Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding"

Transcriptie

1 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon Bestuur Stichting Consent Rotterdam Basisondersteuning Basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, preventieve en licht curatieve interventies, onderwijs ondersteuningsstructuur en planmatig werken. In het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam is afgesproken dat alle scholen per 1 augustus 2016 voldoen aan het vereiste niveau van basisondersteuning zoals omschreven in het ondersteuningsplan. De Onderwijsinspectie heeft de school als zeer zwak beoordeeld (zie inspectieverslag ) Het jaar 2014 was een enerverend jaar voor de school. Enerzijds kwam de onderwijsinspectie met een negatieve beoordeling na een schoolbezoek in maart en anderzijds is een versnelde slag in schoolontwikkeling waarneembaar met een mooie oogst aan resultaten. Zo lag 80% van alle gemaakte citotoetsen in juni 2014 vanaf groep 3 boven het inspectieniveau en we verwachten in juni 2015 opnieuw 80% te realiseren. We focussen steeds beter op kwaliteitszorg. We borgen dan ook op meerdere fronten (zoals het her-toetsen van de CITO toetsen, klassenmanagement, resultaten en gedrag bespreken met leerlingen, extra hulp binnen en buiten de groep is nu in ontwikkeling) de kwaliteit die we leveren. Ook de aandachtspunten van de inspectie zijn meegenomen in ons verbetertraject. Met dit traject beogen we in juni 2015 af te zijn van het predicaat zeer zwak. De Verbinding is als een nieuwe school nog volop in ontwikkeling en daarom focussen we er tot het schooljaar 2017/2018 op, om onze basiszorg op een niveau van voldoende naar minimaal goed te brengen. Gelet op de versterking van ons team met een gedragsspecialist is de verwachting dat we vanaf schooljaar 2017/2018 via PPO Rotterdam tot uitwisseling van specifieke expertise kunnen komen.

2 Bijzonderheden met betrekking tot preventieve en licht curatieve interventies 2 Interventie In orde? (inclusief ambitie) Vroegtijdig signaleren van leer-, opgroei- en opvoedproblemen Gedragsspecialist aanwezig m.i.v. 14 april 2015 Orthopedagoog aanwezig m.i.v. 1 maart Nauwe samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) De zorg voor een veilig schoolklimaat Een aanbod voor leerlingen met dyslexie Een aanbod voor leerlingen met dyscalculie Een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie De school stelt voor leerlingen met een zeer specifieke ondersteuningsbehoefte een ontwikkelingsperspectief (OPP) op Toegankelijk schoolgebouw met aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen Aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen Protocol voor medische handelingen De Verbinding heeft de ambitie de school te zijn als het gaat om sociaal emotionele ontwikkeling (zie onze visie). Er is een doorgaande lijn voor het ontwikkelen van zelfkennis, zelfregie en zelfreflectie. Er wordt nauw samengewerkt met : - vakleerkrachten (voor o.a. Wonderspel en Geweldloze Communicatie); - een kinder- en gezinscoach; - een orthopedagoog (vanaf 1 maart 2014); - een ambulante gedragsspecialist (vanaf 14 april 2015). De communicatie met ouders is laagdrempelig. De orthopedagoog verzorgt jaarlijks een thema-avond voor ouders over Opvoeden met deugden die kinderen laten zien. Actief in ontwikkeling, zie ontwikkeling protocol. Actief in ontwikkeling. Professionaliseringsaanvraag (scholing) loopt zie netwerkbijeenkomst Ofschoon ons aanbod afgestemd is op leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie betekent dit niet dat we leerlingen in alle opzichten tegemoet kunnen komen in hun onderwijsbehoeften. We hebben dan ook goede contacten met PPO om waar noodzakelijk oplossingsgericht met ons mee te denken. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naast de reguliere arrangementen, wordt een OPP opgesteld. Hier is echter nog onvoldoende ervaring mee opgedaan. Ons schoolgebouw is nog niet rolstoel-toegankelijk. De aanwezigheid van aangepaste werk- en instructieruimtes is een knelpunt. Zie punt 2: De zorg voor een veilig schoolklimaat. Protocol voor medische handelingen hebben we niet nodig. We laten het verrichten van het medisch handelen over aan de daartoe bevoegde deskundigen. Ouders geven hun kind zelf de in te nemen medicijnen. Zie aangegeven grenzen.

3 3 Deskundigheid Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van : Leren en ontwikkeling Sociaal en emotioneel gedrag Deskundigheid op het gebied van opvoeding, orthopedagoog, gedrag, coachinggesprekken en RT-werk. Het Multi Disciplinair Overleg (MDO) bestaat uit : de IB-er, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de SMW-er en PPO Rotterdam. Op afroep zijn andere deskundigen en ouders erbij te betrekken. Vakleerkrachten (voor o.a. Wonderspel en Geweldloze Communicatie); - een kinder- en gezinscoach; - een orthopedagoog; - een ambulante gedragsspecialist - Vakleerkracht voor bewegingsonderwijs, daarnaast bieden de leerkrachten lessen aan voor muziek - Een ambulante gedragsspecialist - Orthopedagoog op taak en werkhouding - Een kinder- en gezinscoach, SMW-er - Wijksamenwerkingsverband - Bureau Jeugdzorg, Centrum Jeugd en Gezin, GGZ - Buurtregisseur, de wijkpolitie Vanaf schooljaar 2017/2018 kan onze gedragsspecialist ook worden ingezet voor andere scholen. De orthopedagoog kan de deugden/kwaliteiten (die ieder mens in zich heeft) op andere scholen uitdragen. Voorzieningen en materialen Wij werken met algemene concepten ; verder met de volgende bijzondere aanpakken, materialen, programma s, methodieken, protocollen, etc. : Deugdenkaarten diamantjes bij de leerlingen/ kwaliteiten benoemen om in hun kracht te komen SOVA-training voor specifieke groepen is in ontwikkeling Coöperatieve werkvormen is in ontwikkeling Concept dyslexieprotocol en concept dyscalculie-protocol Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw Mogelijkheden/bijzonderheden Ons schoolgebouw is nog niet rolstoeltoegankelijk. De aanwezigheid van aangepaste werk- en instructieruimtes is een knelpunt. We zitten op een etage en hebben geen lift. Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders Partner (o.a. SBO en SO / ouders) De samenwerking met PPO loopt naar wens. (wijksamenwerkingsverband) De samenwerking met de ouders loopt naar wens en is nog steeds in ontwikkeling. Wij streven ernaar om meer ouderbijeenkomsten te gaan organiseren en willen in de toekomst de kennis van ouders op sommige gebieden (de kwaliteiten van ouders) ook in de klas gaan inzetten. Hiervoor willen we in de komende jaren ook aparte vader- en moederdagen gaan organiseren.

4 Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs. Wat kunnen we (nog) niet? 4 Leren en ontwikkeling Sociaal en emotioneel gedrag Wij kunnen nog geen onderwijs bieden aan leerlingen met een visuele en/of communicatieve beperking. Wanneer de veiligheid van andere kinderen/teamleden in het geding is of dreigt te raken. Leerlingen met zeer ernstige (externaliserende) gedragsproblematiek. Wanneer specifieke medische ingrepen vereist zijn. Wanneer er sprake is van ernstig externaliserend gedrag, zodoende dat dit structureel ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs voor anderen. De school heeft verschillende keren (voor de start en laatst in december 2014) te maken gehad met negatieve berichtgeving in de media. Dit veroorzaakt ruis bij een deel van de ouders en beïnvloedt de relatie met de school. Ouders die wel focussen op de ontwikkeling van hun kind laten zich niet meeslepen. Vanuit de media krijgen ouders een verkeerd beeld van de school. Dit zorgt voor onrust binnen de thuissituatie en gaat ten koste van de ontwikkeling van de kinderen. Ambities en (na-)scholingswensen Om vanuit de uitgangspunten van Passend onderwijs zoveel mogelijk kinderen te kunnen begeleiden, hebben we als school( -team) de volgende ambities : Leren en ontwikkeling Sociaal en emotioneel gedrag Groepsplannen- en overzichten, vanuit de cyclus van HGW, zijn geïmplementeerd. Verdere verdieping hiervan met daarnaast HP en individuele leerlijnen. Ondersteuning m.b.t. OPP en individuele leerlijnen zijn ook de ambities die wij komende periode willen uitvoeren. Nu hebben we ook concept-protocollen voor dyscalculie en dyslexie. De vaardigheid bij leerkrachten met het directe instructiemodel en het differentiëren neemt toe ; dit wordt nog verder uitgewerkt en geïmplementeerd. De doorgaande lijn van het taalaanbod vanaf de kleutergroep begint vorm te krijgen bij woordenschatontwikkeling, mondeling taalgebruik en technisch en begrijpend lezen en wordt in de komende jaren doorgezet in de volgende leerjaren. De borging blijft onze aandacht houden. De Verbinding ziet de sociaal emotionele ontwikkeling als de basisvoorwaarde voor de cognitieve ontwikkeling. Wij willen ons onderwijs versterken met een collegiale cursus/uitleg en uitbreiding voor onze SOVA-methode om de leerkrachten nog competenter te maken. Onze deugden/kwaliteiten sluit hier ook op aan. Zie Grenzen en gebouw. We benadrukken bij kinderen het belang van zelfdiscipline en zelfregie voor hun intrinsieke motivatie en zelfredzaam. Zij ontwikkelen een stevige basis voor het leven door hun inzicht in zelfkennis en zelfreflectie. Onze ambitie is het blijven benadrukken van de kwaliteiten die ieder kind in zich heeft en de zelfregie van het leren van de leerling te stimuleren en te vergroten. Een groot deel van de ouders staan achter school en voelen zich gesterkt door de samenwerking met school, terwijl er duidelijk ook ouders die zijn gaan twijfelen. Onze ambitie is een beter beeld van school aan ouders te laten zien.

5 5 Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende nascholingswensen : Tijdens de PPO-netwerkbijeenkomst van 21 april 2015 heeft de Verbinding nadrukkelijk kenbaar gemaakt mee te zullen doen met de bijscholing over dyscalculie (die PPO zal organiseren). Ook na het schooljaar 2014/2015 zullen we nog steeds extra aandacht besteden aan de woordenschatontwikkeling en het leesbegrip bij onze leerlingen en hen vertrouwd maken met strategieën voor de uitbreiding van hun woordenschat en begrijpend lezen. In schooljaar 2015/2016 bereiden we het gepersonaliseerd leren voor vanuit zelfkennis en zelfregie voor en door leerlingen: hun eigenaarschap van hun eigen ontwikkeling.

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLEIN STATIONNETJE BASISSCHOOL ERASMUS, LOC. STATIONSSTR. Locatie(s) :Peuterspeelzaal

Nadere informatie