Aanwijzingen voor de liturgie: E&R 62 (lied Veerkracht); ps. 97, ps. 150; GK 23, GK 107. Lezen: 1 Kor. 12 vers 1-11 en vers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwijzingen voor de liturgie: E&R 62 (lied Veerkracht); ps. 97, ps. 150; GK 23, GK 107. Lezen: 1 Kor. 12 vers 1-11 en vers"

Transcriptie

1 Preek over 1 Kor. 12 vs (Hoofddorp, 14 juni 2009) Aanwijzingen voor de liturgie: E&R 62 (lied Veerkracht); ps. 97, ps. 150; GK 23, GK 107. Lezen: 1 Kor. 12 vers 1-11 en vers Gemeente van Christus, gasten, we gaan het vanmiddag hebben over geestelijke dingen: over de gaven van de Heilige Geest. En over dit onderwerp zijn best wel veel vragen. Hoe zit het met klanktaal, profetie, wonderen? Daar komt bij dat wij graag denken in tegenstellingen. Bijvoorbeeld tussen evangelische en gereformeerde kerken. De nadruk bij de ene groep ligt dan op de Heilige Geest, die op bijzondere manieren te werk gaat. Via genezingen, klanktaal, profetie en bijzondere openbaringen. En in onze kerk zouden we veel minder de nadruk leggen op de Geest die alleen op een hele gewone manier: via ambten, sacramenten en preken. Er ontstaat dan gemakkelijk een tegenstelling tussen christenen en kerken die meer of minder charismatisch zijn. Meer of minder met de Geest begaafd. Toch is dat een valse tegenstelling. Paulus heeft het nergens over charismatische of minder charismatische christenen en kerken. Volgens Paulus is iedere gemeente begaafd. In 1 Kor 7 vers 7 schrijft Paulus: hierdoor [doordat het getuigenis van Christus bij u verankerd is, vers 6] ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest.

2 In het hoofdstuk dat we net hebben gelezen schrijft Paulus bovendien dat ieder individueel gemeentelid daarin deelt. 1 Kor. 12 vers 7: in iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Lichaamsdeel van het lichaam van Christus zijn betekent volgens Paulus automatisch charismatisch zijn: begaafd zijn. Het is dus niet de bedoeling om 1 Kor. 12 als een soort kenmerkenlijst naast het geloof van andere christenen of kerken te leggen om vervolgens te bepalen of iemand wel écht, of wedergeboren, christen is. Zo van: geen klanktaal of geen genezingen? Dan geen kerk van Christus. Uitgangspunt is dat de Geest werkt in iedere gemeente van Christus, en in al haar delen aan het werk is. Dat geldt ook voor onze gemeente. Ook in onze gemeente is de Geest in iedereen zichtbaar aan het werk. Daar mag je vanuit gaan. Probeer het ook maar te ontdekken in elkaar. Maar hoe dan? Hoe werkt de Geest in de gemeente van Christus? Dat vergt wel goed en zorgvuldig bijbellezen. Ik geef een voorbeeld van een Bijbelstudie die op internet te vinden is van een evangelische gemeente. Ik doe dit met enige terughoudendheid, omdat het dus juist niet de bedoeling is om andere christenen te beoordelen op dit punt. Maar, ik gebruik het als voorbeeld. Het gaat me niet om de ene gemeente, maar om de manier van denken, en bijbellezen. Nadat men 9 geestelijke gaven onderscheidt, vervolgt de Bijbelstudie: Nadat je bent wedergeboren en op een gegeven moment met de Heilige Geest wordt vervuld, zul je ook met de gaven van de Geest in aanraking gaan komen.

3 Door de doop met de Heilige Geest, vaak een moment na je eerste bekering of doop, zul je met de gaven van de Geest in aanraking komen. Om wedergeboren, dat is echt christen te zijn, moet je dus iets merken van de gaven van de Geest. Daar zit aan de ene kant iets in. Inderdaad werkt de Geest in elke gemeente, en in daarbinnen in iedereen persoonlijk. Maar hoe? Daar is geen stappenplan voor. Paulus noemt wel een paar voorbeelden, daar gaan we straks naar kijken. We hebben vorige week gezien dat Paulus in 1 Kor. 12 niet spreekt van een aparte doop van de Heilige Geest, maar dat het de Geest is die ons indoopt in het lichaam van Christus. Dat is genoeg om echt christen te zijn. We mogen vervolgens verwachten dat Hij ons met zijn Geest inzet in de gemeente als levende leden van Hem. Er zijn dus geen twee verschillende dopen. Naast de waterdoop nog een doop met de Heilige Geest, waarbij je vervuld wordt met alle gaven die in het Nieuwe Testament genoemd worden. Daar kan je onzeker van worden. De vraag of je erbij hoort is beantwoord door de waterdoop. Dat was het werk van de Geest. Vervolgens mag je erop vertrouwen dat de Geest jou, iedereen weer anders, inzet tot opbouw van het lichaam. Want dat is de bedoeling. Dat mag ook een beetje ontspannen. Je hoeft niet altijd zo met jezelf bezig te zijn. Naar je eigen binnenste te kijken of er iets gebeurt. Merk ik iets of niet. Maar je mag erop vertrouwen dat Gods Geest jou gebruikt als bouwsteen voor de hele lichaam. De studie vervolgt: Door de doop met de Heilige Geest zijn al deze gaven beschikbaar en aanwezig in je. Ze zijn alleen (nog) niet geactiveerd. Al deze gaven zijn latent aanwezig in je, en door je er naar uit te strekken kun je deze gaven activeren.

4 Wat opvalt is dat men ervan uit gaat dat de gaven van de Geest werken als automatismen. Je kunt ze als het ware aan en uit zetten. Let erop dat er verder staat: ze zijn allemaal aan iedereen gegeven. Maar dat staat nergens in de Bijbel. De gemeente als geheel krijgt genoeg (1 Kor. 1 vers 7). En iedereen wordt ingeschakeld. Iedereen op de manier die bij hem of haar past. Laten we de tekst van de Bijbel erbij pakken en eens kijken wat er staat. Paulus zegt in vers 3 dat waar Jezus wordt beleden als Heer, dat daar de Geest aan het werk is. Paulus begint dus bij de kern. Dat is mooi. Paulus overstijgt vaak tegenstellingen. En, dat geldt ook voor die gemeente waarvan ik de Bijbelstudie zonet gebruikte. Ook zij belijden: Jezus is Heer. Waar God spreekt komen verschillen aan het licht. Maar komt ook altijd ontspanning. Waar mensen zich willen laten gezeggen door de Bijbel, hoeven mensen elkaar niet te veroordelen. Het enige criterium dat Paulus ons aanreikt om elkaar te beoordelen als het gaat om de gaven van de Geest is: waar Jezus wordt beleden als Heer, daar is de Geest van God aan het werk. In vers 4 tot 7 benadrukt Paulus wat hij met het beeld van dat lichaam verder gaat uitwerken. We hebben er vorige week bij stil gestaan. Kijk maar: - er zijn verschillende gaven - maar het is één Geest - er zijn verschillende dienende taken - maar er is één Heer - er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht - maar het is één God

5 Wil je nadenken over de gaven van de Geest? Lijkt Paulus te zeggen? Dan moet je beginnen bij God. Kijk maar hoe de drie-enige hier centraal staat Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze horen bij elkaar. Het is God, voor wie niets onmogelijk is. Het is Jezus, die ons leert om elkaar te dienen met de gaven, waarmee we toegerust worden door de heilige Geest. Als we kijken naar de opsomming van geestesgaven (vers 7-10). Dan valt verder op, ik noemde het al even, dat Paulus deze lijst niet bedoelt als complete lijst met gaven die altijd, overal aanwezig zijn. In andere brieven staan ook lijsten (Romeinen 12, Ef. 4), waarin dan soms nog andere dingen staan, maar ook ontbreken. Over het spreken in klanktaal bijvoorbeeld lezen we buiten de brief aan de Korintiërs en Handelingen niets. Geen complete lijst dus. Dat betekent ook: wij moeten deze opsommingen niet gebruiken om elkaar, of onszelf te be- of veroordelen. Maar, elke gemeente, wij dus ook, mag ontdekken wat de Geest haar gegeven heeft. Dat was het uitgangspunt, weten jullie nog? De Geest heeft ons als gemeente genoeg gegeven om van te leven totdat Christus terugkomt. Daarbij horen ook andere gaven. Die niet in 1 Kor. 12 staan. Bijv. muzikale gaven. Of de gave om te werken met kinderen. Of oppassen of oppasroosters te maken. Om te koken, gastheer of gastvrouw te zijn. om te luisteren, te troosten Kijken we naar vers 8: hier noemt Paulus het verkondigen van wijsheid en het overdragen van kennis. Deze twee worden nergens uitgelegd, en overlappen elkaar. Ze zijn niet duidelijk van elkaar onderscheiden. Denk bij woorden van wijsheid niet aan een soort helderziende kennis die de een over de ander heeft. Daarvan lees ik in de Bijbel niet of nauwelijks. Denk ook niet in de eerste plaats aan intelligente mensen. Paulus schrijft over wijsheid in 1 Kor. 1 dat God, door de boodschap van het kruis, de wijsheid van de wereld in dwaasheid heeft veranderd. Denk bij wijsheid vooral aan praktische wijsheid.

6 Echt wijze mensen zijn verstandig. Die weten bijvoorbeeld ook wanneer ze moeten zwijgen. Het overdragen van kennis is de kunst van het onderwijzen, uitleggen. We gaan verder. vers 9a. De gave van geloof, of vertrouwen. Dat is denk ik inderdaad letterlijk, mensen die begaafd zijn met een enthousiast, een onverwoestbaar en optimistisch geloof. Die een opvallend sterk vertrouwen op God hebben, waarmee ze anderen tot voorbeeld zijn. Vers 9b: de gave om te genezen. Let op: Paulus maakt hier geen onderscheid tussen gewone dokters, zoals Lucas, en wonderdokters of gebedsgenezers (zijlstra). Dat doen wij graag. Maar hij niet. Twee dingen hierover: genezing is dus blijkbaar een gave, niet een recht. Er staat nergens dat wie gelooft, altijd zal genezen. Paulus zelf had een ziekte. 2: als God je geneest (door een gewone dokter of anders) mag je je, net als bij andere gaven afvragen: wat is Gods bedoeling hiermee? Hoe zou ik anderen hiermee kunnen dienen? Het gaat altijd om dienen. Om de opbouw van het lichaam. In vers 10 volgt een laatste opsomming. Wonderen verrichten, profeteren, de gaven van onderscheiding, klanktaal en de uitleg ervan. Wonderen. Letterlijk staat er: werken van kracht. Dat is iets algemener. Dat kan betekenen wonderen in letterlijke zin. Voor God is niets onmogelijk. Maar het kan ook zoiets betekenen als: krachtdadig optreden; effectief zijn. In leiding geven of organiseren bij voorbeeld. Profetie: profeteren is begrijpelijk spreken. In tegenstelling tot klanktaal. Over profetie en klanktaal kan je veel lezen in 1 Kor. 14. Voor een bepaalde vorm van het spreken in talen (dat is klanktaal) was in Korinte blijkbaar veel waardering.

7 Maar Paulus schrijft in 1 Kor. 14 dat hij liever een paar begrijpelijke woorden spreekt, dan ontelbaar veel in klanktaal. Profetie is openbaring van God die voor iedereen te begrijpen is. Profeteren gebeurde ook in de gemeente van Korinte. Het betekende niet dat er helderziende mensen rondliepen. Maar, Profeteren is: (in tegenstelling tot klanktaal): rechtstreeks en begrijpelijk tot mensen spreken. Het is helder, duidelijk (opbouwend, troostend en bemoedigend) en confronterend. Profeteren is ook niet: spreken via argumenten en rederingen (dat is meer het overdragen van kennis), maar het is: iemand direct aanspreken. Zodat er geen ontkomen meer aan is: de kracht van Gods woord doet mensen op hun knieën vallen en erkennen: werkelijk, God is hier (1 Kor. 14 vers 25)! Niet iedereen heeft deze gave. Maar sommige mensen wel. Die lijken te weten wat er in je hart leeft en zeggen precies wat nodig is: duidelijk en raak! Dat is profetie. De gave van het onderscheiden van de Geesten hoort bij profetie. In de kerk zijn ook kritische mensen nodig. Er zijn veel mensen die van alles beweren namens God. Maar daarom hoeft het nog niet allemaal te kloppen. De laatste twee. Vreemde talen en de uitleg of vertaling daarvan. Let erop dat ook in de opsomming van vers 28 tot 30 deze gave onderaan komt. Daarmee corrigeert Paulus een gedachte die in de gemeente van Korinte leefde: dat het spreken in talen het toppunt van geestelijk leven is. Dat is soms nu nog zo. Er zijn christenen die menen dat de eerste gave die wedergeboren christenen ontvangen, het spreken in talen is. Toch lezen we in het Nieuwe Testament alleen over klanktaal in de gemeente van Korinte.

8 Wat ís klanktaal eigenlijk? Het spreken in tongen, of eigenlijk staat er steeds gewoon talen, was in de eerste plaats het wonder waarover we in Handelingen 2x lezen. Joden, met Pinksteren, en ook in Hand. 10 (de gesch. van Petrus en Cornelius) horen mensen spreken in vreemde talen. In Hand. 10 staat: De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. God prijzen in vreemde talen. De NBV vertaalt consequent klanktaal, terwijl gewoon vreemde talen beter is. Begrijp me goed: dat maakt het niet minder wonderlijk natuurlijk. Maar de vertaling klanktaal / tongentaal suggereert dat het in de Bijbel altijd gaat om mensen die vreemde klanken uitstoten die niemand verstaat. In de Bijbel is het spreken in vreemde talen in de eerste plaats een teken voor de joden. Die hoorden en beseften dat het evangelie zich ook onder de heidenen aan het verspreiden was! De vreemde talen die in Korinte gesproken werden waren onverstaanbaar voor de meeste mensen. Inclusief de sprekers zelf. Welke talen hebben we het over? Misschien bestaande talen. Misschien de taal van engelen (hst. 13). Maar net als in Handelingen 10 lijkt het vooral gebruikt te worden als gebedstaal, om God te prijzen. Zo kan Paulus zeggen dat iemand die vreemde talen spreekt daar zelf bij gebaat is. In 1 Kor. 14 zet Paulus het spreken in vreemde talen tegenover profetie. Ik wilde wel, schrijft Paulus dat jullie allemaal in klanktaal / dat is: vreemde talen konden spreken. Maar ik wil nog liever dat u profeteert. Dat betekent: dat u voor iedereen begrijpelijke taal praat. Daar is de rest van de gemeente namelijk ook bij gebaat. Paulus schrijft dat diegene die die talen spreekt, moet bidden dat hij óók de gave krijgt ze te vertalen.

9 De Geest geeft aan elke gemeente gaven. Daarbij hoorde in Korinte, en sinds die tijd soms ook nu nog, de gave van het spreken in vreemde talen op de manier van Korinte. Wat is het nut daarvan? Het kan helpen om God te prijzen en jezelf in gebed aan God over te geven. Daar mag je om bidden: dat de Geest je helpt om je over te geven aan God. Maar hoe hij dat doet is aan de Hem. De gave van het spreken van vreemde talen op de manier van Korinte is in ieder geval niet erg geschikt voor de samenkomsten. Als er geen uitleg is profiteert niemand ervan. Tot slot: wij, als gemeente zijn een lichaam. Het lichaam van Christus. Aan dit lichaam heeft de Geest verschillende gaven gegeven. Genoeg om het vol te houden totdat Jezus terugkomt. Tot aan die tijd mogen wij in elkaar ontdekken wat de Geest ons gegeven heeft. Dat zouden we kunnen doen aan de hand van een aantal verwerkingsvragen, die we als gemeente in verschillende groepen kunnen bespreken. Bijvoorbeeld: - Wij hebben als gemeente genoeg gaven gekregen. Geloof je dat echt? - Herken je bij jezelf of anderen gaven uit 1 Kor. 12? - De Heilige Geest verbindt ons door de doop met het lichaam van Christus en onderhoud dit contact aan het avondmaal en via bijbellezen en preken. Wat zou je eraan kunnen doen om hier maximaal voor open te staan? - Hoe mag jij, en hoe mogen andere mensen in de gemeente bijdragen aan de opbouw van het lichaam? Noem voorbeelden van gaven die jij/anderen hebben gekregen. En hoe anderen daarvan profiteren. - Wat betekent het, dat de Bijbel jouw kwaliteiten/die van anderen gaven noemt? Hoe gebruik je ze? - Herkennen we bij elkaar Paulus criterium uit hoofdstuk 12 vers 3: belijden wij dat Jezus Heer is?

10 - Hoe kijken we aan tegen andere kerken/christenen die dat ook belijden? - Herken je de tegenstelling tussen evangelische en gereformeerde kerken? Wat bindt ons samen? Wat verdeelt ons? Genoeg om de komende tijd mee aan het werk te gaan. Maar onthoud goed: In iedereen in de Geest zichtbaar aan het werk, tot voordeel van de gemeente. Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. Eer aan de Vader. Eer aan de Zoon. En eer aan de Heilige Geest. [amen]

Tongentaal. Wat moet ik daarmee?!

Tongentaal. Wat moet ik daarmee?! Tongentaal Wat moet ik daarmee?! Tongentaal Raar, onbekend, eng, niet echt, niet meer nodig, evangelisch... Wat is tongentaal? Voor wie is het bedoeld? Hoe moet je ermee omgaan? Wat moet ik ermee? Voor

Nadere informatie

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 1 Preek over 1 Korintiërs 12:7 Geliefden in Christus, De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 Bij de officiële komst van de Geest op Pinksteren zagen

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Preek over 1 Korintiërs 12:31. Geliefden in Christus,

Preek over 1 Korintiërs 12:31. Geliefden in Christus, 1 Preek over 1 Korintiërs 12:31 Geliefden in Christus, Lesgeven is een talent. Elke dag bezig zijn met kleuters die je onder controle moet zien te houden, dat lijkt me een hele klus. Lesgeven is een talent.

Nadere informatie

De doop en gaves van de Heilige Geest

De doop en gaves van de Heilige Geest De doop en gaves van de Heilige Geest Stof vandaag Wat het betekent om gedoopt te worden in de Heilige Geest Wat de tekenen zijn van de doop in de Heilige Geest Wat u moet doen om de doop in de Heilige

Nadere informatie

Zo krijgt profetie iets mistigs. En klanktaal is ook al zo n splijtzwam. Moeten we het er wel over hebben,

Zo krijgt profetie iets mistigs. En klanktaal is ook al zo n splijtzwam. Moeten we het er wel over hebben, Lezen en tekst: 1 Korintiërs 14:1-25 Gemeente van onze Heer, Hoe komt het toch dat deze dingen altijd naar in het nieuws komen? Dat is niet van de laatste tijd. Ook in Korinte was het al vervelend. Gaven

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Een samenkomst die de opbouw dient (1 Korintiërs 14:26 derde preek jaarthema Eredienst )

Een samenkomst die de opbouw dient (1 Korintiërs 14:26 derde preek jaarthema Eredienst ) 1 Een samenkomst die de opbouw dient (1 Korintiërs 14:26 derde preek jaarthema Eredienst ) Liturgie zondagmiddag 21 november 2010 te Hardinxveld Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van

Nadere informatie

Vandaag wil ik het met jullie hebben over de gaven van de Geest. We gaan een stukje daarover lezen.

Vandaag wil ik het met jullie hebben over de gaven van de Geest. We gaan een stukje daarover lezen. 1 Korintiërs 12:1-12, 14:1 Gaven van de Geest PP1 Zoals u hopelijk nog weet, gingen de voorbije preken die ik heb gegeven over het kennen van God. Ik ben een paar maanden geleden begonnen met te zeggen

Nadere informatie

Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang. We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren iets over:

Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang. We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren iets over: Samenhang Zondag 23 februari 2014 Inleiding koppelen aan videoboodschap Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

Ik geloof (4) in de Heilige Geest. Preek over zondag 20 van de catechismus

Ik geloof (4) in de Heilige Geest. Preek over zondag 20 van de catechismus Ik geloof (4) in de Heilige Geest. Preek over zondag 20 van de catechismus Na wat we net gezegd en gezien hebben lijkt het antwoord van de catechismus misschien een beetje mager. Maar, zondag 20 is het

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie ochtenddienst over 1 Kor 14,20-25 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, 16-11-2014-4e deel serie Als het evangelie in de kerk centraal staat Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot

Nadere informatie

Het tweede misverstand is: 2 Als je gelooft in de Here Jezus woont de Geest in je en hoef je dus nergens meer om te bidden of naar te verlangen.

Het tweede misverstand is: 2 Als je gelooft in de Here Jezus woont de Geest in je en hoef je dus nergens meer om te bidden of naar te verlangen. Broeders en zusters, jongens en meisjes Als ik op dit moment aan u en aan jou zou vragen: ben jij vervuld met de heilige Geest en zo ja, waar blijkt dat uit? wat zou je dan antwoorden? Zou je gelijk weten

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom De Heilige Geest Deel 1: Wie en waarom Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Wie is de Heilige Geest? De komst van de Geest Ware wijsheid Je bent zelf een brief! Leven door de Geest

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

Preek over zondag 25 (viering H. Avondmaal en bediening H. Doop)

Preek over zondag 25 (viering H. Avondmaal en bediening H. Doop) Preek over zondag 25 (viering H. Avondmaal en bediening H. Doop) Gemeente van Jezus Christus, gasten, Vandaag zijn we getuigen geweest van de bediening van de Heilige Doop aan de kleine Linde Veenstra.

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Verkondiging van Gods Woord. Gemeente van Christus

Verkondiging van Gods Woord. Gemeente van Christus 1 Liturgie: Zingen Gezang 167 : 1, 2 en 3 Gebed Lezen 1 Korinthiërs 14 : 1-33 Zingen Psalm 133 : 1, 2 en 3 Tekst 1 Korinthiërs 14 : 26-33 Preek Zingen Opwekking 488 Geloofsbelijdenis Opwekking 347 Gebed

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God?

1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God? 1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Preek voor de Leer-van-de-kerk-dienst Emmen, 30 juni 2013 Onderwerp: Wat moet ik met tongentaal?!

Preek voor de Leer-van-de-kerk-dienst Emmen, 30 juni 2013 Onderwerp: Wat moet ik met tongentaal?! Preek voor de Leer-van-de-kerk-dienst Emmen, 30 juni 2013 Onderwerp: Wat moet ik met tongentaal?! Intro [dia.1] Tongentaal, daar gaan we het over hebben vanmiddag. Bij de voorbespreking met een aantal

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p.

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. 1 LET OP WAT JE HOORT! Liturgie: Votum & groet Zingen: Psalm 145:1.3 Wet Zingen: Psalm 40:2.3 Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 1:18-25 & 2:6-9 Zingen: Gezang 91

Nadere informatie

Over leiding gesproken

Over leiding gesproken Over leiding gesproken Hoe leidt de Heilige Geest mij? Ankerlezing Gouda 20 februari 2017 Dr G.C. Vreugdenhil 1 Verlangen en verlegenheid Wat wil God dat ik doe? (werk, wonen, relatie, etc.) Hoe leiding

Nadere informatie

Handelingen 2,17 - De eindtijd: Gods Geest voor alle mensen

Handelingen 2,17 - De eindtijd: Gods Geest voor alle mensen Handelingen 2,17 - De eindtijd: Gods Geest voor alle mensen Pinksteren Viering Heilig Avondmaal Bevestiging Ambtsdragers Liturgie Zingen: Opw 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen Stil gebed Votum Zegengroet

Nadere informatie

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Zondag 12 / gehouden op 9-12-2007 / p.1 DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ps. 89:1.2 Gebed Schriftlezing: Gal. 2:15-21 Zi: Gez. 91 (GKB) Preek:

Nadere informatie

Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA

Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA- 28-8-2016 Heel houden Deze vaas is een erfstuk. Ik vind hem niet direct mooi, maar hij zou best wel eens heel wat waard kunnen zijn. De vaas staat een beetje gevaarlijk bij ons

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Holy Spirit! Johannes 16:12-14. Zondag 20 HC. blok A - nivo 2 - avond 7

Holy Spirit! Johannes 16:12-14. Zondag 20 HC. blok A - nivo 2 - avond 7 Holy Spirit! blok A - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Bijbelstudie Johannes 16:12-14 / zondag 20 HC 19.25 Gaven en vrucht van de Geest 19.40 Wat doet de Geest nog meer

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Niveau 1 - Les 14: De kracht van een geestvervuld leven Don Krow

Niveau 1 - Les 14: De kracht van een geestvervuld leven Don Krow Niveau 1 - Les 14: De kracht van een geestvervuld leven Don Krow Markus 16:15-16 staat bekend als de Grote Opdracht. Jezus zei tegen Zijn discipelen: 15 En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld,

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Voor het gesprek in de wijken heb ik een stelling geformuleerd. En die stelling gebruik ik nu allereerst hier als start voor de preek.

Voor het gesprek in de wijken heb ik een stelling geformuleerd. En die stelling gebruik ik nu allereerst hier als start voor de preek. 1 Preek over 1 Korintiërs 13:8-10 Geliefde gemeente, Voor het gesprek in de wijken heb ik een stelling geformuleerd. En die stelling gebruik ik nu allereerst hier als start voor de preek. De lijsten van

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

De Heilige Geest. Deel 2: Wat en hoe

De Heilige Geest. Deel 2: Wat en hoe De Heilige Geest Deel 2: Wat en hoe Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Vervuld met de Geest Kracht om te getuigen Gaven van de Geest De gave van profetie Tempel van de Geest 2 Inleiding

Nadere informatie

De gaven van de Heilige Geest

De gaven van de Heilige Geest De gaven van de Heilige Geest Vraag 50:Waarom wordt eraan toegevoegd: en zit aan de rechterhand van God? Antwoord:Christus is opgevaren naar de hemel om Zich daar te bewijzen als het Hoofd van zijn christelijke

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

Wie is de Heilige Geest, deel 2. les 8B FOLLOW

Wie is de Heilige Geest, deel 2. les 8B FOLLOW Wie is de Heilige Geest, deel 2 les 8B DEEL 2B FOLLOW HET KARAKTER VAN DE HEILIGE GEEST Als we teksten gaan lezen over de Heilige Geest, dan zullen we veel over God leren. De Heilige Geest is in ons. Als

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017 DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST Les 8 voor 25 februari 2017 De gaven van de Geest zijn anders dan de vrucht van de Geest. Geestelijke gaven zijn vaardigheden die op bovennatuurlijke wijze door

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

De genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid door de Heilige Geest in een meer letterlijke vertaling:

De genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid door de Heilige Geest in een meer letterlijke vertaling: Aan deze studie gaat Genadegaven - definitie 1 vooraf, die best eerst gelezen wordt. De Bijbeltekst 1 Corinthiërs 12:7-11. De genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid door de Heilige Geest in een meer

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen'

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen' Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 46,1-3 -GKv Loppersum-Westeremden, 08-12-2013, viering HA -2e advent Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, Stil

Nadere informatie

Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag. Hartelijk welkom Ik wil juichen voor U Opwekking 589 Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik erken: U, Heer, bent God en

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Door wie laat jij je leiden?

Door wie laat jij je leiden? Overdenking zondag 7 februari 2016 Zin op Zondag in de Terskflierkerk Door wie laat jij je leiden? Lezing Romeinen 8:12-17 Door Ds. A.J.Wouda Geliefde kinderen van God, Wat mooi dat jullie er allemaal

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

1 Johannes 2, Hij is een God van jong en oud

1 Johannes 2, Hij is een God van jong en oud 1 Johannes 2,12-14 - Hij is een God van jong en oud Radiokerkdienst Zendtijd voor Kerken (20 juli radio 5) Preekverwerking 01 Matt 20,28a 2007 03 18 (78.5 KiB) Liturgie Gezang 158 Votum en groet Ps 118,1.5

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht. Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band):

Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht. Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band): Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band): Opwekking 334 Opwekking 710 Opwekking 518 Opwekking 553 Votum en zegengroet Zingen: Psalm

Nadere informatie

Preek over 1 Korintiërs 1:5 - Schildwolde, 17 mei Kees van Dusseldorp - Openbare geloofsbelijdenis

Preek over 1 Korintiërs 1:5 - Schildwolde, 17 mei Kees van Dusseldorp - Openbare geloofsbelijdenis Preek over 1 Korintiërs 1:5 - Schildwolde, 17 mei 2015 - Kees van Dusseldorp - Openbare geloofsbelijdenis Liturgie: Binnenkomst kerkenraad Welkom Binnenkomst jongeren. Ze leggen een witte roos bij het

Nadere informatie

Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk?

Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk? Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook

Nadere informatie

Hoe kunnen we dit praktiseren? Wat is hierbij van belang? Waar dienen we voor onszelf op te letten?

Hoe kunnen we dit praktiseren? Wat is hierbij van belang? Waar dienen we voor onszelf op te letten? 1 2 het functioneren van geestelijke gaven in de gemeente, gaat het over het functioneren van geestelijke mensen in het lichaam van Christus. Jezus wil alle mensen die tot Hem komen een plaats geven in

Nadere informatie

Het spreken in tongen

Het spreken in tongen Het spreken in tongen Inleiding Ik was een jaar of 15 toen ik voor het eerst in aanraking kwam met tongentaal. Ik was christelijk opgevoed in een traditionele Hervormde kerk en was gewend om de bijbel

Nadere informatie

De Vliegende Start Toets 1 - vragen

De Vliegende Start Toets 1 - vragen Toets 1 - vragen Les 1: Waarom Jezus? Getoetste stof: hoofdstuk 1 1. Naar wiens beeld en gelijkenis is de mens geschapen? 2. Wat maakt de mens zo uniek in vergelijking tot dieren en wat stelt hem in staat

Nadere informatie

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 Het Spreken in Tongen (Volgens de NBV: Het spreken in klanktalen) Paul de Cock PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 Tongentaal Het meest opvallende van de Pinksterervaring

Nadere informatie

Gemeente, jongens en meisjes, Wat hebben jullie een prachtig onderwerp uitgekozen. Een gave Geest! De Heilige Geest is zelf een gave.

Gemeente, jongens en meisjes, Wat hebben jullie een prachtig onderwerp uitgekozen. Een gave Geest! De Heilige Geest is zelf een gave. 1 Intro Ester en Renate 2 Mededelingen KR 3 Zingen lied vd school PS 84 : 1 4 Votum en Groet 5 Zingen: Opwekking 334 6 Gedicht en aansteken vd kaars 7 Zingen Lied GK 171: 1 Schuldbelijdenis Zingen Lied

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

1 Korintiërs 13:13 Liefde doet ertoe

1 Korintiërs 13:13 Liefde doet ertoe 1 Korintiërs 13:13 Liefde doet ertoe Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Geloven kun je niet alleen! Stap 1 Jouw kijk op de wereld 15 min. Kijken in de spiegel naar jezelf Wat vind je van je eigen lichaam? Wat vind je mooi? Als je zou mogen kiezen, welk deel zou je dan weghalen?

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

De achtergrond. Wat de Geest zegt 1 Kor. 12:2-3. Lezen 1 Korinthe 12:1-11

De achtergrond. Wat de Geest zegt 1 Kor. 12:2-3. Lezen 1 Korinthe 12:1-11 Inhoud Woord vooraf 7 Inleiding 11 1 De achtergrond 15 2 Gereedschap van de Heilige Geest 25 3 De gave van het woord van wijsheid 36 4 De gave van het woord van kennis 46 5 De gave van het onderscheiden

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Preek over 1 Tim. 4:1-5 i.c.m. 1 Kor. 6:12-20 (openbare geloofsbelijdenis)

Preek over 1 Tim. 4:1-5 i.c.m. 1 Kor. 6:12-20 (openbare geloofsbelijdenis) Preek over 1 Tim. 4:1-5 i.c.m. 1 Kor. 6:12-20 (openbare geloofsbelijdenis) Vandaag wil ik het met jullie hebben over seks. Waarom doe ik dat? Omdat bij het leven van een christen altijd een bepaalde lifestyle

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26

Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26 Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26 Wat heb ik aan de wet? (1) - de wet brengt de zonde aan het licht Liturgie 22 januari 2012 - ds. D. Vonck te Houten Votum/ zegengroet Psalm 8:1,3,4 Gebed Lezing

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Klanktaal en profetie in de samenkomst

Klanktaal en profetie in de samenkomst 1 Kor. 14 1 Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie. 2 Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan,

Nadere informatie

Preek over HC zondag 27 (zondag 19 september 2010, Hoofddorp)

Preek over HC zondag 27 (zondag 19 september 2010, Hoofddorp) Preek over HC zondag 27 (zondag 19 september 2010, Hoofddorp) Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars, Ik sprak laatst een vriend van mij. Hij is baptist en gelooft dus niet dat ook kinderen van

Nadere informatie

Bijbellezen. hoezo moeilijk?

Bijbellezen. hoezo moeilijk? Bijbellezen hoezo moeilijk? Inhoudsopgave Bijbellezen gaat niet vanzelf, door: Herman van Wijngaarden 1 Wat heb je er dan voor nodig?, door: Diane Palm 4 Aan de slag met de Bijbel 6 Een oefening met bijbellezen

Nadere informatie

Charisma in golven Matzken. (Vooral vanaf: Gaven en pseudo-gaven)

Charisma in golven Matzken. (Vooral vanaf: Gaven en pseudo-gaven) Charisma in golven Matzken Charisma in golven Matzken e.a. (1991) v.a. blz. 16 (Vooral vanaf: Gaven en pseudo-gaven) De beweging die de nadruk legt op de charismata voor alle gelovigen heet dan ook terecht

Nadere informatie

De Gaven van de Geest

De Gaven van de Geest De Gaven van de Geest Een serie preken over de Persoon en het Werk van de Heilige Geest nr 3 Nav. Zondag 20 HC en 1 Korintiërs 12 Gereformeerde Kerk Vrouwenpolder 13 april 2008 14:30 uur Votum en groet

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Belijden Gez 161: 1,4 Gebed Collecte Zingen LB 802 Door de wereld gaat een woord. Zegen Zingen LB 425 Vervuld van uw zegen

Belijden Gez 161: 1,4 Gebed Collecte Zingen LB 802 Door de wereld gaat een woord. Zegen Zingen LB 425 Vervuld van uw zegen Votum en groet Zingen Ps 67 De Here God zij ons genadig De tien woorden Zingen Ps 45: 1,5 hart vervuld; stralende bruid Schriftlezing 2 Korintiërs 3: 1-11 Zingen Ps 133 Wens LB 976 Prediking 2 Korintiërs

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

GEEF JEZELF IN HET LICHAAM VAN CHRISTUS.

GEEF JEZELF IN HET LICHAAM VAN CHRISTUS. GEEF JEZELF IN HET LICHAAM VAN CHRISTUS. Liturgie Votum en groet Zingen: Psalm 92:1.2 Voorlezing van de wet Zingen: Psalm 92:3.4.7.8 Gebed Lezing van Gods Woord: 1 Kor. 12:4-27 Zingen; Gezang 120:1.2.3

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Kringmateriaal VEZ. Jaarthema: Wandelen over water #wow Periode: Januari-mei 2017 Caroline Mateboer

Kringmateriaal VEZ. Jaarthema: Wandelen over water #wow Periode: Januari-mei 2017 Caroline Mateboer Kringmateriaal VEZ Jaarthema: Wandelen over water #wow Periode: Januari-mei 2017 Auteur: Caroline Mateboer 1 Opbouw kringavonden Inleiding thema: Elk thema wordt met ongeveer één A4 ingeleid. Hierna kan

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Ik wil vanmorgen eens beginnen bij de kinderen. Ik ga jullie eerst iets vragen, en daarna ga ik iets uitleggen.

Ik wil vanmorgen eens beginnen bij de kinderen. Ik ga jullie eerst iets vragen, en daarna ga ik iets uitleggen. Lezen: Joh 6:1-15 Ik wil vanmorgen eens beginnen bij de kinderen. Ik ga jullie eerst iets vragen, en daarna ga ik iets uitleggen. Maar eerst een vraag. Wie heeft er een paar weken geleden meegedaan met

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie