen maken die keuze, net zoals u. En dat komt omdat u er ook met steeds meer over praat in uw omgeving. Hartelijk dank daarvoor. Veel leesplezier! ZIEKENHUIS IN HET NIEUW Met bijna personeelsleden, een kleine 300 artsen en opnames per jaar is het Centre Hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi) een van de grootste ziekenhuizen van Wallonië. Het overkoepelt 4 ziekenhuizen in Doornik en een consultatiecentrum in Péruwelz. Het ziekenhuis begon onlangs met grote bouw- en uitbreidingswerken op een van haar locaties. Er komen in totaal voor vierkante meter nieuwe gebouwen en een totale oppervlakte van vierkante meter wordt grondig gerenoveerd. In de gebouwen komen een kraamkliniek, een belangrijk medisch-technisch centrum en enkele zorgafdelingen. De bouwwerken zullen het comfort verhogen, zowel voor de patiënten als voor het personeel. De afwerking is voorzien voor begin Triodos Bank heeft een cofinanciering verleend voor de werken. Warehouses De Pauw (WDP) is de grootste logistieke vastgoedbevak van België en een marktleider in de sector van duurzaam semi-industrieel en logistiek vastgoed. In Schiphol investeerde WDP onlangs in een logistiek magazijn van vierkante meter. Het kreeg een BREEAM-label very good, wat uitzonderlijk is voor een dergelijk gebouw. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en meet de duurzaamheid van gebouwen. BREEAM beoordeelt niet enkel energieverbruik, maar ook landgebruik, ecologie, bouwproces, watergebruik, afval, vervuiling, transport, materialen, gezondheid en comfort. In Nederland was WDP het eerste bedrijf dat voor een logistiek gebouw een BREEAMcertificaat kreeg. Op termijn streeft WDP naar een CO 2 -neutrale portfolio van gebouwen. Triodos Bank heeft het project in Schiphol vanuit België gefinancierd. Ook voor een nieuw distributiecentrum dat in Zwolle wordt gebouwd, verleent de bank een financiering. DUURZAAM MAGAZIJN IN SCHIPHOL Olivier Marquet Directeur

5 5 duurzame actualiteit NIEUW: OVERDRACHT GETROUWHEIDS- PREMIE Sinds 1 januari 2014 behoudt u de opgebouwde (maar nog niet verworven ) getrouwheidspremie wanneer u overschrijvingen doet van de ene gereglementeerde spaarrekening naar de andere. Het is dus niet meer nodig om te wachten tot die premie effectief verworven is vooraleer u een overschrijving doet. De nieuwe regeling is geldig voor overschrijvingen van minstens 500 euro tussen twee gereglementeerde spaarrekeningen op naam van minstens één identieke titularis bij dezelfde bank. Ook nieuw: binnenkort stelt Triodos Bank een calculator beschikbaar in Internet Banking waarmee u de impact kunt berekenen van een afhaling op uw getrouwheidspremie. De veranderingen zijn het gevolg van de recente hervorming van de gereglementeerde spaarrekening, die als doel heeft om het product eenvoudiger en transparanter te maken. Alle info op: SPAARACTIE Mijn huis, mijn waardigheid Voor wie het minder breed heeft, zijn de huurprijzen van woningen vaak onbetaalbaar. Daarom verbouwt Renovassistance sinds 1988 vervallen huizen tot sociale huurwoningen voor kansarme gezinnen. Zo helpt de vzw ongeveer 400 mensen aan een betaalbare thuis. Steun hen en spaar minstens euro vóór 28 februari Per deelnemer storten we 10 euro aan Renovassistance. Meer info: spaaractie 22/03/2014 BIJEENKOMST CERTIFICAAT- HOUDERS TRIODOS BANK Brussel Elk jaar komen certificaathouders van de bank samen voor een terugblik op het voorbije jaar, een vooruitblik op projecten voor de toekomst, en een dialoog met de directie. Certificaathouders krijgen nog een uitnodiging met alle praktische info. 27/04/2014 Erfgoeddag 2014 Erfgoeddag staat voor een rijk programma activiteiten rond diverse soorten cultureel erfgoed, op honderden locaties in Vlaanderen en Brussel. Het evenement is gratis en dit jaar is het thema Grenzeloos /05/2014 KUNSTENFESTIVAL- DESARTS2014 Diverse locaties, Brussel Een breed programma met Belgische en internationale kunstenaars uit diverse disciplines, drie weken lang in een vijftiental Brusselse theaters en kunstencentra.

6 We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Iedereen heeft er belang bij om zo veel mogelijk mensen aan dek te hebben. Thierry de Stexhe, La Ferme de Froidmont Insertion RECEPT VOOR EEN NIEUW LEVEN

7 Zie precies wat uw geld doet SOCIAAL BIORESTAURANT In Rixensart begon het voormalige dominicanenklooster La Ferme de Froidmont aan een tweede leven als sociale onderneming. Sinds 2012 krijgen mensen die moeilijk de weg vinden naar de arbeidsmarkt horeca-opleidingen in het restaurant La table de Froidmont, dat biologische, Franse keuken serveert. Triodos Bank verleende een cofinanciering voor de renovatiewerken aan de gebouwen. Bij de opleidingen tot keukenhulp en hulpkelner hoort ook een stage in een extern bedrijf. Oprichter Thierry de Stexhe, een voormalig HR-directeur bij verschillende grote bedrijven: In minstens één op de twee gevallen vinden onze mensen aan het einde van de opleiding een job. Het economische voordeel voor de samenleving is duidelijk: in plaats van werkloosheidsuitkeringen uit te betalen, investeert ze in opleidingen die tot een echte job leiden. De keuze voor de horeca is niet toevallig: Doordat het om knelpuntberoepen gaat, vinden we voor onze stagiairs makkelijker werk. Zo komen we ook in aanmerking voor subsidies. En de horeca is een veeleisende sector, die het mogelijk maakt opnieuw een professioneel en relationeel kader aan te reiken aan volwassenen die dat kader soms kwijt zijn. Momenteel legt La Ferme de Froidmont Insertion biologische moestuinen aan en staat er ook een opleiding groenten kweken in de startblokken. Naast het restaurant haalt de vzw inkomsten uit de verhuur van vergaderzalen, vier gastenkamers, negen laaggeprijsde huurwoningen, en kantoorruimtes, die verhuurd worden aan een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Samen dekken die activiteiten zo n 60% van de kosten van de onderneming. Federale, regionale en lokale overheidsondersteuning is volgens de Stexhe niet meer dan logisch binnen een logica van sociaal ondernemerschap. Voor mij is de ultieme definitie van een sociale economie dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten en dat iedereen er belang bij heeft om zo veel mogelijk mensen aan dek te hebben, en zo weinig mogelijk onder in het ruim.

8 WAT IS DE ROL VAN EEN BANK? Als je naar de essentie kijkt, heeft een bank maar een paar kerntaken. Het betalingsverkeer vlot laten verlopen, zorgen dat het spaargeld veilig is, en dankzij dat spaargeld kredieten verlenen aan ondernemers die willen investeren in goederen en diensten waar de samenleving om vraagt. Om die nuttige maatschappelijke rol te vervullen, is het juiste evenwicht tussen de verschillende betrokken partijen cruciaal. Bankieren als evenwichtskunst. EEN KWESTIE VAN EVENWICHT foto s JOHANNA DE TESSIERES, BELVAS, ALEXIS HAULOT tekst TOBIAS REIJNGOUD

9 9 DOSSIER MEDEWERKERS spaarders RENTE SPAARGELD ARBEID RENDEMENT BANK SALARIS EIGEN VERMOGEN RENTE KREDIET ONDERNEMERS AANDEELHOUDERS CERTIFICATEN VAN AANDELEN Triodos Bank vindt het van cruciaal belang dat haar missie en identiteit worden beschermd. Om die reden is het beheer van alle aandelen van Triodos Bank in handen van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). Die onafhankelijke stichting geeft certificaten van aandelen uit aan particulieren en instellingen. De certificaten zijn niet beursgenoteerd maar via Triodos Bank verhandelbaar. Ze hebben dezelfde economische rechten als gewone aandelen, maar het stemrecht wordt namens de certificaathouders uitgeoefend door het bestuur van de SAAT. Op die manier blijft het bijzondere karakter van de bank ook op de lange termijn gewaarborgd. Transparant Het basismodel van een bank is overzichtelijk. Een bank beweegt zich in principe in een krachtenveld van vier betrokken partijen, aldus Pierre Aeby, in het verleden directeur van de Belgische vestiging van Triodos Bank, vandaag financieel directeur (CFO) en lid van de directie van Triodos Groep. Naast spaarders en kredietnemers zijn er de medewerkers en de aandeelhouders. Aandeelhouders zijn bij Triodos Bank houders van certificaten van aandelen (zie hiernaast). Alle vier partijen hebben een eigen functie in het krachtenveld. Aeby: Een spaarder vertrouwt zijn geld toe aan de bank, en krijgt in ruil daarvoor spaarrente. Een kredietnemer leent geld bij de bank, en betaalt rente op die lening. Aandeelhouders leveren het eigen vermogen, ofwel de financiële buffer van de bank. Als mede-eigenaar delen ze mee in de winst. En medewerkers krijgen een salaris om het bankbedrijf op een professionele manier te runnen. De bank zelf staat in het midden van dat krachtenveld. Ze verdient aan het verschil tussen de ontvangen rente op kredieten en de uitgekeerde spaarrente, zegt Aeby. Dat verschil dient om onder andere de bedrijfskosten en de salarissen te betalen. Een deel blijft over als winst voor de aandeelhouders. Een bank die transparant is over haar inkomstenmodel, laat alle betrokken partijen zien hoe hun belangen ten opzichte van elkaar worden afgewogen. Door spaargeld uit te lenen aan kredietnemers, maakt een bank van kort geld lang geld. Een bank moet altijd in staat zijn om spaarders hun geld terug te geven op het moment dat ze het willen opvragen. Daarom zorgt een bank dat er altijd een voldoende groot deel van het totale spaartegoed liquide is. Dat wil zeggen: altijd beschikbaar. Dat is dus geld met een korte cyclus. Om ondernemers te financieren, gebruikt de bank een ander deel van het spaargeld. Om hun investeringen te financieren, hebben ondernemers geld nodig voor een langere periode. Zij betalen hun leningen af over een periode De basistaken van een bank zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de samenleving en de economie. van een aantal jaren: dat geld heeft dus een lange cyclus. Een van de taken van een bankier is het vinden van de optimale verhouding tussen kort en lang geld. Communicerende vaten Terug naar het basismodel van de bank. Spaarders, kredietnemers, aandeelhouders en medewerkers zijn onderling nauw met elkaar verbonden, al is dat niet altijd meteen voor iedereen zichtbaar. Vergelijk het met communicerende vaten: als je bijvoorbeeld het financiële belang van een van de vier partijen zwaarder laat doorwegen, heeft dat onvermijdelijk gevolgen voor de anderen. Het is aan de bank om altijd te waken over het evenwicht tussen de belangen van de verschillende partijen. Pierre Aeby, CFO Triodos Bank

10 > > DOSSIER 10 LIQUIDITEITEN BIJ OVERHEID EN BANKEN TOEVERTROUWDE MIDDELEN VAN SPAARDERS > KREDIETEN AAN ONDERNEMERS EN PARTICULIEREN BASISMODEL VAN DE BALANS VAN EEN BANK Links de passiva (hoe is een bank gefinancierd?), rechts de activa (wat doet een bank met dat geld?). De pijlen geven aan wat de bestemming is van de middelen die aan de bank zijn toevertrouwd. EIGEN VERMOGEN (BUFFERKAPITAAL) VAN AANDEELHOUDERS > RENTE De rente op spaargeld en kredieten ligt in Europa momenteel laag. De verklaring daarvoor ligt bij de economische crisis. Met een lage spaarrente willen de overheden en financiële autoriteiten consumenten aanzetten om minder te sparen en meer uit te geven, om zo de economie te stimuleren. Tegelijk is de lage kredietrente bedoeld als stimulans voor ondernemers om geld te lenen en te investeren, om ook zo de economische dynamiek te versterken. In de praktijk heeft dat rentebeleid echter maar een beperkt effect. Zowel consumenten als ondernemers zijn terughoudend. Wanneer een bank een relatief hoge spaarrente biedt, moeten de andere partijen dat kunnen dragen, verduidelijkt Olivier Marquet, directeur van Triodos Bank in België. De ondernemer die geld leent, zal dan bijvoorbeeld een hogere rente moeten betalen. Iets vergelijkbaars zie je wanneer een bank prioriteit geeft aan de aandeelhouders. Dan zal een bank geneigd zijn om meer financiële risico s te nemen, om zo het rendement per aandeel op te drijven. Dat kan werken in goede economische tijden, maar als de conjunctuur tegenzit en de risico s niet tot hogere rendementen maar tot verliezen leiden, ontstaat er een negatieve spiraal. Uiteindelijk kan dat de stabiliteit van een bank aantasten, waardoor de belangen van spaarders, kredietnemers en medewerkers ook onder druk komen te staan. Zo n scenario hebben we de afgelopen jaren verschillende keren zien gebeuren. Als je teruggaat naar het basismodel van de bank, moet je vaststellen dat banken er niet zijn om maximale winst te maken, stelt Aeby. Banken hebben een belangrijke maatschappelijke nutsfunctie. Spaargeld veilig bewaren, zorgen voor efficiënt betalingsverkeer en voor betrouwbare kredietverlening voor het goed functioneren van de samenleving en de economie zijn die taken onmisbaar. Positieve verandering Van banken in het algemeen naar Triodos Bank. Als Triodos Bank financieren we duurzame ontwikkeling en positieve verandering in de samenleving, zegt Olivier Marquet. Aan de eerder vermelde vier partijen voegt Triodos Bank nog een vijfde toe, die voor ons essentieel is, namelijk de samenleving in haar geheel. We waken erover dat de projecten die de bank financiert, bijdragen tot een evenwichtige ontwikkeling van de samenleving, in haar sociale, ecologische en culturele dimensies. Daarmee zijn we terug bij het concept van evenwicht, maar nu in een holistische benadering: de bank maakt deel uit van de samenleving en draagt bij tot haar evenwicht. Een grote groep mensen voelt zich verbonden met de missie van de bank. Daarom vertrouwen ze ons hun spaargeld toe, stelt Aeby vast. Dat vertrouwen zien we als een opdracht. De opdracht om met het geld van spaarders duurzame ontwikkeling te financieren. Daarom moeten we elke keer opnieuw zorgvuldig afwegen welke ondernemers en projecten we financieren, en welke niet. Dat is een intensief proces, dat doorgaans veel tijdrovender is dan het aantrekken van spaargeld. Daardoor is er altijd een tijdsverschil tussen de instroom van spaargeld en de kredietverlening, of tussen kort en lang geld. Uiteindelijk draait het bij Triodos Bank allemaal om evenwicht tussen maatschappelijk en financieel rendement. De bank is deel van de samenleving en draagt bij tot haar evenwicht. Olivier Marquet, directeur Triodos Bank België

11 11 DOSSIER > De certificaathouder Ann Geets, haar moeder en haar dochtertje: Wij werden certificaathouder omdat wij ons volledig kunnen scharen achter het beleid van Triodos Bank en op die manier sociaal en ecologisch duurzame projecten mee helpen financieren. Investeren in Triodos Bank betekent op alle vlakken winnen, want het is een gezonde bank, met een solide basis, die doet wat een bank moet doen. Namelijk spaargeld ophalen om het te investeren in de reële economie, in sociaal rechtvaardige en ecologisch verantwoorde projecten. Zo hoeven wij ons geen zorgen te maken. En zo geven we de waarden die we van thuis uit meekregen door aan onze kinderen. De medewerker We betalen geen bonussen en hanteren een gematigd verloningsbeleid, maar dat is het niet het enige waaruit de motivatie van Triodosmedewerkers blijkt, zegt Joëlle Lontie, Head of Human Resources in België. Je voelt hun engagement ook, en misschien vooral, door hun betrokkenheid bij uiteenlopende activiteiten naast het eigenlijke werk, die mee het ritme van het leven in de bank bepalen. Dat is de identiteit en de kracht van Triodos. > > > De spaarder Een bank is iets vrij eenvoudigs, zegt Pascal, een dertiger die sinds 2007 spaart bij Triodos Bank. Ik vergelijk een bank met een graanschuur. Mensen brengen daar hun graan naartoe om het op te slaan. Met de voorraad die ontstaat, kan er naast graan voor de gewone behoeften, ook extra graan worden uitgegeven aan mensen die tijdelijk wat meer nodig hebben. Wat een graanschuur met graan doet, doet een bank met geld. Bij Triodos Bank vind ik die rol terug. De ondernemer Alle pralines van Belvas zijn bio en fairtrade. De chocoladefabriek van het merk is ook een Europees model van energie-efficiëntie. We gingen naar Triodos Bank omdat de bank dezelfde waarden deelt als wij, verduidelijkt Thierry Noesen, directeur van Belvas. Er werd meteen naar ons geluisterd en we werden meteen begrepen. In de loop der jaren heeft Triodos ons in al onze investeringen ondersteund. De link met Triodos is zo logisch dat wanneer leveranciers of klanten horen wie onze bankier is, ze wel eens reageren met: Uiteraard

12 SPAARACTIE 12 EEN EIGEN THUIS, EEN NIEUW BEGIN Dit jaar steunen we met onze spaaractie de vzw RENOVASSISTANCE. Die verbouwt verkommerde huizen tot kwaliteitsvolle huurwoningen voor kansarme gezinnen. De huurprijs is aangepast aan hun inkomen. Een woning is meer dan een dak boven je hoofd, het is een springplank naar een ander leven. foto s JOHANNA DE TESSIèRES tekst CHANTAL SAMSON Paul Defawe en Bernard Cassiers SPAARACTIE In Schaarbeek huurt RENOVASSISTANCE twee herenhuizen naast de school Sainte-Marie La Sagesse, voor 30 jaar. De renovatie van het ene huis is bijna rond, die van het andere begint binnenkort. Voor meerdere gezinnen betekent het een vooruitzicht op een woning. Er komt ook een aangepast appartement voor een huurder met beperkte mobiliteit. De spaaractie van Triodos Bank zal de inrichting van dat appartement mee mogelijk maken. Doe mee met de spaaractie! Surf voor alle informatie naar: spaaractie Renovassistance werd opgericht in De initiatiefnemers zijn Jean Grimaldi, actief in het Brusselse buurtleven, en Thierry Goedgebeur, maatschappelijk werker in de Marollen. Ze kregen de steun van andere vrijwilligers, die net als hen met verontwaardiging zagen hoezeer de wooncrisis de zwaksten in de maatschappij trof, terwijl er in de hoofdstad veel gebouwen leeg stonden. Vier jaar later rondde de nieuwe vereniging een eerste renovatieproject af, in de Bloemistenstraat in hartje Brussel. Sindsdien heeft RENOVASSISTANCE een honderdtal onbewoonbare en leegstaande woningen opgeknapt. Het sociaal verhuurkantoor Logement pour Tous, dat mee opgericht werd door RENOVASSISTANCE, verhuurt ze aan gezinnen in moeilijke situaties. Om de renovatiewerken te financieren, heeft RENOVASSISTANCE een origineel model opgezet. Dat is grotendeels gebaseerd op leningen van particulieren, die hun spaargeld liever toevertrouwen aan een sociaal project dan... aan een bank. Na vijf jaar krijgen ze hun kapitaal geïndexeerd terugbetaald. Zo heeft de huidige voorzitter van RENOVASSISTANCE, Paul Defawe, de vereniging ook ontdekt. Mijn vrouw en ik hadden voor de hogere studies van onze vier kinderen een bescheiden spaarpotje, want we waren nog jonge ouders, maar het was een evidente keuze voor ons. Een leraar van de middelbare school had me eerder al eens meegenomen naar de Marollen om kleine klusjes te doen in sociale woningen. Met mijn engagement bij RENOVASSISTANCE blijf ik trouw aan wat die ervaringen me hebben bijgebracht. De rest van de financiering van de vzw (ongeveer 20%) is afkomstig van subsidies en renovatiepremies van het Brussels Gewest. Momenteel zijn al onze woningen lage-energiewoningen. We besteden ook extra aandacht aan geluidsisolatie en voorzien fietsenstallingen. Verder bekijken we systematisch of de panden geschikt zijn voor huurders met beperkte mobiliteit, legt Bernard Cassiers uit. Voor hij volop actief werd in de vzw, stelde hij zijn expertise als aannemer al ter beschikking op de bouwwerven. En uiteraard blijft hij die ook nu verder opvolgen met een professionele blik!

13 Het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus overkoepelt verschillende kleinschalige zorgcentra in Vlaams-Brabant, voor zowel kinderen als volwassenen met verschillende soorten handicaps. In totaal krijgen meer dan 300 mensen er de nodige zorg en ondersteuning. De artisanale, coöperatieve kaasmakerij Het Hinkelspel werkt met dagverse rauwe melk, die kaas een lekkere, volle smaak geeft. Tal van natuurvoedingswinkels, speciaalzaken en supermarkten verkopen de kazen van Het Hinkelspel. In Gent en Sleidinge heeft de kaasmakerij zelf ook twee winkels. Le Monde des Possibles in Luik geeft jaarlijks opleidingen en begeleiding aan ongeveer 750 nieuwkomers van 60 verschillende nationaliteiten, met als doel hen te helpen integreren. Het gaat om cursussen Frans en informatica, naast sociale en juridische bijstand of (inter)culturele activiteiten. De Gentse reisorganisatie KrisKras organiseert begeleide groepsreizen voor kleine groepjes van 18- tot 30-jarigen. De reizen bieden een mix van actie en genieten, met respect voor mens, natuur en cultuur. Zie precies wat uw geld doet! Triodos Bank staat voor transparantie. Op onze website kunt u altijd zien wat we financieren dankzij uw spaargeld: duurzame ondernemingen en organisaties met toekomst. triodos.be

14 Duurzaam innoveren 14 EXKi IN NEW YORK Een snelle hap, maar een gezonde hap. Dertien jaar na het eerste restaurant in Brussel is EXKi uitgegroeid tot een toonaangevend Belgisch merk dat staat voor kwaliteitsfastfood. Nu krijgt het succesverhaal van de keten een avontuurlijk vervolg, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. foto s EXKi tekst HIPPOLYTE BERTRAND New York, Park Avenue South 257. In die kantoor- en woonwijk opent EXKi in april 2014 zijn eerste Amerikaanse restaurant. Na Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland zal ook het land van de reuzenhamburgers en dito hotdogs kennismaken met het concept van gezonde en duurzame fastfood van het Belgische merk. Triodos Bank is al van bij het prille begin EXKi s partner, en ook voor de oversteek naar Amerika is de bank een van de financiers. De concurrentie zal ongetwijfeld hevig zijn, beamen oprichters Nicolas Steisel en Frédéric Rouvez, maar het potentieel is er. In de wijk wemelt het van de start-ups en er werkt dan ook een jong publiek dat op zoek is naar verse, lokale en gezonde voeding. Kortom, precies het gat in de markt waarin EXKi gespecialiseerd is. Natuurlijk zal de Belgische onderneming het aanbod wat aanpassen aan de Amerikaanse smaak. De samenstelling van de menukaart ziet er grosso modo hetzelfde uit, maar de recepten zullen wat anders zijn, omdat de beschikbare ingrediënten ook anders zijn, legt Nicolas Steisel uit. Naar het voorbeeld van de Belgische samen-

15 15 PERSONEEL, DE SUCCESFACTOR Groeien is mooi, maar het maakt de zaken ook moeilijker, zegt Nicolas Steisel. Volgens hem ligt de grootste uitdaging niet zozeer in de logistieke ondersteuning die nodig is om dagelijks verse, gezonde en duurzame maaltijden in alle restaurants te krijgen. Onze goede reputatie is ook afhankelijk van onze goede service en die is alleen mogelijk dankzij de inzet van ons personeel. Die factor is complexer, omdat het om mensen gaat, met een hart en emoties: we moeten hen overtuigen om mee te stappen in ons verhaal. De teams krijgen het hele jaar door opleiding aan de EXKi Academy. We trekken daarvoor een budget uit van euro per jaar, wat neerkomt op de helft van onze winst, preciseert Frédéric Rouvez. Een flinke investering in mensen, maar zo maakt EXKi van de personeelsleden een essentiële troef en de beste ambassadeurs. werking met Frank Fol, de Leuvense chef die gek is op groenten, zocht EXKi een New Yorkse chef met dezelfde passie. Wie? Dat is nu nog een geheim, maar zijn twee restaurants hebben bij de fijnproevers van de Big Apple alvast een uitstekende reputatie. Lokaal en vers Sinds de start in 2001 groeit EXKi als kool. De onderneming begon als pionier van een fastfoodformule die een alternatief biedt voor goedkope junkfood. Momenteel telt de keten maar liefst 72 restaurants. Tegelijk is EXKi altijd trouw gebleven aan de oorspronkelijke doelstelling van de oprichters: er een modelbedrijf van maken op het vlak van duurzaam ondernemen. In de eerste plaats uiteraard dankzij een kwalitatief aanbod van evenwichtige gerechten. We gebruiken onbehandelde producten, in de mate van het mogelijke lokaal en bio. Dat lijkt makkelijk, maar het vergt een reële inspanning, omdat het meer kost, zegt Nicolas Steisel. We werken samen met gespecialiseerde handelaars in verse groenten die zich bevoorraden binnen een straal van 300 kilometer rond onze restaurants. Het gaat dus niet om de dichtstbijzijnde boerderij, maar wel om het gebied waarvan de oogst op de vroegmarkt verkocht wordt. Verder gaan zoeken, wordt moeilijk, omdat we alleen met verse ingrediënten werken. En economisch zou het niet meer rendabel zijn, omdat de transportkosten dan te hoog oplopen, vult Frédéric Rouvez aan. Constante inspanningen om de milieuimpact te beperken, maken ook deel uit van het bedrijfsbeleid. EXKi evalueert zijn ecologische voetafdruk en CO2- uitstoot om aan verbetering te blijven werken. Het is geen verrassing dat afval een moeilijk knelpunt blijft. Afval is een complex probleem. We hebben wel eens acties ondernomen die een erg positieve psychologische impact hadden op klanten, maar die na analyse contraproductief bleken, legt Nicolas Steisel uit. Hij haalt het voorbeeld aan van bestek in bioplastic: De productie daarvan slorpt veel grondstoffen op en het bestek weegt zwaar, waardoor de ecologische voetafdruk en CO2-balans uiteindelijk negatief uitvallen in vergelijking met plastic bestek. Een afknapper. Niet alleen het gebruikte materiaal wordt onder de loep genomen, maar ook manieren om afval bij de bron te beperken en vooral, om te recycleren. Het noodzakelijke zelfonderzoek rond duurzaamheid is tegelijk een bindmiddel binnen de onderneming. Uit interne enquêtes blijkt dat het een van de belangrijkste tevredenheidscriteria vormt bij onze teams, onderstreept Frédéric Rouvez. Onze aanpak creëert een dynamiek en positieve energie in onze restaurants. Klanten voelen dat en het is een van de elementen waardoor ze terugkomen. Ondanks de crisis blijft de klantenkring groeien en verjongen, vertelt hij blij. En het etiket bobo s of yups dat de klanten van EXKi wel eens krijgen? Daar is hij het niet mee eens: Het gaat om mensen die bewust leven, maar ze zijn niet op zoek naar wat modieus of hip is.

16 ONTMOETING 16 TOEGEVOEGDE SOCIALE WAARDE Beschutte werkplaatsen zijn cruciaal om mensen met een handicap te helpen integreren in de maatschappij. Ze ontstonden in de jaren 60, maar in een veranderende economie moeten ook zij zich aanpassen, zegt Benoît Ceysens, directeur van zorgboerderij Nos Pilifs. foto JOHANNA DE TESSIÈRES tekst HIPPOLYTE BERTRAND Wie Ferme Nos Pïlifs bezoekt, vindt er een cafeetje, een kinderboerderij, een boomkwekerij, een ecologische tuinonderneming, een kruidenier annex bakkerij, met onder andere huisgemaakt biobrood en patisserie, en een handling- en mailingdienst voor de behandeling van drukwerk en post. Het blijft een atypische mix in een sector die door een veranderende economie voor een onvermijdelijke omschakeling staat. In het algemeen kampen alle beschutte werkplaatsen van het land met bepaalde moeilijkheden, door het verdwijnen van het klassieke werk in onderaanneming, zoals inpakken aan de lopende band bij fabrieken, legt directeur Benoît Ceysens uit. Nos Pilifs heeft van diversificatie zijn handelsmerk gemaakt. We hebben ervoor gekozen om kleinschalige, lokale en ambachtelijke activiteiten te ontwikkelen, dichtbij de noden van de mensen, en met een sterk relationele en niet-delokaliseerbare dimensie. Maar we moeten altijd flexibel blijven en ons blijven aanpassen aan nieuwe verwachtingen. Dat is weliswaar makkelijker gezegd dan gedaan, vervolgt hij, want mensen met een handicap van job doen veranderen vraagt enorm veel tijd en energie. Een dergelijke omschakeling valt moeilijk te realiseren zonder financiële steun van de overheid. Van onderaannemer tot partner Volgens Benoît Ceysens ligt de toekomst voor beschutte werkplaatsen in een mentaliteitswijziging. Ze moeten hun structuren herzien en het imago dat ze nog hebben bij traditionele bedrijven, afstoffen. Er heerst veel onwetendheid over onze capaciteiten. Terwijl we 80 beroepen met professionalisme uitoefenen, en in staat zijn om ons aan te passen, benadrukt hij. Hij is ervan overtuigd dat hun meerwaarde op termijn tot haar recht zal komen binnen wijkgebonden diensten. Ook al blijven er mogelijkheden voor industriële activiteiten die beantwoorden aan het profiel van een deel van de mensen met een handicap. Nos Pilifs is sterk overtuigd van die visie en doet veel inspanningen om voor zijn klanten een echte partner met meerwaarde te zijn. We mogen niet meer die onderaannemer zijn aan wie een bedrijf een beetje werk wil geven om ons een dienst te bewijzen. Econetwerken De laatste jaren is er bijvoorbeeld een goede relatie ontstaan met het bedrijf Solvay, de buur van de boerderij. De tuinmannen van Nos Pilifs zijn begonnen met een meer ecologisch beheer van het grote park van de chemiereus, en zijn opgeleid om daarbij alle veiligheidsregels van het bedrijf te respecteren. Sinds een jaar sorteert een van onze werknemers ook hun papier en karton. Bovendien levert Solvay ons de gebruikte frituurolie van zijn kantine, die wij hergebruiken als brandstof voor onze tuinmachines. Als wederdienst gaan wij hun piepschuimafval ophalen. Eens je elkaar kent, vertrouw je elkaar makkelijker taken toe. Want wij kunnen hen werknemers aanbieden die aan bepaalde noden beantwoorden. Zo brengen we een reeks commerciële en niet-commerciële uitwisselingen tot stand, met als resultaat zinvol werk dat bijdraagt tot de ontplooiing van onze jongens, stelt de directeur tevreden vast. De groeiende erkenning van Nos Pilifs blijkt ook uit de uitnodiging om deel te nemen aan Irisphère, een proefproject van een groep bedrijven rond ecologische netwerken. Ze streven daarmee naar een maximum aan onderlinge synergieën voor het beheer van afval- en energiestromen. Dat eco-industriële netwerk zit nog in de ontwerpfase, maar het doel van Benoît Ceysens is duidelijk: zijn teams overal waar mogelijk hun steentje laten bijdragen, van compostproductie tot de levering van broodjes. Een ander team heeft geeëxperimenteerd met een tijdelijke pop-up-winkel op de kerstmarkt op het Brouckèreplein in Brussel. Het was een gelegenheid om hun knowhow te tonen, maar ook om het publiek een beetje op te voeden, want als je deel uitmaakt van dat soort evenementen, vergeten mensen uiteindelijk dat ze te maken hebben met mensen met een handicap. Een normale onderneming Nos Pilifs werd 30 jaar geleden opgericht in Neder-Over- Heembeek, en stelt vandaag 170 mensen tewerk, waarvan 140 met een lichte handicap. Van bij het begin was het doel van Nos Pilifs hun integratie te bevorderen, via een breed gamma buurtdiensten die bruggen bouwen met de buitenwereld. Zo tonen ze dat de lagere rentabiliteit van een werknemer met een handicap gecompenseerd kan worden door activiteiten met een sociaal nut. Je moet niet naar ons komen uit liefdadigheid, benadrukt hun directeur, Benoît Ceysens. Voor hem moeten de werking en de kwaliteitseisen van een beschutte werkplaats zo veel mogelijk de standaarden van een normale onderneming benaderen, ondanks het specifieke karakter van de werknemers. Nos Pilifs kreeg in 2011 de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties, een bekroning voor initiatieven die een voorbeeldfunctie vervullen op het vlak van duurzame ontwikkeling. GENERATIES.BE

17 Komaf maken met het achterhaalde, stoffige imago van beschutte werkplaatsen, en tonen dat we volwaardige partners zijn. Benoît Ceysens, directeur van Ferme Nos Pilifs

18 TRIODOS-NIEUWS 18 Welvaart in plaats van groei De gastspreker op de Triodos Dag 2013 was Tim Jackson, auteur van Welvaart zonder groei. Zijn visie op een duurzame economie viel duidelijk in de smaak bij het publiek van een kleine deelnemers, die samen 20 jaar duurzaam bankieren in België vierden. De video van Jacksons boeiende uiteenzetting kunt u herbekijken op Vorig jaar ging in Béganne in Bretagne de bouw van een participatief windpark van start. Uniek aan het project is dat hoofdzakelijk bewoners uit de streek het financieren en leiden, een primeur in Frankrijk. Ongeveer particulieren investeerden erin via de projectvennootschap Bégawatts, en leverden zo een groot deel van het nodige kapitaal. Ook regionale overheden en organisaties investeerden mee. In het park in Béganne, bij Vannes, komen vier turbines, met een totaal vermogen van 8,2 MW. Die zullen voldoende groene stroom produceren voor het jaarlijkse verbruik van ongeveer gezinnen, wat overeenkomt met de bevolking van het kanton. De afwerking is voorzien voor april Triodos Bank heeft vanuit België een cofinanciering verleend voor de bouw van de windmolens. EERSTE PARTICIPATIEVE WINDPARK IN FRANKRIJK ALLE TRIODOS- LENINGEN ZIJN VOLKSLENINGEN Om meer spaargeld van de Belgen in te zetten voor de reële economie, heeft de federale regering thematische volksleningen gelanceerd. Het spaargeld dat daarmee wordt opgehaald, moet dienen om sociaal-economische of maatschappelijk verantwoorde projecten te financieren. Triodos Bank zal geen thematische volksleningen aanbieden, om een heel eenvoudige reden. Al sinds haar oprichting, in België 20 jaar geleden, is dat namelijk precies wat de bank doet: projecten met maatschappelijke meerwaarde financieren. Met alle middelen die klanten toevertrouwen aan de bank, financieren we activiteiten met een positieve impact op de samenleving en het milieu. Kortom, bij Triodos Bank zijn alle leningen volksleningen, en dat kan iedereen ook nagaan op onze website. Aan de volkslening is een fiscaal voordeel gekoppeld: voor de termijnrekeningen en kasbons die beantwoorden aan de criteria van de overheid, bedraagt de roerende voorheffing 15% in plaats van 25%. Triodos-klanten zullen echter geen nadeel ondervinden. De bank zal erover waken dat haar termijnrekeningen waarvoor de voorwaarden soepeler zijn zo concurrentieel mogelijk blijven. Voor meer info: of

19 19 FEITEN & CIJFERS 34,2% 100% Hernieuwbare energie. In de energiesector financiert Triodos Bank van bij het begin uitsluitend hernieuwbare energie, hoofdzakelijk wind- en zonne-energie. KREDIETEN VOOR GROENE ENERGIE 34,2% van de kredieten van Triodos Bank (op groepsniveau) gaan naar hernieuwbare energieprojecten (cijfer eind 2012). 1,3 MILJOEN GEZINNEN De hernieuwbare energieprojecten die Triodos Bank eind 2012 in heel Europa financierde, produceren voldoende groene stroom voor het jaarlijkse verbruik van 1,3 miljoen gezinnen. Dat komt overeen met een reductie van 2 miljoen ton CO 2 -uitstoot per jaar. GEZINNEN MET GROENE STROOM. Het aantal gezinnen dat kiest voor een groene stroomleverancier stijgt sterk.* 10,8% 01/01/ ,5% 01/12/2012 8,4% 01/12/2011 7,2% 01/12/2010 WALLONIË BIOMASSA WIND STOOKOLIE GAS 1% 2% 12% 16% 6% 7% 11% 13% STOOKOLIE ZON WIND KERNENERGIE 4,5% 01/01/2012 3% 01/01/2011 VLAANDEREN 15,3% 01/07/ ,4% 01/07/2012 4,6% 01/01/2010 BRUSSEL WATERKRACHT KERNENERGIE STEENKOOL 19% 22% 28% 14% 23% 25% WATERKRACHT GAS STEENKOOL Energiemix van de totale geïnstalleerde capaciteit in de EU. ** Sinds 2000 is het aandeel hernieuwbare energie in de totale energiemix in Europa gestaag gegroeid. Het aandeel van windenergie vervijfvoudigde bijvoorbeeld van 2,2% in 2000 tot 11,4% in ENERGIETRANSITIE Groene stroom zit in de lift, maar er is nog een lange weg te gaan in de transitie naar een koolstofarme economie. In de energiesector financiert Triodos Bank al meer dan 25 jaar uitsluitend hernieuwbare energie, om zo die transitie te stimuleren. * Als groene leverancier worden alle leveranciers beschouwd die in het laatste klassement van Greenpeace een score krijgen die hoger ligt dan 12/20. Greenpeace kijkt zowel naar de bestaande energiemix als naar investeringen in de toekomst. Meer info: Cijfers voor Vlaanderen zijn gebaseerd op de marktaandelen van de huishoudelijke afnemers van de VREG ( voor Brussel op de marktaandelen van residentiële leveringspunten van BRUGEL ( voor Wallonië op de marktaandelen van residentiële contracten van CWAPE ( ** Wind in power European statistics, rapport van The European Wind Energy Association, februari 2013 (

20 20 Gezondheidszorg voor iedereen Belgen gaan gratis naar de dokter in een wijkgezondheidscentrum. De toegankelijke, wijkgebonden aanpak van die centra wordt steeds populairder. Sinds 2000 is het aantal in ons land zo goed als verdubbeld. tekst Lisa Develtere foto s Lisa Develtere, Alexis Haulot, WGC De Kaai > Wijkgezondheidscentrum De Kaai in Gent, een van de 30 wijkgezondheidscentra die Triodos Bank financiert in België. Jan Depoortere, kredietspecialist Triodos Bank: We verlenen in totaal voor 13 miljoen euro kredieten aan wijkgezondheidscentra, voornamelijk voor vastgoed en opstartkosten. >

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

DUURZAAM ÉN BINNEN BUDGET

DUURZAAM ÉN BINNEN BUDGET Seminarie Duurzaam Gebouw DUURZAAM ÉN BINNEN BUDGET 16 december 2016 Financiering van duurzame projecten Motivering en criteria om de duurzaamheid te beoordelen François JACQUET Triodos Bank België DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Sparen Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u uw bankzaken regelt: via het

Nadere informatie

Spaarrekening. sparen en beleggen

Spaarrekening. sparen en beleggen Spaarrekening sparen en beleggen Sparen is ontzettend belangrijk U spaart voor een specifiek doel, een geplande aankoop, om geld achter de hand te hebben of Allemaal uitstekende redenen om te sparen. Logisch

Nadere informatie

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 Inhoud Wie spaart (niet)? 5 2 Hoe sparen we? 7 3 Waarom en waarvoor sparen we? 35 4 Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 2 Opzet van het onderzoek Sparen, of niet - maart 207 - Dit onderzoek zoomt in op

Nadere informatie

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen?

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? MeDirect Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? Goeiedag Bij MeDirect zijn wij ervan overtuigd dat iedereen

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

Serviceflats Invest (SFI) Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013

Serviceflats Invest (SFI) Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013 Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013 Peter Van Heukelom Algemeen directeur Eric Van Herzele Commercieel adviseur Oorsprong en Geschiedenis Vastgoedbevak:

Nadere informatie

eel multifunctionele bedrijven verkopen hun

eel multifunctionele bedrijven verkopen hun Vers voedsel Als je tussenhandel kunt voorkomen, blijft er meer voor de boer over. Dat is een argument voor korte ketens. Die vormen ook een antwoord op de toenemende vraag naar vers en ambachtelijke

Nadere informatie

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken 1 sur 5 23/12/2014 14:54 Tag Archives: Werken CULTUUR, SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP, WERKEN CREATIEF WERKEN: SMART 2014/06/23 LEAVE A COMMENT Wat doe je als je van je talent je beroep wil maken wanneer er nog

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve BEES Coop is een project voor een coöperatieve, participatieve en niet commerciële supermarkt. Het iniatief wordt gedragen door burgers die een

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor een minderjarige

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor een minderjarige Informatie & Advies: T +32 (0)2 548 28 51 E info@triodos.be Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Het Hinkelspel cvba Kenmerken Opgericht in 1982 Multistakeholder coöperatie > 2 miljoen euro omzet in 2013 > 70 vennoten We blijven

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Fondazione Diamante werkt rond de professionele en sociale integratie van mensen met een beperking.

Fondazione Diamante werkt rond de professionele en sociale integratie van mensen met een beperking. www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche DIAMANTE (CH) Opgericht in 1978 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging (CCS) Sociaal/Dienstverlener Lokaal (Canton Ticino) Sociaal http://www.f

Nadere informatie

Fundamental Analyser (Bron: Reuters)

Fundamental Analyser (Bron: Reuters) (Bron: Reuters) Deze informatie is afkomstig van derden in de zin van artikel 24.8 en 24.9 van de Algemene Voorwaarden van BinckBank en is dus niet afkomstig van BinckBank. Deze informatie is indicatief

Nadere informatie

1 AXA in België - november 2009 - www.axa.be. AXA in België

1 AXA in België - november 2009 - www.axa.be. AXA in België 1 AXA in België inhoud 1 wat doen we voor u? 3 2 een antwoord op maat 6 3 AXA anders bekeken 16 4 een verantwoorde onderneming 24 Alle cijfers in deze presentatie dateren van 31.12.2008 fotokrediet: Jacques

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. MINpunten 1 maximumscore 1 2 / 6 x 100 % = 33,3% 2 maximumscore 1 Voorbeeld van een juiste reden: Klantenbinding:

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

Het park van de sociale verhuurkantoren laten toenemen

Het park van de sociale verhuurkantoren laten toenemen Het park van de sociale verhuurkantoren laten toenemen Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid Verhogen van de huurplafonds voor verhuurders in sommige gemeenten Een sociaal verhuurkantoor

Nadere informatie

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen problemen schoolagenda gratis onderwijs schoolplicht inschrijving kleuterschool buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen Onderwijs In België zijn kinderen verplicht naar school te gaan van 6 tot 18

Nadere informatie

2011 NL BE UK ES DE Totaal Bank

2011 NL BE UK ES DE Totaal Bank Het waarmaken van de missie van Triodos Bank aan haar honderdduizenden klanten, van ondernemers tot individuele spaarders, is de verantwoordelijkheid van ons Europees netwerk van Triodos-vestigingen. Dit

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier januari-februari 2014 Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave FISCALE MAXIMA 2014 Elk

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Samen investeren in hernieuwbare energie Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Even opwarmen Wie kent Ecopower? Zijn er coöperanten? Zijn er klanten? 2 Overzicht 1. Ecopower 2. Coöperatief ondernemen 3. REScoop.eu

Nadere informatie

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect.

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect. Chocomelk van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! > Handel, uit respect. We slaan de brug tussen boeren uit Noord & Zuid! www.oww.be > Kiezen Kiezen voor nóg meer duurzaamheid Oxfam

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers In elke fase van uw leven en dat van uw onderneming komt u dagelijks grote,

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief

Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief Inhoudsopgave De parken van Rotterdam 3 Het Paviljoen Arts & Food 3 Het concept van Arts & Food 3 Beelden van het Paviljoen Arts & Food 4 Arts & Food,

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

1. Leg uit dat het sparen door gezinnen een voorbeeld is van ruilen in de tijd. 2. Leg uit waarom investeren door bedrijven als ruilen over de tijd beschouwd kan worden. 3. Wat is intertemporele substitutie?

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Deze brochure kan ook ondersteunend zijn voor iedereen die met het gezin in contact komt: maatschappelijk

Nadere informatie

Lening op afbetaling. kredieten

Lening op afbetaling. kredieten Lening op afbetaling kredieten Een krediet voor uw projecten, voor uw dromen Het kan al vanaf 1.250 EUR BNP Paribas Fortis vindt u altijd een Lening op afbetaling op maat van uw persoonlijke behoeften

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05)

RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05) Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05) In dit rapport ga ik de voornaamste Belgische

Nadere informatie

Drijfveren en noden van professionele groene stroom consumenten.

Drijfveren en noden van professionele groene stroom consumenten. Drijfveren en noden van professionele groene stroom consumenten. Een visie vanuit de industriële sector Alex Polfliet Zaakvoerder Zero Emission Solutions : facts and figures Gevestigd in Aalst Opgericht

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Hoe meer, hoe beter 2

Hoe meer, hoe beter 2 Sparen 2 Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid SIS-kaart dringende medische hulp handicap gezinsplanning mutualiteit medisch centrum apotheek ziekenhuis dokter van wacht Gezondheid Ik leef in België. Heb ik recht op gezondheidszorg? In België heeft

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Nationaal Groenfonds staat open voor innovatieve duurzame energieprojecten - N... (/) NEDERLANDSE VERENIGING DUURZAME ENERGIE NIEUWS

Nationaal Groenfonds staat open voor innovatieve duurzame energieprojecten - N... (/) NEDERLANDSE VERENIGING DUURZAME ENERGIE NIEUWS pagina 1 van 8 NEDERLANDSE VERENIGING DUURZAME ENERGIE (/) NIEUWS NATIONAAL GROENFONDS STAAT OPEN VOOR INNOVATIEVE DUURZAME ENERGIEPROJECTEN 9 november 2016 Van een bioenergiecentrale in Ede, die warm

Nadere informatie

Financiering woning Februari 2015

Financiering woning Februari 2015 Financiering woning Februari 2015 Profiel van het consumerpanel Bevraging van een consumerpanel van 600 personen via ivox november 2014 Selectie van het panel op basis van: concrete plannen om te (ver)bouwen

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

Cetelem Maestro kaart

Cetelem Maestro kaart Wij staan voor u klaar als u meer informatie nodig heeft. Hoe kunt u ons bereiken? op www.cetelem.be op het nummer 078 15 00 90 per fax op 02 508 48 85 per e-mail aan customer@cetelem.be per post naar

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om Windenergie als streekproduct: van dichtbij is beter. Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om de hoek, akkerbrood gebakken door bakker Wijnand van Loarnse tarwe: eerlijk en heerlijk!

Nadere informatie

PMV, uw gids in bedrijfsfinanciering. Waarborgen. De beste manier om uw bankier te overtuigen. Informatiebrochure voor ondernemers

PMV, uw gids in bedrijfsfinanciering. Waarborgen. De beste manier om uw bankier te overtuigen. Informatiebrochure voor ondernemers PMV, uw gids in bedrijfsfinanciering Waarborgen De beste manier om uw bankier te overtuigen Informatiebrochure voor ondernemers Als ondernemer stapt u voor de financiering van uw investeringen doorgaans

Nadere informatie

Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij?

Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij? Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij? 1 Inhoud Inleiding... 3 Sparen... 3 A. Waarom wel?... 3 B. Waarom niet?... 4 Beleggen... 4 A. Waarom wel?... 4 B. Waarom niet?... 5 Besluit:

Nadere informatie

.22. Hoe ziet een centrum eruit?

.22. Hoe ziet een centrum eruit? Hoe ziet een centrum eruit? Hoofdstuk 2 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je hoe een centrum eruitziet. Je leert ook hoe het komt dat sommige steden of plekken een centrum zijn geworden. Begrippen

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

7 stappen naar bredere toegankelijkheid van bewonersgroepen in Gent

7 stappen naar bredere toegankelijkheid van bewonersgroepen in Gent 7 stappen naar bredere toegankelijkheid van bewonersgroepen in Gent voorwoord Gent en zijn wijken zijn superdivers geworden. De stad is een microkosmos van zo n 160 verschillende nationaliteiten; allemaal

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

PITCHEN VOOR IMPACT. voor maatschappelijk ondernemers

PITCHEN VOOR IMPACT. voor maatschappelijk ondernemers PITCHEN VOOR IMPACT voor maatschappelijk ondernemers PITCHEN VOOR IMPACT Voor sociaal maatschappelijk ondernemers Ben jij een sociaal maatschappelijk ondernemer en heb je een rendabele business case? Dan

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft

Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft Hoe het begon Goedkeuring en ondertekening van het Burgemeestersconvenant op 24/11/2015 door het Gemeentebestuur van Nazareth Convenant

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor.

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor. Uw KBC-verzekeringsagent, altijd een stapje voor. We nemen uw verzekeringen serieus. Bij KBC vinden we verzekeringen voor particulieren en ondernemers zó belangrijk dat we er een apart netwerk voor hebben

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?'

'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?' 'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?' https://www.youtube.com/watch?v=ttbsiwy4jow Onze partners EcoNation referenties (1) RETAIL & VOEDING LOKALE BESTUREN

Nadere informatie