Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. zondag 7 augustus 2011 Registratuur De waarde der registratuur zit niet in de nummering, maar in de systematische rangschikking der onderwerpen. J. Lakeman, Het praktijksysteem der Nederlandsche registratuur ter dienste van de gemeente-administratie, F.W. Salomons, Amsterdam, Pagina 1 van 13

2 0 Algemeen :-) 9416 Universele verklaring over archieven <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, Leeuwarden, Vastgestelde vertaling Archief Nederlandse vertaling van de Universal declaration on archives, vastgesteld tijdens de ledenvergadering van de KVAN op 7 juni 2011 in Leeuwarden. Bewaarbelang; Cultureel belang; Erfgoed; Ethiek; Gedragscode; Vernietigingsbelang. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Engelse tekst ~ Tekst op internet ~ Zie ook ~ Pagina 2 van 13

3 1 Ontstaan 9415 Digital standards bibliography version 3.0 Claire McClelland (Rapport) Collections Council of Australia Ltd, Rundle Mall SA 5000, ISSN Number: Standaard This bibliography was initially developed in preparation for the CCA s Summit on Digital Collections in 2006, and was revised, updated and expanded throughout Comments were sought from the collections sector until early 2009, and our thanks go to our colleagues who contributed. Our thanks are also extended to consultant Claire McClelland, who has compiled and edited this bibliography. The CCA is confident that the bibliography will prove a valuable resource for the sector. It directs the user to manuals and guidelines on issues including digital recordkeeping, preservation, accessibility, security, metadata, and copyright, among others. Continual improvement and expansion of the Bibliography and the Standards And Guidelines E-directory will help the collections sector embrace the potential of digital technologies in preserving and providing access to all kinds of collections. Collectie; Informatieobject; Metadata; Project; Records Management. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Bibliografie op internet ~ Toelichting op de site van CCA ~ Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ); onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Rapport) Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, Den Haag, Versie 1.0 (in gebruik) september 2010 RGBZ Het model specificeert de gegevens en hun samenhang die gemeenten, daarmee samenwerkende organisaties en hun klanten minimaal nodig hebben om voldoende op de hoogte te zijn van lopende en afgeronde zaken. Op basis van het model kunnen betrokkenen bij, en geïnteresseerden in een zaak geïnformeerd worden. Dit loopt van ex- en interne initiatoren van een zaak via medebehandelaars daarvan en belangstellenden in de publicatie van de zaak of het resultaat daarvan, tot management dat behoefte heeft aan sturingsinformatie. Met de gegevens in het model moet men ook (achteraf) een zaak kunnen verantwoorden, zowel inhoudelijk (is de zaak goed afgehandeld) als qua proces (is de zaak op de juiste wijze afgehandeld), en desgewenst de (behandeling van de) zaak kunnen reconstrueren. Referentiemodel; Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Tekst op internet ~ Pagina 3 van 13

4 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 9414 Auditing van recordsmanagement B.J. Glashouwer (Artikel) Archiefbeheer in de praktijk, Audit Informatie is grondstof, olie of smeermiddel om de organisatie adequaat te doen functioneren. De bedrijfsvoering van organisaties kan sterk verbeterd worden door het efficiënt inrichten van de digitale documenthuishouding. Ook valt er geld te besparen en het milieu kan qua duurzaamheid worden ontlast door de juiste gegevens (niet te veel, niet te weinig) voor de juiste werkprocessen toe te snijden en waar verplicht geschoonde (digitale) dossiers tijdig (niet te vroeg, niet te laat) over te dragen aan een archiefinstelling. Voor de uitvoering van ondernemingsrisicomanagement wordt veelal gebruikgemaakt van de COSO-ERM (Enterprise Risk Management) methodiek of de nieuwere standaard ISO De toepassing van CobiT 4.1 (Control Objectives for Information and related Technology) of verwante systemen zorgt er dan ook voor dat de IT aansluit bij de business; de IT de bedrijfsvoering mogelijk maakt, IT-systemen op verantwoorde wijze worden ingezet en IT-risico s worden beheerst. Het reguliere management van een organisatie onderkent niet vaak zelfstandig de tekortkomingen in de informatievoorziening en de informatiesystemen. Bij vraagstukken rondom een adequate informatievoorziening, toegesneden informatiesystemen, records- en informatiemanagement is de assistentie van een IT-auditor onontbeerlijk. In het kader van digitaal archiefbeheer kunnen bijvoorbeeld relevant zijn een toets of advies ten aanzien van de compliance aan de regelgeving, bewaarbeleid, storage management of kosten. Voor dit gebied zijn aanvullende toetskaders voorhanden als ISO (organisatie), NEN 2082 (software) of NEN-ISO (informatiebeveiliging). De overheid besteedt momenteel veel aandacht aan de kwaliteit van de informatie. Na een inventarisatie van de stand van zaken hebben de nieuw aangestelde CIO s (Chief Information Officers) van het rijk nu de handen ineengeslagen om in een gezamenlijk aanpak meters te maken. Een essentieel element daarbij is dat de best practices voor een bepaalde situatie of technische omgeving van het ene departement aan andere departementen ter beschikking worden gesteld, zodat deze ze kunnen inpassen in hun eigen werkwijzen. Auditors kunnen toegevoegde waarde bieden door toetsing aan kaders als de opgestelde Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (BIR). Archiefinspectie; Baseline; ISO 31000; NEN-ISO (nl); NEN-ISO/IEC 27002; Toezicht. Pagina 4 van 13

5 3 Gebruik, afstemming en toezicht 9415 Digital standards bibliography version 3.0 Claire McClelland (Rapport) Collections Council of Australia Ltd, Rundle Mall SA 5000, ISSN Number: Standaard This bibliography was initially developed in preparation for the CCA s Summit on Digital Collections in 2006, and was revised, updated and expanded throughout Comments were sought from the collections sector until early 2009, and our thanks go to our colleagues who contributed. Our thanks are also extended to consultant Claire McClelland, who has compiled and edited this bibliography. The CCA is confident that the bibliography will prove a valuable resource for the sector. It directs the user to manuals and guidelines on issues including digital recordkeeping, preservation, accessibility, security, metadata, and copyright, among others. Continual improvement and expansion of the Bibliography and the Standards And Guidelines E-directory will help the collections sector embrace the potential of digital technologies in preserving and providing access to all kinds of collections. Collectie; Informatieobject; Metadata; Project; Records Management. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Bibliografie op internet ~ Toelichting op de site van CCA ~ 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 9414 Auditing van recordsmanagement B.J. Glashouwer (Artikel) Archiefbeheer in de praktijk, Audit Informatie is grondstof, olie of smeermiddel om de organisatie adequaat te doen functioneren. De bedrijfsvoering van organisaties kan sterk verbeterd worden door het efficiënt inrichten van de digitale documenthuishouding. Ook valt er geld te besparen en het milieu kan qua duurzaamheid worden ontlast door de juiste gegevens (niet te veel, niet te weinig) voor de juiste werkprocessen toe te snijden en waar verplicht geschoonde (digitale) dossiers tijdig (niet te vroeg, niet te laat) over te dragen aan een archiefinstelling. Voor de uitvoering van ondernemingsrisicomanagement wordt veelal gebruikgemaakt van de COSO-ERM (Enterprise Risk Management) methodiek of de nieuwere standaard ISO De toepassing van CobiT 4.1 (Control Objectives for Information and related Technology) of verwante systemen zorgt er dan ook voor dat de IT aansluit bij de business; de IT de bedrijfsvoering mogelijk maakt, IT-systemen op verantwoorde wijze worden ingezet en IT-risico s worden beheerst. Het reguliere management van een organisatie onderkent niet vaak zelfstandig de tekortkomingen in de informatievoorziening en de informatiesystemen. Bij vraagstukken rondom een adequate informatievoorziening, toegesneden informatiesystemen, records- en informatiemanagement is de assistentie van een IT-auditor onontbeerlijk. In het kader van digitaal archiefbeheer kunnen bijvoorbeeld relevant zijn een toets of advies ten aanzien van de compliance aan de regelgeving, bewaarbeleid, storage management of kosten. Voor dit gebied zijn aanvullende toetskaders voorhanden als ISO (organisatie), NEN 2082 (software) of NEN-ISO (informatiebeveiliging). De overheid besteedt momenteel veel aandacht aan de kwaliteit van de informatie. Na een inventarisatie van de stand van zaken hebben de nieuw aangestelde CIO s (Chief Information Officers) van het rijk nu de handen ineengeslagen om in een gezamenlijk aanpak meters te maken. Een essentieel element daarbij is dat de best Pagina 5 van 13

6 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden practices voor een bepaalde situatie of technische omgeving van het ene departement aan andere departementen ter beschikking worden gesteld, zodat deze ze kunnen inpassen in hun eigen werkwijzen. Auditors kunnen toegevoegde waarde bieden door toetsing aan kaders als de opgestelde Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (BIR). Archiefinspectie; Baseline; ISO 31000; NEN-ISO (nl); NEN-ISO/IEC 27002; Toezicht. 3.7 Beveiliging 9414 Auditing van recordsmanagement B.J. Glashouwer (Artikel) Archiefbeheer in de praktijk, Audit Informatie is grondstof, olie of smeermiddel om de organisatie adequaat te doen functioneren. De bedrijfsvoering van organisaties kan sterk verbeterd worden door het efficiënt inrichten van de digitale documenthuishouding. Ook valt er geld te besparen en het milieu kan qua duurzaamheid worden ontlast door de juiste gegevens (niet te veel, niet te weinig) voor de juiste werkprocessen toe te snijden en waar verplicht geschoonde (digitale) dossiers tijdig (niet te vroeg, niet te laat) over te dragen aan een archiefinstelling. Voor de uitvoering van ondernemingsrisicomanagement wordt veelal gebruikgemaakt van de COSO-ERM (Enterprise Risk Management) methodiek of de nieuwere standaard ISO De toepassing van CobiT 4.1 (Control Objectives for Information and related Technology) of verwante systemen zorgt er dan ook voor dat de IT aansluit bij de business; de IT de bedrijfsvoering mogelijk maakt, IT-systemen op verantwoorde wijze worden ingezet en IT-risico s worden beheerst. Het reguliere management van een organisatie onderkent niet vaak zelfstandig de tekortkomingen in de informatievoorziening en de informatiesystemen. Bij vraagstukken rondom een adequate informatievoorziening, toegesneden informatiesystemen, records- en informatiemanagement is de assistentie van een IT-auditor onontbeerlijk. In het kader van digitaal archiefbeheer kunnen bijvoorbeeld relevant zijn een toets of advies ten aanzien van de compliance aan de regelgeving, bewaarbeleid, storage management of kosten. Voor dit gebied zijn aanvullende toetskaders voorhanden als ISO (organisatie), NEN 2082 (software) of NEN-ISO (informatiebeveiliging). De overheid besteedt momenteel veel aandacht aan de kwaliteit van de informatie. Na een inventarisatie van de stand van zaken hebben de nieuw aangestelde CIO s (Chief Information Officers) van het rijk nu de handen ineengeslagen om in een gezamenlijk aanpak meters te maken. Een essentieel element daarbij is dat de best practices voor een bepaalde situatie of technische omgeving van het ene departement aan andere departementen ter beschikking worden gesteld, zodat deze ze kunnen inpassen in hun eigen werkwijzen. Auditors kunnen toegevoegde waarde bieden door toetsing aan kaders als de opgestelde Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (BIR). Archiefinspectie; Baseline; ISO 31000; NEN-ISO (nl); NEN-ISO/IEC 27002; Toezicht. Pagina 6 van 13

7 4 Bewaren 9415 Digital standards bibliography version 3.0 Claire McClelland (Rapport) Collections Council of Australia Ltd, Rundle Mall SA 5000, ISSN Number: Standaard This bibliography was initially developed in preparation for the CCA s Summit on Digital Collections in 2006, and was revised, updated and expanded throughout Comments were sought from the collections sector until early 2009, and our thanks go to our colleagues who contributed. Our thanks are also extended to consultant Claire McClelland, who has compiled and edited this bibliography. The CCA is confident that the bibliography will prove a valuable resource for the sector. It directs the user to manuals and guidelines on issues including digital recordkeeping, preservation, accessibility, security, metadata, and copyright, among others. Continual improvement and expansion of the Bibliography and the Standards And Guidelines E-directory will help the collections sector embrace the potential of digital technologies in preserving and providing access to all kinds of collections. Collectie; Informatieobject; Metadata; Project; Records Management. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Bibliografie op internet ~ Toelichting op de site van CCA ~ Pagina 7 van 13

8 De rubrieken 0 Algemeen <geen> 1 Ontstaan Ontstaan en identificatie 1.1 Definitie Creation and identification Definitie van het begrippen als informatiebeheer, archief, archiefbescheiden etc, beschrijving van de toepassing en reikwijdte daarvan. Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. 1.3 Benoemen bestanddeel Identifying electronic records systems Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk, item, object, archiefblok, informatie-object). Bijvoorbeeld: Document of registratie. 2 Waarderen Identifying electronic records Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context. Appraising 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Scheduling 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. Control and use Pagina 8 van 13

9 3.1 Bewaken kosten Bewaken van de kosten die beheershandelingenmet zich meebrengen. Kosten/baten en risico's. Controlling costs 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn voor de gegevens. Dit kan zijn als als eigenaar of houder. Ook bepaling herkomst. 3.3 Fysiek beheer Assigning responsability Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer. 3.4 Integratie Storing Standaardisatie en uitwisseling. De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en uitwisseling. 3.5 Documentatie Integrating access Beschrijving van gegevens en systemen (metadata). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten behoeve van het bewaren van de context. Documenting 3.6 Beschikbaarstellen Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. Ook beschikbaarheid. 3.7 Beveiliging Providing for use Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 4 Bewaren Assuring security Betreft het landurig bewaren vanuit het gezichtspunt van de archiefbewaarplaats. Vanuit het gezichtspunt van de archiefvormer is het verwijderen. Was: Verwijderen (overdragen of vernietigen) Selectie en vernietiging van de informatie volgens de selectielijst die is vastgesteld in de waarderingsfase. Tevens overbrenging naar de archiefbewaarplaats. Was: Overdragen (of vernietigen) 4.1 Duurzaamheid Disposition Het garanderen van de duurzame toegankelijkheid van de betrokken informatieobjecten. Was: "Het garanderen van de duurzaamheid van de betrokken gegevensdragers. " Preserving media Pagina 9 van 13

10 4.2 Bewaren context Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie. Preserving functionality 5 Wegwerken van mijn achterstand Er liggen nog publicaties en dergelijke die ik nog niet had opgenomen. Voor de duidelijkheid komt die achterstand ook hier te staan. Een deel heb ik ook via delicious beschikbaar: <geen> 999 Websites / webpagina's Interessante websites ofpagina's op websites <geen> Pagina 10 van 13

11 Overzicht termen Archief Bevat : In plaats van : Onderdeel van: Synoniem : Zie ook : Afgesloten archief; Archiefafdeling; Archiefbescheiden; Archiefblok; Archive group; Bedrijfsarchief; Bedrijfsinformatie; Centraal archief; Datawarehouse; Deelarchief; Dienstarchief; Dynamisch archief; -archief; Familiearchief; Geheim archief; Huisarchief; Kabinetsarchief; Open archief; Persoonlijk archief; Schaduwarchief; Semi-statisch archief; Softwarearchief; Statisch archief; Verenigingsarchief; Virtueel archief; Webarchief; Werkarchief. Overheidsdocumentatie. Collectie; Informatiehuishouding. Administratie; Archiv; Archive. Archiefbewaarplaats; Archiefdienst; Archiefsysteem; Archival bond; Archival fonds; Archives; Bronnen; Cultureel erfgoed; Datadomein; Fonds; Informatieinfrastructuur; Information management compliance; Legacydatabase; Orde; Procesgebonden informatie; Record group; Record Keeping System; Records management compliance; Registratuur. Audit Bevat : Onderdeel van: Zie ook : Audit van beheersprocessen; DRAMBORA; EDP-audit; Information audit; IT- Audit; SISA. Identiteitsbeheer; Toezicht. Functiescheiding; Horizontaal toezicht. RGBZ In plaats van : Onderdeel van: Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken. GEMMA; Referentiemodel. Standaard Bevat : Onderdeel van: ANSI; ANSI X3.23; AS1; AS2; ASCII; Atom; Attention Profile Markup Language; Basic Semantics Register; Beschrijvingsstandaard; Blocks Extensible Exchange Protocol; CALS; CDF; CGM; Character set; CIDOC-CRM; CMIS; Common Communications Format; DDF; De facto-standaard; De jurestandaard; Descriptive standards; DIDL; DIN ; DIN 31644; DIRKS; DOD5015.2; DRCP; DSS; Dublin Core Metadata Element Set; EAD; ebms; EDI; EDRM; HTML; Internationale Financiële Rapportage Standaarden; IPTC; ISIL; ISO 10149; ISO 10303; ISO 11108; ISO 11798; ISO ; ISO 13490; ISO ; ISO 14721:2003; ISO 15511:2003; ISO 15836:2009; ISO :2005; ISO 28500:2009; ISO 30300; ISO 30301; ISO 31000; ISO 38500; ISO 6199; ISO 8211; ISO 8601:2004; ISO 8824; ISO 8825; ISO 8879; ISO 8879:1986; ISO 9660; ISO 9706; ISO/IEC ; ISO/IEC 13250:2000; ISO/IEC 27002; ISO/IEC ; ISO/IEC 8879; ISO/ISEC 10918; ISO/ISEC ; ISO/TR :2001; ISO/TR 26122; ISO/TS (E); ISO- DIS ; ITIL; ITU; JPEG; METS; MIReG; MODS; MoReq; MoReq2; NEN 2082; NEN 2728; NEN 2748; NEN 3434:2007; NEN-ISO (nl); NEN- ISO :2006; NEN-ISO :2009 (en); NEN-ISO/IEC 27002; NEN- ISO/IEC (nl); Netwerkprotocol; NLCS; NPR-ISO/TR (nl); NPR- ISO/TS :2004 en; OAI; OAI-ORE; OAI-protocol; ODA/ODIF; ODF; Open Archival Information System; Open standaard; OpenDoc; Operationele standaard; ORE; OSI-model; OXML; PDF; PDF/A; Premis; ReMANO; RFC3335; RFC4122; RSS; Semantic IS Standard; Semantische standaard; SGML; SKOS; SLD; Specificatie; SPOTS; SQL2; STEP; STP; Technische standaard; TIFF; UDC; UML; Universal Preservation Format; UOF; Webprotocol; WMS; X.500; Xades; XAM; XBRL; Z ; Z39.50; Z ; Z Kwaliteitssysteem. Pagina 11 van 13

12 Standaard Zie ook : AGLS; Archiveringsformaat; DURP; Ethernet; GILS; GPRS; GSM; Inkapselingsformaat; IP; Koppelvlak; Metadataformaat; MMS; Normen; NPR; OWMS; OWMS 3.5; Referentiekader; RFC; SMS; TCP/IP; Topic maps; Uitwisselingsformaat; UMTS; W3C recommendation; WAP. Pagina 12 van 13

13 De gegevens komen uit een met behulp van MS-Access ontwikkelde Reference Manager. Mijn waardering van de publicaties: :-)) = zeer interessant :-) = interessant :-( = matig, maar juist daarom geschikt om op te nemen. De overzichten staan ook op mijn eigen site (http://labyrinth.rienkjonker.nl/literatuur) Inlichtingen over deze lijst bij: Rienk Jonker Website Del.icio.us Copyright Creative Commons Licence 3.0 Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Generiek Pagina 13 van 13

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2006 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes,

Nadere informatie

Termen en begrippen Cursus structuurplan

Termen en begrippen Cursus structuurplan Cursus SOD 2003/2004/2005 Pagina 1 van 39 - A - Activiteit Werkzaamheid (procedurestap) die een persoon of organisatie(onderdeel) verricht om een handeling tot stand te brengen. Bevat : Bedrijfsmatige

Nadere informatie

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 drs. G.J. van Bussel MBA, P.J. Horsman MSc, drs. H. Waalwijk Amsterdam, 30 maart 2004 Archiefschool Weesperzijde

Nadere informatie

Records Management Terminologie

Records Management Terminologie Records Management Terminologie Auteur: Saskia Giesbers Opdrachtgever: Records Management Conventie Datum: 6 maart 2002 Status: Concept Inlichtingen: Saskia Giesbers RMC Bureau Westeinde 28 2270 AD Voorburg

Nadere informatie

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden is een product van het Programma Archief 2020, waarin het Ministerie van OCW samen met gemeenten,

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 digitaal: een reeks gehele getallen voorgesteld als vaste waarden analoog: werken met waarden in een continuüm

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

De bouwstenen van de digitale bibliotheek

De bouwstenen van de digitale bibliotheek De bouwstenen van de digitale bibliotheek DEN Marco de Niet Dit artikel is geschreven door Marco de Niet en gepubliceerd in De Digitale Bibliotheek. Red. Bart van der Meij en Kees Westerkamp. Rotterdam,

Nadere informatie

FS 42-02-07B. Versie 1.1

FS 42-02-07B. Versie 1.1 In dit document worden in tabelvorm de belangrijkste recente ontwikkelingen weergegeven per dossier: etoegang, edocumenten, efactureren, eaanbesteden, erapporteren en egegevens, uitwisseling en opslag.

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Bijlage 3 Notitie STAF BESTUUR EN DIRECTIE aan c.c. van onderwerp Het College Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Kaders archivering en ontsluiting team SBSBD

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Brochures: aanbevelingen en advies 6 We gaan digitaal Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer

Doelarchitectuur Toegang Rhythm, ergo sum Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0 Datum 5 maart 2012 Status Concept Opstellers: Barry Dukker Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Peter Bergman Saam de Mooij Rein During - DEF - FIN

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie