Voorwaarden Deposito Nettolijfrente C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Deposito Nettolijfrente C"

Transcriptie

1 Voorwaarden Deposito Nettolijfrente C

2 Inleiding Dit zijn de voorwaarden als u een deposito afsluit op een Delta Lloyd Nettolijfrente Groeirekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst staan alle afspraken tussen u en de bank. De totale overeenkomst bestaat uit: Het openingsformulier. De Voorwaarden Deposito Nettolijfrente. De Voorwaarden Delta Lloyd Nettolijfrente Groeirekening. De Algemene Voorwaarden Beleggen. De Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten. De Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer. De Algemene Bankvoorwaarden. Het Fonds- en Tarievenoverzicht. De Voorwaarden Deposito Nettolijfrente zijn een aanvulling op de andere documenten van de overeenkomst. U kunt alleen een deposito afsluiten als u al een Delta Lloyd Nettolijfrente Groeirekening hebt. U sluit een of meerdere deposito s zelf af via uw persoonlijke internet bankomgeving (E-bankieren, onderdeel van Mijn Delta Lloyd) of via de app van de bank. U zet het geld vast voor een bepaalde tijd en een afgesproken rente. Een deposito moet uiterlijk stoppen in het jaar waarin u de AOW gerechtigde leeftijd plus vijf jaar bereikt. C Voorwaarden Deposito Nettolijfrente 2

3 Wat staat er in deze voorwaarden? Inleiding 2 Voorwaarden Deposito Nettolijfrente 4 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 4 2 Wat is een deposito? 4 3 Hoe opent u een deposito? 4 4 Wilt u het deposito toch niet? 4 5 Welke rente ontvangt u en wanneer? 5 7 Wat gebeurt er als u eerder uw deposito wilt stoppen? 5 C Voorwaarden Deposito Nettolijfrente 3

4 Voorwaarden Deposito Nettolijfrente 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 1 In deze voorwaarden staan de regels die gelden tussen u en de bank. Deze zijn onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. Naast deze voorwaarden bestaat de overeenkomst met de bank uit het openingsformulier, de Algemene Bankvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden Beleggen, de Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten, de Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer, het Fonds- en Tarievenoverzicht en de Voorwaarden Delta Lloyd Nettolijfrente Groeirekening. Deze voorwaarden gelden als aanvulling op de andere documenten van de overeenkomst. 2 Overal waar in deze voorwaarden de bank wordt genoemd, is dit Delta Lloyd Bank N.V. Delta Lloyd Bank N.V. is de aanbieder van dit product. Delta Lloyd Bank N.V. gebruikt ook de naam OHRA Bank. Maar het is dezelfde bank. 2 Wat is een deposito? Met een deposito zet u geld van uw Nettolijfrente Groeirekening voor een bepaalde periode vast. Dat betekent dat u dit geld voor die periode niet voor iets anders gebruiken. Hoe lang deze periode is, spreekt u vooraf met de bank af. U krijgt rente over het geld dat u voor een bepaalde periode vastzet. Ook deze rente spreekt u vooraf met de bank af. In deze voorwaarden noemen wij deze vorm van sparen op uw Nettolijfrente Groeirekening steeds een deposito. 3 Hoe opent u een deposito? 1 U kunt een deposito openen als u al een Nettolijfrente Groeirekening hebt bij de bank. Het deposito hoort bij de Nettolijfrente Groeirekening. U opent een deposito zelf via E-bankieren. U logt in en kunt bij uw Nettolijfrente Groeirekening aangeven dat u een deposito wilt openen. U kunt ook een deposito openen via de app van de bank. 2 Voordat u een deposito afsluit, vragen wij u in te stemmen met de laatste versie van de Voorwaarden Deposito Nettolijfrente. Deze versie kan afwijken van een eerdere versie. Lees deze goed. 3 Zolang het deposito loopt kunt u geen extra stortingen doen in het geopende deposito. Het is wel mogelijk om een nieuw deposito te openen. 4 In E-bankieren en de Delta Lloyd Bank App kunt u bekijken uit welke looptijden en de daarbij behorende rentes u kunt kiezen. U kiest het bedrag en de looptijd. Uw deposito moet uiterlijk stoppen in het jaar waarin u de AOW gerechtigde leeftijd plus vijf jaar bereikt. Na uw keuze wordt het geld van uw Nettolijfrente Groeirekening afgeschreven. 5 Opent u binnen twee maanden, gerekend vanaf de dag dat de bank uw openingsformulier voor de Nettolijfrente Groeirekening heeft ontvangen, een depo sito? En is de rente op het moment dat de bank van u het openingsformulier ontvangt hoger dan de rente die geldt op de dag dat u het deposito opent? Dan ontvangt u automatisch die hogere rente. U hoeft hiervoor niets te doen. 6 Hoeveel geld u minimaal en maximaal in een deposito mag storten, staat op de website van de bank. 7 U kunt het deposito van uw Nettolijfrente Groeirekening bekijken via E-bankieren of via de app van de bank. E-bankieren is een onderdeel van Mijn Delta Lloyd. 4 Wilt u het deposito toch niet? 1 Binnen veertien dagen na het openen van het deposito kunt u besluiten om toch geen deposito te nemen. U doet dat door de bank een brief te sturen. Zorg ervoor dat de brief binnen veertien dagen na het openen van het deposito bij de bank aanwezig is. Wat moet u in de brief schrijven? uw naam en relatienummer het nummer van uw Nettolijfrente Groeirekening en het depositonummer dat u het deposito toch niet wilt de datum waarop u de brief verstuurt uw handtekening. C Voorwaarden Deposito Nettolijfrente 4

5 2 U betaalt 100,- kosten om het deposito binnen veertien dagen te stoppen. Het bedrag van het deposito stort de bank terug op uw Nettolijfrente Groeirekening. De kosten trekt de bank hier van af. 3 U hoeft niet de kosten genoemd bij 7 Wat gebeurt er als u eerder uw deposito wilt stoppen? te betalen als u het deposito binnen veertien dagen opzegt. 5 Welke rente ontvangt u en wanneer? 1 De rente blijft gelijk zolang het deposito duurt. U ontvangt de rente vanaf de datum dat het geld van uw Nettolijfrente Groeirekening is afgeschreven. Elke twaalf maanden na het openen van het deposito, stort de bank de opgebouwde rente bij op uw Nettolijfrente Groeirekening. Over deze rente krijgt u vanaf dan de variabele rente van de Nettolijfrente Groeirekening. Het bedrag in het deposito blijft dus de hele looptijd van uw deposito gelijk. 2 De bank berekent de rente als volgt. Wij tellen het aantal dagen dat het geld op uw rekening staat. Dit aantal dagen delen wij door het aantal dagen in een jaar. Het aantal dagen in een maand stellen wij op 30 en het aantal dagen in een jaar op 360 dagen. De uitkomst hiervan vermenigvuldigen wij met het saldo op uw rekening en met het rentepercentage. Voorbeeld (rentepercentage is fictief) U stort op 15 april ,- op uw deposito. Stel, het rentepercentage is 1,5%. Op 15 april van het volgende jaar berekent de bank de rente. Het geld heeft dan 360 dagen op uw deposito gestaan. Het rentebedrag dat u in april uitgekeerd krijgt is dan 150,- = (( 12 x 30 dagen) / 360 dagen) x 1,5% x ,-. Deze rente storten wij dan op uw Nettolijfrente Groeirekening. 6 Wat gebeurt er als uw deposito eindigt? Loopt het deposito af? Dan stort de bank het depositobedrag en de laatste jaarlijkse rente op uw Nettolijfrente Groeirekening. Het deposito is dan beëindigd. 7 Wat gebeurt er als u eerder uw deposito wilt stoppen? 1 Wilt u het deposito eerder stoppen dan u vooraf hebt afgesproken? Dan moet u aan de bank een bedrag betalen. Het bedrag kan bestaan uit meerdere kosten: administratiekosten, opnamekosten, en rentekosten. Welk bedrag u werkelijk betaalt leest u hieronder. U kunt nooit een deel van het deposito eerder stoppen. 2 U betaalt alleen administratiekosten in de volgende situaties: als u overlijdt. Uw nabestaanden moeten dat zo snel mogelijk aan de bank laten weten. als u gebruik maakt van de wettelijke schuldsanering (volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). U moet daarvoor een beschikking van de rechtbank laten zien waarin dat staat. als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt (volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). U moet daarvoor een brief laten zien van het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of van een verzekeraar, waar in staat dat u recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze brief mag niet ouder zijn dan zes maanden. Ook moet u een kopie van een rekeningafschrift met de betaling van het UWV of de verzekeraar laten zien. of als u een werkloosheidsuitkering ontvangt (volgens de Werkloosheidswet). U moet daarvoor een brief laten zien van het UWV, de Sociale Dienst waaruit de werkloosheid blijkt. Deze brief mag niet ouder zijn dan zes maanden. Ook moet u een kopie van een rekeningafschrift met de betaling van het UWV laten zien. In de hiervoor genoemde situaties betaalt u geen opnamekosten of rentekosten. 3 Stopt u om een andere reden uw deposito? Dan betaalt u altijd administratiekosten en opnamekosten. Mogelijk betaalt u ook rentekosten. C Voorwaarden Deposito Nettolijfrente 5

6 4 De administratiekosten zijn de kosten om uw verzoek in behandeling te nemen. Wilt u weten hoe hoog de administratiekosten zijn? Kijkt u dan in het actuele Fonds- en Tarievenoverzicht. De bank mag de hoogte van de administratiekosten op elk moment veranderen. Veranderen de administratiekosten? Dan zet de bank dat op de website of stuurt u een . 5 De opnamekosten zijn de kosten voor het vervangen van uw deposito op de balans van de bank. Uw deposito wordt door de bank gebruikt om bijvoorbeeld een hypotheek te kunnen financieren. Neemt u het deposito eerder op dan u vooraf met de bank hebt afgesproken? Dan moet de bank op zoek gaan naar een ander product om de financiering van die hypotheek te herstellen. De bank maakt daarvoor extra kosten. De opnamekosten zijn een vast rentepercentage van 0,5% per jaar over het op te nemen bedrag. Daarbij wordt gekeken naar de periode hoe lang uw deposito nog duurt (de resterende looptijd). De bank berekent de opnamekosten op de volgende manier: Eerst wordt het vaste rentepercentage van 0,5% vermenigvuldigd met het bedrag dat u opneemt. Dit is een jaarlijks bedrag. Daarna wordt bepaald hoe lang uw deposito nog duurt (de resterende looptijd). Voor elk jaar betaalt u het jaarlijkse bedrag. Voor een gedeelte van een jaar, betaalt u ook een gedeelte van het jaarlijkse bedrag. U betaalt de jaarlijkse bedragen niet in de toekomst, maar nu. Daarom wordt elk bedrag teruggerekend naar dit moment. Dit wordt de contante waarde genoemd. Om de bedragen contant te maken, gebruikt de bank het actuele rentepercentage van een deposito met eenzelfde duur als de resterende looptijd. Wordt een deposito met eenzelfde duur als de resterende looptijd niet door de bank aangeboden? Dan wordt het rentepercentage berekend op basis van de rentes die op de looptijden worden aangeboden van de dichtstbijzijnde langere en kortere looptijd. Dit wordt op de volgende manier berekend. Voorbeeld berekenen rente resterende looptijd Stel u stopt uw deposito op 12 maart 2017, maar het deposito had eigenlijk nog 4 jaar en 3 maanden moeten lopen (De resterende looptijd). De bank biedt op dat moment een deposito met een kortere looptijd van 4 jaar (rente 2%) en een deposito met een langere looptijd van 5 jaar (rente 2,1%) aan. Het verschil tussen de rentes is 0,1%. Het verschil tussen de twee looptijden is 12 maanden. De rente voor 4 jaar en 3 maanden is dan: De rente van 4 jaar (2%) + 3/12 van het renteverschil 0,1% = 2.025% Uiteindelijk worden alle contant gemaakte bedragen bij elkaar opgeteld. Dit zijn de totale opnamekosten. 6 Mogelijk betaalt u naast administratiekosten en opnamekosten ook rentekosten. De rentekosten betaalt u alleen als het rentepercentage dat u op het deposito krijgt lager is dan het rentepercentage voor een deposito met een duur gelijk aan de resterende looptijd op het moment dat u uw deposito stopt. De bank gaat in deze situatie namelijk meer rente betalen voor een nieuw af te sluiten deposito. Is het rentepercentage dat u ontvangt lager? Dan berekent de bank de rentekosten op de volgende manier: Eerst wordt bepaald hoe lang uw deposito nog duurt (de resterende looptijd). Als de resterende looptijd niet precies overeenkomt met een heel jaar, ronden wij de looptijd niet af. Daarna neemt de bank het actuele rentepercentage die zij op dat moment aanbiedt voor een nieuw deposito met een looptijd die gelijk is aan de resterende looptijd. Deze rente wordt de vergelijkings rente genoemd. Wordt een deposito met eenzelfde duur als de resterende looptijd niet door de bank aangeboden? Dan wordt het rentepercentage berekend op dezelfde manier als bij de opnamekosten (zie voorbeeld berekenen rente resterende looptijd ). C Voorwaarden Deposito Nettolijfrente 6

7 De bank berekent het verschil tussen de vergelijkingsrente en de rente die u op het deposito ontvangt. Het verschil wordt vermenigvuldigd met het bedrag van uw deposito. Dit zijn de jaarlijkse rentekosten. Voor elk resterend jaar betaalt u het jaarlijkse rentebedrag. Voor een gedeelte van een resterend jaar, betaalt u ook een gedeelte van het jaarlijkse rentebedrag. Vervolgens berekent de bank het bedrag van de jaarlijkse rentekosten terug naar dit moment. Dit wordt de contante waarde genoemd. U betaalt deze kosten namelijk niet in de toekomst maar nu. Om de rentekosten contant te maken gebruiken wij de vergelijkingsrente. De contante waarde van de jaarlijkse rentekosten worden tenslotte bij elkaar opgeteld. Dit zijn de totale rentekosten. Twee voorbeelden: Voorbeeld 1 U hebt een deposito van ,- met een looptijd van 10 jaar. U besluit om na 4 jaar uw deposito eerder te stoppen. De resterende looptijd is dan 6 jaar. U ontvangt jaarlijks 2,8% rente voor uw deposito van 10 jaar. De rente die op dat moment wordt aangeboden door de bank voor een nieuw deposito met een zelfde looptijd als de resterende looptijd van 6 jaar is 2,5% (de vergelijkingsrente is dus lager, dan de rente die u ontvangt op uw deposito). Administratiekosten 50,- Opnamekosten Per resterend jaar betaalt u 0,5%. Per jaar dus 0,5% van ,00 = 50,- Alle jaarlijkse bedragen worden teruggerekend naar het moment van stoppen (contant gemaakt) met de actuele rente die de bank aanbiedt voor een nieuw deposito met een zelfde looptijd als de resterende looptijd (2,5%). Jaar Opnamebedrag Jaarlijkse kosten (0,5%) Contante waarde (2,5%) ,00 50,00 48, ,00 50,00 47, ,00 50,00 46, ,00 50,00 45, ,00 50,00 44, ,00 50,00 43,11 Totaal opnamekosten (alle bedragen opgeteld) 275,40 Rentekosten De rente die u ontvangt op uw deposito is hoger dan de vergelijkingsrente. U betaalt geen rentekosten. U betaalt voor het eerder stoppen van uw deposito in totaal dus: 50, ,40 + 0,- = 325,40 C Voorwaarden Deposito Nettolijfrente 7

8 Voorbeeld 2 Hetzelfde voorbeeld. Alleen de actuele rente die de bank aanbiedt voor een nieuw deposito met een zelfde looptijd als de resterende looptijd van 6 jaar is nu 3,0%. Administratiekosten 50,- Opnamekosten Per resterend jaar betaalt u een 0,5%. Per jaar dus 0,5% van ,00 = 50,- Alle jaarlijkse bedragen worden teruggerekend naar het moment van opname (contant gemaakt) met de actuele rente behorende bij de resterende looptijd (3,0%). Jaar Opnamebedrag Jaarlijkse kosten (0,5%) Contante waarde (3,0%) ,00 50,00 48, ,00 50,00 47, ,00 50,00 45, ,00 50,00 44, ,00 50,00 43, ,00 50,00 41,87 Totaal opnamekosten (alle bedragen opgeteld) 270,85 Rentekosten De vergelijkingsrente voor een deposito met een looptijd van 6 jaar is 3,0%. Het verschil tussen de vergelijkingsrente en de rente die u ontvangt is 3,0% - 2,8% = 0,2%. De jaarlijkse rentekosten zijn dan 0,2% vermenigvuldigd met het bedrag van het deposito van ,- = 20,-. De jaarlijkse rentekosten ( 20,- per jaar) worden contant gemaakt (teruggerekend naar dit moment). De contante bedragen voor alle jaren zijn dan: Jaar Opnamebedrag Renteverschil (0,2%) Contante waarde (3,0%) ,00 20,00 19, ,00 20,00 18, ,00 20,00 18, ,00 20,00 17, ,00 20,00 17, ,00 20,00 16,75 Totaal opnamekosten (alle bedragen opgeteld) 108,34 U betaalt voor het eerder stoppen van uw deposito: 50, , ,34 = 429,19 Let op: alle voorbeelden zijn fictief en zijn bedoeld om u een indruk te geven hoe wij de kosten berekenen. In de praktijk zullen de bedragen iets afwijken, omdat in de voorbeelden geen rekening is gehouden met schrikkeljaren. En wij kijken naar het werkelijk aantal dagen van de resterende looptijd van een deposito. Ook kunnen verschillen ontstaan door afrondingsverschillen. 7 Wilt u het deposito eerder stoppen dan de afge sproken looptijd? Dan moet u de bank een brief sturen. Zet in de brief uw naam, uw relatienummer, het rekeningnummer van uw Nettolijfrente Groeirekening en het nummer van het deposito. Zet er ook de datum waarop u de brief verstuurt en uw handtekening op. De bank stort het bedrag in het deposito dan op uw Nettolijfrente Groeirekening samen met de nog te ontvangen rente die u tot dat moment hebt opgebouwd. Alle kosten trekt de bank van het depositobedrag af. C Voorwaarden Deposito Nettolijfrente 8

Algemene Voorwaarden Deposito C

Algemene Voorwaarden Deposito C Algemene Voorwaarden Deposito C 03.2.38-1115 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Deposito. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst staan alle

Nadere informatie

Voorwaarden Lijfrente Spaarrekening C

Voorwaarden Lijfrente Spaarrekening C Voorwaarden Lijfrente Spaarrekening C 03.2.44 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen

Nadere informatie

Voorwaarden Lijfrente Groeirekening C 03.2.35-0915

Voorwaarden Lijfrente Groeirekening C 03.2.35-0915 Voorwaarden Lijfrente Groeirekening C 03.2.35-0915 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA. Pensioen Spaarrekening

Voorwaarden OHRA. Pensioen Spaarrekening Voorwaarden OHRA Pensioen Spaarrekening Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de OHRA Pensioen Spaarrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen een onderdeel

Nadere informatie

22 Werking van deze voorwaarden

22 Werking van deze voorwaarden VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Groeirekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening C 03.2.46

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening C 03.2.46 Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening C 03.2.46 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank.

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening C 03.2.40

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening C 03.2.40 Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening C 03.2.40 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank.

Nadere informatie

Voorwaarden Spaar-op-Maat

Voorwaarden Spaar-op-Maat Particulier Sparen Voorwaarden Spaar-op-Maat Dit zijn de Voorwaarden Spaar-op-Maat. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat we een periode kunnen afspreken

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggingsdepot C

Voorwaarden Beleggingsdepot C Voorwaarden Beleggingsdepot C 03.2.10 Voorwaarden Beleggingsdepot Inleiding Dit zijn de voorwaarden van het Delta Lloyd Beleggingsdepot. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Inhoudsopgave Pagina 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 2. Hoe opent u de Internet Spaarrekening? 2 3. De Internet Spaarrekening opzeggen binnen veertien dagen

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Vaste Rente Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Vaste Rente Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Vaste Rente Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Vaste Rente. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat

Nadere informatie

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de EffectPlusHypotheek Rekening spaart en of belegt u om (een deel) van de lening

Nadere informatie

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de EffectPlusHypotheek Rekening spaart en of belegt u om (een deel) van de lening

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van Delta Lloyd E-Levensloop. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen een onderdeel

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking Voorwaarden Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe opent u de BeleggingsPlus 3 De BeleggingsPlus Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden Nettolijfrente Groeirekening C

Voorwaarden Nettolijfrente Groeirekening C Voorwaarden Nettolijfrente Groeirekening C 03.2.59 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Nettolijfrente Groeirekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C

Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C 03.2.60 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Nettolijfrente Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Deposito

Overeenkomst en voorwaarden Deposito Overeenkomst en voorwaarden Deposito Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 3 VOORWAARDEN DEPOSITO... 4 1. Wat hoort er bij je deposito?... 4 2. Welke algemene regels gelden voor je deposito?... 4 3. Hoe

Nadere informatie

Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815

Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815 Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank.

Nadere informatie

Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C

Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C 03.2.36 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen

Nadere informatie

Handleiding Deposito

Handleiding Deposito Handleiding Deposito Inhoud KNAB DEPOSITO... 3 1. Deposito openen... 3 1.1 Je inleg... 3 1.2 Looptijd... 3 1.3 Rente... 4 1.3.1 Hoe wordt de rente berekend?... 4 1.3.2 Wanneer wordt de rente uitgekeerd?...

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Deposito

Overeenkomst en voorwaarden Deposito Overeenkomst en voorwaarden Deposito Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 3 VOORWAARDEN DEPOSITO... 4 1. Wat hoort er bij je deposito?... 4 2. Welke algemene regels gelden voor je deposito?... 4 3. Hoe

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Deposito

Handleiding Zakelijk Deposito Handleiding Zakelijk Deposito Inhoud KNAB ZAKELIJK DEPOSITO... 1 1. Deposito openen... 1 1.1 Je inleg... 1 1.2 Looptijd... 1 1.3 Rente... 2 1.3.1 Hoe wordt de rente berekend?... 2 1.3.2 Wanneer wordt de

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA. Direct Ingaande Lijfrenterekening

Voorwaarden OHRA. Direct Ingaande Lijfrenterekening Voorwaarden OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening Delta Lloyd Bank NV MODEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Oogstrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan RenteVast Rekening Productvoorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27350 17.10 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Deposito

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Deposito Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Deposito Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK DEPOSITO... 2 1. Wat hoort er bij het zakelijke deposito?... 2 2. Hoe werkt het zakelijke deposito?...

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening C 03.2.46 C 03.2.49-0317 Verzamelbundel Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening. Hierin staan de regels

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Lijfrentesparen Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Algemeen Overstappen Rente en boete Rekeningafschriften en jaaropgaven Inleggen

Nadere informatie

Handleiding Deposito

Handleiding Deposito Handleiding Deposito Inhoud KNAB DEPOSITO... 3 1. Deposito openen... 3 1.1 Je inleg... 4 1.2 Looptijd... 4 1.3 Rente... 4 1.3.1 Hoe wordt de rente berekend?... 5 1.3.2 Wanneer wordt de rente uitgekeerd?...

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken

Nadere informatie

Voorwaarden Jongerenbetaalrekening

Voorwaarden Jongerenbetaalrekening Voorwaarden Jongerenbetaalrekening Dit zijn de Voorwaarden Jongerenbetaalrekening. In dit document leest u informatie over deze betaalrekening en ziet u welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld dat u niet

Nadere informatie

Vragen en antwoorden 1. Omzetting Klimrenterekening in een ING Spaardeposito

Vragen en antwoorden 1. Omzetting Klimrenterekening in een ING Spaardeposito Vragen en antwoorden Omzetting Klimrenterekening in een ING Spaardeposito 1 De omzetting 2 Het saldo en de rente 3 De nieuwe Kinder- of Jongerenrekening 4 Het ING Spaardeposito 5 Overig 1 De omzetting

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening Wat wilt u weten? 1 Hoe werkt uw RenteVast Rekening? 1.1 Wat is de RenteVast Rekening? 4 1.2 Wat is de RentePlús Rekening? 4 2 Wat gebeurt er als u

Nadere informatie

Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening

Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening Algemeen Het bruto bedrag wordt van uw rekening afgeschreven. Vervolgens worden de belastingen, heffingen en kosten* voor de uitkering ingehouden.

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioen Spaarrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioen Spaarrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA. Gouden Handdruk Uitkeerrekening

Voorwaarden OHRA. Gouden Handdruk Uitkeerrekening Voorwaarden OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Deposito

Handleiding Zakelijk Deposito Handleiding Zakelijk Deposito Inhoud KNAB ZAKELIJK DEPOSITO... 1 1. Deposito openen... 1 1.1 Je inleg... 1 1.2 Looptijd... 1 1.3 Rente... 2 1.3.1 Hoe wordt de rente berekend?... 2 1.3.2 Wanneer wordt de

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47 Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank.

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

Voorwaarden Plus Betalen

Voorwaarden Plus Betalen Particulier Betalen Voorwaarden Plus Betalen Dit zijn de Voorwaarden Plus Betalen. In dit document leest u informatie over uw betaalrekening en welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld dat u niet rood mag

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Lijfrentesparen Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Algemeen Overstappen Rente en boete Rekeningafschriften en jaaropgaven Inleggen

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Groeirente Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Groeirente Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Groeirente Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Groeirente. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

Kenmerken en risico s

Kenmerken en risico s Kenmerken en risico s OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening? Algemeen Met een OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening bouwt u vermogen op met als

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioenrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioenrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw pensioen aan te vullen.

Nadere informatie

Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening

Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Algemeen Via een OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening laat u uw lijfrentekapitaal in gelijke termijnen uitbetalen. Dit gebeurt onder inhouding van belastingen

Nadere informatie

Voorwaarden Zilvervloot Sparen

Voorwaarden Zilvervloot Sparen Voorwaarden Zilvervloot Sparen 8.4239.00.1701 (01-01-2017) Voorwaarden Zilvervloot Sparen Dit zijn de Voorwaarden Zilvervloot Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden Zilvervloot Sparen

Voorwaarden Zilvervloot Sparen Voorwaarden Zilvervloot Sparen 8.4241.00.1506 (01-07-2015) Dit zijn de Voorwaarden Zilvervloot Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je als

Nadere informatie

VOORWAARDEN Delta Lloyd Internet Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

VOORWAARDEN Delta Lloyd Internet Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? VOORWAARDEN Delta Lloyd Internet Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe opent u de Internet Spaarrekening? 3 De Internet Spaarrekening

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Basis Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Basis Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Basis Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Basis Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Sparen

Overeenkomst en voorwaarden Sparen Overeenkomst en voorwaarden Sparen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 3 VOORWAARDEN SPAREN... 4 1. Wat hoort er bij je spaarrekening?... 4 2. Welke algemene regels gelden voor je spaarrekening?... 4 3.

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Maxisparen

Voorwaarden SNS Maxisparen Voorwaarden SNS Maxisparen 8.4237.00.1701 01-04-2017 Voorwaarden SNS Maxisparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Maxisparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 9. Rente

1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 9. Rente VOORWAARDEN Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening Delta Lloyd Bank NV MODEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2. Hoe werkt de Gouden Handdruk Oogstrekening? 3. Verboden

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014

VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014 VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Over deze Voorwaarden 3 1.1 Over wie gaan de Voorwaarden? 3 1.2 Voorwaarden 3 2 De Online Spaarrekening 4 2.1 Wat is de Online Spaarrekening

Nadere informatie

Productvoorwaarden ASN Betalen Zelfstandigen

Productvoorwaarden ASN Betalen Zelfstandigen Productvoorwaarden ASN Betalen Zelfstandigen Dit zijn de Productvoorwaarden ASN Betalen Zelfstandigen. In dit document leest u informatie over uw betaalrekening en welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN SPAREN... 2 1. Wat hoort er bij je spaarrekening?... 2 2. Hoe werkt de spaarrekening?... 2 3. Je krijgt rente...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016 Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016 Productkenmerken Rabo Deposito Algemene voorwaarden Rabo Deposito 2013 Algemene Bankvoorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wat bedoelen wij met

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening 1/6 Dit zijn de algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening van ASR Bank. In deze algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening

Nadere informatie

Kenmerken en risico s

Kenmerken en risico s Kenmerken en risico s OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening? Algemeen Met een OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening bouwt u vermogen op met

Nadere informatie

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan RenteVast Rekening Productvoorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27349 17.10 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Voorwaarden JongWijs Pakket

Voorwaarden JongWijs Pakket Voorwaarden JongWijs Pakket Dit zijn de Voorwaarden JongWijs Pakket. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor het JongWijs Pakket. Bijvoorbeeld dat u als wettelijk vertegenwoordiger het JongWijs

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden ZZP Hypotheekrekening

Overeenkomst en voorwaarden ZZP Hypotheekrekening Overeenkomst en voorwaarden ZZP Hypotheekrekening OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN ZZP HYPOTHEEKREKENING Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZZP HYPOTHEEKREKENING... 3 1. Wat hoort er bij de ZZP

Nadere informatie

Handleiding ZZP Hypotheekrekening

Handleiding ZZP Hypotheekrekening Handleiding ZZP Hypotheekrekening Inhoud KNAB ZZP HYPOTHEEKREKENING... 1 1. ZZP Hypotheekrekening openen... 1 1.1 Je inleg... 1 1.2 Looptijd... 2 1.3 Rente... 2 1.3.1 Hoe wordt de rente berekend?... 2

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling 3. Welke

Nadere informatie

Voorwaarden ASN Studentenrekening

Voorwaarden ASN Studentenrekening Voorwaarden Dit zijn de Voorwaarden. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld dat je niet rood mag staan als we dat niet hebben afgesproken.

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Basissparen

Voorwaarden SNS Basissparen Voorwaarden SNS Basissparen 8.4247.00 (03-01-2017) Voorwaarden SNS Basissparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Basissparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook lees

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Studentenrekening

Voorwaarden SNS Studentenrekening Voorwaarden SNS Studentenrekening 8.4242.00.1607 (01-08-2016) Dit zijn de Voorwaarden SNS Studentenrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden.

Nadere informatie

Voorwaarden voor GeneratieRekening

Voorwaarden voor GeneratieRekening Voorwaarden voor GeneratieRekening Inleiding GeneratieRekening 1. Op welke naam kunt u de GeneratieRekening openen? 2. Hoe gebruikt u de GeneratieRekening? 3. Hoe kunt u geld overschrijven naar of afschrijven

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK SPAREN... 2 1. Wat hoort er bij je zakelijke spaarrekening?... 2 2. Hoe werkt de zakelijke spaarrekening?...

Nadere informatie

Sparen? Wij zijn uw bank.

Sparen? Wij zijn uw bank. Sparen? Wij zijn uw bank. U heeft een wens? Wij hebben de juiste spaarrekening. Dromen, wensen, doelen, vrijwel iedereen heeft ze. Een eerste eigen woning, een bruiloftsfeest, een verre reis, een studiepot

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop u geld opzij

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijke Roodstand

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijke Roodstand Overeenkomst en voorwaarden Zakelijke Roodstand Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJKE ROODSTAND... 3 1. Wat hoort er bij zakelijke roodstand?... 3 2. Hoe werkt zakelijke roodstand?...

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer RentePlús Rekening

Voorwaarden. Centraal Beheer RentePlús Rekening Voorwaarden Centraal Beheer RentePlús Rekening 2 Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer RentePlús Rekening 1 Voorwaarden: goed om te lezen 2 Hoe werkt uw RentePlús

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Voorwaarden ASN Juniorrekening

Voorwaarden ASN Juniorrekening Voorwaarden ASN Juniorrekening De ASN Juniorrekening is een betaalrekening waarbij uw kind rente krijgt over het positieve saldo. In deze Voorwaarden ASN Juniorrekening vindt u informatie over de ASN Juniorrekening.

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden ZZP Hypotheekrekening

Overeenkomst en voorwaarden ZZP Hypotheekrekening Overeenkomst en voorwaarden ZZP Hypotheekrekening OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN ZZP HYPOTHEEKREKENING Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZZP HYPOTHEEKREKENING... 3 1. Wat hoort er bij de ZZP

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jeugd Betalen

Voorwaarden SNS Jeugd Betalen Voorwaarden SNS Jeugd Betalen 8.4241.00.1506 (01-07-2015) Dit zijn de Voorwaarden SNS Jeugd Betalen. In dit document lees je informatie over SNS Jeugd Betalen en zie je welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen

Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen 1. Productinformatie van AanvullendPensioen Sparen 2. Voorwaarden van AanvullendPensioen Sparen De productinformatie en voorwaarden van AanvullendPensioen

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Sparen

Overeenkomst en voorwaarden Sparen Overeenkomst en voorwaarden Sparen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 3 VOORWAARDEN SPAREN... 4 1. Wat hoort er bij je spaarrekening?... 4 2. Welke algemene regels gelden voor je spaarrekening?... 4 3.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Beleggen. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst staan alle afspraken

Nadere informatie

OHRA Bank. Stappenplan Lijfrente Uitkeerrekening

OHRA Bank. Stappenplan Lijfrente Uitkeerrekening OHRA Bank Stappenplan Lijfrente Uitkeerrekening OHRA Bank neemt u mee in de stappen die u doorloopt bij het aanvragen van een OHRA lijfrenterekening. Lees het hele aanvraagproces door of klik op de stap

Nadere informatie

Voorwaarden SNS EU Betaalrekening

Voorwaarden SNS EU Betaalrekening Voorwaarden SNS EU Betaalrekening 8.4423.00.1612 (01-01-2017) Voorwaarden SNS EU Betaalrekening Dit zijn de Voorwaarden SNS EU Betaalrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Rentepunten Zo werkt het

Rentepunten Zo werkt het Rentepunten Zo werkt het Rentepunten Bij veel spaarrekeningen van de ING ontvangt u naast rente ook Rentepunten. Met die gratis Rentepunten kunt u heel voordelig aan kopen doen in onze Rentepuntenwinkel.

Nadere informatie

Vergoeding voor ons renteverlies. bij overstap op lagere hypotheekrente bij eerder aflossen voor uw Thuis Hypotheek

Vergoeding voor ons renteverlies. bij overstap op lagere hypotheekrente bij eerder aflossen voor uw Thuis Hypotheek Vergoeding voor ons renteverlies. bij overstap op lagere hypotheekrente bij eerder aflossen voor uw Thuis Hypotheek Inhoud. Inleiding. 3 Overstap op een lagere rente. 4 De berekening van de vergoeding.

Nadere informatie