Voor het eerst naar school

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor het eerst naar school"

Transcriptie

1 Voor het eerst naar school Kbs Jan Bunnik Wagenmaker WN Lopik tel: internetadres: Inhoud: 1. Groepen ½ Kbs Jan Bunnik 2. Wendagen 3. Algemeen 4. Hoe ziet een dag in groep 1 en 2 eruit? 5. Werken met thema s 6. Overige informatie Vooraf Dit boekje geeft informatie over wat er zoal in de kleutergroepen plaatsvindt en wat voor u handig is om te weten. Wij hopen, dat u met behulp van dit gidsje, uw kind goed kunt voorbereiden op het naar schoolgaan. Mochten er nog vragen zijn, kom dan gerust bij ons langs of bel even. Graag wel na schooltijd na uur of op woensdag na uur. U kunt ons bij vragen ook mailen: Op de schoolwebsite worden regelmatig foto s geplaatst van activiteiten die bij ons op school (en dus ook in de kleutergroepen) plaatsvinden. Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne tijd op onze school! Team Kbs Jan Bunnik

2 1. Groepen 1/2 Op de Jan Bunnik werken we met heterogene groepen, dat wil zeggen dat jongste en oudste kleuters bij elkaar in de groep zitten. Het leren van elkaar is voor ons een belangrijke reden om voor deze groepssamenstelling te kiezen. Daarnaast biedt het werken in heterogene groepen beter de mogelijkheid aan te sluiten bij de verschillende niveaus van kinderen. Wanneer er in een bepaald schooljaar veel instroom is van nieuwe kinderen en de bestaande heterogene groepen te groot zouden worden, starten we halverwege het schooljaar met een wat kleinere instroomgroep. 2. Wendagen Voordat uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij vijf woensdagochtenden (tot uur) meedraaien in zijn of haar nieuwe groep. Deze dagen noemen we de wendagen. Het is de bedoeling dat ouders zelf contact opnemen met de school om af te spreken vanaf wanneer deze wendagen starten. Meestal is dat 2 maanden voordat het kind 4 jaar wordt. Afhankelijk van wanneer de zomervakantie valt, zijn er in de maanden juni en juli geen wendagen en stromen er dus geen nieuwe kinderen meer in. Ook de maand december wordt door de ouders meestal niet gekozen voor een wenperiode. 3. Algemeen Wanneer een kind vier jaar wordt, mag hij of zij naar de basisschool. Op de eerste schooldag gaat er voor u en uw kind een heleboel veranderen; vaste schooltijden, nieuwe gezichten, andere omgeving, andere activiteiten, andere regels, etc. Voor het eerst in groep 1 zal uw kind langzaamaan gewend raken aan het schoolritme en alles wat daarbij hoort. De eerste periode zal tot op zekere hoogte heel vrij en verkennend zijn. Na verloop van tijd zal er steeds meer gericht aan een opdracht gewerkt worden. In groep 2 zullen wat vaker opdrachten voorkomen en zal steeds meer en gedurende langere tijd zo zelfstandig mogelijk gewerkt worden. In beide groepen zal aandacht geschonken worden aan de voorwaarden, die nodig zijn om verder te leren in de volgende groepen. 4. Hoe ziet een dag in groep 1 en 2 eruit? uur binnenkomen De kinderen van groep 1 en 2 komen op school. Met enkele ouders is een andere afspraak gemaakt i.v.m. lichamelijke beperkingen. In de gang staan rijdende karren met bakken waarin de bekers en trommels gestopt worden. 2

3 O = ochtend, M = middag Let u erop dat de bekers goed gesloten zijn. Ook is er een aparte bak voor bekers, die in de koelkast bewaard moeten worden. Het helpt uw kind, wanneer u alle voorwerpen voorziet van naam. Ook helpt het uw kind, wanneer hij of zij zelf zijn eigen trommels en bekers in de juiste bakken stopt. Dan weet een kind precies wat hij of zij bij zich heeft en het bevordert de zelfstandigheid. De jassen worden aan de kapstok gehangen. Jassen dus voorzien van een lusje! Ook voor de tassen wordt een plaatsje gezocht. De garderobes van groep B en de instroomgroep zijn aan de kant van het lokaal. De garderobe van groep A is aan de kant van de speelzaal. Groep C de garderobe in de hal. Vervolgens zoekt uw kind zijn of haar stoel in de kring op. Ieder kind heeft een eigen stoel, die hij of zij kan herkennen aan zijn of haar naam en sticker. Aanvankelijk zal uw kind nog moeten wennen, maar wanneer uw kind eenmaal gewend is, is het handig om het afscheid kort te houden. Ouders van groep 2 vragen we om zoveel mogelijk afscheid te nemen in de gang uur kring In de kring wordt de dag geopend met het oplezen van de namen van de kinderen, dan volgt een liedje, gebedje, momentje stilte of een verhaaltje. Het bespreken van de dag met behulp van de dagritmekaarten die in de klas ophangen is de volgende stap. De twee kinderen die naast de juf zitten, zijn de hulpen van de dag. Behalve de opening vinden er ook nog andere activiteiten plaats (zie hoofdstuk 5 werken met thema s) uur buitenspel / of gym / of spelend werken De activiteit is afhankelijk van het rooster van die dag. Buitenspel Tijdens het buitenspel kunnen de kinderen gebruik maken van het klim- en klautermateriaal op het plein, de zandbak en de losse materialen, zoals fietsen, karren, steppen, touwen, ballen, banden, etc. Gym Afhankelijk van het weer, hebben de groepen 1 en 2 iedere dag de mogelijkheid de speelzaal te gebruiken. De gymlessen hebben een wisselend karakter; de ene keer staan er toestellen waarop de kinderen mogen klimmen en klauteren, een andere keer doen kinderen mee met zang-, tik-, en renspelletjes (spelles). De kinderen gymmen in hun ondergoed (onderbroek en hemd). Daarbij dragen ze gymschoenen. We willen u vragen om gymschoenen (voorzien van naam) mee naar school te geven. Deze bewaren we in een bak. Liever geen gymschoenen met veters. Wanneer uw kind geen hemd draagt, vragen wij u er één in de tas mee te geven. Spelend werken (Zie hoofdstuk 5 werken met thema s.) 3

4 uur eerste pauze Tijdens de eerste pauze eten en drinken we wat. Het gaat hierbij om een boterham, stukje fruit (indien nodig thuis schoongemaakt) of koek(je). Graag geen grote (ongezonde) koeken of koeken met chocolade. Na het eten en drinken volgt een taalactiviteit in de kring (bijv. voorlezen) uur buitenspel / of gym / of spelend werken uur lunch Tijdens de lunch eten we de boterham(men) op. Geeft u die hoeveelheid mee, die uw kind ook echt op kan. Dus niet te veel! Geen koeken en koolzuurhoudende dranken. Na het eten pakken we de tassen in en gaan naar buiten uur taal- of rekenactiviteit (vaak in een spelvorm) uur spelend werken in de klas uur afsluitende kring uur naar huis De kinderen gaan met de leerkracht naar buiten. U wordt verzocht bij het hek uw kind op te wachten. Mocht u nog een werkje van uw kind willen bekijken of iets willen vragen aan de leerkracht, dan bent u altijd welkom om daarna nog even naar binnen te lopen. Kinderen die naar de BSO (Buitenschoolse Opvang) gaan, blijven binnen wachten. 4

5 5. Werken met thema s In de groepen 1 en 2 werken we aan de hand van verschillende thema s. Denk daarbij aan; de herfst, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, feest, lente, etc. Deze thema s liggen zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de kinderen. Een thema duurt meestal 3 tot 6 weken. In de klas of via een memobord kunt u zien in welke periode er aan welk thema gewerkt wordt. Kinderen kunnen dan ook spullen, die bij het thema horen, meenemen naar school (graag voorzien van naam). Het thema komt aan de orde bij de verschillende activiteiten in de kring, de werkles en in de hoeken. Activiteiten in de kring: Gesprek n.a.v. materialen in de klas of spullen die zijn meegenomen. Gesprek n.a.v. een praatplaat. Voorlezen en/of vertellen van een verhaal of prentenboek. Aanleren van een versje of liedje. Muziekactiviteiten met instrumenten en ritmes. Uitbeelden, uitspelen van liedje, versje, toneelstukje. Taalspelletjes; rijmen, uitbreiden woordenschat. Rekenspelletjes; tellen, vormen, cijfers. Luisterspelletjes; geluiden, opdrachten uitvoeren. Activiteiten bij de werkles: Werken met ontwikkelingsmaterialen zoals puzzels, kralenplanken, mozaïek, lotto s, gezelschapsspelletjes, rekenspelletjes, taalspelletjes en de computer. Creatieve vaardigheden zoals knippen, vouwen, scheuren, plakken, verven, kleien, tekenen, vlechten, borduren, etc. Hoeken bouwhoek. poppenhoek of winkeltje. constructiehoek; zoals lazy, k nex, lego, duplo. zand- of watertafel. verf- of krijtbord. lees/schrijfhoek, waarin aandacht is voor letters, klanken, en stempels. lees/vertelhoek, waarin kinderen zelf een boekje kunnen lezen of navertellen. Een hulpmiddel tijdens het werken/spelen is o.a. het planbord. Op dit bord kunnen de kinderen hun naamkaartje hangen bij het werkje of de hoek wat ze willen gaan doen. 5

6 Ook de leerkracht hangt de naamkaartjes wel eens op, zodat de kinderen kunnen zien aan welke opdracht/ werkje ze tijdens die werkles mogen gaan werken. Tijdens het werken hebben de kinderen geen vaste plaats waar ze zitten. In het kleuteronderwijs dagen wij de kinderen uit en geven hen geleide opdrachten om op die manier vaardigheden bij te brengen. Uiteraard letten wij er op dat de onderwijsdoelen gehaald worden, waarmee de kinderen verder kunnen in de volgende groepen. We observeren de kinderen en houden in het leerlingvolgsysteem KIJK bij hoe ver ze zijn in hun ontwikkeling. Daarnaast maken de kinderen van groep 1 de cito taaltoets en wordt bij de kinderen van groep 2 de cito taal en cito ordenen afgenomen. Met al deze gegevens kunnen we zien of kinderen op bepaalde onderdelen nog extra aandacht nodig hebben. Wanneer kinderen extra zorg nodig hebben, proberen we dit uiteraard zoveel mogelijk te bieden. Zorgleerlingen worden besproken met de interne begeleidster van de school. Extra zorg wordt op verschillende manieren gegeven: * In de klas door de eigen leerkracht met extra materiaal en oefenstof. * De onderwijsassistente die in de groep zelf ondersteuning geeft of met een groepje op een rustig plekje gaat zitten. Onze aandacht gaat ook uit naar de doorstroom van kinderen van groep 1 naar groep 2. Van kinderen die in september, oktober, november of december 4 jaar worden, wordt in de daaropvolgende maanden goed bekeken of ze er aan toe zijn (zowel cognitief als sociaalemotioneel) om na de zomervakantie naar groep 2 te gaan. De ervaring leert dat deze najaarskinderen over het algemeen tekort komen met 1 ½ jaar kleutertijd en dat het belangrijk is, dat kinderen goed in hun vel zitten, voordat ze doorstromen naar groep 3. Drie keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een oudergesprek. Voor de kinderen die de school nog maar net bezoeken (de instromers) is er een gesprek (intakegesprek) gepland na ongeveer 6 weken. Daarnaast kunt u uiteraard te allen tijde een afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht. 6

7 De kinderen van groep 1 en 2 krijgen aan het eind an het schooljaar een rapport. 6. Overige informatie Informatie over uw kind Belangrijke informatie als; medicijngebruik, allergie, dieet, naschoolse opvang, andere opvoeders/oppas die bij het kind betrokken zijn, willen wij graag weten. Ook wanneer deze informatie wijzigt, verzoeken wij u om dit door te geven. Schooltijden maandag, dinsdag en donderdag van uur voor groep 1 en 2. woensdag van uur voor groep 1 en 2. vrijdag van uur alleen voor groep 2. Zie het jaaroverzicht, aangezien groep 2 niet op alle vrijdagen naar school gaat. Groep 1 is op vrijdag vrij. Toiletbezoek Het is wenselijk dat uw kind zindelijk is, wanneer het op school komt. Ongelukjes komen soms wel eens voor, op school is verschoning aanwezig. Wel verzoeken wij u om dit gewassen mee terug te brengen naar school. Verjaardagen Voor de verjaardagen van papa s en mama s mogen de kinderen op school iets maken. 7

8 Traktaties Wanneer uw kind jarig is, mag het uiteraard trakteren op school. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie (een kleinigheid is vaak al voldoende) Speelgoed In verband met het kapot gaan of verliezen van spullen, vragen wij u om geen speelgoed mee naar school te nemen. Met uitzondering van een jarig kind, die natuurlijk wel zijn of haar cadeautje wil laten zien. Uitstapjes Gedurende de kleuterperiode maken we dikwijls ook uitstapjes. Denkt u daarbij aan: Het maken van een herfst- en of lentewandeling. Activiteit bij de Watersnip, waarbij we in de natuur werken met opdrachtjes. Schoolreisje, waarbij we een dag van leuke activiteiten hebben. Culturele voorstelling. Hulp van ouders Regelmatig zoeken we ook ouders die ons willen helpen bij activiteiten op school of ter begeleiding van een buitenactiviteit. Via de klassenouders ontvangt u per een oproep. Bibliotheek Bij het naar school gaan hoort ook het leren lezen. Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis en u kunt er leuke prenten-, kijk- en voorleesboeken lenen. Door veel bezig te zijn met boeken, werkt u spelenderwijs aan de geletterdheid van uw kind en dat is een goede voorbereiding op het leren lezen. Boekentips ter voorbereiding op het naar school gaan. * Hoi, naar school van Vivian den Hollander en Dagmar Stam. Lisa is vier jaar geworden en gaat voor het eerst naar school. Dat vindt ze best spannend. Gelukkig komt ze Jimmy tegen, die haar helpt. * Voor t eerst naar school van Vivian den Hollander en Dagmar Stam. Marije is bijna vier jaar en dus mag ze al gauw naar de basisschool. Maar eerst gaat ze een paar keertjes kijken. * Een bijzondere dag van Y. Jagtenberg Hillen. * Karel gaat naar school van L. Legers Clavis. * Kiki gaat naar school van A. Hest en J. Barton. * Kleine Huppel gaat voor het eerst naar school van A. de Pétigny Deltas. * Lotte s nieuwe juf van E. Damon Sjaloom. * Nijntje op school van Dick Bruna. 8

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Informatie boekje groep 1 en 2

Informatie boekje groep 1 en 2 Informatie boekje groep 1 en 2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen

Nadere informatie

GROEP 1 EN 2. Nieuwsboekje voor groep 1 en 2

GROEP 1 EN 2. Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 GROEP 1 EN 2 Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 Welkom op de brede school De Kersenboom! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een fijne en leerzame tijd te geven. In het begin is het voor kinderen vaak

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Prentenboek Voor het eerst naar school Boek om samen met uw kleuter te lezen voordat hij/zij voor het eerst naar school gaat Veel leesplezier! Team BS A gene Wienberg R.K. Basisschool A gene Wienberg Hilleshagerweg

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Prentenboek Voor het eerst naar school Boek om samen met uw kleuter te lezen voordat hij/zij voor het eerst naar school gaat Veel leesplezier! Team BS De Driesprong Oude Baan 36 6286 BE Wahlwiller - Nijswiller

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sam Sam. Dit is een uitwerking van het werkplan bso dat van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Vooruit met de groep. Handige tips over groepsmanagement. Sardes, december 2013. Lilian van der Bolt Olga Abell Sandra Beekhoven Hester Fukkink

Vooruit met de groep. Handige tips over groepsmanagement. Sardes, december 2013. Lilian van der Bolt Olga Abell Sandra Beekhoven Hester Fukkink Vooruit met de groep Handige tips over groepsmanagement Sardes, december 2013 Lilian van der Bolt Olga Abell Sandra Beekhoven Hester Fukkink Vooruit met de groep! Handige tips over groepsmanagement Sardes,

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Groep 3. Fijn, dat jij er bent!

Groep 3. Fijn, dat jij er bent! Groep 3 Fijn, dat jij er bent! Dagplanning Elke dag hebben we een dagplanning, zodat de kinderen kunnen zien wat we die dag gaan doen voorspelbaarheid. Inloop Vanaf 8.20u bent u samen met uw kind welkom.

Nadere informatie

Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015

Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015 Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015 Leerkrachten Locatie Schoenmakershoek Locatie De Keen Leerkracht Email Leerkracht Email Meneer Wouter Starink w.starink@depontus.nl Juf Karlijn Kop k.kop@depontus.nl

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk

Nadere informatie

Informatieblad van Groep 4

Informatieblad van Groep 4 Informatieblad van Groep 4 Uw kind gaat nu al een paar weken naar groep 4. In dit blad kunt u lezen wat we in deze groep doen. Gym Iedere week hebben we twee keer gym, namelijk op maandagmiddag van juf

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

Hoe gaat het in groep 1/2 b

Hoe gaat het in groep 1/2 b Hoe gaat het in groep 1/2 b Binnenkomst: - Als je op school komt hang je je jas op je eigen haakje onder je tent. Je tas zet je op de plank. - In de klas geef je de juf een hand en je pakt een spelletje

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

Aeresteijn mededelingen

Aeresteijn mededelingen Aeresteijn mededelingen 2014-2015 nr. 14 2 april 2015 Ouders. Tijdens de pizzasessie op 19 maart jongstleden heb ik onze gasten kort wat mogen vertellen over onze mooie school. Zoals verwacht waren veel

Nadere informatie

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15 188 De pedagogisch medewerker heeft het ridderkasteel van Playmobil midden op de tafel gezet. Vier jongens en één meisje (5 en 6 jaar) zitten rond de tafel, ieder kind heeft een ridder in de hand. Ze laten

Nadere informatie