Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Minimale systeemvereisten Inhoud van de doos Aanzicht van de drive Achteraanzicht De LaCie Box installeren Stap 1: Een harde schijf installeren Stap 2: Aansluiten op een computer De harddrive loskoppelen Windows-gebruikers Mac-gebruikers Optioneel formatteren en partitioneren Windows-gebruikers Mac-gebruikers Interface- en gegevensoverdrachtinformatie Gegevensoverdracht optimaliseren USB 2.0-kabels en -aansluitstukken Problemen oplossen Problemen oplossen: Mac-gebruikers Problemen oplossen: Windows-gebruikers Contact opnemen met de klantenservice Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie Garantie... 24

2 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright 2011 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale klasse B-apparaat voldoet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt. FCC-verklaring LaCie Box Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: 1. De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. 2. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024, EN : 2000, EN : 2001 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 2006/95/ EC ; EMC-richtlijn 2004/108/EC LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: De garantie op de LaCie Box kan komen te vervallen wanneer de bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd. BELANGRIJKE INFORMATIE: De La- Cie Box is alleen geschikt voor SATA 3,5 harde schijven. Geen enkel andere schijf dan een SATA 3,5 harde schijf is compatibel met de LaCie Box. Merk op dat, door de talrijke fabrikanten van SATA 3,5 harde schijven, LaCie niet kan garanderen dat elk model werkt met de LaCie Box v1.2

3 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. Als het apparaat niet goed lijkt te werken, laat het dan controleren door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie Box, aangezien de vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. Zorg ervoor dat de computer en de LaCie Box elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe. Voedingsvereisten V~, 4A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de LaCie Box niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 30 C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, zonder condensvorming, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, zonder condensvorming. Als u dit wel doet, kan de LaCie Box beschadigd raken of de behuizing vervormen. Plaats uw LaCie Box niet in de buurt van een warmtebron en vermijd blootstelling aan zonlicht (zelfs niet achter glas). Ook als u de LaCie Box in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. Trek altijd het netsnoer van de La- Cie Box uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegeleverd. Plaats geen voorwerpen boven op de LaCie Box en oefen er geen overmatige kracht op uit. Oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCie Box. Raadpleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.

4 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Bedrijfsomgevingtemperaturen Stel de LaCie Box niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 30 C. De LaCie Box is ontworpen voor een effectieve warmteafvoer. Niettemin is het belangrijk 5 cm ruimte aan alle zijden van de behuizing te laten voor de luchtstroom om zo oververhitting te voorkomen. Zie Afb cm 5 cm 5 cm BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een SATA 3,5 harde schijf in de LaCie Box is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw opgeslagen bestanden te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE kopieën van uw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld één op uw externe harde schijf en een tweede op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. Afb. 01 BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 GB = bytes. 1 TB = bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk 5-10% minder).

5 Inleiding Gebruikershandleiding pagina 5 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCie Box! Met meer dan een decennium designuitblinkers heeft LaCie een nieuwe serie producten op de markt gebracht die gekenmerkt wordt door tijdloosheid en een mix van functionaliteit en hightech. De LaCie Box tovert uw 3,5 SATA harde schijven om in externe harddrives met een minimale installatietijd. Met de snelle overdrachtsnelheid via Hi-Speed USB 2.0 kunt u snel en effectief nieuw leven blazen in uw interne SATA harde schijven, waardoor u tijd en geld bespaart. U kunt aan de slag door gewoon uw interne harde schijf in de behuizing te installeren en vervolgens de USB-kabel op uw computer aan te sluiten. Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: De LaCie Box installeren Optioneel formatteren en partitioneren Problemen oplossen

6 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Minimale systeemvereisten Uw systeem moet voldoen aan bepaalde vereisten om ervoor te zorgen dat uw LaCie-product correct functioneert. Raadpleeg de productverpakking of de webpagina voor productondersteuning op het Datasheet (op

7 LaCie User Manuals Utilities & Backup Software LaCie Box DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina Inhoud van de doos De verpakking bevat de hieronder vermelde items: 1. LaCie Box, design by Neil Poulton DESIGN NEIL POULTON 2. Externe voeding 3. USB-kabel 4. Schroeven (4 stuks) 5. Cd 6. Snelle installatiegids BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als de LaCie Box moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. Storage Utilities Version 1.0 box DESIGN BY NEIL POULTON 2008 LaCie, all rights reserved Quick Install Guide

8 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Aanzicht van de drive Achteraanzicht 1. aan/uit-stroomschakelaar 2. Netsnoeraansluiting 3. USB 2.0-poort 4. Ventilatieruimte Rear View OFF/ON power switch Afb. 02 Power supply connection USB 2.0 port

9 De LaCie Box installeren Gebruikershandleiding pagina 9 2. De LaCie Box installeren De installatie bestaat uit twee stappen: 2.1. Stap 1: Een harde schijf installeren 2.2. Stap 2: Aansluiten op een computer 2.1. Stap 1: Een harde schijf installeren U moet een harde schijf installeren om uw bestanden op te slaan. BELANGRIJKE INFORMATIE: De LaCie Box is alleen geschikt voor SATA 3,5 harde schijven. Geen enkel andere schijf dan een SATA 3,5 harde schijf is compatibel met de LaCie Box. Merk op dat, door de talrijke fabrikanten van SATA 3,5 harde schijven, LaCie niet kan garanderen dat elk model werkt met de LaCie Box. LET OP: Als u een schijf vervangt, verzekert u zich ervan dat de schijf is afgekoeld voordat u deze aanraakt. LET OP: Duw niet op de LED-printplaat vooraan of de printplaat achteraan het onderste deel van de behuizing, noch druk ze in noch ontwricht ze. Hierdoor kunnen de prestaties van de schijf immers worden beïnvloed en kan de garantie komen te vervallen. 1. Zorg ervoor dat de stroom- en USB 2.0-kabels zijn losgekoppeld van de LaCie Box. Afb Draai de LaCie Box om zodat de rubberen voetjes naar boven wijzen. Let op de twee randen uit kunststof om de bodemplaat los te maken van het bovenste deel. 3. Open de behuizing door een rand uit kunststof met elke hand vast te nemen tussen de duim en wijsvinger en trek de bodemplaat voorzichtig los van het bovenste deel (Afb. 03). 4. Draai de behuizing om en zet hem neer op de rubberen voetjes. Verwijder het bovenste deel en houd het bij de hand. vervolg op de volgende pagina >>

10 De LaCie Box installeren Gebruikershandleiding pagina Schuif de 3,5" SATA-drive, met het label naar boven, voorzichtig op de bodemplaat totdat de SATA-connector vastzit in de interne SATA-poort van de LaCie Box (Afb. 04). U hoort geen geluid maar u voelt wel de aansluiting aan. 6. Bevestig de schijf in de behuizing door de vier schroeven (meegeleverd) aan te brengen zoals aangegeven (Afb. 05) 7. Plaats de behuizing terug door de achterste poorten uit te lijnen met hun respectieve sleuven en druk voorzichtig neer totdat u een klikgeluid hoort dat een correcte sluiting aangeeft (Afb. 06). Afb. 04 BELANGRIJKE INFORMATIE: LaCie adviseert dat u de twee randen aan de zijkant van de drive niet verwijdert. Als dit toch zou gebeuren, moet u uiterst voorzichtig te werk gaan bij de verwijdering van het bovenste deel van de bodemplaat. Indien nodig mag u de kunststofzijde terug trekken waar deze samenkomt met de bodemplaat om zo het bovenste deel voorzichtig los te maken. LaCie is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het op dergelijke manier losmaken van het bovenste en het onderste deel van de LaCie Box. Ga verder met paragraaf 2.2. Stap 2: Aansluiten op een computer. Afb. 05 Afb. 06

11 De LaCie Box installeren Gebruikershandleiding pagina Stap 2: Aansluiten op een computer 1. Zorg ervoor dat u een interne harde schijf hebt geïnstalleerd zoals beschreven in paragraaf 2.1. Stap 1: Een harde schijf installeren. 2. Sluit de voeding aan om de LaCie Box in te schakelen (Afb. 07). 3. Sluit de USB-interfacekabel aan van de LaCie Box op uw computer (Afb. 08). 4. Zet de drive aan door de aan/uit-schakelaar in de ON-stand te zetten. Na enkele seconden wordt het volume op uw computer geactiveerd en verschijnt de schijf in Deze computer (Windows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac-gebruikers). Afb. 07 Afb. 08

12 De LaCie Box installeren Gebruikershandleiding pagina De harddrive loskoppelen Externe USB-apparaten bieden "Plug&Play"-functionaliteit. Dit betekent dat uw drive kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen, is het echter belangrijk dat de volgende stappen worden uitgevoerd bij het loskoppelen van de harddrive Windows-gebruikers Klik in het systeemvak (rechtsonder in uw scherm) op het pictogram Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding (Afb Windows-gebruikers). Afb Windows-gebruikers Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Uitwerpen worden bestuurd (er zou moeten verschijnen "Hardware veilig verwijderen"). Klik op de drive die u wenst los te koppelen. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: "Hardware kan veilig worden verwijderd" of een vergelijkbare melding. Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld. Afb Mac-gebruikers Mac-gebruikers Sleep het pictogram van de harddrive naar de prullenmand (Afb Mac-gebruikers). (Het hieronder afgebeelde pictogram is een algemeen USB-apparaatpictogram. Uw drive kan worden weergegeven door een pictogram dat er als de drive zelf uitziet.) Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive worden verwijderd.

13 Formatteren Gebruikershandleiding pagina Optioneel formatteren en partitioneren Wanneer uw wensen wijzigen bij het gebruik van de LaCie Box, kunt u uw SATA 3,5" harde schijf opnieuw formatteren om deze voor gebruik onder Windows of Mac te optimaliseren, of voor platformonafhankelijk gebruik. Als u bijvoorbeeld uw schijf eerder hebt geformatteerd voor een Mac met HFS+ maar nu wenst u uw harde schijf te delen met Windows-gebruikers, kunt u de schijf opnieuw formatteren naar FAT 32 (MS-DOS). Volg de onderstaande aanwijzingen om uw drive opnieuw te formatteren. BELANGRIJKE INFORMATIE: Kopieer alle kritieke of belangrijke gegevens van de LaCie Box naar de interne harde schijf van uw computer of een externe harddrive voordat u het formatteren begint. Als u de schijf opnieuw formatteert, zullen alle gegevens op de SATAschijf in de LaCie Box worden gewist. Als er nog gegevens op staan die u wilt beschermen of nog wilt gebruiken, kopieer die dan voordat u de schijf opnieuw formatteert. Wat is formatteren? Wanneer een schijf wordt geformatteerd, gebeurt het volgende: het besturingssysteem wist alle administratieve gegevens van de schijf, test of alle sectoren van de schijf betrouwbaar zijn, markeert defecte (d.w.z. gekraste) sectoren en stelt interne adrestabellen op die later worden gebruikt voor het zoeken van informatie. Bestandssysteemindelingen Er zijn drie verschillende categorieën voor bestandssysteemindelingen: NTFS, FAT 32 (MS-DOS) en Mac OS Extended (HFS+). Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie. Gebruik NTFS als... u de drive alleen onder Windows XP of Windows Vista of Windows 7 gaat gebruiken. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssysteem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS 10.3 en hoger. Gebruik HFS+ als u de drive alleen op Mac's gebruikt. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssysteem is NIET compatibel met Windows OS. Gebruik FAT 32 (MS-DOS) als u de drive met zowel Windows als Mac. De maximale grootte van afzonderlijke bestanden bedraagt 4 GB. Wat is partitioneren? U kunt de harde schijf ook in zogeheten partities opdelen. Een partitie is een sectie van de opslagcapaciteit van de harde schijf die wordt gemaakt om bestanden en gegevens in op te slaan. U kunt op uw drive bijvoorbeeld drie partities maken: één voor uw kantoordocumenten, één als back-up en één voor uw multimediabestanden. Of als u de drive met iemand anders in uw huishouden of kantoor wilt delen, kunt u een partitie maken voor elke persoon die de drive gebruikt. Partitioneren is niet per se nodig.

14 Formatteren Gebruikershandleiding pagina Windows-gebruikers De formatteringsprocedure van een drive op een computer met Windows XP, Windows Vista of Windows 7 bestaat uit twee stappen: (1) een handtekening installeren op de drive en (2) de drive formatteren. Door deze stappen worden alle aanwezige gegevens op de schijf gewist. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harde schijf gewist. Het is heel belangrijk dat u een back-up maakt van alle gegevens die u wilt beschermen of blijven gebruiken voordat u deze stappen uitvoert. 1. Sluit de drive aan op de computer met de interfacepoort. 2. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Beheren. 3. In het venster "Computerbeheer" selecteert u Schijfbeheer (onder de groep Opslag). Zie (Afb. 11). Afb Als het venster "Wizard schijf initialiseren en converteren" verschijnt, klikt u op Annuleren. 5. Windows rangschikt de harde schijven die geïnstalleerd zijn op het systeem. Zoek de SATA-schijf die in de LaCie Box is geïnstalleerd. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteer Initialiseren. 6. In het vakje rechts met vermelding Niet toegewezen klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Nieuwe partitie 7. Op de eerste pagina van de Wizard nieuwe partitie klikt u op Volgende. Zie (Afb. 12). vervolg op volgende pagina >> Afb. 12

15 Formatteren Gebruikershandleiding pagina Klik op Volgende. 9. Klik op Volgende. 10. Klik op Volgende. 11. Klik op Volgende. 12. In het venster Partitie formatteren selecteert u uw Bestandssysteem en kiest u voor Snel formatteren. Klik op Volgende (Afb. 13). 13. Klik op Voltooien om de formattering te starten. 14. Windows Schijfbeheer formatteert de schijf en verdeelt ze in partities op basis van uw instellingen (Afb. 14) en uw drive verschijnt in Deze computer, klaar voor gebruik. Afb. 13 Afb. 14

16 Formatteren Gebruikershandleiding pagina Mac-gebruikers LET OP: Deze stappen wissen alle gegevens op de SATA-schijf die in de LaCie Box is geïnstalleerd. Het is heel belangrijk dat u een back-up maakt van alle gegevens die u wilt beschermen of blijven gebruiken voordat u deze stappen uitvoert. 1. Sluit de drive aan op de computer en schakel de drive in. 2. Selecteer Hulpprogramma's in het menu Go in de Findermenubalk. 3. In de map Hulpprogramma's dubbelklikt u op Schijfhulpprogramma. 4. Het venster Schijfhulpprogramma wordt geopend. Selecteer SATA-schijf die zich bevindt in de LaCie Box in de lijst met beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster (Afb. 15). 5. Selecteer het tabblad Partitioneren. Afb In het menu Volumeschema: selecteert u het aantal partities waarin u het station wilt verdelen (Mac OS X biedt u de optie het station te verdelen in maximaal 16 partities). U kunt de grootte van iedere partitie aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het deel Volumestructuur:. 7. In het onderdeel Volume-informatie voert u een naam in voor elk volume (partitie) en selecteert u de volume-indeling. 8. Zodra u de volume-opties hebt voltooid, klikt u op Partitioneren. Klik opnieuw op Partitioneren wanneer de waarschuwing verschijnt om door te gaan. 9. Mac Schijfhulpprogramma formatteert en partitioneert de schijf volgens uw instellingen. Als de formattering voltooid is, verschijnt uw drive op uw bureaublad, klaar voor gebruik.

17 Informatie over interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina Interface- en gegevensoverdrachtinformatie 4.1. Gegevensoverdracht optimaliseren Onder gegevensoverdracht wordt de gegevensstroom verstaan die gepaard gaat met de uitvoering van een taak. Hierbij gaat het gewoonlijk om het verplaatsen van gegevens vanuit een opslaglocatie naar het RAM van de computer of vanaf het ene opslagapparaat naar het andere. Bij externe drives, zoals de SATA-schijf in de LaCie Box, worden de gegevens via de USB-interface vanuit de drive overgebracht naar de computer. De gegevens worden van de drive, via de USB-poort op de drive, aan de computer doorgegeven via de interface van de USB-hostbusadapter. USB Als u gebruik wilt maken van de verbeterde prestaties van Hi- Speed USB 2.0, moet uw computer zijn uitgerust met een Hi- Speed USB 2.0-hostbusadapterkaart (apart verkocht of ingebouwd door de fabrikant van uw computer) en de bijbehorende stuurprogramma's. Dergelijke hostbusadapterkaarten, die een of meer USB-poorten bevatten, worden geleverd met speciale Hi-Speed USB 2.0-stuurprogramma's waarmee de computer de kaart kan besturen. Deze stuurprogramma's moeten zijn geïnstalleerd; anders werken USB 2.0-apparaten die zijn aangesloten op de poort niet aan de juiste snelheid. Op computers met Windows XP, Windows Vista en Windows 7 worden Hi-Speed USB 2.0-apparaten en -stuurprogramma's automatisch beheerd, terwijl bij Windows 98 SE en Windows Me de stuurprogramma's moeten worden geïnstalleerd voordat een Hi-Speed USB 2.0-apparaat wordt aangesloten USB 2.0-kabels en -aansluitstukken USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randapparaten op de computer of op elkaar aan te sluiten. Hi-Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harddrives, cd-/dvd-drives en digitale camera's. Meegeleverde USB-kabel Met de drive van LaCie wordt een Hi-Speed USB 2.0-kabel (Afb USB 2.0-kabeluiteinden) meegeleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waarborgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB 1.1-poort, maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden van USB 1.1 van kracht. Afb USB 2.0-kabeluiteinden Mac OS 9.x biedt geen ondersteuning voor Hi-Speed USB 2.0-functionaliteit en alle Hi-Speed USB 2.0-apparaten werken alleen aan de oorspronkelijke USB-specificaties. In Mac OS en hoger wordt Hi-Speed USB 2.0 wel ondersteund. Ook Mac OS 10.x ondersteunt Hi-Speed USB 2.0, maar hierbij moet een PCI- of PC-kaart (met bijbehorende stuurprogramma's) van een externe leverancier worden aangeschaft. Neem contact op met de LaCie-wederverkoper of met de LaCieklantenservice voor meer informatie over Hi-Speed USB 2.0 PCIof pc-kaarten, of bezoek onze website op:

18 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina Problemen oplossen Als uw LaCie Box niet correct functioneert, raadpleeg dan de volgende controlelijst om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Als u alle punten van de controlelijst hebt doorlopen en uw LaCie Box werkt nog steeds niet goed, kijk dan in de FAQ's (veelgestelde vragen) die regelmatig worden gepubliceerd op onze website: Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de downloadpagina bezoeken, waar de recentste bijgewerkte softwareversies beschikbaar zijn. Als u verdere ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw wederverkoper of de LaCie-klantenservice (raadpleeg hoofdstuk 6. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft ernaar om u de meest actuele en uitgebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw gebruikershandleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijk dan op onze website voor de nieuwste beschikbare versie Problemen oplossen: Mac-gebruikers Probleem Vraag Antwoord De drive wordt niet door de computer herkend. Wordt er een pictogram voor de drive weergegeven op het bureaublad? Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor gebruik met deze drive? Is de voeding van de drive aangesloten? Er moet een pictogram voor de SATA-drive op het bureaublad staan. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. Raadpleeg paragraaf 1.1. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Zorg ervoor dat de voeding correct is aangesloten en dat de contactdoos werkt waarop de voeding is aangesloten. vervolg op volgende pagina >>

19 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 19 Probleem Vraag Antwoord De drive wordt niet door de computer herkend. Foutmeldingen onder Mac OS 10.x. Hebt u voor de gebruikte interface en het toepasselijke besturingssysteem de juiste installatieprocedure uitgevoerd? Zijn beide uiteinden van de USBkabel stevig aangesloten? Is er sprake van een conflict met andere randapparaatstuurprogramma's of extensies? Ondersteunt het besturingssysteem van uw computer het bestandssysteem? Hebt u de SATA 3,5" harde schijf correct geïnstalleerd? Hebt u de melding "Error 50" gekregen tijdens het kopiëren naar een FAT 32-volume (MSDOS)? Controleer de installatiestappen in hoofdstuk 2. De LaCie Box installeren. Gebruik uitsluitend een door LaCie geleverde USB-kabel. Controleer beide uiteinden van de USB-kabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Neem contact op met de technische ondersteuning van LaCie voor assistentie. Controleer de documentatie van uw computer en kijk in hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren voor meer informatie. Als u een 3,5" SATA harde schijf hebt geïnstalleerd, zorgt u ervoor dat de SATA-connector goed is aangesloten op de poort in de LaCie Box. Controleer tevens de procedure in paragraaf 2.1. Stap 1: Een harde schijf installeren. Bij het kopiëren van bestanden of mappen van Mac OS 10.x naar een FAT32-volume kunnen bestandsnamen met bepaalde tekens niet worden gekopieerd. Enkele van deze tekens (dus niet alle) zijn:? < > / \ : Controleer uw bestanden en mappen om u ervan te verzekeren dat dergelijke tekens er niet in voorkomen. vervolg op volgende pagina >>

20 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 20 Probleem Vraag Antwoord De drive werkt niet merkbaar sneller bij aansluiting via Hi- Speed USB 2.0. Werkt u onder Mac OS 9.x? Is de drive aangesloten op een standaard USB-poort van uw computer? Is de drive aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort van de computer? Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Hi-Speed USB 2.0? Apple ondersteunt de standaard Hi-Speed USB 2.0 niet onder Mac OS 9.x. De werking blijft beperkt tot de lagere overdrachtsnelheden van de oorspronkelijke USB-standaard. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 4.1. Gegevensoverdracht optimaliseren. Als de drive is aangesloten op een standaard USB-poort, is dit normaal. Een Hi-Speed USB 2.0-apparaat werkt slechts aan Hi-Speed USB 2.0-snelheden wanneer deze rechtstreeks is aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Als dat niet het geval is, werkt het Hi-Speed USB 2.0-apparaat aan de tragere USB-overdrachtsnelheid. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 4.1. Gegevensoverdracht optimaliseren. Controleer of de Hi-Speed USB 2.0-stuurprogramma's voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma's en installeer ze opnieuw. Zorg er ook voor dat u rechtstreeks bent aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort op uw computer. Raadpleeg paragraaf 1.1. Minimale systeemvereisten en 4.1. Gegevensoverdracht optimaliseren voor meer informatie Problemen oplossen: Windows-gebruikers Probleem Vraag Antwoord De drive wordt niet door de computer herkend. Is de drive geformatteerd? Ondersteunt het besturingssysteem van uw computer het bestandssysteem? Staat er een pictogram voor de drive in Deze computer? Controleer of de drive correct is geformatteerd. Raadpleeg hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren. Controleer de documentatie van uw computer en kijk in hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren van de LaCie Box. Ga naar Deze computer en zoek naar een pictogram en stationsletter die is toegewezen aan de drive. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. Ga naar Deze computer en zoek naar een pictogram en stationsletter die is toegewezen aan de drive. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. vervolg op volgende pagina >>

21 Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 21 Probleem Vraag Antwoord De drive wordt niet door de computer herkend. De drive werkt niet merkbaar sneller bij aansluiting via Hi- Speed USB 2.0. Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor gebruik met deze drive? Is de voeding van de drive aangesloten? Hebt u voor de gebruikte interface en het toepasselijke besturingssysteem de juiste installatieprocedure uitgevoerd? Zitten beide uiteinden van de USBkabel stevig vast? Is er sprake van een conflict met andere randapparaatstuurprogramma's of extensies? Hebt u de 3,5" SATA harde schijf correct geïnstalleerd? Is de drive aangesloten op een standaard USB-poort van uw computer? Is de drive aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort van de computer? Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Hi-Speed USB 2.0? Raadpleeg paragraaf 1.1. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Zorg ervoor dat de voeding correct is aangesloten en dat de contactdoos werkt waarop de voeding is aangesloten. Controleer de installatiestappen in hoofdstuk 2. De LaCie Box installeren. Controleer beide uiteinden van de USB-kabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Neem contact op met de technische ondersteuning van LaCie voor assistentie. Als u een 3,5" SATA harde schijf hebt geïnstalleerd, zorgt u ervoor dat de SATA-connector goed is aangesloten op de poort in de LaCie Box. Controleer tevens de procedure in paragraaf 2.1. Stap 1: Een harde schijf installeren. Als de drive is aangesloten op een standaard USB-poort, is dit normaal. Een Hi-Speed USB 2.0-apparaat werkt slechts aan Hi-Speed USB 2.0-snelheden wanneer deze rechtstreeks is aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Als dat niet het geval is, werkt het Hi-Speed USB 2.0-apparaat aan de tragere USB-overdrachtsnelheid. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 4.1. Gegevensoverdracht optimaliseren. Controleer of de Hi-Speed USB 2.0-stuurprogramma's voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma's en installeer ze opnieuw. Zorg er ook voor dat u rechtstreeks bent aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort op uw computer. Raadpleeg paragraaf 1.1. Minimale systeemvereisten en 4.1. Gegevensoverdracht optimaliseren voor meer informatie.

22 Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst 1. Lees de handleidingen. 2. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de checklist voor probleemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op via Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie Waar kunt u deze informatie vinden 1. Serienummer van uw LaCie-harddrive Op een sticker aan de achterkant van de drive of op de originele verpakking 3. Macintosh-/pc-model 4. Versie van het besturingssysteem 5. Processorsnelheid 6. Computergeheugen 7. De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen > Algemeen. Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer Meer info... Het Apple Systeemprofiel wordt geopend met een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware

23 Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie LaCie Azië LaCie Australië LaCie België (Nederlands) (Frans) LaCie Brazilië LaCie Canada (Engels) (Frans) LaCie Denemarken LaCie Finland LaCie Frankrijk LaCie Duitsland LaCie Ierland LaCie Italië Japan - Elecom CO., LTD LaCie Korea LaCie Latijns-Amerika LaCie Nederland LaCie Noorwegen LaCie Portugal LaCie Singapore LaCie Zuidoost-Azië LaCie Spanje LaCie Zweden LaCie Zwitserland (Duits) (Frans) (Italiaans) LaCie VK LaCie Verenigde Staten (Engels) (Spaans) LaCie Grand Export

24 Garantie Gebruikershandleiding pagina Garantie LaCie garandeert uw product tegen materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die staat vermeld op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, het defecte product repareren of vervangen. Deze garantie wordt ongeldig indien: De behuizing is gebruikt/opgeslagen onder abnormale gebruiks- of bewaaromstandigheden; De behuizing is gerepareerd, gemodificeerd of aangepast, tenzij een dergelijke reparatie, modificatie of aanpassing uitdrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd door LaCie; De behuizing is blootgesteld aan verkeerd of onachtzaam gebruik, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste verpakking of ongeluk; De behuizing op onjuiste wijze is geïnstalleerd; het serienummer van de behuizing onleesbaar is of ontbreekt; het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz.; LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor directe, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of apparatuur, omzet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onderbrekingen voor servicedoeleinden. Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support (technische dienst) als u aanspraak wilt maken op service onder garantie. Er wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het product nog steeds onder de garantie valt. Alle producten die worden teruggezonden naar LaCie moeten veilig worden verpakt in de oorspronkelijke doos en voldoende gefrankeerd worden verzonden. BELANGRIJKE INFORMATIE: Registreer u online voor gratis technische ondersteuning:

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Harddisk 5 1,1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimale

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE RUGGED USB 3.0

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE RUGGED USB 3.0 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Disk 5 1.1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimum systeemvereisten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de doos... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 5 1.3. Aanzichten van de drive... 6 1.3.1. Vooraanzicht... 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Drive 5 1,1. Inhoud van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Deze gebruikershandleiding gebruiken 4 1. Kennismaking met

Nadere informatie

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing EM7050 esata/sata harde schijf behuizing 2 NEDERLANDS EM7050 esata/sata harde schijf behuizing Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2.

Nadere informatie

USB key max. Hi-Speed USB 2.0. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル

USB key max. Hi-Speed USB 2.0. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル USB key max Hi-Speed USB 2.0 user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Inleiding tot de LaCie USB-sleutel 5 1.1. Inhoud verpakking 6 1.2. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud verpakking... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Temperatuurregeling van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina Inleiding Minimale systeemvereisten Inhoud van de verpakking...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina Inleiding Minimale systeemvereisten Inhoud van de verpakking... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimale systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 2. Het apparaat aansluiten... 8 2.1. De USB-interfacekabel

Nadere informatie

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure 2 NEDERLANDS EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent! Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Achteraanzicht...

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 Hi-Speed USB 2.0 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Mobile harddrive 5 1.1. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7033 USB Behuizing voor 2.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7011 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een harde schijf aansluiten...

Nadere informatie

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW1015 R3 - USB naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluitingen

Nadere informatie

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5en 3.5SATA Harde Schijven EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven 2 NEDERLANDS EW7015 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

4. Problemen oplossen 24 Mac-Problemen oplossen Windows-Problemen oplossen... 27

4. Problemen oplossen 24 Mac-Problemen oplossen Windows-Problemen oplossen... 27 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum

Nadere informatie

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0 HNDLEIDING XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 2. Onderdelen en accessoires 3. Het apparaat in een oogopslag 4. De hardware installeren Beste klant! Gefeliciteerd met uw aankoop van een SHRKOON-product van

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de Rugged harde schijf... 7 1.4. Kabels

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de Rugged harde schijf... 7 1.4. Kabels

Nadere informatie

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA Harde schijven EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten 1.0 Introductie Wanneer je een product hebt aangeschaft van Eminent waarbij het vereist is een harde schijf in te bouwen, kan het vaak lastig zijn een

Nadere informatie

EW7033 R2 USB 3.1 / 3.0 Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven

EW7033 R2 USB 3.1 / 3.0 Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven EW7033 R2 USB 3.1 / 3.0 Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7033 R2 - USB 3.1 / 3.0 Behuizing voor 2.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF

WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF Beknopte installatiegids INHOUD VAN HET PAKKET WD Passport draagbare harde schijf 56 cm gecertificeerde USB 2.0-kabel Beknopte installatiegids COMPATIBILITEIT Windows

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

Quad Interface Externe Harde Schijf. Handleiding Nederlands

Quad Interface Externe Harde Schijf. Handleiding Nederlands Quad Interface Externe Harde Schijf Handleiding Nederlands 1 Inhoud Introductie 3 Besturingselementen, Aansluitingen en Indicatoren 3 Voorpanneel 3 Achterpanneel 3 Over de harde schijf 4 Positie van de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Pagina 1

Gebruiksaanwijzing Pagina 1 Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Kennismaking met de LaCie Desktop Hard Disk... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 6 2. Verbinding tot stand

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P82742 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P82742 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION P82742 MD 90184. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION P82742 MD 90184 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE XS 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 3.0. Rev. 942

HANDLEIDING HARD DRIVE XS 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 3.0. Rev. 942 HANDLEIDING HARD DRIVE XS.0 EXTERNAL HARD DRIVE /.5" / USB.0 Rev. 942 Freecom Hard Drive XS.0 Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive XS.0 externe harde schijf. Voor het

Nadere informatie

EW7016 R1 USB 3.0 naar IDE / SATA Converter

EW7016 R1 USB 3.0 naar IDE / SATA Converter EW7016 R1 USB 3.0 naar IDE / SATA Converter EW7016 R1 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Geachte klant, hartelijk dank dat u de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive als externe opslagplaats voor gegevens gekozen hebt.

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Geachte klant, hartelijk dank dat u de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive als externe opslagplaats voor gegevens gekozen hebt. Voor

Nadere informatie

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing

Data Racer II USB3.0. externe harddisk. Gebruiksaanwijzing Data Racer II USB3.0 externe harddisk Gebruiksaanwijzing Versie 1.0 1. Voordat u aan de slag gaat Bedankt dat u hebt gekozen voor de Prestigio Data Racer II USB3.0, een harddisk in een moderne behuizing

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter

EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter 2 NEDERLANDS EM4028-10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voordat je begint... 2 2.0

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Minimale systeemvereisten... 5 1.2. Inhoud van de doos... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Harde schijf-temperatuurregeling...

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter

EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW7016 - USB 3.0 naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 2.0

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter 2 NEDERLANDS EM1017 R1 - USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Korte installatiehandleiding voor de

Nadere informatie

Externemediakaarten Gebruikershandleiding

Externemediakaarten Gebruikershandleiding Externemediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. SD Logo is een handelsmerk

Nadere informatie

EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7015 R1 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7015 R1 - Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

Seagate Backup Plus Hub Gebruikershandleiding

Seagate Backup Plus Hub Gebruikershandleiding Seagate Backup Plus Hub Gebruikershandleiding Model: Klik hier om een bijgewerkte online versie te bekijken van dit document. Ook de meest recente content, uitvergrote afbeeldingen, betere navigatie en

Nadere informatie

Op pagina: Klik op de tekst op de pagina Inhoudsopgave om naar de informatie over dat onderwerp te gaan.

Op pagina: Klik op de tekst op de pagina Inhoudsopgave om naar de informatie over dat onderwerp te gaan. Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Ga naar de vorige weergave / Ga naar de volgende weergave Ga naar inhoudspagina / Ga naar pagina

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P83710 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P83710 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION P83710 MD 90101. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION P83710 MD 90101 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006

HANDLEIDING. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006 HANDLEIDING HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata Rev. 006 Freecom HD Dock Quattro Geachte gebruiker, welkom bij de installatie van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Table of Contents Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0. Rev. 906

HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 2.0. Rev. 906 HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0 Rev. 906 Freecom Hard Drive XS Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive XS externe harde schijf. Voor het

Nadere informatie

LaCie Rugged USB-C Gebruikershandleiding

LaCie Rugged USB-C Gebruikershandleiding LaCie Rugged USB-C Gebruikershandleiding 2016 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, het Wave-logo en FreeAgent zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION E82723 MD 90136. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION E82723 MD 90136 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

NEDERLANDS. POLAR IrDA-USB 2.0-adapter en Bridge Driver Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS. POLAR IrDA-USB 2.0-adapter en Bridge Driver Gebruiksaanwijzing POLAR IrDA-USB 2.0-adapter en Bridge Driver Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 2. INSTALLATIE VAN HET STUURPROGRAMMA... 4 3. HARDWARE-INSTALLATIE... 7 4. DETECTIE... 10 5. IRDA-VERBINDING

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933

HANDLEIDING HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933 HANDLEIDING HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION /.5" & 3.5" SATA & PATA / USB.0 Rev. 933 Freecom HD Dock Pro Geachte gebruiker, welkom bij de installatie van uw Freecom HD Dock Pro. Lees de volgende

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter

EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter 2 NEDERLANDS EM1017 - USB3.0 Gigabit Netwerkadapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 1.3 Voordat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

USB2.0 Hard Disk Case. Installatiehandleiding

USB2.0 Hard Disk Case. Installatiehandleiding USB2.0 Hard Disk Case Installatiehandleiding Inleiding Dankzij deze hard disk case, die geschikt is voor een vaste schijf van 2,5 inch met een willekeurige capaciteit, kunt u uw computer snel uitbreiden

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Vooraanzicht...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG MZ-7PC128D. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG MZ-7PC128D in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm)

USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5 (8,89cm) USB 2.0 Externe HDD Behuizing 3,5" (8,89cm) Gebruikshandleiding DA-71051 Voorwoord Gefeliciteerd met uw aanschaf van ons product! U kunt nu genieten van een nieuw opslagconcept met veiligheid en gemak.

Nadere informatie

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

EW7011 R2 USB 3.1 / 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven

EW7011 R2 USB 3.1 / 3.0 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA Harde schijven EW7011 R2 USB 3.1 / 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven 2 NEDERLANDS EW7011 R2 USB 3.1 / 3.0 docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2

Nadere informatie

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding Bluetooth koppelen Gebruikershandleiding Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare USB adapter. De Trust 100MB Speedshare USB adapter biedt een eenvoudige installatie zonder het te hoeven openen van uw PC en verkrijgt

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VASTE SCHIJVEN VAN VERBATIM

GEBRUIKERSHANDLEIDING VASTE SCHIJVEN VAN VERBATIM GEBRUIKERSHANDLEIDING VASTE SCHIJVEN VAN VERBATIM Rev. 202 Beste gebruiker, Bedankt dat u hebt gekozen voor een of meer vaste schijven van Verbatimals een extern opslagapparaat. Voor een optimaal gebruik

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Het SD-logo is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar. Java is een in de Verenigde Staten gedeponeerd

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2.0. Inhoudsopgave. pagina 1

Inhoudsopgave. LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2.0. Inhoudsopgave. pagina 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorzorgsmaatregelen 4 1. De LaCie-schijf uitpakken 5 1.1. Minimale systeemvereisten 6 2. Verbinding tot stand brengen 7 2.1. De FireWire-kabel aansluiten

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE MOBILE HARD DRIVE

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE MOBILE HARD DRIVE U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

QuickRestore cd gebruiken

QuickRestore cd gebruiken QuickRestore cd gebruiken BELANGRIJK: Als u deze cd gebruikt, verwijdert u alle informatie die op de computer is opgeslagen en formatteert u de vaste schijf opnieuw.! VOORZICHTIG: U wordt aangeraden QuickRestore

Nadere informatie