Hollestellepad, Hogepad en ommetjes Kloetinge 2,50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hollestellepad, Hogepad en ommetjes Kloetinge 2,50"

Transcriptie

1 andelnetwerk Hart van Zeeland van 9 tot 40 km Hollestellepad, Hogepad en ommetjes loetinge 2,50

2 S RF SLU S TH Legenda HT SAS DIJ AV aa l ve nk an 43 Ha AV STH andelknooppunt DIJ Hoge Pad Hollestellepad Oosterschelde,1 Ommetje loetinge 2014 Anyay Productions OI O OUD ZDIJ 1) 83 U ZO D IJ DIJ IS RU DIJS emeldinge 80 B RUIS 1, ATT 2) IS RU I T OUD O 7) 3) 81 attendijke LDIJ O 2,5 84 O 1,2 Z ST TS I U R U IJ D UD RLAA 8) ID ZU 0,9 O L DI S 1,9 JA S- LUR PS PA D L DI S SI O D ape T POS 1,4 T O VRL PATIJ F r a ns e ilitaire B egr a a f pl a a t s apelle L T TH T POS O D CH ST JA D ZA AT LI AP LS BRAAJ L I 670 ST L O 12) aanskinderen IT RS- RID O D ID LS HOS J AA LI BR U L AP AS P J PL 11 A Bewesten Yerseke T 13) 12 DI PAD 33 D PA HO JA DOISS 0,9 HO J 13 10) Z 0,8 11) 22 D BR 13H 14) 10 S 17 PAT IJ 14 atering 2,7 J BI 0,7 BRD loetinge T RV AT 9) P LA Polder De Breede 15 0,5 OUD POLDR D AAAS OIDIJ 23 4) DAIËLS 3,7 LI AS POT O I 75 5) 6) A AJ D BR T HO 18 3) S A LID UIS 70 BRD 7 90 H AU BL OS ST LL POLDR S 82 J ZA D A P LS S IJ D T T A

3 Praktische informatie Deze wandelroutes zijn samengesteld op basis van de knooppunten van het wandelroutenetwerk Hart van Zeeland. Op de kaart in deze brochure staan alleen de themaroutes met bijbehorende knooppunten aangegeven. Complete overzichtskaarten van het wandelroutenetwerk zijn verkrijgbaar via de VVV s in Zeeland. De paden van het wandelroutenetwerk zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van verschillende criteria. De plaatsen waar de paden en wegen elkaar kruisen zijn knooppunten. lk knooppunt heeft een nummer. Zo stippel je gemakkelijk je eigen wandelroute uit. De aanduidingen onderweg doen de rest. Op kruisingen, splitsingen en afslagen staan bordjes met daarop richtingspijlen. Hollestellepad Het Hollestellepad voert de wandelaar door het gebied tussen loetinge, attendijke en emeldinge. Het is een rondwandeling van ca. 20 km vanaf de zeedijk bij attendijke en is onderdeel van het wandelnetwerk Hart van Zeeland. Bij het start- en eindpunt is via het Personeelspad verbinding naar ilhelminadorp. Bij emeldinge raakt de route in de buurt van de aartenskerk bijna aan het Hogepad. Het Hollestellepad gaat door voormalig poelgebied. Het is langer buitendijks gebleven dan omringende gebieden. a een grote overstroming in 1134 werd op een kreekrug die globaal van emeldinge via apelle naar loetinge liep een dijk aangelegd (het Hogepad) die het gebied ten zuiden daarvan beschermde, maar attendijke buitendijkte. Het gebied werd decennialang aan zijn lot overgelaten. Het kon wel worden begraasd, want er waren enkele hollestelles waar het vee zoet water kon drinken en zich bij hoge vloed in veiligheid kon brengen. ind 12 e begin 13 e eeuw legden Vlaamse monniken een dijk aan die het gebied veiliger maakte. ellicht uit dankbaarheid is die naar hen genoemd: de onnikendijk.

4 1) Voormalige spuikom 3) Hollestelle of koeiepit? en prachtig hollebolleweitje dat ontsnapt is aan de herverkaveling in de jaren 70. De veedrinkput heeft wel iets weg van een hollestelle, maar is waarschijnlijk na de bedijking van de Oude Polder uitgegraven. euwenlang is op deze plaats afgewaterd op de Oosterschelde. In 1883 werd in een elegante kronkel in de zeedijk een stoomgemaal gebouwd. Later kwam er een dieselmotor en werd de schoorsteen afgebroken. og in 1965 kwam er een elektromotor bij om de capaciteit te vergroten. In 1980 is het afgebroken: de nieuwe zeedijk moest er op deltahoogte en sterkte overheen. Deze kleine spuikom is het restant van een ooit veel grotere. 2) Hollestelle en stelle is een door mensen opgeworpen vluchtplaats bij hoog water. Veel wegen, dijken, boerderijen en families in de omgeving zijn ernaar vernoemd: Steldijk, Stelleweg, lein Stelle, Stelleplas, Van Stel, Van der Stel. en hollestelle is een uitgeholde stelle om regenwater in op te vangen, omkranst door de uitgegraven grond. Bij hoge vloed kon het vee zich erop terugtrekken en had dan toch zoet drinkwater ter beschikking. Hollestelles dateren uit de 10e eeuw of eerder. Ze waren alleen in buitendijks gebied noodzakelijk. Ook is Hollestelle een lokale familienaam. 4) De erkendijk Op de plek waar de Oude Polderweg Aanwas wordt genoemd, lag ooit een dijk die de emeldinge- of Oude Polder bedijkte. De erkendijk, nu niets meer van te zien, liep zuid-noord vanaf het Hogepad in de richting van de huidige zeedijk. Aanwas duidt op verlenging van de Oude Polderweg over nieuw (aangeslibd of bedijkt) land. 5) De onnikendijk De onnikendijk is eind 12 e eeuw door monniken aangelegd om het poelgebied te ontginnen, nieuwe polders te maken en het gebied te beschermen tegen nieuwe inbraken van de ijtvliet. Ze werkten vanuit een monasterium waar nu de boerderij onnikenhof staat, op een lichte verhoging in het landschap, vanaf De Aanwas zichtbaar in zuidwestelijke richting.

5 6) Het Spoorhuis Voormalig station attendijke aan de spoorlijn oes emeldinge. De lijn opende in 1927, bedoeld voor personen- en goederenvervoer. De reiziger kon instappen in oes, attendijke en emeldinge. r waren ook nog vijf halteplaatsen waar alleen goederen konden worden gelost en geladen. Personenvervoer bleek al snel onrendabel, het goederenvervoer rendeerde redelijk. In 1942 is de lijn door de Duitse bezetter opgebroken: rails en bielzen waren nodig aan het oostfront. Hogepad Het Hogepad is een wandelroute in lijn van ca. 7 km die voert van emeldinge naar loetinge. Het pad kan in beide richtingen worden gelopen. Het maakt deel uit van het wandelnetwerk Hart van Zeeland en is dus makkelijk te verbinden met wandelroutes in en om emeldinge, apelle, attendijke en loetinge. De genummerde aandachtspunten worden aangegeven in de looprichting emeldinge loetinge. Deze wandeling is een benadering van een eeuwenoud pad dat ooit als waterkerende dijk is aangelegd. a een zware overstroming in 1134 legde men een beschermende dijk aan op een bestaande kreekrug. Die liep globaal van emeldinge via de noordkant van apelle naar loetinge. Daar sloot de dijk aan op een verdedigingsdijk naar oes, s-heer Hendrikskinderen en s-heer Arendskerke. Hier en daar bestaan nog stukken van die oude dijk: door de stad oes en ten westen ervan is het oude tracé nog vrij goed te volgen. Tussen emeldinge en loetinge is er door ruilverkaveling, dorpsuitbreiding en wegenaanleg veel verdwenen, maar ook hier zijn er toch wel degelijk sporen van te zien. De uitgezette wandelroute probeert zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke loop van de dijk te blijven, maar moet natuurlijk genoegen nemen met wat nu bewandelbaar is. 7) De ijtvliet Laatste overblijfsel van de ooit veel grotere inbraakkreek die ontstond bij de watersnood van Deze kreekrest wordt ook wel Dee genoemd, een samentrekking van De e. ie spreekt van De Dee gebruikt het lidwoord twee keer. De ijtvliet werd eerst getemd door aanleg van de onnikendijk. Zo kon het gebied ten oosten ervan beschermd en ontgonnen worden. Later werd hij afgedamd door aanleg van de attendijksedijk. 8) Start- en eindpunt aartenskerk emeldinge De kerk ligt buiten het dorp. Dat komt doordat het dorp zich in de loop van de tijd verplaatst heeft in de richting van de Oosterschelde en het kanaal. r stond hier wellicht al in de 9 e eeuw een houten kerkje. Dat is later in fases herbouwd: de toren is van ca. 1350, het schip van ca. 1400, het koor is er omstreeks 1425 tegenaan gebouwd en ten slotte 100 jaar daarna nog een zuidbeuk.

6 62 62H ilhelminadorp Halverwege het Lampewegje staat in de toegang tot een boomgaard een markante 0,7 POLDR boom: een es. isschien is 63 1,6 hij ooit geplant als grensboom, zoals elders op Zuid-Beveland de linde, Het oese maar nu is niet meer teeer zien IJ U A BL welke91grens hij gemarkeerd kan hebben. Langs de akkerrand tussen Lampewegje en Hoge Pad liggen een paar 2,oude 0 weitjes die aan de 93,6 3 herverkaveling van de jaren 70 ontkomen zijn. Het zijn miniatuurtjes van het cultuurlandschap zoals dat ooit hier was. R U 14) Start- en eindpunt oordeinde loetinge S O 0,1 0,2 A J BU YS ST BA RA LLO AT T- RI BAA ST RIB A A 1,5 P LS O ST D 54 LH 1 B 0, VRL Abbekinderen C DU VIA R JA CH TH O loetinge is een van de oudste dorpen van Zuid-Beveland. In de tiende of vroege elfde eeuw is er al bewoning. Het ligt wat verhoogd op een 1,4 kreekrug die nog is opgehoogd met grote hoeveelheden mest. u nog lopen straten vanaf het eertesplein duidelijk omlaag. Aan de AD SZ DR AS 21 I S-RAV POLD RS Ring OS AP aanskinderen LS BRAAJ andelknooppuntennetwerk verhard Hoge Pad 44 BAA A Legenda Onverhard pad T S 2014 Anyay Productions L O 22 0,9 JACHTHO A ABB BA 11 BRD PAT IJ 13 PATIJ 2) 1) 4) 10 5) 12 3) D BR 13H 1,0 S L RP ndelnetwerk ren in de Zak A T RV AT ATHOY Het Hogepad liep ooit aan de noordkant van aanskinderen, vanwaar het dan afboog in de richting van Tervaeten. De wandelroute moet 1,7 noodgedwongen via het oerwegje naar de apelseweg,33die van veel latere datum is. aanskinderen lag in de middeleeuwen aan een weg 1,4 langs de schuitvaart van loetinge naar apelle. 0, ) aanskinderen AAT TR RS FO loetinge 0, DAIËLS 0,8 2,1 35 vanuit een monasterium aangelegd door de monniken die werkten dat op een verhoging in het landschap was gebouwd (nu boerderij onnikenhof, vanaf het Hoge Pad te zien in noordwestelijke FRUITLAArichting). A POT S ST LL BRD 1,4 1,3 AJ T S O D ID Ha ven kan aal HO UT A D Ommetjes loetinge 1,2 T HO renook met het Hogepad als basis werd eind 12e eeuw de onnikendijk IJ DIJ DIJS ATT AL T S 11) onnikendijk 72 In oes volgt het Hogepad globaal achtereenvolgens de Heer lsdorpweg, Heernisseweg, attheus Smallegangesbuurt, s Heerhendrikskinderendijk. A256 Z Tegenover de ingang van het esselopark loopt het HogepadUDverder O 84 over een smal paadje naar de Zomerweg. In de 2e helft van de 20e attendijk eeuw zijn er bij een dorpsuitbreiding wel een paar achtertuinen O I 1,2 overheen gelegd, maar de richting is niettemin duidelijk. D RL AA 1,0 Het weggetje door de boomgaarden is32een oorspronkelijk stuk van de 34 zeedijk die hier kort na 1134 is aangelegd. Het heet nog altijd Hogepad. 31 Ter hoogte van de bedrijfsgebouwen van het fruitteeltbedrijf is later in IDDLBUR 1,8 1,2 STRAA S1,2 de 12e eeuw de erkendijkt gelegd, in noordelijke richting. Die diende Toen het gebied ten om de emeldinge- of Oude Polder te bedijken. westen daarvan ook langzamerhand drooggelegd was, is hij afgegraven. 0,8 J DI RIBAA 8 D BR ,9 ST 1,3 A 10) Hogepad Het Hogepad zal waarschijnlijk ergens bij Tervaeten de Tervaetenseweg S IJ hebben de loetingse byganck hebben Ddoor gekruist en vandaar dwars TT A gelopen in de richting van oes. De byganck van loetinge is een historische ringweg, die nu gevormd wordt 2,4 door de Tervaetenseweg en A P LS het oordeinde. J 1,0 A LA RA ST L O TR DLTA DPVA HO LAA STHAV DIJ DLTA OUD VR 13) Tervaeten40 DIJ BRUSTRAAT STH AV DIJ STH AV OUD VR LA ILHLIA 256 9) Lampewegje 2,6 LA I 5

7 noordkant van de Jachthuisstraat is zelfs wel een talud zichtbaar. ogelijk duidt de naam van het dorp daar ook op: cloet of cloot betekent bol of iets ronds. De uitgang inge betekent behorend tot of van. Het kan ook zijn dat iemand hier loet of loot heette en dat het dorp bij hem hoorde, van hem was. og steeds komen de familienamen loet en loot(e) op Zuid-Beveland voor. Het ambacht loetinge wordt al in 1216 voor het eerst genoemd. Het betrof een groot gebied: van de attendijksedijk in het noorden tot aan de Vier Linden bij s-ravenpolder in het zuiden. aar ook tot aan de stadswallen van oes. Behalve het dorp hoorden er ook nog acht gehuchten tot het ambacht. Tervaeten en aanskinderen bestaan nog steeds, De roe en Abbekinderen nog een klein beetje, andere alleen nog als straat- of wijknaam van oes: Heer lsdorp, annee. 2) arktveld Het arktveld ligt om een waterpartij: de eeuwenoude vaete. Dit was vanouds de drinkplaats voor het vee, de wasplaats en de blusvijver. Aan weerszijden liggen drafbanen voor het ringrijden. De oostkant wordt gedomineerd door grote huizen op nr. 18 en 19. Daarachter ligt een fraaie bomentuin en een vliedberg. Toen het huis op nr. 20 nog pastorie was, is daar in 1817 Buys Ballot geboren. Zijn vader was een tijdje dominee in loetinge. Aan de zijgevel herinnert een plaquette aan deze illustere geboorte. Het lange tijd veel kleinere oes lag aan open water en kon zich ontwikkelen tot handelsstad, terwijl loetinge bleef wat het was: een flink dorp van boerenbedrijvigheid. In de loop van de 20 e eeuw breidde oes uit op grondgebied van loetinge. In 1970 ging loetinge bij een gemeentelijke herindeling uiteindelijk op in de gemeente oes. Ook letterlijk waren ze toen al naar elkaar toegegroeid: de oese bebouwing bereikte vooral ten zuiden van de spoorlijn de loetingse. Ten noorden van de spoorlijn is er nog steeds enige afstand. 1) oordeinde loetinge heeft in de middeleeuwen waarschijnlijk wel een kasteel gehad, maar de locatie daarvan is niet duidelijk, misschien op de plek die Steenhof wordt genoemd. aarschijnlijk behoorde het Hof Ravestein ertoe. In de 18e eeuw stond tussen het Hof Ravestein en het Hogepad, op het noort eijnde van desen dorpe, een groot woonhuis van de familie van oorden dat Het Slodt werd genoemd. Het oordeinde wordt ter hoogte van de ingang van het esselopark gekruist door het Hogepad dat in loetinge het Langedijkje of het Armendijkje werd genoemd. Dat er een Veerhuis was aan het oordeinde geeft aan dat er ter plaatse een water was dat overgestoken moest worden, mogelijk een kleine kreek of een brede plek in de schuitvaart die ooit van oes via loetinge naar apelle liep. 3) eertesplein Op de plaats van eestesplein 4 en 5 stond tot 1880 het ambachtsherenhuis. Dat was erg vervallen geraakt en uiteindelijk verkocht aan de kerk. Die liet er een nieuwe pastorie bouwen en ernaast was nog ruimte voor een nieuw gemeentehuis annex secretariswoning, met torentje. In 1964 betrok de gemeente ook de pastorie, maar dat duurde slechts tot de herindeling van Toen kwam de dienst Openbare erken van oes erin en sinds de jaren 80 worden de ruimtes op de begane grond verhuurd als kantoor en die op de verdiepingen als woonappartementen.

8 De kerk en het omringende plein zijn genoemd naar Sint ertrudis, die hier vooral in de elfde en twaalfde eeuw vereerd werd. In het volksdialect heette ze Sint eerte. Ze werd aangeroepen bij overlast van ongedierte, bij koorts, krankzinnigheid en ter bezwering van de gevaren van het reizen. De kerk is tussen 1275 en 1480 in fasen gebouwd. De toren van 60 meter hoog stond aanvankelijk los van het schip. De tuin rond de kerk was vroeger de begraafplaats, maar sinds 1870 mag er niet meer begraven worden. In de tuin staat een enorme rode beuk die in het midden van de 19 e eeuw geplant is. uitstekend weerstaat. Het is de laatst overgeblevene van vier molens die het ambacht loetinge ooit telde: de Abbekinderse molen, de estmolen, de oordmolen en de molen op deze plaats heet vanouds de Oostmolen. Hij is dus ook de naamgever van de Oostmolenweg (richting spoorlijn) en het Oostmolenpark, een nieuwbouwwijk ten zuiden van het spoor. De tekst in dit themaboekje is zorgvuldig samengesteld. Opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten, wij stellen dit zeer op prijs. 4) Jachthuis Het Jachthuis van de ambachtsheren van loetinge is in 1871 gebouwd ter vervanging van het ambachtsherenhuis aan het eertesplein. Het ontwerp in eclectische stijl voor de jagerswoning op het buitengoed te loetinge is gemaakt door architect H.J. Hannink, dezelfde die een paar jaar later de nieuwe pastorie en het gemeentehuis aan het eertesplein zou ontwerpen. loetinge kent al ambachtsheren en vrouwen zolang het bestaat. In de veertiende eeuw waren er maar liefst 59, vanaf de zestiende eeuw is het hele ambacht steeds in een hand. Sinds 1842 is dat een hand van de familie Clotterbooke Patijn, die de ambachtsheerlijke rechten toen kocht uit de erfenis van de familie Van der Bilt. 5) olen De loetingse molen dateert van Het is een stellingmolen, gebouwd op een niet erg hoge meulenberg. Daar had zijn voorganger ook op gestaan, maar die was door de beruchte orkaan van 1703 omver geblazen. De toenmalige ambachtsheer liet vrijwel onmiddellijk daarna deze zeer stevige stenen molen bouwen die de elementen tot dusver Dit is een uitgave van VVV Zeeland Postbus Z Domburg Colofon: Uitgave: VVV Zeeland Ontwerp: 10uur Druk en cartografie: Anyay Productions, Hansweert Bronnen: Dr. C. Dekker: Zuid-Beveland; De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de iddeleeuwen; Assen, 1971 Allie Barth, Frank de lerk, Arend van der el: Van arktveld tot meestoof; Fietsen en wandelen door loetinge/attendijke/oese Sas/ilhelminadorp; oes Afbeeldingen: arinus Vuijk, Bram le Clercq, Arthur Stijns, Frans Lankester en Stichting Landschapsbeheer Zeeland. uropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: uropa investeert in zijn platteland

9

In dit boekje vindt u de elf mooiste wandelroutes in de Utrechtse Venen en de Lopikerwaard.

In dit boekje vindt u de elf mooiste wandelroutes in de Utrechtse Venen en de Lopikerwaard. In dit boekje vindt u de elf mooiste wandelroutes in de Utrechtse Venen en de Lopikerwaard. Recreatie Midden-Nederland neemt u graag mee op deze wandelingen. Voor de Utrechtse Recreatieschappen en de andere

Nadere informatie

Zuid-Beveland Wandelen, Nederland

Zuid-Beveland Wandelen, Nederland Zuid-Beveland Wandelen, Nederland Samenstelling: Esther Vigneron Foto: Buiten Beeld Het gebied Zwaarte/moeilijkheidsgraad Navigeren Markering Beste tijd Er naar toe Overnachten Eten, drinken, inkopen Tips

Nadere informatie

DE CACHE MEER POLDER. De volgende attributen zul je zeker nodig hebben: - natuurlijk een GPS (al dan niet in de vorm van een smartphone),

DE CACHE MEER POLDER. De volgende attributen zul je zeker nodig hebben: - natuurlijk een GPS (al dan niet in de vorm van een smartphone), Met de cache Meer Polder beleef je het heden en verleden van de Meerpolder. Het is een prachtige tocht van ca. 9 km die je lopend of met de fiets kunt doen. Bij Zoetermeer ligt een polder die is heel bijzonder

Nadere informatie

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein.

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Uit: C. Baardman, Leo J. Leeuwis, M.A. Timmermans, Langs Merwede en Giessen (Den Haag 1961) Op de zuidelijke oever van de

Nadere informatie

specimen Dorpsommetje Izakje de Vries Zuidwest Drenthe www.drenthe.nl Wandelen en genieten van de omgeving! De lengte van deze route is 12 kilometer

specimen Dorpsommetje Izakje de Vries Zuidwest Drenthe www.drenthe.nl Wandelen en genieten van de omgeving! De lengte van deze route is 12 kilometer Dorpsommetje Izakje de Vries Zuidwest Drenthe De lengte van deze route is 12 kilometer Wandelen en genieten van de omgeving! www.drenthe.nl Dorpsommetje Izakje de Vries De Dorpsvereniging Nijeveen heeft

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122294 Middelburg, Wolphaartsdijk en Nieuw- en Sint Joostland

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122294 Middelburg, Wolphaartsdijk en Nieuw- en Sint Joostland Fietsroute 122294 Middelburg, Wolphaartsdijk en Nieuw- en Sint Joostland Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats maria- en havenpolder Pasdam Sluis Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

De Kasteelseloop. Geachte Heer/Mevrouw,

De Kasteelseloop. Geachte Heer/Mevrouw, De Kasteelseloop Geachte Heer/Mevrouw, In het kader van het ontwikkelen van een reconstructieplan voor de Peel biedt het Projectbureau van de Reconstructie Commissie de mogelijkheid om een z.g. Projectplan

Nadere informatie

Monumenten fietsroute Nijbroek

Monumenten fietsroute Nijbroek Monumenten fietsroute Nijbroek Ter gelegenheid van de Open Monumentendag op 12 september 2015 is voor de Nijbroekse polder een speciale fietsroute samengesteld die u langs tal van rijks- en gemeentelijke

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op Fietsroute Goes, Wemeldinge en Hansweert

Vind de mooiste fietsroutes op  Fietsroute Goes, Wemeldinge en Hansweert Fietsroute 121678 Goes, Wemeldinge en Hansweert Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats tussenhoek Tussenhoek Vierpolders Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt tussenhoek Tussenhoek

Nadere informatie

De Karstenhoeve. Wandelroute Ruinerwold. Ontdek het authentieke Drenthe in Ruinerwold, het dorp met meer dan duizend perenbomen

De Karstenhoeve. Wandelroute Ruinerwold. Ontdek het authentieke Drenthe in Ruinerwold, het dorp met meer dan duizend perenbomen Wandelroute Ruinerwold De Karstenhoeve Wandeling van ongeveer 3,5 uur. Circa 13 km. Ontdek het authentieke Drenthe in Ruinerwold, het dorp met meer dan duizend perenbomen Ruinerwold, het dorp met meer

Nadere informatie

Dag van het Kasteel 2012

Dag van het Kasteel 2012 Dag van het Kasteel 2012 wandelen rond Zeeuwse kastelen en buitenplaatsen Schouwen-Duiveland Slot Moermond, Renesse Zuid-Beveland De Hellenburg, Baarland Walcheren Westhove, Oostkapelle Zeeuws-Vlaanderen

Nadere informatie

Kerkpad aan de Tweehuizerweg 6 te Spijk (gem. Delfzijl) Een Cultuurhistorisch Bureauonderzoek

Kerkpad aan de Tweehuizerweg 6 te Spijk (gem. Delfzijl) Een Cultuurhistorisch Bureauonderzoek Kerkpad aan de Tweehuizerweg 6 te Spijk (gem. Delfzijl) Een Cultuurhistorisch Bureauonderzoek Planvoornemen In opdracht van de gemeente Delfzijl, vertegenwoordigd door mevr. E. van Joolen, is een cultuurhistorisch

Nadere informatie

Foto puzzel wandeltocht 2012 Umfassungsweg Delden Twickel www.noaberbuitensport.nl

Foto puzzel wandeltocht 2012 Umfassungsweg Delden Twickel www.noaberbuitensport.nl Foto puzzel wandeltocht 2012 Umfassungsweg Delden Twickel www.noaberbuitensport.nl De Umfassungsweg is een wandelroute van ca. 9 km die de mooiste landschappen van het landgoed Twickel in een vloeiende

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

We hebben regelmatig de vraag van kandidaten die in de buiten willen wonen. Maar dan wel zonder al

We hebben regelmatig de vraag van kandidaten die in de buiten willen wonen. Maar dan wel zonder al TE KOOP Nissestelle 3 te Nisse We hebben regelmatig de vraag van kandidaten die in de buiten willen wonen. Maar dan wel zonder al te veel grond en wel met een landelijk uitzicht. Welnu, deze vrijstaande

Nadere informatie

Route A Punt 1-62 - 80-79 - 75-65 - 66-76 - 44-39 - 38-77 - 78-60 - 61 - punt 39 + 40

Route A Punt 1-62 - 80-79 - 75-65 - 66-76 - 44-39 - 38-77 - 78-60 - 61 - punt 39 + 40 Fietsroute Ede P=paddenstoel / Y=wegwi jzer / ri =richting / 62/80/79=knooppunt / LA=linksaf / RA=rechtsaf / RD=rechtdoor Route A Punt 1-62 - 80-79 - 75-65 - 66-76 - 44-39 - 38-77 - 78-60 - 61 - punt 39

Nadere informatie

Wandelroute café du Midi (9,5 km)

Wandelroute café du Midi (9,5 km) Wandelroute café du Midi (9,5 km) 7 Wandelroute Café du Midi (9,5 km) Stempelplaats Café du Midi, Noordeindseweg 70, Delfgauw. wwwdumididelfgauw.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur zaterdag

Nadere informatie

Vestingstad Hulst. De omwalling en de poorten

Vestingstad Hulst. De omwalling en de poorten WSV Zelden Rust ( Aktivia nr 261) organiseert: Zaterdag mei 20?? Omloop Vestingstad Hulst Start: Reynaertcollege Gildenstraat 1 Hulst ( Zeeuws-Vlaanderen) Afstanden: 7,15,21 en 28 km. Starturen: 07.30

Nadere informatie

Historische wandeling Ommoordseweg

Historische wandeling Ommoordseweg Historische wandeling Ommoordseweg In ons boekje Ommoordseweg van begin tot eind hebben wij geprobeerd de verdwenen weg en de verleden tijd voor u te laten herleven. Met die in gedachten is het verkennen

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met schuur gelegen op een ruim perceel van m²

Te koop Vrijstaande woning met schuur gelegen op een ruim perceel van m² Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Vrijstaande woning met schuur gelegen op een ruim perceel van 1.135 m² Zwanegatsedijk 10 3299 LT Maasdam Algemeen

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121570 Badhoevedorp, Spaarndam en Haarlem

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121570 Badhoevedorp, Spaarndam en Haarlem Fietsroute 121570 Badhoevedorp, Spaarndam en Haarlem Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats winkelpolder De Ronde Venen Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt winkelpolder De Ronde

Nadere informatie

2.1 De toegangsweg voor het bezoekerscentrum en het familiepad

2.1 De toegangsweg voor het bezoekerscentrum en het familiepad 23 oktober 2009: Bezoek Nationaal Park Drents-Friese Wold Het familiepad bij het bezoekerscentrum Nationaal Park Drents-Friese Wold te Terwisscha (Appelscha) 1. Introductie Op de grens van Zuidwest Drenthe

Nadere informatie

Levensloopje. Een wandeling van 7,2 km

Levensloopje. Een wandeling van 7,2 km Levensloopje Een wandeling van 7,2 km 1 Levensloopje De wandeling maakt onderdeel uit van het project Gedenkparken. Het vormt de verbinding tussen de twee deelprojecten Levensbomenbos en de oude begraafplaats

Nadere informatie

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen Alternatieve NS-wandelroute dag 2 Er zijn twee redenen om een alternatief te bieden voor deze bekende NS-wandeling. De eerste is dat op dit moment in de uiterwaarden langs de IJssel gewerkt wordt aan het

Nadere informatie

en nog andere straten moest nog worden aangelegd.

en nog andere straten moest nog worden aangelegd. In de Belle Epoque had de Brabantstraat en de Brabantdam. De Brabantstraat liep van de Vogelmarkt tot aan het François Laurentplein. Deze straat is een van de oudste van Gent want werd reeds vermeld in

Nadere informatie

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk Landgoederen Klarenbeek en De Haere. We wandelen met Lupus in het overgangsgebied tussen de voormalige Zuiderzee en de Veluwe. Doornspijk is een overwegend agrarische

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

Duinen en dijken. De Westfriese Omringdijk slingert zich door het groene landschap.

Duinen en dijken. De Westfriese Omringdijk slingert zich door het groene landschap. Wandelnetwerk Noord-Holland Duinen en dijken De Westfriese Omringdijk slingert zich door het groene landschap. Tekst en foto s: Joop Duijs A ls u nog steeds twijfelt aan de schoonheid van Noord- Holland

Nadere informatie

Aan de zuidzijde van het landgoed heeft Staatsbosbeheer in de Veenzijdse polder voor de liefhebbers een kort laarzenpad uitgezet.

Aan de zuidzijde van het landgoed heeft Staatsbosbeheer in de Veenzijdse polder voor de liefhebbers een kort laarzenpad uitgezet. Op Landgoed De Horsten is een vijftal wandelingen uitgezet, die met gekleurde paaltjes zijn aangegeven. Twee ervan bestrijken het noordelijke gedeelte en starten vanuit de ingang aan de Papeweg in Wassenaar.

Nadere informatie

Over de kerk van Marum

Over de kerk van Marum Over de kerk van Marum De kerk van Marum is een van de oudste bakstenen kerken in Groningen. Het oudste gedeelte, het koor, dateert uit de 12 e eeuw. De toren is 13 e -eeuws. De preekstoel werd in 1826

Nadere informatie

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012 ILPENDAM - locatie Ilpenhof concept mei 2012 Inhoud 1 Inleiding 2 De locatie 3 Historische & landschappelijke ontwikkeling 4 Schatkaart 5 Ontwikkelingsmodel 1 Inleiding Aanleiding Eerdere plannen om een

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Beknopte historische geografie van Oosterhout en Den Hout

Beknopte historische geografie van Oosterhout en Den Hout Titel: Beknopte historische geografie van Oosterhout en Den Hout Inleiding Oosterhout, strategisch gelegen tussen de A27, de A59 en de A16 heeft al een lange geschiedenis. Thans een bruisende stad met

Nadere informatie

* # # * # * # # Cultuurhistorische kenmerken. Watergebiedsplan Bijlmerring. Verklaring. Watergraafsmeerpolder. Diemerpolder.

* # # * # * # # Cultuurhistorische kenmerken. Watergebiedsplan Bijlmerring. Verklaring. Watergraafsmeerpolder. Diemerpolder. r me graafsmepold M afs jk di gr ee ra ng Ri W at m fs aa dij kw ate rg Ri ng ol en w at in g Diempold W ee sp tre kv aa rt Ovdiempold am St Venspold m Gemeenschapspold west n j k Ri di jk B gdi ij lm

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Dag van de Trage Wegen 2015 - Route 2 - Limburgs landschap Tösch route - 13 Km

Dag van de Trage Wegen 2015 - Route 2 - Limburgs landschap Tösch route - 13 Km Dag van de Trage Wegen 2015 - Route 2 - Limburgs landschap Tösch route - 13 Km Het Lemke Bergerkampstraat 18 A 3650 Dilsen-Stokkem - 089/562646 VZW Trage Wegen - www.tragewegen.be www.hetlemke.be www.tragewegen.be

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Loverixplein te Banholt

Nieuwbouwproject Loverixplein te Banholt Nieuwbouwproject Loverixplein te Banholt 2 Nieuwbouwwoningen aan het Loverixplein in Banholt Aan het Loverixplein in Banholt zullen ter plaatse van de voormalige bakkerij 2 nieuwbouwwoningen gerealiseerd

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

-loop richting de radiomast -ga VOOR de radiomast links en loop over een betonnen pad richting de berg die voor u ligt -negeer afslagen links en

-loop richting de radiomast -ga VOOR de radiomast links en loop over een betonnen pad richting de berg die voor u ligt -negeer afslagen links en Route: langs de watermolens van Arroyomolinos naar Montanchez Start en eindpunt: Arroyomolinos Lengte: 13 km Moeilijkheidsgraad: stijgen en dalen, gemiddeld Duur: 4/5 uur Kenmerken:Een prachtige rondwandeling

Nadere informatie

9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen. www.wandelwiki.be

9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen. www.wandelwiki.be 9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen Geuldal en Vijlenerbos. We maken een wandeling in het Zuid-Limburgse heuvellandschap, dus dat wordt klimmen en dalen. Vanuit Vijlen lopen we over veldwegen naar

Nadere informatie

Werkgroep Bouwhistorie Zutphen. Informatiekaart St. Janskerk. St. Janskerk

Werkgroep Bouwhistorie Zutphen. Informatiekaart St. Janskerk. St. Janskerk Informatiekaart St. Janskerk St. Janskerk De spits van deze lange slanke toren staat al eeuwen scheef. Hoe dat komt weten we niet, maar het zal tot in lengte van dagen wel zo blijven. De toren heeft niet

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen!

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen! OOSTWAARDPAD mooi in alle seizoenen! n de Oostwaard van de Biesbosch is een grotendeels onverhard wandelpad uitgezet, langs boerenakkers en dwars door karakteristieke grienden. Boeren hebben enthousiast

Nadere informatie

Lefkada ten Voeten Uit

Lefkada ten Voeten Uit Lefkada ten Voeten Uit Wandeling nr. 1 p.10, tussen LE3 en LE4, er is geen ketting meer. p.10, na LE4, twee bankjes (achter de vuilnisbakken), de vuilnisbakken waren weg. Wandeling nr. 2 p.12, toen wij

Nadere informatie

Arras. De Champs-Élysées

Arras. De Champs-Élysées Utrecht, de Domstad Neeltje Jans Arras Kasseien in Noord-Frankrijk De Champs-Élysées Alpe d Huez Gâteau à la broche Utrecht, de Domstad De Tour de France start in 2015 in Utrecht. Utrecht wordt ook wel

Nadere informatie

project verborgen buitens

project verborgen buitens project verborgen buitens Gegevens verborgen buiten: Swanenburg Naam eigenaar: Fam. Cornelisse-Francke Adres: Swanenburgseweg 4 Postcode : 4356 RR Woonplaats : Oostkapelle Telefoonnummer: 071-5155502 Emailadres:

Nadere informatie

Wandelend langs de kerken en plaatsen van voormalige kerken van Gorredijk

Wandelend langs de kerken en plaatsen van voormalige kerken van Gorredijk Wandelend langs de kerken en plaatsen van voormalige kerken van Gorredijk Wandelroute van ongeveer een uur en een kwartier. Van de Ontmoetingskerk naar de voormalige Evangelische Gemeente Eben Haëzer Vanuit

Nadere informatie

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling.

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling. LUZENKAMPROUTE Deze route voert door het Bremmersbos, de Luzenkamp en een gedeelte van de Melickerheide. Houdt u bij het volgen van de route ook het bijgevoegde kaartje bij de hand. Beschrijving van deze

Nadere informatie

Gemeente Veghel. De Bunders. Water- wandelroute

Gemeente Veghel. De Bunders. Water- wandelroute Gemeente Veghel De Bunders Water- wandelroute Water- wandelroute De Bunders 2 In de wijk De Bunders ligt een gescheiden rioolstelsel Dat wil zeggen dat het regenwater van de straat niet via het riool wordt

Nadere informatie

Wandelen in Elsendorp door alle windstreken

Wandelen in Elsendorp door alle windstreken Wandelen in Elsendorp door alle windstreken Kerkplein Paradijs Kassen Gerele Peel Limbraweg Stichtingseweg Totale route ca. 20 km (blauwe route, wandelen) West route ca. 5 km. (gele route) Noord route

Nadere informatie

MGCC Regio Midden-Nederland

MGCC Regio Midden-Nederland MGCC Regio Midden-Nederland Start: Pannenkoekenhuis De Stapel(b)akker Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt Oude Waag 21 4153 RC BEESD Tel. 0345-618901 Tijdstip: Ontvangst vanaf: 11.30 uur Start: wanneer

Nadere informatie

L ang geleden zag de Achterhoek er. De geschiedenis van Doetinchem, Wehl en Gaanderen

L ang geleden zag de Achterhoek er. De geschiedenis van Doetinchem, Wehl en Gaanderen Vuurstenen werktuigen steentijd [Stadsmuseum] L ang geleden zag de Achterhoek er heel anders uit dan tegenwoordig. Er waren uitgestrekte heidevelden, moerassen en veel bossen. Kortom, een ruig en onherbergzaam

Nadere informatie

1753 Het eiland Wolphaartsdijk wordt aan de zuidkant begrensd door de Schengen en aan de noordkant door de Zuidvliet.

1753 Het eiland Wolphaartsdijk wordt aan de zuidkant begrensd door de Schengen en aan de noordkant door de Zuidvliet. Foto s: Tonnie Outermans De Schenge is een voormalige zeearm, die het eiland Wolphaartsdijk scheidde van de kern van Zuid-Beveland. Deze zeearm was van groot belang voor de scheepvaart vanuit Goes. Maar

Nadere informatie

Een rondje Oude Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel

Een rondje Oude Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel Een rondje Oude Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel Inleiding We beginnen in de Zuidplaspolder op de kruising van de Ringvaartlaan en het fietspad dat omhooggaat naar de Gele Brug en het Oude Dorp. Bij het

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op Fietsroute Hunsel, Beegden en Grathem

Vind de mooiste fietsroutes op  Fietsroute Hunsel, Beegden en Grathem Fietsroute 121697 Hunsel, Beegden en Grathem Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats vaarle Vaarle Nuenen, Gerwen en Nederwetten Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt vaarle Vaarle

Nadere informatie

Driehuizen. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005. concept en inhoud: la4sale - Amsterdam

Driehuizen. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005. concept en inhoud: la4sale - Amsterdam Driehuizen Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005 concept en inhoud: la4sale - Amsterdam romantische hollandse parel Driehuizerweg prachtig kappenspel achter de Schermerringvaart bebouwing dicht

Nadere informatie

Zoekopdrachten bij Het water komt. **

Zoekopdrachten bij Het water komt. ** Module 1 De geschiedenis van de Delta. 1 Strijd tussen land en water 2 Overstromingen door de eeuwen heen 3 Oorzaken van overstromingen: de mens zelf 4 Waterbeheer. Blz. 4 Achter de duinen had je veengronden

Nadere informatie

LEZEN. Terpentijd - 1500

LEZEN. Terpentijd - 1500 1 LEZEN Terpentijd - 1500 Friesland bestaat eigenlijk uit drie delen: de klei, het veen en het zand. De eerste boeren woonden op het zand (De Wouden en Gaasterland). Hun aardewerk in de vorm van trechters

Nadere informatie

Route 6: Waldhistorischer Lehrpfad (2 de rode route)

Route 6: Waldhistorischer Lehrpfad (2 de rode route) Route 6: Waldhistorischer Lehrpfad (2 de rode route) Lengte van de wandeling: Hoogte verval: Korte omschrijving: Aanvullende informatie: Soort wandelroute: 4,6 km.(± 1,5 uur) 78 meter (laagste punt is

Nadere informatie

HARINGBUYS AERDENHOUT. Jose Vorstermans & Marian de Vries

HARINGBUYS AERDENHOUT. Jose Vorstermans & Marian de Vries HARINGBUYS AERDENHOUT Jose Vorstermans & Marian de Vries In gesprek met potentiële kopers & omwonenden - 8 september 2011 beeldkwaliteit waarom? beeldkwaliteit waarom? beeldkwaliteit identiteit & samenhang

Nadere informatie

info@pietnowee.nl Pagina 1

info@pietnowee.nl Pagina 1 "Thuis heb ik nog een ansichtkaart" Ik heb er zelfs meer dan één van het dorp waar ik geboren ben. Mijn voorouders waren tuinders en woonden voornamelijk in Den Hoorn en omgeving. Veel is er veranderd

Nadere informatie

Maar je kunt Frankrijk ook ontdekken per boot via de rivieren en kanalen. Wij doen dat al een paar jaar met onze boot, de Cadans III.

Maar je kunt Frankrijk ook ontdekken per boot via de rivieren en kanalen. Wij doen dat al een paar jaar met onze boot, de Cadans III. Frankrijk het meest favoriete vakantieland van Nederland. Velen gaan met de auto, caravan, camper of fiets. Voor een weekend bezoekt men vaak Parijs of een van de andere fraaie steden. Maar je kunt Frankrijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN B+O ARCHITECTUUR EN INTERIEUR B.V. OPDRACHTGEVER: DE HEER EN MEVROUW H. DE HAAN 28 OKTOBER 2013 INHOUDSOPGAVE Landschappelijke inpassing

Nadere informatie

Waterlandkerkje, St. Margri...

Waterlandkerkje, St. Margri... Waterlandkerkje, St. Margri... Zeeland Schoondijke 30,40 (ongeveer 1:47 u) Fietsroute 136592 53 47 78 77 52 41 74 83 86 Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright)

Nadere informatie

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12 NR. 03 / 2014 fiets routes afstanden tussen 25 en 55 km Makkelijk fietsen via knooppunten FIETS LANGS EN DOOR 12 Nationale Parken 12 NATIONALE PARKEN fietsroutes Mooie natuur Fietsen in Weerribben-Wieden,

Nadere informatie

Midden-Delflandroute. Route. 47.1 km

Midden-Delflandroute. Route. 47.1 km Route 6 47.1 km Midden-Delflandroute Midden-Delfland is een mini-groen Hart, dat ingeklemd ligt tussen Den Haag, Rotterdam en Delft. Het is nog steeds verrassend rustig en landelijk in dit mooie polderland.

Nadere informatie

Omschrijving. Bezienswaardigheden. Naar buiten in 's-graveland / wandelroute (17 km)

Omschrijving. Bezienswaardigheden. Naar buiten in 's-graveland / wandelroute (17 km) Omschrijving Bijzonder aan s-graveland is de concentratie van zoveel buitenplaatsen op een relatief klein rechthoekig gebied. De buitenplaatsen zijn mede bepalend voor het karakter van de hele gemeente.

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

Routebeschrijving Tweedaagse wandeling van Maastricht naar Luik (43km)

Routebeschrijving Tweedaagse wandeling van Maastricht naar Luik (43km) Copyright: Hans Farjon & Bert Stok, 2011 Graag terugmelding bij onvolkomenheden in beschrijving: hans.farjon@planet.nl Routebeschrijving Tweedaagse wandeling van Maastricht naar Luik (43km) Start: Maastricht

Nadere informatie

Fietsroutes 'Sporen in het landschap' Fietsroute Goes, Kloetinge, Kattendijke

Fietsroutes 'Sporen in het landschap' Fietsroute Goes, Kloetinge, Kattendijke Fietsroutes 'Sporen in het landschap' Fietsroute Goes, Kloetinge, Kattendijke Fietsroutes 'Sporen in het landschap' In deze brochure is een fietstocht beschreven vanuit Goes richting Kloetinge, Kattendijke

Nadere informatie

Adviesrapport Naamgeving viaducten in de Sloeweg N62. 5 november 2015

Adviesrapport Naamgeving viaducten in de Sloeweg N62. 5 november 2015 Adviesrapport Naamgeving viaducten in de Sloeweg N62 5 november 2015 Advies naamgeving van de kunstwerken in de Sloeweg. Ad Beenhakker, Jan de Jonge, Hanny Louisse en Jan de Ruiter. De nieuwe Sloeweg doorkruist

Nadere informatie

NAMENS OPDRACHTGEVER TE KOOP AANGEBODEN. Op prachtige locatie gelegen (voormalige) boerderij met stal en loods.

NAMENS OPDRACHTGEVER TE KOOP AANGEBODEN. Op prachtige locatie gelegen (voormalige) boerderij met stal en loods. NAMENS OPDRACHTGEVER TE KOOP AANGEBODEN Hiaure, De Ham 2 Op prachtige locatie gelegen (voormalige) boerderij met stal en loods. Totale oppervlakte ca 4.200 m² Vraagprijs 290.000,-- k.k. Vooraf: Bijgaand

Nadere informatie

Genieten in en om Dordrecht

Genieten in en om Dordrecht Nederland Zuid Holland Zwijndrecht 49,02 (ongeveer 2:53 u) Fietsroute 395602 16 54 96 97 15 99 94 17 98 79 80 91 34 83 44 43 35 40 40 82 81 75 42 Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap

Nadere informatie

OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST!

OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST! ietsroute Hoogland West OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST! 5 4 6 3 2 1 Let op het verkeer en zet je fiets goed aan de kant! Mooi Hoogland-West! 1 Bolle akker locatie 1

Nadere informatie

De Donk (Alblasserwaard)

De Donk (Alblasserwaard) 11 De Donk (Alblasserwaard) 12 De Donk (Alblasserwaard) GPS: N 51 53.631 - E 4 47.222 De Donk is een afgelegen plek in de Alblasserwaard, een van de oudste polders in Nederland. De Alblasserwaard is omsloten

Nadere informatie

Lange Bleek tocht Sterksel te Noord-Brabant (17 km) Omschrijving. Informatie

Lange Bleek tocht Sterksel te Noord-Brabant (17 km) Omschrijving. Informatie Lange Bleek tocht Sterksel te Noord-Brabant (17 km) Omschrijving Tocht door de Somerense Heide en de Lange Bleek. Het voorheen saaie bosgebied Somerense heide heeft in enkele jaren tijd een metamorfose

Nadere informatie

2. Start wandeling Loop vanuit Cultuurhuis de Paulus naar rechts, naar de stoplichten Ga rechtsaf Stop bij foto A (Leidsestraatweg nummer 16)

2. Start wandeling Loop vanuit Cultuurhuis de Paulus naar rechts, naar de stoplichten Ga rechtsaf Stop bij foto A (Leidsestraatweg nummer 16) Fotowandeling langs de route van de tram 1. Start Cultureel Centrum de Paulus Expositie van de Blauwe Tram Filmbeelden Blauwe Tram Ophalen fotowandeling Uitleg fotowandeling. Met behulp van de uitgeschreven

Nadere informatie

Beheerplan Plantsoen Deel 1 Achtergrond

Beheerplan Plantsoen Deel 1 Achtergrond Beheerplan Plantsoen 2005-2020 Deel 1 Achtergrond Colofon: Gemeente Leiden Dienst Milieu en Beheer Tekst, foto s en tekeningen: M. Gaemers, C.Snoep, K. Jansen In samenwerking met N. van Beest, K. Bosma,

Nadere informatie

REIS DOOR DE TIJD WERKBLAD DE BEVER: 1. WELKOM TERUG! Bekijk het clipje De bever, weer thuis in onze delta

REIS DOOR DE TIJD WERKBLAD DE BEVER: 1. WELKOM TERUG! Bekijk het clipje De bever, weer thuis in onze delta WERKBLAD DE BEVER: REIS DOOR DE TIJD Naam Groep 1. WELKOM TERUG! De bever, weer thuis in onze delta A. Wat hebben de zeearend en de bever met elkaar gemeen? B. Waarom werd er vroeger op de bever gejaagd?

Nadere informatie

Grondplan Alden Biesen

Grondplan Alden Biesen Grondplan Alden Biesen Vind makkelijk je weg in Landcommanderij Alden Biesen en ontdek op de plattegrond van het domein wat er allemaal te zien is. Bezoek de schitterende historische gebouwen en prachtige

Nadere informatie

Liniepad Abcoude. Liniepad Abcoude / wandelroute (10 km) Wandelen langs de Stelling van Amsterdam. Horeca Forten in de omgeving.

Liniepad Abcoude. Liniepad Abcoude / wandelroute (10 km) Wandelen langs de Stelling van Amsterdam. Horeca Forten in de omgeving. Liniepad Abcoude Wandelen langs de Forten Horeca Forten in de omgeving Molens in de omgeving pagina 1 / 6 Omschrijving Deze wandelroute is opgesteld door Natuurmonumenten WANDELEN OVER HET LINIEPAD De

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis Rondje Vledder een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis 10 11 1 8 9 2 4 5 6 7 3 Het plattegrondje geeft een beeld van Vledder tussen ca. 1930 en 1940. De nummers langs de

Nadere informatie

Wandeling vanuit het Feriendorf-Frankenau naar Frebershausen

Wandeling vanuit het Feriendorf-Frankenau naar Frebershausen Wandeling vanuit het Feriendorf-Frankenau naar Frebershausen Lengte van de wandeling: 11,4 km.(± 3 uur) Hoogte verval: 209 meter (laagste punt is 361 meter; hoogste punt is 570 meter) Korte omschrijving:

Nadere informatie

27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen. www.wandelwiki.be

27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen. www.wandelwiki.be 27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen Galgenberg en Paardenslenkte. We maken een prachtige wandeling in het buitengewoon stille en glooiende grensgebied van Nederland en Duitsland ten noorden van Ootmarsum.

Nadere informatie

Vraagprijs 1.249.000,-- Kosten Koper

Vraagprijs 1.249.000,-- Kosten Koper Geulle Brommelen 20 Landelijke, op een fraaie locatie in Brommelen Geulle, op een ruim perceel ( ca. 1980 m² ) gelegen vrijstaande luxe villa met 4 slaapkamers, binnenzwembad, grote garage en fitnessruimte.

Nadere informatie

Schermerhorn Westeinde 20-22

Schermerhorn Westeinde 20-22 Schermerhorn Westeinde 20-22 Oude Vervallen BOERENDORPSPASTORIE anno ergens 1700. Oudste Huis van Schermerhorn... met de plé nog buiten, grote smuiger en hoge zwaarbemeten balkenplafonds, bedsteden en

Nadere informatie

PLAN EN LOCATIE VERHUURBROCHURE

PLAN EN LOCATIE VERHUURBROCHURE 1 PLAN EN LOCATIE Fraai gelegen op een industriegebied in Schiedam, direct aan een doorgaande weg en dicht bij de snelweg. De ligging aan de rand van Schiedam, dicht tegen Rotterdam aan, maakt het industriegebied

Nadere informatie