Functie van het ondersteuningsprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functie van het ondersteuningsprofiel"

Transcriptie

1 Ondersteuningsprofiel van de Sint Jan te Waarland, onderdeel van Stichting Flore. Scholengroep Niedorp De Boet, 't Veld ; De Marinx,t Veld; De Snip, Nieuwe Niedorp; Antonius, Nieuwe Niedorp ; Oude Niedorp, Oude Niedorp; De kolk, Lutjewinkel ; De zwerm, Winkel; De dubbele punt, Kolhorn; St. Jan, Waarland. 1. Functie van het ondersteuningsprofiel In het ondersteuningsprofiel beschrijft de school haar mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen wanneer het regulier aanbod van de school onvoldoende aansluit bij de ontwikkeling van de leerling. In het ondersteuningsprofiel zijn de daarvoor relevante gegevens opgenomen zodat voor ouders, samenwerkingsverband en de overige scholen van de onderwijsgroep de mogelijkheden van de school duidelijk zijn. Het ondersteuningsprofiel maakt een onderscheid in basisondersteuning en extra ondersteuning. De basisondersteuning ligt bij voorkeur bij alle scholen op een gelijk niveau. Afspraken over een minimumniveau worden in het samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor alle scholen. Extra ondersteuning kan per school verschillen. Bij extra ondersteuning gaat het om specifieke kwaliteiten van de school gericht op leerlingen die deze vorm van ondersteuning vragen. Extra ondersteuning vertaalt zich in arrangementen die de school kan bieden en waarvoor doorgaans extra middelen worden ingezet. Arrangementen kunnen deels structureel deel uitmaken van het ondersteuningsaanbod en deels een tijdelijk karakter hebben. Een arrangement geeft aan: - welke deskundigheid wordt ingezet - de tijd die beschikbaar is - het programma dat uitgevoerd wordt en de gebruikte materialen - het mogelijke specifieke gebruik van het schoolgebouw - samenwerking met ouders, onderwijs en mogelijke ketenpartners Het ondersteuningsprofiel geeft eveneens informatie over de basiskwaliteit van de school. Daarom is het oordeel van de inspectie over deze basiskwaliteit opgenomen in het ondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsprofiel van de school vormt voor ouders een houvast bij schoolkeuze en voor de scholen/besturen een houvast bij de toelating van leerlingen en het vinden van de meest geschikte plek voor een leerling. De inhoud van dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) bestaat uit: gegevens van de school karakteristiek en onderwijsvisie van de school kengetallen oordeel van de onderwijsinspectie organisatie van de ondersteuning ondersteuning sociaal emotionele ontwikkeling ondersteuning lezen en spelling ondersteuning rekenen en wiskunde grenzen aan ondersteuning professionalisering 1

2 2. Gegevens van de Sint Jan te Waarland Directeur : Jan de Boer Tel. : Website school : Website stichting : BS Sint Jan school 5BI Volleringweg BT Waarland 3. Karakteristiek en onderwijsvisie van de school De Sint Janschool in Waarland maakt deel uit van de interconfessionele stichting Flore. De Sint Janschool is een middelgrote dorpsschool met 9 groepen en ongeveer 25 kinderen. Het team bestaat uit 22 collega s met 1 onderwijsassistent en een parttime conciërge. Onze school is een sociaal trefpunt en vanuit een open, transparante organisatie communiceren alle geledingen met elkaar. We zijn een lerend team in een lerende school. De positie van de catechese heeft een vaste plaats binnen de onderwijsleersituatie. Visie van de school: We kijken naar het kind in zijn totaliteit, waarbij we ons richten op zijn cognitieve, motorische, emotionele, sociale en creatieve vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zichzelf durven en mogen zijn, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben. Bovendien dat ze zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid dragen. Kinderen leren van ouders, leerkrachten, andere meerwetende partners en van elkaar (zone van de naaste ontwikkeling), waarbij we hen stimuleren om een eigen mening te vormen en daarvoor uit te durven komen. Een rijke leeromgeving en kennisoverdracht zijn de pijlers van ons onderwijs. Elk kind heeft bij ons aan het eind van de basisschool een brede basis voor zijn verdere ontwikkeling. Missie van de school: Onze school zorgt ervoor een veilige omgeving te zijn, waarin ieder kind vanuit de basisvoorwaarden zich op cognitief, motorisch, emotioneel, sociaal en creatief gebied kan ontwikkelen. Dit maken wij mogelijk door methodes, eigen leerervaringen en meerwetende partners (leerkrachten, intern begeleider, ouders, medeleerlingen en instanties) in te zetten. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem. 2

3 Basisvoorwaarden zijn: jezelf durven en mogen zijn, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben. De Sint Jan staat open voor alle kinderen, voorzover zij passen binnen de mogelijkheden van onze school en het toelatingsbeleid. Onze school is een sociaal trefpunt en vanuit een open, transparante organisatie communiceren alle geledingen met elkaar. We zijn een lerend team in een lerende school. De positie van de catechese heeft een vaste plaats binnen de onderwijsleersituatie. Opvallend: Een unieke dorpsschool die midden in een bruisende gemeenschap staat. Goed: Iedereen is zichzelf en durft zichzelf te zijn, is nieuwsgierig en gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet Belangrijk: consequent zijn en het stellen van grenzen maakt van kinderen fijne mensen Motto: Luisteren helpt om in de ander naar boven te laten komen wat er al is, maar wat hij of zij nog niet ziet. Accent: We bieden zorg op maat; voor de zwakkere leerling tot de meerkunners (Sofieklas) 4. Kengetallen Leerlingaantallen aantal lln 285 aantal lln 291 aantal lln 275 aantal lln 248 Gewichtenleerlingen,3 aantal lln 5 aantal lln6 aantal lln 8 aantal lln 8 Gewichtenleerlingen 1,2 aantal lln 1 aantal lln 1 aantal lln 3 aantal lln2 Verwijzingen naar: - SBO - SO - Excellentie PK - Excellentie Eureka 5. Oordeel van de onderwijsinspectie Zie hoofdstuk 4.1 3

4 6. Organisatie van de ondersteuning Klasse of groepsniveau Zie hoofdstuk 4.2 Preventieve en licht curatieve interventies. 1. De leerkrachten aan onze school hebben kennis van en kunde in het vak van leraar. Ook als het gaat om leerlingen die een speciale onderwijsbehoefte hebben. 2. De leerkrachten hanteren een helder gestructureerd en op veilig leren gericht klassenmanagement. 3. De leerkrachten zijn pedagogisch vaardig en goed geschoold. 4. De leerkrachten zijn didactisch vaardig en goed geschoold. 5. De leerkrachten zijn gedreven en vaardig in het gedifferentieerd lesgeven, zodat alle leerlingen op hun niveau aan bod komen. 6. De leerkrachten zijn vaardig in het vroegtijdig signaleren van leer- en ontwikkelingsproblemen. Vervolgens brengen zij hun bevindingen op een adequate, geformaliseerde manier in de zorgstructuur van de school. 7. De leerkrachten zijn vaardig in het vroegtijdig signaleren van ondersteuningsbehoeften van ouders en gezin. Zij brengen dit op adequate, geformaliseerde wijze in in de zorg/begeleidingsstructuur. 8. De leerkrachten zijn er op gericht de ouders vroegtijdig bij de zorgvraag te betrekken. 9. De leerkrachten zijn deskundig bij de inzet van effectieve interventies bij beginnende (gedrags)problematiek. 1. De leerkrachten maken in hun dagelijks werk gebruik van de opgezette zorgstructuur met alle bijbehorende afspraken en interventies. Ze weten waar ze met een hulpvraag terecht kunnen en zij worden er vanuit de organisatie actief in betrokken en op bevraagd. 11. De leerkrachten scholen zich op die aspecten van het werk die betrekking hebben op een betere zorg voor leerlingen, zowel op individuele basis als samen met de teamgenoten. 12. De school heeft de fysieke toegankelijkheid en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke handicap goed geregeld. 13. De school heeft en gebruikt systematisch (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma s en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen. 14. De school heeft een voor alle medewerkers bekend en toegankelijk protocol voor medische handelingen. Schoolniveau Zie hoofdstuk 4.3 Onderwijsondersteuningsstructuur 4

5 1. De school heeft expertise opgebouwd van het (zorg)team voor wat betreft preventieve en (licht)curatieve interventies bij zorgleerlingen. Deze expertise wordt structureel en planmatig ingezet. 2. De school benut structureel de specifieke expertise van de scholen uit het Samenwerkingsverband. 3. De school werkt samen en zoekt verdergaande structurele samenwerking met ketenpartners, zoals CJG waaronder leerplicht, GGD, smw en jeugdzorg. 4. Gemiddelde groepsgrootte en beschikbare personeelsformatie per groep Scholengroepniveau Niedorp: De Boet, 't Veld ; De Marinx,t Veld; De Snip, Nieuwe Niedorp; Antonius, Nieuwe Niedorp ; Oude Niedorp, Oude Niedorp; De kolk, Lutjewinkel ; De zwerm, Winkel; De dubbele punt, Kolhorn; St. Jan, Waarland Samenwerkingsverbandniveau Interzuilair samenwerkingsverband Heerhugowaard. 7. Ondersteuning Sociaal Emotionele Ontwikkeling 7.1 Basiskwaliteit 1. De leerkrachten werken planmatig aan ontwikkelingskansen van alle leerlingen, dus ook specifiek aan de kansen van zorgleerlingen 2. De leerkrachten streven naar hoge opbrengsten van alle leerlingen. Deze opbrengsten zijn verwoord in heldere doelen. 3. De leerkrachten evalueren frequent en systematisch de opbrengsten. 4. De school gebruikt, in alle geledingen, een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 5. De school voert de leerling-zorg strak planmatig uit. 6. De school wil de zorg en begeleiding zoveel mogelijk in de reguliere lessen effectueren en heeft naar de leraren helder beschreven wat er van hen wordt verwacht. Het is voor alle partijen ook duidelijk welke zorg en begeleiding buiten de muren van de klas is georganiseerd. 5

6 7. De school heeft een systeem om samenwerkend met ketenpartners tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. 8. De school heeft een zorgaanpak voor leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie. 9. De school heeft en gebruikt onderwijsprogramma s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. 1. De school biedt samen met de ketenpartners curatieve zorg aan. Het is voor ouders, coördinatoren en docenten duidelijk waaruit deze curatieve zorg bestaat. 7.2 Basisondersteuning 7.3 Extra ondersteuning Zie hoofdstuk 5 8. Ondersteuning lezen en spelling 8.1 Basiskwaliteit 8.2 Basisondersteuning 8.3 Extra ondersteuning Zie hoofdstuk 5 9. Ondersteuning rekenen en wiskunde 9.1 Basiskwaliteit zie hoofdstuk Basisondersteuning 6

7 9.3 Extra ondersteuning Zie hoofdstuk 5 1. Grenzen aan ondersteuning Zie hoofdstuk Professionalisering Zie hoofdstuk 7 7

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Functie van het ondersteuningsprofiel

Functie van het ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van de Algemene basisschool Comenius, Celebesstraat 7 te Den Helder, onderdeel van Stg. Algemeen Basisonderwijs Comenius. Scholengroep Den Helder Noord. Functie van het ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel Het schoolondersteuningsprofiel van Het Kompas Augustus 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Kengetallen 3. Preventieve en lichte curatieve interventies. 4. Onderwijsondersteuningsstructuur. 5. Planmatig

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van de pcb De Zaaier te Slootdorp, onderdeel van Stichting Kopwerk. Scholengroep Wieringermeer.

Ondersteuningsprofiel van de pcb De Zaaier te Slootdorp, onderdeel van Stichting Kopwerk. Scholengroep Wieringermeer. Ondersteuningsprofiel van de pcb De Zaaier te Slootdorp, onderdeel van Stichting Kopwerk. Scholengroep Wieringermeer. 1. Functie van het ondersteuningsprofiel In het ondersteuningsprofiel beschrijft de

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van de Kolk te Lutjewinkel, onderdeel van Stichting Surplus.

Ondersteuningsprofiel van de Kolk te Lutjewinkel, onderdeel van Stichting Surplus. Ondersteuningsprofiel van de Kolk te Lutjewinkel, onderdeel van Stichting Surplus. Scholengroep naam scholengroep 1. Functie van het ondersteuningsprofiel In het ondersteuningsprofiel beschrijft de school

Nadere informatie

De Savornin Lohmanschool

De Savornin Lohmanschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Savornin Lohmanschool Algemene gegevens School De Savornin Lohmanschool BRIN 16YU01 Directeur Sandra de Vette Adres Zuid Polderstraat 63 Telefoon 010-4851879

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens KBS Elisabeth School KBS Elisabeth BRIN 17FC Directeur Mevr. L. Paijens Adres Carnissedreef 292 Telefoon 010 4817244 E-mail elisabeth@rvko.nl

Nadere informatie

Functie van het ondersteuningsprofiel

Functie van het ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van de prot. chr. basisschool Het Baken te Wieringerwerf, onderdeel van Stichting Kopwerk. Scholengroep Wieringermeer. 1. Functie van het ondersteuningsprofiel In het ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Jacobusschool Algemene gegevens School Jacobus BRIN 16KS01 Directeur Ron van Leeuwen Adres Hesselingstraat 5 Telefoon 010-2950095 E-mail directie@kbsjacobus.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van de obs Frankendael te Callantsoog, onderdeel van Stichting Surplus.

Ondersteuningsprofiel van de obs Frankendael te Callantsoog, onderdeel van Stichting Surplus. Ondersteuningsprofiel van de obs Frankendael te Callantsoog, onderdeel van Stichting Surplus. Scholengroep Anna Paulowna 1. Functie van het ondersteuningsprofiel In het ondersteuningsprofiel beschrijft

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van RKBS Sint Jan onderdeel van Stichting Flore en Scholengroep Niedorp

Ondersteuningsprofiel van RKBS Sint Jan onderdeel van Stichting Flore en Scholengroep Niedorp Ondersteuningsprofiel van RKBS Sint Jan onderdeel van Stichting Flore en Scholengroep Niedorp 1. FUNCTIE VAN HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL In het ondersteuningsprofiel beschrijft de school de mogelijkheden

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens CSBO De Boei School CSBO De Boei BRIN 09EB Directeur A. Dreier Adres Bertrand Russellplaats 9 Telefoon 010-4205629 E-mail a.dreier@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Arentschool.

Arentschool. 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Arentschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Arentschool 14HY Mevr. E. van der Hout Jaffahof 75, 3061 KZ Rotterdam Telefoon 010-4520766 E-mail directie@arentschool.nl

Nadere informatie

Functie van het ondersteuningsprofiel

Functie van het ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van de Basisschool Zandhope te 't Zand, onderdeel van Stichting Surplus. Scholengroep Anna Paulowna 1. Functie van het ondersteuningsprofiel In het ondersteuningsprofiel beschrijft

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van GBS de Lichtlijn te Den Helder, onderdeel van GPO-WN.

Ondersteuningsprofiel van GBS de Lichtlijn te Den Helder, onderdeel van GPO-WN. Ondersteuningsprofiel van GBS de Lichtlijn te Den Helder, onderdeel van GPO-WN. Scholengroep Den Helder Noord 1. Functie van het ondersteuningsprofiel In het ondersteuningsprofiel beschrijft de school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Beleid Basisondersteuning ASKO

Beleid Basisondersteuning ASKO Beleid Basisondersteuning ASKO Inhoud blz. 1. Inleiding 2 2. Basisondersteuning volgens het ministerie OCW 3 3. Basisondersteuning volgens de Inspectie 4 4. Basisondersteuning volgens KBA 5 5. Meerjarenbeleid

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Stephanusschool Algemene gegevens School Stephanusschool BRIN 05JC Directeur Mw. A. van Gogh Adres Asserweg 360, 3052AJ, Rotterdam Telefoon 0104184727 E-mail

Nadere informatie

Koningin Wilhelminaschool

Koningin Wilhelminaschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Telefoon 010-2130296 E-mail Bestuur Basisondersteuning Koningin Wilhelminaschool 15 FO

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van de St. Aloysiusschool Schagen, onderdeel van de Stichting Sarkon

Ondersteuningsprofiel van de St. Aloysiusschool Schagen, onderdeel van de Stichting Sarkon Ondersteuningsprofiel van de St. Aloysiusschool Schagen, onderdeel van de Stichting Sarkon Scholengroep Schagen. Functie van het ondersteuningsprofiel In het ondersteuningsprofiel beschrijft de school

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

Pcbs Willem van Oranje

Pcbs Willem van Oranje 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Willem van Oranje Algemene gegevens School Pcbs Willem van Oranje BRIN 16YU00 Directeur Sandra de Vette Adres Hendrick Croesinckstraat 36 Telefoon 010-4195289

Nadere informatie

Definitieve versie mei 2016

Definitieve versie mei 2016 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Waalse School Algemene gegevens School Waalse School BRIN 14 CL Directeur Mevr. P. van der Meer Adres Goudseweg 25 Telefoon 010-4130405 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van de OBS De Snip te Nieuwe Niedorp, onderdeel van Surplus. Scholengroep Samenwerkingsverband scholengroep Niedorp

Ondersteuningsprofiel van de OBS De Snip te Nieuwe Niedorp, onderdeel van Surplus. Scholengroep Samenwerkingsverband scholengroep Niedorp Ondersteuningsprofiel van de OBS De Snip te Nieuwe Niedorp, onderdeel van Surplus. Scholengroep Samenwerkingsverband scholengroep Niedorp 1. Functie van het ondersteuningsprofiel In het ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Contact gegevens: Binnenkruierstraat EC Almere

Schoolondersteuningsprofiel Contact gegevens: Binnenkruierstraat EC Almere Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 School: PCB Het Kompas Contact gegevens: Binnenkruierstraat 5 1333 EC Almere 036-5321065 dir.kompas@prisma-almere.nl Directie en IB: Jenneke Kester Erna Siegers Inleiding

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

De basisondersteuning wordt gekenmerkt door preventieve en licht curatieve interventies die

De basisondersteuning wordt gekenmerkt door preventieve en licht curatieve interventies die 1 1. Inleiding In het navolgende document wordt de basisondersteuning voor de scholen binnen het SWV 25-06 beschreven. De beschrijving is voorbereid door Erica Jordans, Ward Habets, Jacolien Spijkerboer,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Functie van het ondersteuningsprofiel

Functie van het ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van Basisschool Durperhonk te De Cocksdorp, onderdeel van stichting Schooltij. Scholengroep Texel 1. Functie van het ondersteuningsprofiel In het ondersteuningsprofiel beschrijft

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

De van Oldenbarneveltschool

De van Oldenbarneveltschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De van Oldenbarneveltschool Algemene gegevens School De van Oldenbarneveltschool BRIN 08CL Directeur Anita van der Kooi Adres Jagthuisstraat 14, 3022 PR Rotterdam

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van de Triangel te Wieringerwerf, onderdeel van Stichting Surplus.

Ondersteuningsprofiel van de Triangel te Wieringerwerf, onderdeel van Stichting Surplus. Ondersteuningsprofiel van de Triangel te Wieringerwerf, onderdeel van Stichting Surplus. Scholengroep Wieringermeer 1. Functie van het ondersteuningsprofiel In het ondersteuningsprofiel beschrijft de school

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Fusieschool Heemskerkschool/ Groen van Prinstererschool Algemene gegevens School Fusieschool Heemskerkschool/ Groen van Prinstererschool BRIN 13YZ01 Directeur

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel KBS de Bavokring Algemene gegevens School KBS de Bavokring BRIN 17TU Directeur Aziz El Amiri Adres Willem Ruyslaan 17 Telefoon 010-4116881 E-mail Bavokring.dir@rvko.nl

Nadere informatie

OBS Giessen-Oudekerk

OBS Giessen-Oudekerk School-ondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 EC-Rotonde Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 1 Inhoud. Versie 2015-2016 1. Inleiding. 3 2. Schoolgegevens. 3 3. Visie

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2)

Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2) Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2) Deze vragenlijst is bedoeld om de informatie die nodig is voor het ondersteuningsprofiel te verzamelen. 12-12-212 Vragenlijst ten behoeve

Nadere informatie

Functie van het ondersteuningsprofiel

Functie van het ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van Basisschool Durperhonk te De Cocksdorp, onderdeel van stichting Schooltij. Scholengroep Texel 1. Functie van het ondersteuningsprofiel In het ondersteuningsprofiel beschrijft

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel De Hervormde School Regio Midden Versie 28 augustus 2015 1 Ondersteuningsprofiel 1. INLEIDIN. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden

Nadere informatie

Basisschool de Pionier

Basisschool de Pionier 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Pionier Algemene gegevens School Basisschool de Pionier BRIN 17RL Directeur J. de Leeuw Adres Adenstraat 21, 3067MN, Rotterdam Telefoon 0104550111

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van de Koningin Julianaschool te Den Helder, onderdeel van stichting Kopwerk. Scholengroep Den Helder Noord

Ondersteuningsprofiel van de Koningin Julianaschool te Den Helder, onderdeel van stichting Kopwerk. Scholengroep Den Helder Noord Ondersteuningsprofiel van de Koningin Julianaschool te Den Helder, onderdeel van stichting Kopwerk. Scholengroep Den Helder Noord 1. Functie van het ondersteuningsprofiel In het School Ondersteunings Profiel

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van de OBS De Peppel te Middenmeer, onderdeel van Stichting Surplus.

Ondersteuningsprofiel van de OBS De Peppel te Middenmeer, onderdeel van Stichting Surplus. Ondersteuningsprofiel van de OBS De Peppel te Middenmeer, onderdeel van Stichting Surplus. Scholengroep Wieringermeer 1.Functie van het ondersteuningsprofiel In dit ondersteuningsprofiel beschrijft de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Vreewijkschool BRIN 14FC Directeur W.M. Hoogerboord Adres Groenezoom 156 Telefoon 010 4190630 E-mail directie@vreewijkschool.nl

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. UITLEG VAN DE BEGRIPPEN 3. ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS (uitstroomgegevens!!) 4. BASISONDERSTEUNING BASISKWALITEIT

1. INLEIDING 2. UITLEG VAN DE BEGRIPPEN 3. ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS (uitstroomgegevens!!) 4. BASISONDERSTEUNING BASISKWALITEIT 1. INLEIDING 2. UITLEG VAN DE BEGRIPPEN 3. ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS (uitstroomgegevens!!) 4. BASISONDERSTEUNING BASISKWALITEIT PREVENTIE EN LICHTE CURATIEVE ONDERSTEUNING ONDERWIJSONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Mytylschool de Brug BRIN 20RX Directeur J. Kraaijenbrink Adres Ringdijk 84, 3054 KV Rotterdam Telefoon 010-2111774 E-mail

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van de H.Henricusschool te Hippolytushoef, onderdeel van Stichting Sarkon. Scholengroep Wieringermeer

Ondersteuningsprofiel van de H.Henricusschool te Hippolytushoef, onderdeel van Stichting Sarkon. Scholengroep Wieringermeer Ondersteuningsprofiel van de H.Henricusschool te Hippolytushoef, onderdeel van Stichting Sarkon. Scholengroep Wieringermeer 1. Functie van het ondersteuningsprofiel In het ondersteuningsprofiel beschrijft

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO C. Leeflang Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres SBO C. Leeflang ( SBO3BOOR) 20RE D.Faber SBO Cornelis Leeflang - Willem Hedaweg 3, 3043 AZ Rotterdam;

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel St. Jozefbasisschool. Ondersteuningsprofiel. St.Jozefbasisschool Kemphaanweg 1 1756BB t Zand 0224-591439

Ondersteuningsprofiel St. Jozefbasisschool. Ondersteuningsprofiel. St.Jozefbasisschool Kemphaanweg 1 1756BB t Zand 0224-591439 Ondersteuningsprofiel St. Jozefbasisschool Ondersteuningsprofiel St.Jozefbasisschool Kemphaanweg 1 1756BB t Zand 224-591439 Inhoud 1. Functie van het ondersteuningsprofiel... 2 2. Gegevens van de St. Jozefbasisschool...

Nadere informatie

Van Asch van Wijck school

Van Asch van Wijck school 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Van Asch van Wijck school Algemene gegevens School Van Asch van Wijck school BRIN 15FO Directeur Dhr. A. Hartman Adres Gaffelstraat 63B, 3014 RC Rotterdam Telefoon

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Het ondersteuningsprofiel is opgebouwd uit vier elementen: basisondersteuning extra ondersteuning grenzen van ondersteuning ambities aangaande ondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Talmaschool Algemene gegevens School Talmaschool BRIN 05 SR Directeur Mevr. M. Degeling Adres Vaandrigstraat 15, 3034PX Rotterdam Telefoon 010 413 6676 E-mail

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel van onze school. Deze beschrijving van het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School ICBO De Wissel BRIN 24PB Directeur Addy Poutsma Adres Spoorweghaven 174 Telefoon 010 484 1493 E-mail directie@basisschooldewissel.nl

Nadere informatie