Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend"

Transcriptie

1 Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake van (acuut) gevaar. Categorie 3 = overige Regelgeving Artikel Overtreding Toelichting Categorie Sanctiemiddel (geadviseerd) Bestuursdwang toepassing * minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Sanctie per Begunstigingstermijn (termijn voor het ongedaan maken van de onrechtmatige situatie) DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op legalisatie. Bedrijf = horecabedrijf (alcohol voor gebruik ter plaatse) of slijtersbedrijf (sterke alcohol voor gebruik elders). - niet handhaven DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, onduidelijk of gelegaliseerd kan worden, maar verwachting is van wel. (zie voor omschrijving bedrijf hierboven) Eventueel in combinatie met artikel 25 DHW. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2014 bedraagt 421,55 ) maatwerk, indien legaliseerbaar dan eerst bestuurlijke waarschuwing met termijn van 12 weken. DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, geen zicht op legalisatie (zie voor omschrijving bedrijf hierboven) Eventueel in combinatie met artikel 25 DHW. 2 Last onder (alcohol verwijderen en/of tappunten verzegelen) Bestuurlijke boete? En in overleg met officier van justitie drank in beslag nemen? Zienswijzetermijn 1 week, daarna begunstigingstermijn van 1 dag. DHW 8 Leidinggevende voldoet niet langer aan een of meerdere aan hem gestelde vereisten DHW 10 Inrichting voldoet niet langer aan een of meerdere gestelde inrichtingseisen Artikel 31 verplicht in dat geval tot intrekking vergunning Eisen zijn: - 21 jaar of ouder; - niet van slecht levensgedrag; - niet onder curatele of uit ouderlijk gezag of voogdij gezet; - SVH-verklaring - eisen uit Besluit eisen zedelijk gedrag DHW (o.a. veroordelingen). Inrichting voldoet niet aan eisen in Besluit eisen inrichtingen DHW. Artikel 31 verplicht in dat geval tot intrekking vergunning 2 Intrekking vergunning Last en bestuurlijke boete niet mogelijk 1 week tot 12 weken, afhankelijk van vereiste 2 Intrekking vergunning Last en bestuurlijke boete niet mogelijk 1 week tot 12 weken, afhankelijk van inrichtingsaanpassingen DHW 12, lid 1 en 2 Verstrekken alcoholhoudende drank in een niet op de vergunning vermelde lokaliteit Relatie met artt. 3 en 30 eerste lid DHW. 2 Last onder dwangsom 500 (ter info: leges voor wijziging vergunning hierop bedraagt in ,90 ) 1 dag DHW 13, lid 1 Verbod verstrekking alcohol horecalokaliteit/terras voor gebruik elders dan ter plaatse DHW 13, lid 2 Verbod verstrekking alcohol voor gebruik ter plaatse in slijtersbedrijf DHW 14, lid 1 Verbod andere bedrijfsactiviteiten in slijtersbedrijf DHW 14, lid 2 en 15, lid 1 Verbod kleinhandel in horecalokaliteit of op terras Bij 3e constatering naast opleggen last tevens pv of bestuurlijke boete. Slechts toegestaan indien een klant erom vraagt de alcoholhoudende drank eerst te proeven. Bij 3e constatering: zie bij 13 lid 1 DHW. In het Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf staat welke activiteiten in het slijtersbedrijf zijn toegestaan In de horecalokaliteit of op het terras mag geen kleinhandel, zelfbedieningsgroothandel of handel genoemd in artikel 14 derde lid plaatsvinden. 3 Last onder dwangsom dag 3 Last onder dwangsom dag 3 Last onder dwangsom dag 3 Last onder dwangsom dag

2 DHW 15, lid 2 Verbod rechtstreekse verbinding tussen slijterij en andere neringruimte voor kleinhandel Om weg te nemen moeten kosten gemaakt worden die op kunnen lopen tot al gauw Daarop is de hoogte van de dwangsom gekozen. 3 Last onder dwangsom week maatwerk, begunstigingstermijn is afhankelijk van maatregelen die genomen moeten worden om weg te nemen. DHW 16 Verbod automatenverkoop M.u.v. hotelkamers 2 Last onder dwangsom week alcohol DHW 17 Verbod verstrekken Verpakkingen mogen geen beschadigingen te 3 Last onder dwangsom 250 1e waarschuwing: 1 week; in last: 1 dag alcoholhoudende drank voor gebruik elders, anders dan in gesloten verpakking vertonen. DHW 18, lid 1 en 2 Verkoopverbod zwakalcoholische Verbod geldt niet voor: 3 Last onder dwangsom weken drank anders dan in slijtersbedrijf of levensmiddelenbedrijf voor gebruik elders dan per plaatse - levensmiddelenwinkel; - tabakswinkel; - winkel met alleen dranken; - warenhuis met ten minste 15 m2 levensmiddelenafdeling; - eetgelegenheid waar ook eten afgehaald kan worden, maar waar geen alcohol voor gebruik ter plaatse verstrekt mag worden (bijv. snackbar). Relatie met artt. 3 en 25 DHW. DHW 18, lid 3 Onderscheid tussen zwakalcoholhoudende en alcoholvrije dranken ontbreekt in ruimte van het levensmiddelenbedrijf Geldt voor bedrijven uit artikel 18 lid 2. Levensmiddelenbedrijf moet fysieke scheiding realiseren. 3 Last onder dwangsom week DHW 19, lid 1 Verbod op bestelservice sterke drank voor ander bedrijf dan slijtersbedrijf en partijen-catering DHW 19, lid 2 Verbod bestelservice zwakalcoholhoudende drank, behalve vanuit de uitzonderingen genoemd in artikel 19 lid 2 DHW 20, lid 1 (leeftijdgrenzen) Verkoop alcohol aan persoon < 18 jaar/leeftijd niet vastgesteld Uitzonderingen zijn: - niet voor publiek toegankelijke besloten ruimten om bestellingen op te nemen (geen horecabedrijf); - ruimtes zoals in artikel 18 lid 2; - slijterijen. Relatie met art. 19a DHW. Voor bedrijven zoals in artikel 18 lid 2 geldt hierbij het three strikes out principe: ontzegging bevoegdheid tot verkoop zwakalcoholhoudende drank. 2 Last onder dwangsom 500 / bestuurlijke boete ook mogelijk 1 dag 2 Last onder dwangsom 500 / bestuurlijke boete ook mogelijk Vooraankondiging: 1 week, in last: 1 dag 2 * Bestuurlijke boete bij 1e en 2e constatering; Bij 3e en volgende constateringen in 12 maanden: * Art. 19a DHW (three strikes out) en last onder * Bedrijven niet vallend onder art. 19a DHW (horeca, slijterijen): schorsen vergunning Ontzegging/schorsing: minimaal 1 week, maximaal 12 weken Hoogte bestuurlijke boete ligt vast in het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, en bedraagt voor bedrijven met minder dan 50 werknemers 1360 geen

3 DHW 20, lid 2 Bezoeker < 18 jaar (leeftijd niet vastgesteld), zonder toezicht van persoon 21 jaar of ouder, toegelaten in slijtersbedrijf DHW 20, lid 4 Leeftijdsgrens niet duidelijk aangegeven bij toegang horeca- /slijtlokaliteit (sticker) 3 Last onder dwangsom 250 vooraankondiging: 2 weken, last: 1 dag 3 Last onder dwangsom 250 week 4 weken DHW 20, lid 5 Dronken personen of onder invloed van drugs toegelaten in horeca- en slijtersbedrijf Leidinggevende verzoeken "dronken" of onder invloed van drugs zijnde personen de deur te wijzen. Bij niet voldoen wordt een pv uitgeschreven en de politie om bijstand verzocht om voorgenoemd persoon te verwijderen. 1 Proces-verbaal en last onder dronken personen laten verwijderen, alleen indien mogelijk Bestuurlijke boete niet mogelijk (art. 44a DHW) direct DHW 20, lid 6 Onder invloed (dronken of drugs) aan het werk zijn in horeca- en slijtersbedrijf DHW 21 Alcohol verstrekken wat tot verstoring openbare orde, veiligheid of zedelijkheid leidt Kan leidinggevende of werknemer zijn. Als er geen leidinggevenden meer aanwezig zijn, moet de horecainrichting sluiten totdat er een leidinggevende aanwezig is die niet "dronken" is. 1 Proces-verbaal en last onder 1 Proces-verbaal en last onder werkzaamheden laten staken door onder invloed verkerende medewerker Bestuurlijke boete niet mogelijk (art. 44a DHW) direct Sluiting alcoholverkoop Bestuurlijke boete niet mogelijk (art. 44a DHW) Zeer korte termijn, afhankelijk van politiebijstand DHW 22, lid 1 en 2 Verbod alcoholhoudende drank i.c.m. art. 25 DHW 2 Last onder dwangsom dag te verstrekken in tankstations e.d. DHW 24, lid 1 en 2 Geen leidinggevende of vereiste persoon aanwezig in horeca- en slijtersbedrijf Of leidinggevende voldoet niet langer aan eisen. Leidinggevenden kunnen gemeld worden bij de burgemeester als zij voldoen aan het opleidingsvereiste. Vanaf dat de burgemeester een ontvangstbevestiging heeft gestuurd, mag de leidinggevende als leidinggevende optreden. Ontvangstbevestiging moet aanwezig zijn in de inrichting. Horecabedrijf mag niet geopend zijn zolang er geen leidinggevende aanwezig is. Relatie met artikel 31 eerste lid onder d DHW. 2 of 3 Last onder dwangsom / bestuurlijke boete bij 2e indien recidive: Hoogte bestuurlijke boete ligt vast in het Besluit bestuurlijke boete en bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, en bedraagt voornemen tot intrekken voor bedrijven met minder dan 50 werknemers of schorsen vergunning Voor de last ook dit bedrag aanhouden. (art. 32 lid 1 DHW) maatwerk DHW 24, lid 3 Verkoop alcohol/dienst door personen < 16 jaar Leidinggevende/barvrijwilliger vragen om 16minner direct werkzaamheden te laten beëindigen. 1 Last onder (staken alcoholverkoop) en bestuurlijke boete. Alleen bestuurdwang Hoogte bestuurlijke boete ligt vast in het Besluit (staken alcoholverkoop) bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, en bedraagt en boete indien geen voor bedrijven met minder dan 50 werknemers 1021 vervanging/verwijdering 16minner. Indien recidive: voornemen tot intrekken of schorsen vergunning. direct

4 DHW 25, lid 1 Verbod aanwezigheid alcoholhoudende drank behoudens uitzondering DHW 25, lid 2 Verbod nuttiging alcoholhoudende drank ter plaatse, in niet zijnde horecabedrijf, behoudens uitzondering Relatie met artikel 3 DHW. 3 Last onder dwangsom week Er is hier vaak geen sprake van het bedrijfsmatig verstrekken van alcohol. Slechts het ter beschikking stellen van een ruimte. Uitzondering betreft het proeven van alcoholhoudende drank op verzoek van de klant in een slijterij. 3 Last onder dwangsom dag DHW 25, lid 3 Verbod alcoholhoudende drank in vervoermiddel, behoudens enkele uitzonderingen 3 Last onder dwangsom Bestuurlijke boete niet mogelijk door burgemeester (art. 44a DHW), wel door NVWA (art. 44aa lid 1 DHW) dag DHW 29, lid 3 Vergunning, aanhangsel e.d. niet aanwezig in inrichting Documenten dienen actueel te zijn. 3 Last onder dwangsom 250 per document per constatering maatwerk, korte termijn DHW 30 Vergunninghouder heeft geen melding gedaan van wijziging in inrichting DHW 30a, lid 1 Geen melding nieuwe leidinggevende of doorhaling gedaan Imperatieve intrekkingsgrond. Geen beleidsruimte. Relatie met artikel 12 DHW. Imperatieve intrekkingsgrond. Geen beleidsruimte. Vaak relatie met artikel 24 1e of 2e lid DHW. 2 Intrekking vergunning (na legalisatieonderzoek) 2 Intrekking vergunning (na legalisatieonderzoek) Niet mogelijk Niet mogelijk 1 week zienswijzetermijn, intrekking volgt alleen als na verstrijken termijn geen melding van wijzigingen is gedaan. 1 week zienswijzetermijn, intrekking volgt alleen als na verstrijken termijn geen melding van wijzigingen is gedaan. DHW 31, lid 1 Gevaar voor openbare orde, veiligheid of zedelijkheid door voorgedane feiten DHW 31, lid 2 Handelen in strijd met vergunningvoorschriften of regels uit DHW Imperatieve intrekkingsgrond. Geen beleidsruimte. Facultatieve intrekkingsgrond 2 * Schorsing vergunning (art. 32 DHW) * Intrekking vergunning DHW 31, lid 3 Resultaat Wet bibob of minimaal Facultatieve intrekkingsgrond. In eerste 3x weigering bijschrijving persoon instantie wordt gekozen voor het schorsen van op aanhangsel de vergunning. Bij het resultaat "ernstig gevaar" in een bibobonderzoek wordt gekozen voor intrekking van de vergunning. 2 Intrekking vergunning Niet mogelijk afh. van het gevaar 2 * Schorsing vergunning (art. 32 DHW) * Intrekking vergunning Bestuurlijke boete niet mogelijk, indien voornemen tot intrekken vergunning (art. 44a DHW) Bestuurlijke boete niet mogelijk, indien voornemen tot intrekken vergunning (art. 44a DHW) maatwerk 1 week DHW 35, lid 1 Zonder ontheffing zwakalcoholhoudende drank verstrekken DHW 35, lid 2 Niet voldoen aan beperkingen/voorschriften die gekoppeld zijn aan ontheffing Ontheffing is bedoeld voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard (meestal evenementen). Relatie met artikel 3 DHW. In eerste instantie mondeling verzoeken aan voorschriften te voldoen. 1 Proces-verbaal, eventueel last onder 1 Bestuurlijke boete, eventueel last onder eventueel sluiting alcoholverkoop/inbeslagname drank eventueel sluiting alcoholverkoop/inbeslagname drank Bestuurlijke boete niet mogelijk (art. 44a DHW) direct drankverstrekking staken, zo niet pv en evt. Hoogte bestuurlijke boete ligt vast in het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, en bedraagt voor bedrijven met minder dan 50 werknemers 1021 zo mogelijk direct naleven van voorwaarden, zo niet boete en evt.

5 DHW 35, lid 4 Ontheffing niet aanwezig In eerste instantie verzoeken ontheffing op te halen. 1 Bestuurlijke boete Hoogte bestuurlijke boete ligt vast in het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, en bedraagt voor bedrijven met minder dan 50 werknemers uur om ontheffing te tonen, daarna bestuurlijke boete DHW 44 Geen medewerking verlenen aan een toezichthouder in de door hem gestelde termijn (artikel 5:20 Awb) 1 Last onder Afhankelijk van waaraan niet meegewerkt wordt Bestuurlijke boete niet mogelijk (art. 44a DHW) Zeer korte termijn, aangezien de werkzaamheden door moeten kunnen gaan DHW 45 <18-jarige heeft alcohol op publiek toegankelijke plaats uitgezonderd plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse wordt verstrekt. Dat zijn supermarkten, andere levensmiddelenhandels, slijterijen en soms snackbars. x Strafrechtelijk (Proces-verbaal) Afwegen tot in beslag nemen drank om openbare ordeverstoring te voorkomen. Bestuurlijke boete niet mogelijk (art. 44a DHW) PARACOMMERCIE DHW 4 DHW APV 2:34b APV Paracommercieel horecabedrijf houdt zich niet aan de schenktijden voor alcoholhoudende drank De toegestane schenktijden zijn 1 uur voor, tijdens en 2 uur na de activiteiten. 3 Last onder dwangsom 500 Indien recidive: hogere categorie en andere sanctie, bijvoorbeeld bestuurlijke boete, mogelijk. 1 dag DHW APV 4 DHW 2:34c, lid 1 APV Paracommercieel horecabedrijf organiseert persoonlijke bijeenkomsten die leiden tot oneerlijke mededinging. Persoonlijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld bruiloften of partijen. 1 Strafrechtelijk (PV) of preventieve last onder dwangsom geen DHW APV 4 DHW 2:34c, lid 2 APV Bijeenkomst openlijk aangeprezen DHW 4, lid 5 Ontheffing niet aanwezig Burgemeester kan ontheffing verlenen van de verboden uit artikel 2:34b en 2:34c APV. DHW 9, lid 1 en lid 2 Geen reglement vastgesteld, danwel voldoet niet aan eisen lid 2. DHW 9, lid 3 Geen registratie van barvrijwilligers die voorlichtingsinstructie hebben gehad DHW 9, lid 3 en 4 Reglement/registratie niet in de inrichting aanwezig 3 Last onder dwangsom 500 maatwerk, afhankelijk van type aanprijzing 3 Last onder dwangsom dag 3 Last onder dwangsom 250 week maatwerk, in afstemming met bestuur, 4-8 weken. Indien er wel een reglement en registratie is, maar niet aanwezig, dan termijn met 1 á 2 weken verkorten. 3 Last onder dwangsom 250 week maatwerk, in afstemming met bestuur, 4-8 weken. 3 Last onder dwangsom 250 per document, per maatwerk, in afstemming met bestuur, tenzij reglement/registratie wel bestaat maar niet ter plaatse, dan termijn verkorten tot 1-2 weken.

6 OPENBARE ORDE APV 2:48 Persoon van 18 jaar of ouder gebruikt alcohol of heeft aangebroken flessen, blikjes e.d. bij zich op een openbare plaats, ondanks verbod. Het college heeft in het Aanwijsbesluit 'uitbreiding verbod drankgebruik' gebieden aangewezen. Ook de toezichthouder Drank- en Horecawet is bevoegd hierop te handhaven en doet dat met bestuurlijke strafbeschikking. Voor personen onder de 18 geldt artikel 45 DHW. Aangewezen gebieden zijn het gebied binnen de bebouwde kom van de kern Houten en alle vrij toegankelijke schoolpleinen. x Strafrechtelijk (PV) of bestuurlijke strafbeschikking TERRAS APV Boek 6 en 7 BW Bedrijf exploiteert terras zonder huurovereenkomst APV Boek 6 en 7 BW Bedrijf exploiteert terras zonder huurovereenkomst geen huurovereenkomst, wél zicht op legalisatie 2 Boete (boetebeding in huurovereenkomst) geen huurovereenkomst, geen zicht op 2 Boete (boetebeding in legalisatie huurovereenkomst) / Indien horecabedrijf bij exploitatievergunningplichtig is en geen vergunningplichtige bedrijven vergunning heeft, dan is hier ook sprake van een van artikel 2:28 APV. staken/gestaakt houden exploitatie terras 750 (ter info: leges voor verkrijgen horecaexploitatievergunning bedraagt in ,50 ) dag maatwerk 1 dag tot enkele dagen, afhankelijk van situatie; o.a. veiligheid, blokkeren doorgang hulpdiensten APV 2:28 APV 1:4 APV / boek 6 en 7 BW, huurovk. terras Overtreding voorschriften voor terras Bijvoorbeeld het blokkeren van wegen. 2 of 3 Last onder dwangsom bij vergunning / boetebeding bij huurovereenkomsten 500 dag 1 dag tot enkele dagen, afhankelijk van situatie; o.a. veiligheid, blokkeren doorgang hulpdiensten EXPLOITATIE APV 2:28 APV Horecabedrijf exploiteert zonder (actuele) exploitatievergunning of vrijstelling Geen vergunning of vrijstelling, wel zicht op legalisatie 2 Last onder dwangsom 750 (ter info: leges voor verkrijgen horecaexploitatievergunning, bedraagt in ,50 ) week maatwerk APV 2:28 Horecabedrijf exploiteert zonder (actuele) exploitatievergunning of vrijstelling Geen vergunning of vrijstelling, geen zicht op legalisatie 2 Last onder staken/gestaakt houden exploitatie horecabedrijf 2 weken APV 2:28 1:4 Overtreding voorschriften exploitatievergunning 2 of 3 Last onder dwangsom week tot 4 weken, afhankelijk van ernst van feiten

7 SLUITING(STIJDEN) APV 2:29 Horecabedrijf houdt zich niet aan sluitingstijd Sluitingstijden zijn in de APV vastgesteld per type horecabedrijf. Sluitingstijden variëren van doordeweeks 0.00 en 1.00 uur en in het weekend tussen 0.00 en 4.00 uur. 2 Last onder dwangsom week APV 2:30 Horecabedrijf houdt zich niet aan tijdelijke sluitingstijd / tijdelijke sluiting Burgemeester kan in het belang van openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer horecabedrijven tijdelijk sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen. Bij bevel zal PV worden opgemaakt en de zaak direct of de dag erna worden gesloten. Ook wanneer er bezoekers zijn. 1 Strafrecht en spoed Verzegelen en sluiten van de zaak direct, indien dat niet mogelijk is vanwege eigen veiligheid, zo spoedig mogelijk daarna APV 2:31 aanwezigheid bezoekers in gesloten horecabedrijf 1 Strafrecht en spoed Verzegelen en sluiten van de zaak direct, indien dat niet mogelijk is vanwege eigen veiligheid, zo spoedig mogelijk daarna

8

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2014 bedraagt 684,10 )

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2014 bedraagt 684,10 ) Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie : Drank- en Horecawet 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 )

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 ) Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie : Drank- en Horecawet 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom 850 (ter info: leges voor drankvergunning 2014 bedraagt 502,=)

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom 850 (ter info: leges voor drankvergunning 2014 bedraagt 502,=) 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op Geen vergunning, onduidelijk of gelegaliseerd kan worden, maar

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2016 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2016 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2016 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Sanctietabel Drank en Horecawet en horeca-exploitatie Gemeente IJsselstein 03 december 2013

Sanctietabel Drank en Horecawet en horeca-exploitatie Gemeente IJsselstein 03 december 2013 ALGEMEEN DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning, wel zicht op 2a Last onder dwangsom 750 (ter info: leges voor drankvergunning 2013 bedraagt 541,60 ) week maatwerk, zie toelichting in bijlage

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013 Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie Januari 2013 : Algemene Plaatselijke Verordening Nieuwegein model-: model- van de VNG, met betrekking tot invullen verordeningsbevoegdheid

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid gemeente Roosendaal,

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid gemeente Roosendaal, 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) Geen, wel zicht op legalisatie 1 Last onder dwangsom 750 week 2 weken 680 ( nog niet verleend) 1360 ( nog niet verleend) 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige)

Nadere informatie

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op legalisatie Geen vergunning, geen zicht op legalisatie

Nadere informatie

Bijlage 1: Sanctietabel behorend bij het Alcohol- en Horecasanctiebeleid Altena 2019

Bijlage 1: Sanctietabel behorend bij het Alcohol- en Horecasanctiebeleid Altena 2019 Begunstigings-termijn Sanctie per Bestuursdwang toepassing Sanctiemiddel (geadviseerd) Categorie Toelichting Overtreding Artikel Regelgeving Bijlage : Sanctietabel behorend bij het Alcohol- en Horecasanctiebeleid

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing

Bestuursdwang toepassing 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning, wel zicht op Geen vergunning, geen zicht op bij < 50 week 2 weken 680 (vergunning nog niet verleend) 1 maximaal 1 week 1360 (vergunning

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

Regelgeving Artikel Overtreding Toelichting Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Categorie

Regelgeving Artikel Overtreding Toelichting Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Categorie Bijlage 1: actie eerste actie tweede in euro's bij < 50 in euro's bij > 50 3 Exploitatie van een nieuw Aanzegging dat pand Indien nog geopend: APV 2:28 horecabedrijf zonder per onmiddellijke toepassen

Nadere informatie

toepassing * Maximum: 3 x opgelegde dwangsom.

toepassing * Maximum: 3 x opgelegde dwangsom. HANDHAVINGS A MENWERKING : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 hüronfmeer 1360 (vergunning nog niet verleend)

Nadere informatie

Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 2015

Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borsele. Nr. 8494 7 september 05 Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 05 De burgemeester van de gemeente Borsele, overwegende, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

mogelijk met aanzegging sluiting (maatwerk) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete

mogelijk met aanzegging sluiting (maatwerk) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bijlage 1 Overtreding / Prioriteit Exploitatie zonder registratie barvrijwilligers in bestuursreglement in Verbod verstrekking alcohol voor gebruik elders dan in de aangegeven lokaliteit of terras Verbod

Nadere informatie

Toelichting op sanctietabel

Toelichting op sanctietabel Bijlage 1 Toelichting op sanctietabel Art. 3 DHW Drankverstrekking zonder vergunning Het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf zonder vergunning is niet toegestaan (art. 3 DHW eventueel i.c.m.

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Actie na 3 e *) constatering. Actie na 4 e *) constatering. Bestuursdwang tot stoppen met schenken. Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete

Actie na 3 e *) constatering. Actie na 4 e *) constatering. Bestuursdwang tot stoppen met schenken. Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Stappenplan Drank- en Horecawet en Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2018 Recidivetermijn 24 maanden Let wel besluit bestuurlijke boete 12 maanden Object 1. Zonder Drank- en Horecawet Artikel 3

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Twenterand 2013, vastgesteld door de Raad op 17 december Inwerking per 10 januari DHW: Drank- en Horecawet

Drank- en Horecaverordening Twenterand 2013, vastgesteld door de Raad op 17 december Inwerking per 10 januari DHW: Drank- en Horecawet Vastgesteld bij besluit van 7 april 08, nr..5 dossier: 56 door de burgemeester Drank- en Horecaverordeni Twenterand 0, vastgesteld door de Raad op 7 december 0. Inwerki per 0 januari 0. ( of volgorde *

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

Stappenplan en sanctietabel Drank- en horecawet en Verordening Drank- en horecawet Weesp 2013 *Z02A63D67C6* Actie na 3 e *) constatering

Stappenplan en sanctietabel Drank- en horecawet en Verordening Drank- en horecawet Weesp 2013 *Z02A63D67C6* Actie na 3 e *) constatering Stappenplan en sanctietabel Drank- en horecawet en Verordening Drank- en horecawet Weesp 2013 Stappenplan Drank- en horecawet *Z02A63D67C6* 1. Zonder Drank- en Horecawet 2. In strijd met Drank- en Horeca-wet

Nadere informatie

*Z0387A467ED* Stappenplan Drank- en Horecawet en Verordening Drank- en Horecawet Weesp 2015

*Z0387A467ED* Stappenplan Drank- en Horecawet en Verordening Drank- en Horecawet Weesp 2015 *Z0387A467ED* Stappenplan Drank- en Horecawet en Verordening Drank- en Horecawet Weesp 2015 recidivetermijn: 24 maanden let wel: invorderen besluit bestuurlijke 12 maanden *) Tenzij haastige spoed zich

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Sanctiestrategie. 1. Sanctietabel (aparte Excel-sheet) 2. Toelichting op sanctietabel

Bijlagen behorend bij Sanctiestrategie. 1. Sanctietabel (aparte Excel-sheet) 2. Toelichting op sanctietabel Bijlagen behorend bij Sanctiestrategie 1. Sanctietabel (aparte Excel-sheet) 2. Toelichting op sanctietabel In belastende beschikkingen dient eerst een voornemen te worden verstuurd om hierop een zienswijze

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix Drank- en Horecawet

Bijlage 1: Handhavingsmatrix Drank- en Horecawet Bijlage 1: Handhavingsmatrix Drank- en Horecawet Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 110g en 110h Apv Overtreding Het uitoefenen van het horecabedrijf of slijtersbedrijf

Nadere informatie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie Categorie 1 en strafrechtelijke sanctiemiddelen Categorie 1-overtredingen zijn ernstige overtredingen maar er is geen sprake van een acute (gevaar)situatie. Een overtreding kan ook als categorie 1 worden

Nadere informatie

Stappenplan overtredingen Drank- en horecawet Actie na 1 e constatering

Stappenplan overtredingen Drank- en horecawet Actie na 1 e constatering Indien een handhavingsverzoek is ingediend Artikel 3 Artikel 3 Zonder het horeca / slijtersbedrijf uitoefenen Zonder het horeca / slijtersbedrijf uitoefenen Artikel 3 Het horeca / slijtersbedrijf uitoefenen

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

Stappenplan Drank- en Horecawet en Verordening Drank- en Horecawet Hilversum DRANK- EN HORECAWET Actie na 1e *) constatering

Stappenplan Drank- en Horecawet en Verordening Drank- en Horecawet Hilversum DRANK- EN HORECAWET Actie na 1e *) constatering CVDR Officiële uitgave van Hilversum. Nr. CVDR612995_1 2 oktober 2018 Stappenplan Drank- en Horecawet en Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2018 Recidivetermijn 24 maanden Let wel besluit bestuurlijke

Nadere informatie

Stappenplan Drank- en Horecawet en Verordening Drank- en Horecawet Gooise Meren Actie na 3 e *) constatering

Stappenplan Drank- en Horecawet en Verordening Drank- en Horecawet Gooise Meren Actie na 3 e *) constatering GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren Nr. 107777 23 mei 2018 Stappenplan Drank- en Horecawet en Verordening Drank- en Horecawet Gooise Meren 2018 DRANK- EN HORECAWET Object gericht

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag CVDR Officiële uitgave Enschede. Nr. CVDR465_ 5 oktober 06 Handhavingsstrategie Drank en horecawet Enschede 04 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst Handhavingsstrategie Drank en Horecawet februari 04,

Nadere informatie

I. De bijlage bij het Interventiebeleid Drank- en Horecawet gemeente Dinkelland wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

I. De bijlage bij het Interventiebeleid Drank- en Horecawet gemeente Dinkelland wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit. Gemeenteblad de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 15 Uitgifte: 4 maart 2016 Besluit de burgemeester d.d. 19 januari 2016, nr. I16.017487, tot verging de bijlage bij het Interventiebeleid Drank-

Nadere informatie

Horecastappenplan gemeente Someren

Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Titel: Horecastappenplan gemeente Someren Versie: [Vul handmatig versienummer, bij voorkeur synchroon aan versienr. Verseon] Datum:

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Periode 2018 t/m 2021 Sanctiestrategie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Periode 2018 t/m 2021 Sanctiestrategie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland Nr. 8590 februari 08 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Periode 08 t/m 0 Sanctiestrategie Artikel DHW / verordening Overtreding Toelichting

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DWH) in werking getreden. In deze wet is het toezicht opgedragen aan de door de burgemeester aangewezen

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 19 januari U Raadsbrief 2016, nr januari 2016

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 19 januari U Raadsbrief 2016, nr januari 2016 Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 19 januari 2016 16.02425 U16.001235 Inlichtingen bij De raadsgriffier Mevrouw H.J.M.J van Limbeek-ter Haar Bijlagen 1 Onderwerp

Nadere informatie

Sanctietabel voor overtredingen van de Drank- en Horecawet

Sanctietabel voor overtredingen van de Drank- en Horecawet de Politie en/of Sanctietabel overtredingen van de Horecawet 1 Artikel 3 Horecawet Het uitoefenen van het horecabedrijf of slijtersbedrijf zonder. Nieuw horecabedrijf, geen rechtsgeldige ; wel alcoholhoudende

Nadere informatie

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer 15.06162 Documentnummer U15.009324 Inlichtingen bij raadsgriffier Mevr. H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief 2015, nr. 31

Nadere informatie

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Last onder Openbaar Ministerie Bijzonderheden Overtredingen op grond van de Drank- en Horecawet 1. Artikel 2, lid

Nadere informatie

Stappenplan Drank- en Horecawet en Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2015

Stappenplan Drank- en Horecawet en Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hilversum. Nr. 7743 17 januari 2017 Stappenplan Drank- en Horecawet en Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2015 In 2015 stelde het college van burgemeester

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren Wijdemeren 2014 Versie 21 mei 2014 Inhoud Inleiding. 3 Sanctiestrategie 4 1. Handhavingsbevoegdheid.4 2. Uitgangspunten handhavend

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. In deze wet is het toezicht opgedragen aan de door de burgemeester aangewezen ambtenaren.

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

(vergunning geen zicht op. nog niet legalisatie

(vergunning geen zicht op. nog niet legalisatie 1. DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsg. ) 2. DHW 14, lid 2 en 15, lid 1 Verbod kleinhandel in horecalokaliteit of op terras 3. DHW 20, lid 1* Verkoop alcohol persoon < 16 jaar termijn Geen 2 weken

Nadere informatie

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Vastgesteld door de burgemeester van Nieuwegein op 4 maart 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Handhavingsbevoegdheid... 4 2. Uitgangspunten handhavend

Nadere informatie

Burgemeester (en wethouders)

Burgemeester (en wethouders) Handhavingmatrix 2013 A. Overtredingen Drank- en Horecawet (DHw) Overtreding/andere bepalingen Artikel 2, tweede lid Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Vastgesteld door de burgemeester van Nieuwegein op 24 maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Prioriteiten in toezicht... 4 2. Handhavingsbevoegdheid...

Nadere informatie

Handhavingsarrangement gemeenten Vlaardingen en Maassluis 2015

Handhavingsarrangement gemeenten Vlaardingen en Maassluis 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 33426 21 april 2015 Handhavingsarrangement gemeenten Vlaardingen en Maassluis 2015 Algemeen In 2007 hebben de gemeenten Vlaardingen en Maassluis

Nadere informatie

Voorwoord. Over de auteur. Lijst met afkortingen. Leeswijzer. 1 Een stukje geschiedenis 1

Voorwoord. Over de auteur. Lijst met afkortingen. Leeswijzer. 1 Een stukje geschiedenis 1 Inhoud Voorwoord Over de auteur Lijst met afkortingen Leeswijzer V XV XVII XIX 1 Een stukje geschiedenis 1 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar draagt bij aan uitstel van drinken en is een steun

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; de burgemeester van Nieuwegein; Besluit tot vaststelling Sanctiestrategie Drank- en Horecawet en horeca-exploitatie

Gemeente Nieuwegein; de burgemeester van Nieuwegein; Besluit tot vaststelling Sanctiestrategie Drank- en Horecawet en horeca-exploitatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 405 7 maart 04 Gemeente Nieuwegein; de burgemeester van Nieuwegein; Besluit tot vaststelling Sanctiestrategie Drank- en Horecawet en horeca-exploitatie

Nadere informatie

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet Intrekking vergunning/ ontheffing e/of schorsing (1) Bestuurlijke boete (2) Dwangsom/bestuursdwang (3) Strafrecht (4) Three strikes out (5) Bijlage 2 Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank-

Nadere informatie

OVERZICHT SANCTIEMOGELIJKHEDEN PER ARTIKEL VAN DE DRANK- EN HORECAWET

OVERZICHT SANCTIEMOGELIJKHEDEN PER ARTIKEL VAN DE DRANK- EN HORECAWET I r k k i v e r g u n n i n g / o n t h e f f i n g e / o f B Bestuurlijke boete (2) D Dwangsom/bestuursdwang (3) S Strafrecht (4) Three strikes out (5) Bijlage 2 bij 'Preventie- en handhavingsplan 2014-2018

Nadere informatie

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie In SWW verband

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie In SWW verband Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie In SWW verband Inhoud Inleiding... 3 Sanctiestrategie... 4 1. Handhavingsbevoegdheid... 4 2. Uitgangspunten handhavend optreden... 4 3. Overzicht in te zetten

Nadere informatie

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW).

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oostzaan. Nr. 62801 6 november 2014 Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan 2014-2015 Inleiding De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van

Nadere informatie

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk):

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk): . Overtredingen Drank- en Horecawet Overtreding/andere bepalingen rtikel 3 : Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder Drank- en horecawetvergunning Voedsel en Waren utoriteit (vergunning is niet aangevraagd)

Nadere informatie

incl. stappenplan handhaving Horeca (APV), Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen, Coffeeshops

incl. stappenplan handhaving Horeca (APV), Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen, Coffeeshops GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 18801 17 februari 2016 Sanctiebeleid Horeca gemeente Amersfoort incl. stappenplan handhaving Horeca (APV), Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen,

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wijdemeren Officiële naam regeling Sanctiestrategie Drank en Horeca 2016 Citeertitel Sanctiestrategie Drank en Horeca 2016

Nadere informatie

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein CVDR Officiële uitgave van Nieuwegein. Nr. CVDR48876_ mei 08 Sanctiestrategie en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Hoofdstuk Inleiding Sinds januari 0 zijn de gemeenten aan zet als het gaat om de

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

Bij het beoordelen van een overtreding en het bepalen van het juiste sanctiemiddel wordt rekening gehouden met:

Bij het beoordelen van een overtreding en het bepalen van het juiste sanctiemiddel wordt rekening gehouden met: 1. Middelen In Nederland bestaat de algemene beginselplicht tot handhaving. Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan

Nadere informatie

Stappenplannen voor de handhaving van de exploitatievergunning en vergunningen ingevolge de Dranken Horecawet en Wet op de Kansspelen.

Stappenplannen voor de handhaving van de exploitatievergunning en vergunningen ingevolge de Dranken Horecawet en Wet op de Kansspelen. Bijlage 2: Stappenplannen voor de handhaving van de exploitatievergunning en vergunningen ingevolge de Dranken Horecawet en Wet op de Kansspelen. Er worden informatiebrieven verstuurd naar alle ondernemingen

Nadere informatie

vereiste Aanwezig registratie barvrijwilligers *1,2,3, week

vereiste Aanwezig registratie barvrijwilligers *1,2,3, week lage. Standaard begunstigingsrmijnen en dwangsomhoogn. 4, 4, lid 5 Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning van de burgemeesr het horecabedrijf of slijrsbedrijf uit oefenen *,,4 Wel zicht op

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix Implementatie Nieuwe Drank- en Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix Versie 23 mei 2013 Oplegnotitie bij handhavingsmatrix Drank- en Horeca De regionale werkgroep wijziging Drank- en

Nadere informatie

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond Handhavinguitvoeringsprogramma 2015-2017 Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Houten Gemeenteblad nr. 13 1 Inhoud Inleiding 3 1. Handhavingsbevoegdheid 4 2. Uitganspunten handhavend optreden 4 3. Overzicht in te zetten sancties

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Horeca Evenementen Paracommercie Slijterijen Supermarkten Voorwoord Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt mij

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet

Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet 1 ^J gemeentelij Heemskerk Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet November 2015 BIVO/2015/30133 IIII III II MM IIII Z01868B87D7 $ JjS^_ BELEIDSREGEL HANDHAVING DRANK- EN HORECAWET Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS PURMEREND 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Kader... 2 1.3 Reikwijdte... 2 1.4 Doel... 3 1.5 Leeswijzer... 3 2

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Programma 19:00 Welkomstwoord 19:05 De nieuwe Drank- en Horecawet 19:35 Presentatie over alcoholmatiging 20:00 Wijzigingen Alcoholverstrekking in de APV 21:00

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING...5

WET- EN REGELGEVING...5 Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcoholverstrekkers Beemster 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Kader...3 1.3 Reikwijdte...3 1.4 Doel...4 1.5 Leeswijzer...4 2 WET- EN

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Bijlage 5. Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet. Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015.

Bijlage 5. Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet. Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015. Bijlage 5 Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015 Gemeente Zeist 1 Woord vooraf Hieronder is het handhavingsbeleid vormgegeven

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

19.0. Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet

19.0. Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 19.0. Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet Inhoudsopgave 19.0. Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet... 2 Bijlage: Sanctietabel DHW en horeca-exploitatie Houten 2014... 3 Raadsvoorstel

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

1 Overtredingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening

1 Overtredingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 1 Overtredingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 1. Artikel 2:20 lid 1 APV Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder exploitatievergunning van de burgemeester. Na constatering

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

NOTITIE Behorende bij de Sanctietabel Drank en Horeca Wet en horeca-exploitatie. Gemeente IJsselstein

NOTITIE Behorende bij de Sanctietabel Drank en Horeca Wet en horeca-exploitatie. Gemeente IJsselstein Gemeente IJsselstein November 2013 NOTITIE Behorende bij de Sanctietabel Drank en Horeca Wet en horeca-exploitatie Gemeente IJsselstein Inleiding Sinds 1 januari 2013 zijn de gemeenten aan zet als het

Nadere informatie

Artikel 1 Het handhavingsarrangement van de Drank- en Horecawet wordt vastgesteld.

Artikel 1 Het handhavingsarrangement van de Drank- en Horecawet wordt vastgesteld. CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR301361_1 3 juli 2018 Handhavingsarrangement Drank- en Horecawet Gemeenteblad 2013 Handhavingsarrangement Drank- en Horecawet De burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet gemeente Epe

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet gemeente Epe GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Epe. Nr. 10453 29 januari 2016 Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet gemeente Epe Op 1 januari 2013 en 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet gewijzigd.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven)

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven) Zaaknummer:... Vereniging/stichting:... Adres:... Contactpersoon:... Telefoonnummer/GSM:... In te vullen door gemeente AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) (paracommerciële bedrijven) drank-

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Rijnwaarden 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Rijnwaarden 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijnwaarden. Nr. 415 6 januari 2014 Drank- en Horecaverordening gemeente Rijnwaarden 2013 Drank- en Horecaverordening gemeente Rijnwaarden 2013 Nr. De raad van

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Drank- en Horeca Koggenland

Handhavingsbeleid Drank- en Horeca Koggenland Handhavingsbeleid Drank- en Horeca Koggenland *D13.004355* D13.004355 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Waarom handhaving 4 2.1 Op wie wordt er gehandhaafd? 4 2.2 De 4 2.3 De 6 3 Overtreding van regels van

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet W041409 / 27964 Beleid opstelling Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1

Nadere informatie

Horecasanctiebeleid Gemeente Lelystad

Horecasanctiebeleid Gemeente Lelystad Horecasanctiebeleid Gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Deel 1 : De geschiedenis van het toezicht op de Drankwetgeving Inhoudsopgave - Voorwoord toen ik bij het Staatstoezicht kwam - Waar gaat drankwetgeving over

Nadere informatie

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol door de gemeente wordt uitgebreid. De taken die in dit kader door de VWA werden gedaan, worden in de pilot toezicht

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen

Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen Handhavingsstappenplan op grond van de Drank en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet op de kansspelen Aangepast: 9 mei 06 Z-06/050495

Nadere informatie

Handhavingsmatrix Gemeente Breda. -Drank en Horeca -Exploitatievergunning -Geluid -Prostitutie -Buitenruimteverordening -Evenementen

Handhavingsmatrix Gemeente Breda. -Drank en Horeca -Exploitatievergunning -Geluid -Prostitutie -Buitenruimteverordening -Evenementen Handhavingsmatrix Gemeente Breda -Drank en Horeca -Exploitatievergunning -Geluid -Prostitutie -Buitenruimteverordening -Evenementen 1. Een nieuwe handhavingsmatrix Gemeentebreed is de noodzaak gezien om

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie