Kennistechnologie op maat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennistechnologie op maat"

Transcriptie

1 Weersterweg TE Den Horn T Kennistechnologie op maat nl Geavanceerde zoektechnologie toegespitst op uw kennisdomein Kennis is een ontastbaar bezit van grote waarde. Het is een essentiele productiefactor voor elke kennisintensieve onderneming. Beschikken over relevante kennis op het juiste moment is bepalend voor goede besluitvorming, efficiente bedrijfsprocessen en de concurrentiekracht van een onderneming. Daarom loont het om kennis in een organisatie te managen en doelmatig in te zetten. Informatie is met moderne technologie ruimschoots voorhanden. Documenten, correspondentie of websites, maar ook personeel en experts. Het toekennen van orde en betekenis aan de voortdurend uitdeiende informatie is een groeiend probleem. Deze probleemstelling is het onderwerp van dienstverlening door Metamatter; door middel van kennistechnologie structureren wij ongestructureerde informatie. Onze uitdaging is om kennis uit diverse bronnen in kaart te brengen, en inzichtelijk en makkelijk toegankelijk te maken. Metamatter adviseert over kennistechnologie, voert kennismanagement projecten uit en realiseert semantische zoekapplicaties. Rabobank Noordenveld West Groningen Account: IBAN: NL50 RABO SWIFT: RABONL2U Chamber of Commerce Kamer van Koophandel Groningen

2 Pagina 2 van 12 Herkenbare problemen? Er is veel waardevolle informatie maar het zit verstopt in filesystemen op desktops en Intranet. Er is enkele gigabites aan versnipperde informatie op desktops, Intranet, websites en in mailboxes. Zoeken met steekwoorden is niet adequaat. Heb ik het juiste steekwoord wel ingetypt? Is het er niet of kan ik het niet vinden? Verder zoeken in documenten die als zoekresultaat worden opgeleverd is tijdrovend. Ik moet elk document openen en op hoofdlijnen doornemen, dat kost tijd en moeite. De huidige organisatie van informatie is plat, rigide en eenzijdig. Ik wil informatie vanuit verschillende invalshoeken op een slimme manier kunnen benaderen. Information overload! Ik wil zo min mogelijk op mijn zoekscherm zien - alleen de relevante zaken die voor mij van betekenis zijn. Webgebruikers vragen zich terecht af waarom zoeken op het web zoveel makkelijker is dan zoeken op een relatief veel kleiner Intranet of zelfs maar een desktop. Suzanne Kabel

3 Pagina 3 van 12 De zoekapplicatie op maat Relevante zoekingangen en faceted navigation - een overzichtelijke gebruikersinterface en doeltreffend zoeken. Een zoekapplicatie op maat ontsluit al uw ongestructureerde informatiebronnen in een overzichtelijke gebruikersinterface. U kunt er zeker van zijn dat alle bronnen doorzocht worden, en dat alle relevante informatie daarin makkelijk gevonden wordt. Zoeken gebeurt op basis van faceted ofwel guided navigation: het filteren van beschikbare informatie. U kunt uw zoektocht beginnen met een steekwoord, zoals in Google. De zoekapplicatie toont vervolgens bruikbare volgende stappen vanuit verschillende perspectieven, om zo snel tot het gewenste zoekresultaat te komen. Faceted navigation geeft elk type gebruiker grip op de zoektocht. U krijgt snel inzicht in de inhoud en de organisatie daarvan. Uziet bijvoorbeeld in één oogopslag hoeveel documenten er zijn over een bepaald onderwerp of combinatie van onderwerpen. Omdat zoekingangen alleen worden getoond als er relevante inhoud gevonden is, heeft u minder onnodige informatie op uw zoekscherm. Bovendien is de melding Uw zoekvraag heeft 0 resultaten opgeleverd verleden tijd. De melding Uw zoekvraag heeft 754 documenten opgeleverd, waarin u dan zelf handmatig verder moet zoeken, is ook verleden tijd. U wordt naar uw doel begeleid. Geen onzekerheid, verwarring en frustratie meer, maar controle. Faceted navigation zet metadata op de kaart. Het is de meest significante zoekinnovatie van de eeuw. Peter Morville

4 Pagina 4 van 12 In deze afbeeldingen ziet u een Metamatter zoekapplicatie die voor demonstratiedoeleinden is ontwikkeld. De zoekapplicatie ontsluit een beperkte set documenten (een aantal Hier komen categorieen en zoekingangen die relevant zijn voor uw kennisdomein. De getallen geven aanvankelijk aan hoeveel documenten er over elk onderwerp in de kennisbank zitten. Na elke zoekvraag past de lijst zich aan; de lijst heeft steeds betrekking op de zoekresultaten. publicaties van Dr. Kabel) en is gebaseerd op een eenvoudig kennismodel van de expertise en diensten van Metamatter. Faceted navigation speelt in op de universele behoefte behoefte om te versmallen. Het helpt je om beter te specificeren wat je zoekt.

5 Pagina 5 van 12 Begin uw zoektocht met een steekwoord, zoals in Google. Er zijn 9 relevante documenten gevonden. Binnen de zoekresultaten worden deze onderwerpen óók behandeld. Er zijn bijvoorbeeld 8 documenten die over kennismanagement gaan.

6 Pagina 6 van 12 Verfijn uw zoekopdracht door één of meer onderwerpen aan, of weer uit te klikken. Er zijn 2 documenten die aan de zoekvraag voldoen.

7 Pagina 7 van 12 U kunt deze zoekapplicatie zelf uitproberen op De kracht van faceted search laat zich ook goed illustreren op de nieuwe zoekmachine van Microsoft. Zoek daar eens met een steekwoord naar plaatjes en Klik een zoekresultaat aan en u vindt extra informatie, zoals de organisatie waar de auteur werkzaam is. Het is ook mogelijk om hier de content te tonen waarin relevante termen gemarkeerd zijn. ervaar hoe je in de linkerkolom de zoekopdracht op diverse aspecten van plaatjes kunt verfijnen.

8 Pagina 8 van 12 De kennistechnologie De technologie achter de zoekapplicatie op maat is hoogwaardige, state -of-the-art kennistechnologie. In grote lijnen gaan wij als volgt te werk. Ontwikkeling van een kennismodel Een kennismodel is een voorwaarde voor effectief kennismanagement. Het is een schematische weergave van concepten en onderlinge relaties in een specifiek domein, bijvoorbeeld dat van uw bedrijfsvoering. Een kennismodel wordt opgesteld in de vorm van een ontologie, op basis van bestaande documenten en in samenspraak met de domeinexperts. Indexatie van bronmateriaal Bronnen van kennis worden geanalyseerd en gerelateerd aan het kennismodel. In deze fase kan het kennismodel verder ontwikkeld worden met aanvullende concepten die uit de analyse blijken. Door middel van meta-data wordt één index over de variatie aan beschikbare bronnen gerealiseerd. Concepten uit het kennismodel bieden zo handvaten om beschikbare bronnen te rangschikken. Ontsluiten van bronnen Geindexeerde kennisbronnen worden beschikbaar gemaakt met behulp van een zoekapplicatie, zoals Google maar dan met semantische waarden toegevoegd. Aan de hand van het kennismodel wordt een gestructureerde afbakening van een zoekopdracht geboden. Zoekresultaten kunnen steeds dynamisch gefilterd worden op basis van een concept uit het kennismodel. Dit is een krachtig recept gebleken om snel tot resultaten te komen bij een zoekopdracht, maar ook ter verkenning van beschikbare informatie en bronnen. Het kennismodel staat centraal in onze technologie. Een goed kennismodel zit logisch in elkaar; het klopt met de werkelijkheid. Aan een goed kennismodel kan je niet zien dat het moeilijk was om te maken.

9 Pagina 9 van 12 In meer detail volgen wij een aantal stappen waarin structuur en betekenis wordt toegekend aan ongestructureerde, versnipperde informatiebronnen. Kennismodelleren Er wordt een kennismodel gemaakt van het kennisdomein in kwestie. Een kennismodel representeert de complexe werkelijkheid die voor uw organisatie van belang is. Wij hebben 15 jaar ervaring met het maken van kennismodellen, deels in het domein van crisisbeheersing. Natuurlijk wordt gebruik gemaakt van bestaande structuren en informatiebronnen, en wordt overleg gepleegd met experts in uw organisatie. Een kennismodel is gebaseerd op ontologieën. In een notendop is een ontologie een hiërarchisch opgebouwde is-a of part-of structuur die een deel van de wereld representeert. Een ontologie is opgebouwd uit concepten die, naast synoniemen en afkortingen, eigenschappen en relaties hebben. Crawlen Informatie en documentatie wordt met een bepaalde frequentie vanaf verschillende locaties bijeengebracht. Normaliseren en het maken van een corpus Alle documentaten en informatiebronnen in diverse formaten worden omgezet in een voor analyse hanteerbaar formaat: het corpus. Analyseren Het corpus wordt op verschillende niveaus van abstractie geanalyseerd met behulp van natuurlijke taal analyse. Bijvoorbeeld, spaties en hoofdletters worden in de tekst herkend, werkwoorden en zelfstandige naamwoorden, maar ook concepten die in het kennismodel voorkomen, evenals hun synoniemen en afkortingen, en zelfs grammaticale patronen kunnen worden herkend die duiden op concepten in het kennismodel. Metadateren Het corpus wordt gemetadateerd met behulp van een metadatamodel dat is gebaseerd op het kennismodel. De content wordt voorzien van extra informatie zoals titel, paragraaf, hoofdstuk, auteur, formaat, maar ook inhoudelijk semantische informatie die specifiek aansluit bij het kennisdomein in kwestie en de informatiebehoefte van de eindgebruiker, zoals, in het voorbeeld van crisisbeheersing, type crisis, betrokken organisatie, alarmfase, maatregelen, wettelijke onderbouwing, en dergelijke.

10 Pagina 10 van 12 Opslag Brondocumentatie, gemetadateerd corpus en de zoekapplicatie worden in zijn geheel opgeslagen op een dedicated server. Beheer Via een besloten webportal krijgt u toegang tot uw zoekconsole waar u uiteraard kunt zoeken en ophalen, maar ook uw documentatie kunt beheren. Ontsluiten De korrelgrootte van gevonden informatie loopt op van een paragraaf of plaatje tot een document. Het sorteren van zoekresultaten kan op verschillende manieren, de meest voorkomende is de mate van relevantie. Faceted search Een innovatieve zoektechniek waarmee de eindgebruiker door de inhoud van de documentatie heen kan navigeren door beschikbare informatie te filteren. Omdat de inhoud van de documentatie op basis van het kennismodel vanuit verschillende invalshoeken op verschillende aspecten is geclassificeerd, kunnen die classificaties op verschillende manieren geordend worden, in plaats van op een enkele, voorgedefinieerde taxonomische orde. Hergebruik In onze visie houdt de zoektocht niet op wanneer de gewenste inhoud is gevonden en opgehaald. De reden waarom u iets zocht is immers ook van belang: Wat wilt u met de gevonden inhoud doen? Welke taak wilt u gaan uitvoeren? Wij anticiperen op ondersteuning van de taak die u met gevonden inhoud wil uitvoeren, door taakinformatie op te nemen in het kennismodel.

11 Pagina 11 van 12 De softwarecomponenten Wij maken gebruik van de meest standaard en tegelijkertijd de meest geavanceerde software en representatietalen (RDFS, OWL, XML). FAQ Er is maar één vraag die bijna altijd gesteld wordt: Waarom zou ik niet gewoon Google gebruiken? Het antwoord: Omdat Google het hele web doorzoekt. Het zoekdomein is veel groter, en de zoekvraag steekt anders in elkaar. Als je op het hele web zoekt, dan is een geschikt zoekresultaat voldoende. Je wil niet weten of alle relevante resultaten gevonden zijn maar je bent tevreden als je iets hebt gevonden wat voldoet. Als je binnen een specifiek domein zoekt, moet het zoekresultaat precies goed zijn. Je moet zeker weten dat alle documenten doorzocht zijn en dat alle relevante informatie is gevonden. Het antwoord is een beetje flauw, want de vraag is natuurlijk: Waarom gebruik je geen Google Search Appliance voor organisaties die in bepaalde bronnen willen zoeken? De zoekgigant biedt een standaard oplossing die niet specifiek aansluit bij uw organisatie. Het antwoord: Omdat dat een standaard oplossing is die niet is toegesneden op uw kennisdomein. Met de Google Search Appliance zoek je in de basis op steekwoorden en je kan zelf zoekingangen definieren. Er zit niet, zoals bij de zoekapplicatie op maat, een kennismodel achter dat de kennis die voor uw organisatie van belang is, in kaart brengt. De meerwaarde van een zoekapplicatie op maat ten opzichte van een standaard oplossing zit in essentie in het kennismodel en in de zoektechnologie die daarop aansluit.

12 Pagina 12 van 12 Wie zijn wij Metamatter is de onderneming van Dr. Suzanne Kabel en Drs. Roland Cornelissen. Suzanne is gepromoveerd op het gebied van kennistechnologie en is 15 jaar werkzaam in dit vakgebied, waarvan de laatste 5 jaar toegepast op crisisbeheersing. Roland is afgestudeerd bedrijfskundige met veel ervaring op het gebied van technologie en innovatie. Recente opdrachtgevers zijn NAVO, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Zwitserse Federal Department of Foreign Affairs, Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zoeken is één van de meest bepalende innovaties van deze tijd. Het beinvloedt wat we kopen en waar we naartoe gaan. Het beinvloedt hoe we werken, hoe efficient en effectief we zijn. Power tools zoals de zoekapplicatie op maat van Metamatter maken dat verschil: betere zoekresultaten in minder tijd. Contact Weersterweg TE Den Horn Drs. Roland Cornelissen Dr. Suzanne Kabel T: +31 (0) T: +31 (0) M: +31 (0) M: +31

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie.

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Bert Gossey Marie-Francine Moens Inleiding Statistische

Nadere informatie

Hier heb ik niets aan!

Hier heb ik niets aan! KENNISNET ONDERZOEKSREEKS ICT IN HET ONDERWIJS Hier heb ik niets aan! Essays over bruikbaar digitaal leermateriaal Inhoud Inleiding Alfons ten Brummelhuis en Melissa van Amerongen 6 I Aanbod en vindbaarheid

Nadere informatie

De toekomst van de zoekmachines. Wie zoekt die vindt

De toekomst van de zoekmachines. Wie zoekt die vindt De toekomst van de zoekmachines Wie zoekt die vindt Soms wordt het web vergeleken met een gigantische bibliotheek waar iemand alle boeken door elkaar heeft gegooid en waar je geblindoekt op zoek mag naar

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p PAG 01 White paper Het NIC White paper: Van EMVI naar Best Value Procurement bij gemeenten Gunnen op basis van kwaliteit: meerwaarde voor minder geld Auteur: Ing. Jelle Wenselaar, managing consultant,

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

MINDER INFORMATIE: BETERE BESLUITEN

MINDER INFORMATIE: BETERE BESLUITEN Guus Pijpers We leven in een tijd waarin iedereen dagelijks veel informatie krijgt. Als we geen belangrijke MINDER INFORMATIE: BETERE BESLUITEN informatie willen missen, zullen we maatregelen moeten nemen.

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Gebouwbeheer met Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Het beheer van het klimaat in een gebouw is steeds

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing

Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing 2 Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing 3 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Regels opruimen, hoe doe je dat?

Regels opruimen, hoe doe je dat? Regels opruimen, hoe doe je dat? Friso Coumou, ministerie BZK (www.doedemocratie.net), 24 april 2015 1 Inleiding Wat maakt jullie aanpak bijzonder?, vroeg een collega van het ministerie van Economische

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie