Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2006 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. woensdag 3 mei 2006 Alles bewaren? "The key point behind appraisal is that not everything can be kept forever. There are not sufficient resources to support such an approach, either in the storage and preservation of the records or in the resources required to make the records accessible either now or over time. This means at its most fundamental, appraisal is a risk management process based on known facts and reasonable expectations." Appraisal statement van de Australian Society of Archivist, Draft van 18 juli Pagina 1 van 30

2 0 Algemeen :-) 7379 Yesterday, today and tomorrow: a continuum of responsibility Sue McKemmish (Artikel) Stichting Archiefpublicaties, 's Gravenhage, In: Paradigma; Naar een nieuw paradigma in de archivistiek, SAP Jaarboek 1999, Stichting Archiefpublicaties, 's Gravenhage, Records continuum A continuum is something continuous of which no separate parts are discernible, a continuous series of elements passing into each other. A records continuum perspective can be contrasted with the life cycle model. The life cycle model argues that there are clearly definable stages in recordkeeping, and creates a sharp distinction between current and historical recordkeeping. The records continuum, on the other hand, has provided Australian records managers and archivists with a way of thinking about the integration of recordkeeping and archiving processes. The life cycle model sees records passing through stages until they eventually die, except for the chosen ones that are reincarnated as archives. A continuum-based approach suggests integrated time- space dimensions. Records are fixed in time and space from the moment of their creation, but recordkeeping regimes carry them forward and enable their use for multiple purposes by delivering them to people living in different times and spaces. Archiefbeheer; Archivistiek; Informatiebeheer; Levenscyclus; Verantwoordelijkheid. Pagina 2 van 30

3 1 Ontstaan 7388 GBA met open source niet meer ter discussie; GBA komt van 'community van geljkgestemde zielen Peter Mom (Artikel) Overheid Innovatief, nr 2 / 2006 GBA Langzaam, maar (naar het zich laat aanzien) zeker ontstaat bij ICTU een nieuw systeem voor opslag en aanwending van gegevens over de bevolking. De modernisering van de GBA, technisch vooral uitgevoerd door externen van firma s als Atos Origin, CapGemini, Deloitte en LogicaCMG, gebeurt principieel met open standaarden en zo mogelijk met opensource componenten. De stille omwenteling heeft al zijn uitwerking op andere onderdelen van het stelsel van basisregistraties, een der pijlers van de Andere Overheid. Andere overheid; Basisregistratie; Open source; Open standaard Wordt vervolgd: P-Direkt Peter Lievense (Bericht) Automatisering Gids van 31-mrt Systeemontwikkeling Pechtold gaat verder met P-Direkt, voorzichtig en met kleine stapjes. P-Direkt is zelfs al begonnen met de eerste dienstverlening: het beheert het decentrale systeem voor digitale personeelsdossiers en de zelfbedieningstool Emplaza, die in eerdere plannen nog bij het grof vuil zou worden gezet. Dat blijkt uit een stand-van-zaken brief van de minister aan de Kamer. P-dossier; Personeelsbeheer; Shared Service Centre. Pagina 3 van 30

4 2 Waarderen 7369 The archival appraisal of moving images; A RAMP study with guidelines Sam Cula (Publicatie) UNESCO, Parijs, p.; 30 cm.-(pgi-83/ws/l8) Appraisal As the exponential increase in the volume of contemporary records threatens to inundate the archival repositories of the world, appraisal and selection have become essential elements in the archival process. Despite the inarguable theoretical objections to selection advanced by Jenkinson (neither the historian nor the archivist should share in the creation of archives), the dual pressures of space and cost are forcing archivists to adopt at least some of the proposals of Schellenberg modern archives management, proposals in which appraisal and selection are deeply embedded. Appraisal remains, however, the most sensitive aspect of archives administration, with the archivist open to allegations of subjectivity, or the inherent prejudice of a bureaucrat, regarding records selected, and charges of incompetence, if not criminal complicity, regarding records destroyed. Decisions are made, nevertheless, even though the policies on which they are based are seldom precise or unequivocal. And if the policies were clear and consistent, it is doubtful whether they would be interpreted in the same way in another organization, in another country, or by the next generation of archivists. The uneasiness with which archivists now and selection of traditional government paper Film; Video. Rapport op de site van de Unesco (PDF) ~ Gemeentelijke selectielijst Peter Diebels (Artikel) Archievenblad, Jaargang 110, nummer 3, april 2006 Selectielijst Exact 22 jaar na de vaststelling van de gemeentelijke vernietigingslijst op 20 december 1983 en na een voortraject van ruim dertien jaar is - eindelijk - de gemeentelijke selectielijst van kracht geworden. De lijst, die in feite al in 1998 gereed was en de afgelopen jaren al in de praktijk werd gehanteerd, kan nu officieel door alle Nederlandse gemeenten de komende twintig jaar officieel toegepast gaan worden. Een artikel over de totstandkoming, vorm en inhoud van de selectielijst. Vernietiging; Waarderen. De lijst op internet ~ 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 7380 ' Beschikking geen aanslag. Navordering toegestaan na systeemfout? <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) 14-apr-2006 / Hoge Raad, LJN: AT7225, Hoge Raad, Verwerking van gegevens Uitspraak van de Hoge Raad in een zaak over een navorderingsaanslag in het successierecht, die is opgelegd nadat Pagina 4 van 30

5 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid de belastingdienst eerder mede vanwege een fout in een computersysteem tot twee maal toe ten onrechte een 'beschikking geen aanslag' had doen uitgaan. De staatssecretaris beriep zich in cassatie op eerdere rechtspraak van de Hoge Raad, waarin na vergissingen van de belastingdienst toch navordering was toegestaan; onder meer in gevallen van te lage aanslagen als gevolg van een schrijf-, reken-, overname-, of intoetsfout, waarbij het voor de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar was dat bij de totstandkoming van de aanslag een fout was gemaakt. De Hoge Raad oordeelt echter dat de wetsbepaling dat een feit, dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, geen grond voor navordering kan opleveren, door het hof juist is toegepast. De jurisprudentie waarop de staatssecretaris zich beroept, geldt niet in geval van fouten die het gevolg zijn van een onjuiste gegevensverwerking (door personen of automatiseringssystemen) welke voortvloeit uit een bepaalde werkwijze waarvoor binnen de belastingdienst gekozen is. Daaronder is ook te begrijpen het in plaats van een aanslagbiljet doen uitgaan van een 'beschikking geen aanslag' ten gevolge van een aan de inspecteur bekende systeemfout in het gebruikte automatiseringssysteem, terwijl geen toereikende maatregelen zijn getroffen tot herstel of om de gevolgen ervan te vermijden. Dan moet de belastinginspecteur worden geacht de gevolgen van die werkwijze voor zijn rekening te hebben willen nemen. Uit de door het hof vastgestelde feiten volgt dat zo'n geval zich hier voordoet. Betrouwbaarheid; Juistheid; Verstoring. Samenvatting ~ 89c760a515a8df62f4d175fb81b52ca Uitspraak Hoge Raad ~ Geen wet, geen dossier; Zorgverleners en ict-leveranciers in de zorg werken nauwelijks samen Paulien Bakker (Bericht) Computable van 14-apr Patiëntendossier De vertraging voor het zorgproject Elektronische Patiëntendossiers loopt verder uit. Een wet die de uitwisseling van gegevens mogelijk moet maken, is nog steeds niet ingediend. Uitwisselbaarheid Hoge Raad tikt fiscus op vingers <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Trouw van 15-apr Betrouwbaarheid Een bedrag van bijna euro opstrijken en geen cent belasting hoeven betalen. Een fout bij de invoer van gegevens door de belastingontvanger wordt gezien als ambtelijk verzuim. De gemaakte fout was het gevolg van onjuiste gegevensverwerking welke voortvloeit uit een zelfgekozen werkwijze binnen de Belastingdienst. Gegevensverwerking; Procedure. Pagina 5 van 30

6 3.1 Bewaken kosten 7363 Wel de lasten niet de lusten; ICTAL te licht voor administratieve lastenverlichting Peter Lievense (Artikel) Automatisering Gids van 31-mrt Administratieve lastenverlichting ICTAL had de wind niet mee en levert bij afscheid dan ook componenten voor een infrastructuur op in verschillende stadia van rijpheid. En nu moeten ze nog gebruikt gaan worden. Andere overheid; BBR; Eenmalige gegevensverstrekking; EGS; Kosten; Overheidstransactiepoort. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 7382 Anoniem communiceren: van drukpers tot weblog.; Een onderzoek naar de grondrechtelijke bescherming van anonieme openbare communicatie Anton Ekker (Proefschrift) Anton Ekker, 2006, Amsterdam, Van deze uitgave verschijnt een handelseditie onder ISBN Anonieme communicatie Het moderne communicatieproces kenmerkt zich in toenemende mate door de aanwezigheid van registratie en controle. Vanuit juridisch perspectief leidt deze ontwikkeling tot uiteenlopende vraagstukken rondom de identificeerbaarheid en anonimiteit van communicerende burgers. Anton Ekker behandelt in zijn proefschrift een aantal van deze vraagstukken: hoe is anonieme communicatie in het Nederlandse recht gereguleerd, wat zijn de constitutionele grondslagen voor de bescherming van anonieme openbare communicatie, en dient in Nederland bij openbare communicatie een recht op anonimiteit te worden aanvaard? Ekker concludeert dat rondom anonieme communicatie in de informatiesamenleving zwaarwegende maatschappelijke en grondrechtelijke belangen spelen die vragen om een rechtsinstituut dat het communicerende individu in beginsel de keuze geeft om anoniem te blijven, en dat een kader schept om zijn belang bij anonimiteit af te wegen tegen andere publieke en private belangen. De wetgever dient volgens Ekker een meer samenhangende visie te ontwikkelen op de betekenis van anonieme communicatie in de informatiesamenleving en de wijze waarop anonimiteit gereguleerd dient te worden. De huidige regelgeving is te versnipperd en techniekafhankelijk geformuleerd. Bijzondere aandacht zou moeten uitgaan naar de civielrechtelijke verstrekking van identificerende gegevens door telecom- en internetproviders. Zo dient er een wettelijke regeling tot stand te worden gebracht die de beoordeling van verzoeken tot identificatie opdraagt aan een onafhankelijke rechterlijke instantie en die de online-tussenpersoon vrijwaart van aansprakelijkheid indien hij voldoet aan een bevoegd gegeven bevel tot verstrekking van identificerende gegevens. Privacy; Verkeersgegevens. Metadata site UVA ~ Proefschrift op internet ~ Bescherming privacy op de tocht; Wet Bevoegdheden Vorderen Gegevens Paul Wiemans (Artikel) Informatie professional, /2006 Pagina 6 van 30

7 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Privacy Op 1 januari is de Wet Bevoegdheden Vorderen Gegevens in werking getreden. Justitiële autoriteiten krijgen daardoor vergaande bevoegdheden om bij bedrijven en instellingen gegevens te vorderen. Die bedreigen de privacy van de bibliotheekbezoeker, maar daat kunnen goede redenen voor zijn. Over het het evenwicht tussen privacy en opsporingsbelang. Wat staat er in de nieuwe wet, waarom en met welke soort vorderingen kan een bibliotheek te maken krijgen? Beschikbaarstellen; Bewaarbelang; Opsporing; Strafrecht; Strafvordering ' Beschikking geen aanslag. Navordering toegestaan na systeemfout? <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) 14-apr-2006 / Hoge Raad, LJN: AT7225, Hoge Raad, Verwerking van gegevens Uitspraak van de Hoge Raad in een zaak over een navorderingsaanslag in het successierecht, die is opgelegd nadat de belastingdienst eerder mede vanwege een fout in een computersysteem tot twee maal toe ten onrechte een 'beschikking geen aanslag' had doen uitgaan. De staatssecretaris beriep zich in cassatie op eerdere rechtspraak van de Hoge Raad, waarin na vergissingen van de belastingdienst toch navordering was toegestaan; onder meer in gevallen van te lage aanslagen als gevolg van een schrijf-, reken-, overname-, of intoetsfout, waarbij het voor de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar was dat bij de totstandkoming van de aanslag een fout was gemaakt. De Hoge Raad oordeelt echter dat de wetsbepaling dat een feit, dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, geen grond voor navordering kan opleveren, door het hof juist is toegepast. De jurisprudentie waarop de staatssecretaris zich beroept, geldt niet in geval van fouten die het gevolg zijn van een onjuiste gegevensverwerking (door personen of automatiseringssystemen) welke voortvloeit uit een bepaalde werkwijze waarvoor binnen de belastingdienst gekozen is. Daaronder is ook te begrijpen het in plaats van een aanslagbiljet doen uitgaan van een 'beschikking geen aanslag' ten gevolge van een aan de inspecteur bekende systeemfout in het gebruikte automatiseringssysteem, terwijl geen toereikende maatregelen zijn getroffen tot herstel of om de gevolgen ervan te vermijden. Dan moet de belastinginspecteur worden geacht de gevolgen van die werkwijze voor zijn rekening te hebben willen nemen. Uit de door het hof vastgestelde feiten volgt dat zo'n geval zich hier voordoet. Betrouwbaarheid; Juistheid; Verstoring. Samenvatting ~ 89c760a515a8df62f4d175fb81b52ca Uitspraak Hoge Raad ~ Bibliotheek en privacy; Handreiking voor het omgaan met persoonsgegevens van gebruikers <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) Vereniging van Openbare Bibliotheken in samenwerking met de FOBID Juridische Commissie (FJC), Privacy Overzicht van rechten en plichten waar de bibliotheek en haar gebruikers rekening moeten houden. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft hiervoor het algemene toetsingskader. Pagina 7 van 30

8 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Centraal staan twee vragen: - wat mag de bibliotheek wel en wat mag ze niet met persoonsgegevens van haar gebruikers? - hoe kan de bibliotheek omgaan met vragen van politie en justitie? Deze handreiking biedt enkele aanknopingspunten voor de praktijk. Bezoekersregistratie; Persoonsgegeven. Brochure op de site bibliotheek.nl ~ Site debibliotheken.nl ~ Bibliotheekwereld ongerust over ruimere politiebevoegdheden <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) IP Online Nieuws van 27-apr Privacy De nieuwe Wet bevoegdheden vorderen gegevens heeft ook gevolgen voor bibliotheken. De Vereniging Openbare Bibliotheken heeft daarom een handreiking gemaakt. Bezoekersregistratie; Slepnetzfahndung. Bericht bij IP Online ~ SIte VOB ~ Gemeentelijke selectielijst Peter Diebels (Artikel) Archievenblad, Jaargang 110, nummer 3, april 2006 Selectielijst Exact 22 jaar na de vaststelling van de gemeentelijke vernietigingslijst op 20 december 1983 en na een voortraject van ruim dertien jaar is - eindelijk - de gemeentelijke selectielijst van kracht geworden. De lijst, die in feite al in 1998 gereed was en de afgelopen jaren al in de praktijk werd gehanteerd, kan nu officieel door alle Nederlandse gemeenten de komende twintig jaar officieel toegepast gaan worden. Een artikel over de totstandkoming, vorm en inhoud van de selectielijst. Vernietiging; Waarderen. De lijst op internet ~ Pagina 8 van 30

9 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 7376 Hoge Raad tikt fiscus op vingers <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Trouw van 15-apr Betrouwbaarheid Een bedrag van bijna euro opstrijken en geen cent belasting hoeven betalen. Een fout bij de invoer van gegevens door de belastingontvanger wordt gezien als ambtelijk verzuim. De gemaakte fout was het gevolg van onjuiste gegevensverwerking welke voortvloeit uit een zelfgekozen werkwijze binnen de Belastingdienst. Gegevensverwerking; Procedure ICTAL ontbeerde bestuurlijke regie; Constateringen bij het stoppen van het programma Marco van der Hoeven (Interview) Overheid Innovatief, nr 2 / 2006 Administratieve lastenverlichting Het programma ICTAL is van start gegaan met hoge ambities op het gebied van lastenverlichting. Onderweg bleek het nodig die bij te stellen tot meer haalbare doelstellingen. Nu het programma afloopt kijkt programmamanager Wouter van Haaften terug op een traject, waarin eerst teveel geloof werd gehecht aan de techniek en later verschillende partijen moeilijk het juiste momentum konden vinden. Programma Identiteitsmanagement maar beperkt bruikbaar Rob van der Staaij (Artikel) Automatisering Gids van 14-apr Identiteitsbeheer Identiteitsmanagement kan een effectief hulpmiddel zijn bij het nakomen van wetten en regels, bijvoorbeeld de SarbanesOxley-wet. De precieze relatie tussen wet en regelgeving en identiteitsmanagement is echter niet altijd duidelijk. Niet alle diensten zijn bruikbaar bij het inrichten van een veilige toegang tot applicaties en gegevens. Een selectie. 1. sterke authenticatie; Sterke authenticatie biedt een instrument om gebruikers te dwingen om naast een wachtwoord nog iets te verschaffen om toegang te krijgen tot een systeem, bijvoorbeeld een token of een vingerafdruk. 2. provisioning; Dit is het, meestal op centrale wijze, toekennen, wijzigen en intrekken van autorisaties. 3. role-based management; Dit is het beheren van businessrollen en de autorisaties die hieraan zijn gekoppeld. Een businessrol is een verzameling activiteiten die is samengesteld op basis van organisatie- structuren. bedrijfsprocessen of een bepaald beleid. 4. audit en rapportage. Dit is tenslotte het op onafhankelijke wijze nagaan en vastleggen van de effectiviteit van controlemaatregelen die tegen risico s zijn genomen in dit geval de risico s met betrekking tot het voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. Pagina 9 van 30

10 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Authentificatie; Autorisatie; Compliance; Provisioning; Regulatory compliance; Role-based management Meer grip op informatie; Rekenkamer mild over it-governance ministeries EZ en SZW Sytse van der Schaaf (Bericht) Computable van 7-apr Informatiebeheer De ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben het bestuur en beheer van de informatievoorziening en de it-functie binnen hun departementen goed op orde. Het toezicht en verantwoording laten nog wel te wensen over. Toezicht; Verantwoording Patriot Act: spanningsveld tussen veiligheid en vrijheid Ronald de Nijs (Interview) Informatie professional, /2006 Privacy Met de verlenging van de Patriot Act tot en met 2009 hebben we de belangrijkste veranderingen er niet door gekregen. Maar voor bibliotheken is er wel wat verbeterd. Interview met Patrice McDermott van de American Library Association. Opsporing Privacywetgeving hindert automatisering sociale keten Pieter van den Brand (Artikel) Overheid Innovatief, nr 2 / 2006 Privacy Bedrij[sverzamelgebouwen, een digitaal klantdossier en omgekeerde intake de partners in de keten van werk en inkomen doen er alles aan de veelbezongen wens van één geïntegreerd loket te realiseren. Met de nodige gebreken. Vanwege de privacy is het vooralsnog niet toegestaan elkaars applicaties op één machine te ontsluiten. 'Je krijgt zo het idee dat ICTeen doel op zich is.' ICT; Instrument Raamwerk voor risicobeheer; Voldoen aan regelgeving biedt kansen tot optimalisatie bedrijfsvoering Peter Barnes (Artikel) Computable van 21-apr Compliance Een nachtmerrie is te veel gezegd, maar een voortdurende bron van zorg en aandacht is het wel: de risico s en (overheids)voorschriften waarmee bedrijven steeds meer geconfronteerd worden. Regelgeving; Verantwoordelijkheid; Wetgeving. Pagina 10 van 30

11 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Enterpirse Risk Management (ERM) Integrated Framework (COSO II) ~ Onderzoek profijt van Sarbanes-Oxley ~ Rapportage vermissing strafdossier A. Khan bij de rechterlijke macht in Amsterdam <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Rapport) Rijkarchiefinspectie, Vernietiging Beschrijving van de bevindingen van de Rijksarchiefinspectie van een onderzoek naar de verblijfplaats van het strafdossier in de zaak Khan. In september 2005 heeft de Rijksarchiefinspectie, naar aanleiding van berichten in de pers, een incidentinspectie ingesteld naar de vermissing van het strafdossier van de Pakistaanse atoomgeleerde A. Khan bij de rechterlijke macht in Amsterdam. Doel hiervan was om vast te stellen in hoeverre hier structurele gebreken (met kans op herhaling) in het archiefbeheer aan de orde waren. Wij hebben daarbij uitsluitend gekeken in hoeverre het beheer van het betrokken dossier heeft plaatsgevonden conform de eisen van de geldende archiefwetgeving. Het rapport beschrijft de achtergronden van de vermissing en de mogelijke verklaringen daarvoor. Ook biedt het rapport aanbevelingen ter verbetering van het archiefbeheer van strafdossiers. Archiefbeheer; BSD; Selectiebeslissing. Informatie bij de Rijksarchiefinspectie ~ Rapport op de site van de Rijksarchiefinspectie ~ Site erfgoedinspectie ~ Recht op anoniem internet Maurice Swirc (Column) Binnenlands Bestuur van 17-apr Anonieme communicatie Ieder individu heeft het recht om zijn mening anoniem op internet te uiten. Het huidige kabinet gaat veel te ver bij het inperken van dat recht. Dat stelt jurist Anton Ekker in het proefschrift waar hij vorige week op promoveerde. Er zijn vast veel mensen die zeggen dat ze geen probleem hebben met de vergaande inbreuken op grondrechten door de overheid. Ik ben er echter van overtuigd dat uiteindelijk ieder mens - als het erop aankomt - een privacyfundamentalist is. Dat zit in onze aard. ' Privacy Substitutie door digitalisering Jacqueline Slats (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 60, april 2006, nr 4 Pagina 11 van 30

12 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Vervanging In een eerder artikel in Od werd gesteld dat aanvragers voor substitutie van blijvend te bewaren achiefbescheiden naar digitale dragers aan het lijntje worden gehouden. 'Verzoeken tot substitutie kunnen in principe wel worden gedaan, maar de kans dat deze makkeljjk worden gehonoreerd is erg klein', zo heette het (Od, februari 2006). Maar is dat ook zo? Een reactie. Machtiging; Substitutie Werken aan een uniforme informatiehuishouding; 'Zonder afstemming stort de zaak krakend in elkaar <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Binnenlands Bestuur van 14-apr Uitwisselbaarheid D e elektronische informatiehuishouding van de verschillende overheden moet op elkaar afgestemd worden. Als er niets gebeurt ontstaat er een chaos Afstemmen; Standaard De zaak; Over internet en openbaarheid Yvonne Bos-Rops (Column) Archievenblad, Jaargang 110, nummer 3, april 2006 Ethiek Het is niet handig toegangen op niet-openbare archieven op internet te zetten. Vooral niet als daarin persoonsnamen in voorkomen. Het past de archivaris niet om er vanuit te gaan dat hij wel weet wat goed is voor zijn onderzoekers. Gedragscode; Privacy; Waarden. 3.3 Fysiek beheer 7402 Numeriek archiveren: efficient of dubbel werk Jacqueline Schuurman Hess (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 60, april 2006, nr 4 Numerieke ordening Over de voor- en nadelen van het numeriek archiveren. Ordening; Voorselectie PDF/A worldwide collaboration to preserve electronic documents Susan Sullivan (Artikel) ISO Focus, March 2006 Pagina 12 van 30

13 3.3 Fysiek beheer PDF/A The PDF/A-1 (ISO :2005) standard is based on Adobe s PDF Reference 1.4, and specifies how to use a subset of PDF components to develop software that creates, renders and otherwise processes a fiavour of PDF that is more suitable for archival preservation than traditional PDF. It aims to preserve the static visual appearance of electronic documents over time and to support future access and future migration needs by providing frameworks for: (1) embedding metadata about electronic documents, and (2) defining the logical structure and semantic properties of electronic documents. - PDF/X for pre-press data exchange; - PDF/E for engineering, architectural and GIS documents; - PDF/UA for handicapped accessibility. Bestandsformaat; ISO :2005; PDF; PDF/E; PDF/UA; PDF/X Strijd over opslagstandaard Jan Libbenga (Bericht) Automatisering Gids van 28-apr Bestandsformaat Er is een hevige strijd uitgebroken over de vraag wie straks het zogenoemde open document formaat mag gaan voeren. Wordt dat Microsoft met Open XML, of de kersverse Open Document Format Alliance (ODFAlliance), die al 138 leden in dertig landen claimt? ODF; Open Document Format for Office Applications; Open standaard; Open XML; Opslagformaat; Standaard. OASIS - Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) TC ~ OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards ~ - opendocumentv1.0 ODF Alliance ~ Op mijn site ~ Over openxml ~ Wikipedia 'Open document' ~ ' Uitdaging zit m niet in de techniek maar in de omvang ; Digitaliseren en toegankelijk maken van 180 jaar Kamerstukken Paulus Eras (Artikel) Overheid Innovatief, nr 2 / 2006 Digitalisering Met het digitaliseren van de complete Handelingen over de periode wil het parlement zijn geschiedenis conserveren en toegankelijk maken. De uitdaging die dit digitaliseringsproject van historisch materiaal stelt, zit m niet in de techniek maar in de omvang: 2,3 miljoen pagina s tekst digitaliseren en van elke pagina zeven bestanden Pagina 13 van 30

14 3.3 Fysiek beheer aanmaken. Digitaliseren; Imaging; Standaard. 3.4 Integratie 7364 OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Website) OASIS, Billerica, MA, OASIS OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) is a not-for-profit, international consortium that drives the development, convergence, and adoption of e-business standards. The consortium produces more Web services standards than any other organization along with standards for security, e-business, and standardization efforts in the public sector and for application-specific markets. Founded in 1993, OASIS has more than 5,000 participants representing over 600 organizations and individual members in 100 countries Erkend lichaam; ODF; Organization for the advancement of structured information standards; SGML; Standaardenorganisatie; UDDI. Website OASIS ~ Standaardisering zorg-ictheeft nog lange weg te gaan Thijs Doorenbosch (Artikel) Automatisering Gids van 14-apr Standaard Zo n 80 procent van de processen in de zorgverlening zijn wereldwijd identiek. Toch laten instellingen hun softwareleveranciers steeds weer opnieuw uitvinden hoe de verschillende ICTsystemen het zorgproces moeten ondersteunen. Dat maakt ICT in de zorg duur en vormt ook obstakels voor samenwerking tussen instellingen. Integrating the Healthcare Enterprise (IHE), een internationale organisatie van gebruikers en leveranciers, werkt aan oplossingen. Patiëntendossier; Proces XML alom aanwezig; Ontwikkelaars kunnen niet meer zonder Willem Koppenol (Artikel) Computable van 7-apr XML Het gebruik van XML is net als het gebruik van objecten niet meer weg te denken in moderne softwareontwikkelplatformen. Ontwikkelaars komen XML tegenwoordig in vele verschijningsvormen tegen. Standaard; XML Schema; XSL. Pagina 14 van 30

15 3.5 Documentatie 7373 Van Short Code tot C# René Rippen (Artikel) Computable van 7-apr Programmeertaal Programmeren is een kunst en een kunde die computerhardware tot leven brengt. Hoe goed de hacker ook is, zonder programmeertaal is hij nergens. Daarom mag een overzicht van die talen in een dossier over programmeren niet ontbreken. Van Short Code tot C#: alle grote talen uit zestig jaar historie. Bug; COBOL; FORTRAN; Lisp; Pascal; Programmeren. 3.6 Beschikbaarstellen 7384 Digitalisering bestemmings plannen schiet niet op Jaco Boer (Artikel) Binnenlands Bestuur van 14-apr Bestemmingsplan Vanaf 2007 moeten alle nieuwe bestemmingsplannen digitaal bekeken en uitgewisseld kunnen worden. Toch heeft nog maar een fractie van de gemeenten ervaring met klikbare plankaarten. Beschikbaarheid; Digitaliseren; Plankaart Gebruikers zoekmachines hebben steeds minder geduld <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) IP Online Nieuws van 13-apr Zoekmachine Het overgrote deel van alle zoekmachinegebruikers komt niet verder dan de eerste drie pagina's met zoekresultaten. Dat blijkt uit onderzoek van Jupiter Research in opdracht van iprospect. Beschikbaarheid; Betrouwbaarheid; Vindbaarheid; Zoeken Geesteswetenschappen vragen om alternatieven; Citatie-indexen Marten Hofstede (Artikel) Informatie professional, /2006 Citatie-index De bestaande citatie-indexen zijn voor de doeleinden waarvoor ze dienen minder geschikt in de humaniora dan in de natuur-, de exacte en de biomedische wetenschappen. Van verschillende kanten worden pogingen gedaan om hier iets aan te doen. Marten Hofstede zag in de overstap van de Leidse adjunct-bibliothecaris Janus Linmans naar het bibliometrisch onderzoek aanleiding, het probleem nog eens onder de loep te nemen en alternatieven te bekijken die de geesteswetenschappen ten dienste kunnen staan. Index. Pagina 15 van 30

16 3.6 Beschikbaarstellen Weblog Marten Hofstede ~ Weblog Marten Hofstede (addendum) ~ iprosoect Search Enciine User Behavior Study <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) iprospect, april 2006 Zoekmachine Over het gebruik van zoekmachines: 1 It s vital for search engine marketers to ensure that their websites are found on the first page of search resuits, or at a minimum within the first three pages of search resuits, in order to be found by search engine users. Only 10% dick on resuits beyond the third page. 62% of search engine users dick on resuits within the first page of search resuits and 41% of those who continue search when not finding what they are looking for change their search term and/or search engine after reviewing the resuits on the first page of search resuits. A full 90% of users dick on results within the first three pages, and 88% change search term and/or search engine within the first three pages of results. The trend over the last four years is toward more users clicking on results on the first through third pages, and less users clicking on results contained on pages beyond the third page. Top search engifle rankings are increasing in their importance to marketers. 2. Search engine user confidence has increased over the iast four years, as has the use of ionger keyword searches. 82% of search engine users report that they re-launch an unsuccessful query using the same search engine, but using more keywords. This same figure was just 68% in This means that marketers need to expand their keyword targeting by thoroughly examining their log file data, and (within paid search campaigns in particular) through the use of Google s "broad match" and Yahoo! s "advanced match" functionality in order to be found on these "long tail" search terms. "Negative match" or "exclusions" functionality should be prudently used to filter out unqualified responses generated through the use of broad matching 3. Search engine resuits continue to impart brand equity on those companies that appear at the top of search resuits. 36% of search engine users report that they believe that companies whose websites appear at the top of the search results are leaders in their field. This belief has increased slightly over the last four years (33% in 2002). Surprisingly 40% of users years old associate top search results to company prominence. Traditional and brand marketers need to become involved in the initiatives that their colleagues on the search engine marketing side are undertaking, as those efforts are apparently helping to achieve branding goals. Beschikbaarheid; Betrouwbaarheid; Vindbaarheid; Zoeken. Publicatie op internet ~ Jongeren controleren informatie op internet nauwelijks <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) IP Online Nieuws van 18-apr Betrouwbaarheid Scholieren gebruiken massaal internet voor een schoolopdracht, maar de meesten geloven alles wat ze Pagina 16 van 30

17 3.6 Beschikbaarstellen tegenkomen. Een bibliotheek bezoeken is er niet meer bij. [en een archief al helemaal niet] Controleerbaarheid; Gebruik; Onderzoek. Bericht bij IP Online ~ National Archives audit finds many records wrongly yanked; Agencies reclassified, removed tens of thousands of files, according to report. Rebecca Car (Bericht) Statesman.dom van 27-apr Herrubriceren Federal agencies removed 25,315 documents - three times more than previously reported - from the open shelves of the National Archives in a secret effort to hide national security information, an audit released Wednesday found. Derubriceren; Rubriceren. Bericht op internet ~ 7400 National Archives Says Records Were Wrongly Classified Scott Shane (Bericht) New York Times van 26-apr Herrubriceren An audit by the National Archives of more than 25,000 historical documents withdrawn from public access since 1999 found that more than a third did not contain sensitive information justifying classification, archives officials announced Wednesday. Derubriceren; Rubriceren. Bericht op internet ~ 3.7 Beveiliging 7386 Hans Brinker Nico Visscher (Tekening of spotprent) Binnenlands Bestuur van 14-apr Beveiliging Lekkende overheidsinformatie Pagina 17 van 30

18 3.7 Beveiliging Verstoring Lifting the lid off identity theft and transaction fraud; An Experian white paper <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) 8-mrt-2002 / Experian, Nottingham, Fraude Bin raiding (known as dumpster diving in the US) is the process of obtaining financial and other personal information from dustbins in order to commit transaction and identity fraud. Typically, bin raiders look for discarded credit and debit card transaction receipts, bank statements, utility bills and other personal correspondence that can be used as proof of identity or address. Bin raiding has received considerable media coverage in the United States where it has been identified as a real risk to consumers and a lucrative financial opportunity for fraudsters. Media awareness of the issue in the US has resulted in a significant change in consumer attitudes towards discarding personal information over recent years. Personal information is now rarely discarded by US consumers and home shredders are the rule rather than exception. In the UK, however, the phenomenon of bin raiding has gone largely unreported and unnoticed but our evidence suggests that it is now well established this side of the Atlantic. During January 2002, Experian conducted a survey among refuse collection services in local authorities to see whether they were aware of bin raiding as an issue. We approached those directly responsible for refuse collection at mainly urban local authorities, although some rural local authorities were questioned to maintain balance. Of the seventy-one local authorities included in the survey, fifty-three (76%) said that bin raiding occurred in their area. When asked whether this was a problem that had got noticeably worse in recent times, fifty-seven (80%) answered that it had. Bin raiding; Dumpster diving; Identiteitsdiefstal. Bericht bij Trouw (De suggestie van de Telegraaf is overgenomen) ~ Voorpagina Telegraaf (Hier wordt de suggestie gedaan dat Bureau Hoffman onlangs dit onderzoek heeft gedaan) ~ Waarschuwing op de site van Bureau Hoffmann Bedrijfsrecherce (Hier wordt duidelijk dat het gaat om een onderzoek door Experian) ~ Website Experian (hier is het onderzoek te vinden) ~ NSA and the Dangers of Documents Gene Koprowski (Artikel) EContent i, april issue Beveiliging The National Security Agency (NSA) -charged with protecting U.S. government information systems and producing foreign signals intelligence information - recently released guidance to help other federal agencies contain digital content problems like these. In particular, the NSA warns of the dangers of documents made available online in Adobe PDF or Microsoft Word formats. But experts at document management companies like San Francisco-based Workshare Technology, Inc., are skeptical that the technical guidance provided by the NSA, instructing federal agencies on how to redact or edit PDF and Word documents, will be effective. Inlichtingendiensten; Verstoring. Pagina 18 van 30

19 3.7 Beveiliging Site NSA ~ Tekst op internet ~ Pagina 19 van 30

20 4.1 Duurzaamheid 7378 PDF/A worldwide collaboration to preserve electronic documents Susan Sullivan (Artikel) ISO Focus, March 2006 PDF/A The PDF/A-1 (ISO :2005) standard is based on Adobe s PDF Reference 1.4, and specifies how to use a subset of PDF components to develop software that creates, renders and otherwise processes a fiavour of PDF that is more suitable for archival preservation than traditional PDF. It aims to preserve the static visual appearance of electronic documents over time and to support future access and future migration needs by providing frameworks for: (1) embedding metadata about electronic documents, and (2) defining the logical structure and semantic properties of electronic documents. - PDF/X for pre-press data exchange; - PDF/E for engineering, architectural and GIS documents; - PDF/UA for handicapped accessibility. Bestandsformaat; ISO :2005; PDF; PDF/E; PDF/UA; PDF/X Strijd over opslagstandaard Jan Libbenga (Bericht) Automatisering Gids van 28-apr Bestandsformaat Er is een hevige strijd uitgebroken over de vraag wie straks het zogenoemde open document formaat mag gaan voeren. Wordt dat Microsoft met Open XML, of de kersverse Open Document Format Alliance (ODFAlliance), die al 138 leden in dertig landen claimt? ODF; Open Document Format for Office Applications; Open standaard; Open XML; Opslagformaat; Standaard. OASIS - Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) TC ~ OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards ~ - opendocumentv1.0 ODF Alliance ~ Op mijn site ~ Over openxml ~ Wikipedia 'Open document' ~ Pagina 20 van 30

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 digitaal: een reeks gehele getallen voorgesteld als vaste waarden analoog: werken met waarden in een continuüm

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

Trendrapport open data 2015

Trendrapport open data 2015 Algemene Rekenkamer Trendrapport open data 2015 Algemene Rekenkamer Onderzoeksteam Voorlichting Afdeling Communicatie Dhr. P. Boers MA Postbus 20015 Mw. drs. F.T.G. de Graaf 2500 ea Den Haag Mw. ir. J.M.

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek.

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. Eindrapportage Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. (Toward successful implementation of the Liferay platform in historical research) Stefan Dormans

Nadere informatie

Business Case Open Softwarestrategie Gemeente Amsterdam

Business Case Open Softwarestrategie Gemeente Amsterdam Business Case Open Softwarestrategie Gemeente Amsterdam Opdrachtgever: Bestuursdienst Gemeente Amsterdam Auteur: Drs. S.D. Wildeboer - DCE Consultants B.V. Datum: Versie: 1.0 Externe versie Historie/Distributie

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Pilot Monitor EU invloed

Pilot Monitor EU invloed T.M.C. ASSER INSTITUUT Pilot Monitor EU invloed een onderzoek naar de realiseerbaarheid van een Permanente Monitor voor het meten van de invloed van Europese regelgeving op in Nederland geldende wet- en

Nadere informatie

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015 NedDat Foundation Informatie over het open data proces voor de data aanbieder Datum: januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: De inventarisatie 1.1 Inventariseer de datasets 1.2 De juridische check

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

Op het gebied Identity Management

Op het gebied Identity Management Framing works! Ident De CIO, de informatiemanager en de informatie-architect spelen een belangrijke rol bij het initiëren, stu waarde als men de juiste uitgangspunten kiest. Dit artikel behandelt die uitgangspunten

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen

Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen Auteurs JEAN JOCHMANS & PETER STRICKX > Voorwoord De basis van deze tekst is

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

NLCoin. Een digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt.

NLCoin. Een digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt. NLCoin Een digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt. Bachelorscriptie Luuk de Waal Malefijt - 3349209 luuk@waalmalefijt.nl Februari 2014 begeleiders: dr. G. Tel & dr. M.R. Spruit

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie