Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2006 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. woensdag 3 mei 2006 Alles bewaren? "The key point behind appraisal is that not everything can be kept forever. There are not sufficient resources to support such an approach, either in the storage and preservation of the records or in the resources required to make the records accessible either now or over time. This means at its most fundamental, appraisal is a risk management process based on known facts and reasonable expectations." Appraisal statement van de Australian Society of Archivist, Draft van 18 juli Pagina 1 van 30

2 0 Algemeen :-) 7379 Yesterday, today and tomorrow: a continuum of responsibility Sue McKemmish (Artikel) Stichting Archiefpublicaties, 's Gravenhage, In: Paradigma; Naar een nieuw paradigma in de archivistiek, SAP Jaarboek 1999, Stichting Archiefpublicaties, 's Gravenhage, Records continuum A continuum is something continuous of which no separate parts are discernible, a continuous series of elements passing into each other. A records continuum perspective can be contrasted with the life cycle model. The life cycle model argues that there are clearly definable stages in recordkeeping, and creates a sharp distinction between current and historical recordkeeping. The records continuum, on the other hand, has provided Australian records managers and archivists with a way of thinking about the integration of recordkeeping and archiving processes. The life cycle model sees records passing through stages until they eventually die, except for the chosen ones that are reincarnated as archives. A continuum-based approach suggests integrated time- space dimensions. Records are fixed in time and space from the moment of their creation, but recordkeeping regimes carry them forward and enable their use for multiple purposes by delivering them to people living in different times and spaces. Archiefbeheer; Archivistiek; Informatiebeheer; Levenscyclus; Verantwoordelijkheid. Pagina 2 van 30

3 1 Ontstaan 7388 GBA met open source niet meer ter discussie; GBA komt van 'community van geljkgestemde zielen Peter Mom (Artikel) Overheid Innovatief, nr 2 / 2006 GBA Langzaam, maar (naar het zich laat aanzien) zeker ontstaat bij ICTU een nieuw systeem voor opslag en aanwending van gegevens over de bevolking. De modernisering van de GBA, technisch vooral uitgevoerd door externen van firma s als Atos Origin, CapGemini, Deloitte en LogicaCMG, gebeurt principieel met open standaarden en zo mogelijk met opensource componenten. De stille omwenteling heeft al zijn uitwerking op andere onderdelen van het stelsel van basisregistraties, een der pijlers van de Andere Overheid. Andere overheid; Basisregistratie; Open source; Open standaard Wordt vervolgd: P-Direkt Peter Lievense (Bericht) Automatisering Gids van 31-mrt Systeemontwikkeling Pechtold gaat verder met P-Direkt, voorzichtig en met kleine stapjes. P-Direkt is zelfs al begonnen met de eerste dienstverlening: het beheert het decentrale systeem voor digitale personeelsdossiers en de zelfbedieningstool Emplaza, die in eerdere plannen nog bij het grof vuil zou worden gezet. Dat blijkt uit een stand-van-zaken brief van de minister aan de Kamer. P-dossier; Personeelsbeheer; Shared Service Centre. Pagina 3 van 30

4 2 Waarderen 7369 The archival appraisal of moving images; A RAMP study with guidelines Sam Cula (Publicatie) UNESCO, Parijs, p.; 30 cm.-(pgi-83/ws/l8) Appraisal As the exponential increase in the volume of contemporary records threatens to inundate the archival repositories of the world, appraisal and selection have become essential elements in the archival process. Despite the inarguable theoretical objections to selection advanced by Jenkinson (neither the historian nor the archivist should share in the creation of archives), the dual pressures of space and cost are forcing archivists to adopt at least some of the proposals of Schellenberg modern archives management, proposals in which appraisal and selection are deeply embedded. Appraisal remains, however, the most sensitive aspect of archives administration, with the archivist open to allegations of subjectivity, or the inherent prejudice of a bureaucrat, regarding records selected, and charges of incompetence, if not criminal complicity, regarding records destroyed. Decisions are made, nevertheless, even though the policies on which they are based are seldom precise or unequivocal. And if the policies were clear and consistent, it is doubtful whether they would be interpreted in the same way in another organization, in another country, or by the next generation of archivists. The uneasiness with which archivists now and selection of traditional government paper Film; Video. Rapport op de site van de Unesco (PDF) ~ Gemeentelijke selectielijst Peter Diebels (Artikel) Archievenblad, Jaargang 110, nummer 3, april 2006 Selectielijst Exact 22 jaar na de vaststelling van de gemeentelijke vernietigingslijst op 20 december 1983 en na een voortraject van ruim dertien jaar is - eindelijk - de gemeentelijke selectielijst van kracht geworden. De lijst, die in feite al in 1998 gereed was en de afgelopen jaren al in de praktijk werd gehanteerd, kan nu officieel door alle Nederlandse gemeenten de komende twintig jaar officieel toegepast gaan worden. Een artikel over de totstandkoming, vorm en inhoud van de selectielijst. Vernietiging; Waarderen. De lijst op internet ~ 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 7380 ' Beschikking geen aanslag. Navordering toegestaan na systeemfout? <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) 14-apr-2006 / Hoge Raad, LJN: AT7225, Hoge Raad, Verwerking van gegevens Uitspraak van de Hoge Raad in een zaak over een navorderingsaanslag in het successierecht, die is opgelegd nadat Pagina 4 van 30

5 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid de belastingdienst eerder mede vanwege een fout in een computersysteem tot twee maal toe ten onrechte een 'beschikking geen aanslag' had doen uitgaan. De staatssecretaris beriep zich in cassatie op eerdere rechtspraak van de Hoge Raad, waarin na vergissingen van de belastingdienst toch navordering was toegestaan; onder meer in gevallen van te lage aanslagen als gevolg van een schrijf-, reken-, overname-, of intoetsfout, waarbij het voor de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar was dat bij de totstandkoming van de aanslag een fout was gemaakt. De Hoge Raad oordeelt echter dat de wetsbepaling dat een feit, dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, geen grond voor navordering kan opleveren, door het hof juist is toegepast. De jurisprudentie waarop de staatssecretaris zich beroept, geldt niet in geval van fouten die het gevolg zijn van een onjuiste gegevensverwerking (door personen of automatiseringssystemen) welke voortvloeit uit een bepaalde werkwijze waarvoor binnen de belastingdienst gekozen is. Daaronder is ook te begrijpen het in plaats van een aanslagbiljet doen uitgaan van een 'beschikking geen aanslag' ten gevolge van een aan de inspecteur bekende systeemfout in het gebruikte automatiseringssysteem, terwijl geen toereikende maatregelen zijn getroffen tot herstel of om de gevolgen ervan te vermijden. Dan moet de belastinginspecteur worden geacht de gevolgen van die werkwijze voor zijn rekening te hebben willen nemen. Uit de door het hof vastgestelde feiten volgt dat zo'n geval zich hier voordoet. Betrouwbaarheid; Juistheid; Verstoring. Samenvatting ~ 89c760a515a8df62f4d175fb81b52ca Uitspraak Hoge Raad ~ Geen wet, geen dossier; Zorgverleners en ict-leveranciers in de zorg werken nauwelijks samen Paulien Bakker (Bericht) Computable van 14-apr Patiëntendossier De vertraging voor het zorgproject Elektronische Patiëntendossiers loopt verder uit. Een wet die de uitwisseling van gegevens mogelijk moet maken, is nog steeds niet ingediend. Uitwisselbaarheid Hoge Raad tikt fiscus op vingers <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Trouw van 15-apr Betrouwbaarheid Een bedrag van bijna euro opstrijken en geen cent belasting hoeven betalen. Een fout bij de invoer van gegevens door de belastingontvanger wordt gezien als ambtelijk verzuim. De gemaakte fout was het gevolg van onjuiste gegevensverwerking welke voortvloeit uit een zelfgekozen werkwijze binnen de Belastingdienst. Gegevensverwerking; Procedure. Pagina 5 van 30

6 3.1 Bewaken kosten 7363 Wel de lasten niet de lusten; ICTAL te licht voor administratieve lastenverlichting Peter Lievense (Artikel) Automatisering Gids van 31-mrt Administratieve lastenverlichting ICTAL had de wind niet mee en levert bij afscheid dan ook componenten voor een infrastructuur op in verschillende stadia van rijpheid. En nu moeten ze nog gebruikt gaan worden. Andere overheid; BBR; Eenmalige gegevensverstrekking; EGS; Kosten; Overheidstransactiepoort. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 7382 Anoniem communiceren: van drukpers tot weblog.; Een onderzoek naar de grondrechtelijke bescherming van anonieme openbare communicatie Anton Ekker (Proefschrift) Anton Ekker, 2006, Amsterdam, Van deze uitgave verschijnt een handelseditie onder ISBN Anonieme communicatie Het moderne communicatieproces kenmerkt zich in toenemende mate door de aanwezigheid van registratie en controle. Vanuit juridisch perspectief leidt deze ontwikkeling tot uiteenlopende vraagstukken rondom de identificeerbaarheid en anonimiteit van communicerende burgers. Anton Ekker behandelt in zijn proefschrift een aantal van deze vraagstukken: hoe is anonieme communicatie in het Nederlandse recht gereguleerd, wat zijn de constitutionele grondslagen voor de bescherming van anonieme openbare communicatie, en dient in Nederland bij openbare communicatie een recht op anonimiteit te worden aanvaard? Ekker concludeert dat rondom anonieme communicatie in de informatiesamenleving zwaarwegende maatschappelijke en grondrechtelijke belangen spelen die vragen om een rechtsinstituut dat het communicerende individu in beginsel de keuze geeft om anoniem te blijven, en dat een kader schept om zijn belang bij anonimiteit af te wegen tegen andere publieke en private belangen. De wetgever dient volgens Ekker een meer samenhangende visie te ontwikkelen op de betekenis van anonieme communicatie in de informatiesamenleving en de wijze waarop anonimiteit gereguleerd dient te worden. De huidige regelgeving is te versnipperd en techniekafhankelijk geformuleerd. Bijzondere aandacht zou moeten uitgaan naar de civielrechtelijke verstrekking van identificerende gegevens door telecom- en internetproviders. Zo dient er een wettelijke regeling tot stand te worden gebracht die de beoordeling van verzoeken tot identificatie opdraagt aan een onafhankelijke rechterlijke instantie en die de online-tussenpersoon vrijwaart van aansprakelijkheid indien hij voldoet aan een bevoegd gegeven bevel tot verstrekking van identificerende gegevens. Privacy; Verkeersgegevens. Metadata site UVA ~ Proefschrift op internet ~ Bescherming privacy op de tocht; Wet Bevoegdheden Vorderen Gegevens Paul Wiemans (Artikel) Informatie professional, /2006 Pagina 6 van 30

7 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Privacy Op 1 januari is de Wet Bevoegdheden Vorderen Gegevens in werking getreden. Justitiële autoriteiten krijgen daardoor vergaande bevoegdheden om bij bedrijven en instellingen gegevens te vorderen. Die bedreigen de privacy van de bibliotheekbezoeker, maar daat kunnen goede redenen voor zijn. Over het het evenwicht tussen privacy en opsporingsbelang. Wat staat er in de nieuwe wet, waarom en met welke soort vorderingen kan een bibliotheek te maken krijgen? Beschikbaarstellen; Bewaarbelang; Opsporing; Strafrecht; Strafvordering ' Beschikking geen aanslag. Navordering toegestaan na systeemfout? <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) 14-apr-2006 / Hoge Raad, LJN: AT7225, Hoge Raad, Verwerking van gegevens Uitspraak van de Hoge Raad in een zaak over een navorderingsaanslag in het successierecht, die is opgelegd nadat de belastingdienst eerder mede vanwege een fout in een computersysteem tot twee maal toe ten onrechte een 'beschikking geen aanslag' had doen uitgaan. De staatssecretaris beriep zich in cassatie op eerdere rechtspraak van de Hoge Raad, waarin na vergissingen van de belastingdienst toch navordering was toegestaan; onder meer in gevallen van te lage aanslagen als gevolg van een schrijf-, reken-, overname-, of intoetsfout, waarbij het voor de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar was dat bij de totstandkoming van de aanslag een fout was gemaakt. De Hoge Raad oordeelt echter dat de wetsbepaling dat een feit, dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, geen grond voor navordering kan opleveren, door het hof juist is toegepast. De jurisprudentie waarop de staatssecretaris zich beroept, geldt niet in geval van fouten die het gevolg zijn van een onjuiste gegevensverwerking (door personen of automatiseringssystemen) welke voortvloeit uit een bepaalde werkwijze waarvoor binnen de belastingdienst gekozen is. Daaronder is ook te begrijpen het in plaats van een aanslagbiljet doen uitgaan van een 'beschikking geen aanslag' ten gevolge van een aan de inspecteur bekende systeemfout in het gebruikte automatiseringssysteem, terwijl geen toereikende maatregelen zijn getroffen tot herstel of om de gevolgen ervan te vermijden. Dan moet de belastinginspecteur worden geacht de gevolgen van die werkwijze voor zijn rekening te hebben willen nemen. Uit de door het hof vastgestelde feiten volgt dat zo'n geval zich hier voordoet. Betrouwbaarheid; Juistheid; Verstoring. Samenvatting ~ 89c760a515a8df62f4d175fb81b52ca Uitspraak Hoge Raad ~ Bibliotheek en privacy; Handreiking voor het omgaan met persoonsgegevens van gebruikers <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) Vereniging van Openbare Bibliotheken in samenwerking met de FOBID Juridische Commissie (FJC), Privacy Overzicht van rechten en plichten waar de bibliotheek en haar gebruikers rekening moeten houden. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft hiervoor het algemene toetsingskader. Pagina 7 van 30

8 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Centraal staan twee vragen: - wat mag de bibliotheek wel en wat mag ze niet met persoonsgegevens van haar gebruikers? - hoe kan de bibliotheek omgaan met vragen van politie en justitie? Deze handreiking biedt enkele aanknopingspunten voor de praktijk. Bezoekersregistratie; Persoonsgegeven. Brochure op de site bibliotheek.nl ~ Site debibliotheken.nl ~ Bibliotheekwereld ongerust over ruimere politiebevoegdheden <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) IP Online Nieuws van 27-apr Privacy De nieuwe Wet bevoegdheden vorderen gegevens heeft ook gevolgen voor bibliotheken. De Vereniging Openbare Bibliotheken heeft daarom een handreiking gemaakt. Bezoekersregistratie; Slepnetzfahndung. Bericht bij IP Online ~ SIte VOB ~ Gemeentelijke selectielijst Peter Diebels (Artikel) Archievenblad, Jaargang 110, nummer 3, april 2006 Selectielijst Exact 22 jaar na de vaststelling van de gemeentelijke vernietigingslijst op 20 december 1983 en na een voortraject van ruim dertien jaar is - eindelijk - de gemeentelijke selectielijst van kracht geworden. De lijst, die in feite al in 1998 gereed was en de afgelopen jaren al in de praktijk werd gehanteerd, kan nu officieel door alle Nederlandse gemeenten de komende twintig jaar officieel toegepast gaan worden. Een artikel over de totstandkoming, vorm en inhoud van de selectielijst. Vernietiging; Waarderen. De lijst op internet ~ Pagina 8 van 30

9 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 7376 Hoge Raad tikt fiscus op vingers <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Trouw van 15-apr Betrouwbaarheid Een bedrag van bijna euro opstrijken en geen cent belasting hoeven betalen. Een fout bij de invoer van gegevens door de belastingontvanger wordt gezien als ambtelijk verzuim. De gemaakte fout was het gevolg van onjuiste gegevensverwerking welke voortvloeit uit een zelfgekozen werkwijze binnen de Belastingdienst. Gegevensverwerking; Procedure ICTAL ontbeerde bestuurlijke regie; Constateringen bij het stoppen van het programma Marco van der Hoeven (Interview) Overheid Innovatief, nr 2 / 2006 Administratieve lastenverlichting Het programma ICTAL is van start gegaan met hoge ambities op het gebied van lastenverlichting. Onderweg bleek het nodig die bij te stellen tot meer haalbare doelstellingen. Nu het programma afloopt kijkt programmamanager Wouter van Haaften terug op een traject, waarin eerst teveel geloof werd gehecht aan de techniek en later verschillende partijen moeilijk het juiste momentum konden vinden. Programma Identiteitsmanagement maar beperkt bruikbaar Rob van der Staaij (Artikel) Automatisering Gids van 14-apr Identiteitsbeheer Identiteitsmanagement kan een effectief hulpmiddel zijn bij het nakomen van wetten en regels, bijvoorbeeld de SarbanesOxley-wet. De precieze relatie tussen wet en regelgeving en identiteitsmanagement is echter niet altijd duidelijk. Niet alle diensten zijn bruikbaar bij het inrichten van een veilige toegang tot applicaties en gegevens. Een selectie. 1. sterke authenticatie; Sterke authenticatie biedt een instrument om gebruikers te dwingen om naast een wachtwoord nog iets te verschaffen om toegang te krijgen tot een systeem, bijvoorbeeld een token of een vingerafdruk. 2. provisioning; Dit is het, meestal op centrale wijze, toekennen, wijzigen en intrekken van autorisaties. 3. role-based management; Dit is het beheren van businessrollen en de autorisaties die hieraan zijn gekoppeld. Een businessrol is een verzameling activiteiten die is samengesteld op basis van organisatie- structuren. bedrijfsprocessen of een bepaald beleid. 4. audit en rapportage. Dit is tenslotte het op onafhankelijke wijze nagaan en vastleggen van de effectiviteit van controlemaatregelen die tegen risico s zijn genomen in dit geval de risico s met betrekking tot het voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. Pagina 9 van 30

10 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Authentificatie; Autorisatie; Compliance; Provisioning; Regulatory compliance; Role-based management Meer grip op informatie; Rekenkamer mild over it-governance ministeries EZ en SZW Sytse van der Schaaf (Bericht) Computable van 7-apr Informatiebeheer De ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben het bestuur en beheer van de informatievoorziening en de it-functie binnen hun departementen goed op orde. Het toezicht en verantwoording laten nog wel te wensen over. Toezicht; Verantwoording Patriot Act: spanningsveld tussen veiligheid en vrijheid Ronald de Nijs (Interview) Informatie professional, /2006 Privacy Met de verlenging van de Patriot Act tot en met 2009 hebben we de belangrijkste veranderingen er niet door gekregen. Maar voor bibliotheken is er wel wat verbeterd. Interview met Patrice McDermott van de American Library Association. Opsporing Privacywetgeving hindert automatisering sociale keten Pieter van den Brand (Artikel) Overheid Innovatief, nr 2 / 2006 Privacy Bedrij[sverzamelgebouwen, een digitaal klantdossier en omgekeerde intake de partners in de keten van werk en inkomen doen er alles aan de veelbezongen wens van één geïntegreerd loket te realiseren. Met de nodige gebreken. Vanwege de privacy is het vooralsnog niet toegestaan elkaars applicaties op één machine te ontsluiten. 'Je krijgt zo het idee dat ICTeen doel op zich is.' ICT; Instrument Raamwerk voor risicobeheer; Voldoen aan regelgeving biedt kansen tot optimalisatie bedrijfsvoering Peter Barnes (Artikel) Computable van 21-apr Compliance Een nachtmerrie is te veel gezegd, maar een voortdurende bron van zorg en aandacht is het wel: de risico s en (overheids)voorschriften waarmee bedrijven steeds meer geconfronteerd worden. Regelgeving; Verantwoordelijkheid; Wetgeving. Pagina 10 van 30

11 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Enterpirse Risk Management (ERM) Integrated Framework (COSO II) ~ Onderzoek profijt van Sarbanes-Oxley ~ Rapportage vermissing strafdossier A. Khan bij de rechterlijke macht in Amsterdam <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Rapport) Rijkarchiefinspectie, Vernietiging Beschrijving van de bevindingen van de Rijksarchiefinspectie van een onderzoek naar de verblijfplaats van het strafdossier in de zaak Khan. In september 2005 heeft de Rijksarchiefinspectie, naar aanleiding van berichten in de pers, een incidentinspectie ingesteld naar de vermissing van het strafdossier van de Pakistaanse atoomgeleerde A. Khan bij de rechterlijke macht in Amsterdam. Doel hiervan was om vast te stellen in hoeverre hier structurele gebreken (met kans op herhaling) in het archiefbeheer aan de orde waren. Wij hebben daarbij uitsluitend gekeken in hoeverre het beheer van het betrokken dossier heeft plaatsgevonden conform de eisen van de geldende archiefwetgeving. Het rapport beschrijft de achtergronden van de vermissing en de mogelijke verklaringen daarvoor. Ook biedt het rapport aanbevelingen ter verbetering van het archiefbeheer van strafdossiers. Archiefbeheer; BSD; Selectiebeslissing. Informatie bij de Rijksarchiefinspectie ~ Rapport op de site van de Rijksarchiefinspectie ~ Site erfgoedinspectie ~ Recht op anoniem internet Maurice Swirc (Column) Binnenlands Bestuur van 17-apr Anonieme communicatie Ieder individu heeft het recht om zijn mening anoniem op internet te uiten. Het huidige kabinet gaat veel te ver bij het inperken van dat recht. Dat stelt jurist Anton Ekker in het proefschrift waar hij vorige week op promoveerde. Er zijn vast veel mensen die zeggen dat ze geen probleem hebben met de vergaande inbreuken op grondrechten door de overheid. Ik ben er echter van overtuigd dat uiteindelijk ieder mens - als het erop aankomt - een privacyfundamentalist is. Dat zit in onze aard. ' Privacy Substitutie door digitalisering Jacqueline Slats (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 60, april 2006, nr 4 Pagina 11 van 30

12 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Vervanging In een eerder artikel in Od werd gesteld dat aanvragers voor substitutie van blijvend te bewaren achiefbescheiden naar digitale dragers aan het lijntje worden gehouden. 'Verzoeken tot substitutie kunnen in principe wel worden gedaan, maar de kans dat deze makkeljjk worden gehonoreerd is erg klein', zo heette het (Od, februari 2006). Maar is dat ook zo? Een reactie. Machtiging; Substitutie Werken aan een uniforme informatiehuishouding; 'Zonder afstemming stort de zaak krakend in elkaar <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 14-apr Uitwisselbaarheid D e elektronische informatiehuishouding van de verschillende overheden moet op elkaar afgestemd worden. Als er niets gebeurt ontstaat er een chaos Afstemmen; Standaard De zaak; Over internet en openbaarheid Yvonne Bos-Rops (Column) Archievenblad, Jaargang 110, nummer 3, april 2006 Ethiek Het is niet handig toegangen op niet-openbare archieven op internet te zetten. Vooral niet als daarin persoonsnamen in voorkomen. Het past de archivaris niet om er vanuit te gaan dat hij wel weet wat goed is voor zijn onderzoekers. Gedragscode; Privacy; Waarden. 3.3 Fysiek beheer 7402 Numeriek archiveren: efficient of dubbel werk Jacqueline Schuurman Hess (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 60, april 2006, nr 4 Numerieke ordening Over de voor- en nadelen van het numeriek archiveren. Ordening; Voorselectie PDF/A worldwide collaboration to preserve electronic documents Susan Sullivan (Artikel) ISO Focus, March 2006 Pagina 12 van 30

13 3.3 Fysiek beheer PDF/A The PDF/A-1 (ISO :2005) standard is based on Adobe s PDF Reference 1.4, and specifies how to use a subset of PDF components to develop software that creates, renders and otherwise processes a fiavour of PDF that is more suitable for archival preservation than traditional PDF. It aims to preserve the static visual appearance of electronic documents over time and to support future access and future migration needs by providing frameworks for: (1) embedding metadata about electronic documents, and (2) defining the logical structure and semantic properties of electronic documents. - PDF/X for pre-press data exchange; - PDF/E for engineering, architectural and GIS documents; - PDF/UA for handicapped accessibility. Bestandsformaat; ISO :2005; PDF; PDF/E; PDF/UA; PDF/X Strijd over opslagstandaard Jan Libbenga (Bericht) Automatisering Gids van 28-apr Bestandsformaat Er is een hevige strijd uitgebroken over de vraag wie straks het zogenoemde open document formaat mag gaan voeren. Wordt dat Microsoft met Open XML, of de kersverse Open Document Format Alliance (ODFAlliance), die al 138 leden in dertig landen claimt? ODF; Open Document Format for Office Applications; Open standaard; Open XML; Opslagformaat; Standaard. OASIS - Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) TC ~ OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards ~ - opendocumentv1.0 ODF Alliance ~ Op mijn site ~ Over openxml ~ Wikipedia 'Open document' ~ ' Uitdaging zit m niet in de techniek maar in de omvang ; Digitaliseren en toegankelijk maken van 180 jaar Kamerstukken Paulus Eras (Artikel) Overheid Innovatief, nr 2 / 2006 Digitalisering Met het digitaliseren van de complete Handelingen over de periode wil het parlement zijn geschiedenis conserveren en toegankelijk maken. De uitdaging die dit digitaliseringsproject van historisch materiaal stelt, zit m niet in de techniek maar in de omvang: 2,3 miljoen pagina s tekst digitaliseren en van elke pagina zeven bestanden Pagina 13 van 30

14 3.3 Fysiek beheer aanmaken. Digitaliseren; Imaging; Standaard. 3.4 Integratie 7364 OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Website) OASIS, Billerica, MA, OASIS OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) is a not-for-profit, international consortium that drives the development, convergence, and adoption of e-business standards. The consortium produces more Web services standards than any other organization along with standards for security, e-business, and standardization efforts in the public sector and for application-specific markets. Founded in 1993, OASIS has more than 5,000 participants representing over 600 organizations and individual members in 100 countries Erkend lichaam; ODF; Organization for the advancement of structured information standards; SGML; Standaardenorganisatie; UDDI. Website OASIS ~ Standaardisering zorg-ictheeft nog lange weg te gaan Thijs Doorenbosch (Artikel) Automatisering Gids van 14-apr Standaard Zo n 80 procent van de processen in de zorgverlening zijn wereldwijd identiek. Toch laten instellingen hun softwareleveranciers steeds weer opnieuw uitvinden hoe de verschillende ICTsystemen het zorgproces moeten ondersteunen. Dat maakt ICT in de zorg duur en vormt ook obstakels voor samenwerking tussen instellingen. Integrating the Healthcare Enterprise (IHE), een internationale organisatie van gebruikers en leveranciers, werkt aan oplossingen. Patiëntendossier; Proces XML alom aanwezig; Ontwikkelaars kunnen niet meer zonder Willem Koppenol (Artikel) Computable van 7-apr XML Het gebruik van XML is net als het gebruik van objecten niet meer weg te denken in moderne softwareontwikkelplatformen. Ontwikkelaars komen XML tegenwoordig in vele verschijningsvormen tegen. Standaard; XML Schema; XSL. Pagina 14 van 30

15 3.5 Documentatie 7373 Van Short Code tot C# René Rippen (Artikel) Computable van 7-apr Programmeertaal Programmeren is een kunst en een kunde die computerhardware tot leven brengt. Hoe goed de hacker ook is, zonder programmeertaal is hij nergens. Daarom mag een overzicht van die talen in een dossier over programmeren niet ontbreken. Van Short Code tot C#: alle grote talen uit zestig jaar historie. Bug; COBOL; FORTRAN; Lisp; Pascal; Programmeren. 3.6 Beschikbaarstellen 7384 Digitalisering bestemmings plannen schiet niet op Jaco Boer (Artikel) Binnenlands Bestuur van 14-apr Bestemmingsplan Vanaf 2007 moeten alle nieuwe bestemmingsplannen digitaal bekeken en uitgewisseld kunnen worden. Toch heeft nog maar een fractie van de gemeenten ervaring met klikbare plankaarten. Beschikbaarheid; Digitaliseren; Plankaart Gebruikers zoekmachines hebben steeds minder geduld <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) IP Online Nieuws van 13-apr Zoekmachine Het overgrote deel van alle zoekmachinegebruikers komt niet verder dan de eerste drie pagina's met zoekresultaten. Dat blijkt uit onderzoek van Jupiter Research in opdracht van iprospect. Beschikbaarheid; Betrouwbaarheid; Vindbaarheid; Zoeken Geesteswetenschappen vragen om alternatieven; Citatie-indexen Marten Hofstede (Artikel) Informatie professional, /2006 Citatie-index De bestaande citatie-indexen zijn voor de doeleinden waarvoor ze dienen minder geschikt in de humaniora dan in de natuur-, de exacte en de biomedische wetenschappen. Van verschillende kanten worden pogingen gedaan om hier iets aan te doen. Marten Hofstede zag in de overstap van de Leidse adjunct-bibliothecaris Janus Linmans naar het bibliometrisch onderzoek aanleiding, het probleem nog eens onder de loep te nemen en alternatieven te bekijken die de geesteswetenschappen ten dienste kunnen staan. Index. Pagina 15 van 30

16 3.6 Beschikbaarstellen Weblog Marten Hofstede ~ Weblog Marten Hofstede (addendum) ~ iprosoect Search Enciine User Behavior Study <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) iprospect, april 2006 Zoekmachine Over het gebruik van zoekmachines: 1 It s vital for search engine marketers to ensure that their websites are found on the first page of search resuits, or at a minimum within the first three pages of search resuits, in order to be found by search engine users. Only 10% dick on resuits beyond the third page. 62% of search engine users dick on resuits within the first page of search resuits and 41% of those who continue search when not finding what they are looking for change their search term and/or search engine after reviewing the resuits on the first page of search resuits. A full 90% of users dick on results within the first three pages, and 88% change search term and/or search engine within the first three pages of results. The trend over the last four years is toward more users clicking on results on the first through third pages, and less users clicking on results contained on pages beyond the third page. Top search engifle rankings are increasing in their importance to marketers. 2. Search engine user confidence has increased over the iast four years, as has the use of ionger keyword searches. 82% of search engine users report that they re-launch an unsuccessful query using the same search engine, but using more keywords. This same figure was just 68% in This means that marketers need to expand their keyword targeting by thoroughly examining their log file data, and (within paid search campaigns in particular) through the use of Google s "broad match" and Yahoo! s "advanced match" functionality in order to be found on these "long tail" search terms. "Negative match" or "exclusions" functionality should be prudently used to filter out unqualified responses generated through the use of broad matching 3. Search engine resuits continue to impart brand equity on those companies that appear at the top of search resuits. 36% of search engine users report that they believe that companies whose websites appear at the top of the search results are leaders in their field. This belief has increased slightly over the last four years (33% in 2002). Surprisingly 40% of users years old associate top search results to company prominence. Traditional and brand marketers need to become involved in the initiatives that their colleagues on the search engine marketing side are undertaking, as those efforts are apparently helping to achieve branding goals. Beschikbaarheid; Betrouwbaarheid; Vindbaarheid; Zoeken. Publicatie op internet ~ Jongeren controleren informatie op internet nauwelijks <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) IP Online Nieuws van 18-apr Betrouwbaarheid Scholieren gebruiken massaal internet voor een schoolopdracht, maar de meesten geloven alles wat ze Pagina 16 van 30

17 3.6 Beschikbaarstellen tegenkomen. Een bibliotheek bezoeken is er niet meer bij. [en een archief al helemaal niet] Controleerbaarheid; Gebruik; Onderzoek. Bericht bij IP Online ~ National Archives audit finds many records wrongly yanked; Agencies reclassified, removed tens of thousands of files, according to report. Rebecca Car (Bericht) Statesman.dom van 27-apr Herrubriceren Federal agencies removed 25,315 documents - three times more than previously reported - from the open shelves of the National Archives in a secret effort to hide national security information, an audit released Wednesday found. Derubriceren; Rubriceren. Bericht op internet ~ 7400 National Archives Says Records Were Wrongly Classified Scott Shane (Bericht) New York Times van 26-apr Herrubriceren An audit by the National Archives of more than 25,000 historical documents withdrawn from public access since 1999 found that more than a third did not contain sensitive information justifying classification, archives officials announced Wednesday. Derubriceren; Rubriceren. Bericht op internet ~ 3.7 Beveiliging 7386 Hans Brinker Nico Visscher (Tekening of spotprent) Binnenlands Bestuur van 14-apr Beveiliging Lekkende overheidsinformatie Pagina 17 van 30

18 3.7 Beveiliging Verstoring Lifting the lid off identity theft and transaction fraud; An Experian white paper <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) 8-mrt-2002 / Experian, Nottingham, Fraude Bin raiding (known as dumpster diving in the US) is the process of obtaining financial and other personal information from dustbins in order to commit transaction and identity fraud. Typically, bin raiders look for discarded credit and debit card transaction receipts, bank statements, utility bills and other personal correspondence that can be used as proof of identity or address. Bin raiding has received considerable media coverage in the United States where it has been identified as a real risk to consumers and a lucrative financial opportunity for fraudsters. Media awareness of the issue in the US has resulted in a significant change in consumer attitudes towards discarding personal information over recent years. Personal information is now rarely discarded by US consumers and home shredders are the rule rather than exception. In the UK, however, the phenomenon of bin raiding has gone largely unreported and unnoticed but our evidence suggests that it is now well established this side of the Atlantic. During January 2002, Experian conducted a survey among refuse collection services in local authorities to see whether they were aware of bin raiding as an issue. We approached those directly responsible for refuse collection at mainly urban local authorities, although some rural local authorities were questioned to maintain balance. Of the seventy-one local authorities included in the survey, fifty-three (76%) said that bin raiding occurred in their area. When asked whether this was a problem that had got noticeably worse in recent times, fifty-seven (80%) answered that it had. Bin raiding; Dumpster diving; Identiteitsdiefstal. Bericht bij Trouw (De suggestie van de Telegraaf is overgenomen) ~ Voorpagina Telegraaf (Hier wordt de suggestie gedaan dat Bureau Hoffman onlangs dit onderzoek heeft gedaan) ~ Waarschuwing op de site van Bureau Hoffmann Bedrijfsrecherce (Hier wordt duidelijk dat het gaat om een onderzoek door Experian) ~ Website Experian (hier is het onderzoek te vinden) ~ NSA and the Dangers of Documents Gene Koprowski (Artikel) EContent i, april issue Beveiliging The National Security Agency (NSA) -charged with protecting U.S. government information systems and producing foreign signals intelligence information - recently released guidance to help other federal agencies contain digital content problems like these. In particular, the NSA warns of the dangers of documents made available online in Adobe PDF or Microsoft Word formats. But experts at document management companies like San Francisco-based Workshare Technology, Inc., are skeptical that the technical guidance provided by the NSA, instructing federal agencies on how to redact or edit PDF and Word documents, will be effective. Inlichtingendiensten; Verstoring. Pagina 18 van 30

19 3.7 Beveiliging Site NSA ~ Tekst op internet ~ Pagina 19 van 30

20 4.1 Duurzaamheid 7378 PDF/A worldwide collaboration to preserve electronic documents Susan Sullivan (Artikel) ISO Focus, March 2006 PDF/A The PDF/A-1 (ISO :2005) standard is based on Adobe s PDF Reference 1.4, and specifies how to use a subset of PDF components to develop software that creates, renders and otherwise processes a fiavour of PDF that is more suitable for archival preservation than traditional PDF. It aims to preserve the static visual appearance of electronic documents over time and to support future access and future migration needs by providing frameworks for: (1) embedding metadata about electronic documents, and (2) defining the logical structure and semantic properties of electronic documents. - PDF/X for pre-press data exchange; - PDF/E for engineering, architectural and GIS documents; - PDF/UA for handicapped accessibility. Bestandsformaat; ISO :2005; PDF; PDF/E; PDF/UA; PDF/X Strijd over opslagstandaard Jan Libbenga (Bericht) Automatisering Gids van 28-apr Bestandsformaat Er is een hevige strijd uitgebroken over de vraag wie straks het zogenoemde open document formaat mag gaan voeren. Wordt dat Microsoft met Open XML, of de kersverse Open Document Format Alliance (ODFAlliance), die al 138 leden in dertig landen claimt? ODF; Open Document Format for Office Applications; Open standaard; Open XML; Opslagformaat; Standaard. OASIS - Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) TC ~ OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards ~ - opendocumentv1.0 ODF Alliance ~ Op mijn site ~ Over openxml ~ Wikipedia 'Open document' ~ Pagina 20 van 30

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Hoe publiek is uw privacy?

Hoe publiek is uw privacy? Hoe publiek is uw privacy? Mireille Hildebrandt Hoogleraar Smart Environments, Data Protection and the Rule of Law 2 New York Times, 25 th March 2013 3 What You Didn t Post, Facebook May Still Know By

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

openelectronic Health Record

openelectronic Health Record openehr openelectronic Health Record Kwaliteitsverbetering door standaardisatie Martin van der Meer woensdag 17 november 2010 1 Agenda Huidige stand van zaken? Wat moet er gebeuren? openehr architectuur

Nadere informatie

DIGITAL FOREVER. Digital Assets at risk

DIGITAL FOREVER. Digital Assets at risk DIGITAL FOREVER Digital Assets at risk 1 DR G.J. VAN BUSSEL Archivaris, Bedrijfskundige, Bestuurlijk Informatiekundige Lector Digital Archiving & Compliance (HvA) Strategisch Beleidsadviseur College van

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Van Gent naar OSLO en

Van Gent naar OSLO en Van Gent naar OSLO en terug @bartrosseau Apps For Ghent 2011, 2012, 2013 Toenemende complexiteit van data, metadata, standaarden, -> ifv herbruikbaarheid Open Data en Standaarden Open data: Vragen standaarden

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

en DMS koppelvlak Utrecht, 14 april 2011

en DMS koppelvlak Utrecht, 14 april 2011 Zaaksysteem koppelvlak en DMS koppelvlak Utrecht, 14 april 2011 Agenda Doel van koppelvlak Welke uitgangspunten zijn gehanteerd Werking van koppelvlak Wat is CMIS en waarom CMIS gebruiken? Doel Zaaksysteem

Nadere informatie

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME Tracing Concepts in Dutch Newspaper Discourse using Sequential Word Vector Spaces Melvin Wevers Translantis Project Digital Humanities Approaches to Reference Cultures:

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie

Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie 12.15 12.40 Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie Gerard Fianen INDES-IDS BV The choice of professionals Wie zijn wij? Tools, software components and services for the development,

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Digitaal Depot Nationaal Archief

Digitaal Depot Nationaal Archief Wat is een e-depot? Jacqueline Slats Nationaal Archief of the Netherlands Studiedag Digitale Depots, 15 oktober 2008 Felixarchief Antwerpen 1 De Digitale Overheid De samenleving werkt meer en meer met

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Deze samenvatting geeft de resultaten van een onderzoek naar ontsluitingsmethoden van vormgevingsarchieven

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden WBP en EPV grote verschillen? WBP Transparantie X X Proportionaliteit X X Doelbinding X X Subsidiariteit X X Accountability en auditability Boetes

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Voorzorg is niet onredelijk WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Kindermobieltjes en voorzorg Child warning over mobile phones Parents should ensure their children use mobile phones

Nadere informatie

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc.

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. The Power of N Novell File Management Products Dupaco Cafe Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. Twentieth Century Fox Data Governance Beheren en monitoren van toegang File Management Zoek

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam.

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Welke hoort in dit rijtje niet thuis? Weg- en waterbouw Huizen- en kantoorbouw Stedenbouw Auto- en vliegtuigbouw

Nadere informatie

Afspraken zijn de essentie

Afspraken zijn de essentie Forum Standaardisatie Afspraken zijn de essentie De rol van standaardisatie bij het realiseren van interoperabiliteit Peter Waters Hoofd Bureau Forum Standaardisatie Versterking Interbestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL

Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL Thesaurus driven semantic search applied to structuring Electronic Learning Environments Rotterdam, EURlib symposium, November 23 2006 Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL What

Nadere informatie

SEO Content. Creditcard aanvragen? Dé beste creditcards vergelijken.

SEO Content. Creditcard aanvragen? Dé beste creditcards vergelijken. Website review creditcardkiezer.nl Generated on October 16 2016 08:23 AM The score is 45/100 SEO Content Title Creditcard aanvragen? Dé beste creditcards vergelijken. Length : 57 Perfect, your title contains

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Privacy in de zorg. Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen. Security consultant bij Madison Gurkha

Privacy in de zorg. Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen. Security consultant bij Madison Gurkha Privacy in de zorg Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen Security consultant bij Madison Gurkha Waarom deze presentatie: Duidelijkheid scheppen Allemaal dezelfde

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ELAW BASISCURSUS WBP EN ANDERE PRIVACYWETGEVING DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING Gerrit-Jan Zwenne 28 november 2013 general data protection regulation een snelle vergelijking DP Directive 95/46/EC

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Symposium ter gelegenheid afscheid Ad van Dooren Zelfredzaamheid van patiënten bij gebruik van veilige medicatie. Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Rudolf van Olden, arts Medisch Directeur

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Y.S. Lubbers en W. Witvoet

Y.S. Lubbers en W. Witvoet WEBDESIGN Eigen Site Evaluatie door: Y.S. Lubbers en W. Witvoet 1 Summary Summary Prefix 1. Content en structuur gescheiden houden 2. Grammaticaal correcte en beschrijvende markup 3. Kopregels 4. Client-

Nadere informatie

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot BCM en de Cloud CSA-nl 10 april 2012 André Koot info@i3advies.nl Twitter: @meneer Agenda Cloud Risico's Maatregelen 1. Cloud Cloud omnipresent Wereldwijd alle grote aanbieders Volop management aandacht

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012 Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout Agenda No. 2 Tijdsindeling K o f f i e p a u z e No. 3 1 Introductie Zaterdag 9 juni 2012 Vrijdag 15 juni 2012 Zaterdag 16 juni 2012 Zaterdag 9 juni 2012

Nadere informatie

Consumer billing Best practices

Consumer billing Best practices Consumer billing Best practices Jaap Jan Nienhuis 20 March 2013 tomorrow s transactions today Welcome 2 Titel subtitel. Auteur(s) datum voluit. Innopay BV. Alle rechten voorbehouden. Jaap Jan Nienhuis

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

Wat betekent de nieuwe privacywet voor uw organisatie?!! prof mr. Gerrit-Jan Zwenne

Wat betekent de nieuwe privacywet voor uw organisatie?!! prof mr. Gerrit-Jan Zwenne ! SEMINAR PRIVACY IN DE PRAKTIJK! NIEUWE PRIVACYWETGEVING VERTAALD NAAR UW ORGANISATIE! 26 NOVEMBER 2015 VEENENDAAL! Wat betekent de nieuwe privacywet voor uw organisatie?!! prof mr. Gerrit-Jan Zwenne

Nadere informatie

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000 De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten DAVID studiedag 30 nov 2000 Prof. Jan Engelen, Steven Depuydt K.U.Leuven - ESAT Onderzoeksgroep Document Architecturen Waarom

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: De artikelen zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

De bijsluiter in beeld

De bijsluiter in beeld De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober 2011 Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie