SIMPLY CLEVER. Navigatiesysteem Columbus Instructieboekje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIMPLY CLEVER. Navigatiesysteem Columbus Instructieboekje"

Transcriptie

1 SIMPLY CLEVER Navigatiesysteem Columbus Instructieboekje

2

3 Voorwoord U hebt gekozen voor een ŠKODA die is uitgerust met het navigatiesysteem Columbus (hierna alleen "radionavigatiesysteem" genoemd). Wij danken u voor uw vertrouwen. Wij adviseren u dit instructieboekje aandachtig te lezen, zodat u uw radio-navigatiesysteem snel en volledig leert kennen. Mocht u vragen over of problemen met uw radio-navigatiesysteem hebben, neem dan contact op met een ŠKODA Servicepartner of de importeur. Afwijkende nationale wettelijke bepalingen hebben voorrang op de in dit instructieboekje verstrekte informatie. Wij wensen u veel plezier met uw radio-navigatiesysteem en te allen tijde een goede reis. ŠKODA AUTO a.s. (hierna ŠKODA)

4 Inhoudsopgave Algemene aanwijzingen Instructieboekje 3 Verklaring van symbolen 3 Belangrijke aanwijzingen 3 Apparaatoverzicht 4 Apparaat in- en uitschakelen 5 Volume instellen 5 Beeldschermbediening 5 Ingavescherm met toetsenbord 6 Spraakbediening van het radionavigatiesysteem Inleidende informatie 8 Spraakcommando's 8 SETUP-functie Hoofdmenu SETUP 10 Instellingen Radio 10 Instellingen Media 10 Instellingen Telefoon 11 Instellingen Systeem 11 Instellingen Beeldscherm 11 Instellingen Kaart 11 Instellingen Navigatie 12 Instellingen Verkeersinformatie 12 Instellingen Spraakbediening 12 Instellingen Video 12 Instellingen Televisie 13 RADIO-functie Hoofdmenu RADIO 14 Verkeersinformatie TP 14 MEDIA-functie Hoofdmenu MEDIA 16 Inleidende informatie over de cd/dvd-functie 17 Inleidende informatie over de mp3-functie 18 Geheugenkaart 18 Externe bronnen 19 Harde schijf (HDD) 20 Video-functie 20 Tv-functie 22 PHONE-functie Hoofmenu TELEFOON 24 Telefoonboek 24 Telefoongesprek en functies tijdens een telefoongesprek 25 Sms-menu 26 TONE-functie Klankinstellingen 27 MAP-functie Kaartweergave 28 Functietoets "Navigatie" 29 Functietoets "Splitscreen" 30 NAV-functie (navigatie) Inleidende informatie 31 Navigatiegegevens en de navigatie-dvd 32 Ingavescherm voor routegeleiding 32 Hoofdmenu Navigatie 33 Functietoets "Nieuw doel" 34 Routegeleiding met een reisdoel 35 Ritmodus 36 Wegpuntmodus 37 Trajecten handmatig blokkeren 37 Dynamische routegeleiding met gebruik van TMC 38 TMC-functie TMC-verkeersmeldingen weergeven 40 Trefwoordenlijst 2 Inhoudsopgave

5 Algemene aanwijzingen Instructieboekje Garantie Voor het apparaat gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor nieuwe wagens, zie het Serviceplan. In dit instructieboekje worden altijd alle uitrustingsvarianten beschreven, zonder dat deze als meeruitvoering, modelvariant of marktafhankelijke uitrusting worden aangegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat in uw wagen niet alle uitrustingscomponenten aanwezig zijn die in dit instructieboekje worden beschreven. De uitrustingsomvang van uw wagen wordt beschreven in de verkoopdocumentatie die u bij de aanschaf van de wagen hebt ontvangen. Meer informatie krijgt u bij uw ŠKODA Servicepartner. Verklaring van symbolen Einde van een paragraaf. De paragraaf gaat op de volgende pagina verder. Overgang naar de volgende toets. Belangrijke aanwijzingen Veiligheidsaanwijzingen Schoonmaken van het beeldscherm VOORZICHTIG Geen oplosmiddelen als benzine of terpentine gebruiken, omdat dit het oppervlak van het beeldscherm aantast. Het beeldscherm voorzichtig behandelen, omdat door hard drukken of contact met scherpe voorwerpen deuken en krassen kunnen ontstaan. Let op Vingerafdrukken op het beeldscherm kunnen met een zachte doek en eventueel met zuivere alcohol worden verwijderd. Signaalontvangst Parkeergarages, tunnels, hoge gebouwen en bergen kunnen het radio- en gpssignaal storen. In het ergste geval wordt geen enkel radio- of gps-signaal ontvangen. Diefstalbeveiliging ATTENTIE Houd uw aandacht altijd bij het verkeer! Als bestuurder draagt u de volledige verantwoordelijkheid voor een veilig verkeersgedrag. Gebruik het systeem alleen als u uw wagen volledig onder controle hebt - gevaar voor ongevallen! Stel het volume zodanig in, dat u akoestische signalen van buiten, bijvoorbeeld de sirene van de politie, de ambulance en de brandweer, altijd goed kunt horen. Een te hoog ingesteld volume kan het gehoor beschadigen! Uw radio-navigatiesysteem werkt met een antidiefstalcode. Hierdoor wordt voorkomen dat het systeem na een onderbreking van de voedingsspanning, bijvoorbeeld door een reparatie of door diefstal, kan worden ingeschakeld. Na het losmaken van de massakabel van de accu, na het onderbreken van de voedingsspanning van het radio-navigatiesysteem en na het doorbranden van een zekering moet de antidiefstalcode worden ingegeven om het radio-navigatiesysteem te kunnen inschakelen. De code kan alleen "online" via het ŠKODA systeem worden afgevraagd om zo een nog effectievere diefstalbeveiliging te garanderen. Zo nodig contact opnemen met een geautoriseerde ŠKODA Servicepartner. Algemene aanwijzingen 3

6 Code ingeven Als na het inschakelen van het radio-navigatiesysteem een toetsenbord verschijnt met de vraag om de code in te geven, moet het systeem door het ingeven van het juiste 4-cijferige codenummer worden gedeblokkeerd. De 4-cijferige code met behulp van de functietoetsen 0 t/m 9 ingeven. Het cijfer wordt in de ingaveregel overgenomen. Na het ingeven van het 4-cijferige codenummer wordt het cijferblok grijs (inactief) en kunnen geen verdere cijfers meer in de ingaveregel worden overgenomen. Om de cijfer in de ingaveregel van rechts naar links te wissen, op het beeldscherm op de functietoets drukken. Als de juiste code in de ingaveregel staat, druk dan op de functietoets OK. Onjuiste code Indien bij het ingeven van de code een onjuiste code wordt bevestigd, kan de procedure nog eenmaal worden herhaald. Het aantal pogingen wordt op de onderste beeldschermregel weergegeven. Indien de code een tweede maal verkeerd wordt ingegeven, wordt het apparaat gedurende ca. een uur geblokkeerd. Pas na een uur, waarbij het apparaat en het contact zijn ingeschakeld, is het mogelijk de beveiligingscode weer in te geven. Indien vervolgens weer tweemaal een onjuiste code wordt ingegeven, wordt het radio-navigatiesysteem weer gedurende een uur geblokkeerd. Let op De code is normaliter in het geheugen van het instrumentenpaneel opgeslagen. Hierdoor vindt een automatische decodering plaats (comfortcodering). Daarom is het handmatig ingeven van de code normaal gesproken niet nodig. Weergave op het beeldscherm Op het beeldscherm van het apparaat wordt bijvoorbeeld informatie van de Climatronic, de afstand van de wagen tot een obstakel bij ingeschakelde "parkeerhulp" enz. weergegeven Apparaatoverzicht - Stelknop Voor in- en uitschakelen van het apparaat (indrukken) Voor volume-instelling van de actueel weergegeven audiobron / spraakbediening (draaien) 5 RADIO - Radio-functie 14 MEDIA - Media-functie 16 PHONE - Telefoon-functie 24 TONE - Klank- en volume-instellingen 27 MAP - Kaartweergave 28 NAV - Navigatie-functie 31 TMC - Weergave van TMC-verkeersmeldingen 40 SETUP - Instellingen in de afzonderlijke bedrijfsfuncties 10 en - Toetsen om verder en terug te gaan RADIO-functie - Voor het selecteren van zenders uit de geheugenlijst. MEDIA-functie - Voor het selecteren van de vorige resp. volgende titel. TV-functie - Voor het selecteren van de tv-zender. Cd/dvd-opening 16 Beeldscherm 5 - Cd resp. dvd verwijderen 17 - Spraakbediening inschakelen 8 Menuknop RADIO-functie - Draaien voor handmatige zenderinstelling, kort indrukken om de scanfunctie te starten of te stoppen. MEDIA-functie - Draaien om van titel te wisselen; kort indrukken om in de audio-functie de scanfunctie te starten of te stoppen. Kaartweergave (MAP) - Draaien om de schaal van de kaart te wijzigen; kort indrukken om een navigatiemelding tijdens een routegeleiding te herhalen. Navigatiefunctie (NAV) - Kort indrukken om een navigatiemelding tijdens een routegeleiding te herhalen. Geheugenkaartopening 18 4 Algemene aanwijzingen

7 Apparaat in- en uitschakelen Voor het in- resp. uitschakelen van het apparaat op knop 1 drukken. Na het inschakelen van het apparaat wordt de audiobron weergegeven die vóór het uitschakelen het laatst actief was. Als de sleutel bij ingeschakeld apparaat uit het contactslot wordt verwijderd, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Als uw wagen met het systeem KESSY is uitgerust, wordt het apparaat na het afzetten van de motor en het openen van het portier automatisch uitgeschakeld. Als eerst het portier wordt geopend en daarna de motor wordt afgezet, wordt het apparaat pas uitgeschakeld na het vergrendelen van de wagen. Bij uitgeschakeld contact schakelt het apparaat (ontladingsbeveiliging van de accu) na ca. een half uur automatisch uit. Volume instellen Om het volume te verhogen knop 1 rechtsom draaien. Om het volume te verlagen knop 1 linksom draaien. De volumewijziging wordt op het beeldscherm van het apparaat weergegeven. Als het volume tot 0 wordt verlaagd, komt er geen geluid meer uit de luidsprekers en verschijnt op het beeldscherm het symbool. VOORZICHTIG Een te hoog ingesteld volume kan het gehoor beschadigen! Beeldschermbediening Afbeelding 1 Instellingsmodus SETUP: Hoofdmenu Instellingen / Instellingen radio Het beeldscherm van het apparaat is een zogenaamd "touchscreen" (aanraakscherm). Gekleurd omkaderde delen op het beeldscherm zijn momenteel "actief" en worden door het aanraken van het beeldscherm bediend. Sommige functies van het navigatieapparaat kunnen vanaf het multifunctiestuurwiel worden bediend, zie het instructieboekje van uw wagen. "Functietoetsen" op het beeldscherm Actieve delen die een functie of een menu oproepen, worden "functietoetsen" genoemd. In het hoofdmenu Instellingen bijvoorbeeld op de functietoets Radio» Afbeelding 1 drukken om het menu van de Radio-instellingen C» Afbeelding 1 op te roepen. In welk menu u zich bevindt wordt in de kopregel A en C weergegeven. Met de functietoets B en D kan vanuit ieder menu naar het vorige menu worden teruggekeerd. "Schuifregelaar" Door op de schuifbalk E» Afbeelding 1 te drukken en deze naar beneden of boven te verschuiven (of door functietoetsen en te bedienen) kan in het actuele menu worden genavigeerd. De schuifregelaar in de instellingsbalk kan ook worden bewogen door op de functietoets - of + te drukken, bijvoorbeeld bij de instellingen van de dvdfunctie. "Pop-upvenster" Na het bevestigen van de functietoets F opent een zogenaamd "pop-up-venster" met verdere menupunten. Algemene aanwijzingen 5

8 Kort op een van de menupunten drukken. Het pop-upvenster wordt gesloten en het gekozen menupunt wordt in de functietoets weergegeven. Om het pop-upvenster te sluiten zonder de instelling te wijzigen in het pop-upvenster op functietoets drukken. "Checkbox" Sommige functies kunnen alleen in- of uitgeschakeld worden. Voor een functie die alleen kan worden in- of uitgeschakeld, bevindt zich een zogenaamde "checkbox" G» Afbeelding 1. - Functie is ingeschakeld. - Functie is uitgeschakeld. Voor het in- of uitschakelen van de functie eenmaal kort op de betreffende functietoets drukken. Als bij een ingeschakeld apparaat geen functietoetsen op het beeldscherm worden weergegeven (bijvoorbeeld tijdens het afspelen van een dvd) kort op het beeldscherm drukken om de actueel oproepbare functietoetsen weer te geven. Voorbeeldmenu in de gebruiksaanwijzing Op de toets ABC DEF drukken - deze toetsen moeten na elkaar worden ingedrukt. XYZ - Beschrijving van een functietoets in het eerste menuniveau XYZ - Beschrijving van een functietoets in het tweede menuniveau XYZ - Beschrijving van een functietoets in het tweede menuniveau XYZ - Beschrijving van een functietoets in het eerste menuniveau Ingavescherm met toetsenbord Afbeelding 2 Voorbeeld van een ingavescherm met toetsenbord / Voorbeeld van een ingavescherm met cijfers Het ingavescherm met toetsenbord verschijnt bijvoorbeeld bij het ingeven van een nieuw reisdoel of bij het zoeken van een bijzonder reisdoel of een telefoonnummer. Als u een functietoets met een teken op het toetsenbord in het ingavescherm indrukt, verschijnt dit teken in de ingaveregel in het bovenste deel van het beeldscherm. U kunt de tekens in de ingaveregel wissen, de tekenvolgorde veranderen en speciale tekens toevoegen. De beschikbare tekens zijn contextafhankelijk. Verdere ingavemogelijkheden: - Weergave van de met de selectie overeenkomende ingaven. De functietoets schakelt om naar de lijst met de met de selectie overeenkomende ingaven. - Terugkeren vanuit een willekeurig menupunt naar het vorige menupunt - Weergave van de met de selectie overeenkomende ingaven - Wisselt tussen hoofdletters en kleine letters en omgekeerd - Wisselt naar het ingavescherm voor cijfers en speciale tekens A-Z - Wisselt naar het ingavescherm voor letters - Ingeven van een spatie - Wisselt naar het ingeven van cyrillische letters ABC - Wisselt naar het ingeven van Latijnse letters 6 Algemene aanwijzingen

9 - Cursor in de ingaveregel naar links of naar rechts bewegen - Wissen van tekens in de ingaveregel vanaf de cursorpositie van rechts naar links OK - Bevestigen van de in de ingaveregel ingegeven tekst Op letters gebaseerde speciale tekens selecteren In het ingavescherm zijn sommige letters voorzien van het symbool " ". Als een dergelijke letter langere tijd ingedrukt wordt gehouden, kunnen speciale taalafhankelijke tekens worden geselecteerd. Enkele speciale tekens kunnen ook "uitgeschreven" worden. Zo worden in plaats van de Duitse speciale tekens "Ä", "Ü" en "Ö" ook de tekenvolgordes "AE", "UE" en "OE" door het radio-navigatiesysteem herkend. Anders speciale tekens kunnen worden genegeerd, bijvoorbeeld in plaats van "É", "Ê" of "È" wordt ook een normale "E" door het radio-navigatiesysteem herkend. Algemene aanwijzingen 7

10 Spraakbediening van het radionavigatiesysteem Inleidende informatie De spraakbediening is alleen in de volgende talen beschikbaar: Tsjechisch, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Nederlands, Italiaans. De spraakbediening kan met de functies RADIO, MEDIA, PHONE, MAP en NAV worden gebruikt. Spraakbediening (dialoog) inschakelen Kort op de toets drukken. Dialoog De lange resp. korte dialoog kan worden gekozen door op de toets op het apparaat te drukken en door het uitspreken van het spraakcommando "Lange dialoog" (het systeem geeft de melding volledig weer zonder deze in te korten) of "Korte dialoog" (het systeem kort enkele meldingen af of vervangt deze door een akoestisch signaal (gong), hierdoor wordt de bediening versneld) of handmatig in de functie SETUP» pagina 12, Instellingen Spraakbediening. Meldingen onderbreken Door kort op de toets op het apparaat te drukken, kan de momenteel gesproken melding worden beëindigd. Hierdoor is het mogelijk een volgend spraakcommando eerder uit te spreken. Spraakbediening (dialoog) uitschakelen Na het uitvoeren van het spraakcommando schakelt de spraakbediening automatisch uit. Door op een van de toetsen te drukken die zich aan de zijkant van het beeldscherm van het apparaat bevinden of door het beeldscherm aan te raken (niet de functietoets Verbergen in de hulpweergave). Door uitspreken van het commando "Afbreken". Als het systeem bij ingeschakelde dialoog geen spraakcommando ontvangt of het spraakcommando niet herkend, antwoordt het met de vraag "Wat zegt u?" waarna een nieuw spraakcommando kan worden gegeven. Als het systeem ook de tweede maal geen spraakcommando ontvangt, wordt hulp aangeboden. Als het systeem ook de derde maal geen spraakcommando ontvangt, krijgt u de melding "Afbreken" en schakelt de spraakbediening uit. De optimale verstaanbaarheid van de spraakcommando's is van meerdere factoren afhankelijk: Met een normaal volume spreken, zonder beklemtoning en zonder overdreven lange spreekpauzes. Een slechte uitspraak voorkomen. Geen afkortingen gebruiken - altijd het volledige spraakcommando uitspreken. Niet spreken wanneer het systeem een melding geeft. Zolang het systeem de melding niet heeft beëindigd, zal het niet op een ander commando reageren. Portieren, ruiten en het schuifdak sluiten om storende buitengeluiden te beperken resp. te voorkomen. Tijdens de dialoog andere geluiden in de wagen, bijvoorbeeld tegelijkertijd sprekende inzittenden, vermijden. De microfoon voor de spraakbediening is zowel op de bestuurder als op de bijrijder gericht. Hierdoor kunnen zowel de bestuurder als de bijrijder het apparaat bedienen. Spraakcommando's Het systeem herkent slechts vermeldingen (dat wil zeggen dat bijvoorbeeld in de functie NAV voor het gekozen land slechts van de grootste plaatsen worden herkend). Indien de gewenste plaats niet tot de vermeldingen behoort, kan deze niet normaal worden uitgesproken, maar moet de plaatsnaam worden gespeld. Algemene informatie over de spraakbediening is beschikbaar door kort op toets op het apparaat te drukken en het spraakcommando "Handleiding" uit te spreken. Vervolgens hoort u een melding dat de handleiding in 7 delen is onderverdeeld. Indien men uitvoeriger informatie over afzonderlijke delen van de handleiding wil hebben, dan bijvoorbeeld het spraakcommando "Handboek deel 2" uitspreken. Algemene informatie over de bedrijfsfuncties is beschikbaar door kort op toets op het apparaat te drukken en het spraakcommando "Help korte commando's" uit te spreken. Spraakcommando "Help" De hulp kan worden opgeroepen door het uitspreken van het spraakcommando "Help". Afhankelijk van de bedrijfsfunctie waarin u zich bevindt, biedt de hulp verschillende mogelijkheden. Indien de aangeboden mogelijkheden niet voldoende zijn, het spraakcommando "Andere opties" uitspreken. 8 Spraakbediening van het radio-navigatiesysteem

11 Wisselen tussen de functies Indien u na het inschakelen van de spraakbediening wilt wisselen tussen de functies dan de naam van de functie uitspreken waarnaar u wilt wisselen. Als u zich bijvoorbeeld in de functie RADIO bevindt en naar de functie MEDIA wilt wisselen, dan het spraakcommando "Media" uitspreken. De namen van de functies PHONE, MAP, NAV uitspreken als "Telefoon, kaart, navigatie". In iedere functie kunnen ook spraakcommando's voor andere functies worden gebruikt - het apparaat schakelt dan automatisch om tussen de afzonderlijke functies. Hulpweergave Indien u wilt dat de hulp op het beeldscherm van het apparaat wordt weergegeven, dan wordt dit alleen handmatig in de functie SETUP geactiveerd (vervolgens gedeactiveerd)» pagina 12, Instellingen Spraakbediening. Spraakvermelding In de functies PHONE, NAV en RADIO kan een korte spraakvermelding worden aangemaakt. Na het uitspreken van het geregistreerde begrip wordt het gewenste spraakcommando uitgevoerd (bijvoorbeeld in de functie PHONE kan voor een telefoonboekcontact een spraakvermelding worden aangemaakt en na het uitspreken ervan kiest het systeem het betreffende telefoonnummer). Spraakbediening van het radio-navigatiesysteem 9

12 SETUP-functie Hoofdmenu SETUP Afbeelding 3 Hoofdmenu SETUP RDS Regionaal - In- / uitschakelen van het automatisch zendervolgsysteem met behulp van RDS Automatisch - Automatisch kiezen van de zender met de momenteel beste ontvangst Vast - De ingestelde regionale zender wordt zo lang mogelijk vastgehouden Verkeersberichten (TP) - In- / uitschakelen van de verkeersinformatie Actuele TMC-zender:... - TMC-zenders weergeven waarvan de verkeersinformatie wordt ontvangen Favoriete TMC-zender - Favoriete TMC-zender vastleggen Automatisch - Automatisch kiezen van de zender met de momenteel beste ontvangst uit de lijst met TMC-zenders selecteren Geheugenlijst wissen - De in de geheugenlijst opgeslagen zenders wissen Let op Op de toets SETUP en vervolgens op de de functietoets drukken: Radio» pagina 10, Instellingen Radio; Media» pagina 10, Instellingen Media; Telefoon» pagina 11, Instellingen Telefoon; Systeem» pagina 11, Instellingen Systeem; Beeldscherm» pagina 11, Instellingen Beeldscherm Kaart» pagina 11, Instellingen Kaart; Navigatie» pagina 12, Instellingen Navigatie; Verkeersinformatie» pagina 12, Instellingen Verkeersinformatie; Spraakbediening» pagina 12, Instellingen Spraakbediening; Video» pagina 12, Instellingen Video. Instellingen Radio Op de toets SETUP Radio drukken. Pijltoetsen - Instellen van de zenderwisselfunctie in de RADIO-functie met behulp van de pijltoetsen Zenderlijst - Wisselt naar alle actueel te ontvangen zenders in het geselecteerde frequentiebereik Geheugenlijst - Wisselt naar alleen opgeslagen zenders RDS ("Radio Data System") dient voor de overdracht van programmakenmerken en aanvullende diensten waardoor onder andere automatisch een zender kan worden gevolgd. Bij voldoende ontvangstkwaliteit wordt bij radiozenders die RDS ondersteunen in plaats van de zenderfrequentie de zendernaam weergegeven. TMC (Traffic Message Channel) is een digitale radio-datadienst voor een continue overdracht van verkeersmeldingen. Instellingen Media Op de toets SETUP Media drukken. AV-ingang activeren - Voor de weergave van een optionele externe audio-videobron als een tv-tuner is ingebouwd. AUX-ingang activeren - Voor de weergave van een externe audiobron Bluetooth-apparaat automatisch afspelen - Activeert de automatische weergave van een mediaspeler AUX input level - Instelling van de ontvangstgevoeligheid van een externe audiobron Laag - Lage ontvangstgevoeligheid Midden - Gemiddelde ontvangstgevoeligheid Hoog - Hoge ontvangstgevoeligheid 10 SETUP-functie

13 ID3-tag deactiveren - Overeenkomstig de instellingen wordt bij audio-cd's met cd-tekst en in de mp3-functie de titel- en artiestnaam of alleen de bestands- en mapnaam weergegeven. Scan/Mix/Repeat inclusief submap - Speelt aan de hand van de volgorde op het afgespeelde medium alle mp3-bestanden na elkaar af die in mappen en submappen zijn opgeslagen. Instellingen Telefoon Op de toets SETUP Telefoon drukken. Telefoonboek bijwerken - Laden van het telefoonboek uit de mobiele telefoon in het geheugen van het radio-navigatiesysteem. Dit kan enkele minuten duren. Oproepenlijst wissen - Opgeslagen oproeplijsten wissen Sms wissen - Tekstberichten (sms) wissen Verkort kiezen - Sneltoetsen bewerken Telefoon uitschakelen - Telefoon uitschakelen Fabrieksinstellingen herstellen - Apparaat op fabrieksinstellingen terugzetten, de gebruikersprofielen worden gewist Volgorde van oproepenlijst wijzigen - Volgorde in de oproeplijsten, met de oudste resp. nieuwste beginnend, wijzigen Instellingen Systeem Op de toets SETUP Systeem drukken. Taal / Language - Keuze van de menutaal voor de schermmeldingen en de gesproken meldingen Automatisch - Automatisch vastleggen van de menutaal; dit is afhankelijk van de instelling in het informatiescherm of het rechtstreeks selecteren van de gewenste taal uit een lijst Datumweergave - Instelling van het datumformaat Tijdweergave - Weergave van de actuele tijd op het beeldscherm bij de functies RADIO, MEDIA en MAP Uit - Uitschakelen Aan - Inschakelen Datum - Instelling van de datum Fabrieksinstellingen - Herstellen van de fabrieksinstellingen Instellingen die moeten worden hersteld, selecteren Reset - Apparaat op fabrieksinstellingen terugzetten, de gebruikersprofielen worden gewist Instellingen Beeldscherm Op de toets SETUP Beeldscherm drukken. Helderheid - Instellen van het helderheidsniveau van het beeldscherm Helderst - Helderste stand Helderder - Helderder stand Middel - Middelste stand Donkerder - Donkerder stand Donkerst - Donkerste stand Dag / Nacht - Wisselt tussen dag-, nacht- en de automatische kaartweergave Automatisch - Wordt met behulp van de beschikbare wagensensoren geregeld Dag - Instelling voor overdag Nacht - Instelling voor 's nachts Bevestigingstoon - In- / uitschakelen van de bevestigingstoon bij het drukken op een functietoets Aan - Inschakelen Uit - Uitschakelen Beeldscherm uit - Het is mogelijk het beeldscherm in een energiebesparende modus te zetten, in de onderste regel wordt de actuele informatie over de audiobron weergegeven. Het beeldscherm kan weer worden ingeschakeld door het scherm zelf of een willekeurige toets aan te raken, met uitzondering van de bedieningsknop. Instellingen Kaart Op de toets SETUP Kaart drukken. Splitscreen - Positie van het extra venster in de kaartweergave Links - Links Rechts - Rechts Routegeleidingsymb. - Weergave van de navigatieaanwijzingen en het kompas in het extra venster in 2D- of 3D-weergave Reisdoelweergave - Informatie over het doel weergeven» pagina 28, Functietoetsen en symbolen tijdens de routegeleiding Reisoel - Reisdoel Volgende tussenstop - Volgende tussenstop Keuze POI - Bijzondere reisdoelen selecteren, deze worden met behulp van symbolen op de kaart weergegeven SETUP-functie 11

14 Toon belangrijk-doelsymbool - Doelen die als favoriet zijn opgeslagen met het symbool van de gekozen favorietencategorie in de kaart weergeven Toon snelheidsbegrenzing - In het beeldscherm wordt de actuele snelheidsbegrenzing voor het betreffende straatgedeelte weergegeven Instellingen Navigatie Op de toets SETUP Navigatie drukken. 3 alternatieve routes voorstellen - 3 alternatieve routes voor de routegeleiding voorstellen» pagina 33, Functietoets "Opties" Navigatiemeldingen - Navigatiemeldingen instellen Uit - Uitschakelen Dynamisch - Gesproken rijadviezen worden alleen gegeven als de berekende route, bijvoorbeeld door gemelde verkeersopstoppingen, is verlaten Aan - Inschakelen Tijdweergave - Tijdweergave in het onderste deel van de kaart instellen Aankomsttijd - Aankomsttijd op het reisdoel weergeven Rijtijd - Resterende rijtijd weergeven Mijn bijzondere reisdoelen - Eigen bijzondere reisdoelen van de sd-kaart importeren Thuisadres ingeven - "Thuisadres" bewerken» pagina 35, Functietoets " Home" Doelingave - Beeldscherm voor doelingave weergeven» pagina 34, Functietoets " Adres" Huidige positie - Huidige positie als thuisadres opslaan Wissen - Thuisadres wissen Bewerken - Thuisadres bewerken Plaats huidige positie - Huidige positie als thuisadres opslaan Uitgebreide navigatie-instellingen - Uitgebreide navigatie-instellingen Demomodus - Een virtuele routegeleiding starten Beginpunt handmatig ingeven - Startpunt voor de demomodus ingeven ø-snelh. voor tijdberekening - Afhankelijk van de ingestelde gemiddelde snelheid wordt de aankomst- of rijtijd in de demomodus bepaald Snel - Hoge snelheid Middel - Gemiddelde snelheid Langzaam - Lage snelheid Instellingen Verkeersinformatie Op de toets SETUP Verkeersinformatie drukken. Favoriete TMC-zender - Favoriete TMC-zender vastleggen Automatisch - Automatisch TMC-zenderzoeken Favoriete TMC-zender uit een lijst kiezen Meldingsweergave TMC - Weergave van de verkeersmeldingen instellen Alle - Alle actuele verkeersmeldingen weergeven Onderweg - Alleen verkeersmeldingen die betrekking hebben op de te rijden route weergeven Verkeersberichten (TP) - In-/uitschakelen van de verkeersinformatie» pagina 14, Verkeersinformatie TP Instellingen Spraakbediening Op de toets SETUP Spraakbediening drukken. Dialoogstijl - Dialoogstijl instellen Lang - Het systeem geeft de melding volledig weer zonder deze in te korten Kort - Het systeem kort enkele meldingen af of vervangt deze door een akoestisch signaal (gong), hierdoor wordt de bediening versneld Visuele spraakcommandohulp - Visuele spraakcommandohulp toont in een pop-upvenster een overzicht van de belangrijkste commando's. De "visuele spraakcommandohulp" kan voor iedere functie in het systeem afzonderlijk worden ingesteld (indien u bijvoorbeeld de "hulpweergave" alleen voor de functie MAP instelt, wordt de hulpweergave alleen in deze functie weergegeven). Spraakvermeldingen wissen - Eigen spraakvermeldingen wissen Alle - Alle spraakvermeldingen wissen Telefoonboek - Telefoonboek Radiogeheugen - Radiogeheugen Navigatiegeheugen - Navigatiegeheugen Instellingen Video Op de toets SETUP Video drukken. Audio-taal - Taal van de spraakweergave instellen Menutaal - Taal van het dvd-menu instellen Ondertiteling - Ondertiteling Dvd-instelling - Instelling van het dvd-formaat 4:3-4:3 formaat 16:9-16:9 formaat 12 SETUP-functie

15 Instellingen Televisie Op de toets SETUP Video drukken. Tv zoekmodus - Tv-zenders worden gezocht Zenderlijst - Tv-zenders kiezen uit de lijst met tv-zenders die op dat moment te ontvangen zijn Geheugenlijst - Tv-zenders weergeven die in het zendergeheugen zijn opgeslagen. Tv-standaard - Tv-standaard wijzigen Tv-instelling - Beeldformaat van het tv-beeld wijzigen 4:3-4:3 formaat 16:9-16:9 formaat Tv-audiokanaal - Spraakkanaal bij tweekanaalsgeluid (dual) kiezen" " Kanaal A - Spraakkanaal A Kanaal B - Spraakkanaal B Autom. DVB-T / analoog omschakeling - De gekozen tv-zender wordt in analoge, resp digitale vorm gezocht Geheugenlijst tv wissen - Tv-geheugenlijst wissen AV1-standaard - Weergavenorm, altijd slechts voor een externe audio- of videobron AV2-standaard - Weergavenorm, altijd slechts voor een externe audio- of videobron SETUP-functie 13

16 RADIO-functie Hoofdmenu RADIO Op de toets RADIO drukken - Hoofdmenu RADIO Functietoets Band FM - Frequentieband FM AM - Frequentieband AM Afbeelding 4 Hoofdmenu RADIO De frequentieband kan ook worden gewijzigd door herhaaldelijk op de toets RADIO te drukken. Functietoets Zenderlijst Opent de lijst met alle actueel te ontvangen FM-zenders Indien een van de zenders in de zenderlijst reeds is opgeslagen, wordt het nummer van de selectie weergegeven. Functietoets Geheugen Geheugen Weergave van de geheugentoetsen 1-6 Geheugen Weergave van de geheugentoetsen 7-12 Geheugen Weergave van de geheugentoetsen Geheugen Weergave van de geheugentoetsen Omschakelen van opgeslagen radiozenders met de toetsen of - aan de hand van de instellingen "pijltoetsen" (op het beeldscherm verschijnt Geheugen) of de momenteel te ontvangen FM-zenders» pagina 10, Instellingen Radio. Radiozender in de zenderlijst opslaan - De gewenste radiozender instellen en de functietoets 1 t/m 24 ingedrukt houden tot een geluidssignaal klinkt. Functietoets Extra's Scan - Weergeven van alle te ontvangen zenders in het actuele frequentiebereik gedurende ongeveer 5 seconden. Opnieuw op de menuknop 15 of op de functietoets Scan drukken om de scanfunctie te stoppen op de momenteel beluisterde radiozender. TP - In- / uitschakelen van de verkeersinformatie (alleen in FM-bereik)» pagina 14, Verkeersinformatie TP Beeldscherm uit - Het is mogelijk het beeldscherm in een energiebesparende modus te zetten, het beeldscherm is dan zwart en in de onderste regel wordt de actuele informatie over de audiobron weergegeven. Het beeldscherm kan weer worden ingeschakeld door het scherm zelf of een willekeurige toets aan te raken, met uitzondering van de bedieningsknop. RDS ("Radio Data System") dient voor de overdracht van programmakenmerken en aanvullende diensten waardoor onder andere automatisch een zender kan worden gevolgd. Bij voldoende ontvangstkwaliteit wordt bij radiozenders die RDS ondersteunen in plaats van de zenderfrequentie de zendernaam weergegeven. Indien een radiozender aanvullende informatie via de RDS-functie verstuurd terwijl een zender wordt opgeslagen, kan het voorkomen dat de naam van de radiozender vervolgens niet correct in de geheugenlijst wordt weergegeven. Functietoets Hand. Radiozenders kunnen handmatig worden ingesteld door draaien aan de menuknop 15 of met de functietoetsen in de onderste beeldschermregel. Verkeersinformatie TP Op de toets RADIO Extra's TP drukken - In- / uitschakelen van de verkeersinformatie. De aanduiding "TP" in combinatie met een zendernaam (bijvoorbeeld in de zender- of geheugenlijst) geeft een zender aan die verkeersinformatie uitzendt. Onafhankelijk van welke radiozender wordt beluisterd, zorgt een extra ontvanger in het apparaat ervoor dat er altijd een verkeersinformatiezender wordt ontvangen, zolang de verkeersinformatiefunctie is ingeschakeld. In de mediafunctie wordt op de achtergrond steeds automatisch een ontvangbare verkeersinformatiezender gezocht. De paraatheid van de verkeersinformatiefunctie wordt met de letters "TP" rechtsboven op het beeldscherm aangegeven. 14 RADIO-functie

17 Als er geen verkeersinformatiezender kan worden ontvangen, omdat bijvoorbeeld de radio-ontvangst in zijn geheel gestoord is, wordt in plaats van "TP", "No TP" weergegeven. RADIO-functie 15

18 MEDIA-functie Hoofdmenu MEDIA Afbeelding 5 Hoofdmenu MEDIA Afhankelijk van de gekozen mediabron wordt het hoofdmenu MEDIA als Audio of Video weergegeven. Hoofdmenu MEDIA openen en andere mediabron kiezen Op de toets MEDIA drukken om het hoofdmenu MEDIA te openen. De weergave van de als laatste ingeschakelde mediabron wordt voortgezet. Indien op het apparaat audio- en videobronnen kunnen worden geselecteerd, kan met de apparaattoets MEDIA tussen de laatste audiobron en laatste videobron worden gewisseld. MEDIA - Hoofdmenu MEDIA oproepen en van mediabron wisselen. Cd - Naar een aangebrachte cd/dvd wisselen Interne cd - Cd in de interne speler van het apparaat CD ext. - Cd in de externe cd-wisselaar Sd Wisselt naar een geplaatste geheugenkaart» pagina 18, Geheugenkaart HDD - Wisselt naar de op de interne harde schijf opgeslagen audiobestanden» pagina 20, Harde schijf (HDD) Aux - Wisselt naar een via de aux-multimediabus aangesloten externe audiobron» pagina 19, Aux-ingang MDI - Wisselt naar een via de MDI-multimediabus aangesloten externe audiobron» pagina 19, MDI-ingang - Multimediabus - Wisselt naar een via Bluetooth aangesloten externe audiobron Video - Videobronnen - Menu Video» pagina 20, Video-functie,» pagina 22, Tv-functie. Repeat - Herhaalopties weergeven Titel - De huidige titel herhalen Cd - Alle titels van de huidige cd herhalen Map - Alle titels in de huidige map herhalen (mp3-functie) Extra's - Weergaveopties weergeven Mix - Alle titels van de huidige audiobron worden in willekeurige volgorde afgespeeld. Mix - Terugkeren naar de normale weergave Scan - Alle titels van de huidige mediabron gedurende circa 10 seconden afspelen. De scanfunctie kan ook worden gestart of beëindigd door kort aantippen van de menuknop 15. Scan - Terugkeren naar de normale weergave. HDD-capaciteit - Informatie over de bezette resp. vrije ruimte op de harde schijf (HDD). Beeldscherm uit - Het is mogelijk het beeldscherm in een energiebesparende modus te zetten, het beeldscherm is zwart en in de onderste regel wordt de actuele informatie over de audiobron weergegeven. Het beeldscherm kan weer worden ingeschakeld door het scherm zelf of een willekeurige toets aan te raken, met uitzondering van de bedieningsknop. Selectie - Openen van de titellijst van de actuele audiobron om een andere titel of een andere audiobron te selecteren. - Bovenliggende map weergeven, naar het hoofdmenu van de audiobron omschakelen Titel - Start de weergave van de gekozen titel - Map, afspeellijst en informatiedrager op de harde schijf HDD opslaan» pagina 20, Harde schijf (HDD). Apparaattoetsen voor het regelen van de actuele audio- of videobron De pijltoetsen op het apparaat of hebben altijd betrekking op de actueel beluisterde audiobron, ongeacht in welk menu u zich momenteel bevindt. - Door kort drukken wordt gewisseld naar het begin van de actuele titel of het actuele hoofdstuk, door opnieuw te drukken wordt gewisseld naar het begin van de vorige titel of het vorige hoofdstuk. - Door kort drukken wordt gewisseld naar het begin van de volgende titel of het volgende hoofdstuk, door opnieuw te drukken wordt gewisseld naar het begin van de daaropvolgende titel of het daaropvolgende hoofdstuk. In het menu van de actueel afgespeelde audiobron kan ook van titel worden gewisseld met de menuknop MEDIA-functie

19 Functietoetsen voor het regelen van de actuele audio- of videobron - Door kort drukken wordt gewisseld naar het begin van de actuele titel of het actuele hoofdstuk, door opnieuw te drukken wordt gewisseld naar het begin van de vorige titel of het vorige hoofdstuk. - Door kort drukken wordt gewisseld naar het begin van de volgende titel of het volgende hoofdstuk. - Pauze: De weergave wordt op de actuele plaats gestopt en het symbool verandert in - door kort drukken wordt de weergave op deze plaats voortgezet. Let op Als het volume tijdens de weergave van een cd, van de harde schijf of een andere audiobron op de waarde 0 word gereduceerd, verandert het symbool in en wordt de weergave onderbroken. Inleidende informatie over de cd/dvd-functie Cd/dvd plaatsen Een cd/dvd met het opschrift naar boven zo ver in de opening 11 schuiven tot deze zelfstandig naar binnen wordt getrokken. De weergave start automatisch. Cd/dvd verwijderen Op de toets drukken - de cd/dvd wordt uitgeschoven. Als de uitgeschoven cd/dvd niet binnen 10 seconden wordt verwijderd, wordt deze om veiligheidsredenen weer naar binnen getrokken. Cd/dvd niet leesbaar Als de geplaatste cd/dvd niet leesbaar is, verschijnt een pop-upvenster met een overeenkomstige aanwijzing. De cd/dvd wordt na enkele seconden weer uitgeschoven. Als de cd/dvd niet binnen 10 seconden wordt verwijderd, wordt deze om veiligheidsredenen weer naar binnen getrokken. Overslaan Op een slecht wegdek en bij heftige trillingen kan de cd-speler bij het afspelen overslaan. Condensvorming Bij koude weersomstandigheden en na regenbuien kan vocht in de cd/dvd-speler neerslaan (condensatie). Dit kan leiden tot overslaan of de weergave verhinderen. In dergelijke gevallen moet u wachten tot het vocht is verdwenen. Aanwijzingen over de verzorging van cd's/dvd's Indien een cd/dvd is vervuild, deze nooit in een cirkelvormige beweging schoonmaken, maar altijd van binnen naar buiten met een zachte pluisvrije doek. Bij sterke vervuiling adviseren wij de cd/dvd met een universele cd/dvd-reiniger schoon te maken. Ook in dit geval de cd/dvd niet in een cirkelvormige beweging schoonmaken, maar van binnen naar buiten en de cd/dvd vervolgens laten drogen. Mp3- en wma-bestanden (Windows Media Audio) Op de harde schijf van het apparaat kunnen ook afspeelbare mp3- en wma-bestanden worden opgeslagen» pagina 20, Harde schijf (HDD). Audiobestanden die via Windows Media Audio zijn gecomprimeerd, kunnen tevens door middel van de DRM-techniek (Digital Rights Management) auteursrechtelijk zijn beschermd. Dergelijke wma-bestanden worden door het apparaat niet ondersteund. ATTENTIE De cd/dvd-speler is een laserproduct van de klasse 1. Indien de cd/dvd-speler wordt geopend, bestaat gevaar voor verwondingen door niet-zichtbare laserstralen. VOORZICHTIG In de interne cd-/dvd-speler kunnen zowel audio-cd's (cd-a), audio-dvd's, mp3- cd's, mp3-dvd's en video-dvd's worden afgespeeld. In de interne speler mogen geen cd's met de aanduiding "Niet in spelers zonder schuiflade aanbrengen" of Eco Disc worden geplaatst. Het erin schuiven van een tweede cd/dvd op het moment dat een aanwezige cd/dvd wordt uitgeschoven, kan de cd/dvd-speler in het apparaat beschadigen. Na het indrukken van de eject-toets duurt het enkele seconden tot de cd/dvd wordt uitgeschoven. Gedurende deze tijd is de blokkering van de cd/dvd-opening geopend. Beslist wachten tot de cd/dvd is uitgeschoven, voordat een nieuwe cd/ dvd wordt geplaatst. Bij een mechanisch defect van de cd/dvd of bij een verkeerd of niet volledig geplaatste cd/dvd verschijnt in het beeldscherm eerst de melding "Storing: Cd/dvd. Cd/dvd controleren." en vervolgens "Storing cd/dvd-speler". De cd/dvd controleren en opnieuw proberen deze correct en volledig in de speler aan te brengen. Indien opnieuw "Storing cd/dvd-speler" wordt weergegeven, contact opnemen met een ŠKODA Servicepartner. Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, worden geen cd's/dvd's meer geaccepteerd. Het apparaat gaat naar de laatst actieve functie. MEDIA-functie 17

20 Gebruik nooit vloeistoffen zoals benzine, verfverdunner of LP-reiniger, omdat anders het oppervlak van de cd/dvd kan worden beschadigd! De cd/dvd nooit blootstellen aan direct zonlicht! De cd/dvd alleen beschrijven met hiertoe geschikte stiften. De cd/dvd niet beplakken! Let op Als de functietoets Cd inactief wordt weergegeven, zit er geen audio-cd/dvd in de speler, of is de geplaatste audio-cd/dvd niet leesbaar. Cd's/dvd's met kopieerbeveiliging en niet originele cd-r's, cd-rw's en dvd-rw's worden onder bepaalde omstandigheden niet of slechts beperkt weergegeven. Wma-bestanden Windows Media Audio) kunnen eveneens worden afgespeeld en op de harde schijf (HDD) worden opgeslagen, indien ze niet door de DRM-techniek (Digital Rights Management) auteursrechtelijk zijn beschermd. Bediening en gedrag van het apparaat komen overeen met de mp3-gecomprimeerde audiobestanden en worden verder niet beschreven. Let ook op de verdere aanwijzingen betreffende de mp3-functie» pagina 18, Inleidende informatie over de mp3-functie. De wettelijke bepalingen ten aanzien van het auteursrecht in uw land in acht nemen. De cd/dvd-speler bevat geen componenten die onderhoud behoeven of die u kunt repareren. Als de cd-speler defect is, een specialist raadplegen. De dvd-speler maakt voor de weergave gebruik van een Dolby Digital audiocoderingssysteem en MLP Lossless voor de hoogste weergavekwaliteit van met deze standaard overeenkomende audio-dvd's. "Dolby ", "MLP Lossless " en het dubbel-d-symbool zijn merktekens van Dolby Laboratories. Met behulp van "DTS " en "DTS 2.0 " wordt de surround-sound van een dvd geconverteerd en in goede stereokwaliteit weergegeven. "DTS " en "DTS 2.0 " zijn geregistreerde merktekens van DTS, Inc. Elke verontreiniging of beschadiging van een cd/dvd kan tot problemen leiden bij het "lezen" van de informatie. De omvang van de leesfout is afhankelijk van de vervuiling resp. van de ernst van de mechanische beschadiging. Sterke krassen veroorzaken leesfouten waardoor de cd/dvd kan overslaan of "blijven hangen". Alle cd's/dvd's dienen zorgvuldig te worden behandeld en altijd in een beschermende hoes te worden bewaard. Inleidende informatie over de mp3-functie Eisen aan mp3-bestanden en -gegevensdragers Cd-rom, cd-r, cd-rw met een capaciteit van 650 Mb en 700 Mb. Dvd's met een capaciteit van max. 4,7 GB en double-layer-dvd's met een capaciteit van max. 8,5 GB. De cd's/dvd's moeten voldoen aan de ISO 9660-Level 2 standaard en het Jolietbestandssysteem (single session en multisession). Bestandsnamen mogen niet meer dan 64 tekens bevatten. De mapstructuur mag niet meer dan 8 niveaus bevatten. De naam van de uitvoerende artiest, het album en de titel van het weergegeven mp3-bestand kunnen worden weergegeven indien deze informatie als ID3-tag aanwezig is. Indien geen ID3-tag aanwezig is, wordt de map- of bestandsnaam weergegeven. Wma-bestanden (Windows Media Audio) kunnen eveneens worden afgespeeld, indien ze niet door de DRM-techniek (Digital Rights Management) auteursrechtelijk zijn beschermd. Dergelijke wma-bestanden worden door het apparaat niet ondersteund. Bediening en gedrag van afspeelbare wma-bestanden komen overeen met de mp3-bestanden en wordt verder niet beschreven. Bitrate (datastroom per tijdseenheid) Het apparaat ondersteunt mp3-bestanden met bitrates van 32 tot 320 kbit/s en mp3-bestanden met variabele bitrate. Bij bestanden met variabele bitrate kan de weergave van de speeltijd onnauwkeurig zijn. Geheugenkaart Geheugenkaart erin schuiven De geheugenkaart met de afgesneden hoek eerst en naar boven gericht in de geheugenkaartopening 16 schuiven tot deze "vastklikt". De weergave start automatisch. Geheugenkaart verwijderen Op de erin geschoven geheugenkaart drukken. De geheugenkaart "springt" in de verwijderpositie. Geheugenkaart leeg of bestanden niet leesbaar Als een geheugenkaart erin wordt geschoven waarop geen of geen leesbare gegevens zijn opgeslagen, wordt na het laden niet naar de geheugenkaartfunctie omgeschakeld. 18 MEDIA-functie

21 Eisen aan de geheugenkaart In de geheugenkaartopening kunnen geheugenkaarten met de afmetingen 32 mm x 24 mm x 2,1 mm of 1,4 mm worden geschoven. SD (Secure Digital Memory Cards) en MMC (Multimedia Cards) geheugenkaarten met een capaciteit van max. 4 GB. SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) geheugenkaarten met een capaciteit van max. 32 GB. Het is mogelijk dat enkele bestanden op de geheugenkaarten niet kunnen worden weergegeven of de weergave ervan beperkt is. Door de verschillende kwaliteitseisen van de fabrikanten van de kaarten is het niet mogelijk de weergave van geheugenkaarten onder alle omstandigheden te garanderen. Let op Alleen mp3-bestanden en onbeveiligde wma-bestanden kunnen van de sdkaart worden gelezen. Andere bestanden worden genegeerd. Op de harde schijf van het apparaat kunnen ook afspeelbare mp3- en wma-bestanden worden opgeslagen» pagina 20, Harde schijf (HDD). Externe bronnen Aux- en MDI-ingang Aux-ingang Op de toets MEDIA AUX drukken. Externe audiobronnen die op de Aux-bus zijn aangesloten, kunnen niet via het radio-navigatiesysteem worden bediend. Via het radio-navigatiesysteem kan alleen het volume worden geregeld. Voor de Aux-bus wordt een standaard 3,5-mm-jackplugstekker gebruikt. Indien de externe audiobron niet voorzien is van deze jackplugstekker moet een adapter worden gebruikt. MDI-ingang - Multimediabus Op de toets MEDIA MDI drukken. Audiobestanden van de op de multimediabus aangesloten, externe informatiedragers in mp3-, wma-, ogg-vorbis- en aac-formaat kunnen via het radio-navigatiesysteem worden afgespeeld. Externe audiobronnen die op de MDI-bus zijn aangesloten, kunnen via het radionavigatiesysteem worden bediend. Op ieder gewenst moment kan op de radio een andere audiobron worden geselecteerd. Zolang de externe audiobron niet wordt uitgeschakeld, blijft deze altijd op de achtergrond actief. De bediening van de externe audiobron staat beschreven in de handleiding van de betreffende fabrikant. Voor het aansluiten van externe audiobronnen via de MDI-ingang is een speciale adapter nodig. ipod Als een ipod op de MDI-ingang wordt aangesloten, wordt een menu geopend waarin afzonderlijke mappen van de ipod (afspeellijsten, artiesten, albums, nummers, enzovoort) kunnen worden gekozen. Weergavevolume van de externe audiobron aanpassen Het weergavevolume van de externe audiobron kan met de volumeregelaar van het radio-navigatiesysteem worden gewijzigd 1. Afhankelijk van de aangesloten audiobron kan het uitgangsvolume van de externe audiobron worden gewijzigd. U kunt bovendien de ingangsgevoeligheid van de externe audiobron wijzigen om zo het weergavevolume van de externe audiobron aan de andere audiobronnen aan te passen of vervormingen te voorkomen» pagina 10, Instellingen Media. Voorwaarden voor het correct aansluiten Er kunnen alleen apparaten met USB 2.0 specificatie worden aangesloten. De versie van het FAT bestand (File Allocation Table) van de aangesloten apparaten moet gelijk zijn aan FAT16 (< 2 Gb) of FAT32 (> 2 Gb). Bij de weergave van een apparaat met een harde schijf (HDD) waarop zich een zeer grote hoeveelheid data bevindt, kan een tijdsvertraging optreden bij het inlezen van het overzicht van de muziekbestanden. Bij de weergave van een apparaat waarop zich een gecompliceerde mapstructuur bevindt, kan een tijdsvertraging optreden bij het inlezen van de audiobestanden. De mapstructuur op het aangesloten apparaat mag niet meer dan 8 niveaus bevatten. Een map mag niet meer dan bestanden bevatten. Voor het aansluiten van het apparaat mag geen USB-verlengkabel of USB-hub worden gebruikt. MEDIA-functie 19

22 ATTENTIE De externe audiobron in geen geval op het dashboard leggen. Deze kan bij een plotselinge manoeuvre in het interieur worden geslingerd en de inzittenden ernstige verwondingen toebrengen. Externe audiobronnen in geen geval in de buurt van de airbags leggen. Ze kunnen bij het activeren van de airbag in het interieur worden teruggeslingerd en de inzittenden ernstige verwondingen toebrengen. Tijdens het rijden mag de externe audiobron niet in de hand worden gehouden of op de knieën worden gelegd. Deze kan bij een plotselinge manoeuvre in het interieur worden geslingerd en de inzittenden ernstige verwondingen toebrengen. De aansluitkabel van de externe audiobron altijd zodanig leggen dat deze bij het rijden geen belemmering vormt. VOORZICHTIG De aux-bus mag alleen voor audiobronnen worden gebruikt! Let op De externe audiobron die op de aux-ingang is aangesloten, kan alleen worden gebruikt wanneer op dat moment geen apparaat op de MDI-ingang is aangesloten. Als op de aux-ingang een externe audiobron is aangesloten die met een adapter voor een externe voeding is uitgerust, kan het voorkomen dat het audiosignaal wordt gestoord. Dit hangt van de kwaliteit van de gebruikte adapter af. Op de toets MEDIA Kies drukken. - Menu voor mapbewerking openen Play - Automatische weergave Kopiëren - Titel of map op de harde schijf opslaan Bestand/map hier invoegen - Direct in de actuele map van de harde schijf opslaan Nieuwe map aanmaken - Nieuwe map aanmaken Annul. - Opslaan afbreken Herbenoemen - Ingavescherm voor het wijzigen van de titel- of mapnaam openen Wissen - De geselecteerde titel of map wissen Een map kan max. 7 submappen bevatten. Op de functietoets drukken om de bovenliggende map te openen. Tijdens het opslaan van audiobestanden kunnen titels van deze of een andere audiobron gewoon worden afgespeeld. Let op Het opslaan van 100 muziektitels met een gemiddelde lengte (3-5 minuten) duurt ca. 40 minuten. Video-functie Video-dvd plaatsen en starten Harde schijf (HDD) Mp3- en wma-bestanden op de harde schijf opslaan (HDD) Als het apparaat tijdens het opslaan wordt uitgeschakeld, wordt het opslaan met de laatst volledig opgeslagen titel afgebroken. Titelnaam en map selecteren, opslaan en bewerken Op de geheugenkaart de titels of de mappen selecteren die op de harde schijf moeten worden opgeslagen. In het keuzevenster van de beschikbare audiobronnen kan ook de complete inhoud van een aangebrachte informatiedrager worden geselecteerd om op de harde schijf op te slaan. Afbeelding 6 Dvd-menu / Film-menu bedienen Een video-dvd met het opschrift naar boven zo ver in de cd/dvd-opening schuiven tot deze zelfstandig naar binnen wordt getrokken. 20 MEDIA-functie

23 De weergave van de video-dvd start automatisch. Het opvragen van de gegevens van een video-dvd kan enkele seconden duren, gedurende deze tijd wordt het beeldscherm donker. Het tv-beeld wordt alleen bij stilstaande wagen weergegeven. Tijdens het rijden wordt het beeldscherm uitgeschakeld, het geluid blijft wel hoorbaar. Kort het beeldscherm aanraken om het menu Dvd weer te geven. Door opnieuw het vrije gedeelte van het beeldscherm aan te raken, verdwijnt het menu Dvd weer. Na 15 seconden zonder bediening sluit het menu Dvd automatisch. Beeldformaat Een film start altijd in het vooringestelde beeldformaat. Het beeldformaat kan in het menu Video-instellingen» pagina 12, Instellingen Video worden gewijzigd. Het video-dvd-menu AV - Naar een aangesloten externe videobron wisselen Tv - Naar de tv-functie wisselen Dvd - Naar een in de interne cd/dvd-speler aangebrachte video-dvd wisselen Audio - Naar het Audio-menu wisselen Menu - Naar het film-menu» Afbeelding 6 wisselen Scherm - Helderheid, contrast en kleurinstelling van het beeldscherm wijzigen Hoofdstuk - Naar de hoofdstuklijst wisselen - Door kort drukken wordt gewisseld naar het begin van het actuele hoofdstuk, door opnieuw kort te drukken wordt gewisseld naar het vorige hoofdstuk. - Door kort drukken wordt gewisseld naar het begin van het volgende hoofdstuk - De weergave wordt op de actuele plaats gestopt en het symbool verandert in - door kort op te drukken, wordt de weergave op deze plaats voortgezet MEDIA-functie 21

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY INSTRUCTIEBOEKJE

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY INSTRUCTIEBOEKJE SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY INSTRUCTIEBOEKJE Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Algemene aanwijzingen................ 2 Instructieboekje................................... 2 Belangrijke aanwijzingen.........................

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Instructieboekje SIMPLY CLEVER Radio Funky Instructieboekje Inhoudsopgave Algemene aanwijzingen Instructieboekje 2 Belangrijke aanwijzingen 2 Overzicht apparaat 3 Apparaat in- en uitschakelen 3 Volume instellen 3 Klankinstellingen

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Navigatiesysteem Amundsen+ Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Navigatiesysteem Amundsen+ Instructieboekje SIMPLY CLEVER Navigatiesysteem Amundsen+ Instructieboekje Voorwoord U hebt gekozen voor een ŠKODA die is uitgerust met het navigatiesysteem Amundsen+ (hierna alleen "radionavigatiesysteem" genoemd). Wij

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Instructieboekje SIMPLY CLEVER Radio Blues Instructieboekje Opbouw van dit instructieboekje (toelichtingen) Dit instructieboekje is systematisch opgebouwd, om zo het vinden van de benodigde informatie te vergemakkelijken.

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Navigatiesysteem Columbus Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Navigatiesysteem Columbus Instructieboekje SIMPLY CLEVER Navigatiesysteem Columbus Instructieboekje Opbouw van dit instructieboekje (toelichtingen) Dit instructieboekje is systematisch opgebouwd, om zo het vinden van de benodigde informatie te

Nadere informatie

Radio Blues Instructieboekje

Radio Blues Instructieboekje SIMPLY CLEVER Radio Blues Instructieboekje Inhoudsopgave Algemene aanwijzingen Instructieboekje 2 Tekens in de tekst van het instructieboekje 2 Overzicht apparaat 2 Belangrijke aanwijzingen 2 Diefstalbeveiliging

Nadere informatie

RADIO-NAVIGATIE-SYSTEEM COLUMBUS INSTRUCTIEBOEKJE

RADIO-NAVIGATIE-SYSTEEM COLUMBUS INSTRUCTIEBOEKJE www.skoda-auto.com Radionavigační systém Columbus Superb, Octavia, Yeti holandsky 05.11 S00.5610.78.32 3T0 012 151 HA RADIO-NAVIGATIE-SYSTEEM COLUMBUS INSTRUCTIEBOEKJE Inleiding U hebt gekozen voor een

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER NAVIGATIESYSTEEM COLUMBUS INSTRUCTIEBOEKJE

SIMPLY CLEVER NAVIGATIESYSTEEM COLUMBUS INSTRUCTIEBOEKJE SIMPLY CLEVER NAVIGATIESYSTEEM COLUMBUS INSTRUCTIEBOEKJE Inleiding U heeft voor een ŠKODA voertuig gekozen, dat met een navigatiesysteem Columbus (in het vervolg alleen navigatiesysteem genoemd) is uitgerust

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Radio Swing Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Radio Swing Instructieboekje SIMPLY CLEVER Radio Swing Instructieboekje Inhoudsopgave Algemene aanwijzingen Instructieboekje 2 Tekens in de tekst van het instructieboekje 2 Overzicht apparaat 2 Belangrijke aanwijzingen 2 Diefstalbeveiliging

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORADIO BLUES

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORADIO BLUES SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORADIO BLUES Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Radio....................................... Radio - Overzicht............................. Belangrijke informatie........................

Nadere informatie

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIE-SYSTEEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIE-SYSTEEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIE-SYSTEEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Inleiding U hebt voor een Škoda voertuig gekozen dat met een radio-navigatiesysteem Amundsen (in het vervolg alleen navigatiesysteem genoemd) is

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Bediening van de MP3-speler

Bediening van de MP3-speler Bediening Bediening van de MP3-speler Over MP3 MP3 bestanden die zijn opgenomen van bronnen zoals uitzendingen, platen, bandopnames, video's en live optredens zonder toestemming van de copyrighthouder,

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Radio Swing Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Radio Swing Instructieboekje SIMPLY CLEVER Radio Swing Instructieboekje Opbouw van dit instructieboekje (toelichtingen) Dit instructieboekje is systematisch opgebouwd, om zo het vinden van de benodigde informatie te vergemakkelijken.

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Instructieboekje SIMPLY CLEVER Radio Blues Instructieboekje Inhoudsopgave Algemene aanwijzingen Instructieboekje 2 Tekens in de tekst van het instructieboekje 2 Radio - Overzicht 2 Belangrijke informatie 2 Diefstalbeveiliging

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

Media System Plus/ Navi System. Instruktieboek

Media System Plus/ Navi System. Instruktieboek Media System Plus/ Navi System Instruktieboek Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Algemene informatie............... 2 Belangrijke informatie.............. 3 Instellingen........................... 64 Menu en

Nadere informatie

Waarschuwingen. Controleer dat uw positie stabiel is voordat u uw reis begint.

Waarschuwingen. Controleer dat uw positie stabiel is voordat u uw reis begint. De onderstaande symbolen worden in de handleiding en op het apparaat zelf gebruikt als waarschuwing. Hiermee wordt getoond hoe het product veilig en correct wordt gebruikt om persoonlijk letsel aan u en

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUCTIEBOEKJE

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUCTIEBOEKJE SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUCTIEBOEKJE Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Algemene aanwijzingen................ 2 Instructieboekje................................... 2 Tekens in de tekst van het instructieboekje.....

Nadere informatie

Bediening van de MP3/WMA-speler

Bediening van de MP3/WMA-speler Bediening Bediening van de MP3/WMA-speler Over MP3/WMA MP3/WMA bestanden die zijn opgenomen van bronnen zoals uitzendingen, platen, bandopnames, video's en live optredens zonder toestemming van de copyrighthouder,

Nadere informatie

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7. DVD-22675 Een USB-apparaat aansluiten 10. 1.MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.STOP-KNOP 1. OPEN/CLOSE: openen en sluiten van de disklade.

Nadere informatie

FIAT DUCATO 603.46.926 NL

FIAT DUCATO 603.46.926 NL FIAT DUCATO 603.46.926 NL HANDSFREE FUNCTIE MET SPRAAKHERKENNING Het belangrijkste kenmerk van Blue&Me is het geavanceerde spraakherkenningssysteem ook als de mobiele telefoon daar niet mee is uitgerust.

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

BehervanhetnavigatiesystemviaBlue&Me

BehervanhetnavigatiesystemviaBlue&Me BehervanhetnavigatiesystemviaBlue&Me INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 BEDIENINGEN OP HET STUURWIEL...4 BLUE&ME VERBINDING...6 NAVIGATIEMENU...7 AANKOMSTINFORMATIE...7 SIMULATIE...8 ONDERBREKEN

Nadere informatie

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 205 7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 De laatste jaren wordt de computer steeds vaker gebruikt voor het verzamelen van geluidsbestanden. Ook het downloaden van muziekbestanden vanaf internet

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

web edition quick guide RSE

web edition quick guide RSE web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSEsysteem) breidt

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SKODA AUTORADIO SWING

Uw gebruiksaanwijzing. SKODA AUTORADIO SWING U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Media System Touch/ Colour. Instruktieboek

Media System Touch/ Colour. Instruktieboek Media System Touch/ Colour Instruktieboek Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Algemene informatie............... 2 Belangrijke informatie.............. 3 Inleiding............................... 4 Voordat u

Nadere informatie

InterVideo Home Theater Snel op weg-gids Welkom bij InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snel op weg-gids Welkom bij InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snel op weg-gids Welkom bij InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater is een complete oplossing voor digitaal entertainment om tv te kijken en op te nemen, foto's te bekijken

Nadere informatie

Quick Guide WEB EDITION

Quick Guide WEB EDITION RSE Quick Guide WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. Infotainment navigatiesysteem Columbus Instructieboekje

SIMPLY CLEVER. Infotainment navigatiesysteem Columbus Instructieboekje SIMPLY CLEVER Infotainment navigatiesysteem Columbus Instructieboekje Opbouw van dit instructieboekje (toelichtingen) Dit instructieboekje is systematisch opgebouwd, om zo het vinden van de benodigde informatie

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

MP3/CD/USB/SD speler UD Gebruiksaanwijzing. Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1

MP3/CD/USB/SD speler UD Gebruiksaanwijzing. Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1 MP3/CD/USB/SD speler UD 1001 Gebruiksaanwijzing Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1 Installatie en de set-up instructies Voor een betrouwbare werking van de eenheid, dient u deze

Nadere informatie

FIAT DUCATO 603.83.001 NL SMS-READER

FIAT DUCATO 603.83.001 NL SMS-READER FIAT DUCATO 603.83.001 NL SMS-READER ALGEMENE INFORMATIE Door spraakgestuurde technologie kunnen met de geïntegreerde Blue&Me SMS-reader automatisch, via het audiosysteem van uw auto, de berichten worden

Nadere informatie

AUTORADIO SWING INSTRUCTIEBOEKJE

AUTORADIO SWING INSTRUCTIEBOEKJE AUTORADIO SWING INSTRUCTIEBOEKJE B1Z-6000F Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Algemene aanwijzingen........... Instructieboekje.............................. Tekens in de tekst van het instructieboekje Overzicht

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Windows Media Player 11

Inhoudsopgave. Deel 1 Windows Media Player 11 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Introductie Visual Steps... 8 Nieuwsbrief... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 De cd-rom bij dit boek... 11 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender Gebruikershandleiding 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 2. OPMERKINGEN... 4 3. FUNCTIES... 4 4. KNOPPEN EN SCHERM... 4 4.1 Functies

Nadere informatie

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB MP300011/MP300021 Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB Voordelen FM Radio FM opname Flash Geheugen Spraakopname - Luister naar uw favoriete radiostation. - Neem tijdens het luisteren uw favoriete song op in

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig een

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100

Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100 Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100 Dank u voor de aankoop van ons product. We hebben veel aandacht besteed aan het maken van deze handleiding, lees deze a.u.b. voor gebruik aandachtig door. We proberen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE In deze handleiding beperken we ons tot de functionaliteiten zoals ze beschreven zijn op de website seniorenalarmen.be. Vooraleer

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SKODA AUTORADIO DANCE

Uw gebruiksaanwijzing. SKODA AUTORADIO DANCE U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding

Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding 11/09-01 PC Inhoud NL 1 Inleiding 5 De Invoerder met toetsenbord met display 6 Het toetsenbord 7 De display 7 Informatie op

Nadere informatie

3. Video, DVD en radio

3. Video, DVD en radio 77 3. Video, DVD en radio Windows Media Player 10 kan voor meer gebruikt worden dan het beluisteren van muziek. Ook voor het bekijken van videofilmpjes is het programma zeer geschikt. Met Windows Media

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler 1 Installatie van de PLEXTALK Pocket 1. Draai de PLEXTALK Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen. Druk op de

Nadere informatie

BeoSound 4. Aanvulling

BeoSound 4. Aanvulling BeoSound 4 Aanvulling Menusysteem Deze aanvulling bevat correcties voor uw BeoSound 4-handleiding. Dankzij nieuwe software is uw muzieksysteem nu uitgerust met nieuwe functies. Het menusysteem is gewijzigd

Nadere informatie

Dag. Maand. Selecteer het jaar met de pijltoetsen. Jaar

Dag. Maand. Selecteer het jaar met de pijltoetsen. Jaar 1. Agenda Met de Agenda van de Milestone 312 kunt u afspraken, verjaardagen, taken, enz. vastleggen en bijhouden. U regelt uw dagelijkse zaken goed en overzichtelijk met deze krachtige toepassing van de

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Whisper380-computerhulp 2

Inhoudsopgave. Whisper380-computerhulp 2 Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp Datum: 23-11-2010 Inhoudsopgave Wat gaan we doen?...3 Wat hebben we nodig?...3 Downloaden van het programma:...3 Het programma registreren

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Het plaatsen van de batterij in de Linio Pocket 1. Draai de Linio Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding video huisstation iloft (Software versie 3)

Bedieningshandleiding video huisstation iloft (Software versie 3) BUS-2:Ref 5612 (inbouw) -Ref 5615 (opbouw) VDS:Ref 5620 (inbouw) Algemeen Dit video huisstation is verkrijgbaar als inbouw huisstation of als opbouw huisstation, beide zijn uitgevoerd met een 3,5 TFT-kleurenscherm.

Nadere informatie

1.2 De muziekspeler openen

1.2 De muziekspeler openen Uw simpc beschikt over een muziekspeler waarmee u digitale muziek kunt afspelen. De muziekspeler vindt u in de toepassing 'Maak'. Met de muziekspeler kunt u verschillende typen muziekbestanden afspelen

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3 BEDIENINGS INSTRUCTIE BE 1000 Brand 30.0221.9535 A3 INHOUDSOPGAVE Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid............. 2 Toelichting weergave en bedieningselementen Display en toetsen.....................................

Nadere informatie

Touch & Go Touch & Go Plus. Handleiding audio, navigatie, Bluetooth en achteruitrijcamerasysteem

Touch & Go Touch & Go Plus. Handleiding audio, navigatie, Bluetooth en achteruitrijcamerasysteem Touch & Go Touch & Go Plus Handleiding audio, navigatie, Bluetooth en achteruitrijcamerasysteem 1. BASISINFORMATIE Inleiding UITVOERING touchscreen CONTROLEREN Deze handleiding bestaat uit 2 delen. In

Nadere informatie

Display keypad. Gebruikshandleiding 11/09-01 PC

Display keypad. Gebruikshandleiding 11/09-01 PC Display keypad Gebruikshandleiding 675 07 11/09-01 PC Inhoud 1. Inleiding 5 De Invoerder met toetsenbord met display 6 Het toetsenbord 7 De navigatietoetsen 7 De display 7 Hoofdscherm 7 Bij een alarmmelding

Nadere informatie

1. Deze handleiding gebruiken

1. Deze handleiding gebruiken 1. Deze handleiding gebruiken Onderwerp Aan elk onderwerp zijn een nummer en titel toegewezen. Onderdeel Aan elk onderdeel is een titel toegewezen. Bedieningshandeling Aan elke bedieningshandeling is een

Nadere informatie

Berichten dicteren. Goed om te weten - gebruiksaanwijzing Porsche Connect

Berichten dicteren. Goed om te weten - gebruiksaanwijzing Porsche Connect Goed om te weten - gebruiksaanwijzing Porsche Connect 7/16 Porsche, het Porsche embleem, Panamera, Cayenne, Macan, 911, 718, PCCB, PCM, PDK, PSM, PTM, Tequipment en overige aanduidingen zijn gedeponeerde

Nadere informatie

POI zoeken met spraakherkenning Goed om te weten - gebruiksaanwijzing Porsche Connect

POI zoeken met spraakherkenning Goed om te weten - gebruiksaanwijzing Porsche Connect Goed om te weten - gebruiksaanwijzing Porsche Connect 7/16 Porsche, het Porsche embleem, Panamera, Cayenne, Macan, 911, 718, PCCB, PCM, PDK, PSM, PTM, Tequipment en overige aanduidingen zijn gedeponeerde

Nadere informatie

Radio - werking RADIO - WERKING

Radio - werking RADIO - WERKING M 4 0 - werking - werking RADIO - WERKING Hoofdmenu Instellingen Navigatie N.B. Als de geluidsinstallatie wekt in functie "1-HOUR" (1 UUR), kunnen de bedieningsknoppen op het stuurwiel niet worden gebruikt.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 Product overzicht 1. TF kaart sleuf 7. HDMI out poort 12. RESET 2. Omhoog knop 8. OK knop 13. Microfoon 3. Menu knop 9. Modus knop 14. Luidspreker 4. Omlaag knop 10. Vergrendeling

Nadere informatie

Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden!

Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden! Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden! Inhoud Hoe werkt het:... 1 Aanmaken van een nieuwe groep met eigen afbeelding, tekst en spraak... 4 Instellingen...

Nadere informatie

Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing)

Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing) Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing) - Verwijder a.u.b. niet het plastic kapje van de FM-antenne (A) aan de achterzijde

Nadere informatie

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Magic Remote Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen. AN-MR650A www.lg.com ACCESSOIRES

Nadere informatie

Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer

Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer Foto s die je importeert worden altijd opgeslagen in: Afbeeldingen. Windows 7 beschikt daarnaast over een apart programma om digitale foto s en videoclips

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe comfort-bedieningselement!

Inleiding. Inhoudsopgave. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe comfort-bedieningselement! Inleiding Inhoudsopgave Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe comfort-bedieningselement! Deze handleiding geldt voor voertuigen met een voorbereiding mobiele telefoon ET5 (geen netwerk) in combinatie

Nadere informatie

Inhoud. De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3. De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen

Inhoud. De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3. De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen Beo4 Handleiding Inhoud De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3 De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen De Beo4 aanpassen, 5 Een extra 'knop' toevoegen Extra 'knoppen'

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DSR-X20. Gebruikers Handleiding

DSR-X20. Gebruikers Handleiding DSR-X20 DSR-X20 Gebruikers Handleiding DISCO Discosmash Vroegeinde 14, 2243 Pulle, België Tel.: +32 (0)3 4640909 - Fax: +32 (0)3 4640139 info@discosmash.com - www.discosmash.com Gelieve deze handleiding

Nadere informatie

Toyota Touch & Go/Plus Multimediasysteem Quick Guide

Toyota Touch & Go/Plus Multimediasysteem Quick Guide Toyota Touch & Go/Plus Multimediasysteem Quick Guide 1 Registreren 3 Koppelen telefoon 4 Muziek versturen met Bluetooth 5 Muziek afspelen 5 Bellen 6 Navigatie 7 POI's zoeken 8 USB navigatiebestemming 9

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Senioren GSM met paniekknop en lokalisatie. GEBRUIKSHANDLEIDING Senioren GSM

Senioren GSM met paniekknop en lokalisatie. GEBRUIKSHANDLEIDING Senioren GSM Senioren GSM met paniekknop en lokalisatie GEBRUIKSHANDLEIDING Senioren GSM Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het toestel in gebruik te nemen! PIN code op SIM kaart uitschakelen Standaard code

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Xstream alarmontvanger

Gebruiksaanwijzing. Xstream alarmontvanger Gebruiksaanwijzing Xstream alarmontvanger Alarmontvanger algemeen Geluid aan Dag, datum en tijd In netwerk Batterij status Triller aan Terug toets (Escape) Verlichting aan/uit Scroll toetsen Algemene instellingen

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding. 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids . Programma informatie oproepen. Kiezen en Kijken...

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids . Programma informatie oproepen. Kiezen en Kijken... TV Menu Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids. 11 Programma informatie oproepen. 20 Kiezen en Kijken... 22 Bedienen van Kiezen en Kijken.. 24 Eredivisie

Nadere informatie

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Radio....................................... Radio - Overzicht............................. Belangrijke informatie........................

Nadere informatie

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1. Afbeelding: V1.0 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.0 voor deze tabel De groene hoorn met OK erop Enter/beantwoorden Bellen In stand-by: Toegang naar bellijst In menu: enter knop De rode

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be WATCH ME Handleiding DIGITALE MEDIASPELER Overzicht functies Watch me is een Bluetooth-horloge en MP3-speler met capacitief touchscreen, u kunt uw vinger gebruiken om een icoontje aan te raken en een submenu

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

NAVIGATIE. Quick Start Guide X-302MH. Nederlands. Rev 1.0

NAVIGATIE. Quick Start Guide X-302MH. Nederlands. Rev 1.0 NAVIGATIE Quick Start Guide X-302MH Nederlands Rev 1.0 Van start gaan Als u de navigatiesoftware de eerste keer gebruikt, wordt een automatisch proces gestart voor het instellen van de basisinstellingen.

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

Algemene aanwijzingen

Algemene aanwijzingen Inhoud Inleiding... 2 Radio... 26 Cd-/dvd-speler... 42 AUX-ingang... 49 USB-poort... 51 Navigatie... 56 Stemherkenning... 87 Telefoon... 92 Trefwoordenlijst... 114 2 Inleiding Inleiding Algemene aanwijzingen...

Nadere informatie

Digital Photo Frame. Gebruikshandleiding

Digital Photo Frame. Gebruikshandleiding Digital Photo Frame NL Gebruikshandleiding Afb. Voorkant Afb. Achterkant Afb. Onderkant Scherm 8 ESC-knop USB-poort Lijst 9 ENTER-knop 5 5 V-gelijkstroomaansluiting Afstandsbedieningsontvanger 0 Luidspreker

Nadere informatie