Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma"

Transcriptie

1 A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) uur Ontvangst Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma Vragenhalfuurtje/kennismakingsgesprek (s.v.p. aanmelden Bijlage A d.m.v. bijgaand formulier) - Vragenhalfuurtje over Jaarrekening 2011/Jaarverslag 2011/ Begroting 2012; - Kennismaking kandidaat-ledenraadslid Opening door voorzitter Presentatie Jaap Vegter over duurzame visserij Bijlage B Vaststellen agenda en jaarrede 1 voorzitter 2. Ingekomen stukken 3. Presentatie Ledenraad Conceptverslag van de ALV van 21 mei 2011 Bijlage Goedkeuring van het jaarverslag a. Goedkeuring van de jaarrekening 2011 b. Vaststellen van de exploitatiebegroting 2012 c. Decharge van de penningmeester Rondvraag Sluiting 7. Verkiezing/benoeming nieuwe bestuursleden Bijlage 2 8. Verkiezing/benoeming nieuwe ledenraadsleden Bijlage 3 1 De jaarrede is na de vergadering beschikbaar. NB: Indien er sprake zal zijn van stemming komen hiervoor uitsluitend leden in aanmerking. Leden die met een volmacht stemmen (maximaal 1 per lid) worden verzocht dit uiterlijk 8 mei aan het secretariaat ( ) door te geven. Meer informatie over de stemprocedure treft u in bijlage 4 aan.

2 13.00 Vertrek per bus naar Lauwersoog Excursies Vertrek per bus naar Groningen Afsluiting in het Groninger Museum met een hapje en een drankje

3 BIJLAGE 1 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering (ALV) Zaterdag 21 mei 2011, Zuiderzeemuseum, Enkhuizen Opening door voorzitter Alexander de Roo Lezing Derk van der Velden: De Resonator Naar aanleiding van de discussie over de Resonator zegt het bestuur van de Waddenvereniging toe om zich in te spannen om de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken. Start officiële gedeelte Algemene Ledenvergadering 1. Vaststellen agenda, jaarrede voorzitter, voorstellen nieuwe directeur Voorzitter Alexander de Roo stelt voor een punt aan de vergadering toe te voegen. Hij wil de ledenraad gelegenheid geven om toe te lichten waarmee ze bezig zijn. Dit extra punt komt na punt 6 en voor de verkiezing/benoeming nieuwe bestuursleden. De agenda wordt goedgekeurd. Alexander de Roo houdt zijn jaarrede. Daarna stelt Arjan Berkhuysen, de nieuwe directeur van de Waddenvereniging zich voor. Arjan Berkhuysen voelt zich sterk verbonden met het wad. Hij geniet van de vrijheid en de openheid van het gebied. Als kind kwam hij veel in de natuur. Toen hij ouder werd, nam die belangstelling af en koos hij voor een studie bedrijfskunde. Na een aantal jaren in het bedrijfsleven besloot hij het roer om te gooien. Hij ging een jaar milieumanagement studeren en daarna aan het werk voor Stichting Natuur & Milieu en later voor het Wereld Natuur Fonds. Bij het WNF hield hij zich bezig met deltagebieden, die sinds ca sterk achteruit zijn gegaan. Ook de Waddenzee is sterk achteruit gegaan. Arjan is dan ook blij dat hij zich nu kan gaan inzetten voor de openheid, de rust en de natuur van het waddengebied, samen met de 23 fantastische mensen van het bureau, de vrijwilligers en de ledenraad die met hun hart werken. 2. Ingekomen stukken Er is een ingekomen stuk, namelijk het jaaroverzicht van de activiteiten van de ledenraad in 2010 en Dit wordt tijdens de vergadering toegelicht. 3. Conceptverslag ALV 29 mei 2010 Het conceptverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 4. Jaarverslag 2010 Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 5. Goedkeuring jaarrekening 2010, vaststellen exploitatiebegroting 2011, decharge van de penningmeester Penningmeester Bert Jan Hofman licht de cijfers toe. Conform de begroting is er over 2010 een tekort, dat opgevuld is uit de bestemmingsreserves.

4 Dit geld uit de bestemmingsreserves is gebruikt voor de doelstellingen van de vereniging. Zowel de baten als de lasten waren hoger dan begroot. Uiteindelijk is het tekort iets kleiner dan begroot, namelijk ,- Het tekort is lager uitgevallen dan geraamd. Jan Castelein, voorzitter van de ledenraad, begrijpt dat de Waddenvereniging de bestemmingsreserves moet verkleinen omdat dit problemen kan opleveren voor een toekomstige gift van de NPL. Welke suggestie heeft het bestuur om dat te voorkomen? Bert Jan Hofman houdt de bestemmingsreserves het liefst zoveel mogelijk intact. Toch moet deze reserve zichtbaar besteed worden aan de doelstelling om de kans op een nieuwe gift van de Nationale Postcode Loterij (NPL) zo groot mogelijk te maken. Op het moment dat er definitieve afbouw zou zijn, is de Waddenvereniging haar buffer kwijt. Op dat moment kan de vereniging geen begroting meer rond krijgen. Projectsubsidies, renteopbrengsten en ledengelden zijn lastig als basis voor de doelstelling gebiedsbescherming. Er is dus wel de verplichting om de reserves wat af te bouwen, maar we willen ze zeker niet helemaal kwijt. Sowieso blijft de continuïteitsreserve in stand voor barre tijden. Jan Castelein: Waarom is er een tekort? Waarom leeft de Waddenvereniging niet zuiniger? Bert Jan Hofman licht toe dat er een verplichting is naar de NPL om de reserves gedeeltelijk af te bouwen en te besteden aan de doelstellingen van de vereniging. Voorlopig zijn die doelstellingen nog niet bereikt. Er zijn veel vaste kosten, zoals personeel en huisvesting, waarop nauwelijks bezuinigd kan worden. We kunnen wel bezuinigingen op bijvoorbeeld de ALV en op publicaties, maar dat willen we niet, want we willen juist graag mensen bij de vereniging en haar doelstellingen betrekken. Kortom, grote bezuinigingen zijn niet mogelijk. Hooguit kan er een aantal duizend euro bespaard worden. Jan Castelein geeft aan dat de ledenraad ook vindt dat de financiële administratie goed op orde is. De ledenraad adviseert de penningmeester te dechargeren. Wietske Jonker-Ter Veld, ook van de ledenraad, wil toch nog weten wat het jubileumfeest precies gekost en opgeleverd heeft aan gelden. Ze heeft begrepen dat er quitte gespeeld is. Als dat zo is, dan is dit een interessant evenement om in de toekomst te herhalen. Bert Jan Hofman moet helaas vertellen dat de realiteit anders is. In een eerder jaarverslag is gemeld dat de Waddenvereniging een meevaller had van de loterij. Die meevaller is gestoken in de viering van het jubileumjaar. Het jubileumevenement was een bijzondere dag die zeker herhaald kan worden, maar daar zou dan wel geld bij moeten. Het is Norbert Schlegel opgevallen dat in de begroting voor 2011 een behoorlijke post subsidies staat. Om welke gaat het en is deze post niet te optimistisch in het kader van een terugtrekkende overheid? Ook mist Schlegel de Waddenvereniging op de ANBI lijst. Als de Waddenvereniging op de ANBI-lijst van de Belastingdienst

5 staat, is het voor leden aantrekkelijker om te geven. Giften zijn dan fiscaal aftrekbaar. Bert Jan Hofman laat weten dat de Waddenvereniging wel degelijk op de ANBI-lijst staat, maar dan onder de naam Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Wat betreft de subsidies, die worden per project toegekend. Het is een wetmatigheid dat een aantal daarvan altijd wel worden gehonoreerd. Daarnaast is voor 2011 al bekend welke subsidies toegekend zijn. Voor zover bekend, zullen die toezeggingen nagekomen worden. De opmerking over de terugtrekkende overheid is terecht. Voor 2012 zullen de gevolgen merkbaar worden. Allard Polak is lid van de WEX en is vanuit die hoedanigheid geïnteresseerd in het geld dat in het kader van het bevorderen van de belangstelling is besteed. Vorig jaar stond daar ruim een ton meer voor dan in In 2011 gaat de Waddenvereniging weer ruim een ton terug. Waar is die ton in 2010 in gaan zitten en waar gaat de Waddenvereniging dit jaar op bezuinigen? John de Vries, controller bij de Waddenvereniging beantwoordt deze vraag. In 2010 is extra geld besteed aan het jubileumevenement dat zo n euro kostte. In 2011 is er geen jubileum en daarom is er ook geen extra geld opgenomen in de begroting. Na deze toelichting wordt de Jaarrekening 2010 goedgekeurd en de exploitatiebegroting 2011 vastgesteld. De penningmeester wordt onder applaus gedechargeerd. 6. Verhogen van de contributie Voorzitter Alexander de Roo vertelt dat het na vijf jaar noodzakelijk is om de contributie licht te verhogen. Hij geeft daarna het woord aan de ledenraad. Jan Castelein vertelt dat de ledenraad akkoord is met de voorgestelde verhoging, maar vraagt de voorzitter wel duidelijk te motiveren waarom verhogen nodig is, waarom het nu gebeurt en waarom het in een keer wordt doorgevoerd en niet geleidelijk. Alexander de Roo vertelt dat het bestuur bewust heeft gewacht met de contributieverhoging tot de crisis voorbij was. Nu is het tijd om te verhogen. Mevrouw De Hoog, lid van werkgroep Den Helder, is het niet met de voorgestelde contributieverhoging eens. Ze vindt dat er in ieder geval een langere overgangstermijn moet zijn. Vooral de verhoging voor 65+-ers vindt ze onacceptabel. Deze mensen zijn al jaren lid en vormen de wortels van de vereniging. Zelf is ze zwaar beledigd. Ze is 68 en met haar man heeft ze een 65+ lidmaatschap gecombineerd met een huisgenotenlidmaatschap. Voor haar zou het betekenen dat ze tweemaal lid moet worden voor 27,50. Het lidmaatschap voor een van beide opzeggen, vindt ze geen optie. Ze willen allebei kunnen stemmen. Ouderen worden door de huidige regering al behoorlijk gepakt en hebben minder besteedbaar inkomen. Alexander de Roo geeft aan dat er advies is ingewonnen bij Natuurmonumenten. Het is belangrijk dat de uitgaven op termijn gelijk zijn aan de uitgaven. Daarvoor zijn extra inkomsten nodig. Nu put de Waddenvereniging uit haar reserves. Daarom heeft het bestuur besloten dat het nu nodig is om een lichte stijging door te voeren.

6 Hij vraagt of het klopt dat mevrouw De Hoop het in principe wel eens is met de verhoging, maar alleen meer tijd wil om aan te passen. Mevrouw De Hoog stelt voor om de contributie in vijf jaar geleidelijk aan te passen. Dat is dan alleen voor de mensen die al jaren lid zijn. Nieuwe leden zouden wel ineens het nieuwe tarief kunnen betalen, omdat zij weten waaraan zij beginnen. Alexander de Roo kan zich voorstellen dat het huisgenotentarief niet verhoogd wordt. Jolande de Jonge van het bestuur geeft aan dat een geleidelijke aanpassing in vijf jaar ook veel administratiekosten met zich meebrengt. Het bestuur heeft zich gerealiseerd dat de sprong nu groot is. Toch is het absolute bedrag niet hoog. Wel geeft ze toe dat er over het huisgenotenlidmaatschap niet voldoende is nagedacht door het bestuur. Mevrouw De Hoog denkt dat het met de administratiekosten wel mee zal vallen. De Waddenvereniging kan een publicatie maken waarin de geleidelijke overgang in vijf jaar staat uitgelegd. De heer Both kan zich herinneren dat hij door Natuurmonumenten is gebeld met de vraag of hij een hoger tarief wilde betalen. Het probleem daarbij is volgens Alexander de Roo dat de Waddenvereniging van veel leden de leeftijd niet weet. Leonard Terwey, ledenraadslid, verwijst naar punt c in t voorstel van de ledenraad over de contributieverhoging. De ledenraad heeft uitvoerig gesproken over een geleidelijke verhoging, namelijk in twee stappen. De meerderheid van de ledenraad was uiteindelijk toch voor een eenmalige verhoging. Terwey vraagt de voorzitter nogmaals of die met een goede motivatie kan komen. Norbert Schlegel vraagt of er ook de mogelijkheid is van een gezinslidmaatschap. Hij geeft aan dat administratiekosten kunnen worden beperkt door gebruik te maken van de machtigingsmogelijkheid. Leo Baterink denkt dat de stap naar 27 euro kleiner wordt als de mogelijkheid van maandelijks doneren wordt ingevoerd. Zo is de verhoging bij Natuurmonumenten ook doorgevoerd. Alexander de Roo vertelt dat het al mogelijk is om maandelijks een deel van het lidmaatschap af te laten schrijven. Alexander de Roo stelt voor om te gaan stemmen. Het voorstel van het bestuur wordt licht aangepast, namelijk dat voor huisgenootleden het oude bedrag blijft staan. Dat betekent dat huisgenootleden ook in euro blijven betalen. Alexander de Roo denkt dat een contributieverhoging in een keer duidelijker is naar de leden toe. Anders moet twee keer de hobbel van contributieverhoging worden genomen. Mensen zijn zich ervan bewust dat alles door inflatie duurder is geworden.

7 Hugo Bloksma van de Ledenraad stelt dat deze akkoord is met de eenmalige contributieverhoging. Wat blijft wringen is de grote stap voor de ouderen. Hij heeft het sterke vermoeden dat ouderen het vaak niet erg ruim hebben. Dit zijn wel de mensen die vaak al jarenlang lid zijn. Alexander de Roo wijst nogmaals op het feit dat de Waddenvereniging niet weet wie de 65+-leden zijn. Bert Jan Hofman brengt een nieuwe optie in: de mogelijkheid voor individuen om bezwaar te maken. Mensen die echt problemen hebben met de verhoging moeten dan een gemotiveerde brief sturen naar het bureau in Harlingen. Hanneke Heerema vindt genoemde optie schrijnend. Het gaat voorbij aan het eergevoel dat veel oudere leden hebben. Dan moeten zij al hun trots opzij zetten en bij de Waddenvereniging aankloppen. Maak gewoon een uitzondering. Alexander de Roo wil toch de gestelde optie handhaven. De Waddenvereniging weet niet hoe lang mensen lid zijn en hoe oud ze zijn. Hanneke Heerema snapt dat niet. Er is toch een ledenadministratie? Volgens Alexander de Roo is in de beginjaren niet bijgehouden wat de geboortedatum van de leden is. Jacobi Mensinga stelt voor om de oudere leden simpelweg de keuze voor te leggen om het nieuwe,bedrag, het oude bedrag of een overgangsbedrag te betalen. Als mensen het kunnen betalen dan doen ze dat wel. Nieuwe mensen kunnen gewoon het nieuwe bedrag betalen. Alexander de Roo schorst de vergadering voor twee minuten om te overleggen met het bestuur. Alexander de Roo heropent de vergadering. Het bestuur stelt voor om alle nieuwe leden meteen 27 euro te laten betalen. 65+-ers die al lid zijn, blijven 18 euro betalen. Mevrouw Berkhout vindt het voorstel heel goed, maar wil wel dat 65+-ers die dat kunnen betalen, wel de optie krijgen om 27 euro/jaar te betalen. Alexander de Roo zegt dat die mogelijkheid al bestaat. Het bestuur zal ook op die optie wijzen. Er wordt overgegaan tot stemming. Het aangepaste voorstel wordt unaniem aangenomen. Er zijn geen tegenstemmers.

8 X. Toelichting Ledenraad activiteiten Jan Castelein geeft een toelichting op het ingekomen stuk dat leden hebben ontvangen. De ledenraad bestaat nu drie jaar en tijdens het jubileumjaar heeft de ledenraad een enquête gehouden naar het eigen functioneren. Hieruit kwamen drie knelpunten naar voren die verdere aandacht verdienen, alhoewel er natuurlijk ook veel goede zaken te noemen zijn. Deze knelpunten zijn: 1. Informatie over zaken waarover de ledenraad advies kan geven is vaak niet tijdig bij de Ledenraad aanwezig. Dat werkt belemmerend. 2. De ledenraad is nog niet actief genoeg om met haar expertise echt van toegevoegde waarde te zijn voor de Waddenvereniging. 3. De verbintenis tussen de Ledenraad en het bestuur is nog niet tot stand gekomen. Dat werkt ernstig belemmerend. Gelukkig zijn er de afgelopen maanden samen met het bestuur zeer constructieve stappen genomen. De ledenraad heeft dan ook goede hoop dat deze belemmering kan worden opgelost en dat ze kan doen waar de ledenraad voor staat: gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur van de Waddenvereniging. Het geluid over het functioneren van de ledenraad komt ook van individuele leden. Een lid stelt voor: De ledenraad verzoekt de nieuwe directeur om zaken die wezenlijk het beleid van de Waddenvereniging raken voor te leggen aan de raad en een overlegstructuur uit te werken die een nauwere betrokkenheid van de Ledenraad bij de werkzaamheden van de Waddenvereniging kan faciliteren. In de laatste ledenraadsvergadering is ook een notitie met die strekking behandeld. Alexander de Roo geeft aan dat het bestuur en ledenraad actief aan de slag gaan om de banden aan te halen. Jan Castelein heeft daar het volste vertrouwen in. 7. Verkiezing/benoeming nieuwe bestuursleden Jolande de Jonge moet na acht jaar afscheid nemen als bestuurslid. Tijdens al die jaren was zij een stabiele kracht. Ze deed haar werk met passie en gedrevenheid. Ze weet waar het over gaat, zowel technische zaken als natuur. Het bestuur bedankt De Jonge voor haar inzet. Jolande de Jonge geeft aan dat hetgeen zij zelf zo mooi vindt aan het wad, de dynamiek van het gebied is. Het bestuur is ongeveer even dynamisch. In acht jaar is er veel gebeurd. Jolande merkt dat de aandacht in de maatschappij nu vooral uitgaat naar geld en mensen en maar weinig naar de natuur. Juist daardoor heeft de Waddenvereniging een veel grotere rol te spelen. We moeten nu echt aanwezig zijn. Ze wenst het bestuur en het Waddenhuis heel veel succes. De kritische deskundigheid van de Ledenraad prijst ze. Door de enorme groep vrijwilligers is veel werk verzet. De leden bedankt ze voor het vertrouwen van de afgelopen acht jaar. Er zijn twee nieuwe kandidaten voor het bestuur. Janette Worm (eigen adviesbureau) en Hein Greven (Eneco) stellen zichzelf voor. Jan Castelein geeft namens de Ledenraad aan dat zij helaas geen advies hebben kunnen formuleren over de voorgestelde bestuursleden. Dit staat wel in het huishoudelijk reglement. Omdat er niet een advies is, kunnen ledenraadsleden zich op persoonlijke titel uitspreken.

9 Hugo Bloksma is Ledenraadslid en heeft persoonlijk problemen met het feit dat Hein Greven werkzaam is bij een energiemaatschappij. Eneco behoort dan wel niet tot de energiemaatschappijen waar de Waddenvereniging zich zo tegen verzet, toch heeft Bloksma principiële bezwaren. Een bestuurslid kent alle ins en outs van de vereniging. Greven zou wel op een andere wijze zijn kennis en ervaring in kunnen zetten, maar niet als bestuurslid. Ook is het Bloksma opgevallen dat kandidaat Greven nog maar heel kort lid is van de Waddenvereniging. Een derde punt is dat Eneco slechts een kleine speler is. Aandeelhouders binnen energiemaatschappijen hebben vaak geen lange-termijnambities. Overheden verzilveren hun bezit. Bloksma vreest dat Eneco in handen valt van de vijanden. Hanne Hortentius wil graag een nadere toelichting van het bestuur. Alexander de Roo vertelt dat het bestuur naar de persoon van de kandidaat kijkt. Beide kandidaten zijn zeer capabel. Het probleem van belangenverstrengeling speelde al vaker in het bestuur. In zo n geval onthoudt het desbetreffende bestuurslid zich van stemming. Hein Greven zal dus niet meestemmen als er bijv. dingen rond energiezaken spelen. Alexander de Roo wil benadrukken dat er gekozen wordt voor een persoon en niet voor een bedrijf. Hein Greven weet hoe zaken lopen in Den Haag. Momenteel heeft de Waddenvereniging, in samenwerking met andere natuurorganisaties, slechts 1 lobbyist in Den Haag. Nu is er de kans om iemand in het bestuur op te nemen die weet hoe het werkt in Den Haag. Een belangrijke kwaliteit in een tijd waarin de regering niet het beste voorheeft met de natuur. Jacobi Mensinga begrijpt dat het juist nu goed is om een kandidaat uit deze sector toe te laten. Ze deelt wel de aanbeveling om heldere afspraken te maken over wanneer Hein wel of niet meestemt. Ze wil graag een toelichting van het bestuur hoe er omgegaan wordt met eventuele belangenverstrengeling. Alexander de Roo noemt de zaak met NUON. Hier speelde de vraag of de Waddenvereniging een overeenkomst moest sluiten. In zo n geval zou Hein Greven zich dan onthouden van stemming. Jan Castelein vindt dit geen goed voorstel. Het bestuur moet over alle zaken samen kunnen beslissen. Er moeten geen uitzonderingen worden gemaakt voor individuele leden. Leonard Terwey is het hiermee eens en voegt toe dat een lobbyfunctie voor Eneco niet te combineren is met lobby voor de Waddenvereniging. Chris Maas Geesteranus is ook niet overtuigd door de argumentatie van het bestuur. Het holt de bestuurskracht uit als niet iedereen meestemt. Voor de volgende Ledenraadsvergadering verzoekt hij het bestuur een notitie te maken over wie wel en niet bestuurslid kan zijn. In het huishoudelijk reglement kunnen eisen opgenomen worden voor de achtergrond van bestuursleden. En wellicht heeft het CBF hier ook regels voor.

10 Norbert Schlegel denkt dat het ook in bedrijven, verenigingen en politieke partijen voorkomt dat er controversiële belangen spelen. Hij vraagt of Hein Greven kan aangeven hoe hij hiermee om denkt te gaan. Twee petten is lastig, dus het moet duidelijk zijn hoe daarmee om wordt gegaan. Hidde van Kersen, oud-directeur van de Waddenvereniging, kent Hein Greven al jaren en is ervan overtuigd dat hij de juiste kandidaat is. Het gaan om de persoon, zijn interesse en capaciteiten en niet om het bedrijf waar hij voor werkt. Het feit dat Greven zich kandidaat heeft gesteld betekent dat hij er ook over heeft nagedacht hoe hij op een professionele manier beide functies kan verenigen. Hanneke Heerema vindt het geen goede zaak, ook gezien de hoge functie die Greven bekleedt: manager PR. Hein Greven kan gemakkelijk loyaliteitsproblemen krijgen. Jolande de Jonge vertelt hoe zij in de acht jaar dat zij in het bestuur zat, omgegaan is met belangenverstrengeling. Toen zij voor haar werk bij Rijkswaterstaat meer bemoeienis kreeg met zout water had ze ook wel een last van een pettenprobleem, bijvoorbeeld toen het over zandsuppleties ging. In zo n geval onthield ze zich van stemming. Volgens De Jonge is het niet gemakkelijk om mensen met ervaring, deskundigheid en netwerk te vinden voor het bestuur. Uiteraard moet de Waddenvereniging haar principes niet verloochenen, maar Hein Greven heeft een groen hart. Dat was de reden om hem kandidaat te stellen. Dan mag Hein Greven zelf een toelichting geven op zijn kandidaatstelling. Ten eerste laat hij weten geen lobbyist voor de Waddenvereniging te worden. Hij kan adviseert alleen over lobby. Ten tweede neemt hij geen zitting namens Eneco, maar als vader van drie kinderen die iets wil doen voor de maatschappij. Ten derde is er nog het pettenprobleem. Als er tegengestelde belangen zijn, dan onthoudt Greven zich van stemming. Hij heeft ook zijn werkgever benaderd met deze vraag. Eneco vond het prima, want het past binnen de duurzame strategie. De energiemaatschappij werkt al samen met diverse natuur- en milieuorganisaties. Tot slot het genoemde geval dat Eneco wordt overgenomen. Ook intern is het de strijd van Hein Greven om uit handen van de vijand te blijven. Ik kies voor Eneco voor de duurzame koers. In zo n geval zou ik uitkijken naar een andere werkkring. Hein Greven biedt aan om, ook wanneer hij niet wordt gekozen, zijn expertise in te zetten voor de Waddenvereniging. Janette Worm wordt bij acclamatie gekozen. Voor de verkiezing van Hein Greven wordt gestemd met het stembiljet. De uitslag is: 43 voor, 13 tegen en 4 leden onthouden zich van stemming. Dat betekent dat Hein Greven is gekozen tot bestuurslid. 8. Erelidmaatschap Anky Woudstra Anky wordt onder luid applaus benoemd tot erelid. Daarmee is zij het derde erelid van de Waddenvereniging naast oprichter Kees Wevers en jurist Karel van der Zwiep.

11 9. Rondvraag Chris Maas Geesteranus is uitgaand lid van de Ledenraad. Hij gaat naar Sint Maarten verhuizen. Hij wil de Waddenvereniging nog een laatste advies meegeven vanuit zijn achtergrond in de educatie en communicatie. Hij maakt zich zorgen over het gat dat in het doelgroepenbeleid van de vereniging valt. In het meerjarenbeleidplan tot 2014 is er een gat tussen 35 en 50, wanneer mensen losraken van hun kinderen en zich met andere zaken bezig gaan houden. Hij pleit daarom voor gedecentraliseerde activiteiten in samenwerking met andere organisaties zoals het IVN. Aan het bestuur overhandigt hij een vijftal ANWB kaarten uit de jaren 20 van het wad, voor het archief. Roelof Lanting miste in het artikel in het WADDENmagazine met de aankondiging voor de ALV de vermelding dat mensen die zich kandidaat willen stellen voor het bestuur tenminste 19 steunbetuigingen moeten hebben. Dit is niet gebruikelijk. Alexander de Roo roept de leden op om de speciale enquête over de ALV in te vullen en geeft dan het woord aan Josje Fens. Sinds 1 mei werkt zij voor de Waddenvereniging. Als vrijwilliger zet zij zich in als verhalenjager voor Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat. Het doel van het verhalenjagersproject is om levend erfgoed te verzamelen door persoonlijke verhalen van mensen over het wad. De ledenraadvergadering is het eerste evenement dat de verhalenjagers aandoen. De tien mooiste verhalen krijgen een plekje op de website 10. Sluiting Alexander de Roo sluit de vergadering. Actiepunten naar aanleiding van ALV: 1. Nader onderzoek doen naar de haalbaarheid van het plan van de Resonator. 2. Conceptverslag ALV 29 mei 2010 is zonder wijzigingen goedgekeurd. 3. Jaarverslag 2010 is zonder wijzigingen goedgekeurd. 4. Contributieverhoging voor 2012 is goedgekeurd. Genoemde wijzigingen zijn: huisgenoten blijven 18 euro betalen, 65+-ers die al lid zijn blijven 18 euro betalen. 5. Bestuur en ledenraad gaan actief aan de slag om de banden aan te halen. 6. Chris Maas Geesteranus verzoekt het bestuur voor de volgende Ledenraadsvergadering een notitie te maken over wie er wel en wie geen bestuurslid kan zijn. 7. Janette Worm en Hein Greven zijn toegetreden tot het bestuur. 8. Anky Woudstra is benoemd tot erelid.

12 BIJLAGE 2 Verkiezing/benoeming nieuwe bestuursleden Voordracht Bestuurslid Jan Drent is herkiesbaar voor een volgende termijn. Jan Drent is werkzaam als bioloog bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek. Bert Jan Hofman treedt af als penningmeester. Hij heeft het bestuur verrijkt met grote deskundigheid over financiële zaken en zijn strategische kijk op ontwikkelingen rond de vereniging. Met trots draagt het bestuur een goed kandidaat-penningmeester aan de ALV voor: Sietze Haringa is momenteel partner bij KPMG en is geboren op Terschelling. Hij heeft zijn motivatie als volgt weergegeven: Ik voel mij erg nauw verbonden met de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van en in het waddengebied. Omdat ik er geboren ben is dit bijna vanzelfsprekend, maar als ik een uurtje op de Grië zit en uitkijk over het droogvallend wad en het leven dat zich dan ontvouwt, ben ik me weer goed bewust van de overweldigende en unieke grootsheid van de waddennatuur. Ik wil me inzetten voor de bescherming daarvan, samen met de mensen die er wonen en werken en samen met de mensen die de Waddenvereniging steunen en vormen. Mijn kennis en ervaring op het gebied van besturing, bedrijfsvoering en financiën van goede doelen komt daar wellicht bij van pas. Kandidaatstelling De termijn van de kandidaatstelling is verstreken. Er zijn geen leden die zichzelf of een ander kandidaat hebben gesteld voor het bestuur.

13 BIJLAGE 3 Verkiezing/benoeming nieuwe ledenraadsleden Frans Lagas heeft zich gepresenteerd bij de ledenraad en heeft een positieve indruk achter gelaten. Hij is een enthousiast liefhebber van het waddengebied en zeer gemotiveerd zich hiervoor in te zetten. Dit is ook al gebleken bij vorige Algemene Ledenvergaderingen van de Waddenvereniging, waar de ledenraad hem al gesproken heeft. Zijn financiële kennis is een goede aanvulling voor de ledenraad. Aftreedrooster: ALV 2012 Versie: 14 april 2012 Van: DB LR Jaar intreden 1 e termijn Einde 2 e termijn Hugo Bloksma Opgezegd 2012 Lotte Bontje Opgezegd 2012 Jan de Boer Maaike van Boven Klunne Jan Castelein Gunaar Daan Opgezegd 2012 Hans Domburg Voor onbepaalde duur Peter de Groot Joop Haasbroek Opgezegd 2012 Rudy de Hoog Foppe Huitema Wietske Jonker ter Veld Paul van de Ploeg Leonard Terwey Opgezegd 2012 Gerard van Vliet Chris Weijer Ingrid Wildschut Opgezegd 2012 Frans Lagas

14 BIJLAGE 4 Stemmingen tijdens de ALV Algemeen (van toepassing op de agendapunten 4, 5, 6, 7 en 8 van de agenda) De voorzitter formuleert de vraagstelling waarover eventueel gestemd zal worden (artikel 9, lid 4, huishoudelijk reglement, hhr). Als er geen amendementen ingediend zijn, wordt er zo nodig gestemd over het bestuursvoorstel. Als er wel amendementen ingediend zijn, dan wordt er eerst gestemd over het meest verstrekkende en zo verder tot het minst verstrekkende amendement (artikel 9, lid 5, hhr). Indien door geen der leden stemming wordt gevraagd, is het voorstel aangenomen (artikel 9, lid 6, hhr). Stemming vindt mondeling plaats of bij hand opsteken (artikel 9, lid 2, hhr). Alle besluiten worden genomen bij een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Indien een lid verhinderd is om aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering, kan deze schriftelijk diens stem bekend maken aan het bestuur. Deze stem moet voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij het bestuur zijn ingeleverd en voorzien zijn van naam, handtekening en stemkeuze. Mocht op de algemene ledenvergadering blijken dat er een tweede stemming nodig is met betrekking tot het onderwerp van de vergadering, dan is een schriftelijke stem ongeldig en telt deze niet meer mee bij het tellen van de stemmen (art 9, lid 7 hhr) Verkiezing bestuursleden Aangezien geen tegenkandidaten zijn gesteld, volgt er zo nodig stemming over de benoeming van de bestuursleden, tenzij er geen lid om stemming vraagt, dan vindt de benoeming plaats zonder stemming. Stemming vindt mondeling plaats of bij hand opsteken, tenzij een stemgerechtigde schriftelijke stemming verlangt (artikel 9, lid 2, hhr).

15 BIJLAGE A Vragenhalfuurtje Jaarrekening 2011/begroting 2012 Voor geïnteresseerden is er van 9.15 tot 9.45 uur ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen. De heer Hofman, penningmeester, en de heer De Vries, controller, staan u graag te woord over de jaarrekening 2011 en de begroting van Jaarverslag 2011 Voor vragen of het jaarverslag kunt u terecht bij de heer De Roo, voorzitter, en een medewerker van het bureau. Kennismaking U kunt kennis maken met het kandidaat-ledenraadslid, de heer Lagas. Van 9.15 tot 9.45 uur staat hij voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

16 BIJLAGE B Presentatie Jaap Vegter over duurzame visserij Samen met een groep waddenvissers heeft Jaap Vegter de Stichting Geïntegreerde Visserij opgericht. De vissers maken zich zorgen over de steeds vergaande schaalvergroting en specialisatie in de visserij. De stichting is voor een andere aanpak. Op het wad meer met de natuur en de seizoenen meevissen met een flexibel gemengd bedrijf. Jaap Vegter zal vertellen wat geïntegreerde visserij is, wat de bijdrage kan zijn van vissers aan het wad en de samenleving en wat de samenwerking van de stichting met de Waddenvereniging betekent. Tijdens het middagprogramma in Lauwersoog laten de vissers zien hoe het werkt op de schepen en is er vis van het seizoen om te proeven.

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam 1 Opening 2 Ingekomen post en mededelingen 3 Vaststellen

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wie: LiBro BV Waar: Lelystad Sinds: 1972 Medewerkers: 4 Relaties: 3000 Door een dwarsdoorsnede te maken van onze klantportefeuille, bekijken we wie we kunnen

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie