Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen'"

Transcriptie

1 Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 46,1-3 -GKv Loppersum-Westeremden, , viering HA -2e advent Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, Stil gebed Votum/zegengroet Aanbidding: -LB 117 'Hoe zal ik U ontvangen' (advent) -Psalm 2,1.4 'Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?' Wet van God Gebed om verlichting met de Heilige Geest Luisteren naar de Here: Bijbellezing(en), zie onder Verkondiging, thema, zie onder, gebed Amenzang GK 163 'Ik bouw op U' Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen' Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Gaan onder de zegen van de Here Zingen Psalm 149,2 'De Heer heeft in zijn volk behagen' Zegen Leesgedeelte(n): Psalm 46 en 2 Kor 1,1-7 Tekst: Psalm 46,2-3 Preekthema: God belooft bij ons te zijn in moeilijke tijden' Gerwin Pruijssen Pagina 1 van 6 preek Psalm 46,1-3

2 We zijn als gemeente bezig met het thema van Gods beloften, 14 dagen geleden, en toen stonden we stil bij het thema van Gods berisping. De Here God belooft ons te berispen of te waarschuwen als we verkeerde keuzes maken, als we dingen doen die niet goed voor ons zijn. De Here God is als een Vader die niet wil dat het slecht gaat met zijn, zoon of dochter, en dan stuurt een vader z'n kind bij......en zo belooft de Here God ons op tijd op tijd te waarschuwen om ons te behoeden voor erger. Vanochtend staan we stil bij Psalm 46, daar gaat het over de belofte die de Here geeft dat de Here bij ons is midden in onze tranen en verdriet. Maar wat heel duidelijk moet zijn, het gaat vanochtend niet over problemen die niet het gevolg zijn van zonden. Maar voor vanochtend moet heel duidelijk zijn dat de Here God ons het geeft dat er moeiten en problemen zijn die niet ten gevolge van zonden zijn. Dat zie je in vers 3 en 4, ook 'al wankelt de aarde', ook 'al vergaat de aarde in het diepste van de zee' - dat zijn dingen die gebeuren. Veel dingen die in ons leven gebeuren, komen over ons - zelfs als we gehoorzamen. Thema: 'God belooft bij ons te zijn in moeilijke tijden.' 1. Omdat de Here God heeft beloof je Beschermer te zijn... (vers 2) 2....vertrouw daarom op Hem in alle situaties van je leven (vers 3) 1. Voordat we straks het avondmaal gaan vieren, gaan we luisteren wat de Here tegen ons te zeggen heeft deze Psalm, om bemoedigd te worden, om getroost te worden. Er zijn er onder u die zorgen hebben, die het moeilijk hebben, die zich zorgen maken. Deze psalm valt uiteen in 3 korte stukken, in de verzen 1-4 zie je een gezamenlijk geloofsgetuigenis van ons als gemeente. In de verzen 5-8 zegt de Here: zo ben Ik, IK ben de Heilige, de Almachtige. En de verzen 9-12 is een onderlinge bemoediging: je hebt hier twee mensen die met elkaar praten zijn, tenminste de een is aan het praten. En die zegt tegen de ander: 'kijk eens wat de Here heeft gedaan', de een bemoedigt de ander: je hoeft geen verdriet te hebben', 'je hoeft de hoop niet te verliezen. Wij staan in dit punt stil bij vers 2, en vers 2 is een gezamenlijk geloofsgetuigenis. Gerwin Pruijssen Pagina 2 van 6 preek Psalm 46,1-3

3 Eerste vraag bij vers 2, je ziet hier het besef dat je als christen te maken krijgt met problemen en verdriet: je krijgt als christen te maken met verdriet, te maken met ellende. Er komt een moment in je leven dat het je zal aanvliegen, dan kom je in de problemen terecht, dan word je bang, de Bijbel zegt: wees daarop voorbereid. Je hebt een veilige Schuilplaats dus nodig, je hebt een Hulp nodig, want er zal een moment komen dat je in de nood komt. Soms wordt wel eens gezegd: God redt je toch van al je problemen, nee, de Here geeft soms problemen in je leven om je sterk te maken. Als een kind leert om te fietsen, en als ouder ren je er achteraan, dan mag dat kind best eens een keer vallen, zodat je kind leert fietsen. de Here wil dat wij sterk worden en dat wij op Hem vertrouwen, daar gaat het om. Je hebt een Schuilplaats nodig, want vroeg of laat komen de problemen - de Psalm gaat ervan uit dat je weet dat je vroeg of laat in problemen terecht komt. Als je jong bent, dit zeg ik nu tegen de jongeren: wees erop voorbereid dat je problemen zult krijgen. Als je ouder wordt merk je het, dan krijg je te maken met ellende - de Bijbel is er nuchter over: wees erop voorbereid. 2e vraag: als je met problemen te maken krijgt, hoe weet je dan dat God bij je is? [Vs 2], God is voor ons een veilige Schuilplaats, maar hoe weet je nou zeker dat de Here bij je is, dat kunnen we wel mooi zeggen, maar hoe weet je dat zeker? Voorbij alle mooie woorden die we ophangen, hoe weet je dit zeker, hoe kun je als je de komende week alleen, dit zeker weten? Je bent ziek, je bent bang, je zit in een tijd met grote problemen - in vers 8 en vers 12 zie je de zekerheid. Dat weet je zeker omdat de Here God dat zelf gezegd heeft, Hij heeft er een eed op gezworen om met zijn volk te zijn: God is voor ons een veilige Schuilplaats. 'Ik sluit een verbond met jou en je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen', Gen 17,7. De zekerheid dat de Here God bij je is terwijl je huilt, middenin de problemen, terwijl je dat niet ziet of merkt - de zekerheid ligt daarin dat God Zelf het beloofd heeft. Of je het nou weet of zeker weet, Hij is er wel bij, Hij heeft dat Zelf gezegd. En daarom zie je in Psalm 46 staan dat God onze 'veilige schuilplaats' is, de Here God heeft een speciale band met Israel. Gerwin Pruijssen Pagina 3 van 6 preek Psalm 46,1-3

4 De Here God zegt in Romeinen, jullie zijn mijn oogappel. Is dat in het NT ook zo?, zul je vragen, ja, als Saulus vlak na Pinksteren de gemeente van de Here Jezus vervolgt, dan zegt de Here Jezus: 'Saul, waarom vervolg je MIJ Dan zegt de Here Jezus dus niet, waarom vervolg je de gemeente?, maar waarom vervolg je Mij? Oftewel, als je aan de gemeente van de Here Jezus komt, kom je aan Mij, zegt de Here Jezus Zelf, ZO is de Here God een veilige Schuilplaats. Hij houdt van ons, Hij houdt van u, onthoud dat. En dan dat woordje ons, God houdt van ons, dat is zo ontzettend mooi als je dat hier zo ziet. Het is weer Kerst, en dan krijg je weer allerlei Jingle-bell-liederen, Goud houdt van de mensen hier staat ons en dat is veel persoonlijker dan het vage: God houdt van de wereld, of van de mensen. Hier staat: God is voor ons een veilige Schuilplaats, je kunt zo je naam invullen. Hij is voor mij een veilige Schuilplaats, Hij is voor mij een veilige God. Hij weet dat je verdriet hebt, Hij ziet wel dat je loopt te piekeren, dit is dus heel persoonlijk. Hij is op ons als gemeente Loppersum-Westeremden betrokken, Hij kent ons...hij is de God van ons, een heel gewone gemeente - ik moest daar vorige week zondag aan denken toen we in Brazilie op bezoek waren in een kleine gemeente. Dat was zo gaaf, iedere zondag bidden we voor al die christenen waarmee we ons verbonden voelen, maar nu zag ik ze voor me, daar in Canela. De Here God kent al die mensen, al hun problemen, en Hij kent onze problemen. Dat woordje 'ons' is zo persoonlijk, de Here God kent me, en Hij kan me daarom precies goed te hulp komen als ik verdriet heb, vers 3. In Deut 31,8 staat: 'De Here is Degene Die met u zal zijn, Hij zal je niet begeven en je niet verlaten, wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen'. 2. Vers 3: 'daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee'...als ik dat lees, dan denk ik: 'ik ben vaak nog wel bang', 'ik verlies nog zo vaak de moed' Gerwin Pruijssen Pagina 4 van 6 preek Psalm 46,1-3

5 'ik heb zo het gevoel de weg kwijt te zijn', 'ik zie het niet meer zitten', 'ik ben bang voor hoe het verder gaat', 'ik ben bang om te sterven'. Wat je hier ziet staan is een geloofsgetuigenis, maar ook al hebben we een stevig geloofsgetuigenis...dat wil niet zeggen dat je als individueel christen de moed niet zult verliezen, dat wil niet zeggen dat je nooit zult twijfelen. Tuurlijk heeft de gelovige toen het ook meegemaakt dat 'ie wel eens bang was...maar hoe werkt dat dan, wat deed 'ie dan?, als je dan in de komende week een moment tegenkomt dat je zegt: ik ben nu bang dat je dan tegen jezelf het evangelie vertelt - een voorbeeld: misschien praat je wel eens in jezelf. En iemand anders zeiden tegen je: wat ben je aan het doen? - maar dat is de clou in de Psalmen, dan vertellen ze zichzelf het evangelie. Als je in de komende week op zo n punt komt, dat je verdriet hebt, het niet ziet zitten, vertel je zelf dan het evangelie: God is voor mij een veilige Schuilplaats En dan zal als je dat doet, er iets in je hart komen van wat we hier zien, daarom vrezen wij niet Ik ben misschien nog wel bang, maar ik vertrouw wel op Hem - zo jezelf het evangelie vertellen. Alleen, en dat is het laatste, wat we niet moeten vergeten, het gaat hier over 'ons'...het gaat om een gezamenlijk geloofsgetuigenis, als we straks het avondmaal gaan vieren, en als we elkaar brood en wijn doorgeven...dan is dat allereerst een teken dat je bij elkaar hoort, dat je niet hoeft te denken dat je er alleen voorstaat, maar mag ik je dan eens een opdracht meegeven voor de komende weken?.. bemoedig elkaar eens in de komende tijd vanuit de viering van het HA, bemoedig elkaar als broers en zussen in de Here Jezus. Als iemand het niet ziet zitten, dat je doet wat staat in de verzen 9-12 ziet, zeg dan eens tegen iemand: 'kijk eens wat God in Jezus voor je deed' 'Je hoeft niet bang voor God te zijn', ik kan me voorstellen dat je huilt, ik kan me voorstellen dat je twijfelt maar kijk eens wat de Here heeft gedaan - bemoedig elkaar met het evangelie, dat is wat hier staat in vers 9. Dan doe je wat die gemeenteleden uit Psalm 46 onder elkaar ook deden, ze bemoedigden elkaar met het evangelie. Gerwin Pruijssen Pagina 5 van 6 preek Psalm 46,1-3

6 De gemeente van Psalm 46 weet het zeker, deze gemeente weet: we zullen verdriet meemaken, maar de Here God heeft beloofd bij ons te zijn, dat is de zekerheid van de belofte van de Here. De Here belooft bij je te zijn in moeilijke tijden. En dat is ook niet vaag en algemeen, maar dat is heel concreet ons, vul je naam in, jij met jouw leven, God kent je. En dat evangelie wordt een vaste bodem als je het tegen jezelf zegt, God is voor mij een veilige Schuilplaats. straks wordt het zichtbaar als het brood gebroken wordt, voor de Here Jezus was God niet meer die veilige Schuilplaats mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, de Vader was er niet meer, omdat de Here wilde dat wij weer bij de Vader zouden komen. Zo is God voor ons een veilige Schuilplaats. Laten we bidden Gerwin Pruijssen Pagina 6 van 6 preek Psalm 46,1-3

Liturgie overdenking Feest van genade 3: Feest van genade!, 2 Kor 5,21 -GKv Loppersum-Westeremden, , 09.30u, viering HA

Liturgie overdenking Feest van genade 3: Feest van genade!, 2 Kor 5,21 -GKv Loppersum-Westeremden, , 09.30u, viering HA Liturgie overdenking Feest van genade 3: Feest van genade!, 2 Kor 5,21 -GKv Loppersum-Westeremden, 03-03-2013, 09.30u, viering HA Feest van genade 3: -KBC: Numeri 21,4-9 De koperen slang (Lieneke, Anita,

Nadere informatie

Liturgie preek avonddienst over Joh 14,2 31-12-2013, Oudjaar [transcript] -GKv Westeremden-Loppersum, 31-12-2013, 19.30u

Liturgie preek avonddienst over Joh 14,2 31-12-2013, Oudjaar [transcript] -GKv Westeremden-Loppersum, 31-12-2013, 19.30u Liturgie preek avonddienst over Joh 14,2 31-12-2013, Oudjaar [transcript] -GKv Westeremden-Loppersum, 31-12-2013, 19.30u Komen tot de Here Bijbeltekst, 2 Petr 3,8-9.13 Sil gebed Votum/zegengroet Aanbidding

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie ochtenddienst over 1 Kor 14,20-25 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, 16-11-2014-4e deel serie Als het evangelie in de kerk centraal staat Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot

Nadere informatie

Liturgie Feest van genade 5: Verbondenheid: om de ziel van de ander!, 1 Joh 1,3 en 4,11 -GKv Loppersum-Westeremden, 17-03-2013, 09.

Liturgie Feest van genade 5: Verbondenheid: om de ziel van de ander!, 1 Joh 1,3 en 4,11 -GKv Loppersum-Westeremden, 17-03-2013, 09. Liturgie Feest van genade 5: Verbondenheid: om de ziel van de ander!, 1 Joh 1,3 en 4,11 -GKv Loppersum-Westeremden, 17-03-2013, 09.30u Feest van genade 5: -KBC: Mozes en de kracht van samen bidden, Exod

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst over Jesaja 9:5 (1) (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, Welkom en mededelingen door ouderling

Liturgie ochtenddienst over Jesaja 9:5 (1) (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, Welkom en mededelingen door ouderling Liturgie ochtenddienst over Jesaja 9:5 (1) (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, 21-12-2014 Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Voorzang, ZG 105:1,4 O volk, verdwaald, verloren (melodie

Nadere informatie

Liturgie en preek leerdienst P van T.U.L.I.P. maart 2011 -GKv te Westeremden, 20-03-2011, 14.30u -GKv te Loppersum, 20-03-2011, 16.30u.

Liturgie en preek leerdienst P van T.U.L.I.P. maart 2011 -GKv te Westeremden, 20-03-2011, 14.30u -GKv te Loppersum, 20-03-2011, 16.30u. Liturgie en preek leerdienst P van T.U.L.I.P. maart 2011 -GKv te Westeremden, 20-03-2011, 14.30u -GKv te Loppersum, 20-03-2011, 16.30u Liturgie: Welkom en mededelingen door ouderling Votum en zegengroet

Nadere informatie

Liturgie Feest van genade 4: Met heiliging de wereld in!, Matth 5,16 -GKv Loppersum-Westeremden, , 09.30u, doop Rosalie Rijskamp

Liturgie Feest van genade 4: Met heiliging de wereld in!, Matth 5,16 -GKv Loppersum-Westeremden, , 09.30u, doop Rosalie Rijskamp Liturgie Feest van genade 4: Met heiliging de wereld in!, Matth 5,16 -GKv Loppersum-Westeremden, 03-03-2013, 09.30u, doop Rosalie Rijskamp Feest van genade 4: -alle kinderen: Mozes zorgt voor water uit

Nadere informatie

Liturgie preek van 10 mei 2015 over Kol 3,15 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum, 09.30u. [Welkom en mededelingen door ouderling]

Liturgie preek van 10 mei 2015 over Kol 3,15 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum, 09.30u. [Welkom en mededelingen door ouderling] Liturgie preek van 10 mei 2015 over Kol 3,15 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum, 09.30u [Welkom en mededelingen door ouderling] Komen tot de Here Voorzang, Psalm 84,1-2 Hoe lieflijk is uw huis Votum/zegengroet

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie voor de ochtenddienst over Ruth 1,6-22 -GKv te Loppersum, 15-05-2011, 09.00u -GKv te Westeremden, 15-05-2011, 10.45u Oefenen met Votum en zegengroet, GK 175b-c Welkom en mededelingen door ouderling

Nadere informatie

Liturgie preek over Hand 1,1-12 -Loppersum-Westeremden, , 09.30u. Mededelingen van de kerkenraad

Liturgie preek over Hand 1,1-12 -Loppersum-Westeremden, , 09.30u. Mededelingen van de kerkenraad Liturgie preek over Hand 1,1-12 -Loppersum-Westeremden, 17-05-2012, 09.30u Mededelingen van de kerkenraad Komen tot de Here Votum/zegengroet Aanbidding: -Psalm 47,1-3 'Juicht, o volken juicht' -GK 71 'De

Nadere informatie

Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 103,11 -GKv Loppersum-Westeremden, Welkom en mededelingen door ouderling

Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 103,11 -GKv Loppersum-Westeremden, Welkom en mededelingen door ouderling Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 103,11 -GKv Loppersum-Westeremden, 22-09-2013 Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, Johannes 1,12-13 Stil gebed

Nadere informatie

Liturgie preek ochtenddienst over Jeremia 7,23 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, Welkom en mededelingen door ouderling

Liturgie preek ochtenddienst over Jeremia 7,23 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, Welkom en mededelingen door ouderling Liturgie preek ochtenddienst over Jeremia 7,23 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, 27-10-2013 Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, Deut 8,10 Stil

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie ochtenddienst Jesaja 9,5 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, 28-12-2014 Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here: Voorzang, GK 156 Heer ik kom tot u Stil gebed Votum/zegengroet

Nadere informatie

Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 145,9 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, Welkom en mededelingen door ouderling

Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 145,9 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, Welkom en mededelingen door ouderling Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 145,9 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, 15-09-2013 Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, 2 Petrus 1,3-4

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie, hemelvaart (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, 14-05-2015, 09.30u Mededelingen ouderling van dienst Komen tot de Here Voorzang Psalm 47,3-4 'God vaart voor het oog' Stil gebed Votum/zegengroet

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie preek middagdienst over Hebr 4,1-13 en HCZ 38 (2) -GKv Loppersum-Westeremden, 18-11-2012 Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Stil gebed Votum/zegengroet Aanbidding: -GK 147

Nadere informatie

Gaan onder de zegen van de Here Zingen Psalm 145,1.3 'Mijn God en Koning, aller vorsten Heer' Zegen

Gaan onder de zegen van de Here Zingen Psalm 145,1.3 'Mijn God en Koning, aller vorsten Heer' Zegen Liturgie preek Psalm 42-43 (transcript) -'Feest van genade' 1, Hartstocht voor God -GKv Loppersum-Westeremden, 17-02-2013, 09.30u Welkom, mededelingen Komen tot de Here Stil gebed Votum/zegengroet Aanbidding:

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Leesgedeelte(n): Maleachi 3,6-12 en 2 Kor 8,1-15 Tekst: Mal 3,10 Preekthema: God belooft: geef met liefde en Ik zal je rijk zegenen!

Leesgedeelte(n): Maleachi 3,6-12 en 2 Kor 8,1-15 Tekst: Mal 3,10 Preekthema: God belooft: geef met liefde en Ik zal je rijk zegenen! Liturgie preek Dankdag over Maleachi 3,10 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, 06-11-2013 Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om God te aanbidden, Psalm 63,1-4 Stil gebed

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Liturgie preek ochtenddienst over 1 Joh 1,9 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, Welkom en mededelingen door ouderling

Liturgie preek ochtenddienst over 1 Joh 1,9 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, Welkom en mededelingen door ouderling Liturgie preek ochtenddienst over 1 Joh 1,9 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, 03-11-2013 Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, Stil gebed Votum/zegengroet

Nadere informatie

Leesgedeelte(n): Deut 6,1-9 en Marcus 10,13-16 Tekst: Marcus Preekthema: De noodzaak en roeping om met je kinderen naar Jezus te gaan!

Leesgedeelte(n): Deut 6,1-9 en Marcus 10,13-16 Tekst: Marcus Preekthema: De noodzaak en roeping om met je kinderen naar Jezus te gaan! Liturgie en preek Deut 6,1-9 en Marcus 10,13-16 -GKv te Loppersum, 07-11-2010, 09.00u -GKv te Westeremden, 07-11-2010, 10.45u Liturgie: Welkom en mededelingen door ouderling Votum en zegengroet Aanbidding:

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie preek van 17 mei 2015 over Titus 3,4 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum, 09.30u -Vrucht van de Geest, vriendelijkheid [Welkom en mededelingen door ouderling] Komen tot de Here Voorzang, Psalm

Nadere informatie

Groet Welkom in dit huis van ontmoeting en gebed.

Groet Welkom in dit huis van ontmoeting en gebed. Protestantse gemeente te Markelo, Martinuskerk Witte Donderdag, 3 april 07 Viering heilig avondmaal Organist: Henk Langenkamp Ouderling: Henk Bolink Voorganger: Marten Dijkstra Orgelspel Welkom Zingen:

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 GKv Drachten ZW & O Lezen : Psalm 4 Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 Voor de kinderen: Op de gebedsmuur mag je een briefje

Nadere informatie

Votum en groet Zingen Ps 105: 2, 3 Tien Woorden Kees Kuiper Mel. Ps 140 Gebed Lezen Gal 4: 4-7 Preek Rom 8: Zingen LB 886: 1 Abba Vader Gebed

Votum en groet Zingen Ps 105: 2, 3 Tien Woorden Kees Kuiper Mel. Ps 140 Gebed Lezen Gal 4: 4-7 Preek Rom 8: Zingen LB 886: 1 Abba Vader Gebed Votum en groet Zingen Ps 105: 2, 3 Tien Woorden Kees Kuiper Mel. Ps 140 Gebed Lezen Gal 4: 4-7 Preek Rom 8: 14-16 Zingen LB 886: 1 Abba Vader Gebed Collecte Zingen LB 827: 2,4 Mel. Ps 12 Viering HA Formulier

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 145,9 -GKv Loppersum-Westeremden, 15-09-2013. Welkom en mededelingen door ouderling

Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 145,9 -GKv Loppersum-Westeremden, 15-09-2013. Welkom en mededelingen door ouderling Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 145,9 -GKv Loppersum-Westeremden, 15-09-2013 Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, 2 Petrus 1,3-4 Stil gebed Votum/zegengroet

Nadere informatie

Lucas 22,39-46 Jezus bidt

Lucas 22,39-46 Jezus bidt Lucas 22,39-46 Jezus bidt Tweede zondag van de Lijdenstijd Gezinsdienst Liturgie Lied: opwekking 489 Lied: opwekking 430 Votum / groet Lied: psalm 22:1,5 Gebed Wet Lied: E&R bundel 245: 1,2,3 Lezing: Lucas

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst over Hand 17,11-15, Startzondag -GKv Loppersum-Westeremden, ,09.30u. [Welkom en mededelingen door ouderling] Sing-Inn

Liturgie ochtenddienst over Hand 17,11-15, Startzondag -GKv Loppersum-Westeremden, ,09.30u. [Welkom en mededelingen door ouderling] Sing-Inn Liturgie ochtenddienst over Hand 17,11-15, Startzondag -GKv Loppersum-Westeremden, 11-09-2011,09.30u [Welkom en mededelingen door ouderling] Sing-Inn Komen tot de Here Aanbidding: -Psalm 84,1-2 'Hoe lieflijk

Nadere informatie

WELKOM. Zondag 5 juli Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij

WELKOM. Zondag 5 juli Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij WELKOM Zondag 5 juli 2015 Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij Laudato si - Een bewerking van het Zonnelied van Franciscus van Assisi

Nadere informatie

Liturgie en preek voor de ochtenddienst op hemelvaartsdag over Psalm 47 -gezamenlijke dienst van Loppersum en Westeremden, 2 juni 2011

Liturgie en preek voor de ochtenddienst op hemelvaartsdag over Psalm 47 -gezamenlijke dienst van Loppersum en Westeremden, 2 juni 2011 Liturgie en preek voor de ochtenddienst op hemelvaartsdag over Psalm 47 -gezamenlijke dienst van Loppersum en Westeremden, 2 juni 2011 Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Votum/zegengroet

Nadere informatie

Liturgie 1 Petrus 1,10-12, Hervormingsdag en Nationale Bijbelzondag -GKv te Westeremden, , 09.00u -GKv te Loppersum, , 10.

Liturgie 1 Petrus 1,10-12, Hervormingsdag en Nationale Bijbelzondag -GKv te Westeremden, , 09.00u -GKv te Loppersum, , 10. Liturgie 1 Petrus 1,10-12, Hervormingsdag en Nationale Bijbelzondag -GKv te Westeremden, 31-10-2010, 09.00u -GKv te Loppersum, 31-10-2010, 10.45u Liturgie: Welkom en mededelingen door ouderling Votum en

Nadere informatie

Liturgie preek over Deuteronomium 6,6-7 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, , 09.30u. Welkom en mededelingen door ouderling

Liturgie preek over Deuteronomium 6,6-7 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, , 09.30u. Welkom en mededelingen door ouderling Liturgie preek over Deuteronomium 6,6-7 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, 20-01-2013, 09.30u Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Stil gebed Votum/zegengroet Aanbidding: -Psalm

Nadere informatie

Liturgie preek over Deuteronomium 6,4-7a (transcriptie) -GKv Loppersum-Westeremden, , 09.30u. Welkom en mededelingen door ouderling

Liturgie preek over Deuteronomium 6,4-7a (transcriptie) -GKv Loppersum-Westeremden, , 09.30u. Welkom en mededelingen door ouderling Liturgie preek over Deuteronomium 6,4-7a (transcriptie) -GKv Loppersum-Westeremden, 06-01-2013, 09.30u Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Stil gebed Votum/zegengroet Aanbidding: -Psalm

Nadere informatie

Leesgedeelte(n): Joh 4,1-26 Tekst: Joh 4,23 Preekthema: Als het evangelie in de kerk centraal staat, zijn we een aanbiddende gemeente!

Leesgedeelte(n): Joh 4,1-26 Tekst: Joh 4,23 Preekthema: Als het evangelie in de kerk centraal staat, zijn we een aanbiddende gemeente! Liturgie ochtenddienst over Johannes 4,23 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, 23-11-2014 Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Voorzang, Psalm 95,1-2 Kom, laat ons juichen Stil gebed

Nadere informatie

Handelingen 2,17 - De eindtijd: Gods Geest voor alle mensen

Handelingen 2,17 - De eindtijd: Gods Geest voor alle mensen Handelingen 2,17 - De eindtijd: Gods Geest voor alle mensen Pinksteren Viering Heilig Avondmaal Bevestiging Ambtsdragers Liturgie Zingen: Opw 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen Stil gebed Votum Zegengroet

Nadere informatie

Liturgie en preek Openbaring 11,15-19 -GKv te Bergen op Zoom, 13-12-2009, viering Heilig Avondmaal

Liturgie en preek Openbaring 11,15-19 -GKv te Bergen op Zoom, 13-12-2009, viering Heilig Avondmaal Liturgie en preek Openbaring 11,15-19 -GKv te Bergen op Zoom, 13-12-2009, viering Heilig Avondmaal Motto: Op het moment dat de 7 e engel op zijn bazuin blaast, op dat ogenblik breekt de hemel los in groot

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie ochtenddienst over 1 Thess 2,8 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, 02-11-2014-2e deel serie Als het evangelie centraal staat in de kerk Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden Kerkboekje ADVENT EN KERST Hervormde gemeente Brandwijk Naam: Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de morgendiensten van 7 november t/m 5 december 0. Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor

Nadere informatie

Liturgie en preek Hand 6,2-3 -GKv te Loppersum, , 09.00u -GKv te Westeremden, , 10.45u. Liturgie:

Liturgie en preek Hand 6,2-3 -GKv te Loppersum, , 09.00u -GKv te Westeremden, , 10.45u. Liturgie: Liturgie en preek Hand 6,2-3 -GKv te Loppersum, 21-11-2010, 09.00u -GKv te Westeremden, 21-11-2010, 10.45u Liturgie: Welkom en mededelingen door ouderling Votum en zegengroet Aanbidding: -Psalm 96,1-2

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie preek ochtenddienst over Matth 6,14 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, 17-11-2013 Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, Psalm 95,1-2.6-7

Nadere informatie

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee!

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Gezinsdienst en Doop Norah Maaike Kloeze Liturgie Welkom Eerste adventskaars aansteken plus gedichtje Zingen 1. Groot en machtig is Hij (Opwekking 387) 2. God kent

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Liturgie preek ochtenddienst over Marcus 10,46-52 -GKv Loppersum-Westeremden, 14-10-2012, 09.30u. Welkom en mededelingen door ouderling

Liturgie preek ochtenddienst over Marcus 10,46-52 -GKv Loppersum-Westeremden, 14-10-2012, 09.30u. Welkom en mededelingen door ouderling Liturgie preek ochtenddienst over Marcus 10,46-52 -GKv Loppersum-Westeremden, 14-10-2012, 09.30u Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Stil gebed Votum/zegengroet Aanbidding: -LB 328

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Geven aan de Here Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie ochtenddienst over Hand 2,41-47 (transcript) -GKv Loppersum-Westeremden, 26-10-2014 -deel 1 serie Als het evangelie centraal staat in de kerk Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de

Nadere informatie

Leesgedeelte(n) en tekst: Deut 4,1-14, Joh 15,9-17 en HCZ 34.92-94 Preekthema: Gods geboden gehoorzamen = Hem liefhebben!'

Leesgedeelte(n) en tekst: Deut 4,1-14, Joh 15,9-17 en HCZ 34.92-94 Preekthema: Gods geboden gehoorzamen = Hem liefhebben!' Liturgie preek middagdienst over HCZ 34 -GKv Loppersum-Westeremden, 23-09-2012 Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Stil gebed Votum/zegengroet Aanbidding: -Psalm 1 'Welzalig wie niet

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Voorganger: br. G. Siemons uit Steenwijk Medewerking: Kinderkoor Spirit o.l.v. Rachel Stuy Organist: André van Dijk en Adriaan Stuy

Voorganger: br. G. Siemons uit Steenwijk Medewerking: Kinderkoor Spirit o.l.v. Rachel Stuy Organist: André van Dijk en Adriaan Stuy Voorganger: br. G. Siemons uit Steenwijk Medewerking: Kinderkoor Spirit o.l.v. Rachel Stuy Organist: André van Dijk en Adriaan Stuy Voorzang: Abba Vader Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Liturgie preek van 19 april 2015 over Kol 3,14 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum. [Welkom en mededelingen door ouderling]

Liturgie preek van 19 april 2015 over Kol 3,14 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum. [Welkom en mededelingen door ouderling] Liturgie preek van 19 april 2015 over Kol 3,14 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum [Welkom en mededelingen door ouderling] Komen tot de Here Voorzang, zingen GK 164 Jezus vol liefde Votum/zegengroet

Nadere informatie

Gebed Zingen GK 71 canon Collecte ELB 406 Eens zal op de grote morgen Zegen

Gebed Zingen GK 71 canon Collecte ELB 406 Eens zal op de grote morgen Zegen Votum - groet Zingen Opw 518 Wet GK 176b Zingen LB 653: 1,6 Schriftlezing 1 Kor 13 Zingen GK 164 canon Preek 1 Kor 13: 12 Zingen Ps 84 PvN Zingen GK 71 canon Collecte ELB 406 Eens zal op de grote morgen

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Liturgie en preek leerdienst U (2) van T.U.L.I.P. dec GKv te Loppersum, , 14.30u -GKv te Westeremden, , 14.30u.

Liturgie en preek leerdienst U (2) van T.U.L.I.P. dec GKv te Loppersum, , 14.30u -GKv te Westeremden, , 14.30u. Liturgie en preek leerdienst U (2) van T.U.L.I.P. dec 2010 -GKv te Loppersum, 12-12-2010, 14.30u -GKv te Westeremden, 19-12-2010, 14.30u Liturgie: Welkom en mededelingen door ouderling Votum en zegengroet

Nadere informatie

Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26

Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26 Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26 Wat heb ik aan de wet? (1) - de wet brengt de zonde aan het licht Liturgie 22 januari 2012 - ds. D. Vonck te Houten Votum/ zegengroet Psalm 8:1,3,4 Gebed Lezing

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie preek van 26 april 2015 over Joh 16,22 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum, 09.30u [Welkom en mededelingen door ouderling] Komen tot de Here Voorzang, Psalm 118,9-10 Dit is de dag Votum/zegengroet

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod?

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Zondag 35 Zondag 35 gaat over het tweede gebod. Lees de tekst van Zondag 35. Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Antw : Dat wij God in generlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren,

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie voor de ochtenddienst over Ruth 1,1-5 -GKv te Westeremden, 08-05-2011, bevestiging diaken Peter Jan Krijgsheld -GKv te Loppersum, 08-05-2011, bevestiging ambtsdragers Tom Hiemstra(ouderling),

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Liturgie preek ochtenddienst over Matth 13, GKv Loppersum-Westeremden, ,09.30u, doop Gerdien Steenhuis Geertsema en Julian Ester

Liturgie preek ochtenddienst over Matth 13, GKv Loppersum-Westeremden, ,09.30u, doop Gerdien Steenhuis Geertsema en Julian Ester Liturgie preek ochtenddienst over Matth 13,24-30 -GKv Loppersum-Westeremden, 16-09-2011,09.30u, doop Gerdien Steenhuis Geertsema en Julian Ester Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie middagdienst over Jes 58,13-14 en HCZ 38 (4) -GKv Loppersum-Westeremden, 30-12-2012 Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Stil gebed Votum/zegengroet Aanbidding: -Psalm 148,1-2

Nadere informatie

Bijbelrooster. Reizen met Mozes Samenstelling: mevr. H.J. de Jongste en mevr. M. Quist

Bijbelrooster. Reizen met Mozes Samenstelling: mevr. H.J. de Jongste en mevr. M. Quist Reizen met Mozes Samenstelling: mevr. H.J. de Jongste en mevr. M. Quist Eigenlijk zou er moeten staan: reizen met God. God had de route uitgestippeld van Egypte naar Kanaän, het beloofde land. Mozes mocht

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie preek ochtenddienst over Matth 19,1-12 -GKv te Loppersum, 10-07-2011, 09.00u -GKv te Westeremden, 10-07-2011,10.45u [Welkom en mededelingen door ouderling] Komen tot de Here: Votum/zegengroet

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Genesis 28,10-22 God is dichtbij alleen in Jezus Christus

Genesis 28,10-22 God is dichtbij alleen in Jezus Christus Genesis 28,10-22 God is dichtbij alleen in Jezus Christus Derde zondag van de adventstijd Liturgie Voorzang LB 125,1.3.5 Aansteken derde adventskaars Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 99,1.4 Wet Zingen:

Nadere informatie

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus )

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom en mededelingen De paaskaars wordt aangestoken Stiltemoment Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom mensen, hier gekomen,

Nadere informatie

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht Preek Matteüs 28:18-20, voor 8 januari 2017, start RtN/O, nr 544. Leiding t/m preek: ds. Mark van Leeuwen Voor de dienst Laat ons samen één zijn (Sela) 1. Afkondigingen (Gemeente Noord/Oost) 2. Overdragen

Nadere informatie

Liturgie van de Gezin-School-Kerkdienst op zondag 12 februari 2017 in de ochtenddienst in de Burgwalkerk en Open Hof te Kampen om 10.

Liturgie van de Gezin-School-Kerkdienst op zondag 12 februari 2017 in de ochtenddienst in de Burgwalkerk en Open Hof te Kampen om 10. Liturgie van de Gezin-School-Kerkdienst op zondag 12 februari 2017 in de ochtenddienst in de Burgwalkerk en Open Hof te Kampen om 10.00 Om te beginnen Als de kerkenraad binnenkomt worden we stil Welkom

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

Liturgie en preek 2 Tim 3,14 -GKv te Westeremden, 05-12-2010, 10.45u, 2 e advent -GKv te Loppersum, 12-12-2010, 10.45u, 3 e advent.

Liturgie en preek 2 Tim 3,14 -GKv te Westeremden, 05-12-2010, 10.45u, 2 e advent -GKv te Loppersum, 12-12-2010, 10.45u, 3 e advent. Liturgie en preek 2 Tim 3,14 -GKv te Westeremden, 05-12-2010, 10.45u, 2 e advent -GKv te Loppersum, 12-12-2010, 10.45u, 3 e advent Liturgie: Welkom en mededelingen door ouderling Liturgie: Welkom en mededelingen

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

Liturgie preek Spreuken 31, Westeremden, , 09.00u -Loppersum, , 14.30u

Liturgie preek Spreuken 31, Westeremden, , 09.00u -Loppersum, , 14.30u Liturgie preek Spreuken 31, 13-05-2012 -Westeremden, 13-05-2012, 09.00u -Loppersum, 13-05-2012, 14.30u Komen tot de Here Votum/zegengroet Aanbidding: -GK 147 'Maak muziek voor God de Vader' (staan) -Psalm

Nadere informatie

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst )

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) 1 Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) Liturgie zondagmiddag 12 september 2010 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1)

Nadere informatie

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Psalm 78 : 1 7 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open

Nadere informatie

Liturgie en preek Rom 8,13 -GKv te Bergen op Zoom, 11 oktober 2009, 16.00u. Motto s: Dood de zonde die in je zit, anders dood het jou John Owen

Liturgie en preek Rom 8,13 -GKv te Bergen op Zoom, 11 oktober 2009, 16.00u. Motto s: Dood de zonde die in je zit, anders dood het jou John Owen Liturgie en preek Rom 8,13 -GKv te Bergen op Zoom, 11 oktober 2009, 16.00u Motto s: Dood de zonde die in je zit, anders dood het jou John Owen Het lijk van een vijand ruikt altijd goed Napoleon Bonaparte

Nadere informatie

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p.

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. 1 LET OP WAT JE HOORT! Liturgie: Votum & groet Zingen: Psalm 145:1.3 Wet Zingen: Psalm 40:2.3 Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 1:18-25 & 2:6-9 Zingen: Gezang 91

Nadere informatie

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt Liturgie zondag 30 oktober 2016 9:30 uur Ds H D Bondt 9:30 uur 30-okt Ds H D Bondt Opw 629 : Ps 139 : 1, 2, 3 K Opw 180 : Gez 161 : Dooplied Jes 43 : 1-7 en 14-21 Gez 149 : Jes 43 : 1, 4 LB 481 : 1, 2

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen Startzondag 2016: Werken met kringen In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Handelingen 2 : 43-47 Openbaring 3 : 13-22 Gezang 119 : 1,

Nadere informatie

De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar)

De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar) De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar) Negen gezinsmomenten om met je kinderen stil te staan bij de kerk. Kies zelf wat bij jouw kinderen het beste past: elke dag een momentje of elke week

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst over Jesaja 9,6 (2) (transcript) -GKV Loppersum-Westeremden, 25-12-2014. Welkom en mededelingen door ouderling

Liturgie ochtenddienst over Jesaja 9,6 (2) (transcript) -GKV Loppersum-Westeremden, 25-12-2014. Welkom en mededelingen door ouderling Liturgie ochtenddienst over Jesaja 9,6 (2) (transcript) -GKV Loppersum-Westeremden, 25-12-2014 Welkom en mededelingen door ouderling Zingen voorafgaand aan de dienst: -LB 146:1-3 Dit is de dag die God

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Psalm 62, 6 Word rustig bij God, mijn ziel

Psalm 62, 6 Word rustig bij God, mijn ziel Psalm 62, 6 Word rustig bij God, mijn ziel Viering van het Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang: Ps 42,1.3 Votum / groet Zingen Ps 43,4.5 Wet Zingen LB 358,1 Gebed Lezen: Psalm 62 Zingen Ps 62,3.4 Preek

Nadere informatie