VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN SAMEN WIJZER. Producten en diensten voor een veiliger ondernemingsklimaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN SAMEN WIJZER. Producten en diensten voor een veiliger ondernemingsklimaat"

Transcriptie

1 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN SAMEN WIJZER Producten en diensten voor een veiliger ondernemingsklimaat

2

3 INHOUDSOPGAVE Deze brochure 4 Thema s Interne criminaliteit 5 Inbraak 7 Overvallen 8 Agressie en geweld 10 Winkelcriminaliteit 13 Instrumenten VKB-scan 14 Veilig Ondernemen Scan 15 Keurmerk Veilig Ondernemen 16 Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 17

4 4 DEZE BROCHURE De Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing (RPC s) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werken al jaren intensief samen om criminaliteit tegen ondernemers tegen te gaan. Het CCV ziet de RPC s als natuurlijke partner bij de ontwikkeling en uitrol van allerhande producten en diensten op dit gebied. De RPC s weten het CCV op hun beurt te vinden voor ondersteuning en facilitering. De belangrijkste instrumenten en activiteiten die u als RPC kunt inzetten om de werkzaamheden in uw regio kracht bij te zetten, zijn nu gebundeld. In deze productencatalogus Samen Wijzer geeft het CCV een overzicht van de relevante veiligheidsthema s en instrumenten. De invalshoek van het RPC is hierbij telkens als uitgangspunt genomen: Wat heeft het CCV u te bieden, hoe werkt het, en hoe kunt u ermee aan de slag? De opzet van Samen Wijzer is compact. De belangrijkste aspecten zijn kort en bondig voor u op een rij gezet. Voor meer informatie wordt per thema of instrument naar de juiste contactadressen doorverwezen. Samen Wijzer is een catalogus met producten waar we, met gebundelde krachten, samen wijzer van worden.

5 5 THEMA S INTERNE CRIMINALITEIT De meeste ondernemers krijgen vroeg of laat te maken met interne criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan: diefstal van bedrijfseigendommen, korting geven aan vrienden of het achteroverdrukken van het klantenbestand. Maar ook inkoopfraude en onterecht ziekteverzuim vallen onder deze noemer. WAT HEEFT HET CCV U OP DIT THEMA TE BIEDEN? Het dilemmaspel Praten of laten?. Dit spel helpt ondernemers om interne criminaliteit op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Want dilemma s bespreken, helpt om interne criminaliteit te voorkomen. Daarnaast kan het spel een aanzet geven om samen met het personeel afspraken te maken over hoe om te gaan met deze vorm van criminaliteit. HOE WERKT HET? Het dilemmaspel bestaat uit verschillende kaarten met stellingen die betrekking hebben op interne criminaliteit. Bijvoorbeeld: Wat doe je als je ziet dat een collega het kopieerapparaat van het bedrijf gebruikt voor uitnodigingen van zijn tuinfeest? Op basis van de stelling bespreken personeelsleden op welke wijze ze zouden handelen. HOE KAN UW RPC DIT PRODUCT INZETTEN? In het reguliere contact met ondernemers kan het dilemmaspel actief worden gepromoot. MEER INFORMATIE Kijk voor meer informatie op hetccv.nl/rpc

6 Trainen om het risico op overval, afpersing, winkeldiefstal en agressie te verkleinen.

7 7 INBRAAK Bijna 40 procent van de bedrijven krijgt wel eens met een inbraak te maken. De schade kan hoog oplopen. Diefstal van goederen levert derving op en vertraagt de levering aan de klant. Het verlies van belangrijke bedrijfsdocumenten is voor veel ondernemers zelfs nog vervelender. Daarnaast zorgt het verzekeringstraject ook nog eens voor een extra aanslag op kostbare tijd. Preventiemaatregelen zijn daarom van groot belang. WAT HEEFT HET CCV U OP DIT THEMA TE BIEDEN? Het CCV beheert de meeste regelingen op het gebied van inbraakpreventie. Een zo n regeling is de Verbeterde Risico Klasse Indeling (VRKI) om het inbraakrisico van (bedrijfs) panden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welke (preventie)maatregelen nodig zijn. HOE WERKT HET? Door het inbraakrisico van de onderneming te bepalen, kan worden vastgesteld welke preventieve maatregelen moeten worden getroffen en van welke zwaarte. Hierdoor wordt niet te zwaar, maar ook niet te licht beveiligd. De VRKI wordt onder meer gebruikt door verzekeraars en beveiligingsbedrijven. Als de beveiligingsmaatregelen volgens de VRKI zijn uitgevoerd, kan een BORG Beveiligingscertificaat worden verstrekt. Verzekeraars kunnen dit meenemen bij de bepaling van de verzekeringspremie. HOE KAN UW RPC DIT PRODUCT INZETTEN? Door ondernemers te wijzen op het VRKI, biedt u hen een handvat om de juiste preventieve maatregelen te treffen. Zodat zij niet over-verzekerd zijn, maar ook niet onder-verzekerd. MEER INFORMATIE Kijk voor meer informatie op hetccv.nl/rpc

8 8 OVERVALLEN Op iedere plek waar geld of waardevolle goederen voorhanden zijn, kan een overval plaatsvinden. De impact hiervan is enorm, zowel voor de ondernemer als voor het personeel. Ondernemers kunnen zelf veel doen om de kans op een overval te verkleinen. WAT HEEFT HET CCV U OP DIT THEMA TE BIEDEN? Het CCV biedt diverse activiteiten, hulpmiddelen en acties om overvallen te voorkomen of de nadelige gevolgen ervan te beperken. Er zijn twee varianten: de procesgerichte (voor samenwerkende partijen) en de ondernemersgerichte instrumenten en activiteiten. De procesgerichte instrumenten zijn: 1. Het stappenplan Aanpak overvallen 2. De database Overvalpreventie 3. Een stappenplan Nazorg slachtoffers overvallen De ondernemersgerichte activiteiten en hulpmiddelen zijn: 4. Roadshow Laat je niet overvallen 5. Brochure Voorkom een overval, tien gouden tips 6. Brochure Veilig geldtransport HOE WERKT HET? 1: Het stappenplan Aanpak overvallen helpt bij het ontwikkelen van een lokale of regionale aanpak overvallen. Gemeenten spelen bij de uitvoering van deze aanpak een centrale rol. De gemeente stimuleert samenwerking met andere partijen en stemt de verschillende activiteiten op elkaar af. 2: De database Overvalpreventie bevat maatregelen om overvallen tegen te gaan. Door een gerichte selectie te maken, verschijnen de meest relevante maatregelen in beeld.

9 9 3: Het stappenplan Nazorg slachtoffers overvallen biedt gemeenten handvatten om de regierol bij de nazorg op te pakken. Gemeenten stimuleren samenwerking met andere partijen en stemmen de verschillende activiteiten op elkaar af. 4: Tijdens de donkere maanden, van oktober tot en met maart, toert de Laat je niet overvallen -roadshow door het land. Op deze interactieve voorlichtingsbijeenkomsten leren ondernemers en hun medewerkers hoe zij het risico op een overval, afpersing, winkeldiefstal en agressie kunnen verkleinen. 5: Ondernemers kunnen zelf de nodige maatregelen treffen om de kans op een overval te verkleinen. In de brochure Voorkom een overval heeft het CCV tien gouden tips op een rij gezet die helpen een overval te voorkomen. 6: Veilig geldtransport is van belang bij het voorkomen van een overval tijdens het afstorten van geld. In vijftien tips beschrijft de CCV-publicatie Veilig geldtransport wat de ondernemer hiervoor zelf kan doen. HOE KAN UW RPC DEZE PRODUCTEN INZETTEN? Met name de procesgerichte instrumenten zijn, in het kader van publiek-private samenwerking, zeer geschikt voor RPC s. Door deze instrumenten uit te dragen en toe te passen, wordt regionaal en lokaal actief gezicht gegeven aan het RPC. CONTACT Kijk voor meer informatie op hetccv.nl/rpc

10 10 AGRESSIE EN GEWELD Agressie- en geweldincidenten hebben grote gevolgen voor slachtoffers en hun omgeving. Ondernemers worden er meestal onverwacht mee geconfronteerd. Zij ondernemen dan ook pas actie, nadat er geweld heeft plaatsgevonden. Beter is het om dat op voorhand te doen. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over wie wat doet en wanneer. WAT HEEFT HET CCV U OP DIT THEMA TE BIEDEN? Het CCV biedt diverse activiteiten, hulpmiddelen en acties om agressie en geweld te voorkomen of de nadelige gevolgen hiervan te beperken. Deze variëren van de aanpak door samenwerkende partijen (procesgericht) tot gerichte activiteiten voor ondernemers. De procesgerichte activiteiten zijn: 1. Stappenplan geweld tegen ondernemers 2. Steunpunt uitgaansgeweld De ondernemersgerichte activiteiten zijn: 3. Groepstraining Veiligheid HOE WERKT HET? 1: Een goed en werkbaar geweldsbeleid vraagt om een gedegen aanpak. Het stappenplan Aanpak geweld tegen ondernemers helpt hierbij. Van de probleeminventarisatie en het bepalen van maatregelen, tot monitoring en evaluatie. 2: Het Steunpunt Uitgaansgeweld helpt bij het vinden van een aanpak die aansluit bij de lokale situatie en geeft persoonlijk advies. Het steunpunt denkt ook mee over het probleem en geeft zowel inzicht in beschikbare aanpakken als advies op maat. 3: De groepstraining Veiligheid van het CCV gaat in op de vraag hoe te handelen bij een geweldsituatie, winkeldiefstal of overval. Samen met een acteur spelen de deelnemers praktijksituaties na. Het is niet alleen goede voorbereiding op eventuele incidenten, maar werkt ook preventief.

11 11 HOE KAN UW RPC DEZE PRODUCTEN INZETTEN? Stimuleer lokale partijen om geweld en agressie te voorkomen. Bovenstaande producten bieden uw RPC een uitgelezen kans om publieke en private partijen te verbinden. CONTACT Kijk voor meer informatie op hetccv.nl/rpc

12 Duurzame samenwerking van publiek-private partners verbetert de veiligheid.

13 13 WINKELCRIMINALITEIT Winkelcriminaliteit is een ernstig probleem. De jaarlijkse schade voor de detailhandel wordt geschat op een miljard euro. Daar komt bij dat winkeliers kampen met een toename van agressie en geweld in hun zaak. Desondanks kan er veel gedaan worden om winkelcriminaliteit te voorkomen. WAT HEEFT HET CCV U OP DIT THEMA TE BIEDEN? 1. Groepstraining Veiligheid 2. Brochure Veilig in de winkel HOE WERKT HET? 1: De groepstraining Veiligheid van het CCV gaat in op de vraag hoe te handelen bij een geweldsituatie, winkeldiefstal of overval. Samen met een acteur spelen de deelnemers praktijksituaties na. Het is niet alleen goede voorbereiding op eventuele incidenten, maar werkt ook preventief. 2: Ondernemers kunnen zelf veel doen om de kans op diefstal, een overval, geweld of agressie tot een minimum te beperken. In de brochure Veilig in de winkel zet het CCV de belangrijkste aandachtspunten en hulpmiddelen op een rij. HOE KAN UW RPC DEZE PRODUCTEN INZETTEN? Ga de dialoog met de betrokken partijen aan over dit probleem. Door de intensieve contacten met zowel ondernemers als met regionale (koepel)organisaties, is het RPC uitermate geschikt om de trainingen en het bovenstaande informatiemateriaal aan te bieden. CONTACT Kijk voor meer informatie op hetccv.nl/rpc

14 14 INSTRUMENTEN VKB-SCAN WAT IS HET? VKB staat voor Veiligheid Kleine Bedrijven. Kleine bedrijven (maximaal vijf vestigingen, met elk maximaal tien fulltime medewerkers) kunnen via het CCV een gratis VKBveiligheidsscan aanvragen. De scan helpt kleine ondernemers hun zaak beter te beveiligen. HOE WERKT HET? In ongeveer anderhalf uur onderzoekt een erkende VKB-scanner de onderneming op zwakke plekken. Op basis van de scan krijgt de ondernemer een advies voor organisatorische, bouwkundige, elektronische en/of digitale maatregelen. De helft van de veiligheidsinvestering die op basis van de scan wordt gedaan, krijgen ondernemers vergoed tot een maximum van euro. HOE KAN UW RPC DIT PRODUCT INZETTEN? RPC s kunnen ondernemers in hun regio een mooi aanbod doen door hen te wijzen op de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven. CONTACT Kijk voor meer informatie op hetccv.nl/rpc

15 15 VEILIG ONDERNEMEN SCAN WAT IS HET? De Veilig Ondernemen Scan werd zonder commercieel belang ontworpen en is bedoeld voor detailhandel, zakelijke dienstverlening, horeca, bouw, zorg en transport & logistiek. De scan is vooral gericht op ondernemers met weinig of geen kennis over veiligheid en beveiliging. Zij brengen hiermee snel en simpel hun bedrijfsrisico s in kaart. Het CCV ontwikkelde de Veilig Ondernemen Scan in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. HOE WERKT HET? De Veilig Ondernemen Scan is een korte digitale vragenlijst waarmee ondernemers gratis en eenvoudig inzicht krijgen in de verschillende criminaliteitsrisico s voor hun onderneming, zoals inbraak, diefstal en ICT-criminaliteit. Direct na het invullen van de vragenlijst, ontvangen zij een onafhankelijk advies met passende veiligheids- en beveiligingsmaatregelen. HOE KAN UW RPC DIT PRODUCT INZETTEN? De Veilig Ondernemen Scan is interessant voor ondernemers die te maken hebben gehad met een incident, startende ondernemers, en ondernemers die zelf willen nagaan of ze voldoende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen. Het RPC kan ondernemers attenderen op deze scan en hen stimuleren bij te dragen aan een veiliger ondernemingsklimaat. CONTACT Kijk voor meer informatie op hetccv.nl/rpc

16 16 KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN WAT IS HET? Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B). Duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat daarbij centraal. Voor een KVO-traject in winkelgebieden kan bij het CCV kosteloos procesondersteuning worden aangevraagd. Winkelgebieden die hiervoor nog onvoldoende georganiseerd zijn, kunnen met de hulp van een CCV-kwartiermaker worden klaargestoomd voor het starten van een KVO-traject (Pre-KVO). HOE WERKT HET? Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor KVO-certificatie in aanmerking als de betrokken partijen gezamenlijk afspraken maken om overlast en criminaliteit aan te pakken. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandbeveiliging, zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger omgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het winkelcentrum of bedrijventerrein verbetert. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever. HOE KAN UW RPC DIT PRODUCT INZETTEN? Het RPC kan actief deelnemen aan KVO-werkgroepen in de regio. Dit biedt tevens een ingang om andere thema s, activiteiten en hulpmiddelen onder de aandacht te brengen. CONTACT Kijk voor meer informatie op hetccv.nl/rpc

17 17 KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN WAT IS HET? De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) helpt gemeenten, horecaondernemers en politie om gezamenlijk de veiligheid in een uitgaansgebied te verbeteren. Kansen en mogelijkheden worden onderzocht en toegepast om de kwaliteit van het uitgaansgebied te verbeteren. HOE WERKT HET? De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan pakt uitgaansgerelateerde problemen aan door middel van intensieve samenwerking. In zes stappen worden de betrokken partijen samengebracht, de veiligheidsproblemen geanalyseerd en maatregelen geselecteerd en uitgevoerd. KVU zorgt voor structuur en maakt inzichtelijk welke inspanningen er nodig zijn. De partijen formuleren gemeenschappelijk resultaatgerichte doelstellingen waarop ze elkaar afrekenen. HOE KAN UW RPC DIT PRODUCT INZETTEN? Het RPC kan actief deelnemen aan KVU-werkgroepen in de regio. Dit biedt tevens een ingang om andere thema s en instrumenten in te brengen. CONTACT Kijk voor meer informatie op hetccv.nl/rpc

18 18 Veiligheid verbeteren in uitgaansgebieden; ook dat doe je samen met verschillende partners.

19 CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door met partners integrale aanpakken te ontwikkelen en een brede implementatie van deze aanpakken te bevorderen. Het CCV zorgt voor ondersteuning en afstemming op maat, gericht op de lokale praktijk. Voor actueel nieuws, ontwikkelingen en praktische tools verwijst u ondernemers naar de website Hier vinden ze eveneens een verwijzing naar hun RPC in de regio. MEER INFORMATIE Vragen of behoefte aan meer informatie of een klankbord? Bel of mail! Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht Postbus 14069, 3508 SC Utrecht Infodesk: (030) ,

20 20 Redactie: Tekstbureau Alfa (Amsterdam). Vormgeving: Studio S&H (Bunnik). Druk: Drukwerkconsultancy (Bunnik) Fotografie: Inge van Mill (Den Haag). het CCV, juni Oplage: 150 exemplaren. Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Voorkom een overval. 10 gouden tips

Voorkom een overval. 10 gouden tips Voorkom een overval 10 gouden tips Voorkom een overval Hoe kunt u een overval van uw zaak voor komen? En wat kunt u het beste doen als het toch gebeurt? In deze folder zetten we 10 gouden tips op een rij.

Nadere informatie

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Veilig geldtransport. 15 tips om geld veilig te vervoeren

Veilig geldtransport. 15 tips om geld veilig te vervoeren Veilig geldtransport 15 tips om geld veilig te vervoeren Veilig geldtransport Geldvervoer is nooit zonder risico s. Maar u kunt die risico s wél zoveel mogelijk beperken. In deze folder vindt u de 15 belangrijkste

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig in 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig in 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen in 4 stappen naar kvo veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet Whitepaper Veiligheid begint bij weten wat je doet Veiligheid begint bij weten wat je doet Onoplettendheid en onwetendheid. Zo n tachtig procent van de veiligheidsrisico s in het midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl m in i ster beve ili gings ie v a n E c o n o m isc he ke n ili Za et h n n va ake tief he Z e e n i nitia ngs beve ngs gings De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl 2011 De beveiligingsscan Op naar een

Nadere informatie

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer 22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008 Fotoserie Werken met het KVO Samen voor veiligheid Werkvloer In winkelgebieden en op bedrijventerreinen werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE Voorkom woninginbraken, overlast en verloedering in vijf stappen

veiligheid door samenwerken POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE Voorkom woninginbraken, overlast en verloedering in vijf stappen veiligheid door samenwerken POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE Voorkom woninginbraken, overlast en verloedering in vijf stappen wonen en sociale veiligheid Elke gemeente wil dat haar inwoners

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

28 juni EZ-B-012 OI/O /

28 juni EZ-B-012 OI/O / Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 28 juni 2007 07-EZ-B-012 OI/O / 7072757 1 Onderwerp Criminaliteit tegen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING WONEN EN SOCIALE VEILIGHEID Elke gemeente wil een veilige gemeente zijn waarin haar inwoners veilig wonen, werken en recreëren.

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk 1 HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN 2 Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument

Nadere informatie

MKB bedrijven en. Een markt apart? 5 oktober 2010

MKB bedrijven en. Een markt apart? 5 oktober 2010 MKB bedrijven en preventie criminaliteit Een markt apart? 5 oktober 2010 Even voorstellen Els Prins, secretaris gemeenschappelijk beleidsbureau Auteursrecht Betalingsverkeer Criminaliteit VNO-NCW & MKB-Nederland

Nadere informatie

Sta voor je zaak en doe daarom del i beveiligingsscan

Sta voor je zaak en doe daarom del i beveiligingsscan ee n i nitia i beve beve Sta voor je zaak tief ili gings gings en doe daarom del i beveiligingsscan va n m ke n h et in i ster ie v a n E c o n o m isc he Za ee ni ste o m isc h e Z ake n ili gings Econ

Nadere informatie

ACTIVITEITEN 2012 (niet uitputtend) (www.deweekvandeveiligheid.nl)

ACTIVITEITEN 2012 (niet uitputtend) (www.deweekvandeveiligheid.nl) ACTIVITEITEN 2012 (niet uitputtend) (www.deweekvandeveiligheid.nl) Op de kaart hieronder is de spreiding van de activiteiten te zien. De concentratie lag vooralsnog in het westen en midden van het land.

Nadere informatie

MODEL. veiligheid door samenwerking

MODEL. veiligheid door samenwerking MODEL Integrale Brandveiligheid Bouwwerken veiligheid door samenwerking Brandveiligheid Rookmelders, sprinklersystemen en brandtrappen; brandveiligheidsmaatregelen vullen elkaar aan en zijn vaak onlosmakelijk

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof?

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof? Gemeente Den Haag Bent u overvalproof? Bent u overvalproof? Een overval op uw zaak. U moet er niet aan denken Toch is het beter als u er wel over nadenkt. Want u kunt maatregelen nemen die de kans op een

Nadere informatie

DIEFSTAL EN AGRESSIE BIJ WINKELIERS

DIEFSTAL EN AGRESSIE BIJ WINKELIERS DIEFSTAL EN AGRESSIE BIJ WINKELIERS De feiten en cijfers (2011-2014) door Hendrik-Jan Kaptein Referentie Utrecht, 3 oktober 2015 pagina 2/8 INLEIDING Achtergrondinformatie Een onveilige omgeving in winkelgebieden

Nadere informatie

Veiligheid maken we samen. Geachte heer Ruijgrok, Beste Wim dank voor deze introductie.

Veiligheid maken we samen. Geachte heer Ruijgrok, Beste Wim dank voor deze introductie. speech nieuwjaarsbijeenkomst CCV 13-01-2015 Veiligheid maken we samen. Geachte heer Ruijgrok, Beste Wim dank voor deze introductie. Dames en heren, ook van mijn kant van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen Een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf V. Sabee R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers

Nadere informatie

Onderwerp Samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en justitie t.b.v. het handhaven van een stimulerend ondernemersklimaat

Onderwerp Samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en justitie t.b.v. het handhaven van een stimulerend ondernemersklimaat Burgemeester RIS113980_03-MRT-2004 W.J. Deetman Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Veiligheid en Bestuur en de voorzitter van de commissie

Nadere informatie

Onderhoud van blusmiddelen. Voor meer zekerheid

Onderhoud van blusmiddelen. Voor meer zekerheid Onderhoud van blusmiddelen Voor meer zekerheid ONDERHOUD VAN BLUSMIDDELEN 3 Onderhoud van blusmiddelen Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Daarvoor maakt u gebruik van een brandslanghaspel

Nadere informatie

10-10-2014. Wat is afpersing? Vertrouwenslijn Afpersing. Hulp en advies. Workshop Winkeldiefstal en agressie

10-10-2014. Wat is afpersing? Vertrouwenslijn Afpersing. Hulp en advies. Workshop Winkeldiefstal en agressie Hand-out Afpersing Vertrouwenslijn Afpersing Een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Meld Misdaad Anoniem, Koninklijke Horeca Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland Sinds 1 juli 2011

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 354 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

46 secondant #6 december 2009

46 secondant #6 december 2009 46 secondant #6 december 2009 Ondernemers krijgen met de beveiligingsscan een onafhankelijk advies op maat over beveiliging van hun zaak / foto: Inge van Mill. secondant #6 december 2009 47 Reportage Veiligheid

Nadere informatie

Afrekenen met winkeldieven. Doe aangifte en laat de dief betalen

Afrekenen met winkeldieven. Doe aangifte en laat de dief betalen Afrekenen met winkeldieven Doe aangifte en laat de dief betalen Afrekenen met winkeldieven Doe aangifte en laat de dief betalen Diefstal door klanten. Helaas krijgt elke winkel er wel eens mee te maken.

Nadere informatie

EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2

EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2 EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2 Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Starterscommissie VOA

Starterscommissie VOA Starterscommissie VOA Team Alphen a/d Rijn John Nieumeijer, Teamchef Frank Heijmink, wijkagent Horeca & Ondernemers Groei van 88 naar 115 fte. 107.000 inwoners op 132 km 2 VOA -Starterscommissie 2 Feitjes

Nadere informatie

Veilig Uitgaan Heerhugowaard

Veilig Uitgaan Heerhugowaard PLAN VAN AANPAK Veilig Uitgaan Heerhugowaard Oktober 2012 Doel, Uitvoeringsplan, Planning, (concept) begroting facultatieve enquêtes 1. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 1.1 Inleiding De Kwaliteitsmeter Veilig

Nadere informatie

De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast

De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast De aanpassingen in de versie 2016 betreffen: Er is een sjabloon voor een kwaliteitsverklaring toegevoegd voor situaties waar geen certificaat of opleveringsbewijs

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Van: Els Prins [mailto:e.prins@mkb.nl] Verzonden: donderdag 14 maart 2013 22:47 Aan: Postbus Onderwerp: Verzoek tot deelname Week van de Veiligheid 2013 Ter attentie van: Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Plan van aanpak Overvallen gemeente Woerden Juni 2012

Plan van aanpak Overvallen gemeente Woerden Juni 2012 Plan van aanpak Overvallen gemeente Woerden Juni 2012 1. Inleiding 2 2. Inventarisatie van overvallen in Woerden 2 3. Doelstellingen 2 4. Maatregelen 2 Het aanstellen van een contactpersoon Voorlichting

Nadere informatie

Workshop Up to date agressiebeleid

Workshop Up to date agressiebeleid 1 Workshop Up to date agressiebeleid Van beleid naar praktijk 27 mei 2015 William Bertrand w.bertrand@radarvertige.nl Programma Introductie Feiten en cijfers enquête Knelpunten uit de praktijk Kijk op

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan kwaliteit en veiligheid binnen het uitgaanscentrum

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan kwaliteit en veiligheid binnen het uitgaanscentrum Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan kwaliteit en veiligheid binnen het uitgaanscentrum Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, auteurs: Cor van Koert en Arjen van den Dool 1 Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan De historie

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN STOP WONINGINBRAKEN. Het CCV helpt gemeenten in hun strijd tegen woninginbraak

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN STOP WONINGINBRAKEN. Het CCV helpt gemeenten in hun strijd tegen woninginbraak VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN STOP WONINGINBRAKEN Het CCV helpt gemeenten in hun strijd tegen woninginbraak STOP WONINGINBRAKEN BINNEN UW GEMEENTE U wilt de woninginbraken in uw gemeente een halt toe roepen.

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL MKB - Nederland JANUARI 2013 1 S A M E N W E R K I N G PARTNERS KVO voor Bestaande en Nieuwe

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding voorwoord Elke werknemer in Nederland heeft recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. En iedereen moet zijn werk op een veilige manier

Nadere informatie

Openingstijden december. In dit weekbericht. Even voorstellen

Openingstijden december. In dit weekbericht. Even voorstellen In dit weekbericht Even voorstellen.. Openingstijden december Uitnodiging roadshow veiligheid Zo shoppen we over 10 jaar Atlas Ranglijsten 2015 Sfeerverlichting Pui-Prijs 2015 Veiligheid Herhaald bericht

Nadere informatie

WINKELIERS ZIJN GEEN TWEEDERANGS- BURGERS. Bedrijfsleven

WINKELIERS ZIJN GEEN TWEEDERANGS- BURGERS. Bedrijfsleven 42 SECONDANT #6 DECEMBER 2012 REPORTAGE Agressie en geweld in detailhandel WINKELIERS ZIJN GEEN TWEEDERANGS- BURGERS Bedrijfsleven Detailhandel Nederland slaat alarm over een toename van gewelddadige winkeldiefstallen.

Nadere informatie

Whitepaper. Technische controle Alarmoverdracht & VRKI WP

Whitepaper. Technische controle Alarmoverdracht & VRKI WP Whitepaper Technische controle Alarmoverdracht & VRKI WP 2016-001 1 VEBON 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris Teeven tgv openingscongres Safety & Security Amsterdam (SSA); Amsterdam, RAI, 15 maart 2011

Toespraak staatssecretaris Teeven tgv openingscongres Safety & Security Amsterdam (SSA); Amsterdam, RAI, 15 maart 2011 Toespraak staatssecretaris Teeven tgv openingscongres Safety & Security Amsterdam (SSA); Amsterdam, RAI, 15 maart 2011 Dames en heren, Samen werken aan veiligheid dat is de titel van dit openingscongres

Nadere informatie

Veilig in de winkel. Tips om winkelcriminaliteit te voorkomen

Veilig in de winkel. Tips om winkelcriminaliteit te voorkomen Veilig in de winkel Tips om winkelcriminaliteit te voorkomen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid veilig in de winkel Winkelcriminaliteit is een ernstig probleem. De schade voor de detailhandel

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

stappenplan integraal geweldbeleid

stappenplan integraal geweldbeleid 1 inleiding voor beslissers veiligheid door samenwerken stappenplan integraal geweldbeleid www.hetccv.nl/stappenplangeweld 2 inleiding voor beslissers Uit de praktijk blijkt dat een integrale aanpak van

Nadere informatie

Het Keurmerk Veilig Ondernemen. Effectief en efficiënt

Het Keurmerk Veilig Ondernemen. Effectief en efficiënt Het Keurmerk Veilig Ondernemen Effectief en efficiënt HET KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN: EFFECTIEF EN EFFICIËNT 3 Het Keurmerk Veilig Ondernemen: effectief en efficiënt Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Wijzigingen vastgesteld mei 2012

Wijzigingen vastgesteld mei 2012 Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Wijzigingen vastgesteld

Nadere informatie

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking Hein Roethofprijs 2007 veiligheid door samenwerking omslag: Stadsmarinierschap uit Rotterdam wint Hein Roethofprijs 2006 Het project Stadsmarinierschap is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om

Nadere informatie

50 secondant #1 februari 2010

50 secondant #1 februari 2010 50 secondant #1 februari 2010 Het aantal overvallen op winkels is sterk toegenomen / foto: Inge van Mill. secondant #1 februari 2010 51 Reportage Aanpak geweld bij ondernemers Anticriminele voorlichting,

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 3 2. Werkzaamheden op hoofdlijnen 4 2.1. Concretiseren KVO maatregelen 4 2.2. Enthousiasmeren en informeren van de ondernemers over

Nadere informatie

INZETTEN VAN ROLMODELLEN: WAAROM EN HOE?

INZETTEN VAN ROLMODELLEN: WAAROM EN HOE? Aanpak risicojeugd en jeugdgroepen INZETTEN VAN ROLMODELLEN: WAAROM EN HOE? Jongeren staan open voor de inzet van rolmodellen. Volgens hen zijn échte rolmodellen mensen van betekenis, die dichtbij je staan

Nadere informatie

Interne criminaliteit. Tips om interne diefstal te voorkomen

Interne criminaliteit. Tips om interne diefstal te voorkomen Interne criminaliteit Tips om interne diefstal te voorkomen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid interne criminaliteit Eigen medewerkers die geld lenen uit de kassa, korting geven aan vrienden

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

dwijzer week 44 Zwolle Veiligheidscheck winkels Binnenstad

dwijzer week 44 Zwolle Veiligheidscheck winkels Binnenstad dwijzer week 44 Zwolle Veiligheidscheck winkels Binnenstad Lang zult u wonen-markt in Zwolle Vraagt u zich ook wel eens af hoe u comfortabel en veilig kunt wonen? En hoe u dat ook op hogere leeftijd kunt

Nadere informatie

Arbobesluit 2.15 Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting

Arbobesluit 2.15 Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting Agressie en geweld Zo blijft werken in de mode leuk! Wie in een winkel werkt, kan helaas ook te maken krijgen met agressie, geweld en criminaliteit, maar met de juiste informatie kan een hoop leed voorkomen

Nadere informatie

Week van de Veiligheid

Week van de Veiligheid 2010 Week van de Veiligheid Week 41 (11 tot 17 oktober) is de nationale week van de veiligheid in de supermarkt. Ken jij jouw rol? Bij geweld of agressie Bij winkeldiefstal Bij binnenkomen en verlaten

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Een monitor voor de samenwerking Manja Abraham Paul van Soomeren Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Een monitor voor de samenwerking Amsterdam, 17 januari 2008 Manja Abraham

Nadere informatie

Agressie en geweld Onder Agressie en geweld verstaan we ongewenst gedrag van klanten en publiek in de winkel.

Agressie en geweld Onder Agressie en geweld verstaan we ongewenst gedrag van klanten en publiek in de winkel. www.arboindemode.nl Werkgevers en werknemers kunnen samen voor een veilige werkomgeving zorgen, zodat iedereen die in een modezaak of sportwinkel werkt fit en gezond blijft. Zo blijft werken in de mode

Nadere informatie

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck Op alle diensten die door Bureau D & O worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Bedrijventerreinen Weitzelpoort, Almeloseweg Oost, Oosteinde en Gasterlanden in Vriezenveen en Westerhaar (gemeente Twenterand) 4 juni 2013 19 maart 2013 Kiwa Fire

Nadere informatie

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Presentatie Raadsinformatieavond Utrecht 3 juni 2010 Ida Haisma 2-6-2010 Trendsignalement 2010 (1) Trendsignalement 2010 vraagt aandacht

Nadere informatie

Protocol (collectief) winkelverbod

Protocol (collectief) winkelverbod Protocol (collectief) winkelverbod PROTOCOL (COLLECTIEF) WINKELVERBOD 2 Inhoudsopgave Protocol (collectief) winkelverbod 3 Artikelen 4 1. Doel van het winkelverbod 4 2. Definities/omschrijvingen 4 3. Procedurebeschrijving

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Integraal Plan van aanpak overvallenproblematiek. 2010 Regio Limburg - Noord. 15 Oktober 2010 Versie 1.0

Integraal Plan van aanpak overvallenproblematiek. 2010 Regio Limburg - Noord. 15 Oktober 2010 Versie 1.0 Integraal Plan van aanpak overvallenproblematiek 2010 Regio Limburg - Noord 15 Oktober 2010 Versie 1.0 Integraal Plan van aanpak overvallenproblematiek 2010 Regio Limburg - Noord Aanleiding Op 9 februari

Nadere informatie

Checklist. Bent u overvalproof?

Checklist. Bent u overvalproof? Checklist Bent u overvalproof? Bent u al overvalproof? Een overval op uw zaak. U moet er niet aan denken Toch is het beter als u er wel over nadenkt. Want u kunt maatregelen nemen die de kans op een overval

Nadere informatie

GELDERLAND-ZUID RTR-NL. Toezicht. Regionale. Ruimte. Hylco Wijnants RTR lokatie Nijmegen. Maarten van Poppel Live View

GELDERLAND-ZUID RTR-NL. Toezicht. Regionale. Ruimte. Hylco Wijnants RTR lokatie Nijmegen. Maarten van Poppel Live View Regionale Toezicht Ruimte Hylco Wijnants RTR lokatie Nijmegen Maarten van Poppel Live View Het RTR R R Concept: Publiek - private samenwerkingsorganisatie Gericht op; voorkomen van criminaliteit ondersteuning

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

HEIN ROETHOFPRIJS 2015

HEIN ROETHOFPRIJS 2015 HEIN ROETHOFPRIJS 2015 HEIN ROETHOFPRIJS 2015 3 HEIN ROETHOFPRIJS 2015 Ieder Nederlands project, initiatief of pakket aan maatregelen dat criminaliteit voorkomt of sociale veiligheid bevordert, kan meedingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 661 Convenanten uitgaansgeweld Nr. 6 RAPPORT: TERUGBLIK 2006 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 6 1.1 Wat is een terugblik? 6 1.2 Aanbevelingen

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

Regionale bijeenkomst Veiligheidshuizen. Workshop Persoonsgerichte aanpak High impact crimes Valkuilen en succesfactoren

Regionale bijeenkomst Veiligheidshuizen. Workshop Persoonsgerichte aanpak High impact crimes Valkuilen en succesfactoren Regionale bijeenkomst Veiligheidshuizen Workshop Persoonsgerichte aanpak High impact crimes Valkuilen en succesfactoren Hasan Göleli (ministerie V&J) Ernst-Jan Scheffer (Veiligheidshuis Hollands- Midden)

Nadere informatie

Checklist overvalpreventie in de supermarkt

Checklist overvalpreventie in de supermarkt Checklist overvalpreventie in de supermarkt Dit is een checklist, die u bij invulling systematisch langs de verschillende risicomomenten bij de uitoefening van uw bedrijf voert en eventuele tekortkomingen

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

Reportage Collectief winkelverbod

Reportage Collectief winkelverbod 52 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Reportage Collectief winkelverbod Het collectieve winkelverbod valt of staat met een goede samenwerking Een sticker op de deur laat zien dat ondernemers deelnemen aan

Nadere informatie

Dilemmaspel. Wat doe jij?

Dilemmaspel. Wat doe jij? Dilemmaspel Wat doe jij? Instructie De dilemma s die in dit spel omschreven staan, hebben allemaal betrekking op situaties rond criminaliteit in jouw bedrijf. Het spel is onderverdeeld in vier rubrieken:

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING. Buren helpen buren

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING. Buren helpen buren VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING Buren helpen buren buurtbemiddeling Misschien maakt u een minder prettige situatie mee in uw woonbuurt: u ergert zich aan harde geluiden van buren, pesterijen,

Nadere informatie

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw VEILIG WONEN, PRETTIG WONEN U woont in een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Niet alleen uw woning, maar uw hele buurt is gebouwd op een zo groot mogelijke

Nadere informatie

Handreiking. Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven

Handreiking. Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven Handreiking Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven Versie 1.0 Maart 2015 1. Inleiding In de afgelopen jaren zijn verzekeraars steeds vaker geconfronteerd met vergaande criminaliteit

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Veilig in de winkel. Tips om winkelcriminaliteit te voorkomen

Veilig in de winkel. Tips om winkelcriminaliteit te voorkomen Veilig in de winkel Tips om winkelcriminaliteit te voorkomen VEILIG IN DE WINKEL 3 Veilig in de winkel Winkelcriminaliteit is een ernstig probleem. De schade voor de detailhandel wordt geschat op 1,5

Nadere informatie

Slim bekeken: camerabewaking op maat

Slim bekeken: camerabewaking op maat Ministerie van Veiligheid en Justitie Slim bekeken: camerabewaking op maat Slim bekeken: camerabewaking op maat U bent ondernemer en overweegt één of meerdere camera s aan te schaffen om uw bedrijf beter

Nadere informatie

Hoe veilig is uw woning?

Hoe veilig is uw woning? Allianz Nederland Schadeverzekering Hoe veilig is uw woning? Inbraakpreventie Inbraakpreventie Inbraak in woningen komt helaas steeds vaker voor. In Nederland wordt naar verhouding zelfs vaker ingebroken

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast www.hetccv.nl/woonoverlast Woonoverlast komt in heel Nederland voor. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren,

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen 5 maart 2009 Criminaliteit in ziekenhuizen Inhoud Voorstelling van de studie 1. Context en doelstellingen 2. Methodologie 2.1. bevragingstechniek 2.2. beschrijving van de doelgroep 2.3. steekproef 2.4.

Nadere informatie