SIMPLY CLEVER. Radio Funky Instructieboekje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIMPLY CLEVER. Radio Funky Instructieboekje"

Transcriptie

1 SIMPLY CLEVER Radio Funky Instructieboekje

2

3 Inhoudsopgave Algemene aanwijzingen Instructieboekje 2 Belangrijke aanwijzingen 2 Overzicht apparaat 3 Apparaat in- en uitschakelen 3 Volume instellen 3 Klankinstellingen 3 MENU-functie 4 RADIO-functie 4 MEDIA-functie 5 Inhoudsopgave 1

4 Algemene aanwijzingen Instructieboekje In dit instructieboekje worden altijd alle uitrustingsvarianten beschreven, zonder dat deze als meeruitvoering, modelvariant of marktafhankelijke uitrusting worden aangegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat in uw wagen niet alle uitrustingscomponenten aanwezig zijn die in dit instructieboekje worden beschreven. De uitrustingsomvang van uw wagen wordt beschreven in de verkoopdocumentatie die u bij de aanschaf van de wagen hebt ontvangen. Meer informatie krijgt u bij uw ŠKODA-dealer. Belangrijke aanwijzingen Veiligheidsaanwijzingen Er kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt: bij beschadigingen en defecten door een onjuist gebruik van het apparaat, bij beschadigingen en defecten door ondeskundige reparatiepogingen, bij apparaten waarvan de behuizing is beschadigd. Reiniging van het beeldscherm VOORZICHTIG Geen oplosmiddelen als benzine of terpentine gebruiken, omdat dit het oppervlak van het beeldscherm aantast. Het beeldscherm voorzichtig behandelen, omdat door hard drukken of contact met scherpe voorwerpen deuken en krassen kunnen ontstaan. Vingerafdrukken op het beeldscherm kunnen met een zachte doek en eventueel met zuivere alcohol worden verwijderd. ATTENTIE Houd uw aandacht altijd bij het verkeer! Als bestuurder draagt u de volledige verantwoordelijkheid voor een veilig verkeersgedrag. Gebruik het systeem alleen als u uw wagen volledig onder controle hebt - Gevaar voor ongevallen! Stel het volume zodanig in, dat u akoestische signalen van buiten, bijvoorbeeld de sirene van de politie, de ambulance en de brandweer, altijd goed kunt horen. Een te hoog ingesteld volume kan het gehoor beschadigen! Garantie Voor het apparaat gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor nieuwe wagens. Na afloop van de garantie wordt een defect apparaat vervangen door een volledig gecontroleerd en zo goed als nieuw apparaat met ruildeelgarantie. Voorwaarde is echter dat de behuizing niet is beschadigd en onbevoegden geen reparatiepogingen hebben ondernomen. Diefstalbeveiliging Uw radio werkt met een antidiefstalcode. Hierdoor wordt voorkomen dat het systeem na een onderbreking van de voedingsspanning, bijvoorbeeld door een reparatie of door diefstal, kan worden ingeschakeld. Na het losmaken van de massakabel van de accu, na het onderbreken van de voedingsspanning van het apparaat en na het doorbranden van een zekering moet de antidiefstalcode worden ingegeven om de radio te kunnen inschakelen. Code ingeven Bij ingeschakeld contact de radio inschakelen. Er wordt SAFE en vervolgens 1000 weergegeven. Met behulp van de functietoetsen de beveiligingscode ingeven. De beveiligingscode bevestigen door de functietoets 6 11 lang in te drukken. Code De code kan alleen "online" via het ŠKODA-systeem worden afgevraagd om zo een nog effectievere diefstalbeveiliging te garanderen. Zo nodig contact opnemen met een geautoriseerde ŠKODA Servicepartner. 2 Algemene aanwijzingen

5 Onjuiste code Indien bij het ingeven van de code een onjuiste code wordt bevestigd, kan de procedure nog eenmaal worden herhaald. Het aantal pogingen wordt op de tweede beeldschermregel weergegeven. Indien de code een tweede maal verkeerd wordt ingegeven, wordt het apparaat gedurende ca. een uur geblokkeerd. Pas na een uur met ingeschakeld apparaat en ingeschakeld contact is het mogelijk de beveiligingscode weer in te geven. Indien vervolgens weer tweemaal een onjuiste code wordt ingegeven, wordt het apparaat weer gedurende een uur geblokkeerd. De cyclus - twee pogingen, één uur geblokkeerd - blijft van toepassing. De code is normaliter in het instrumentenpaneel opgeslagen. Hierdoor vindt een automatische decodering plaats (comfortcodering). Daarom is het handmatig ingeven van de code normaal gesproken niet nodig Overzicht apparaat - Draaiknop Voor het in- en uitschakelen van het apparaat (drukken) Voor volume-instelling van de actueel weergegeven audiobron (draaien) Draaiknop Voor activering van de scan-functie Voor instellingen in de afzonderlijke functies RADIO - Radio-functie MEDIA - Media-functie TP - In-/uitschakelen van de verkeersinformatie MENU - Instelling van de speciale functies en - Toetsen om verder en terug te gaan RADIO-functie - Voor het selecteren van zenders uit de geheugenlijst MEDIA-functie - Voor het selecteren van de vorige resp. volgende titel MENU-functie - Voor het instellen van voorgeschreven waarden voor speciale functies Cd-opening - Cd verwijderen - Klankinstellingen Functietoetsen Radiozender opslaan en kiezen Code ingeven AUX-bus - Een externe audiobron aansluiten Apparaat in- en uitschakelen Voor het in- resp. uitschakelen van het apparaat op de draaiknop 1 drukken. Na het inschakelen van het apparaat wordt de audiobron weergegeven die vóór het uitschakelen het laatst actief was. Als de sleutel bij ingeschakeld apparaat uit het contactslot wordt verwijderd, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Als uw wagen met het systeem KESSY is uitgerust, wordt het apparaat na het afzetten van de motor en het openen van het portier automatisch uitgeschakeld. Als eerst het portier wordt geopend en daarna de motor wordt afgezet, wordt het apparaat pas uitgeschakeld na het vergrendelen van de wagen. Bij uitgeschakeld contact wordt het systeem na ca. 30 minuten automatisch uitgeschakeld (om te voorkomen dat de accu wordt ontladen). Volume instellen Om het volume te verhogen de draaiknop 1 rechtsom draaien. Om het volume te verlagen de draaiknop 1 linksom draaien. De volumewijziging wordt op het beeldscherm van het apparaat weergegeven. Als het volume tot 0 wordt verlaagd, komt er geen geluid meer uit de luidsprekers en verschijnt op het beeldscherm het symbool. VOORZICHTIG Een te hoog ingesteld volume kan het gehoor beschadigen! Klankinstellingen Door opnieuw op toets te drukken de gewenste parameter kiezen. Algemene aanwijzingen 3

6 TRE - Hogetoneninstelling BAS - Lagetoneninstelling BAL - Instelling van de volumeverhouding links/rechts FAD - Instelling van de volumeverhouding voor/achter MENU-functie Functie SCN (Scan) Op de draaiknop 2 of de toets MENU drukken en vervolgens op de functietoets SCN. De scanfunctie van alle te ontvangen zenders in het actuele frequentiebereik wordt gedurende ongeveer 5 seconden gestart. Opnieuw op de draaiknop 2 of de functietoets SCN drukken om de scanfunctie te stoppen op de momenteel beluisterde radiozender. Functie AS Op de toets MENU en vervolgens op de toets AS drukken. Er wordt gestart met automatisch zenderzoeken, waarbij de 6 zenders met het sterkste signaal in het geheugengebied FM1 resp. AM1 worden opgeslagen. Speciale functies instellen Op de toets MENU en vervolgens op de functietoets SET drukken. SKM (SEEK MODE) - Automatisch zenderzoeken ALL - Stopt het zenderzoeken op alle beschikbare zenders PRESET - Stopt het zenderzoeken op alle opgeslagen zenders VOL - Instelling van het inschakelvolume GALA - Snelheidsafhankelijke volumeregeling DIS - Instelling van de displayverlichting PHONE - Weergave van de telefoongesprekken via de wagenluidsprekers PDC - Instelling van de volumeverlaging bij actieve parkeerhulp PDC VOL ATTENU 0 - Geen volumebegrenzing PDC VOL ATTENU 1 - Volumebegrenzing op gemiddeld niveau PDC VOL ATTENU 2 - Volumebegrenzing op laag niveau PDC VOL ATTENU 3 - Geluidsonderdrukking (mute) AUX - Instelling van de ontvangstgevoeligheid van een externe audiobron OFF - Uitgeschakeld AUX VOL LEVEL 1 - Hoog niveau, met name voor notebooks AUX VOL LEVEL 2 - Gemiddeld niveau, voor cassette- of cd-spelers AUX VOL LEVEL 3 - Laag niveau, voor mp3-spelers Elke wijziging van de instelling wordt opgeslagen door het omschakelen naar een ander menupunt. RADIO-functie Radiofunctie Uw radio is uitgerust met FM- en AM-frequenties. Onder FM1/FM2 en AM1/AM2 zijn elk 6 geheugenplaatsen beschikbaar. Om te wisselen kort op de toets RADIO drukken. Handmatig zoeken Door draaien aan de draaiknop 2 de gewenste radiozender instellen. Automatisch zenderzoeksysteem Door kort op de toets of te drukken, zoekt de radio de volgende radiozender in het gekozen frequentiebereik. Radiozender opslaan De gewenste radiozender instellen en de functietoets 11 ingedrukt houden tot een signaaltoon te horen is. Sommige radiozenders zenden extra tekstinformatie mee - die als radiotekst kan worden omschreven. RDS (Radio Data System) dient voor de overdracht van programmakenmerken en aanvullende diensten waardoor onder andere automatisch een zender kan worden gevolgd. Bij voldoende ontvangstkwaliteit wordt bij radiozenders die RDS ondersteunen in plaats van de zenderfrequentie de zendernaam weergegeven. 4 Algemene aanwijzingen

7 Verkeersinformatiefunctie TP Op de toets TP drukken. De aanduiding "TP" in combinatie met een zendernaam (bijvoorbeeld in de zender- of geheugenlijst) geeft een zender aan die verkeersinformatie uitzendt. Onafhankelijk van welke radiozender wordt beluisterd, zorgt een extra ontvanger in het apparaat ervoor dat er altijd een verkeersinformatiezender wordt ontvangen, zolang de verkeersinformatiefunctie is ingeschakeld. In de Media-functie wordt op de achtergrond steeds automatisch een ontvangbare verkeersinformatiezender gezocht. De paraatheid van de verkeersinformatiefunctie wordt met de letters "TP" rechtsboven op het display aangegeven. Als er geen verkeersinformatiezender kan worden ontvangen, omdat bijvoorbeeld de radio-ontvangst in zijn geheel gestoord is, wordt in plaats van "TP", "NO TP" weergegeven. MEDIA-functie Gebruik van de cd-speler Op de toets MEDIA drukken en vervolgens op de functietoets CD (interne cd-speler) of AUX» pagina 6, Externe bronnen. CD - Wisselen naar de geplaatste cd SCN - Alle titels van de actuele mediabron worden elk gedurende ca. 10 seconden weergegeven. De scanfunctie kan ook worden gestart of beëindigd door kort aantippen van de draaiknop 2. SCAN CD - Titel van een cd afspelen SCAN FOLDER - Titels in de gekozen map afspelen MIX - Alle titels van de actuele audiobron in willekeurige volgorde afspelen MIX OFF - De functie van het menu is uitgeschakeld MIX CD - Afspelen van de titels van een cd in willekeurige volgorde MIX FOLDER - Afspelen van de titels in een gekozen map in willekeurige volgorde MIX PLS - Playlist (map van gekozen titels uit afzonderlijke mappen die op de cd is opgeslagen) in willekeurige volgorde afspelen. Wordt alleen weergegeven als op de weergegeven cd een playlist is aangemaakt. - Omhoogbladeren in de mappen - Omlaagbladeren in de mappen INF - Door opnieuw op de functietoets INF te drukken, kunt u kiezen voor extra informatie over mp3-bestanden op het display. TITLE - Naam van de titel ARTIST - Naam van de artiest ALBUM - Naam van het album FILE - Bestand FOLDER - Map AUX - Naar een via de AUX-multimediabus aangesloten externe audiobron wisselen» pagina 6, Externe bronnen Toetsen op het apparaat voor het bedienen van de actuele audiobron De pijltoetsen op het apparaat of hebben altijd betrekking op de actueel beluisterde audiobron, ongeacht in welk menu u zich momenteel bevindt. - Door kort drukken wordt gewisseld naar het begin van de actuele titel of het actuele hoofdstuk, door opnieuw te drukken wordt gewisseld naar het begin van de vorige titel of het vorige hoofdstuk. - Door kort drukken wordt gewisseld naar het begin van de volgende titel of het volgende hoofdstuk, door opnieuw te drukken wordt gewisseld naar het begin van de daaropvolgende titel of het daaropvolgende hoofdstuk. Algemene aanwijzingen over de cd-functie In het inwendige station kunnen audio-cd's (cd-a) en mp3-cd's worden weergegeven. Cd plaatsen Een cd met het opschrift naar boven zo ver in de cd-opening 8 schuiven tot deze zelfstandig naar binnen wordt getrokken. De weergave start automatisch. Cd verwijderen Op de toets drukken - de cd wordt uitgeschoven. Als de "uitgeschoven" cd niet binnen 10 seconden wordt verwijderd, wordt deze om veiligheidsredenen weer naar binnen getrokken. Onleesbare cd Als de geplaatste cd niet leesbaar is, verschijnt een pop-upvenster met een overeenkomstige aanwijzing. De cd wordt na enkele seconden weer uitgeschoven. Als de cd niet binnen 10 seconden wordt verwijderd, wordt deze om veiligheidsredenen weer naar binnen getrokken. Algemene aanwijzingen 5

8 Overslaan Op een slecht wegdek en bij heftige trillingen kan de cd-speler bij het afspelen overslaan. Condensvorming Bij koude weersomstandigheden en na regenbuien kan vocht in de cd-speler neerslaan (condensatie). Dit kan leiden tot overslaan of de weergave verhinderen. In dergelijke gevallen moet u wachten tot het vocht is verdwenen. Aanwijzingen over de verzorging van cd's Indien een cd is vervuild, deze nooit in een cirkelvormige beweging schoonmaken, maar altijd van binnen naar buiten met een zachte pluisvrije doek. Bij sterke vervuiling adviseren wij de cd met een universele cd-reiniger schoon te maken. Ook in dit geval de cd niet in een cirkelvormige beweging schoonmaken, maar van binnen naar buiten en de cd vervolgens laten drogen. ATTENTIE De cd/dvd-speler is een laserproduct van de klasse 1. Indien de cd/dvd-speler wordt geopend, bestaat gevaar voor verwondingen door niet-zichtbare laserstralen. VOORZICHTIG In de interne speler mogen geen cd's met de aanduiding "Niet in spelers zonder schuiflade aanbrengen" of Eco Disc worden geplaatst. Het erin schuiven van een tweede cd op het moment dat een aanwezige cd wordt uitgeschoven, kan de cd-speler in het apparaat beschadigen. Na het indrukken van de eject-toets duurt het enkele seconden tot de cd wordt uitgeschoven. Gedurende deze tijd is de blokkering van de cd-opening geopend. Beslist wachten tot de cd is uitgeschoven, voordat een nieuwe cd wordt geplaatst. Als de cd mechanisch beschadigd is of verkeerd of niet volledig is geplaatst, wordt eerst "ERROR / CHECK CD" op het beeldscherm weergegeven. Controleer de cd en breng deze opnieuw juist en volledig in het station aan. Indien opnieuw "ERROR / CHECK CD" wordt weergegeven, contact opnemen met een geautoriseerde ŠKODA Servicepartner. Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, worden geen cd's meer geaccepteerd. Het apparaat gaat naar de laatst actieve functie. Gebruik nooit vloeistoffen zoals benzine, verfverdunner of LP-reiniger, omdat anders het oppervlak van de cd kan worden beschadigd! De cd nooit blootstellen aan direct zonlicht! De cd alleen beschrijven met hiertoe geschikte stiften. De cd niet beplakken! Cd's met kopieerbeveiliging en zelfgebrande cd-r's en cd-rw's worden onder bepaalde omstandigheden niet of slechts beperkt weergegeven. Let ook op de verdere aanwijzingen betreffende de mp3-functie. De wettelijke bepalingen ten aanzien van het auteursrecht in acht nemen. Elke verontreiniging of beschadiging van een cd kan tot problemen leiden bij het "lezen" van de informatie. De omvang van de leesfout is afhankelijk van de vervuiling resp. van de ernst van de mechanische beschadiging. Sterke krassen veroorzaken leesfouten waardoor de cd kan overslaan of kan "blijven hangen". Alle cd's dienen zorgvuldig te worden behandeld en altijd in een beschermende hoes te worden bewaard. Algemene aanwijzingen over de mp3-functie Eisen aan mp3-bestanden en -gegevensdragers CD-ROM, CD-R, CD-RW met een capaciteit van 650 Mb en 700 Mb. De cd's moeten voldoen aan de ISO 9660-Level 2 standaard en het Joliet-bestandssysteem (single session en multisession). Bestandsnamen mogen niet meer dan 64 tekens bevatten. De mapstructuur mag niet meer dan 8 niveaus bevatten. De naam van de uitvoerende artiest, het album en de titel van het weergegeven mp3-bestand kunnen worden weergegeven indien deze informatie als ID3-tag aanwezig is» pagina 5, Gebruik van de cd-speler. Indien geen ID3-tag aanwezig is, wordt de map- of bestandsnaam weergegeven. Wma-bestanden (Windows Media Audio) kunnen eveneens worden afgespeeld, indien ze niet door de DRM-techniek (Digital Rights Management) auteursrechtelijk zijn beschermd. Dergelijke wma-bestanden worden door het apparaat niet ondersteund. Bitrate (datastroom per tijdseenheid) Het apparaat ondersteunt mp3-bestanden met bitrates van 32 tot 320 kbit/s en mp3-bestanden met variabele bitrate. Bij bestanden met variabele bitrate kan de weergave van de speeltijd onnauwkeurig zijn. Externe bronnen Op de toets MEDIA drukken en vervolgens op de functietoets AUX. 6 Algemene aanwijzingen

9 Externe audiobronnen die op de AUX-bus zijn aangesloten, kunnen niet via de radio worden bediend. Via de radio kan alleen het volume worden geregeld. Voor de Aux-bus wordt een standaard 3,5-mm-jackplugstekker gebruikt. Indien de externe audiobron niet voorzien is van deze jackplugstekker moet een adapter worden gebruikt. Wij adviseren u, voor het aansluiten van USB-apparaten, apparaten met mini- USB-uitgang of een ipod een adapter bij een geautoriseerde ŠKODA Servicepartner aan te schaffen. Weergavevolume van de externe audiobron aanpassen Het weergavevolume van de externe audiobron kan via de volumeregelaar op de radio 1 worden gewijzigd. Afhankelijk van de aangesloten audiobron kan het uitgangsvolume van de externe audiobron worden gewijzigd. U kunt bovendien de ingangsgevoeligheid van de externe audiobron wijzigen om zo het weergavevolume van de externe audiobron aan de andere audiobronnen aan te passen of vervormingen te voorkomen» pagina 4, Speciale functies instellen. Voorwaarden voor het correct aansluiten Er kunnen alleen apparaten met USB 2.0 specificatie worden aangesloten. De versie van de tabel voor de toewijzing van de bestanden, de FAT (File Allocation Table) van het aangesloten apparaat moet FAT16 (< 2 GB) of FAT32 (> 2 GB) zijn. Bij de weergave van een apparaat met een harde schijf (HDD) waarop zich een zeer grote hoeveelheid data bevindt, kan een tijdsvertraging optreden bij het inlezen van het overzicht van de muziekbestanden. Bij de weergave van een apparaat waarop zich een gecompliceerde mapstructuur bevindt, kan een tijdsvertraging optreden bij het inlezen van het overzicht van de muziekbestanden. De mapstructuur op het aangesloten apparaat mag niet meer dan 8 niveaus bevatten. Een map mag niet meer dan bestanden bevatten. Voor het aansluiten van het apparaat mag geen USB-verlengkabel of USB-hub worden gebruikt. ATTENTIE De externe audiobron in geen geval op het dashboard leggen. Deze kan bij een plotselinge manoeuvre in het interieur worden geslingerd en de inzittenden ernstige verwondingen toebrengen. Externe audiobronnen in geen geval in de buurt van de airbags leggen. Ze kunnen bij het activeren van de airbag in het interieur worden teruggeslingerd en de inzittenden ernstige verwondingen toebrengen. Tijdens het rijden mag de externe audiobron niet in de hand worden gehouden of op de knieën worden gelegd. Deze kan bij een plotselinge manoeuvre in het interieur worden geslingerd en de inzittenden ernstige verwondingen toebrengen. De aansluitkabel van de externe audiobron altijd zodanig leggen dat deze bij het rijden geen belemmering vormt. VOORZICHTIG De AUX-ingang mag alleen voor audiobronnen worden gebruikt! Als op de aux-ingang een externe audiobron is aangesloten die met een adapter voor een externe voeding is uitgerust, kan het voorkomen dat het audiosignaal wordt gestoord. Dit hangt van de kwaliteit van de gebruikte adapter af. De luidsprekers in de wagen zijn afgestemd op een uitgangsvermogen van de radio van 4x20 W. Bij de uitrusting soundsysteem zijn de luidsprekers afgestemd op een uitgangsvermogen van de versterker van 4x40 W + 6x20 W. Algemene aanwijzingen 7

10 ŠKODA AUTO werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle modellen en typen. Wij vragen u om begrip, dat om deze reden wijzigingen van de leveringsomvang in de vorm, uitvoering en techniek mogelijk zijn. De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk, maten, gewichten, brandstofverbruik, normen en functies van de wagen komen overeen met de stand van de informatie op het moment van het ter perse gaan van dit instructieboekje. Het is mogelijk dat sommige uitrustingen pas op een later tijdstip beschikbaar zijn (informatie hierover wordt verstrekt door de lokale, geautoriseerde ŠKODA-servicepartners), of alleen in bepaalde landen worden aangeboden. Uit de gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen in dit instructieboekje kunnen geen aanspraken worden afgeleid. Nadruk, reproductie, vertaling of andere vormen van gebruik, ook van gedeelten, is zonder schriftelijke toestemming van ŠKODA AUTO niet toegestaan. ŠKODA AUTO behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op grond van het auteursrecht voor. Wijzigingen voorbehouden. Uitgegeven door: ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO a.s. 2012

11 Funky: Citigo Rádio holandsky S ST BD

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY INSTRUCTIEBOEKJE

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY INSTRUCTIEBOEKJE SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY INSTRUCTIEBOEKJE Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Algemene aanwijzingen................ 2 Instructieboekje................................... 2 Belangrijke aanwijzingen.........................

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Instructieboekje SIMPLY CLEVER Radio Blues Instructieboekje Opbouw van dit instructieboekje (toelichtingen) Dit instructieboekje is systematisch opgebouwd, om zo het vinden van de benodigde informatie te vergemakkelijken.

Nadere informatie

Radio Blues Instructieboekje

Radio Blues Instructieboekje SIMPLY CLEVER Radio Blues Instructieboekje Inhoudsopgave Algemene aanwijzingen Instructieboekje 2 Tekens in de tekst van het instructieboekje 2 Overzicht apparaat 2 Belangrijke aanwijzingen 2 Diefstalbeveiliging

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Radio Swing Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Radio Swing Instructieboekje SIMPLY CLEVER Radio Swing Instructieboekje Inhoudsopgave Algemene aanwijzingen Instructieboekje 2 Tekens in de tekst van het instructieboekje 2 Overzicht apparaat 2 Belangrijke aanwijzingen 2 Diefstalbeveiliging

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Radio Swing Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Radio Swing Instructieboekje SIMPLY CLEVER Radio Swing Instructieboekje Opbouw van dit instructieboekje (toelichtingen) Dit instructieboekje is systematisch opgebouwd, om zo het vinden van de benodigde informatie te vergemakkelijken.

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Instructieboekje SIMPLY CLEVER Radio Blues Instructieboekje Inhoudsopgave Algemene aanwijzingen Instructieboekje 2 Tekens in de tekst van het instructieboekje 2 Radio - Overzicht 2 Belangrijke informatie 2 Diefstalbeveiliging

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUCTIEBOEKJE

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUCTIEBOEKJE SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUCTIEBOEKJE Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Algemene aanwijzingen................ 2 Instructieboekje................................... 2 Tekens in de tekst van het instructieboekje.....

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORADIO BLUES

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORADIO BLUES SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORADIO BLUES Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Radio....................................... Radio - Overzicht............................. Belangrijke informatie........................

Nadere informatie

AUTORADIO SWING INSTRUCTIEBOEKJE

AUTORADIO SWING INSTRUCTIEBOEKJE AUTORADIO SWING INSTRUCTIEBOEKJE B1Z-6000F Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Algemene aanwijzingen........... Instructieboekje.............................. Tekens in de tekst van het instructieboekje Overzicht

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SKODA AUTORADIO SWING

Uw gebruiksaanwijzing. SKODA AUTORADIO SWING U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SKODA AUTORADIO DANCE

Uw gebruiksaanwijzing. SKODA AUTORADIO DANCE U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Infotainment radio Blues Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Infotainment radio Blues Instructieboekje SIMPLY CLEVER Infotainment radio Blues Instructieboekje Opbouw van dit instructieboekje (toelichtingen) Dit instructieboekje is systematisch opgebouwd, om zo het vinden van de benodigde informatie te vergemakkelijken.

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Radio....................................... Radio - Overzicht............................. Belangrijke informatie........................

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

AUTORADIO BLUES INSTRUCTIEBOEKJE

AUTORADIO BLUES INSTRUCTIEBOEKJE AUTORADIO BLUES INSTRUCTIEBOEKJE Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Radio........................................ Radio - Overzicht............................. Belangrijke informatie........................

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

Bediening van de MP3-speler

Bediening van de MP3-speler Bediening Bediening van de MP3-speler Over MP3 MP3 bestanden die zijn opgenomen van bronnen zoals uitzendingen, platen, bandopnames, video's en live optredens zonder toestemming van de copyrighthouder,

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Navigatiesysteem Amundsen+ Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Navigatiesysteem Amundsen+ Instructieboekje SIMPLY CLEVER Navigatiesysteem Amundsen+ Instructieboekje Voorwoord U hebt gekozen voor een ŠKODA die is uitgerust met het navigatiesysteem Amundsen+ (hierna alleen "radionavigatiesysteem" genoemd). Wij

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Navigatiesysteem Columbus Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Navigatiesysteem Columbus Instructieboekje SIMPLY CLEVER Navigatiesysteem Columbus Instructieboekje Voorwoord U hebt gekozen voor een ŠKODA die is uitgerust met het navigatiesysteem Columbus (hierna alleen "radionavigatiesysteem" genoemd). Wij

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing)

Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing) Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing) - Verwijder a.u.b. niet het plastic kapje van de FM-antenne (A) aan de achterzijde

Nadere informatie

Bediening van de MP3/WMA-speler

Bediening van de MP3/WMA-speler Bediening Bediening van de MP3/WMA-speler Over MP3/WMA MP3/WMA bestanden die zijn opgenomen van bronnen zoals uitzendingen, platen, bandopnames, video's en live optredens zonder toestemming van de copyrighthouder,

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

HANDLEIDING RADIO BOOST CD

HANDLEIDING RADIO BOOST CD HANDLEIDING RADIO BOOST CD VEEL LUISTERPLEZIER MET UW RADIO MINI BUSINESS CD. Aanwijzingen met betrekking tot de handleiding Om zo snel mogelijk plezier van uw autoradio te kunnen hebben, vindt u reeds

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6 9232426 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-6 conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing SonicHub Audio Server Gebruiksaanwijzing NL Inhoud Inleiding... 3 Instellen van de SonicHub... 6 Audio activeren... 6 Selecteren van AM/FM tuner regio... 6 SonicHub mediabalk panelen... 7 Bediening van

Nadere informatie

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex MP3-speler. Met deze compacte MP3-speler kun je overal genieten

Nadere informatie

RADIO-NAVIGATIE-SYSTEEM COLUMBUS INSTRUCTIEBOEKJE

RADIO-NAVIGATIE-SYSTEEM COLUMBUS INSTRUCTIEBOEKJE www.skoda-auto.com Radionavigační systém Columbus Superb, Octavia, Yeti holandsky 05.11 S00.5610.78.32 3T0 012 151 HA RADIO-NAVIGATIE-SYSTEEM COLUMBUS INSTRUCTIEBOEKJE Inleiding U hebt gekozen voor een

Nadere informatie

AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing. AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Vermogen 4 x 10W. Electronische volumeregeling. EQ tonen regeling. LCD display / Klok functie. Loudness

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Navigatiesysteem Columbus Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Navigatiesysteem Columbus Instructieboekje SIMPLY CLEVER Navigatiesysteem Columbus Instructieboekje Opbouw van dit instructieboekje (toelichtingen) Dit instructieboekje is systematisch opgebouwd, om zo het vinden van de benodigde informatie te

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT RIO RCR 87 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3310440

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT RIO RCR 87 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3310440 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor BLAUPUNKT RIO RCR 87. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de BLAUPUNKT RIO RCR 87 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Radio - werking RADIO - WERKING

Radio - werking RADIO - WERKING M 4 0 - werking - werking RADIO - WERKING Hoofdmenu Instellingen Navigatie N.B. Als de geluidsinstallatie wekt in functie "1-HOUR" (1 UUR), kunnen de bedieningsknoppen op het stuurwiel niet worden gebruikt.

Nadere informatie

FIAT SCUDO NL AUTORADIO

FIAT SCUDO NL AUTORADIO FIAT SCUDO 603.46.374 NL AUTORADIO AUTORADIO RD1 F0F0590m INHOUD INLEIDING... 4 TIPS EN AANWIJZINGEN... 5 AUTORADIO RD1... 7 BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL... 8 BEDIENINGSKNOPPEN OP HET STUURWIEL...

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Dynamische microfoon WH-002A

Dynamische microfoon WH-002A G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 27 75 Dynamische microfoon WH-002A Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

LED. Aan/uitschakelaar. Volume Omhoog. Start/Stop. Volgende Track. Volume Omlaag. Vorige Track. USB Poort

LED. Aan/uitschakelaar. Volume Omhoog. Start/Stop. Volgende Track. Volume Omlaag. Vorige Track. USB Poort Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

Media System Plus/ Navi System. Instruktieboek

Media System Plus/ Navi System. Instruktieboek Media System Plus/ Navi System Instruktieboek Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Algemene informatie............... 2 Belangrijke informatie.............. 3 Instellingen........................... 64 Menu en

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

HANDLEIDING RADIO BOOST CD

HANDLEIDING RADIO BOOST CD HANDLEIDING RADIO BOOST CD Opmerkingen met betrekking tot de handleiding Om zo snel mogelijk plezier van uw autoradio te kunnen hebben, vindt u reeds in het eerste hoofdstuk een overzicht van de aanduidingen

Nadere informatie

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB MP300011/MP300021 Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB Voordelen FM Radio FM opname Flash Geheugen Spraakopname - Luister naar uw favoriete radiostation. - Neem tijdens het luisteren uw favoriete song op in

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER NAVIGATIESYSTEEM COLUMBUS INSTRUCTIEBOEKJE

SIMPLY CLEVER NAVIGATIESYSTEEM COLUMBUS INSTRUCTIEBOEKJE SIMPLY CLEVER NAVIGATIESYSTEEM COLUMBUS INSTRUCTIEBOEKJE Inleiding U heeft voor een ŠKODA voertuig gekozen, dat met een navigatiesysteem Columbus (in het vervolg alleen navigatiesysteem genoemd) is uitgerust

Nadere informatie

Korte introductie. Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Korte introductie. Belangrijke veiligheidsmaatregelen 0 Korte introductie De MP217SP is een digitale, draagbare muziekspeler van een nieuwe generatie, met ondersteuning voor het MP3/WMA/WAV-formaat en een perfecte geluidskwaliteit. De speler heeft bovendien

Nadere informatie

MP3/CD/USB/SD speler UD Gebruiksaanwijzing. Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1

MP3/CD/USB/SD speler UD Gebruiksaanwijzing. Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1 MP3/CD/USB/SD speler UD 1001 Gebruiksaanwijzing Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1 Installatie en de set-up instructies Voor een betrouwbare werking van de eenheid, dient u deze

Nadere informatie

Gids voor een snelle start

Gids voor een snelle start CD TUNER REPEAT PROGRAM TAPE REC INC. SURR TAPE AUX SHUFFLE USB REC USB DEL SNOOZE DIM SLEEP/TIMER TIMER ON/OFF USB MUTE MCM 760 Gids voor een snelle start Stap A Installeer Stap B Bereid voor Wat zit

Nadere informatie

DT-220. NL Version 1

DT-220. NL Version 1 DT-220 NL Version 1 Display symbolen FM/LG radio band Radio AM band en AM /PM (in 12 uurs versie) RDS station Tijd symbool A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Continu-RDS kloktijd Knipperend-manuele tijdinstelling

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL R2 GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Inhoudsopgave 02INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Citroen USB/SD interface met 12-pins wisselaar aansluiting (CAN)

Citroen USB/SD interface met 12-pins wisselaar aansluiting (CAN) Citroen USB/SD interface met 12-pins wisselaar aansluiting (CAN) Art. Nr: USB-PEU-RD4 Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT NL- NL- + NL- STANDBY om te kiezen tussen CD/Tuner/iPod of Card-USB Mono/Stereo stand. In MP3 modus tweemaal drukken om ALBUM 1 4 + - + NL- NL- Verplaatsen van voorkeuzezenders. Druk op PRE. Zoek de zender

Nadere informatie

Touch & Go Touch & Go Plus. Handleiding audio, navigatie, Bluetooth en achteruitrijcamerasysteem

Touch & Go Touch & Go Plus. Handleiding audio, navigatie, Bluetooth en achteruitrijcamerasysteem Touch & Go Touch & Go Plus Handleiding audio, navigatie, Bluetooth en achteruitrijcamerasysteem 1. BASISINFORMATIE Inleiding UITVOERING touchscreen CONTROLEREN Deze handleiding bestaat uit 2 delen. In

Nadere informatie

ŠKODA CONNECT Online-diensten

ŠKODA CONNECT Online-diensten ŠKODA CONNECT Online-diensten Deze brochure is bedoeld voor een snelle kennismaking met de ŠKODA Connect diensten. Onderwerpen in deze brochure ŠKODA Connect online-diensten 1 Registratie, activering van

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Bestnr. 37 00 57 X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E 3-213-272-41(1) Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E In deze handleiding worden de algemene aansluitingen en handelingen beschreven waarmee u muziek kunt

Nadere informatie

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING 2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 27 Beschrijving van onderdelen... 28 Afstandsbediening & installatie...

Nadere informatie

INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter

INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter Laatste update: 1 maart 2006 1 Geschikte JVC auto-receivers Deze adapter is geschikt voor de volgende JVC auto-receivers* 1 : Auto-receivers

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Instructieboekje SIMPLY CLEVER Radio Bolero Instructieboekje Inhoudsopgave Algemene aanwijzingen Instructieboekje 2 Tekens in de tekst van het instructieboekje 2 Overzicht apparaat 2 Belangrijke aanwijzingen 2 Diefstalbeveiliging

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie

OPEL Movano / Vivaro Handleiding Infotainment

OPEL Movano / Vivaro Handleiding Infotainment OPEL Movano / Vivaro Handleiding Infotainment Inhoud Inleiding... 4 Radio... 30 Cd-speler... 39 AUX-ingang... 44 USB-poort... 46 Streaming audio via Bluetooth... 49 Navigatie... 56 Stemherkenning... 74

Nadere informatie

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1 Nokia Audiocontroller AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255405/1 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden

Nadere informatie

B. Random en op volgorde afspelen

B. Random en op volgorde afspelen Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A.WAARSCHUWING Lees

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1 DT-210/DT-210L/DT-210V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D E F G H Plaats van de bedieningsorganen Keuzeschakelaar Stereo/Mono/Luidspreker Toets memory (geheugen) Afstemming Omhoog/Omlaag

Nadere informatie

Modell MCD Read instructions carefully before using the unit

Modell MCD Read instructions carefully before using the unit Modell MCD-9700 Read instructions carefully before using the unit 1 VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK. 2.1 Accessoires: (controleer of de volgende accessoires compleet zijn na het openen van de doos). 2 X LUIDSPREKERDRAAD

Nadere informatie

ŠkodaAutorádio MS 202 ŠkodaAutoradio ŠkodaCar radio

ŠkodaAutorádio MS 202 ŠkodaAutoradio ŠkodaCar radio www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 ŠkodaAutoradio ŠkodaCar radio SCHEMATISCHE WEERGAVE 2 BEKNOPTE GEBRUIKS- AANWIJZING 3 INHOUDSOPGAVE CE Het toestel

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening 2-890-158-41(1) Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio System NAS-50HDE In deze handleiding worden de algemene aansluitingen en handelingen beschreven waarmee u muziek kunt

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik

Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik 1 Veiligheidsinstructies Stel deze radio niet bloot aan regen

Nadere informatie

SMARTWATCH BLUETOOTH M8 GEBRUIKSAANWIJZING

SMARTWATCH BLUETOOTH M8 GEBRUIKSAANWIJZING SMARTWATCH BLUETOOTH M8 GEBRUIKSAANWIJZING 1 INHOUD BOX Bluetooth Digital Smartwatch USB kabel Gebruiksaanwijzing FUNCTIES Bluetooth Digital Horloge met 24uurs aanduiding Compatibel met meeste Bluetooth

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Augsburg CR 24

Gebruiksaanwijzing. Augsburg CR 24 Gebruiksaanwijzing Augsburg CR 24 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 3 PORTUGUES ESPAGÑOL SVENSKA NEDERLAND ITALIANO FRANÇAIS Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing... 44 Belangrijke aanwijzingen... 46 Wat u beslist

Nadere informatie

Overzicht. Inhoudsopgave

Overzicht. Inhoudsopgave 1 13 3 4 1 11 13 M+P-11A-0349 Overzicht 1. Beschermdop. Kogelkop 3. Vergrendelingskogel 4. Arrêteerkogel (voor vergrendeling). Knop. Stop. Sleutel 11. Rode markering op knop 1. Witte markering op kogelkop

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Bestnr. 37 91 31 X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S

F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S Raadpleeg voor een uitvoerige beschrijving en meer informatie, of in noodgevallen, het instructieboek. DASHBOARD 1 Linker hendel: bediening buitenverlichting

Nadere informatie

USB/SD interface 12-pins wisselaar aansluiting

USB/SD interface 12-pins wisselaar aansluiting USB/SD interface 12-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-FORD-12P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio en/of navigatiesysteem

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ACR 3231

Gebruiksaanwijzing ACR 3231 Gebruiksaanwijzing ACR 3231 1 2 3 4 10 9 8 7 6 5 3 Inhoud Belangrijke aanwijzigingen... 25 Verkeersveiligheid... 25 Inbouw/aansluiting... 25 Radio-gebruik... 25 Golfband kiezen... 25 Zoekafstemming...

Nadere informatie

V O L V O T E C H. E U, E L E C T R O N I C S F O R Y O U R V O L V O Firmware Update handleiding VolvoTech.EU Phone +31 (0)

V O L V O T E C H. E U, E L E C T R O N I C S F O R Y O U R V O L V O Firmware Update handleiding VolvoTech.EU Phone +31 (0) versie 1.0 VOLVOTECH.EU Electronics for your Volvo Firmware update handleiding voor imiv in combinatie met HU-650 of HU-850 V O L V O T E C H. E U, E L E C T R O N I C S F O R Y O U R V O L V O Firmware

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FR-16

GEBRUIKSAANWIJZING FR-16 GEBRUIKSAANWIJZING 1 FR-16 INTRODUKTIE De Alecto FR-16 is een PMR-446 Portofoon. Met deze portofoon is het mogelijk om gratis onderling te communiceren alswel te communiceren met andere (Alecto) portofoons

Nadere informatie

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 205 7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 De laatste jaren wordt de computer steeds vaker gebruikt voor het verzamelen van geluidsbestanden. Ook het downloaden van muziekbestanden vanaf internet

Nadere informatie

AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Vermogen 4 x 15W Electronische volumeregeling. Gescheiden hoog/laag tonen, fader regeling.

Nadere informatie

Skoda ipod PLUS ipod & USB interface via wisselaar level (12- pins)

Skoda ipod PLUS ipod & USB interface via wisselaar level (12- pins) Skoda ipod PLUS ipod & USB interface via wisselaar level (12- pins) Art. Nr: IP-VW-IP41 Algemeen: Met de ipod PLUS interface is het mogelijk om 2 selecteerbare audiobronnen te koppelen met het originele

Nadere informatie

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS. Gebruiksaanwijzing ACR 3250

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS. Gebruiksaanwijzing ACR 3250 Gebruiksaanwijzing ACR 3250 1 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 = < ; : 9 8 3 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoudsopgave Beknopte gebruiksaanwijzing... 45 Belangrijke

Nadere informatie

AUTO MP3-SPELER MET RADIO/USB/SD/MMC HANDLEIDING

AUTO MP3-SPELER MET RADIO/USB/SD/MMC HANDLEIDING ROCK POP EQ CLAS RDM AUTO AUDIO NEDwww.facebook.com/denverelectronics AUTO MP3-SPELER MET RADIO/USB/SD/MMC HANDLEIDING CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF

Nadere informatie

ŠkodaAutorádio MS 402 ŠkodaAutoradio ŠkodaCar radio SIMPLY CLEVER

ŠkodaAutorádio MS 402 ŠkodaAutoradio ŠkodaCar radio SIMPLY CLEVER ŠkodaAutorádio MS 402 ŠkodaAutoradio ŠkodaCar radio SIMPLY CLEVER SCHEMATISCHE WEERGAVE 2 BEKNOPTE GEBRUIKS- AANWIJZING 3 INHOUDSOPGAVE CE Het toestel voldoet aan de EMV-veiligheidseisen (EG-richtlijn

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

Alfa Romeo USB/SD interface 8-pins wisselaar aansluiting

Alfa Romeo USB/SD interface 8-pins wisselaar aansluiting Alfa Romeo USB/SD interface 8-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-FIAT-8P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio

Nadere informatie