Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME"

Transcriptie

1 RLLL-RLLL ADV-002bijl25 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Medewerker reisbureau/touroperator BO TO 001 reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 21

2 Inhoud Opleiding... 1 Inhoud Opleiding Relatie opleiding beroep Inhoud Certificering Niveau Duur Plaats van de opleiding in het studiegebied Modules Leertraject (aangepast) Sleutelvaardigheden Basiscompetenties Omgang en communicatie ICT Specifieke toeristische competenties Modules Module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 (M HA G003) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 (M HA G004) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1 (M HA G006) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2 (M HA G007) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Zakelijk Nederlands 1 (M HA G011) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal (M TO G001) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal (M TO G002) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Initiatie in de Informatica (M IC C100) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 2 van 21

3 3.8.4 Basiscompetenties Module Tekstverwerking 1 (M IC C822) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Inleiding in de toeristische sector (M TO G003) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector (M TO G004) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen (M TO G005) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Toeristische bestemmingen (M TO G006) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetentie Module Toeristische organisatie (M TO G 007) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Werkplekleren Projectwerk voor een de medewerker reisbureau touroperator (M TO 008) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 3 van 21

4 1 Opleiding 1.1 Relatie opleiding beroep De beroepsopleiding Medewerker reisbureau/touroperator hoort thuis in het studiegebied Toerisme. Het gebruikte referentiekader is het SERV-beroepsprofiel Reisagent/Agentschapsverantwoordelijke van december De opleiding biedt kansen op de arbeidsmarkt, maar is daarnaast ook doorstroomgericht. Afgestudeerden kunnen vervolgonderwijs aan of kunnen instappen op de arbeidsmarkt. De toeristische sector biedt heel wat tewerkstellingsmogelijkheden voor de Medewerker reisbureau/touroperator. Hij/zij kan terecht als uitvoerende kracht in een reisbureau. De Medewerker reisbureau/touroperator is in staat om de verkoop van reizen en de administratieve taken in een reisbureau zelfstandig uit te voeren. Dat betekent dat hij de klanten ontvangt, hen uitgebreid informeert over de verschillende mogelijkheden, de reis boekt en administratief afhandelt. De Medewerker reisbureau/touroperator kan ook tewerkgesteld zijn bij een touroperator, waar hij functioneert als reservatiemedewerker in het callcenter, de klantendossiers administratief afhandelt, correcte informatie verschaft aan de klanten, gegevens inbrengt in een reserveringssysteem. Hij/zij kan ook ondersteuning bieden op de verschillende afdelingen bij de touroperator. Van een Medewerker reisbureau/touroperator wordt verwacht dat hij minstens twee vreemde talen beheerst omdat hij vaak in een internationale context tewerkgesteld wordt. 1.2 Inhoud Na de opleiding kan de cursist: in het Nederlands en in twee moderne vreemde talen in een zakelijke context omgaan, communiceren en een correspondentie verzorgen. vlot en geïntegreerd met ICT binnen bedrijfsgerichte toepassingen werken. een commercieel reisadvies verschaffen aan de klant. het reisdossier inboeken en administratief afhandelen. het kantoor en de etalage aantrekkelijk inrichten. de brochures overzichtelijk ordenen. 1.3 Certificering De opleiding leidt tot het certificaat van de beroepsopleiding Medewerker reisbureau/touroperator. Het certificaat van deze opleiding leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming tot het diploma secundair onderwijs. 1.4 Niveau De opleiding wordt ingedeeld als secundair onderwijs. 1.5 Duur De opleiding omvat in totaal 1020 lestijden. 1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied Nr. Opleidingen Lestijden 1 Medewerker reisbureau/touroperator Referentiekader BO TO Lt Basiscompetenties gevalideerd door Toerisme Vlaanderen, VVR en ABTO 2 Toeristisch receptionist BO TO Lt Basiscompetenties gevalideerd door Toerisme Vlaanderen en ABTO reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 4 van 21

5 3 Host/hostess op een toeristische bestemming 4 Animator op een toeristische bestemming 5 Gastheer/gastvrouw op een toeristische bestemming BO TO Lt BO TO Lt BO TO Lt Basiscompetenties gevalideerd door Toerisme Vlaanderen en ABTO Basiscompetenties gevalideerd door Toerisme Vlaanderen en ABTO Basiscompetenties gevalideerd door Toerisme Vlaanderen en ABTO 1.7 Modules Naam Lestijden Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 M HA G Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 M HA G Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1 M HA G Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2 M HA G Zakelijk Nederlands 1 M HA G Specifieke toeristische communicatie in een eerste M TO G vreemde taal Specifieke toeristische communicatie in een tweede M TO G vreemde taal Initiatie in de Informatica M IC C Tekstverwerking 1 M IC C Inleiding in de toeristische sector M TO G Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector M TO G Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen M TO Toeristische bestemmingen M TO Toeristische organisatie M TO Werkplekleren Projectwerk voor een de Medewerker reisbureau/touroperator M TO reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 5 van 21

6 1.8 Leertraject (aangepast) Zakelijke 80 communicatie in een eerste vreemde taal 1 Zakelijke 80 communicatie in een eerste vreemde taal 2 Specifieke 60 toeristische communicatie in een eerste vreemde taal Zakelijke 80 communicatie in een tweede vreemde taal 1 Zakelijke 80 communicatie in een tweede vreemde taal 2 Specifieke 60 toeristische communicatie in een tweede vreemde taal 60 Zakelijk Nederlands 1 Initiatie in de informatica 60 Tekstverwerking 1 60 Inleiding in de toeristische sector 40 Algemene omgangsvormen 40 voor de toeristische sector Sectorspecifieke 60 informatie- en reserveringssystemen Toeristische organisatie 100 Toeristische bestemmingen Werkplekleren Projectwerk voor een de Medewerker reisbureau/touroperator Medewerker reisbureau/ touroperator 1020 LT 1.9 Sleutelvaardigheden Sleutelvaardigheid Verklaring SV02 ACCURATESSE Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 6 van 21

7 SV06 CONTACTVAARDIGHEID In staat zijn om contact te leggen en eventueel te onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen met verschillende opvattingen en achtergrond). SV12 FLEXIBILITEIT In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. SV17 KWALITEITSBEWUSTZIJN In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. SV18 LEERBEKWAAMHEID In staat zijn om, via geëigende leerprocessen, zijn competenties te verbreden en te verdiepen. SV20 LOYAUTEIT Blijk geven van sterkte betrokkenheid op de organisatie en de regels en afspraken die er gelden. SV21 OMGAAN MET STRESS In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, ook in moeilijke arbeidsomstandigheden (onder meer aard van het werk, de werkomgeving, tegenslagen en kritiek). SV30 VEILIGHEIDS- EN MILIEUBE- WUSTZIJN In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden. SV35 ZIN VOOR SAMENWERKING In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 7 van 21

8 2 Basiscompetenties 2.1 Omgang en communicatie TO 001 BC 001 TO 001 BC 002 TO 001 BC 003 TO 001 BC 004 TO 001 BC 005 TO 001 BC 006 TO 001 BC 007 TO 001 BC 008 TO 001 BC 009 TO 001 BC 010 TO 001 BC 011 TO 001 BC 012 TO 001 BC 013 TO 001 BC 014 TO 001 BC 015 TO 001 BC 016 TO 001 BC 017 TO 001 BC 018 TO 001 BC 019 TO 001 BC 020 TO 001 BC 021 TO 001 BC 022 TO 001 BC 023 TO 001 BC 024 TO 001 BC 025 TO 001 BC 026 TO 001 BC 027 TO 001 BC 028 TO 001 BC 029 TO 001 BC 030 TO 001 BC 031 TO 001 BC 032 TO 001 BC 033 TO 001 BC 034 TO 001 BC 035 TO 001 BC 036 TO 001 BC 037 TO 001 BC 038 TO 001 BC 039 TO 001 BC 040 TO 001 BC 041 Basiscompetenties een standaardcorrespondentie in een eerste moderne vreemde taal verzorgen. in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in een eerste moderne vreemde taal telefonisch communiceren. face-to-face in een eerste moderne vreemde taal communiceren. in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in een tweede moderne vreemde taal telefonisch communiceren. face-to-face in een tweede moderne vreemde taal communiceren. een standaardcorrespondentie in een tweede moderne vreemde taal verzorgen. een standaardcorrespondentie in het Nederlands verzorgen. in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in het Nederlands telefonisch communiceren. face-to-face in het Nederlands communiceren. met bijzondere aandacht voor de juiste toeristische terminologie de interne en externe communicatie voeren. ontvangen informatie begrijpen. ontvangen informatie doorgeven. toeristische bronnen efficiënt raadplegen en begrijpen. op een correcte wijze een telefoongesprek voeren. eenvoudige boodschappen noteren. eenvoudige vragen schriftelijk beantwoorden. eenvoudige vragen mondeling beantwoorden. toeristische informatie op een eenvoudige en duidelijke manier mondeling verstrekken aan klanten, leveranciers... toeristische informatie op een eenvoudige en duidelijke manier schriftelijk verstrekken aan klanten, leveranciers... het belang van omgangsvormen aantonen. verschillende omgangsvormen met verschillende culturen in verband brengen. de verschillende omgangsvormen en relaties aan de hand van voorbeelden illustreren. de algemene regels van omgangsvormen en etiquette in het dagelijkse leven toepassen het belang van een goed voorkomen aantonen. de juiste beleefdheidsvormen hanteren. de regels met betrekking tot de netetiquette toepassen. organisatorische vaardigheden toepassen. een verkoopsgesprek correct voeren en afhandelen. in een gesprek feedbackregels gebruiken. met diverse doelgroepen m.b.t. toerisme omgaan. de prioriteiten van klant-is-koning-principe opsommen. de beperkingen van klant-is-koning-principe opsommen. aangeven wat waarnemen is. het waarnemingsproces analyseren. het belang van een goede observatie in relaties aangeven. de medecursist a.d.h.v. concrete observatieopdrachten observeren. eigen gedrag in functie van klachten evalueren. gepast reageren op opmerkingen en klachten. onzekere klanten opvangen en geruststellen. gepast op emotionele en stresssituaties reageren. fundamentele van nepklachten onderscheiden. reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 8 van 21

9 TO 001 BC 042 TO 001 BC 043 TO 001 BC 044 TO 001 BC 045 TO 001 BC 046 TO 001 BC 047 TO 001 BC 048 TO 001 BC ICT M IC G 100 BC 01 M IC G 100 BC 02 M IC G 100 BC 03 M IC G 100 BC 04 M IC G 100 BC 05 M IC G 100 BC 06 M IC G 100 BC 07 M IC G 100 BC 08 M IC G 100 BC 09 M IC G 100 BC 10 M IC 822 BC 01 M IC 822 BC 02 M IC 822 BC 03 M IC 822 BC 04 M IC 822 BC 05 M IC 822 BC 06 M IC 822 BC 07 M IC 822 BC 08 M IC 822 BC 09 M IC 822 BC 10 M IC 822 BC 11 M IC 822 BC 12 TO 001 BC 050 TO 001 BC 051 TO 001 BC 052 TO 001 BC 053 TO 001 BC 054 assertief gedrag van agressief en subassertief gedrag onderscheiden. op een assertieve wijze reageren. op een correcte manier in conflictsituaties handelen. de algemene deontologische principes die gelden in de toeristische sector toepassen. een klant vriendelijk onthalen. actief naar de wensen van de klant luisteren. gericht vragen stellen. met de wensen van de klant rekening houden. Basiscompetenties doel en nut van een computersysteem verklaren. de basiscomponenten van een computersysteem aaneen schakelen en gebruiken. doel en nut van een besturingssysteem verklaren. de basisvaardigheden van een besturingssysteem uitvoeren. doel en nut van toepassingssoftware verklaren. het onderscheid tussen een tekstverwerking, een rekenblad, een databanktoepassing en een presentatie-/tekenpakket aangeven. doel en nut van programmeertalen verklaren. doel en nut van datacommunicatie, lokale en wereldwijde netwerken verklaren. een geïnstalleerde browser met de nodige aangesloten hardware gebruiken. op een veilige en ergonomische manier computersystemen gebruiken. doel en nut van tekstverwerking uitleggen. invoerapparatuur in functie van het tekstverwerkingspakket gebruiken. een document aanmaken. een document corrigeren. een tekstdeel verplaatsen, wissen, kopiëren en invoegen. met meerdere documenten tegelijk werken. tekens, woorden, alinea's, pagina's en documenten opmaken. een eenvoudige tabel aanmaken. teksten en tekstdelen afdrukken. tekstdelen, teksten en bestanden in verschillende formaten opslaan en opvragen. de helpfunctie hanteren. de weergave en de grootte van een pagina op het beeldscherm instellen. hedendaagse ICT vlot gebruiken om toeristische informatie op te zoeken. vlot en correct via hedendaagse ICT communiceren. vlot met toeristische informatiesystemen werken. vlot met toeristische reservatiesystemen werken. actuele burotica-apparatuur bedienen. 2.3 Specifieke toeristische competenties Basiscompetenties TO 001 BC 055 de actualiteit m.b.t. toerisme opvolgen. TO 001 BC 056 structuur van de reisindustrie schetsen. TO 001 BC 057 het toeristisch aanbod van Vlaanderen geven. TO 001 BC 058 van de verschillende transportmiddelen de basisinformatie geven. TO 001 BC 059 basisinformatie van de verschillende logiesmogelijkheden geven. TO 001 BC 060 de toeristische iconen van de toeristische bestemmingen geven. TO 001 BC 061 een steekkaart van een dichtbijbestemming opmaken. TO 001 BC 062 een steekkaart van een winterbestemming opmaken. TO 001 BC 063 een steekkaart van een bestemming rond de Middellandse Zee opmaken. reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 9 van 21

10 TO 001 BC 064 TO 001 BC 065 TO 001 BC 066 TO 001 BC 067 TO 001 BC 068 TO 001 BC 069 TO 001 BC 070 TO 001 BC 071 TO 001 BC 072 TO 001 BC 073 TO 001 BC 074 TO 001 BC 075 TO 001 BC 076 TO 001 BC 077 TO 001 BC 078 TO 001 BC 079 TO 001 BC 080 TO 001 BC 081 TO 001 BC 082 TO 001 BC 083 TO 001 BC 084 TO 001 BC 085 TO 001 BC 086 TO 001 BC 087 TO 001 BC 088 TO 001 BC 089 TO 001 BC 090 TO 001 BC 091 TO 001 BC 092 TO 001 BC 093 TO 001 BC 094 TO 001 BC 095 TO 001 BC 096 TO 001 BC 097 TO 001 BC 098 TO 001 BC 099 TO 001 BC 100 TO 001 BC 101 TO 001 BC 102 TO 001 BC 103 TO 001 BC 104 TO 001 BC 105 TO 001 BC 106 TO 001 BC 107 TO 001 BC 108 TO 001 BC 109 TO 001 BC 110 TO 001 BC 111 voorbeelden van duurzaam toerisme geven en bespreken. verschillende vormen van recreatie toelichten. inzicht verwerven in klimaat, landschap, beste reistijd, bezienswaardigheden, risico s van bepaalde bestemmingen, de milieu-, sociale en ethische aspecten van toerisme. over verschillende kustbestemmingen informatie zoeken. over verschillende kustbestemmingen informatie selecteren. over verschillende kustbestemmingen informatie verwerken. over verschillende kustbestemmingen informatie geven aan de klant. over verschillende cultuurbestemmingen informatie zoeken. over verschillende cultuurbestemmingen informatie selecteren. over verschillende cultuurbestemmingen informatie verwerken. over verschillende cultuurbestemmingen informatie geven aan de klant. over verschillende wintersportbestemmingen informatie zoeken. over verschillende wintersportbestemmingen informatie selecteren. over verschillende wintersportbestemmingen informatie verwerken. over verschillende wintersportbestemmingen informatie geven aan de klant. over verschillende natuurbestemmingen informatie zoeken. over verschillende natuurbestemmingen informatie selecteren. over verschillende natuurbestemmingen informatie verwerken. over verschillende natuurbestemmingen informatie geven aan de klant. over verschillende rondreizen informatie zoeken. over verschillende rondreizen informatie selecteren. over verschillende rondreizen bestemmingen informatie verwerken. over verschillende rondreizen informatie geven aan de klant. kantoor en etalage aantrekkelijk en efficiënt inrichten. reisbrochures overzichtelijk ordenen. in een gesprek feedbackregels gebruiken. vlot en efficiënt met reisbrochures werken. vlot info over transportmiddelen geven. vlot info over logiesvormen geven. vlot info over reisverzekeringen geven. beschikbaarheden opzoeken. prijscalculaties uitvoeren. data beheren. reserveringen maken. verzekeringen afsluiten. betaalafspraken maken. dossiers overzichtelijk ordenen. reisdocumenten controleren. reisdocumenten afwerken. reisdocumenten aan de klant toelichten. een klantenfiche aanmaken. een bestelbon opmaken. administratieve ondersteuning bieden. verkooptransacties correct afhandelen. volgens procedure klachten afhandelen. de actuele ontwikkelingen binnen de toeristische sector en organisatie vertalen naar de eigen werkzaamheden. in functie van een maximaal commercieel en financieel resultaat werken. binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een Medewerker reisbureau/touroperator, de dagelijkse routinetaken in een reisbureau of bij een touroperator afhandelen. reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 10 van 21

11 3 Modules 3.1 Module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 (M HA G003) Situering van de module in de opleiding Door de module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 worden de door de SERV voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en onthaal bereikt in een eerste moderne vreemde taal op het niveau A2 van het ERK. Concreet betekent dit dat de cursist in de mondelinge en telefonische communicatie met klanten, bezoekers, collega s zich op een juiste manier kan uiten en volgens de voorgeschreven procedures optreden, zich hierbij vlot bedienend van een eerste moderne vreemde taal in een zakelijke context. Dit betekent niet dat het hele spectrum van het betreffende ERK-niveau bereikt wordt. Dit houdt in: Spreekvaardigheid deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en hem helpt bij het formuleren van wat hij probeert te zeggen. Hij kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. Luistervaardigheid vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die hemzelf, zijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Leesvaardigheid vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi. Hij kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Schrijfvaardigheid een kort, eenvoudig tekstje schrijven, bijvoorbeeld voor het doorgeven van een bepaalde boodschap. Hij kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en adres noteren op een inschrijvingsformulier Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80 lestijden Basiscompetenties Basiscompetenties Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 een standaardcorrespondentie in een eerste moderne vreemde taal verzorgen. TO 001 BC 001 in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in een eerste moderne vreemde TO 001 BC 002 taal telefonisch communiceren. face-to-face in een eerste moderne vreemde taal communiceren. TO 001 BC 003 reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 11 van 21

12 3.2 Module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 (M HA G004) Situering van de module in de opleiding Door de module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 worden de door de SERV voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en onthaal bereikt in een eerste moderne vreemde taal op het niveau A2 van het ERK. Concreet betekent dit dat de cursist in de mondelinge en telefonische communicatie met klanten, bezoekers, collega s zich op een juiste manier kan uiten en volgens de voorgeschreven procedures optreden, zich hierbij vlot bedienend van een eerste moderne vreemde taal in een zakelijke context. Dit betekent niet dat het hele spectrum van het betreffende ERK-niveau bereikt wordt. Dit houdt in: Spreekvaardigheid communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Hij kan zeer korte sociale gesprekken aan, hoewel hij gewoonlijk niet voldoende begrijpt om het gesprek zelfstandig gaande te houden. Luistervaardigheid zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over zichzelf, het bedrijf, zijn functie plaatselijke omgeving, werk). Hij kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen. Leesvaardigheid zeer korte eenvoudige teksten lezen. Hij kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu s en dienstregelingen en hij kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven lezen. Schrijfvaardigheid korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Hij kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en heeft de basiscompetenties bereikt van de module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal Studieduur 80 lestijden Basiscompetenties Basiscompetenties Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 een standaardcorrespondentie in een eerste moderne vreemde taal verzorgen. TO 001 BC 001 in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in een eerste moderne vreemde TO 001 BC 002 taal telefonisch communiceren. face-to-face in een eerste moderne vreemde taal communiceren. TO 001 BC 003 reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 12 van 21

13 3.3 Module Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1 (M HA G006) Situering van de module in de opleiding Door de module Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1 worden de door de SERV voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en onthaal bereikt in een eerste moderne vreemde taal op het niveau A2 van het ERK. Concreet betekent dit dat de cursist in de mondelinge en telefonische communicatie met klanten, bezoekers, collega s zich op een juiste manier kan uiten en volgens de voorgeschreven procedures optreden, zich hierbij vlot bedienend van een tweede moderne vreemde taal in een zakelijke context. Dit betekent niet dat het hele spectrum van het betreffende ERK-niveau bereikt wordt. Dit houdt in: Spreekvaardigheid deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en hem helpt bij het formuleren van wat hij probeert te zeggen. Hij kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. Luistervaardigheid vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die hemzelf, zijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Leesvaardigheid vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi. Hij kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Schrijfvaardigheid een kort, eenvoudig tekstje schrijven, bijvoorbeeld voor het doorgeven van een bepaalde boodschap. Hij kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en adres noteren op een inschrijvingsformulier Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80 lestijden Basiscompetenties Basiscompetenties Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1 in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in een tweede moderne vreemde TO 001 BC 004 taal telefonisch communiceren. face-to-face in een tweede moderne vreemde taal communiceren. TO 001 BC Module Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2 (M HA G007) Situering van de module in de opleiding Door de module Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2 worden de door de SERV voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en onthaal bereikt in een eerste moderne vreemde taal op het niveau A2 van het ERK. reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 13 van 21

14 Concreet betekent dit dat de cursist in de mondelinge en telefonische communicatie met klanten, bezoekers, collega s zich op een juiste manier kan uiten en volgens de voorgeschreven procedures optreden, zich hierbij vlot bedienend van een eerste moderne vreemde taal in een zakelijke context. Dit betekent niet dat het hele spectrum van het betreffende ERK-niveau bereikt wordt. Dit houdt in: Spreekvaardigheid communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Hij kan zeer korte sociale gesprekken aan, hoewel hij gewoonlijk niet voldoende begrijpt om het gesprek zelfstandig gaande te houden. Luistervaardigheid zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over zichzelf, het bedrijf, zijn functie plaatselijke omgeving, werk). Hij kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen. Leesvaardigheid zeer korte eenvoudige teksten lezen. Hij kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu s en dienstregelingen en hij kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven lezen. Schrijfvaardigheid korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Hij kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en heeft de basiscompetenties bereikt van de module Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal Studieduur 80 lestijden Basiscompetenties Basiscompetenties Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2 in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in een tweede moderne vreemde TO 001 BC 004 taal telefonisch communiceren. face-to-face in een tweede moderne vreemde taal communiceren. TO 001 BC 005 een standaardcorrespondentie in een tweede moderne vreemde taal verzorgen. TO 001 BC Module Zakelijk Nederlands 1 (M HA G011) Situering van de module in de opleiding Deze module omvat het gebruik van het Nederlands in een zakelijke context, zowel schriftelijk als mondeling. De module brengt vaardigheden aan die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse communicatie in een secretariaatsomgeving. De door de SERV voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en onthaal worden bereikt in het Nederlands. Concreet betekent dit dat de cursist zich in de mondelinge en telefonische communicatie met klanten, bezoekers, collega s op een juiste manier kan uiten en volgens de voorgeschreven procedures optreden, zich hierbij vlot bedienend van het Nederlands. reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 14 van 21

15 3.5.2 Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 60 lestijden Basiscompetenties Basiscompetenties Zakelijk Nederlands 1 een standaardcorrespondentie in het Nederlands verzorgen. TO 001 BC 007 in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in het Nederlands telefonisch TO 001 BC 008 communiceren. face-to-face in het Nederlands communiceren. TO 001 BC Module Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal (M TO G001) Situering van de module in de opleiding In deze module maakt de cursist kennis met de specifieke taal van de toeristische wereld en dit in een eerste vreemde taal. Hij/zij verzorgt de communicatie o.a. met klanten, leveranciers... Hij/zij moet daarom beschikken over een behoorlijke kennis van de specifieke toeristische terminologie Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en heeft de basiscompetenties bereikt van de modules Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 en Studieduur 60 lestijden Basiscompetenties Basiscompetenties Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal met bijzondere aandacht voor de juiste toeristische terminologie de interne en TO 001 BC 010 externe communicatie voeren. ontvangen informatie begrijpen. TO 001 BC 011 ontvangen informatie doorgeven. TO 001 BC 012 toeristische bronnen efficiënt raadplegen en begrijpen. TO 001 BC 013 op een correcte wijze een telefoongesprek voeren. TO 001 BC 014 eenvoudige boodschappen noteren. TO 001 BC 015 eenvoudige vragen schriftelijk beantwoorden. TO 001 BC 016 eenvoudige vragen mondeling beantwoorden. TO 001 BC 017 toeristische informatie op een eenvoudige en duidelijke manier mondeling verstrekken TO 001 BC 018 aan klanten, leveranciers... toeristische informatie op een eenvoudige en duidelijke manier schriftelijk verstrekken TO 001 BC 019 aan klanten, leveranciers... reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 15 van 21

16 3.7 Module Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal (M TO G002) Situering van de module in de opleiding In deze module maakt de cursist kennis met de specifieke taal van de toeristische wereld en dit in een tweede vreemde taal. Hij/zij verzorgt de communicatie o.a. met klanten, leveranciers... Hij/zij moet daarom beschikken over een behoorlijke kennis van de specifieke toeristische terminologie Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en heeft de basiscompetenties bereikt van de modules Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1 en Studieduur 60 lestijden Basiscompetenties Basiscompetenties Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal met bijzondere aandacht voor de juiste toeristische terminologie de interne en TO 001 BC 010 externe communicatie voeren. ontvangen informatie begrijpen. TO 001 BC 011 ontvangen informatie doorgeven. TO 001 BC 012 toeristische bronnen efficiënt raadplegen en begrijpen. TO 001 BC 013 op een correcte wijze een telefoongesprek voeren. TO 001 BC 014 eenvoudige boodschappen noteren. TO 001 BC 015 eenvoudige vragen schriftelijk beantwoorden. TO 001 BC 016 eenvoudige vragen mondeling beantwoorden. TO 001 BC 017 toeristische informatie op een eenvoudige en duidelijke manier mondeling verstrekken TO 001 BC 018 aan klanten, leveranciers... toeristische informatie op een eenvoudige en duidelijke manier schriftelijk verstrekken TO 001 BC 019 aan klanten, leveranciers Module Initiatie in de Informatica (M IC C100) Situering van de module in de opleiding In deze module krijgt de cursist een zicht op de mogelijkheden van informatica. Het doel van deze module is de volledige leek zorgvuldig geselecteerde informaticakennis en -vaardigheden bezorgen om hem voor te bereiden op het uitvoeren van reële taken met een computer. De cursist heeft na het beëindigen van deze module elementaire kennis van en inzicht in de basistechnieken van een computersysteem, een besturingssysteem, toepassingssoftware, programmeren en netwerken Instapvereisten Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 60 lestijden Basiscompetenties Basiscompetenties Initiatie in de Informatica reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 16 van 21

17 doel en nut van een computersysteem verklaren. M IC G 100 BC 01 de basiscomponenten van een computersysteem aaneen schakelen en gebruiken. M IC G 100 BC 02 doel en nut van een besturingssysteem verklaren. M IC G 100 BC 03 de basisvaardigheden van een besturingssysteem uitvoeren. M IC G 100 BC 04 doel en nut van toepassingssoftware uitvoeren. M IC G 100 BC 05 het onderscheid tussen een tekstverwerking, een rekenblad, een databanktoepassing M IC G 100 BC 06 en een presentatie-/tekenpakket aangeven. doel en nut van programmeertalen verklaren. M IC G 100 BC 07 doel en nut van datacommunicatie, lokale en wereldwijde netwerken verklaren. M IC G 100 BC 08 een geïnstalleerde browser met de nodige aangesloten hardware gebruiken. M IC G 100 BC 09 op een veilige en ergonomische manier computersystemen gebruiken. M IC G 100 BC Module Tekstverwerking 1 (M IC C822) Situering van de module in de opleiding In deze module worden de grondbeginselen van tekstverwerking aangeleerd. De cursist leert de elementaire begrippen van tekstverwerking. Hij leert de basisvaardigheden door middel van een aantal eenvoudige oefeningen. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist met een tekstverwerkingspakket werken en kan hij dat pakket probleemoplossend toepassen Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 60 lestijden Basiscompetenties Basiscompetenties Tekstverwerking 1 doel en nut van tekstverwerking uitleggen. M IC 822 BC 01 invoerapparatuur in functie van het tekstverwerkingspakket gebruiken. M IC 822 BC 02 een document aanmaken. M IC 822 BC 03 een document corrigeren. M IC 822 BC 04 een tekstdeel verplaatsen, wissen, kopiëren en invoegen. M IC 822 BC 05 met meerdere documenten tegelijk werken. M IC 822 BC 06 tekens, woorden, alinea's, pagina's en documenten opmaken. M IC 822 BC 07 een eenvoudige tabel aanmaken. M IC 822 BC 08 teksten en tekstdelen afdrukken. M IC 822 BC 09 tekstdelen, teksten en bestanden in verschillende formaten opslaan en opvragen. M IC 822 BC 10 de helpfunctie hanteren. M IC 822 BC 11 de weergave en de grootte van een pagina op het beeldscherm instellen. M IC 822 BC Module Inleiding in de toeristische sector (M TO G003) Situering van de module in de opleiding In deze module maakt de cursist kennis met de brede toeristische sector. Dit behelst o.a. de structuur van de sector, enkele belangrijke bestemmingen en de daaraan gekoppelde vervoersmiddelen en logiesmogelijkheden Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 17 van 21

18 Studieduur 40 lestijden Basiscompetenties Basiscompetenties Inleiding in de toeristische sector de actualiteit m.b.t. toerisme opvolgen. TO 001 BC 055 structuur van de reisindustrie schetsen. TO 001 BC 056 het toeristisch aanbod van Vlaanderen geven. TO 001 BC 057 van de verschillende transportmiddelen de basisinformatie geven. TO 001 BC 058 basisinformatie van de verschillende logiesmogelijkheden geven. TO 001 BC 059 de toeristische iconen van de toeristische bestemmingen geven. TO 001 BC 060 een steekkaart van een dichtbijbestemming opmaken. TO 001 BC 061 een steekkaart van een winterbestemming opmaken. TO 001 BC 062 een steekkaart van een bestemming rond de Middellandse Zee opmaken. TO 001 BC 063 voorbeelden van duurzaam toerisme geven en bespreken. TO 001 BC 064 verschillende vormen van recreatie toelichten. TO 001 BC Module Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector (M TO G004) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist een aantal omgangsvormen hanteren die specifiek zijn voor de toeristische sector Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 lestijden Basiscompetenties Basiscompetenties Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector het belang van omgangsvormen aantonen. TO 001 BC 020 verschillende omgangsvormen met verschillende culturen in verband brengen. TO 001 BC 021 de verschillende omgangsvormen en relaties aan de hand van voorbeelden illustreren. TO 001 BC 022 de algemene regels van omgangsvormen en etiquette in het dagelijkse leven toepassen TO 001 BC 023 het belang van een goed voorkomen aantonen. TO 001 BC 024 de juiste beleefdheidsvormen hanteren. TO 001 BC 025 de regels met betrekking tot de netetiquette toepassen. TO 001 BC 026 organisatorische vaardigheden toepassen. TO 001 BC 027 een verkoopsgesprek correct voeren en afhandelen. TO 001 BC 028 in een gesprek feedbackregels gebruiken. TO 001 BC 029 met diverse doelgroepen m.b.t. toerisme omgaan. TO 001 BC 030 de prioriteiten van klant-is-koning-principe opsommen. TO 001 BC 031 de beperkingen van klant-is-koning-principe opsommen. TO 001 BC 032 aangeven wat waarnemen is. TO 001 BC 033 het waarnemingsproces analyseren. TO 001 BC 034 het belang van een goede observatie in relaties aangeven. TO 001 BC 035 de medecursist a.d.h.v. concrete observatieopdrachten observeren. TO 001 BC 036 reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 18 van 21

19 eigen gedrag in functie van klachten evalueren. TO 001 BC 037 gepast reageren op opmerkingen en klachten. TO 001 BC 038 onzekere klanten opvangen en geruststellen. TO 001 BC 039 gepast op emotionele en stresssituaties reageren. TO 001 BC 040 fundamentele van nepklachten onderscheiden. TO 001 BC 041 assertief gedrag van agressief en subassertief gedrag onderscheiden. TO 001 BC 042 op een assertieve wijze reageren. TO 001 BC 043 op een correcte manier in conflictsituaties handelen. TO 001 BC 044 de algemene deontologische principes die gelden in de toeristische sector toepassen. TO 001 BC 045 een klant vriendelijk onthalen. TO 001 BC 046 actief naar de wensen van de klant luisteren. TO 001 BC 047 gericht vragen stellen. TO 001 BC 048 met de wensen van de klant rekening houden. TO 001 BC Module Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen (M TO G005) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen gebruiken Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 60 lestijden Basiscompetenties Basiscompetenties Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen hedendaagse ICT vlot gebruiken om toeristische informatie op te zoeken. TO 001 BC 051 vlot en correct via hedendaagse ICT communiceren. TO 001 BC 052 vlot met toeristische informatiesystemen werken. TO 001 BC 053 vlot met toeristische reservatiesystemen werken. TO 001 BC Module Toeristische bestemmingen (M TO G006) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de karakteristieken van de verschillende types bestemmingen analyseren met het oog op gericht advies naar de klant Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80 lestijden Basiscompetentie Basiscompetenties Toeristische bestemmingen inzicht verwerven in klimaat, landschap, beste reistijd, bezienswaardigheden, risi- TO 001 BC 066 reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 19 van 21

20 co s van bepaalde bestemmingen, de milieu-, sociale en ethische aspecten van toerisme. over verschillende kustbestemmingen informatie zoeken. TO 001 BC 067 over verschillende kustbestemmingen informatie selecteren. TO 001 BC 068 over verschillende kustbestemmingen informatie verwerken. TO 001 BC 069 over verschillende kustbestemmingen informatie geven aan de klant. TO 001 BC 070 over verschillende cultuurbestemmingen informatie zoeken. TO 001 BC 071 over verschillende cultuurbestemmingen informatie selecteren. TO 001 BC 072 over verschillende cultuurbestemmingen informatie verwerken. TO 001 BC 073 over verschillende cultuurbestemmingen informatie geven aan de klant. TO 001 BC 074 over verschillende wintersportbestemmingen informatie zoeken. TO 001 BC 075 over verschillende wintersportbestemmingen informatie selecteren. TO 001 BC 076 over verschillende wintersportbestemmingen informatie verwerken. TO 001 BC 077 over verschillende wintersportbestemmingen informatie geven aan de klant. TO 001 BC 078 over verschillende natuurbestemmingen informatie zoeken. TO 001 BC 079 over verschillende natuurbestemmingen informatie selecteren. TO 001 BC 080 over verschillende natuurbestemmingen informatie verwerken. TO 001 BC 081 over verschillende natuurbestemmingen informatie geven aan de klant. TO 001 BC 082 over verschillende rondreizen informatie zoeken. TO 001 BC 083 over verschillende rondreizen informatie selecteren. TO 001 BC 084 over verschillende rondreizen bestemmingen informatie verwerken. TO 001 BC 085 over verschillende rondreizen informatie geven aan de klant. TO 001 BC Module Toeristische organisatie (M TO G 007) Situering van de module in de opleiding De cursist verdiept zich in deze module in de concrete werking van een reisbureau en touroperator en leert erin functioneren Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 100 lestijden Basiscompetenties Basiscompetenties Toeristische organisatie actuele burotica-apparatuur bedienen. TO 001 BC 054 kantoor en etalage aantrekkelijk en efficiënt inrichten. TO 001 BC 087 reisbrochures overzichtelijk ordenen. TO 001 BC 088 in een gesprek feedbackregels gebruiken. TO 001 BC 089 vlot en efficiënt met reisbrochures werken. TO 001 BC 090 vlot info over transportmiddelen geven. TO 001 BC 091 vlot info over logiesvormen geven. TO 001 BC 092 vlot info over reisverzekeringen geven. TO 001 BC 093 beschikbaarheden opzoeken. TO 001 BC 094 prijscalculaties uitvoeren. TO 001 BC 095 data beheren. TO 001 BC 096 reserveringen maken. TO 001 BC 097 verzekeringen afsluiten. TO 001 BC 098 betaalafspraken maken. TO 001 BC 099 dossiers overzichtelijk ordenen. TO 001 BC 100 reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 20 van 21

21 reisdocumenten controleren. TO 001 BC 101 reisdocumenten afwerken. TO 001 BC 102 reisdocumenten aan de klant toelichten. TO 001 BC 103 een klantenfiche aanmaken. TO 001 BC 104 een bestelbon opmaken. TO 001 BC 105 administratieve ondersteuning bieden. TO 001 BC 106 verkooptransacties correct afhandelen. TO 001 BC 107 volgens procedure klachten afhandelen. TO 001 BC 108 de actuele ontwikkelingen binnen de toeristische sector en organisatie vertalen TO 001 BC 109 naar de eigen werkzaamheden. in functie van een maximaal commercieel en financieel resultaat werken. TO 001 BC Module Werkplekleren Projectwerk voor een de medewerker reisbureau touroperator (M TO 008) Situering van de module in de opleiding In deze module wordt een brug gemaakt tussen theorie en praktijk. De cursist integreert algemene en sectorspecifieke competenties in een praktijkgerichte context Instapvereisten voor de module De cursist dient te beschikken over de basiscompetenties van de modules Toeristische organisatie en Toeristische bestemmingen Studieduur 80 lestijden Basiscompetenties Basiscompetenties Werkplekleren Projectwerk voor een de medewerker reisbureau touroperator binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een medewerker reisbureau touroperator, de dagelijkse routinetaken in een reisbureau of bij een touroperator afhandelen. TO 001 BC 111 reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 21 van 21

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME RLLL-RLLL-ADV-002bijl26 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Host/hostess op een toeristische bestemming BO TO 003 Host/hostess op een toeristische bestemming - Versie 1.0 Ontwerp

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME RLLL-RLLL-DOC-012-bijlage 28 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Toeristisch receptionist BO TO 002 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 23 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Medewerker reisbureau/touroperator BO TO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Toeristisch Receptionist BO TO 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 25 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME RLLL-RLLL-ADV-002bijl24 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Animator op een toeristische bestemming BO TO 004 op een toeristische bestemming - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME RLLL-RLLL-ADV-002bijl27 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Gastheer/gastvrouw op een toeristische bestemming BO TO 005 op een toeristische bestemming- Versie 1.0 Ontwerp Pagina

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Host/hostess op een Toeristische Bestemming BO TO 001 bestemming - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 27 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 003 Versie 2.0 - Ontwerp Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Transport- en BO HA 007 Versie 1.0 - Ontwerp Pagina 1 van 23 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl9 Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding BO HA 003 Bijlage bij het Vlor-advies[Geef tekst op][geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoud Vlaams Ministerie van

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Transport- en logistiek medewerker BO HA 007 Versie 1.0 - BVR Pagina 1 van 29 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Meertalig polyvalent bediende BO HA 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2012 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Handel Telefonist-Receptionist Versie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-ADV-002bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Meertalig BO HA 002 Versie 2.0 Ontwerp Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW 20 oktober 2011 RLLL-RLLL-ADV-002bijl1 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Assistent Calculator Bouw BO BW 041 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies - Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Computer- & Besturingssystemen en Netwerken AO IC 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Boekhoudkundige BO HA 006 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Computer- & besturingssystemen en netwerken AO IC 001 BVR pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW 20 oktober 2011 RLLL-RLLL-ADV-002bijl2 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw BO BW 040 (Ontwerp) Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw Versie 1.0 (ontwerp) Pagina

Nadere informatie

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 Om te kunnen starten in deze sequentiële module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 en dus vrijgesteld te worden

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl10 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Boekhoudkundig bediende BO HA 006 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Contactcentermedewerker BO HA 009 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Algemene omgangsvormen in de toeristische sector code module C2 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-ADV-002bijl22bis Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Piping BO ME 408 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 14 Inhoud 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Computerdesigner juwelen BO JU 11 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Hotelonthaal BO VO 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Reisleider BO HB 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-DOC-002-bijlage 22ter Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar HVAC BO ME 407 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs 8 november 2011 RLLL-RLLL-ADV-002bijl3 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Wegeniswerken BO BW 042 (Ontwerp) Uitvoerend CAD-tekenaar Wegeniswerken Versie

Nadere informatie

Toeristisch receptionist

Toeristisch receptionist Leerplan OPLEIDING Toeristisch receptionist Modulair Studiegebied TOERISME Goedkeuringscode: 2013/819/6/D Indieningsdatum: 31 januari 2013 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Toepassingssoftware AO IC 003

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Toepassingssoftware AO IC 003 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Toepassingssoftware AO IC 003 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 40 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 6

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 05 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bierkenner BO VO 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Assistent Calculator Bouw BO BW 040 Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding- referentiekader... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke Communicatie in eerste vreemde taal 1 code module A2 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-ADV-002bijl22 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Mechanische constructies BO ME 405 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl13 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 07 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL- ADV-004bijl05 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding BO HA 008 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Medewerker reisbureau/touroperator

Medewerker reisbureau/touroperator Leerplan OPLEIDING Medewerker reisbureau/touroperator Modulair STUDIEGEBI TOERISME Goedkeuringscode 2014/1051/6/D Indieningsdatum: 31 januari 2014 STRUCTUURSCHEMA Zakelijke 80 communicatie in een eerste

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl18 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Graveur BO JU 06 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 03 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Marokijnbewerker BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl20 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 03 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Opleiding Bestuurder interne transportmiddelen BO AU 309 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-ADV-002bijl23 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Elektriciteit BO ME 406 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende Om te kunnen starten in deze sequentiële module Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende en dus vrijgesteld te worden van Inleiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Wijnkenner BO VO 025 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke Communicatie in een eerste vreemde taal 1 - Frans code module A2 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Hulpboekbinder BO BB 305 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Leerplan. Host/hostess op een toeristische bestemming OPLEIDING. Modulair. Studiegebied TOERISME

Leerplan. Host/hostess op een toeristische bestemming OPLEIDING. Modulair. Studiegebied TOERISME Leerplan OPLEIDING Host/hostess op een toeristische bestemming Modulair Studiegebied TOERISME Goedkeuringscode: 2013/818/6/D Indieningsdatum: 31 januari 2013 STRCTRSCHEMA Zakelijke 80 communicatie in een

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Meubelstoffeerder BO HO 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 code module A4 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Naaien AO HU 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Kruiswerker BO DB 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2013 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 - Frans code module A4 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Polyvalent Verkoper BO HA 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Kappersmedewerker BO LV 201 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie

STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 3 oktober 2007 1210 Brussel RLLL/EXT/ADV/001bijl3 STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie Modulaire opleiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 101 01.09.2016 Start to ICT Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER-

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl10 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 04 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Nascholing BO BN 004 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding IJzervlechter BO BW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 februari 2014 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar inrichting buitenruimte, parken en tuinen BO LT 007

Nadere informatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Verkoop van toeristische producten code module C4 goedkeuring door aantal lestijden 100 studiepunten datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw BO BW 041 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 29 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding- referentiekader... 5 1.2

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Niveaubepaling Nederlandse taal

Niveaubepaling Nederlandse taal Niveaubepaling Nederlandse taal Voor een globale niveaubepaling kunt u de niveaubeschrijvingen A1 t/m C1 doornemen en vaststellen welk niveau het beste bij u past. Niveaubeschrijving A0 Ik heb op alle

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Boekvergulder BO BB 306 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 7 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Niveaus Europees Referentie Kader

Niveaus Europees Referentie Kader Niveaus Europees Referentie Kader Binnen de niveaus van het ERK wordt onderscheid gemaakt tussen begrijpen, spreken en schrijven. Onder begrijpen vallen de vaardigheden luisteren en lezen. Onder spreken

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN RLLL-RLLL-ADV-004bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN Opleiding Maritieme opleiding motoren BO MA 002 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie