Jaarverslag Alg. Chr. Basisschool De Regenboog - De Bilt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Alg. Chr. Basisschool De Regenboog - De Bilt"

Transcriptie

1 Jaarverslag Alg. Chr. Basisschool De Regenboog

2 september 2014 Inleiding 1. Het personeel 1.1 Schoolteam 1.2 Deskundigheidsbevordering 1.3 Deelname aan externe werkgroepen, commissies en samenwerking 2. De school 2.1 Leerlingvolgsysteem 2.2 Opbrengsten 2.3 Onderwijsleermiddelen 2.4 De Vreedzame School zorgroute; HGW & OGW 2.6 ICT 2.7 Partnerschap Marnixacademie 2.8 Passend onderwijs 2.9 Visie en missie 2.10 Fairtrade 2.11 Abong Mbang 2.12 Werkgroep natuurlessen 2.13 Werkgroep technieklessen met techniektorens 2.14 Werkgroep verkeer 2.15 Creamiddag in ateliers 2.16 Podiumbeurten 2.17 Sportactiviteiten 2.18 Uitstapjes, excursies en schoolreizen 2.19 Feesten en vieringen 2.20 Kinderboekenweek 2.21 Sinterklaas 2.22 Juffen- en meestersdag 2.23 Dag van het respect & project levensbeschouwing 2.24 Eindfeest 2.25 Kamp en afscheid groep Opa-en-oma-ochtend 3. De ouders 3.1 Medezeggenschapsraad (MR) 3.2 Activiteitencommissie (AC) 3.3 Communicatie met ouders 3.4 Andere Schooltijden 4. Voor-tussen-naschoolse opvang 4.1 Voorschoolse opvang 4.2 Tussenschoolse opvang 4.3 Naschoolse opvang Slotwoord

3 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Algemeen Christelijke Basisschool De Regenboog. Het verslag maakt deel uit van de beleidscyclus van de school en beschrijft en evalueert de schoolontwikkeling op verschillende gebieden. Het doel van het verslag is tweeledig: het informeert geïnteresseerden in de ruimste zin van het woord over het voorbije schooljaar en wij verantwoorden in hoeverre de geformuleerde doelstellingen voor schooljaar zijn gerealiseerd. Dit jaarverslag vormt samen met de functionele evaluatie, de laatste kolom van het format van het jaarplan, de afsluiting van de beleidscyclus Mensen doen ertoe, resultaten tellen! Het jaarverslag bevat zowel harde gegevens (zoals data en opbrengsten) als zachtere informatie, zoals de manier waarop wij zaken hebben beleefd en gevoeld. Wij hopen dit in een goede balans weer te geven, waardoor er een goed leesbaar jaarverslag is ontstaan. Het zoeken naar een goede balans tussen de menselijke en de zakelijke kant hebben wij weergegeven in ons jaarmotto: Mensen doen ertoe, resultaten tellen. Onderwijs is mensenwerk. In onze visie omschrijven wij dat wij geloven dat een school een plek moet zijn, waar je veilig bent en waar je je goed voelt. Het moet een plek zijn, waar je gezien en gewaardeerd wordt voor wie je bent. Een plek waar de dieperliggende zaken van het leven aandacht krijgen en waar iedereen zijn/haar talenten benut. De keuze van onze 7 competenties zijn een uiting van deze overtuiging (daarover later meer). Tegelijkertijd is een school niet alleen de plek waar het leuk en fijn moet zijn. De school heeft een duidelijke opdracht om kinderen de kans te bieden zich goed te ontwikkelen. Om dit goed te kunnen doen, wordt planmatig gewerkt, worden doelen gesteld en wordt er geëvalueerd en gemeten. Men zou hier een spanningsveld kunnen ervaren. Met ons jaarmotto geven wij aan dat wij geloven dat beide kanten prima in evenwicht kunnen zijn. Wij streven ernaar een heel sociale, menselijke organisatie te zijn die tegelijkertijd heel professioneel en opbrengstgericht is. Mensen doen ertoe en resultaten tellen! Namens het team, Karin Brascamp & Douwe Bilder (directie De Regenboog)

4 1. Personeel 1.1 Schoolteam Het schooljaar is het laatste schooljaar waarin De Regenboog met een complete groep groeit. En dus was er voor de laatste keer uitbreiding van het schoolteam nodig. Anique Diepeveen maakte de overstap van de Julianaschool naar De Regenboog. Hiermee werd gevoelsmatig een mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van De Regenboog. De school compleet en het team compleet! De teamsamenstelling van het schooljaar : Sabine Kors Groep 1-2 Blauw Veronique van de Bildt Groep 1-2 Oranje Els Firet Groep Rood Yvonne van Ingen Groep Oranje & Blauw Els van Atten Groep 3 Madelief van Nimwegen Groep 4 Lisette van Rossum Groep 4 Gerbert Gerritsen Groep 5 Frank de Bruin Groep 6 Anique Diepeveen Groep 7 Cecile Eurlings Groep 8 Rita Hoenderboom Intern begeleider en groep 6 Douwe Bilder Directie en groep 8 Karin Brascamp Directie Hassan El Harrachi Conciërge Michaël de Gier Administratief medewerker Naast de vaste personeelsleden, zoals hierboven genoemd, was ook Peronne Dijkema dit jaar weer twee dagdelen op vrijwillige basis op school om onderwijsondersteunende taken voor haar rekening te nemen. Tot slot werd het team dit jaar aangevuld met 3 stagiaires van de Marnixacademie. 1.2 Deskundigheidsbevordering Het afgelopen jaar zijn wij op verschillende momenten, met het team of individueel met nascholing en deskundigheidsbevordering bezig geweest. Hieronder de opsomming van deskundigheidsbevordering en nascholing van het afgelopen schooljaar (o.a. studiedagen): Nascholing in teamverband Studiedag/werkbezoek Dok 12 (Amersfoort, 25 september 2013) Studiedag Diverse onderwerpen uit het schoolplan (De Bilt, 15 februari 2014) Teamtraining Reflecteren (De Bilt, 15 oktober 2013) Teamtraining Moet je doen! muzikale vorming (De Bilt, 27 mei 2014) Studiedag Diverse onderwerpen uit het schoolplan (De Bilt, 26 juni 2014) Individuele nascholing Rita Hoenderboom Zorgcongres Met zorg ondernemen (OinO, Apeldoorn Orpheus, 7 november 2013) Cursus In vertrouwde handen (Deltaplein, diverse bijeenkomsten) Masterclasses School aan Zet (25 september 2013, Utrecht) Eerste themadag School aan Zet (12 september 2013, Zwolle) Tweede themadag School aan Zet (24

5 Sabine Kors april 2014, Amsterdam) Herhalingscursus VIB (Deltaplein, diverse bijeenkomsten) Studiedag VIM (5 oktober 2013, Utrecht) Bijeenkomsten netwerk IB (Deltaplein, De Bilt) BOVO informatieavond (28 november 2013, Herman Jordan, Zeist) Studiemiddag OGW en HGW (Marnixacademie, 24 januari 2014) Gitaarcursus Deltaplein (meerdere bijeenkomsten) Bijeenkomsten netwerk 1-2 (Deltaplein, De Bilt). Masterclasses School aan Zet (25 september 2014, Utrecht) Eerste themadag School aan Zet (12 september 2013, Zwolle) Tweede themadag School aan Zet (24 april 2014, Amsterdam) Cecile Eurlings Bijeenkomsten netwerk groep 8 (Deltaplein, De Bilt). Masterclasses School aan Zet (25 september 2014, Utrecht) Frank de Bruin Veronique van de Bildt BOVO informatieavond (28 november 2013, Herman Jordan, Zeist) Verdiepingscursus ActaNET (ActaCom, diverse data, Utrecht) Bijeenkomsten netwerk ICT (Deltaplein, De Bilt). Bijeenkomsten netwerk verkeer (Deltaplein, De Bilt). Bijeenkomsten netwerk 1-2 (Deltaplein, De Bilt). Scholen in Talenten: verdiepingsprogramma kunst- en cultuureducatie - expressie (diverse bijeenkomsten, Kunst Centraal, Bunnik) Karin Brascamp Douwe Bilder Leergang Coachend leiderschap (School voor coaching ) Studiemiddag OGW en HGW (Marnixacademie, 24 januari 2014, Utrecht) Bijeenkomsten netwerk groep 3 (Deltaplein, De Bilt). Eerste themadag School aan Zet (12 september 2013, Zwolle) Masterclasses School aan Zet (25 september 2014, Utrecht) Zorgcongres Met zorg ondernemen (OinO, Apeldoorn Orpheus, 7 november 2013) Studiedag ICO (Marnixacademie, 26 maart 2014, Utrecht)

6 Madelief van Nimwegen Els Firet Masterclasses School aan Zet (25 september 2014, Utrecht) Bijeenkomsten netwerk ICO (Deltaplein, De Bilt). Bijeenkomsten netwerk ICT (Deltaplein, De Bilt) Eerste themadag School aan Zet (12 september 2013, Zwolle) Tweede themadag School aan Zet (24 april 2014, Amsterdam) BOVO informatieavond (28 november 2013, Herman Jordan, Zeist) Bijeenkomsten netwerk Veiligheid (Deltaplein, De Bilt). Bijeenkomsten netwerk 1-2 (Deltaplein, De Bilt). Bijeenkomsten netwerk cultuur (Deltaplein, De Bilt). Scholen in Talenten: verdiepingsprogramma kunst- en cultuureducatie - muziek (diverse bijeenkomsten, Kunst Centraal, Bunnik) Els van Atten Gerbert Gerritsen Lisette van Rossum Zorgcongres Met zorg ondernemen (OinO, Apeldoorn Orpheus, 7 november 2013) Studiemiddag OGW en HGW (Marnixacademie, 24 januari 2014, Utrecht) Bijeenkomsten netwerk groep 3 (Deltaplein, De Bilt). Scholen in Talenten: verdiepingsprogramma kunst- en cultuureducatie - literatuur (diverse bijeenkomsten, Kunst Centraal, Bunnik) Bijeenkomsten netwerk Veiligheid (Deltaplein, De Bilt). Cursus In vertrouwde handen (Deltaplein, diverse bijeenkomsten) Scholen in Talenten: verdiepingsprogramma kunst- en cultuureducatie - erfgoed (diverse bijeenkomsten, Kunst Centraal, Bunnik) Studiemiddag OGW en HGW (Marnixacademie, 24 januari 2014) 1.3 Deelname aan externe werkgroepen, commissies en samenwerking Omdat wij als school verantwoordelijkheid voelen voor het onderwijs in de meest brede zin van het woord en omdat wij open staan voor kennis en inzichten van buiten de school, hebben wij het afgelopen jaar deelgenomen aan verschillende externe werkgroepen en commissies. Hierbij gaat het om:

7 Centraal Directeurenberaad (gemeentelijk) Deltaberaad (Stichting Delta) CNV werkgroep Andere tijden Deltaplein netwerk IB Deltaplein netwerk ICT Klankbordgroep omgeving Buys Ballot Deltaplein netwerk groep 8 Deltaplein netwerk groep 3 Deltaplein netwerk groep 1-2 Deltaplein netwerk cultuur Gebruikersgroep Nieuwbouw IKC De Regenboog IB-Netwerk (Samenwerkingsverband WSNS) Deltaplein netwerk Veiligheid Netwerk ICC Kunst Centraal Deltaplein Verkeer Deltaplein Veiligheid Douwe Bilder Karin Brascamp Douwe Bilder Karin Brascamp Douwe Bilder Rita Hoenderboom Douwe Bilder Douwe Bilder Frank de Bruin Douwe Bilder Karin Brascamp Cecile Eurlings Douwe Bilder Els van Atten Karin Brascamp Sabine kors Veronique vd Bildt Els Firet Els Firet Douwe Bilder Karin Brascamp Rita Hoenderboom Madelief van Nimwegen Els Firet Frank de Bruin Gerbert Gerritsen Rita Hoenderboom

8 2.1 Leerlingvolgsystemen 2. De school OVM Memelink Sinds enkele jaren maken wij gebruik van het door de heer Memelink ontwikkelde leerlingvolgmodel voor jonge kinderen (OVM Memelink). Hierbij hoort het webbased computerprogramma OVM-web. Het ontwikkelvolgmodel wordt gebruikt om kleuters te volgen om vervolgens onderwijs op maat te kunnen bieden. Het model bevat de gebieden: Basisontwikkeling Speelwerkgedrag Motorische ontwikkeling Zintuiglijke ontwikkeling Spraak-taalontwikkeling Wereldoriëntatie Beginnende geletterdheid Beginnende gecijferdheid CITO-LOVS Naast het ontwikkelmodel Memelink hebben wij het afgelopen jaar voor alle groepen het leerlingvolgsysteem van Cito (LOVS) gebruikt. Per jaar krijgen de groepen per onderdeel enkele keren een toets te maken. Deze toetsen zijn methodeonafhankelijk en landelijk genormeerd. De resultaten van deze toetsen worden door de groepsleerkracht en de intern begeleider in het systeem ParnasSys ingevoerd en geanalyseerd. De resultaten van de toetsen worden weergegeven in tabellen en grafieken die ook terugkomen op de rapporten van de leerlingen. Dit jaar hebben wij wederom het complete overzicht van toetsen weergegeven in de uitgebreide toets- en zorgkalender Het afgelopen jaar stonden de volgende Citotoetsen op het programma. Taal voor kleuters Rekenen voor kleuters Leestempo Spelling Woordenschat Begrijpend lezen Leestechniek DMT/AVI Rekenen-Wiskunde Studievaardigheden Nieuw zijn de toetsen Woordenschat en Studievaardigheden. Deze zijn ingevoerd n.a.v. een gemeenschappelijke keuze binnen de Stichting Delta om de Cito Entreetoets af te schaffen, of - zoals in ons geval - niet in te voeren. Ook nieuw voor De Regenboog was de afname van de Cito Eindtoets. In de volgende paragraaf kunt u de opbrengsten van de toetsen vinden. ParnasSys Dit schooljaar zijn wij stichtingbreed verder gegaan met de invoering van ParnasSys. Het programma bevat zowel de leerlingadministratie als het leerlingvolgsysteem van de school. Bij de start van het schooljaar was het administratiedeel en de absentieregistratie al volledig ingevoerd. Het leerlingvolgsysteem met methodeonafhankelijke toetsen en de methode-afhankelijke toetsen was ook al ondergebracht in ParnasSys. Dit jaar hebben wij de mailmodule geïmplementeerd. Het verzenden van mail (o.a. nieuwsbrief) via ParnasSys werkt technisch prima. Aandachtspunt is wel dat wij ervoor moeten blijven zorgen dat alle mailadressen van ouders correct in het systeem staan. Het komende jaar zullen wij er bij ouders op blijven aandringen dat zij de correcte gegevens aanleveren. Uiteindelijk willen wij ernaartoe dat ouders zelf hun gegevens kunnen beheren. Het ouderportaal van ParnasSys lijkt hiervoor (maar ook voor andere zaken) een goed middel. Dit jaar hebben wij voor het eerst via ParnasSys de tweejaarlijkse tevredenheidspeiling onder leerkrachten, ouders en leerlingen uitgezet. Technisch waren er wat

9 opstartproblemen, maar de eerste ervaringen met het uitzetten van dergelijke peilingen zijn goed. Naast de tevredenheidspeilingen hebben wij ParnasSys gebruikt voor het uitzetten van een zelfevaluatie onder leerkrachten. Ook dit is goed verlopen. De uitkomsten van de tevredenheidspeilingen zijn besproken binnen het directeurenoverleg van de stichting Delta, in het staf- en teamoverleg en binnen de medezeggenschapsraad en de activiteitencommissie. De uitkomsten worden meegenomen bij het opstellen van het schooljaarplan en het schoolplan De kwaliteitsmodule Integraal wordt door de genoemde stappen steeds meer gevuld en zal steeds meer een centrale plek innemen binnen de kwaliteitszorg van de school. In het schooljaar zal de nieuwe gesprekkencyclus voor personeel binnen de Stichting Delta van start gaan. Ons streven is om ook dit onderwerp zoveel mogelijk in het systeem ParnasSys/integraal onder te brengen. Omdat wij op De Regenboog de afgelopen tijd uitvoerig hebben gewerkt aan het opzetten van een eigen systeem (eigen formats) rondom handelingsgericht werken met groepsplannen (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW), kozen wij er tot nu toe nog niet voor om deze onderdelen in ParnasSys onder te brengen. Na onderzoek hebben wij besloten om deze stap voor langere tijd uit te stellen. Er zijn te veel nadelen verbonden aan het maken van groepsplannen en groepsoverzichten in het systeem. De uitkomst van het onderzoek heeft ons wel doen besluiten om het komende schooljaar de volgende items in ParnasSys te gaan onderbrengen: - Het maken van het leerlingrapport - Het maken van aantekeningen (diverse korte aantekeningen) - Het maken van verslagen van oudergesprekken - Het opbouwen van een leerlingdossier Tot nu blijkt de keuze voor ParnasSys/Integraal een heel goede. Het programma is inmiddels voldoende gevuld om conclusies te verbinden aan de gegevens. Het geeft ons de tools in handen om allerlei zaken goed te volgen en met elkaar te verbinden. Dit past bij ons streven naar systeemdenken. 2.2 Opbrengsten en uitstroom Om onze opbrengsten te verantwoorden publiceren wij hieronder een overzicht van groepsgemiddelden van de Cito-toetsen (LOVS) die einde schooljaar zijn afgenomen. De getallen in het overzicht zijn niveauwaarden. Een niveauwaarde is een berekening van de plaats van een leerling binnen de Citoniveaus I t/m V. Elk Citoniveau is verdeeld in tien gelijke delen, waardoor er dus fijnmaziger naar het niveau van de leerling kan worden gekeken. Elk niveau loopt in tienden van 0-1. Er ontstaat zodoende een 50-puntsschaal. Een leerling met een niveauwaarde 3,8 bevindt zich bovenin het IIIgebied, een 1,1 duidt op een score onderin het I-gebied. In de tabel hieronder wordt ook gebruik gemaakt van kleuren. Deze hebben de volgende betekenis: blauw = goed, groen = voldoende, oranje = matig, rood = onvoldoende. Opbrengsten citotoetsen eind groep 3-8 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 AVI 2,8 3,2 4,0 3,9 3,7 3,0 Begrijpend lezen 3,3 4,2 4,2 4,2 4,2 3,6 Drie-minuten-toets 2,2 3,1 4,2 4,3 4,1 4,1 Rekenen-wiskunde 3,6 3,6 4,1 4,0 4,1 2,7

10 Spelling 3,7 4,1 4,0 4,1 4,1 1,6 Spelling werkwoorden 3,9 1,7 Studievaardigheden 4,5 4,5 2,9 2,8 Woordenschat 3,6 4,1 4,1 3,9 2,7 2,4 Toelichting: in dit schema ziet u de opbrengsten van citotoetsen die eind van het schooljaar (juni) zijn afgenomen. Dat geldt niet voor de toetsen van groep 8, die zijn medio groep 8 (januari) afgenomen. Ook de toetsen begrijpend lezen in groep 5, 6 en 7 en de AVI in groep 7, zijn alleen in januari afgenomen. Van die toetsen zijn de opbrengsten van de medio-toets vermeld. Opbrengsten eind groep 1-2 Groep 1 Groep 2 Rekenen voor kleuters 4,3 4,0 Taal voor kleuters 4,2 4,1 Uitstroom groep In schooljaar zaten er 21 leerlingen in groep 8. Hieronder kunt u lezen naar welke school voor voortgezet onderwijs (en welk niveau) zij zijn uitgestroomd. Instelling: Oranje Nassau School Bilthoven: 2 Openbaar VMBO en MAVO Zeist: 2 Groenhorst college locatie Maartensdijk: 4 Christelijk Lyceum Zeist: 4 Het Nieuwe Lyceum Bilthoven: 5 Montessori Lyceum Herman Jordan: 1 Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven: 2 Lyceum Elst: 1 Niveau VMBO BL: 1 VMBO KL: 3 VMBO TL: 5 VMBO GL: 1 VMBO TL/Havo: 2 Havo: 4 Havo/VWO: 4 VWO: 1 In het schooljaar hebben wij voor de eerste keer in het bestaan van de school bezoek gehad van de Inspectie voor Onderwijs. De inspecteur heeft tijdens haar bezoek analyses gemaakt van de opbrengsten en van diverse beleidsstukken. Ook heeft zij verschillende klassen bezocht en heeft zij gesprekken gevoerd met het team, de directie, de algemeen directeur (het bevoegd gezag) en de directie en IB-er. Aan het einde van de dag kon de inspecteur ons verblijden met het basisarrangement. Dit betekent dat de school voldoet aan de wettelijke eisen en normen. De aandachtspunten die de inspecteur de school heeft meegegeven, herkennen wij en nemen wij mee in de nieuwe kwaliteitscyclus die volgend jaar start met een nieuw schooljaarplan. Naast deze

11 aandachtspunten waren er veel complimenten voor alle betrokkenen. Extra trots waren wij op de scores die wij behaalden op het deelgebied kwaliteitszorg. Op dit gebied noemde de inspecteur ons een voorbeeld voor andere scholen. Het volledige inspectierapport kunt u terugvinden op de website van de Inspectie voor Onderwijs. 2.3 Onderwijsleermiddelen Om er zeker van te zijn dat ons leerstofaanbod kerndoeldekkend is en blijft, houden wij deze regelmatig tegen het licht tijdens allerlei soorten evaluaties. Een van de conclusies van de afgelopen jaren is, dat er op het gebied van wereldoriëntatie bij het onderdeel natuur aanvullende materialen nodig zijn. Wij hebben geen specifieke methode voor natuur, maar werken aan de kerndoelen verdeeld over de natuurlessen, de technieklessen met de techniektorens en losse activiteiten, zoals schooltelevisie en de moestuinen. Wij hebben gemeend dit pakket te moeten uitbreiden met het project Lentekriebels en de methode BiologiePLUS. De laatste zorgt ervoor dat er een duidelijkere, doorgaande lijn komt in de natuurlessen van de ouders van de natuurcommissie. Ook geeft de methode ons handvatten voor verdiepende vervolglessen bij ieder onderwerp. Op het gebied van rekenen zijn wij op zoek gegaan naar aanvullende materialen die methodeonafhankelijk kunnen worden ingezet. Ondanks dat het onze visie is om eerst maximaal de kansen van de methode te benutten (en onze methode Pluspunt redelijk compleet lijkt te zijn), bleek het toch nodig om extra materialen te hebben voor verrijking, verdieping of juist herhaling en inoefening. De keuze voor Rekentijger is in het verleden al eens gemaakt. Wij hebben Rekenvlinder en Rekenpanda (nieuw uitgekomen) toegevoegd aan ons assortiment. Hieronder het overzicht van de nieuw aangeschafte materialen, middelen en methodes: Methode Lentekriebels Moet je doen! (muziek) BiologiePLUS Rekentijger / Rekenpanda / Rekenvlinder Vakgebied Seksuele en relationele vorming Muzikale vorming Wereldoriëntatie natuur Aanvullende materialen rekenen Het totale onderwijsleerpakket zag er dit schooljaar als volgt uit: Methode Vakgebied Groepen Schatkist Beginnende geletterdheid, Groep 1-2 gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling De Klankkast Fonologische ontwikkeling Groep 1-2 Lentekriebels Seksuele en relationele vorming Groep 1-8 Moet je Doen! Muzikale vorming Groep 1-8 BiologiePLUS Wereldoriëntatie: natuur Groep 1-8 Rekendierer Aanvullende materialen Groep 3-8 Schrijfdans Motorische ontwikkeling Groep 1-2 Kind op Maandag Godsdienstige vorming Groep 1-8 Moet je Doen! Dramatische expressie Groep 1-8 Veilig de Wereld in Wereldoriëntatie en verkeer Groep 3 Veilig Leren Lezen Taal/Lezen Groep 3 Pluspunt (3 de versie) Rekenen Groep 3-8 Taalactief (3 de versie) Taal/spelling Groep 4-8 Estafette (nieuw) Technisch lezen Groep 4-8 Lezen in Beeld Voortgezet begrijpend en Groep 4-8 studerend lezen Nieuwsbegrip Voortgezet begrijpend lezen Groep 4-8 Op Expeditie Leerlijn presenteren (werkstukken Groep 5-8 en spreekbeurten) Take it Easy Engels Groep 1-8

12 Stap vooruit, Verkeer Groep 4-8 Op voeten en Fietsen, Jeugdverkeerskrant Pennenstreken (2 de Schrijven Groep 3-8 versie) Bij de Tijd (3 de versie), Geschiedenis Groep 5-8 Meander Aardrijkskunde Groep 5-8 De Ruiters Informatie Documentatiecentrum Groep 4-8 en Juniorinformatie Techniektorens Natuur & Techniek Groep 1-8 Lespakketten NME Natuur & Techniek Groep 1-8 Nieuws uit de Natuur Natuur & Techniek Groep De Vreedzame School De Vreedzame School is een belangrijk en zichtbaar onderdeel van de identiteit van onze school. De Vreedzame School is in eerste instantie een methode sociaal-emotionele vorming en burgerschap. In de eerste drie weken van het jaar stond De Vreedzame School dagelijks op het programma. In deze eerste belangrijke weken gaat het er in de klas om, om elkaar (opnieuw) te leren kennen en om af te spreken hoe wij het gezamenlijk in de klas willen hebben. In de wekelijkse lessen daarna leerden de kinderen in alle groepen op dezelfde manier conflicten op te lossen. Om dit te bereiken leren alle kinderen eerst dezelfde taal te spreken. Daarna gaat het erom inzicht te krijgen in je eigen handelen. Wie ben ik? en Hoe reageer ik op de ander en hoe reageert een ander op mij? zijn hierbij belangrijke vragen. De Vreedzame School leert ons dat conflicten mogen en bij het leven horen. Door op een goede manier met conflicten om te gaan, hoeft het echter geen ruzie te worden. In eerste instantie is een leerling er zelf verantwoordelijk voor dat conflicten opgelost worden. Lukt dit niet zelfstandig, dan kan een leerling de hulp inroepen van de mediatoren. Dit jaar hebben wij voor het eerst zelf de mediatoren opgeleid. In april 2014 kregen alle leerlingen van groep 7, tijdens een feestelijke ceremonie, het mediatiediploma overhandigd, omdat zij met goed gevolg de meerdaagse training doorlopen hadden. Wij hebben dit jaar wederom gekozen voor de training voor de hele groep, omdat daarmee alle leerlingen nog eens in aanraking komen met de juiste manier van het oplossen van conflicten. Dit is van belang, ook als een leerling ervoor kiest om niet in dienst te treden als mediator. Uiteindelijk heeft bijna de hele klas ervoor gekozen om ook daadwerkelijk mediator op het plein te worden. Wij kijken terug op een jaar waarin De Vreedzame School nog meer een onderdeel van ons DNA is geworden. De keuze voor een stuurgroep, bestaande uit twee teamleden, een directie en een coördinator Vreedzame School blijkt een goede. De stuurgroep heeft ervoor gezorgd dat De Vreedzame School blijft leven bij het team en dat het niet als vanzelfsprekend wordt ervaren. Het komende jaar zullen wij deze manier van werken, dan ook vervolgen. Op de agenda staat dan o.a. ook de keuze voor een sociaal-

13 emotioneel volgmodel dat CED-groep bij De Vreedzame School gaat uitbrengen. Dit volgmodel gaat dan de huidige Veiligheidsthermometer vervangen. De veiligheidsthermometer is op dit moment een vast onderdeel op onze toets- en zorgkalender. Op deze manier willen wij bereiken dat wij inzicht krijgen en houden in het gevoel van veiligheid dat onze leerlingen op school ervaren. Het is nu de vierde keer dat wij dit instrument gebruiken. De conclusie na de afname dit jaar, is dat wij het gevoel van veiligheid bij de leerlingen zien toenemen. Wij denken dat dit voor een groot deel toe te schrijven is aan de verdere invoering van De Vreedzame School zorgroute: HGW & OGW Het handelingsgericht werken met groepsplannen (HGW) was een belangrijk speerpunt dit schooljaar. Ook bij dit onderwerp ging het, net als bij De Vreedzame School, vooral om een jaar van borgen. Wij hebben naast het vasthouden en aanscherpen van hetgeen de afgelopen jaren bereikt is echter ook weer nieuwe elementen toegevoegd. Denk hierbij aan de definitieve invoering van groepsplannen en overzichten bij technisch- en begrijpend lezen (naast rekenen en spelling). Met de handelingsgerichte gedachte als basis en uitgangspunt, hebben wij dit jaar stappen genomen om het opbrengstgericht werken (OGW) een plaats te geven. Dit hebben wij o.a. gedaan in het traject School aan Zet. Tijdens het traject hebben wij met diverse andere scholen met dezelfde hulpvraag opgetrokken. Dit alles heeft geresulteerd in een paar mooie opbrengsten. Zo hebben wij een goede vorm gevonden om het stellen van opbrengstgerichte doelen op te nemen in de structuur die er al lag. Wij hebben ervoor gekozen om dit onderdeel op te nemen in de organisatie en verslaglegging van de groepsbespreking. De groepsbespreking heeft hiermee een opbrengstgericht karakter gekregen en heet voortaan ook formeel het opbrengstengesprek. Deze naamswijziging past ook bij de invoering van de nieuwe gesprekkencyclus van de Stichting Delta. Tijdens het schooljaar hebben wij wederom drie rondes rapportgesprekken gehouden. De rapportgesprekken zijn belangrijke momenten in de HGW-cyclus met groepsplannen en bestaan uit een oudergesprek en een leerlinggesprek. In groep 7 hebben wij er wederom voor gekozen om in de laatste ronde het oudergesprek te voeren met de leerling erbij. Dit met het oog op het naderende voortgezet onderwijs. Het voeren van het gesprek met de leerling erbij wordt als zo waardevol ervaren dat wij gaan onderzoeken of wij dit niet ook in de lagere groepen kunnen gaan invoeren. Het komend schooljaar staat het onderwerp de gespreksstructuur met ouders en leerlingen toch al op de agenda om uitgebreid besproken en geëvalueerd te worden. De reden is dat wij meer en meer merken dat het rapport een wat op zichzelf staand document is geworden dat los lijkt te staan van de cyclus HGW en OGW. Dit is te verklaren doordat het rapport stamt uit de tijd van de start van De Regenboog. In die tijd was de cyclus HGW en OWG en dan met name het onderdeel groepsplannen nog niet zo ver ontwikkeld als nu. Ook maakten wij toen nog geen gebruik van ParnasSys voor het verwerken van gegevens. Het lijkt erop dat de huidige situatie vraagt om een nieuwe gespreksstructuur door het jaar heen en een andere wijze van het verslag doen van de vorderingen van de leerlingen. 2.6 ICT Ook in hebben wij optimaal de kansen van ICT proberen te benutten. Om dit goed te kunnen doen, is het van belang dat de technische en fysieke infrastructuur op orde is. In het afgelopen schooljaar zijn wij om deze reden overgestapt naar een nieuwe versie van ons netwerk ActaNet 2.0. Naast het feit dat deze versie op een nieuw besturingssysteem, nl. Windows 7 is gebaseerd (met alle voordelen van dien), is het grote verschil dat deze versie webbased is. Onze server is nu de school uit, hetgeen ons veel beheerszorgen uit handen neemt. Om deze stap te kunnen maken was het nodig om een nieuwe internetverbinding te realiseren. De ADSL-verbinding is vervangen door een kabelaansluiting. De snelheid van de verbinding is in principe voldoende, maar met de komst van een glasvezelverbinding in de nieuwbouw zal de snelheid verder omhoog gaan. Wij kijken terug op een soepele overgang naar het nieuwe netwerk en zijn tevreden met de ondersteuning van onze netwerkbeheerder ActaCom.

14 Het afgelopen jaar waren Chromebooks in opkomst binnen het onderwijs. Het lijkt erop dat dit middel veel kansen biedt. Het zou een aantal belangrijke beheersproblemen kunnen oplossen en ook inhoudelijk en financieel lijken er voordelen te zijn t.o.v. werkplekken o.b.v. Windows. Door de inzet van Chromebooks is het misschien mogelijk om met dezelfde financiële middelen meer werkplekken voor de leerlingen te realiseren (dit ervaren wij nu als knelpunt). Het komende jaar houden wij de ontwikkeling rondom Chromebooks in de gaten in de media, door in contact te blijven met onze (ICT-)partners en door in contact te blijven met de scholen om ons heen die de Chromebooks al in gebruik hebben. Om zelf alvast een beeld te hebben van het product, schaffen wij een Chromebook aan om mee te experimenteren. Ook inhoudelijk hebben wij keuzes gemaakt op het gebied van ICT. Zo hebben wij de nieuwe versie van Ambrasoft aangeschaft. De nieuwe versie biedt veel meer mogelijkheden en content dan de oude versie. Gedurende het afgelopen schooljaar hebben wij nog maar een klein deel van die mogelijkheden in gebruik genomen. In het komende schooljaar willen wij hierin vervolgstappen nemen. Hierbij denken wij ook aan een training voor (een deel) van het team. Bij het vakgebied geschiedenis hebben wij, bij wijze van proef, de leerlingsoftware voor groep 8 aangeschaft. Deze gaan wij het komende schooljaar uittesten in deze groep. Ook nieuw was de pilot met de leerling- en toetssoftware van Pluspunt waarvoor wij een proeflicentie hebben aangevraagd. De eerste ervaringen met deze software is wisselend. Naast inhoudelijke twijfels, ervaren wij ook organisatorische problemen doordat wij gewoon te weinig werkplekken voor leerlingen hebben om de software breed te kunnen inzetten. Wij kijken terug op een jaar waarin wij mooie stappen hebben gemaakt op het gebied van ICT. De software (zie onder) en de verschillende hardware (waaronder de ipads) worden volop gebruikt. Ook de website is steeds meer gebruikt voor het delen van leuke berichten en inhoudelijke zaken (zoals de leerdoelenbrieven en huiswerk). Op Twitter groeit ons aantal volgers nog steeds. Bij dit alles hebben wij steeds voor ogen gehad dat ICT slechts een middel is en geen doel. En zo moet het in onze visie ook zijn! Het komende jaar zullen wij verder gaan op de ingeslagen weg. Twee belangrijke onderwerpen zullen in de komende periode de overstap naar de nieuwe website (op het moment van schrijven lijkt de keuze te gaan vallen op Social Schools ) en de voorbereidingen op de verhuizingen en de nieuwbouw gaan worden. Ambrasoft *nieuw* Leerling- en toetssoftware Pluspunt (pilot groep 8) Leerling- en toetssoftware Bij de Tijd (pilot groep 8) Vakgebied Oefensoftware voor taal/spelling/rekenen Oefen- en toetssoftware bij de methode rekenen Oefen- en toetssoftware bij de methode geschiedenis Het volledige overzicht van software dat tijdens dit schooljaar in gebruik was, vindt u hieronder: Software voor leerlingen Veilig leren lezen Ambrasoft *nieuw* Bij de Tijd Bas gaat digitaal Ambrasoft *nieuw* Oefensoftware lezen/spelling Oefensoftware voor taal/spelling/rekenen Leerling- en toetssoftware Bij de Tijd Oefensoftware taal/rekenen Oefensoftware spelling/taal/rekenen Groep 3 Groep 1-8 Groep 8 Groep 1-2 Groep 3-8

15 Schatkist Oefensoftware taal/rekenen Woordenschat Schatkist Oefensoftware woordenschat Windows Office pakket Diverse programma s voor het maken van documenten en presentaties Diverse Apps op de ipad Diverse apps voor inoefening of hulpprogramma s bij diverse vakgebieden Software voor leerkrachten Veilig Leren Lezen Instructiesoftware bij de leerkrachtassistent methode aanvankelijk lezen OVM-web Ontwikkelvolgmodel groep 1-2 Pluspunt digibordboeken Digitale instructieversie van de methode rekenen Pluspunt digibordsoftware Digitale instructiesoftware Estafette digibordboeken Digitale instructieversie van alle boeken van de methode technisch lezen Teleblik Contentwebsite voor beeldmateriaal Leskompas Contentwebsite met links voor alle vakgebieden Taal Actief digibordboeken Digitale instructieversie van alle boeken van de methode taal Bij de Tijd digibordboeken Digitale instructieversie bij de methode geschiedenis Take it Easy Digitale instructiesoftware bij de methode Engels f Windows office pakket Diverse programma s voor het maken van documenten en presentaties en het versturen van mail s'klaskompas Softwarepakket voor het beheren van de website van de school Groep 1-2 Groep 1-2 Groep 1-8 Groep 1-8 Groep 3 Groep 1-2 Groep 3-6 Groep 7-8 Groep 4-8 Groep 1-8 Groep 1-8 Groep 4-8 Groep 5-8 Groep Partnerschap Marnixacademie Het partnerschap met de Marnixacademie in Utrecht ging in het schooljaar zijn tweede jaar in. De Regenboog is sinds opleidingsschool. Dit betekent dat wij jaarlijks meerdere studenten van de Marnixacademie ontvangen die in principe in alle groepen geplaatst kunnen worden. Iedere leerkracht op De Regenboog kan in principe dus ook mentor worden. De kern van het partnerschap is dat de begeleiding door de mentoren (begeleidende leerkrachten) en de ICO (interne coördinator opleidingen) op de stageschool wordt geregeld en niet meer centraal vanaf de Marnixacademie. Wij hebben ook dit jaar goede ervaringen opgedaan met het partnerschap. Wij merken dat het systeem veel voordelen biedt en dat zowel de school als de student hier beter van wordt.

16 Studenten van de Marnixacademie brengen nieuwe inzichten en kennis mee naar onze school. Ook worden zij betrokken bij onderwijs- en schoolontwikkeling. Dit is leerzaam voor de student en waardevol voor de school. Een ander voordeel is dat door de begeleiding van studenten de mentoren (groepsleerkrachten) opnieuw bewust worden van de competenties die centraal staan in ons vak. In de gesprekken met de studenten denken zij hier bewust over na en oefenen zij belangrijke vaardigheden zoals reflecteren en feedback geven en ontvangen. Het begeleiden van een student helpt om de eigen visie en missie en het eigen handelen te verwoorden en te verantwoorden. Het partnerschap met de Marnixacademie levert een bijdrage aan de lerende organisatie die wij graag willen zijn. In het komende schooljaar zullen wij toe gaan werken naar de certificering die hoort bij het zijn van een partnerschool. Hierbij hoort ook dat de ICOtaken van de directie zullen overgaan naar een teamlid die deze taak gaat uitvoeren. Bij de taak van ICO hoort ook een opleiding. 2.8 Passend Onderwijs In het schooljaar hebben wij ons als school verder voorbereid op de komst van passend onderwijs. Binnen de Stichting Delta en binnen het Samenwerkingsverband ZOUT ging het hierbij om de grote lijnen en de organisatie van het grote geheel. Op schoolniveau hebben wij ons voorbereid door het definitief opstellen van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en door het regelmatig blijven informeren van teamleden en ouders. Het passend onderwijs gaat per augustus 2014 officieel van start. Hoe het passend onderwijs in de praktijk binnen onze regio gaat werken, wordt vanaf dan pas echt duidelijk. Het onderwerp zal het komend jaar dan ook regelmatig op de agenda staan binnen de Stichting Delta en de school. Wij zullen deelnemen aan de studiemiddagen voor IB en directie van het samenwerkingsverband ZOUT en andere bijeenkomsten waar het onderwerp centraal staat. Intern zullen wij ons beleid (denk bijvoorbeeld aan het aanname- en plaatsingsbeleid) tegen het licht houden en afstemmen op de nieuwe situatie. 2.9 Visie en missie In de beginjaren van De Regenboog is de visie en missie van de school ontwikkeld en beschreven. Met het oog op de komende nieuwbouw en de verdere groei van de school hebben wij in onze visie en missie verder uitgewerkt en aangescherpt. Onze missie Onderwijs met hoofd, hart en handen is ongewijzigd gebleven. De kernwaarden die centraal stonden, zijn vervangen door een zevental competenties. Het onderwijs op De Regenboog voldoet aan de kerndoelen en er is veel aandacht voor basisvaardigheden rekenen en taal. Daarnaast vinden wij het echter ook heel belangrijk dat kinderen zich, als voorbereiding op de maatschappij van de toekomst, breed ontwikkelen. De zeven competenties zijn hier de uitwerking van: 1. Ik combineer kennis, vaardigheden en inzichten 2. Ik kan reflecteren 3. Ik heb zelfvertrouwen 4. Ik ben verantwoordelijk en zelfstandig 5. Ik benut mijn talenten 6. Ik ben oplossingsgericht 7. Ik ben respectvol Onze missie, de zeven competenties en de praktische uitwerking voor de praktijk van alledag hebben wij vormgegeven in onze begrippencirkel. Het afgelopen jaar heeft onze missie en de uitwerking ervan in competenties regelmatig op de agenda gestaan. De vraag Doen wij nog steeds de juiste dingen en Doen wij deze dingen goed? heeft hierbij centraal gestaan. Het afgelopen jaar hebben wij specifiek

17 ingezoomd op competentie 4: Ik ben verantwoordelijk en zelfstandig. Wij hebben deze competentie uitgewerkt en o.a. een schoolbrede doorgaande lijn opgesteld voor dit onderwerp. Het geheel hebben wij vastgelegd in een beleidsstuk in de ABC-map, waarmee dit beleid direct onderdeel van de kwaliteitscyclus is geworden. Het komende schooljaar zullen wij gebruiken om de competenties levend te houden en om ze verder uit te werken. Het vertragen van de nieuwbouw geeft ons wat extra tijd om dit te doen. Op deze manier gaan wij met een duidelijk visie, missie en een goede praktische uitwerking richting het nieuwe schoolgebouw Fairtrade Dit schooljaar zijn wij druk geweest met het organiseren van diverse acties rondom het thema Fairtrade. Het doel is om in het schooljaar officieel het certificaat Fairtradeschool te ontvangen. Wij vinden het als school belangrijk om aandacht te besteden aan het onderwerp, omdat wij leerlingen willen meegeven dat ze bewuste keuzes kunnen maken als het gaat om onderwerpen als duurzaamheid, eerlijke handel etc. Ook zullen wij bij ons inkoopbeleid, waar mogelijk, aan duurzame producten uit eerlijke handel de voorkeur geven (denk aan thee, koffie etc.) Abong Mbang Wij vinden het vaak vanzelfsprekend dat wij het zo goed hebben in Nederland. Om niet te vergeten dat er plekken op de wereld zijn, waar mensen het lang niet zo goed hebben als wij, hebben wij ons verbonden aan De Kinderen van Abong Mbang. Door het jaar heen staan wij op diverse momenten even stil bij de kinderen van dit weeshuis in Kameroen. Vooral tijdens feesten en vieringen denken wij graag even aan hen die het niet zo goed hebben als wij. Waar mogelijk dragen wij ons ook steentje bij door bijvoorbeeld acties te doen om zo geld in te zamelen. Het afgelopen jaar vond er een sponsorloop plaats. Deze sponsorloop haalde maar liefst bijna 5000 euro op! Wij blijven ook in de toekomst verbonden aan De Kinderen van Abong Mbang. Een duidelijke keuze voor één goed doel (in plaats van meerdere goede doelen), zorgt voor een grotere betrokkenheid bij de leerlingen. Daarnaast zijn wij ervan verzekerd dat ons geld op de juiste plek terecht komt Werkgroep natuurlessen De werkgroep natuurlessen is ook het afgelopen jaar druk geweest om lessen voor te bereiden en (in alle groepen) te geven over het onderwerp natuur. Samen met de leerkrachten hebben zij 8 uiteenlopende onderwerpen aan de orde gesteld. Dit jaar hebben wij voor het eerst de methode BiologiePLUS betrokken bij de lessen. Op deze

18 manier is het gelukt om een nog beter doorgaande lijn in onderwerpen aan te brengen. De natuurwerkgroep heeft ook geholpen bij het project rondom de schooltuinen. De leerlingen van groep 6 hebben voor het eerst een volledig seizoen de verantwoordelijkheid gehad voor een eigen mobiele moestuin. De oogst was prima! Het was een leuke, leerzame en lekkere tijd voor de leerlingen! Wij zijn de ouders van de werkgroep zeer erkentelijk voor hun hulp en betrokkenheid. Natuur moet je beleven! Samen geven wij vorm aan de missie van de school: Onderwijs met hoofd, hart én handen! 2.13 Werkgroep technieklessen Ook in waren de technieklessen met de techniektorens een begrip onder de kinderen. Dankzij een enthousiaste groep hulpouders hebben de kinderen 7 uitdagende leskisten uit de techniektorens aangeboden gekregen. Het uitgangspunt techniek moet je doen! staat centraal. Dit betekent dat kinderen leren zelfstandig ontdekkingen te doen en oplossingen te vinden door te doen. Het vak techniek staat door deze manier van werken echt op de kaart en dit past wederom heel goed bij onze missie: Onderwijs met hoofd, hart én handen! 2.14 Werkgroep verkeer In het schooljaar is de verkeerscommissie van de school wederom actief geweest. Verkeersveiligheid is voor ons een belangrijk onderwerp. Om die reden zijn wij bezig geweest met het behalen van het UVL-label. Het Utrechts VerkeersveiligheidsLabel is het Utrechtse kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeerseducatie van de leerlingen en verkeersveiligheid rond de school structureel aanpakken. Het was de bedoeling de certificering rond te hebben bij de start van het schooljaar Dit is niet gelukt. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat de organisatie van het UVL niet meer door de schoolbegeleidingsdienst wordt uitgevoerd, maar is overgedragen aan de lokale gemeente. In de praktijk betekent dit eigenlijk het einde van het label. Om die reden, hebben wij besloten om het traject stop te zetten. Dit alles weerhoudt ons er natuurlijk niet van om de activiteiten van het actieplan gewoon uit te voeren. Een aantal ervan vielen traditioneel in de speciale projectweek over verkeer. Wij noemen bijvoorbeeld de fietskeuring in samenwerking met VVN en fietsenmaker Mastwijk.

19 2.15 Creamiddag in ateliers Ook in stonden de creamiddagen in ateliers weer op het programma. Dit keer voor de groepen 5, 6, 7 en 8. Tijdens de creamiddag gaat een groepje leerlingen, klasdoorbroken, onder begeleiding van een ouder, aan de slag met een uitdagende, creatieve (in de meest brede zin van het woord) opdracht. Op deze manier kunnen wij uitdagende, creatieve activiteiten aanbieden die een leerkracht alleen in de klas nooit georganiseerd krijgt. De onderwerpen liepen uiteen van dans tot koken tot fotografie. De kinderen hebben genoten! 2.16 Podiumbeurten Iedere groep heeft het afgelopen jaar wederom meegewerkt aan een podiumbeurt. Een podiumbeurt is een opvoering voor de ouders van de deelnemende kinderen en alle leerlingen van de school. Uitgangspunt is dat er vanuit de belevingswereld en de talenten van de kinderen een multidisciplinaire opvoering wordt gemaakt, waaraan iedere leerling een bijdrage levert. Ook het afgelopen jaar hebben wij weer steeds twee groepen (een bovenbouw- en onderbouwgroep) aan elkaar gekoppeld. De podiumbeurten werden gepland rondom feestelijkheden, zoals Carnaval, de Kinderboekenweek etc. Wat is er veel talent in de school aanwezig! 2.17 Sportactiviteiten Bewegen en sporten staat hoog op de agenda bij ons op school. Waar mogelijk doen wij naast de reguliere lessen bewegingsonderwijs - mee met de aangeboden activiteiten binnen onze gemeente. In het schooljaar ging het o.a. om: Gemeentelijke sportdag (groep 6 t/m 8) Schoolkorfbaltoernooi (groep 3 t/m 8) Veldvoetbaltoernooi (groep 7, 8) Zaalvoetbaltoernooi (groep 3 t/m 8) Korfbalclinic (groep 3 t/m 8) Waterpoloclinic (groep 5) Diverse clinics tijdens de TSO Zwemfestijn (groep 7) Avondvierdaagse Schoolhockeytoernooi (groep 6 t/m 8) Cruijffcourttoernooi (groep 6 t/m 8) Lijnbal-basketbaltoernooi (groep 8) De avondvierdaagse 2014 was weer een sportief feest. Namens De Regenboog liep er een grote groep leerlingen van groep 3 t/m 8 in de zo herkenbare paars-gele shirts. De leerlingen van de groepen 1-2 deden alleen mee op de woensdag. De avondvierdaagse werd weer uitstekend georganiseerd door de sportcommissie van de AC

20 Ook tijdens de TSO is er weer volop gesport. Naast alle vast sport- en spelmaterialen die dagelijks klaarstonden, waren er ook afgelopen jaar weer diverse clinics waarbij de kinderen met diverse sporten in aanraking kwamen. Ook de pauzesport kwam wekelijks langs om een uitdagend sport- en spelcircuit aan te bieden Uitstapjes, excursies en schoolreizen Door het jaar heen zijn er verschillende uitstapjes en excursies geweest voor de verschillende groepen. Naast de vaste activiteiten in het kader van kunstmenu van de werkgroep KIDS hebben wij zelf activiteiten georganiseerd. Van een bezoek aan de boerderij van groep 1-2 of de vlindertuin bij de botanische tuinen van de Universiteit van Utrecht door groep 4 tot aan een waterpoloclinic voor groep 5 in zwembad Brandenburg of een bezoek aan de eendenkooi van groep 6; er is veel gedaan om het onderwijs voor leerlingen aantrekkelijk te maken. Ook dit hoort bij onze missie: Onderwijs met hoofd, hart én handen. Daarnaast is het natuurlijk gewoon heel erg leuk om samen op stap te gaan. Dat hebben wij bijvoorbeeld wel gemerkt tijdens de zeer succesvolle schoolreizen. Wij zijn de ouders ook dit jaar weer dankbaar voor hun onmisbare inzet! 2.19 Feesten en vieringen Een manier om uiting te geven aan onze algemeen Christelijke identiteit is het vieren van feesten die een Bijbelse oorsprong hebben. Hierbij gaat het om de grote, bekende feesten, zoals Kerst en Pasen, maar ook om Hemelvaart en Pinksteren. Bij Kerst en Pasen pakken wij groots uit en leven wij samen naar het feest toe door het houden van weekopeningen in de hal van de school. Wij hebben het afgelopen jaar weer gemerkt dat het samen vieren van feesten en het beleven van vieringen verbondenheid creëert. Samen vieren, tilt ons uit boven de dagelijkse gang van zaken en het doet ons stilstaan bij de dieperliggende zaken in het leven. Als algemeen Christelijke basisschool besteden wij op school zowel aandacht aan protestantse als katholieke tradities. Een van de tradities met een katholieke achtergrond is carnaval. Het was een feestelijke dag waarbij veel is gedanst en gehost Kinderboekenweek Het bevorderen van leesplezier is een belangrijke taak voor het onderwijs. Om die reden doen wij ieder jaar mee aan de Kinderboekenweek. Ook dit jaar was het een week vol met allerlei leuke leesactiviteiten Sinterklaas Ook Sinterklaas wist dit jaar onze school weer te vinden. Dit keer arriveerde de Goedheiligman gewoon lekker op zijn eigen paard. De sinterklaasperiode was een feestelijke, gezellige periode. Het beviel ons wederom erg goed om aan te sluiten bij de verhaallijn van Het Sinterklaasjournaal. Op deze manier bleef het voor veel kinderen allemaal behapbaar en werd het niet te veel of te spannend Juffen- en meestersdag De afgelopen jaren was het een goede gewoonte om de verjaardagen van de juffen en meesters op onze school op één gezamenlijk moment te vieren. Ook dit jaar hebben wij tijdens de zogenaamde juffen- en meestersdag gezamenlijk een dag met allerlei feestelijkheden georganiseerd. Gezien de drukte in de jaarkalender is besloten om deze manier van organiseren volgend jaar los te laten. Iedere leerkracht zoekt een eigen moment waarop hij/zij met de klas de verjaardag viert Dag van het respect & project levensbeschouwing Tijdens de dag van het respect hebben wij in alle klassen aandacht besteed aan het thema respect. De hele dag wapperde de speciale respectvlag in onze vlaggenmast. In groep 7 was er extra aandacht voor het onderwerp. Daar stond nl. een gastles op het programma. Wij deden dit jaar wederom mee aan het project levensbeschouwing van het Platform Respectvol samenleven. Groep 7 heeft in het kader van project een

21 synagoge bezocht. Ook in het komende schooljaar doen wij weer mee aan de dag van het respect en het project levensbeschouwing Eindfeest Ons schooljaar eindigt traditioneel met het eindfeest. Ook dit jaar was het weer een bijzonder feestelijke gebeurtenis. De speldag bestond dit jaar uit een uitdagend spellencircuit met aansluitend een gezellig samenzijn met ouders en kinderen op het plein van de school. Een mooie manier om te vieren dat wij een goed jaar achter de rug hebben en om vooruit te kijken naar een welverdiende zomervakantie Kamp en afscheid groep 8 Het schooljaar was een bijzonder jaar, omdat De Regenboog voor het eerst een groep 8 afleverde. Na een geweldig kamp in de bossen van Austerlitz, vond op de laatste maandag van het schooljaar de officiële afscheidsavond plaats. Na een gezamenlijk diner, startte de avond met allerlei zaken rondom het afscheid. Er werden over en weer cadeaus en bedankjes uitgedeeld. Door het team werd afscheid genomen van groep 8 door het zingen van een lied waarin iedere leerling een eigen couplet had. Na de pauze voerde groep 8 de spectaculaire musical De TV-Kantine op. Het was een groot succes! Het was een avond met een lach en een traan. Een waardig afscheid van deze eerste groep 8 van De Regenboog! 2.26 Opa-en-oma-ochtend Ook de opa-en-oma-ochtend was weer een groot succes. Op deze ochtend konden de grootouders van de leerlingen meedraaien met de verschillende lessen. De opa-en-omaochtend wordt altijd als zeer waardevol ervaren bij zowel leerlingen, leerkrachten als grootouders en zal ook volgend jaar weer op het programma staan.

22 3. Ouders In onze visie staat dat onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor school en ouders. Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij zowel praktische activiteiten als inhoudelijke zaken. Ouderbetrokkenheid is een bewezen succesfactor bij de schoolprestaties van kinderen. De betrokkenheid van ouders (bijvoorbeeld te meten aan het aantal aanmeldingen bij verschillende activiteiten en de opkomst op verschillende momenten) was ook dit jaar weer zeer hoog. Wij hebben als team de betrokkenheid van ouders als zeer waardevol ervaren. Wij zijn best trots op de manier waarop wij invulling geven aan ouderbetrokkenheid, maar zullen ook komend schooljaar ons verder verdiepen in het onderwerp. Wat gaat er al goed en wat kan er nog beter? 3.1 Medezeggenschapsraad (MR) Het afgelopen jaar heeft de MR maandelijks vergaderd. Namens het schoolteam hebben Els Firet, Cecile Eurlings en Douwe Bilder en/of Karin Brascamp deelgenomen. Tijdens de vergaderingen zijn diverse beleidsmatige zaken voorbijgekomen, waarbij de MR soms advies- en soms instemmingsrecht had. Een vast agendapunt van de MR stond was ook dit jaar het traject Andere Schooltijden en natuurlijk de nieuwbouw van de school. Voor meer informatie over de MR verwijzen wij naar het werkplan en jaarverslag van de MR, o.a. te vinden op de website van de school. Hier kunt u ook de verslagen van de vergaderingen terugvinden. 3.2 Activiteitencommissie (AC) De Activiteitencommissie heeft het afgelopen jaar meerdere bijeenkomsten gehad over de organisatie van feesten, vieringen en sportevenementen. Dit zijn o.a. Kerst Pasen Carnaval Jaaropening Avondvierdaagse Schoolreisjes Veldvoetbaltoernooi Zaalvoetbaltoernooi Sinterklaas Kinderboekenweek Schoonmaakavonden Eindfeest Verder heeft de Activiteitencommissie zich beziggehouden met de aankleding van de school en bijvoorbeeld het beheren van de schoolshirts. Ook de verantwoordelijkheid voor het opbouwen van een fotoarchief van alle activiteiten van de school valt onder de AC. De overzichts-dvd is weer prachtig geworden en te koop aangeboden aan alle ouders. Namens het team hebben Rita Hoenderboom (teamlid) en Douwe Bilder en/of Karin Brascamp (directie) deelgenomen aan de vergaderingen van de Activiteitencommissie. Wij zijn de AC zeer erkentelijk voor al het werk dat zij hebben verzet! 3.3 Communicatie met ouders Het afgelopen jaar heeft ouderbetrokkenheid wederom onze speciale aandacht gehad. Ouderbetrokkenheid staat of valt met een goede communicatie. Op verschillende manieren willen wij ouders informeren over de school en hun kind. Zo zijn er het afgelopen jaar meer dan 40 edities van de wekelijkse nieuwsbrief verstuurd. Om een zo groot mogelijk bereik te hebben, versturen wij de nieuwsbrief digitaal en geven wij ieder oudste kind van een gezin een papieren versie mee. Omdat ParnasSys een goed middel is waarmee wij steeds meer ouders bereiken en met het oog op onze duurzame ambities gaan wij in het komende schooljaar over naar het enkel versturen van digitale nieuwsbrieven. De papieren versie zal dan ophouden te bestaan. Naast de wekelijkse nieuwsbrief zijn er op verschillende momenten losse brieven over diverse onderwerpen verstuurd (ook hier op papier en digitaal). Wij hebben dit jaar steeds vaker gebruik gemaakt van Twitter om ouders te informeren. Het aantal volgers stijgt nog steeds. Uiteraard hebben alle ouders aan het begin van het jaar de schoolgids

Jaarverslag 2012 2013

Jaarverslag 2012 2013 Jaarverslag 2012 2013 Alg. Chr. Basisschool De Regenboog Onderdeel van Stichting Delta de Bilt voor Primair Onderwijs Alg. Chr. Basisschool De Regenboog Aeolusweg 8 3731 XG De Bilt 030-2211088 website:

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

jaarkalender

jaarkalender jaarkalender - Onderwijs met hoofd, hart én handen ALGEMEEN CHRISTELIJKE BASISSCHOOL Alg. Chr. Basisschool de Regenboog Aeolusweg 1 XG De Bilt 00 www.regenboog-debilt.nl rectie@regenboog-debilt.nl 1 1

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs in Evaluatie jaarplan

Verantwoording van ons onderwijs in Evaluatie jaarplan Verantwoording van ons onderwijs in 2015-2016 Evaluatie jaarplan 2015-2016 Als school werken wij met jaarplannen. In dit jaarplan beschrijven we de doelen die we hebben voor onze school. Hieronder kunt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur Nieuwsbrief nummer: 7 juni 2017 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Hebt u vragen of opmerkingen over onderwerpen die in de nieuwsbrief staan? Regelmatig is er een Oudercafé waarin de directeur

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 2, 30 april 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de tweede fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2014-2015 Beste ouders en verzorgers, Afgelopen schooljaar is er wederom hard gewerkt door alle medewerkers om het maximale uit iedere leerling te halen. De afgelopen jaren heeft onze school

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Regelmatig wordt in de Nieuwsbrief extra aandacht gegeven aan de diverse facetten van de Kwaliteit & Zorg in de groepen op de Antoniusschool. Dit betreft de

Nadere informatie

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen de bentetop Resultaten 2016-2017 en plannen 2017-2018 De Bentetop In dit document leggen we openbare verantwoordelijkheid af aan de belanghebbenden betreffende de gerealiseerde onderwijskwaliteit en de

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2016-2017 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

1. Traject PO-VO 2. Bijzonderheden in de groep 3. Oecumenisch onderwijs 4. Werken in de klas 5. Leesonderwijs 6. Sociaal emotionele ontwikkeling 7.

1. Traject PO-VO 2. Bijzonderheden in de groep 3. Oecumenisch onderwijs 4. Werken in de klas 5. Leesonderwijs 6. Sociaal emotionele ontwikkeling 7. 1. Traject PO-VO 2. Bijzonderheden in de groep 3. Oecumenisch onderwijs 4. Werken in de klas 5. Leesonderwijs 6. Sociaal emotionele ontwikkeling 7. Projectonderwijs 8. Schrijfonderwijs 9. Speerpunten 2016-2017

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Lynch Plantation SDA School Plaats : St. Eustatius BRIN-nummer : 30HK Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Informatieavond groep 7-8

Informatieavond groep 7-8 Welkom allemaal. Informatieavond groep 7-8 Schooljaar 2014-2015 02-09-2014 Agenda Voorstellen aanwezigen Schoolmissie Gang van zaken in de groep Voortgezet onderwijs Activiteiten groep 7 en 8 Communicatie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2017-2018 Montessori Onderwijs Purmerend Onderwerp uit verbeterplan ICT en LAS Leerkrachten voeren ook incidentenregistratie in in Parnassys, verslagen van derden worden gescand en in Parnassys

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN Schooljaar 2014-2015 Naam EC Theo Thijssen Brinnummer 20 FG Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail theothijssenzutphen@archipelprimair.nl Website

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Een verzoek: - Naar binnen gaan na de bel, wanneer de leerkracht de deur open maakt. - Aan onze kant op de speelplaats naar binnen en niet binnendoor.

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

1. Leerlijn taal/spelling implementeren

1. Leerlijn taal/spelling implementeren Bijlage bij het schoolplan 2015-2019 Jaarplan 2017-2018 Voor 2017-2018 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein didactisch handelen: leerlijn taal/spelling implementeren

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Evaluatie. Schooljaar

Evaluatie. Schooljaar Evaluatie Schooljaar 2014-2015 is één van de scholen van Voorwoord Het schooljaar 2014-2015 is weer om gevlogen. De plannen voor volgend jaar worden gemaakt. Dit gebeurt natuurlijk niet zonder terug te

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015 Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015 1 Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen is voor

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag september 2015 Start schooljaar 2015- Het nieuwe schooljaar start op maandag 31 augustus. Na een welverdiende vakantie heet ons team de kinderen weer enthousiast welkom. Het kernteam drinkt een bakje koffie

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Nummer Van Heemstraschool Mr Vergadering. Vanuit de directie

Nieuwsbrief. Agenda. Nummer Van Heemstraschool Mr Vergadering. Vanuit de directie 1 Nieuwsbrief Nummer 13 10-02-2017 2016-2017 Vanuit de directie In de afgelopen week was de griepgolf op school goed merkbaar. Er zijn veel ziekmeldingen. Voor iedereen die ziek is: beterschap gewenst,

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016 PAULUSPRAAT 1 Augustus 2016 Inhoudsopgave - Van de directie - Aanmelding nieuwe leerlingen - Nieuws van de ouderraad - Roald Dahl week - Kinderboekenweek - Voorleesexpres - Korting op schoolreisje - Agenda

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2014-2015 EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Het doel van school is dat minimaal 45% van de leerlingen een I of II score hebben, daarnaast meer dan

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2016

Nieuwsbrief juni 2016 Nieuwsbrief juni 2016 Beste ouders en leerlingen, In de vorige nieuwsbrief sprak ik over Gods plan. Gods plan gaat door. We hebben met elkaar geluisterd naar de verhalen van Esther. Wat een verstandig,

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Welkom. Presentatieavond De Toorts 29 juni 2015

Welkom. Presentatieavond De Toorts 29 juni 2015 Welkom Presentatieavond De Toorts 29 juni 2015 Programma Terugblik Blik vooruit Opbrengst gericht werken Onderwijsuren Schooljaar 2015-2016 Altijd welkom voor vragen/opmerkingen bij leerkrachten, IB er

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut

Jaarplan o.b.s. De Boomhut Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2017-2018 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Basisschool Het Venster Gemert

Basisschool Het Venster Gemert Jaarverslag 2013-2014 Basisschool Het Venster Gemert 1 Jaarverslag Ten behoeve van BS Het Venster Bestuur Zicht, MR Het Venster Periode Schooljaar 2013 2014 Datum 1-10-2014 Opgesteld door Ter bespreking

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Naam school: CBS De Ark 1 Algemeen Brinnummer: 06WU Schooljaar: 2014-2015 Samensteller van het verslag: P. Ammerlaan Bespreking in bestuur op: September 2015 Bespreking MR September

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Via de schooltelefoon zijn we bereikbaar Ziekte/ afwezigheid even melden Tijdens het inloopkwartier s morgens korte boodschap 10 minuten avond Afspraken worden apart gemaakt en

Nadere informatie