Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma"

Transcriptie

1 A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) uur Ontvangst Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma Vragenhalfuurtje/kennismakingsgesprek (s.v.p. aanmelden Bijlage A d.m.v. bijgaand formulier) - Vragenhalfuurtje over Jaarrekening 2011/Jaarverslag 2011/ Begroting 2012; - Kennismaking kandidaat-ledenraadslid Opening door voorzitter Presentatie Jaap Vegter over duurzame visserij Bijlage B Vaststellen agenda en jaarrede 1 voorzitter 2. Ingekomen stukken 3. Presentatie Ledenraad Conceptverslag van de ALV van 21 mei 2011 Bijlage Goedkeuring van het jaarverslag a. Goedkeuring van de jaarrekening 2011 b. Vaststellen van de exploitatiebegroting 2012 c. Decharge van de penningmeester Rondvraag Sluiting 7. Verkiezing/benoeming nieuwe bestuursleden Bijlage 2 8. Verkiezing/benoeming nieuwe ledenraadsleden Bijlage 3 1 De jaarrede is na de vergadering beschikbaar. NB: Indien er sprake zal zijn van stemming komen hiervoor uitsluitend leden in aanmerking. Leden die met een volmacht stemmen (maximaal 1 per lid) worden verzocht dit uiterlijk 8 mei aan het secretariaat ( ) door te geven. Meer informatie over de stemprocedure treft u in bijlage 4 aan.

2 13.00 Vertrek per bus naar Lauwersoog Excursies Vertrek per bus naar Groningen Afsluiting in het Groninger Museum met een hapje en een drankje

3 BIJLAGE 1 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering (ALV) Zaterdag 21 mei 2011, Zuiderzeemuseum, Enkhuizen Opening door voorzitter Alexander de Roo Lezing Derk van der Velden: De Resonator Naar aanleiding van de discussie over de Resonator zegt het bestuur van de Waddenvereniging toe om zich in te spannen om de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken. Start officiële gedeelte Algemene Ledenvergadering 1. Vaststellen agenda, jaarrede voorzitter, voorstellen nieuwe directeur Voorzitter Alexander de Roo stelt voor een punt aan de vergadering toe te voegen. Hij wil de ledenraad gelegenheid geven om toe te lichten waarmee ze bezig zijn. Dit extra punt komt na punt 6 en voor de verkiezing/benoeming nieuwe bestuursleden. De agenda wordt goedgekeurd. Alexander de Roo houdt zijn jaarrede. Daarna stelt Arjan Berkhuysen, de nieuwe directeur van de Waddenvereniging zich voor. Arjan Berkhuysen voelt zich sterk verbonden met het wad. Hij geniet van de vrijheid en de openheid van het gebied. Als kind kwam hij veel in de natuur. Toen hij ouder werd, nam die belangstelling af en koos hij voor een studie bedrijfskunde. Na een aantal jaren in het bedrijfsleven besloot hij het roer om te gooien. Hij ging een jaar milieumanagement studeren en daarna aan het werk voor Stichting Natuur & Milieu en later voor het Wereld Natuur Fonds. Bij het WNF hield hij zich bezig met deltagebieden, die sinds ca sterk achteruit zijn gegaan. Ook de Waddenzee is sterk achteruit gegaan. Arjan is dan ook blij dat hij zich nu kan gaan inzetten voor de openheid, de rust en de natuur van het waddengebied, samen met de 23 fantastische mensen van het bureau, de vrijwilligers en de ledenraad die met hun hart werken. 2. Ingekomen stukken Er is een ingekomen stuk, namelijk het jaaroverzicht van de activiteiten van de ledenraad in 2010 en Dit wordt tijdens de vergadering toegelicht. 3. Conceptverslag ALV 29 mei 2010 Het conceptverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 4. Jaarverslag 2010 Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 5. Goedkeuring jaarrekening 2010, vaststellen exploitatiebegroting 2011, decharge van de penningmeester Penningmeester Bert Jan Hofman licht de cijfers toe. Conform de begroting is er over 2010 een tekort, dat opgevuld is uit de bestemmingsreserves.

4 Dit geld uit de bestemmingsreserves is gebruikt voor de doelstellingen van de vereniging. Zowel de baten als de lasten waren hoger dan begroot. Uiteindelijk is het tekort iets kleiner dan begroot, namelijk ,- Het tekort is lager uitgevallen dan geraamd. Jan Castelein, voorzitter van de ledenraad, begrijpt dat de Waddenvereniging de bestemmingsreserves moet verkleinen omdat dit problemen kan opleveren voor een toekomstige gift van de NPL. Welke suggestie heeft het bestuur om dat te voorkomen? Bert Jan Hofman houdt de bestemmingsreserves het liefst zoveel mogelijk intact. Toch moet deze reserve zichtbaar besteed worden aan de doelstelling om de kans op een nieuwe gift van de Nationale Postcode Loterij (NPL) zo groot mogelijk te maken. Op het moment dat er definitieve afbouw zou zijn, is de Waddenvereniging haar buffer kwijt. Op dat moment kan de vereniging geen begroting meer rond krijgen. Projectsubsidies, renteopbrengsten en ledengelden zijn lastig als basis voor de doelstelling gebiedsbescherming. Er is dus wel de verplichting om de reserves wat af te bouwen, maar we willen ze zeker niet helemaal kwijt. Sowieso blijft de continuïteitsreserve in stand voor barre tijden. Jan Castelein: Waarom is er een tekort? Waarom leeft de Waddenvereniging niet zuiniger? Bert Jan Hofman licht toe dat er een verplichting is naar de NPL om de reserves gedeeltelijk af te bouwen en te besteden aan de doelstellingen van de vereniging. Voorlopig zijn die doelstellingen nog niet bereikt. Er zijn veel vaste kosten, zoals personeel en huisvesting, waarop nauwelijks bezuinigd kan worden. We kunnen wel bezuinigingen op bijvoorbeeld de ALV en op publicaties, maar dat willen we niet, want we willen juist graag mensen bij de vereniging en haar doelstellingen betrekken. Kortom, grote bezuinigingen zijn niet mogelijk. Hooguit kan er een aantal duizend euro bespaard worden. Jan Castelein geeft aan dat de ledenraad ook vindt dat de financiële administratie goed op orde is. De ledenraad adviseert de penningmeester te dechargeren. Wietske Jonker-Ter Veld, ook van de ledenraad, wil toch nog weten wat het jubileumfeest precies gekost en opgeleverd heeft aan gelden. Ze heeft begrepen dat er quitte gespeeld is. Als dat zo is, dan is dit een interessant evenement om in de toekomst te herhalen. Bert Jan Hofman moet helaas vertellen dat de realiteit anders is. In een eerder jaarverslag is gemeld dat de Waddenvereniging een meevaller had van de loterij. Die meevaller is gestoken in de viering van het jubileumjaar. Het jubileumevenement was een bijzondere dag die zeker herhaald kan worden, maar daar zou dan wel geld bij moeten. Het is Norbert Schlegel opgevallen dat in de begroting voor 2011 een behoorlijke post subsidies staat. Om welke gaat het en is deze post niet te optimistisch in het kader van een terugtrekkende overheid? Ook mist Schlegel de Waddenvereniging op de ANBI lijst. Als de Waddenvereniging op de ANBI-lijst van de Belastingdienst

5 staat, is het voor leden aantrekkelijker om te geven. Giften zijn dan fiscaal aftrekbaar. Bert Jan Hofman laat weten dat de Waddenvereniging wel degelijk op de ANBI-lijst staat, maar dan onder de naam Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Wat betreft de subsidies, die worden per project toegekend. Het is een wetmatigheid dat een aantal daarvan altijd wel worden gehonoreerd. Daarnaast is voor 2011 al bekend welke subsidies toegekend zijn. Voor zover bekend, zullen die toezeggingen nagekomen worden. De opmerking over de terugtrekkende overheid is terecht. Voor 2012 zullen de gevolgen merkbaar worden. Allard Polak is lid van de WEX en is vanuit die hoedanigheid geïnteresseerd in het geld dat in het kader van het bevorderen van de belangstelling is besteed. Vorig jaar stond daar ruim een ton meer voor dan in In 2011 gaat de Waddenvereniging weer ruim een ton terug. Waar is die ton in 2010 in gaan zitten en waar gaat de Waddenvereniging dit jaar op bezuinigen? John de Vries, controller bij de Waddenvereniging beantwoordt deze vraag. In 2010 is extra geld besteed aan het jubileumevenement dat zo n euro kostte. In 2011 is er geen jubileum en daarom is er ook geen extra geld opgenomen in de begroting. Na deze toelichting wordt de Jaarrekening 2010 goedgekeurd en de exploitatiebegroting 2011 vastgesteld. De penningmeester wordt onder applaus gedechargeerd. 6. Verhogen van de contributie Voorzitter Alexander de Roo vertelt dat het na vijf jaar noodzakelijk is om de contributie licht te verhogen. Hij geeft daarna het woord aan de ledenraad. Jan Castelein vertelt dat de ledenraad akkoord is met de voorgestelde verhoging, maar vraagt de voorzitter wel duidelijk te motiveren waarom verhogen nodig is, waarom het nu gebeurt en waarom het in een keer wordt doorgevoerd en niet geleidelijk. Alexander de Roo vertelt dat het bestuur bewust heeft gewacht met de contributieverhoging tot de crisis voorbij was. Nu is het tijd om te verhogen. Mevrouw De Hoog, lid van werkgroep Den Helder, is het niet met de voorgestelde contributieverhoging eens. Ze vindt dat er in ieder geval een langere overgangstermijn moet zijn. Vooral de verhoging voor 65+-ers vindt ze onacceptabel. Deze mensen zijn al jaren lid en vormen de wortels van de vereniging. Zelf is ze zwaar beledigd. Ze is 68 en met haar man heeft ze een 65+ lidmaatschap gecombineerd met een huisgenotenlidmaatschap. Voor haar zou het betekenen dat ze tweemaal lid moet worden voor 27,50. Het lidmaatschap voor een van beide opzeggen, vindt ze geen optie. Ze willen allebei kunnen stemmen. Ouderen worden door de huidige regering al behoorlijk gepakt en hebben minder besteedbaar inkomen. Alexander de Roo geeft aan dat er advies is ingewonnen bij Natuurmonumenten. Het is belangrijk dat de uitgaven op termijn gelijk zijn aan de uitgaven. Daarvoor zijn extra inkomsten nodig. Nu put de Waddenvereniging uit haar reserves. Daarom heeft het bestuur besloten dat het nu nodig is om een lichte stijging door te voeren.

6 Hij vraagt of het klopt dat mevrouw De Hoop het in principe wel eens is met de verhoging, maar alleen meer tijd wil om aan te passen. Mevrouw De Hoog stelt voor om de contributie in vijf jaar geleidelijk aan te passen. Dat is dan alleen voor de mensen die al jaren lid zijn. Nieuwe leden zouden wel ineens het nieuwe tarief kunnen betalen, omdat zij weten waaraan zij beginnen. Alexander de Roo kan zich voorstellen dat het huisgenotentarief niet verhoogd wordt. Jolande de Jonge van het bestuur geeft aan dat een geleidelijke aanpassing in vijf jaar ook veel administratiekosten met zich meebrengt. Het bestuur heeft zich gerealiseerd dat de sprong nu groot is. Toch is het absolute bedrag niet hoog. Wel geeft ze toe dat er over het huisgenotenlidmaatschap niet voldoende is nagedacht door het bestuur. Mevrouw De Hoog denkt dat het met de administratiekosten wel mee zal vallen. De Waddenvereniging kan een publicatie maken waarin de geleidelijke overgang in vijf jaar staat uitgelegd. De heer Both kan zich herinneren dat hij door Natuurmonumenten is gebeld met de vraag of hij een hoger tarief wilde betalen. Het probleem daarbij is volgens Alexander de Roo dat de Waddenvereniging van veel leden de leeftijd niet weet. Leonard Terwey, ledenraadslid, verwijst naar punt c in t voorstel van de ledenraad over de contributieverhoging. De ledenraad heeft uitvoerig gesproken over een geleidelijke verhoging, namelijk in twee stappen. De meerderheid van de ledenraad was uiteindelijk toch voor een eenmalige verhoging. Terwey vraagt de voorzitter nogmaals of die met een goede motivatie kan komen. Norbert Schlegel vraagt of er ook de mogelijkheid is van een gezinslidmaatschap. Hij geeft aan dat administratiekosten kunnen worden beperkt door gebruik te maken van de machtigingsmogelijkheid. Leo Baterink denkt dat de stap naar 27 euro kleiner wordt als de mogelijkheid van maandelijks doneren wordt ingevoerd. Zo is de verhoging bij Natuurmonumenten ook doorgevoerd. Alexander de Roo vertelt dat het al mogelijk is om maandelijks een deel van het lidmaatschap af te laten schrijven. Alexander de Roo stelt voor om te gaan stemmen. Het voorstel van het bestuur wordt licht aangepast, namelijk dat voor huisgenootleden het oude bedrag blijft staan. Dat betekent dat huisgenootleden ook in euro blijven betalen. Alexander de Roo denkt dat een contributieverhoging in een keer duidelijker is naar de leden toe. Anders moet twee keer de hobbel van contributieverhoging worden genomen. Mensen zijn zich ervan bewust dat alles door inflatie duurder is geworden.

7 Hugo Bloksma van de Ledenraad stelt dat deze akkoord is met de eenmalige contributieverhoging. Wat blijft wringen is de grote stap voor de ouderen. Hij heeft het sterke vermoeden dat ouderen het vaak niet erg ruim hebben. Dit zijn wel de mensen die vaak al jarenlang lid zijn. Alexander de Roo wijst nogmaals op het feit dat de Waddenvereniging niet weet wie de 65+-leden zijn. Bert Jan Hofman brengt een nieuwe optie in: de mogelijkheid voor individuen om bezwaar te maken. Mensen die echt problemen hebben met de verhoging moeten dan een gemotiveerde brief sturen naar het bureau in Harlingen. Hanneke Heerema vindt genoemde optie schrijnend. Het gaat voorbij aan het eergevoel dat veel oudere leden hebben. Dan moeten zij al hun trots opzij zetten en bij de Waddenvereniging aankloppen. Maak gewoon een uitzondering. Alexander de Roo wil toch de gestelde optie handhaven. De Waddenvereniging weet niet hoe lang mensen lid zijn en hoe oud ze zijn. Hanneke Heerema snapt dat niet. Er is toch een ledenadministratie? Volgens Alexander de Roo is in de beginjaren niet bijgehouden wat de geboortedatum van de leden is. Jacobi Mensinga stelt voor om de oudere leden simpelweg de keuze voor te leggen om het nieuwe,bedrag, het oude bedrag of een overgangsbedrag te betalen. Als mensen het kunnen betalen dan doen ze dat wel. Nieuwe mensen kunnen gewoon het nieuwe bedrag betalen. Alexander de Roo schorst de vergadering voor twee minuten om te overleggen met het bestuur. Alexander de Roo heropent de vergadering. Het bestuur stelt voor om alle nieuwe leden meteen 27 euro te laten betalen. 65+-ers die al lid zijn, blijven 18 euro betalen. Mevrouw Berkhout vindt het voorstel heel goed, maar wil wel dat 65+-ers die dat kunnen betalen, wel de optie krijgen om 27 euro/jaar te betalen. Alexander de Roo zegt dat die mogelijkheid al bestaat. Het bestuur zal ook op die optie wijzen. Er wordt overgegaan tot stemming. Het aangepaste voorstel wordt unaniem aangenomen. Er zijn geen tegenstemmers.

8 X. Toelichting Ledenraad activiteiten Jan Castelein geeft een toelichting op het ingekomen stuk dat leden hebben ontvangen. De ledenraad bestaat nu drie jaar en tijdens het jubileumjaar heeft de ledenraad een enquête gehouden naar het eigen functioneren. Hieruit kwamen drie knelpunten naar voren die verdere aandacht verdienen, alhoewel er natuurlijk ook veel goede zaken te noemen zijn. Deze knelpunten zijn: 1. Informatie over zaken waarover de ledenraad advies kan geven is vaak niet tijdig bij de Ledenraad aanwezig. Dat werkt belemmerend. 2. De ledenraad is nog niet actief genoeg om met haar expertise echt van toegevoegde waarde te zijn voor de Waddenvereniging. 3. De verbintenis tussen de Ledenraad en het bestuur is nog niet tot stand gekomen. Dat werkt ernstig belemmerend. Gelukkig zijn er de afgelopen maanden samen met het bestuur zeer constructieve stappen genomen. De ledenraad heeft dan ook goede hoop dat deze belemmering kan worden opgelost en dat ze kan doen waar de ledenraad voor staat: gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur van de Waddenvereniging. Het geluid over het functioneren van de ledenraad komt ook van individuele leden. Een lid stelt voor: De ledenraad verzoekt de nieuwe directeur om zaken die wezenlijk het beleid van de Waddenvereniging raken voor te leggen aan de raad en een overlegstructuur uit te werken die een nauwere betrokkenheid van de Ledenraad bij de werkzaamheden van de Waddenvereniging kan faciliteren. In de laatste ledenraadsvergadering is ook een notitie met die strekking behandeld. Alexander de Roo geeft aan dat het bestuur en ledenraad actief aan de slag gaan om de banden aan te halen. Jan Castelein heeft daar het volste vertrouwen in. 7. Verkiezing/benoeming nieuwe bestuursleden Jolande de Jonge moet na acht jaar afscheid nemen als bestuurslid. Tijdens al die jaren was zij een stabiele kracht. Ze deed haar werk met passie en gedrevenheid. Ze weet waar het over gaat, zowel technische zaken als natuur. Het bestuur bedankt De Jonge voor haar inzet. Jolande de Jonge geeft aan dat hetgeen zij zelf zo mooi vindt aan het wad, de dynamiek van het gebied is. Het bestuur is ongeveer even dynamisch. In acht jaar is er veel gebeurd. Jolande merkt dat de aandacht in de maatschappij nu vooral uitgaat naar geld en mensen en maar weinig naar de natuur. Juist daardoor heeft de Waddenvereniging een veel grotere rol te spelen. We moeten nu echt aanwezig zijn. Ze wenst het bestuur en het Waddenhuis heel veel succes. De kritische deskundigheid van de Ledenraad prijst ze. Door de enorme groep vrijwilligers is veel werk verzet. De leden bedankt ze voor het vertrouwen van de afgelopen acht jaar. Er zijn twee nieuwe kandidaten voor het bestuur. Janette Worm (eigen adviesbureau) en Hein Greven (Eneco) stellen zichzelf voor. Jan Castelein geeft namens de Ledenraad aan dat zij helaas geen advies hebben kunnen formuleren over de voorgestelde bestuursleden. Dit staat wel in het huishoudelijk reglement. Omdat er niet een advies is, kunnen ledenraadsleden zich op persoonlijke titel uitspreken.

9 Hugo Bloksma is Ledenraadslid en heeft persoonlijk problemen met het feit dat Hein Greven werkzaam is bij een energiemaatschappij. Eneco behoort dan wel niet tot de energiemaatschappijen waar de Waddenvereniging zich zo tegen verzet, toch heeft Bloksma principiële bezwaren. Een bestuurslid kent alle ins en outs van de vereniging. Greven zou wel op een andere wijze zijn kennis en ervaring in kunnen zetten, maar niet als bestuurslid. Ook is het Bloksma opgevallen dat kandidaat Greven nog maar heel kort lid is van de Waddenvereniging. Een derde punt is dat Eneco slechts een kleine speler is. Aandeelhouders binnen energiemaatschappijen hebben vaak geen lange-termijnambities. Overheden verzilveren hun bezit. Bloksma vreest dat Eneco in handen valt van de vijanden. Hanne Hortentius wil graag een nadere toelichting van het bestuur. Alexander de Roo vertelt dat het bestuur naar de persoon van de kandidaat kijkt. Beide kandidaten zijn zeer capabel. Het probleem van belangenverstrengeling speelde al vaker in het bestuur. In zo n geval onthoudt het desbetreffende bestuurslid zich van stemming. Hein Greven zal dus niet meestemmen als er bijv. dingen rond energiezaken spelen. Alexander de Roo wil benadrukken dat er gekozen wordt voor een persoon en niet voor een bedrijf. Hein Greven weet hoe zaken lopen in Den Haag. Momenteel heeft de Waddenvereniging, in samenwerking met andere natuurorganisaties, slechts 1 lobbyist in Den Haag. Nu is er de kans om iemand in het bestuur op te nemen die weet hoe het werkt in Den Haag. Een belangrijke kwaliteit in een tijd waarin de regering niet het beste voorheeft met de natuur. Jacobi Mensinga begrijpt dat het juist nu goed is om een kandidaat uit deze sector toe te laten. Ze deelt wel de aanbeveling om heldere afspraken te maken over wanneer Hein wel of niet meestemt. Ze wil graag een toelichting van het bestuur hoe er omgegaan wordt met eventuele belangenverstrengeling. Alexander de Roo noemt de zaak met NUON. Hier speelde de vraag of de Waddenvereniging een overeenkomst moest sluiten. In zo n geval zou Hein Greven zich dan onthouden van stemming. Jan Castelein vindt dit geen goed voorstel. Het bestuur moet over alle zaken samen kunnen beslissen. Er moeten geen uitzonderingen worden gemaakt voor individuele leden. Leonard Terwey is het hiermee eens en voegt toe dat een lobbyfunctie voor Eneco niet te combineren is met lobby voor de Waddenvereniging. Chris Maas Geesteranus is ook niet overtuigd door de argumentatie van het bestuur. Het holt de bestuurskracht uit als niet iedereen meestemt. Voor de volgende Ledenraadsvergadering verzoekt hij het bestuur een notitie te maken over wie wel en niet bestuurslid kan zijn. In het huishoudelijk reglement kunnen eisen opgenomen worden voor de achtergrond van bestuursleden. En wellicht heeft het CBF hier ook regels voor.

10 Norbert Schlegel denkt dat het ook in bedrijven, verenigingen en politieke partijen voorkomt dat er controversiële belangen spelen. Hij vraagt of Hein Greven kan aangeven hoe hij hiermee om denkt te gaan. Twee petten is lastig, dus het moet duidelijk zijn hoe daarmee om wordt gegaan. Hidde van Kersen, oud-directeur van de Waddenvereniging, kent Hein Greven al jaren en is ervan overtuigd dat hij de juiste kandidaat is. Het gaan om de persoon, zijn interesse en capaciteiten en niet om het bedrijf waar hij voor werkt. Het feit dat Greven zich kandidaat heeft gesteld betekent dat hij er ook over heeft nagedacht hoe hij op een professionele manier beide functies kan verenigen. Hanneke Heerema vindt het geen goede zaak, ook gezien de hoge functie die Greven bekleedt: manager PR. Hein Greven kan gemakkelijk loyaliteitsproblemen krijgen. Jolande de Jonge vertelt hoe zij in de acht jaar dat zij in het bestuur zat, omgegaan is met belangenverstrengeling. Toen zij voor haar werk bij Rijkswaterstaat meer bemoeienis kreeg met zout water had ze ook wel een last van een pettenprobleem, bijvoorbeeld toen het over zandsuppleties ging. In zo n geval onthield ze zich van stemming. Volgens De Jonge is het niet gemakkelijk om mensen met ervaring, deskundigheid en netwerk te vinden voor het bestuur. Uiteraard moet de Waddenvereniging haar principes niet verloochenen, maar Hein Greven heeft een groen hart. Dat was de reden om hem kandidaat te stellen. Dan mag Hein Greven zelf een toelichting geven op zijn kandidaatstelling. Ten eerste laat hij weten geen lobbyist voor de Waddenvereniging te worden. Hij kan adviseert alleen over lobby. Ten tweede neemt hij geen zitting namens Eneco, maar als vader van drie kinderen die iets wil doen voor de maatschappij. Ten derde is er nog het pettenprobleem. Als er tegengestelde belangen zijn, dan onthoudt Greven zich van stemming. Hij heeft ook zijn werkgever benaderd met deze vraag. Eneco vond het prima, want het past binnen de duurzame strategie. De energiemaatschappij werkt al samen met diverse natuur- en milieuorganisaties. Tot slot het genoemde geval dat Eneco wordt overgenomen. Ook intern is het de strijd van Hein Greven om uit handen van de vijand te blijven. Ik kies voor Eneco voor de duurzame koers. In zo n geval zou ik uitkijken naar een andere werkkring. Hein Greven biedt aan om, ook wanneer hij niet wordt gekozen, zijn expertise in te zetten voor de Waddenvereniging. Janette Worm wordt bij acclamatie gekozen. Voor de verkiezing van Hein Greven wordt gestemd met het stembiljet. De uitslag is: 43 voor, 13 tegen en 4 leden onthouden zich van stemming. Dat betekent dat Hein Greven is gekozen tot bestuurslid. 8. Erelidmaatschap Anky Woudstra Anky wordt onder luid applaus benoemd tot erelid. Daarmee is zij het derde erelid van de Waddenvereniging naast oprichter Kees Wevers en jurist Karel van der Zwiep.

11 9. Rondvraag Chris Maas Geesteranus is uitgaand lid van de Ledenraad. Hij gaat naar Sint Maarten verhuizen. Hij wil de Waddenvereniging nog een laatste advies meegeven vanuit zijn achtergrond in de educatie en communicatie. Hij maakt zich zorgen over het gat dat in het doelgroepenbeleid van de vereniging valt. In het meerjarenbeleidplan tot 2014 is er een gat tussen 35 en 50, wanneer mensen losraken van hun kinderen en zich met andere zaken bezig gaan houden. Hij pleit daarom voor gedecentraliseerde activiteiten in samenwerking met andere organisaties zoals het IVN. Aan het bestuur overhandigt hij een vijftal ANWB kaarten uit de jaren 20 van het wad, voor het archief. Roelof Lanting miste in het artikel in het WADDENmagazine met de aankondiging voor de ALV de vermelding dat mensen die zich kandidaat willen stellen voor het bestuur tenminste 19 steunbetuigingen moeten hebben. Dit is niet gebruikelijk. Alexander de Roo roept de leden op om de speciale enquête over de ALV in te vullen en geeft dan het woord aan Josje Fens. Sinds 1 mei werkt zij voor de Waddenvereniging. Als vrijwilliger zet zij zich in als verhalenjager voor Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat. Het doel van het verhalenjagersproject is om levend erfgoed te verzamelen door persoonlijke verhalen van mensen over het wad. De ledenraadvergadering is het eerste evenement dat de verhalenjagers aandoen. De tien mooiste verhalen krijgen een plekje op de website Sluiting Alexander de Roo sluit de vergadering. Actiepunten naar aanleiding van ALV: 1. Nader onderzoek doen naar de haalbaarheid van het plan van de Resonator. 2. Conceptverslag ALV 29 mei 2010 is zonder wijzigingen goedgekeurd. 3. Jaarverslag 2010 is zonder wijzigingen goedgekeurd. 4. Contributieverhoging voor 2012 is goedgekeurd. Genoemde wijzigingen zijn: huisgenoten blijven 18 euro betalen, 65+-ers die al lid zijn blijven 18 euro betalen. 5. Bestuur en ledenraad gaan actief aan de slag om de banden aan te halen. 6. Chris Maas Geesteranus verzoekt het bestuur voor de volgende Ledenraadsvergadering een notitie te maken over wie er wel en wie geen bestuurslid kan zijn. 7. Janette Worm en Hein Greven zijn toegetreden tot het bestuur. 8. Anky Woudstra is benoemd tot erelid.

12 BIJLAGE 2 Verkiezing/benoeming nieuwe bestuursleden Voordracht Bestuurslid Jan Drent is herkiesbaar voor een volgende termijn. Jan Drent is werkzaam als bioloog bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek. Bert Jan Hofman treedt af als penningmeester. Hij heeft het bestuur verrijkt met grote deskundigheid over financiële zaken en zijn strategische kijk op ontwikkelingen rond de vereniging. Met trots draagt het bestuur een goed kandidaat-penningmeester aan de ALV voor: Sietze Haringa is momenteel partner bij KPMG en is geboren op Terschelling. Hij heeft zijn motivatie als volgt weergegeven: Ik voel mij erg nauw verbonden met de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van en in het waddengebied. Omdat ik er geboren ben is dit bijna vanzelfsprekend, maar als ik een uurtje op de Grië zit en uitkijk over het droogvallend wad en het leven dat zich dan ontvouwt, ben ik me weer goed bewust van de overweldigende en unieke grootsheid van de waddennatuur. Ik wil me inzetten voor de bescherming daarvan, samen met de mensen die er wonen en werken en samen met de mensen die de Waddenvereniging steunen en vormen. Mijn kennis en ervaring op het gebied van besturing, bedrijfsvoering en financiën van goede doelen komt daar wellicht bij van pas. Kandidaatstelling De termijn van de kandidaatstelling is verstreken. Er zijn geen leden die zichzelf of een ander kandidaat hebben gesteld voor het bestuur.

13 BIJLAGE 3 Verkiezing/benoeming nieuwe ledenraadsleden Frans Lagas heeft zich gepresenteerd bij de ledenraad en heeft een positieve indruk achter gelaten. Hij is een enthousiast liefhebber van het waddengebied en zeer gemotiveerd zich hiervoor in te zetten. Dit is ook al gebleken bij vorige Algemene Ledenvergaderingen van de Waddenvereniging, waar de ledenraad hem al gesproken heeft. Zijn financiële kennis is een goede aanvulling voor de ledenraad. Aftreedrooster: ALV 2012 Versie: 14 april 2012 Van: DB LR Jaar intreden 1 e termijn Einde 2 e termijn Hugo Bloksma Opgezegd 2012 Lotte Bontje Opgezegd 2012 Jan de Boer Maaike van Boven Klunne Jan Castelein Gunaar Daan Opgezegd 2012 Hans Domburg Voor onbepaalde duur Peter de Groot Joop Haasbroek Opgezegd 2012 Rudy de Hoog Foppe Huitema Wietske Jonker ter Veld Paul van de Ploeg Leonard Terwey Opgezegd 2012 Gerard van Vliet Chris Weijer Ingrid Wildschut Opgezegd 2012 Frans Lagas

14 BIJLAGE 4 Stemmingen tijdens de ALV Algemeen (van toepassing op de agendapunten 4, 5, 6, 7 en 8 van de agenda) De voorzitter formuleert de vraagstelling waarover eventueel gestemd zal worden (artikel 9, lid 4, huishoudelijk reglement, hhr). Als er geen amendementen ingediend zijn, wordt er zo nodig gestemd over het bestuursvoorstel. Als er wel amendementen ingediend zijn, dan wordt er eerst gestemd over het meest verstrekkende en zo verder tot het minst verstrekkende amendement (artikel 9, lid 5, hhr). Indien door geen der leden stemming wordt gevraagd, is het voorstel aangenomen (artikel 9, lid 6, hhr). Stemming vindt mondeling plaats of bij hand opsteken (artikel 9, lid 2, hhr). Alle besluiten worden genomen bij een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Indien een lid verhinderd is om aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering, kan deze schriftelijk diens stem bekend maken aan het bestuur. Deze stem moet voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij het bestuur zijn ingeleverd en voorzien zijn van naam, handtekening en stemkeuze. Mocht op de algemene ledenvergadering blijken dat er een tweede stemming nodig is met betrekking tot het onderwerp van de vergadering, dan is een schriftelijke stem ongeldig en telt deze niet meer mee bij het tellen van de stemmen (art 9, lid 7 hhr) Verkiezing bestuursleden Aangezien geen tegenkandidaten zijn gesteld, volgt er zo nodig stemming over de benoeming van de bestuursleden, tenzij er geen lid om stemming vraagt, dan vindt de benoeming plaats zonder stemming. Stemming vindt mondeling plaats of bij hand opsteken, tenzij een stemgerechtigde schriftelijke stemming verlangt (artikel 9, lid 2, hhr).

15 BIJLAGE A Vragenhalfuurtje Jaarrekening 2011/begroting 2012 Voor geïnteresseerden is er van 9.15 tot 9.45 uur ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen. De heer Hofman, penningmeester, en de heer De Vries, controller, staan u graag te woord over de jaarrekening 2011 en de begroting van Jaarverslag 2011 Voor vragen of het jaarverslag kunt u terecht bij de heer De Roo, voorzitter, en een medewerker van het bureau. Kennismaking U kunt kennis maken met het kandidaat-ledenraadslid, de heer Lagas. Van 9.15 tot 9.45 uur staat hij voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

16 BIJLAGE B Presentatie Jaap Vegter over duurzame visserij Samen met een groep waddenvissers heeft Jaap Vegter de Stichting Geïntegreerde Visserij opgericht. De vissers maken zich zorgen over de steeds vergaande schaalvergroting en specialisatie in de visserij. De stichting is voor een andere aanpak. Op het wad meer met de natuur en de seizoenen meevissen met een flexibel gemengd bedrijf. Jaap Vegter zal vertellen wat geïntegreerde visserij is, wat de bijdrage kan zijn van vissers aan het wad en de samenleving en wat de samenwerking van de stichting met de Waddenvereniging betekent. Tijdens het middagprogramma in Lauwersoog laten de vissers zien hoe het werkt op de schepen en is er vis van het seizoen om te proeven.

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering (ALV) Zaterdag 30 mei 2015, Werelderfgoed Podium Amsterdam

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering (ALV) Zaterdag 30 mei 2015, Werelderfgoed Podium Amsterdam Conceptverslag Algemene Ledenvergadering (ALV) Zaterdag 30 mei 2015, Werelderfgoed Podium Amsterdam 1. Vaststellen agenda en jaarrede Voorzitter Alexander de Roo begint de ledenvergadering met het uitspreken

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Deel 1: Voorstel voor diverse aanpassingen statuten Aanleiding Het bestuur heeft zich gebogen over de statuten en het huishoudelijk regelement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VHL

Huishoudelijk reglement VHL Huishoudelijk reglement VHL Artikel 1 De "Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek" zal in dit reglement verder worden aangeduid als VHL. Zij houdt adres bij de secretaris van haar bestuur. Structurele

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Afdelingsreglement. Jonge Democraten Groningen

Afdelingsreglement. Jonge Democraten Groningen 1 Afdelingsreglement Jonge Democraten Groningen Vastgesteld op de Algemene Afdelingsvergadering van 29 januari 2013 en voor het laatst gewijzigd op 9 maart 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Agendapunt 11. Verkiezing leden bondsbestuur 11.1 Voordracht bestuursleden Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Het aftreedschema ziet er als

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per

procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per Aan: de voorzitters en secretarissen van de lokale Brabantse CDA afdelingen i.a.a. : de leden van CDA Brabant Betreft : verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2015 Inleiding. Tijdens onze ALV

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

29215/AD/ae ***************************************************************************************** De leden. Artikel 1

29215/AD/ae ***************************************************************************************** De leden. Artikel 1 1 29215/AD/ae HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de statutair te Leusden gevestigde en aan de Fokkerstraat 17 te 3831 LD Leusden kantoorhoudende vereniging: DIABETESVERENIGING NEDERLAND (DVN). ingeschreven in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. "KAPELLE"

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. KAPELLE Secretariaat: Jip en Janneke 29 4421 TG Kapelle tel. 06-24 54 15 60 e-mail: secretaris@vvkapelle.nl V.V. "KAPELLE" Uitnodiging voor het bijwonen van een Buitengewone Ledenvergadering welke gehouden wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat wij een organisatie zijn die het algemeen nut dienen. Daarom zijn giften aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMMISSIE BASISSCHOOL PIUS X VARSSELDER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMMISSIE BASISSCHOOL PIUS X VARSSELDER HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMMISSIE BASISSCHOOL PIUS X VARSSELDER Versie 7 oktober 2013 Reglement voor de oudercommissie van basisschool PIUS X in Varsselder. INDEX: 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 NAAM 3 DOEL,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Ten aanzien van dit reglement gelden de definities, zoals omschreven in die statuten.

Ten aanzien van dit reglement gelden de definities, zoals omschreven in die statuten. HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.C. ETTEN. Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijk reglement beoogt een nadere uitwerking te zijn van het bepaalde in de statuten, zoals die zijn vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1.

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden vergadering (ALV) van de ACHV die zal worden gehouden op dinsdag 10 maart 2015, in Huize Antonius Kamperfoelieweg 207 Amsterdam. Aanvang 20.00

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen 1. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo DEFINITiE Artikel 1 Leden: De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Tijdens de intake (leerling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement Lokaal Tilburg Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017 Hoofdstuk 1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN Lokaal Tilburg. 1.1. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie