Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend"

Transcriptie

1 Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake van (acuut) gevaar. Categorie 3 = overige Regelgeving Artikel Overtreding Toelichting Categorie Sanctiemiddel (geadviseerd) Bestuursdwang toepassing * minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Sanctie per Begunstigingstermijn (termijn voor het ongedaan maken van de onrechtmatige situatie) DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op legalisatie. Bedrijf = horecabedrijf (alcohol voor gebruik ter plaatse) of slijtersbedrijf (sterke alcohol voor gebruik elders). - niet handhaven DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, onduidelijk of gelegaliseerd kan worden, maar verwachting is van wel. (zie voor omschrijving bedrijf hierboven) Eventueel in combinatie met artikel 25 DHW. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2014 bedraagt 421,55 ) maatwerk, indien legaliseerbaar dan eerst bestuurlijke waarschuwing met termijn van 12 weken. DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, geen zicht op legalisatie (zie voor omschrijving bedrijf hierboven) Eventueel in combinatie met artikel 25 DHW. 2 Last onder (alcohol verwijderen en/of tappunten verzegelen) Bestuurlijke boete? En in overleg met officier van justitie drank in beslag nemen? Zienswijzetermijn 1 week, daarna begunstigingstermijn van 1 dag. DHW 8 Leidinggevende voldoet niet langer aan een of meerdere aan hem gestelde vereisten DHW 10 Inrichting voldoet niet langer aan een of meerdere gestelde inrichtingseisen Artikel 31 verplicht in dat geval tot intrekking vergunning Eisen zijn: - 21 jaar of ouder; - niet van slecht levensgedrag; - niet onder curatele of uit ouderlijk gezag of voogdij gezet; - SVH-verklaring - eisen uit Besluit eisen zedelijk gedrag DHW (o.a. veroordelingen). Inrichting voldoet niet aan eisen in Besluit eisen inrichtingen DHW. Artikel 31 verplicht in dat geval tot intrekking vergunning 2 Intrekking vergunning Last en bestuurlijke boete niet mogelijk 1 week tot 12 weken, afhankelijk van vereiste 2 Intrekking vergunning Last en bestuurlijke boete niet mogelijk 1 week tot 12 weken, afhankelijk van inrichtingsaanpassingen DHW 12, lid 1 en 2 Verstrekken alcoholhoudende drank in een niet op de vergunning vermelde lokaliteit Relatie met artt. 3 en 30 eerste lid DHW. 2 Last onder dwangsom 500 (ter info: leges voor wijziging vergunning hierop bedraagt in ,90 ) 1 dag DHW 13, lid 1 Verbod verstrekking alcohol horecalokaliteit/terras voor gebruik elders dan ter plaatse DHW 13, lid 2 Verbod verstrekking alcohol voor gebruik ter plaatse in slijtersbedrijf DHW 14, lid 1 Verbod andere bedrijfsactiviteiten in slijtersbedrijf DHW 14, lid 2 en 15, lid 1 Verbod kleinhandel in horecalokaliteit of op terras Bij 3e constatering naast opleggen last tevens pv of bestuurlijke boete. Slechts toegestaan indien een klant erom vraagt de alcoholhoudende drank eerst te proeven. Bij 3e constatering: zie bij 13 lid 1 DHW. In het Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf staat welke activiteiten in het slijtersbedrijf zijn toegestaan In de horecalokaliteit of op het terras mag geen kleinhandel, zelfbedieningsgroothandel of handel genoemd in artikel 14 derde lid plaatsvinden. 3 Last onder dwangsom dag 3 Last onder dwangsom dag 3 Last onder dwangsom dag 3 Last onder dwangsom dag

2 DHW 15, lid 2 Verbod rechtstreekse verbinding tussen slijterij en andere neringruimte voor kleinhandel Om weg te nemen moeten kosten gemaakt worden die op kunnen lopen tot al gauw Daarop is de hoogte van de dwangsom gekozen. 3 Last onder dwangsom week maatwerk, begunstigingstermijn is afhankelijk van maatregelen die genomen moeten worden om weg te nemen. DHW 16 Verbod automatenverkoop M.u.v. hotelkamers 2 Last onder dwangsom week alcohol DHW 17 Verbod verstrekken Verpakkingen mogen geen beschadigingen te 3 Last onder dwangsom 250 1e waarschuwing: 1 week; in last: 1 dag alcoholhoudende drank voor gebruik elders, anders dan in gesloten verpakking vertonen. DHW 18, lid 1 en 2 Verkoopverbod zwakalcoholische Verbod geldt niet voor: 3 Last onder dwangsom weken drank anders dan in slijtersbedrijf of levensmiddelenbedrijf voor gebruik elders dan per plaatse - levensmiddelenwinkel; - tabakswinkel; - winkel met alleen dranken; - warenhuis met ten minste 15 m2 levensmiddelenafdeling; - eetgelegenheid waar ook eten afgehaald kan worden, maar waar geen alcohol voor gebruik ter plaatse verstrekt mag worden (bijv. snackbar). Relatie met artt. 3 en 25 DHW. DHW 18, lid 3 Onderscheid tussen zwakalcoholhoudende en alcoholvrije dranken ontbreekt in ruimte van het levensmiddelenbedrijf Geldt voor bedrijven uit artikel 18 lid 2. Levensmiddelenbedrijf moet fysieke scheiding realiseren. 3 Last onder dwangsom week DHW 19, lid 1 Verbod op bestelservice sterke drank voor ander bedrijf dan slijtersbedrijf en partijen-catering DHW 19, lid 2 Verbod bestelservice zwakalcoholhoudende drank, behalve vanuit de uitzonderingen genoemd in artikel 19 lid 2 DHW 20, lid 1 (leeftijdgrenzen) Verkoop alcohol aan persoon < 18 jaar/leeftijd niet vastgesteld Uitzonderingen zijn: - niet voor publiek toegankelijke besloten ruimten om bestellingen op te nemen (geen horecabedrijf); - ruimtes zoals in artikel 18 lid 2; - slijterijen. Relatie met art. 19a DHW. Voor bedrijven zoals in artikel 18 lid 2 geldt hierbij het three strikes out principe: ontzegging bevoegdheid tot verkoop zwakalcoholhoudende drank. 2 Last onder dwangsom 500 / bestuurlijke boete ook mogelijk 1 dag 2 Last onder dwangsom 500 / bestuurlijke boete ook mogelijk Vooraankondiging: 1 week, in last: 1 dag 2 * Bestuurlijke boete bij 1e en 2e constatering; Bij 3e en volgende constateringen in 12 maanden: * Art. 19a DHW (three strikes out) en last onder * Bedrijven niet vallend onder art. 19a DHW (horeca, slijterijen): schorsen vergunning Ontzegging/schorsing: minimaal 1 week, maximaal 12 weken Hoogte bestuurlijke boete ligt vast in het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, en bedraagt voor bedrijven met minder dan 50 werknemers 1360 geen

3 DHW 20, lid 2 Bezoeker < 18 jaar (leeftijd niet vastgesteld), zonder toezicht van persoon 21 jaar of ouder, toegelaten in slijtersbedrijf DHW 20, lid 4 Leeftijdsgrens niet duidelijk aangegeven bij toegang horeca- /slijtlokaliteit (sticker) 3 Last onder dwangsom 250 vooraankondiging: 2 weken, last: 1 dag 3 Last onder dwangsom 250 week 4 weken DHW 20, lid 5 Dronken personen of onder invloed van drugs toegelaten in horeca- en slijtersbedrijf Leidinggevende verzoeken "dronken" of onder invloed van drugs zijnde personen de deur te wijzen. Bij niet voldoen wordt een pv uitgeschreven en de politie om bijstand verzocht om voorgenoemd persoon te verwijderen. 1 Proces-verbaal en last onder dronken personen laten verwijderen, alleen indien mogelijk Bestuurlijke boete niet mogelijk (art. 44a DHW) direct DHW 20, lid 6 Onder invloed (dronken of drugs) aan het werk zijn in horeca- en slijtersbedrijf DHW 21 Alcohol verstrekken wat tot verstoring openbare orde, veiligheid of zedelijkheid leidt Kan leidinggevende of werknemer zijn. Als er geen leidinggevenden meer aanwezig zijn, moet de horecainrichting sluiten totdat er een leidinggevende aanwezig is die niet "dronken" is. 1 Proces-verbaal en last onder 1 Proces-verbaal en last onder werkzaamheden laten staken door onder invloed verkerende medewerker Bestuurlijke boete niet mogelijk (art. 44a DHW) direct Sluiting alcoholverkoop Bestuurlijke boete niet mogelijk (art. 44a DHW) Zeer korte termijn, afhankelijk van politiebijstand DHW 22, lid 1 en 2 Verbod alcoholhoudende drank i.c.m. art. 25 DHW 2 Last onder dwangsom dag te verstrekken in tankstations e.d. DHW 24, lid 1 en 2 Geen leidinggevende of vereiste persoon aanwezig in horeca- en slijtersbedrijf Of leidinggevende voldoet niet langer aan eisen. Leidinggevenden kunnen gemeld worden bij de burgemeester als zij voldoen aan het opleidingsvereiste. Vanaf dat de burgemeester een ontvangstbevestiging heeft gestuurd, mag de leidinggevende als leidinggevende optreden. Ontvangstbevestiging moet aanwezig zijn in de inrichting. Horecabedrijf mag niet geopend zijn zolang er geen leidinggevende aanwezig is. Relatie met artikel 31 eerste lid onder d DHW. 2 of 3 Last onder dwangsom / bestuurlijke boete bij 2e indien recidive: Hoogte bestuurlijke boete ligt vast in het Besluit bestuurlijke boete en bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, en bedraagt voornemen tot intrekken voor bedrijven met minder dan 50 werknemers of schorsen vergunning Voor de last ook dit bedrag aanhouden. (art. 32 lid 1 DHW) maatwerk DHW 24, lid 3 Verkoop alcohol/dienst door personen < 16 jaar Leidinggevende/barvrijwilliger vragen om 16minner direct werkzaamheden te laten beëindigen. 1 Last onder (staken alcoholverkoop) en bestuurlijke boete. Alleen bestuurdwang Hoogte bestuurlijke boete ligt vast in het Besluit (staken alcoholverkoop) bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, en bedraagt en boete indien geen voor bedrijven met minder dan 50 werknemers 1021 vervanging/verwijdering 16minner. Indien recidive: voornemen tot intrekken of schorsen vergunning. direct

4 DHW 25, lid 1 Verbod aanwezigheid alcoholhoudende drank behoudens uitzondering DHW 25, lid 2 Verbod nuttiging alcoholhoudende drank ter plaatse, in niet zijnde horecabedrijf, behoudens uitzondering Relatie met artikel 3 DHW. 3 Last onder dwangsom week Er is hier vaak geen sprake van het bedrijfsmatig verstrekken van alcohol. Slechts het ter beschikking stellen van een ruimte. Uitzondering betreft het proeven van alcoholhoudende drank op verzoek van de klant in een slijterij. 3 Last onder dwangsom dag DHW 25, lid 3 Verbod alcoholhoudende drank in vervoermiddel, behoudens enkele uitzonderingen 3 Last onder dwangsom Bestuurlijke boete niet mogelijk door burgemeester (art. 44a DHW), wel door NVWA (art. 44aa lid 1 DHW) dag DHW 29, lid 3 Vergunning, aanhangsel e.d. niet aanwezig in inrichting Documenten dienen actueel te zijn. 3 Last onder dwangsom 250 per document per constatering maatwerk, korte termijn DHW 30 Vergunninghouder heeft geen melding gedaan van wijziging in inrichting DHW 30a, lid 1 Geen melding nieuwe leidinggevende of doorhaling gedaan Imperatieve intrekkingsgrond. Geen beleidsruimte. Relatie met artikel 12 DHW. Imperatieve intrekkingsgrond. Geen beleidsruimte. Vaak relatie met artikel 24 1e of 2e lid DHW. 2 Intrekking vergunning (na legalisatieonderzoek) 2 Intrekking vergunning (na legalisatieonderzoek) Niet mogelijk Niet mogelijk 1 week zienswijzetermijn, intrekking volgt alleen als na verstrijken termijn geen melding van wijzigingen is gedaan. 1 week zienswijzetermijn, intrekking volgt alleen als na verstrijken termijn geen melding van wijzigingen is gedaan. DHW 31, lid 1 Gevaar voor openbare orde, veiligheid of zedelijkheid door voorgedane feiten DHW 31, lid 2 Handelen in strijd met vergunningvoorschriften of regels uit DHW Imperatieve intrekkingsgrond. Geen beleidsruimte. Facultatieve intrekkingsgrond 2 * Schorsing vergunning (art. 32 DHW) * Intrekking vergunning DHW 31, lid 3 Resultaat Wet bibob of minimaal Facultatieve intrekkingsgrond. In eerste 3x weigering bijschrijving persoon instantie wordt gekozen voor het schorsen van op aanhangsel de vergunning. Bij het resultaat "ernstig gevaar" in een bibobonderzoek wordt gekozen voor intrekking van de vergunning. 2 Intrekking vergunning Niet mogelijk afh. van het gevaar 2 * Schorsing vergunning (art. 32 DHW) * Intrekking vergunning Bestuurlijke boete niet mogelijk, indien voornemen tot intrekken vergunning (art. 44a DHW) Bestuurlijke boete niet mogelijk, indien voornemen tot intrekken vergunning (art. 44a DHW) maatwerk 1 week DHW 35, lid 1 Zonder ontheffing zwakalcoholhoudende drank verstrekken DHW 35, lid 2 Niet voldoen aan beperkingen/voorschriften die gekoppeld zijn aan ontheffing Ontheffing is bedoeld voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard (meestal evenementen). Relatie met artikel 3 DHW. In eerste instantie mondeling verzoeken aan voorschriften te voldoen. 1 Proces-verbaal, eventueel last onder 1 Bestuurlijke boete, eventueel last onder eventueel sluiting alcoholverkoop/inbeslagname drank eventueel sluiting alcoholverkoop/inbeslagname drank Bestuurlijke boete niet mogelijk (art. 44a DHW) direct drankverstrekking staken, zo niet pv en evt. Hoogte bestuurlijke boete ligt vast in het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, en bedraagt voor bedrijven met minder dan 50 werknemers 1021 zo mogelijk direct naleven van voorwaarden, zo niet boete en evt.

5 DHW 35, lid 4 Ontheffing niet aanwezig In eerste instantie verzoeken ontheffing op te halen. 1 Bestuurlijke boete Hoogte bestuurlijke boete ligt vast in het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, en bedraagt voor bedrijven met minder dan 50 werknemers uur om ontheffing te tonen, daarna bestuurlijke boete DHW 44 Geen medewerking verlenen aan een toezichthouder in de door hem gestelde termijn (artikel 5:20 Awb) 1 Last onder Afhankelijk van waaraan niet meegewerkt wordt Bestuurlijke boete niet mogelijk (art. 44a DHW) Zeer korte termijn, aangezien de werkzaamheden door moeten kunnen gaan DHW 45 <18-jarige heeft alcohol op publiek toegankelijke plaats uitgezonderd plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse wordt verstrekt. Dat zijn supermarkten, andere levensmiddelenhandels, slijterijen en soms snackbars. x Strafrechtelijk (Proces-verbaal) Afwegen tot in beslag nemen drank om openbare ordeverstoring te voorkomen. Bestuurlijke boete niet mogelijk (art. 44a DHW) PARACOMMERCIE DHW 4 DHW APV 2:34b APV Paracommercieel horecabedrijf houdt zich niet aan de schenktijden voor alcoholhoudende drank De toegestane schenktijden zijn 1 uur voor, tijdens en 2 uur na de activiteiten. 3 Last onder dwangsom 500 Indien recidive: hogere categorie en andere sanctie, bijvoorbeeld bestuurlijke boete, mogelijk. 1 dag DHW APV 4 DHW 2:34c, lid 1 APV Paracommercieel horecabedrijf organiseert persoonlijke bijeenkomsten die leiden tot oneerlijke mededinging. Persoonlijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld bruiloften of partijen. 1 Strafrechtelijk (PV) of preventieve last onder dwangsom geen DHW APV 4 DHW 2:34c, lid 2 APV Bijeenkomst openlijk aangeprezen DHW 4, lid 5 Ontheffing niet aanwezig Burgemeester kan ontheffing verlenen van de verboden uit artikel 2:34b en 2:34c APV. DHW 9, lid 1 en lid 2 Geen reglement vastgesteld, danwel voldoet niet aan eisen lid 2. DHW 9, lid 3 Geen registratie van barvrijwilligers die voorlichtingsinstructie hebben gehad DHW 9, lid 3 en 4 Reglement/registratie niet in de inrichting aanwezig 3 Last onder dwangsom 500 maatwerk, afhankelijk van type aanprijzing 3 Last onder dwangsom dag 3 Last onder dwangsom 250 week maatwerk, in afstemming met bestuur, 4-8 weken. Indien er wel een reglement en registratie is, maar niet aanwezig, dan termijn met 1 á 2 weken verkorten. 3 Last onder dwangsom 250 week maatwerk, in afstemming met bestuur, 4-8 weken. 3 Last onder dwangsom 250 per document, per maatwerk, in afstemming met bestuur, tenzij reglement/registratie wel bestaat maar niet ter plaatse, dan termijn verkorten tot 1-2 weken.

6 OPENBARE ORDE APV 2:48 Persoon van 18 jaar of ouder gebruikt alcohol of heeft aangebroken flessen, blikjes e.d. bij zich op een openbare plaats, ondanks verbod. Het college heeft in het Aanwijsbesluit 'uitbreiding verbod drankgebruik' gebieden aangewezen. Ook de toezichthouder Drank- en Horecawet is bevoegd hierop te handhaven en doet dat met bestuurlijke strafbeschikking. Voor personen onder de 18 geldt artikel 45 DHW. Aangewezen gebieden zijn het gebied binnen de bebouwde kom van de kern Houten en alle vrij toegankelijke schoolpleinen. x Strafrechtelijk (PV) of bestuurlijke strafbeschikking TERRAS APV Boek 6 en 7 BW Bedrijf exploiteert terras zonder huurovereenkomst APV Boek 6 en 7 BW Bedrijf exploiteert terras zonder huurovereenkomst geen huurovereenkomst, wél zicht op legalisatie 2 Boete (boetebeding in huurovereenkomst) geen huurovereenkomst, geen zicht op 2 Boete (boetebeding in legalisatie huurovereenkomst) / Indien horecabedrijf bij exploitatievergunningplichtig is en geen vergunningplichtige bedrijven vergunning heeft, dan is hier ook sprake van een van artikel 2:28 APV. staken/gestaakt houden exploitatie terras 750 (ter info: leges voor verkrijgen horecaexploitatievergunning bedraagt in ,50 ) dag maatwerk 1 dag tot enkele dagen, afhankelijk van situatie; o.a. veiligheid, blokkeren doorgang hulpdiensten APV 2:28 APV 1:4 APV / boek 6 en 7 BW, huurovk. terras Overtreding voorschriften voor terras Bijvoorbeeld het blokkeren van wegen. 2 of 3 Last onder dwangsom bij vergunning / boetebeding bij huurovereenkomsten 500 dag 1 dag tot enkele dagen, afhankelijk van situatie; o.a. veiligheid, blokkeren doorgang hulpdiensten EXPLOITATIE APV 2:28 APV Horecabedrijf exploiteert zonder (actuele) exploitatievergunning of vrijstelling Geen vergunning of vrijstelling, wel zicht op legalisatie 2 Last onder dwangsom 750 (ter info: leges voor verkrijgen horecaexploitatievergunning, bedraagt in ,50 ) week maatwerk APV 2:28 Horecabedrijf exploiteert zonder (actuele) exploitatievergunning of vrijstelling Geen vergunning of vrijstelling, geen zicht op legalisatie 2 Last onder staken/gestaakt houden exploitatie horecabedrijf 2 weken APV 2:28 1:4 Overtreding voorschriften exploitatievergunning 2 of 3 Last onder dwangsom week tot 4 weken, afhankelijk van ernst van feiten

7 SLUITING(STIJDEN) APV 2:29 Horecabedrijf houdt zich niet aan sluitingstijd Sluitingstijden zijn in de APV vastgesteld per type horecabedrijf. Sluitingstijden variëren van doordeweeks 0.00 en 1.00 uur en in het weekend tussen 0.00 en 4.00 uur. 2 Last onder dwangsom week APV 2:30 Horecabedrijf houdt zich niet aan tijdelijke sluitingstijd / tijdelijke sluiting Burgemeester kan in het belang van openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer horecabedrijven tijdelijk sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen. Bij bevel zal PV worden opgemaakt en de zaak direct of de dag erna worden gesloten. Ook wanneer er bezoekers zijn. 1 Strafrecht en spoed Verzegelen en sluiten van de zaak direct, indien dat niet mogelijk is vanwege eigen veiligheid, zo spoedig mogelijk daarna APV 2:31 aanwezigheid bezoekers in gesloten horecabedrijf 1 Strafrecht en spoed Verzegelen en sluiten van de zaak direct, indien dat niet mogelijk is vanwege eigen veiligheid, zo spoedig mogelijk daarna

8

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

Toelichting op sanctietabel

Toelichting op sanctietabel Bijlage 1 Toelichting op sanctietabel Art. 3 DHW Drankverstrekking zonder vergunning Het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf zonder vergunning is niet toegestaan (art. 3 DHW eventueel i.c.m.

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

Horecastappenplan gemeente Someren

Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Titel: Horecastappenplan gemeente Someren Versie: [Vul handmatig versienummer, bij voorkeur synchroon aan versienr. Verseon] Datum:

Nadere informatie

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Vastgesteld door de burgemeester van Nieuwegein op 4 maart 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Handhavingsbevoegdheid... 4 2. Uitgangspunten handhavend

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren Wijdemeren 2014 Versie 21 mei 2014 Inhoud Inleiding. 3 Sanctiestrategie 4 1. Handhavingsbevoegdheid.4 2. Uitgangspunten handhavend

Nadere informatie

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Vastgesteld door de burgemeester van Nieuwegein op 24 maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Prioriteiten in toezicht... 4 2. Handhavingsbevoegdheid...

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; de burgemeester van Nieuwegein; Besluit tot vaststelling Sanctiestrategie Drank- en Horecawet en horeca-exploitatie

Gemeente Nieuwegein; de burgemeester van Nieuwegein; Besluit tot vaststelling Sanctiestrategie Drank- en Horecawet en horeca-exploitatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 405 7 maart 04 Gemeente Nieuwegein; de burgemeester van Nieuwegein; Besluit tot vaststelling Sanctiestrategie Drank- en Horecawet en horeca-exploitatie

Nadere informatie

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet Intrekking vergunning/ ontheffing e/of schorsing (1) Bestuurlijke boete (2) Dwangsom/bestuursdwang (3) Strafrecht (4) Three strikes out (5) Bijlage 2 Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank-

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wijdemeren Officiële naam regeling Sanctiestrategie Drank en Horeca 2016 Citeertitel Sanctiestrategie Drank en Horeca 2016

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Horeca Evenementen Paracommercie Slijterijen Supermarkten Voorwoord Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt mij

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING...5

WET- EN REGELGEVING...5 Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcoholverstrekkers Beemster 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Kader...3 1.3 Reikwijdte...3 1.4 Doel...4 1.5 Leeswijzer...4 2 WET- EN

Nadere informatie

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS PURMEREND 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Kader... 2 1.3 Reikwijdte... 2 1.4 Doel... 3 1.5 Leeswijzer... 3 2

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet W041409 / 27964 Beleid opstelling Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Deel 1 : De geschiedenis van het toezicht op de Drankwetgeving Inhoudsopgave - Voorwoord toen ik bij het Staatstoezicht kwam - Waar gaat drankwetgeving over

Nadere informatie

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol door de gemeente wordt uitgebreid. De taken die in dit kader door de VWA werden gedaan, worden in de pilot toezicht

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Voorwoord. Frank Joosten Januari 2014. HANDBOEK DRANK- EN HORECAWET

Voorwoord. Frank Joosten Januari 2014. HANDBOEK DRANK- EN HORECAWET Voorwoord Voor u ligt alweer het tweede door mij geschreven handboek over de nieuwe Dranken Horecawet zoals die per 1 januari 2013 in werking is getreden. De eerste versie, genaamd Handhaving Drank- en

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Preventie- en handhavingsplan alcohol Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 April 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave p. 2 1. Inleiding p. 3 1.1. Looptijd p. 3 1.2. Opzet van het plan p. 3 2. Probleemanalyse en doelstellingen p. 5

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Definitief Versie 2.1 19 november

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. pagina 1 van 21 (Tekst geldend op: 01-01-2013) Wet van 7 oktober 1964, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET Leeswijzer modelbepalingen [ ] of (bijvoorbeeld) [tijdstip] = door gemeente in te

Nadere informatie

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving 1 1 Beleid en Regelgeving Gemeenten kunnen in hun beleid en regelgeving een aantal maatregelen nemen

Nadere informatie

WT-4. Alcoholen. Horecasanctiebeleid. Werkgroep WT-4, Implementatie DHW, Versie 5, 28 januari 2014 Vastgesteld door de burgemeester op 27 mei 2014

WT-4. Alcoholen. Horecasanctiebeleid. Werkgroep WT-4, Implementatie DHW, Versie 5, 28 januari 2014 Vastgesteld door de burgemeester op 27 mei 2014 Werkgroep WT-4, Implementatie DHW, Versie 5, 28 januari 2014 Vastgesteld door de burgemeester op 27 mei 2014 WT-4 Alcoholen Horecasanctiebeleid Inleiding Voor u ligt het WT-4 Alcohol- en Horecasanctiebeleid.

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen. Sandra van Ginneken, Adviseur DHW

Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen. Sandra van Ginneken, Adviseur DHW Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen Sandra van Ginneken, Adviseur DHW Doorschenken Art. 252 WvS: verkopen en doorschenken aan dronken klanten en jongeren dronken

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

Veilig Amersfoort ( www.veiligamersfoort.nl )

Veilig Amersfoort ( www.veiligamersfoort.nl ) Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4330802 Nummer 17 Vragen van het raadslid Schulten en van wegen (BPA) inzake Beleid Drank-

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Brabants Alcoholen. Horecasanctiebeleid

Brabants Alcoholen. Horecasanctiebeleid Brabants Alcoholen Horecasanctiebeleid Brabantse werkgroep nieuwe Drank- en Horecawet Vastgesteld in het Bestuurlijk Provinciaal Handhavingsoverleg op 28 maart 2013, V03 Voorwoord Voor u ligt het Brabants

Nadere informatie

Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel 1. Inleiding Voor u ligt het Alcohol- en Horecasanctiebeleid gemeente Sint-Michielsgestel. Dit beleid beschrijft de aanpak van overtredingen bij alcoholverstrekkers.

Nadere informatie

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal Ontwerpbeleidsregel, vastgesteld door de burgemeester op 13 augustus 2012 afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving 1 Beleidsregel

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Het beleid is gebaseerd op het Brabants Alcohol- en Horecasanctiebeleid dat is opgesteld door de Brabantse werkgroep Drank- en Horecawet.

Het beleid is gebaseerd op het Brabants Alcohol- en Horecasanctiebeleid dat is opgesteld door de Brabantse werkgroep Drank- en Horecawet. ALCOHOL- EN HORECASANCTIEBELEID GEMEENTE HAAREN De burgemeester van Haaren en het college van Haaren, Gelet op artikel 125 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Gelet

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014 Gemeente Hengelo

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014 Gemeente Hengelo Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014 Gemeente Hengelo Een gezamenlijke verantwoordelijkheid Voorwoord De invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) per 1 januari 2013 heeft verschillende consequenties.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Drank- en Horeca Nalevingsbeleid Gemeente Ede. 1 november 2015. Afdeling: Veiligheid

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Drank- en Horeca Nalevingsbeleid Gemeente Ede. 1 november 2015. Afdeling: Veiligheid Drank- en Horeca Nalevingsbeleid Gemeente Ede 1 november Afdeling: Veiligheid Opstellers: W.N. Marijs en C.A. Hardeman Ondertekening Datum vaststelling:.. Burgemeester, Gemeenteblad nr. 974 1 C. van der

Nadere informatie

Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling. Handhaving J.M. Streunding (0223) 67 8611 h.streunding@denhelder.

Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling. Handhaving J.M. Streunding (0223) 67 8611 h.streunding@denhelder. Raadsvoorstel Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving J.M. Streunding

Nadere informatie

Uitvoeringsnota Horeca 2014 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Uitvoeringsnota Horeca 2014 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Uitvoeringsnota Horeca 2014 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Afdelingen ROV en VKH, 20 januari 2014 1 Uitvoeringsnota Horeca 2014 Inhoud Inleiding 2 1. Nieuwe Drank- en Horecawet 3 2. Wet- en

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Sportverenigingen Zeelandia 02-04-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude Drank en Horecabeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld op 17 december 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1. Inleiding De gemeente Haarlemmerliede en

Nadere informatie

Informatiedocument. wijziging Drank en Horecawet. Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw

Informatiedocument. wijziging Drank en Horecawet. Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw Informatiedocument wijziging Drank en Horecawet Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw Consequenties wijziging Drank- en Horecawet; inhoud en proces De wijziging van de Drank- en Horecawet staat

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 185 Beschikking van de Minister van Justitie van 2 mei 2000, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Drank- en Horecawet, zoals

Nadere informatie

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 5269 5 februari 2014 Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar;

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Winkeliers/slijterijen Stadskantoor 28-03-2013 1 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Beleidsregel inhoudende de vaststelling van het Handhavingsbeleid horeca en andere alcoholverstrekkers 2013.

Beleidsregel inhoudende de vaststelling van het Handhavingsbeleid horeca en andere alcoholverstrekkers 2013. Beleidsregel inhoudende de vaststelling van het Handhavingsbeleid horeca en andere alcoholverstrekkers 2013. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, een

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Goeiemiddag. Vragen n.a.v. vorige week 27-4-2011. Programma vandaag: odrank- en Horecawet vervolg oexploitatiestelsel. in bijzondere wetten

Goeiemiddag. Vragen n.a.v. vorige week 27-4-2011. Programma vandaag: odrank- en Horecawet vervolg oexploitatiestelsel. in bijzondere wetten Frank Joosten advies en trainingscentrum in bijzondere wetten Goeiemiddag Programma vandaag: odrank- en Horecawet vervolg oexploitatiestelsel Vragen n.a.v. vorige week Drank- en Horecawet 1 PC: Artikel

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14.

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14. Gemeente Hoogeveen AANTEKENEN Hotel Hoogeveen Beheer B.V./Hotel-Restaurant Hoogeveen Mathijsenstraat 1 7909 AP HOOGEVEEN DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen

Nadere informatie

Bezopen. Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. gemeente Borger-Odoorn

Bezopen. Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. gemeente Borger-Odoorn 1 Bezopen Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet gemeente Borger-Odoorn Een nieuwe norm De wet zegt dat je met je vingers van andermans spullen af moet blijven.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Uitvoeringsplan PHP Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten Inleiding In 2013 en 2014 zijn de regels voor alcohol gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016

gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016 gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Mei 2014 Inhoud 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL EN ACHTERGROND...3 1.2 RECENTE ONTWIKKELINGEN...3 1.3 LEESWIJZER...3 2 VISIE/AMBITIE...4 2.1

Nadere informatie

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland Versie november 2010 Statutaire naam vereniging: Secretariaat: (naam secretaris, straat en huisnummer, postcode Plaatsnaam en telefoonnummer

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

: APV regels voor paracommerciële activiteiten in kantines bij sportverenigingen in de gemeente Meerssen : 06-51157522 / maastrichtenheuvelland@khn.

: APV regels voor paracommerciële activiteiten in kantines bij sportverenigingen in de gemeente Meerssen : 06-51157522 / maastrichtenheuvelland@khn. Gemeente Meerssen t.a.v. de leden van de gemeenteraad Postbus 90 6230 AB Meerssen Maastricht, 15 juni 2015 Onderwerp Contact : APV regels voor paracommerciële activiteiten in kantines bij sportverenigingen

Nadere informatie

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Inleiding Artikel 4 lid 1 van de Drank- en Horecawet verplicht de gemeente om voor 1 januari 2014 een verordening op te stellen ter voorkoming

Nadere informatie

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

Startnotitie De nieuwe Drank- en Horecawet

Startnotitie De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Definitieve versie mei 2013 Startnotitie 1 Aanleiding Per 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De wijzigingen zijn omvangrijk

Nadere informatie

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking Culemborgse Mixed Hockeyclub Bestuursreglement Alcoholverstrekking Versie:.September 2015 1 Conform artikel 23 van de Statuten van de vereniging dienen het Huishoudelijk Reglement en andere regelementen

Nadere informatie

DRANK- EN HORECABELEID HORECABELEID 201,4 TR-E. Waalre Definitieve versie LB - 12-20 13

DRANK- EN HORECABELEID HORECABELEID 201,4 TR-E. Waalre Definitieve versie LB - 12-20 13 GEMEENTE WAALRE TR-E DRANK- EN HORECABELEID HORECABELEID 201,4 Waalre Definitieve versie LB - 12-20 13 Dit document bevat het beleid van de gemeente Waalre ten aanzien van alle wet- en regelgeving, die

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan:

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan: onderwerp datum afdeling ons kenmerk Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 GGD/GB&E/1070/12/BK/IVIP/ns loot Gemeenten Nijmegen T.a.v. de Griffie (Bl\^ 50) Postbus 9105 6500 HG NIJIVIEGEN

Nadere informatie

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 CLUBHUIS reglement Goedgekeurd 3 juli 2006 Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 Clubhuis reglement LTCM Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Schouwen Duiveland

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Schouwen Duiveland Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Schouwen Duiveland De burgemeester van Schouwen-Duiveland; gelezen het voorstel van de afdeling REB, cluster Uitvoering d.d. ; gelet op artikel

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET. Model B

DRANK- EN HORECAWET. Model B DRANK- EN HORECAWET Model B De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon

Nadere informatie

terrassen na. uur op zondag tot en met donderdag en na uur op vrijdag en zaterdag.

terrassen na. uur op zondag tot en met donderdag en na uur op vrijdag en zaterdag. MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente gelet op (de) artikel (en) 4, eerste tot en met derde lid,

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Horeca en andere alcoholverstrekkers

Handhavingsbeleid Horeca en andere alcoholverstrekkers Handhavingsbeleid Horeca en andere alcoholverstrekkers 1. Inleiding a. Aanleiding In de horecanota Hoorn Gastvrij is aangegeven dat het gemeentelijke beleid en regelgeving voor horecabedrijven opgeschoond

Nadere informatie

Bestuursreglement. Preambule

Bestuursreglement. Preambule Bestuursreglement statutaire naam: rechtspersoon adres secretariaat: p/a straat, nr, plaatsnaam betreffende de inrichting: naam inrichting adres inrichting: straat, nr, plaatsnaam In overweging nemende

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet

Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Preventie- en handhavingsplan Integrale Ontwerp in het college op: 10 september en 24 september Publicatie ontwerp in IJsselberichten op: 25 september 2013 Terinzagelegging: 25 september tot en met 22

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie