Onderbouwing zelfverklaring ISO Meerlanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderbouwing zelfverklaring ISO 26000. Meerlanden"

Transcriptie

1 Onderbouwing zelfverklaring ISO Meerlanden

2 Leeswijzer Meerlanden gelooft in het nut en de noodzaak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor u ligt onze Zelfverklaring ISO voor 2014 waarin wij verslag doen van onze ambities en activiteiten. In hoofdstuk 1 maakt u kennis met onze organisatie. U leest hier wat wij doen, wat onze missie, visie en strategie zijn en waarom wij investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen. In hoofdstuk 2 leest u meer over onze stakeholders; wie zij zijn en welke relatie wij met hen hebben. In hoofdstuk 3 leggen wij uit wat onze MVO-ambitie is en met welke activiteiten wij deze ambitie willen bereiken. In hoofdstuk 4 leest u hoe wij de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen toepassen. Deze richtlijn staat bekend als ISO Voorwoord Als beheerder van de openbare leefomgeving en van afval (en dus van grondstof en energie!) leveren wij een bijdrage aan een leefbare aarde voor huidige en komende generaties. We brengen afval zoveel mogelijk terug in de kringloop en gebruiken innovatieve en duurzame middelen in de openbare leefomgeving. Meerlanden behoort inmiddels tot de top van de meest duurzame bedrijven in Nederland. Laten wij een paar voorbeelden van onze inzet noemen: Met bewustwordingscampagnes bereiken wij dat inwoners en bedrijven hun afval gescheiden aanleveren. Vervolgens zorgen wij ervoor dat we hieruit zoveel mogelijk nuttige materialen als hernieuwbare grondstof terugwinnen. Onze milieustraten zijn in feite recyclepleinen. Een ander voorbeeld is onze unieke vergistingsinstallatie. Die maakt groengas van groente-, fruit- en tuinafval. Nu al rijdt een derde van ons wagenpark op het groengas uit de vergister. In 2016 moet ons gehele wagenpark waar mogelijk op eigen gas rijden. Wij zijn continue op zoek naar nieuwe, milieuvriendelijke manieren om de leefomgeving te onderhouden en proberen hierbij de kringloop zo veel mogelijk te sluiten. Zo gebruiken we proceswater uit de vergister om straten schoon te spuiten en passen wij een combinatie van milieuvriendelijke technieken toe in strijd tegen onkruid. En door de veelzijdigheid aan werk op verschillende doe- en denkniveaus, bieden wij werk aan iedereen: ook voor wie moeilijk aan de slag komt. Sociale inclusie en het in stand houden van werkgelegenheid zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Meerlanden zet zich in voor een duurzame maatschappij. Dit kan alleen als ons bedrijf financieel gezond is. Daarom werken wij voortdurend aan een meer doelmatige dienstverlening. Zo versterken ondernemerschap, milieu, mensen en maatschappij elkaar. Samen met buurtbewoners, gemeenten en bedrijven creëren wij meer waarde. Ger de Jong Algemeen Directeur Meerlanden Angeline Kierkels Directeur Publieke Sector 2 Onderbouwing zelfverklaring ISO Onderbouwing zelfverklaring ISO

3 Onze duurzaamheidsdoelstellingen in vogelvlucht Missie Samenwerken aan een schone, groene en veilige buurt Visie: Meer Waarde met Meerlanden Meerlanden richt zich op een gezonde bedrijfsvoering waar ondernemerschap, milieu en mensen een centrale plaats innemen. Vanuit de kringloopgedachte streven wij ernaar om maatschappelijke relevantie te ontwikkelen MVO-ambitie 2020 Meerlanden werkt mee aan een circulaire maatschappij gebaseerd op hernieuwbaarheid en hergebruik 1. Maak kennis met Meerlanden Meerlanden werkt samen met gemeenten, bedrijven en bewoners aan een duurzame leefomgeving. Dat doen we door afval in te zamelen en een gedeelte hiervan zelf te verwerken tot nieuwe producten. Daarnaast houden we de buitenruimte schoon, heel en veilig. Meerlanden is een overheidsgedomineerde N.V. Onze aandeelhouders zijn de gemeenten waarin wij actief zijn: Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Strategisch speerpunt/ ambitie Meer winnen uit afval Meer betrokkenheid bij de buurt Meer groene energie en warmte Meer mogelijkheden voor mensen Activiteiten Het meest zichtbare deel van wat wij doen, is de afvalinzameling bij negen gemeenten en bedrijven. We beheren milieustraten en verwerken afval tot nieuwe grondstoffen en energie. Daarnaast zorgen wij voor de openbare ruimte. Dat doen we bijvoorbeeld door gladheidbestrijding, straatreiniging, rioleringswerken, groenonderhoud en onderhoud van straatmeubilair. Verder worden we ingeschakeld voor ongediertebestrijding en het beheer van bedrijvenparken. Omschrijving Activiteiten die bijdragen aan het behalen van onze MVO-ambitie Wat doen we daarvoor? Betrokken stakeholders Doelstelling Realisatie 2013 Hoewel onze kerntaak afvalverwerking is, noemen we dat liever terugwinnen van grondstof en energie. Want hoe meer herbruikbare materialen we uit afval winnen, hoe beter. Meerlanden werkt aan een steeds betere afvalscheiding aan de bron bij huishoudens en bedrijven. En ook dankzij onze eigen kringloopwinkel krijgen afgedankte spullen een nieuw leven. INVLOED IN DE KETEN Zie paragraaf 3.1 Samen met burgers, gemeenten en ketenpartners in de afvalverwerking willen we bereiken dat zoveel mogelijk afval aan de bron wordt gescheiden en in de kringloop blijft. Hiermee kunnen we grondstof en energie terugwinnen, verbranden we minder restafval en verminderen we de uitstoot van CO 2. Inwoners, gemeenten en ketenpartners in de afvalverwerking. Voor huishoudelijk afval gelden de volgende doelstellingen: 2015: 60% nuttige toepassing 2020: 75% nuttige toepassing Geef afval een toekomst Ontwikkeling adviestool en ECO-test met ketenpartners Bronscheiding verzorgingsgebied gemeenten varieert van 32% tot 60% Door op lokaal niveau samen te werken met bewoners, gemeenten en bedrijven kunnen we ervoor zorgen dat steeds meer kringlopen worden gesloten: ecologisch, economisch en sociaal. Door het samen op te pakken bevorderen we de saamhorigheid in de buurt. SAMEN BOUWEN AAN EEN CIRCULAIRE SAMENLEVING Zie paragraaf 3.2 Op allerlei manieren betrekken we lokale ondernemers bij onze werkzaamheden. We werken samen met gemeenten en burgers om de wijken schoner, mooier en groener te maken. Ook zijn we actief als het gaat om educatieprojecten op scholen en ondersteuning van verenigingen en lokale initiatieven. Inwoners, gemeenten, scholen, verenigingen en lokale ondernemers. Aangaan van partnerships en samenwerkingsverbanden op lokaal niveau, educatieprojecten op scholen en ondersteuning van verenigingen. Jaarlijks budget Meerlandenfonds Jaarlijks terugkerende activiteiten: Samenwerking met bedrijven voor gladheidbestrijding Educatieprojecten op scholen: dode hoeklessen, zwerfafvalacties en rondleidingen Meerlandenfonds: voor ondersteuning van goede doelen en verenigingen Groente-, fruit- en tuinafval staat bij de meeste mensen bekend als gft. Maar het is meer dan dat. Want brood, pasta, visgraten, eierschalen en koffiedik behoren ook tot gft. Meerlanden haalt het op om ze op innovatieve wijze tot nieuwe producten te verwerken. Zo dragen we bij aan een duurzame regio. DUURZAME ENERGIE UIT GFT-AFVAL Zie paragraaf 3.3 Meerlanden zet gft om in vijf nuttige producten: brandstof, groeiverbeteraar, compost, verwarming en water. Dat doen we door het afval te vergisten en daarna te composteren. Vergisten levert brandstof en meststof op. Composteren levert compost, warmte en water. Inwoners, gemeenten, Liander en CNG. Het uit gft produceren van groengas, groene CO 2, compost, warmte en water (hoeveelheden staan hieronder). Het gehele wagenpark rijdt in 2016 op groengas uit de vergister. Ingekomen gft: 53 kton Productie groengas: 2 mln m 3 Groene CO 2 : 1,5 mln m3 Compost: 2,5 mln zakken Warmtelevering: kwh Condenswater: liter Een bedrijf als Meerlanden biedt kansen voor iedereen. Onze 9 vestigingen bieden werkgelegenheid aan 450 mensen op alle denkniveaus. Sociale inclusie is een belangrijk uitgangspunt voor ons. Werk biedt immers zelfstandigheid. SOCIALE PARTICIPATIE Zie paragraaf 3.4 Door opleiding en training kunnen mensen zich bij ons verder ontwikkelen. Samen met de sociale werkvoorziening bieden we werk op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld in onze kringloopwinkel, in de groenvoorziening en in de gemeenten voor klein onderhoud, toezicht en het opruimen van zwerfafval. Gemeenten, sociale werkvoorziening en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mogelijkheden bieden aan participatiemedewerkers. Inzet participatiemedewerkers: 60 fte Van afval maken wij grondstof Afvalpreventie heeft bij ons hoge prioriteit. Ingezamelde spullen die nog goed bruikbaar zijn, brengen we dan ook naar de Meerwinkel, ons eigen kringloopwarenhuis. Het meeste afval bevat nog waardevolle materialen. Daarom maken wij ons ook sterk voor recycling. Afval dat gescheiden wordt ingezameld, verwerken wij gescheiden en wordt als grondstof hergebruikt. Zo helpen wij de uitputting van grondstoffen te verminderen en sluiten wij kringlopen. Eigen energieproductie Om groene energie een impuls te geven, hebben we geïnvesteerd in het vergisten van gft-afval. Sinds 2011 levert onze innovatieve vergistingsinstallatie maar liefst vijf nuttige producten op; naast groengas, ook warmte, water, compost en CO 2. Warmte en CO 2 worden gebruikt in nabijgelegen kassen. Compost gaat naar de tuinbouw en terug naar de inwoners van ons verzorgingsgebied. Water gebruiken we in onze veegwagens en bij gladheidbestrijding. En het groengas is een perfecte brandstof voor onze inzamelwagens. Onze missie, visie en strategie Missie: Samenwerken aan een schone, groene en veilige buurt. Visie: Meer Waarde met Meerlanden. Meerlanden richt zich op een gezonde bedrijfsvoering waar ondernemerschap, milieu en mensen een centrale plaats innemen. Vanuit de kringloopgedachte streven wij ernaar maatschappelijke relevantie te ontwikkelen. Strategie: op weg naar 2016 hebben we vijf strategische speerpunten geformuleerd. Hier maken we ons hard voor, om ook op langere termijn een waardevolle afval- en milieupartner in de regio te blijven. We willen: 1 meer winnen uit afval 2 meer betrokkenheid bij de buurt 3 meer groene energie en warmte 4 meer mogelijkheden voor mensen 5 meer financiële waarde Planning 2014 Voortzetting publiekscampagne Geef afval een toekomst Gerichte campagne Mogen wij bij u komen tanken? Van gft maken wij groengas Toepassing adviestool en ECO-test Voortzetting samenwerking en ondersteuning van lokale initiatieven. Nieuwe activiteit is het scholenproject, ter bevordering van afvalscheiding op scholen Meer en betere kwaliteit gft: 55 kton Productie groengas: 2,4 mln m 3 Onderzoek naar afzetmogelijkheden groene CO 2 Nieuwe partners voor afzet restwarmte 10% toename participatiemedewerkers Meer winnen uit afval Meer betrokkenheid bij de buurt Meer groene energie en warmte Meer mogelijkheden voor mensen Meer financiële waarde 4 Onderbouwing zelfverklaring ISO Onderbouwing zelfverklaring ISO

4 2. Stakeholders Meerlanden heeft relatief gezien een zeer breed arsenaal aan stakeholders. Dit komt onder meer door onze concernstructuur, brede dienstverlening, de geografische verspreiding en de verschillende maatschappelijke domeinen waarin we actief zijn. De wederzijdse belangen en invloeden verschillen per stakeholder. Wij hebben onze stakeholders, belangen en invloeden in kaart gebracht met de Mutual Sustainability Tool. De medewerkers van Meerlanden vormen het belangrijkste kapitaal van onze organisatie. De aandeelhoudende gemeenten zijn naast eigenaar van Meerlanden ook onze belangrijkste klanten. Wij trekken als samenwerkingspartners op in het verbeteren van de dienstverlening. Meerlanden Bedrijfsafval biedt bedrijven (advies over) inzameling en verwerking van hun afval op een duurzame manier en met een hoge servicegraad. Meerlanden werkt samen met verschillende ketenpartners. De bewoners van de aandeelhoudende gemeenten vormen hierin de grootste groep. Met samenwerkingspartners als Midwaste (coöperatieve vereniging) wisselen wij kennis uit en sluiten wij door schaalvoordeel gezamenlijk betere contracten af. Met lokale sociale werkbedrijven als de AM Groep, Mare Groep en Paswerk werkt Meerlanden op operationeel gebied samen. Op strategisch gebied wordt gezamenlijk opgetrokken naar de gemeenten. Meerlanden ziet producentenbelangenorganisaties, zoals Wecycle en Nedvang, ook als ketenpartners. Ook scholen zien wij als ketenpartners. Wij betrekken ze bij onze missie via ons Scholenconcept en via educatieve programma s. De omwonenden van Meerlanden worden tijdens informatieavonden specifiek geïnformeerd over organisatieontwikkelingen en -plannen. Meerlanden heeft een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Deze houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap plus de daaraan verbonden ondernemingen. Ook het uitoefenen van de goedkeuring- en instemmingbevoegdheden van de Raad van Commissarissen conform de statuten maakt daar onderdeel van uit. De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland zijn wetgevers. De belangrijkste concurrenten van Meerlanden zijn vooral de grote spelers met een landelijk dekkend logistiek netwerk in de private sector en in de dienstverlening richting bedrijfsmatige klanten. De contacten met de lokale en regionale media en pers zijn goed. Wij benaderen journalisten proactief en open. Meerlanden is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement (NVRD). Deze branchevereniging richt zich vooral op gemeenten, afval en beheer openbare ruimte. Ook zijn wij aangesloten bij de Vereniging Afvalbedrijven (VA). Deze organisatie behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. Ger de Jong, algemeen directeur van Meerlanden, is voorzitter van de afdeling Bioconversie. Afval scheiden kun je leren Leerlingen van groep 8 van basisschool De Brandaris in Hoofddorp buigen zich over de speelkaarten Wat mag er mee in het gft. De teams strijden om de meeste goede antwoorden - en dat is nog niet zo eenvoudig! Waarom kunnen caviakeutels wel in het gft en hondenpoep niet? vraagt een leerling. Takken komen uit de natuur, dan mogen ze toch bij het gft? stelt een ander. Met het Meerlanden lespakket Wij rijden op jouw bananenschillen leren kinderen wat gft is, wat wel en niet bij het gft mag en welke grondstoffen wij uit gft halen. Leerlingen van de Sparrenbosschool in Bennebroek maken met Meerlanden inzamelbakken in hun klas een dagelijkse gewoonte van afval scheiden. Wat ze op school leren, passen ze ook thuis toe. Het gescheiden aanbieden van afval is voor de school bovendien goedkoper. Met de besparing kan de school straks investeren in andere duurzame initiatieven. 6 Onderbouwing zelfverklaring ISO Onderbouwing zelfverklaring ISO

5 3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid: onze MVO-activiteiten Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het basisprincipe van al onze activiteiten. Onze klanten vragen erom, zelf vinden wij het belangrijk en bovendien mag van een publieke onderneming worden verwacht dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bedrijfsvoering wordt opgenomen. Wij voeren dan ook een actief beleid gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en gezond ondernemerschap. Dit doen wij bij al onze werkzaamheden, op alle niveaus en in alle sectoren. MVO passen we toe op: onze bedrijfsvoering, door efficiënt te werken ons sociaal beleid, door mensen werk te bieden en ze daarin te laten groeien ons maatschappelijk beleid, door lokaal initiatieven te ondersteunen, door zustersteden in ontwikkelingslanden te adviseren, door zwerfafvalacties en dode hoeklessen op basisscholen te organiseren ons milieubeleid, door het terugwinnen van grondstoffen, energie te maken en emissies te verminderen ISO Om onze MVO-activiteiten te borgen en structureren, passen wij de internationale richtlijn van ISO toe. Ook zijn we partner van MVO Nederland. Onze MVO-ambitie voor 2020 luidt: Meerlanden werkt mee aan een circulaire maatschappij gebaseerd op hernieuwbaarheid en hergebruik. Vanuit onze vijf strategische speerpunten ondernemen we activiteiten die bijdragen aan het behalen van onze MVO-ambitie. Marie Louise Huiskamp (Bedrijfsleider kringloopwarenhuis de Meerwinkel): De Meerwinkel is ontstaan doordat Meerlanden actief meewerkt aan een zo groot mogelijke afvalpreventie en aan nuttig hergebruik van afval. Met de inzameling en verkoop van tweedehands artikelen gunnen we deze goede producten een tweede leven en verminderen we de afvalberg. Advisering van gemeenten met hulp van adviestools De gemeentelijke verantwoordelijkheid om de CO 2 -uitstoot terug te dringen en het huishoudelijk afval beter te recyclen, neemt toe. In samenwerking met onder andere onze ketenpartners Midwaste en FFact Management Consultants hebben wij daarom de afvalscheidingsadviestool en de ECO-test ontwikkeld. Hiermee kunnen wij alternatieve inzamelmethodes onderzoeken voor de hoofdstromen van huishoudelijk afval: restafval, gft, oud papier en karton, glas, kunststof en textiel. De tools vullen elkaar aan en geven per gemeente een compleet inzicht in de effecten van verschillende inzamelscenario s op het scheidingsrendement, op kosten en baten en op de CO 2 -emissiebesparing in de keten van inzameling, overslag en recycling. 3.2 Meer betrokkenheid bij de buurt Think global, act local. Dat geldt zeker voor Meerlanden. Juist door op lokaal niveau samen te werken met bewoners, gemeenten en bedrijven kunnen we er regionaal voor zorgen dat de kringloop sociaal, economisch en ecologisch gesloten wordt. MVO-activiteit: samen bouwen we aan een circulaire samenleving We betrekken regionale ondernemers op allerlei manieren bij onze werkzaamheden. Ook zijn wij samen met gemeenten en burgers actief om woonwijken schoner, mooier en groener te maken. Wij zamelen niet alleen afval in, maar houden bijvoorbeeld ook de straten schoon, de plantsoenen mooi en we onderhouden het straatmeubilair. Dat zorgt bovendien voor een gevoel van veiligheid, saamhorigheid en trots in de buurt. Ieder jaar stort Meerlanden ,- in het Meerlandenfonds om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit ons verzorgingsgebied kunnen tussen 1 oktober en 1 november een aanvraag indienen via Meerlanden is ook actief in educatie op scholen. Wij verzorgen bijvoorbeeld dode hoeklessen, zwerfafvalacties en rondleidingen. Vrijwilligers van onze kringloopwinkel de Meerwinkel organiseren fietscontroles en bandenplakcursussen zodat scholieren veilig aan het verkeer deel kunnen nemen. 3.1 Meer winnen uit afval Onze kerntaak is afvalinzameling en -verwerking. Wij profileren ons echter steeds meer als leverancier van grondstoffen. Vanuit onze ambitie om bij te dragen aan een circulaire economie streven wij naar 100% recycling. Bij de huishoudens en bedrijven in ons verzorgingsgebied werken wij dan ook aan een steeds betere afvalscheiding aan de bron. Zo houden we afvalstromen gescheiden van restafval en kan dit afval weer gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Hergebruik is beter dan recycling, dus afgedankte maar nog goed bruikbare spullen krijgen een nieuw leven dankzij ons eigen kringloopwarenhuis, de Meerwinkel. MVO-activiteit: invloed in de afvalketen Samen met bewoners, gemeenten en ketenpartners in de afvalverwerking willen we bereiken dat zoveel mogelijk afval aan de bron wordt gescheiden en in de kringloop blijft. Hiermee kunnen we grondstof en energie terugwinnen, verbranden we minder restafval en verminderen we de uitstoot van CO 2. We bereiken dit bijvoorbeeld door: Wij betrekken scholen ook via ons Scholenconcept. Dit concept heeft als doel scholen duurzamer te maken op het gebied van afval en leerlingen op een interactieve manier te onderwijzen in het belang van een circulaire economie. Het concept houdt in het kort het volgende in: Medewerkers van Meerlanden voeren op school een Afvalscan uit. Ze bekijken waar en hoe de school beter afval kan scheiden en dus geld kan besparen. Voorwaarde in dit concept is dat de school actief aan natuur- en milieueducatie doet. Het geld dat verdiend wordt, gaat in een Groene School Fonds. Hieruit kan de school vervolgens investeringen betalen om de school duurzamer of groener te maken. Gerard Vossen (directeur Sparrenbosschool) De Sparrenbosschool werkt samen met Meerlanden aan het beter scheiden van afval. Op de school scheiden we het afval en Meerlanden komt het gescheiden ophalen. Het is leuk om te zien hoe enthousiast leerlingen ermee bezig zijn. Geef afval een toekomst, onze voorlichtingscampagne voor bewoners Met onze doorlopende voorlichtingscampagne Geef afval een toekomst informeren wij de inwoners uit ons verzorgingsgebied over het belang van afvalscheiding. Met gerichte campagnes zoals Mogen wij bij u komen tanken? Van gft maken wij groengas maken wij inzichtelijk welke nieuwe grondstoffen wij uit afvalstromen halen en zetten wij inwoners aan tot het gewenste scheidingsgedrag. 8 Onderbouwing zelfverklaring ISO Onderbouwing zelfverklaring ISO

6 GFT 3.3 Meer groene energie en warmte Groente- fruit- en tuinafval staat bij de meeste mensen bekend als gft-afval. Maar het is meer dan dat. Want brood, pasta, visgraten, eierschalen en koffiedik behoren ook tot gft. Het wordt allemaal opgehaald door Meerlanden om op innovatieve wijze tot nieuwe producten te worden verwerkt. Uit de enorme hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval die wij bij bewoners inzamelen, produceren we onder meer warmte en groengas. Zo dragen we bij aan een duurzame regio. MVO-activiteit: duurzame energie uit gft-afval Verwerking tot vijf producten Meerlanden zet gft om in vijf nuttige producten: brandstof, groeiverbeteraar, compost, verwarming en water. Dat doen we door het afval te vergisten en daarna te composteren. Vergisten levert brandstof en meststof op. Composteren levert compost, warmte en water. In 2013 zijn wij gestart met een proef om fietspaden met pekelwater te besproeien. Hiervoor is minder zout nodig dan voor zout strooien - en is dus beter voor het milieu. De proef was zo succesvol en werd zo goed door bewoners ontvangen dat wij de proef dit seizoen uitbreiden naar een aantal wegen. We maken het pekelwater zelf door industriezout te mengen met condenswater uit de vergister. Door het condenswater opnieuw te gebruiken, hebben wij geen leidingwater nodig. Daarnaast richten we ons op een pilot met bio-zout, een restproduct van de productie van biodiesel dat op deze manier opnieuw als grondstof wordt ingezet. Groente, Fruit en Tuinafval STAP 1 biogas STAP 2 Groengas / CO 2 STAP 3 compost STAP 4 warmte Mogen wij bij u komen tanken? Van GFT naar energie TON vervuild GFT naar de verbrandings oven van het AEB Amsterdam 2 mln m 3 groengas 14 mln autokilometers = 2,5 Kwekerijen gezocht voor de overige kwh! miljoen ZAKKEN COMPOST kwh geleverd aan glastuinbouw = m 3 fossiel aardgas In 2013 hebben wij TON GFT opgehaald 3, TON TON direct naar de composteerhal 350 x Vergister miljoen m 3 biogas kwh warmte TON digestaat 1, TON GFT bijmengen in composteerhal bij digestaat uit de vergisters miljoen m 3 CO 2 Nu vrij in de lucht als kortcyclische CO 2. In 2014 onderzoek naar afzet kwekerijen. Opgevangen en transporteren RESTWARMTE vanuit compostering Warmtewisselaar 3.4 Meer mogelijkheden voor mensen Verspreid over negen vestigingen bieden wij werkgelegenheid aan 450 mensen op alle denkniveaus. Ruim 85 van onze werknemers hebben een WSW-indicatie. Meerlanden biedt dan ook kansen voor iedereen. Sociale inclusie is een belangrijk uitgangspunt voor ons. Werk biedt mensen immers zelfstandigheid. MVO-activiteit: sociale participatie Door opleiding en training geven wij onze medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. In samenwerking met de sociale werkvoorziening bieden wij daarnaast leerwerkplekken aan mensen die anders moeilijk aan de slag zouden komen. Dit doen wij bijvoorbeeld in ons kringloopwarenhuis de Meerwinkel, in de groenvoorziening en in de gemeenten voor klein onderhoud, toezicht en het opruimen van zwerfafval. Uit de bijstand, in het groen Babette Hoekstra is opgeleid tot goudsmid, maar kon in haar vakgebied geen baan vinden. Ze werd timmervrouw, hondenuitlater, koerier - en raakte uiteindelijk in de bijstand. Nu is ze één van de gelukkigen die via een samenwerking tussen Meerlanden, AM Groep en gemeente Aalsmeer een leerwerkplek voor zes maanden bij het team openbare ruimte Aalsmeer kreeg. Ze is nu uit de bijstand. Babette: Ik voelde me ontzettend rot. Ik wilde zo graag werken, het liefst buiten en met m n handen. Meerlanden heeft mij deze kans gegeven. Iedereen zag me opbloeien! Nog steeds ben ik elke dag dankbaar dat ik bij Meerlanden kon werken. Een baan geeft ritme, structuur en een doel in het leven. 3.5 Meer financiële waarde Meerlanden is een financieel gezond bedrijf dat een redelijke winst maakt. Dit is de basis voor het in stand houden van werkgelegenheid, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. STAP 5 water liter gebruikt voor veegwagen (straatreiniging) liter condenswater liter minimaal gebruikt voor pekelwater gladheidbestrijding Continu zoeken we naar efficiëntie, afstemming van activiteiten en nieuwe kansen om onze financiële resultaten te verbeteren. We voldoen aan onze verplichtingen richting financiers en aandeelhouders. Tegelijk denken wij mee met onze klanten om besparingen te realiseren. Zo werken we aan continuïteit en binding op de lange termijn. We willen ook groeien. Groei geeft meer stabiliteit en betere kansen voor medewerkers. Ook kunnen we daarmee de dienstverlening aan onze klanten, gemeenten en bedrijven uitbreiden en aanpassen - en ons duurzaamheidsbeleid verder ontwikkelen. Voor financiële informatie kunt u ons jaarverslag bekijken op jaarverslag.meerlanden.nl Wagens rijden op banket en oud brood Steeds meer horecabedrijven en bakkers laten hun oude brood en banket apart inzamelen door Meerlanden. Het brood verwerken wij vervolgens in onze vergistingsinstallatie. Omdat brood zeer calorierijk is, levert vergisting ervan veel warmte, compost en groengas op. Meerlanden vuilniswagens die bij ons het oude brood en etensresten ophalen, rijden op het groengas dat hiervan wordt gemaakt. Wij onderzoeken nu of wij onze pendeldienst ook op groengas kunnen laten rijden, aldus chef-kok Charlie Beyhan van Van der Valk Hotel Schiphol A4. 10 Onderbouwing zelfverklaring ISO Onderbouwing zelfverklaring ISO

7 3.6 SPEERPUNTEN Uiteraard heeft Meerlanden speerpunten voor de komende periode bepaald. We geven u graag een overzicht: 1. Duurzaam beheer van de openbare ruimte In het kader van de participatiesamenleving bekijken we samen met gemeenten en bewoners hoe we meer bewoners actief bij het beheer van de buitenruimte kunnen betrekken. Daarnaast zoeken we constant naar duurzame concepten die bijvoorbeeld toepasbaar zijn in het beheer van de openbare ruimte en gladheidbestrijding. 2. Productinnovaties Wij onderzoeken naar afzetmogelijkheden van groene CO 2, één van de vijf producten die wij produceren met het vergisten en composteren van gft-afval. In de openbare ruimte testen we daarnaast mogelijkheden voor duurzame onkruidbestrijding. In samenwerking met de gemeente Heemstede, Loonbedrijf Roodenburg, Ecostyle en Wageningen University & Research Centre hebben wij onderzocht of het ecologisch verantwoorde onkruidbestrijdingsmiddel Ultima een goed alternatief voor Roundup kan worden. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheden voor kleinschalige waste-to-energy oplossingen. Het uitbreiden van de vergistingscapaciteit, op eigen locatie of elders, is ook één van onze doelstellingen. 3. Activiteiten gericht op bedrijven Door afval gescheiden in te zamelen, blijven materialen in de kringloop. Afval is dan geen afval meer, maar grondstof en energie. Met onze bedrijfsafvalactiviteiten willen we ons daarom meer richten op het inzamelen en verwerken van bruikbare stromen en de reductie van restafval. Dit doen wij door onze klanten te adviseren zo verstandig mogelijk met afvalstromen om te gaan. Eerst brengen we afvalstromen in kaart. Vervolgens maken we samen met onze opdrachtgevers een plan van aanpak om afval te voorkomen, afvalstromen te scheiden en een duurzame oplossing voor restafval te bieden. Dat draagt bij aan lagere kosten en een duurzamere uitstraling van het bedrijf. Gescheiden afval heeft meer waarde: Lagere verwerkingskosten Als grondstof herbruikbaar Minder milieubelasting 4. Samenwerking en partnerships met maatschappelijke organisaties Waar mogelijk bevorderen wij MVO in de gehele keten. Dit doen wij door samenwerking en partnerships aan te gaan met verschillende maatschappelijke organisaties. Naast partnerships met afvalverwerkers, leveranciers en producentenorganisaties zijn wij ook partner van MVO Nederland en De Normaalste Zaak. We willen er door middel van strategische allianties en samenwerking voor zorgen dat er een netwerk van bedrijven ontstaat dat energie en warmte levert, zodat we regionaal burgers en bedrijven van energie en warmte kunnen voorzien. 5. Innovatieraad Meerlanden is koploper op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om die positie te behouden, is het zaak op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De directie van Meerlanden wil zich dan ook laten inspireren door toonaangevende wetenschappers en ondernemers die een expertrol vervullen. Daarom hebben we een Innovatieraad geformeerd. Deze bestaat uit voorzitter Jolande Sap (duurzaam ondernemer / voormalig fractievoorzitter GroenLinks), Joop Schippers (Hoogleraar Economie Universiteit Utrecht), Anne Walraven (duurzaam ondernemer futurefuel.nu en Duurzame Jonge 100) en Paul Bos (coach/adviseur en boer). Jolande Sap (voorzitter Innovatieraad) Koplopers met lef en visie dagen de hele sector uit om sneller te verduurzamen. Als Innovatieraad willen wij Meerlanden inspireren om deze koplopersrol met verve te blijven vervullen. 4 Meerlanden en ISO Algemeen ISO geeft richting bij het maken van keuzes over maatschappelijke verantwoordelijkheid 1. Meerlanden past ISO dan ook toe bij het nemen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt van de richtlijn is: dat een organisatie vanuit een bepaalde basishouding samen met haar omgeving bepaalt met welke maatschappelijke thema s (7 kernthema s en 37 onderwerpen) zij aan de slag gaat In dit hoofdstuk kunt u lezen waar Meerlanden ten opzichte van de richtlijn staat en met welke maatschappelijke thema s wij aan de slag zijn gegaan. 4.2 Meerlanden en de principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid De zeven principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid volgens ISO zijn rekenschap, transparantie, ethisch gedrag en respect voor de rechtsorde, internationale gedragsnormen, mensenrechten en de belangen van stakeholders. We hebben deze voor ons belangrijke principes verankerd in onze manier van werken. Omdat MVO onderdeel uitmaakt van onze bedrijfsstrategie, hebben we dit onderwerp geïntegreerd in ons jaarverslag. Daarin onderbouwen we dus zowel onze financiële resultaten als onze MVO-resultaten. Vanuit onze ISO 9001 en certificeringen vermelden we onze maatregelen om herhaling van negatieve effecten op milieu en maatschappij te voorkomen. Zo leggen we rekenschap af over onze impact op de maatschappij, de economie en het milieu. Wij zijn transparant over besluiten en activiteiten die een effect hebben op onze omgeving. Via verschillende kanalen communiceren we dan ook met onze stakeholders, zodat zij weten waar wij voor staan en wat Meerlanden doet. Op in onze jaarverslagen en via sociale media als Facebook en Twitter geven we openheid over bijvoorbeeld: - het doel, de aard en de plaatsen van onze activiteiten - wie onze aandeelhouders zijn - hoe onze organisatie in elkaar zit - onze financiële en MVO-prestaties - waar onze middelen vandaan komen Met onze gemeenten houden we periodieke overleggen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. We organiseren themamiddagen voor hen, waarin we een actueel onderwerp of nieuwe ontwikkelingen uitdiepen. Vanaf 2014 verzenden we periodiek ook een digitale nieuwsbrief met actuele informatie en ontwikkelingen. Wij informeren omwonenden van onze vestiging in Rijsenhout over wijzigingen in onze bedrijfsvoering die impact op hun leefomgeving kunnen hebben. Dit doen wij via informatieavonden en via Onder andere via ons personeelsblad Meernieuws, intranet, het handboek Meerlanden en kantinebijeenkomsten houden wij onze medewerkers op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Wij communiceren regelmatig met lokale media en met voorlichters van gemeenten over activiteiten of veranderingen binnen de verschillende gemeenten. Onze afdeling Publieksinformatie is op werkdagen telefonisch en per bereikbaar voor vragen en klachten van inwoners. 1 Bron: NEN-ISO 26000:2010, Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (november 2010). De hoofdstukverwijzingen in de figuur hebben betrekking op de betreffende NEN-publicatie. 12 Onderbouwing zelfverklaring ISO Onderbouwing zelfverklaring ISO

8 We willen ethisch gedrag bevorderen. Voor onze medewerkers hebben wij daarom een competentiehandboek en functieprofielen opgesteld waarin veiligheid, gezondheid, milieu en MVO apart zijn benoemd. We hebben ook een vertrouwenspersoon, een klokkenluidersregeling en een regeling ongewenste omgangsvormen zodat onze medewerkers onethisch gedrag veilig kunnen melden. Onze bestuursstructuur is ingericht op een manier die ethisch gedrag bevordert en voor ethische dilemma s in het inkoopproces hanteren we de NEVI gedragscode. Bovendien staat veiligheid bij ons hoog in het vaandel. Alle medewerkers en leidinggevenden voor wie dit relevant is, hebben daarom het VCA-certificaat behaald. Of het nu gemeenten, bedrijven, medewerkers of omwonenden zijn - wij hebben respect voor de belangen van onze stakeholders en we spelen er dan ook zoveel mogelijk op in. Meerlanden heeft bovendien respect voor de rechtsorde. We zijn een overheidsgedomineerd bedrijf met gemeenten als aandeelhouder. Dat betekent dat de Nederlandse wet- en regelgeving sterk verweven is met onze kernactiviteiten. Vanzelfsprekend voldoen wij aan belangrijke wetten, zoals de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Maar we gaan ook een stap verder. Wij willen onze negatieve milieu-impact verminderen en onze positieve impact versterken. Hoewel ons werkterrein zich binnen Nederland bevindt, hebben wij daar waar van toepassing respect voor internationale gedragsnormen. Dit kan bijvoorbeeld een rol spelen bij grensoverschrijdend transport van afval. Tenslotte heeft Meerlanden respect voor mensenrechten. Wij volgen de Nederlandse wet- en regelgeving, waarin mensenrechten zijn opgenomen. 4.3 Meerlanden en de kernthema s van maatschappelijke verantwoordelijkheid ISO onderscheidt zeven kernthema s waarmee organisaties zich bezig horen te houden als het gaat om maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze thema s staan in verband met elkaar en bestaan uit verschillende onderwerpen. Met deze thema s en onderwerpen kunnen organisaties hun focus benoemen en prioriteiten stellen. Ook wij hebben prioritering aangebracht in onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. In hoofdstuk 2 las u al meer over onze activiteiten. Hieronder lichten wij graag onze keuze vanuit de ISO systematiek toe. maatschappelijkebetrokkenheid Meer betrokkenheid bij de buurt: samen bouwen aan een duurzame samenleving Samen met externe stakeholders, waaronder scholen, verenigingen en regionale ondernemers, bouwen wij verder we aan een duurzame samenleving. Naast het kernthema milieu speelt hier vooral ook het kernthema betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap een rol. Meer groene energie en warmte: duurzame energie uit gft Met het vergisten van gft en de productie van duurzame energie dragen wij bij aan een duurzame regio. Ook hier speelt het kernthema milieu een voorname rol, maar ook betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap. Meer mogelijkheden voor mensen: sociale participatie We bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leerwerkplekken aan. Dit heeft met name een relatie met de kernthema s mensenrechten, arbeidspraktijk en betrokkenheid bij en ontwikkeling van de samenleving. 4.4 Meerlanden en integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid Meerlanden past ISO toe volgens de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR Onze vorige zelfverklaring, met bijbehorende onderbouwing, dateert uit Na die tijd is er veel gebeurd. We hebben nieuwe stappen gezet om maatschappelijke verantwoordelijkheid verder in onze organisatie te integreren. Zo hebben we gewerkt aan het ontwikkelen van MVO- bewustzijn en competenties bij onze medewerkers. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is nu onderdeel van ons inkoopbeleid. En we hebben we een regiegroep en een projectgroep ISO ingesteld om verdere integratie en voortgang te bewaken. Daar willen we in de toekomst mee doorgaan. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een breed begrip en vereist een continu leer- en groeiproces. Het is nooit af. In het kort: Maatschappelijke verantwoordelijkheid is sterk verweven met onze kernactiviteiten en is verwerkt in onze missie, visie, strategie en beleidsstukken (hoofdstuk 1). Wij respecteren de zeven principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid en vullen deze binnen onze mogelijkheden aan (paragraaf 4.2). Wij hebben onze stakeholders in kaart gebracht (hoofdstuk 3) en hebben aan de hand van de zeven kernthema s en onderwerpen beoordeeld welke onderwerpen voor ons relevant zijn (paragraaf 4.3). Wij gebruiken onze invloed op verschillende manieren om positieve effecten op duurzaamheid te vergroten (onder andere paragraaf 2.2). En ook in onze communicatie-uitingen hebben wij veel aandacht voor duurzaamheid. milieu MIJN BEDRIJF mensenrechten arbeidsomstandigheden klant/consumentaangelegenheden eerlijk zaken doen Meer winnen uit afval: invloed in de keten Bij deze activiteit betrekken wij meerdere stakeholders (inwoners, gemeenten en ketenpartners) om te bereiken dat zoveel mogelijk afval aan de bron wordt gescheiden en in de kringloop blijft. Deze activiteit raakt met name aan de kernthema s milieu en consumentenaangelegenheden. 14 Onderbouwing zelfverklaring ISO Onderbouwing zelfverklaring ISO

9

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven Versie : 1.1 Status : definitief Datum : 16 december 2015 Opgesteld door : M. van Ham en A. van der Schalk Documenthistorie: Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

Verduurzaming afvalinzameling

Verduurzaming afvalinzameling Verduurzaming afvalinzameling Overzicht presentatie Wat doet Avri? Doelstellingen Avri 2011-2015 Waarom verduurzaming? Projecten Avri Beoogde resultaten 1 Wat doet Avri Afvalbeheer: Inzameling huishoudelijk

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Circulaire economie kans voor de regio

Circulaire economie kans voor de regio Circulaire economie kans voor de regio 7 oktober 2015 Early Morning Toast Stichting kiemt Arnhem Michiel Westerhoff, Manager Strategie en Ontwikkeling Recentere geschiedenis van het afvalscheiden 7 maart

Nadere informatie

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Nadere informaties in de aanloop naar het Symposium op 4april 2013 20 februari

Nadere informatie

Duurzame. warmte in uw bedrijf. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam

Duurzame. warmte in uw bedrijf. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Duurzame warmte in uw bedrijf Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Warmte van HVC: slim, schoon en zorgeloos Als ondernemer moet

Nadere informatie

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero Nascheiding kunststoffen Het heldere alternatief van Attero Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland een fors deel van het kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

Integraal GFT of tuin- en keukenafval apart? NVRD - 31 maart 2016 Tim Brethouwer

Integraal GFT of tuin- en keukenafval apart? NVRD - 31 maart 2016 Tim Brethouwer Integraal GFT of tuin- en keukenafval apart? NVRD - 31 maart 2016 Tim Brethouwer Inhoud Beleid Aandeel GF in GFT. Waar praten we over? Ontwikkelingen in de markt Heeft GF en T apart meerwaarde? Kwaliteit

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie Alles wat je zou moeten weten... feiten& weetjes zit het energiecentrale REC De REC maakt van uw afval duurzame energie Omrin is koploper in het scheiden van huishoudelijk afval. Ons doel? Zo veel mogelijk

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Energie uit afval, een schone zaak

Energie uit afval, een schone zaak Energie uit afval, een schone zaak Vergisten van GFT-afval ARN meer dan 25 jaar begaan met het milieu Aandeelhouders ARN B.V. Regio Regio Regio REMONDIS Nijmegen De Vallei Rivierenland (privaat) 37,5%

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst

Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst Bedrijfsafval: een waardevolle grondstof Onze natuurlijke bronnen worden schaarser en duurder. Gelukkig groeit het besef dat we zuiniger

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- BELEIDSPLAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

WARMTE VAN KRINGLOOPENERGIE

WARMTE VAN KRINGLOOPENERGIE ONGEMERKT GOED BEZIG MET WARMTE VAN KRINGLOOPENERGIE tot 75% schonere energie WARMTE VAN KRINGLOOPENERGIE: BETROUWBAAR, GROEN EN TOEKOMSTBESTENDIG WAT IS KRINGLOOPENERGIE? KringloopEnergie van HVC levert

Nadere informatie

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inzameling Grondstoffen... 5 3. Circulaire economie en klimaat... 14 4. Communicatie en Educatie... 16 5. Financieel... 17 6.

Nadere informatie

Inhoud. Terberg Leasing Maatschappelijk Jaarverslag

Inhoud. Terberg Leasing Maatschappelijk Jaarverslag Inhoud Voorwoord... 2 Highlights: in 2016...... 3 1 \ Profiel... 4 1.1. De organisatie Terberg Leasing... 4 1.2. Visie van Terberg Leasing... 5 1.3. Keten van Terberg Leasing... 5 Overzicht van de keten...

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Duurzame energie in de afvalton

Duurzame energie in de afvalton stroom warmte biodiesel meststof Duurzame energie in de afvalton etensresten van vandaag de energie van morgen pagina 1 / 12 Voedselresten - een actueel thema Veel aandacht voor preventie - Effectiever

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Inhoud. ROVA rijden op GFT. 1. ROVA en duurzaamheid. 2. Introductiefilm Vergister. 3. Vergisting en gasopwaardering. 4.

Inhoud. ROVA rijden op GFT. 1. ROVA en duurzaamheid. 2. Introductiefilm Vergister. 3. Vergisting en gasopwaardering. 4. ROVA rijden op GFT GFT-vergister Groen gas opwaardering Rijden op GFT 1 november 2012 Huibert Boer Inhoud 1. ROVA en duurzaamheid 2. Introductiefilm Vergister 3. Vergisting en gasopwaardering 4. Rijden

Nadere informatie

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam:

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam: Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie

Nadere informatie

Alphenaren krijgen gas uit de schillen van bananen

Alphenaren krijgen gas uit de schillen van bananen Alphenaren krijgen gas uit de schillen van bananen Door Tessa de Wekker - 25-4-2014, 12:37 (Update 25-4-2014, 12:37) bron: Foto Ton Stanowicki ALPHEN AAN DEN RIJN - Nu is het terrein van Indaver Afvalverwerking

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven 2016 Budget participatieplan 2017

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven 2016 Budget participatieplan 2017 CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven 2016 Budget participatieplan 2017 Versie : 1.2 Status : definitief Datum : 27 februari 2017 Opgesteld door : M. van Ham Documenthistorie: Versie

Nadere informatie

Manager Openbare Ruimte. een people manager die streeft naar operational excellence

Manager Openbare Ruimte. een people manager die streeft naar operational excellence Profiel Manager Openbare Ruimte een people manager die streeft naar operational excellence 8 juli 2016 Opdrachtgever Meerlanden Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Duurzame. warmte in huis. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam

Duurzame. warmte in huis. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Duurzame warmte in huis Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Warmte van HVC: slim, schoon en zorgeloos Een betrouwbare verwarming

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Bestuurlijke aandachtspunten voor een duurzame, sociale en schone gemeente

Bestuurlijke aandachtspunten voor een duurzame, sociale en schone gemeente Bestuurlijke aandachtspunten voor een duurzame, sociale en schone gemeente Met deze brochure wil de NVRD, de Koninklijke vereniging van gemeentelijke afval- en reinigingsdiensten, u als (nieuw) raadslid

Nadere informatie

Meer en Betere Recycling

Meer en Betere Recycling Meer en Betere Recycling als onderdeel van VANG Uw sprekers: Max de Vries Marco Kraakman Jacobine Meijer Emile Bruls Geert Cuperus Inhoud deelsessie Meer en Beter Recycling Inleiding Pitches projecten

Nadere informatie

Circular Economy Lab: Lokale. kringloopsluiting

Circular Economy Lab: Lokale. kringloopsluiting Duurzaamheidswinst door ketensamenwerking! Circular Economy Lab: Deze bijeenkomst is de tweede in een serie van vijf debatavonden, welke zijn bedoeld om de circulaire economie in een aantal belangrijke

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Inhoud. Terberg Leasing Maatschappelijk Jaarverslag

Inhoud. Terberg Leasing Maatschappelijk Jaarverslag Inhoud Voorwoord... 2 Highlights: in 2015...... 3 1 \ Profiel... 4 1.1. De organisatie Terberg Leasing... 4 1.2. Visie van Terberg Leasing... 5 1.3. Keten van Terberg Leasing... 5 Overzicht van de keten...

Nadere informatie

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Vragen en antwoorden over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Algemeen Het raadsvoorstel inzameling plastics/drankenkartons geeft sinds de presentatie reactie in de samenleving.

Nadere informatie

Afvalreductie. Aanpak. Activiteiten

Afvalreductie. Aanpak. Activiteiten Afvalreductie Wij geloven niet in afval. Wij zijn ervan overtuigd dat afval grotendeels te voorkomen, herbruikbaar of recyclebaar is. Aanpak Afval voorkomen begint bij het maken van bewuste keuzes: zelf

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Bijlage C Vaststellen van relevantie, significantie en prioriteit van MVO-onderwerpen NPR 9026 Versie: 2015 Auteurs Rob Boers Erwin Vos CSU CSU 1 Prioriteringsrapport

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Groen-Punt Groep B.V.

Groen-Punt Groep B.V. Conform 3.D.1 & 3.D.2 November 2014 Groen-Punt Groep B.V. Groen-aannemingsbedrijf Punt B.V. Groen Punt Uitzendorganisatie B.V. Chroomstraat 1d 3067 GN Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING DEELNAME INITIATIEVEN...

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Milieudoelen Jan Kuipers Nunspeet 2014-2015

Milieudoelen Jan Kuipers Nunspeet 2014-2015 Toelichting bij Plan van Aanpak Milieu Het milieuzorgsysteem van Jan Kuipers Nunspeet is opgezet volgens de norm ISO 14001:2004 en is vastgelegd in het VKAM handboek. Het milieuzorgsysteem voldoet ook

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I Jaarverslag 2016 Kringloopwinkel Helmond Noorddijk 2 5705 CX Helmond T 0492 546 893 E info@kringloopwinkelhelmond.nl I www.kringloopwinkelhelmond.nl Kringloopwinkel Helmond, Jaarverslag 2016, 11-04-2017

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

VANG Van Afval Naar Grondstof

VANG Van Afval Naar Grondstof Afval is een keuze VANG Van Afval Naar Grondstof Regionaal Symposium Grondstoffen in Afvalland? Dinteloord, 15 april 2015 Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker Koninklijke NVRD Koninklijke NVRD Vereniging

Nadere informatie

MVO-rapportage Broekema Wegenbouw

MVO-rapportage Broekema Wegenbouw MVO-rapportage Broekema Wegenbouw Peizerweg 148a - 9727 AR Groningen Door Koos Bakker 25 juli 2017 Opgesteld met de MVO-zelfscan van Bouwend Nederland Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieu... 4 1.1. Grondstoffenefficiëntie...

Nadere informatie

Samen kunnen meer met afval

Samen kunnen meer met afval Samen we kunnen meer met In 2020 willen we in heel Nederland 75% van ons afval scheiden. Samen kunnen we meer met afval Afval, we hebben er dagelijks mee te maken. Niet alleen thuis, maar ook op het werk,

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof Van Afval Naar Grondstof Ins en outs Betrokkenheid gemeenten Gemeentelijk Afvalcongres Marc Pruijn, Directie Duurzaamheid, IenM Circulaire economie? 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 3 Ministerie

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest UW BRIEF

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Hand-out digiboard presentatie

Hand-out digiboard presentatie Hand-out digiboard presentatie Bij werkboekje Groepen 6, 7 en 8 basisonderwijs Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 In Rivierenland zamelt AVRI afval in. Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 Opdracht 2 Woordweb

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën:

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: Veel gestelde vragen Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: 0-Afvalscheiding 1-Project Meer Waarde Uit Afval 2-U krijgt 4 afvalbakken aan huis 3-Restafval

Nadere informatie

SESSIE Marktplaats Nederland uur

SESSIE Marktplaats Nederland uur SESSIE Marktplaats Nederland 15.15 uur Twitter mee #afval2014 Sessie Markplaats Nederland Sessie voorzitter: Lieselot Decalf Sprekers: Jon Meijer, directeur Schone stad Rotterdam Hans Groenhuis, directeur

Nadere informatie