VW Fun Cup Sportreglement Extracten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VW Fun Cup Sportreglement Extracten"

Transcriptie

1 VW Fun Cup Sportreglement 2010 Extracten bron : Art. 9 - Paddock 1. Tijdens elke wedstrijd zal een gesloten wagenpark georganiseerd worden. De wagens, geselecteerd door de Technische Commissie van RACB Sport, door SpeedWorld en/of de Wedstrijdleiding, in overleg met het College van de Sportcommissarissen, zullen zich verplicht naar dit park begeven volgens de instructies van de erkende commissarissen. Art Verplichte uitrusting 1. Tijdens de trainingen en de wedstrijden dient elke deelnemende een racepak, een helm, handschoenen, schoenen en een brandwerende muts te dragen die conform zijn aan het Technisch Reglement VW Fun Cup Dit geldt ook voor personen die rijden met een weekendvergunning en de passagiers. 2. Tijdens de technische controle dient de volledige persoonlijke uitrusting te worden aangeboden. Art Trainingen 1. Per team moet elke piloot minstens één gechronometreerde ronde van de trainingen hebben afgelegd. De aanwezigheid van de piloot wordt gecontroleerd door de Standcommissarissen. Een piloot die niet aan de trainingen heeft deelgenomen mag niet aan de wedstrijd(en) deelnemen (behoudens afwijking toegestaan door het College van Sportcommissarissen, in samenspraak met de Wedstrijdleiding, en na de administratieve en technische controle). De wedstrijdleiding kan derogaties toestaan voor het begin van de meeting. Om aan de wedstrijd(en) te mogen deelnemen moet elke betrokken wagen, behoudens afwijking toegestaan door de Sportcommissarissen, minstens bij de officiële trainingen een tijd hebben geklokt gelijk aan of lager dan 130 % van het gemiddelde van de drie beste tijden. 2. De startgrid wordt gevormd door loting. De loting gebeurt in het openbaar en wordt met twee hoeden uitgevoerd. De inhoud van de twee hoeden wordt samengesteld rekening houdend met : a) Het totale aantal wagens die deelnemen aan de meeting opgesplitst in twee. Als wagens verplicht zijn achteraan de grid te starten en/of als teams achteraan de grid wensen te starten, zal de verdeling over twee hoeden hiermee rekening

2 houden. b) De tijdens de officiële trainingen gereden tijden. 3. De duur van de trainingen kan worden aangepast door de Wedstrijdleiding of door de organisator, in functie van de omstandigheden. 4. Elke piloot moet gedurende de trainingen en de wedstrijd(en) een armband of badge dragen die hem toegang verleent tot de paddocks, de boxen en de piste. 5. Elke afwijking van dit artikel zal aan het oordeel van het College van Sportcommissarissen worden overgelaten. Art Startprocedure / Wedstrijden 1. Tijdens de uithoudingswedstrijden van 3, 4, 5, 6 of van 8 uren, zal elk team samengesteld zijn uit minstens twee piloten; minstens drie piloten voor langere wedstrijden. 2. Mogen deelnemen aan de wedstrijd: piloten die zijn ingeschreven en die voorkomen op de officiële entry list van de meeting, voor zover ze aan de trainingen hebben deelgenomen. Een piloot mag slechts met één wagen per wedstrijd rijden, tenzij het om een tweezitter gaat. Tijdens de wedstrijden van 3, 4, 5, 6 of 8 uren : algemeen principe : Als een team bestaat uit 2 piloten, moeten deze hetzelfde aantal stints rijden. Als een team bestaat uit 3 piloten, moeten deze hetzelfde aantal stints rijden. Als een team bestaat uit 4 of meer piloten, mag er slechts 1 stint verschil zijn tussen de piloten. Deze maatregelen zijn slechts van toepassing als het werkelijk afgelegde aantal stints overeenkomt met wat voorzien was en indien het aantal stints deelbaar is door het aantal piloten. In het tegengestelde geval wordt een verschil van één stint aanvaard. In alle andere gevallen wordt de beslissing overgelaten aan het College van Sportcommissarissen in samenspraak met de wedstrijdleiding. Eventuele afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan door het College van Sportcommissarissen EN door SpeedWorld, maar dan wel uitsluitend in gevallen van OVERMACHT. 3. Een pitstop is verplicht en dit binnen een "tijdsvenster" van 15 minuten, waarin de borden PITSTOP en END PITSTOP worden getoond. Bij een pitstop buiten dit "tijdsvenster" voor om het even welke reden blijft het "tijdsvenster" PITSTOP van toepassing. Als dezelfde piloot een dubbele stint rijdt, dient hij verplicht uit de wagen te stappen, de deur te sluiten en te heropenen, opnieuw plaats te nemen en zijn veiligheidsgordels opnieuw te bevestigen vooraleer hij zich opnieuw op de piste begeeft. Tijdsvensters Pitstop : om de 40 minuten voor een wedstrijd van 4 uren om de 50 minuten voor een wedstrijd van 5 uren om de 45 of 60 minuten voor een wedstrijd van 3 of 6 uren

3 om de 60 minuten voor een wedstrijd van 8 uren geen "tijdsvenster" pitstop voor de wedstrijden van 12 of 25 uren Elke wagen dient VERPLICHT onder het pitstopbord op de piste te rijden, opdat het tijdsvenster pitstop geldig zou zijn. Bij een pitstop buiten de reglementaire tijd van het tijdsvenster pitstop, zal het team een sanctie krijgen (zie tabel bestraffingen). Wagens die het reglementaire aantal pitstops niet hebben nageleefd, zullen een sanctie krijgen (zie tabel bestraffingen). Een wagen die omwille van willekeurige redenen, zich vijf minuten vóór het openen van het tijdsvenster in de pitlane bevindt en minstens vijf minuten na het openen van het tijdsvenster terug op de piste wil begeven (zijnde een stop van minimum 10 minuten in de pitlane), zal geen extra stop moeten maken tijdens ditzelfde tijdsvenster. De tweezitters en de wagens welke deelnemen aan de Trophee Corporate moeten niet noodzakelijk binnen de tijdsvensters stoppen. Ze moeten niettemin het aantal pitstops respecteren. (Zie boven) Opdat een pitstop door een tweezitter of aan de Trophee Corporate (indien het over een dubbelzitter gaat) in aanmerking komt en dus geldig is, moet men : - ofwel veranderen van passagier of piloot of beide. - ofwel moet de piloot zich ontgrendelen, de wagen verlaten, de deur sluiten en heropenen en zich opnieuw vastgespen. De tweezitters starten in alle wedstrijden achteraan op de grid. Tijdens de 25 Heures VW Fun Cup starten de tweezitters vanuit de pitlane. 4. Tijdens de wedstrijden van 12 en 25 uren bestaat elk team uit minstens drie en maximaal acht piloten. De piloten kunnen elkaar aflossen zo vaak als ze zelf willen. De maximum achtereenvolgende rijtijd van één piloot (stops inbegrepen) mag echter niet meer dan drie uren bedragen. Tijdens de wedstrijd van 25 uren mag over de volledige duur van de wedstrijd eenzelfde piloot niet meer dan tien uren rijden. Tijdens de wedstrijd van 12 uren mag over de volledige duur van de wedstrijd eenzelfde piloot niet meer dan vijf uren rijden. 5. Elke brandstofbevoorrading of andere smeerstoffen op de startgrid is verboden en geeft aanleiding tot uitsluiting van de wagen. 6. De procedure start pré-grid, startgrid en start zal worden meegedeeld tijdens de briefing. 7. Normaal is de start van het rollend type na eerst een formatieronde te hebben gereden. De start kan echter stilstaande en aansluitend op de formatieronde volgen indien de Wedstrijdleiding dit nodig acht. In beide gevallen is het ten strengste verboden in te halen tijdens de formatieronde, met uitzondering van een wagen in moeilijkheden, die zijn plaats in de rij niet kan behouden en evenmin het tempo van de formatieronde kan volgen. 8. Als een wagen een probleem heeft tijdens de formatieronde, zal hij/zij achteraan de grid vertrekken. 9. Als het tellen van de ronden officieel wordt gerealiseerd door telemetrie, kan geen enkele klacht ingediend worden en zijn de teams verantwoordelijk voor de elektronische doos die in de wagen wordt geplaatst. In dat geval worden alleen de elektrisch getelde ronden in aanmerking genomen. 10. De duur van de wedstrijden kan door de organisator worden aangepast in

4 functie van de omstandigheden. Alle teams worden hiervan op de hoogte gebracht door middel van een genummerd addendum ondertekend door het College van Sportcommissarissen. 11. De zwart/wit geblokte vlag wordt gezwaaid op de aankomstlijn zodra de leider de volledige duur van de wedstrijd heeft gereden. De winnende wagen moet de aankomstlijn op de piste overschrijden. De laatste ronde van de leider dient zich in minder dan 15 minuten te voltrekken. 12. Na de aankomst, dienen alle wagens de instructies van de Officials te volgen. 13. De VW Fun Cup tweezitters zullen vertrekken achteraan de grid. 14. Indien een wagen alleen wordt bemand door piloten die houder zijn van een weekendvergunning, vertrekt deze ook achter aan de grid. Deze wordt op de grid opgesteld in functie van de lottrekking waaraan wordt deelgenomen door deze wagens met "One Day" piloten. Art Regels voor wedstrijden georganiseerd in twee manches tijdens hetzelfde weekend Mogelijkheid 1. De wedstrijd bestaat uit twee delen, 2 klassementen Indien een wedstrijd van 6 uren verdeeld wordt in twee manches van drie uren, zal de helft van het normaal aantal punten verdeeld worden over de twee manches. Om te weten of dit resultaat het slechtste van het seizoen is, dient men rekening te houden met de som van de punten van de twee manches. Alle andere regels (parc fermé, stratgrid, enz.) bijven onveranderd. Mogelijkheid 2. De wedstrijd bestaat uit twee delen, 1 klassement Indien een wedstrijd van 6 uren verdeeld wordt in twee manches van drie uren, zal de totaliteit van het normaal aantal punten verdeeld worden na de 6 uren. Alle andere regels (parc fermé, stratgrid, enz.) bijven onveranderd. De keuze tussen mogelijkheid 1 of 2 zal gemeld worden in het partikulier regement van de meeting. 1. Bij een wedstrijd die bestaat uit twee manches (mogelijkheid 1 en 2) wordt de startgrid van de tweede manche opgesteld op basis van de uitslag van de eerste manche. 2. Na afloop van de eerste manche (mogelijkheid 2) zal een rangschikking worden opgesteld die enkel rekening houdt met de positie van de deelnemers en het verschil in afgelegde ronden (het tijdsverschil tussen de deelnemers die geklasseerd zijn in dezelfde ronde wordt dan tot nul herleid). 3. Het eindklassement van de wedstrijd (mogelijkheid 2) wordt opgesteld door samenvoeging van de uitslag van de eerste manche, bepaald in punt 14.2 van onderhavig reglement, en de uitslag van de tweede manche. 4. Het regime van gesloten wagenpark (mogelijkheid 1 en 2) is formeel van toepassing zodra de zwart/wit geblokte vlag van de eerste manche wordt neergelaten (aankomst) en dit tot het groene licht (start) van de tweede manche, behalve tussen de signalen "10 minuten" en "5 minuten". Bij het signaal 15 minuten verlaten de wagens het gesloten wagenpark en rijden ze naar de start pré-grid van de tweede manche. Iedere tussenkomst buiten de periode tussen de signalen 10 minuten en 5 minuten wordt bestraft (zie tabel bestraffingen). Brandstof tanken en toedienen van smeermiddelen is verboden op de startgrid. Op tanken in de stands staat een sanctie (zie tabel bestraffingen). 5. Elk team (mogelijkheid 1 en 2) kan bij einde procedure van het Gesloten

5 Wagenpark, zijn wagen naar de pit rijden om er werken te laten uitvoeren, maar zal vertrekken met een straftijd (zie tabel bestraffingen). 6. Bij averij of een ernstige breuk (mogelijkheid 1 en 2) is het mogelijk dat een team de wagen eventueel niet aanbiedt bij het Gesloten Wagenpark om herstellingen in de stand uit te voeren. In dat geval moet de wagen vertrekken vanuit de stands met een straftijd (zie tabel bestraffingen). Deze afwijking kan alleen worden toegestaan door het College van Sportcommissarissen. 7. Om een voorziene bestraffing van het reglement te vermijden mogelijkheid 1 en 2), dient de teamverantwoordelijke de Wedstrijdleiding in te lichten, indien ze wensen te werken aan de wagen, nadat deze een breuk opliep aan het einde van het eerste deel van een wedstrijd en werd repatrieert naar de pitlane door de veiligheidsdienst. Indien niet, dient de wagen het Gesloten Wagenpark te vervoegen ten laatste vijf minuten na het einde van het betreffende eerste deel van de wedstrijd. Indien deze termijn wordt overschreden, zal de bestraffing voorzien in het reglement toegepast worden. Art De wedstrijd en zijn gevolgen Alle wagens zijn geklasseerd, onafhankelijk van de afstand die ze hebben afgelegd. Wagens die defect zijn op de piste en/of een ongeval gehad hebben, zullen door de Wedstrijdleiding naar de pit teruggebracht worden, na het geven van een CODE 60 door de Koersdirecteur en dit tot 60 minuten van het einde van de wedstrijd. De wagens zullen de wedstrijd mogen voortzetten eens hersteld. CODE 60 a) Indien het noodzakelijk wordt om de wedstrijd te schorsen omwille van een belemmering van de piste als gevolg van een panne van een wagen langs de piste of andere omstandigheden die het te gevaarlijk maken om verder te gaan, geeft de Koersdirecteur of zijn aangestelde het bevel tot een CODE 60. b) Wanneer het bevel tot een CODE 60 gegeven wordt tijdens de wedstrijd, tonen alle observatieposten een paarse vlag en de vermelding "60" en dit tot het einde van de interventie. Alle wagens minderen direct hun snelheid tot maximum 60 km/h. Het is dan verboden van in te halen.. De regels aan de uitgang van de pitlane blijven dezelfde als tijdens de wedstrijd. c) Inhalen tijdens de CODE 60 is enkel toegelaten wanneer een wagen in problemen is en wanneer achteropkomende wagens het niet kunnen vermijden om hem in te halen zonder de rest van het deelnemersveld te hinderen. Een Stop and Go penality van 10 seconden zal opgelegd worden aan ieder piloot die, naar de mening van de Koersdirecteur, onnodig een andere wagen heeft ingehaald tijdens de CODE 60. d) Bovendien zullen alle opgevende wagens op de piste weggetrokken worden en geplaatst worden op een veilig plaats, of gerepatrieerd worden tot minstens aan de ingang van de pitlane; elk stationeren in de rijzone is verboden. e) De CODE 60 eindigt en de wedstrijd wordt terug vrijgegeven wanneer de Koersdirecteur of zijn aangestelde het order geeft de paarse vlaggen weg te halen en vervolgens te vervangen door zwaaiende groene vlaggen, aan de startlijn wordt het groene licht ontstoken. De groene vlag wordt gedurende maximaal één ronde getoond. f) Elke ronde afgelegd tijdens de CODE 60 wordt beschouwd als een afgelegde ronde. g) Een wagen, eens hersteld kan vervolgens weer deelnemen aan de wedstrijd.

6 Slechts 1 interventie (repatriëring) tijdens de CODE 60, kan worden toegestaan per wagen (behalve voor de 25 Heures VW Fun Cup). h) Voor de "25 Heures VW Fun Cup" zal de regel van CODE 60 van strikte toepassing zijn, evenwel en als informatie aan de teams, zal de Wedstrijdleiding het begin van deze procedure meedelen, tenminste 5 minuten op voorhand, via de chronoschermen en/of via eender welk middel dat ze nuttig acht voor een goede informatie aan de teams. Nota : de CODE 60 is een nieuwe reglementering, welke evenwel de procedure van Safety Car niet uitschakelt. Als een wedstrijd wordt opgeschort en niet hervat wordt, dan wordt geen enkel punt toegekend als de piloot die aan de leiding rijdt minder dan twee ronden heeft afgelegd. De helft van de punten wordt toegekend als de leider meer dan twee ronden heeft gereden, maar minder dan 75 % van de oorspronkelijk voorziene tijd van de wedstrijd. De totaliteit van de punten wordt toegekend als de leider meer dan 75 % van de oorspronkelijk voorziene tijd van de wedstrijd heeft afgelegd. PS : Onafhankelijk van het feit of de wedstrijd oorspronkelijk werd georganiseerd in één of meer manches blijft het systeem voor de berekening van de punten van toepassing. Wordt het eindsignaal om het even welke reden gegeven voordat de leidende wagen de volledige wedstrijdduur heeft gereden, dan wordt de wedstrijd als beëindigd beschouwd wanneer de leidende wagen voor de laatste keer de aankomstlijn heeft overschreden vóór het geven van de zwart/wit geblokte vlag. Wordt de zwart/wit geblokte vlag om eender welke reden te laat gegeven, dan wordt de wedstrijd als beëindigd beschouwd op het moment waarop zij normaal beëindigd moest worden. Art Pitstops 1. Het wisselen van piloot gebeurt ENKEL in de pitlane-zone. 2. Elke piloot die zich aanbiedt voor zijn box, is verplicht de motor af te zetten. 3. Een wagen mag slechts achteruit worden geduwd met de motor af. 4. Elke brandstofbevoorrading mag enkel binnen de daarvoor voorziene zone worden uitgevoerd. Wanneer de brandstofbevoorrading plaats heeft in de pitlane, mag er gewisseld worden van piloot, maar er mag geen enkele andere interventie worden uitgevoerd. Twee personen mogen de piloot helpen om zijn veiligheidsgordels vast te maken. Tijdens de volledige duur van de brandstofbevoorrading is de aanwezigheid van de verantwoordelijke en van zijn brandblusser verplicht. Iedere brandstofbevoorrading mag alleen worden uitgevoerd aan het begin of aan het einde van een pitstop. Tijdens de brandstofbevoorrading moet de wagen op zijn wielen blijven staan. De piloot mag tijdens de volledige brandstofbevoorrading in de wagen blijven zitten, maar de motor moet worden uitgezet. De deelnemende moet ervoor zorgen dat er zich een mecanicien met een goed functionerend blusapparaat (minimum capaciteit : 5 kg) naast de wagen bevindt, en zulks tijdens de volledige brandstofbevoorrading, en ook dat het personeel dat de brandstofbevoorrading uitvoert, maximaal twee mecaniciens, speciaal aangeduid voor deze taak, uitgerust is met een brandwerend pak, een

7 brandwerende muts, handschoenen en een brandwerende bril of helm. Als brandstof wordt gespild tijdens een brandstofbevoorrading, dan kan een boete van 150 euro worden gegeven. Andere werkzaamheden : Er mag geen enkele ingreep aan de wagen gebeuren met meer dan vier (4) mecaniciens. Het aantal mecaniciens is niet beperkt wanneer de wagen in de box staat. De mecaniciens moeten minstens een werkpak dragen dat hen fysiek beschermt tegen hitte, vuur en eventuele verwondingen. Een short is verboden. 5. Vooraleer de wagen de pitlane mag verlaten, moeten de veiligheidsgordels en de helm zijn vastgemaakt volgens de correcte voorschriften. Art VW Fun Cup tweezitters De deelname van VW Fun Cup tweezitters, die een passagier meenemen, tijdens wedstrijden van de VW Fun Cup 2010, zijn onderworpen aan de volgende voorschriften : 1. WAGENS Deze zijn herkenbaar aan het knipperende regenlicht. Dit knipperende regenlicht moet permanent functioneren als er een passagier aan boord is. In geen geval mag een niet-erkende piloot passagiers vervoeren (zie tabel bestraffingen). 2. PILOTEN De lijst van de piloten van tweezitters die passagiers meenemen zal ter goedkeuring aan RACB Sport worden voorgelegd (zie tabel bestraffingen). De Wedstrijdleiding en/of het College van Sportcommissarissen kunnen te allen tijde een piloot laten vervangen die zich niet gedraagt naar de geest van zijn missie. 3. PASSAGIERS De Wedstrijdleiding en/of het College van de Sportcommissarissen kunnen te allen tijde de deelname van een passagier verbieden, wanneer die de veiligheid van de wedstrijd in gevaar zou kunnen brengen. Art Heures VW Fun Cup (een afzonderlijk algemeen reglement zal van toepassing zijn)

BE Trophy Sportreglement 2012

BE Trophy Sportreglement 2012 BE Trophy Sportreglement 2012 Kronos Events is de promotor van de BE Trophy 2012 in overeenstemming met de voorschriften van de internationale Sportcode van de FIA 2012, de 2012 Sportvoorschriften van,

Nadere informatie

Belcar Endurance Championship (BEC) 2010 Sportreglement. Extracten. bron : www.speedworld.be

Belcar Endurance Championship (BEC) 2010 Sportreglement. Extracten. bron : www.speedworld.be Belcar Endurance Championship (BEC) 2010 Sportreglement 4.4 Meetings van het Kampioenschap Extracten bron : www.speedworld.be 4.4.1 De meetings van het Kampioenschap zullen in principe uit één wedstrijd

Nadere informatie

1. Vergunning en toegelaten piloten:

1. Vergunning en toegelaten piloten: Sportief reglement 10 Hours Endurance 12 september 2009 1. Vergunning en toegelaten piloten: 1.1 - De minimum leeftijd om deel te nemen is 18 jaar (bereikte leeftijd op 12/09) tenzij uitzonderlijke toestemming

Nadere informatie

BRIDGESTONE SPECIAL OPEN TROPHY 2011 SPORTREGLEMENT

BRIDGESTONE SPECIAL OPEN TROPHY 2011 SPORTREGLEMENT BRIDGESTONE SPECIAL OPEN TROPHY 2011 SPORTREGLEMENT extracten Bron : http://www.racb.com/pdf/reglements/sport%20regl%20bsot%202011%20nl2.pdf & & http://www.racb.com/pdf/reglements/addendum%201%20aan%20het%20sportreglement.pdf

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

European VW Fun Cup Sportreglement 2015

European VW Fun Cup Sportreglement 2015 European VW Fun Cup Sportreglement 2015 Art. 1 Inleiding De serie European VW Fun Cup wordt georganiseerd door in overeenstemming met de voorschriften van de Internationale Sport Code van de FIA en zijn

Nadere informatie

Belgian Historic Cup (BHC) 2011. Sportreglement

Belgian Historic Cup (BHC) 2011. Sportreglement Belgian Historic Cup (BHC) 2011 "BRAVO" Sportreglement PAGINA INDEX 1. DEFINITIES - OMSCHRIJVING 2 2. DEELNEMINGSMODALITEITEN 2 3. VERGUNNINGEN 3 4. MEETINGS 3 5. INDELING &KLASSEMENTEN 3-4 6. TOEKENNING

Nadere informatie

Artikel 5 - TRAINING Deelname aan de training is verplicht. De wedstrijdleider kan de rijder voor deze verplichting dispensatie verlenen.

Artikel 5 - TRAINING Deelname aan de training is verplicht. De wedstrijdleider kan de rijder voor deze verplichting dispensatie verlenen. WEDSTRIJDREGLEMENT AUTORENSPORT NATIONAAL B Artikel 1 - WEDSTRIJDVERLOOP Het wedstrijdverloop, de verschillende wedstrijdonderdelen en het tijdschema worden vermeld in het bijzonder reglement. De prijsuitreiking

Nadere informatie

Kwalificatie 12min + 2 uurs race. Definitief Reglement

Kwalificatie 12min + 2 uurs race. Definitief Reglement Kwalificatie 12min + 2 uurs race Definitief Reglement Datum: 28-02- 2015 Artikel A: Organisatie 1. De wedstrijdleider(s): Gerald & Niels. Klachten kunnen alleen gemeld worden bij de wedstrijdleiding. 2.

Nadere informatie

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2013-169 Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

Wedstrijd reglement Formula Karting 2017 geldig vanaf 28/02/2017

Wedstrijd reglement Formula Karting 2017 geldig vanaf 28/02/2017 Wedstrijd reglement Formula Karting 2017 geldig vanaf 28/02/2017 Inschrijfvoorwaarden Minimale leeftijd: 14 jaar (indien jonger zal gekeken worden naar bewezen ervaring en kan dispensatie gegeven worden)

Nadere informatie

European VW Fun Cup Sportreglement 2017

European VW Fun Cup Sportreglement 2017 European VW Fun Cup Sportreglement 2017 Art. 1 Inleiding De serie European VW Fun Cup wordt georganiseerd door in overeenstemming met de voorschriften van de Internationale Sport Code van de FIA en zijn

Nadere informatie

Reglement SWS Race 20/7/2015

Reglement SWS Race 20/7/2015 Reglement SWS Race 20/7/2015 Algemeen Reserveren voor deze wedstrijd is verplicht. De reservatie is definitief bij betaling. Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 22 deelnemers. Prijs : 270 euro per

Nadere informatie

2016 DRAFT Sporting Regulations V7 18th December Algemeen Reglement 2017 D01 26/01/2017

2016 DRAFT Sporting Regulations V7 18th December Algemeen Reglement 2017 D01 26/01/2017 2016 DRAFT Sporting Regulations V7 18th December 2015 Algemeen Reglement 2017 D01 26/01/2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...4 TOEPASSING VAN HET REGLEMENT...4 ALGEMENE VOORWAARDE...4 VERGUNNINGEN...4

Nadere informatie

ALGEMEEN. REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend)

ALGEMEEN. REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend) REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend) A. Voor de baanbeveiliging moeten de wedstrijdleider (of zijn assistent) en de baanposten zich voornamelijk

Nadere informatie

TEAM INFO # 6 BRCC BELGIAN MASTERS 18 & 19 / 10 / 2014 INHOUDSTAFEL

TEAM INFO # 6 BRCC BELGIAN MASTERS 18 & 19 / 10 / 2014 INHOUDSTAFEL TEAM INFO # 6 BRCC BELGIAN MASTERS 18 & 19 / 10 / 2014 INHOUDSTAFEL TIMING... 2 PRAKTISCH... 4 TICKETS... 5 1 1. TIMING Activiteit Timing Opmerkingen Waar? Toegang tot de BRCC paddock 0/1 Administratieve

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

Clio Cup Benelux 2015 - Sportief reglement

Clio Cup Benelux 2015 - Sportief reglement Clio Cup Benelux 2015 - Sportief reglement Inleiding: De Clio Cup Benelux 2015 wordt georganiseerd in overeenstemming met de Internationale Sport Code en zijn bijlagen (de Code), de Algemene Voorschriften

Nadere informatie

Mini-f1 BKK Schumis & Juniors Reglement (versie 2015)

Mini-f1 BKK Schumis & Juniors Reglement (versie 2015) Mini-F1 vzw Ondernemingsnr. 0880878180 KBC - 733-0347189-56 www.mini-f1-bkk.be Mini-f1 BKK Schumis & Juniors Reglement (versie 2015) Art. 1. Algemeen 1.1 Onderhavig reglement is van toepassing voor het

Nadere informatie

New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014

New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014 New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014 Artikel 1. Definitie van de meeting. Bijzonder Wedstrijdreglement Het «New Race Festival» heeft het statuut van Open meeting. De meeting is samengesteld

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement Datum evenement : 11 April 2010 Plaats evenement : TT Circuit

Nadere informatie

24 HOURS OF ZOLDER 28 29 31 augustus & 1 september 2013 SPORTIEF REGLEMENT

24 HOURS OF ZOLDER 28 29 31 augustus & 1 september 2013 SPORTIEF REGLEMENT 24 HOURS OF ZOLDER 28 29 31 augustus & 1 september 2013 SPORTIEF REGLEMENT INDEX 1. DEFINITIES - OMSCHRIJVING 2. DEELNEMINGSMODALITEITEN 3. VERGUNNINGEN 4. MEETING 5. DIVISIES 6. WAGENS EN PILOTEN TOEGELATEN

Nadere informatie

REGIONAAL KAMPIOENSCHAP UITHOUDING OP OMLOOP ZOLDER TOURING CUP 2005 SPORTREGLEMENT

REGIONAAL KAMPIOENSCHAP UITHOUDING OP OMLOOP ZOLDER TOURING CUP 2005 SPORTREGLEMENT REGIONAAL KAMPIOENSCHAP UITHOUDING OP OMLOOP ZOLDER TOURING CUP 2005 SPORTREGLEMENT 1. De VZW Terlamen, hierna de promotor genoemd, gevestigd in Terlaemen 30, 3550 Heusden-Zolder, organiseert de Zolder

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT 2016 UPDATE Vers. 1.0 Nov 2015

ALGEMEEN REGLEMENT 2016 UPDATE Vers. 1.0 Nov 2015 ALGEMEEN REGLEMENT 2016 UPDATE Vers. 1.0 Nov 2015 0.VEILIGHEID Medisch voorschrift verplicht te bezorgen bij inschrijving. 1.INSCHRIJVING!!!!! MAX 98Dba TOEGELATEN!!!!!! LICENTIES KUNNEN VANAF JANUARI

Nadere informatie

Belgian Historic Cup Sportief Reglement

Belgian Historic Cup Sportief Reglement Sportief Reglement PAGINA INDEX 1. DEFINITIES - OMSCHRIJVING 2 2. DEELNEMINGSMODALITEITEN 2 3. VERGUNNINGEN 3 4. MEETINGS 3 5. INDELING &KLASSEMENTEN 3-6 6. TOEKENNING DER PUNTEN 6-7 7. ORGANISATIE 7 8.

Nadere informatie

24 HOURS OF ZOLDER, 27-28-30-31 AUGUSTUS 2014 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT ANNEX RACES

24 HOURS OF ZOLDER, 27-28-30-31 AUGUSTUS 2014 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT ANNEX RACES 1 24 HOURS OF ZOLDER, 27-28-30-31 AUGUSTUS 2014 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT ANNEX RACES Artikel 1 Definitie Aansluitend met de algemene bepalingen van het Algemeen Reglement Organisaties VZW Terlamen

Nadere informatie

Belgian Gentlemen Drivers Cup (BGDC) Sportreglement INHOUDSTAFEL. Art. 1. DEFINITIES - OMSCHRIJVING DEFINITIES OMSCHRIJVING 2 DEELNAME MODALITEITEN 2

Belgian Gentlemen Drivers Cup (BGDC) Sportreglement INHOUDSTAFEL. Art. 1. DEFINITIES - OMSCHRIJVING DEFINITIES OMSCHRIJVING 2 DEELNAME MODALITEITEN 2 Belgian Gentlemen Drivers Cup (BGDC) Sportreglement INHOUDSTAFEL Art 1. Art 2. Art 3. Art 4. Art 5. Art 6. Art 7. Art 8. Art 9. Art 10. Art 11. Art 12. Art 13. Art 14. Art 15. Art 16. Art 17. Art 18. Art

Nadere informatie

24u Karting Francorchamps

24u Karting Francorchamps 24u Karting Francorchamps -2015- Reglement Karts Privés NL Editie van 12 december 2014 Motorsport is dangerous Elke deelnemer verklaart zich bewust te zijn van de regels en houdt zich er aan. Dit reglement

Nadere informatie

MASTERS HISTORIC RACING & BELCAR APRIL 2016 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT ANNEX RACES

MASTERS HISTORIC RACING & BELCAR APRIL 2016 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT ANNEX RACES MASTERS HISTORIC RACING & BELCAR 09-10 APRIL 2016 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT ANNEX RACES Artikel 1 Bepaling Aansluitend met de algemene bepalingen van het Algemeen Reglement Organisaties VZW Terlamen

Nadere informatie

SPECIAL OPEN TROPHY 2013 SPORTREGLEMENT

SPECIAL OPEN TROPHY 2013 SPORTREGLEMENT SPECIAL OPEN TROPHY 2013 SPORTREGLEMENT PAGINA INDEX 1. DEFINITIES - OMSCHRIJVING 2 2. DEELNEMINGSMODALITEITEN 3 3. LICENTIES 5 4. MEETINGS 5 5. INDELINGEN EN KLASSEMENTEN 5 6. TITELS 6 7. TOEKENNING DER

Nadere informatie

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Het Boerenrockfestival is geen officiële crosswedstrijd maar hanteert wel regels waarin eisen aan voertuigen zijn vastgelegd. Ook zijn er eisen m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 5 Mei 2010

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 5 Mei 2010 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 5 Mei 2010 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement Datum evenement : 5 Mei 2010 Plaats evenement : TT Circuit Assen

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid

DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid 2016 REGLEMENT DISTRICTS (DMX CUP) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX CUP wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders,

Nadere informatie

BELCAR TROPHY 2015 SPORTIEF REGLEMENT INDEX

BELCAR TROPHY 2015 SPORTIEF REGLEMENT INDEX 1 BELCAR TROPHY 2015 SPORTIEF REGLEMENT INDEX 1. DEFINITIES - OMSCHRIJVING 2. DEELNEMINGSMODALITEITEN 3. VERGUNNINGEN 4. MEETING 5. DIVISIES 6. TOEKENNING DER PUNTEN 7. WAGENS EN PILOTEN TOEGELATEN TOT

Nadere informatie

Reglement Bpost bank trofee 2015-2016

Reglement Bpost bank trofee 2015-2016 Reglement Bpost bank trofee 2015-2016 Art. 1 De bpost bank trofee is een organisatie van Golazo sports in samenwerking met vzw Sportinez en vzw Fietspromo en start dit seizoen voor de 29ste keer. Art.

Nadere informatie

Belgian Racing Car Championship 2014 (BRCC) Sportief Reglement

Belgian Racing Car Championship 2014 (BRCC) Sportief Reglement (BRCC) Sportief Reglement PAGINA INDEX Art 1. DEFINITIES - OMSCHRIJVING... 2 Art 2. DEELNEMINGSMODALITEITEN... 2 Art 3. VERGUNNINGEN... 3 Art 4. MEETINGS... 3 Art 5. KLASSEN... 4 Art 6. DE KAMPIOENSCHAPPEN...

Nadere informatie

Richtlijnen Verkorte versie 2015

Richtlijnen Verkorte versie 2015 Richtlijnen Verkorte versie 2015 Open voor: o Teams:! Bestaande uit: 2 piloten; 1 team manager (mag één van beide piloten zijn); eventuele team crew (niet verplicht)! Met 1 of 2 motoren van minimum 595

Nadere informatie

Beste Sponsors, We kunnen met trots zeggen dat we derde zijn geëindigd! Na een geweldige prestatie van onze piloten en het ganse team.

Beste Sponsors, We kunnen met trots zeggen dat we derde zijn geëindigd! Na een geweldige prestatie van onze piloten en het ganse team. Beste Sponsors, In het weekend van 11-12 oktober hebben wij deelgenomen aan de 24h van Spa Francorchamps 2014. Dit was de 30 ste editie waardoor de opkomst groot was en de sfeer overal juist zat. We kunnen

Nadere informatie

BELCAR ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2016 SPORTIEF REGLEMENT INDEX

BELCAR ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2016 SPORTIEF REGLEMENT INDEX 1 BELCAR ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2016 SPORTIEF REGLEMENT INDEX 1. DEFINITIES - OMSCHRIJVING 2. DEELNEMINGSMODALITEITEN 3. VERGUNNINGEN 4. MEETING 5. BELCAR 6. TOEKENNING DER PUNTEN 7. WAGENS EN PILOTEN

Nadere informatie

REGLEMENTEN NO BUDGET CUP. Nederlands

REGLEMENTEN NO BUDGET CUP. Nederlands REGLEMENTEN NO BUDGET CUP 2012 Nederlands 1 1. STRUCTUUR De No Budget CUP is een volledig onafhankelijk kampioenschap. De teams bestaan uit minimum 2 en maximum 3 piloten die de wedstrijd rijden op dezelfde

Nadere informatie

BENELUX OPEN RACES. Circuit Park Zandvoort 27 & 28 May 2017 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT. Nevenseries:

BENELUX OPEN RACES. Circuit Park Zandvoort 27 & 28 May 2017 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT. Nevenseries: Circuit Park Zandvoort 27 & 28 May 2017 Nevenseries: KRONOS EVENTS // // ZANDVOORT 27 & 28 MAY 2017 Artikel 1. Omschrijving van de meeting. De «Benelux Open Races» hebben het statuut van OPEN meeting.

Nadere informatie

MON C50ccGT Reglement Plaatselijke Renners 2016

MON C50ccGT Reglement Plaatselijke Renners 2016 MON C50ccGT Reglement Plaatselijke Renners 2016 Inhoud Artikel 1. Organisatie C50ccgt demo grasbaanraces... 3 Artikel 2. Motoren van plaatselijke renners... 4 Artikel 3. Renners... 5 Artikel 4. Evenement...

Nadere informatie

6 HEURES MOTO SPA 8, 9 & 10 augustus 2014 BIJZONDER REGLEMENT EMN 10/117

6 HEURES MOTO SPA 8, 9 & 10 augustus 2014 BIJZONDER REGLEMENT EMN 10/117 1 6 HEURES MOTO SPA 8, 9 & 10 augustus 2014 BIJZONDER REGLEMENT EMN 10/117 6 HEURES MOTO SPA - 8, 9 & 10 augustus 2014...2 Artikel 1. - DEFINITIE...3 Artikel 2. CIRCUIT...3 Artikel 3. - CATEGORIEEN EN

Nadere informatie

VW Fun Cup Bijlage BENELUX Sportreglement 2016

VW Fun Cup Bijlage BENELUX Sportreglement 2016 VW Fun Cup Bijlage BENELUX Sportreglement 2016 Art. 1b Inleiding Kronos Events is de promotor van de VW Fun Cup 2016 in overeenstemming met de voorschriften van de internationale Sportcode van de FIA 2016,

Nadere informatie

Als basisreglement wordt het technisch reglement van de VAS en ASAF gebruikt.

Als basisreglement wordt het technisch reglement van de VAS en ASAF gebruikt. INFO en REGLEMENT Doelstelling en organisatie Clio 2 rally challenge De Renault Clio 2 rally challenge heeft als doel om, op basis van een eenvoudig technisch reglement en binnen het kader van het VAS-

Nadere informatie

1.1. De MOTOR CLUB EAU BLANCHE EAU NOIRE organiseert op 15/05/2016 de Nationale OPEN Klimwedstrijd genaamd Sprint de la Principauté de Chimay.

1.1. De MOTOR CLUB EAU BLANCHE EAU NOIRE organiseert op 15/05/2016 de Nationale OPEN Klimwedstrijd genaamd Sprint de la Principauté de Chimay. I. ALGEMEEN PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJD 01/04/2016: Publicatie van het Bijzonder Wedstrijdreglement. 12/05/2016: Beëindiging van de inschrijvingen om 20u00 15/05/2016: van 07u30 tot 10u15: Sportieve & technische

Nadere informatie

Trophée de Bourgogne Circuit van Dijon-Prenois 1, 2 & 3 mei 2015

Trophée de Bourgogne Circuit van Dijon-Prenois 1, 2 & 3 mei 2015 Artikel 1. Definitie van de meeting. Trophée de Bourgogne Circuit van Dijon-Prenois 1, 2 & 3 mei 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT De «Trophée de Bourgogne» heeft het statuut van OPEN meeting. De meeting

Nadere informatie

REGLEMENT. 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei Organisatie van: Pak Antwerpen

REGLEMENT. 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei Organisatie van: Pak Antwerpen 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei 2015 REGLEMENT Organisatie van: Pak Antwerpen Tellende voor: VAS Regularity kampioenschap 2015 Diverse provinciale en clubkampioenschappen 2 e Antwerp Regularity Bijzonder

Nadere informatie

Reglement Special Olympics Belgium. Wielrennen. Februari Belgium

Reglement Special Olympics Belgium. Wielrennen. Februari Belgium Wielrennen Februari 2016 Belgium Inhoudstafel A. Wedstrijden 3 B. Parcours 3 Weg 3 Tijdrit 4 C. Uitrusting 4 D. Wedstrijdreglement 5 Divisioning 5 Algemene regels 6 2 A. Wedstrijden 1. 500m tijdrit driewieler

Nadere informatie

Reglement Clubkampioenschap

Reglement Clubkampioenschap Reglement Clubkampioenschap Artikel 1. Het wordt jaarlijks ingericht. Het wordt gereden in 3 manches. Elke manche omvat een dressuurproef en een springproef. De dressuurproef en de springproef van dezelfde

Nadere informatie

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015 1 BELGISCHE AANPASSINGEN Aan het FEI-reglement Uitgave Gereviseerd in februari 2 Als basis voor het Belgisch Reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 februari, alsook de latere aanpassingen

Nadere informatie

Reglement Clubkampioenschap

Reglement Clubkampioenschap Reglement Clubkampioenschap Artikel 1. Het wordt jaarlijks ingericht. Het wordt gereden in 3 manches. Elke manche omvat een dressuurproef en een springproef. De dressuurproef en de springproef van dezelfde

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

24 HOURS OF ZOLDER AUGUSTUS 2016 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT

24 HOURS OF ZOLDER AUGUSTUS 2016 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 24 HOURS OF ZOLDER 17-18-20-21 AUGUSTUS 2016 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT Artikel 1 Bepaling Aansluitend met de algemene bepalingen van het Algemeen Reglement Organisaties VZW Terlamen 2016, wordt in het

Nadere informatie

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badmintonton Clubs Ondernemingsnummer: 424.375.097 Rekeningnummer Fortis : 001-0952174-01 Website: http://www.vvbbc.be Uitgave

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT ORGANISATIES VZW TERLAMEN 2013

ALGEMEEN REGLEMENT ORGANISATIES VZW TERLAMEN 2013 1 ALGEMEEN REGLEMENT ORGANISATIES VZW TERLAMEN 2013 Dit reglement is geldig voor alle reeksen verreden tijdens één van de volgende meetings, voor zover een ander geldig reglement geen melding maakt van

Nadere informatie

Ducati Day > 10 /07/ 2010 > Mettet

Ducati Day > 10 /07/ 2010 > Mettet Beste rijder, beste vriend, We bedanken u alvast voor uw inschrijving voor de Ducati day van 10 juli 2010 op het circuit van Mettet. Hieronder vindt u nuttige informatie over het verloop van de dag. Tijdens

Nadere informatie

Reglement Bedrijvencompetitie. Alle niet genoemde punten in het reglement zijn verboden

Reglement Bedrijvencompetitie. Alle niet genoemde punten in het reglement zijn verboden Reglement Bedrijvencompetitie 2010-2011 Alle niet genoemde punten in het reglement zijn verboden (aanpassing per wedstrijd zijn toegestaan door de wedstrijdleiding en zijn dan ook alleen die wedstrijd

Nadere informatie

INTERNATIONALE REGLEMENTEN VAN DE BASC

INTERNATIONALE REGLEMENTEN VAN DE BASC INTERNATIONALE REGLEMENTEN VAN DE BASC De CAMSO bvba (Comines Auto Moto Speedway Organisation) is de inrichter van de wedstrijden. Het sportieve gedeelte wordt beheerd door de vzw BASC (Belgian Auto Sport

Nadere informatie

RACE PROMOTION NIGHT 12 NOVEMBER 2016 SPORTIEF REGLEMENT INDEX

RACE PROMOTION NIGHT 12 NOVEMBER 2016 SPORTIEF REGLEMENT INDEX RACE PROMOTION NIGHT 12 NOVEMBER 2016 SPORTIEF REGLEMENT INDEX 1. DEFINITIES OMSCHRIJVING 2. DEELNEMINGSMODALITEITEN 3. VERGUNNINGEN 4. MEETING 5. KLASSEN 6. WAGENS EN PILOTEN TOEGELATEN TOT DE TRAININGEN

Nadere informatie

Indien uw motor niet conform is aan de reglementen kan u de start geweigerd worden.

Indien uw motor niet conform is aan de reglementen kan u de start geweigerd worden. ALGEMEEN REGLEMENT Minimumleeftijd : 16 jaar, piloten onder de 18 jaar moeten een door de ouders ondertekende en door de gemeente gewettigde toelating voorleggen, anders geen deelname mogelijk. Nummers:

Nadere informatie

MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015

MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015 MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015 Inhoud Artikel 1. Organisatie C50ccgt demo grasbaanraces... 3 Artikel 2. Motoren van plaatselijke renners... 4 Artikel 3. Renners... 5 Artikel 4. Evenement...

Nadere informatie

Reglement DVV Verzekeringen Trofee

Reglement DVV Verzekeringen Trofee Reglement DVV Verzekeringen Trofee 2016-2017 Art. 1 De DVV verzekeringen trofee is een organisatie van Golazo sports in samenwerking met vzw Sportinez en vzw Fietspromo en start dit seizoen voor de 31ste

Nadere informatie

Trial reglement Land Rover Club Holland (2015)

Trial reglement Land Rover Club Holland (2015) Trial reglement Land Rover Club Holland (2015) De organisatie behoudt zich het recht voor om gaandeweg de Trial competitie het reglement aan te passen indien dit wenselijk blijkt. Trial reglement Land

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT VOOR TREKPAARDEN 2013

SPECIFIEK REGLEMENT VOOR TREKPAARDEN 2013 1 SPECIFIEK REGLEMENT VOOR TREKPAARDEN 2013 2 SPECIFIEK REGLEMENT VOOR TREKPAARDEN 2013 De trekpaarden mogen aansluiten in CAN 1, CAN 3 en CAN 4 wedstrijden voor trekpaarden, maar moeten aan de voorwaarden

Nadere informatie

RACE PROMOTION NIGHT 2015 SPORTIEF REGLEMENT INDEX

RACE PROMOTION NIGHT 2015 SPORTIEF REGLEMENT INDEX 1 RACE PROMOTION NIGHT 2015 SPORTIEF REGLEMENT INDEX 1. DEFINITIES - OMSCHRIJVING 2. DEELNEMINGSMODALITEITEN 3. VERGUNNINGEN 4. MEETING 5. DIVISIES 6. WAGENS EN PILOTEN TOEGELATEN TOT DE TRAININGEN 7.

Nadere informatie

Reglement Brommercross 2014 Georganiseerd door het Open Jongeren Werk Lochem Inhoud

Reglement Brommercross 2014 Georganiseerd door het Open Jongeren Werk Lochem Inhoud Reglement Brommercross 2014 Georganiseerd door het Open Jongeren Werk Lochem Inhoud Inleiding:... 3 Deelname:... 4 Inschrijving:... 4 Wedstrijdschema:... 4 Startopstelling:... 4 Wedstrijdduur:... 5 Uitslagen:...

Nadere informatie

RACE PROMOTION NIGHT 8 NOVEMBER 2014 SPORTIEF REGLEMENT

RACE PROMOTION NIGHT 8 NOVEMBER 2014 SPORTIEF REGLEMENT RACE PROMOTION NIGHT 8 NOVEMBER 2014 SPORTIEF REGLEMENT INDEX 1. DEFINITIES - OMSCHRIJVING 2. DEELNEMINGSMODALITEITEN 3. VERGUNNINGEN 4. MEETING 5. DIVISIES 6. WAGENS EN PILOTEN TOEGELATEN TOT DE TRAININGEN

Nadere informatie

BELCAR ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2017 SPORTIEF REGLEMENT INDEX

BELCAR ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2017 SPORTIEF REGLEMENT INDEX BELCAR ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2017 SPORTIEF REGLEMENT INDEX 1. DEFINITIES OMSCHRIJVING 2. DEELNEMINGSMODALITEITEN 3. VERGUNNINGEN 4. MEETING 5. KLASSEN 6. TOEKENNING DER PUNTEN 7. WAGENS EN PILOTEN TOEGELATEN

Nadere informatie

Poeldijk POELDIJK 500!! Zaterdag 24 oktober gaat de 8e editie van de Poeldijk 500 van start!

Poeldijk POELDIJK 500!! Zaterdag 24 oktober gaat de 8e editie van de Poeldijk 500 van start! 8 th E d i t i o n Poeldijk POELDIJK 500!! Zaterdag 24 oktober gaat de 8e editie van de Poeldijk 500 van start! Deze race over 500 ronden is een ware slijtage slag voor mens en machine! Ontvangst 10.15

Nadere informatie

Jeugdcriterium Frans Claes Reglement

Jeugdcriterium Frans Claes Reglement Jeugdcriterium Frans Claes Reglement Het Jeugdcriterium Frans Claes is een nationale wedstrijd over 3 dagen. Het wordt ingericht door KRV de skeelerclub van de Kempen, Koninklijk Modern Skatersclub Wilrijk

Nadere informatie

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef of zoals voorzien in het particulier

Nadere informatie

6 HEURES MOTO SPA - 14 augustus 2016 BIJZONDER REGLEMENT EMN 10/143

6 HEURES MOTO SPA - 14 augustus 2016 BIJZONDER REGLEMENT EMN 10/143 1 6 HEURES MOTO SPA - 14 augustus 2016 BIJZONDER REGLEMENT EMN 10/143 Artikel 1. - DEFINITIE... 3 Artikel 2. CIRCUIT... 3 Artikel 3. CATEGORIEEN EN KLASSEN... 3 Artikel 4. TOEGELATEN RIJDERS & MOTORFIETSEN...

Nadere informatie

BNL Karting Series. Technisch. reglement. Micro Max. Technisch reglement 2016 Micro Max RACB VISA: Versie 13-01-2016

BNL Karting Series. Technisch. reglement. Micro Max. Technisch reglement 2016 Micro Max RACB VISA: Versie 13-01-2016 BNL Karting Series Technisch 2016 reglement Micro Max MICRO MAX 1. Chassis Elk chassis moet volgens de CIK voorschriften zijn. Prototypes zijn niet toegelaten. Per wedstrijd mag slechts 1 chassis ingeschreven

Nadere informatie

24 HOURS OF ZOLDER 05-06-08-09 september 2012 SPORTIEF REGLEMENT

24 HOURS OF ZOLDER 05-06-08-09 september 2012 SPORTIEF REGLEMENT 24 HOURS OF ZOLDER 05-06-08-09 september 2012 SPORTIEF REGLEMENT INDEX 1. DEFINITIES - OMSCHRIJVING 2. DEELNEMINGSMODALITEITEN 3. VERGUNNINGEN 4. MEETING 5. DIVISIES 6. WAGENS EN PILOTEN TOEGELATEN TOT

Nadere informatie

Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival

Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival HET IS VERBODEN BARBEQUES TE GEBRUIKEN, TERRASSEN OP TE RICHTEN, ALCOHOLISCHE DRANKEN TE SCHENKEN AAN DERDEN EN GELUIDSINSTALLATIES TE GEBRUIKEN OP HET

Nadere informatie

Belgian Racing Car Championship 2015 (BRCC) Sportreglement

Belgian Racing Car Championship 2015 (BRCC) Sportreglement (BRCC) Sportreglement PAGINA INDEX Art 1. DEFINITIES - OMSCHRIJVING... 2 Art 2. DEELNEMINGSMODALITEITEN... 2 Art 3. VERGUNNINGEN... 3 Art 4. MEETINGS... 3 Art 5. KLASSEN... 4 Art 6. DE KAMPIOENSCHAPPEN...

Nadere informatie

Algemeen Reglement. 1. Men wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit reglement en dient zich aan de geschreven bepalingen te houden.

Algemeen Reglement. 1. Men wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit reglement en dient zich aan de geschreven bepalingen te houden. Bepalingen die voor alle deelnemers gelden: Algemeen Reglement 1. Men wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit reglement en dient zich aan de geschreven bepalingen te houden. 2. Het arriveren,

Nadere informatie

Affichering van de startlijst voor sectie 4 volgens voorlopig klassement. Voorziene aankomst van de eerste wagen op het podium.

Affichering van de startlijst voor sectie 4 volgens voorlopig klassement. Voorziene aankomst van de eerste wagen op het podium. REGLEMENT 1 E-Rally Omloop van Vlaanderen 01, 02 09 2017 1 e E-Rally Omloop van Vlaanderen 1 & 2/09/2017 Bijzonder Wedstrijdreglement. De 1 e E-Rally Omloop van Vlaanderen wordt ingericht door Koninklijke

Nadere informatie

TEST OMLOOP RACB SPORT

TEST OMLOOP RACB SPORT TEST OMLOOP RACB SPORT WELKOM! Vooraf willen wij u vragen de volgende pagina s met de grootste aandacht te lezen. Het gaat over het plezier dat u ondervindt tijdens de wedstrijden, over uw veiligheid en

Nadere informatie

KLIMWEDSTRIJDEN VAN RY DES GLANDS 28 MAI 2017 BIJZONDER WEDSRTIJDREGLEMENT

KLIMWEDSTRIJDEN VAN RY DES GLANDS 28 MAI 2017 BIJZONDER WEDSRTIJDREGLEMENT I. ALGEMEEN PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJD 28/04/2017: Publicatie van het Bijzonder Wedstrijdreglement. 27/05/2017: Beëindiging van de inschrijvingen om 20u00. 27/05/2017: van 17u00 tot 19u Sportieve & technische

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK)

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK) uitgave 2010 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, maart 2004. Eindredactie

Nadere informatie

NATIONAAL UITHOUDINGSKAMPIOENSCHAP MEDIAGROUP VAN DYCK BELCAR 2005

NATIONAAL UITHOUDINGSKAMPIOENSCHAP MEDIAGROUP VAN DYCK BELCAR 2005 1 NATIONAAL UITHOUDINGSKAMPIOENSCHAP MEDIAGROUP VAN DYCK BELCAR 2005 SPORTREGLEMENT 1. VZW Terlamen, hierna ook de promotor genoemd, gevestigd in Terlaemen 30, 3550 Heusden-Zolder organiseert Mediagroup

Nadere informatie

Reglement Brommercross Georganiseerd door het Open Jongeren Werk Lochem

Reglement Brommercross Georganiseerd door het Open Jongeren Werk Lochem Reglement Brommercross 2016 Georganiseerd door het Open Jongeren Werk Lochem Inhoud Inleiding:... 3 Deelname:... 4 Inschrijving:... 4 Wedstrijdschema:... 5 Startopstelling:... 5 Wedstrijdduur:... 5 Uitslagen:...

Nadere informatie

Reglement Special Olympics Belgium. Triatlon. September Belgium

Reglement Special Olympics Belgium. Triatlon. September Belgium September 2011 Belgium INHOUDSTAFEL CHAPITRE 1: ALGEMEEN REGLEMENT 3 CHAPITRE 2: ZWEMMEN 4 CHAPITRE 3: WIELRENNEN 5 CHAPITRE 4: LOPEN 7 CHAPITRE 5: MEDAILLE-UITREIKKING 7 Dit officieel Special Olympics

Nadere informatie

BELGISCHE MOTORRIJDERSBOND SPORTCOMMISSIE. Werkgroep Snelheid REGLEMENT SNELHEID 2013 INHOUD

BELGISCHE MOTORRIJDERSBOND SPORTCOMMISSIE. Werkgroep Snelheid REGLEMENT SNELHEID 2013 INHOUD BELGISCHE MOTORRIJDERSBOND SPORTCOMMISSIE Werkgroep Snelheid REGLEMENT SNELHEID 2013 INHOUD 01. Vergunningen p.02 02. Klassen, Nummering en kleur van de schijven p.04 03. Inschrijving - Technische fiche

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT. Art. 1 Intro. Art. 2 Algemene informatie

SPORTIEF REGLEMENT. Art. 1 Intro. Art. 2 Algemene informatie SPORTIEF REGLEMENT Art. 1 Intro Dit sportief reglement zal ervoor zorgen dat deze 12u race in de best mogelijke omstandigheden kan plaatsvinden met een maximale kansengelijkheid! Vergeet echter niet dat

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Vanaf het seizoen 2016-2017 zijn er enkele nieuwe spelregels van toepassing, komende vanuit de IHF. De onderstaande spelregels zijn van toepassing

Nadere informatie

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan 3 9000 Gent

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan 3 9000 Gent 1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE FLANDERS CUP BMX 2016 LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE FLANDERS CUP BMX 2016 2 1 INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

6 UREN MOTO SPA - 9 augustus 2015 BIJZONDER REGLEMENT EMN 10/117

6 UREN MOTO SPA - 9 augustus 2015 BIJZONDER REGLEMENT EMN 10/117 1 6 UREN MOTO SPA - 9 augustus 2015 BIJZONDER REGLEMENT EMN 10/117 6 UREN MOTO SPA - 9 augustus 2015... 2 Artikel 1. - DEFINITIE... 3 Artikel 2. CIRCUIT... 3 Artikel 3. - CATEGORIEEN EN KLASSEN... 3 Artikel

Nadere informatie

TROPHÉE DE BOURGOGNE

TROPHÉE DE BOURGOGNE Bijzonder Wedstrijdreglement Nevenwedstrijden: KRONOS EVENTS // // DIJON PRENOIS 28, 29 & 30 April 2017 Artikel 1. Definitie van de meeting. De «Trophée de Bourgogne» heeft het statuut van OPEN meeting.

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015 AANVULLEND REGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement. Datum evenement : 1 februari 2015 Plaats evenement : TT Circuit Assen

Nadere informatie

ALGEMEENHEDEN 2. SPECIFIEK REGLEMENT 2 Artikel 1: de renner 2. Artikel 2: de fiets 2

ALGEMEENHEDEN 2. SPECIFIEK REGLEMENT 2 Artikel 1: de renner 2. Artikel 2: de fiets 2 INHOUDSTAFEL ALGEMEENHEDEN 2 SPECIFIEK REGLEMENT 2 Artikel 1: de renner 2 Artikel 2: de fiets 2 Artikel 3: de wedstrijden 3 Algemeenheden 3 Specifieke regels 3 1 km individuele tijdrit 3 500m 3 3km 3 5km

Nadere informatie

Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd voldaan zijn.

Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd voldaan zijn. 1. Deelnamevoorwaarden Elke deelnemende piloot dient zich akkoord te verklaren met ons huishoudelijk reglement. Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd

Nadere informatie

Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016

Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016 Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016 Vanaf seizoen 2014-2015 werkt de Koninklijke Belgische Ski Federatie met een nieuw online systeem voor FIS-inschrijvingen. Elke Belgische renner

Nadere informatie

Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd voldaan zijn.

Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd voldaan zijn. 1. Deelnamevoorwaarden Elke deelnemende piloot dient zich akkoord te verklaren met ons huishoudelijk reglement. Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd

Nadere informatie

RACE PROMOTION NIGHT, 8 NOVEMBER 2014 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT

RACE PROMOTION NIGHT, 8 NOVEMBER 2014 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT RACE PROMOTION NIGHT, 8 NOVEMBER 2014 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT Artikel 1 - Definitie Aansluitend met de algemene bepalingen van het Algemeen Reglement Organisaties VZW Terlamen 2014, wordt in het kader

Nadere informatie

NK Off Road Racing VHC Havelte

NK Off Road Racing VHC Havelte Bijzonder Reglement KNAC Nationale Autosport Federatie, Sectie Terreinsport. NK Off Road Racing VHC Havelte 19 en 20 april 2014 Pagina 1 van 8 Inhoud Bijzonder Reglement Knac Nationale Autosport Federatie,

Nadere informatie

208 Rally Trophy 2015 Technisch Reglement 1

208 Rally Trophy 2015 Technisch Reglement 1 TECHNISCH REGLEMENT 208 Rally Trophy Belux 2015 208 Rally Trophy 2015 Technisch Reglement 1 INHOUD ALGEMEEN... 3 ARTIKEL 1... 4 Definitie en identificatie van het toegelaten voertuig... 4 ARTIKEL 2...

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT 2016/2017 Ten behoeve van het Z.I.K.K. georganiseerd door Karting Zeeland B.V., hierna te noemen IKM.

WEDSTRIJDREGLEMENT 2016/2017 Ten behoeve van het Z.I.K.K. georganiseerd door Karting Zeeland B.V., hierna te noemen IKM. WEDSTRIJDREGLEMENT 2016/2017 Ten behoeve van het Z.I.K.K. georganiseerd door Karting Zeeland B.V., hierna te noemen IKM. 1. AANVANG - Tussen 19:10 uur en 19:20 uur dient de betaling/het aanmelden verricht

Nadere informatie