Een tekst bewerken Een schoolrapport berekenen Een overschrijving uitvoeren van de ene naar de andere bankrekening Surfen op het Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een tekst bewerken Een schoolrapport berekenen Een overschrijving uitvoeren van de ene naar de andere bankrekening Surfen op het Internet"

Transcriptie

1 352%/(0(123/266(10(79%$ 9$1$/*25,70(727352*5$00$ Wij laten de computer allerlei taken voor ons uitvoeren: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Een tekst bewerken Een schoolrapport berekenen Een overschrijving uitvoeren van de ene naar de andere bankrekening Surfen op het Internet De computer kan veel? Neen, op zichzelf kan de computer niets! Een toestel kan immers niet "denken". De computer heeft instructies nodig om hem te helpen. Reeksen van instructies noemen we DOJRULWPHQ. Ze moeten in de computer ingevoerd worden in een taal die de computer verstaat! Een SURJUDPPD is niets meer of minder dan een algoritme dat uitgevoerd kan worden door de computer. Het wordt geschreven in een bepaalde SURJUDPPHHUWDDO. De instructies die het verloop van een programma bepalen, noemen we de EURQFRGH. 9225%((/'(19$1352*5$00$ 6 Van sommige programma's kan je de broncode opvragen. Open de webpagina Testweb1.htm. Internet Explorer wordt automatisch geopend en een webpagina verschijnt. Let op de inhoud van de titelbalk en bekijk de inhoud van het venster. Kies vervolgens Beeld Bron. De broncode wordt getoond met de toepassing Kladblok. 'HEURQFRGHYDQHHQZHESDJLQD«De programmeertaal die hier gebruikt wordt, is HTML (HyperText Markup Language). De instructies staan tussen zogenaamde <tags>". Vergelijk de webpagina met de broncode. Tracht op die manier de betekenis van de opdrachten te achterhalen! Dit programma werkt niet zonder een webbrowser zoals Internet Explorer. De browser zet de code om in een machinetaal die begrepen wordt door de computer. Internet Explorer is een LQWHUSUHWHU voor html! Problemen oplossen met VBA V.Cools pagina 1

2 Open het programma Eurocalculator.exe. Met deze toepassing kan je waarden in EURO omrekenen naar BEF en omgekeerd. Ga even na hoe het programma werkt en sluit het daarna. Open nu het bestand Eurocalculator.exe in Kladblok om de broncode te zien 'HEURQFRGHYDQKHWSURJUDPPD(XURFDOFXODWRU«De broncode van dit programma is geschreven in de programmeertaal Visual Basic, maar is niet meer leesbaar! De opdrachten werden omgezet in een taal die verstaanbaar is voor de computer. Op die manier kan het programma rechtstreeks uitgevoerd worden, zonder tussenkomst van andere programma s. Het overbrengen van instructies van een hogere programmeertaal naar machinetaal, noemt men FRPSLOHUHQ. Open Euro.xls. Het is mogelijk dat één van onderstaande waarschuwingen op het scherm verschijnt. Waarschuwing 1 Klik op Macro s inschakelen! Waarschuwing 2 Klik op OK. Kies Opties in menu Extra. Breng tabblad Beveiliging op de voorgrond. Klik op de knop Macrobeveiliging. Kies een gemiddeld beveiligingsniveau en klik op de knop OK. Klik nogmaals op OK en sluit de toepassing. Open Euro.xls opnieuw. Op het scherm zal nu waarschuwing 1verschijnen. Schakel de macro s in! pagina 2 Problemen oplossen met VBA V.Cools

3 Van zodra Euro.xls geopend is, klik je in tabblad Valuta op de knop REKEN OM VAN EURO NAAR BEF. Gebruik de toepassing om na te gaan wat de waarde is van 1000 EURO in Belgische frank. Klik op OK als je klaar bent. Vraag de broncode op: kies in de menubalk van Excel: Extra Macro Macro s, selecteer de macro met de naam RekenOmNaarBef en klik op de knop Bewerken. In het volgende venster wordt de broncode van het programma getoond. 'HEURQFRGHYDQ5HNHQ2P1DDU%HI De broncode is leesbaar en, met een beetje moeite, te begrijpen. Het programma is geschreven in de programmeertaal Visual Basic for Applications, kortweg VBA genoemd. Om de opdrachten te laten uitvoeren is de toepassing Excel onmisbaar! Excel fungeert als LQWHUSUHWHU. ((1352*5$00$217:,..(/(1 Hoe is het programmaatje RekenOmNaarBef tot stand gekomen? We beschouwen hier de verschillende fasen die doorlopen werden. 1. PROBLEEMSTELLING We gaan tegenwoordig allemaal al heel vertrouwd om met de euro. Betalen en ontvangen in euro is geen probleem. Toch hebben heel wat mensen nog steeds problemen met het aanvoelen van de waarde van de nieuwe munt. Daarom willen we een computerprogramma maken waarmee we gelijk welk bedrag in euro onmiddellijk kunnen omzetten in Belgische frank. 2. PROBLEEMANALYSE Welke gegevens hebben we nodig? ƒ de waarde van de euro ƒ het bedrag in euro Wat wordt er gevraagd? ƒ De waarde van het bedrag in BEF > 1 EUR = 40,3399 BEF > dit bedrag moet ingevoerd worden door de gebruiker Problemen oplossen met VBA V.Cools pagina 3

4 3. ONTWERP DE OPLOSSINGSMETHODE 6FKULMIHHQDOJRULWPHRPKHWSUREOHHPRSWHORVVHQ 5HNHQ2P1DDU%HI Vraag het bedrag in EURO Reken om naar BEF Toon het bedrag in BEF --- Vraag het bedrag in Euro--- 'UXN Typ het bedrag in Euro: /HHV Euro 'UXN: toon de tekst die tussen aanhalingstekens staat op het scherm. /HHV: sla het getal dat ingevoerd wordt door de gebruiker tijdelijk op in het geheugen. De symbolische naam van een geheugenplaats noemen we een YDULDEHOH. Hier is Euro de variabele waarin het getal zal bewaard worden. --- Reken om naar BEF--- Bef Euro x 40,3399 Het gelijkheidsteken moet je hier lezen als: ZRUGWJHOLMN DDQ. De inhoud van variabele Euro wordt vermenigvuldigd met de constante 40,3399. Het product zal bewaard worden in de variabele met de naam Bef. --- Toon het bedrag in BEF--- 'UXN Het bedrag in BEF is + Bef 'UXN: toon de tekst die tussen aanhalingstekens staat op het scherm en zet de inhoud van de variabele Bef achter deze tekst! De deelalgoritmen zijn nu zodanig VWDSVJHZLMVYHUILMQG dat wij precies weten welke instructies de computer moet uitvoeren. Er is echter nog één probleem: de computer verstaat onze taal niet! De deelalgoritmen zijn nog DEVWUDFW voor de processor. Door de instructies om te zetten in een programmeertaal, maken we ze FRQFUHHW! 9HUWDDOGHRSGUDFKWHQLQ9LVXDO%DVLFIRU$SSOLFDWLRQV9%$ Een aantal programmaregels die samen één geheel vormen noemt men een procedure. In VBA begint elke procedure met de code 6XE, gevolgd door de naam van de procedure. De procedure eindigt met de code (QG6XE. $IVSUDNHQLQYHUEDQGPHWQDPHQ Kies voor alle DOJRULWPHQenDEVWUDFWHGHHODOJRULWPHQ namen die duidelijk verwijzen naar de inhoud en hou je aan de volgende regels: ¾ in de naam mogen geen spaties voorkomen ¾ als je een naam wil geven die uit meer dan één woord bestaat, dan schrijf je alle woorden aan mekaar, telkens beginnend met een hoofdletter ¾ de naam moet een bevel zijn Vb. 5HNHQ2P1DDU%HI pagina 4 Problemen oplossen met VBA V.Cools

5 Kies voor elke YDULDEHOH een naam die naar de inhoud verwijst. Hou je aan de LNC-afspraken (Leszynski Naming Conventions): voorzie elke naam van een voorvoegsel dat correspondeert met het gegevenstype! Vb. De waarde in Euro, die ingevoerd wordt door de gebruiker, is een tekenreeks of VWULQJ. We noemen de variabele VWU(XUR. In de variabele GEO%HI wordt de waarde in Belgische frank opgeslagen, dbl verwijst naar het type GRXEOH, een numeriek type waarin decimalen toegelaten zijn. Meer uitleg over de gegevenstypen in VBA, vind je terug met de helpfunctie van de editor. 2SGUDFKWHQYHUWDOHQ Elke programmeertaal is onderworpen aan strenge taalregels: de V\QWD[LV. Als de programmeur zich niet houdt aan deze regels, verstaat de computer de opdrachten niet en worden ze ook niet uitgevoerd! We bekijken hier de opdrachtregels uit RekenOmNaarBef.,QSXWER[ Inputbox() zet een dialoogvenster op het scherm met het bericht dat tussen de haken staat. Letterlijke tekst moet tussen aanhalingstekens staan. In het dialoogvenster staat ook een tekstvak waarin de gebruiker iets kan typen. Als de gebruiker op de knop OK klikt, is het resultaat van Inputbox een string (tekenreeks) met de inhoud van het tekstvak. Als de gebruiker op Annuleren klikt, is het resultaat een lege tekenreeks ( ) Vb. streuro = Inputbox( Typ het bedrag in Euro: ) deze 3 worden automatisch in het dialoogvenster geplaatst wat de gebruiker in het typt, wordt opgeslagen in de variabele streuro &'EO Met CDbl wordt een tekenreeks omgezet in een kommagetal van het type double. (Convert to double) Vb. dblbef = CDbl(strEuro) * 40,3399 De tekenreeks die opgeslagen is in streuro wordt geconverteerd naar een getalwaarde. Dit is nodig omdat VBA niet kan rekenen met een string! Het getal wordt vermenigvuldigd met 40,3399. Het product wordt opgeslagen in de variabele dblbef. &6WU Met CStr wordt een getalwaarde omgezet in een tekenreeks of string. (Convert to string) Vb. CStr(dblBef) Het getal dat opgeslagen is in dblbef wordt geconverteerd naar een tekenreeks. 0VJ%R[ Met MsgBox (messagebox) zet je een boodschap op het scherm. Letterlijke tekst staat tussen aanhalingstekens. Met het plusteken worden twee tekenreeksen aaneengeschakeld. Vb. MsgBox Het bedrag in BEF is + CStr(dblBef) Als de gebruiker het getal 1000 invoert, verschijnt nevenstaande boodschap op het scherm. Problemen oplossen met VBA V.Cools pagina 5

6 4. CONTROLEER DE OPLOSSINGSMETHODE 9RHUGHSURJUDPPDFRGHLQ Om het programma RekenOmNaarBef te kunnen testen, moet de programmacode ingevoerd worden met de 9LVXDO%DVLF HGLWRU. Sluit alle Excelbestanden die nog open staan. Open een nieuwe lege werkmap. Sla de werkmap op onder de naam NN-VBAOEF.xls (NN=je volgnummer in de klas). Geef aan werkblad 1 de naam Valuta. Start de editor: kies Extra Macro Visual Basic Editor Kies vervolgens Invoegen Module 0RGXOHEODG Typ in het moduleblad de programmacode van RekenOmNaarBef (zie pagina 4). Om de eerste programmaregel te laten inspringen gebruik je de tabtoets. Merk op dat de editor automatisch ¾ inspringt bij het begin van een nieuwe programmaregel ¾ informatie geeft over de syntaxis ¾ de syntaxis controleert, eventuele fouten opspoort en aanwijst ¾ programmacode aanvult ¾ onderdelen van de programmacode in een bepaalde kleur zet (In het dialoogvenster Extra Opties is aangegeven welke info de editor moet geven en hoe.) Sla het programma op: kies Bestand Opslaan of klik op de knop in de werkbalk. De gehele Excel werkmap wordt opnieuw opgeslagen! 9RHUKHWSURJUDPPDXLW Er zijn verschillende werkwijzen mogelijk om het programma te laten uitvoeren vanuit de Visual Basic Editor. *HEUXLNGHZHUNEDONYDQGHHGLWRU«Klik in de standaard werkbalk op de knop Sub/Userform uitvoeren Selecteer in het volgende venster de naam van het programma en klik op de knop Uitvoeren. *HEUXLNYHQVWHU'LUHFW«Klik op Beeld Venster Direct, typ de naam van het programma in het venster en druk op Enter. pagina 6 Problemen oplossen met VBA V.Cools

7 Je kan het programma ook starten vanuit een Excel werkblad! *HEUXLNGHRSGUDFKWHQXLWGHPHQXEDON«Kies Extra Macro Macro s, selecteer de naam van het programma in het dialoogvenster en klik op de knop: Uitvoeren. *HEUXLNZHUNEDON9LVXDO%DVLF«Klik in deze werkbalk op de knop Macro uitvoeren Selecteer de naam van het programma en klik op de knop: Uitvoeren..RSSHOKHWSURJUDPPDDDQHHQNQRS«Voor de programmagebruiker is het veel handiger wanneer er een knop voorzien is om het programma te starten. Sluit de Visual Basic Editor. Werkblad Valuta staat nu op de voorgrond. Vraag in menu Beeld de lijst met werkbalken en activeer Formulieren. Klik op Knop. De cursor neemt de vorm aan van een kruisje. Teken de knop in het werkblad. Als je tijdens het tekenen de Alt-toets ingedrukt houdt, past de knop precies op de randen van de cellen. Bij het loslaten van de muisknop, verschijnt een venster met de beschikbare programmacodes. Selecteer de code van RekenOmNaarBef en klik op OK. Klik met de rechter muisknop op de knop om deze te bewerken. Verander de tekst in: REKEN OM VAN EURO NAAR BEF. Zet deze tekst in vetjes en centreer. Pas indien nodig het formaat en de plaats van de knop aan. Voer het programma RekenOmNaarBef een aantal keren uit! Beantwoordt het resultaat aan de doelstelling van het programma? Ga ook na wat er gebeurt als de gebruiker: ¾ verkeerde gegevens invoert (Vb. de gebruiker typt tekst waar een getal gevraagd wordt) ¾ het programma annuleert (Vb. de gebruiker drukt op de knop Annuleren of op de escapetoets) ¾ het programma afsluit (Vb. de gebruiker klikt op de sluitknop van het venster) Merk op dat ons programmaatje alles behalve perfect is! Verder in de cursus bespreken we hoe we de foutmeldingen kunnen voorkomen! 5. EVALUEER DE OPLOSSINGSMETHODE EN ZORG VOOR DE NODIGE DOCUMENTATIE Een goed programma is zodanig ontworpen dat het bruikbaar is in verschillende situaties. Mits enkele aanpassingen kan ons programmaatje gebruikt worden om de waarde van andere valuta om te zetten in Bef. Vooral bij uitgebreide toepassingen is het belangrijk dat de programmeur bij elk onderdeel van de oplossing uitleg of FRPPHQWDDU noteert. In VBA staat vóór een FRPPHQWDDUUHJHO een aanhalingsteken. Bij de uitvoering van het programma worden de commentaarregels genegeerd. Een goed gedocumenteerd programma kan later veel gemakkelijker aangepast worden! Vraag opnieuw de Visual basic Editor op. Typ onder de naam van ons programmaatje een extra commentaarregel: Omrekenen van Euro naar Bef. Voer het programma uit. Er is in feite niets veranderd, alleen zullen we later veel sneller zien waarvoor dit stukje programmacode dient! Problemen oplossen met VBA V.Cools pagina 7

8 'RHOVWHOOLQJHQGHHO 1 Begrippen omschrijven en op een correcte manier gebruiken: programma, broncode, interpreter, compileren, variabele, syntaxis, procedure, commentaar 2 Aangeven welke fasen doorlopen worden bij de ontwikkeling van een programma en bij elke fase een bondige omschrijving geven. 3 Aangeven wat het belang is van de stapsgewijze verfijning bij de ontwikkeling van een programma. 4 Weten aan welke regels we ons moeten houden bij het geven van namen aan algoritmen, deelalgoritmen en variabelen. 5 Een algoritme zodanig verfijnen dat het alleen nog vertaald moet worden in een programmeertaal. 6 De volgende VBA-opdrachten begrijpen en toepassen: - Inputbox() - MsgBox - CDbl() - CStr() - Sub en 7 Programmacode invoeren in een moduleblad van VBA. 8 Een programma laten uitvoeren vanuit de Visual Basic Editor en vanuit een Excel werkblad. 9 Eenvoudige problemen oplossen volgens de methode van de stapsgewijze verfijning en de oplossingsmethode testen met VBA. pagina 8 Problemen oplossen met VBA V.Cools

9 ,17(5$&7,(7866(1352*5$00$(15(.(1%/$'! "$#%&!'(') Visual Basic for Applications werd ontwikkeld om taken die we uitvoeren met Excel te automatiseren: gegevens invoeren in cellen, berekeningen uitvoeren, cellen opmaken, In dit hoofdstuk leer je ¾ hoe je waarden die gegenereerd worden door een programma in een rekenblad kunt zetten ¾ hoe een programma waarden uit een rekenblad kan halen ¾ hoe je cellen van een rekenblad automatisch kunt laten opmaken ¾ hoe je nieuwe werkbladfuncties voor Excel kunt maken :$$5'(1,1&(//(16&+5,-9(1 In elk programma herkennen we de drie fasen van het gegevensverwerkend proces:,192(5 9(5:(5.,1* 8,792(5 YDQJHJHYHQV YDQLQIRUPDWLH De gegevens vragen we aan de gebruiker via invoervensters, de informatie tonen we in een uitvoervenster. Van zodra de gebruiker op de knop OK klikt, verdwijnt alles van het scherm! Om de gegevens en de informatie toch te bewaren, moeten we ze in het actieve werkblad schrijven. Hiervoor gebruiken we de opdracht: ZDDUGH De waarde kan een constante zijn, een variabele of kan ingevoerd worden door de gebruiker via een invoervenster. Een voorbeeld zal dit verduidelijken! Problemen oplossen met VBA V.Cools pagina 9

10 Open NN-VBAOEF. Zorg ervoor dat de werkbalk Visual Basic zichtbaar is. Start de Visual Basic Editor en open een nieuw moduleblad. Typ hierin de volgende code: 6XE7RRQ:DDUGHQ 0HWGLWSURJUDPPD]HWWHQZHYHUVFKLOOHQGHZDDUGHQLQKHWDFWLHYHZHUNEODG [A1] = InputBox("Typ je voornaam") strgetal = InputBox("Typ een getal") [A2] = "Misschien wint u..." [A3] = strgetal [B3] = "euro" (QG6XE Voeg in NN-VBAOEF een nieuw werkblad in met de naam SchrijvenEnLezen. Laat vervolgens het programmaatje ToonWaarden uitvoeren. Bekijk het resultaat! &(/:$$5'(1/(=(1 Typ in hetzelfde moduleblad onderstaande programmacode. 6XE/HHV:DDUGH 0HWGLWSURJUDPPDOH]HQZHGHLQKRXGYDQFHO$ Inhoud = [A10] MsgBox "In cel A10 staat " + CStr(Inhoud) (QG Sub Typ een willekeurige waarde in cel A10 en voer programma LeesWaarde uit. &(//(1230$.(10(70$&52 6 In VBA bestaan allerlei opdrachten om cellen automatisch te laten opmaken. Als beginnend programmeur is het onbegonnen werk om al deze opdrachten van buiten te leren! We zullen gebruik maken van de PDFURUHFRUGHU: jij zet de recorder aan, je voert de handelingen uit die je wil automatiseren en als je klaar bent zet je de recorder weer af. De opeenvolgende opdrachten die nu geregistreerd zijn, noemt men een PDFUR. Telkens wanneer je de macro gebruikt, worden alle opdrachten opnieuw uitgevoerd. Macro s worden automatisch geschreven in VBA en kunnen dus toegepast worden in onze programma s. Het is nu de bedoeling dat we de cellen die gebruikt worden door het programma ToonWaarden, automatisch laten opmaken. De achtergrond van de cellen moet geel gekleurd worden, de tekst moet in blauw en in vetjes getoond worden, de cellen moeten omkaderd worden met een blauwe lijn en het getal moet uitgevoerd worden met het scheidingsteken voor de duizendtallen en zonder decimalen! pagina 10 Problemen oplossen met VBA V.Cools

11 6WDSQHHPGHPDFURRS Start de opname met de knop. Er verschijnt een dialoogvenster. Typ hierin de naam van de macro en klik op OK. Wees nu voorzichtig! Alles wat je doet wordt opgenomen door de recorder. Voer de volgende reeks opdrachten uit: Selecteer celbereik A1:B3 Zet in vetjes Kies een gele achtergrond Kies een blauwe tekstkleur Kies een blauwe omtrek Selecteer cel A3 Maak het getal op met een scheidingsteken voor de duizendtallen en zonder decimalen Stop de opname met de knop. 6WDSWHVWGHPDFUR Verwijder alle opmaak uit de cellen A1:B3: selecteer de cellen, kies in menu Bewerken de optie Wissen en vervolgens Opmaak. Klik op de knop om de macro te starten: kies in het dialoogvenster MaakWaardenOp en klik op de knop Uitvoeren. Alle opdrachten om de cellen op te maken worden nu automatisch uitgevoerd. Je kan de instructies bekijken met de Visual Basic Editor: klik op de knop. De broncode van de macro staat in een nieuwe module. Merk op dat de opdrachtenreeks begint met de code 6XE, gevolgd door de naam van de macro. Onder de laatste opdracht staat (QG6XE. Een macro is niks meer of minder dan een SURFHGXUH waarvan de broncode automatisch gegenereerd wordt door de macrorecorder! Keer terug naar werkblad SchrijvenEnLezen en verwijder nu zowel de inhoud als de opmaak uit de cellen A1:B3! 6WDSJHEUXLNGHPDFURLQHHQSURJUDPPD We kunnen de macro MaakWaardenOp gebruiken in het programma ToonWaarden. Open de Visual Basic Editor en vervolledig de procedure Toonwaarden : Sub ToonWaarden() 0HWGLWSURJUDPPD]HWWHQZHYHUVFKLOOHQGHZDDUGHQLQKHWDFWLHYHZHUNEODG [A1] = InputBox("Typ je voornaam") strgetal = InputBox("Typ een getal") [A2] = "Misschien wint u..." [A3] = strgetal [B3] = "euro" 0DDN:DDUGHQ2Sµ5RHSWPDFURRS Sluit de editor en activeer het programma ToonWaarden in werkblad SchrijvenEnLezen. Tekst en getal worden in de cellen geplaatst en de cellen worden onmiddellijk opgemaakt! Problemen oplossen met VBA V.Cools pagina 11

12 :(5.%/$')81&7,(60$.(1 VBA geeft ons de mogelijkheid om gebruik te maken van IXQFWLHV. Een functie is een stukje programmacode waaraan we waarden doorgeven. Deze waarden noemen we de argumenten of parameters. De functie rekent met de parameters en stuurt het resultaat terug! Hierin verschilt een functie van een procedure. Bij een procedure laat je de computer gewoon iets uitvoeren, bij een functie verwacht je een antwoord van de pc. %HNLMNHQNHOHYRRUEHHOGHQYDQLQJHERXZGHIXQFWLHV«Functie in cel C6: =SOM(C1:C5) De waarden die in de 5 cellen staan worden doorgegeven aan de functie SOM. De functie telt de getalwaarden op en stuurt het resultaat terug naar cel C6. Functie in cel C7: =AANTAL(C1:C5) De waarden die in de 5 cellen staan worden doorgegeven aan de functie AANTAL. De functie telt de cellen waarin een getal staat en stuurt het resultaat terug naar cel C7 Functie in cel C8: =GEMIDDELDE(C1:C5) De waarden die in de 5 cellen staan worden doorgegeven aan de functie GEMIDDELDE. De functie telt de getalwaarden op, telt het aantal cellen met getallen, deelt de som van de getalwaarden door het aantal getallen en stuurt het resultaat terug naar cel C8. 0DDN]HOIHHQIXQFWLH«Maak een functie om de omtrek van een rechthoek te berekenen. Open werkmap NN-VBAOEF.xls. Voeg een nieuw werkblad in en noem dit werkblad: Rechthoeken. Typ in het werkblad nevenstaande gegevens. Open de Visual Basic Editor. Voeg een nieuwe module in. Typ hierin de volgende programmacode: )XQFWLRQ fomtrekrechthoek(dbllengte, dblbreedte) fomtrekrechthoek = (dbllengte + dblbreedte) * 2 (QG)XQFWLRQ Let op begin en einde van een functie! Wat de naamgeving betreft, houden we ons aan de afspraken (p.4,5)! pagina 12 Problemen oplossen met VBA V.Cools

13 *HEUXLNGHIXQFWLHLQZHUNEODG5HFKWKRHNHQ«Een functie kan je niet uitvoeren zoals een procedure. De functie heeft parameters nodig! Sla de werkmap op en sluit de editor. Zet de celwijzer in werkblad Rechthoeken in cel B6. Typ de formule:=fomtrekrechthoek(b3;b4) Druk op de entertoets. Het resultaat verschijnt onmiddellijk in de cel De parameters of argumenten die je wil doorgeven aan de functie fomtrekrechthoek, schrijf je tussen haakjes achter de functie. Het getal in B3 wordt doorgegeven aan de variabele dbllengte, het getal in B4 wordt doorgegeven aan de variabele dblbreedte. Met deze 2 waarden berekent de functie de omtrek van de rechthoek en stuurt het resultaat naar cel C6. Gebruik de vulgreep om de formule te kopiëren naar de cellen C6 en D6. Op die manier wordt ook de omtrek van de rechthoeken 2 en 3 snel berekend! Schrijf in hetzelfde moduleblad een functie om de oppervlakte van een rechthoek te berekenen. Noem deze functie fopprechthoek. Gebruik de functie om de oppervlakte van de 3 rechthoeken te berekenen. &RPELQHHUIXQFWLHVHQSURFHGXUHV«Functies zijn statisch: zij werken met de waarden die ze toegestuurd krijgen en zij sturen het resultaat terug. Met een procedure kan je de gebruiker interactief laten werken met de computer: de gebruiker typt zelf de gegevens en het programma toont de informatie. We kunnen functies en procedures combineren: we gebruiken een procedure om de gegevens te laten invoeren door de gebruiker en we gebruiken de functies om de berekeningen te laten uitvoeren in het werkblad. Vervolledig werkblad Rechthoeken: ¾ voorzie ruimte om de gegevens van een vierde rechthoek in te voeren ¾ kopieer de functies die in D6:D7 staan naar E6:E7 Open de Visual Basic Editor en typ onderstaande programmacode in moduleblad 7, onder de code van de twee functies. 6XE9UDDJPDWHQ [E3]= InputBox("Voer de lengte van de rechthoek in, in cm: ") [E4]= InputBox("Voer de breedte van de rechthoek in, in cm: ") (QG6XE Problemen oplossen met VBA V.Cools pagina 13

14 Maak in werkblad Rechthoeken een knop voor de gebruiker en koppel de knop aan procedure VraagMaten! Voer het programma VraagMaten uit: typ in het eerste invoervenster het getal 20 en in het tweede het getal 10. %(*5,33(123((15,-7-( Een groepering van opdrachten, geschreven in VBA, noemt men een SURFHGXUH. De opdrachten kunnen ingetypt worden door de programmeur of ze kunnen automatisch gegenereerd worden door de macrorecorder. In het laatste geval noemt men de procedure een PDFUR. Het resultaat van een procedure is dat er iets uitgevoerd wordt, meer niet. Een IXQFWLH bestaat eveneens uit opdrachten die geschreven zijn in VBA. Een functie geeft echter altijd een antwoord, ze stuurt een resultaat terug! Procedures en functies worden verzameld in modules. In één PRGXOH groepeert men de functies en procedures die bij mekaar horen. Geef de modulebladen een passende naam: selecteer de naam van de module in het linker deelvenster, kies in menu Beeld de optie Venster Eigenschappen en wijzig de naam van de module. Module1 > Valuta Module2 > Welkom Module3 > Tellen Module4 > Rechthoek Module5 > WaardenLezenEnSchrijven Module6 > Macros Module7 > FunctieRechthoeken ZLM]LJQDDP 'RHOVWHOOLQJHQGHHO 1 Begrippen omschrijven en op een correcte manier gebruiken: procedure, macro, functie, parameters of argumenten, module 2 Via procedures waarden in de cellen van een rekenblad schrijven 3 Via procedures celwaarden aflezen van een rekenblad 4 Celopmaak automatiseren met macro s 5 Werkbladfuncties maken en gebruiken om het rekenwerk in een werkblad te automatiseren 6 Een procedure schrijven om de parameters of argumenten van een functie interactief in te voeren. 7 Het onderscheid tussen procedures en functies formuleren 8 Modulebladen invoegen en benoemen pagina 14 Problemen oplossen met VBA V.Cools

15 &21752/(6758&785(1*(%58,.(1,19%$ Bij het oplossen van problemen zijn het de FRQWUROHVWUXFWXUHQ die het verloop van de oplossing bepalen. We onderscheiden: ¾ sequentie of opeenvolging ¾ selectie of keuze ¾ iteratie of herhaling ƒ begrensde herhaling ƒ voorwaardelijke herhaling met aanvangsvoorwaarde ƒ voorwaardelijke herhaling met afbreekvoorwaarde '(6(48(17,( Tot nu toe hebben we in onze VBA-programma s alleen opeenvolgende instructies gebruikt. De processor voert elke opdracht één keer uit, in de volgorde waarin de opdrachten voorkomen. Hierin herken je een VHTXHQWLH! In het VWUXFWRJUDP wordt elke opdracht in een apart vak gezet. Open in Excel de map Controle.xls Zet de celwijzer in een willekeurige cel van Blad1 en voer het programma BerekenDubbel uit. Het programma vraagt een getal. Typ een willekeurig getal in het invoervak en klik op OK. Het getal wordt automatisch in de actieve cel geplaatst en in de rechts aangrenzende cel verschijnt het dubbel van het getal. Vraag de broncode van het programma op en probeer de programmaregels te begrijpen! De broncode is de vertaling van onderstaand algoritme. $OJRULWPH %URQFRGH --- BerekenDubbel --- Sub BerekenDubbel () Vraag getal StrGetal = InputBox("Voer een getal in:") Zet getal in de actieve cel ActiveCell.FormulaR1C1 = CDbl(StrGetal) Schuif één cel naar rechts CelRechts Zet het dubbel van het getal in de actieve cel ActiveCell.FormulaR1C1 = CDbl(StrGetal) * 2 Problemen oplossen met VBA V.Cools pagina 15

16 Opmerking De opdracht CelRechts verwijst naar een procedure die reeds ingevoerd werd in de werkmap in moduleblad Basisopdrachten. Je vindt daar ook de procedures om de celwijzer naar boven, naar beneden en naar links te verplaatsen. Als je een bestaande procedure oproept vanuit een andere procedure, laat je de haakjes () weg. Verwijder alle gegevens uit Blad1 met de knop die daarvoor voorzien is. Deze knop is verbonden met de macro WisBlad. Je vindt de code terug in moduleblad Macros. Ook dit algoritme is een sequentie! 6(/(&7,( Veronderstel dat we alleen het dubbel van een positief getal willen berekenen. In dat geval is er een YRRUZDDUGH verbonden aan de uitvoering van de berekening: DOV het getal positief is, GDQ wordt het dubbel berekend. Noem het aangepaste programma BerekenDubbelSelectief. 6WUXFWRJUDP Vraag getal --- BerekenDubbelSelectief --- *HWDO! Z Zet getal in de actieve cel Schuif één cel naar rechts Zet het dubbel van het getal in de actieve cel GEEN OPDRACHT Y 6\QWD[ Kopieer de procedure BerekenDubbel in hetzelfde moduleblad, pas de naam en de inhoud van de procedure als volgt aan: Sub BerekenDubbelSelectief() strgetal = InputBox("Voer een positief getal in:"),i CDbl(strGetal) >= 0 7KHQ ActiveCell.FormulaR1C1 = CDbl(strGetal) CelRechts ActiveCell.FormulaR1C1 = CDbl(strGetal) * 2 (QG,I Test het programma. Deze selectie is eenzijdig: er is geen opdracht voorzien als niet aan de voorwaarde voldaan is. In VBA is de syntax van de eenzijdige selectie:,ivoorwaarde 7KHQ Opdracht(en) (QG,I pagina 16 Problemen oplossen met VBA V.Cools

17 De programmeur kan ook één of meer opdrachten voorzien als niet aan de voorwaarde voldaan is. In dat geval spreken we over een tweezijdige selectie. De syntax van de tweezijdige selectie is:,ivoorwaarde 7KHQ Opdracht(en) (OVH (QG,I Opdracht(en) Pas het programma BerekenDubbelSelectief aan zodat een foutmelding verschijnt wanneer de gebruiker een negatief getal invoert. Sub BerekenDubbelSelectief() strgetal = InputBox("Voer een positief getal in:"),i CDbl(strGetal) >= 0 7KHQ ActiveCell.FormulaR1C1 = CDbl(strGetal) CelRechts ActiveCell.FormulaR1C1 = CDbl(strGetal) * 2 (OVH MsgBox "Foutieve invoer!" (QG,I Test het programma. 9RRUZDDUGHQIRUPXOHUHQ Een voorwaarde bevat vaak relationele operatoren 5HODWLRQHOHRSHUDWRU %HWHNHQLV > Groter dan < Kleiner dan = Gelijk aan <> Verschillend van <= Kleiner of gelijk aan >= Groter of gelijk aan Voorwaarden kunnen ook logische operatoren bevatten /RJLVFKHRSHUDWRU $1' Bv. If Getal>0 AND Getal <3 Then 25 Bv. If Getal>0 OR Getal <3 Then 127 Bv. If NOT getal>0 Then %HWHNHQLV De opdracht wordt uitgevoerd als aan beide voorwaarden voldaan is! Hier zal de voorwaarde Waar zijn als het getal 1 of 2 wordt ingevoerd. Elk ander getal voldoet niet aan de voorwaarde! De opdracht wordt uitgevoerd als aan minstens één van de twee voorwaarden voldaan is. Hier zal de voorwaarde Waar zijn als gelijk welk getal wordt ingevoerd. Elk getal is immers groter dan 0 OF kleiner dan 3. De opdracht wordt uitgevoerd als niet voldaan is aan de opdracht. Hier zal de voorwaarde Waar zijn als het getal 0 is of kleiner dan 0. Problemen oplossen met VBA V.Cools pagina 17

18 Pas het programma BerekenDubbelSelectief aan: de gebruiker moet nu een positief getal invoeren dat kleiner is dan 1000! Het getal moet dus aan twee voorwaarden voldoen:het getal moet groter of gelijk aan 0 zijn en het moet kleiner zijn dan We combineren de twee voorwaarden met de AND-operator! Sub BerekenDubbelSelectief() strgetal = InputBox("Voer een positief getal in, kleiner dan 1000:") If &'EOVWU*HWDO! $QG&'EOVWU*HWDO Then ActiveCell.FormulaR1C1 = CDbl(strGetal) CelRechts Else ActiveCell.FormulaR1C1 = CDbl(strGetal) * 2 MsgBox "Foutieve invoer!" End If %(*5(16'(+(5+$/,1* Laat de gebruiker 5 willekeurige getallen invoeren. Het programma berekent het dubbel van elk getal. Zowel de ingevoerde getallen als de berekende waarden blijven in het werkblad staan! Noem het programma BerekenDubbelBegrensd. Om dit probleem op te lossen kunnen we gebruik maken van procedure BerekenDubbel. Deze procedure moet 5 keer uitgevoerd worden. Daarbij moet de celwijzer telkens naar de volgende cel worden verplaatst! Hiervoor beschikken we over de procedures CelOmlaag en CelLinks. Als eenzelfde opdracht meermaals herhaald moet worden en het aantal herhalingen is op voorhand gekend, dan passen we de EHJUHQVGHKHUKDOLQJ toe! 6WUXFWRJUDP --- BerekenDubbelBegrensd --- Herhaal 5 maal BerekenDubbel CelLinks CelOmlaag 6\QWD[ Voer in moduleblad Procedures onderstaande programmacode in: Sub BerekenDubbelBegrensd() )RU intteller = 1 7R 5 BerekenDubbel CelLinks CelOmlaag 1H[WintTeller pagina 18 Problemen oplossen met VBA V.Cools

19 IntTeller is een variabele van het type integer (geheel getal). In deze variabele houdt de processor een automatische teller bij. De naam van de variabele speelt geen rol. Met de sleutelwoorden )RU 7R wordt bepaald wat de beginwaarde en eindwaarde van de teller is. De beginwaarde moet kleiner zijn dan de eindwaarde! Onder deze regel staan één of meer opdrachten. De opdrachtenreeks wordt afgesloten met het sleutelwoord 1H[W. Wanneer de opdrachtenreeks uitgevoerd is, wordt de teller met 1 verhoogd. Zolang de waarde van de teller kleiner of gelijk is aan de eindwaarde, wordt de opdrachtenreeks opnieuw uitgevoerd. Voer nu het programma ToonReeksGetallen uit in een leeg werkblad. Bekijk de broncode van dit programma Sub ToonReeksGetallen() )RU intteller = 0 7R 10 6WHS 2 ActiveCell.FormulaR1C1 = intteller CelOmlaag 1H[W intteller Met de toevoeging van het sleutelwoord 6WHS, gevolgd door een getalwaarde, kan de programmeur bepalen met hoeveel eenheden de teller verhoogd wordt! Wijzig de broncode en voer het programma telkens opnieuw uit: ¾ For intteller = -10 To 10 Step 5 ¾ For intteller = 0 To 100 Step 4 In VBA is de syntax van de begrensde herhaling: )RU teller = beginwaarde 7R eindwaarde 6WHS interval 1H[W teller Opdracht(en) Problemen oplossen met VBA V.Cools pagina 19

20 9225:$$5'(/,-.(+(5+$/,1*0(7$$19$1*69225:$$5'( Als de programmeur niet op voorhand weet hoeveel maal een opdracht uitgevoerd moet worden, en dat is meestal het geval, dan moet hij beroep doen op een YRRUZDDUGHOLMNHKHUKDOLQJ. Het aantal keren dat de opdracht wordt uitgevoerd, hangt af van een voorwaarde. Die voorwaarde kan aan het begin van de herhaling gecontroleerd worden of ze kan gecontroleerd worden nadat de opdracht de eerste keer is uitgevoerd. In het eerste geval spreken we van een voorwaardelijke herhaling met DDQYDQJVYRRUZDDUGH, in het tweede geval spreken we van een voorwaardelijke herhaling met DIEUHHNYRRUZDDUGH. Voer het programma BerekenSom uit. Dit programma berekent de som van een reeks getallen die door de gebruiker worden ingevoerd via invoervensters. De reeks wordt beëindigd met het getal 0. De som wordt getoond in een uitvoervenster. Aanvankelijk is de som nog gelijk aan 0. Van zodra de gebruiker een getal invoert dat verschilt van 0, wordt dit getal bij de som geteld (som = som + getal) en er wordt een nieuw getal gevraagd. Deze actie moet herhaald worden zolang het ingevoerd getal verschilt van 0. Van zodra het getal 0 wordt ingetypt, wordt de som getoond op het scherm. 6WUXFWRJUDP Vraag getal --- BerekenSom --- Zolang getal <> 0 Som = som + getal Vraag volgend getal Toon som We hebben hier te maken met een YRRUZDDUGHOLMNHKHUKDOLQJPHWDDQYDQJVYRRUZDDUGH: de opdracht(en) moet uitgevoerd worden ]RODQJ aan de voorwaarde voldaan is! Als van bij het begin niet aan de voorwaarde voldaan is, worden de opdrachten geen enkele keer uitgevoerd! 6\QWD[ Bekijk de broncode van het programma. Let op de sleutelwoorden! Sub BerekenSom() strgetal = InputBox("Voer het eerste getal in:") :KLOH strgetal <> "0" :HQG dblsom = dblsom + CDbl(strGetal) strgetal = InputBox("Voer het volgende getal in. Typ 0 om te eindigen.") MsgBox ("De som van de getallen is " + CStr(dblSom)) In VBA is de syntax van de voorwaardelijke herhaling met aanvangsvoorwaarde: :KLOH voorwaarde Opdracht(en) :HQG pagina 20 Problemen oplossen met VBA V.Cools

21 9225:$$5'(/,-.(+(5+$/,1*0(7$)%5((.9225:$$5'( We kunnen de voorwaarde die het aantal herhalingen bepaalt in BerekenSom ook op het einde van de opdrachtenreeks plaatsen. De opdrachten moeten dan herhaald worden WRWGDW aan de voorwaarde voldaan is. We maken gebruik van de YRRUZDDUGHOLMNHKHUKDOLQJPHWDIEUHHNYRRUZDDUGH! Noem het programma BerekenSomAnders. 6WUXFWRJUDP Totdat getal = BerekenSomAnders --- Vraag getal Som = som + getal Toon som 6\QWD[ Typ de broncode van het programma in moduleblad Procedures. Let op de sleutelwoorden! Sub BerekenSomAnders() 'R strgetal = InputBox("Voer een getal in. Typ 0 om te eindigen.") dblsom = dblsom + CDbl(strGetal) /RRS8QWLO strgetal = "0" MsgBox ("De som van de getallen is " + CStr(dblSom)) Test de twee programma s om de som te berekenen. Ga na wat er gebeurt als je als eerste getal een 0 invoert! BerekenSom Voorwaardelijke herhaling met aanvangsvoorwaarde BerekenSomAnders Voorwaardelijke herhaling met afbreekvoorwaarde De invoer wordt eerst gecontroleerd en voldoet niet De opdrachten die in de herhaling staan aan de voorwaarde. Daardoor worden de opdrachten worden minstens 1 keer uitgevoerd. Daardie in de herhaling staan niet uitgevoerd. door krijgt de variabele dblsom de waarde 0 De variabele dblsom krijgt geen waarde en kan dus en kan getoond worden in het uitvoervenster. niet getoond worden! 6ODGHZHUNPDSRSRQGHUGHQDDP11&21752/([OVZDDUELM11MHQXPPHULV Problemen oplossen met VBA V.Cools pagina 21

22 'RHOVWHOOLQJHQGHHO 1 Controlestructuren ƒ Sequentie ƒ Eenzijdige en tweezijdige selectie ƒ Begrensde herhaling ƒ Voorwaardelijke herhaling met aanvangsvoorwaarde ƒ Voorwaardelijke herhaling met afbreekvoorwaarde ¾ de betekenis omschrijven ¾ voorstellen in een structogram ¾ de syntax kennen ¾ kunnen toepassen bij het oplossen van problemen met VBA 2 Relationele en logische operatoren gebruiken bij het formuleren van voorwaarden 3 Herhalingen vergelijken pagina 22 Problemen oplossen met VBA V.Cools

23 67$36*(:,-=(9(5),-1,1*72(3$66(1,19%$ In een procedure kan je verwijzen naar een andere procedure. Deze techniek heb je reeds toegepast in een aantal oefeningen. Geef het resultaat van volgend programma weer: teken de afgelegde weg en de eindpositie van de celwijzer. Het grijze vak geeft aan waar de celwijzer staat bij het begin. 6XE9HUSODDWV&XUVRU For intteller = 1 To 3 CelOmlaag CelRechts Next intteller 9HUZLM]LQJHQQDDUDQGHUHSURFHGXUHV Op deze manier kunnen we stapsgewijze verfijning toepassen bij het programmeren. Voer onderstaand stapsgewijs verfijnd programma in om de omtrek van een vierkant te berekenen. 6XE2PWUHN9LHUNDQW 'LWSURJUDPPDEHUHNHQWGHRPWUHNYDQHHQYLHUNDQW ZDDUYDQGH]LMGHLQJHYRHUGZRUGWGRRUGHJHEUXLNHU VraagZijde BerekenOmtrek ToonResultaat (QG6XE 9HUILMQLQJHQYDQ2PWUHN9LHUNDQW Sub VraagZijde() strzijde = InputBox("Voer de lengte van de zijde in (in cm)!") Sub BerekenOmtrek() dblomtrek = CDbl(strZijde) * 4 Sub ToonResultaat() MsgBox "De omtrek is " + CStr(dblOmtrek) + " cm" Voer het programma uit. Het resultaat is niet erg bevredigend! Problemen oplossen met VBA V.Cools pagina 23

24 Oorzaak? De variabelen zijn ORNDDO, dat wil zeggen dat ze alleen gekend zijn in de procedure waarin ze voorkomen. Hun waarde wordt niet doorgegeven aan een andere procedure! Om ervoor te zorgen dat het programma de variabelen in alle procedures kent, maken we ze JOREDDO! Globale variabelen worden vooraf gedeclareerd met het commando: 'LP NaamVanVariable $V TypeVariable In het programma OmtrekVierkant gebruiken we 2 globale variabelen: ¾ de zijde die ingevoerd wordt in de inputbox is van type string ¾ de omtrek die we berekenen is van het type double Vóór het programma typ je de declaratie van deze globale variabelen, voorzien van enige commentaar: *OREDOHYDULDEHOHQYRRU2PWUHN9LHUNDQW Dim strzijde As String Dim dblomtrek As Double Voer het programma opnieuw uit. Het probleem moet nu opgelost zijn. 'RHOVWHOOLQJHQGHHO 1 Betekenis omschrijven van lokale en globale variabelen 2 Globale variabelen kunnen declareren 3 Stapsgewijze verfijning toepassen bij het programmeren in VBA pagina 24 Problemen oplossen met VBA V.Cools

Datum. Vraag het bedrag in BEF. Reken om naar EURO. Toon het bedrag in EURO. --- Vraag het bedrag in BEF--- --- Reken om naar EURO---

Datum. Vraag het bedrag in BEF. Reken om naar EURO. Toon het bedrag in EURO. --- Vraag het bedrag in BEF--- --- Reken om naar EURO--- 3UREOHPHQRSORVVHQPHW9%$WRHSDVVLQJHQELMGHHO Naam. NR : Klas. PC : Datum. 23*$9( Hieronder vind je het algoritme om een bedrag in BEF om te rekenen naar EURO. Zet het algoritme om in programmacode. Noem

Nadere informatie

SNELLE INVOER MET EXCEL

SNELLE INVOER MET EXCEL SNELLE INVOER MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Het is de bedoeling dat je de gegevens van een tabel op efficiënte wijze invoert, dat betekent: correct en snel! Microsoft Excel biedt verscheidene mogelijkheden

Nadere informatie

9.18 Macro s: oefeningen

9.18 Macro s: oefeningen 9.18 Macro s: oefeningen Oefening 77.: Macro relatief opnemen Open een nieuwe map. Plaats uw invoercel ergens in de linker-bovenhoek van het blad (bijvoorbeeld in B2). Start het opnemen van een macro met

Nadere informatie

9.19 Macro s: oefeningen

9.19 Macro s: oefeningen 9.19 Macro s: oefeningen Oefening 84.: Macro relatief opnemen Open een nieuwe map. Plaats uw invoercel ergens in de linker-bovenhoek van het blad (bijvoorbeeld in B2). Start het opnemen van een macro met

Nadere informatie

REKENEN MET EXCEL. Naam Nr Klas Datum

REKENEN MET EXCEL. Naam Nr Klas Datum REKENEN MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Microsoft Excel wordt gebruikt om facturen, bestelbonnen, prijsoffertes, rapporten en ander rekenwerk uit te voeren. Rekenbladen moeten dus formules bevatten! In deze

Nadere informatie

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES In Excel bestaat reeds een uitgebreide reeks van functies zoals SOM, GEMIDDELDE, AFRONDEN, NU enz. Het is de bedoeling om functies aan deze lijst toe te voegen door in Visual

Nadere informatie

Hoofdstuk 19: Macro s

Hoofdstuk 19: Macro s Hoofdstuk 19: Macro s 19.0 Inleiding Als je steeds dezelfde actie moet uitvoeren in Excel, dan kan het de moeite waard zijn om in plaats daarvan een macro uit te voeren (afgeleid van het Griekse "μάκρο",

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

6. Absolute en relatieve celadressering

6. Absolute en relatieve celadressering 6. Absolute en relatieve celadressering In deze module leert u: - Wat absolute en relatieve celadressering is; - De relatieve celadressering toepassen; - De absolute celadressering toepassen; - De absolute

Nadere informatie

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens Met behulp van een rekenblad of spreadsheet kan je een groot aantal getallen invoeren, de computer hiermee laten rekenen en de bekomen resultaten verder verwerken.

Nadere informatie

Een macro met een knop opstarten.

Een macro met een knop opstarten. Een macro met een knop opstarten. Introductie Dit document is een werkinstructie voor het maken van een knop op een Excel-werkblad om daarmee een macro of een Visual Basic for Applications (VBA) toepassing

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel HOOFDSTUK 1 beginnen met excel Inleiding Voor het betere rekenwerk in de bedrijfseconomie worden spreadsheets (rekenbladen) gebruikt. In dit hoofdstuk leer je omgaan met algemene basisbewerkingen in Excel:

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

In het venster Blad Beveiligen wordt aangegeven wat gebruikers nog wel mogen. Daarnaast kan een wachtwoord worden ingevoerd.

In het venster Blad Beveiligen wordt aangegeven wat gebruikers nog wel mogen. Daarnaast kan een wachtwoord worden ingevoerd. Werkblad beveiligen Een werkblad kan beveiligd worden zodat gebruikers geen ongewenste wijzigingen kunnen aanbrengen. Standaard zijn alle cellen in een werkblad vergrendeld. Deze vergrendeling wordt toegepast

Nadere informatie

Hoofdstuk 23: Eenvoudig taken automatiseren met macro s

Hoofdstuk 23: Eenvoudig taken automatiseren met macro s Hoofdstuk 23: Eenvoudig taken automatiseren met macro s 23.0 Inleiding Macro s kunnen gebruikt worden om wat je doet in Word te automatiseren. Ze kunnen geschreven worden met Visual Basic for Applications

Nadere informatie

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel.

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel. Excel Inleiding Het woord computer betekent zoiets als rekenmachine. Daarmee is is eigenlijk aangegeven wat een computer doet. Het is een ingewikkelde rekenmachine. Zelf voor tekstverwerken moet hij rekenen.

Nadere informatie

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01 Inleiding Visual Basic en VBA Karel Nijs 2009/01 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen Ms Excel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken.

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Excel opstarten, verkennen en afsluiten EXCEL kan bijvoorbeeld worden opgestart via de snelkoppeling naar EXCEL op het bureaublad, als deze er is, of via of. Als EXCEL al vaker

Nadere informatie

Programmeren: Visual Basic

Programmeren: Visual Basic PETERSTUYVESANT COLLEGE INFORMATICA 2009-2010 Programmeren: Visual Basic Algemene Kennis: 01. Programmeren Programmeren is het schrijven van een computerprogramma, een concrete verzameling instructies

Nadere informatie

1 De werkmap beschermen

1 De werkmap beschermen 1 De werkmap beschermen Er zijn veel redenen om een werkmap, of delen ervan, te willen afschermen of beschermen. Het kan zijn dat delen van een werkblad gegevens bevatten die nodig zijn bij een berekening,

Nadere informatie

Relatieve en Absolute adressering

Relatieve en Absolute adressering Klik op ENTER om je formule te bevestigen Relatieve en Absolute adressering Relatieve adressering Typ het volgend voorbeeld nu: Wanneer je de formule sleept met de vulgreep, dan zie je dat de formule zich

Nadere informatie

Inleiding tot programmeren: Javascript

Inleiding tot programmeren: Javascript Inleiding tot programmeren: Javascript Een definitie JavaScript is een scripttaal met objectgeoriënteerde mogelijkheden. Deze geïnterpreteerde programmeertaal is vooral gericht op het gebruik in webpagina

Nadere informatie

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint WERKEN MET EXCEL 1 Vooraleer je met de lessen begint Aangezien je voor je lessen regelmatig gebruik zal moeten maken van het informaticalokaal, zijn afspraken met de collega s nodig. Voorzie op iedere

Nadere informatie

5. Functies. In deze module leert u:

5. Functies. In deze module leert u: 5. Functies In deze module leert u: - Wat functies zijn; - Functies uitvoeren; - De verschillende functies van Calc kennen. - Naar een ander werkblad verwijzen. U kunt eenvoudige berekeningen, zoals aftrekken,

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

Taken automatiseren met Visual Basicmacro's

Taken automatiseren met Visual Basicmacro's Taken automatiseren met Visual Basicmacro's Als u niet bekend bent met macro's, moet u zich niet hierdoor laten afschrikken. Een macro is een opgenomen set toetsaanslagen en instructies waarmee u een taak

Nadere informatie

VBA voor doe-het-zelvers

VBA voor doe-het-zelvers VBA voor doe-het-zelvers Handleiding van Auteur: Leofact December 2013 Inleiding VBA is de taal die Microsoft heeft ontwikkeld om taken voor het MS office pakket te automatiseren, of om er nieuwe functies

Nadere informatie

INLEIDING... 1 A FSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE...

INLEIDING... 1 A FSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... Inhoudsopgave INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... 3 1 WAT ALS-ANALYSE... 11 1.1 Inleiding... 11 1.2 Gegevenstabellen... 11 1.2.1... Voorbeeld... 11 1.2.2... Gegevenstabel met enkele invoervariabele...

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Sjablonen aanmaken, formulieren aanmaken, macro s maken, menubalk aanpassen.

Sjablonen aanmaken, formulieren aanmaken, macro s maken, menubalk aanpassen. Tips en trucs, zoals o.m.: Sjablonen aanmaken, formulieren aanmaken, macro s maken, menubalk aanpassen. door Gerrit Tiemens, HCC afdeling Arnhem, Medewerker locatie Arnhem Zevenaar, 9 november 2003 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Variabelen en statements in ActionScript

Variabelen en statements in ActionScript Ontwikkelen van Apps voor ios en Android Variabelen en statements in ActionScript 6.1 Inleiding Als we het in de informatica over variabelen hebben, bedoelen we een stukje in het geheugen van de computer

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Excel 2007-2010 Basis 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Excel 2007-2010 Basis 15 INHOUD Ten geleide 13 1 Excel 2007-2010 Basis 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Excel 2007-2010 samengevat 15 1.2.1 Configuratie instellen en de werkomgeving aanpassen 15 1.2.1.1 Een knop toevoegen aan de werkbalk

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding. Het spiraalmodel. De programmeertaal. vervolgens de berekening van het totale bedrag, incl. BTW:

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding. Het spiraalmodel. De programmeertaal. vervolgens de berekening van het totale bedrag, incl. BTW: OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

8.3 Leren programmeren met OpenOffice.org StarBasic

8.3 Leren programmeren met OpenOffice.org StarBasic 8.3 Leren programmeren met OpenOffice.org StarBasic 8.3.1 Inhoudstafel 8.3.1 Inhoudstafel...191 8.3.2 Inleiding...192 8.3.3 Structuur aanbrengen...194 8.3.4 Macro's...197 8.3.5 Algoritmen...205 8.3.6 Sequentie...207

Nadere informatie

Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface.

Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface. Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface. Dit document is gebaseerd op Inventor 2011 & Windows XP. PS: Het kan zijn dat bepaalde zaken verschillen of

Nadere informatie

Als je de categorie Getal hebt gekozen kunt u in de notatie bepalen hoe het getal moet worden weergegeven.

Als je de categorie Getal hebt gekozen kunt u in de notatie bepalen hoe het getal moet worden weergegeven. Getalopmaak Kies: Opmaak - Cellen... tab Getallen Categorie Selecteer een categorie in de lijst en selecteer vervolgens een opmaakprofiel in het vak Notatie. Opm: De standaardvalutanotatie voor een cel

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

Informatica College Blaucapel/KS Handelingsdeel IV. Basis Excel

Informatica College Blaucapel/KS Handelingsdeel IV. Basis Excel blaucapel Basis Excel Excel is een rekenprogramma: een elektronisch rekenvel. Het wordt ook wel een spreadsheet (een verspreid veld) genoemd. Wat kun je bijvoorbeeld maken met excel: Prijsberekeningen

Nadere informatie

Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA

Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA Versie : 2012.01.31.1 (Blog http://www.reinder.eu) Dank voor de leuke reacties op het vorige blog en ook dank voor de kritische noot over het nivo dat de gebruiker

Nadere informatie

Je kan op verschillende manierenn gegevens verplaatsen. Je zal steeds eerst de cellen die je wilt

Je kan op verschillende manierenn gegevens verplaatsen. Je zal steeds eerst de cellen die je wilt Knippen - Plakken Je kan op verschillende manierenn gegevens verplaatsen. Je zal steeds eerst de cellen die je wilt verplaatsen, moeten selecteren om ze vervolgens te knippen en dan de cel te selecteren

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Werken met arrays

Hoofdstuk 7: Werken met arrays Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 7: Werken met arrays 7.0 Leerdoel

Nadere informatie

1. Excel inrichten en basisfuncties

1. Excel inrichten en basisfuncties 13 1. Excel inrichten en basisfuncties In Hoofdstuk 1 van het cursusboek heb je kunnen lezen hoe je Excel zelf kunt inrichten. Verder kwam een aantal basisfuncties van Excel aan de orde. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

5 FORMULES EN FUNCTIES

5 FORMULES EN FUNCTIES 72 5 FORMULES EN FUNCTIES Dit hoofdstuk behandelt één van de belangrijkste aspecten van spreadsheet programma s: het rekenen met formules en functies. 5.1 Formules invoeren Bij dit onderwerp gebruikt u

Nadere informatie

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken.

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. 6.3 VBA Syntax Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. Klik te tab Hulpmiddelen voor databases Klik in het groepsvak Macro op

Nadere informatie

Een formule is een berekening die jij zelf maakt in Excel. Een formule begint met het isgelijkteken en bevat celverwijzingen.

Een formule is een berekening die jij zelf maakt in Excel. Een formule begint met het isgelijkteken en bevat celverwijzingen. Formules Een formule is een berekening die jij zelf maakt in Excel. Een formule begint met het isgelijkteken en bevat celverwijzingen. Figuur 1. Elke formule begint met = Stappen bij het maken van een

Nadere informatie

De celwijzer is een rechthoekig kader dat om de actieve cel zit. celwijzer

De celwijzer is een rechthoekig kader dat om de actieve cel zit. celwijzer Inhoudsopgave: De werkmap p. 1 Navigeren p. 1 Selecteren p. 2 Het hele werkblad selecteren p. 2 Gegevens invoeren p. 3 De kolombreedte aanpassen p. 3 Bladtabs p. 4 Naam tabblad wijzigingen p. 4 Invoegen

Nadere informatie

Computervaardigheden. Universiteit Antwerpen. Computervaardigheden en Programmatie. Grafieken en Rapporten 1. Inhoud. Wat is scripting?

Computervaardigheden. Universiteit Antwerpen. Computervaardigheden en Programmatie. Grafieken en Rapporten 1. Inhoud. Wat is scripting? Inhoud Computervaardigheden Hoofdstuk 4 Scripting (Let op: dit is enkel voor studenten Biologie.) Dit hoofdstuk bekijkt heel kort de basis van scripting. - Opstellen van functies. - Conditionele code.

Nadere informatie

Van macrorecorder door naar VBA

Van macrorecorder door naar VBA Van macrorecorder door naar VBA Geo van Dijk Excel Experience Day 2014 Opbouw van de sessie Waarom macro s/ VBA? VBA procedures opnemen met de macrorecorder. De VBA Editor (VBE). Macro s opnemen die van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Microsoft Word 7 Werken met het lint 7 Documenten maken en bewerken 8 In verschillende weergaven werken 11 Tekens en alinea s opmaken 13 Tekst en afbeeldingen bewerken en verplaatsen

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Hieronder ziet u alle functionaliteiten van uw teksteditor onder elkaar ( op alfabetische volgorde). Afbeelding (zie foto) Bestanden (zie link) Broncode Citaat Documenten

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4 Hoofdstuk 4 : De Selectie Visual Basic 6.0 1 Basisstructuren (herhaling) Sequentie (HK2) : Alle opdrachten gewoon na mekaar uitvoeren. Hier worden geen keuzes

Nadere informatie

1. Cellen en formules

1. Cellen en formules 13 1. Cellen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

MS Excel. Module 0. MS Excel, versie 2000 (NL) Nummer: 252 (26082002) The Courseware Company

MS Excel. Module 0. MS Excel, versie 2000 (NL) Nummer: 252 (26082002) The Courseware Company MS Excel Module 0 MS Excel, versie 2000 (NL) Nummer: 252 (26082002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Microsoft Excel is een rekenprogramma. Je kan het echter ook heel goed gebruiken voor het maken van overzichten, grafieken, planningen, lijsten en scenario's.

Nadere informatie

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen.

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Pagina-indeling, de Pagina-instelling Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. Klik op de knop Afdrukstand

Nadere informatie

Afspraken. Dit moet je letterlijk intypen.

Afspraken. Dit moet je letterlijk intypen. Inleiding Excel 2013 3/3 is het derde deel van een reeks van drie delen over Excel. We veronderstellen in dit deel dat je de technieken die aan bod zijn gekomen in de eerste twee delen onder de knie hebt.

Nadere informatie

2.6 Spreadsheets met Excel

2.6 Spreadsheets met Excel 2.6 Spreadsheets met Excel LEERDOEL Het beheersen van de basisprincipes van werken met spreadsheets. Werken met spreadsheets leer je alleen maar door daadwerkelijk achter een computer te gaan zitten. Deze

Nadere informatie

Excel reader. Beginner Gemiddeld. bas@excel-programmeur.nl

Excel reader. Beginner Gemiddeld. bas@excel-programmeur.nl Excel reader Beginner Gemiddeld Auteur Bas Meijerink E-mail bas@excel-programmeur.nl Versie 01D00 Datum 01-03-2014 Inhoudsopgave Introductie... - 3 - Hoofdstuk 1 - Databewerking - 4-1. Inleiding... - 5-2.

Nadere informatie

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac 2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac Deze cursus bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten 3. Werkblad gebruiken voor een (eenvoudige) boekhouding

Nadere informatie

Macro s maken Word nog sneller

Macro s maken Word nog sneller Les 15 Macro s maken Word nog sneller In deze les leert u eenvoudige macro s opnemen en gebruiken. We gaan een macro niet alleen opnemen, maar ook aanpassen, zodat er een bestandsnaam voor het opslaan

Nadere informatie

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print AAN DE SLAG INSTALLATIE In deze handleiding worden de stappen besproken die doorlopen worden bij het installeren van de volledige versie Communicate In Print LET OP! WANNEER U EERDER EEN VERSIE VAN IN

Nadere informatie

Spreadsheets (Excel 2003)

Spreadsheets (Excel 2003) Spreadsheets (Excel 2003) 14 Toevoegen paragraaf 14.5 14.5 Subtotalen, draaitabellen en ALS In deze paragraaf bespreken we een aantal aanvullende functies in Excel. We beginnen met de subtotalen. Een subtotaal

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Handleiding. Deel 40c : Gegevensbeheer en algoritmen in Access. HA40c. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Handleiding. Deel 40c : Gegevensbeheer en algoritmen in Access. HA40c. Jos Gils Erik Goossens Info-books HA40c Toegepaste Informatica Handleiding Deel 40c : Gegevensbeheer en algoritmen in Access Jos Gils Erik Goossens Veldlengte Het maximale aantal tekens dat in een veld kan ingevoerd worden.

Nadere informatie

Hoe moet je een prachtige presentatie maken?

Hoe moet je een prachtige presentatie maken? Hoe moet je een prachtige presentatie maken? www.meestermichael.nl Geef de presentatie een titel. Klik dit vak aan om jouw presentatie een ondertitel te geven. Hier kun je je presentatie een titel geven

Nadere informatie

Automatisch handelingen uitvoeren

Automatisch handelingen uitvoeren Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 BANK: NL72ABNA0524989982 KVK: 24389967 Automatisch handelingen uitvoeren Wanneer je periodiek in Excel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 5 2.2 HET INLEZEN VAN EEN GLF

Nadere informatie

Macro s. 4.2 Een macro maken

Macro s. 4.2 Een macro maken 4.2 Een macro maken Een macro is een reeks van commando s die u kunt maken en die een programma uitvoeren. Wanneer u de macro in zijn geheel uitvoert, dan worden de acties opeenvolgend uitgevoerd. Elk

Nadere informatie

Een grafiek maken in Excel

Een grafiek maken in Excel Een grafiek maken in Excel [Paul De Meyer] 1 Microsoft Excel starten Ga naar start en kies in Alle programma s voor Microsoft Excel of Dubbelklik op het bureaublad het icoontje Microsoft Excel Automatisch

Nadere informatie

EXCEL MACRO ZET TEKST IN GESELECTEERDE CELLEN OM: NAAR KLEINE LETTERS NAAR KLEINE LETTERS MET BEGINHOOFDLETTER NAAR HOOFDLETTERS

EXCEL MACRO ZET TEKST IN GESELECTEERDE CELLEN OM: NAAR KLEINE LETTERS NAAR KLEINE LETTERS MET BEGINHOOFDLETTER NAAR HOOFDLETTERS EXCEL 2007-2010 MACRO ZET TEKST IN GESELECTEERDE CELLEN OM: NAAR KLEINE LETTERS NAAR KLEINE LETTERS MET BEGINHOOFDLETTER NAAR HOOFDLETTERS 1 Macro om de tekst in geselecteerde cellen om te zetten naar

Nadere informatie

Handleiding JCreator. Inhoud. Een Workspace en een eerste project maken

Handleiding JCreator. Inhoud. Een Workspace en een eerste project maken Handleiding JCreator Inhoud Een Workspace en een eerste project maken Een tweede project maken De editor van JCreator Aanpassen van de basis-directory Documentatie over klassen en methoden van de JDK Bestand

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2014-2

Excellerend Kwartaaltip 2014-2 Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 Bank: NL72 ABNA 0536825491 KVK: 24389967 Onjuiste invoer! Wanneer je werkt met een Excelbestand waarbij

Nadere informatie

1. Het werken met een rekenblad: een inleiding

1. Het werken met een rekenblad: een inleiding 1. Het werken met een rekenblad: een inleiding In onderstaand figuur is een rekenblad weergegeven Celinhoud CEL A4 Actieve Cel RIJEN RIJEN, KOLOMMEN EN CELLEN Figuur 1 CEL B6 Zoals je ziet bestaat een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Werken met variabelen

Hoofdstuk 2: Werken met variabelen Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, februari 2001 Hoofdstuk 2: Werken met variabelen 2.0

Nadere informatie

Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne

Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne 2 e semster 13 Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne Naam :. Hoofdstuk 1: Inleiding Met een rekenblad kunnen we gegevens berekenen, vergelijken, ordenen en presenteren. Excel start je op via het menu

Nadere informatie

Inhoudsopgave van deze FAQ

Inhoudsopgave van deze FAQ Inhoudsopgave van deze FAQ Vraag 1:...2 Ik kan mijn registratie codes niet invoeren...2 Het programma start niet meer op...2 Ik krijg en melding bij het opstarten: U heeft de applicatie langer dan 42 dagen

Nadere informatie

1. Kennismaken met Impress

1. Kennismaken met Impress 1. Kennismaken met Impress In deze module leert u: 1 Wat Impress is; 2 Impress starten; 3 Een nieuwe presentatie maken; 4 Instellingen van Impress wijzigen; 5 Opslaan en openen. 1 Wat is Impress? OpenOffice.org

Nadere informatie

Rekenen, catalogiseren, rapporten en andere zaken. Werken met een spreadsheet. door M. Aangeenbrug

Rekenen, catalogiseren, rapporten en andere zaken. Werken met een spreadsheet. door M. Aangeenbrug Rekenen, catalogiseren, rapporten en andere zaken Werken met een spreadsheet door M. Aangeenbrug Op de meeste PC s is wel een kantoorpakket geïnstalleerd. Velen beperken zich tot het gebruik van de tekstverwerker

Nadere informatie

1. Open het programma KompoZer Het grote witte vlak is een nog lege webpagina. Deze gaan we nu van inhoud voorzien.

1. Open het programma KompoZer Het grote witte vlak is een nog lege webpagina. Deze gaan we nu van inhoud voorzien. Minicursus KompoZer In deze cursus ga je leren werken met het computerprogramma KompoZer. Stapsgewijs maak je een voorbeeldsite. Daarna kun je alles wat je geleerd hebt gebruiken om je eigen website te

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Bewerken

Hoofdstuk 8: Bewerken Hoofdstuk 8: Bewerken 8.0 Inleiding Bewerken in Excel gaat grotendeels hetzelfde als het bewerken in andere Microsoft Office programma s. Als het bekend is hoe in Word tekst te knippen en plakken, dan

Nadere informatie

Werken met de Excelmappen

Werken met de Excelmappen Werken met de Excelmappen Het nieuwe leerplan wijst op het gebruik van een Excelrekenmap naast andere ICT-toepassingen. Het handboek voorziet in de mogelijkheid om sommige opdrachten en oefeningen met

Nadere informatie

Algoritmen met Excel

Algoritmen met Excel Algoritmen met Excel Hoofdstuk 1: algoritmen en deelalgoritmen 1.1. Inleiding Ondertussen heb je al heel wat mogelijkheden van de computer leren kennen. We hebben de computer gebruikt om teksten mee in

Nadere informatie

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl WebQuest / WebKwestie met Word 2003 www.webkwestie.nl Een WebQuest / WebKwestie maken in Word 2003 Belangrijk is dat alle pagina s en afbeeldingen die u gebruikt in één map worden opgeslagen. Download

Nadere informatie

Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python.

Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python. 1 Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python. Voordat je leert programmeren, moet je jouw pc zo instellen dat

Nadere informatie

Computerlessen voor Senioren. Themacursus. Basis Excel. Uitgave Samenstelling: Lucien Delchambre Paul Derycke. Werken met mappen 1

Computerlessen voor Senioren. Themacursus. Basis Excel. Uitgave Samenstelling: Lucien Delchambre Paul Derycke. Werken met mappen 1 & Computerlessen voor Senioren Themacursus Basis Excel Uitgave 2010 Samenstelling: Lucien Delchambre Paul Derycke Werken met mappen 1 HANDLEIDING BASIS EXCEL 3 1 Inleiding 3 2 Belangrijke functies 8 3

Nadere informatie

6.8 Lijsten: oefeningen

6.8 Lijsten: oefeningen 6.8 Lijsten: oefeningen Opgaven 44.: Records zoeken Open het document "Autokosten". Klik in de lijst. Kies de opdracht 'Data - Formulier' [Data - Form]. Klik de knop 'Criteria' [Criteria]. Vul als zoekcriterium

Nadere informatie

EXCEL BASIS 2013

EXCEL BASIS 2013 EXCEL BASIS 2013 WWW.I-LEARNING.BE - 4 FORMULE-INVOER ALS EXCEL EEN BEREKENING MOET DOEN, MOET JE EEN FORMULE OF EEN FUNCTIE INVOEREN 4.1 OPERATOREN + om op te tellen - om af te trekken / om te delen *

Nadere informatie

Naam Nr Klas Datum. Om websites te doorbladeren heb je een bladerprogramma of een browser nodig. De browser die wij gebruiken is Internet Explorer.

Naam Nr Klas Datum. Om websites te doorbladeren heb je een bladerprogramma of een browser nodig. De browser die wij gebruiken is Internet Explorer. :(%6,7(69(5.(11(1 Naam Nr Klas Datum :25/':,'(:(%::: Het World Wide Web is een gigantisch web van met elkaar verbonden pagina s. Een geheel van pagina s die bij elkaar horen, noemt men een website. De

Nadere informatie

Excel: jaarkalender maken, bevat voorw. opmaak opties

Excel: jaarkalender maken, bevat voorw. opmaak opties Excel: jaarkalender maken, bevat voorw. opmaak opties Handleiding van Auteur: CorVerm Januari 2011 handleiding: Excel: jaarkalender maken, bevat voorw. opmaak opties In dit artikel leggen we aan de hand

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 BTW NL 8107.42.159 B.01 1 Inhoudsopgave Inleiding Excel... 3 1 Beveiligingen afzetten in Excel... 4 2 Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

Sneltoetsen Excel 2010

Sneltoetsen Excel 2010 1 Waarom Sneltoetsen Gebruiken? Om het werken met Excel te versnellen en gemakkelijker te maken zijn er honderden sneltoetsen die je kunt gebruiken om de meest uitlopende opdrachten uit te voeren. Je kunt

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 Werken met sjablonen

Hoofdstuk 12 Werken met sjablonen Inleidende gids Hoofdstuk 12 Werken met sjablonen OpenOffice.org Auteursrecht Op dit document is het auteursrecht 2005 van toepassing. De medewerkers aan dit document staan vermeld in de hieronder weergegeven

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie