april 2014 Personeel van de directeur Bereikbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "april 2014 Personeel van de directeur Bereikbaarheid"

Transcriptie

1 volgende maandkalender: woensdag 7 mei vr 4 Venlosingel viering 1/2 Willemijn en 4/5 vr 11 Venlosingel viering 3 en 7/8 Brabantweg viering groepen 1/2 do 10 Venlosingel schoolfotograaf vr 18 Viering Pasen ma 21 Tot en met maandag 5 mei vakantie mei wo 14 Studiedag onderbouw groepen 1/2 vrij wo 21 Schoolvoetbal groep 3-6 do 29 en vrijdag 30 vrij, hemelvaart maandkalender april 2014 Nog meer positief nieuws: de jongens en meisjes van groep 7/8 zijn door naar de volgende ronde van het Arnhems schoolvoetbal toernooi. Klasse. Ik wens jullie vanmiddag veel succes. Helaas kan ik er vanwege een andere afspraak niet bij zijn. Maar ik zal aan jullie denken: Zet m op Toermalijn. 7 Meester Hans 21 Juf Marielle van de directeur Wat een creativiteit! Geweldig! Afgelopen week hebben we op beide locaties een prachtige tentoonstelling: Rariteitenkabinet gehad. Wat is het dan leuk om alle kinderen enthousiast met juffen, meesters, ouders, opa s en oma s en medewerkers van het Kunstbedrijf aan het werk te zien. Veelal met rode opgewonden gezichten zo leuk was het. Ik heb genoten van de afwisseling van fotografie tot gipsafdrukken, van landkaarten tot meegebrachte rariteiten. Dank aan iedereen voor zijn/haar inzet. Het was in één woord geweldig! Zoals u weet doen wij mee aan het landelijk project: Cultuur Met Kwaliteit. Een project om het cultuuronderwijs in Nederland te verbeteren. Bij het versterken van ons cultuuronderwijs willen wij minder uitgaan van het product, eindresultaat, en meer kijken naar het proces: hoe maakt een kind iets? Wat voor materiaal wil het gebruiken? E.d. Dit vanuit de gedachtegang van het ontdekkend en onderzoekend leren. Deze tentoonstelling kwam tot stand met medewerking van het Kunstbedrijf dat ons hierbij ondersteunt. Personeel Zoals u misschien gemerkt heeft is juf Laura Abbas (groep 5 Brabantweg) al enkele weken afwezig. Bij juf Laura is sprake van een overbelastingsbeeld. Dit betekent dat ze in ieder geval tot aan de meivakantie niet terugkeert op school. Meester Remco blijft haar de komende weken vervangen. Juf Batzebah(groep 1/2 Brabantweg) blijft nog afwezig vanwege privéproblemen. Ook Batzebah komt tot de meivakantie niet terug. Juf Erna vervangt haar. Bereikbaarheid De afgelopen dagen hebben we gemerkt dat we telefonisch onbereik baar waren. Alle scholen in Arnhem gaan via VOIP, internet, bellen. Op de locatie Brabantweg zijn de nieuwe telefoons al wel geïnstalleerd en kunnen we bellen. Helaas kunnen we niet gebeld worden. We zijn bezig dit zo snel mogelijk te verhelpen. In geval van dringende mededelingen kunt u mij via mijn mobielnummer bellen:

2 Het onderwerp in april is Vasthouden en loslaten Een knuffel en de hand van een volwassene bieden houvast aan een kind. Dat is belangrijk op momenten dat het leven onzeker of spannend wordt. Vasthouden en loslaten komt in ieder mensenleven voor. Soms is het goed je niet meer vast te klampen aan het bekende, zodat je open kunt staan voor iets nieuws. Als je. iemand moet loslaten die je dierbaar is, dan is het belangrijk te durven geloven dat je weer een nieuw houvast zult vinden. Bijbel: De storm op het meer, Zacheüs, Laatste avondmaal, Veroordeling en dood van Jezus, Paasmorgen, De Emmaüs gangers We zijn dit jaar gebruik gaan maken van de web site bloon (www.bloon-methode.nl/ methode.nl/) Via deze web site is het mogelijk dat kinderen de spellingswoorden thuis verder kunnen oefenen.via de leerkracht van uw kind heeft u de inloggegevens gekregen. En wij zorgen dat de juiste woordenlijsten klaar staan om te oefenen. Voor kinderen is dit de soms noodzakelijke extra oefening voor ons spellingsonderwijs In de vorige maandkalender hebben we vermeld dat we dit jaar voor begrijpend lezen gebruik zijn gaan maken van Nieuwsbegrip. Tijdens onze studie ochtend hebben we verder kennis gemaakt met alle mogelijkheden die dit programma biedt. Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen aan de hand van teksten uit de actualiteit. De kinderen lezen wekelijks een tekst over iets wat in het nieuws is, op hun eigen niveau. Elke week is er een nieuw onderwerp, in totaal 42 keer per jaar. De scholen kunnen de onderwerpenerpen zelf mee bepalen door hun keuze te mailen naar de redactie van Nieuwsbegrip. De redactie zorgt ervoor dat er veel afwisseling is. Na een moeilijk onderwerp volgt een luchtig onderwerp. Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het strategisch leren lezenen van teksten. Het nieuws is een middel om de kinderen te interesseren om de tekst te lezen. De leerkracht speelt daarbij een belangrijke rol. Die doet in de Nieuwsbegrip lessen namelijk hardopdenkend voor hoe het lezen van een tekst in je hoofd werkt. Daarbij kunnen ze gebruik maken van het digibord. Elke week oefenen de kinderen met een strategie die ze bij de tekst kunnen gebruiken. Ze leren bijvoorbeeld dat ze eerst naar de titel en de plaatjes bij de tekst moeten kijken, voor ze de tekst gaan lezen. Als je eerst voorspelt waar de tekst over gaat, begrijp je de tekst beter. Voorspellen is één van de vijf strategieën die leerlingen bij Nieuwsbegrip leren. Ze werken ook met een stappenplan Bij de teksten horen ook opdrachten. De opdrachten maken de kinderen in de klas, na het lezen van de tekst. Soms zijn de opdrachten op papier en soms op de computer. Vaak moeten ze samenwerken. Door over de tekst en de opdrachten te praten, kunnen de kinderen van elkaar leren. In elke les maken de kinderen een schema van de tekst. Bij Nieuwsbegrip heet dat een sleutelschema. Het schema heeft bijvoorbeeld de vorm van een tijdsbalk. De kinderen moeten dan de jaartallen en gebeurtenissen uit de tekst in de tijdsbalk schrijven. Een sleutelschema is ook heel handig om te maken als je teksten moet leren, bijvoorbeeld voor aardrijkskunde of geschiedenis. projectweek We zijn de afgelopen weken op de Toermalijn hevig bezig geweest met ons project:. Op beide locaties waren een aantal activiteiten hetzelfde. De groepen 5 tot en met 8 hebben 2 lessen gehad over cartografie, wat vooral ging over oude landkaarten. Zelf hebben de kinderen ook kaarten gemaakt. De groepen 5 en 6 hebben een les gehad lichtschrijven. hrijven. Na een inleiding van de fotograaf over fotograferen van licht met langere sluitertijden gingen de kinderen zelf aan de slag met lichtschrijven. Ieder kind maakte in een donkere ruimte bewegingen met 2 lampjes, een ander maakte daar een tijdopname van. De kinderen van groep 2 tot en met 4 hebben een voorstelling gehad in de schouwburg over Icarus. En alle groepen hebben een les gehad van Bernadette ten Have van het kunstbedrijf. Zoals u in de vorige maandkalender heeft kunnen lezen werkt de onderbouw met de nieuwe woordenschatmethode LOGO Drieduizend staat voor de drieduizend woorden die een kind in elk geval moet kennen om het basisonderwijs in groep 3 te kunnen volgen. Op onze studiedag onlangs zijn we er verder in geschoold. De cursusleidster, die zelf op een school in Eindhoven werkt waar meer dan de helft van de leerlingen moeilijk Nederlands spreekt, heeft de leerkrachten van de onderbouw stap voor stap door de methode geleid. Zo werd het materiaal: praatplaten, woordwebben, kalenderwoorden, spelletjes, liedjes, versjes en leerkrachtkaarten nog duidelijker dan we al wisten uit de handleiding. Door een heldere digibordpresentatie en oefening met elkaar kunnen we nu goed aan de slag en zal het woordenschat onderwijs verbeteren. Kinderen leren de woorden sneller en beter dankzij deze instructie en het mooie materiaal. Bent u nieuwsgierig geworden? Stap gerust de klas in om eens te kijken naar de kaarten die al een plek aan de wand hebben en regelmatig wisselen.

3 VENLOSINGEL Tijn Vink rariteiten In alle groepen is er de afgelopen twee weken met veel enthousiasme en plezier aan het project gewerkt. De open avond is druk bezocht. De positieve reacties waren overweldigend. Het straalde echt een museum uit. Er was van alles te zien. Heel gezellig. Kinderen waren trots om alles aan hun ouders, broertje, zusje, opa en oma te laten zien. Ook het Atelier van Licht was open. In het Atelier van Licht komen de werelden van de natuurwetenschappen en die van de kunsten samen. De kinderen leren hierbij onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen. Het was mooi om te zien hoe onze kinderen hierbij samen hebben gewerkt. De onderwerpen waar we verder aan hebben gewerkt waren Groep 1 en 2: van ei tot.. Groep 3: wij zien ze vliegen. Groep 4/5: stenen. Groep 5/6: het menselijk lichaam. Groep 7/8: vulkanen. Wij kijken terug op een zeer geslaagd project! Met dank aan alle ouders die ons op welke manier dan ook hebben geholpen. 5 Mathijs Trouerbach 5 Calogera van der Woude 11 Evelyn Evers 13 Jasper Mieras 13 Maud Bosgra 18 Juf Werna 19 Tijn Vink 20 Thomas Wemmenhove 25 Fee van den Berg 29 Levi Kaspers 29 Valentijn Slutter 30 Tim Schild Fotograaf Op donderdag 10 april. komt de schoolfotograaf. Als u er met de kleiding rekening mee wilt houden: hij gebruikt een blauwe achtergrond Schoolzwemmen voor groep 4 en 5 zal op die ochtend vervallen. pasen Pasen wordt dit jaar in de klas gevierd. Hierbij wordt dan het Paasverhaal verteld en liedjes gezongen. Verder is er een uitgebreide fruitkring. Ook gaan we in de week van Pasen eieren zoeken. Onze raamversiering sluit aan op het thema: Donker en toch weer licht.in elke groep zullen de Paastakken bloeien..

4 BRABANTWEG Projectweek Wat is er de afgelopen weer veel afgeknutseld, en wat hebben we zo veel rariteiten verzameld. De kleuters hebben zich bezig gehouden met dino s, groep 3 is met zand in de weer geweest, groep 4 had een hele eigen heelal gemaakt, groep 5 had stenen en de bovenbouw maakte er een beestenboel van. En met alles wat er verder was verzameld was er dinsdag 1 april het nodige te bekijken. 1 Daniel Lesnoj 2 Fleur Bos 7 Elena Wijnands 7 Jasmijn Klerk 9 Mees Nieboer 13 Milan Goosen 14 Julian Jonker 18 Juf Werna 19 Mirthe van Berlo 23 Devon Kammeron 24 Job Nieboer 25 Chris Kootstra 25 Jaimy de Heus 27 Jevairo Velder 27 Juf Laura 28 Nick Wamelink 29 Julia Groenewoud 30 Mickey van Doornspeek Paasviering We beginnen vrijdag 18 april met een paasontbijt Via digiduif krijgt u nog bericht wat u daarvoor mee kunt geven. De groepen zullen hiervoor gecombineerd worden zodat oudere en jongere kinderen samen ontbijten en zorg voor elkaar kunnen hebben. Als de kinderen weer terug zijn in hun eigen groep is er aandacht voor het paasverhaal. Schoolfotograaf Vandaag krijgen de kinderen de portret- groepsen eventuele familiefoto s mee. In het envelopje zit een machtigingskaart. U kunt dus geen geld meegeven. Graag voor vrijdag 18 maart de enveloppen inleveren bij de leerkracht. Ook als u de foto s niet wilt houden.

5 Tuinieren Op de stadsboerderij de Korenmaat aan de Huissensedijk kunnen kinderen van groep 6 en 7 komen tuinieren. Vanaf 8 april tot in september, iedere dinsdag van u tot uur. De kosten zijn 20, bij de eerste les te betalen. Opgeven kan via of of op de stadsboerderij zelf. Stadsblokken Meinerswijk open dag Op initiatief van de gemeente Arnhem en Rijkswaterstaat wordt op zaterdag 12 april een open dag Stadsblokken-Meinerswijk georganiseerd. Tijdens deze dag worden geïnteresseerden geïnformeerd over de werkzaamheden die in Meinerswijk worden uitgevoerd in het kader van Ruimte voor de Rivier. Verder kunnen mensen op een leuke manier kennis maken met de vele aspecten van het unieke natuurgebied. De open dag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling in Meinerswijk. Opvoeden is niet altijd makkelijk Als ouder hoef je het niet altijd alleen te doen.u kunt vrijblijvend bij mij terecht met diverse vragen.dit kunnen vragen zijn over het gedrag van een kind, moeite met slapen, moeite met eten, niet luisteren, opstandig of juist heel stil, teruggetrokken zijn. Ook zijn er veel situaties waar een kind last van kan hebben, zoals gepest worden, relatie problemen of scheiding van ouders, overlijden van familieleden of financiële problemen. Als ouder hoef je het niet alleen te doen.heeft u vragen of wilt u een gesprek? U kunt mij telefonisch of per mail bereiken. Theo Wallenburg Maatschappelijk WerkerJeugdteam ma,di,do en vrijdagmorgen Postadres : Postbus AE Arnhem tel: (026)

Nr. 17 27 mei 2015 Avondvierdaagse Personele zaken Overblijven

Nr. 17 27 mei 2015 Avondvierdaagse Personele zaken Overblijven Nr. 17 27 mei 2015 We zijn in de laatste weken van het schooljaar beland: een periode waarin heel wat bijzondere activiteiten plaatsvinden. Vandaag zijn de groepen 8 aan hun kamp begonnen en wat hebben

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f 1 6

N i e u w s b r i e f 1 6 N i e u w s b r i e f 1 6 Deltaweg 109, 2134XS Hoofddorp Tel: 023 561 91 87 e-mail: directie@obsoptimist.nl website: www.obsoptimist.nl Nieuw op school Kyan Abdelaziz is gestart in groep 12a en Mitch de

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Wilhelmina Kinderziekenhuis Wat staat er in deze folder Informatie voor ouders 2 Het medicijn Gammaglobuline onder je huid (subcutaan) 4 Wil je meer

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015 Agenda 16 april 20 april Dinsdag 21 april 22 april 23 april Vrijdag 24 april 11 mei 13 mei 14 mei Vrijdag 15 mei 18 mei Dinsdag 19 mei 20 mei 20 mei 21 mei 25 mei Portfolio mee naar huis Alle groepen 1

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Infobrief nummer 18, 2014-2015

Infobrief nummer 18, 2014-2015 Infobrief nummer 18, 2014-2015 AGENDA Ma. 08-06-2015 Juf Christine ADV, meester Jeroen in groep 8 Inloop Di. 09-06-2015 Potje Wo. 10-06-2015 Do. 11-06-2015 Groep 7 bezoekt De Lingehof De Borgwal Daltonbasisschool

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

vrijdag 5 september 2014

vrijdag 5 september 2014 vrijdag 5 september 2014 c.b.s. Juliana van Stolberg K. de Raadstraat 6 7902 JD Hoogeveen 0528 262655 www.juulhoogeveen.nl jvs@pricoh.nl Agenda: 5 sept.: juf Schut trouwt 9 sept.: schoolfotograaf 15 sept.:

Nadere informatie

Differentiëren. zonder label

Differentiëren. zonder label Differentiëren Mensen worden niet met een label geboren. Het is voor ouders, om te beginnen, maar ook in de samenleving heel gewoon dat mensen verschillen. Als coach op het voetbalveld of als leraar in

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Kalender: 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Waardendag studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 28 mei Verjaardag juf Mascha 28 mei Hercontrole hoofdluis

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

Samen leren. tieners en sociale Media

Samen leren. tieners en sociale Media Samen leren tieners en sociale Media sociale media geeft je vleugels. volgens mijn vader is het allemaal nepperij. niet demensionaal. een face to face is echt en demensionaal (meisje, 16 jaar). Samen leren

Nadere informatie

KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015

KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015 KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015 Een bewogen week Vorige week was een week met veel afwisseling. Het was de week van het openbaar onderwijs. Deze

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Jaargang 20142015 nummer 17. 19 mei 2015

Jaargang 20142015 nummer 17. 19 mei 2015 19 mei 2015 Data om te onthouden: 19 mei: Riekje jarig 25 mei: Tweede Pinksterdag 29 mei: Ria jarig 29 mei: ADV groepen 1/2 01 juni: Hanneke Uytdewilligen jarig 05 juni: Schoolviering 10 juni: Buitenspeeldag

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Docentenhandleiding groep 5 en 6

Docentenhandleiding groep 5 en 6 Docentenhandleiding groep 5 en 6 Inleiding Wat is Museumschatjes? Voor u ligt de docentenhandleiding bij Museumschatjes. In opdracht van het Platform Drentse Musea heeft K&C dit erfgoedproject in 2012,

Nadere informatie