Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland VKZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland VKZ"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland VKZ

2 De Arbo-wet verlangt van werkgevers dat zij beleid voeren dat: Gericht is op voorkoming, en indien dat niet mogelijk is, beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Voor veel werkgevers is het vanzelfsprekend dat zij hun medewerkers ook zonder die wettelijke dwang een veilige werkomgeving willen bieden, waarin agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie en pesten niet voorkomt. Eén van de mogelijkheden om ongewenst gedrag te voorkomen of te beperken is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. JSO biedt organisaties voor kinderopvang en welzijn in Zuid-Holland de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de VKZ, Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland. VKZ is een samenwerkingverband met ROC Albeda College, dat hiervoor deskundige vertrouwenspersonen ter beschikking stelt. Medewerkers en managers van aangesloten organisaties kunnen de vertrouwenspersonen advies en ondersteuning vragen. De organisatie van de Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland (VKZ) is een onderdeel van JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding.

3 Inhoud Voorwoord Ontwikkelingen in Overzicht van de klachten/meldingen en adviesvragen Pesten en roddelen Klacht omtrent pesten Klacht omtrent pesten Klacht omtrent pesten Klacht omtrent seksuele intimidatie; rehabilitatie Klacht omtrent seksuele intimidatie; ondersteuning van het management Rehabilitatie Overige activiteiten De vertrouwenspersonen van de VKZ De contactpersoon VKZ bij JSO... 8 Bijlage: lijst van aangesloten organisatie per

4 Voorwoord De vertrouwenspersonen van de VKZ krijgen de meeste klachten binnen van vrouwelijke medewerkers. Dat ligt voor de hand, gezien de samenstelling van het personeelsbestand in de kinderopvang. Het merendeel van het personeel bestaat immers uit vrouwen. Toch zijn de vertrouwenspersonen in 2008 voor 2 van de 6 klachten in actie gekomen voor zaken waarbij een man betrokken was. Beide zaken betroffen een beschuldiging van ongewenst gedrag door de medewerker jegens een kind. Zulke beschuldigingen grijpen diep in. Niet alleen bij de beschuldigde, ook het team, het management en de ouders worden geconfronteerd met kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid van het kind én de kwetsbaarheid van de beroepskracht die met kinderen werkt en onterecht beschuldigd wordt. De kwetsbaarheid van mannen is daarbij groter dan die van vrouwen: zij worden eerder beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag dan vrouwelijke medewerkers. In dit jaarverslag gaan de vertrouwenspersonen uitgebreid in op de situaties die zich hebben voorgedaan. Door het professioneel handelen van het management van de betrokken kindercentra, ondersteund door de vertrouwenspersonen, is de schade voor alle partijen beperkt gebleven. Gerda Nijenhuis, Clustermanager JSO Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 1

5 1. Ontwikkelingen in 2008 Þ Þ Þ Website van VKZ Eind januari 2008 werd de website van VKZ, bereikbaar. Via de website zijn de vertrouwenspersonen rechtstreeks te benaderen. Er kwamen 518 unieke lezers, die bij elkaar 6658 pagina s geopend hebben. De interesse voor de verschillende pagina s, in aflopende volgorde: Homepagina Aangesloten organisaties Gedragscode Over VKZ Aanmelden en tarieven Informatie voor medewerkers Informatie voor management Jaarverslagen. Thema's In het jaarverslag 2007 hebben we aandacht besteed aan pesten en roddelen. Vier van de klachten, die in 2008 zijn binnengekomen betroffen een situatie, waarin gepest of geroddeld werd. Pesten en roddelen, blijft een belangrijk aandachtspunt voor de VKZ. Dit jaar is in twee situaties ondersteuning gegeven waarbij sprake was van beschuldiging van seksueel ongewenst gedrag. Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 2

6 2. Overzicht van de klachten/meldingen en adviesvragen 1 Het afgelopen jaar zijn in totaal zes klachten en één vraag om informatie en advies binnengekomen. Klachten/ meldingen 2.1 Pesten en roddelen Een manager van een kindercentrum belde met de vertrouwenspersonen in verband met een probleem bij een van de kinderdagverblijven. Een medewerker zat al enige tijd ziek thuis en werd gepest. Het managementteam vroeg advies over de aanpak. De vertrouwenspersoon heeft voorgesteld dat de desbetreffende medewerker contact met haar zou opnemen. Dat is gebeurd, de vertrouwenspersoon heeft een aantal gesprekken met haar gevoerd. Nadat het verhaal verduidelijkt was, is samen gekeken wanneer het probleem zou zijn opgelost. De situatie voor de medewerker was erg lastig. Zij was al enige tijd ziek thuis en daarna is het pesten begonnen. Dat heeft uiteraard de terugkeer naar het werk bemoeilijkt. Belangrijk voor de medewerker was dat haar kant van het verhaal gehoord werd door het management en het team. Zij was zelf niet in staat haar verhaal te vertellen. Op verzoek van de medewerker heeft de vertrouwenspersoon een gesprek gehad met het managementteam en het team. De vertrouwenspersoon heeft afzonderlijk gesproken met de medewerker, het team en het managementteam over de situatie en wat er voor nodig was om de veilige sfeer op de werkvloer weer terug te krijgen. Duidelijk werd weer dat waar pesten en roddelen een rol speelt, er altijd een aantal partijen in het geding zijn: de gepeste medewerker, de pesters, de groep er om heen, de organisatie en in dit geval ook de kinderen en de ouders. De sfeer was voor iedereen onveilig. Uiteindelijk was terugkeer voor de zieke medewerker op dezelfde plaats niet meer haalbaar. In zulke gevallen is terugkeer bijna alleen haalbaar indien in een vroeg stadium aan de bel getrokken wordt. Dan is het vaak nog mogelijk om de problemen op te lossen. In dit geval was de werksfeer dusdanig verstoord dat het voor niemand wenselijk was de oude situatie voort te zetten. De vertrouwenspersoon heeft een gesprek gehad met het team waarin afspraken zijn gemaakt ter voorkoming van pesten in de toekomst. De vertrouwenspersoon heeft het management aangeraden zich op dit onderwerp en het herstel van de sfeer te laten coachen. 2.2 Klacht omtrent pesten De melder neemt telefonisch contact op met de vertrouwenspersoon. Ze werkt al meer dan 15 jaar op de BSO en moet nu weg. Ze vertelt me dat ze op onduidelijke gronden eruit gewerkt wordt en ervaart dit als pesten. In mei 2007 heeft ze voor het eerst sinds ze werkt een functioneringsgesprek gehad met aandachtspunten. In sept. 07 vertelde de leidinggevende dat ze een beoordelingsgesprek wilde hebben met haar. Er heeft een gesprek plaatsgevonden waar ook iemand van P&O bij aanwezig was. Dit gesprek is later niet geoormerkt als een beoordelingsgesprek. Haar wordt vervolgens een outplacement traject aangeboden. Ze vraagt wat ze nu moet doen, ervaart deze actie als wegpesten. 1 Vanwege de privacy van cliënten en organisaties zijn kleine veranderingen in de tekst aangebracht. Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 3

7 De vertrouwenspersoon heeft haar het verhaal laten opschrijven. Ze heeft haar geadviseerd na te denken over de keuze om de gevolgde procedure aan te vechten of om gebruik te maken van het aanbod tot outplacement. Ze heeft haar aangeraden om nadere informatie in te winnen over haar rechtspositie alvorens een besluit te nemen. De medewerker onderneemt een aantal acties en blijft in overleg met de vertrouwenspersoon. Wat ze samen vooral bewaken is, dat de medewerker zich niet laat leiden door haar emoties. De medewerker geeft aan dat ze blij is om haar hart te kunnen luchten bij een vertrouwenspersoon. Even zaken op een rijtje zetten met iemand buiten de situatie kan veel licht op de zaak werpen en werkt vaak relativerend. Op de werkvloer wordt ze inmiddels genegeerd door haar leidinggevende, deze praat niet meer met haar. Collega's vragen alleen nog maar heel voorzichtig hoe het met haar gaat. Er zijn veel collega's ziek thuis. Er heerst gebrek aan personeel en is weinig ziektevervanging. Betreffende medewerker kan het werk onder deze omstandigheden nauwelijks meer aan, maar durft zich niet ziek te melden, omdat ze bang is dat dan als argument gebruikt zal worden haar weg te krijgen. Na verloop van tijd en een periode van bezinning besluit ze om de procedurefouten niet langer aan te vechten, ondanks dat er geen relevant bewijsmateriaal op papier staat. Ze kiest voor haar welzijn en ze besluit om gebruik te maken van het outplacementtraject. De onderlinge verhoudingen zijn inmiddels zo verstoord geraakt dat er geen toekomst meer voor haar is op die werkplek. 2.3 Klacht omtrent pesten Medewerker van een kindercentrum neemt telefonisch contact op met de vertrouwenspersoon. Haar werd te verstaan gegeven door de leidinggevende die één maand in dienst was, dat ze zou worden overgeplaatst naar een andere (horizontale i.p.v. verticale) groep. De medewerker kreeg na haar vraag over het waarom geen afdoende argumenten. Voorts bleek dat de vraag om van groep te wisselen ook bij collega's was neergelegd, die echter de keuze kregen om de vraag positief of negatief te beantwoorden. Deze keuze kreeg de medewerker als enige niet. Dit bleek tijdens een vervolggesprek met een P&O-functionaris, de leidinggevende en de vorige leidinggevende. Het stak de medewerker dat dit vijfde overplaatsing zou worden in iets meer dan zes jaar. Het bleek geen kwestie te zijn van disfunctioneren. De medewerker raakte overstuur omdat "voor mijn gevoel me iets werd afgenomen wat voor mij zo belangrijk was. Ik kon niet meer helder denken na enige weken onder hoogspanning gewerkt te hebben heb ik impulsief per direct mijn ontslag genomen." Na ziekmelding heeft de medewerker het verzoek gekregen haar ontslag schriftelijk te bevestigen. Ze heeft zich gerealiseerd dat ze niet weg wil omdat ze van haar werk houdt. De vertrouwenspersoon heeft een aantal mogelijkheden met haar doorgesproken. Na een periode van rust is de medewerker weer aan het werk gegaan. Ze heeft genoegen genomen met de overplaatsing. Overplaatsing naar een andere groep is legitiem als er elders personeelstekort ontstaat. 2.4 Klacht omtrent pesten De vierde klacht in min of meer identiek aan klacht 3. Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 4

8 2.5 Klacht omtrent seksuele intimidatie; rehabilitatie De klacht die hieronder beschreven staat is afgehandeld door twee vertrouwenspersonen. Een ouder uitte het vermoeden van seksueel misbruik. Eén vertrouwenspersoon heeft steun verleend aan de vermeende dader en is o.a. mee geweest naar het politiebureau toen het verhoor plaatsvond. De andere vertrouwenspersoon heeft de directie en het team gesteund. Onderling hebben de twee vertrouwenspersonen geen overleg gehad over de zaak. De ouder heeft aangifte gedaan bij de politie. Het kindercentrum heeft direct zelf contact opgenomen met de politie. Dit had tot gevolg dat de politie zeer snel een onderzoek heeft gedaan. De vermeende dader werd op non-actief gesteld en mocht geen enkel contact onderhouden met collega s gedurende het politieonderzoek. Ook mocht de betreffende medewerker zich niet laten zien op het kinderdagverblijf. Het politieonderzoek heeft onvoldoende bewijslast opgeleverd en de zaak is uiteindelijk geseponeerd. Samen met de directie en de vertrouwenspersoon is er daarna een bijeenkomst gepland met het team en de vermeende dader. Er is een manier gevonden om dit incident te verwerken en samen is gezocht naar een wijze om deze nare periode af te kunnen sluiten. De kwetsbaarheid van het beroep werd voelbaar voor iedereen. De organisatie heeft een protocol opgesteld dat ook op andere vestigingen in gebruik genomen is. 2.6 Klacht omtrent seksuele intimidatie; ondersteuning van het management Een zelfde soort klacht werd telefonisch gemeld door een directeur van een kinderdagverblijf. Er was een telefoontje binnen gekomen van ouders, met de klacht dat een stagiaire aan het piemeltje van hun zoon zou hebben gezeten. De ouders wilden geen aangifte doen. De stagiaire reageerde verbaasd op de beschuldiging maar werd, zoals het hoort, op non-actief gesteld totdat het onderzoek was afgerond. Er is navraag gedaan en waarschijnlijk zijn er dingen gezegd tussen twee jongetjes. Het vermoeden van de ouders wordt uiteindelijk niet bevestigd door het onderzoek. De ouders komen praten met de directeur en de vertrouwenspersoon is daarbij aanwezig. De doelstelling van dit gesprek was dat de kwestie naar genoegen van ouders en manager moest worden opgelost. De directeur vertelde welke stappen ze heeft ondernomen en welke feiten eruit zijn gekomen. Daarna zijn de volgende opties besproken: Þ gedragsregels opstellen, zoals de stagiaire niet alleen op de groep laten, geen toiletrondes laten doen etc. Þ blijft het vermoeden, dan samen aangifte doen Þ voorlopig goed blijven opletten. De stagiaire nu overplaatsen kan niet, want dat is dubbele victimisatie. Dat wil zeggen dat een onschuldige persoon twee keer slachtoffer wordt. Als iemand niet schuldig is bevonden, dan kun je hem ook niet overplaatsen, tenzij de persoon zelf kiest voor overplaatsing. De ouders kiezen er uiteindelijk voor om hun kind van het kinderdagverblijf te halen, maar voelen zich zeer serieus genomen met hun klacht. In beide gevallen vond de vertrouwenspersoon dat het management van het kindercentrum zeer professioneel heeft gehandeld. Vragen om informatie en advies Een directeur van een kinderdagverblijf vroeg om advies hoe de gedragscode het beste gehanteerd zou kunnen worden binnen het kinderdagverblijf. Deze vraag kwam naar aanleiding van een incident tussen twee medewerkers. Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 5

9 3. Rehabilitatie Onterecht beschuldigd, het zal je maar gebeuren! Je wordt gebeld door de leiding van de buitenschoolse opvang. Er is een beschuldiging van een ouder binnengekomen over jouw optreden ten opzichte van een van de kinderen die drie dagen per week aan je zorg is toevertrouwd. Het gaat om een meisje van negen jaar. Je zou haar meerdere malen op een ongewenste manier hebben vastgepakt en haar zelfs gedwongen hebben zich in jouw bijzijn uit te kleden. De politie wordt ingeschakeld om de beschuldiging te onderzoeken. Je wordt op non-actief gesteld gedurende het onderzoek door politie. Na het onderzoek blijkt dat het probleem zich afspeelt in de familiekring. Je weet je geen raad en hoort van een vriend dat je hulp kan inschakelen van een vertrouwenspersoon. Wat kan de vertrouwenspersoon voor je doen? De vertrouwenspersoon ondersteunt je in die moeilijke periode gedurende en na het onderzoek. Als na het onderzoek blijkt dat de beschuldiging onterecht is geuit, kun je samen met de vertrouwenspersoon praten over welke vorm van rehabilitatie je zou wensen. Samen met de vertrouwenspersoon en het bevoegd gezag stel je een plan op. Advies aan de medewerker Je hoopt het nooit mee te maken, maar mocht het gebeuren, schakel zo snel mogelijk een vertrouwenspersoon in. Advies aan het management Met de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag is een beschuldiging van seksuele intimidatie een reëel beroepsrisico. De gevolgen van een klacht op valse gronden zijn voor de beschuldigde enorm. De onterecht aangeklaagde lijdt psychische schade, zijn/haar goede naam is aangetast. Deze gevolgen zijn moeilijk te herstellen. Daarom is het van belang om vanuit het bevoegd gezag actie te ondernemen om het beschadigde personeelslid tegemoet te komen. Mogelijkheden in het kader van rehabilitatie zijn onder andere: Þ Het bevoegd gezag spreekt in een gesprek met de onterecht beschuldigde medewerker het vertrouwen in hem/haar uit. Þ Het bevoegd gezag stuurt een brief naar de ouders waarin het vertrouwen in het beschuldigd personeelslid wordt uitgesproken. Þ Een teamgesprek waarin ervaringen van de onterechte beschuldigde en collega s uitgewisseld kunnen worden. Þ Vergoeding van de kosten gemaakt voor, tijdens en na het klachtonderzoek bijvoorbeeld voor telefoongebruik, rechtsbijstand, gederfde inkomsten. Maatregelen tegen de klager Ouders zijn terecht waakzaam als het het welzijn van hun kind betreft. Het is dan ook goed dat zij bij twijfels zo snel mogelijk contact opnemen met het management van het kindercentrum. In sommige gevallen kunnen er andere motieven in het spel zijn, en wordt een beschuldiging geuit om een medewerker dwars te zitten. Bij een valse beschuldiging met als motivatie bijvoorbeeld wraak of zwartmaken treft het bevoegd gezag maatregelen tegen diegene die de valse klacht heeft geuit. Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 6

10 Enerzijds om recht te doen aan het beschuldigde personeelslid, anderzijds om aan te geven dat valse beschuldigingen niet worden getolereerd. De maatregelen tegen de klager zijn afhankelijk van de zwaarte van de beschuldigingen en de toegebrachte schade. Aangeklaagde wordt klager De aangeklaagde kan ook overwegen om tegen degene die een opzettelijke valse beschuldiging jegens hem/haar heeft geuit een aanklacht wegens smaad in te dienen bij justitie. Vaak heeft de vals beschuldigde eerst behoefte om het gebeurde te verwerken, zelfstandig of onder professionele begeleiding. Pas na de verwerking van zijn/haar ervaringen is de vals beschuldigde toe aan rehabilitatie. Inroepen van de vertrouwenspersoon De vertrouwenspersonen kunnen, zoals uit een van de hierboven beschreven klachten blijkt, in geval van beschuldiging zowel management als beschuldigde ondersteunen. Dit gebeurt dan altijd door twee vertrouwenspersonen, die over zaak geen contact met elkaar onderhouden. Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 7

11 4. Overige activiteiten Voor de vertrouwenspersonen is het van belang op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor zijn zij aangesloten bij de landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen en nemen zij deel aan congressen en scholingen. Dit jaar hebben ze deelgenomen aan de volgende congressen en scholingen: Þ Þ Driedaagse training Mediation en Neuro Linguistisch Programmeren - een verdieping - L. Vermeulen Daarnaast spreken zij casuïstiek samen door en nemen deel aan intervisiebijeenkomsten. 5. De vertrouwenspersonen van de VKZ Lilian Vermeulen Marijke Winters Cees van den Heuvel Lilian Vermeulen en Marijke Winters hebben in 2008 een werkkring buiten het Albeda College gevonden. Zij zijn bereid om hun werkzaamheden voor de VKZ via het Albeda College te blijven vervullen. 6. De contactpersoon VKZ bij JSO Petra Otten Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 8

12 Bijlage Lijst van aangesloten organisaties per Organisatie Adressering Organisatie_Adres Organisatie_Post_postcode Organisatie_Post_plaats Stichting Kinderopvang Alphen aan den Rijn Mevrouw M. Hofland Postbus AL ALPHEN AAN DEN RIJN Stichting Kinderopvang Barendrecht Heer/mevrouw E. Manant Postbus AD BARENDRECHT Stichting Peutercentrum Bergschenhoek Mevrouw J. van de Luur Stampioendreef SR BERGSCHENHOEK Stichting Kinderspeelzaal Berkel en Rodenrijs Mevrouw K. van Ulzen Anthuriumsingel NZ BERKEL EN RODENRIJS Stichting Kinderopvang Bodegraven Mevrouw J. Koster-Kasius Postbus AD BODEGRAVEN Stichting Het Uilenest Heer/mevrouw E. Bekink Koningsplein XG DELFT Plukkebol Kindercentrum De heer R. Vullings Postbus AD DELFT Stichting Kinderopvang Schipluiden Mevrouw I. Boogaard Achterdijkshoorn MK DEN HOORN ZH COKD Mevrouw K.O. Hordijk Vissersdijk Beneden GW DORDRECHT Stichting De Kinderkoepel De heer E. Knegt Rijksstraatweg 54 A 3223 KA HELLEVOETSLUIS Stichting Kinderopvang Hendrik Ido Ambacht De heer R. Seidler Postbus AH HENDRIK IDO AMBACHT Stichting Kinderopvang De Kattekop Mevrouw T. Pannebakker Wassenaarseweg AK LEIDEN Stichting Kinderopvang Leiderdorp Mevrouw C. Verdergaal Postbus AA LEIDERDORP Kinderopvang Snoopy Mevrouw J. van Tol Waaier VV LEIMUIDEN Stichting Kinderopvang Maassluis Mevrouw M. Vreeburg Postbus AC MAASSLUIS Stichting Peutereiland De heer A. de Bree Postbus AG MIDDELHARNIS Stichting Kwest Mevrouw M. van Lint Druivenstraat SK NAALDWIJK Kindercentrum De Duinen B.V. De heer P. Duinkerken Postbus AH NIEUWERKERK AD IJSSEL Kinderopvang DJW B.V. Mevrouw R. Vroegop Postbus AH NIEUWERKERK AD IJSSEL Stichting Kinderopvang Liemeer Mevrouw M. v.d. Burg Anne Hendrik Kooistrastr CP NIEUWVEEN Stichting Kinderopvang Pinkeltjesland Mevrouw E. Engelen Appelhof ZA NOORDWIJK ZH Stichting Kinderopvang Cromstrijen Mevrouw S.P. Schel Postbus AB NUMANSDORP Stichting Kinderopvang Oegstgeest Mevrouw M. Steenland Lavendelhof CW OEGSTGEEST Kivido BV Mevrouw S. Verrijp Jan Tooropstraat TE OUD BEIJERLAND Stichting Wasko Mevrouw N. Gier Poldermolen TH PAPENDRECHT Stichting Kinderopvang Pijnacker - SKIPPY De heer K. Hermsen Postbus AA PIJNACKER Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 9

13 Stichting Peuterspeelzalen Albrandswaard Heer/mevrouw A.C. Dolder Forum TC POORTUGAAL Kinderopvang SKR Mevrouw M. Elsewaerd Nikkelstraat 3d 2984 AM RIDDERKERK Stichting Rijswijkse Kinderopvang Mevrouw C.S.J. Onink-Emde Postbus AN RIJSWIJK ZH Stichting Kinderopvang Irene Mevrouw J. van Daatselaar Isaac Hubertstraat CS ROTTERDAM Stichting Kinderopvang Kralingen Mevrouw S. Dutilh Postbus AK ROTTERDAM Stichting Kinderopvang BijDeHand Heer/mevrouw A. van Fernald Postbus MA ROTTERDAM Kinderopvang Bimbola Mevrouw W. Kooijman Kortenaerstraat VB ROTTERDAM KinderRdam De heer P. van der Neut Postbus CD ROTTERDAM Stichting Activiteiten na Schooltijd Mevrouw J. Ruoff-Veenhoven Statensingel 116b 3039 LT ROTTERDAM Kinderopvang Hillegersberg/Schiebroek B.V. Mevrouw A. Wink Postbus MA ROTTERDAM Trias Kinderopvang B.V. Mevrouw A. Teeuw-Faas Menneweg HB SASSENHEIM Mundo Kinderopvang Mevrouw M. Dongelmans Marconiweg 2c 3112 EP SCHIEDAM Kinderopvang 2Samen Heer/mevrouw W.J.F. van Ogtrop Postbus BN 'S-GRAVENHAGE 's-gravenzandse Kinderopvang Stichting Mevrouw M. van der Poll Dresdenweg AA 'S-GRAVENZANDE Kinderdagverblijf Kiekeboe Mevrouw C.J. Arnold- Bik Postbus AE UITHOORN Vlietkinderen De heer G. Garcia Bucaillestraat CA VOORBURG KindeX B.V. De heer J.J. Schalkx Witte de Withlaan 1c 2253 XS VOORSCHOTEN Kinderdagverblijf The Clown Club BV Mevrouw S. Blok-v.d. Niet Johan de Wittstraat LA WASSENAAR Trumpy Kinderopvang B.V. De heer B. Nengerman Rozemarijn GJ WATERINGEN Kinderopvang Triangel Mevrouw C. Kransen Postbus AK WOERDEN Kinderdagverblijf Ieni Mini Mevrouw C. Plat Bijdorplaan SX ZOETERMEER Stichting Kinderdagverblijf Bobo Mevrouw I. Beugeling Postbus AJ ZWIJNDRECHT Stichting Kinderopvang Zwijndrecht Mevrouw M. Fluitsma Postbus AJ ZWIJNDRECHT Jaarverslag 2008 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland 10

Jaarverslag 2007 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland VKZ

Jaarverslag 2007 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland VKZ Jaarverslag 2007 Vertrouwenspersonen Kinderopvang Zuid-Holland VKZ Pesten? Nee, dat komt bij ons niet voor. En roddelen? Ja roddelen wel, maar dat is toch geen pesten. Jaarverslag 2007 Vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 VKZ Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland

Jaarverslag 2010 VKZ Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland Jaarverslag 2010 VKZ Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland De Arbo-wet verlangt van werkgevers dat zij beleid voeren dat: Gericht is op voorkoming en indien dat niet mogelijk is, beperking

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 VKZ Vertrouwenspersonen Kinderopvang en Welzijn Zuid-Holland

Jaarverslag 2013 VKZ Vertrouwenspersonen Kinderopvang en Welzijn Zuid-Holland Jaarverslag 2013 VKZ Vertrouwenspersonen Kinderopvang en Welzijn Zuid-Holland (Per 2014 VertrouwenspersonenNederland) Colofon Uitgever: Tekst: Marja van Dijk, Anton de Leeuw, Lilian Vermeulen, Marijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 VKZ Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland

Jaarverslag 2009 VKZ Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland Jaarverslag 2009 VKZ Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid-Holland De Arbo-wet verlangt van werkgevers dat zij beleid voeren dat: Gericht is op voorkoming, en indien dat niet mogelijk is, beperking

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 VKZ Vertrouwenspersonen Kinderopvang en Welzijn Zuid-Holland

Jaarverslag 2012 VKZ Vertrouwenspersonen Kinderopvang en Welzijn Zuid-Holland Jaarverslag 2012 VKZ Vertrouwenspersonen Kinderopvang en Welzijn Zuid-Holland De Arbo-wet verlangt van werkgevers dat zij beleid voeren dat: Gericht is op voorkoming en indien dat niet mogelijk is, beperking

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VKZ. Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid- Holland. Je zult er maar mee zitten.. Bij ons kunt u terecht!

Jaarverslag 2011 VKZ. Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid- Holland. Je zult er maar mee zitten.. Bij ons kunt u terecht! Jaarverslag 2011 VKZ Vertrouwenspersonen Kinderopvang en welzijn Zuid- Holland Je zult er maar mee zitten.. Bij ons kunt u terecht! De Arbowet verlangt van werkgevers dat zij beleid voeren dat: Gericht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 VertrouwenspersonenNederland

Jaarverslag 2014 VertrouwenspersonenNederland Jaarverslag 2014 VertrouwenspersonenNederland Colofon Uitgever:, kennis en adviesbureau binnen het sociaal domein Tekst: Marja van Dijk, Anton de Leeuw, Lilian Vermeulen, Marijke Winters Datum uitgave:

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Zorgplicht voor PSA risico s

Zorgplicht voor PSA risico s Zorgplicht voor PSA risico s Bent u verantwoordelijk of aansprakelijk? Door : Marjol Nikkels-Agema Datum : 29 juni 2017 1 Werkgeversaansprakelijkheid Zorgplicht werkgever Essentie: werkgever moet voor

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Naar: Modelklachtenregeling openbaar en bijzonder primair en voortgezet onderwijs 1998

Naar: Modelklachtenregeling openbaar en bijzonder primair en voortgezet onderwijs 1998 Aandacht voor aangeklaagde personeelsleden PPSI-informatieblad voor aangeklaagde personeelsleden in het onderwijs Onderwijspersoneel loopt een reëel risico op klachten van ouders en leerlingen. Maatschappelijke

Nadere informatie

Voorbeeld meldprotocol. Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk

Voorbeeld meldprotocol. Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Voorbeeld meldprotocol Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Voorbeeld Meldprotocol Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel

Nadere informatie

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO Protocol (On)Gewenst Gedrag MCO INHOUD 1. Uitgangspunten MCO 3 1.1. Intentieverklaring 3 1.2. Begripsbepalingen 3 1.3. Werkklimaat 3 1.4. MCO beleid 4 2. Wettelijk kader 4 2.1. Algemeen 4 2.2. Toetsingscriteria

Nadere informatie

Gegevens gemeente woonplaats Alblasserdam Alblasserdam Totaal Alblasserdam

Gegevens gemeente woonplaats Alblasserdam Alblasserdam Totaal Alblasserdam provincie Zuid Holland Gegevens gemeente woonplaats 2016 2015 Alblasserdam Alblasserdam 1.581 1.778 Totaal Alblasserdam 1.581 1.778 Albrandswaard Poortugaal 1.954 2.793 Totaal Albrandswaard 1.954 2.793

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon ouders beleid. (Versie september 2012)

Vertrouwenspersoon ouders beleid. (Versie september 2012) Vertrouwenspersoon ouders beleid (Versie september 2012) Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Doel en uitgangspunten... 4 3 Taken en bevoegdheden vertrouwenspersoon... 5 4 Procedure... 6 5 Evaluatie en verslag...

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Hier staan wij voor Meld wat er mis is Gedragscode

Hier staan wij voor Meld wat er mis is Gedragscode Hier Meld staan wat er wij mis voor is Gedragscode 2 Regeling om te melden dat er iets mis is Gasunie staat voor een veilig en betrouwbaar gastransport. Miljoenen Nederlandse en buitenlandse huishoudens,

Nadere informatie

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw KAART - Concentratiegebieden 5 Greenports (glastuinbouw en boomteelt) overige gebieden met tuinbouw glastuinbouw (substraat- of grondgebonden teelt) Noordwijk open teelt (container- of grondgebonden teelt)

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU????

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? In het kort Als je gepest wordt ga dan naar je mentor. Als je het moeilijk vindt je mentor in vertrouwen te nemen, ga dan naar je favoriete docent, juniormentor of de vertrouwenspersoon

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI)

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Congres toezicht en handhaving Kinderopvang 1 oktober 2013 Vertrouwensinspecteurs in de kinderopvang Christa Broeren en Liesbeth Klaver Een houtskoolschets van

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE ingestemd MR 2-7-2015 INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG INLEIDING Als werkgever zijn we krachtens de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht beleid te voeren gericht op voorkoming en/of beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Nadere informatie

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten Bijeenkomst 28 januari 2016 Jet ten Brinke Coördinerend Inspecteur Vertrouwensinspecteurs Waar gaat het over? Maar ook:

Nadere informatie

Datum 22 november 2012 Betreft Kamervragen van het lid Kerstens en het lid Karabulut inzake het Wswbedrijf

Datum 22 november 2012 Betreft Kamervragen van het lid Kerstens en het lid Karabulut inzake het Wswbedrijf > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Op school, in de zorg of in de hulpverlening: overal kunnen helaas ongewenste omgangsvormen

Nadere informatie

C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang.

C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. Het bestuur van de SKPR heeft het College van Bestuur

Nadere informatie

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag Protocol Grensoverschrijdend Gedrag Intentie ATTC EVO-Repro is tijdens verenigingsactiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden, kaderleden en vrijwilligers. Zij dient in dit kader haar

Nadere informatie

Wat te doen bij een klacht?

Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? ouders / verzorgers / kinderen / medewerkers Klagen mag! Klagen heeft voor veel mensen een negatieve klank. Het uiten van een klacht kan echter juist bijdragen tot het verbeteren

Nadere informatie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie Stichting Don Bosco Werken Nederland - Pomphulweg 106-7346 AN Hoog Soeren 055-519 15 35 - www.donboscowerken.nl - donboscowerken@donbosco.nl Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE Stichting Prisma

KLACHTENPROCEDURE Stichting Prisma KLACHTENPROCEDURE Stichting Prisma Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Klachten over schoolorganisatorische zaken... 3 2. Klachten over agressie, geweld en discriminatie... 5 3. Klachten

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

17. Sociale kaart Zuid-Holland

17. Sociale kaart Zuid-Holland 17. Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsbepaling... 3 3 Eigen waarneming van ongewenste intimiteiten... 3 4 Vermoeden van ongewenste intimiteiten...

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Uitspraaknr. 07.067-077-078

Uitspraaknr. 07.067-077-078 Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. R. van de Water, S.Y. Kuurstra, drs. M. Polderman) Uitspraaknr. 07.067-077-078 Datum: 14 november 2007 Onzorgvuldige behandeling vertrouwenskwestie (signaal

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie

KLACHTENREGELING. Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie KLACHTENREGELING Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie 1. Klachtenregeling 1.1 Begripsbepalingen en definities. Discriminatie: Het ongelijk behandelen van mensen in gelijke

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling PO/VO. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Klachtenregeling PO/VO. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Definitief besluit 2 juni 2015 Afsluitingsovereenkomst Hierbij verklaren; De bestuurder van Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland,

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Velserbroek, 12 december 2016 Colofon In opdracht van: Het bestuur Pré Wonen Auteurs: Martin West Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA Haarlem 1.1. Inleiding Pré Wonen acht het van belang

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert een zorgvuldige

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

Protocol Ongewenste omgangsvormen

Protocol Ongewenste omgangsvormen Protocol Ongewenste omgangsvormen Thús Wonen, september 2016 20160915_RvC Pagina 1 van 8 Opgesteld door Irma van Beek, vertrouwenspersoon Inleiding Thús Wonen wil ongewenste omgangsvormen* zoals seksuele

Nadere informatie

Gedragscode. Toepassing door:

Gedragscode. Toepassing door: Parochiebureau: Dorpsstraat 26 2712 AL Zoetermeer Telefoon: 079 316 30 Gedragscode Toepassing door: alle beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden en activiteiten verrichten binnen

Nadere informatie

Interpretatie van de kengetallen

Interpretatie van de kengetallen Interpretatie van de kengetallen Om een goed beeld te vormen van de kengetallen volgt hieronder een korte toelichting op de betekenis van de kengetallen en welke signaleringswaarden er gebruikt worden

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Contactgroep Onterechte Beschuldigingen COB. Onterecht Beschuldigd! Harry van den Berg

Contactgroep Onterechte Beschuldigingen COB. Onterecht Beschuldigd! Harry van den Berg Contactgroep Onterechte Beschuldigingen COB Onterecht Beschuldigd! Harry van den Berg Kernpunten van de presentatie voor de PPSI-workshop Barrières voor rehabilitatie van onterecht beschuldigden en andere

Nadere informatie

stappen 1 t/ m 6 = het voortraject; klager kan op grond van artikel 14 WPO te allen tijde besluiten direct over te gaan naar stap 7

stappen 1 t/ m 6 = het voortraject; klager kan op grond van artikel 14 WPO te allen tijde besluiten direct over te gaan naar stap 7 Klachtenregeling juni 2009 Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen, zo ook op school. Degenen die zich het slachtoffer voelen, kunnen dat als een klacht beschouwen. Veruit de meeste klachten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 Agressieprotocol Omnia Wonen INHOUDSOPGAVE: Hfd.stuk Paginanr. 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 2 1. VOORWOORD Van tijd tot tijd is

Nadere informatie

Werkvorm Checklist risicofactoren

Werkvorm Checklist risicofactoren Werkvorm Checklist risicofactoren Met behulp van de Checklist risicofactoren kan in kaart wn gebracht hoe het staat met de fysieke omgeving, toezicht en gelegenheden, omgangscultuur en bespreekbaarheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Je hebt te maken met seksuele intimidatie als een collega je steeds aanraakt. Of steeds grapjes maakt over seks. Terwijl je dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon 2 Paragraaf 2

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid binnen Lang Verblijf. Woonzorg en dagbesteding

Grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid binnen Lang Verblijf. Woonzorg en dagbesteding Grensoverschrijdend gedrag Sociale veiligheid binnen Lang Verblijf Woonzorg en dagbesteding Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is grensoverschrijdend gedrag? 4 2.1 Verschillende vormen 5 2.2 Verschillende

Nadere informatie

Stappenplan voor werknemers die op het werk gepest worden

Stappenplan voor werknemers die op het werk gepest worden Stappenplan voor werknemers die op het werk gepest worden Inleiding Pesten op het werk is een ernstige kwestie en heeft vaak een grote impact op de gepeste werknemer. Het vraagt echter wel om een standvastige

Nadere informatie

rapport ARBEIDSVERZUIM DOOR VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELINGEN

rapport ARBEIDSVERZUIM DOOR VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELINGEN Presentatie Freya bij overhandiging o rapport ARBEIDSVERZUIM DOOR VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELINGEN Den Haag, 19 maart 2009 De praktijk aan het woord Wat is de aanleiding. a anleiding. Ongeveer een jaar geleden

Nadere informatie

Protocol seksueel misbruik

Protocol seksueel misbruik Protocol seksueel misbruik Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsomschrijvingen... 3 2.1 Seksuele intimidatie en seksueel misbruik... 3 2.2 Medewerkers... 3 2.3 Ouders... 4 2.4 Reikwijdte... 4 3 Verbodsbepaling

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag Klachten als gevolg van ongewenst gedrag 1. Inleiding In deze nota zal ongewenst gedrag op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie aangeduid worden als ongewenst

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE Seksuele intimidatie, verbale intimidatie en discriminatie, agressie en geweld, pesten, e.d.) Klachtenregeling ongewenst gedrag Gerrit Rietveld

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

Seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs: Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111

Seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs: Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111 Voorlichtingsbrochure over de wettelijke richtlijnen voor bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs (wetswijziging 28 juli 1999 - Staatsblad 313). Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Klachtenregeling PO/VO

Klachtenregeling PO/VO Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland DEFINITIEF BESLUIT 2 juni 2015 Auteurs: Hans Stolk Gijs Langeslag André Last 0 Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord-

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

Inspectierapport SKG KDV de (B)engeltjes (KDV) Curtevenneweg 9 1241XZ KORTENHOEF Registratienummer 448723347

Inspectierapport SKG KDV de (B)engeltjes (KDV) Curtevenneweg 9 1241XZ KORTENHOEF Registratienummer 448723347 Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport SKG KDV de (B)engeltjes (KDV) Curtevenneweg 9 1241XZ KORTENHOEF

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

B.N.M.H.C. Zwart- Wit. Vertrouwenspersoon. Functie- en taakomschrijving

B.N.M.H.C. Zwart- Wit. Vertrouwenspersoon. Functie- en taakomschrijving B.N.M.H.C. Zwart- Wit Vertrouwenspersoon Functie- en taakomschrijving Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doel van aanstelling van een vertrouwenspersoon... 2 3. Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar

Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar Inleiding Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar We hebben ons als doel gesteld: Kinderen in een veilige, vertrouwde omgeving begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden. Goed onderwijs

Nadere informatie

Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO

Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO Juni 2013 Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO Onderwerp: Seksueel gedrag op de basisschool; normale ontwikkeling of incident? Beste ouders / verzorgers, Met deze brief

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

Protocol seksueel misbruik Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland

Protocol seksueel misbruik Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland Protocol seksueel misbruik Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland Artikel 1. Definities 1.1. Seksueel misbruik a. Onder seksueel misbruik wordt verstaan: Al dat fysieke of verbale gedrag van de medewerker,

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

Klachtenregeling. Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk e.o

Klachtenregeling. Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk e.o Klachtenregeling Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk e.o Oktober 2012 Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen Pagina s 1.0 Oktober 2012 Eerste versie

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie