Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland VKZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland VKZ"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland VKZ

2 De Arbo-wet verlangt van werkgevers dat zij beleid voeren dat: Gericht is op voorkoming, en indien dat niet mogelijk is, beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Voor veel werkgevers is het vanzelfsprekend dat zij hun medewerkers ook zonder die wettelijke dwang een veilige werkomgeving willen bieden, waarin agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie en pesten niet voorkomt. Eén van de mogelijkheden om ongewenst gedrag te voorkomen of te beperken is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. JSO biedt organisaties voor kinderopvang en welzijn in Zuid-Holland de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de VKZ, Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland. VKZ is een samenwerkingverband met ROC Albeda College, dat hiervoor deskundige vertrouwenspersonen ter beschikking stelt. Medewerkers en managers van aangesloten organisaties kunnen de vertrouwenspersonen advies en ondersteuning vragen. De organisatie van de Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland (VKZ) is een onderdeel van JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding.

3 Inhoud Voorwoord Ontwikkelingen in Overzicht van de klachten/meldingen en adviesvragen Pesten en roddelen Klacht omtrent pesten Klacht omtrent pesten Klacht omtrent pesten Klacht omtrent seksuele intimidatie; rehabilitatie Klacht omtrent seksuele intimidatie; ondersteuning van het management Rehabilitatie Overige activiteiten De vertrouwenspersonen van de VKZ De contactpersoon VKZ bij JSO... 8 Bijlage: lijst van aangesloten organisatie per

4 Voorwoord De vertrouwenspersonen van de VKZ krijgen de meeste klachten binnen van vrouwelijke medewerkers. Dat ligt voor de hand, gezien de samenstelling van het personeelsbestand in de kinderopvang. Het merendeel van het personeel bestaat immers uit vrouwen. Toch zijn de vertrouwenspersonen in 2008 voor 2 van de 6 klachten in actie gekomen voor zaken waarbij een man betrokken was. Beide zaken betroffen een beschuldiging van ongewenst gedrag door de medewerker jegens een kind. Zulke beschuldigingen grijpen diep in. Niet alleen bij de beschuldigde, ook het team, het management en de ouders worden geconfronteerd met kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid van het kind én de kwetsbaarheid van de beroepskracht die met kinderen werkt en onterecht beschuldigd wordt. De kwetsbaarheid van mannen is daarbij groter dan die van vrouwen: zij worden eerder beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag dan vrouwelijke medewerkers. In dit jaarverslag gaan de vertrouwenspersonen uitgebreid in op de situaties die zich hebben voorgedaan. Door het professioneel handelen van het management van de betrokken kindercentra, ondersteund door de vertrouwenspersonen, is de schade voor alle partijen beperkt gebleven. Gerda Nijenhuis, Clustermanager JSO Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 1

5 1. Ontwikkelingen in 2008 Þ Þ Þ Website van VKZ Eind januari 2008 werd de website van VKZ, bereikbaar. Via de website zijn de vertrouwenspersonen rechtstreeks te benaderen. Er kwamen 518 unieke lezers, die bij elkaar 6658 pagina s geopend hebben. De interesse voor de verschillende pagina s, in aflopende volgorde: Homepagina Aangesloten organisaties Gedragscode Over VKZ Aanmelden en tarieven Informatie voor medewerkers Informatie voor management Jaarverslagen. Thema's In het jaarverslag 2007 hebben we aandacht besteed aan pesten en roddelen. Vier van de klachten, die in 2008 zijn binnengekomen betroffen een situatie, waarin gepest of geroddeld werd. Pesten en roddelen, blijft een belangrijk aandachtspunt voor de VKZ. Dit jaar is in twee situaties ondersteuning gegeven waarbij sprake was van beschuldiging van seksueel ongewenst gedrag. Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 2

6 2. Overzicht van de klachten/meldingen en adviesvragen 1 Het afgelopen jaar zijn in totaal zes klachten en één vraag om informatie en advies binnengekomen. Klachten/ meldingen 2.1 Pesten en roddelen Een manager van een kindercentrum belde met de vertrouwenspersonen in verband met een probleem bij een van de kinderdagverblijven. Een medewerker zat al enige tijd ziek thuis en werd gepest. Het managementteam vroeg advies over de aanpak. De vertrouwenspersoon heeft voorgesteld dat de desbetreffende medewerker contact met haar zou opnemen. Dat is gebeurd, de vertrouwenspersoon heeft een aantal gesprekken met haar gevoerd. Nadat het verhaal verduidelijkt was, is samen gekeken wanneer het probleem zou zijn opgelost. De situatie voor de medewerker was erg lastig. Zij was al enige tijd ziek thuis en daarna is het pesten begonnen. Dat heeft uiteraard de terugkeer naar het werk bemoeilijkt. Belangrijk voor de medewerker was dat haar kant van het verhaal gehoord werd door het management en het team. Zij was zelf niet in staat haar verhaal te vertellen. Op verzoek van de medewerker heeft de vertrouwenspersoon een gesprek gehad met het managementteam en het team. De vertrouwenspersoon heeft afzonderlijk gesproken met de medewerker, het team en het managementteam over de situatie en wat er voor nodig was om de veilige sfeer op de werkvloer weer terug te krijgen. Duidelijk werd weer dat waar pesten en roddelen een rol speelt, er altijd een aantal partijen in het geding zijn: de gepeste medewerker, de pesters, de groep er om heen, de organisatie en in dit geval ook de kinderen en de ouders. De sfeer was voor iedereen onveilig. Uiteindelijk was terugkeer voor de zieke medewerker op dezelfde plaats niet meer haalbaar. In zulke gevallen is terugkeer bijna alleen haalbaar indien in een vroeg stadium aan de bel getrokken wordt. Dan is het vaak nog mogelijk om de problemen op te lossen. In dit geval was de werksfeer dusdanig verstoord dat het voor niemand wenselijk was de oude situatie voort te zetten. De vertrouwenspersoon heeft een gesprek gehad met het team waarin afspraken zijn gemaakt ter voorkoming van pesten in de toekomst. De vertrouwenspersoon heeft het management aangeraden zich op dit onderwerp en het herstel van de sfeer te laten coachen. 2.2 Klacht omtrent pesten De melder neemt telefonisch contact op met de vertrouwenspersoon. Ze werkt al meer dan 15 jaar op de BSO en moet nu weg. Ze vertelt me dat ze op onduidelijke gronden eruit gewerkt wordt en ervaart dit als pesten. In mei 2007 heeft ze voor het eerst sinds ze werkt een functioneringsgesprek gehad met aandachtspunten. In sept. 07 vertelde de leidinggevende dat ze een beoordelingsgesprek wilde hebben met haar. Er heeft een gesprek plaatsgevonden waar ook iemand van P&O bij aanwezig was. Dit gesprek is later niet geoormerkt als een beoordelingsgesprek. Haar wordt vervolgens een outplacement traject aangeboden. Ze vraagt wat ze nu moet doen, ervaart deze actie als wegpesten. 1 Vanwege de privacy van cliënten en organisaties zijn kleine veranderingen in de tekst aangebracht. Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 3

7 De vertrouwenspersoon heeft haar het verhaal laten opschrijven. Ze heeft haar geadviseerd na te denken over de keuze om de gevolgde procedure aan te vechten of om gebruik te maken van het aanbod tot outplacement. Ze heeft haar aangeraden om nadere informatie in te winnen over haar rechtspositie alvorens een besluit te nemen. De medewerker onderneemt een aantal acties en blijft in overleg met de vertrouwenspersoon. Wat ze samen vooral bewaken is, dat de medewerker zich niet laat leiden door haar emoties. De medewerker geeft aan dat ze blij is om haar hart te kunnen luchten bij een vertrouwenspersoon. Even zaken op een rijtje zetten met iemand buiten de situatie kan veel licht op de zaak werpen en werkt vaak relativerend. Op de werkvloer wordt ze inmiddels genegeerd door haar leidinggevende, deze praat niet meer met haar. Collega's vragen alleen nog maar heel voorzichtig hoe het met haar gaat. Er zijn veel collega's ziek thuis. Er heerst gebrek aan personeel en is weinig ziektevervanging. Betreffende medewerker kan het werk onder deze omstandigheden nauwelijks meer aan, maar durft zich niet ziek te melden, omdat ze bang is dat dan als argument gebruikt zal worden haar weg te krijgen. Na verloop van tijd en een periode van bezinning besluit ze om de procedurefouten niet langer aan te vechten, ondanks dat er geen relevant bewijsmateriaal op papier staat. Ze kiest voor haar welzijn en ze besluit om gebruik te maken van het outplacementtraject. De onderlinge verhoudingen zijn inmiddels zo verstoord geraakt dat er geen toekomst meer voor haar is op die werkplek. 2.3 Klacht omtrent pesten Medewerker van een kindercentrum neemt telefonisch contact op met de vertrouwenspersoon. Haar werd te verstaan gegeven door de leidinggevende die één maand in dienst was, dat ze zou worden overgeplaatst naar een andere (horizontale i.p.v. verticale) groep. De medewerker kreeg na haar vraag over het waarom geen afdoende argumenten. Voorts bleek dat de vraag om van groep te wisselen ook bij collega's was neergelegd, die echter de keuze kregen om de vraag positief of negatief te beantwoorden. Deze keuze kreeg de medewerker als enige niet. Dit bleek tijdens een vervolggesprek met een P&O-functionaris, de leidinggevende en de vorige leidinggevende. Het stak de medewerker dat dit vijfde overplaatsing zou worden in iets meer dan zes jaar. Het bleek geen kwestie te zijn van disfunctioneren. De medewerker raakte overstuur omdat "voor mijn gevoel me iets werd afgenomen wat voor mij zo belangrijk was. Ik kon niet meer helder denken na enige weken onder hoogspanning gewerkt te hebben heb ik impulsief per direct mijn ontslag genomen." Na ziekmelding heeft de medewerker het verzoek gekregen haar ontslag schriftelijk te bevestigen. Ze heeft zich gerealiseerd dat ze niet weg wil omdat ze van haar werk houdt. De vertrouwenspersoon heeft een aantal mogelijkheden met haar doorgesproken. Na een periode van rust is de medewerker weer aan het werk gegaan. Ze heeft genoegen genomen met de overplaatsing. Overplaatsing naar een andere groep is legitiem als er elders personeelstekort ontstaat. 2.4 Klacht omtrent pesten De vierde klacht in min of meer identiek aan klacht 3. Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 4

8 2.5 Klacht omtrent seksuele intimidatie; rehabilitatie De klacht die hieronder beschreven staat is afgehandeld door twee vertrouwenspersonen. Een ouder uitte het vermoeden van seksueel misbruik. Eén vertrouwenspersoon heeft steun verleend aan de vermeende dader en is o.a. mee geweest naar het politiebureau toen het verhoor plaatsvond. De andere vertrouwenspersoon heeft de directie en het team gesteund. Onderling hebben de twee vertrouwenspersonen geen overleg gehad over de zaak. De ouder heeft aangifte gedaan bij de politie. Het kindercentrum heeft direct zelf contact opgenomen met de politie. Dit had tot gevolg dat de politie zeer snel een onderzoek heeft gedaan. De vermeende dader werd op non-actief gesteld en mocht geen enkel contact onderhouden met collega s gedurende het politieonderzoek. Ook mocht de betreffende medewerker zich niet laten zien op het kinderdagverblijf. Het politieonderzoek heeft onvoldoende bewijslast opgeleverd en de zaak is uiteindelijk geseponeerd. Samen met de directie en de vertrouwenspersoon is er daarna een bijeenkomst gepland met het team en de vermeende dader. Er is een manier gevonden om dit incident te verwerken en samen is gezocht naar een wijze om deze nare periode af te kunnen sluiten. De kwetsbaarheid van het beroep werd voelbaar voor iedereen. De organisatie heeft een protocol opgesteld dat ook op andere vestigingen in gebruik genomen is. 2.6 Klacht omtrent seksuele intimidatie; ondersteuning van het management Een zelfde soort klacht werd telefonisch gemeld door een directeur van een kinderdagverblijf. Er was een telefoontje binnen gekomen van ouders, met de klacht dat een stagiaire aan het piemeltje van hun zoon zou hebben gezeten. De ouders wilden geen aangifte doen. De stagiaire reageerde verbaasd op de beschuldiging maar werd, zoals het hoort, op non-actief gesteld totdat het onderzoek was afgerond. Er is navraag gedaan en waarschijnlijk zijn er dingen gezegd tussen twee jongetjes. Het vermoeden van de ouders wordt uiteindelijk niet bevestigd door het onderzoek. De ouders komen praten met de directeur en de vertrouwenspersoon is daarbij aanwezig. De doelstelling van dit gesprek was dat de kwestie naar genoegen van ouders en manager moest worden opgelost. De directeur vertelde welke stappen ze heeft ondernomen en welke feiten eruit zijn gekomen. Daarna zijn de volgende opties besproken: Þ gedragsregels opstellen, zoals de stagiaire niet alleen op de groep laten, geen toiletrondes laten doen etc. Þ blijft het vermoeden, dan samen aangifte doen Þ voorlopig goed blijven opletten. De stagiaire nu overplaatsen kan niet, want dat is dubbele victimisatie. Dat wil zeggen dat een onschuldige persoon twee keer slachtoffer wordt. Als iemand niet schuldig is bevonden, dan kun je hem ook niet overplaatsen, tenzij de persoon zelf kiest voor overplaatsing. De ouders kiezen er uiteindelijk voor om hun kind van het kinderdagverblijf te halen, maar voelen zich zeer serieus genomen met hun klacht. In beide gevallen vond de vertrouwenspersoon dat het management van het kindercentrum zeer professioneel heeft gehandeld. Vragen om informatie en advies Een directeur van een kinderdagverblijf vroeg om advies hoe de gedragscode het beste gehanteerd zou kunnen worden binnen het kinderdagverblijf. Deze vraag kwam naar aanleiding van een incident tussen twee medewerkers. Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 5

9 3. Rehabilitatie Onterecht beschuldigd, het zal je maar gebeuren! Je wordt gebeld door de leiding van de buitenschoolse opvang. Er is een beschuldiging van een ouder binnengekomen over jouw optreden ten opzichte van een van de kinderen die drie dagen per week aan je zorg is toevertrouwd. Het gaat om een meisje van negen jaar. Je zou haar meerdere malen op een ongewenste manier hebben vastgepakt en haar zelfs gedwongen hebben zich in jouw bijzijn uit te kleden. De politie wordt ingeschakeld om de beschuldiging te onderzoeken. Je wordt op non-actief gesteld gedurende het onderzoek door politie. Na het onderzoek blijkt dat het probleem zich afspeelt in de familiekring. Je weet je geen raad en hoort van een vriend dat je hulp kan inschakelen van een vertrouwenspersoon. Wat kan de vertrouwenspersoon voor je doen? De vertrouwenspersoon ondersteunt je in die moeilijke periode gedurende en na het onderzoek. Als na het onderzoek blijkt dat de beschuldiging onterecht is geuit, kun je samen met de vertrouwenspersoon praten over welke vorm van rehabilitatie je zou wensen. Samen met de vertrouwenspersoon en het bevoegd gezag stel je een plan op. Advies aan de medewerker Je hoopt het nooit mee te maken, maar mocht het gebeuren, schakel zo snel mogelijk een vertrouwenspersoon in. Advies aan het management Met de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag is een beschuldiging van seksuele intimidatie een reëel beroepsrisico. De gevolgen van een klacht op valse gronden zijn voor de beschuldigde enorm. De onterecht aangeklaagde lijdt psychische schade, zijn/haar goede naam is aangetast. Deze gevolgen zijn moeilijk te herstellen. Daarom is het van belang om vanuit het bevoegd gezag actie te ondernemen om het beschadigde personeelslid tegemoet te komen. Mogelijkheden in het kader van rehabilitatie zijn onder andere: Þ Het bevoegd gezag spreekt in een gesprek met de onterecht beschuldigde medewerker het vertrouwen in hem/haar uit. Þ Het bevoegd gezag stuurt een brief naar de ouders waarin het vertrouwen in het beschuldigd personeelslid wordt uitgesproken. Þ Een teamgesprek waarin ervaringen van de onterechte beschuldigde en collega s uitgewisseld kunnen worden. Þ Vergoeding van de kosten gemaakt voor, tijdens en na het klachtonderzoek bijvoorbeeld voor telefoongebruik, rechtsbijstand, gederfde inkomsten. Maatregelen tegen de klager Ouders zijn terecht waakzaam als het het welzijn van hun kind betreft. Het is dan ook goed dat zij bij twijfels zo snel mogelijk contact opnemen met het management van het kindercentrum. In sommige gevallen kunnen er andere motieven in het spel zijn, en wordt een beschuldiging geuit om een medewerker dwars te zitten. Bij een valse beschuldiging met als motivatie bijvoorbeeld wraak of zwartmaken treft het bevoegd gezag maatregelen tegen diegene die de valse klacht heeft geuit. Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 6

10 Enerzijds om recht te doen aan het beschuldigde personeelslid, anderzijds om aan te geven dat valse beschuldigingen niet worden getolereerd. De maatregelen tegen de klager zijn afhankelijk van de zwaarte van de beschuldigingen en de toegebrachte schade. Aangeklaagde wordt klager De aangeklaagde kan ook overwegen om tegen degene die een opzettelijke valse beschuldiging jegens hem/haar heeft geuit een aanklacht wegens smaad in te dienen bij justitie. Vaak heeft de vals beschuldigde eerst behoefte om het gebeurde te verwerken, zelfstandig of onder professionele begeleiding. Pas na de verwerking van zijn/haar ervaringen is de vals beschuldigde toe aan rehabilitatie. Inroepen van de vertrouwenspersoon De vertrouwenspersonen kunnen, zoals uit een van de hierboven beschreven klachten blijkt, in geval van beschuldiging zowel management als beschuldigde ondersteunen. Dit gebeurt dan altijd door twee vertrouwenspersonen, die over zaak geen contact met elkaar onderhouden. Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 7

11 4. Overige activiteiten Voor de vertrouwenspersonen is het van belang op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor zijn zij aangesloten bij de landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen en nemen zij deel aan congressen en scholingen. Dit jaar hebben ze deelgenomen aan de volgende congressen en scholingen: Þ Þ Driedaagse training Mediation en Neuro Linguistisch Programmeren - een verdieping - L. Vermeulen Daarnaast spreken zij casuïstiek samen door en nemen deel aan intervisiebijeenkomsten. 5. De vertrouwenspersonen van de VKZ Lilian Vermeulen Marijke Winters Cees van den Heuvel Lilian Vermeulen en Marijke Winters hebben in 2008 een werkkring buiten het Albeda College gevonden. Zij zijn bereid om hun werkzaamheden voor de VKZ via het Albeda College te blijven vervullen. 6. De contactpersoon VKZ bij JSO Petra Otten Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 8

12 Bijlage Lijst van aangesloten organisaties per Organisatie Adressering Organisatie_Adres Organisatie_Post_postcode Organisatie_Post_plaats Stichting Kinderopvang Alphen aan den Rijn Mevrouw M. Hofland Postbus AL ALPHEN AAN DEN RIJN Stichting Kinderopvang Barendrecht Heer/mevrouw E. Manant Postbus AD BARENDRECHT Stichting Peutercentrum Bergschenhoek Mevrouw J. van de Luur Stampioendreef SR BERGSCHENHOEK Stichting Kinderspeelzaal Berkel en Rodenrijs Mevrouw K. van Ulzen Anthuriumsingel NZ BERKEL EN RODENRIJS Stichting Kinderopvang Bodegraven Mevrouw J. Koster-Kasius Postbus AD BODEGRAVEN Stichting Het Uilenest Heer/mevrouw E. Bekink Koningsplein XG DELFT Plukkebol Kindercentrum De heer R. Vullings Postbus AD DELFT Stichting Kinderopvang Schipluiden Mevrouw I. Boogaard Achterdijkshoorn MK DEN HOORN ZH COKD Mevrouw K.O. Hordijk Vissersdijk Beneden GW DORDRECHT Stichting De Kinderkoepel De heer E. Knegt Rijksstraatweg 54 A 3223 KA HELLEVOETSLUIS Stichting Kinderopvang Hendrik Ido Ambacht De heer R. Seidler Postbus AH HENDRIK IDO AMBACHT Stichting Kinderopvang De Kattekop Mevrouw T. Pannebakker Wassenaarseweg AK LEIDEN Stichting Kinderopvang Leiderdorp Mevrouw C. Verdergaal Postbus AA LEIDERDORP Kinderopvang Snoopy Mevrouw J. van Tol Waaier VV LEIMUIDEN Stichting Kinderopvang Maassluis Mevrouw M. Vreeburg Postbus AC MAASSLUIS Stichting Peutereiland De heer A. de Bree Postbus AG MIDDELHARNIS Stichting Kwest Mevrouw M. van Lint Druivenstraat SK NAALDWIJK Kindercentrum De Duinen B.V. De heer P. Duinkerken Postbus AH NIEUWERKERK AD IJSSEL Kinderopvang DJW B.V. Mevrouw R. Vroegop Postbus AH NIEUWERKERK AD IJSSEL Stichting Kinderopvang Liemeer Mevrouw M. v.d. Burg Anne Hendrik Kooistrastr CP NIEUWVEEN Stichting Kinderopvang Pinkeltjesland Mevrouw E. Engelen Appelhof ZA NOORDWIJK ZH Stichting Kinderopvang Cromstrijen Mevrouw S.P. Schel Postbus AB NUMANSDORP Stichting Kinderopvang Oegstgeest Mevrouw M. Steenland Lavendelhof CW OEGSTGEEST Kivido BV Mevrouw S. Verrijp Jan Tooropstraat TE OUD BEIJERLAND Stichting Wasko Mevrouw N. Gier Poldermolen TH PAPENDRECHT Stichting Kinderopvang Pijnacker - SKIPPY De heer K. Hermsen Postbus AA PIJNACKER Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 9

13 Stichting Peuterspeelzalen Albrandswaard Heer/mevrouw A.C. Dolder Forum TC POORTUGAAL Kinderopvang SKR Mevrouw M. Elsewaerd Nikkelstraat 3d 2984 AM RIDDERKERK Stichting Rijswijkse Kinderopvang Mevrouw C.S.J. Onink-Emde Postbus AN RIJSWIJK ZH Stichting Kinderopvang Irene Mevrouw J. van Daatselaar Isaac Hubertstraat CS ROTTERDAM Stichting Kinderopvang Kralingen Mevrouw S. Dutilh Postbus AK ROTTERDAM Stichting Kinderopvang BijDeHand Heer/mevrouw A. van Fernald Postbus MA ROTTERDAM Kinderopvang Bimbola Mevrouw W. Kooijman Kortenaerstraat VB ROTTERDAM KinderRdam De heer P. van der Neut Postbus CD ROTTERDAM Stichting Activiteiten na Schooltijd Mevrouw J. Ruoff-Veenhoven Statensingel 116b 3039 LT ROTTERDAM Kinderopvang Hillegersberg/Schiebroek B.V. Mevrouw A. Wink Postbus MA ROTTERDAM Trias Kinderopvang B.V. Mevrouw A. Teeuw-Faas Menneweg HB SASSENHEIM Mundo Kinderopvang Mevrouw M. Dongelmans Marconiweg 2c 3112 EP SCHIEDAM Kinderopvang 2Samen Heer/mevrouw W.J.F. van Ogtrop Postbus BN 'S-GRAVENHAGE 's-gravenzandse Kinderopvang Stichting Mevrouw M. van der Poll Dresdenweg AA 'S-GRAVENZANDE Kinderdagverblijf Kiekeboe Mevrouw C.J. Arnold- Bik Postbus AE UITHOORN Vlietkinderen De heer G. Garcia Bucaillestraat CA VOORBURG KindeX B.V. De heer J.J. Schalkx Witte de Withlaan 1c 2253 XS VOORSCHOTEN Kinderdagverblijf The Clown Club BV Mevrouw S. Blok-v.d. Niet Johan de Wittstraat LA WASSENAAR Trumpy Kinderopvang B.V. De heer B. Nengerman Rozemarijn GJ WATERINGEN Kinderopvang Triangel Mevrouw C. Kransen Postbus AK WOERDEN Kinderdagverblijf Ieni Mini Mevrouw C. Plat Bijdorplaan SX ZOETERMEER Stichting Kinderdagverblijf Bobo Mevrouw I. Beugeling Postbus AJ ZWIJNDRECHT Stichting Kinderopvang Zwijndrecht Mevrouw M. Fluitsma Postbus AJ ZWIJNDRECHT Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 10

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Versta uw vak: zorg op het werk voor rouwverwerkversterking.

Versta uw vak: zorg op het werk voor rouwverwerkversterking. Dit artikel is geschreven ter afronding van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht, te Amersfoort. Geschreven door: Kris van Vliet. April 2010. Met dank aan Yvonne

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN <BEDRIJFSNAAM> VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. INLEIDING ziet het als haar taak te zorgen voor arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig,

Nadere informatie

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders Als u wordt gestalkt Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen Informatie voor slachtoffers en omstanders MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke

Nadere informatie

WEGWIJZER PESTEN (H)ERKEN PESTEN! WAT IS PESTEN? WAT KAN JIJ AAN PESTEN DOEN? INLEIDING

WEGWIJZER PESTEN (H)ERKEN PESTEN! WAT IS PESTEN? WAT KAN JIJ AAN PESTEN DOEN? INLEIDING WEGWIJZER PESTEN INLEIDING VERANTWOORDING Pesten op het werk is een hardnekkig probleem in onze samenleving. Pesten kan (ernstige) gevolgen hebben voor de gepeste, maar ook voor de omstander en de werkgever.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten

Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten Suzan Verberk Amsterdam, oktober 2011 Auteur: Dr. S (Suzan) Verberk Met medewerking

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie

Nadere informatie