VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN"

Transcriptie

1 VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck Op alle diensten die door Bureau D & O worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Gooi en Eemland. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst op de site van Bureau D & O en worden op verzoek toegezonden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, mail of anderszins.

2 VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE TEN BEHOEVE VAN <NAAM> <ADRES> <POSTCODE, PLAATS> <plaats, datum> is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck 2

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding Materiële Schadeverzekeringen Bezit Preventiemaatregelen en schadeverloop Woonhuis Inboedel Glas Kostbaarheden Computer/elektronica Reis en annulering Recreatiegoederen Caravan en kampeerwagen Verkeer Preventiemaatregelen en schadeverloop Motorrijtuigen Motorrijtuigen Casco Motorrijtuigen aansprakelijkheid Motorrijtuigenrechtsbijstand Verhaalsrechtsbijstand motorrijtuigen Ongevallen in- of opzittendenverzekering (OVI of OVO) Schadeverzekering inzittenden (SVI) Verkeersschadeverzekering Pleziervaartuigverzekering (Transport) Preventiemaatregelen en schadeverloop Pleziervaartuigverzekering Vermogens beschermende Schadeverzekeringen Aansprakelijkheid Preventiemaatregelen en schadeverloop Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck 3

4 2.1.2 Aansprakelijkheidsverzekering voor Jagers (AVJ) Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering (BCA) Rechtsbijstand Preventiemaatregelen en schadeverloop Gezinsrechtbijstandsverzekering Zorg & Ongevallen Zorg Preventiemaatregelen en schadeverloop Basis Zorgverzekering Aanvullende zorgverzekering Ongevallen Preventiemaatregelen en schadeverloop Ongevallenverzekering is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck 4

5 Inleiding De Verzekeringstechnische risicoanalyse is een onderdeel van wat in de organisatie-advieswereld bekend staat als risicomanagement voor particulieren. Integraal risicomanagement is gericht op het beheersen van alle risico s rond de particulier, verzekerbaar of niet. De Verzekeringstechnische risicoanalyse beperkt zich tot die risico s rond de particulier die, indien gewenst, verzekerbaar zijn. Nietverzekerbare risico s blijven om praktische redenen in dit rapport buiten beschouwing. In deze Verzekeringstechnische risicoanalyse bespreken we het resultaat van onze bevindingen op verzekeringsgebied. Er hebben enkele gesprekken met u plaatsgevonden, waardoor veel noodzakelijke informatie ter beschikking is gekomen. Deze informatie is grondig geanalyseerd, waarna de analyse is uitgewerkt in deze Verzekeringstechnische risicoanalyse. De Verzekeringstechnische risicoanalyse is in een aantal hoofdstukken ingedeeld. Eerst vermelden wij uw algemene gegevens. Dan komen materiële schadeverzekeringen aan bod, zoals woonhuis (opstal), inboedel, motorrijtuigen en pleziervaartuigen. Vervolgens de vermogensbeschermende schadeverzekeringen, zoals aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Het derde hoofdstuk bespreekt de zorgen ongevallenverzekeringen. <Facultatief de schuingedrukte tekst:> In de hoofdstukken 4 en 5 beschrijven wij de risico s rond respectievelijk de inkomensverzekeringen en de pensioenoplossingen zoals die collectief of individueel gesloten kunnen worden. De conclusies worden hieronder kort besproken: Hoofdstuk 1 Materiële schadeverzekeringen Hoofdstuk 2 Vermogensbeschermende schadeverzekeringen Hoofdstuk 3 Zorg- en Ongevallenverzekeringen is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck 5

6 Hoofdstuk 4 Inkomensverzekeringen Hoofdstuk 5 Pensioen Met deze Verzekeringstechnische Risicoanalyse heeft u een nuttig instrument in handen om de verzekeringstechnische risico s inzichtelijk en beheersbaar te houden. <Kantoornaam>, <uw naam> <Plaats kantoornaam>, <datum> is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck 6

7 Algemene gegevens particulier Geboortedatum : Gehuwd/ongehuwd : Samenwonend : Woonadres : Straat : Postcode : Woonplaats : Postadres indien afwijkend Adres : Postcode Plaats : Telefoonnummer : Mobiel : adres : IBAN(bankrekeningnummer) : is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck 7

8 Huisgenoten is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck 8

9 1. Materiële Schadeverzekeringen 1.1 Bezit Preventiemaatregelen en schadeverloop Om de kans op schade aan materiële bezittingen te beperken of soms zelfs weg te nemen is het zinvol om preventiemaatregelen te treffen. Veel particulieren treffen zelf, ook zonder dat een verzekeraar in beeld is, al maatregelen om de kans op schade aan bezittingen te voorkomen, te verminderen of weg te nemen. Als een verzekeraar wordt gevraagd om het risico te verzekeren dan kan deze verzekeraar in bepaalde gevallen ook voorwaarden stellen ten aanzien van preventieve maatregelen ter voorkoming van brand of inbraak. Brandpreventie Op de website van de brandwondenstichting is een aparte pagina opgenomen onder de titel Wat doe jij bij brand. Op deze pagina zijn allerlei tips opgenomen over preventieve maatregelen om brandschade te voorkomen en ook hoe te handelen bij brand. Inbraakpreventie Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) Het Politie Keurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. De werking is simpel. De eisen die het keurmerk stelt, zorgen ervoor dat een inbreker langer de tijd nodig heeft om een woning binnen te komen. Het inbreken in een slecht beveiligde woning duurt vaak maar 30 seconden. Een crimineel bedenkt zich dus wel twee keer voor hij een woning probeert te betreden als deze is voorzien van het Politie Keurmerk. De crimineel herkent deze woning aan de goede sloten, verlichting en PKVW-raamsticker. Meer informatie: is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck 9

10 Preventietips: Als u langere tijd van huis bent, bijv. vanwege vakantie, dan is de kans groter dat er bij u wordt ingebroken. Met de juiste voorzorgsmaatregelen kunt u die kans flink verkleinen. Met de volgende tips verkleint u de kans op inbraak. Sluit ramen en deuren goed af. Zorg ervoor dat de gebruikelijke verlichting aan is, bijvoorbeeld met een tijdsklok. Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt. Laat nooit briefjes achter waarop staat hoe lang u weg bent. Vraag de buren of ze de post dagelijks willen weghalen. Als u langer weg bent, willen ze misschien ook wel de tuin verzorgen. Spreek ook niet op het antwoordapparaat of op de voic in dat u met vakantie bent. Schakel uw telefoon thuis (vaste lijn) door naar uw mobiel, zodat het lijkt alsof u thuis bent als er iemand belt. Voorzie verlichtingsschakelaars in de bijkeuken of de hal van schakelaars die reageren op geluid. Doet een inbreker een poging om in te breken, dan gaat het licht in de betreffende ruimte aan. Dat schrikt af! Verbeterde Risicoklassen Indeling voor woningen (VRKI 2012) De inbraakgevoeligheid van woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van, voor inbrekers, attractieve zaken van de inboedel. Voor het meten van het inbraakrisico en het bepalen van de meest geschikte inbraakpreventieve maatregelen, hebben het Verbond van Verzekeraars en het Verbond van BeveiligingsOrganisaties de verbeterde risicoklassenindeling (VRKI) ontwikkeld. Voor wat betreft de inbraakgevoeligheid van particulieren risico s hanteren verzekeraars de zogenaamde Verbeterde Risicoklassen Indeling voor woningen (VRKI 2012), zie bijlage. Met de beveiligingsmatrix voor woningen kan aan de hand van de attractiviteit en de waarde van de in het woonhuis aanwezige goederen en inventaris de risicoklasse voor het betreffende woonhuis bepaald worden. De beveiligingsmatrix geeft voor iedere risicoklasse de bijbehorende combinatie(s) van beveiligingsmaatregelen weer. Meer informatie: is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck 10

11 Op basis van de VRKI 2012 constateren wij dat het volgende beveiligingsniveau vereist is: Uitgangspunten: Waarde van attractieve zaken (verzameling antiek): ,- Gewenst beveiligingsniveau is risicoklasse 1 bestaande uit de volgende beveiligingsmaatregelen: Of O1 + B1 Of O1 + B0 + Ed + AL0 + R0 Of O1 + B0 + C/M1 Voor een toelichting op bovenstaande coderingen: zie de bijlage. U heeft inmiddels al het hang- en sluitwerk laten vervangen door hang- en sluitwerk op basis van klasse 2 NEN 5096: 2012 en u voldoet daarmee aan beveiligingsniveau O1 + B1 Om eventueel aan de overige beveiligingsmaatregelen te kunnen voldoen zou : - er een (domestic) alarminstallatie met de mogelijk van doormelding naar een mobiele telefoon aangelegd moeten worden. - Er een inbraakwerende kast, compartiment op niveau C 1, geschikt voor de op te bergen waarde of een safe volgens de kwalificaties van de Vereniging Geld en Waardeberging (VGW) aangeschaft moeten worden. - Zie bijgesloten brochure en artikel over VGW. is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck 11

OPLEIDING. WFt Schade

OPLEIDING. WFt Schade OPLEIDING WFt Schade OPLEIDING WFt SCHADE PARTICULIER Lindenhaeghe, januari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 RISICOBEHEER PARTICULIEREN 1 1.1 Risicobeheer 1 1.2 Risico-inventarisatie 2 1.2.1 Risico

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

Foto omslag: Rafaël Drent

Foto omslag: Rafaël Drent Foto omslag: Rafaël Drent Voorwoord Voor u ligt de toolkit woninginbraken. Deze kit is naast een communicatieplan, samengesteld uit een aantal voorbeelden van maatregelen die u als gemeente zou kunnen

Nadere informatie

Stop! Beveiligde woning! Hoe u inbraken in uw woning kunt voorkomen.

Stop! Beveiligde woning! Hoe u inbraken in uw woning kunt voorkomen. Stop! Beveiligde woning! Hoe u inbraken in uw woning kunt voorkomen. 1 Inhoud Veel deuren, veel ramen? Makkelijk naar binnen! 3 Checklist: is uw woning goed beveiligd? 4 Nog meer tips 9 Hoe krijgt u 10%

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Versie 2013/1

Dienstenwijzer. Versie 2013/1 Versie 2013/1 Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Kortlopende annuleringsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Kortlopende annuleringsverzekering Verzekeringsvoorwaarden Kortlopende annuleringsverzekering Verzekeringsvoorwaarden Salland Kortlopende Annuleringsverzekering Verzekeringsvoorwaarden ingaande per 1 juli 2012 Inhoudsopgave Belangrijke

Nadere informatie

Bouwaard muren steen steen/hout hout overig

Bouwaard muren steen steen/hout hout overig AANVRAAG Delta Lloyd Xclusief: Woonverzekeringen Delta Lloyd Schadeverzekering NV woonhuis inboedel kostbaarheden aansprakelijkheid particulieren (AVP) NAAM TUSSENPERSOON Nummer Extern indicatief AANVRAGER

Nadere informatie

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen Geachte cliënt, A. Gedragscode 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Oldtimerverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: combi: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar (voor Kostbaarheden 1 jaar)

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: combi: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar (voor Kostbaarheden 1 jaar) AANVRAAG woonhuis inboedel woonhuis/inboedel gecombird kostbaarheden AVP Delta Lloyd Schadeverzekering NV NAAM TUSSENPERSOON Nummer Extern indicatief: AANVRAGER man vrouw Naam en voorletters Adres Postcode

Nadere informatie

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70.

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70. Dienstverleningsdocument Hypotheek & Vermogen Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Hypotheek & Vermogen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Profile Tyrecenter Autoverzekering

Algemene Voorwaarden Profile Tyrecenter Autoverzekering Algemene voorwaarden Model AAA 2012-1 WG Wanneer start mijn verzekering? De datum waarop uw verzekering in gaat staat op het (digitale) polisblad. De dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

BOVAG Autoverzekering

BOVAG Autoverzekering BOVAG Autoverzekering Polisvoorwaarden BVG201409 1. Inleiding 1 1. Uw verzekeringscontract 1 2. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2 2. Uw dekking 3 1. Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE pag. Inleiding: dekking op basis van Modules 2

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum: - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum: - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier AEGON Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Informatie over: BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming

Nadere informatie

30 Tips om de onderhandeling met de makelaar te winnen

30 Tips om de onderhandeling met de makelaar te winnen 30 Tips om de onderhandeling met de makelaar te winnen Waarom Jij koopt drie tot vier huizen in je leven. Je makelaar verkoopt er honderden. Hij kent dus het onderhandelingsspel beter dan jij. Wanneer

Nadere informatie

Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier

Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van Europeesche Verzekeringen is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van Europeesche Verzekeringen is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

HYUNDAI AUTOVERZEKERING

HYUNDAI AUTOVERZEKERING HYUNDAI AUTOVERZEKERING Polisvoorwaarden BVP 1009 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Uw dekking 1. Wettelijke aansprakelijkheid 2. Beperkt casco 3. Volledig

Nadere informatie