DRIELUIK PARTIËLE STATUTENWIJZIGING ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRIELUIK PARTIËLE STATUTENWIJZIGING ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V."

Transcriptie

1 DRIELUIK PARTIËLE STATUTENWIJZIGING ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V. Toelichting op het drieluik: In het drieluik is in de eerste kolom de huidige tekst van de statuten van Allianz Paraplufonds N.V. (de "Vennootschap") opgenomen. In de tweede kolom zijn de voorgestelde wijzigingen opgenomen. In de derde kolom is een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen opgenomen. Dit drieluik behoort bij de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden op maandag 14 november 2016 (de "BAVA"). De voorgestelde statutenwijziging, alsmede enkele overige wijzigingen ten aanzien van de Vennootschap, worden nader toegelicht i n een informatie memorandum dat per de datum van de oproeping van de BAVA op de website ter beschikking is gesteld.

2 HUIDIGE STATUTEN VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V. STATUTAIR GEVESTIGD TE ROTTERDAM VOORGESTELDE WIJZIGINGEN IN DE STATUTEN VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V. TOELICHTING 1.1. De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt: Aandeelhoudersregister : het in artikel 9, lid 2, omschreven register; Aangesloten Instelling : degene die krachtens de Wge als aangesloten instelling is toegelaten en een verzameldepot in de zin van de wet kan aanhouden; Accountant : de registeraccountant die de opdracht heeft de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393, lid 3, Burgerlijk Wetboek; Centraal Instituut : het centraal instituut in de zin van de Wge; Intermediair : een intermediair in de 1.1. De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt: Aandeelhoudersregister : het in artikel 9, lid 2, omschreven register; Aangesloten Instelling : degene die krachtens de Wge als aangesloten instelling is toegelaten en een verzameldepot in de zin van de wet kan aanhouden; Accountant : de registeraccountant die de opdracht heeft de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393, lid 3, Burgerlijk Wetboek; Centraal Instituut : het centraal instituut in de zin van de Wge; Intermediair : een intermediair in de 2

3 zin van de Wge; Kapitaalrekening : de per Subfonds aangehouden rekening die met hetzelfde cijfer wordt aangeduid als het desbetreffende Subfonds en waarop worden geboekt de bedragen die gestort worden en de waarde van hetgeen gestort wordt op de aandelen behorende tot ieder Subfonds (daaronder mede begrepen agio); Subfonds : een serie aandelen; Vergadergerechtigden : de vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen in de vennootschap die stemrecht hebben; Winstreserverekening : de in artikel 23 omschreven rekening die zin van de Wge; Kapitaalrekening : de per soort aandelen aangehouden rekening die met hetzelfde cijfer en letter wordt aangeduid als de betreffende soort aandelen en waarop worden geboekt de bedragen die gestort worden en de waarde van hetgeen gestort wordt op de aandelen behorende tot deze soort (daaronder mede begrepen agio); Subfonds : een serie aandelen die kan bestaan uit meerdere klassen aandelen; Vergadergerechtigden : de vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen in de vennootschap die stemrecht hebben; Winstreserverekening : de in artikel 22 omschreven rekening die Voorgesteld wordt om per Subfonds twee klassen aandelen te introduceren (verwezen wordt ook naar het informatiememorandum waarvan dit drieluik onderdeel uitmaakt). In verband daarmee is het nodig om op sommige plekken in de statuten te verduidelijk of een bepaling van toepassing is op een soort aandelen (te weten elke klasse) of een Subfonds als. introductie aandelenklassen binnen een Subfonds 3

4 per Subfonds door de vennootschap wordt aangehouden; Wge : Wet giraal effectenverkeer. per soort aandelen door de vennootschap wordt aangehouden; Wge : Wet giraal effectenverkeer. Kapitaal. Artikel Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénhonderdeenenveertig miljoen negenduizend euro (EUR ,--), verdeeld in éénhonderdeenenveertig miljoen negenduizend ( ) aandelen met een nominale waarde van een euro elk (EUR 1,--) De aandelen zijn onderverdeeld in twintig (20) series aandelen. Subfonds 1 bestaat uit vijf miljoen ( ) aandelen; Subfonds 2 bestaat uit vijftien miljoen ( ) aandelen; Subfonds 3 bestaat uit vijfendertig miljoen ( ) aandelen; Subfonds 4 bestaat uit vijftien miljoen ( ) aandelen; Subfonds 5 bestaat uit vijf miljoen ( ) aandelen; Subfonds 6 bestaat uit vijf miljoen ( ) aandelen; Subfonds 7 bestaat uit één miljoen ( ) aandelen; Subfonds 8 bestaat uit één miljoen ( ) aandelen; Subfonds 9 bestaat uit één miljoen ( ) aandelen; Kapitaal. Artikel Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénhonderdeenenveertig miljoen negenduizend euro (EUR ,--), verdeeld in éénhonderdeenenveertig miljoen negenduizend ( ) aandelen met een nominale waarde van een euro elk (EUR 1,--) De aandelen zijn onderverdeeld in twintig (20) series aandelen. De aandelen zijn onderverdeeld in twintig (20) series aandelen, elke serie een Subfonds en de Subfondsen aangeduid 1 tot en met 20. Een Subfonds kan bestaan uit een (1) of twee (2) aandelenklassen, aan te duiden met het cijfer van het desbetreffende Subfonds gevolgd door de letter H of N. Subfonds 1 bestaat uit vijf miljoen ( ) aandelen, verdeeld in vier miljoen vijfhonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 1H en vijfhonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 1N; Subfonds 2 bestaat uit vijftien miljoen ( ) aandelen, verdeeld in twaalf miljoen ( ) aandelen in aandelenklasse 2H en drie miljoen ( ) aandelen Wijziging ter introductie aandelenklassen in een Subfonds. 4

5 Subfonds 10 bestaat uit tien miljoen ( ) aandelen; Subfonds 11 bestaat uit tien miljoen ( ) aandelen; Subfonds 12 bestaat uit twaalf miljoen ( ) aandelen; Subfonds 13 bestaat uit vijf miljoen ( ) aandelen; Subfonds 14 bestaat uit vijf miljoen ( ) aandelen; Subfonds 15 bestaat uit vijf miljoen ( ) aandelen; Subfonds 16 bestaat uit vijf miljoen ( ) aandelen; Subfonds 17 bestaat uit vijf miljoen ( ) aandelen; Subfonds 18 bestaat uit vijfhonderdduizend ( ) aandelen; Subfonds 19 bestaat uit vijfhonderdduizend ( ) aandelen; Subfonds 20 bestaat uit negenduizend (9.000) aandelen. in aandelenklasse 2N; Subfonds 3 bestaat uit vijfendertig miljoen ( ) aandelen, verdeeld in achtentwintig miljoen ( ) aandelen in aandelenklasse 3H en zeven miljoen ( ) aandelen in aandelenklasse 3N; Subfonds 4 bestaat uit vijftien miljoen ( ) aandelen in aandelenklasse 4N; Subfonds 5 bestaat uit vijf miljoen ( ) aandelen, verdeeld in vier miljoen vijfhonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 5H en vijfhonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 5N; Subfonds 6 bestaat uit vijf miljoen ( ) aandelen, verdeeld in vier miljoen vijfhonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 6H en vijfhonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 6N; Subfonds 7 bestaat uit één miljoen ( ) aandelen, verdeeld in achthonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 7H en tweehonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 7N; Subfonds 8 bestaat uit één miljoen ( ) aandelen, verdeeld in achthonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 8H en tweehonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 8N; Subfonds 9 bestaat uit één miljoen ( ) aandelen, verdeeld in achthonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 9H en tweehonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 9N; Subfonds 4 kent enkel een aandelenklasse N 5

6 Subfonds 10 bestaat uit tien miljoen ( ) aandelen, verdeeld in acht miljoen ( ) aandelen in aandelenklasse 10H en twee miljoen ( ) aandelen in aandelenklasse 10N; Subfonds 11 bestaat uit vijftien miljoen ( ) aandelen, verdeeld in dertien miljoen ( ) aandelen in aandelenklasse 11H en twee miljoen ( ) aandelen in aandelenklasse 11N; Subfonds 12 bestaat uit twaalf miljoen ( ) aandelen, verdeeld in negen miljoen ( ) aandelen in aandelenklasse 12H en drie miljoen ( ) aandelen in aandelenklasse 12N; Subfonds 13 bestaat uit vijf miljoen ( ) aandelen, verdeeld in vier miljoen vijfhonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 13H en vijfhonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 13N; Subfonds 14 bestaat uit vijf miljoen ( ) aandelen, verdeeld in vier miljoen vijfhonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 14H en vijfhonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 14N; Subfonds 15 bestaat uit twee miljoen vijfhonderdduizend ( ) aandelen, verdeeld in twee miljoen ( ) aandelen in aandelenklasse 15H en vijfhonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 15N; Subfonds 16 bestaat uit twee miljoen vijfhonderdduizend ( ) aandelen, verdeeld in twee miljoen ( ) aandelen in aandelenklasse 16H en vijfhonderdduizend 6

7 4.3. De op de met een Subfonds corresponderende Kapitaalrekening en Winstreserverekening gestorte gelden en waarden worden afzonderlijk belegd en geadministreerd ten behoeve van de houders van aandelen van het desbetreffende Subfonds De directie kan bij een uitgifte van aandelen van een ( ) aandelen in aandelenklasse 16N; Subfonds 17 bestaat uit vijf miljoen ( ) aandelen, verdeeld in vier miljoen vijfhonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 17H en vijfhonderdduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 17N; Subfonds 18 bestaat uit vijfhonderdduizend ( ) aandelen, verdeeld in vierhonderdvijftigduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 18H en vijftigduizend (50.000) aandelen in aandelenklasse 18N; Subfonds 19 bestaat uit vijfhonderdduizend ( ) aandelen, verdeeld in vierhonderdvijftigduizend ( ) aandelen in aandelenklasse 19H en vijftigduizend (50.000) aandelen in aandelenklasse 19N; Subfonds 20 bestaat uit negenduizend (9.000) aandelen, verdeeld in zevenduizend (7.000) aandelen in aandelenklasse 20H en tweeduizend (2.000) aandelen in aandelenklasse 20N. Elke aparte aandelenklasse vormt een aparte soort aandelen. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder de aandelen van elke soort respectievelijk de houders van aandelen van elke soort begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt De op de met een Subfonds corresponderende Kapitaalrekening en Winstreserverekening gestorte gelden en waarden worden afzonderlijk belegd en geadministreerd ten behoeve van de houders van aandelen in een aandelenklasse van het desbetreffende Subfonds. 7

8 bepaald Subfonds besluiten tot uitgifte van meer aandelen van dat Subfonds dan het aantal aandelen van het desbetreffende Subfonds dat is begrepen in het maatschappelijk kapitaal, waarbij het maximum aantal aandelen van het desbetreffende Subfonds dat kan worden uitgegeven gelijk is aan het aantal aandelen begrepen in het maatschappelijk kapitaal dat ten tijde van de uitgifte niet is uitgegeven. Het hiervoor in dit lid bedoelde besluit kan alleen worden genomen onder de opschortende voorwaarde dat de directie de deponering als bedoeld in lid 7 heeft gedaan Bij een besluit tot uitgifte als bedoeld in lid 4 wordt het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal aandelen van het Subfonds waarvan de desbetreffende aandelen worden uitgegeven verhoogd met het aantal aandelen waarmee het aantal uitgegeven aandelen van dat Subfonds het ten tijde van de uitgifte in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal aandelen van dat Subfonds overschrijdt Bij een besluit tot uitgifte als bedoeld in lid 4 bepaalt de directie op welke aantallen aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen Subfondsen het aantal als bedoeld in lid 5 in mindering wordt gebracht. Door de uitgifte als bedoeld in lid 4 komt het totale aantal als bedoeld in lid 5 in mindering op de aantallen aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen Subfondsen als is bepaald in het directiebesluit bedoeld in de vorige zin De directie kan - al dan niet in het kader van een uitgifte van aandelen- besluiten tot verhoging van het aantal aandelen van een bepaalde soort dat is begrepen in het maatschappelijk kapitaal, waarbij het maximum aantal aandelen dat van die betreffende soort kan worden uitgegeven gelijk is aan het totale aantal aandelen begrepen in het maatschappelijk kapitaal dat ten tijde van voormeld besluit nog niet is uitgegeven.. Het hiervoor in dit lid bedoelde besluit kan alleen worden genomen onder de opschortende voorwaarde dat de directie de deponering als bedoeld in lid 7 heeft gedaan Bij een besluit als bedoeld in lid 4 tot verhoging van het aantal aandelen van een bepaalde soort dat in het maatschappelijk kapitaal is begrepen zal tegelijkertijd het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal aandelen van de soort(en) ten laste waarvan de hiervoor bedoelde verhoging plaatsvindt verlaagd worden met een zodanig aantal aandelen dat het totale maatschappelijk kapitaal gelijk blijft Bij een besluit als bedoeld in lid 4 bepaalt de directie op welke aantallen aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen soorten het aantal als bedoeld in lid 5 in mindering wordt gebracht. Door het besluit als bedoeld in lid 4 komt het totale aantal als bedoeld in lid 5 in mindering op de aantallen aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen soorten als is bepaald in hetzelfde besluit. Aanpassingen bepaling in verband met flexibiliteit kapitaalverdeling Aanpassingen bepaling in verband met flexibiliteit kapitaalverdeling 8

9 4.7. De directie zal onverwijld na een besluit als bedoeld in lid 4 bij het handelsregister waarin de vennootschap is ingeschreven een mededeling deponeren waarin hij vermeldt: a. het aantal waarmee het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal aandelen van het desbetreffende Subfonds is verhoogd als gevolg van de in lid 4 bedoelde uitgifte; en b. de aantallen waarmee de in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantallen aandelen van de desbetreffende Subfondsen zijn verminderd als gevolg van de in lid 4 bedoelde uitgifte De directie kan besluiten tot omzetting van een door de vennootschap gehouden aandeel in een bepaald Subfonds in aandelen van een ander Subfonds. Bij omzetting wordt elk om te zetten aandeel van een Subfonds omgezet in één aandeel van een ander Subfonds. De directie bepaalt in het besluit tot omzetting: van welk Subfonds aandelen worden omgezet, het aantal aandelen dat wordt omgezet en in aandelen van welk ander Subfonds omzetting plaatsvindt. Omzetting als in dit lid bedoeld kan niet plaatsvinden indien op de desbetreffende aandelen beperkte rechten rusten. Voorzover een besluit tot omzetting zou leiden tot het geplaatst zijn van meer aandelen van een Subfonds dan het aantal aandelen van het desbetreffende Subfonds dat is begrepen in het maatschappelijk kapitaal, is het bepaalde in de leden 4 tot en met 7 van overeenkomstige toepassing Een besluit als bedoeld in lid 4 kan alleen worden genomen onder de opschortende voorwaarde van onverwijlde nederlegging van een afschrift van het besluit bij het handelsregister. Het in lid 4 bedoelde besluit vermeldt: a. het aantal waarmee het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal aandelen van de betreffende soort wordt verhoogd; en b. de aantallen waarmee de in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantallen aandelen van de betreffende soort(en) word(t)(en) verlaagd De directie kan besluiten tot omzetting van een door de vennootschap gehouden aandeel van een bepaalde soort in een andere soort. Bij omzetting wordt elk om te zetten aandeel van een bepaalde soort omgezet in een aandeel van een andere soort. De directie bepaalt in het besluit tot omzetting (i) van welke soort de aandelen worden omgezet, (ii) het aantal aandelen dat wordt omgezet en (iii) in aandelen van welke soort omzetting plaatsvindt. Omzetting als in dit artikel bedoeld kan niet plaatsvinden indien op de betreffende aandelen beperkte rechten rusten. Voorzover een besluit tot omzetting leidt tot het geplaatst zijn van meer aandelen van een soort dan het aantal aandelen van de betreffende soort dat is begrepen in het maatschappelijk kapitaal, zijn de leden 4 tot en met 7 van dit artikel van Aanpassing in verband met flexibiliteit herverdelingsmogelijkheid 9

10 4.9. Zodra de directie daartoe besluit, zijn aandelen van een Subfonds toegelaten tot de handel aan Euronext Amsterdam en worden deze verhandeld via Euronext Fund Service. De vennootschap koopt en verkoopt via Euronext Fund Service eigen aandelen tegen een prijs die gelijk is aan de intrinsieke waarde van een aandeel met toepassing van een door de directie vastgestelde op- of afslag. Zodra de aandelen van een Subfonds zijn toegelaten tot de handel aan Euronext Amsterdam vindt een eventuele koop en verkoop van door de vennootschap gehouden aandelen buiten Euronext Fund Service om plaats op grond van de in de vorige zin bedoelde prijs. De intrinsieke waarde van een aandeel van een bepaalde serie wordt bepaald door de waarde van het desbetreffende Subfonds te delen door het aantal uitstaande (niet door de vennootschap gehouden) geplaatste aandelen van die serie. De waarde van een Subfonds wordt vastgesteld met inachtneming van de hierna omschreven waarderingsgrondslagen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De waarde van de aandelen van elk Subfonds is uiteindelijk gebaseerd op de waarde van de beleggingen. De waarde van het vermogen van de Subfondsen wordt bepaald in euro met inachtneming van de volgende grondslagen. Effecten met een beursnotering worden gewaardeerd tegen de op het tijdstip van vaststelling laatst bekende officiële (slot)koers, respectievelijk het gemiddelde van bied- en laatkoers. Indien de desbetreffende beurs is overeenkomstige toepassing Zodra de directie daartoe besluit, zijn aandelen van een soort toegelaten tot de handel aan Euronext Amsterdam en worden deze verhandeld via Euronext Fund Service. De vennootschap koopt en verkoopt via Euronext Fund Service eigen aandelen tegen een prijs die gelijk is aan de intrinsieke waarde van een aandeel met toepassing van een door de directie vastgestelde op- of afslag. Zodra de aandelen van een soort zijn toegelaten tot de handel aan Euronext Amsterdam vindt een eventuele koop en verkoop van door de vennootschap gehouden aandelen buiten Euronext Fund Service om plaats op grond van de in de vorige zin bedoelde prijs. De intrinsieke waarde van een aandeel van een bepaalde serie wordt bepaald door de waarde van het desbetreffende soort te delen door het aantal uitstaande (niet door de vennootschap gehouden) geplaatste aandelen van die soort. De waarde van een Subfonds wordt vastgesteld met inachtneming van de hierna omschreven waarderingsgrondslagen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De waarde van de aandelen van elke soort aandelen in een Subfonds is uiteindelijk gebaseerd op de waarde van de beleggingen. De waarde van het vermogen van de Subfondsen wordt bepaald in euro met inachtneming van de volgende grondslagen. Effecten met een beursnotering worden gewaardeerd tegen de op het tijdstip van vaststelling laatst bekende officiële (slot)koers, respectievelijk het gemiddelde van bied- en 10

11 geopend op het cut-off tijdstip en nog steeds geopend is ten tijde van de waardebepaling worden de aan die beurs genoteerde effecten gewaardeerd op de laatst bekende officiële slotkoers gecorrigeerd met de beweging van de relevante index in de periode vanaf de opening tot het tijdstip van de waardebepaling. Voor op verschillende beurzen genoteerde effecten geldt de koers op de hoofdbeurs. Overige beleggingen worden gewaardeerd op basis van de actuele waarde met inachtneming van naar het oordeel van de directie voor de betreffende beleggingen gangbare maatstaven. Hetzelfde geldt voor de beursgenoteerde afgeleide instrumenten. Mocht hiervoor geen koers tot stand gekomen zijn, dan zullen deze instrumenten worden gewaardeerd tegen de theoretische waarde die dagelijks kan worden berekend, aan de hand van een objectief en breed gedragen rekenkundig model. Indien voor de berekening van de waarde van het vermogen van de Subfondsen in vreemde valuta luidende effecten in euro moeten worden omgerekend, gaat de directie uit van de laatst bekende middenkoers van die valuta, tenzij de directie het in het belang van de gezamenlijke aandeelhouders wenselijk oordeelt, uit te gaan van een andere koers, bijvoorbeeld in het geval dat door gebrek aan liquiditeit van een bepaalde valuta of door grote fluctuatie van de waarde van een bepaalde valuta, de middenkoers significant afwijkt van de koers waartegen daadwerkelijk gehandeld kan worden. laatkoers. Indien de desbetreffende beurs is geopend op het cut-off tijdstip en nog steeds geopend is ten tijde van de waardebepaling worden de aan die beurs genoteerde effecten gewaardeerd op de laatst bekende officiële slotkoers gecorrigeerd met de beweging van de relevante index in de periode vanaf de opening tot het tijdstip van de waardebepaling. Voor op verschillende beurzen genoteerde effecten geldt de koers op de hoofdbeurs. Overige beleggingen worden gewaardeerd op basis van de actuele waarde met inachtneming van naar het oordeel van de directie voor de betreffende beleggingen gangbare maatstaven. Hetzelfde geldt voor de beursgenoteerde afgeleide instrumenten. Mocht hiervoor geen koers tot stand gekomen zijn, dan zullen deze instrumenten worden gewaardeerd tegen de theoretische waarde die dagelijks kan worden berekend, aan de hand van een objectief en breed gedragen rekenkundig model. Indien voor de berekening van de waarde van het vermogen van de Subfondsen in vreemde valuta luidende effecten in euro moeten worden omgerekend, gaat de directie uit van de laatst bekende middenkoers van die valuta, tenzij de directie het in het belang van de gezamenlijke aandeelhouders wenselijk oordeelt, uit te gaan van een andere koers, bijvoorbeeld in het geval dat door gebrek aan liquiditeit van een bepaalde valuta of door grote fluctuatie van de waarde van een bepaalde valuta, de middenkoers significant afwijkt van de koers waartegen daadwerkelijk gehandeld kan worden. 11

12 8.2. Een besluit tot intrekking, mits met terugbetaling van hun nominale bedrag, kan slechts betreffen aandelen, die de vennootschap zelf houdt, of waarvan zij de certificaten houdt of, mits met terugbetaling van het daarop gestorte bedrag, alle aandelen van één Subfonds De algemene vergadering kan, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. De oproeping tot een vergadering, waarin een in dit lid bedoeld besluit wordt genomen, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 20, lid 3. De vennootschap legt een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft bovendien de goedkeuring, voorafgaand of gelijktijdig, van de vergadering van elke groep houders van aandelen van een Subfonds aan wier rechten afbreuk wordt gedaan. Op de oproeping tot en de besluitvorming in een dergelijke vergadering is het in lid 4 bepaalde van overeenkomstige toepassing Een besluit tot intrekking, mits met terugbetaling van hun nominale bedrag, kan slechts betreffen aandelen, die de vennootschap zelf houdt, of waarvan zij de certificaten houdt of, mits met terugbetaling van het daarop gestorte bedrag, alle aandelen van één soort De algemene vergadering kan, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. De oproeping tot een vergadering, waarin een in dit lid bedoeld besluit wordt genomen, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 17, lid 3. De vennootschap legt een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft bovendien de goedkeuring, voorafgaand of gelijktijdig, van de vergadering van elke groep houders van aandelen van een soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan. Op de oproeping tot en de besluitvorming in een dergelijke vergadering is het in lid 4 bepaalde van overeenkomstige toepassing. vernummering van artikelen door verwijdering artikel De aandelen zijn op een door de directie te bepalen wijze genummerd. De aandelen luiden ter keuze van de houder, 9.1. De aandelen zijn op een door de directie te bepalen wijze genummerd. De aandelen luiden ter keuze van de houder, De Vennootschap kent geen toonderaandelen; deze optie wordt 12

13 hetzij op naam, hetzij aan toonder. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven. hetzij op naam, hetzij aan toonder. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven. daarom uit de statuten verwijderd 9.2. De directie houdt een aandeelhoudersregister waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening en het Subfonds waartoe die aandelen behoren. In het Aandeelhoudersregister worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die blijkens mededeling aan de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de aandelen hebben, met vermelding of aan hen aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van de artikelen 88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek, toekomen en, zo ja, welke, alsmede met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening De directie houdt een aandeelhoudersregister waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening en de soort waartoe die aandelen behoren. In het Aandeelhoudersregister worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die blijkens mededeling aan de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de aandelen hebben, met vermelding of aan hen aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van de artikelen 88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek, toekomen en, zo ja, welke, alsmede met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening. Aandeelbewijs voor aandelen aan toonder. Artikel Alle aandelen aan toonder worden per Subfonds belichaamd in één aandeelbewijs Bij de inschrijving op uit te geven aandelen ontvangt degene die jegens de vennootschap recht op een aandeel verkrijgt, een recht terzake van een aandeel aan toonder op de hierna Artikel 10 komt te vervallen: de artikelen 11 tot en met 27 worden vernummerd naar artikelen 10 tot en met 26 De Vennootschap kent geen toonderaandelen; deze optie wordt daarom uit de statuten verwijderd 13

14 bepaalde wijze De vennootschap doet de in lid 1 bedoelde aandeelbewijzen voor de rechthebbende(n) bewaren door het Centraal Instituut De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een aandeel toe doordat (a) het Centraal Instituut de vennootschap in staat stelt een aandeel op het desbetreffende aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechthebbende een Intermediair aanwijst, die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in het verzameldepot crediteert Het beheer over de aandeelbewijzen is onherroepelijk aan het Centraal Instituut opgedragen en het Centraal Instituut is onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van de aandeelbewijzen Een houder van een of meer aandelen op naam kan deze te allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte aan het Centraal Instituut levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) het Centraal Instituut de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen Intermediair de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert, (e) indien de Intermediair geen Aangesloten Instelling is, een Aangesloten Instelling de Intermediair 14

15 dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (f) de vennootschap de rechthebbende als houder van het aandeel uit het register uitschrijft/doet uitschrijven Als houder van aandelen zal voor de toepassing van het bij deze statuten bepaalde eveneens gelden de als deelgenoot gerechtigde in een verzameldepot van gewone aandelen aan toonder als bedoeld in de Wge. Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen. Artikel Alle oproepingen van de algemene vergadering aan aandeelhouders en Vergadergerechtigden (daaronder mede begrepen een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging) en alle kennisgevingen aan de aandeelhouders en Vergadergerechtigden geschieden op een wettelijk toegestane wijze, alsmede op de wijze als voorgeschreven door de gereglementeerde markt(en) waar de aandelen in het kapitaal van de vennootschap op verzoek van de vennootschap tot de handel zijn toegelaten. In afwijking van de vorige zin kunnen oproepingen van en kennisgevingen aan houders van aandelen op naam van Subfondsen geschieden bij al dan niet aangetekende brief aan de laatstelijk aan de directie opgegeven adressen voorzover het betreft oproepingen van de vergadering van houders van dat Subfonds en voorzover het betreft kennisgevingen die alleen van belang zijn voor houders van aandelen van dat Subfonds. Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen. Artikel Alle oproepingen van de algemene vergadering aan aandeelhouders en Vergadergerechtigden (daaronder mede begrepen een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging) en alle kennisgevingen aan de aandeelhouders en Vergadergerechtigden geschieden op een wettelijk toegestane wijze, alsmede op de wijze als voorgeschreven door de gereglementeerde markt(en) waar de aandelen in het kapitaal van de vennootschap op verzoek van de vennootschap tot de handel zijn toegelaten. In afwijking van de vorige zin kunnen oproepingen van en kennisgevingen aan houders van aandelen op naam van een bepaalde soort geschieden bij al dan niet aangetekende brief aan de laatstelijk aan de directie opgegeven adressen voorzover het betreft oproepingen van de vergadering van houders van die soort en voorzover het betreft kennisgevingen die alleen van belang zijn voor houders van aandelen van die soort. 15

16 Wijze van levering van aandelen op naam. Artikel Indien en zolang aandelen in de vennootschap zijn toegelaten tot de handel bij Euronext Amsterdam by NYSE Euronext, is voor de levering van aandelen op naam of van een recht van vruchtgebruik op aandelen op naam, danwel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen op naam vereist een daartoe bestemde akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86c Burgerlijk Wetboek. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen, indien de eerste zin van dit lid toepassing vindt, de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat: a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend; of b. de akte aan de vennootschap is betekend, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86c Burgerlijk Wetboek Indien en zolang aandelen in de vennootschap niet zijn toegelaten tot de handel bij Euronext Amsterdam by NYSE Euronext, is voor de levering van aandelen op naam of van een recht van vruchtgebruik op aandelen op naam, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of Wijze van levering van aandelen op naam. Artikel Indien en zolang aandelen of certificaten in de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, is voor de levering van aandelen op naam of van een recht van vruchtgebruik op aandelen op naam, danwel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen op naam vereist een daartoe bestemde akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86c Burgerlijk Wetboek. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen, indien de eerste zin van dit lid toepassing vindt, de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat: a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend; of b. de akte aan de vennootschap is betekend, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86c Burgerlijk Wetboek Indien en zolang aandelen in de vennootschap niet zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit Aanpassing in lijn met terminologie en definities uit de Wet op het financieel toezicht. Aanpassing in lijn met terminologie en definities uit de Wet op het financieel toezicht. 16

17 van een pandrecht op aandelen op naam vereist een daartoe bestemde notariële akte met inachtneming van artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen, indien de eerste zin van dit lid toepassing vindt, de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat: a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend; b. de akte aan de vennootschap is betekend; of c. de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het Aandeelhoudersregister, alles met inachtneming van het bepaalde de artikelen 2:86a en 86b Burgerlijk Wetboek De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen: a. de behandeling van het schriftelijke bestuursverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde beleid; b. het verlenen van décharge aan de directieleden voor het door hun gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar, onverminderd het bepaalde in artikel 2:138, Burgerlijk Wetboek; vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, is voor de levering van aandelen op naam of van een recht van vruchtgebruik op aandelen op naam, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen op naam vereist een daartoe bestemde notariële akte met inachtneming van artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen, indien de eerste zin van dit lid toepassing vindt, de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat: a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend; b. de akte aan de vennootschap is betekend; of c. de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het Aandeelhoudersregister, alles met inachtneming van het bepaalde de artikelen 2:86a en 86b Burgerlijk Wetboek De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen: a. de behandeling van het schriftelijke bestuursverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde beleid; b. het verlenen van décharge aan de directieleden voor het door hun gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar, onverminderd het bepaalde in artikel 2:138, Burgerlijk Wetboek; vernummering van artikelen door verwijdering artikel 10 17

18 c. de vaststelling van de jaarrekening; d. de bepaling van de winstbestemming. Voorts wordt in deze vergadering behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 18, lid 3, verder op de agenda is geplaatst Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht van houders van aandelen aan toonder zal de vennootschap als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een Aangesloten Instelling inhoudende dat de in die verklaring per Subfonds genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven. Echter, indien overeenkomstig lid 7 van dit artikel voor de vergadering een registratietijdstip is vastgesteld, dient uit de verklaring te blijken dat de in de verklaring genoemde persoon op de desbetreffende registratiedatum via de desbetreffende Aangesloten Instelling gerechtigd was tot het in de verklaring genoemde aantal aandelen aan toonder. De desbetreffende verklaring dient tijdig gedeponeerd te worden ten kantore van de vennootschap of op een door de directie te bepalen andere plaats. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een Vergadergerechtigde die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer aandelen aan toonder. c. de vaststelling van de jaarrekening; d. de bepaling van de winstbestemming. Voorts wordt in deze vergadering behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 17, lid 3, verder op de agenda is geplaatst De oproeping tot een algemene vergadering zal steeds melding maken van het hiervoor in de ledenlid 9 en 10 bepaalde. vervallen toonderaandelen in statuten 18

19 In de oproeping tot de vergadering zal worden vermeld de plaats waar de verklaring van de Aangesloten Instelling moet worden gedeponeerd en de dag waarop de kennisgeving aan de directie respectievelijk de deponering van de verklaring van de Aangesloten Instelling uiterlijk moet plaatshebben; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor de dag van de vergadering. Leiding van de vergadering. Notulen. Vergaderingen van houders van aandelen van een Subfonds. Artikel Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. In het proces-verbaal casu quo de notulen wordt op basis van de in artikel 18, lid 8 bedoelde presentielijst het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen en het aantal uit te brengen stemmen vermeld; de in artikel 18, lid 8 bedoelde presentielijst maakt geen deel uit van het procesverbaal casu quo de notulen en zal niet ter beschikking van een aandeelhouder of Vergadergerechtigde worden gesteld, tenzij hij aantoont dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter Leiding van de vergadering. Notulen. Vergaderingen van houders van aandelen van een soort. Artikel Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. In het proces-verbaal casu quo de notulen wordt op basis van de in artikel 17, lid 8 bedoelde presentielijst het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen en het aantal uit te brengen stemmen vermeld; de in artikel 17, lid 8 bedoelde presentielijst maakt geen deel uit van het procesverbaal casu quo de notulen en zal niet ter beschikking van een aandeelhouder of Vergadergerechtigde worden gesteld, tenzij hij aantoont dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter vernummering van artikelen door verwijdering artikel 10 19

20 toetsing van een juist verloop van de desbetreffende vergadering. Het proces-verbaal casu quo de notulen liggen na het verlijden van de notariële akte casu quo na de vaststelling door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering in afschrift voor de aandeelhouders en Vergadergerechtigden ten kantore van de vennootschap ter inzage. toetsing van een juist verloop van de desbetreffende vergadering. Het proces-verbaal casu quo de notulen liggen na het verlijden van de notariële akte casu quo na de vaststelling door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering in afschrift voor de aandeelhouders en Vergadergerechtigden ten kantore van de vennootschap ter inzage Een vergadering van houders van aandelen van een Subfonds wordt bijeengeroepen indien zulks door de wet, de statuten, een directeur of de directie wordt verlangd. Op een dergelijke vergadering is het bepaalde in artikel 18 en het hiervoor bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing Een vergadering van houders van aandelen van een soort of van alle soorten binnen een Subfonds wordt bijeengeroepen indien zulks door de wet, de statuten, een directeur of de directie wordt verlangd. Op een dergelijke vergadering is het bepaalde in artikel 17 en het hiervoor bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing. vernummering van artikelen door verwijdering artikel Indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de Accountant, bedoeld in artikel 22, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in lid 2, tweede zin, een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt Indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de Accountant, bedoeld in artikel 21, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in lid 2, tweede zin, een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt. vernummering van artikelen door verwijdering artikel 10 Winst en verlies. Artikel 23. Winst en verlies. Artikel

21 23.1. Voor elk van de Subfondsen houdt de vennootschap een Winstreserverekening aan aangeduid met het cijfer van het Subfonds waarop deze betrekking heeft Van de blijkens de vastgestelde jaarrekening behaalde winst wordt vastgesteld het bedrag dat aan inkomsten (waaronder ondermeer is begrepen rente) is behaald met het vermogen dat wordt toegerekend aan elk Subfonds, zulks na aftrek van de kosten en belastingen ter zake van hetgeen op iedere Kapitaalrekening is gestort en hetgeen is toegevoegd aan de Winstreserverekening met dezelfde cijferaanduiding, alsmede na aftrek van de overige op het Subfonds betrekking hebbende kosten (daaronder met name begrepen de beheersvergoeding), alsmede het ten laste van het desbetreffende Subfonds komende aandeel in de algemene kosten en lasten van de vennootschap. De directie bepaalt per Subfonds welk gedeelte van het in de vorige volzin bedoelde bedrag wordt toegevoegd aan de voor het betreffende Subfonds aangehouden Winstreserverekening. Hetgeen na de in de vorige volzin bedoelde toevoeging resteert, wordt aan de houders van aandelen van het betreffende Subfonds uitgekeerd en wel in verhouding tot ieders aandelen van het betreffende Subfonds. (Koers)verliezen geleden op het vermogen dat wordt toegerekend aan een Subfonds worden afgeboekt op de Winstreserverekening met dezelfde cijferaanduiding als dat Subfonds en voor zover die onvoldoende groot is, op de Voor elk van de soorten aandelen houdt de vennootschap een Winstreserverekening aan aangeduid met het cijfer van het Subfonds en de letter van de aandelenklasse waarop deze betrekking heeft Van de blijkens de vastgestelde jaarrekening behaalde winst wordt vastgesteld het bedrag dat aan inkomsten (waaronder onder meer is begrepen rente) is behaald met het vermogen dat wordt toegerekend aan elk Subfonds. De door een Subfonds behaalde inkomsten worden toegerekend aan de soorten aandelen waarin een Subfonds is onderverdeeld in verhouding tot de laatst vastgestelde totale intrinsieke waarde van alle niet bij de vennootschap geplaatste aandelen van een soort. Hiervan worden de kosten en belastingen ter zake van hetgeen op iedere Kapitaalrekening is gestort en hetgeen is toegevoegd aan de Winstreserverekening met dezelfde cijferaanduiding, alsmede na aftrek van de overige op een soort betrekking hebbende kosten (daaronder met name begrepen de beheersvergoeding), alsmede het ten laste van de betreffende komende aandeel in de algemene kosten en lasten van de vennootscha, in mindering gebracht. De directie bepaalt per soort aandelen welk gedeelte van het in de vorige volzin bedoelde bedrag wordt toegevoegd aan de voor de betreffende soort aangehouden Winstreserverekening. Hetgeen na de in de vorige volzin bedoelde toevoeging resteert, wordt aan de houders van aandelen van de betreffende soort uitgekeerd en wel in 21

22 Kapitaalrekening met dezelfde cijferaanduiding als dat Subfonds Algemene kosten en lasten van de vennootschap als bedoeld in het vorige lid worden toegerekend aan elk van de Subfondsen ten behoeve waarvan de desbetreffende kosten en lasten zijn gemaakt naar rato van het vermogen van elk van de desbetreffende Subfondsen per de laatste dag van elke maand Het saldo van iedere Winstreserverekening is bestemd voor houders van aandelen van het desbetreffende Subfonds en wel in verhouding tot ieders bezit van aandelen van het desbetreffende Subfonds Uitkeringen ten laste of opheffing van een in lid 1 bedoelde Winstreserverekening kunnen/kan, mits met inachtneming van de leden 7 en 8, te allen tijde geschieden krachtens een besluit van de algemene vergadering, genomen op voorstel van de vergadering van houders van aandelen van het desbetreffende Subfonds. verhouding tot ieders aandelen van het betreffende soort. Ingeval het hiervoor bedoelde saldo van inkomsten en kosten negatief is, wordt dit bedrag afgeboekt van de Kapitaalrekening die wordt aangehouden voor de betreffende soort aandelen Algemene kosten en lasten van de vennootschap als bedoeld in het vorige lid worden toegerekend aan elk van de soorten aandelen ten behoeve waarvan de desbetreffende kosten en lasten zijn gemaakt naar rato van het vermogen van elk van de desbetreffende soorten per de laatste dag van elke maand Het saldo van iedere Winstreserverekening is bestemd voor houders van aandelen van de betreffende soort aandelen en wel in verhouding tot ieders bezit van aandelen van de betreffende soort Uitkeringen ten laste of opheffing van een in lid 1 bedoelde Winstreserverekening kunnen/kan, mits met inachtneming van de leden 7 en 8, te allen tijde geschieden krachtens een besluit van de algemene vergadering, genomen op voorstel van de vergadering van houders van aandelen van de betreffende soort Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt als volgt uitgekeerd aan de aandeelhouders: a. de aandeelhouders ontvangen zo mogelijk de saldi van de Winstreserverekening en de Kapitaalrekening, Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt als volgt uitgekeerd aan de aandeelhouders: a. de aandeelhouders ontvangen zo mogelijk de saldi van de Winstreserverekening en de Kapitaalrekening 22

23 dragende dezelfde cijferaanduiding als die van het door hen gehouden Subfonds, zulks na aftrek van het ten laste van de betrokken Kapitaalrekening komende aandeel in de kosten, daaronder begrepen de liquidatiekosten en lasten van de vennootschap; b. de hiervoor onder a. bedoelde kosten en lasten - daaronder begrepen het in artikel 23 lid 3 bedoelde bedrag - worden over de onderscheiden Kapitaalrekeningen omgeslagen op de wijze als in artikel 23 leden 2 en 3 is bepaald, voor zover het in de volgende volzinnen bepaalde geen toepassing vindt. Een liquidatieverlies geleden op een Kapitaalrekening wordt afgeboekt op de Winstreserverekening dragende dezelfde cijferaanduiding en voor zover die onvoldoende groot is op de Kapitaalrekening zelf. Een eventueel overig liquidatieverlies komt ten laste van de onderscheiden Kapitaalrekeningen naar rato van de som van de saldi van de Kapitaalrekening en de Winstreserverekening per de laatste dag van het boekjaar voorafgaande aan het jaar waarin de vennootschap wordt ontbonden. Voor de toepassing van de voorgaande volzin worden de verliezen die overeenkomstig de tweede volzin zijn afgeboekt, van de betreffende saldi afgetrokken; c. alle uitkeringen, welke ingevolge dit artikel aan de houders van een bepaald Subfonds worden gedaan, geschieden, ingeval er meerdere aandeelhouders zijn behorend tot hun soort aandelen, zulks na aftrek van het ten laste van de betrokken Kapitaalrekening komende aandeel in de kosten, daaronder begrepen de liquidatiekosten en lasten van de vennootschap; b. de hiervoor onder a. bedoelde kosten en lasten - daaronder begrepen het in artikel 232 lid 3 bedoelde bedrag - worden over de onderscheiden Kapitaalrekeningen omgeslagen op de wijze als in artikel 232 leden 2 en 3 is bepaald, voor zover het in de volgende volzinnen bepaalde geen toepassing vindt. Een liquidatieverlies geleden op een Kapitaalrekening wordt afgeboekt op de Winstreserverekening dragende dezelfde cijferaanduiding en voor zover die onvoldoende groot is op de Kapitaalrekening zelf. Een eventueel overig liquidatieverlies komt ten laste van de onderscheiden Kapitaalrekeningen naar rato van de som van de saldi van de Kapitaalrekening en de Winstreserverekening per de laatste dag van het boekjaar voorafgaande aan het jaar waarin de vennootschap wordt ontbonden. Voor de toepassing van de voorgaande volzin worden de verliezen die overeenkomstig de tweede volzin zijn afgeboekt, van de betreffende saldi afgetrokken; c. alle uitkeringen, welke ingevolge dit artikel aan de houders van een bepaalde soort worden gedaan, geschieden, ingeval er meerdere aandeelhouders zijn vernummering van artikelen door verwijdering artikel 10 23

De ondergetekende: de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;

De ondergetekende: de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst; De ondergetekende: mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris in Amsterdam, verklaart over de statuten (de "Statuten") van de naamloze vennootschap: Allianz Paraplufonds N.V., statutair gevestigd te Rotterdam,

Nadere informatie

STATUTEN VAN SNS Beleggingsfondsen N.V. statutair gevestigd te Utrecht NA VOORGESTELDE STATUTENWIJZIGING. V betekent: vervallen

STATUTEN VAN SNS Beleggingsfondsen N.V. statutair gevestigd te Utrecht NA VOORGESTELDE STATUTENWIJZIGING. V betekent: vervallen STATUTEN VAN SNS Beleggingsfondsen N.V. statutair gevestigd te Utrecht d.d. 11 mei 2011 STATUTEN VAN SNS Beleggingsfondsen N.V. statutair gevestigd te Utrecht NA VOORGESTELDE STATUTENWIJZIGING TOELICHTING

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.)

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V. Bijlage III Drieluik met voorgestelde statutenwijziging DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V. Toelichting op het drieluik: De governance structuur van UNIT4 N.V. (de "Vennootschap") als opgenomen in haar

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

tekst van de statuten zoals deze na de voorgestelde wijzigingen zullen luiden.

tekst van de statuten zoals deze na de voorgestelde wijzigingen zullen luiden. AGENDAPUNT 11 DRIELUIK STATUTENWIJZIGING KONINKLIJKE VOPAK N.V. Toelichting op het drieluik In dit drieluik zijn de in agendapunt 11 van de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van Koninklijke

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (DPA Group N.V.)

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (DPA Group N.V.) Allen & Overy LLP DPA Group NV/akte van statutenwijziging JL /0090309-0000009 99126188 Concept (1) d.d. 16 maart 2010 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (DPA Group N.V.) Op maart tweeduizend elf is voor mij, mr.

Nadere informatie

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam,

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene vergadering van de vennootschap te houden te Amsterdam op

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 30 juni 2006

S T A T U T E N van: Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 30 juni 2006 ll/cwe F:\1292\Diversen\Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V\DT\StatutenInsingerdeBeaufortUmbrellaFundNV.doc S T A T U T E N van: Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. statutair gevestigd te Amsterdam

Nadere informatie

S T A T U T E N van: SNS Beleggingsfondsen N.V. gevestigd te Utrecht d.d. 1 januari 2012

S T A T U T E N van: SNS Beleggingsfondsen N.V. gevestigd te Utrecht d.d. 1 januari 2012 S T A T U T E N van: SNS Beleggingsfondsen N.V. gevestigd te Utrecht d.d. 1 januari 2012 Naam. Zetel. Typering. Artikel 1. 1.1. De naamloze vennootschap draagt de naam: SNS Beleggingsfondsen N.V. 1.2.

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. ALGEMEEN Doel van de statutenwijziging is om de statuten in lijn te brengen met de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

CONCEPT 16 MAART 2017

CONCEPT 16 MAART 2017 CONCEPT 16 MAART 2017 S T A T U T E N van: Hof Hoorneman Investment Funds N.V. statutair gevestigd te Gouda d.d. [ ] 2017 Naam, zetel en status Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Hof Hoorneman

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN versie d.d. 03-02-2011 EJ/CvG HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is genaamd: ASML Holding N.V. 1.2. Zij is gevestigd te Veldhoven.

Nadere informatie

Statuten. ASN Beleggingsfondsen N.V. per 11 mei Naam. Zetel. Typering. Doel. Kapitaal. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3.

Statuten. ASN Beleggingsfondsen N.V. per 11 mei Naam. Zetel. Typering. Doel. Kapitaal. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Statuten ASN Beleggingsfondsen N.V. per 11 mei 2011 Naam. Zetel. Typering. Artikel 1. 1.1. De naamloze vennootschap draagt de naam: ASN Beleggingsfondsen N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd te s-gravenhage.

Nadere informatie

Statuten Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Statuten Vastgoed Fundament Fonds N.V. Statuten Vastgoed Fundament Fonds N.V. Artikel 1. Definities. 1.1. De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt: Aandeelhoudersregister:

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN:

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V., gevestigd te De Bilt. d.d. 28 mei 2010. INHOUD: Integrale tekst van de administratievoorwaarden, zoals deze luiden

Nadere informatie

Statuten van de Vennootschap

Statuten van de Vennootschap Statuten van de Vennootschap Doorlopende tekst per 8 januari 2015 Begripsbepalingen. Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de Vennootschap, de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking

Nadere informatie

Toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van ASML Holding N.V.

Toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van ASML Holding N.V. Toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van ASML Holding N.V. Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van ASML Holding N.V. in verband met de

Nadere informatie

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK Concept 10 april 2017 1 NautaDutilh N.V. Drieluik wijziging Administratievoorwaarden Stichting Aandelen Triodos Bank ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Inleidend artikel. 1. In deze administratievoorwaarden wordt

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN versie d.d. 16-02-2006 LL/CG/CDO HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is genaamd: ASML Holding N.V. 1.2. Zij is gevestigd te Veldhoven.

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

1 NautaDutilh N.V. Drieluik statutenwijziging ORDINA N.V. April 2010 HUIDIGE TEKST VAN DE STATUTEN VAN ORDINA N.V.

1 NautaDutilh N.V. Drieluik statutenwijziging ORDINA N.V. April 2010 HUIDIGE TEKST VAN DE STATUTEN VAN ORDINA N.V. 1 NautaDutilh N.V. Drieluik statutenwijziging April 2010 Algemene opmerking. De voorgestelde wijzigingen zijn vet gedrukt weergegeven. Algemene opmerking. De voorgestelde statutenwijziging van ORDINA N.V.

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012.

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. GV/tl/33311-00228 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. Integrale tekst van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V.

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Royal Imtech N.V. ("Imtech"), zoals zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING SNS REAAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING SNS REAAL N.V. 1 NautaDutilh N.V. Concept de dato 10 januari 2008 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING SNS REAAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam: [ ].

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Dynamic Mix N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

Convectron Natural Fusion N.V.

Convectron Natural Fusion N.V. Convectron Natural Fusion N.V. Statuten van de naamloze vennootschap Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 30 JANUARI 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. (te noemen: Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

CONCEPT DE BRAUW 30 JANUARI 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. (te noemen: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. CONCEPT DE BRAUW 30 JANUARI 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. (te noemen: Koninklijke Ahold Delhaize N.V.) Wijzigingen ter gelegenheid van de Fusie Dit document geeft een toelichting

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING AEGON N.V.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING AEGON N.V. Voorstel d.d. 7 maart 2007 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van AEGON N.V. gevestigd te s-gravenhage Op 1 januari 2007 is de Wet van 20 oktober 2006 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN:

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: Stichting Administratiekantoor Heijmans gevestigd te Rosmalen d.d. 12 juni 2009. Integrale tekst van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Heijmans,

Nadere informatie

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4.

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4. 20150280 1 Doorlopende tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Renpart Retail XI Bewaar B.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage, zoals deze luiden sedert de

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STERN GROEP N.V.

STATUTENWIJZIGING STERN GROEP N.V. STATUTENWIJZIGING STERN GROEP N.V. Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Stern Groep N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. In

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. RJJL\USG People stw aanpassing wet Voorstel 3-kolom MO/49162-373 Concept d.d. 5 november 2010 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. Voorstel tot het wijzigen van de statuten

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. In de linkerkolom is de tekst van de nu geldende bepalingen van de statuten van Koninklijke DSM N.V. opgenomen waarin een wijziging

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte, op 29 juli 2011 verleden voor mr J.W. van der Hammen,

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 een "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling in de

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V. ------------ Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap Value8 N.V., gevestigd te Amsterdam

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap Value8 N.V., gevestigd te Amsterdam F179/F694/31000219 STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap Value8 N.V., gevestigd te Amsterdam Heden, ** tweeduizend elf, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-gravenhage, verschenen:

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING DPA GROUP N.V. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting. Artikel 1.

STATUTENWIJZIGING DPA GROUP N.V. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting. Artikel 1. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben,

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 7 MAART 2017 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ASN BELEGGINGSFONDSEN N.V.

CONCEPT DE BRAUW 7 MAART 2017 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ASN BELEGGINGSFONDSEN N.V. CONCEPT DE BRAUW 7 MAART 2017 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ASN BELEGGINGSFONDSEN N.V. Op [ ] tweeduizendzeventien verschijnt voor mij, mr. Johannes Daniël Maria Schoonbrood, notaris met plaats van vestiging

Nadere informatie

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V.

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Koninklijke Ahold N.V.

STATUTENWIJZIGING. Koninklijke Ahold N.V. STATUTENWIJZIGING Koninklijke Ahold N.V. Concept De Brauw d.d. 5 maart 2013 Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Koninklijke Ahold N.V. De linker kolom

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ING AANDELEN

- 1 - STICHTING ING AANDELEN - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ING AANDELEN LS/6008276/10328662.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van wijziging administratievoorwaarden verleden

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Solid Mix N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V.,

1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V., 1 STATUTENWIJZIGING 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V., Begripsbepalingen. Artikel 1 a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2

Nadere informatie

Het voorstel behelst, in hoofdlijnen, de verlaging van de nominale waarde van de aandelen.

Het voorstel behelst, in hoofdlijnen, de verlaging van de nominale waarde van de aandelen. 1 De directie van DOCdata N.V., onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen van DOCdata N.V., stelt voor de statuten te wijzigen en ieder lid van de directie te machtigen daarin de wijzigingen aan

Nadere informatie

TKH Group N.V. en is gevestigd te Haaksbergen Zij kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen.

TKH Group N.V. en is gevestigd te Haaksbergen Zij kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen. STATUTEN VAN TKH GROUP N.V. met zetel te Haaksbergen, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 14 mei 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010 Administratievoorwaarden 1. Definities 1.1 In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder: aande(e)l(en): de gewone

Nadere informatie

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering LEIDRAAD SPAAR BV In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet uitputtend. In het voorkomende geval kun

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK "DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653", VOORHEEN JOOST THOOFT EN LABOUCHERE

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653, VOORHEEN JOOST THOOFT EN LABOUCHERE 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK "DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653", VOORHEEN JOOST THOOFT EN LABOUCHERE na statutenwijziging genaamd N.V. Koninklijke Porceleyne Fles

Nadere informatie

ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes

ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes CURRENT ARTICLES OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes EXPLANATION Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Fugro

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING GENEBA PROPERTIES N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING GENEBA PROPERTIES N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING GENEBA PROPERTIES N.V. Heden, [datum] tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam: [gemachtigde NautaDutilh werknemer].

Nadere informatie

Statuten Fastned B.V.

Statuten Fastned B.V. Statuten Fastned B.V. Doorlopende tekst van de statuten van Fastned B.V. zoalsdeze voor het laatst zijn vastgesteld op 7 maart 2014 verleden voor notaris Nick van Buitenen. NAAM EN ZETEL 1.1. De vennootschap

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V.

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. . ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. Op 28 juni 2013 heeft de algemene vergadering van Royal Imtech N.V. (de ''Vennootschap'') de Raad van Bestuur van de Vennootschap aangewezen als

Nadere informatie

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017 EL.HL / 1014552 16.0617 / NOT2016-0557 Concept van 4 januari 2017 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING (Post-Settlement Wijziging) van Corio N.V., gevestigd te Utrecht.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING (Post-Settlement Wijziging) van Corio N.V., gevestigd te Utrecht. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING (Post-Settlement Wijziging) van Corio N.V., gevestigd te Utrecht. Zoals dit zal worden voorgelegd aan de op 8 december 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

STATUTEN VAN: Delta Lloyd Mix Fonds N.V. gevestigd te Amsterdam. d.d. 3 oktober 2012. INHOUD:

STATUTEN VAN: Delta Lloyd Mix Fonds N.V. gevestigd te Amsterdam. d.d. 3 oktober 2012. INHOUD: Allen & Overy LLP Akte van statutenwijziging Delta Lloyd Mix Fonds N.V. ECJ/0082421-0000054 99127859 STATUTEN VAN: Delta Lloyd Mix Fonds N.V. gevestigd te Amsterdam. d.d. 3 oktober 2012. INHOUD: Integrale

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM

INFORMATIE MEMORANDUM INFORMATIE MEMORANDUM BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANZ HOLLAND PARAPLUFONDS N.V. (EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET VERANDERLIJK KAPITAAL)

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering

Nadere informatie

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen F364/F555/31002963 Versie 2 mei 2014 WIJZIGING VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van de stichting: Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving, met zetel in de gemeente 's-gravenhage

Nadere informatie

RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V.

RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V. 20150133 1 RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V. Heden, tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-gravenhage: mevrouw, De comparante verklaarde het

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (Delta Lloyd Nederland Fonds N.V.)

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (Delta Lloyd Nederland Fonds N.V.) Allen & Overy LLP Akte van statutenwijziging Delta Lloyd Nederland Fonds N.V. ECJ/0082421-0000054 kvb AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (Delta Lloyd Nederland Fonds N.V.) Op [ ] tweeduizend twaalf is voor mij,

Nadere informatie

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1.

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1. Doorlopende tekst van de statuten van BE Semiconductor Industries N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging, voor een waarnemer van mr. D.J. Smit, notaris

Nadere informatie

Statuten van IEX Group N.V. zoals deze luiden na statutenwijziging

Statuten van IEX Group N.V. zoals deze luiden na statutenwijziging 1 Statuten van IEX Group N.V. zoals deze luiden na statutenwijziging Concept d.d. 29 oktober 2015 Begripsbepalingen. Artikel 1 a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld

Nadere informatie

HUIDIGE STATUTEN NSI

HUIDIGE STATUTEN NSI HUIDIGE STATUTEN NSI - 1 - HUIDIGE STATUTEN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. DEFINITIES ARTIKEL 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de Wet: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; b. de vennootschap:

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN. van: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN. van: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Artikel 1. Doel. 1. Te Amsterdam is gevestigd de stichting Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS REGISTER VAN AANDEELHOUDERS van de vennootschap gevestigd te De vennootschap is opgericht bij akte van verleden voor notaris te Statuten gewijzigd bij akte van verleden voor notaris te Dit register bevat

Nadere informatie

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY Heden,------------------------------------------------------------ tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Miguel Lionel ---- Alexander, notaris ter standplaats Curaçao: --------------------- [**]--------------------------------------------------------------

Nadere informatie

1! Concept(25(maart(2014( (notaris(mr.(wilod(versprille(te(veenendaal(! Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Lavide Holding

1! Concept(25(maart(2014( (notaris(mr.(wilod(versprille(te(veenendaal(! Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Lavide Holding 1 Concept(25(maart(2014( (notaris(mr.(wilod(versprille(te(veenendaal( Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Lavide Holding N.V. 1.2. De vennootschap heeft haar zetel te Zaltbommel.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. PER [+] 2014

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. PER [+] 2014 blad 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. PER [+] 2014 I. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: Hydratec Industries N.V.. 2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

OPROEPING. 1. Opening

OPROEPING. 1. Opening OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie