Meer dan ooit komt het in deze tijden van economische

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer dan ooit komt het in deze tijden van economische"

Transcriptie

1 Vooraf Meer dan ooit komt het in deze tijden van economische tegenwind en transitie in de branche aan op inspiratie en creativiteit in de uitgeefbranche. Daarom beoogt de LOF Prijs voor Vakinformatie 2011 de uitgeefprestaties van de medewerkers in de uitgeverijen naar voren te halen en zichtbaar te maken. Creatieve en innovatieve prestaties zijn immers de sleutel voor het voortbestaan van uitgeverijen. Het gaat hierbij niet alleen om prestaties op het terrein van creatie van uitgeefproducten, maar ook om de prestaties in het uitgeefproces zelf. De jury heeft de eerste selectie gedaan in drie vakgebieden: de uitgeefpropositie, marketing/sales en content- en productuitvoering. Vervolgens zijn de inzendingen en de longlist beoordeeld met betrekking tot de impact op de interne en externe effectiviteit van de inzending en - voor zover inzichtelijk voor de jury - ten aanzien van continuïteit, relevantie voor de doelgroep en vakmanschap. Deze benadering leverde een uiterst interessant en inspirerend speelveld op van 34 inzendingen. Het betrof een baaierd van zeer diverse, verrassende en inspirerende uitgeefvoorbeelden die opvallend vaak afkomstig zijn van jonge en onafhankelijke organisaties, veelal uitgeverijen en soms ondernemingen met uitgeefambities. Het aantal inzendingen van grote portfoliomerken en concernuitgeverijen bleef ten opzichte van voorgaande jaren achter. Dat is jammer, omdat we ervan overtuigd zijn dat ook daar belangrijke uitgeefprestaties worden geleverd! Trends in de inzendingen voor de LOF Prijs voor Vakinformatie 2011 In het mededingingsveld van de ingezonden prestaties neemt de jury een aantal trends waar: Concept, Content, Context, Concurrentie & Community Contentcreatie is inmiddels over de volle breedte uitgegroeid tot een proces van integrale co-creatie met gebruikers, lezers, experts en adverteerders, waarbij een platform voor alle stakeholders binnen één medium wordt geboden. Content en óók het productconcept zijn onderwerp van voortdurende ontwikkeling, alhoewel de meeste uitgevers nog wel aanbodgestuurd ontwikkelen. Uitgevers maken steeds meer geëigend gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden voor de ontsluiting en verrijking van content via databases, tools, webtv, streaming video, muziek, online magazines, apps, et cetera. Social media worden met steeds meer creativiteit en ideeënrijkdom ingezet. Dat het vaak nog zoeken is naar meetbare en commerciële uitkomsten, is niet verwonderlijk als we bedenken hoe recent alle nieuwe platformen en kanalen zijn. Centraal staat de vraag naar wie de content regisseert en modereert. Is deze regierol exclusief voorbehouden aan redacties? En hoe wordt onafhankelijke journalistiek in professionele en vakinformatieve producten gewaarborgd? Community publishing zou kansen moeten bieden voor bredere verdienmodellen dan het traditionele abonnement, bijvoorbeeld in de vorm van lidmaatschappen van een titel of merk waarmee gebruikers toegang krijgen tot gepersonaliseerde content, toegang tot congressen of bijzondere service. De participatie van externe deskundigen in de creatie van content biedt kansen voor het laden van uitgeefmerken als benchmark voor de professional. Overigens valt op dat uitgevers zich steeds vaker concentreren op een domein - een keten of een thema - en minder op specifieke horizontale doelgroepsegmenten. In dit licht zouden uitgevers ook kunnen denken aan de aggregatie van social media rond bepaalde thema s. Ook zien we dat online uitgeefinitiatieven zich steeds vaker doorontwikkelen naar een ondersteunend printaanbod, zogeheten reversed publishing. Dit betekent dat de rol van print is veranderd, maar niet dat print van het toneel is verdwenen. De traditionele uitgeverijen verdiepen en of verbreden hun contentaanbod met crossmediale concepten. Ook de belangstelling in bredere kring om een eigen schatkist aan kwaliteitcontent te ontwikkelen en te beheren is fors. Dit blijkt uit het groeiend aantal initiatieven van buitenstaanders. Er zijn meerdere online initiatieven van nieuwkomers die vervolgens uitgroeien tot serieuze uitgeefproposities. Advertentiemarkt Uitgevers ondernemen gerichte pogingen om op te schuiven van platte advertentieverkoop naar gericht communicatie-advies over crossmediale dialoog marketing en ontwikkelen zich van sales naar media- en communicatie- en campagne-experts. Of zij ontwikkelen adverteerdersproposities die zijn gebaseerd op diepgaand onderzoek en op gebruikersprofielen die gemakkelijker, goedkoper en rijker zijn aan te maken met de inzet van social media. In plaats van de verkoop van oplage worden samen met de adverteerder communicatie-oplossingen ontwikkeld die meetbaar bereik en resultaat opleveren voor de adverteerder. Ook integreren uitgevers veelvuldig de publicatie van white papers in hun uitgeefconcepten. Op deze manier grijpen uitgevers kansen om terrein te winnen ten opzichte van reclameen mediabureaus die met name een sterke positie hebben ten aanzien van de grote vakinformatieve uitgeefmerken. Juryproces Hoewel het met de aan de jury beschikbaar gestelde data een lastige opgave blijft om de inzendingen tot in detail te doorgronden - in relatie tot de specifieke marktsegmenten en in termen van commerciële prestaties - heeft de jury vijf nominaties gekozen die verschillende opvallende innovatieve aspecten in het uitgeefvak belichten. Deze vijf nominaties zijn dit jaar voor het eerst gekozen mede aan de hand van tien presentaties van de LOF longlist Deze presentaties bieden de jury de gelegenheid tot een indringender toetsing. Het proces van inzending tot en met nominering was voor het eerst te volgen via de speciale website Uiteindelijk koos de jury voor een winnaar van LOF Prijs voor Vakinformatie 2011 die er bijzonder uitspringt door de geheel nieuwe benadering en presentatie van vakinformatie! Lize Alink, Voorzitter van de LOF-jury voor Vakinformatie 2011

2 Nominaties LOF Prijs voor Vakinformatie Marketing Solution Reed Business Wat is de toegevoegde waarde van een advertentie wanneer het effect niet tastbaar is? Hoe zorg je er voor dat je de verschuiving in budgetten regisseert? Hoe zorg je er voor dat je bij economische tegenwind je advertentie-omzet verhoogt? 360 MS is een moedige poging om een ordening te ontwerpen, die de advertentie - waarde inzichtelijk maakt voor adverteerder/sponsor in een wereld van crossmedia, overlappingen, intensiteit en kwantiteit. De uitgever schuift op in de waardeketen van B2B-communicatie. Adverteerders verwachten van uitgevers dat zij campagnemanagement en mediaoplossingen bieden die passen bij het realiseren van hun communicatie-, branding- of marketingdoelstellingen (uit: Trends in mediabestedingen , Groep UVW 2010). 360 MS sluit daar feilloos op aan door uit te gaan van de mediachannels die de doelgroep tot zich neemt, van overlap, van een crossmediaal multiplier-effect en van de effectiviteit per kanaal. Hiermee kan de levenscyclus van print worden verlengd! Eventuele over-exposure wordt als korting teruggegeven. De campagneevaluatie biedt aanknopingspunten voor een vervolg. De adverteerder heeft zicht op de effectiviteit van zijn campagne binnen een gefragmenteerd medialandschap. Touchpoints zijn daarbij een goede vondst. De adverteerder krijgt wekelijks een dashboard met de resultaten, houdt daarmee grip op zijn campagne en kan deze intern blijven verkopen. Hij heeft inzicht in de awareness van zijn campagne ten opzichte van zijn concurrenten. Kwaliteit staat centraal van a tot z: de onderzoekspartner is een gerenommeerd bureau. Het is een prestatie om tot samenhang te komen die aan alle media recht doet en een conceptueel principe omvat. De onderbouwing van de waarden kan nog wel beter, maar waarom zou dit model niet ook voor publieksmedia kunnen gelden? Het concept geeft een boost aan de kwaliteit van de salesmensen en de WOW-factor is dat 360 MS klanten verbaasd doet staan. Duurzaam Gebouwd CEO Media Duurzaam Gebouwd is een prachtig voorbeeld van de weloverwogen en strategische uitbouw van een online initiatief tot een crossmediale uitgeefpropositie door een overeenkomst te sluiten met een gerenommeerde marktpartij. Het magazine ziet er goed uit, er is een expertpanel, de congressen ogen professioneel en informatief en de website leeft. Het is interessant dat vanuit een online vertrekpunt het eenvoudiger is om te focussen op een thema in plaats van op een doelgroep. Duurzaam Gebouwd is hier een mooi voorbeeld van. Door het onderwerp duurzaam bouwen te benaderen vanuit een crossmediale uitgeefstrategie en er binnen een jaar evenementen en een magazine aan toe te voegen, de website uit te breiden en commerciële partnerships aan te bieden, is de levensvatbaarheid groot. Het thema is blijvend actueel en spreekt professionals in de hele keten aan, waar bestaande titels zijn gericht op de diverse beroepsgroepen in de keten van aannemers, architecten, vastgoedprofessionals of toeleveranciers. Duurzaam Gebouwd maakt gebruik van het momentum waarop alle stakeholders rijp zijn voor het thema duurzaamheid. De initiatiefnemers zijn er in zijn geslaagd om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. En dit in een tijd waarin de bouw sinds 2009 te maken heeft met vraaguitval. Dit getuigt van inzicht en lef.

3 REAXYS Elsevier REAXYS is een online werkbank voor chemisch onderzoek in wetenschap en bedrijfsleven en draait het informatiemodel om: relevante onderzoeksresultaten uit de database zijn meteen zichtbaar. In de ontsluiting en tools is uitgegaan van het onderzoeksproces van de gebruiker in plaats van de structuur van de database. Op die manier wordt bereikt dat wat tot voor kort zelfs met de modernste online databases enkele dagen zoekwerk kostte, het een gebruiker nu slechts enkele seconden kost om de einduitkomst te vinden die hij nodig heeft. Hoewel deze inzending voor niet-experts niet eenvoudig was om te beoordelen, constateert de jury dat deze database met chemische onderzoeksresultaten zijn doel (benutting van de data voor de praktijk) bijzonder effectief bereikt. In zeer korte tijd heeft REAXYS een groot marktaandeel weten te veroveren. De interface die REAXYS gebruikt is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk en kan al in de bacheloropleiding worden ingezet. Ook een niet ingevoerde gebruiker kan er al snel tot op zekere hoogte mee uit de voeten. Het idee van een toegankelijke database met chemische reacties verrijkt met kennis van experts, lijkt een schot in de roos. Voor de leek doet het enigszins denken aan een Binas in het kwadraat. Skipr Mashup Springer Media De ontwikkeling van Skipr raakt aan de zoektocht naar het ultieme verdienmodel voor ondernemers met uitgeefambities. Skipr werd vorig jaar genomineerd voor de LOF Prijs voor Vakinformatie 2010, maar haalde nét niet de begeerlijke eindstreep. In het toen al indrukwekkende aantal uitingen en kanalen bestaande uit een magazine, nieuwsbrieven, tv-programma s, web-tv, round tables, evenementen en boeken, waren een community en user generated content opvallend afwezig. Dat het Skipr al binnen een jaar na de lancering was gelukt om een eigen positie te veroveren in een vrij traditionele markt, oogstte toen meteen een LOFnominatie. De concurrentie zou best wakker mogen liggen van de ambitieuze collega s uit Houten, oordeelde de jury in 2010! Skipr noemt zichzelf een crossmediaal platform. Dit betekent kennis delen, gebruikerscontent genereren en deze verder uitrollen naar de verschillende uitingsvormen tot op het hoogst mogelijk individuele interesseniveau van de doelgroep: bestuurders en toezichthouders in de zorg. Een doelgroep in het oog van de Nederlandse politieke storm. Skipr komt met een heldere visie en formule en bindt de stakeholders door hen een platform te bieden waarop zij hun professionele ervaringen en kennis via social media kunnen inbrengen. Zij maken Skipr, zij zijn Skipr. De rol van de redactie is die van regisseur en moderator: onontbeerlijk om er een sterk merk voor het tweede decennium van deze eeuw van te maken. En een redactierol in ontwikkeling: journalistiek waar het moet, distantie waar het kan. Met Skipr Mashup worden social media ingezet om themacommunities te creëren zonder zelf alles te willen ontwikkelen. Door media als LinkedIn, Youtube en Vimeo te integreren in een nieuwe hub, en die ook nog te verrijken, wordt het voor de doelgroep mogelijk om de eigen online communicatie te focussen via het platformvan Skipr. Dat is een slimme manier om nieuwe mogelijkheden te incorporeren in de eigen uitgeefproducten. De vele sponsormogelijkheden scheppen kansen voor langdurige partnerships. Daarmee is er een fundament gelegd voor groei van het marktaandeel, versterking van de merkidentiteit en is er zicht op een financieel gezonde exploitatie. Een voorbeeld dat in brede kring navolging verdient!

4 Winnaar LOF Prijs voor Vakinformatie 2011 LOF Prijs voor Vakinformatie 2011: en de winnaar is food inspiration magazine Shoot My Food Een groep enthousiaste professionals is vorig jaar gestart om met hun visie op food de wereld te veroveren. Alle kennis, ervaring en intuïtie is gebundeld en komt in het digitale magazine tot leven. Beeld, geluid, tekst, muziek: elk communicatiemiddel wordt ingezet om de gebruiker mee te voeren in de sensatie van voedsel en voedselconcepten of kennis te laten maken met spannende restaurantconcepten of nuttige infor matie voor de foodprofessional. Kortom: vakinformatie als een ultieme belevenis. Elke uiting van het merk barst van creativiteit. Veelvuldig gebruik van audiovisuele middelen en interactiviteit maakt food inspiration magazine een online tijdschrift om van te smullen. Alle uitingen zien er zeer professioneel en uitermate verzorgd uit. Het jaarboek is een absoluut bewaar-exemplaar. De filmpjes, de muziek en mooie fotografie en de interactiviteit in het tijdschrift geven de lezer een rijke ervaring. De evenementen zijn bijzonder van karakter en toegespitst op een doelgroep die wil voelen, zien, ruiken, proeven, ervaren. Redactionele content wordt afgewisseld met gesponsorde berichten en boodschappen zonder dat er sprake is van een hinderlijke cesuur in de content. Naast het online magazine (met binnenkort een Vlaamse en Franse editie) zijn er de succesvolle Inspiration Days en de database met honderdduizend beelden voor verschillende doeleinden, zoals onderwijs. En natuurlijk wordt er getwitterd. De inzenders zijn er terecht trots op dat zij binnen een jaar break even draaien. Het online magazine, een novum in de branche, heeft in korte tijd een behoorlijk aantal bezoekers bereikt. Aan visie en lef ontbreekt het niet. Gedreven professionals en enthousiaste partners die hun communicatiebudget investeren in aantrekkelijke content over hun vakgebied: het lijkt de ideale startmix waarmee de LOF Prijs voor Vakinformatie 2011 in de wacht is gesleept!

5 LOF jury voor Vakinformatie 2011 Longlist Lize Alink, voorzitter van de jury, zelfstandig adviseur redactionele strategie en ontwikkeling: voorheen o.a. hoofdredacteur van Binnenlands Bestuur en uitgever van de Adformatiegroep, Vrij Nederland en Opzij Alex Beishuizen, hoofdredacteur Computable, winnaar van de LOF Prijs voor Vakinformatie 2009 Klaas de Boer, directeur Amerstone, bureau voor media en communicatie en directeur bij uitgeverij Terra Lannoo Ben Crul en Evert Pronk, Medisch Contact/Artsennet; winnaar van de LOF Prijs voor Vakinformatie 2010 Michael Dam, zelfstandig adviseur marketing en sales, vervulde voorheen diverse marketing- en uitgeeffuncties bij Kluwer en CrossPoints/PCM Frank Iwema, directeur OrangeLane Media. Daarvoor actief in diverse marketing-, sales- en uitgeeffuncties bij Sdu, Ten Hagen&Stam en Samsom Bedrijfsinformatie Wim Raaijen, hoofdredacteur van Petrochem en Biochem en directeur van Industrielinqs pers en platform Nineke van Dalen, secretaris van de Groep UVW, treedt op als secretaris van de LOF-jury De genomineerden en de winnaar werden gekozen uit de onderstaande longlist LOF Prijs voor Vakinformatie Marketing Solution / Reed Business Crisiswerkplaats.nl / Uitgeversacademie Duurzaam Gebouwd / CEO Media Emedia / Reed Business food inspiration magazine / Shoot My Food Groot nieuws, Lokaal effect / AOB Mediafeitenboekje Nederland / Carat Insight REAXYS / Elsevier Skipr Mashup / Springer Media Twinklemagazine.nl / BBP Beerens Business Press Copyright Groep UVW Postbus AA Amsterdam Vormgeving en ontwerp Menno van der Veen Fotografie Hans Tak De LOF Prijs voor Vakinformatie 2011 werd mede mogelijk gemaakt door: HuigHaverlag bv NijghPeriodieken Stichting Lucas-Ooms Fonds Drukwerk HuigHaverlag bv, Wormerveer

6 LOF Prijs voor Vakinformatie 2011 Juryrapport 2011

www.uitgeverscongres.nl

www.uitgeverscongres.nl Donderdag 7 juni Thema: Battle in the Channels Hét congres over strategie & online & business modellen & facts & trends en ontwikkelingen voor decisionmakers uit crossmediale uitgeverijen, mediabedrijven

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2012. Juryrapport. LOF Prijs voor Vakinformatie 2002 2012

LOF Prijs voor Vakinformatie 2012. Juryrapport. LOF Prijs voor Vakinformatie 2002 2012 2012 LOF Prijs voor Vakinformatie 2012 Juryrapport LOF Prijs voor Vakinformatie 2002 2012 Vooraf In tijden van transitie en economische tegenwind komt het in de uitgeefbranche meer dan ooit aan op inspiratie

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD.

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. 85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. Door de inzet van een multichannel productportfolio maken we zichtbaar, inspireren en verbinden business-to-business ondernemers

Nadere informatie

Klant centraal. Behoefte aan meer 25. Meer producten en diensten om uw rendement te verhogen. Contact

Klant centraal. Behoefte aan meer 25. Meer producten en diensten om uw rendement te verhogen. Contact Behoefte aan meer 25 Klant centraal Inspelen op uw behoefte Uw mediabehoefte staat bij Rodi Media centraal. Met Meer Media kunt u meer dan alleen een advertentie plaatsen, krant drukken of drukwerk verspreiden.

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ.

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ. 85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ. Door de inzet van een multichannel productportfolio maken we zichtbaar, inspireren en verbinden we business-to-business

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE

MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE Al meer dan 25 jaar vormt Straatbeeld dé informatiebron voor openbare ruimte specialisten in Nederland. De doelgroep omschrijft Straatbeeld als:

Nadere informatie

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND 02 WAARDEVOLLE VERHALEN VOOR ONDERNEMERS DOELGROEP Ondernemen is keuzes maken en beslissingen nemen. En dat wordt niets zonder relevante informatie. Ondernemers

Nadere informatie

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem Succesvol Gevonden Worden Op Internet Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem 1 Succesvol Gevonden Worden Op Internet Welkom! Strategie MYbusinessmedia: Online First Resultaat: in een jaar naar 1,7

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

JURYRAPPORT NATIONALE CITYMARKETING TROFEE

JURYRAPPORT NATIONALE CITYMARKETING TROFEE JURYRAPPORT NATIONALE CITYMARKETING TROFEE DE NATIONALE CITYMARKETING TROFEE 2017 Juryrapport Zaandam, 31 mei 2017 3 Algemeen De Nationale Citymarketing Trofee (NCT) wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Cross Media Nederland BV - Telefoon: 010-742 05 49 - E-mail: bart.dewilde@crossadvertising.nl

Cross Media Nederland BV - Telefoon: 010-742 05 49 - E-mail: bart.dewilde@crossadvertising.nl REDACTIONELE FORMULE Duurzaam Geproduceerd is hét onafhankelijke kennisplatform over duurzaamheid in de industrie. Het informeert en inspireert de professional door nieuws, visies van experts, interessante

Nadere informatie

MEDIAKIT DE GROOTSTE EN DE BESTE IN HR

MEDIAKIT DE GROOTSTE EN DE BESTE IN HR MEDIAKIT DE NUMMER 1 IN HR Verbindt u met ruim 32.000 HR-professionals! P&OACTUEEL DE NUMMER 1 IN HR P&Oactueel maakt je de onmisbare schakel tussen strategie en human capital. Verfrissende rubrieken,

Nadere informatie

Clearasil Social Media Case

Clearasil Social Media Case Clearasil Social Media Case Naam case: Clearasil / Reckitt Benckiser Land: Rusland Type Case: B2C Periode: 2009 / 2010 Kerngegevens Clearasil: Moederbedrijf: Reckitt Benckiser Hoofdkantoor: Slough, United

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren blz. 1 Marketingmed.nl blz. 2 Waarom adverteren? blz. 2 Waarom bij Marketingmed.nl

Nadere informatie

TECHNI SHOW MEDIA 2009

TECHNI SHOW MEDIA 2009 TECHNI SHOW MEDIA 2009 Technishowmagazine.nl Nieuwsbrief: 30.000 lezers Wekelijks Technishowmagazine.nl : 400 unieke bezoekers per dag Dagelijks TS Innovation Magazine: Oplage 14.225 Jaarlijks Techni Show

Nadere informatie

Vakblad voor en door ondernemingsraden

Vakblad voor en door ondernemingsraden Vakblad voor en door ondernemingsraden Mediakit 2013 Redactionele formule OR informatie is een inspirerend, informatief, opiniërend, betrokken en betrouwbaar medium voor leden van ondernemingsraden. Het

Nadere informatie

MEDIAKIT DE GROOTSTE EN DE BESTE IN HR

MEDIAKIT DE GROOTSTE EN DE BESTE IN HR MEDIAKIT 2 DE NUMMER 1 IN HR P&OACTUEEL DE NUMMER 1 IN HR maakt je de onmisbare schakel tussen strategie en human capital. Verfrissende rubrieken, inzichtelijke infographics en verhelderende artikelen

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

ESPRIX 2014 VOORBEELD INSCHRIJFFORMULIER

ESPRIX 2014 VOORBEELD INSCHRIJFFORMULIER ESPRIX 2014 VOORBEELD INSCHRIJFFORMULIER LET OP: DIT IS NIET HET OFFICIËLE INSCHRIJFFORMULIER! DIT VOORBEELDFORMULIER DIENT TER VOORBEREIDING VAN JE OFFICIËLE ONLINE INSCHRIJVING. www.esprix.nl EXTRA INLEIDING

Nadere informatie

Merkpresentatie FD Persoonlijk

Merkpresentatie FD Persoonlijk Merkpresentatie FD Persoonlijk 2017 Voorwoord FD Mediagroep kent een grote verscheidenheid aan printspecials die het gehele jaar met Het Financieele Dagblad worden verspreid. Specials met elk een eigen

Nadere informatie

Een toonaangevend Agri & Food Platform voor iedereen die meer wil weten over ons dagelijks voedsel

Een toonaangevend Agri & Food Platform voor iedereen die meer wil weten over ons dagelijks voedsel Een toonaangevend Agri & Food Platform voor iedereen die meer wil weten over ons dagelijks voedsel FoodMakers is Agri&Food storytelling Ons verhaal wordt óns verhaal. Foodmakers staan zij aan zij, van

Nadere informatie

Kinderen en jongeren bereik je met

Kinderen en jongeren bereik je met INFORMATIE EN TARIEFKAART 2012 Kinderen en jongeren bereik je met Wilt u kinderen en jongeren doeltreffend bereiken? Schakel dan Kidsweek of 7Days in, de twee weekkranten van Uitgeverij Young & Connected.

Nadere informatie

Bent u een partner voor de CHRO en HR Directeur? Deel uw kennis en expertise in de CHRO Community #1 kennisplatform voor ambitieuze HR Directeuren

Bent u een partner voor de CHRO en HR Directeur? Deel uw kennis en expertise in de CHRO Community #1 kennisplatform voor ambitieuze HR Directeuren T GROOTS ONDR IK R B & HR CHRO S URN DIRCT Bent u een partner voor de CHRO en HR Directeur? Deel uw kennis en expertise in de CHRO Community #1 kennisplatform voor ambitieuze HR Directeuren CHRO.NL CHRO

Nadere informatie

Mediakaart NKC. Op reis met NKC Media

Mediakaart NKC. Op reis met NKC Media Mediakaart NKC Op reis met NKC Media Cijfers en bereik Gebaseerd op de tellingen van september 2015 Print Kampeerauto Onafhankelijk magazine met reportages, reviews, interviews en alle informatie die relevant

Nadere informatie

Tariefkaart RedactiePartners 2016

Tariefkaart RedactiePartners 2016 Tariefkaart RedactiePartners 2016 Voorwoord Content is niet meer weg te denken als onderdeel van de marketingstrategie. Grote bedrijven besteden gemiddeld al 30 procent van hun b2b marketingbudget aan

Nadere informatie

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS #SMING14 IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS EEN INTERNATIONAAL ONDERZOEK DOOR ING NAAR DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE WERKZAAMHEDEN VAN PR PROFESSIONALS & JOURNALISTEN, NIEUWS & NIEUWSVERSPREIDING

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Veel leesplezier gewenst! Met ondernemende groet, Bram van Dam Student Small Business & Retail Management. 30 mei 2012.

Veel leesplezier gewenst! Met ondernemende groet, Bram van Dam Student Small Business & Retail Management. 30 mei 2012. return on investment marketing viral sociale behoeftes Doelgroep Social Media Voor de kleine ondernemer Voorwoord Na veel over social media te hebben gelezen, verschillende presentaties te hebben bijgewoond

Nadere informatie

De mediapartner voor branche- en beroepsverenigingen ELMA INSPIRATION DAY 2016 #1. Verslag

De mediapartner voor branche- en beroepsverenigingen ELMA INSPIRATION DAY 2016 #1. Verslag ELMA INSPIRATION DAY 2016 #1 Verslag Ken je doelgroep en meet alles Verdiep je in je leden. En meet. Dat was het credo tijdens de Elma Inspiration Day #1 2016 beroeporganisaties rond het thema communicatiestrategie.

Nadere informatie

TWAALF GESLAAGDE EN CONVERTERENDE CONTENTPLATFORMS. En waarom ze slaagden

TWAALF GESLAAGDE EN CONVERTERENDE CONTENTPLATFORMS. En waarom ze slaagden TWAALF GESLAAGDE EN CONVERTERENDE CONTENTPLATFORMS En waarom ze slaagden WHITEPAPER 2015 HET CONTENTPLATFORM Een eigen contentplatform wordt een steeds bekender begrip in de marketing van bedrijven. Een

Nadere informatie

HET SLIMME VIDEO PLATFORM VOOR DE LEUKSTE VROUWEN VAN NEDERLAND DIE NIETS WILLEN MISSEN

HET SLIMME VIDEO PLATFORM VOOR DE LEUKSTE VROUWEN VAN NEDERLAND DIE NIETS WILLEN MISSEN HET SLIMME VIDEO PLATFORM VOOR DE LEUKSTE VROUWEN VAN NEDERLAND DIE NIETS WILLEN MISSEN SALESKIT MOODFORMAGAZINES HET GAAT EROM DAT JE EEN DIEPERE, MEER WEZENLIJKE ROL SPEELT IN HET LEVEN VAN CONSUMENTEN.

Nadere informatie

LOF PRIJZEN LOF PRIJZEN. Juryrapport VOOR VAKINFORMATIE. LOF Prijs voor Vakinformatie. LOF Innovatieprijs

LOF PRIJZEN LOF PRIJZEN. Juryrapport VOOR VAKINFORMATIE. LOF Prijs voor Vakinformatie. LOF Innovatieprijs LOF LOF PRIJZEN PRIJZEN VOOR VAKINFORMATIE 2007 Juryrapport LOF Prijs voor Vakinformatie LOF Innovatieprijs Vooraf LOF Innovatieprijs 2007 Meer nog dan in voorgaande jaren constateert de jury bij het beoordelen

Nadere informatie

Hoe je meer verdient met online video s

Hoe je meer verdient met online video s Hoe je meer verdient met online video s Video s die je continue nieuwe klanten opleveren door Noortje Janmaat Business coach en oprichter van Verdienen met VIDEO www.verdienenmetvideo.nl noortje@verdienenmetvideo.nl

Nadere informatie

Vergroot effectief je conversie binnen een kwalitatief hoogwaardige en koopkrachtige doelgroep KNHS MEDIA BUREAU

Vergroot effectief je conversie binnen een kwalitatief hoogwaardige en koopkrachtige doelgroep KNHS MEDIA BUREAU Vergroot effectief je conversie binnen een kwalitatief hoogwaardige en koopkrachtige doelgroep KNHS MEDIA BUREAU adverteren bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Versie 2 (22 mei 2017)

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

11 jaar geleden begon Frank Janssen met bloggen over online & digital. Hij had toen nooit durven dromen dat Frankwatching binnen dit vakgebied zou

11 jaar geleden begon Frank Janssen met bloggen over online & digital. Hij had toen nooit durven dromen dat Frankwatching binnen dit vakgebied zou 11 jaar geleden begon Frank Janssen met bloggen over online & digital. Hij had toen nooit durven dromen dat Frankwatching binnen dit vakgebied zou uitgroeien tot de grootste community van Nederland: meer

Nadere informatie

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Het online platform is altijd en overal te raadplegen! Bekijk interessante voorstellen via het Marktforum! Het vakblad brengt onmisbare artikelen en interviews!

Nadere informatie

MEDIAKIT 2014 HÉT VAKBLAD VOOR DE AMBACHTELIJKE VERSSPECIALIST

MEDIAKIT 2014 HÉT VAKBLAD VOOR DE AMBACHTELIJKE VERSSPECIALIST MEDIAKIT 2014 Mediakit 2015 VAKBLAD Vers&Vers Vakblad Vers&Vers wordt uitgegeven door b2b Communications BV Markweg 11/ Postbus 50 6883 JL/ 6880 AB VELP (GLD) T: (026) 370 00 27 www.b2bcommunications.nl

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Dé plek om te praten over alles wat je op TV hebt gezien

Dé plek om te praten over alles wat je op TV hebt gezien Dé plek om te praten over alles wat je op TV hebt gezien : Dit is pas een site die echt alles heeft. Copyright: Disney ABC Television Alles over televisie is het unieke, interactieve platform

Nadere informatie

HR Praktijk Dag 2013

HR Praktijk Dag 2013 HR Praktijk Dag 2013 Hét congres om uw organisatie te profileren onder HR-professionals Sponsorkit Datum: Thema: Locatie: 30 mei 2013, www.hrpraktijkdag.nl Kasteel de Vanenburg in Putten Uw persoonlijk

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

LOF PRIJZEN. Juryrapport VOOR VAKINFORMATIE. LOF Prijs voor Vakinformatie. LOF Innovatieprijs

LOF PRIJZEN. Juryrapport VOOR VAKINFORMATIE. LOF Prijs voor Vakinformatie. LOF Innovatieprijs LOF PRIJZEN VOOR VAKINFORMATIE 2009 Juryrapport LOF Prijs voor Vakinformatie LOF Innovatieprijs Vooraf LOF Innovatieprijs 2009 De inzendingen voor de LOF Prijzen voor Vakinformatie in 2009 overziend maakt

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2013. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2013. Juryrapport LOF Prijs voor Vakinformatie 2013 Juryrapport 2013 Vooraf De LOF Prijs voor Vakinformatie is dé vakprijs die laat zien wat de state of the art is in Media voor Vak en Wetenschap. De prijs beloont vakinformatieve

Nadere informatie

PW De Gids. Redactionele formule

PW De Gids. Redactionele formule PW De Gids PW De Gids biedt een volledig kennisnetwerk voor HR-professionals, gericht op actuele HR-thema s en wetgeving. PW De Gids is deskundig, opinievormend, praktisch en concreet. Redactionele formule

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi.

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi. Internetconcepten HiFi.nl b2b.hifi.nl Muziek.nl High Fidelity Discs AV & Domotica SAVA-Award Nieuwsbrieven HiFi-zine HiFi.nl B2B AV & Domotica e-zine Muziek.nl e-zine High Fidelity Discs e-zine Partner-

Nadere informatie

Een online jaarverslag maken

Een online jaarverslag maken Een online jaarverslag maken Index Voordelen van een online jaarverslag 3 Voordelen 3 Online jaarverslag in 4 eenvoudige stappen 4 Creëer draagvlak binnen je organisatie 4 Doelen en strategie vertalen

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

...en word partner van SPORTNEXT!

...en word partner van SPORTNEXT! Maak deel uit van de innovatieve en betrokken sportmarketingcommunity... 1...en word partner van SPORTNEXT! SPORTNEXT is een initiatief van: SPORTNEXT De sportmarketing community 2 Lange tijd moesten de

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.!

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren Marketingmed.nl Waarom adverteren? Waarom bij Marketingmed.nl adverteren? Onze

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Netexpo & Tripolis Solutions. Klantcase

Kamer van Koophandel Netexpo & Tripolis Solutions. Klantcase Kamer van Koophandel Netexpo & Tripolis Solutions Klantcase Elke ondernemer kent de Kamer van Koophandel (KvK) als de plek waar je je onderneming registreert in het Handelsregister. De KvK doet echter

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

case study: colt international 2011

case study: colt international 2011 case study: colt international 2011 colt international inbound marketing & hubspot Colt International is in 1931 opgericht door Jack O'Hea en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijd opererende onderneming,

Nadere informatie

Inclusief de topselectie marketingdienstverleners in Nederland. Verkoopinformatie MarketingTribune Jaarboek. www.marketingtribune.

Inclusief de topselectie marketingdienstverleners in Nederland. Verkoopinformatie MarketingTribune Jaarboek. www.marketingtribune. Reclame-, marketing- en PR-advies Media Design Grafimedia Personeel & Organisatie Marktonderzoek Congressen & Evenementen Interactive Marcom Dienstverlening Verkoopinformatie MarketingTribune Jaarboek

Nadere informatie

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten.

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Belangrijkste peilers: print en digitaal vakblad, website, emailnieuwsbrief,

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

WHITEPAPER. Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme ONLINE MAGAZINES

WHITEPAPER. Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme ONLINE MAGAZINES WHITEPAPER ONLINE MAGAZINES Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme INTRODUCTIE Je hebt deze whitepaper gedownload omdat je geïnteresseerd bent in online magazines.

Nadere informatie

De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek

De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek Wetenschap-praktijk ontmoeting SWOCC Bijdrage van Paul van Niekerk Directeur SPOT Amsterdam, 16 11 2010 Media Utopia, 14 december 2009 Agenda

Nadere informatie

Bent u een partner voor de finance executive? Toon uw kennis en expertise op CFO.nl #1 nieuws- en kennisplatform voor CFO s en Financieel Directeuren

Bent u een partner voor de finance executive? Toon uw kennis en expertise op CFO.nl #1 nieuws- en kennisplatform voor CFO s en Financieel Directeuren Bent u een partner voor de finance executive? Toon uw kennis en expertise op CFO.nl #1 nieuws- en kennisplatform voor CFO s en Financieel Directeuren CFO.nl CFO Community: het #1 platform voor finance

Nadere informatie

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT 1 4 jaar geleden begon Frits Kok met een gratis platform voor jongeren over belastingteruggave. Hij had toen nooit durven dromen dat Hoeveelkrijgjij.nl binnen een paar jaar

Nadere informatie

ANP is méér dan een persbureau. ANPinOpdracht ontwikkelt en produceert content in opdracht van bedrijven. Wij brengen uw boodschap onder de aandacht.

ANP is méér dan een persbureau. ANPinOpdracht ontwikkelt en produceert content in opdracht van bedrijven. Wij brengen uw boodschap onder de aandacht. ANP is méér dan een persbureau. ANPinOpdracht ontwikkelt en produceert content in opdracht van bedrijven. Wij brengen uw boodschap onder de aandacht. Professioneel, effectief en met de snelheid van het

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

+ CIJFERS. gezondnu volgt niet. Gezond nu, gezond blijven 100% UW PRODUCT IN EEN REDACTIONELE CONTEXT? DAT KAN MAGAZINE

+ CIJFERS. gezondnu volgt niet. Gezond nu, gezond blijven 100% UW PRODUCT IN EEN REDACTIONELE CONTEXT? DAT KAN MAGAZINE 100% vernieuwd, 100% duurzaam Gezond nu, gezond blijven 2015 gezondnu volgt niet MAAR LEIDT EN DUIDT, IS EERLIJK EN CONCREET UW PRODUCT IN EEN REDACTIONELE CONTEXT? DAT KAN Feiten + CIJFERS MAGAZINE Online

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Hét full service internet bureau van Nederland

Hét full service internet bureau van Nederland PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Hét full service internet bureau van Nederland Social Media voor de branche Welke doelgroep is hier aanwezig? Standbouw en/of beursleveranciers Evenementenbureaus

Nadere informatie

Informatie E-Zine & Website

Informatie E-Zine & Website Informatie E-Zine & Website igrowthintenational Ltd. igrowthlegal Maliesingel 54 3581BP UTRECHT info@igrowthgroup.com www.igrowthgroup.com igrowthinternational Ltd. UK CH.no.8841103 / NL KvK 59898070 1

Nadere informatie

Mediabrochure 2015 WWW.BOEKBLAD.NL

Mediabrochure 2015 WWW.BOEKBLAD.NL Mediabrochure 2015 WWW.BOEKBLAD.NL Hét crossmediale medium om de boekenbranche te bereiken. 40-131216-01 mediabrochure BB NL.indd 1 11-02-2014 13:26:39 2 Mediabrochure 2015 www.boekblad.nl BOEKBLAD is

Nadere informatie

SALESKIT. Wise, positive & loving life

SALESKIT. Wise, positive & loving life SALESKIT Wise, positive & loving life OVER HAPPINEZ Grootste mindstyle merk van Nederland Verspreide oplage magazine 170.625 - bereik 453.000 in Nederland Licenties in Duitsland en Frankrijk Engelstalige

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING 17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING DE REIS VAN DE KLANT! CONCURRENTIE KOMT VAN ALLE KANTEN Door vercommercialisering van de markt en de enorme groei van het internet is er een nieuwe realiteit

Nadere informatie

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Waarom wordt Artsenkrant betalend? Is 99 euro niet duur voor een krant die ik tot nu toe gratis ontving? Betaal ik onmiddellijk

Nadere informatie

Tariefkaart brabant breed

Tariefkaart brabant breed Tariefkaart brabant breed Het zakelijk magazine voor ondernemers in brabant BRABANT BREED ALGEMEEN Brabant Breed is een kennismagazine, opgezet voor en door ondernemers. Brabant Breed is toegespitst op

Nadere informatie

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT!

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! 6 Social Media tips voor de ondernemer. Dat Social Media een belangrijk marketingcommunicatie instrument is, is duidelijk. Hoe begin ik echter aan zo n

Nadere informatie

BRIEFING TEMPLATE. De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing

BRIEFING TEMPLATE. De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing BRIEFING TEMPLATE De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing Aanleiding Deze white paper is opgesteld voor bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar een template die hen helpt

Nadere informatie

Bent u een partner voor de mkb-accountant? Toon uw expertise op AccountantWeek en bereik duizenden accountants & mkb-adviseurs. AccountantWeek.

Bent u een partner voor de mkb-accountant? Toon uw expertise op AccountantWeek en bereik duizenden accountants & mkb-adviseurs. AccountantWeek. Bent u een partner voor de mkb-accountant? Toon uw expertise op AccountantWeek en bereik duizenden accountants & mkb-adviseurs AccountantWeek.nl AccountantWeek: de betrouwbare kennisbron voor mkb-accountants

Nadere informatie

Nummer 2 - Februari 2012. De marketing van internetshoppen. Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen. Nieuwe vs. oude media. De perfecte vormgeving

Nummer 2 - Februari 2012. De marketing van internetshoppen. Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen. Nieuwe vs. oude media. De perfecte vormgeving Nummer 2 - Februari 2012 Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen De marketing van internetshoppen Nieuwe vs. oude media De perfecte vormgeving RUBRIEKEN 8 Column: Sak van den Boom 45 Agenda p. 46 18

Nadere informatie

Exploitatie van een platform.

Exploitatie van een platform. Exploitatie van een platform. Exploitatie inspanning en omzet staan in relatie tot uw doelstelling en uw ambitieniveau. Is het community platform vooral een bezoekersmagneet voor de? Is het platform vooral

Nadere informatie

ZORG + WELZIJN IS VOOR ADVERTEERDERS INTERESSANT, OMDAT:

ZORG + WELZIJN IS VOOR ADVERTEERDERS INTERESSANT, OMDAT: REDACTIONELE FORMULE Zorg + Welzijn helpt professionals die werken in het sociale domein. Door discussie op te roepen en te voeden, verbinding te creëren tussen de professionals die met elkaar werken rondom

Nadere informatie

page 1 Bart Brouwers, @brewbart 9 december 2010, 3D Maastricht

page 1 Bart Brouwers, @brewbart 9 december 2010, 3D Maastricht page 1 OverWoerden, OverZwolle, OverEindhoven, OverHeino: LokaalX 9 december 2010 Wat wilden we? Een hyperlokaal, hyperpersoonlijk, hypersociaal platform voor elke Nederlander mobiel & vast Stevige verdienmodellen

Nadere informatie

Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces

Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces Hans Peijnenburg Performis Eigenlijk weet u het wel: uw papieren magazine

Nadere informatie

YOUNG PROFESSIONALS. Automotive. Eten & Drinken. Het Semilo Channel Young Professionals Bereikt de jonge en actieve social leaders.

YOUNG PROFESSIONALS. Automotive. Eten & Drinken. Het Semilo Channel Young Professionals Bereikt de jonge en actieve social leaders. YOUNG PROFESSIONALS Automotive Het Semilo Channel Young Professionals Bereikt de jonge en actieve social leaders Eten & Drinken Familie & Gezin Health & Personal Care Kids Nieuws & Informatie Reizen Websites:

Nadere informatie

Online reputaties MODERATIE USER GENERATED CONTENT ONLINE MARKETINGACTIES INTERACTIEF KLANTCONTACT WEBCARE DIGI-MAGAZINE

Online reputaties MODERATIE USER GENERATED CONTENT ONLINE MARKETINGACTIES INTERACTIEF KLANTCONTACT WEBCARE DIGI-MAGAZINE Online reputaties MODERATIE USER GENERATED CONTENT ONLINE MARKETINGACTIES INTERACTIEF KLANTCONTACT WEBCARE DIGI-MAGAZINE De kracht van internet is enorm; daar zijn we het wel over eens. Maar die kracht

Nadere informatie

OMI2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI2 OMI verbindt inspireert en helpt de ontwikkeling van van mobiele diensten

OMI2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI2 OMI verbindt inspireert en helpt de ontwikkeling van van mobiele diensten OMI 2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI 2 verbindt, inspireert en helpt de ontwikkeling van mobiele diensten De letters van OMI² staan voor Open Mobiel Internet initiatief. Ze herinneren

Nadere informatie

Trends Werving en Selectie Nederland. 3 Belangrijke trends in werving en selectie voor 2015

Trends Werving en Selectie Nederland. 3 Belangrijke trends in werving en selectie voor 2015 3 Belangrijke trends in werving en selectie voor 2015 02 Inleiding Inleiding Om in 2015 aan kop te blijven in de werving- en selectiebranche volg je de trends op de voet. Technologische ontwikkelingen

Nadere informatie