LOF Prijs voor Vakinformatie Juryrapport. LOF Prijs voor Vakinformatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOF Prijs voor Vakinformatie 2012. Juryrapport. LOF Prijs voor Vakinformatie 2002 2012"

Transcriptie

1 2012 LOF Prijs voor Vakinformatie 2012 Juryrapport LOF Prijs voor Vakinformatie

2 Vooraf In tijden van transitie en economische tegenwind komt het in de uitgeefbranche meer dan ooit aan op inspiratie en creativiteit. Daarom beloont de LOF Prijs voor Vakinformatie 2012 de uitgeefprestaties in de vakinformatieve en professionele mediasector. Creatieve, innovatieve en duurzame prestaties zijn de sleutel naar de toekomst voor vakinformatieve media. Trends in de inzendingen voor de LOF Prijs voor Vakinformatie 2012 Het mededingingsveld van de LOF Prijs voor Vakinformatie bleek de afgelopen jaren steeds een goede barometer te zijn voor de stand van zaken in de vakinformatieve uitgeefsector. De inzendingen vormen ook dit jaar een weerspiegeling van een aantal trends die in de sector zijn te ontdekken. Pioniers De tijd dat kan worden volstaan met een tijdschrift en een website, met advertenties en banners ligt definitief achter de uitgeefsector voor vak en wetenschap. Doelgroepen en adverteerders verkennen volop crossmediale mogelijkheden van het (mobiele) web en zoeken de dialoog en interactie. Uitgevers en media-ondernemers bewegen mee. De één wat meer dan de ander. Print staat al enige tijd onder grote druk door deze migratie, versneld door economische malaise, maar is in veel inzendingen nog wel een onmisbare omzetpijler. In toenemende mate worden de inkomsten geschraagd door veelal succesvolle congressen, evenementen en andere face to face informatieoverdracht en netwerkinitiatieven. Onder invloed van het wegvallen van distributie- en marketingdrempels beginnen uitgevers marktvergroting buiten de eigen landsgrenzen te verkennen. De snelle technologische, maatschappelijke en professionele veranderingen zijn niet eenvoudig te vertalen in duurzame rendementen. In de sector wordt volop geëxperimenteerd. We zien dat met name uitgevers die allianties weten aan te gaan, succesvolle uitgeefmodellen in de digitale omgeving weten te realiseren. Het peloton In het domein van de uitgeefpropositie varieerden de inzendingen van traditionele print tot diverse kleinere experimenten, van niet goed samenhangende merkextensies tot enkele indruk wekkende integrale concepten. Veel inzendingen waren goed getooled maar zijn nog geen voldragen cross mediale mediaproposities. De inzendingen in het domein van marketing/sales betroffen crossmediale platforms waaruit duidelijk blijkt dat het paginagedreven adverteren is losgelaten. De adverteerder wordt of is sponsor of - nog vaker - een financiële partner waarmee risico en resultaat worden gedeeld. In het domein content- en productuitvoering ontbraken vernieuwingen die indruk wisten te maken. Er waren weinig inhoudelijk sterke en serieuze vaktijdschriftjournalistieke inzendingen. De inzendingen weten op een enkele uitzondering na, de lezer ook qua uitvoering niet echt te verleiden. Het merendeel van de inzendingen kwam dit jaar niet van de grote gevestigde uitgevers maar van kleine media-ondernemers die van scratch af aan een digitaal content-aanbod ontwikkelen voor nichemarkten. Er wordt veel gepionierd. Trial en error zijn niet van de lucht. Deze inzendingen betreffen jonge initiatieven, waarbij toekomstvisie, scenario s en serieuze innovatie (nog) onvoldoende aanwezig zijn. Bij een deel van de inzendingen is er te weinig perspectief op duurzame verdienmodellen en zijn de concepten te weinig bedrijfseconomisch onderbouwd. Zij vielen dan ook in de eerste selectieronde om deze redenen af. De inzenders hebben een beeld van het doel van hun inspanningen, maar formuleren deze vaak vanuit de eigen perceptie en aannames over de doelgroep in plaats van uit de vraag naar de toegevoegde waarde voor de klant of gebruiker. Er liggen kansen door in te zetten op de verbetering van de professionaliteit en het werkproces van de klant. Ict is een onderscheidende asset daarbij evenals de inzet van sociale media om de klant te kennen en te betrekken bij de productontwikkeling. Participatie van gevestigde merken Verhoudingsgewijs waren grote gevestigde merken ondervertegenwoordigd in het mededingingsveld. Misschien dat zij de meeste last hebben van erosie in de traditionele advertentiemarkten, uitholling van hun posities door nieuwe toetreders of van reorganisaties/kostenbesparingen in hun bedrijven. De overgang naar nieuwe uitgeefconcepten kan in een omgeving waar mede gestuurd moet worden op shareholders value extra lastig zijn. De LOF-jury hoopt van harte dat de grote leidende merken volgend jaar weer volop meedoen en hun prestaties zullen delen met vakgenoten en stakeholders. Rolvervaging Uit de inzendingen wordt duidelijk dat de uitgever een scala aan nieuwe rollen vervult om zich aan de markt te kunnen aanpassen. De genomineerde inzendingen worden dan ook gerealiseerd door dedicated wendbare kernteams waarbij de traditionele functieverdeling: uitgever - redactie - marketing/sales wordt los gelaten en deze functies in elkaar overlopen. De redactiefunctie is in een aantal gevallen veranderd in een regierol.

3 LOF Prijs voor Vakinformatie Juryproces 2012 is het tweede jaar waarin de uitgeefprestatie centraal staat in de LOF Prijs voor Vakinformatie. In het eerste jaar leidde dit tot een kwalitatief zeer goed deelnemersveld; een niveau dat dit jaar in de breedte helaas niet werd geëvenaard waar door in de eerste beoordelingsronde gemakkelijk een kopgroep van voorlopige nominaties zich afscheidde van het peloton. De inzendingen werden eerst beoordeeld in één van de vakdomeinen: de uitgeefpropositie, marketing/sales of content- en productuitvoering. Vervolgens werden de voorlopig genomineerde inzendingen individueel beoordeeld waarna aan de hand van presentaties werd ingezoomd op interne en externe effectiviteit en continuïteit. Daarna selecteerde de jury vijf ijzersterke nominaties die ieder voortreffelijk laten zien waar het bij de state of the art van het uitgeven in 2012 om draait en die voor vakgenoten inspirerende voorbeelden bieden. Zo ontstond er een bont boeket, variërend van geïntegreerde workflow-tools, matrix portfolio-ontwikkeling, oogst van drie jaren innoveren tot en met een indrukwekkende re-branding en herpositionering. Alle vijf genomineerde uitgeefprestaties hebben alles bij elkaar meer dan voldoende reden om een nominatie te verdienen en de jury feliciteert hen daarmee van harte. De apotheose in de slotfase was voor de jury een hele lastige opgave. Twee nominaties staken er met kop en schouders boven uit en waren favoriet van meerdere juryleden die ieder op goede gronden zijn of haar favoriet verdedigden. De twee overgebleven kandidaten hanteren een spiegelbeeldig concept: de een bedient een duidelijk afgebakende doelgroep via elk denkbaar kanaal en platform; de ander vertrekt vanuit een inhoudelijk domein en bedient meerdere doelgroepen en verticals. Uiteindelijk moesten er knopen worden doorgehakt en koos de jury als winnaar van de LOF Prijs voor Vakinformatie 2012 de inzending die zijn zorgvuldig geïdentificeerde contentdomein op basis van actuele marktkansen succesvol onder een centraal merk in hoog tempo uitbouwt tot gids voor steeds meer doelgroepen. LOF-jury voor Vakinformatie 2012 Lize Alink (voorzitter), zelfstandig adviseur redactionele strategie en ontwikkeling Alex Beishuizen hoofdredacteur van Intermediair, zelfstandig media-adviseur Klaas de Boer directeur Amerstone, bureau voor media en communicatie Michael Dam zelfstandig uitgeefadviseur marketing en sales Frank Iwema directeur OrangeLane Media Yvonne Joosten zelfstandig adviseur uitgeef- en communicatieconcepten Evert Pronk editor in chief, a.i. Medisch Contact/Artsennet Nineke van Dalen jury-secretaris Lize Alink, Voorzitter van de LOF-jury voor Vakinformatie 2012

4 Nominaties LOF Prijs voor Vakinformatie 2012 Infofit Kluwer Kluwer is er met Infofit in geslaagd om een propositie te ontwikkelen die een bijdrage levert in het verbeteren van de service van de gemeente aan haar klant. Daarnaast levert Infofit een oplossing die aansluit bij de stevige bezuinigingsoperaties waar gemeenten op dit moment voor staan. Infofit is een met content verrijkte ICT-oplossing die geïntegreerd in het bijstandstraject tijdwinst oplevert en het afbreukrisico verkleint door de uitgekiende combinatie van ict en content. Infofit stelt gemeenten in staat om kostenefficiënt te werken. De contentbase bevat ten opzichte van de concurrent veel vraag-en-antwoord-combinaties. Dat is een zeer heldere waardepropositie aan een duidelijke doelgroep. De groei-ambities om de snelbalie uit te bouwen tot een frontoffice voor gemeenten, getuigt van visie. Daarnaast is de energie gericht op vergroting van het marktaandeel en uitbreiding van de tools en content. Bij dat laatste valt volgens de jury te denken SC Sdu Uitgevers SC is door de jury genomineerd als voorbeeld van een geslaagde ombouw en re-branding. Bij de re-branding heeft Sdu het aangedurfd om de icoon Staatscourant op de schop te nemen om aan een koppeling met online betaalsystemen en toevoeging van formulieren. Infofit wordt inmiddels door 40 gemeenten integraal gebruikt. Dit werd bereikt door een dedicated marketingteam waarbij maatwerk wordt geleverd en er meerdere stakeholders moeten worden bereikt. Daarbij is de realisatie van een verantwoorde lead time geen eenvoudige opgave. Over de positionering als zelfstandige brand is goed nagedacht. Dit product is een mooi voorbeeld van grotendeels digitaal verder te gaan. De kenmerkende roze krant is een weekblad geworden. Het laat zien dat een klassieke titel uit 1815, met ongetwijfeld bijbehorende cultuur, succesvol kan worden, innovatie. Kluwer laat zien dat zij het nieuwe uitgeven beheerst (content, software en dienstverlening geïntegreerd) en is in de aanpak onderscheidend ten opzichte van de concurrentie. De relevantie voor de doelgroep blijkt uit de tevredenheid van de klanten over de werking en performance. En met de snelle adoptie in de markt is er een basis gecreëerd voor verdere marktpenetratie en daarmee continuïteit van de propositie. gerevitaliseerd en samen met het multimediale platform onder één overkoepelend merk werd gebracht. Het is knap hoe SC de merkwaarde (baken, inhoudelijke kwaliteit en betrouwbaarheid) van de voorganger heeft weten te behouden en tegelijkertijd het stof er van wist af te schudden met onder andere de inzet van social media: een fanbase op Facebook, een LinkedIn Groep en volgers op Twitter. Er is naast het publiceren en signaleren van wet- en regelgeving nu ook ruimte voor duiding en analyse van diezelfde wet- en regelgeving - wat duidelijk meerwaarde voor de gebruikers oplevert. De uitgebreide database, de app en discussiefora maken het aanbod voor een ieder in de Haagse arena en de aanpalende gebieden compleet. Het werd allemaal tegelijk gelanceerd. De jury is benieuwd naar de volwassenwording van de diverse onderdelen en kanalen in de komende jaren.

5 Skipr Springer Science en Business Media Skipr sleept voor de derde keer een LOF-nominatie voor Vakinformatie in de wacht. Dat is een enorme prestatie. Vorig jaar schreven we in het juryrapport dat er een fundament is gelegd voor groei van het marktaandeel, versterking van de merkidentiteit en [ ] zicht op een financieel gezonde exploitatie. Die verwachting is ruimschoots uitgekomen. Aan het indrukwekkende aantal uitingen en kanalen (magazine, nieuwsbrieven, tv-programma s, web-tv, round tables, evenementen, materclasses en boeken) werden vorig jaar social media toegevoegd. Deze kanalen dragen nu, met de themacommunities, substantieel bij aan het volwassen mediaplatform. De weekalert op zondagochtend is een slimme verrijking die goed aansluit op de behoefte van de doelgroep. 2010/2011 was voor Skipr na jaren van zaaien, een oogstjaar. De jarenlang consequent volgehouden innovatie-strategie heeft zich inmiddels meer dan bewezen. Het krachtige samenspel van alle ingezette kanalen en media heeft geleid tot een verdubbeling van de omzet vergeleken met vorig jaar en met een uitstekend netto rendement. Daarmee is de continuïteit van dit nog jonge merk gewaarborgd. Een multi mediaal platform dat in een tijd van recessie en transformatie in een relatief korte periode deze positie weet te verwerven op basis van een innovatief businessmodel, is een voorbeeld voor elke ondernemende uitgever of uitgevende ondernemer op zoek naar een businessmodel met toekomstperspectief. Dat Skipr beschikt over een bevlogen vakman, een onder nemende uitgever/hoofdredacteur en een team dat geen genoegen neemt met een Nee, ligt mede ten grondslag aan dit succes. De uitdaging voor de toekomst is om dit succes in zijn volle breedte te verankeren. Tuinbouw Communicatie / Groentenet.nl Tuinbouw Communicatie Tuinbouw Communicatie is een multimediale uitgeefpropositie in een horizontale ogenschijnlijk overvolle markt waarin Tuinbouw Communicatie in amper drie jaar succesvol een nieuwe uitgeefpropositie wist te lanceren. Dit gat in de markt werd mede gedefinieerd door degelijk marktonderzoek en ontwikkeld op basis van communicatiebehoeften van adverteerders waarmee allianties werden aangegaan. Door een online verticale uitwerking op gewasniveau (!) werden nieuwe niches gedefinieerd waarin gebruikers (lezers) en toeleveranciers (adverteerders) geïnteresseerd zijn. Tuinbouw.tv, de beeldbank en de marktplaats ondersteunen de gebruikers op een praktische manier bij hun praktijkvoering. Soms lijkt het onderscheid per segment weinig verschillend. Het totale concept biedt een stevige basis voor duurzame exploitatie met een gezonde marge. Het uitgeefconcept is uitstekend schaalbaar en vormt in dit geval zelfs de business propositie van de uitgeverij zelf. De nieuwsbrief en het magazine KAS hebben een verfrissende en vernieuwende vormgeving. De onafhankelijkheid van de content en de leesbaarheid moeten in de gaten worden gehouden; de kruisbestuiving met de site kan beter worden benut. De site oogt als een startpagina: veel tekst en weinig beeld, alles even belangrijk. In de contentmix worden diverse communicatiekanalen, platforms en applicaties toegepast. Locale veilingprijzen e.d. zouden aanvullend goed tot hun recht kunnen komen via de toevoeging van sociale media. De communicatiepropositie voor de adverteerders kan nog scherper. Voor 2012 is Tuinbouw Communicatie een knappe uitgeefprestatie die zeker een LOF-nominatie heeft verdiend.

6 Winnaar LOF Prijs voor Vakinformatie 2012 LOF Prijs voor Vakinformatie 2012: en de winnaar is Emerce Emerce - online business, media en marketing Emerce is een multimediaal merk voor iedereen die business ontwikkelt met nieuwe media. Een steeds grotere groep professionals in vrijwel elke branche wil dat en wordt lid. De keuze voor een centraal merk met in 2010 en 2011 in hoog tempo gerealiseerde verticale extensies dwingt bewondering af. Dit model biedt ruime mogelijkheden voor verdere groei. De afhankelijkheid van print ( magazine, jaarboek) wordt afgebouwd ten gunste van diensten waarin het gebruiksvriendelijke platform centraal staat. Daar vindt de interactie plaats en heeft de gebruiker toegang tot content en nieuws. Verdieping vindt plaats via segmentatie en thema s, zoals de white papers, een indrukwekkende hoeveelheid dossiers en events met een vertienvoudiging van het aantal bezoekers in 2 jaar. Zo worden verschillende branches en doelgroepen bediend. De combinatie van vakjournalistiek, experts en crowd sourcing versterkt de cross medialiteit. In 2011 werden daar nog (internationale) award-events, een E-guide en een business course in de VS aan toegevoegd. Emerce bouwt pragmatisch, pro-actief en pionierend aan merk en continuïteit en laat een gezonde omzetgroei uit met name advertentieinkomsten zien. In de 2,5 jaar dat het een zelfstandig mediamerk is, is Emerce er in geslaagd om een grondige positie op te bouwen in de gebruikersdoelgroep om van daaruit performance based proposities te bieden en op te schuiven in de waardeketen van de adverteerder. Drijvende kracht achter het succes is een multitaskend team met brede taakopvatting en met maar een één doel voor ogen: niet alleen merk maar marktleider zijn in e-innovatie. Verdere verbreding van de formule kan een spanningsveld opleveren qua focus en de ingenomen posities. Vooralsnog heeft Emerce marktleider- schap bereikt door een verfrissend pragmatische benadering van groeimogelijkheden in de markt. En dat niet alleen in een sterk concurrerende markt, maar ook in een tijd dat andere vaktitels vechten voor hun voortbestaan. Emerce laat zien dat een hogere positionering ruimte schept om te bewegen naar de toekomst. De ambitie spat er vanaf.

7

www.uitgeverscongres.nl

www.uitgeverscongres.nl Donderdag 7 juni Thema: Battle in the Channels Hét congres over strategie & online & business modellen & facts & trends en ontwikkelingen voor decisionmakers uit crossmediale uitgeverijen, mediabedrijven

Nadere informatie

Meer dan ooit komt het in deze tijden van economische

Meer dan ooit komt het in deze tijden van economische Vooraf Meer dan ooit komt het in deze tijden van economische tegenwind en transitie in de branche aan op inspiratie en creativiteit in de uitgeefbranche. Daarom beoogt de LOF Prijs voor Vakinformatie 2011

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken

Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken Uitgeef intelligence Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken Whitepaper op basis van onderzoek onder (online) uitgevers juni 2013 > Samenvatting Uitgeef intelligence Van procesindustrie

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Het Financieele Dagblad, al het nieuws van waarde. Redactionele speerpunten. Visie Ondernemend succes begint met informatie en inspiratie.

Het Financieele Dagblad, al het nieuws van waarde. Redactionele speerpunten. Visie Ondernemend succes begint met informatie en inspiratie. FD Het Financieele Dagblad, al het nieuws van waarde Het Financieele Dagblad is meer dan een krant Het merk FD is uitgegroeid tot een multimediaal merk en bereikt de nieuwsconsument door de inzet van print,

Nadere informatie

Merkpresentatie Contenture

Merkpresentatie Contenture Merkpresentatie Contenture 2017 Voorwoord Content is niet meer weg te denken als onderdeel van de marketingstrategie. Grote bedrijven besteden gemiddeld al 30 procent van hun B2B marketingbudget aan contentmarketing.

Nadere informatie

het boek is een platform

het boek is een platform het boek is een platform ontwikkeling van boeken en tijdschriften in het digitale tijdperk In het digitale tijdperk krijgen boeken en tijdschriften gezelschap van digitale producten die qua content verwant

Nadere informatie

Mediakit 2016 editie

Mediakit 2016 editie Mediakit 2016 editie Wij maken technologie begrijpelijk Contactgegevens Informatie over verkoop, traffic, redactie en de uitgever 2016 Titels: AndroidPlanet.nl iphoned.nl Smartphone.nl www.androidplanet.nl

Nadere informatie

App creation made simple!

App creation made simple! App creation made simple! VAN PRINT NAAR APPS Pieter van der Kruijf Accountmanager @ LayerGloss In m n functie als Accountmanager binnen LayerGloss spreek ik veel klanten, waaronder veel uitgevers, die

Nadere informatie

MEDIAKIT DE GROOTSTE EN DE BESTE IN HR

MEDIAKIT DE GROOTSTE EN DE BESTE IN HR MEDIAKIT 2 DE NUMMER 1 IN HR P&OACTUEEL DE NUMMER 1 IN HR maakt je de onmisbare schakel tussen strategie en human capital. Verfrissende rubrieken, inzichtelijke infographics en verhelderende artikelen

Nadere informatie

Elke abonnee telt. Frank Eijken Commercieel directeur FD Mediagroep

Elke abonnee telt. Frank Eijken Commercieel directeur FD Mediagroep Elke abonnee telt Frank Eijken Commercieel directeur FD Mediagroep De merken van de FD Mediagroep Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio zijn de twee krachtige, journalistieke nieuwsmerken van de FD

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

page 1 Bart Brouwers, @brewbart 9 december 2010, 3D Maastricht

page 1 Bart Brouwers, @brewbart 9 december 2010, 3D Maastricht page 1 OverWoerden, OverZwolle, OverEindhoven, OverHeino: LokaalX 9 december 2010 Wat wilden we? Een hyperlokaal, hyperpersoonlijk, hypersociaal platform voor elke Nederlander mobiel & vast Stevige verdienmodellen

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.!

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Mediakaart NKC. Op reis met NKC Media

Mediakaart NKC. Op reis met NKC Media Mediakaart NKC Op reis met NKC Media Cijfers en bereik Gebaseerd op de tellingen van september 2015 Print Kampeerauto Onafhankelijk magazine met reportages, reviews, interviews en alle informatie die relevant

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren blz. 1 Marketingmed.nl blz. 2 Waarom adverteren? blz. 2 Waarom bij Marketingmed.nl

Nadere informatie

MEDIAKIT DE GROOTSTE EN DE BESTE IN HR

MEDIAKIT DE GROOTSTE EN DE BESTE IN HR MEDIAKIT DE NUMMER 1 IN HR Verbindt u met ruim 32.000 HR-professionals! P&OACTUEEL DE NUMMER 1 IN HR P&Oactueel maakt je de onmisbare schakel tussen strategie en human capital. Verfrissende rubrieken,

Nadere informatie

Efficient Multi-channel publiceren

Efficient Multi-channel publiceren Efficient Multi-channel publiceren 23 januari 2014 PubliQare PubliQare Marktleider op het gebied van Multi-channel oplossingen Zeer gevarieerd klantenbestand in de mediasector; Uitgevers, Bureaus, Corporate

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing Frankwatching Volledige automatisering e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2013. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2013. Juryrapport LOF Prijs voor Vakinformatie 2013 Juryrapport 2013 Vooraf De LOF Prijs voor Vakinformatie is dé vakprijs die laat zien wat de state of the art is in Media voor Vak en Wetenschap. De prijs beloont vakinformatieve

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften Workshop De Brakke Grond, Amsterdam, 21 mei 2015 Workshop - Inhoud 1. Presentatie (20 minuten)

Nadere informatie

Adverteren op Marketingmed.nl

Adverteren op Marketingmed.nl 1. Online? - profiteer van scherpe prijzen Adverteren kost u altijd geld, de vraag is vooral: wat levert het op? Is dat meetbaar wanneer u in een krant of tijdschrift adverteert? Niet echt. U kunt uiteraard

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING 17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING DE REIS VAN DE KLANT! CONCURRENTIE KOMT VAN ALLE KANTEN Door vercommercialisering van de markt en de enorme groei van het internet is er een nieuwe realiteit

Nadere informatie

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes Let digital work fueld.nl LinkedIn inzetten als platform om het resultaat van digital marketing te vergroten, wordt regelmatig toegepast. Zeker, omdat het

Nadere informatie

Een toonaangevend Agri & Food Platform voor iedereen die meer wil weten over ons dagelijks voedsel

Een toonaangevend Agri & Food Platform voor iedereen die meer wil weten over ons dagelijks voedsel Een toonaangevend Agri & Food Platform voor iedereen die meer wil weten over ons dagelijks voedsel FoodMakers is Agri&Food storytelling Ons verhaal wordt óns verhaal. Foodmakers staan zij aan zij, van

Nadere informatie

IP Interactief INTERNET TARIEFKAART 1 januari t/m 31 december 2004

IP Interactief INTERNET TARIEFKAART 1 januari t/m 31 december 2004 1 januari t/m 31 december 2004 RTL Nederland Interactief, een dochteronderneming van RTL Nederland, heeft een netwerk van sites met een hoog entertainmentgehalte. Deze sites zijn qua vormgeving en uitstraling

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

uw doelgroep binnen handbereik hr mediaplatform

uw doelgroep binnen handbereik hr mediaplatform uw doelgroep binnen handbereik hr mediaplatform MEDIAKIT 2013 Het HR mediaplatform biedt het grootste crossmediale bereik onder HR-professionals in Nederland. Kiest u liever zelf uw media mix van print

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

BNR WINNAAR MARCONI AWARD BESTE RADIOZENDER 2011

BNR WINNAAR MARCONI AWARD BESTE RADIOZENDER 2011 WINNAAR MARCONI AWARD BESTE RADIOZENDER 2011 1 de uitdager is meer dan nieuws alleen. daagt uit, verbindt en inspireert. is er voor ambitieuze en ondernemende mensen die durven, kansen zien en het heft

Nadere informatie

LOF PRIJZEN LOF PRIJZEN. Juryrapport VOOR VAKINFORMATIE. LOF Prijs voor Vakinformatie. LOF Innovatieprijs

LOF PRIJZEN LOF PRIJZEN. Juryrapport VOOR VAKINFORMATIE. LOF Prijs voor Vakinformatie. LOF Innovatieprijs LOF LOF PRIJZEN PRIJZEN VOOR VAKINFORMATIE 2007 Juryrapport LOF Prijs voor Vakinformatie LOF Innovatieprijs Vooraf LOF Innovatieprijs 2007 Meer nog dan in voorgaande jaren constateert de jury bij het beoordelen

Nadere informatie

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends.

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Door: Patricia Redsicker Bron/voor u gelezen: www.marketingonline.nl Volgens het Infinite Dial

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Brochure Marketing Partnerships 2016

Brochure Marketing Partnerships 2016 Brochure Marketing Partnerships 2016 FD Mediagroep 2016 Voorwoord Vroeger spraken mediabedrijven van adverteerders als ze hun zakelijke klanten bedoelden. Maar die term dekt al lang de lading niet meer.

Nadere informatie

Tarieven Schuttevaer.nl

Tarieven Schuttevaer.nl Tarieven Schuttevaer.nl Maritiem nieuws, praktijkverhalen, vervoermarkt, varend ondernemerschap, achtergronden, visserij, scheepsbouw, zeevaart, binnenvaart, techniek en toelevering, dossiers, nautisch-technisch

Nadere informatie

ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP

ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP ONLINE PLATFORM VOOR d e z a ke li j ke te leco m h a n d e l tbm telecom business magazine Magenta Publishing http://www.tbmnet.nl ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP Alle

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

Bent u een partner voor de CHRO en HR Directeur? Deel uw kennis en expertise in de CHRO Community #1 kennisplatform voor ambitieuze HR Directeuren

Bent u een partner voor de CHRO en HR Directeur? Deel uw kennis en expertise in de CHRO Community #1 kennisplatform voor ambitieuze HR Directeuren T GROOTS ONDR IK R B & HR CHRO S URN DIRCT Bent u een partner voor de CHRO en HR Directeur? Deel uw kennis en expertise in de CHRO Community #1 kennisplatform voor ambitieuze HR Directeuren CHRO.NL CHRO

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

IP Interactief INTERNET TARIEFKAART 1 januari t/m 31 december 2005

IP Interactief INTERNET TARIEFKAART 1 januari t/m 31 december 2005 1 januari t/m 31 december 2005 RTL Nederland Interactief, een dochteronderneming van RTL Nederland, heeft een netwerk van sites met een hoog entertainmentgehalte. Deze sites zijn qua vormgeving en uitstraling

Nadere informatie

Staat uw bedrijf online op de kaart?

Staat uw bedrijf online op de kaart? Staat uw bedrijf online op de kaart? Online geld verdienen is een hele onderneming. Een website alleen is niet meer genoeg; er wordt veel meer van u gevraagd om businesskansen te benutten. Uw bestaande

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015 De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Hart voor ondernemers

Hart voor ondernemers nieuwe verbinding merkboek Hart voor waarom een merkboek? Een merk gaat leven als het geleefd wordt, door de werk. Daar waar de buitenwereld het merk tegen komt op de touchpoints daar leeft het èn wordt

Nadere informatie

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie.

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie. het starters lab In het Starters Lab bouwen jonge talenten in teams sociale ondernemingen. Samen sterker! Jij bent: starters4communities werkt met jong talent aan starters4communities presenteert het Starters

Nadere informatie

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem Succesvol Gevonden Worden Op Internet Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem 1 Succesvol Gevonden Worden Op Internet Welkom! Strategie MYbusinessmedia: Online First Resultaat: in een jaar naar 1,7

Nadere informatie

Het Financieele Dagblad, de oorsprong van de voorsprong. Redactionele speerpunten. Visie Ondernemend succes begint met informatie en inspiratie.

Het Financieele Dagblad, de oorsprong van de voorsprong. Redactionele speerpunten. Visie Ondernemend succes begint met informatie en inspiratie. FD Het Financieele Dagblad, de oorsprong van de voorsprong Het Financieele Dagblad is meer dan een krant Het merk FD is uitgegroeid tot een multimediaal merk en bereikt de nieuwsconsument door de inzet

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren Marketingmed.nl Waarom adverteren? Waarom bij Marketingmed.nl adverteren? Onze

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

PW De Gids. Redactionele formule

PW De Gids. Redactionele formule PW De Gids PW De Gids biedt een volledig kennisnetwerk voor HR-professionals, gericht op actuele HR-thema s en wetgeving. PW De Gids is deskundig, opinievormend, praktisch en concreet. Redactionele formule

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

Communicatiestrategie MobielSchadeMelden.nl

Communicatiestrategie MobielSchadeMelden.nl Communicatiestrategie MobielSchadeMelden.nl Toelichting op de communicatiestrategie en werking van de Toolkit, bedoeld voor Stakeholders en Ambassadeurs Een innovatieve samenwerking gericht op een efficiënte

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Samen Werkt. Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water

Samen Werkt. Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Samen Werkt Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Samen Werkt Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Wegen, water, spoor en luchtruim worden drukker.

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Kanalen in Balans Kanaalsturing bij overheidsorganisaties

Kanalen in Balans Kanaalsturing bij overheidsorganisaties Kanalen in Balans Kanaalsturing bij overheidsorganisaties VNG themabijeenkomst: Emmen 24 februari 2009 Telematica Instituut Dr. Marije L. Teerling Marije.Teerling@telin.nl +31 (0)53 4850480 Kanalen in

Nadere informatie

Factsheet DYNAMIC IDENTITIES Mirabeau

Factsheet DYNAMIC IDENTITIES Mirabeau Factsheet DYNAMIC IDENTITIES Mirabeau DYNAMIC IDENTITIES We ontwerpen brand identities die zich aan de actualiteit en gebruikerscontext weten aan te passen. Branding is digital branding geworden. Nog niet

Nadere informatie

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD.

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. 85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. Door de inzet van een multichannel productportfolio maken we zichtbaar, inspireren en verbinden business-to-business ondernemers

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

ANWB Media en Watersport

ANWB Media en Watersport 03 Factsheet Water ANWB Media en Watersport Al sinds 1927 inspireren wij de Nederlandse watersporter met betrouwbare informatie, onafhankelijke tests en praktische tips. Daarom durven we wel te beweren

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Heerlijk Wonen marketing

Heerlijk Wonen marketing Heerlijk Wonen marketing Succesvol toepassen van online marketing Lambert van der Plas - Adyta Wat doet Adyta? Adyta adviseert, assisteert en dirigeert online marketing strategieën voor kleine tot middelgrote

Nadere informatie

Zet u Social Media recruitment in voor uw wervingstraject?

Zet u Social Media recruitment in voor uw wervingstraject? Zet u Social Media recruitment in voor uw wervingstraject? Facebook pagina LinkedIn bedrijfspagina Google+ pagina Social Media Totaalpakket Uw eigen Facebook Uitgebreide service- en Cover image. bedrijfsgegevens.

Nadere informatie

MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE

MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE Al meer dan 25 jaar vormt Straatbeeld dé informatiebron voor openbare ruimte specialisten in Nederland. De doelgroep omschrijft Straatbeeld als:

Nadere informatie

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ.

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ. 85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ. Door de inzet van een multichannel productportfolio maken we zichtbaar, inspireren en verbinden we business-to-business

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Nummer 2 - Februari 2012. De marketing van internetshoppen. Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen. Nieuwe vs. oude media. De perfecte vormgeving

Nummer 2 - Februari 2012. De marketing van internetshoppen. Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen. Nieuwe vs. oude media. De perfecte vormgeving Nummer 2 - Februari 2012 Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen De marketing van internetshoppen Nieuwe vs. oude media De perfecte vormgeving RUBRIEKEN 8 Column: Sak van den Boom 45 Agenda p. 46 18

Nadere informatie

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016 WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media Sittard - 20 oktober 2016 Programma Why, how, what Zijn we sterk genoeg? Filosofie op commercie Filosofie op support De afdelingen 10 trends Machtige

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

ecommerce praktijkervaringen

ecommerce praktijkervaringen ecommerce praktijkervaringen hoe kom je tot de optimale webwinkel? Peter van Noord Directeur De Nieuwe Zaak Webwinkel Vakdagen 27 januari 2011 De Nieuwe Zaak Experts in webwinkels Opgericht in 2005 Vestigingen

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie