B. Brondocument opleidingen orde en veiligheid (Behorend bij A. Doorstroomkaart/Blauwdruk orde en veiligheid) ECABO, 31 maart 2008, pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B. Brondocument opleidingen orde en veiligheid (Behorend bij A. Doorstroomkaart/Blauwdruk orde en veiligheid) ECABO, 31 maart 2008, pagina 1"

Transcriptie

1 B. Brondocument en orde en veiligheid (Behorend bij A. kaart/blauwdruk orde en veiligheid) ECABO, 31 maart 2008, pagina 1

2 ECABO, 31 maart 2008, pagina 2 VMBO Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep BEROEP - Sport Dienstverlening en Veiligheid Sport Ca. 60 vmbo 1 e /2 e jaars vmbo (SDV) (intrasectoraal programma) Dienstverlening instellingen leerlingen Veiligheid Geen Schoolexamen of landelijk CSPE In principe doorstroom mogelijk naar een mbo, maar logischerwijs richting Sport, Dienstverlening of Veiligheidsen Betreft een intrasectoraal programma dat net een paar jaar draait. Een syllabus is in ontwikkeling (2007).

3 ECABO, 31 maart 2008, pagina 3 MBO 1 (LKS) Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep Particulier onderzoeker Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) - Toevoeging Particulier onderzoeker: er is een ontwikkeling gaande wat betreft deze. Justitie heeft toestemming gegeven om de buiten de LKS te plaatsen. Het wachten is nu op publicatie in de Staatscourant, en die is te verwachten tussen nu en een half jaar. Er hoeft dan voor het behalen van het diploma geen bpv meer te worden gedaan. Er is geen bekostiging meer mogelijk. (voorjaar 2007) Assistent toezicht en veiligheid Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) Assistent Vrede en veiligheid Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) Soldaat/korporaal Matroos Marinier Dienstverlening Een aantal ROCs en Particuliere opleiders, o.a. Minerva sgroep Divers. Voor bepaalde beroepen is het diploma PO verplicht. Bv. voor bepaalde functies bij verzekeringsbedrijven en fraudeonderzoekers. Geen specifieke voor vereist. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is wel noodzakelijk. De persoon wordt gescreend door politie en mag geen strafblad hebben. Diploma is brancheerkend Centrale examinering door SVPB Opleiding heeft feitelijk hoger niveau dan niveau 1. is afh.van capaciteiten en voor persoon. ROCs Vmbo leerlingen Geen Examinering: een centrale exameninstelling is in oprichting naar niveau 2 (startkwalficatie) in diverse richtingen, bijvoorbeeld medewerker toezicht en veiligheid. Defensie ROCs Vmbo leerlingen, Geen Examinering gedeeltelijk door ROC en gedeeltelijk in BPV door Defensie. Defensie hanteert naast de kerntaken uit het dossier een eigen beoordelingssystemtatiek in de BPV. Leerling moet dit Defensie certificaat halen om in te stromen bij Defensie. Defensie Defensie Mensen die 17 jaar of ouder zijn. Mensen die Voor korporaal/soldaa t kun je al met regulier Examinering: KL heeft een eigen examinering (persoonsbeoordelin Thuisstudie: 1-12 maanden. Mondelinge : ca. 4 maanden; 1 avond les per week, totaal 10 avonden en één hele dag. Programma (deelkwalificaties): - oriëntatie op de recherchebranche 1 - sociale vaardigheden 1 - waarneming 1 - tactisch onderzoek 1 - technisch onderzoek 1 - mck 1 Kerntaken (verbeterd format) - Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein - Treedt op bij incidenten - Voert dienstverlenende werkzaamheden uit Kerntaken (verbeterd format) - Verkent en beveiligt een gebied of terrein - Treedt op bij incidenten en calamiteiten - Draagt zorg voor mentale en fysieke fitheid Alle soldaten en korporaals volgen de Algemene Militaire Opleiding bij een van de vier Schoolbataljons. Daarna volg je een Functie Opleiding

4 MBO 1 (LKS) Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep (in verschillende functies) sportief, zelfstandig, actief, creatief, bewust van je verantwoordelijk heden en niet bang aangelegd zijn. basisonderwijs of met VMBO Basisberoepsgerichte leerweg dienst nemen. Indien je niet in het bezit bent van een diploma, wordt jouw werken denkniveau getoetst door de landmacht Je moet in bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit ECABO, 31 maart 2008, pagina 4 g, diverse praktijktoetsen en fysieke testen) op een locatie elders, waarna je aan de slag gaat als soldaat/korporaal Als soldaat of korporaal word je uitgezonden en moet je in teamverband zorgen voor vrede, veiligheid en vrijheid in de wereld.

5 ECABO, 31 maart 2008, pagina 5 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep MBO 2 Beveiliger Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) algemeen Crebo (compet.) uitstroom Mobiel surveillant Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) Manbewaking (waaronder evenementenbeveiliging) manbewaking ROC s Particuliere aanbieders: LOI NTI ROC s Particuliere aanbieders: LOI NTI Vmbo leerlingen met diploma Basisberoepsgerichte leerweg, of personen met vergelijkbaar niveau. Vmbo leerlingen met diploma Basisberoepsgerichte leerweg, of personen met vergelijkbaar niveau. Beveiligers die zich willen specialiseren MBO 1 Vmbobasisberoepsgerichte leerweg of vergelijkbaar niveau Bijv. Intrasectoraal programma Sport Dienstverlening Veiligheid MBO 1 Vmbobasisberoepsgerichte leerweg of vergelijkbaar niveau Bijv. Intrasectoraal programma Sport Dienstverlening Veiligheid Examinering: centraal door SVPB Diploma is brancheerkend : MBO 3 Coördinator beveiliging Andere MBO 3 Examinering: centraal door SVPB Diploma is brancheerkend MBO3 Coördinator beveiliging Andere MBO 3 (kerndeel Beveiliger) Kerntaken (verbeterde format) - Houdt preventief toezicht op de veiligheid - Treedt repressief op - Voert dienstverlenende werkzaamheden uit Kerntaken (verbeterd format) - Kerndeel Beveiliger - En daarna accenten voor mobiel surveillant in kerntaak 1 en 2. Eerst kerndeel Beveiliger Persoonsbeveiliger Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) manbewaking ROC s Particuliere aanbieders: LOI NTI Vmbo leerlingen met diploma Basisberoepsgerichte leerweg, of personen met vergelijkbaar niveau. Beveiligers die zich willen specialiseren MBO 1 Vmbobasisberoepsgerichte leerweg of vergelijkbaar niveau Bijv. Intrasectoraal programma Sport Dienstverlening Veiligheid Examinering: Centraal door SVPB Diploma is brancheerkend : MBO 3 Coördinator beveiliging Andere MBO 3 Kerntaken (verbeterd format) - kerndeel Beveiliger - en kerntaak 4: Beveiligt personen

6 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep ECABO, 31 maart 2008, pagina 6 Eerst kerndeel Beveiliger Winkelsurveillant Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) ROC s Particuliere aanbieders: LOI NTI Vmbo leerlingen met diploma Basisberoepsgerichte leerweg, of personen met vergelijkbaar niveau. Beveiligers die zich willen specialiseren MBO 1 Vmbobasisberoepsgerichte leerweg of vergelijkbaar niveau Bijv. Intrasectoraal programma Sport Dienstverlening Veiligheid Examinering: centraal door SVPB Diploma is brancheerkend : MBO 3 Coördinator beveiliging Andere MBO 3 Kerntaken (verbeterd format) - kerndeel Beveiliger - en daarna accenten voor winkelsurveilant in kerntaken 1, 2, 3 Medewerker toezicht en veiligheid Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) ROC s Vmbo leerlingen met diploma Basisberoepsgerichte leerweg, of personen met vergelijkbaar niveau. Eerst kerndeel Beveiliger MBO 1 Vmbo basisberoepsgeri chte leerweg of vergelijkbaar niveau. Examinering: een centrale exameninstelling is in oprichting : Mbo 3 Kerntaken (verbeterd format) - ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein - treedt op bij incidenten - voert dienstverlenende werkzaamheden uit Beveiligers die zich willen specialiseren Bijv. Intrasectoraal programma Sport Dienstverlening Veiligheid Medewerker vrede en veiligheid Crebo (eindtermen) Crebo (competenties) Defensie ROCs Vmbo leerlingen Geen Examinering gedeeltelijk door ROC en gedeeltelijk in BPV door Defensie. Defensie hanteert naast de kerntaken uit het dossier een Kerntaken (verbeterd format) - Verkent en beveiligt een gebied of terrein - Treedt op bi incidenten en calamiteiten - Draagt zorg voor mentale en fysieke fitheid - Voert coördinerende taken uit

7 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep ECABO, 31 maart 2008, pagina 7 Brugjaar Politie (instroom politie in LKS op crebo assistent toezicht en veiligheid) ROCs VMBO leerlingen VMBO diploma kader, gemengd of theoretisch (k/g/t) vereist Je wordt uitgenodigd voor een toelatingstest. Je wordt met name beoordeeld op conditioneel gebied en n.a.v. je motivatie eigen beoordelingssystemtatiek in de BPV. Leerling moet dit Defensie certificaat halen om in te stromen bij Defensie. Examinering wordt gedaan door ROC. Nadat je je hebt voltooid, kun je uitstromen naar de politie. Dat kan door te solliciteren bij de Politie. Een andere optie is een baan in de beveiliging of bij Defensie, m.n. bij de Koninklijke Marechaussee Van ieder politie-onderdeel moeten de leerlingen een verslag maken, dat vervolgens wordt nagekeken door de docenten. Dat zijn politiemensen. De constructie werkt goed, zo is gebleken. Agenten komen met veel praktijkvoorbeelden en dat slaat goed aan bij de leerlingen. Ook zijn er vijf oriëntatieweken in het korps. Praktijk en theorie in het Brugjaar worden dus zoveel mogelijk afgewisseld Security Front Officer Dienstverlening ROC A12 Beveiligers met behoefte aan een training klantgericht werken en telefoneren. Mensen die graag in de beveiligingsbranche willen werken. Mensen die ervaring en/of hebben op het terrein van klantgericht werken en telefoneren en graag willen worden opgeleid tot beveiliger Minimaal 19 jaar, Onbesproken gedrag, respressentatief, groot verantwoordelijk heidsgevoel. Zelfstandig, integer. Bij aanmelding volgt eerst een intake gesprek. Examinering: SVPB en (er is sprake van erkende modules voor receptionisten) (Liesbeth) MBO 3 en Duur deeltijd = 1 jaar De cursist volgt een blok beveiliging en een blok receptie. Event Security Officer (ESO) O.a Verplicht voor Minimaal 18 jaar. Borging o.b.v. WPBR Als aspirant-evenementbeveiliger

8 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep ECABO, 31 maart 2008, pagina 8 Facilitair medewerker Kwalificatie/uitstroom van kenniscentrum Calibris Assistent Politiemedewerker (niv2 politieonderwijs) (evenementenbeve iliging) ROC s Particuliere opleiders Bedrijven voor evenementbeveiliging mensen die in de evenementenbeveiliging willen werken en die niet het diploma Beveiliger hebben. Dienstverlening Diverse ROC s Vmbo-leerlingen met diploma basisberoepsgerichte leerweg of hoger, of personen met vergelijkbaar diploma/niveau. Politieacademie Politiekorpsen 17 jaar is minimumeis, maar er wordt veel belang gehecht aan (levens)ervaring Onbesproken gedrag. MBO 1 Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of vergelijkbaar niveau (bijv. intrasectoraal programma Sport Dienstverlening en Veiligheid) Onbesproken gedrag Een diploma VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg of Kader Beroepsgerichte Leerweg, of een VBOdiploma op B- niveau, met (indien van toepassing) een getuigschrift van Nederlands als tweede taal Centrale examinering door SVPB Theorie behaald hebben voor aanvang praktijkdeel. Examinering: KCE proof : MBO 3 Examinering: In 24 weken wordt een afgebakend onderwerp behandeld in kernopgaven. Elke periode van leren + werken wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. : De meeste studenten, die de voor Assistent politiemedewerker gewerkt hebben op 6 evenementen: aan de hand van praktijkwerkboek allerlei opdrachten uitvoeren. Enigszins verwantschap met KP s beveiliging Duur = 2 jaar (oude) Kerntaken (kern): - Assisteert bij het schoonmaakonder-houd - Bereidt voedingscomponenten en assisteert bij (bedrijfs)- cateringwerkzaamheden en voedingstaken - Assisteert bij de verzorging van post en assisteert bij receptiewerkzaamheden - Assisteert bij de interne goederenstroom - Assisteert bij vergaderservice - Verzorgt textiel - Assisteert bij risicopreventie en Arbo-taken De kernopgaven voor assistent politiemedewerker: - Toezicht houden in publieke domein - Optreden bij milieuovertredingen - Toezicht houden op verkeersveiligheid - Optreden bij verkeersongevallen - Optreden bij misdrijven - Publiekservice - Arrestantenzorg - Toezicht houden bij evenementen - Assisteren bij complexe verkeerscontroles

9 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep ECABO, 31 maart 2008, pagina 9 Als je besluit te solliciteren moet je in het bezit zijn van het rijbewijs B, of bereid zijn dit binnen twee jaar in je eigen tijd en voor eigen kosten te halen. hebben afgerond, worden aangesteld in de rang van surveillant. Als je enige jaren goed gefunctioneerd hebt, kun je bij sommige korpsen doorgroeien door te solliciteren op vacatures voor een volgend niveau, vakinhoudelijk specialisatie, leidinggevende specialisaties op operationeel, tactisch of strategisch gebied. Bewaker Marechaussee beveiliger Marine Bewakingskorps Luchtmacht Bewakingskorps Defensie Manbewaking Kon. Marechaussee Kon. Marine Koninklijke Luchtmacht MBO werk- en denkniveau mbo werk- en denkniveau KLOPT NIVEAU? Marechaussee op niveau 2 (idem als voorgaande?)

10 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep ECABO, 31 maart 2008, pagina 10 Beroepsmilitair: Sergeant/Wachtmeester (in diverse functies) Defensie Defensie Voor: Mbo werk- en denkniveau Intern Of bijv. Assistent/ Medewerker Vrede en veiligheid of Toezicht en veiligheid Toegevoegd, je kunt er een cursus voor volgen maar dus ook een Bakschipper/dekknecht baggerbedrijf ding/.asp?nopleidingid= Matroos binnenvaart Cursus sus/nova+college+maritieme+acade mie/matroos+binnenvaart+%28afsta ndsonderwijs%29 Matroos binnenvaart MBO niv. 2 ding/.asp?nopleidingid= Zeevaart Marine Zeevaart Marine Zeevaart Marine VTL, transportlogostiek Scheepvaart en transport college Nova College Maritieme Academie Nova Contract Opleiding & Training ROC- Nova College Geen info De cursus is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die als matroos werkzaam (willen) zijn in de binnenvaart. Weet jij van aanpakken en wordt je niet zeeziek van een paar flinke golven? Dan kun je matroos worden Je wordt in principe toegelaten tot deze vanaf 16 jaar of als je 10 jaar dagonderwijs hebt gevolgd VMBO diploma (basis beroepsgerichte leerweg) Doorstuderen: mbo: Baggeraar (niveau 4); Baggeraar-Machinist (niveau 4) Baggeraar-Stuurman (niveau 4); Maritiem Officier (niveau 4); Stuurman/Werktuigk undige Zeevisvaart SW4 (niveau 4), Molenbaas (niveau 4). De theorie-examens worden schriftelijk afgenomen door het CCV. U dient zich zelf aan te melden voor het examen Doorstroming: Je bent speciaal opgeleid om op een schip van een binnenvaartonderne ming te gaan werken. Als je wilt doorstuderen op mbo-niveau 3, kun je de tot schipper binnenvaart Een Bakschipper/Dekknecht helpt de schipper op het dek van een bak. Ook doe je onderhouds -en reparatiewerk. Als Matroos Binnenvaart assisteer je de stuurman/schipper of de kapitein bij allerlei werkzaamheden die aan boord moeten gebeuren. Wat je precies doet hangt vaak af van het soort schip, het vaargebied en de soort lading. Maar het heeft altijd wel te maken met varen, laden/lossen, schoonmaken, onderhoud en controles. Tijdens de leer je hoe het er op een schip aan toe gaat. Je leert de scheepstaal die er op het schip gebruikt wordt, zoals stuurboord en bakboord. Je leert hoe een schip in elkaar zit en hoe je het moet besturen. Ook leer je hoe je veilig moet laden en lossen en wat je moet doen als het schip in nood is. Als matroos binnenvaart werk je op een schip waarmee goederen en personen

11 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep ECABO, 31 maart 2008, pagina 11 Matroos Rijn en binnenvaart MBO niv. 2 jsp?cluster=cluster_maritiem&page= 5596&education=40520&referrer=/ov erzicht.jsp?cluster=cluster_maritiem$ page=5596 Zeevaart Marine ROC Zeeland 16 jaar diploma vmbo beroepsgerichte leerweg - diploma mbo niveau 1-16 jaar met intredetoets doen. Geen info vervoerd worden in Europa. Je werkt en woont op het schip, dus je moet ook huishoudelijke taken op het schip doen. Tijdens de leer je welke soorten binnenvaart er allemaal zijn, bijvoorbeeld bulkvaart, vrachtvaart en tankvaart. Je leert hoe je een schip moet besturen en onderhouden. De matroos duurt twee jaar en is een BBL (beroepsbegeleidende leerweg) op niveau 2. Dit houdt in dat je acht weken vaart en daarna twee weken naar school gaat. je krijgt daarbij o.a. de volgende vakken: scheepswerktuigkunde, reparatie en onderhoud, laden en lossen, nautische vakken, veiligheid, basisvaardigheden binnenvaart en communicatieve vakken. Met dit diploma kun je varen op diverse soorten binnenvaartschepen zoals tankers, containerschepen enz. door heel Europa. Tijdens je werk assisteer je de stuurman of schipper bij diverse werkzaamheden aan boord zoals: onderhoud schip en machinekamer, varen en afmeren van het schip. Matroos Scheepstechnicus MBO niv. 2 ep/beroep_.asp?nopleidingi D=14257&nBeroepID=10220 Zeevaart Marine Techniek Noorderpoort College Geen info Je wordt in principe toegelaten tot deze vanaf 16 jaar of als je 10 jaar dagonderwijs hebt gevolgd. : mbo: Scheepsbouwer (niveau 3). Als Scheepstechnicus kun je bijvoorbeeld gaan werken bij een bedrijf in een haven, in de binnenvaart, koopvaardij, Koninklijke Marine. Een Scheepstechnicus houdt zich bezig met alle technische dingen waarmee je te maken krijgt aan boord van een schip. Dus alles wat te maken heeft met het goed kunnen varen van het schip. Tijdens de leer je niet alleen om technische klussen uit te voeren. Je leert ook dingen als op de uitkijk staan en helpen met het aan- en afmeren. Verder leer je om de buitenlandse gezellen te leiden. Je leert te navigeren en hoe je met het radio-apparaat omgaat waarmee je met de andere schepen en de kustwacht in verbinding staat. Je leert hoe de verschillende technische installaties aan boord in elkaar zitten. Dit heb je nodig om de

12 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep ECABO, 31 maart 2008, pagina 12 apparaten te kunnen repareren maar ook om ze te kunnen onderhouden en storingen op te sporen. Verder leer je hoe je freest en last. Je krijgt ook vakken als gezondheidsleer. Je leert onder andere hoe je zorgt dat je schoon bent, dat je veilig werkt aan boord en dat je als dat nodig is een brand kunt blussen. Als scheepstechnicus voer je technische klussen uit zoals het repareren van apparaten en help je met het aan- en afmeren van het schip. Je werkplek is onder andere de brug van het schip, maar ook in de machinekamer. Naam / functie Domein Aanbieder(s) Doelgroep MBO 3 Coördinator beveiliging Crebo (eindtermen) Crebo (compet.) Manbewaking ROC s Particuliere aanbieders Leerlingen vmbo, minimaal kaderberoeps Gediplomeerden MBO2 beveiliger MBO 2 beveiliger Examinering: Centraal door SVPB : Niveau 4, facilitair, juridisch + eventueel module IVK (MHBO) (nog te bespreken in Kennisplatform VK) Extra kerntaken(verbeterd format) t.o.v. beveiliger niveau 2: - Coördineert beveiligingswerkzaamheden - Rapporteert en draagt bij aan plannen Particuliere cursussen / / modulen Handhaver toezicht en veiligheid Volgt Volgt Volgt Volgt Volgt Aspirant-Onderofficier (is in ontwikkeling) Defensie Volgt Volgt Volgt Volgt Volgt Politiemedewerker (niv3 politieonderwijs) Politieacademie Politiekorpsen 17.5 jaar of ouder Onbesproken gedrag. Examinering: In deze 24 weken wordt een Kerntaken: Als Politiemedewerker handel je eenvoudige, overzichtelijke

13 Naam / functie Domein Aanbieder(s) Doelgroep ECABO, 31 maart 2008, pagina 13 Diploma VMBO Kader Beroepsgerichte Leerweg of Diploma VMBO Gemengde Leerweg of Theoretische Leerweg, of Diploma Assistent Politiemedewerker VBO-diploma met twee vakken op C-niveau, waaronder Nederlands (of een getuigschrift NT2) en drie vakken op B- niveau, of MAVO-diploma afgebakend onderwerp behandeld in kernopgaven. Elke periode van leren + werken wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. delicten en complexe controles af. Meer gecompliceerdere situaties los je samen met een hoger gekwalificeerde collega op. Algemeen opsporingsambtenaar (marechaussee) In bezit van rijbewijs B of bereid zijn dit binnen twee jaar in je eigen tijd en voor eigen kosten te halen.

14 ECABO, 31 maart 2008, pagina 14 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep Instroom-eisen MBO 4 Particulier digitaal onderzoeker Crebo comp.gericht: (m.i.v. 1/8/06) NB! Opleiding van sector ICT Particulier recherchewerk ICT ROC s Leerlingen vmbo Leerlingen MBO Overigen werkzaam in de particuliere recherche Leerlingen vmbo, minimaal kaderberoepsgericht Leerlingen MBO 3 Examinering: Eerst het diploma particulier onderzoeker behalen : HBO Integrale veiligheidskunde (IVK) Opleiding in ontwikkeling In aangeboden door ROC ASA : In principe is doorstroom mogelijk naar alle andere kwalificaties op niveau 4 binnen het ICT-domein Facilitair Leidinggevende (niv4) Kwalificatie/uitstroom van kenniscentrum Calibris MHBO-traject Integrale veiligheidskunde Dienstverlening Management Defensie Diverse ROC s Saxion Hogeschool Deventer VMBO Kader, VMBO-t 2 e jaars MBO 4 studenten die al vakken op HBO Diploma: - Vbo/lbo - Mavo - Vmbo - Overgangsbewijs 3 naar 4 havo - Diploma facilitair medewerker niv.2 - Mbo- op niveau 3. Eigenschappen: goed in teamverband kunnen werken, praktische, flexibele en dienstverlenende instelling, zorgvuldig en nauwkeurig kunnen werken, goed kunnen plannen en organiseren. 2 e jaars MBO 4 studenten met een in de Examinering: Conform KCE : HBO Facilitaire dienstverlening (2 jaar) Facility Management Voeding en diëtiek Examinering: In het derde jaar doe je al toetsen voor het (oude) Kerntaken (kern) - Beheert de schoonmaak - Beheert de catering - Beheert documenten en verzorgt de post - Beheert de voorraad - Beheert gebouwen, accommodatie en apparatuur - Beheert textiel - Beheert risicopreventie en Arbo-taken - Beheert de inkoop - Verzorgt de organisatie en uitvoering van evenementen - Stuurt medewerkers aan - Voert managementtaken uit Opleiding in ontwikkeling

15 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep Instroom-eisen ECABO, 31 maart 2008, pagina 15 (Let op: is in ontwikkeling) Management i.s.m. ROC Aventus, ROC van Twente Hogeschool Utrecht i.s.m. ROC ASA ROC Midden Nederland niveau willen volgen en zich willen voorbereiden op de onder Domein genoemde en. richting: Administratief Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur (AJMOB) Administratief Jur.Mw Zakelijke Dienstverlening (AJMZD) Sociaal Juridisch Mw arbeidsvoorziening en personeelswerk (SJMAP) HBO Examinering zou KCE proof moeten zijn. : HBO Integrale veiligheidskunde HBO Integrale veiligheidszorg (het mhbo-traject bereidt niet alleen voor op Integrale Veiligheidskunde, maar ook op Bestuurskunde / overheidsmanagement, MER, Sociaal Juridische Dienstverlening, Personeel & Arbeid) Sociaal Juridisch Mw Sociale Zekerheid (SJMSZ) Criteria: Goede studiereslultaten, hoge inzet, slagen voor toelatingsopdracht, in het derde jaar doe je al hbo-toetsen All-round politiemedewerker (niv4 politieonderwijs) Politieacademie Politiekorpsen 17.5 jaar of ouder HAVO of MBO niveau 4. Minimaal 17.5 jaar Nederlandse Nationaliteit Onbesproken gedrag Aanvullenden eisen: - In het bezit van rijbewijs B of binnen 24 maanden na het starten van de in het zijn hiervan. - Goede lichamelijke conditie Doorstroming: Na de ga je in een functie werken die past bij het sniveau dat je hebt gevolgd. Doorstuderen: Nadat je een aantal jaren goed gefunctioneerd hebt in die functie, kan je, indien daarvoor vacatures zijn in het korps, doorsolliciteren naar een specialistische functie of een functie op een hoger niveau Kerntaken: Als allround politiemedewerker ben je een diender die vrijwel alle aspecten van het politiewerk heeft geleerd. Je werkt aan wijkteams, doet recherchewerk, jeugd- en zedenzaken, verleent noodhulp en bent inzetbaar voor verkeers- en milieuzaken Allround politiemedewerkers vormen de ruggengraat van de politiekorps

16 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep Instroom-eisen ECABO, 31 maart 2008, pagina 16 Specialist gevaarlijke stoffen (specialisten) ding/.asp?nopleidingid= Kwalificatie/uitstroom van kenniscentrum VTL Friesland College ROC Nijmegen VTL, transport logistiek Personen die werkzaam zijn of in de toekomst willen werken voor ondernemingen of instanties die gevaarlijke (afval) stoffen produceren, verkopen, kopen, vervoeren, ten vervoer aan bieden of aanmenen, laden, lossen, opslaan of distribueren en personen van overheidsinstanti es die controle of toezicht uitoefenen op deze activiteiten. - Goede zwemvaardigheid - Beheersen van Nederlandse taal Om toegelaten te worden tot deze, worden vaak de volgende voorwaarden gesteld: Vak Acquisiteur, Expeditieplanner, Planner wegtransport, Warehouse voorman. of een leidinggevende functie op operationeel niveau. Als Specialist Gevaarlijke Stoffen kun je gaan werken bij transportonderneming en, maar ook bij bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren en vervoeren. Doorstuderen: hbo: Logistiek en Technische Vervoerskunde, Logistiek (kort-hbo). Kerntaken: Een Specialist Gevaarlijke Stoffen verricht werkzaamheden die bijdragen aan een veilig transport van gevaarlijke stoffen. Je houdt je bezig met het maken van een transportplanning waarbij je rekening houdt met zowel het transport als het laden en lossen. Verder adviseer je transportondernemingen over het vervoer van gevaarlijke stoffen.

17 ECABO, 31 maart 2008, pagina 17 Milieufunctionaris (middenkader) MBO4 ROC Om dit beroep uit te kunnen oefenen, moet je over verschillende kwaliteiten beschikken. Zo moet je het interessant vinden om met het milieu bezig te zijn en goed leiding kunnen geven. Je vindt het ook leuk om monsters te nemen en aan de hand hiervan rapporten te schrijven Leerwegen: Gemengde leerweg- Economie, Gemengde leerweg- Landbouw, Gemengde leerweg- Techniek, Gemengde leerweg- Zorg en Welzijn, Kaderberoepsgericht e leerweg-economie, Kaderberoepsgericht e leerweg- Landbouw, Kaderberoepsgericht e leerweg-techniek, Kaderberoepsgericht e leerweg-zorg en Welzijn, Theoretische leerweg-economie, Theoretische leerweg-landbouw, Theoretische leerweg-techniek, Theoretische leerweg-zorg en Welzijn. Je krijgt het diploma als je de volgende deelkwalificaties hebt gehaald: - Basisveiligheid - begeleiden milieuonderzoek - handhaving buitengebied - handhaving milieuregelingen - inspecteren technische voorzieningen en energiebeheer - inzetten saneringstechnologie ën - MCK b - MCK c - Nederlands A - Nederlands B - Nederlands C - uitvoeren afvalbeheer - uitvoeren bedrijfsmilieuzorg - uitvoeren milieucommunicatie - uitvoeren milieuonderzoek Als milieufunctionaris ben je leidinggevende en weet je van alle kanten van het vak wat af, dus van bodemprocessen, milieuregels, het ecosysteem enz. Daarnaast is het belangrijk dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op jouw vakgebied, omdat milieuregels regelmatig veranderen. Senior algemeen opsporingsambtenaar marechaussee : Milieukunde (agrarisch) (HBO), Milieutechnologie (HBO).

18 ECABO, 31 maart 2008, pagina 18 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep Instroom-eisen MBO 4+ Voortgezette vak voor onderofficieren (marechaussee) Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep Instroom-eisen Post-initieel politieonderwijs (MBO/-HBO Niveau) (voor = minimaal allround politiemedewer ker op mbo niveau 4) Vreemdelingen-toezicht Leergang Politie Specialist Vreemdelingen-zorg Recherche Leergang Tactisch Rechercheur Recherche Leergang Forensisch Digitale Recherche Recherche Leergang Forensisch Technische Recherche Recherche Leergang Recherchekundige Verkeer en milieu Leergang Politiële Verkeersspecialist Verkeer en milieu Leergang Politiële Milieuspecialist Verkeer en milieu Leergang Politiekundige Verkeersspecialist Verkeer en milieu Leergang Politiekundige Milieuspecialist Gevaarsbeheer-sing Leergang Onderwijs Gevaarsbeheersing Gevaarsbeheer-sing Leergang Aanhouding en ondersteuning Gevaarsbeheer-sing Leergang Specialistische Operaties Gevaarsbeheer-sing Leergang Persoons-beveiliging Politieleiderschap Leergang Strategisch leidinggevende

19 ECABO, 31 maart 2008, pagina 19 (aansluitend op politiekundige master) Politieleiderschap Leergang Tactisch leidinggevende (+ variant Recherche) (aansluitend op politiekundige bachelor) Politieleiderschap Leergang Operationeel leidinggevende (+ variant Recherche) (aansluitend op Allround politiemedewerker)

20 ECABO, 31 maart 2008, pagina 20 Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep HBO Integrale veiligheidszorg (IVZ) of Integrale Veiligheidskunde (IVK) Integrale veiligheid (= verzamelnaam?, heeft wel eigen code 39201) Defensie Integrale veiligheidskunde: Hogeschool van Utrecht, Hogeschool van Twente Hogeschool Sittard Saxion Hogescholen (Enschede en Deventer) is ook Hogescholen Oost-Nederland? Haagse Hogeschool Integrale veiligheid: Avans (Den Bosch) Inholland (Rotterdam) Noordelijke Hogeschool (Leeuwarden) IBBW (instituut voor bestuurs beroeps en bedrijfsdiensten) Hogescholen Oost Nederland (= saxion hogescholen?) Integrale veiligheidszorg: Leerlingen diploma MBO4 Leerlingen met diploma HAVO / VWO Overig (reeds werkzaam in beveiliging of andere sector) Als IVK'er ben je een doener. Iemand die snel kan reageren en problemen durft aan te pakken. HAVO / VWO met Economie 1 of een positief resultaat op een deficiëntietoets. MBO niveau toets. Examinering: Alle vakken positief afsluiten, voldoende resultaat voor de stages en afronden met een scriptie of onderzoek. : Universitaire en met raakvlakken met IVK: Psychologie, sociologie, bestuurskunde, criminologie. Post-HBO: Master of crises and disaster management of de Haagse methodiek. Of bedrijfskundige verbreding via een MBA. Binnen het vierde jaar is 14 studiepunten ingeruimd voor het afstudeerproject. Hierin kun je in vrij korte tijd je opgedane vaardigheden laten zien. Je gaat aan de slag met een eigen gekozen onderwerp (scriptie) of doet onderzoek naar een vraag uit het werkveld. Als eindproduct lever je een scriptie of een onderzoeksverslag in. Voltijd = 4 jaar Deeltijd =? jaar Voorbeeldprogramma: 1 e jaar theorie en veel praktijk, vakken: Oriëntatie IVK, Wijk veiligheid, Veilige gebouwen, Openbaar vervoer en Grootstedelijke problematiek 2 e jaar e.v., theorie en praktijk, vakken: o.a. ruimtelijke ordening en veiligheid, verkeersveiligheid en Safety awareness. Programma Saxion: Ruimtelijke ordening en veiligheid, jeugdzorg, burger en beleid, onderneming en veiligheid, gemeenschappelijke veiligheidszorg, analyse maatschappelijke verschillen. Kenmerkend is dat hij of zij opereert daar waar veiligheid en leefbaarheid met elkaar samenhangen. Kenmerkend is ook voor een IVZ'er is dat hij probleemgericht, projectmatig, gefaseerd, integraal en interdisciplinair werkt. Omdat je veiligheidsproblemen doorgaans niet alleen kunt oplossen werk je op een constructieve manier samen met diverse bedrijven en organisaties op het gebied van veiligheid. Om het gevoel van onveiligheid tegen te gaan, maar ook om de daadwerkelijke criminaliteit aan te pakken.

A. Doorstroomkaart/blauwdruk opleidingen orde en veiligheid (behorend bij B. Brondocument verwante en erkende opleidingen sector orde en veiligheid)

A. Doorstroomkaart/blauwdruk opleidingen orde en veiligheid (behorend bij B. Brondocument verwante en erkende opleidingen sector orde en veiligheid) A. Doorstroomkaart/blauwdruk opleidingen orde en veiligheid (behorend bij B. Brondocument verwante en erkende opleidingen sector orde en veiligheid) ECABO, 31 maart 2008, pagina 1 ECABO, 31 maart 2008,

Nadere informatie

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid PUBLIEKE EN PARTICULIERE VEILIGHEID ED 6-14 Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid Graafschap College 2015-2016 Bewaak jij de veiligheid? Draag jij graag jouw steentje bij aan de veiligheid in

Nadere informatie

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017 novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017 Later hoop ik een heel goede kapitein te worden. In die functie run ik zelfstandig een heel bedrijf, in de vorm van een schip. Dat houdt

Nadere informatie

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2018/2019

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2018/2019 novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2018/2019 We maken op school veel sommen. Daarnaast doe je veel met je handen. Je leert een compressor uit elkaar halen en hoe een grote motor werkt.

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de 3 e klas HTL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het goed

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

DE VEVA OPLEIDING. Haal je MBO-Diploma en ontdek Defensie

DE VEVA OPLEIDING. Haal je MBO-Diploma en ontdek Defensie DE VEVA OPLEIDING Haal je MBO-Diploma en ontdek Defensie DE TIEN MEEST GES INFORMATIE VOOR OUDERS EN VERZORGERS 1 2 3 4 Is er ondanks de bezuinigingen bij Defensie een toekomst voor leerlingen Veiligheid

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE VERKRIJGEN

Nadere informatie

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2017/2018

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2017/2018 novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2017/2018 Mijn droom is als kapitein op een baggerschip te varen. Ik houd van het water. Ook de afwisseling lijkt me leuk: twee maanden lang onderweg

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Assistent Logistiek BBL

Assistent Logistiek BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25254 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem Je voert onder begeleiding van

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werker

Sociaal-cultureel werker Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25488 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Veluwestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE In Nederland is

Nadere informatie

Facilitaire dienstverlening en Horeca

Facilitaire dienstverlening en Horeca #9 en Horeca,, Hardenberg ca! Jij? In de hore nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-35 85 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 2

Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 2 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Beveiliger Studierichting Veiligheid Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 2 Leerweg bol Sector Economie Duur 2

Nadere informatie

Over. stappen. naarprisma

Over. stappen. naarprisma Over stappen naarprisma Welkom opprisma In een totaal nieuwe school met afwisselende, actuele leerstof die aansluit bij de interesses van de leerlingen. Wij dagen leerlingen uit om te laten zien wat ze

Nadere informatie

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener BOL

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener BOL Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25489 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Veluwestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE In Nederland is er

Nadere informatie

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject florijn.nl THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject Het Florijn College biedt Middelbaar Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal.

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal. Vakopleidingen MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer CCV Gecertificeerde opleidingen Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek MBO erkend opleider Ministerie van OC&W Brinnr. 30NY Vakopleidingen

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Opleiding. Event Security Officer (ESO)

Opleiding. Event Security Officer (ESO) Opleiding Evenementenbeveiliger Event Security Officer (ESO) Opleiding Evenementenbeveiliger Event Security Officer (ESO) Lijkt het je leuk en uitdagend om tot professioneel Evenementenbeveiliger te worden

Nadere informatie

Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL

Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25409 2-3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Je bent verantwoordelijk voor het toezien

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen 2012-2013. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen 2012-2013. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen 11 2012-2013 Uniformberoepen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 3

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek teamleider Studierichting Centrum voor Logistiek Vakmanschap Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg bbl Sector

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

DE VEVA OPLEIDING ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST

DE VEVA OPLEIDING ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST Defensie biedt prima doorgroeimogelijkheden. We worden wel het opleidingsinstituut van Nederland genoemd. Besluit je na een aantal jaren Defensie te verlaten, dan heb je in de

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Logistiek teamleider. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Laaghuissingel Niveau 3. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen

Logistiek teamleider. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Laaghuissingel Niveau 3. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek teamleider Studierichting Transport en logistiek (CLV) Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg bbl Sector Techniek

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Beveiliger BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Beveiliger BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25407 1,5-2 jaar Niveau 2 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (alleen bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA

Nadere informatie

Logistiek teamleider. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Laaghuissingel Niveau 3. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen

Logistiek teamleider. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Laaghuissingel Niveau 3. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek teamleider Studierichting Transport en logistiek (CLV) Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg bol Sector Techniek

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

DeelRIC School voor Politiekunde

DeelRIC School voor Politiekunde DeelRIC School voor Politiekunde voor toelating tot en/of vrijstelling in een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van politieonderwijs Mei 2013 Versie 1 1 1 SCHOOL VOOR POLITIEKUNDE MBO NIVEAU

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo algemeen Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid

Handhaver toezicht en veiligheid Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Handhaver toezicht en veiligheid Studierichting Veiligheid Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 3 Leerweg bol

Nadere informatie

MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening 2013/2014

MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening 2013/2014 SGB MBO SECTOR ADMINISTRATIE KAYA KORONA 4 KRALENDIJK TEL. +599 717 8142 WWW.SGBONAIRE. COM create create your your future future @ MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening MBO Bonaire 2013/2014 Sector zakelijke

Nadere informatie

Medewerker toezicht en veiligheid

Medewerker toezicht en veiligheid Medewerker toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Opleidingen Boekhouden

Opleidingen Boekhouden Opleidingen Boekhouden Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 3 verschillende niveau's opleidingen boekhouden: Opleiding Basiskennis Boekhouden BKB vergelijkbaar met MBO-3 niveau (= Elementair Boekhouden

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris Bouw

Middenkaderfunctionaris Bouw Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Middenkaderfunctionaris Bouw Studierichting Bouwtechniek Locatie Horst - Gebr. Van Doornelaan Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk Wat maak jij morgen mee MBO Loonwerk Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven.

Nadere informatie

Allround militair medewerker genie

Allround militair medewerker genie Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Allround militair medewerker genie Studierichting Veiligheid Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 3 Leerweg bol

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Technicus mobiele werktuigen

Technicus mobiele werktuigen Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Technicus mobiele werktuigen Studierichting Mobiele werktuigen Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 4 Leerweg

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening 06 Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen 12 2014-2015. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen 12 2014-2015. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen 12 2014-2015 Uniformberoepen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Ten minste Ook Bijzonderheden Matroos TD/WD Matroos OD Matroos LD MARNALG Matroos BD

Ten minste Ook Bijzonderheden Matroos TD/WD Matroos OD Matroos LD MARNALG Matroos BD Vooropleidingentabel Koninklijke Marine Opleiding Vakken Mogelijkheden Bijzonderheden HBO Officier der Mariniers (Vakopleiding) Officier Zeedienst (Vakopleiding) Nederlands, Engels, Wiskunde en Natuurkunde

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1 Keuze voorlichting mavo-3 2017 decaanles 1 Welke vragen proberen we vandaag te beantwoorden? Hoe lees ik mijn interessentest? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen,

Nadere informatie

Eerste monteur woning (Installatietechniek)

Eerste monteur woning (Installatietechniek) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Eerste monteur woning (Installatietechniek) Studierichting Installatietechniek (CIVIL) Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid

Handhaver toezicht en veiligheid Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Handhaver toezicht en veiligheid Studierichting Veiligheid Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 3 Leerweg bol

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Veehouderij

Wat maak jij. morgen mee MBO. Veehouderij Wat maak jij morgen mee MBO Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven. Daar zijn

Nadere informatie

Eerste Autotechnicus. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Let extra op. Nuth - Thermiekstraat Venlo - Hagerhofweg Niveau 3

Eerste Autotechnicus. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Let extra op. Nuth - Thermiekstraat Venlo - Hagerhofweg Niveau 3 Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Eerste Autotechnicus Studierichting Motorvoertuigentechniek Locatie Nuth - Thermiekstraat Venlo - Hagerhofweg Niveau 3 Leerweg

Nadere informatie

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 De mbo-opleiding Luchtvaartdienstverlener niveau 4 is speciaal voor iedereen die werkzaam is als (grond)stewardess op Schiphol. Iedereen met een mavo diploma (of overgangsbewijs

Nadere informatie

Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit

Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit Studierichting Elektrotechniek Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf (in samenwerking met Defensie)

Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf (in samenwerking met Defensie) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf (in samenwerking met Defensie) Studierichting Installatietechniek (CIVIL) Veiligheid

Nadere informatie

Bonaire Vocational Acadamy /MBO

Bonaire Vocational Acadamy /MBO SGB MBO SECTOR ZAKELIJKE DIENSTVERLENING KAYA KORONA 4 KRALENDIJK TEL. +599 717 8142 WWW.SGBONAIRE. COM Bonaire Vocational Acadamy /MBO Administratie Secretarieel & Veiligheid Opleidingen Algemene Kwalificatie

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog niet genoeg /

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris Infra

Middenkaderfunctionaris Infra Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Middenkaderfunctionaris Infra Studierichting Infratechniek Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 4 Leerweg bol

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Medewerker human resource management (HRM)

Medewerker human resource management (HRM) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25146 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Utrechtsestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als medewerker HRM houd je je bezig met personeelsaangelegenheden.

Nadere informatie

Thuisbegeleider BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD

Thuisbegeleider BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD Crebo Duur Niveau Leerweg 25479 3 jaar Niveau 4 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus (december, februari of april als er voldoende aanmeldingen zijn) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT

Nadere informatie

Technisch Specialist Personenauto's

Technisch Specialist Personenauto's Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Technisch Specialist Personenauto's Studierichting Motorvoertuigentechniek Locatie Venlo - Hagerhofweg Niveau 4 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

Assistent Dienstverlening en Zorg BBL

Assistent Dienstverlening en Zorg BBL werk je op basis van een schoonmaakprogramma. Crebo Duur Niveau Leerweg 25251 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Alexanderstraat,

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

dienstverlenend Zien wat een ander nodig heeft en hiernaar handelen, dit kan zowel op sociaal- als op zakelijk gebied zijn. plannen en organiseren

dienstverlenend Zien wat een ander nodig heeft en hiernaar handelen, dit kan zowel op sociaal- als op zakelijk gebied zijn. plannen en organiseren Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek supervisor Studierichting Transport en logistiek (CLV) Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Leerweg bbl Sector Techniek

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Machinist grondverzet

Machinist grondverzet Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Machinist grondverzet Studierichting Infratechniek Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 3 Leerweg bbl Sector Techniek

Nadere informatie

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Inleiding Op 9 maart 2015 zijn, tijdens het middagprogramma van de tweedaagse, 3 verschillende scenario s besproken voor de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Plantenteelt. incl. Sierteelt

Wat maak jij. morgen mee MBO. Plantenteelt. incl. Sierteelt Wat maak jij morgen mee MBO incl. Sierteelt Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

International Business & Marketing

International Business & Marketing Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25148 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als medewerker marketing & communicatie werk

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 10-2-2017 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 06 2014-2015 Horeca en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid

Handhaver toezicht en veiligheid Handhaver toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p. 2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als manager retail geef je leiding aan een

Nadere informatie

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Inleiding en doelstelling Ouders / decaan Wanneer aanmelden? Welke school is beter? Opdracht 1 Nieuw in 2014: Bij niet wettelijk toelaatbare studenten Entree- opleiding

Nadere informatie

Managementassistent/directiesecretaresse

Managementassistent/directiesecretaresse Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Managementassistent/directiesecretaresse Studierichting Secretarieel Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 4

Nadere informatie

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 2

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 2 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Chauffeur wegvervoer Studierichting Centrum voor Logistiek Vakmanschap Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 2 Leerweg bbl Sector

Nadere informatie