LOF Prijs voor Vakinformatie Juryrapport. LOF Prijs voor Vakinformatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOF Prijs voor Vakinformatie 2012. Juryrapport. LOF Prijs voor Vakinformatie 2002 2012"

Transcriptie

1 2012 LOF Prijs voor Vakinformatie 2012 Juryrapport LOF Prijs voor Vakinformatie

2 Vooraf In tijden van transitie en economische tegenwind komt het in de uitgeefbranche meer dan ooit aan op inspiratie en creativiteit. Daarom beloont de LOF Prijs voor Vakinformatie 2012 de uitgeefprestaties in de vakinformatieve en professionele mediasector. Creatieve, innovatieve en duurzame prestaties zijn de sleutel naar de toekomst voor vakinformatieve media. Trends in de inzendingen voor de LOF Prijs voor Vakinformatie 2012 Het mededingingsveld van de LOF Prijs voor Vakinformatie bleek de afgelopen jaren steeds een goede barometer te zijn voor de stand van zaken in de vakinformatieve uitgeefsector. De inzendingen vormen ook dit jaar een weerspiegeling van een aantal trends die in de sector zijn te ontdekken. Pioniers De tijd dat kan worden volstaan met een tijdschrift en een website, met advertenties en banners ligt definitief achter de uitgeefsector voor vak en wetenschap. Doelgroepen en adverteerders verkennen volop crossmediale mogelijkheden van het (mobiele) web en zoeken de dialoog en interactie. Uitgevers en media-ondernemers bewegen mee. De één wat meer dan de ander. Print staat al enige tijd onder grote druk door deze migratie, versneld door economische malaise, maar is in veel inzendingen nog wel een onmisbare omzetpijler. In toenemende mate worden de inkomsten geschraagd door veelal succesvolle congressen, evenementen en andere face to face informatieoverdracht en netwerkinitiatieven. Onder invloed van het wegvallen van distributie- en marketingdrempels beginnen uitgevers marktvergroting buiten de eigen landsgrenzen te verkennen. De snelle technologische, maatschappelijke en professionele veranderingen zijn niet eenvoudig te vertalen in duurzame rendementen. In de sector wordt volop geëxperimenteerd. We zien dat met name uitgevers die allianties weten aan te gaan, succesvolle uitgeefmodellen in de digitale omgeving weten te realiseren. Het peloton In het domein van de uitgeefpropositie varieerden de inzendingen van traditionele print tot diverse kleinere experimenten, van niet goed samenhangende merkextensies tot enkele indruk wekkende integrale concepten. Veel inzendingen waren goed getooled maar zijn nog geen voldragen cross mediale mediaproposities. De inzendingen in het domein van marketing/sales betroffen crossmediale platforms waaruit duidelijk blijkt dat het paginagedreven adverteren is losgelaten. De adverteerder wordt of is sponsor of - nog vaker - een financiële partner waarmee risico en resultaat worden gedeeld. In het domein content- en productuitvoering ontbraken vernieuwingen die indruk wisten te maken. Er waren weinig inhoudelijk sterke en serieuze vaktijdschriftjournalistieke inzendingen. De inzendingen weten op een enkele uitzondering na, de lezer ook qua uitvoering niet echt te verleiden. Het merendeel van de inzendingen kwam dit jaar niet van de grote gevestigde uitgevers maar van kleine media-ondernemers die van scratch af aan een digitaal content-aanbod ontwikkelen voor nichemarkten. Er wordt veel gepionierd. Trial en error zijn niet van de lucht. Deze inzendingen betreffen jonge initiatieven, waarbij toekomstvisie, scenario s en serieuze innovatie (nog) onvoldoende aanwezig zijn. Bij een deel van de inzendingen is er te weinig perspectief op duurzame verdienmodellen en zijn de concepten te weinig bedrijfseconomisch onderbouwd. Zij vielen dan ook in de eerste selectieronde om deze redenen af. De inzenders hebben een beeld van het doel van hun inspanningen, maar formuleren deze vaak vanuit de eigen perceptie en aannames over de doelgroep in plaats van uit de vraag naar de toegevoegde waarde voor de klant of gebruiker. Er liggen kansen door in te zetten op de verbetering van de professionaliteit en het werkproces van de klant. Ict is een onderscheidende asset daarbij evenals de inzet van sociale media om de klant te kennen en te betrekken bij de productontwikkeling. Participatie van gevestigde merken Verhoudingsgewijs waren grote gevestigde merken ondervertegenwoordigd in het mededingingsveld. Misschien dat zij de meeste last hebben van erosie in de traditionele advertentiemarkten, uitholling van hun posities door nieuwe toetreders of van reorganisaties/kostenbesparingen in hun bedrijven. De overgang naar nieuwe uitgeefconcepten kan in een omgeving waar mede gestuurd moet worden op shareholders value extra lastig zijn. De LOF-jury hoopt van harte dat de grote leidende merken volgend jaar weer volop meedoen en hun prestaties zullen delen met vakgenoten en stakeholders. Rolvervaging Uit de inzendingen wordt duidelijk dat de uitgever een scala aan nieuwe rollen vervult om zich aan de markt te kunnen aanpassen. De genomineerde inzendingen worden dan ook gerealiseerd door dedicated wendbare kernteams waarbij de traditionele functieverdeling: uitgever - redactie - marketing/sales wordt los gelaten en deze functies in elkaar overlopen. De redactiefunctie is in een aantal gevallen veranderd in een regierol.

3 LOF Prijs voor Vakinformatie Juryproces 2012 is het tweede jaar waarin de uitgeefprestatie centraal staat in de LOF Prijs voor Vakinformatie. In het eerste jaar leidde dit tot een kwalitatief zeer goed deelnemersveld; een niveau dat dit jaar in de breedte helaas niet werd geëvenaard waar door in de eerste beoordelingsronde gemakkelijk een kopgroep van voorlopige nominaties zich afscheidde van het peloton. De inzendingen werden eerst beoordeeld in één van de vakdomeinen: de uitgeefpropositie, marketing/sales of content- en productuitvoering. Vervolgens werden de voorlopig genomineerde inzendingen individueel beoordeeld waarna aan de hand van presentaties werd ingezoomd op interne en externe effectiviteit en continuïteit. Daarna selecteerde de jury vijf ijzersterke nominaties die ieder voortreffelijk laten zien waar het bij de state of the art van het uitgeven in 2012 om draait en die voor vakgenoten inspirerende voorbeelden bieden. Zo ontstond er een bont boeket, variërend van geïntegreerde workflow-tools, matrix portfolio-ontwikkeling, oogst van drie jaren innoveren tot en met een indrukwekkende re-branding en herpositionering. Alle vijf genomineerde uitgeefprestaties hebben alles bij elkaar meer dan voldoende reden om een nominatie te verdienen en de jury feliciteert hen daarmee van harte. De apotheose in de slotfase was voor de jury een hele lastige opgave. Twee nominaties staken er met kop en schouders boven uit en waren favoriet van meerdere juryleden die ieder op goede gronden zijn of haar favoriet verdedigden. De twee overgebleven kandidaten hanteren een spiegelbeeldig concept: de een bedient een duidelijk afgebakende doelgroep via elk denkbaar kanaal en platform; de ander vertrekt vanuit een inhoudelijk domein en bedient meerdere doelgroepen en verticals. Uiteindelijk moesten er knopen worden doorgehakt en koos de jury als winnaar van de LOF Prijs voor Vakinformatie 2012 de inzending die zijn zorgvuldig geïdentificeerde contentdomein op basis van actuele marktkansen succesvol onder een centraal merk in hoog tempo uitbouwt tot gids voor steeds meer doelgroepen. LOF-jury voor Vakinformatie 2012 Lize Alink (voorzitter), zelfstandig adviseur redactionele strategie en ontwikkeling Alex Beishuizen hoofdredacteur van Intermediair, zelfstandig media-adviseur Klaas de Boer directeur Amerstone, bureau voor media en communicatie Michael Dam zelfstandig uitgeefadviseur marketing en sales Frank Iwema directeur OrangeLane Media Yvonne Joosten zelfstandig adviseur uitgeef- en communicatieconcepten Evert Pronk editor in chief, a.i. Medisch Contact/Artsennet Nineke van Dalen jury-secretaris Lize Alink, Voorzitter van de LOF-jury voor Vakinformatie 2012

4 Nominaties LOF Prijs voor Vakinformatie 2012 Infofit Kluwer Kluwer is er met Infofit in geslaagd om een propositie te ontwikkelen die een bijdrage levert in het verbeteren van de service van de gemeente aan haar klant. Daarnaast levert Infofit een oplossing die aansluit bij de stevige bezuinigingsoperaties waar gemeenten op dit moment voor staan. Infofit is een met content verrijkte ICT-oplossing die geïntegreerd in het bijstandstraject tijdwinst oplevert en het afbreukrisico verkleint door de uitgekiende combinatie van ict en content. Infofit stelt gemeenten in staat om kostenefficiënt te werken. De contentbase bevat ten opzichte van de concurrent veel vraag-en-antwoord-combinaties. Dat is een zeer heldere waardepropositie aan een duidelijke doelgroep. De groei-ambities om de snelbalie uit te bouwen tot een frontoffice voor gemeenten, getuigt van visie. Daarnaast is de energie gericht op vergroting van het marktaandeel en uitbreiding van de tools en content. Bij dat laatste valt volgens de jury te denken SC Sdu Uitgevers SC is door de jury genomineerd als voorbeeld van een geslaagde ombouw en re-branding. Bij de re-branding heeft Sdu het aangedurfd om de icoon Staatscourant op de schop te nemen om aan een koppeling met online betaalsystemen en toevoeging van formulieren. Infofit wordt inmiddels door 40 gemeenten integraal gebruikt. Dit werd bereikt door een dedicated marketingteam waarbij maatwerk wordt geleverd en er meerdere stakeholders moeten worden bereikt. Daarbij is de realisatie van een verantwoorde lead time geen eenvoudige opgave. Over de positionering als zelfstandige brand is goed nagedacht. Dit product is een mooi voorbeeld van grotendeels digitaal verder te gaan. De kenmerkende roze krant is een weekblad geworden. Het laat zien dat een klassieke titel uit 1815, met ongetwijfeld bijbehorende cultuur, succesvol kan worden, innovatie. Kluwer laat zien dat zij het nieuwe uitgeven beheerst (content, software en dienstverlening geïntegreerd) en is in de aanpak onderscheidend ten opzichte van de concurrentie. De relevantie voor de doelgroep blijkt uit de tevredenheid van de klanten over de werking en performance. En met de snelle adoptie in de markt is er een basis gecreëerd voor verdere marktpenetratie en daarmee continuïteit van de propositie. gerevitaliseerd en samen met het multimediale platform onder één overkoepelend merk werd gebracht. Het is knap hoe SC de merkwaarde (baken, inhoudelijke kwaliteit en betrouwbaarheid) van de voorganger heeft weten te behouden en tegelijkertijd het stof er van wist af te schudden met onder andere de inzet van social media: een fanbase op Facebook, een LinkedIn Groep en volgers op Twitter. Er is naast het publiceren en signaleren van wet- en regelgeving nu ook ruimte voor duiding en analyse van diezelfde wet- en regelgeving - wat duidelijk meerwaarde voor de gebruikers oplevert. De uitgebreide database, de app en discussiefora maken het aanbod voor een ieder in de Haagse arena en de aanpalende gebieden compleet. Het werd allemaal tegelijk gelanceerd. De jury is benieuwd naar de volwassenwording van de diverse onderdelen en kanalen in de komende jaren.

5 Skipr Springer Science en Business Media Skipr sleept voor de derde keer een LOF-nominatie voor Vakinformatie in de wacht. Dat is een enorme prestatie. Vorig jaar schreven we in het juryrapport dat er een fundament is gelegd voor groei van het marktaandeel, versterking van de merkidentiteit en [ ] zicht op een financieel gezonde exploitatie. Die verwachting is ruimschoots uitgekomen. Aan het indrukwekkende aantal uitingen en kanalen (magazine, nieuwsbrieven, tv-programma s, web-tv, round tables, evenementen, materclasses en boeken) werden vorig jaar social media toegevoegd. Deze kanalen dragen nu, met de themacommunities, substantieel bij aan het volwassen mediaplatform. De weekalert op zondagochtend is een slimme verrijking die goed aansluit op de behoefte van de doelgroep. 2010/2011 was voor Skipr na jaren van zaaien, een oogstjaar. De jarenlang consequent volgehouden innovatie-strategie heeft zich inmiddels meer dan bewezen. Het krachtige samenspel van alle ingezette kanalen en media heeft geleid tot een verdubbeling van de omzet vergeleken met vorig jaar en met een uitstekend netto rendement. Daarmee is de continuïteit van dit nog jonge merk gewaarborgd. Een multi mediaal platform dat in een tijd van recessie en transformatie in een relatief korte periode deze positie weet te verwerven op basis van een innovatief businessmodel, is een voorbeeld voor elke ondernemende uitgever of uitgevende ondernemer op zoek naar een businessmodel met toekomstperspectief. Dat Skipr beschikt over een bevlogen vakman, een onder nemende uitgever/hoofdredacteur en een team dat geen genoegen neemt met een Nee, ligt mede ten grondslag aan dit succes. De uitdaging voor de toekomst is om dit succes in zijn volle breedte te verankeren. Tuinbouw Communicatie / Groentenet.nl Tuinbouw Communicatie Tuinbouw Communicatie is een multimediale uitgeefpropositie in een horizontale ogenschijnlijk overvolle markt waarin Tuinbouw Communicatie in amper drie jaar succesvol een nieuwe uitgeefpropositie wist te lanceren. Dit gat in de markt werd mede gedefinieerd door degelijk marktonderzoek en ontwikkeld op basis van communicatiebehoeften van adverteerders waarmee allianties werden aangegaan. Door een online verticale uitwerking op gewasniveau (!) werden nieuwe niches gedefinieerd waarin gebruikers (lezers) en toeleveranciers (adverteerders) geïnteresseerd zijn. Tuinbouw.tv, de beeldbank en de marktplaats ondersteunen de gebruikers op een praktische manier bij hun praktijkvoering. Soms lijkt het onderscheid per segment weinig verschillend. Het totale concept biedt een stevige basis voor duurzame exploitatie met een gezonde marge. Het uitgeefconcept is uitstekend schaalbaar en vormt in dit geval zelfs de business propositie van de uitgeverij zelf. De nieuwsbrief en het magazine KAS hebben een verfrissende en vernieuwende vormgeving. De onafhankelijkheid van de content en de leesbaarheid moeten in de gaten worden gehouden; de kruisbestuiving met de site kan beter worden benut. De site oogt als een startpagina: veel tekst en weinig beeld, alles even belangrijk. In de contentmix worden diverse communicatiekanalen, platforms en applicaties toegepast. Locale veilingprijzen e.d. zouden aanvullend goed tot hun recht kunnen komen via de toevoeging van sociale media. De communicatiepropositie voor de adverteerders kan nog scherper. Voor 2012 is Tuinbouw Communicatie een knappe uitgeefprestatie die zeker een LOF-nominatie heeft verdiend.

6 Winnaar LOF Prijs voor Vakinformatie 2012 LOF Prijs voor Vakinformatie 2012: en de winnaar is Emerce Emerce - online business, media en marketing Emerce is een multimediaal merk voor iedereen die business ontwikkelt met nieuwe media. Een steeds grotere groep professionals in vrijwel elke branche wil dat en wordt lid. De keuze voor een centraal merk met in 2010 en 2011 in hoog tempo gerealiseerde verticale extensies dwingt bewondering af. Dit model biedt ruime mogelijkheden voor verdere groei. De afhankelijkheid van print ( magazine, jaarboek) wordt afgebouwd ten gunste van diensten waarin het gebruiksvriendelijke platform centraal staat. Daar vindt de interactie plaats en heeft de gebruiker toegang tot content en nieuws. Verdieping vindt plaats via segmentatie en thema s, zoals de white papers, een indrukwekkende hoeveelheid dossiers en events met een vertienvoudiging van het aantal bezoekers in 2 jaar. Zo worden verschillende branches en doelgroepen bediend. De combinatie van vakjournalistiek, experts en crowd sourcing versterkt de cross medialiteit. In 2011 werden daar nog (internationale) award-events, een E-guide en een business course in de VS aan toegevoegd. Emerce bouwt pragmatisch, pro-actief en pionierend aan merk en continuïteit en laat een gezonde omzetgroei uit met name advertentieinkomsten zien. In de 2,5 jaar dat het een zelfstandig mediamerk is, is Emerce er in geslaagd om een grondige positie op te bouwen in de gebruikersdoelgroep om van daaruit performance based proposities te bieden en op te schuiven in de waardeketen van de adverteerder. Drijvende kracht achter het succes is een multitaskend team met brede taakopvatting en met maar een één doel voor ogen: niet alleen merk maar marktleider zijn in e-innovatie. Verdere verbreding van de formule kan een spanningsveld opleveren qua focus en de ingenomen posities. Vooralsnog heeft Emerce marktleider- schap bereikt door een verfrissend pragmatische benadering van groeimogelijkheden in de markt. En dat niet alleen in een sterk concurrerende markt, maar ook in een tijd dat andere vaktitels vechten voor hun voortbestaan. Emerce laat zien dat een hogere positionering ruimte schept om te bewegen naar de toekomst. De ambitie spat er vanaf.

7

LOF PRIJZEN. Juryrapport VOOR VAKINFORMATIE. LOF Prijs voor Vakinformatie. LOF Innovatieprijs

LOF PRIJZEN. Juryrapport VOOR VAKINFORMATIE. LOF Prijs voor Vakinformatie. LOF Innovatieprijs LOF PRIJZEN VOOR VAKINFORMATIE 2009 Juryrapport LOF Prijs voor Vakinformatie LOF Innovatieprijs Vooraf LOF Innovatieprijs 2009 De inzendingen voor de LOF Prijzen voor Vakinformatie in 2009 overziend maakt

Nadere informatie

online uitgeven onderzocht:

online uitgeven onderzocht: online uitgeven onderzocht: KENMERKEN VAN SUCCESVOLLE INTERNET BUSINESS MODELLEN Erik Stevens Antoine van den Berg Stimuleringsfonds voor de Pers 2007 INHOUD VOORWOORD 1 MANAGEMENT SAMENVATTING 2 1 OP

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert

DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert Inhoud Overzicht van de modellen en de auteurs 9 Voorwoord 10 Introductie 13 DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert 1 2 3 4 5 6 7

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Over transformatie en groei

Over transformatie en groei 1 WOORD VAN CHRISTIAN VAN THILLO, gedelegeerd bestuurder Over transformatie en groei 2013 was opnieuw een jaar met zeer ingrijpende veranderingen in de mediasector, positieve en negatieve. Optimistisch

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Inleiding Wim Danhof. deze Case Study

Inleiding Wim Danhof. deze Case Study Inleiding Wim Danhof op deze Wat doe je als uitgever wanneer je merkt dat je traditionele inkomsten uit abonnementen, losse verkoop en advertenties structureel dalen? Dan zoek je onder meer naar andere

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller Masters in Web Business Ian Muller 360* Online Business Builder Met deze 360* Online Business Builder ontwikkel je een business model, je (online) marketing strategie, producten, diensten, communicatie

Nadere informatie

Communications, Media & Hightech Innovation Awards

Communications, Media & Hightech Innovation Awards Communications, Media & Hightech Innovation Awards Het Accenture Communications, Media en Hightech Innovatie Onderzoek 2009 2 Communications, Media en Hightech Innovatie Onderzoek 2009 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Media & Communication Innovation Awards

Media & Communication Innovation Awards Media & Communication Innovation Awards Het Accenture Media en Communicatie Innovatie Onderzoek 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Van de juryvoorzitter 5 Inleiding 6 Juryrapport 8 Winnaars van de Blauwe Tulp

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

VORMERS EN HERVORMERS

VORMERS EN HERVORMERS VORMERS EN HERVORMERS STUDIES VOOR HET STIMULERINGSFONDS VOOR DE PERS / S24 Vormers en hervormers Toekomstbeeld voor printmedia strategische scenario s en implicaties Hille van der Kaa Richard Janssen

Nadere informatie

WHITEPAPER Waardecreatie door innovatie

WHITEPAPER Waardecreatie door innovatie VERTICAL MARKET SOFTWARE WHITEPAPER Waardecreatie door innovatie Sectorspecifieke software biedt business opportunities én voorsprong Kostenreductie of waardecreatie? IT-organisaties staan vandaag de dag

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie

get the world view 2012

get the world view 2012 get the world view 2012 land Get the world You turn a page. Click for more. You learn something new. You like what you see. Sanoma is built on these moments. We believe in a world full of opportunities,

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Inleiding. Voor wie is dit boek geschreven?

Inleiding. Voor wie is dit boek geschreven? Inleiding. Soms kunnen woorden zó mooi zijn. Elegant, helder, simpel. lijkt zo n woord. Het maakt direct duidelijk wat ermee wordt bedoeld. Gebruik het in gesprekken met directieleden, bedrijfskundigen,

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

inleiding Nieuwe vragen Andere antwoorden

inleiding Nieuwe vragen Andere antwoorden «inleiding» inleiding In dit digitale tijdperk hebben veel b2b-bedrijven te maken met klanten die steeds ongrijpbaarder worden. Hoe kun je die klanten beter bereiken, verleiden en enthousiast houden? En

Nadere informatie