Rapportage bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) In opdracht van NBTC Holland Marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) In opdracht van NBTC Holland Marketing"

Transcriptie

1 Rapportage bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) In opdracht van NBTC Holland Marketing

2 Inhoudsopgave Management summary 7 Bekendheid van en spontane associaties met Hanzesteden 9 4 Het potentieel van de Nederlandse Hanzesteden 5 8 Profiel potentiele bezoeker 4 6 Imago en aantrekkelijkheid van de Nederlandse Hanzesteden 5 Bijlagen 7

3 NBTC-NIPO Research Postadres Postbus JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Blickersstraat 74, Amsterdam T I Over NBTC-NIPO Research De benadering van NBTC-NIPO Research is persoonlijk en klantgericht. Wij zijn uw sparringpartner, denken met u mee en delen onze kennis met u. De dagelijkse leiding van NBTC-NIPO Research is in handen van Kees van der Most en Helena Klok. Het team bestaat verder uit ervaren projectleiders.

4 Voorwoord Bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) Dit rapport geeft u inzicht in de bekendheid, het imago en het potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in het Nederlandstalige gedeelte van België (Vlaanderen). Dit op basis van kwantitatief onderzoek dat NBTC-NIPO Research in opdracht van NBTC Holland Marketing onder Vlaamse consumenten heeft uitgevoerd in 07. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kunnen de meest kansrijke doelgroepen bepaald worden voor de marktbewerking van de Hanzesteden in België. Daarnaast kan het rapport dienen als input voor het opstellen van een marketingplan voor promotie van de Nederlandse Hanzesteden in België. Neem voor vragen of meer informatie contact met ons op. Den Haag, maart 07 Remy Vermeire Marieke Politiek

5 Inleiding Vanuit de HollandCity marketingstrategie gaat NBTC Holland Marketing de komende jaren de bestemming Nederland internationaal als metropool met verschillende aantrekkelijke districten positioneren. Voor internationale bezoekers zijn de afstanden in Nederland heel klein. Door Nederland als een grote stad te presenteren, moeten toeristen op nieuwe ideeën worden gebracht die hun beleving van Nederland completer en rijker maken. De HollandCity strategie bestaat uit drie onderdelen: districten, storylines en evenementenbeleid. NBTC zet onder meer verhaallijnen in om bezoekers te verleiden de gebaande paden te verlaten. De verhaallijnen lopen als het ware als denkbeeldige metrolijnen door Nederland en koppelen plaatsen in Nederland aan elkaar met een gemeenschappelijk thema of interesse van de bezoeker. Een van de verhaallijnen die NBTC momenteel ontwikkelt is de Hanzestedenlijn. Het onderscheidende, unieke karakter en het rijke verleden van de Hanzesteden lijkt volop kansen te bieden voor het aantrekken van buitenlandse bezoekers. Om de Nederlandse Hanzesteden middels de Hanzestedenlijn effectief in België te kunnen gaan vermarkten is meer inzicht gewenst in de positie van de Nederlandse Hanzesteden op de Belgische markt en de meest kansrijke doelgroepen voor de Hanzestedenlijn. Centraal in dit onderzoek staat dan ook deze vraag: Hoe kan er door middel van de Hanzestedenlijn voor worden gezorgd dat de Nederlandse Hanzesteden meer Belgische (Vlaamse) (verblijfs)bezoekers trekken? Dit onderzoek is een nul-meting. Hiermee krijgen we inzicht in de huidige bekendheid en het imago van de Nederlandse Hanzesteden. In een later stadium kan dit onderzoek herhaald worden om te meten of activiteiten effect hebben gehad op deze aspecten. De belangrijkste onderzoeksvragen zijn hierbij: Wat is de bekendheid van (de Nederlandse) Hanzesteden bij Vlaamse consumenten? Welk imago hebben (de Nederlandse) Hanzesteden in Vlaanderen? Wat is het potentieel onder Vlaamse consumenten voor de Nederlandse Hanzesteden? De doelgroep van het onderzoek zijn Vlaamse consumenten van 5 70 jaar die vakanties (kort of lang) ondernemen. In totaal hebben 58 Vlamingen deelgenomen aan het onderzoek. In dit rapport worden de belangrijkste uitkomsten van dit consumentenonderzoek in Vlaanderen beschreven. 5

6 Leeswijzer Afbakening NLse Hanzesteden Interpretatie van de resultaten Inhoud rapportage De Hanzesteden vormden in de Middeleeuwen een machtig bondgenootschap. Via de Hanzestedenlijn worden in eerste instantie de Hanzesteden in Overijssel en Gelderland (denkbeeldig) met elkaar verbonden. Het gaat om de steden Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt, Kampen, Elburg en Harderwijk. Omdat veel van het rijke Hanzeverleden ook nu nog goed zichtbaar is, is de ambitie van de Hanzestedenlijn om de Nederlandse Hanzesteden als een must see neer te zetten voor internationale bezoekers. De resultaten zoals gepresenteerd in dit rapport zijn gebaseerd op speciaal voor de Nederlandse Hanzesteden uitgevoerd consumentenonderzoek onder Vlaamse vakantiegangers. Dit onderzoek heeft online plaats gevonden waarbij een representatieve steekproef is getrokken op basis van de kenmerken van de Vlaamse bevolking van 5 tot 70 jaar. De steekproefbron werd gevormd door leden van panel van Lightspeed Research. De resultaten zijn gewogen voor en opgehoogd naar de Vlaamse doelgroep van vakantiegangers van 5 tot 70 jaar. Aangezien het om een steekproefonderzoek gaat dient echter rekening gehouden te worden met marges rondom de gepresenteerde uitkomsten. Het eerste hoofdstuk van dit rapport gaat in op de bekendheid van Hanzesteden in het algemeen en specifiek de Hanzesteden in Nederland. In het volgende hoofdstuk komt het imago van de (Nederlandse) Hanzesteden aan bod. In het laatste deel van het rapport wordt ingegaan op het potentieel voor de Nederlandse Hanzesteden in Vlaanderen. 6

7 Management summary

8 Belangrijkste inzichten Bekendheid Weinig Vlamingen zijn spontaan bekend met Nederlandse Hanzesteden of Hanzesteden in het algemeen. Een kleine 0% van de Vlaamse vakantiegangers van 5 70 jaar was reeds voor aanvang van het onderzoek bekend met het feit dat Nederland Hanzesteden heeft. Wanneer we de negen onderzochte Nederlandse Hanzesteden onderling vergelijken zijn de meest bekende Nederlandse Hanzesteden Zwolle (8% ten minste van naam), Deventer (6%) en Zutphen (5%). De minst bekende Hanzestad is Hattem (geholpen bekendheid 5%). Zwolle is de Hanzestad waar het grootste aandeel Vlamingen al ooit eens geweest is (5%). Imago Hanzesteden associëren de Vlamingen vooral met historisch en gezellig. Authentiek, toeristisch en gastvrij complementeren de top 5 van associaties. Veel Vlamingen hebben echter weinig tot geen associaties met Nederlandse Hanzesteden. Dit geldt met name voor Vlamingen jonger dan 56 jaar en Vlamingen die onbekend zijn met het feit dat Nederland Hanzesteden heeft of onbekend zijn met het begrip Hanzesteden. Vlaamse vakantiegangers hebben bij Nederlandse Hanzesteden een beeld van historische (middeleeuwse) steden met een rijk handelsverleden. Men verwacht een aantrekkelijk landschap rondom de steden waar gefietst en gewandeld kan worden. In de stad zijn er veel historische monumenten en gebouwen die een bezoek waard zijn. Dit beeld geldt vooral voor Vlamingen die bekend zijn met Nederlandse Hanzesteden, al is het alleen maar van naam. Ongeveer de helft van de Vlamingen vindt het lastig om zich een beeld te vormen. Iets minder dan 0% van de Vlaamse vakantiegangers (5-70) jaar vindt de Nederlandse Hanzesteden een (zeer) aantrekkelijke toeristische bestemming. Dit percentage is sterk afhankelijk van de mate van bekendheid met (Nederlandse) Hanzesteden, leeftijd (oudste leeftijdsgroep het meest positief) en Mentality groep (Nora en Paul het meest positief). Potentieel Van de totale doelgroep van, miljoen Vlaamse vakantiegangers van 5 70 jaar acht circa een kwart ( ) de kans (zeer) waarschijnlijk dat men de komende jaar een Nederlandse Hanzestad gaat bezoeken. Slechts een kleine groep is niet of nauwelijks geïnteresseerd om een Hanzestad in Nederland te bezoeken, een groot deel van de Vlamingen twijfelt. Gebrek aan kennis en beeldvormig voedt deze twijfel. Nieuwe steden ontdekken is een belangrijke motivatie om een Nederlandse Hanzestad te bezoeken. De nabijheid van de steden is ook een voordeel. Onder Vlamingen in de leeftijdsgroep en bij de Mentality groepen Nora en Paul ligt de bezoekintentie het hoogst. 8

9 Bekendheid van en spontane associaties met Hanzesteden

10 Spontane associaties met Hanzesteden Het gros van de Vlamingen (60%) heeft weinig tot geen associaties met (het begrip) Hanzesteden. Ze zijn ermee onbekend en kunnen zich er (hierdoor) niets bij voorstellen. Heeft men wel associaties dan denkt men aan (steden in) Duitsland en Nederland. Vooral Hamburg wordt relatief vaak genoemd. De meest genoemde Nederlandse stad is Zwolle (5 keer). In België zelf is Brugge de meest genoemde stad. Vraag: Als u aan Hanzesteden denkt, wat komt er dan bij u op? Basis: n = 58 0

11 Spontane bekendheid Hanzesteden Van de ondervraagde Vlamingen wist circa een kwart een of meerdere namen van steden te noemen. De meest genoemde naam is Hamburg, gevolgd door Brugge, Bremen en Antwerpen. Zwolle is de meest genoemde Nederlandse stad gevolgd door Amsterdam. Vraag: Welke Hanzesteden kent u, ook al is het maar van naam? Basis: n = 58

12 Geholpen bekendheid Hanzesteden in Nederland (/) Bijna 0% van de Vlamingen weet dat Nederland Hanzesteden heeft; % heeft er wel eens van gehoord en 5% zegt wel eens een Hanzestad in Nederland bezocht te hebben. Voor bijna de helft van de ondervraagde Vlamingen is het begrip Hanzestad onbekend. ja, ik heb wel eens een Hanzestad in Nederland bezocht; 5% nee, ik had nooit eerder van Hanzesteden gehoord; 48% ja, ik heb er wel eens van gehoord; % nee, ik wist niet dat Nederland Hanzesteden heeft; 5% Vraag: Nederland heeft ook Hanzesteden. Was u hier voorafgaand aan dit onderzoek bekend mee? Basis: n = 58

13 Geholpen bekendheid Hanzesteden in Nederland (/) In Vlaams Brabant weet ruim een derde van de ondervraagde vakantiegangers dat Nederland Hanzesteden heeft. In Oost- Vlaanderen is dit nog geen kwart. In de Belgische provincie Limburg heeft bijna 60% nog nooit van Hanzesteden gehoord. De bekendheid is bij de 56 jaar en ouderen hoger dan bij de jongere leeftijdsgroepen. Regio Leeftijd Limburg jaar Vlaams Brabant Antwerpen jaar Oost-Vlaanderen jaar West-Vlaanderen wel eens gehoord dat Nederland Hanzesteden heeft of wel eens bezocht onbekend dat Nederland Hanzesteden heeft nooit eerder van Hanzesteden gehoord Vraag: Nederland heeft ook Hanzesteden. Was u hier voorafgaand aan dit onderzoek bekend mee? Basis: n = 8 (Limburg) / 64 (Vlaams Brabant) / 60 (Antwerpen) / 9 (Oost-Vlaanderen) / 84 (West-Vlaanderen)

14 Geholpen bekendheid Nederlandse Hanzesteden Zwolle, Hasselt, Deventer en Harderwijk zijn de Hanzesteden met de hoogste bekendheid (tenminste van naam) onder Vlaamse vakantiegangers. De hoge score van Hasselt heeft echter waarschijnlijk te maken dat deze Nederlandse Hanzestad verward wordt met het Belgische Hasselt. Zwolle Hasselt Deventer Harderwijk Zutphen Doesburg Kampen Elburg Hattem ken ik niet Ken ik alleen van naam ken ik een beetje, maar ik ben er nog nooit geweest ken ik, ik ben er ooit geweest Vraag: Kunt u aangeven in welke mate u bekend bent met onderstaande Nederlandse Hanzesteden? % Basis: n = 58 4

15 Imago en aantrekkelijkheid van de Nederlandse Hanzesteden

16 Geholpen associaties bij Nederlandse Hanzesteden (/) Nederlandse Hanzesteden worden vooral geassocieerd met historisch en gezellig. Maar liefst 7% heeft echter geen mening over de Nederlandse Hanzesteden vooral omdat ze niet bekend zijn met het feit dat Nederland Hanzesteden heeft of het begrip Hanzesteden niet kennen. historisch gezellig authentiek toeristisch gastvrij sfeervol rustig vergane glorie verrassend bruisend ondernemend oubollig veelzijdig modern achterhaald druk innovatief internationaal saai ambitieus geen van deze weet niet Vraag: Welke van onderstaande associaties heeft u bij de Nederlandse Hanzesteden? % Basis: n = 58 6

17 Geholpen associaties bij Nederlandse Hanzesteden (/) Vlamingen die bekend zijn met de Nederlandse Hanzesteden hebben veel uitgesprokere, positievere associaties. Met name degenen voor wie het begrip Hanzesteden onbekend is, kunnen zich er ook weinig bij voorstellen. historisch gezellig authentiek toeristisch sfeervol gastvrij rustig verrassend bruisend ondernemend vergane glorie veelzijdig internationaal druk innovatief saai oubollig modern achterhaald ambitieus weet niet Vraag: Welke van onderstaande associaties heeft u bij de Nederlandse Hanzesteden? % Basis: n = 45 (wel eens geweest/gehoord / 9 (onbekend met Nederlandse Hanzesteden / 44 (onbekend met Hanzesteden) wel eens geweest/van gehoord onbekend met Nederlandse Hanzesteden onbekend met fenomeen Hanzesteden 6 7

18 Geholpen associaties bij Nederlandse Hanzesteden (/) De leeftijdsgroep jaar associeert meer dan gemiddeld de Nederlandse Hanzesteden met historisch en toeristisch maar ook vergane glorie wordt relatief veel in deze leeftijdsgroep verbonden met de Hanzesteden. historisch gezellig authentiek toeristisch sfeervol gastvrij rustig verrassend bruisend ondernemend vergane glorie veelzijdig internationaal druk innovatief saai oubollig modern achterhaald ambitieus weet niet jaar 4-55 jaar jaar Vraag: Welke van onderstaande associaties heeft u bij de Nederlandse Hanzesteden? % Basis: n = 6 (5-40 jaar) / 90 (4-55 jaar) / 67 (56-70 jaar) 8

19 Beeld van de Nederlandse Hanzesteden (/6) Vlaamse vakantiegangers vinden het van meerwaarde dat de Nederlandse Hanzesteden door water verbonden zijn. Daarnaast verwachten ze een rijk aanbod van historisch / cultureel erfgoed en denken ze dat het rijke handelsverleden de steden een bijzonder (Middeleeuws) karakter geeft. Een groot deel van de ondervraagde Vlamingen heeft echter geen mening. het is van meerwaarde dat de Nederlandse Hanzesteden verbonden zijn door water 4 44 er is in de Nederlandse Hanzesteden een rijk aanbod van historisch / cultureel erfgoed 4 45 de Middeleeuwen geeft nog steeds een bijzonder karakter / bijzondere sfeer aan de Nederlandse Hanzesteden 4 45 het rijke handelsverleden maakt de Nederlandse Hanzesteden bijzondere steden de Nederlandse Hanzesteden hebben een kenmerkende "eigen" cultuur (gebruiken, streekgerechten, folklore, dialect etc.) de Nederlandse Hanzesteden staan bekend om zijn ambachten en streekproducten Nederlandse Hanzesteden verschillen niet van andere Nederlandse steden alle Nederlandse Hanzesteden zijn hetzelfde 5 past (zeer) goed past een beetje past (totaal) niet (goed) weet niet Vraag: Kunt u aangeven in hoeverre u onderstaande stellingen vindt passen bij de Nederlandse Hanzesteden? % Basis: n = 58 9

20 Beeld van de Nederlandse Hanzesteden (/6) Wanneer we specifiek naar de groep Vlaamse vakantiegangers kijken die voorafgaand aan het onderzoek bekend was met het feit dat Nederland Hanzesteden heeft, dan onderschrijft een groot deel (70%) van deze groep het bijzondere, historische karakter van de Hanzesteden door het rijke handelsverleden. Hierdoor vindt 0% dat de Hanzesteden verschillen van andere Nederlandse steden. er is in de Nederlandse Hanzesteden een rijk aanbod van historisch / cultureel erfgoed 70 5 het is van meerwaarde dat de Nederlandse Hanzesteden verbonden zijn door water 69 5 het rijke handelsverleden maakt de Nederlandse Hanzesteden bijzondere steden de Middeleeuwen geeft nog steeds een bijzonder karakter / bijzondere sfeer aan de Nederlandse Hanzesteden de Nederlandse Hanzesteden hebben een kenmerkende "eigen" cultuur (gebruiken, streekgerechten, folklore, dialect etc.) de Nederlandse Hanzesteden staan bekend om zijn ambachten en streekproducten 55 9 alle Nederlandse Hanzesteden zijn hetzelfde Nederlandse Hanzesteden verschillen niet van andere Nederlandse steden past (zeer) goed past een beetje past (totaal) niet (goed) weet niet Vraag: Kunt u aangeven in hoeverre u onderstaande stellingen vindt passen bij de Nederlandse Hanzesteden? % Basis: Vlaamse vakantiegangers die voorafgaand aan het onderzoek wel eens gehoord hadden dat Nederland ook Hanzesteden heeft of weleens een Hanzestad in Nederland bezocht hebben (n = 45) 0

21 Beeld van de Nederlandse Hanzesteden (/6) Wanneer we het beeld van de Nederlandse Hanzesteden verder uitsplitsen naar de mate van bekendheid zien we dat hoe beter bekend met de steden hoe meer uitgesproken het beeld is. Maar ook Vlamingen die niet wisten dat Nederland Hanzesteden heeft, verwachten over het algemeen dat de Hanzesteden een onderscheidend karakter hebben ten opzichte van andere Nederlandse steden. er is in de Nederlandse Hanzesteden een rijk aanbod van historisch / cultureel erfgoed het rijke handelsverleden maakt de Nederlandse Hanzesteden bijzondere steden het is van meerwaarde dat de Nederlandse Hanzesteden verbonden zijn door water alle Nederlandse Hanzesteden zijn hetzelfde Nederlandse Hanzesteden verschillen niet van andere Nederlandse steden de Middeleeuwen geeft nog steeds een bijzonder karakter / bijzondere sfeer aan de Nederlandse Hanzesteden de Nederlandse Hanzesteden staan bekend om zijn ambachten en streekproducten de Nederlandse Hanzesteden hebben een kenmerkende "eigen" cultuur (gebruiken, streekgerechten, folklore, dialect etc.) wel eens gehoord van NL Hanzesteden/bezocht niet bekend dat NL Hanzesteden heeft nooit eerder van Hanzesteden gehoord Vraag: Kunt u aangeven in hoeverre u onderstaande stellingen vindt passen bij de Nederlandse Hanzesteden? % past (zeer) goed Basis: n = 45 (wel eens geweest/gehoord / 9 (onbekend met Nederlandse Hanzesteden / 44 (onbekend met Hanzesteden)

22 Beeld van de Nederlandse Hanzesteden (4/6) Iets minder dan de helft van de Vlaamse vakantiegangers verwacht rondom de Nederlandse Hanzesteden een aantrekkelijk landschap, geschikt om te wandelen/fietsen/varen, en in de steden veel monumenten dankzij het (aantrekkelijke) historische karakter. Vrijwel evenveel Vlamingen kan zich over de ondervraagde aspecten geen beeld vormen. het landschap (water / natuur / platteland) rondom de Nederlandse Hanzesteden is aantrekkelijk de Nederlandse Hanzesteden hebben een aantrekkelijke historie 45 4 in en rond de Nederlandse Hanzesteden zijn voldoende mogelijkheden om te wandelen, te fietsen en/of te varen de Nederlandse Hanzesteden hebben veel historische monumenten en gebouwen die het bezoeken waard zijn 4 44 de Nederlandse Hanzesteden hebben veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur de Nederlandse Hanzesteden hebben een gevarieerd aanbod aan horeca 6 49 de Nederlandse Hanzesteden hebben musea die het bezoeken waard zijn er is een divers winkelaanbod in de Nederlandse Hanzesteden de Nederlandse Hanzesteden hebben een hoogstaand culinair aanbod / veel goede restaurants past (zeer) goed past een beetje past (totaal) niet (goed) weet niet Vraag: In welke mate vindt u onderstaande aspecten passen bij de Nederlandse Hanzesteden? % Basis: n = 58

23 Beeld van de Nederlandse Hanzesteden (5/6) Van de Vlamingen die bekend zijn met de Nederlandse Hanzesteden (wel eens ervan gehoord/bezocht) vindt circa 70% dat de aspecten als aantrekkelijk landschap en historie, mogelijkheden om te wandelen/fietsen/varen en bezoeken van monumenten goed bij de Nederlandse Hanzesteden passen. Echter als het gaat om aspecten als musea, winkelaanbod en horeca vindt een aanmerkelijk deel van deze groep Vlamingen het lastig om hierover te oordelen. het landschap (water / natuur / platteland) rondom de Nederlandse Hanzesteden is aantrekkelijk de Nederlandse Hanzesteden hebben een aantrekkelijke historie 7 4 in en rond de Nederlandse Hanzesteden zijn voldoende mogelijkheden om te wandelen, te fietsen en/of te varen de Nederlandse Hanzesteden hebben veel historische monumenten en gebouwen die het bezoeken waard zijn 67 0 de Nederlandse Hanzesteden hebben veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur de Nederlandse Hanzesteden hebben een gevarieerd aanbod aan horeca 60 6 de Nederlandse Hanzesteden hebben musea die het bezoeken waard zijn er is een divers winkelaanbod in de Nederlandse Hanzesteden de Nederlandse Hanzesteden hebben een hoogstaand culinair aanbod / veel goede restaurants past (zeer) goed past een beetje past (totaal) niet (goed) weet niet Vraag: In welke mate vindt u onderstaande aspecten passen bij de Nederlandse Hanzesteden? % Basis: Vlaamse vakantiegangers die voorafgaand aan het onderzoek wel eens gehoord hadden dat Nederland ook Hanzesteden heeft of weleens een Hanzestad in Nederland bezocht hebben (n = 45)

24 Beeld van de Nederlandse Hanzesteden (6/6) Bij de uitsplitsing naar de mate van bekendheid van de Nederlandse Hanzesteden is te zien dat met name de (relatief grote) groep Vlamingen, voor wie het begrip Hanzesteden onbekend is, zich ook weinig een beeld kan vormen van de Nederlandse Hanzesteden. het landschap (water / natuur / platteland) rondom de Nederlandse Hanzesteden is aantrekkelijk 80 de Nederlandse Hanzesteden hebben een aantrekkelijke historie in en rond de Nederlandse Hanzesteden zijn voldoende mogelijkheden om te wandelen, te fietsen en/of te varen de Nederlandse Hanzesteden hebben een hoogstaand culinair aanbod / veel goede restaurants er is een divers winkelaanbod in de Nederlandse Hanzesteden de Nederlandse Hanzesteden hebben veel historische monumenten en gebouwen die het bezoeken waard zijn de Nederlandse Hanzesteden hebben musea die het bezoeken waard zijn de Nederlandse Hanzesteden hebben veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur de Nederlandse Hanzesteden hebben een gevarieerd aanbod aan horeca wel eens gehoord van NL Hanzesteden/bezocht niet bekend dat NL Hanzesteden heeft nooit eerder van Hanzesteden gehoord Vraag: Kunt u aangeven in hoeverre u onderstaande stellingen vindt passen bij de Nederlandse Hanzesteden? % past (zeer) goed (Basis: n = 45 (wel eens geweest/gehoord / 9 (onbekend met Nederlandse Hanzesteden / 44 (onbekend met Hanzesteden) 4

25 Toeristische aantrekkelijkheid NL Hanzesteden (/) Iets minder dan 0% van de Vlaamse vakantiegangers (5 + ) is van mening dat de Nederlandse Hanzesteden een toeristisch aantrekkelijke bestemming is. Dit percentage is sterk afhankelijk van de mate van bekendheid met (Nederlandse) Hanzesteden. Van de Vlamingen, die onbekend zijn met Hanzesteden in het algemeen, vindt slechts % de Nederlandse Hanzesteden een aantrekkelijke bestemming. Bij Vlamingen die wel eens van Nederlandse Hanzesteden hebben gehoord of deze hebben bezocht ligt dit boven de 50% weet niet in het geheel niet nauwelijks een beetje sterk zeer sterk 6 totaal 4 wel eens gehoord dat Nederland Hanzesteden heeft of wel eens bezocht 5 onbekend dat Nederland Hanzesteden heeft nooit eerder van Hanzesteden gehoord Vraag: In welke mate vindt u de Nederlandse Hanzesteden een toeristisch aantrekkelijke bestemming? % Basis: n = 58 (totaal) / n = 45 (wel eens geweest/gehoord / 9 (onbekend met Nederlandse Hanzesteden / 44 (onbekend met Hanzesteden) 5

26 Toeristische aantrekkelijkheid NL Hanzesteden (/) Van de Vlaamse vakantiegangers in de leeftijdsgroep jaar vindt 40% de Nederlandse Hanzesteden een (zeer) aantrekkelijke toeristische bestemming tegen minder dan een kwart van de andere leeftijdsgroepen. Niet dat veel 5-55 jarigen de Hanzesteden geen aantrekkelijke bestemming vinden maar er is veel twijfel. Hierbij speelt gebrek aan kennis over de Nederlandse Hanzesteden mogelijk een belangrijke rol weet niet in het geheel niet nauwelijks 8 9 een beetje sterk zeer sterk totaal 5-40 jaar 4-55 jaar jaar Vraag: In welke mate vindt u de Nederlandse Hanzesteden een toeristisch aantrekkelijke bestemming? % Basis: n = 58 (totaal) / n = 6 (5-40 jaar) / 90 (4-55 jaar) / 67 (56-70 jaar) 6

27 Toeristische aantrekkelijkheid NL Hanzesteden (/) Binnen de Mentality* groepen Nora en Paul ligt het percentage dat de Nederlandse Hanzesteden een aantrekkelijke toeristische bestemming vinden het hoogst weet niet in het geheel niet nauwelijks een beetje sterk zeer sterk totaal Mary Peter Paul Nora Michael Vraag: In welke mate vindt u de Nederlandse Hanzesteden een toeristisch aantrekkelijke bestemming? % Basis: n = 58 (totaal) / n = 60 (Mary) / 78 (Peter) / 8 (Paul) / 9 (Nora) / 79 (Michael) * Een beschrijving van de Mentality groepen is opgenomen in de bijlage 7

28 4 Het potentieel van de Nederlandse Hanzesteden

29 Ervaring met Nederland Nederland is een populaire bestemming voor Vlamingen voor een vakantie en/of dagtocht. Ook van de Vlamingen die onbekend zijn met (Nederlandse) Hanzesteden is meer dan 90% wel eens in Nederland geweest. 59 ik ben in Nederland op vakantie geweest ik heb een dagtocht naar Nederland gemaakt ik ben nog nooit in Nederland geweest totaal weet niet 0 0 wel eens geweest/van gehoord onbekend met Nederlandse Hanzesteden onbekend met fenomeen Hanzesteden Vraag: Bent u wel eens in Nederland op vakantie geweest en/of heeft u een dagtocht naar Nederland gemaakt? Basis: n = 58 (totaal) / n = 45 (wel eens geweest/gehoord / 9 (onbekend met Nederlandse Hanzesteden / 44 (onbekend met Hanzesteden) % 9

30 Bezoekintentie Nederlandse Hanzesteden Een kwart van de Vlamingen (5+) acht de kans (zeer) waarschijnlijk dat in komende drie jaar een Nederlandse Hanzestad wordt bezocht. Dit zijn zo n Vlamingen. Onder de Vlamingen die bekend zijn met Nederlandse Hanzesteden (wel eens gehoord / bezocht) ligt dit percentage boven de 40%. Eveneens zo n 40% van de Vlamingen is in dubio, ongeacht of men wel of niet bekend is met (Nederlandse) Hanzesteden weet niet zeer onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk misschien waarschijnlijk totaal wel eens gehoord dat Nederland Hanzesteden heeft of wel eens bezocht onbekend dat Nederland Hanzesteden heeft nooit eerder van Hanzesteden gehoord zeer waarschijnlijk heb al plannen gemaakt voor vakantie/dagtocht naar NL Hanzestad Vraag: Hoe groot is de kans dat u de komende drie jaar een dagtocht of (korte) vakantie onderneemt naar een Nederlandse Hanzestad? (%) Basis: n = 58 (totaal) / n = 45 (wel eens geweest/gehoord / 9 (onbekend met Nederlandse Hanzesteden / 44 (onbekend met Hanzesteden) 0

31 Bezoekintentie Nederlandse Hanzesteden - leeftijd Onder de Vlamingen van 56 jaar en ouder ligt de bezoekintentie het hoogst weet niet zeer onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk misschien 6 waarschijnlijk zeer waarschijnlijk heb al plannen gemaakt voor vakantie/dagtocht naar NL Hanzestad totaal 5-40 jaar 4-55 jaar jaar Vraag: Hoe groot is de kans dat u de komende drie jaar een dagtocht of (korte) vakantie onderneemt naar een Nederlandse Hanzestad? (%) Basis: n = 58 (totaal) / n = 6 (5-40 jaar) / 90 (4-55 jaar) / 67 (56-70 jaar)

32 Bezoekintentie Nederlandse Hanzesteden Mentality* Van de Mentality groepen staan Paul (Upper class) en Nora (Postmoderns) het meest positief ten opzichte van een mogelijk bezoek aan een Hanzestad in Nederland weet niet zeer onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk 6 misschien waarschijnlijk zeer waarschijnlijk heb al plannen gemaakt voor vakantie/dagtocht naar NL Hanzestad totaal Mary Peter Paul Nora Michael Vraag: Hoe groot is de kans dat u de komende drie jaar een dagtocht of (korte) vakantie onderneemt naar een Nederlandse Hanzestad? (%) Basis: n = 58 (totaal) / n = 60 (Mary) / 78 (Peter) / 8 (Paul) / 9 (Nora) / 79 (Michael) * Een beschrijving van de Mentality groepen is opgenomen in de bijlage

33 Belangrijkste motivatie voor bezoek NL Hanzesteden Onbekend maakt ook nieuwsgierig. De Nederlandse Hanzesteden ontdekken, leren kennen is dan ook een belangrijke motivator voor een toekomstig bezoek. Daarnaast zijn de steden goed te bereiken (dichtbij) en maakt de cultuur, historie en natuur, waar je kan wandelen en fietsen, de Nederlandse Hanzesteden tot een potentieel aantrekkelijke bestemming om er even tussenuit te gaan. Vraag: Wat is voor u de belangrijkste motivatie om (misschien) een dagtocht of (korte) vakantie naar een Nederlandse Hanzestad te gaan ondernemen? Basis: Vlamingen die misschien of (zeer) waarschijnlijk in de komende drie jaar een vakantie of dagtocht naar een Nederlandse Hanzestad gaan ondernemen (n = 0)

34 5 Profiel potentiele bezoeker

35 Potentiële bezoeker De potentiële bezoeker van Hanzesteden in Nederland valt iets meer dan de gemiddelde Vlaamse vakantieganger in de leeftijdscategorie jaar en leeft in een gezin zonder thuiswonende kinderen. In opleidingsniveau is er nagenoeg geen onderscheid. leeftijd gezinscyclus opleidingsniveau totaal jaar 4-55 jaar 5-40 jaar potentiële bezoeker totaal potentiële bezoeker anders / onbekend gezin zonder thuiswonende kinderen gezin met kinderen alleenstaand totaal potentiële bezoeker hoger onderwijs secundair onderwijs lager onderwijs Basis: Vlamingen die misschien of (zeer) waarschijnlijk in de komende drie jaar een vakantie of dagtocht naar een Nederlandse Hanzestad gaan ondernemen of al plannen daarvoor hebben gemaakt = potentiële bezoeker (n= 0) 5

36 Potentiële bezoeker De potentiële bezoeker is ook meer dan gemiddeld afkomstig uit Antwerpen. Van de Mentality groepen zijn Mary en Nora de twee grootste groepen. Gezamenlijk maken ze 55% van de potentiële bezoekers uit. Met name het segment Nora is oververtegenwoordigd. regio Mentality* totaal potentiële bezoeker Limburg Vlaams-Brabant Antwerpen Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Basis: Vlamingen die misschien of (zeer) waarschijnlijk in de komende drie jaar een vakantie of dagtocht naar een Nederlandse Hanzestad gaan ondernemen of al plannen daarvoor hebben gemaakt = potentiële bezoeker (n =0) totaal Michael Nora Paul Peter Mary potentiële bezoeker * Een beschrijving van de Mentality groepen is opgenomen in de bijlage 6

37 6 Bijlagen

38 Mentality segmentatiemodel NBCT Holland Marketing % % 8% Segmentatie op basis van waarden Bij de consumentenbewerking deelt NBTC doelgroepen in op basis van het lifestyle-segmentatiemodel, dat is ontwikkeld door Motivaction. In dit segmentatiemodel worden consumenten niet louter ingedeeld op basis van socio-demografische variabelen maar ook op basis van levensstijlen en reisbehoeften. In de toeristische marktbewerking richt NBTC zich op vijf doelgroepen, waar persona s van zijn gemaakt:. Traditional (Mary). Mainstream (Peter). Achiever (Michael) 4. Postmodern (Nora) 5. Upper Class (Paul) % 9% In de figuur hiernaast is de penetratiegraad van de doelgroepen in België op een rij gezet. Op de volgende pagina s staan de belangrijkste kenmerken van de verschillende doelgroepen in een overzichtelijk factsheet op een rij. 8

39 Factsheet: Mary 9

40 Factsheet: Peter 40

41 Factsheet: Michael 4

42 Factsheet: Nora 4

43 Factsheet: Paul 4

44 Bijlage - onderzoeksopzet element methode: doelgroep: steekproefbron: steekproefgrootte: beschrijving online Vlaamse bevolking in de leeftijd van 5 t/m 70 jaar die op vakantie (kort / of lang). Dit mag zowel in eigen land als naar het buitenland zijn. de steekproef was afkomstig van Lightspeed GMI; zij beheren het internationale panel van TNS en hebben een groot representatief panel in België. netto n = 58, representatief voor de Vlaamse bevolking in de leeftijd van 5 70 jaar die op vakantie (kort / of lang) gaat. veldwerkperiode: Het veldwerk heeft plaatsgevonden van t/m 6 februari 07 weging: De steekproef is gewogen op geslacht en leeftijd, zodat de resultaten representatief zijn voor de Vlaamse bevolking in de leeftijd van 5 70 jaar. 44

45 Bijlage - over NBTC-NIPO Research TNS NIPO & NBTC Holland Marketing bundelen de krachten ContinuVakantie- Onderzoek nieuwe stijl (CVO) NBTC-NIPO Research presenteert haar visie op de toekomst van de vakantiemarkt NBTC-NIPO Research voert 50 e project op maat uit NBTC-NIPO Research wordt kennispartner van de vakantiebeurs Presentatie rapport Trends & mythes op de Nederlandse vakantiemarkt NBTC-NIPO Research gaat verder met de MuseumMonitor ContinuVrijeTijds- Onderzoek (CVTO) ContinuZakenreisOnderzoek (CZO) NBTC-NIPO Research breidt haar portfolio uit met internationaal en kwalitatief onderzoek x per jaar inzicht in innovatie in reizen Locatie Amsterdam Helana Klok online onderzoek onder uw eigen klanten of via ons grote access panel onze onderzoeken zijn geschikt om in te vullen op mobiele devices bezoekersonderzoeken op locatie Locatie Den Haag Kees van der Most groepsdiscussies of single interviews om het echte waarom en de emoties te achterhalen, zowel online als offline mogelijk wij kunnen wereldwijd onderzoek doen 45

Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Duitsland

Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Duitsland Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Geholpen bekendheid Hanzesteden in Nederland Gevraagd naar het begrip Hanzesteden in Nederland weet bijna

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

ContinuZakenreisOnderzoek 2016 samenvatting Gelderland Meerdaagse binnenlandse zakenreizen

ContinuZakenreisOnderzoek 2016 samenvatting Gelderland Meerdaagse binnenlandse zakenreizen ContinuZakenreisOnderzoek 2016 samenvatting Gelderland Meerdaagse binnenlandse zakenreizen Samenvatting Gelderland- uitgevoerd in opdracht van provincie Gelderland Datum: juni 2017 Contents 1 Kengetallen

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

SAMENVATTING CITYMONITOR 2014

SAMENVATTING CITYMONITOR 2014 SAMENVATTING CITYMONITOR 2014 Inzicht in bekendheid & imago Utrecht in de buurlanden NBTC Holland Marketing Om inzicht te krijgen in de bekendheid en het imago van de Nederlandse steden in onze buurlanden

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

FEITEN & CIJFERS FACTSHEET

FEITEN & CIJFERS FACTSHEET FEITEN & CIJFERS FACTSHEET REGIOMONITOR 215 MarketingOost & Twents Bureau voor Toerisme INLEIDING De vrijetijdssector is een onmisbare sector in Overijssel. Vanuit Marketing Impuls Toerisme Overijssel

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Eindrapportage. Den Haag, januari 2014

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Eindrapportage. Den Haag, januari 2014 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Eindrapportage Den Haag, januari 2014 Inleiding Veel regio s (zowel provincies als regio s) in Nederland zijn bezig met het onderwerp place en region branding. Dat

Nadere informatie

Veluwse Hanze. Bezoek Statenleden. Wethouder Doret Tigchelaar gemeente Hattem. Elburg Harderwijk Hattem Doesburg Zutphen. De Veluwe. HanZe.

Veluwse Hanze. Bezoek Statenleden. Wethouder Doret Tigchelaar gemeente Hattem. Elburg Harderwijk Hattem Doesburg Zutphen. De Veluwe. HanZe. Veluwse Hanze Bezoek Statenleden Wethouder Doret Tigchelaar gemeente Hattem De Veluwe Elburg Harderwijk Hattem Doesburg Zutphen HanZe StedeN Wat is De Hanze Wereldzeeën werden bedwongen door de Hanzekooplieden

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Flevoland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76,

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Den Haag, juli 2016 Aanleiding & doel onderzoek Per jaar komen

Nadere informatie

Binnenlandse kustvakanties

Binnenlandse kustvakanties Binnenlandse kustvakanties Ontwikkelingen & trends Landelijke Kustdagen 12 november 2014 Kees van der Most Inhoud presentatie Ontwikkelingen en trends binnenlandse kustvakanties Uitdaging Nederlandse kust:

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

programma Veluwse Hanze

programma Veluwse Hanze programma Veluwse Hanze Naar een aanvraag gebiedsopgave De Veluwe Elburg Harderwijk Hattem PILOT 2016/2017 De Veluwe GEBIEDSOPGAVE VELUWE Doel: de Veluwe op nummer 1 Opgave 1: Natuur, landschap & erfgoed

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Kustmonitor 2015 Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse kust, kustregio s, badplaatsen en Waddeneilanden

Kustmonitor 2015 Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse kust, kustregio s, badplaatsen en Waddeneilanden Kustmonitor 2015 Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse kust, kustregio s, badplaatsen en Waddeneilanden Samenvatting met de belangrijkste uitkomsten voor de bestemming Nederland april

Nadere informatie

Holland imago onderzoek 2008. Onderzoek in Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten NBTC Research Juni 2009

Holland imago onderzoek 2008. Onderzoek in Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten NBTC Research Juni 2009 Holland imago onderzoek 2008 Onderzoek in Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten NBTC Research Juni 2009 Copyrights 2009 Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Alle

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

Imago onderzoek monumentale molens

Imago onderzoek monumentale molens Inhoudsopgave 1 Bekendheid 5 2 Bezoek van monumentale 7 3 Mening over behoud monumentale 4 Toekomstbestendigheid van de vrijwilliger 5 Bijlage Onderzoeksverantwoording 9 12 18 2 Inleiding Jullie vraagstuk

Nadere informatie

Zicht op de markt. Presentatie t.b.v. RECRON-congres: Een nieuwe toekomst voor kampeer- en bungalowbedrijven

Zicht op de markt. Presentatie t.b.v. RECRON-congres: Een nieuwe toekomst voor kampeer- en bungalowbedrijven Zicht op de markt Presentatie t.b.v. RECRON-congres: Een nieuwe toekomst voor kampeer- en bungalowbedrijven NBTC-NIPO Research Kees van der Most 23 september 2014 Inhoud presentatie 1. STAND VAN ZAKEN

Nadere informatie

Online marketing 3.0. Scheveningen, 13 november 2013

Online marketing 3.0. Scheveningen, 13 november 2013 Online marketing 3.0 Scheveningen, 13 november 2013 Introductie Inhoud Hoe gebruikt NBTC Holland Marketing haar online kanalen om de internationale toerist te bereiken en daadwerkelijk Nederland te laten

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Themarapport: Wellness

Themarapport: Wellness Actuele en praktische informatie ten behoeve van beleid en marketing Themarapport: Wellness Kansen voor het binnenlands en uitgaand toerisme Steeds meer vakantiegangers blijken de vakantie te gebruiken

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan steden 2009

Toeristisch bezoek aan steden 2009 Toeristisch bezoek aan steden 2009 april 2010 Bestemd voor: participanten Grote Bickersstraat 74 Postbus 247 1000 AE Amsterdam T (020) 522 57 89 I www.nbtcniporesearch.nl Alle in dit document vermelde

Nadere informatie

Kustmonitor 2015 Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse kust, kustregio s, badplaatsen en Waddeneilanden

Kustmonitor 2015 Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse kust, kustregio s, badplaatsen en Waddeneilanden Kustmonitor 2015 Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse kust, kustregio s, badplaatsen en Waddeneilanden Rapportage januari 2016 NBTC afdeling Onderzoek Samenvatting Bezoek Nederlandse

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017

Nadere informatie

De Kans. Inkomend Toerisme. Voor Overijssel. Hengelo, 2 november 2015

De Kans. Inkomend Toerisme. Voor Overijssel. Hengelo, 2 november 2015 De Kans Inkomend Toerisme Voor Overijssel Hengelo, 2 november 2015 Perspectief & ambitie 2020 16 miljoen bezoekers 13,6 miljard euro 92.000 banen 2013 12,8 miljoen bezoekers 7,6 miljard euro 60.000 banen

Nadere informatie

Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers

Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat

Nadere informatie

Binnenlandse hotelvakanties Het groeisegment op de Nederlandse vakantiemarkt

Binnenlandse hotelvakanties Het groeisegment op de Nederlandse vakantiemarkt Binnenlandse hotelvakanties 2013 Het groeisegment op de Nederlandse vakantiemarkt Inhoudsopgave Aanleiding p.3 1. Inhoud nieuw themarapport p.4 Positie binnenlandse hotelmarkt Distributiekanalen van hotelvakanties

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) 2015 Tussentijdse rapportage jaarmeting

ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) 2015 Tussentijdse rapportage jaarmeting ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) 2015 Tussentijdse rapportage jaarmeting Inzicht in participatie en frequentie van het uithuizige vrijetijdsgedrag van Nederlanders NBTC-NIPO Research Postadres Postbus

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in de provincie Gelderland ContinuVakantieOnderzoek 2015

Vakanties van Nederlanders in de provincie Gelderland ContinuVakantieOnderzoek 2015 Vakanties van ers in de provincie Gelderland ContinuVakantieOnderzoek 2015 Voorwoord ContinuVakantieOnderzoek 2015 Voor u liggen de resultaten van het ContinuVakantieOnderzoek 2015 van NBTC-NIPO Research.

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan steden Themarapport CVO

Toeristisch bezoek aan steden Themarapport CVO Toeristisch bezoek aan steden 2014 Themarapport CVO NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76, Amsterdam

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Dag van de Domeinnaam

Dag van de Domeinnaam Dag van de Domeinnaam Auteurs: Mara Huiskes Seth Schaafsma 1-6-2017 Methode en opzet In opdracht van Michiel Henneke, van SIDN, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik

Nadere informatie

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Goedemorgen Marian Spier Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communica,e en designmanagement Didac,ek, pedagogiek Organisa,epsychologie Werk Communica,e adviseur Manager interac,ve

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Feitenblad Toeristisch bezoek aan Leiden 2007-2015 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Imago-onderzoek bezoekers 2013

Imago-onderzoek bezoekers 2013 Imago-onderzoek bezoekers 2013 IMAGO-ONDERZOEK BEZOEKERS 2013 2 Imago-onderzoek Bezoekers Factsheet Imago-onderzoek Bezoekers De provincie Flevoland wil graag weten welke doelgroep er naar de provincie

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers Schoon is de norm Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon Willemijn Bot Lonneke Gijsbers 19-10-2017 B1779 Inhoudsopgave Achtergrond 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten

Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten SESSIE ZUID-EUROPA FRANKRIJK, ITALIË EN SPANJE Jeannette Varela Noordwijk, 24 juni 2014 Thema en Doelstelling van vandaag 14,5 miljoen

Nadere informatie

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Onderzoek naar de bekendheid en het imago van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug - oktober 2017 De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg,

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN Februari 2015 I&O Research volgt ontwikkelingen met longitudinaal onderzoek. Nulmeting in december 2014. Negen op de tien Nederlanders kregen iets

Nadere informatie

Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes bij verzekeringsgroepen

Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes bij verzekeringsgroepen bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes

Nadere informatie

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016 Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer Amersfoort, 16 juni 2016 Uitbreiden monitoringsscope van inzoomen per gebied naar combineren met uitzoomen naar streek bij vergelijkbare opzet en tijdstip Vraag naar

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC

KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC Trekkracht van Factory Outlet Centres uiteenlopend Veel gemeenten en winkeliersverenigingen staan voor de uitdaging om hun winkelgebieden op peil te houden en winkelsluitingen

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

Overzicht items. Profiel respondenten Huidig en geplande reisaanbod De innovatiestatus Kennis van innovatiemogelijkheden Drempels en motivatoren

Overzicht items. Profiel respondenten Huidig en geplande reisaanbod De innovatiestatus Kennis van innovatiemogelijkheden Drempels en motivatoren WP2: nulmeting Respons +/- 90-tal enquêtes ingevuld (verschilt per vraag) Indicatief voor innovatiestatus van Vlaamse autocarsector Evenwichtige steekproef naar locatie, typologie activiteiten Overzicht

Nadere informatie