Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Preventie- en handhavingsplan DHW. Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Preventie- en handhavingsplan DHW. Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Preventie- en handhavingsplan DHW Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Drank- en Horecawet schrijft voor dat gemeenten beschikken over een Preventie- en Handhavingsplan alcohol. De wetgever beoogt hiermee dat de gemeente invulling geeft aan haar handhavende taken, en deze afstemt op preventieve taken. In de regio Nijmegen is dit feitelijk al gebeurd, doordat in de regionale stuurgroep de ambitie voor handhaving is geformuleerd in relatie tot het projectplan: Alcoholmatiging in de regio Nijmegen Deze ambitie is vervolgens in de betrokken gemeenteraden vastgesteld. Het voorliggende Preventie- en Handhavingsplan alcohol bevat dan ook geen beleidswijzigingen. Het plan wordt in alle deelnemende gemeenten aan de raad voorgelegd. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. VH00, Koen Delen, 9116 Datum ambtelijk voorstel 17 juni 2014 Registratienummer Aan de Raad voor te stellen Het Preventie- en handhavingsplan vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Steller Koen Delen Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 24 juni 2014 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.3 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel preventie en hh plan

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Klik en typ 2 Juridische aspecten Klik en typ 3 Doelstelling Klik en typ 4 Argumenten Klik en typ 5 Financiën Klik en typ 6 Participatie en Communicatie Klik en typ 7 Uitvoering en evaluatie Klik en typ 8 Risico Klik en typ Bijlage(n): 2

3 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juli 2014 / 81/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Preventie- en handhavingsplan DHW Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Voorstel van het College van en Wethouders d.d. 24 juni 2014 Samenvatting De Drank- en Horecawet schrijft voor dat gemeenten beschikken over een Preventie- en Handhavingsplan alcohol. De wetgever beoogt hiermee dat de gemeente invulling geeft aan haar handhavende taken, en deze afstemt op preventieve taken. In de regio Nijmegen is dit feitelijk al gebeurd, doordat in de regionale stuurgroep de ambitie voor handhaving is geformuleerd in relatie tot het projectplan: Alcoholmatiging in de regio Nijmegen Deze ambitie is vervolgens in de betrokken gemeenteraden vastgesteld. Het voorliggende Preventie- en Handhavingsplan alcohol bevat dan ook geen beleidswijzigingen. Het plan wordt in alle deelnemende gemeenten aan de raad voorgelegd. Centrale doelstelling is het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren jonger dan 18 jaar middels het versterken van de opvoeding door ouders en het bevorderen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende dranken door commerciële en para-commerciële verstrekkers. Voorstel om te besluiten Het Preventie- en handhavingsplan alcohol vast te stellen. Opgesteld door, telefoonnummer, Koen Delen, 9116, Raadsvoorstel Preventie en handhavingsplan

4 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Het alcoholgebruik onder jongeren is sinds 2009 een speerpunt binnen het gezondheidsbeleid van de gemeente Nijmegen. Sinds 2013 is ook de verantwoordelijkheid over de handhaving van de Drank- en Horecawet overgeheveld van de centrale overheid naar de gemeente. Artikel 43a van de Drank- en Horecawet bepaalt dat de gemeenteraad uiterlijk 1 juli 2014 voor de eerste maal een Preventie- en Handhavingsplan alcohol vaststelt en dat een dergelijk plan vervolgens elke vier jaar gelijktijdig met de vaststelling van de lokale nota gezondheidsbeleid dient te worden vastgesteld. De wetgever beoogt hiermee dat de gemeente invulling geeft aan haar handhavende taken, en deze afstemt op preventieve taken. In de regio Nijmegen is dit feitelijk al gebeurd, doordat in de regionale stuurgroep de ambitie voor handhaving is geformuleerd in relatie tot het projectplan: Alcoholmatiging in de regio Nijmegen Deze ambitie is vervolgens in de gemeenteraden vastgesteld. Het voorliggende Preventie- en Handhavingsplan alcohol bevat dan ook geen beleidswijzigingen. Het plan wordt in alle deelnemende gemeenten aan de raad voorgelegd. 2 Doelstelling Het Preventie- en Handhavingsplan is een verbindend beleidsplan tussen de handhaving van de Drank- en Horecawet en de preventieve aanpak van alcohol vastgesteld in het projectplan: Alcoholmatiging in de regio Nijmegen Centrale doelstelling is het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren jonger dan 18 jaar middels het versterken van de opvoeding door ouders en het bevorderen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende dranken door commerciële en para-commerciële verstrekkers. 3 Argumenten Het samengaan van preventie en handhaving op het thema alcohol bundelt de expertise op beide beleidsterreinen en vergroot de effectiviteit van de inspanningen die op beide terreinen worden geleverd. 4 Risico s Aan dit plan zijn geen bijzondere risico s verbonden. 5 Financiën De kosten voor de uitvoering van dit beleidsplan zijn ondergebracht bij het reeds vastgestelde handhavingsplan en preventieplan: Alcoholmatiging in de regio Nijmegen Participatie en Communicatie Het Preventie- en Handhavingsplan alcohol is voorgelegd aan diverse groepen verstrekkers. Het plan wordt op hoofdlijnen gesteund en de verdere uitwerking van deze contouren wordt ook in samenspraak met verstrekkers van alcoholhoudende dranken door gemeente in samenwerking met GGD en IrisZorg uitgewerkt. Raadsvoorstel Preventie en handhavingsplan

5 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 Het plan is tevens vastgesteld in de regionale stuurgroep alcoholmatiging, waarin wethouders en burgemeesters van de deelnemende gemeenten participeren. Dit plan wordt in alle deelnemende gemeenten voorgelegd aan de gemeenteraad. 7 Uitvoering en evaluatie De beleidsdoelen worden gemonitord middels het 4-jaarlijkse Emovo onderzoek van de GGD en het nalevingonderzoek Drank- en Horecawet dat 2-jaarlijks wordt uitgevoerd in het kader van het regionaal alcoholmatigingsproject. De resultaten van het nalevingsonderzoek worden verwacht in augustus College van en Wethouders van Nijmegen, De, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Bijlage(n): Preventie- en Handhavingsplan Raadsvoorstel Preventie en handhavingsplan

6 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol regio Nijmegen 1

7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Nieuwe kijk op preventie en handhaving Alcohol Visie en ambitie Draagvlak, regels en controle: preventie én handhaving Lokaal, regionaal en integraal Beleidsdoelen Jongeren Ouders Supermarkten en slijterijen Para commerciële horeca (oa. Sportverenigingen) Commerciële horeca Hotspots Hotspot analyse of Jeugdkaart Risicoprofielen Instrumentarium Kwaliteitssystematiek Planfase (Plan) Uitvoeringsfase (Do) Evaluatiefase (Check) Bijstellingsfase (Act) Opvoedingsondersteuning Voorlichting Participatie Handhaving Handhavingscapaciteit per gemeente Basiscontroles Hotspotcontroles Leeftijdscontroles evenementen Controle drankgebruik <18 in voor publiek toegankelijke ruimte Handhavingsprotocol Communicatie De controle Signalering Handhavingscommunicatie Beleid en maatregelen Motivatie Agendasetting

8 Bijlage 1: Handhavings- en preventieprotocol Drank- en Horecawet... 1 Feit artikel 3, lid 1 Drank- en Horecawet:... 1 Feit artikel 3 Drank- en Horecawet:... 1 Feit artikel 3 Drank- en Horecawet:... 1 Feit artikel 24, lid 1, lid 2 of lid 3 Drank en Horecawet... 1 Feit artikelen 9 lid 3 en 4, 12 tot en met Feit artikelen 18, 19, 22, 25, 29 lid 3, 35, 2 e en 4 e lid Drank en Horecawet... 2 Feit artikel 2.3.1a.3 APV krachtens artikel 25a tweede lid Drank en Horecawet... 2 Feit artikel 20, 1e en 2e lid Drank en Horecawet... 3 Feit artikel 20, 1e lid Drank en Horecawet... 3 Feit artikel 20, 2e lid Drank en Horecawet... 3 Feit artikel 20, 4e lid Drank en Horecawet... 4 Feit artikel 20, 5e lid Drank en Horecawet... 4 Feit artikel 20, 6e lid Drank en Horecawet... 4 Feit artikel 21 Drank en Horecawet... 5 Feit artikel 25a tot en met 25d Drank en Horecawet... 5 Feit artikel 4 Drank- en Horecawet... 5 Feit artikel 45 Drank- en Horecawet... 6 Uitgangspunten voor optreden conform dit protocol

9 Inleiding Aanleiding De burgemeesters en de wethouders Volksgezondheid van de gemeenten in de regio Nijmegen signaleren een fors gebruik van alcohol, ook door jongeren. Om dit forse gebruik van alcohol tegen te gaan is een gezamenlijke regionale aanpak op het terrein van preventie en handhaving nodig. Het beëindigen van de eerste fase in het regionaal alcoholmatigingsproject en de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet vormen de aanleiding om vanaf 2013 vanuit een gezamenlijke visie het alcoholgebruik aan te pakken. Nieuwe kijk op preventie en handhaving De nieuwe wettelijke kaders van de Drank- en Horecawet scheppen een geheel nieuw perspectief op het bevorderen van gezond gedrag en het beter naleven van de wetten, regels en normen in de samenleving als het gaat om alcohol. De nieuwe preventieve aanpak van alcoholmatiging heeft als perspectief het structureel en duurzaam veranderen van gedrag met als doel gezondheidswinst en een betere naleving. Deze aanpak vraagt niet alleen een inspanning van de overheid als wetshandhaver, maar ook de inzet van burgers. Als alleen van bovenaf regels worden opgelegd, gaan mensen op zoek gaat naar de mazen in de wet, of op zoek naar de grenzen van het toelaatbare. Met dit preventie, en handhavingsplan wil de gemeente een duidelijk kader scheppen waarbinnen burgers en instellingen zelf regels en systemen kunnen bedenken die passen in hun eigen omgeving. Zo kunnen burgers, die zelf iets willen veranderen aan het alcoholgebruik van jongeren, vanuit eigen verantwoordelijkheid actief worden. Dit kan bijvoorbeeld door in een sportvereniging de vrijwilligers en opvoeders zelf systemen te laten bedenken om het drankgebruik onder jongeren te beteugelen. Alleen daar waar de overheid het mogelijk maakt dat de samenleving haar verantwoordelijkheid zelf kan oppakken kan de naleving de normen die gevat zijn in regels en wetten veranderen. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de maatschappij staat hierbij voorop, maar is geen vrijbrief voor vrijblijvendheid. Een strikte controle op de naleving is nodig als een stok achter de deur voor die diegene die niet intrinsiek gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan met de regionale ambitie. Er wordt een bijdrage verwacht van een ieder die zich bezighoudt met jongeren, alcohol of een combinatie van deze twee. Alcohol Alcohol is een legaal genotmiddel dat in Nederland door meer dan 90% van de bevolking in meer of mindere mate wordt gebruikt. Het kan zorgen voor een prettig gevoel, het maakt de tongriem wat losser en zorgt dat je makkelijker in de omgang wordt naar anderen toe. Toch is het gebruik van alcohol niet alleen positief. Schadelijk gebruik kan leiden tot problemen op zowel individueel als maatschappelijk niveau. Naast risico s op somatische aandoeningen als kanker, cardiovasculaire ziekten, levercirrose en lichamelijk letsel beperkt schadelijk alcoholgebruik de ontplooiingskansen van zowel volwassenen als jongeren. Op maatschappelijk niveau heeft schadelijk alcoholgebruik een grote invloed op de (sociale) veiligheid, arbeidsproductiviteit en verkeersveiligheid. 4

10 Visie en ambitie De visie achter het alcoholbeleid is dat hoe minder alcohol er gedronken wordt des te beter dit is voor de volksgezondheid en de sociale veiligheid in de regio. Concreet betekent dit dat jongeren onder de 18 jaar beter geen alcohol kunnen drinken. Volwassenen vanaf 18 jaar houden zich aan het landelijk advies voor aanvaardbaar alcoholgebruik. Het is de ambitie om deze visie op een effectieve, efficiënte, maar vooral maatschappelijk acceptabele manier te bereiken. Speerpunt is om vooral volwassenen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid; ze te motiveren om vorm en inhoud te geven aan de gestelde regels en normen: Ouders te motiveren om met hun kinderen in gesprek te gaan, duidelijke grenzen te stellen, deze ook te handhaven en gezond gedrag voor te leven. Niet alleen in hun ouderlijke rol thuis, maar ook in hun rol als opvoeder van andere jongeren in de maatschappij (als vrijwilliger bij de sportvereniging, bij de uitvoering van hun werk, als leraar, verstrekker tijdens een feestje of evenement etc) Verstrekkers te motiveren om zelf een sluitend systeem te ontwikkelen als het gaat om de naleving van de Drank- en Horecawet en de gemeentelijke verordeningen, nu de regels uit de Drank- en Horecawet strenger gecontroleerd worden. Draagvlak, regels en controle: preventie én handhaving. De beschreven ambitie willen we met een effectieve en efficiënte aanpak realiseren. De nadruk zal daarom ook liggen op: Vaststellen van de juiste regels die nodig zijn om de ambitie te realiseren; Vergroten van het draagvlak voor deze regels en betrokkenen motiveren tot een betere naleving en ze hierbij te ondersteunen met preventieve instrumenten; Systematische controle op de naleving van de gestelde regels. Uitgangspunt is ook dat alleen een combinatie van alcoholpreventie en handhaving een effectieve aanpak is van het alcoholgebruik. Lokaal, regionaal en integraal Het beïnvloeden van mensen en het veranderen van de manier waarop de maatschappij aankijkt tegen alcohol vergt zowel een regionale als ook een lokale aanpak. Een alcoholmatigingsbeleid wat recht doet aan de lokale cultuur. Het maakt het mogelijk om mensen specifiek aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Lokale betrokkenheid maakt structurele verandering in leefstijl op kleine schaal mogelijk. Deze aanpak moet alleen niet ophouden bij de eigen gemeentegrenzen, maar de hele regio bestrijken. Jongeren zijn immers niet gebonden aan gemeentegrenzen en bevinden zich op verschillende momenten op verschillende plaatsen in de regio. In regionaal verband is het noodzakelijk om te verbinden en is het mogelijk om een efficiëntieslag te maken. Handhaving, onderzoek, aanpak van het onderwijs en grote evenementen als carnaval en de Vierdaagse, hebben baat bij een regionale aanpak. Het veranderen van de wijze waarop de samenleving aankijkt tegen en omgaat met alcohol vereist dat alle partijen gezamenlijk en dus integraal werken aan dezelfde doelen. Alleen dan kan er daadwerkelijk iets veranderen als het gaat om alcohol in de regio Nijmegen. 5

11 Beleidsdoelen De hieronder beschreven doelen voor het preventie- en Handhavingsplan komen uit het Projectplan Alcoholmatiging en het Lokaal gezondheidsbeleid Nijmegen De nalevingscijfers zijn afkomstig uit het regionaal nalevingsonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Nuchter in De streefcijfers zijn bepaald op basis van de landelijke trends in naleving. Voor deze integrale aanpak zijn volgende doelen gesteld: Jongeren 1. Het percentage 13/14 jarigen dat de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken daalt van 14% naar 10% 2. Het percentage jongeren dat binge drinkt daalt van 25% naar 20% Ouders 1. Maakt 50% van de ouders afspraken met zijn kind over niet drinken tot 18 jaar Supermarkten en slijterijen 2. De naleving van de leeftijdsgrenzen uit de Drank- en Horecawet in supermarkten stijgt van 46% naar 65% Para commerciële horeca (oa. Sportverenigingen) 3. De naleving van de Drank- en Horecawet in sportkantines stijgt van 22% naar 40% Commerciële horeca 4. De naleving van de Drank- en Horecawet in de commerciële horeca stijgt van 25% naar 40% 6

12 Hotspots In de regio Nijmegen is er gekozen voor een risicogestuurde-hotspot-aanpak. Dit betekent dat de focus van het preventie-handhavingsbeleid zich hoofdzakelijk richt op hotspots. Hotspot alcoholverkooppunten waarbij vanwege aard, locatie of doelgroep, het risico groot is dat jongeren jonger dan 18 jaar er zelf alcohol kunnen kopen en/of drinken. Hotspot analyse of Jeugdkaart Aan de basis van de aanpak staat de jeugdkaart. De jeugdkaart is een weergave van alle plekken waar jongeren komen en waar alcohol wordt verkocht. De kaart geeft gedetailleerde gegevens over tijdsloten in de week en de eventuele subpopulatie jongeren (bijv.: en jaar). Het opstellen van een jeugdkaart gebeurt volgens een vaststaande methodiek. Deze bestaat uit vier afzonderlijke fasen: 1. Grove indeling per gemeente op basis van statistische bronnen (CBS) 2. Internetresearch naar de meest relevante hotspots voor het onderzoek. 3. Veldonderzoek in de gemeenten. De lijst van hotspots wordt gecheckt en aangevuld op basis van gesprekken met jongeren op straat, in scholen en tijdens het uitgaan 4. Inhoudelijke check van de resultaten met jongerenwerkers, wijkagenten en andere relevante partijen die de leefwereld van jongeren lokaal goed kennen. Het verslag van de jeugdkaart bestaat uit een tekstuele en visuele weergave van de hotspots binnen een bepaald gebied en voor een bepaalde groep jongeren. 7

13 Risicoprofielen Een risicogestuurde aanpak van alcoholmatiging wordt gekenmerkt door met het indelen van de alcoholverstrekkers in zogenaamde risicoprofielen. Het onderscheidend vermogen van deze profielen is van belang omdat de aanpak per profiel kan verschillen. Zo kan een specifiek instrumentarium worden ingezet voor een bepaald profiel. Binnen het preventie-handhavingsplan onderscheiden we 4 risicoprofielen. Drankverstrekkers die voldoen aan de hotspotcriteria, waarbij het risico op overtreding Drank- en Horecawet aanzienlijk is op basis van: 1. Eerdere overtreding Drank- en Horecawet 2. Geen kwaliteitssysteem geïmplementeerd 3. Klachten of structureel slechte score MysteryShop onderzoek Drankverstrekkers die voldoen aan de hotspotcriteria, waarbij het risico op overtreding Drank- en Horecawet aanzienlijk is op basis van het feit dat de verstrekker geen kwaliteitssysteem heeft geïmplementeerd Drankverstrekkers die voldoen aan de hotspotcriteria, waarbij het risico op overtreding Drank- en Horecawet laag is, omdat er wordt gewerkt volgens een kwaliteitssystematiek die de naleving van de Drank- en Horecawet voldoende waarborgd. Drankverstrekkers die niet voldoen aan de hotspotcriteria, waarbij het risico erg laag is dat jongeren jonger dan 18 jaar in aanraking komen met alcoholhoudende drank. 8

14 Instrumentarium Kwaliteitssystematiek Het primaire doel van preventie is het bevorderen van de volksgezondheid. Dit is en blijft het uitgangspunt binnen de nieuwe aanpak. Niet de overheid, maar de bevolking is zelf in staat om iets aan haar eigen leefstijl te veranderen. Een preventieve aanpak motiveert mensen om, met effectieve instrumenten, zelf iets te Figure 1: PDCA Cyclus veranderen aan hun eigen omgeving. Deze veranderingen in gedrag maken een gezondere leefstijl binnen een setting mogelijk. Hiermee wordt niet alleen de gezondheid bevorderd, Plan maar ontstaat er ook een vorm van zelfredzaamheid. Een systeem waarbij door de mensen zelf wordt gewerkt verbetering. Act Do Dit systeem leunt sterk op de principes van de PDCA-cyclus: 1. PLAN (planfase): Kijk naar huidige werkwijze en ontwerp een plan voor de Check verbetering van deze werkwijze. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. 2. DO (uitvoeringsfase): Voer de geplande verbetering uit. 3. CHECK (evaluatiefase): Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. 4. ACT (bijstellingsfase): Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK. Planfase (Plan) 1. Risico analyse Het inzichtelijk maken van de specifieke en kritieke momenten waarop alcohol door jongeren gekocht wordt bij het betreffende verstrekker. Bijvoorbeeld: het aantal jongeren woonachtig in de directe omgeving (CBS), ligging (ten opzichten van scholen, wijk, route), bezoek dagen/tijdstippen door doelgroep, leeftijd verkoopmedewerkers, evenementen. 2. Werkwijze, controle leeftijdsgrenzen Dit is een omschrijving van de uitgangspunten rondom de controle van de leeftijdsgrenzen. Bijvoorbeeld: Tot welke leeftijd wordt er naar legitimatie gevraagd, hoe gaat men om met wederverstrekking, welke aanvullende acties worden er ondernomen naar aanleiding van de risicoanalyse (extra controle tijdens specifieke en kritieke momenten), welke hulpmiddelen worden er ingezet (leeftijdsbandjes, kassakaart, geautomatiseerde leeftijdsvaststelling, etc.), Uitvoeringsfase (Do) 3. Instructie/opleiding medewerkers Met welke regelmaat en middelen worden de medewerkers geïnstrueerd. Bijvoorbeeld: werkinstructies, e-learning of CBL programma. 4. Voorlichten/informeren van klanten Door de klanten op de hoogte te brengen van het beleid (interne/externe communicatie). Het beleid wordt duidelijk gecommuniceerd en er wordt draagvlak gecreëerd. Bijvoorbeeld: 9

15 door leeftijdsaanduiding aan de bar, kassa s en in advertenties, communiceren van (nieuwe) werkwijze via de media (door maatschappelijk verantwoordelijkheid uit te dragen). Evaluatiefase (Check) 5. Zelfcontrole Door een vorm van zelfcontrole toe te passen wordt het systeem in de praktijk getoetst. Bijvoorbeeld: extra toezicht door leidinggevende, mystery audits of confrontatie audits. Bijstellingsfase (Act) 6. Corrigerende acties Door schriftelijk vast te leggen welke opvolging er wordt ondernomen wanneer de leeftijdsgrens niet wordt nageleefd wordt aantoonbaar welke acties er door de bedrijfsleiding zijn ingezet om de naleving van de leeftijdsgrens te stimuleren. Bijvoorbeeld: gespreksverslag. 7. Evaluatie Periodiek dient het zelfcontrolesysteem te worden geëvalueerd en getoetst aan de actualiteit. Opvoedingsondersteuning Ouders zijn belangrijke schakel in het alcoholmatigingsbeleid. Uit onderzoek blijkt dat als ouders het alcoholgebruik van hun kind uitstellen door het drinken onder de 18 te verbieden, dit een grote uitwerking heeft op het alcoholgebruik van jongeren. Het ondersteunen van ouders bij het uitvoeren van een verantwoorde alcoholopvoeding is een grote opgave binnen het Preventie- en Handhavingsplan. Voorlichting Uit onderzoek binnen het regionaal alcoholmatigingsproject blijkt dat er nog veel ouders zijn die niet weten dat het stellen van regels binnen de opvoeding rond het thema alcohol een effectieve strategie is om het alcoholgebruik van hun kind uit te stellen en het alcoholgebruik van reeds drinkende kinderen worden beteugeld. Voorlichtingsbijeenkomsten als de interventie Stappen met ouders, wat is gericht op ouders van 12 t/m17-jarigen bieden een platform voor deze boodschap. Ouders worden uitgenodigd op uitgaanslocaties van jongeren in de regio en krijgen daar de kans om met andere ouders en professionals van gedachten te wisselen over uitgaan, veiligheid, alcohol en alcoholopvoeding. Ouders worden in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de horecagelegenheid en krijgen uitleg over de wijze waarop jongeren gaan stappen en wat er allemaal aan de orde komt (Drank- en Horecawet, deurbeleid, legitimatie, sluitingstijden etc.). Middels presentaties en discussies worden ouders bijgepraat over alcoholopvoeding. Zo werken we met deze interventie toe naar het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, politie en de drankverstrekker als het gaat om veilig en gezond uitgaan. Participatie Ouders zijn de motor achter veel veranderingen in school en de sportverenigingen. Door ouders te mobiliseren voor een meer activistische aanpak, kunnen scholen en sportverenigingen worden aangespoord om beleid rond alcohol en jongeren duidelijker in de praktijk vorm te geven. Het alcoholmatigingsbeleid gaat uit van motivatie voor het veranderen van de wijze waarop we als samenleving omgaan met alcohol. Belangrijke personen in de omgeving van jongeren 10

16 meekrijgen in dit proces is van groot belang. Vandaar dat er samen met ouders bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd voor ouders en opvoeders. Naast informatie is het voeren van discussie en het uitwisselen van meningen een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten. Halt afdoening Alcohol. Binnen het regionaal alcoholmatigingsproject is in 2010 de Halt afdoening Alcohol gestart. Deze Halt afdoening Alcohol illustreert de synergetische werking van handhaving en preventie. Jongeren die op straat worden aangehouden voor vernieling en geweldpleging onder invloed van alcohol worden doorverwezen naar Halt en krijgen een specifieke leerstraf Alcohol opgelegd. Deze bestaat uit een aantal groepsbijeenkomsten bij IrisZorg Preventie waarbij samen met de jongeren wordt gekeken naar de rol die alcohol in hun even speelt en de rol die dit middel heeft gehad bij het plegen van het delict. Ook de ouders worden in deze Halt aanpak uitgenodigd voor een gesprek bij IrisZorg, waarbij alcoholopvoeding het centrale thema is. Deze taakstraf is nu ook ingesteld voor het overtreden van het nieuwe wetsartikel 45 Drank- en Horecawet, waarbij het voor jongeren onder de 18 jaar verboden is om alcoholhoudende drank bij zich te hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen. Handhaving Voor de regio Nijmegen is een handhaving instrumentarium vastgesteld. De controles worden uitgevoerd door een regionaal team Bijzondere Opsporings-Ambtenaren. Dit gespecialiseerde team voert de controles uit in opdracht van de deelnemende gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen. Handhavingscapaciteit per gemeente De deelnemende gemeenten participeren op basis van het aantal inwoners van de gemeente in verhouding op het totaal van 2,7 fte. 1. Beuningen 0,15 fte. 2. Druten 0,25 fte. 3. Groesbeek 0,26 fte. 4. Heumen 0,10 fte. 5. Millingen 0,12 fte. 6. Nijmegen 1,40 fte. 7. Ubbergen 0,17 fte. 8. Wijchen 0,25 fte. Basiscontroles Onder de basiscontroles vallen de vergunningcontrole van: horecabedrijven met een vergunning zoals bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet, slijterijen met een vergunning zoals bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet, paracommerciële horecabedrijven (sportverenigingen, jongerencentra, dorpshuizen etc.) met een vergunning zoals bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet, 11

17 waaraan op grond van de paracommerciële verordening beperkingen zijn gesteld met het oog op het voorkomen van oneerlijke concurrentie. Hotspotcontroles Hotspotcontroles zijn bedoeld om met name de naleving te controleren bij alcoholverkooppunten waar veel jongeren komen en waar de naleving van de leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol aan jongeren een risico is. Daarnaast is er bij deze bedrijven ook aandacht voor het verbod op zgn. happy hours. Leeftijdscontroles evenementen Aanvullend is er speciale aandacht voor evenementen waarvoor een ontheffing ex artikel 35 Drank- en Horecawet is afgegeven en voor evenementen waarvoor geen ontheffing is afgeven, maar die wel een risico opleveren voor de verkoop van alcohol aan jongeren. Controle drankgebruik <18 in voor publiek toegankelijke ruimte De laatste controlemodaliteit is de controle op artikel 45 van de Drank- en Horecawet. Het is op grond van dit artikel voor jongeren onder de 18 jaar verboden om op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor consumptie gereed te hebben. Handhavingsprotocol Indien door een bevoegd opsporingsambtenaar overtredingen worden geconstateerd wordt hiervan een boeterapport opgemaakt. De sancties die worden opgelegd staan per artikel beschreven in Bijlage 1: Handhavingsprotocol. Uitgangspunten voor het optreden conform dit protocol zijn: Indien na de 1e constatering een waarschuwing is gegeven, dient de 2e constatering in alle gevallen binnen een periode van 2 jaar gedaan te worden, om een maatregel op te kunnen leggen. Indien er na de waarschuwing een periode van meer dan 2 jaar is verstreken, wordt er bij een volgende constatering opnieuw een waarschuwing gegeven en wordt gehandeld alsof het de eerste overtreding betreft. Een gegeven waarschuwing geldt niet alleen voor het geconstateerde feit, maar geldt als een algemene waarschuwing. Dit betekent dat als er binnen 2 jaar na de waarschuwing een andere overtreding geconstateerd wordt, dan degene die de aanleiding vormde voor de waarschuwing, dan wordt de waarschuwingsstap overgeslagen, indien een waarschuwing vereist is volgens het overzicht. Indien er een bestuurlijke maatregel is opgelegd en vervolgens wordt er gedurende 5 jaar geen overtreding geconstateerd, dan wordt bij de eerstvolgende constatering weer eerst gewaarschuwd, indien een waarschuwing vereist is volgens het overzicht. Voor zover de sanctie een bestuurlijke boete betreft, zijn de bepalingen van het besluit Bestuurlijke boete Drank en Horecawet leidend, o.a. ten aanzien van de recidivetermijn. Indien er een 3e of 4e constatering plaatsvindt, en hiervoor geen specifieke maatregel wordt genoemd in dit overzicht, beslist de burgemeester of nogmaals een zelfde maatregel wordt genomen of dat een verzwaring van de maatregel als genoemd voor de 2e constatering plaatsvindt. 12

18 Communicatie Voor een optimaal effect van de gekozen aanpak voor alcoholmatiging is communicatie van wezenlijk belang. Het effect van zowel de handhavingsinterventies als de preventieve interventies nemen sterk in kracht toe door het inzetten van structurele en strategisch geplande communicatie. De verschillende soorten communicatie zijn beschreven in het communicatiespectrum. Dit spectrum geeft niet alleen de typen communicatie weer, maar geeft ook de onderlinge verhouding op inhoud weer. Agendasetting Argumenten Motivatie en Handhaving Signalering Controle De controle De feitelijke controle van de bevoegde opsporingsambtenaar is de meest directe vorm van communicatie. Het is dan ook essentieel dat de controleur de controle uitvoert op de voorgeschreven wijze en zich gedraagt passend bij het zijn van een Autoriteit. Ook de professionaliteit van de handhaver is namelijk van invloed op het nalevingsgedrag van zowel de jongeren als de verstrekker. Signalering De fysieke aanwezigheid van de controleur is ook een vorm van communicatie. Het is niet alleen van belang om onzichtbaar te controleren, maar evenzeer belangrijk om zichtbaar in het uitgaansleven aanwezig te zijn. Deze communicatie ter plaatse maakt de handhaving zichtbaar en versterkt het effect op de subjectieve pakkans. Maximaal effect wordt bereikt door zowel opvallende als onopvallende controles uit te voeren. Handhavingscommunicatie Dit is de communicatie over de handhavingsactie zelf. Het feitelijk communiceren over controleacties heeft een uitstralende werking naar jongeren en ondernemers die niet zijn gecontroleerd. Het draagt bij aan het verhogen van de subjectieve pakkans. Beleid en maatregelen Naast dat het belangrijk is dat er gecommuniceerd wordt over de inhoud van het gevoerde alcoholmatigingsbeleid is het ook van belang te communiceren over de maatregelen die ondernemers kunnen treffen om te voldoen aan het gestelde beleid. Succesvolle voorbeelden van geslaagde acties die de naleving van de Drank- en Horecawet hebben bevordert zijn hiervan een voorbeeld. 13

19 Motivatie Bij de motivationele communicatie wordt er aan de hand van voorbeelden uit de maatregelenschijf en met argumenten uit de agendasettingsschijf beschreven hoe en waarom het naleven van de Drank- en Horecawet tot voordeel kan zijn van jongeren, verstrekkers en de samenleving als geheel. Zo wordt getracht om de doelgroep te stimuleren de Drank- en Horecawet na te leven. Niet vanwege mogelijke sancties wanneer men de regels overtreedt, maar vanuit het maatschappelijk belang en een algemeen verantwoordelijkheidsbesef. Het doel is te zorgen voor kennis over en een positieve houding ten aanzien van de regels. Dit verhoogt het draagvlak voor het preventie- en handhavingsbeleid. Agendasetting Aan de rand van het spectrum staat de agendasettingsgerichte communicatie. Het blijft van groot belang aan te geven waarom het Preventie- en Handhavingsbeleid rond het thema alcohol van groot belang is voor de volksgezondheid en de veiligheid in de regio. Het zet het onderwerp op de agenda, houdt het levend en maakt het bespreekbaar. 14

20 Bijlage 1: Handhavings- en preventieprotocol Drank- en Horecawet Feit artikel 3, lid 1 Drank- en Horecawet: Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder (geldige) vergunning, terwijl niet voldaan kan worden aan de eisen van de Drank- en Horecawet (dus niet te legaliseren) of terwijl vergunning is geweigerd, geschorst, ingetrokken of aanvraag buiten behandeling is gesteld Boeterapport en/of rapportage opmaken Voornemen kenbaar maken van bestuursdwang o.v.v. zienswijzentermijn. Na afloop zienswijzentermijn besluit tot last onder bestuursdwang, gericht op beëindiging alcoholverstrekking of exploitatie. Naast deze maatregel wordt bestuurlijke boete toegepast. Feit artikel 3 Drank- en Horecawet: Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder (geldige) vergunning Boeterapport of bestuurlijke rapportage opmaken. Voornemen kenbaar maken van bestuursdwang o.v.v. zienswijzetermijn. Na afloop zienswijzetermijn besluit tot last onder bestuursdwang, gericht op beëindiging alcoholverstrekking of exploitatie, tenzij inmiddels zicht bestaat op legalisatie. Indien bestuursdwang niet mogelijk is, bestuurlijke boete toepassen. Feit artikel 3 Drank- en Horecawet: Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder (geldige) vergunning, terwijl ondernemer in het verleden heeft beschikt over geldige vergunning voor de inrichting, maar door wijziging van onderneming of andere redenen de vergunning niet meer in overeenstemming is met de feiten. Boeterapport of bestuurlijke rapportage opmaken. Formele waarschuwing met termijn voor legaliseren situatie. Na ongebruikt verstrijken termijn het voornemen kenbaar maken tot toepassing bestuurs-dwang o.v.v. zienswijzetermijn. Na afloop zienswijze-termijn besluit tot last onder bestuursdwang, gericht op beëindiging alcoholverstrekking of exploitatie, tenzij inmiddels zicht bestaat op legalisatie. Feit artikel 24, lid 1, lid 2 of lid 3 Drank en Horecawet o.a. niet aanwezig zijn van de leidinggevende in de (lokaliteiten van de) inrichting Boeterapport of bestuurlijke rapportage opmaken 1e constatering: schriftelijke waarschuwing; 1

21 2e, 3e en 4e constatering: Bestuurlijke boete opleggen 5e constatering: intrekking Drank en Horecavergunning ex art. 31 Drank en Horecawet Adviesgesprek met de lokale contactpersoon van het alcoholmatigingsproject, waarin aard en oorzaak van de overtreding wordt besproken en waarin samen wordt gewerkt aan een verbeterplan. Dit plan van aanpak kan bijvoorbeeld bestaan uit SVH opleiding of IVA. Feit artikelen 9 lid 3 en 4, 12 tot en met 17 Overtreding van een bij of krachtens de artikelen 9 lid 3 en 4, 12 tot en met 17 Drank en Horecawet gesteld verbod. Boeterapport of bestuurlijke rapportage opmaken 1e constatering: schriftelijke waarschuwing; 2e,3e en 4e constatering: bestuurlijke boete 5e constatering: intrekking Drank en Horecavergunning ex art 31 lid 2 Adviesgesprek met de lokale contactpersoon van het alcoholmatigingsproject, waarin aard en oorzaak van de overtreding wordt besproken en waarin samen wordt gewerkt aan een verbeterplan. Dit plan van aanpak kan bijvoorbeeld bestaan uit SVH opleiding of IVA. Feit artikelen 18, 19, 22, 25, 29 lid 3, 35, 2 e en 4 e lid Drank en Horecawet Overtreding van een bij of krachtens de artikelen 18, 19, 22, 25, 29 lid 3, artikel 35, 2 e en 4 e lid Drank en Horecawet gestelde verbod. Boeterapport of bestuurlijke rapportage opmaken 1e constatering: schriftelijke waarschuwing; Verdere constateringen: bestuurlijke boete Adviesgesprek met de lokale contactpersoon van het alcoholmatigingsproject, waarin aard en oorzaak van de overtreding wordt besproken en een verbeterplan wordt opgesteld met als doel het (art25) tegengaan van indrinken en alcoholbezit ter plaatse of (art22) het realiseren van een alcoholvrije omgeving, middels bestaande en innovatieve interventies. Feit artikel 2.3.1a.3 APV krachtens artikel 25a tweede lid Drank en Horecawet Handelen in strijd met de vergunningvoorschriften (uitgezonderd de voorschriften en beperkingen die op grond van artikel 2.3.1a.3 APV krachtens artikel 25a tweede lid Drank en Horecawet specifiek met het oog op de handhaving van de leeftijds- of alcoholmatigingsbepalingen zijn opgenomen) Boeterapport of bestuurlijke rapportage opmaken 1e constatering: schriftelijke waarschuwing; 2e constatering: schorsing van de vergunning voor de duur van één week ex art. 32 2

22 3e constatering: schorsing van de vergunning voor de duur van 2 weken ex art. 32 4e constatering: Schorsing voor de duur van 4 weken ex art. 32 5e constatering: intrekking Drank en Horecavergunning ex art 31, lid 2 Drank en Horecawet Feit artikel 20, 1e en 2e lid Drank en Horecawet Overtreding van het verbod van artikel 20, 1e en 2e lid Drank en Horecawet (leeftijdsbepaling) door ondernemers als bedoeld in artikel 18, 2e lid of artikel 19, 2e lid sub a (supermarkten e.d) Boeterapport of bestuurlijke rapportage opmaken 1e constatering: Bestuurlijke boete 2e constatering: Bestuurlijke boete 3e constatering (binnen periode van 12 maanden na 1e constatering: Verbod alcoholverkoop ex art. 19a (three strikes out) Adviesgesprek met de lokale contactpersoon van het alcoholmatigingsproject, waarin aard en oorzaak van de overtreding wordt besproken en een verbeterplan wordt opgesteld met als doel het tegengaan van schenken aan jongeren die jonger zijn dat de in de wet vastgestelde leeftijd. Dit kan bestaan uit een sluitende nalevings-systematiek met technische hulpmiddelen, training en audits. Zie voor meer details paragraaf: kwaliteitssystematiek. Feit artikel 20, 1e lid Drank en Horecawet Overtreding van het verbod van artikel 20, 1e lid Drank en Horecawet ( leeftijdsbepaling) door andere ondernemers dan de bedoelde in artikel 18, 2e lid of artikel 19, 2e lid sub a (horeca-inrichtingen) Boeterapport of bestuurlijke rapportage opmaken 1e constatering: Bestuurlijke boete 2e constatering: schorsing van de vergunning voor de duur van twee weken 3e constatering: schorsing van de vergunning voor de duur van 6 weken 4e constatering: schorsing voor de duur van 12 weken 5e constatering: intrekking Drank en Horecavergunning ex art 31, lid 2 Drank en Horecawet Adviesgesprek met de lokale contactpersoon van het alcoholmatigingsproject, waarin aard en oorzaak van de overtreding wordt besproken en een verbeterplan wordt opgesteld met als doel het tegengaan van schenken aan jongeren die jonger zijn dat de in de wet vastgestelde leeftijd. Dit plan kan onder andere bestaan uit een cursus Barcode of een IVA. Een sluitende nalevingssystematiek met technische hulpmiddelen, training en audits. Zie voor meer details paragraaf: kwaliteitssystematiek. Feit artikel 20, 2e lid Drank en Horecawet Overtreding van het verbod van artikel 20, 2e lid Drank en Horecawet (leeftijdsbepaling) door slijterijen Boeterapport of bestuurlijke rapportage opmaken 1e constatering: Bestuurlijke boete 3

23 2e constatering: schorsing van de vergunning voor de duur van twee weken 3e constatering: schorsing van de vergunning voor de duur van 6 weken 4e constatering: schorsing voor de duur van 12 weken 5e constatering: intrekking Drank en Horecavergunning ex art 31, lid 2 Drank en Horecawet Adviesgesprek met de lokale contactpersoon van het alcoholmatigingsproject, waarin aard en oorzaak van de overtreding wordt besproken en een verbeterplan wordt opgesteld met als doel het tegengaan van schenken aan jongeren die jonger zijn dat de in de wet vastgestelde leeftijd. Dit plan kan onder andere bestaan uit het opzetten van een sluitende nalevingssystematiek met technische hulpmiddelen, training en audits. Zie voor meer details paragraaf: kwaliteitssystematiek. Feit artikel 20, 4e lid Drank en Horecawet Overtreding van het verbod van artikel 20 4e lid Drank en Horecawet (geen aanduiding leeftijdsgrenzen) Boeterapport of bestuurlijke rapportage opmaken 1e constatering: Waarschuwing Verdere constatering: bestuurlijke boete opleggen Adviesgesprek met de lokale contactpersoon van het alcoholmatigingsproject, waarin wordt gekeken naar een beter communicatieplan voor het communiceren van de leeftijdsgrens Feit artikel 20, 5e lid Drank en Horecawet Overtreding van het verbod van artikel 20 5e lid Drank en Horecawet (toelaten personen in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van andere psychotrope stoffen) 1e constatering: Pv opmaken art. 1 sub 4 WED 2e constatering e.v.: bestuurlijke rapportage opmaken 1 e constatering: Waarschuwing 2 e constatering: schorsing van de vergunning voor de duur van twee weken 3 e constatering: schorsing van de vergunning voor de duur van 6 weken 4 e constatering: Schorsing voor de duur van 12 weken 5e constatering: intrekking Drank en Horecavergunning ex art 31, lid 2 Drank en Horecawet Adviesgesprek met de lokale contactpersoon van het alcoholmatigingsproject, waarin aard en oorzaak van de overtreding wordt besproken en een verbeterplan wordt opgesteld met als doel het tegengaan van schenken aan jongeren die jonger zijn dat de in de wet vastgestelde leeftijd. Dit plan kan onder andere bestaan uit een cursus Barcode of een IVA. Een sluitende nalevingssystematiek met technische hulpmiddelen, training en audits. Zie voor meer details paragraaf: kwaliteitssystematiek. Feit artikel 20, 6e lid Drank en Horecawet Overtreding van het verbod van artikel 20 6e lid Drank en Horecawet (verbod dienst te doen onder invloed) 1e constatering: Pv opmaken art. 1 sub 4 WED 2e constatering e.v.: bestuurlijke rapportage opmaken 4

24 1e constatering: Waarschuwing 2e constatering: schorsing van de vergunning voor de duur van 6 weken 3e constatering: schorsing van de vergunning voor de duur van 12 weken 4e constatering: intrekking Drank en Horecavergunning ex art 31, lid 2 Drank en Horecawet Adviesgesprek met de lokale contactpersoon van het alcoholmatigingsproject, waarin aard en oorzaak van de overtreding wordt besproken en een verbeterplan wordt opgesteld met als doel het tegengaan van schenken aan jongeren die jonger zijn dat de in de wet vastgestelde leeftijd. Dit plan kan onder andere bestaan uit een cursus Barcode of een IVA. Een sluitende nalevingssystematiek met technische hulpmiddelen, training en audits. Zie voor meer details paragraaf: kwaliteitssystematiek. Feit artikel 21 Drank en Horecawet Overtreding van het verbod van artikel 21 (alcoholverstrekking met risico op ordeverstoring etc) Toezichthouder/politie/BOA Bestuurlijke rapportage opmaken en Pv opmaken art. 1 sub 4 WED (Preventieve) last onder dwangsom, evt toepassing spoedeisende bestuursdwang Feit artikel 25a tot en met 25d Drank en Horecawet Overtreding van de verordenende bepalingen krachtens artikel 25a tot en met 25d Drank en Horecawet, te weten artikel 2.3.1a.3 APV en de op grond daarvan specifiek met het oog op de handhaving van leeftijds- of alcoholmatigings-bepalingen opgelegde vergunningsvoorschriften en 2.3.1a.4 APV (happy hour) Toezichthouder/politie/BOA Boeterapport of bestuurlijke rapportage opmaken 1e constatering: Bestuurlijke boete 2e constatering: schorsing van de vergunning voor de duur van twee weken 3e constatering: schorsing van de vergunning voor de duur van 6 weken 4e constatering: Schorsing voor de duur van 12 weken 5e constatering: intrekking Drank en Horecavergunning ex art 31, lid 2 Drank en Horecawet Feit artikel 4 Drank- en Horecawet Overtreding van de verordenende bepalingen krachtens artikel 4 Drank- en Horecawet, te weten artikel 2.3.1a.2 1e en 2e lid APV (paracommercie) en de overtreding van artikel 4 lid 5 Drank en Horecawet Toezichthouder/politie/BOA Boeterapport of bestuurlijke rapportage opmaken 1e constatering: Waarschuwing 2e constatering: bestuurlijke boete 5

25 3e constatering: Schorsing vergunning voor de duur van 2 weken 4e constatering: schorsing van de vergunning voor de duur van 4 weken 5e constatering: intrekken vergunning ex art 31, lid 2 Drank en Horecawet Adviesgesprek met de lokale contactpersoon van het alcoholmatigingsproject, waarin aard en oorzaak van de overtreding wordt besproken en een verbeterplan wordt opgesteld met als doel het verbeteren van de naleving van de paracommerciële verordening mogelijk maakt. Feit artikel 45 Drank- en Horecawet Overtreding verbod art. 45 Drank- en Horecawet (verbod alcohol meevoeren door jeugdige) Toezichthouder/politie/BOA Pv opmaken artikel 45 lid 2 Drank en Horecawet Doorverwijzing naar de Halt afdoening alcohol. Uitgangspunten voor optreden conform dit protocol Indien na de 1e constatering een waarschuwing is gegeven, dient de 2e constatering in alle gevallen binnen een periode van 2 jaar gedaan te worden, om een maatregel op te kunnen leggen. Indien er na de waarschuwing een periode van meer dan 2 jaar is verstreken, wordt er bij een volgende constatering opnieuw een waarschuwing gegeven en wordt gehandeld alsof het de eerste overtreding betreft. Een gegeven waarschuwing geldt niet alleen voor het geconstateerde feit, maar geldt als een algemene waarschuwing. Dit betekent dat als er binnen 2 jaar na de waarschuwing een andere overtreding geconstateerd wordt, dan degene die de aanleiding vormde voor de waarschuwing, dan wordt de waarschuwingsstap overgeslagen, indien een waarschuwing vereist is volgens het overzicht. Indien er een bestuurlijke maatregel is opgelegd en vervolgens wordt er gedurende 5 jaar geen overtreding geconstateerd, dan wordt bij de eerstvolgende constatering weer eerst gewaarschuwd, indien een waarschuwing vereist is volgens het overzicht. Voorzover de sanctie een bestuurlijke boete betreft, zijn de bepalingen van het besluit Bestuurlijke boete Drank en Horecawet leidend, o.a. ten aanzien van de recidivetermijn. Indien er een 3e of 4e constatering plaatsvindt, en hiervoor geen specifieke maatregel wordt genoemd in dit overzicht, beslist de burgemeester of nogmaals een zelfde maatregel wordt genomen of dat een verzwaring van de maatregel als genoemd voor de 2e constatering plaatsvindt. Overtredingen van de Drank- en Horecawet die een imperatieve intrekkingsgrond vormen zijn niet opgenomen in dit handhavingsprotocol. De wet biedt dan immers geen afwegingsmoment. Dit handhavingsprotocol geeft uitgangspunten voor sanctionerend optreden. In voorkomende gevallen kan de burgemeester gemotiveerd afwijken van het protocol en de daarin genoemde (zwaarte van de) maatregel. 6

26 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol regio Nijmegen 1

27 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Nieuwe kijk op preventie en handhaving Alcohol Visie en ambitie Draagvlak, regels en controle: preventie én handhaving Lokaal, regionaal en integraal Beleidsdoelen Jongeren Ouders Supermarkten en slijterijen Para commerciële horeca (oa. Sportverenigingen) Commerciële horeca Hotspots Hotspot analyse of Jeugdkaart Risicoprofielen Instrumentarium Kwaliteitssystematiek Planfase (Plan) Uitvoeringsfase (Do) Evaluatiefase (Check) Bijstellingsfase (Act) Opvoedingsondersteuning Voorlichting Participatie Handhaving Handhavingscapaciteit per gemeente Basiscontroles Hotspotcontroles Leeftijdscontroles evenementen Controle drankgebruik <18 in voor publiek toegankelijke ruimte Handhavingsprotocol Communicatie De controle Signalering Handhavingscommunicatie Beleid en maatregelen Motivatie Agendasetting

28 Bijlage 1: Handhavings- en preventieprotocol Drank- en Horecawet... 1 Feit artikel 3, lid 1 Drank- en Horecawet:... 1 Feit artikel 3 Drank- en Horecawet:... 1 Feit artikel 3 Drank- en Horecawet:... 1 Feit artikel 24, lid 1, lid 2 of lid 3 Drank en Horecawet... 1 Feit artikelen 9 lid 3 en 4, 12 tot en met Feit artikelen 18, 19, 22, 25, 29 lid 3, 35, 2 e en 4 e lid Drank en Horecawet... 2 Feit artikel 2.3.1a.3 APV krachtens artikel 25a tweede lid Drank en Horecawet... 2 Feit artikel 20, 1e en 2e lid Drank en Horecawet... 3 Feit artikel 20, 1e lid Drank en Horecawet... 3 Feit artikel 20, 2e lid Drank en Horecawet... 3 Feit artikel 20, 4e lid Drank en Horecawet... 4 Feit artikel 20, 5e lid Drank en Horecawet... 4 Feit artikel 20, 6e lid Drank en Horecawet... 4 Feit artikel 21 Drank en Horecawet... 5 Feit artikel 25a tot en met 25d Drank en Horecawet... 5 Feit artikel 4 Drank- en Horecawet... 5 Feit artikel 45 Drank- en Horecawet... 6 Uitgangspunten voor optreden conform dit protocol

29 Inleiding Aanleiding De burgemeesters en de wethouders Volksgezondheid van de gemeenten in de regio Nijmegen signaleren een fors gebruik van alcohol, ook door jongeren. Om dit forse gebruik van alcohol tegen te gaan is een gezamenlijke regionale aanpak op het terrein van preventie en handhaving nodig. Het beëindigen van de eerste fase in het regionaal alcoholmatigingsproject en de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet vormen de aanleiding om vanaf 2013 vanuit een gezamenlijke visie het alcoholgebruik aan te pakken. Nieuwe kijk op preventie en handhaving De nieuwe wettelijke kaders van de Drank- en Horecawet scheppen een geheel nieuw perspectief op het bevorderen van gezond gedrag en het beter naleven van de wetten, regels en normen in de samenleving als het gaat om alcohol. De nieuwe preventieve aanpak van alcoholmatiging heeft als perspectief het structureel en duurzaam veranderen van gedrag met als doel gezondheidswinst en een betere naleving. Deze aanpak vraagt niet alleen een inspanning van de overheid als wetshandhaver, maar ook de inzet van burgers. Als alleen van bovenaf regels worden opgelegd, gaan mensen op zoek gaat naar de mazen in de wet, of op zoek naar de grenzen van het toelaatbare. Met dit preventie, en handhavingsplan wil de gemeente een duidelijk kader scheppen waarbinnen burgers en instellingen zelf regels en systemen kunnen bedenken die passen in hun eigen omgeving. Zo kunnen burgers, die zelf iets willen veranderen aan het alcoholgebruik van jongeren, vanuit eigen verantwoordelijkheid actief worden. Dit kan bijvoorbeeld door in een sportvereniging de vrijwilligers en opvoeders zelf systemen te laten bedenken om het drankgebruik onder jongeren te beteugelen. Alleen daar waar de overheid het mogelijk maakt dat de samenleving haar verantwoordelijkheid zelf kan oppakken kan de naleving de normen die gevat zijn in regels en wetten veranderen. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de maatschappij staat hierbij voorop, maar is geen vrijbrief voor vrijblijvendheid. Een strikte controle op de naleving is nodig als een stok achter de deur voor die diegene die niet intrinsiek gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan met de regionale ambitie. Er wordt een bijdrage verwacht van een ieder die zich bezighoudt met jongeren, alcohol of een combinatie van deze twee. Alcohol Alcohol is een legaal genotmiddel dat in Nederland door meer dan 90% van de bevolking in meer of mindere mate wordt gebruikt. Het kan zorgen voor een prettig gevoel, het maakt de tongriem wat losser en zorgt dat je makkelijker in de omgang wordt naar anderen toe. Toch is het gebruik van alcohol niet alleen positief. Schadelijk gebruik kan leiden tot problemen op zowel individueel als maatschappelijk niveau. Naast risico s op somatische aandoeningen als kanker, cardiovasculaire ziekten, levercirrose en lichamelijk letsel beperkt schadelijk alcoholgebruik de ontplooiingskansen van zowel volwassenen als jongeren. Op maatschappelijk niveau heeft schadelijk alcoholgebruik een grote invloed op de (sociale) veiligheid, arbeidsproductiviteit en verkeersveiligheid. 4

30 Visie en ambitie De visie achter het alcoholbeleid is dat hoe minder alcohol er gedronken wordt des te beter dit is voor de volksgezondheid en de sociale veiligheid in de regio. Concreet betekent dit dat jongeren onder de 18 jaar beter geen alcohol kunnen drinken. Volwassenen vanaf 18 jaar houden zich aan het landelijk advies voor aanvaardbaar alcoholgebruik. Het is de ambitie om deze visie op een effectieve, efficiënte, maar vooral maatschappelijk acceptabele manier te bereiken. Speerpunt is om vooral volwassenen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid; ze te motiveren om vorm en inhoud te geven aan de gestelde regels en normen: Ouders te motiveren om met hun kinderen in gesprek te gaan, duidelijke grenzen te stellen, deze ook te handhaven en gezond gedrag voor te leven. Niet alleen in hun ouderlijke rol thuis, maar ook in hun rol als opvoeder van andere jongeren in de maatschappij (als vrijwilliger bij de sportvereniging, bij de uitvoering van hun werk, als leraar, verstrekker tijdens een feestje of evenement etc) Verstrekkers te motiveren om zelf een sluitend systeem te ontwikkelen als het gaat om de naleving van de Drank- en Horecawet en de gemeentelijke verordeningen, nu de regels uit de Drank- en Horecawet strenger gecontroleerd worden. Draagvlak, regels en controle: preventie én handhaving. De beschreven ambitie willen we met een effectieve en efficiënte aanpak realiseren. De nadruk zal daarom ook liggen op: Vaststellen van de juiste regels die nodig zijn om de ambitie te realiseren; Vergroten van het draagvlak voor deze regels en betrokkenen motiveren tot een betere naleving en ze hierbij te ondersteunen met preventieve instrumenten; Systematische controle op de naleving van de gestelde regels. Uitgangspunt is ook dat alleen een combinatie van alcoholpreventie en handhaving een effectieve aanpak is van het alcoholgebruik. Lokaal, regionaal en integraal Het beïnvloeden van mensen en het veranderen van de manier waarop de maatschappij aankijkt tegen alcohol vergt zowel een regionale als ook een lokale aanpak. Een alcoholmatigingsbeleid wat recht doet aan de lokale cultuur. Het maakt het mogelijk om mensen specifiek aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Lokale betrokkenheid maakt structurele verandering in leefstijl op kleine schaal mogelijk. Deze aanpak moet alleen niet ophouden bij de eigen gemeentegrenzen, maar de hele regio bestrijken. Jongeren zijn immers niet gebonden aan gemeentegrenzen en bevinden zich op verschillende momenten op verschillende plaatsen in de regio. In regionaal verband is het noodzakelijk om te verbinden en is het mogelijk om een efficiëntieslag te maken. Handhaving, onderzoek, aanpak van het onderwijs en grote evenementen als carnaval en de Vierdaagse, hebben baat bij een regionale aanpak. Het veranderen van de wijze waarop de samenleving aankijkt tegen en omgaat met alcohol vereist dat alle partijen gezamenlijk en dus integraal werken aan dezelfde doelen. Alleen dan kan er daadwerkelijk iets veranderen als het gaat om alcohol in de regio Nijmegen. 5

31 Beleidsdoelen De hieronder beschreven doelen voor het preventie- en Handhavingsplan komen uit het Projectplan Alcoholmatiging en het Lokaal gezondheidsbeleid Nijmegen De nalevingscijfers zijn afkomstig uit het regionaal nalevingsonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Nuchter in De streefcijfers zijn bepaald op basis van de landelijke trends in naleving. Voor deze integrale aanpak zijn volgende doelen gesteld: Jongeren 1. Het percentage 13/14 jarigen dat de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken daalt van 14% naar 10% 2. Het percentage jongeren dat binge drinkt daalt van 25% naar 20% Ouders 1. Maakt 50% van de ouders afspraken met zijn kind over niet drinken tot 18 jaar Supermarkten en slijterijen 2. De naleving van de leeftijdsgrenzen uit de Drank- en Horecawet in supermarkten stijgt van 46% naar 65% Para commerciële horeca (oa. Sportverenigingen) 3. De naleving van de Drank- en Horecawet in sportkantines stijgt van 22% naar 40% Commerciële horeca 4. De naleving van de Drank- en Horecawet in de commerciële horeca stijgt van 25% naar 40% 6

32 Hotspots In de regio Nijmegen is er gekozen voor een risicogestuurde-hotspot-aanpak. Dit betekent dat de focus van het preventie-handhavingsbeleid zich hoofdzakelijk richt op hotspots. Hotspot alcoholverkooppunten waarbij vanwege aard, locatie of doelgroep, het risico groot is dat jongeren jonger dan 18 jaar er zelf alcohol kunnen kopen en/of drinken. Hotspot analyse of Jeugdkaart Aan de basis van de aanpak staat de jeugdkaart. De jeugdkaart is een weergave van alle plekken waar jongeren komen en waar alcohol wordt verkocht. De kaart geeft gedetailleerde gegevens over tijdsloten in de week en de eventuele subpopulatie jongeren (bijv.: en jaar). Het opstellen van een jeugdkaart gebeurt volgens een vaststaande methodiek. Deze bestaat uit vier afzonderlijke fasen: 1. Grove indeling per gemeente op basis van statistische bronnen (CBS) 2. Internetresearch naar de meest relevante hotspots voor het onderzoek. 3. Veldonderzoek in de gemeenten. De lijst van hotspots wordt gecheckt en aangevuld op basis van gesprekken met jongeren op straat, in scholen en tijdens het uitgaan 4. Inhoudelijke check van de resultaten met jongerenwerkers, wijkagenten en andere relevante partijen die de leefwereld van jongeren lokaal goed kennen. Het verslag van de jeugdkaart bestaat uit een tekstuele en visuele weergave van de hotspots binnen een bepaald gebied en voor een bepaalde groep jongeren. 7

33 Risicoprofielen Een risicogestuurde aanpak van alcoholmatiging wordt gekenmerkt door met het indelen van de alcoholverstrekkers in zogenaamde risicoprofielen. Het onderscheidend vermogen van deze profielen is van belang omdat de aanpak per profiel kan verschillen. Zo kan een specifiek instrumentarium worden ingezet voor een bepaald profiel. Binnen het preventie-handhavingsplan onderscheiden we 4 risicoprofielen. Drankverstrekkers die voldoen aan de hotspotcriteria, waarbij het risico op overtreding Drank- en Horecawet aanzienlijk is op basis van: 1. Eerdere overtreding Drank- en Horecawet 2. Geen kwaliteitssysteem geïmplementeerd 3. Klachten of structureel slechte score MysteryShop onderzoek Drankverstrekkers die voldoen aan de hotspotcriteria, waarbij het risico op overtreding Drank- en Horecawet aanzienlijk is op basis van het feit dat de verstrekker geen kwaliteitssysteem heeft geïmplementeerd Drankverstrekkers die voldoen aan de hotspotcriteria, waarbij het risico op overtreding Drank- en Horecawet laag is, omdat er wordt gewerkt volgens een kwaliteitssystematiek die de naleving van de Drank- en Horecawet voldoende waarborgd. Drankverstrekkers die niet voldoen aan de hotspotcriteria, waarbij het risico erg laag is dat jongeren jonger dan 18 jaar in aanraking komen met alcoholhoudende drank. 8

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente West Maas en Waal Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente West Maas en Waal Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Gemeente West Maas en Waal Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Inleiding Algemeen Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol regio Nijmegen

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol regio Nijmegen GEMEENTEBLAD Nr. 51272 17 september Officiële uitgave van gemeente Wijchen. 2014 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol regio Nijmegen Inleiding Aanleiding De burgemeesters en de wethouders Volksgezondheid

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 29 mei 2013) Beleidsrealisatie & verantwoording. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 29 mei 2013) Beleidsrealisatie & verantwoording. Datum uw brief Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 29 mei 2013) Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen uitgangspunten alcoholbeleid regio Nijmegen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 / Veiligheid 1012 Portefeuillehouder B. Frings / H.M.F. Bruls

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Regionale Controle- en Handhavingspool Drank- en Horecawet Rijk van Nijmegen Programma van Eisen en Wensen

Regionale Controle- en Handhavingspool Drank- en Horecawet Rijk van Nijmegen Programma van Eisen en Wensen Regionale Controle- en Handhavingspool Drank- en Horecawet Rijk van Nijmegen Programma van Eisen en Wensen ter besluitvorming in de Stuurgroep AMP van vrijdag 20 september 2013 1 Inleiding In de Stuurgroep

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op legalisatie Geen vergunning, geen zicht op legalisatie

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie Categorie 1 en strafrechtelijke sanctiemiddelen Categorie 1-overtredingen zijn ernstige overtredingen maar er is geen sprake van een acute (gevaar)situatie. Een overtreding kan ook als categorie 1 worden

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan:

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan: onderwerp datum afdeling ons kenmerk Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 GGD/GB&E/1070/12/BK/IVIP/ns loot Gemeenten Nijmegen T.a.v. de Griffie (Bl\^ 50) Postbus 9105 6500 HG NIJIVIEGEN

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013 Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie Januari 2013 : Algemene Plaatselijke Verordening Nieuwegein model-: model- van de VNG, met betrekking tot invullen verordeningsbevoegdheid

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP

NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP FACTSHEET GGD & Iriszorg regio Nijmegen 0 ONDER ZOEK Nuchter kenniscentrum leeftijdsgrenzen Inleiding In opdracht van het regionaal alcoholmatigingsproject

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER 7-10-14 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Veiligheid & Leefbaarheid, Communicatie B. Er is wel overeenstemming

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 )

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 ) Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie : Drank- en Horecawet 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 4. Preventie 5 5. Doelstellingen 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving 1 1 Beleid en Regelgeving Gemeenten kunnen in hun beleid en regelgeving een aantal maatregelen nemen

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Adema Inspraakverordening: Nee J.F.A. Alberts

Portefeuillehouder: P. Adema Inspraakverordening: Nee J.F.A. Alberts *15.00322* Behandeld door: A. de Vries d.d. 28-01-2015 Afdeling/Cluster: SEM Telefoonnr.: VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbaar Geheimhouding: Openbaar Portefeuillehouder: P.

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 4 3. Toezicht 4 4. Preventie 5 5. Resultaten 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 1 INLEIDING Achtergrond Op 1 januari 2013 is een nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Relevant is dat alle taken van de DHW qua toezicht

Nadere informatie

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond Handhavinguitvoeringsprogramma 2015-2017 Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Om de kwaliteit van de basisregistratie te verbeteren

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer

Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer 2 Inhoudsopgave Voorwoord.. 3 Toezicht- en handhavingsmodel. 4 Deel A: Toezichtstrategie.. 5 Deel B: Handhavingsstrategie 7 Slotbepalingen

Nadere informatie

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW).

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oostzaan. Nr. 62801 6 november 2014 Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan 2014-2015 Inleiding De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

Toelichting op sanctietabel

Toelichting op sanctietabel Bijlage 1 Toelichting op sanctietabel Art. 3 DHW Drankverstrekking zonder vergunning Het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf zonder vergunning is niet toegestaan (art. 3 DHW eventueel i.c.m.

Nadere informatie

Effectrapportage sancties

Effectrapportage sancties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Effectrapportage sancties Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting We hebben de raad toegezegd informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Onderwerp Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet

Onderwerp Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2014 Agendapunt : 16 Status : Besluitvormend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Hendrik Veenstra

Nadere informatie

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld GEMEENTE LANDERD Ingekomen van : Ambtshalve Datum : November 2013 Nummer: Registratienummer: 2013/3323 Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning,

Nadere informatie

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 resultaten & conclusies I www.bhbw.nl T 030-230 23 12 E info@bhbw.nl 0 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Inhoudsopgave 1. Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator Rapportage toezicht Drank- en Horecawet 2014 19 maart 2015 Frans van Zoest, Projectleider Dirk Klein, BOA coordinator Deze notitie kijkt terug op het toezicht op de Drank- en Horecawet in 2014 zoals dat

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór: Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: Nijmegen Goffert Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing B. van Hees Samenvatting Op 3 oktober 2007 heeft de raad de naam Nijmegen Goffert

Nadere informatie

gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016

gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016 gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Mei 2014 Inhoud 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL EN ACHTERGROND...3 1.2 RECENTE ONTWIKKELINGEN...3 1.3 LEESWIJZER...3 2 VISIE/AMBITIE...4 2.1

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen

Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen Openbaar Onderwerp Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Er dienen toezichthouders te worden aangewezen

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

Ontheffing nachtwinkels. Bloemerstraat 80 te verlenen. Hertogstraat 51 te verlenen. Alleen ter besluitvorming door het College

Ontheffing nachtwinkels. Bloemerstraat 80 te verlenen. Hertogstraat 51 te verlenen. Alleen ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontheffing nachtwinkels Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder HMF Bruls en B van Hees Samenvatting De heer Karabetyan uit Nijmegen en de heren Sürvereki uit

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 16 Stiens, 20 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 Portefeuillehouder: drs. Joop R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer 15.06162 Documentnummer U15.009324 Inlichtingen bij raadsgriffier Mevr. H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief 2015, nr. 31

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Horeca Evenementen Paracommercie Slijterijen Supermarkten Voorwoord Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt mij

Nadere informatie

Preventie-en Handhavingsplan Alcohol Amstelveen

Preventie-en Handhavingsplan Alcohol Amstelveen Preventie-en Handhavingsplan Alcohol Amstelveen Afdelingen: Beleid Ruimtelijke Ordening en Vergunningen Veiligheid Kabinet en Handhaving Versie: 18 november 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Het preventie-

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Gemeente Hellendoorn Besloten door de burgemeester op: 27 mei 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet

Nadere informatie

FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G

FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G 1 FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G N o v e m b e r 2 0 1 1 O N D E R Z O E K E R S : Dr. J

Nadere informatie

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie