B. Brondocument opleidingen orde en veiligheid (Behorend bij A. Doorstroomkaart/Blauwdruk orde en veiligheid) ECABO, 31 maart 2008, pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B. Brondocument opleidingen orde en veiligheid (Behorend bij A. Doorstroomkaart/Blauwdruk orde en veiligheid) ECABO, 31 maart 2008, pagina 1"

Transcriptie

1 B. Brondocument en orde en veiligheid (Behorend bij A. kaart/blauwdruk orde en veiligheid) ECABO, 31 maart 2008, pagina 1

2 ECABO, 31 maart 2008, pagina 2 VMBO Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep BEROEP - Sport Dienstverlening en Veiligheid Sport Ca. 60 vmbo 1 e /2 e jaars vmbo (SDV) (intrasectoraal programma) Dienstverlening instellingen leerlingen Veiligheid Geen Schoolexamen of landelijk CSPE In principe doorstroom mogelijk naar een mbo, maar logischerwijs richting Sport, Dienstverlening of Veiligheidsen Betreft een intrasectoraal programma dat net een paar jaar draait. Een syllabus is in ontwikkeling (2007).

3 ECABO, 31 maart 2008, pagina 3 MBO 1 (LKS) Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep Particulier onderzoeker Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) - Toevoeging Particulier onderzoeker: er is een ontwikkeling gaande wat betreft deze. Justitie heeft toestemming gegeven om de buiten de LKS te plaatsen. Het wachten is nu op publicatie in de Staatscourant, en die is te verwachten tussen nu en een half jaar. Er hoeft dan voor het behalen van het diploma geen bpv meer te worden gedaan. Er is geen bekostiging meer mogelijk. (voorjaar 2007) Assistent toezicht en veiligheid Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) Assistent Vrede en veiligheid Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) Soldaat/korporaal Matroos Marinier Dienstverlening Een aantal ROCs en Particuliere opleiders, o.a. Minerva sgroep Divers. Voor bepaalde beroepen is het diploma PO verplicht. Bv. voor bepaalde functies bij verzekeringsbedrijven en fraudeonderzoekers. Geen specifieke voor vereist. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is wel noodzakelijk. De persoon wordt gescreend door politie en mag geen strafblad hebben. Diploma is brancheerkend Centrale examinering door SVPB Opleiding heeft feitelijk hoger niveau dan niveau 1. is afh.van capaciteiten en voor persoon. ROCs Vmbo leerlingen Geen Examinering: een centrale exameninstelling is in oprichting naar niveau 2 (startkwalficatie) in diverse richtingen, bijvoorbeeld medewerker toezicht en veiligheid. Defensie ROCs Vmbo leerlingen, Geen Examinering gedeeltelijk door ROC en gedeeltelijk in BPV door Defensie. Defensie hanteert naast de kerntaken uit het dossier een eigen beoordelingssystemtatiek in de BPV. Leerling moet dit Defensie certificaat halen om in te stromen bij Defensie. Defensie Defensie Mensen die 17 jaar of ouder zijn. Mensen die Voor korporaal/soldaa t kun je al met regulier Examinering: KL heeft een eigen examinering (persoonsbeoordelin Thuisstudie: 1-12 maanden. Mondelinge : ca. 4 maanden; 1 avond les per week, totaal 10 avonden en één hele dag. Programma (deelkwalificaties): - oriëntatie op de recherchebranche 1 - sociale vaardigheden 1 - waarneming 1 - tactisch onderzoek 1 - technisch onderzoek 1 - mck 1 Kerntaken (verbeterd format) - Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein - Treedt op bij incidenten - Voert dienstverlenende werkzaamheden uit Kerntaken (verbeterd format) - Verkent en beveiligt een gebied of terrein - Treedt op bij incidenten en calamiteiten - Draagt zorg voor mentale en fysieke fitheid Alle soldaten en korporaals volgen de Algemene Militaire Opleiding bij een van de vier Schoolbataljons. Daarna volg je een Functie Opleiding

4 MBO 1 (LKS) Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep (in verschillende functies) sportief, zelfstandig, actief, creatief, bewust van je verantwoordelijk heden en niet bang aangelegd zijn. basisonderwijs of met VMBO Basisberoepsgerichte leerweg dienst nemen. Indien je niet in het bezit bent van een diploma, wordt jouw werken denkniveau getoetst door de landmacht Je moet in bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit ECABO, 31 maart 2008, pagina 4 g, diverse praktijktoetsen en fysieke testen) op een locatie elders, waarna je aan de slag gaat als soldaat/korporaal Als soldaat of korporaal word je uitgezonden en moet je in teamverband zorgen voor vrede, veiligheid en vrijheid in de wereld.

5 ECABO, 31 maart 2008, pagina 5 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep MBO 2 Beveiliger Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) algemeen Crebo (compet.) uitstroom Mobiel surveillant Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) Manbewaking (waaronder evenementenbeveiliging) manbewaking ROC s Particuliere aanbieders: LOI NTI ROC s Particuliere aanbieders: LOI NTI Vmbo leerlingen met diploma Basisberoepsgerichte leerweg, of personen met vergelijkbaar niveau. Vmbo leerlingen met diploma Basisberoepsgerichte leerweg, of personen met vergelijkbaar niveau. Beveiligers die zich willen specialiseren MBO 1 Vmbobasisberoepsgerichte leerweg of vergelijkbaar niveau Bijv. Intrasectoraal programma Sport Dienstverlening Veiligheid MBO 1 Vmbobasisberoepsgerichte leerweg of vergelijkbaar niveau Bijv. Intrasectoraal programma Sport Dienstverlening Veiligheid Examinering: centraal door SVPB Diploma is brancheerkend : MBO 3 Coördinator beveiliging Andere MBO 3 Examinering: centraal door SVPB Diploma is brancheerkend MBO3 Coördinator beveiliging Andere MBO 3 (kerndeel Beveiliger) Kerntaken (verbeterde format) - Houdt preventief toezicht op de veiligheid - Treedt repressief op - Voert dienstverlenende werkzaamheden uit Kerntaken (verbeterd format) - Kerndeel Beveiliger - En daarna accenten voor mobiel surveillant in kerntaak 1 en 2. Eerst kerndeel Beveiliger Persoonsbeveiliger Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) manbewaking ROC s Particuliere aanbieders: LOI NTI Vmbo leerlingen met diploma Basisberoepsgerichte leerweg, of personen met vergelijkbaar niveau. Beveiligers die zich willen specialiseren MBO 1 Vmbobasisberoepsgerichte leerweg of vergelijkbaar niveau Bijv. Intrasectoraal programma Sport Dienstverlening Veiligheid Examinering: Centraal door SVPB Diploma is brancheerkend : MBO 3 Coördinator beveiliging Andere MBO 3 Kerntaken (verbeterd format) - kerndeel Beveiliger - en kerntaak 4: Beveiligt personen

6 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep ECABO, 31 maart 2008, pagina 6 Eerst kerndeel Beveiliger Winkelsurveillant Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) ROC s Particuliere aanbieders: LOI NTI Vmbo leerlingen met diploma Basisberoepsgerichte leerweg, of personen met vergelijkbaar niveau. Beveiligers die zich willen specialiseren MBO 1 Vmbobasisberoepsgerichte leerweg of vergelijkbaar niveau Bijv. Intrasectoraal programma Sport Dienstverlening Veiligheid Examinering: centraal door SVPB Diploma is brancheerkend : MBO 3 Coördinator beveiliging Andere MBO 3 Kerntaken (verbeterd format) - kerndeel Beveiliger - en daarna accenten voor winkelsurveilant in kerntaken 1, 2, 3 Medewerker toezicht en veiligheid Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) ROC s Vmbo leerlingen met diploma Basisberoepsgerichte leerweg, of personen met vergelijkbaar niveau. Eerst kerndeel Beveiliger MBO 1 Vmbo basisberoepsgeri chte leerweg of vergelijkbaar niveau. Examinering: een centrale exameninstelling is in oprichting : Mbo 3 Kerntaken (verbeterd format) - ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein - treedt op bij incidenten - voert dienstverlenende werkzaamheden uit Beveiligers die zich willen specialiseren Bijv. Intrasectoraal programma Sport Dienstverlening Veiligheid Medewerker vrede en veiligheid Crebo (eindtermen) Crebo (competenties) Defensie ROCs Vmbo leerlingen Geen Examinering gedeeltelijk door ROC en gedeeltelijk in BPV door Defensie. Defensie hanteert naast de kerntaken uit het dossier een Kerntaken (verbeterd format) - Verkent en beveiligt een gebied of terrein - Treedt op bi incidenten en calamiteiten - Draagt zorg voor mentale en fysieke fitheid - Voert coördinerende taken uit

7 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep ECABO, 31 maart 2008, pagina 7 Brugjaar Politie (instroom politie in LKS op crebo assistent toezicht en veiligheid) ROCs VMBO leerlingen VMBO diploma kader, gemengd of theoretisch (k/g/t) vereist Je wordt uitgenodigd voor een toelatingstest. Je wordt met name beoordeeld op conditioneel gebied en n.a.v. je motivatie eigen beoordelingssystemtatiek in de BPV. Leerling moet dit Defensie certificaat halen om in te stromen bij Defensie. Examinering wordt gedaan door ROC. Nadat je je hebt voltooid, kun je uitstromen naar de politie. Dat kan door te solliciteren bij de Politie. Een andere optie is een baan in de beveiliging of bij Defensie, m.n. bij de Koninklijke Marechaussee Van ieder politie-onderdeel moeten de leerlingen een verslag maken, dat vervolgens wordt nagekeken door de docenten. Dat zijn politiemensen. De constructie werkt goed, zo is gebleken. Agenten komen met veel praktijkvoorbeelden en dat slaat goed aan bij de leerlingen. Ook zijn er vijf oriëntatieweken in het korps. Praktijk en theorie in het Brugjaar worden dus zoveel mogelijk afgewisseld Security Front Officer Dienstverlening ROC A12 Beveiligers met behoefte aan een training klantgericht werken en telefoneren. Mensen die graag in de beveiligingsbranche willen werken. Mensen die ervaring en/of hebben op het terrein van klantgericht werken en telefoneren en graag willen worden opgeleid tot beveiliger Minimaal 19 jaar, Onbesproken gedrag, respressentatief, groot verantwoordelijk heidsgevoel. Zelfstandig, integer. Bij aanmelding volgt eerst een intake gesprek. Examinering: SVPB en (er is sprake van erkende modules voor receptionisten) (Liesbeth) MBO 3 en Duur deeltijd = 1 jaar De cursist volgt een blok beveiliging en een blok receptie. Event Security Officer (ESO) O.a Verplicht voor Minimaal 18 jaar. Borging o.b.v. WPBR Als aspirant-evenementbeveiliger

8 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep ECABO, 31 maart 2008, pagina 8 Facilitair medewerker Kwalificatie/uitstroom van kenniscentrum Calibris Assistent Politiemedewerker (niv2 politieonderwijs) (evenementenbeve iliging) ROC s Particuliere opleiders Bedrijven voor evenementbeveiliging mensen die in de evenementenbeveiliging willen werken en die niet het diploma Beveiliger hebben. Dienstverlening Diverse ROC s Vmbo-leerlingen met diploma basisberoepsgerichte leerweg of hoger, of personen met vergelijkbaar diploma/niveau. Politieacademie Politiekorpsen 17 jaar is minimumeis, maar er wordt veel belang gehecht aan (levens)ervaring Onbesproken gedrag. MBO 1 Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of vergelijkbaar niveau (bijv. intrasectoraal programma Sport Dienstverlening en Veiligheid) Onbesproken gedrag Een diploma VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg of Kader Beroepsgerichte Leerweg, of een VBOdiploma op B- niveau, met (indien van toepassing) een getuigschrift van Nederlands als tweede taal Centrale examinering door SVPB Theorie behaald hebben voor aanvang praktijkdeel. Examinering: KCE proof : MBO 3 Examinering: In 24 weken wordt een afgebakend onderwerp behandeld in kernopgaven. Elke periode van leren + werken wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. : De meeste studenten, die de voor Assistent politiemedewerker gewerkt hebben op 6 evenementen: aan de hand van praktijkwerkboek allerlei opdrachten uitvoeren. Enigszins verwantschap met KP s beveiliging Duur = 2 jaar (oude) Kerntaken (kern): - Assisteert bij het schoonmaakonder-houd - Bereidt voedingscomponenten en assisteert bij (bedrijfs)- cateringwerkzaamheden en voedingstaken - Assisteert bij de verzorging van post en assisteert bij receptiewerkzaamheden - Assisteert bij de interne goederenstroom - Assisteert bij vergaderservice - Verzorgt textiel - Assisteert bij risicopreventie en Arbo-taken De kernopgaven voor assistent politiemedewerker: - Toezicht houden in publieke domein - Optreden bij milieuovertredingen - Toezicht houden op verkeersveiligheid - Optreden bij verkeersongevallen - Optreden bij misdrijven - Publiekservice - Arrestantenzorg - Toezicht houden bij evenementen - Assisteren bij complexe verkeerscontroles

9 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep ECABO, 31 maart 2008, pagina 9 Als je besluit te solliciteren moet je in het bezit zijn van het rijbewijs B, of bereid zijn dit binnen twee jaar in je eigen tijd en voor eigen kosten te halen. hebben afgerond, worden aangesteld in de rang van surveillant. Als je enige jaren goed gefunctioneerd hebt, kun je bij sommige korpsen doorgroeien door te solliciteren op vacatures voor een volgend niveau, vakinhoudelijk specialisatie, leidinggevende specialisaties op operationeel, tactisch of strategisch gebied. Bewaker Marechaussee beveiliger Marine Bewakingskorps Luchtmacht Bewakingskorps Defensie Manbewaking Kon. Marechaussee Kon. Marine Koninklijke Luchtmacht MBO werk- en denkniveau mbo werk- en denkniveau KLOPT NIVEAU? Marechaussee op niveau 2 (idem als voorgaande?)

10 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep ECABO, 31 maart 2008, pagina 10 Beroepsmilitair: Sergeant/Wachtmeester (in diverse functies) Defensie Defensie Voor: Mbo werk- en denkniveau Intern Of bijv. Assistent/ Medewerker Vrede en veiligheid of Toezicht en veiligheid Toegevoegd, je kunt er een cursus voor volgen maar dus ook een Bakschipper/dekknecht baggerbedrijf ding/.asp?nopleidingid= Matroos binnenvaart Cursus sus/nova+college+maritieme+acade mie/matroos+binnenvaart+%28afsta ndsonderwijs%29 Matroos binnenvaart MBO niv. 2 ding/.asp?nopleidingid= Zeevaart Marine Zeevaart Marine Zeevaart Marine VTL, transportlogostiek Scheepvaart en transport college Nova College Maritieme Academie Nova Contract Opleiding & Training ROC- Nova College Geen info De cursus is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die als matroos werkzaam (willen) zijn in de binnenvaart. Weet jij van aanpakken en wordt je niet zeeziek van een paar flinke golven? Dan kun je matroos worden Je wordt in principe toegelaten tot deze vanaf 16 jaar of als je 10 jaar dagonderwijs hebt gevolgd VMBO diploma (basis beroepsgerichte leerweg) Doorstuderen: mbo: Baggeraar (niveau 4); Baggeraar-Machinist (niveau 4) Baggeraar-Stuurman (niveau 4); Maritiem Officier (niveau 4); Stuurman/Werktuigk undige Zeevisvaart SW4 (niveau 4), Molenbaas (niveau 4). De theorie-examens worden schriftelijk afgenomen door het CCV. U dient zich zelf aan te melden voor het examen Doorstroming: Je bent speciaal opgeleid om op een schip van een binnenvaartonderne ming te gaan werken. Als je wilt doorstuderen op mbo-niveau 3, kun je de tot schipper binnenvaart Een Bakschipper/Dekknecht helpt de schipper op het dek van een bak. Ook doe je onderhouds -en reparatiewerk. Als Matroos Binnenvaart assisteer je de stuurman/schipper of de kapitein bij allerlei werkzaamheden die aan boord moeten gebeuren. Wat je precies doet hangt vaak af van het soort schip, het vaargebied en de soort lading. Maar het heeft altijd wel te maken met varen, laden/lossen, schoonmaken, onderhoud en controles. Tijdens de leer je hoe het er op een schip aan toe gaat. Je leert de scheepstaal die er op het schip gebruikt wordt, zoals stuurboord en bakboord. Je leert hoe een schip in elkaar zit en hoe je het moet besturen. Ook leer je hoe je veilig moet laden en lossen en wat je moet doen als het schip in nood is. Als matroos binnenvaart werk je op een schip waarmee goederen en personen

11 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep ECABO, 31 maart 2008, pagina 11 Matroos Rijn en binnenvaart MBO niv. 2 jsp?cluster=cluster_maritiem&page= 5596&education=40520&referrer=/ov erzicht.jsp?cluster=cluster_maritiem$ page=5596 Zeevaart Marine ROC Zeeland 16 jaar diploma vmbo beroepsgerichte leerweg - diploma mbo niveau 1-16 jaar met intredetoets doen. Geen info vervoerd worden in Europa. Je werkt en woont op het schip, dus je moet ook huishoudelijke taken op het schip doen. Tijdens de leer je welke soorten binnenvaart er allemaal zijn, bijvoorbeeld bulkvaart, vrachtvaart en tankvaart. Je leert hoe je een schip moet besturen en onderhouden. De matroos duurt twee jaar en is een BBL (beroepsbegeleidende leerweg) op niveau 2. Dit houdt in dat je acht weken vaart en daarna twee weken naar school gaat. je krijgt daarbij o.a. de volgende vakken: scheepswerktuigkunde, reparatie en onderhoud, laden en lossen, nautische vakken, veiligheid, basisvaardigheden binnenvaart en communicatieve vakken. Met dit diploma kun je varen op diverse soorten binnenvaartschepen zoals tankers, containerschepen enz. door heel Europa. Tijdens je werk assisteer je de stuurman of schipper bij diverse werkzaamheden aan boord zoals: onderhoud schip en machinekamer, varen en afmeren van het schip. Matroos Scheepstechnicus MBO niv. 2 ep/beroep_.asp?nopleidingi D=14257&nBeroepID=10220 Zeevaart Marine Techniek Noorderpoort College Geen info Je wordt in principe toegelaten tot deze vanaf 16 jaar of als je 10 jaar dagonderwijs hebt gevolgd. : mbo: Scheepsbouwer (niveau 3). Als Scheepstechnicus kun je bijvoorbeeld gaan werken bij een bedrijf in een haven, in de binnenvaart, koopvaardij, Koninklijke Marine. Een Scheepstechnicus houdt zich bezig met alle technische dingen waarmee je te maken krijgt aan boord van een schip. Dus alles wat te maken heeft met het goed kunnen varen van het schip. Tijdens de leer je niet alleen om technische klussen uit te voeren. Je leert ook dingen als op de uitkijk staan en helpen met het aan- en afmeren. Verder leer je om de buitenlandse gezellen te leiden. Je leert te navigeren en hoe je met het radio-apparaat omgaat waarmee je met de andere schepen en de kustwacht in verbinding staat. Je leert hoe de verschillende technische installaties aan boord in elkaar zitten. Dit heb je nodig om de

12 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep ECABO, 31 maart 2008, pagina 12 apparaten te kunnen repareren maar ook om ze te kunnen onderhouden en storingen op te sporen. Verder leer je hoe je freest en last. Je krijgt ook vakken als gezondheidsleer. Je leert onder andere hoe je zorgt dat je schoon bent, dat je veilig werkt aan boord en dat je als dat nodig is een brand kunt blussen. Als scheepstechnicus voer je technische klussen uit zoals het repareren van apparaten en help je met het aan- en afmeren van het schip. Je werkplek is onder andere de brug van het schip, maar ook in de machinekamer. Naam / functie Domein Aanbieder(s) Doelgroep MBO 3 Coördinator beveiliging Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) Manbewaking ROC s Particuliere aanbieders Leerlingen vmbo, minimaal kaderberoeps Gediplomeerden MBO2 beveiliger MBO 2 beveiliger Examinering: Centraal door SVPB : Niveau 4, facilitair, juridisch + eventueel module IVK (MHBO) (nog te bespreken in Kennisplatform VK) Extra kerntaken(verbeterd format) t.o.v. beveiliger niveau 2: - Coördineert beveiligingswerkzaamheden - Rapporteert en draagt bij aan plannen Particuliere cursussen / / modulen Handhaver toezicht en veiligheid Volgt Volgt Volgt Volgt Volgt Aspirant-Onderofficier (is in ontwikkeling) Defensie Volgt Volgt Volgt Volgt Volgt Politiemedewerker (niv3 politieonderwijs) Politieacademie Politiekorpsen 17.5 jaar of ouder Onbesproken gedrag. Examinering: In deze 24 weken wordt een Kerntaken: Als Politiemedewerker handel je eenvoudige, overzichtelijke

13 Naam / functie Domein Aanbieder(s) Doelgroep ECABO, 31 maart 2008, pagina 13 Diploma VMBO Kader Beroepsgerichte Leerweg of Diploma VMBO Gemengde Leerweg of Theoretische Leerweg, of Diploma Assistent Politiemedewerker VBO-diploma met twee vakken op C-niveau, waaronder Nederlands (of een getuigschrift NT2) en drie vakken op B- niveau, of MAVO-diploma afgebakend onderwerp behandeld in kernopgaven. Elke periode van leren + werken wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. delicten en complexe controles af. Meer gecompliceerdere situaties los je samen met een hoger gekwalificeerde collega op. Algemeen opsporingsambtenaar (marechaussee) In bezit van rijbewijs B of bereid zijn dit binnen twee jaar in je eigen tijd en voor eigen kosten te halen.

14 ECABO, 31 maart 2008, pagina 14 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep Instroom-eisen MBO 4 Particulier digitaal onderzoeker Crebo comp.gericht: (m.i.v. 1/8/06) NB! Opleiding van sector ICT Particulier recherchewerk ICT ROC s Leerlingen vmbo Leerlingen MBO Overigen werkzaam in de particuliere recherche Leerlingen vmbo, minimaal kaderberoepsgericht Leerlingen MBO 3 Examinering: Eerst het diploma particulier onderzoeker behalen : HBO Integrale veiligheidskunde (IVK) Opleiding in ontwikkeling In aangeboden door ROC ASA : In principe is doorstroom mogelijk naar alle andere kwalificaties op niveau 4 binnen het ICT-domein Facilitair Leidinggevende (niv4) Kwalificatie/uitstroom van kenniscentrum Calibris MHBO-traject Integrale veiligheidskunde Dienstverlening Management Defensie Diverse ROC s Saxion Hogeschool Deventer VMBO Kader, VMBO-t 2 e jaars MBO 4 studenten die al vakken op HBO Diploma: - Vbo/lbo - Mavo - Vmbo - Overgangsbewijs 3 naar 4 havo - Diploma facilitair medewerker niv.2 - Mbo- op niveau 3. Eigenschappen: goed in teamverband kunnen werken, praktische, flexibele en dienstverlenende instelling, zorgvuldig en nauwkeurig kunnen werken, goed kunnen plannen en organiseren. 2 e jaars MBO 4 studenten met een in de Examinering: Conform KCE : HBO Facilitaire dienstverlening (2 jaar) Facility Management Voeding en diëtiek Examinering: In het derde jaar doe je al toetsen voor het (oude) Kerntaken (kern) - Beheert de schoonmaak - Beheert de catering - Beheert documenten en verzorgt de post - Beheert de voorraad - Beheert gebouwen, accommodatie en apparatuur - Beheert textiel - Beheert risicopreventie en Arbo-taken - Beheert de inkoop - Verzorgt de organisatie en uitvoering van evenementen - Stuurt medewerkers aan - Voert managementtaken uit Opleiding in ontwikkeling

15 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep Instroom-eisen ECABO, 31 maart 2008, pagina 15 (Let op: is in ontwikkeling) Management i.s.m. ROC Aventus, ROC van Twente Hogeschool Utrecht i.s.m. ROC ASA ROC Midden Nederland niveau willen volgen en zich willen voorbereiden op de onder Domein genoemde en. richting: Administratief Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur (AJMOB) Administratief Jur.Mw Zakelijke Dienstverlening (AJMZD) Sociaal Juridisch Mw arbeidsvoorziening en personeelswerk (SJMAP) HBO Examinering zou KCE proof moeten zijn. : HBO Integrale veiligheidskunde HBO Integrale veiligheidszorg (het mhbo-traject bereidt niet alleen voor op Integrale Veiligheidskunde, maar ook op Bestuurskunde / overheidsmanagement, MER, Sociaal Juridische Dienstverlening, Personeel & Arbeid) Sociaal Juridisch Mw Sociale Zekerheid (SJMSZ) Criteria: Goede studiereslultaten, hoge inzet, slagen voor toelatingsopdracht, in het derde jaar doe je al hbo-toetsen All-round politiemedewerker (niv4 politieonderwijs) Politieacademie Politiekorpsen 17.5 jaar of ouder HAVO of MBO niveau 4. Minimaal 17.5 jaar Nederlandse Nationaliteit Onbesproken gedrag Aanvullenden eisen: - In het bezit van rijbewijs B of binnen 24 maanden na het starten van de in het zijn hiervan. - Goede lichamelijke conditie Doorstroming: Na de ga je in een functie werken die past bij het sniveau dat je hebt gevolgd. Doorstuderen: Nadat je een aantal jaren goed gefunctioneerd hebt in die functie, kan je, indien daarvoor vacatures zijn in het korps, doorsolliciteren naar een specialistische functie of een functie op een hoger niveau Kerntaken: Als allround politiemedewerker ben je een diender die vrijwel alle aspecten van het politiewerk heeft geleerd. Je werkt aan wijkteams, doet recherchewerk, jeugd- en zedenzaken, verleent noodhulp en bent inzetbaar voor verkeers- en milieuzaken Allround politiemedewerkers vormen de ruggengraat van de politiekorps

16 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep Instroom-eisen ECABO, 31 maart 2008, pagina 16 Specialist gevaarlijke stoffen (specialisten) ding/.asp?nopleidingid= Kwalificatie/uitstroom van kenniscentrum VTL Friesland College ROC Nijmegen VTL, transport logistiek Personen die werkzaam zijn of in de toekomst willen werken voor ondernemingen of instanties die gevaarlijke (afval) stoffen produceren, verkopen, kopen, vervoeren, ten vervoer aan bieden of aanmenen, laden, lossen, opslaan of distribueren en personen van overheidsinstanti es die controle of toezicht uitoefenen op deze activiteiten. - Goede zwemvaardigheid - Beheersen van Nederlandse taal Om toegelaten te worden tot deze, worden vaak de volgende voorwaarden gesteld: Vak Acquisiteur, Expeditieplanner, Planner wegtransport, Warehouse voorman. of een leidinggevende functie op operationeel niveau. Als Specialist Gevaarlijke Stoffen kun je gaan werken bij transportonderneming en, maar ook bij bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren en vervoeren. Doorstuderen: hbo: Logistiek en Technische Vervoerskunde, Logistiek (kort-hbo). Kerntaken: Een Specialist Gevaarlijke Stoffen verricht werkzaamheden die bijdragen aan een veilig transport van gevaarlijke stoffen. Je houdt je bezig met het maken van een transportplanning waarbij je rekening houdt met zowel het transport als het laden en lossen. Verder adviseer je transportondernemingen over het vervoer van gevaarlijke stoffen.

17 ECABO, 31 maart 2008, pagina 17 Milieufunctionaris (middenkader) MBO4 ROC Om dit beroep uit te kunnen oefenen, moet je over verschillende kwaliteiten beschikken. Zo moet je het interessant vinden om met het milieu bezig te zijn en goed leiding kunnen geven. Je vindt het ook leuk om monsters te nemen en aan de hand hiervan rapporten te schrijven Leerwegen: Gemengde leerweg- Economie, Gemengde leerweg- Landbouw, Gemengde leerweg- Techniek, Gemengde leerweg- Zorg en Welzijn, Kaderberoepsgericht e leerweg-economie, Kaderberoepsgericht e leerweg- Landbouw, Kaderberoepsgericht e leerweg-techniek, Kaderberoepsgericht e leerweg-zorg en Welzijn, Theoretische leerweg-economie, Theoretische leerweg-landbouw, Theoretische leerweg-techniek, Theoretische leerweg-zorg en Welzijn. Je krijgt het diploma als je de volgende deelkwalificaties hebt gehaald: - Basisveiligheid - begeleiden milieuonderzoek - handhaving buitengebied - handhaving milieuregelingen - inspecteren technische voorzieningen en energiebeheer - inzetten saneringstechnologie ën - MCK b - MCK c - Nederlands A - Nederlands B - Nederlands C - uitvoeren afvalbeheer - uitvoeren bedrijfsmilieuzorg - uitvoeren milieucommunicatie - uitvoeren milieuonderzoek Als milieufunctionaris ben je leidinggevende en weet je van alle kanten van het vak wat af, dus van bodemprocessen, milieuregels, het ecosysteem enz. Daarnaast is het belangrijk dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op jouw vakgebied, omdat milieuregels regelmatig veranderen. Senior algemeen opsporingsambtenaar marechaussee : Milieukunde (agrarisch) (HBO), Milieutechnologie (HBO).

18 ECABO, 31 maart 2008, pagina 18 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep Instroom-eisen MBO 4+ Voortgezette vak voor onderofficieren (marechaussee) Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep Instroom-eisen Post-initieel politieonderwijs (MBO/-HBO Niveau) (voor = minimaal allround politiemedewer ker op mbo niveau 4) Vreemdelingen-toezicht Leergang Politie Specialist Vreemdelingen-zorg Recherche Leergang Tactisch Rechercheur Recherche Leergang Forensisch Digitale Recherche Recherche Leergang Forensisch Technische Recherche Recherche Leergang Recherchekundige Verkeer en milieu Leergang Politiële Verkeersspecialist Verkeer en milieu Leergang Politiële Milieuspecialist Verkeer en milieu Leergang Politiekundige Verkeersspecialist Verkeer en milieu Leergang Politiekundige Milieuspecialist Gevaarsbeheer-sing Leergang Onderwijs Gevaarsbeheersing Gevaarsbeheer-sing Leergang Aanhouding en ondersteuning Gevaarsbeheer-sing Leergang Specialistische Operaties Gevaarsbeheer-sing Leergang Persoons-beveiliging Politieleiderschap Leergang Strategisch leidinggevende

19 ECABO, 31 maart 2008, pagina 19 (aansluitend op politiekundige master) Politieleiderschap Leergang Tactisch leidinggevende (+ variant Recherche) (aansluitend op politiekundige bachelor) Politieleiderschap Leergang Operationeel leidinggevende (+ variant Recherche) (aansluitend op Allround politiemedewerker)

20 ECABO, 31 maart 2008, pagina 20 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep HBO Integrale veiligheidszorg (IVZ) of Integrale Veiligheidskunde (IVK) Integrale veiligheid (= verzamelnaam?, heeft wel eigen code 39201) Defensie Integrale veiligheidskunde: Hogeschool van Utrecht, Hogeschool van Twente Hogeschool Sittard Saxion Hogescholen (Enschede en Deventer) is ook Hogescholen Oost-Nederland? Haagse Hogeschool Integrale veiligheid: Avans (Den Bosch) Inholland (Rotterdam) Noordelijke Hogeschool (Leeuwarden) IBBW (instituut voor bestuurs beroeps en bedrijfsdiensten) Hogescholen Oost Nederland (= saxion hogescholen?) Integrale veiligheidszorg: Leerlingen diploma MBO4 Leerlingen met diploma HAVO / VWO Overig (reeds werkzaam in beveiliging of andere sector) Als IVK'er ben je een doener. Iemand die snel kan reageren en problemen durft aan te pakken. HAVO / VWO met Economie 1 of een positief resultaat op een deficiëntietoets. MBO niveau toets. Examinering: Alle vakken positief afsluiten, voldoende resultaat voor de stages en afronden met een scriptie of onderzoek. : Universitaire en met raakvlakken met IVK: Psychologie, sociologie, bestuurskunde, criminologie. Post-HBO: Master of crises and disaster management of de Haagse methodiek. Of bedrijfskundige verbreding via een MBA. Binnen het vierde jaar is 14 studiepunten ingeruimd voor het afstudeerproject. Hierin kun je in vrij korte tijd je opgedane vaardigheden laten zien. Je gaat aan de slag met een eigen gekozen onderwerp (scriptie) of doet onderzoek naar een vraag uit het werkveld. Als eindproduct lever je een scriptie of een onderzoeksverslag in. Voltijd = 4 jaar Deeltijd =? jaar Voorbeeldprogramma: 1 e jaar theorie en veel praktijk, vakken: Oriëntatie IVK, Wijk veiligheid, Veilige gebouwen, Openbaar vervoer en Grootstedelijke problematiek 2 e jaar e.v., theorie en praktijk, vakken: o.a. ruimtelijke ordening en veiligheid, verkeersveiligheid en Safety awareness. Programma Saxion: Ruimtelijke ordening en veiligheid, jeugdzorg, burger en beleid, onderneming en veiligheid, gemeenschappelijke veiligheidszorg, analyse maatschappelijke verschillen. Kenmerkend is dat hij of zij opereert daar waar veiligheid en leefbaarheid met elkaar samenhangen. Kenmerkend is ook voor een IVZ'er is dat hij probleemgericht, projectmatig, gefaseerd, integraal en interdisciplinair werkt. Omdat je veiligheidsproblemen doorgaans niet alleen kunt oplossen werk je op een constructieve manier samen met diverse bedrijven en organisaties op het gebied van veiligheid. Om het gevoel van onveiligheid tegen te gaan, maar ook om de daadwerkelijke criminaliteit aan te pakken.

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

MBO WERELDOPLEIDINGEN

MBO WERELDOPLEIDINGEN MBO WERELDOPLEIDINGEN havens luchtvaart wegtransport RAIL logistiek waterbouw/baggerbedrijf zeevaart zeevisvaart scheeps- en jachtbouw Rijn- en binnenvaart procesindustrie Een wereldkeuze! Droom jij van

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

A. Doorstroomkaart/blauwdruk opleidingen orde en veiligheid (behorend bij B. Brondocument verwante en erkende opleidingen sector orde en veiligheid)

A. Doorstroomkaart/blauwdruk opleidingen orde en veiligheid (behorend bij B. Brondocument verwante en erkende opleidingen sector orde en veiligheid) A. Doorstroomkaart/blauwdruk opleidingen orde en veiligheid (behorend bij B. Brondocument verwante en erkende opleidingen sector orde en veiligheid) ECABO, 31 maart 2008, pagina 1 ECABO, 31 maart 2008,

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport Rapport Onderwerp: Eindrapportage werkpakket 1 Stepping Stones for Safety en Security Datum: 3 mei 2011 Van: Werkgroep werkpakket 1 Aan: Stuurgroep C.c.: N.t.b. Versie: 1.0 definitief Referentie: WP01_R_10

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R)

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Operationeel

Nadere informatie

HBO 2015. Bedrijfskunde-MER (02) Zie Business Studies

HBO 2015. Bedrijfskunde-MER (02) Zie Business Studies HBO 2015 Accountancy (AC) (01) Dit is de eerste fase van het totale opleidingstraject tot registeraccountant. Je werk bestaat vooral uit het controleren en adviseren op het gebied van administratie, administratieve

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest?

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat kun je in het vervolg doen met het uitstroomprofiel marketing? Auteur: Nikki Bleijerveld 1 Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Marketing, Economie & Administratie

Marketing, Economie & Administratie Marketing, Economie & Administratie opleidingen 2015 2016 Administratie & Financiële Beroepen Bank- & Verzekeringswezen Juridische Dienstverlening Management Support Marketing, Sales & Communicatie www.rocva.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

TOP3 VAN BESTE HOGESCHOLEN

TOP3 VAN BESTE HOGESCHOLEN business From start to business From start to business From start to business From start to business From start to business From start to business From start to business From start to business From start

Nadere informatie