Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad tijdens de in hoofde genoemde bijeenkomst heeft aangenomen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad tijdens de in hoofde genoemde bijeenkomst heeft aangenomen."

Transcriptie

1 Europese Raad Brussel, 16 juli 2014 (OR. en) EUCO 147/14 CO EUR 9 CONC 3 BEGEEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Bijzondere bijeenkomst van de Europese Raad (16 juli 2014) - Conclusies Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad tijdens de in hoofde genoemde bijeenkomst heeft aangenomen. EUCO 147/14 1

2 I. DE VOGEDE ISTITUTIOEE CYCUS 1. Na de verkiezing door het Europees Parlement van de voorzitter van de Europese Commissie heeft de Europese Raad met de verkozen voorzitter, de heer Jean-Claude Juncker, van gedachten gewisseld over in het bijzonder de prioriteiten van de op 27 juni 2014 overeengekomen strategische agenda van de Unie in tijden van verandering. De Europese Raad roept alle instellingen op hun activiteiten voornamelijk te richten op de gebieden waarop de Unie echt het verschil kan maken. De Europese Raad herhaalde zijn belofte om deze strategische prioriteiten regelmatig te monitoren. 2. De voorzitter van de Europese Raad heeft verslag uitgebracht over de consultaties die hij overeenkomstig de Verdragen heeft gehouden over andere benoemingen voor de volgende institutionele cyclus. De Europese Raad heeft hierover een eerste debat gehouden en is overeengekomen dat hij hierop zal terugkomen tijdens een bijzondere bijeenkomst op 30 augustus om een definitief besluit te nemen. 3. De nieuwe Commissie zal door de Europese Raad worden benoemd na een stemming ter goedkeuring door het Europees Parlement over de voorzitter, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, en de andere leden van de Commissie als orgaan. II. EXTERE BETREKKIGE Oekraïne 4. Onder verwijzing naar de verklaringen van de staatshoofden en regeringsleiders over Oekraïne van 6 maart en 27 mei en zijn conclusies van 21 maart en 27 juni, onderstreept de Europese Raad nogmaals dat hij een vredesregeling voor de crisis in Oekraïne steunt, en met name dat alle partijen dringend een echt en duurzaam staakt-het-vuren moeten overeenkomen, dat de voorwaarden schept waaronder het vredesplan van president Porosjenko kan worden uitgevoerd. De Europese Raad steunt de diplomatieke inspanningen van Oekraïne, de Russische Federatie, Frankrijk en Duitsland, alsmede de gezamenlijke Verklaring van Berlijn van 2 juli. EUCO 147/14 2

3 5. De Europese Raad veroordeelt de onophoudelijke illegale acties van gewapende militanten in Oost-Oekraïne, zoals het bezetten van openbare gebouwen, gijzelingen en gewapende aanvallen op Oekraïense ordediensten en grenswachten. Hij spoort de Russische Federatie aan haar invloed bij de illegaal gewapende groepen actief aan te wenden en de toevoer van wapens en militanten over de grens te stoppen, om snel een de-escalatie te bewerkstelligen. In dit verband herinnert de Europese Raad aan het besluit van 11 juli het reisverbod en de bevriezing van tegoeden binnen de Europese Unie uit te breiden tot nog elf andere personen, wegens activiteiten die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. De lidstaten hebben er voorts mee ingestemd de toepassing van hun akkoord van 20 februari 2014 over de uitvoervergunningen te staken. 6. De Europese Raad betreurt het dat de in zijn conclusies van 27 juni gevraagde maatregelen niet zijn getroffen zoals het past. De Europese Raad komt bijgevolg overeen dat de beperkende maatregelen worden uitgebreid tot entiteiten, met name van de Russische Federatie, die in materieel of financieel opzicht hun steun verlenen aan activiteiten die de soevereiniteit, de territoriale integriteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Hij draagt de Raad op de nodige wetgeving vast te stellen en vóór eind juli tot een besluit te komen over een eerste lijst van entiteiten en personen, ook uit de Russische Federatie, die onder de verscherpte criteria komen te vallen. Daarnaast vraagt hij om de mogelijkheid te overwegen maatregelen te nemen tegen personen of entiteiten die op actieve wijze materiële of financiële steun verlenen aan de Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne. De Europese Raad verzoekt de EIB de ondertekening van nieuwe financieringsoperaties in de Russische Federatie op te schorten. De lidstaten van de Europese Unie zullen hun standpunten in de Raad van Bewind van de EBRD coördineren teneinde tevens de financiering van nieuwe operaties op te schorten. Tot slot verzoekt de Europese Raad de Commissie de programma's voor samenwerking tussen de EU en Rusland opnieuw te bekijken, en per geval te beslissen over de opschorting van de uitvoering van de bilaterale en regionale samenwerkingsprogramma's van de EU. Dit geldt echter niet de projecten die uitsluitend grensoverschrijdende samenwerking en het maatschappelijk middenveld betreffen. EUCO 147/14 3

4 De Europese Raad herinnert eraan dat, zoals hij in maart heeft gevraagd, de Commissie, de EDEO en de lidstaten voorbereidingen voor gerichte maatregelen hebben getroffen, zodat meteen verdere stappen kunnen worden gezet. De Europese Raad blijft vastbesloten opnieuw bijeen te komen telkens als de omstandigheden het vereisen. Conform het beleid dat de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol niet wordt erkend, verzoekt de Europese Raad de Commissie en de EDEO aanvullende maatregelen voor te stellen, met name inzake beperking van de investeringen op de Krim en in Sebastopol. De Europese Raad verwacht ook dat de internationale financiële instellingen zich onthouden van financiering van projecten die expliciet of impliciet een erkenning van de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol inhouden. 7. De Europese Raad prijst de inspanningen van de OVSE en haar huidige voorzitterschap, met name ter bevordering van vergaderingen van de contactgroep in Oekraïne, alsmede haar bereidheid om een grenswaarnemingsmissie te organiseren, waaraan de Europese Unie en haar lidstaten een substantiële bijdrage willen leveren. 8. De Europese Raad benadrukt het streven van de Europese Unie naar trilateraal overleg over de voorwaarden waaronder de gasleveranties van de Russische Federatie aan Oekraïne plaatsvinden, en prijst de inspanningen die de Commissie zich in dat verband getroost. Een snel akkoord is belangrijk om de continuïteit van de levering en doorvoer van aardgas door Oekraïne naar de EU-lidstaten te kunnen verzekeren en de economie van Oekraïne te kunnen stabiliseren. EUCO 147/14 4

5 9. De Europese Raad benadrukt dat het belangrijk is dat Oekraïne de associatieovereenkomst ratificeert, zodat de voorlopige toepassing ervan snel haar beslag kan krijgen. Hij juicht het toe dat op 11 juli trilateraal overleg op ministerieel niveau tussen Oekraïne, de Russische Federatie en de Europese Unie over de uitvoering van de associatieovereenkomst heeft plaatsgevonden. In dit verband verwelkomt hij tevens de instelling van een overlegmechanisme voor de oplossing van problemen die zich als gevolg van de invoering van de diepe en brede vrijhandelsruimte kunnen voordoen bij de toepassing van de vrijhandelsovereenkomst van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten. Gaza 10. De Europese Raad volgt met grote bezorgdheid het aanhoudende geweld in Israël en Gaza. Hij veroordeelt het afschieten van raketten van Gaza naar Israël en het lukraak bestoken van burgers. Israël heeft het recht zijn bevolking tegen dit soort aanvallen te beschermen. Daarbij dient het te allen tijde evenredig te handelen en ervoor te zorgen dat de burgerbevolking wordt beschermd. De Europese Raad betreurt ten zeerste het verlies aan onschuldige mensenlevens en het grote aantal gewonden onder de burgerbevolking in de Gazastrook die het gevolg zijn van de Israëlische militaire operaties, en maakt zich grote zorgen over de snelle, plotselinge verslechtering van de humanitaire situatie. De Europese Raad roept beide partijen ertoe op de situatie te laten de-escaleren, het geweld te staken, het leed van de burgerbevolking te doen ophouden, met name door humanitaire hulp toe te laten, en de rust te herstellen. De Europese Raad verwelkomt de lopende inspanningen van de regionale partners, in het bijzonder het initiatief van Egypte, om een staakt-het-vuren te bewerkstelligen en roept Hamas op met een dergelijk staakt-het-vuren in te stemmen. De Europese Unie staat klaar om daartoe de nodige steun te verlenen. De Europese Unie pleit nog steeds voor de volledige uitvoering van Resolutie 1860 (2009) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. EUCO 147/14 5

6 11. De tragische gebeurtenissen van de afgelopen dagen tonen aan dat alle partijen dringend moeten streven naar hervatting van het diplomatieke proces en naar een twee-statenoplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict. De Europese Unie hernieuwt haar aanbod aan de beide partijen, namelijk een pakket politieke en economische steunmaatregelen en een speciaal bevoorrecht partnerschap met de Europese Unie in geval van een definitief vredesakkoord. 12. Israëli's en Palestijnen moeten de strategische keuze voor vrede maken zodat de toekomstige generaties een leven zonder de conflicten uit het verleden kunnen leiden, met de stabiliteit, veiligheid en welvaart die hun momenteel onthouden worden. EUCO 147/14 6

EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (26/27 juni 2014).

EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (26/27 juni 2014). EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 COC 2 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 26/27 JUI 2014 COCUSIES Hierbij

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en)

EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en) EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 BEGELEIDE DE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 13/14 december 2012

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 20 december 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (19/20 december 2013).

EUROPESE RAAD Brussel, 20 december 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (19/20 december 2013). EUROPESE RAAD Brussel, 20 december 2013 (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COC 8 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 19/20 december 2013 COCUSIES

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (24/25 oktober 2013).

EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (24/25 oktober 2013). EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 COC 7 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 24/25 oktober 2013 COCUSIES

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 17 juni 2010. Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (17 juni 2010).

EUROPESE RAAD Brussel, 17 juni 2010. Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (17 juni 2010). EUROPESE RAAD Brussel, 17 juni 2010 EUCO 13/10 CO EUR 9 CONCL 2 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 17 JUNI 2010 CONCLUSIES Hierbij gaan

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM VERDRAG VAN AMSTERDAM HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN SOMMIGE BIJBEHORENDE

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juni 2013 (OR. en) 9635/13 Interinstitutioneel dossier: 2012/0163 (COD) CODEC 1095 WTO 111 FDI 11 PE 218 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA

954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA 954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA 954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 2 MEDEDELING AAN DE LEZER Deze publicatie bevat de tekst

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP

VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP V E I L I G H E I D V I A P A R T N E R S C H A P Voorwoord Deze brochure bevat een toelichting over de algemene beginselen en de voornaamste werkingsmechanismen van het Euro-Atlantisch

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) 15613/14 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 1.1. Artikel 1: Doel van het reglement 5 2. HOOFDSTUK II: STRUCTUUR en INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR 5 2.1. Artikel 2:

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 17 april 2015 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 CODEC 463 EF 65 ECOFIN 235 DROIPEN 30 CRIMORG 32 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft:

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1 en 12. Dutch version/version néerlandaise

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Vlaams Parlement, 8 mei 2014 Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Koen LENAERTS * 1. INLEIDING Europa krijgt vaak kritiek. Deze richt zich vooral op het proces van besluitvorming binnen de Europese

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie