A. Doorstroomkaart/blauwdruk opleidingen orde en veiligheid (behorend bij B. Brondocument verwante en erkende opleidingen sector orde en veiligheid)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. Doorstroomkaart/blauwdruk opleidingen orde en veiligheid (behorend bij B. Brondocument verwante en erkende opleidingen sector orde en veiligheid)"

Transcriptie

1 A. Doorstroomkaart/blauwdruk opleidingen orde en veiligheid (behorend bij B. Brondocument verwante en erkende opleidingen sector orde en veiligheid) ECABO, 31 maart 2008, pagina 1

2 ECABO, 31 maart 2008, pagina 2 Achtergrond project Het project blauwdruk van ECABO (afdeling Ontwikkeling en Innovatie) richt zich op wederzijdse (h)erkenning van opleidingen binnen de mbo kwalificatiestructuur en (particuliere) opleidingen buiten de mbo-kwalificatiestructuur. Het project wordt per sector verschillend ingevuld. Sector orde en veiligheid Voor de sector orde en veiligheid richtten we ons aanvankelijk op opleidingen die verwant zijn aan de particuliere beveiliging. Deze afbakening maakten we om de inventarisatie uitvoerbaar te houden. Echter, omdat de opleiding Particuliere beveiliging op niveau 2 en het SVPB diploma vereist zijn om het beroep van beveiliger uit te oefenen, bleek een vergelijking met andere opleidingen of cursussen niet zo relevant voor dit domein. Althans, niet vanuit het perspectief van vrijstellingen. Interessanter was het in kaart brengen van de doorstroommogelijkheden van beveiliging naar andere verwante opleidingen of verwante aanvullende cursussen en trainingen. Dit resulteerde in een eerste versie van onderliggende doorstroomkaart. Deze is inmiddels uitgebreid met opleidingen in de domeinen Defensie (verwant aan de kwalificatie Vrede en veiligheid) en publieke veiligheid (verwant aan de kwalificatie Toezicht en veiligheid). Ter controle en aanvulling is de doorstroomkaart voorgelegd aan deskundigen binnen ECABO. Het onderzoek is als volgt aangepakt: (1) Inventariseren van mogelijke aan ECABO kwalificaties verwante opleidingen, cursussen en trainingen (van vmbo tot en met post-wetenschappelijk niveau). (2) Per opleiding/cursus nagaan of er sprake is van verwantschap (globaal) en van erkenning door een betrouwbaar instituut/organisatie, anders dan het Ministerie van OCW. (3) Opstellen doorstroomkaart met ECABO kwalificaties en daaraan verwante en erkende opleidingen. Het doel hiervan is inzichtelijk maken van de doorstroommogelijkheden naar andere opleidingen, cursussen en trainingen op verschillende opleidingsniveaus in de sector orde en veiligheid. Vervolg De huidige doorstroomkaart is een conceptversie. De informatie is niet uitputtend. Om een doorstroomkaart up-to-date te houden is voortdurend onderhoud nodig. Op dit moment zijn mogelijke vervolgstappen: (1) Doorstroomkaart voorleggen aan branchedeskundigen buiten ECABO (via Sectiebestuur/Advies Commissie Bestuur, ter controle en aanvulling) (2) Beslissen, in overleg met de branche, welke verwante particuliere opleidingen, met een civiel effect voor de sector, interessant zijn om inhoudelijk met elkaar te vergelijken (3) Contact zoeken met aanbieder en verzoek voorleggen (4) Opleidingen vergelijken (5) Bereiken van wederzijdse herkenning (en eventueel erkenning). (6) Eventueel integreren van waardevolle certificaten in de mbo opleiding Naast het traject van herkenning en erkenning denken we aan: (7) Het koppelen van relevante beroepen aan de geselecteerde opleidingen (8) Achterhalen van arbeidsmarktgegevens en deze koppelen aan opleidingen en beroepen (t.b.v. arbeidsmarktperspectief, loopbaanperspectief) (9) Onderzoeken van een geschikte manier om de verkregen informatie te publiceren/beschikbaar te stellen aan doelgroepen (bedrijfsleven, onderwijs, werknemers, leerlingen) (10) Onderhouden van de informatie: ervoor zorgen dat de doorstroomkaart en gerelateerde informatie up-to-date is.

3 Doorstroomkaart orde en veiligheid ECABO, 31 maart 2008, pagina 3 Criteria doorstroomkaart De doorstroomkaart: geeft een overzicht van mogelijke doorstroom (in opleidingen) vmbo mbo (niv1,2,3,4) hbo wo post-hbo post-wo, aangevuld met opleidingsniveau onbekend/niet te bepalen (= 10 categorieën) bevat de ECABO kwalificaties/uitstromen bevat opleidingen/cursussen (enigszins) verwant aan ECABO opleidingen in de sector orde en veiligheid, te weten de domeinen: particuliere beveiliging, publieke veiligheid en defensie bevat opleidingen die ECABO erkend zijn, dan wel erkend zijn door een andere gelegitimeerde instantie/organisatie (bijv. OCW, Justitie, Beveiligingsbranche, ander instituut). Betekenis:. = ECABO opleiding/opleiding in LKS, erkend door OCW (rood, dik omlijnd) = erkend en (enigszins) verwant aan ECABO opleiding(en) (bijv. erkend door OCW, Justitie, Beveiligingsbranche, ander instituut) = nog uitwerken in brondocument

4 ECABO, 31 maart 2008, pagina 4 Doorstroomkaart particuliere beveiliging mbo-hbo (naar verwantschap met KP beveiliger/beroep beveiliger en erkenning) Niveau onbekend VCA (veiligheidscertific aat) (= VGM Checklist Aannemers) (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu) Crime prevention through environmental design (CPTED niv1) (SERN) Middelbare milieukunde Middelbare veiligheidskunde Brandweerman Conducteur MBO 1 MBO 2 MBO 3 MBO 4 HBO POST-HBO WO POST-WO NIVEAU ONBEKEND Parkeercontroleur Vrijwillige ambtenaar van politie Operationeel medewerker open overslag Opleidingen op snijvlak van beveiliging en techniek - bv. Beveiligingsinstallatietechnicus Douanemedewerker Steward betaald voetbal Horecaportier Basisopleiding Centralist Alarmcentrale (BOCA)

5 ECABO, 31 maart 2008, pagina 5 Vakopleiding Centralist Alarmcentrale (VOCA) Gemeenschappelij ke Basisopleiding Centralist Politiespecifiek Havenbeveiliger ISPS code Port Facility Security Officer Hondenbewaker/ hondengeleider Basisopleiding Planner Beveiliging Vakopleiding Certified Personeelsplanner Complexbeveiliger Bewaarder/- detentietoezichthouder Bedrijfshulpverlener (BHV) EHBO EHBO instructeur Basisopleiding Schiphol (BOLS) Basisopleiding Schiphol Security (BOSS) Basisopleiding gebiedsbeveiliger (BOG) Basis Training Platformveiligheid en Security Beveiligingsadviseur Luchtvracht en Luchtpost (BAL) Opleiding Situationeel Leidinggeven

6 ECABO, 31 maart 2008, pagina 6 Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) Preventieadviseur (woningbouw bestaande bouw) PKVW Cursus nieuwbouw PKVW Cursus Inrichting en Beheer Openbare Ruimte PKVW Opfriscursus Preventieadviseur PKVW Cursus PKVW- Alarminstallateur PKVW Cursus Keurmeester PKVW (Opfris)cursus Bouwplanadviseur POST-WO General Risk WO General Risk Risicomanagement (nog verder uitzoeken) Politiekundige (Master) Ned.Politieacademie Officiersopleiding (Nederlandse Defensie Academie, KMA/KIM) O.a. Officier Marechaussee Veiligheidskunde

7 ECABO, 31 maart 2008, pagina 7 (master) Criminologie (bachelor) POST- HBO Risico- Register Risico Manager HBO Integrale veiligheid Integrale veiligheidskunde Integrale veiligheidszorg Facilitaire dienstverlening / Facility De Haagse Methodiek (DHM) Security (erkend =?, beheer/kwaliteitsbewaking via stichting SERN) Security en recht Hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV) (via NIBHV) (Register) Risico Integraal kwaliteitsmanagement Hogere veiligheidskunde Risicomanagement: Basisopleiding Risico (BRM) Risicomanagement: Register Risico Manager (RRM)

8 Postinitieel politieonderwijs (MBO/- HBO Niveau) (vooroplei ding = minimaal allround politieme dewerker op mbo niveau 4) Vreemdelingentoezicht Politie Specialist Vreemdelingenzorg Recherche Tactisch Rechercheur Recherche Forensisch Digitale Recherche Recherche Forensisch Technische Recherche Recherche Recherchekundige Verkeer en milieu Politiële Verkeersspecialist Verkeer en milieu Politiële Milieuspecialist Verkeer en milieu Politiekundige Verkeersspecialist Verkeer en milieu Politiekundige Milieuspecialist Gevaarsbeheersing Politiekundige (Bachelor) Brandweerofficier (NIBRA, Brandweeracadem ie) Maritiem officier / Maritiem officier zeevaart (ook als post-hbo) Basisofficiersoplei ding (Defensie) (KMA/KIM) ECABO, 31 maart 2008, pagina 8

9 Onderwijs Gevaarsbeheersing Gevaarsbeheersing Aanhouding en ondersteuning Gevaarsbeheersing Specialistische Operaties Gevaarsbeheersing Persoonsbeveiliging Politieleiderschap Strategisch leidinggevende ECABO, 31 maart 2008, pagina 9 (aansluitend op politiekundige master) Politieleiderschap Tactisch leidinggevende (+ variant Recherche) (aansluitend op politiekundige bachelor) Politieleiderschap Operationeel leidinggevende (+ variant Recherche) (aansluitend op Allround politiemedewerker) MBO 4 + Voortgezette vakopleiding voor onderofficieren (4+) (nog uitwerken)

10 MBO 4 Algemeen opsporingsambtenaar MBO 3 Coördinator beveiliging Particulier digitaal rechercheur Facilitair leidinggevende MHBO Integrale veiligheidskunde Allround politiemedewerker (niv4 politieonderwijs) Specialist gevaarlijke stoffen (specialistenopleid ing) (via VTL) Senior algemeen opsporingsambtenaar Milieufunctionaris (middenkaderopleiding) ECABO, 31 maart 2008, pagina 10 Handhaver toezicht en veiligheid (in ontwikkeling) Aspirantonderofficier MBO 2 Beveiliger (in ontwikkeling) Beroepsmilitair: Onderofficier, Sergeant/ Wachtmeester (interne Defensieopleiding) (groen) Politiemedewerker (niv3 politieonderwijs) (groen)

11 Mobiel surveillant Winkelsurveillant Persoonsbeveiliger Medewerker Toezicht en veiligheid Medewerker vrede en veiligheid Event Security Officer Facilitair medewerker Marechaussee opleiding Soldaat/korporaal Matroos Marinier (interne defensieopleiding) (groen) Brugjaar Politie (d.m.v. crebo Assistent toezicht en veiligheid) Security Front Officer (groen) (alleen ROC A12) Assistant Politiemedewerker (niv2 politieonderwijs) Bakschipper/dekk necht baggerbedrijf (via VTL, Scheepvaart en transportcollege) Matroos Binnenvaart (cursus) Matroos binnenvaart (mbo niv2) Matroos Rijn- en binnenvaart (mbo niv2) Matroos Scheepstechnicus (mbo niv2) Bewaker Marine ECABO, 31 maart 2008, pagina 11

12 MBO 1 Particulier onderzoeker Bewakingskorps Luchtmacht bewakingskorps (is dit mbo niv2?) ECABO, 31 maart 2008, pagina 12 Assistent toezicht en veiligheid Assistent vrede en veiligheid VMBO Sport Diensverlening en Veilgheid (SDV, intrasectoraal programma)

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN ACTIEAGENDA 2012-2015 Voorwoord Het thema onderwijs-arbeidsmarkt leeft volop in Haaglanden. Werkgevers en scholen maken samen plannen

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Nederland Werken onder overdruk brandweer

Nederland Werken onder overdruk brandweer Werkinstructie Nederland Werken onder overdruk brandweer 2 Inhoud Voorafgaande bepalingen5 Totstandkoming5 Doelstelling en toepasselijkheid5 Vervanging en inwerkingtreding5 Geldigheidsduur, evaluatie en

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Verschillen in leercultuur tussen sectoren. In opdracht van de Denktank Leren en Werken

Verschillen in leercultuur tussen sectoren. In opdracht van de Denktank Leren en Werken Verschillen in leercultuur tussen sectoren In opdracht van de Denktank Leren en Werken IVA beleidsonderzoek en advies 1 Verschillen in leercultuur tussen sectoren In opdracht van de denktank 'Een leven

Nadere informatie

Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR

Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR Mens en organisatie Verandermanagement Personeel en organisatie Leiderschapscoaching Teamontwikkeling

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Studeren zonder grenzen?

Studeren zonder grenzen? Studeren zonder grenzen? Dr. E.P.W.A. Jansen Dr. M. Bruinsma S.R. van der Werf december 2005 Universitair Onderwijscentrum Groningen Postbus 800 9700 AV Groningen Telefoonnummer: 050-3632000 e-mail:e.pw.a.jansen@rug.nl

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Techniekagenda Noord Nederland

Techniekagenda Noord Nederland Techniekagenda Noord Nederland - op weg naar de Regionale Actieagenda Techniek Noord Nederland - noordelijke bijdrage aan het landelijke TechniekPact 2013-2020 Drachten, 25 april 2013 1. Inleiding In het

Nadere informatie

Functie-indeling. voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel

Functie-indeling. voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel Functie-indeling voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel Handboek Functie-indeling voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sleutelbegrippen en het indelingsinstrument 3 3.

Nadere informatie

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK)

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europees kwalificatiekader Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer (*): 00 800 6 7 8 9 10

Nadere informatie

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg!

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! 2 Inleiding Leven lang leren is een veelbesproken onderwerp. Werkgevers, maar zeker ook werknemers, hechten veel waarde aan het bijhouden

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Moratorium nodig op beveiligingsbranche

Moratorium nodig op beveiligingsbranche Veiligheid, tot welke prijs? (2) Moratorium nodig op beveiligingsbranche ronald van steden 32 Over de auteur Ronald van Steden is onderzoeker en docent bij de afdeling Bestuur en Organisatie aan de Faculteit

Nadere informatie

Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie

Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie 1 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 19 1.1 Aanleiding 19

Nadere informatie