Noord-Zuidrelaties Rijn-Maasmonding. Onderdeel van de Systeemanalyse Rijn-Maasmonding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noord-Zuidrelaties Rijn-Maasmonding. Onderdeel van de Systeemanalyse Rijn-Maasmonding"

Transcriptie

1 Noord-Zuidrelaties Rijn-Maasmonding Onderdeel van de Systeemanalyse Rijn-Maasmonding Ymkje Huismans - Kennisdag Zoetwater 8 november 2016

2 Gebiedsbeschrijving Enige open verbinding met zee Hollandsche IJssel Nieuwe Waterweg Lek Nieuwe Maas Oude Maas Noord Waal Spui Dordtsche Kil Haringvliet Bergsche Maas Haringvlietsluizen: Spuien bij eb (QLobith > 1100 m 3 /s) Hollandsch Diep

3 Gebiedsbeschrijving Enige open verbinding met zee Hollandsche IJssel Nieuwe Waterweg Lek Nieuwe Maas Oude Maas Noord Waal Spui Dordtsche Kil Haringvliet Bergsche Maas Haringvlietsluizen: Spuien bij eb (QLobith > 1100 m 3 /s) Hollandsch Diep

4 Gebiedsbeschrijving Enige open verbinding met zee Hollandsche IJssel Nieuwe Waterweg Lek Nieuwe Maas Oude Maas Noord Waal Spui Dordtsche Kil Haringvliet Bergsche Maas Haringvlietsluizen: Spuien bij eb (QLobith > 1100 m 3 /s) Hollandsch Diep

5 Gebiedsbeschrijving Enige open verbinding met zee Hollandsche IJssel Nieuwe Waterweg Lek Nieuwe Maas Oude Maas Noord Waal Spui Dordtsche Kil Haringvliet Bergsche Maas Haringvlietsluizen: Spuien bij eb (QLobith > 1100 m 3 /s) Hollandsch Diep

6 Opzet presentatie 1) Achterwaartse verzilting & vuistregels voor optreden 2) Stuurknop Haringvlietsluizen 3) Conclusies & koppeling naar de praktijk

7 Achterwaartse verzilting: achtergrond Voorbeeld van Achterwaartse verzilting: In 2005, maandenlange verzilting zuidrand + innamestop

8 Achterwaartse Verzilting: Vuistregel Vuistregel optreden achterwaartse verzilting: HL (Hoog water Hoek van Holland - Laag water Moerdijk) > 1 m & Q Bovenrijn (Afvoer bij Lobith) < 1100 m 3 /s [Handboek Waterwacht] Hoek van Holland Moerdijk

9 Achterwaartse Verzilting: Vuistregel Vuistregel optreden achterwaartse verzilting: HL (Hoog water Hoek van Holland - Laag water Moerdijk) > 1 m & Q Bovenrijn (Afvoer bij Lobith) < 1100 m 3 /s [Handboek Waterwacht] 25x Achterwaartse Verzilting tussen 1990 en Definitie: Chlorideconcentratie bij Bernisse > 500 mg/l -- 15x voldeden niet aan de vuistregel omdat: Qbr > 1100 m3/s (14x) HL < 1 m (1x)

10 Wanneer treedt achterwaartse verzilting op? Waterstanden onder normale condities Waterstand Zuidrand (Moerdijk) Noordrand (Hoekvan Holland) Tijd Onder normale condities: Noordrand: grootste getijslag Zuidrand: uit fase, kleine getijslag en gemiddeld een hogere waterstand

11 Wanneer treedt achterwaartse verzilting op? Waterstanden onder normale condities Waterstand Water van N à Z Zuidrand (Moerdijk) Noordrand (Hoekvan Holland) Tijd Hoger Lager

12 Wanneer treedt achterwaartse verzilting op? Waterstanden onder normale condities Waterstand Water van N à Z Water van Z à N Tijd Zuidrand (Moerdijk) Noordrand (Hoekvan Holland) Hoger Lager Lager Hoger

13 Wanneer treedt achterwaartse verzilting op? Waterstanden onder extreme(re) condities: bv peilopzet tgv Westenwind Waterstand Water van N à Z Zuidrand (Moerdijk) Noordrand (Hoekvan Holland) Periode NàZ: langer Periode ZàN: korter Water van Z à N Tijd Hoger Lager Lager Hoger

14 Wanneer treedt achterwaartse verzilting op? Waterstanden onder extreme(re) condities: bv peilopzet tgv Westenwind Waterstand Water van N à Z Zuidrand (Moerdijk) Noordrand (Hoekvan Holland) Periode NàZ: langer Periode ZàN: korter Water van Z à N Tijd Hoger Lager Lager Hoger

15 Wanneer treedt achterwaartse verzilting op? Waterstanden onder extreme(re) condities: bv peilopzet tgv Westenwind Waterstand Water van N à Z Zuidrand (Moerdijk) Noordrand (Hoekvan Holland) Periode NàZ: langer Periode ZàN: korter Water van Z à N Tijd Hoger Lager Lager Hoger

16 Achterwaartse Verzilting: Voorspelling Bepalende factoren: Waterstandsverschillen gedurende het hele getij Hoe ver zout binnen dringt en weer wordt teruggebracht Hoger Zuidrand Lager Water van N à Z Noordrand Water van Z à N Lager Hoger

17 Achterwaartse Verzilting: Voorspelling Bepalende factoren: Waterstandsverschillen gedurende het hele getij Hoe ver zout binnen dringt en weer wordt teruggebracht Aanvangssituatie: Hoever is het zout al? mate van oplading van het systeem? Hoger Zuidrand Lager Water van N à Z Noordrand Water van Z à N Lager Hoger

18 Achterwaartse Verzilting: Voorspelling Bepalende factoren: Waterstandsverschillen gedurende het hele getij Hoe ver zout binnen dringt en weer wordt teruggebracht Aanvangssituatie: Hoever is het zout al? mate van oplading van het systeem + zoutconcentratie Noordrand Periode van Achterwaartse verzilting N Z 1x Som waterstandsverschil à Hoe ver was zout al? 2x Som waterstandsverschil à Hoe ver komt zout?

19 Achterwaartse Verzilting: Voorspelling Bepalende factoren: Waterstandsverschillen gedurende het hele getij Hoe ver zout binnen dringt en weer wordt teruggebracht Aanvangssituatie: Hoever is het zout al? mate van oplading van het systeem Periode van Achterwaartse verzilting N Z 1x Som waterstandsverschil à Hoe ver was zout al? 2x Som waterstandsverschil à Hoe ver komt zout?

20 Achterwaartse Verzilting: Voorspelling Indicator HL > 1 m & Qbr < 1100 m 3 /s dh > 2 m Aantal voorspeld 10 (van 25) 20 (van 25) Vals positief Niet getest 5

21 Stuurknop Haringvlietsluizen Operationeel in de jaren 70 Huidig stuurprogramma (LPH 84): alleen open bij eb (lozen als afvoer bij Lobith hoger is dan 1100 m 3 /s) Toekomst: ook open tijdens vloed (Kierbesluit)

22 Grotere eb opening Toename Afname Zouter Q Grotere kans op achterwaartse verzilting Meer spuien Minder zout (voorzover aanwezig)

23 Grotere vloed opening Toename Afname Minder zout Q Kleinere kans op achterwaartse verzilting Rest Meer innemen Meer zout door Meer inname Kleiner restdebiet Relaties geldig tot een opening van < 600 m 2 Daarboven mogelijk anders door samenspeling faseverschuiving en getijslag.

24 Haringvliet als stuurknop Grotere eb-opening Grotere vloedopening Relaties in ieder geval geldig voor opening tussen m 2

25 Haringvliet als stuurknop Grotere eb-opening + Grotere vloedopening Effecten zijn tegengesteld niet lineair è Resultaat niet altijd eenduidig of eenvoudig af te leiden! Relaties in ieder geval geldig voor opening tussen m 2

26 Conclusies Achterwaartse verzilting Voor achterwaartse verzilting zijn de waterstandsverschillen de belangrijkste voorspeller. Toepassing: betere voorspelling achterwaartse verzilting 1x 2x

27 Conclusies Achterwaartse verzilting Voor achterwaartse verzilting zijn de waterstandsverschillen de belangrijkste voorspeller. Toepassing: betere voorspelling achterwaartse verzilting 1x 2x Stuurknop Haringvliet Relaties in ieder geval geldig voor opening tussen m 2 Toepassing - Handvaten voor sturing systeem bij bepaald type verzilting - Handvaten voor het implementeren van het Kierbesluit

28 VRAGEN?

29

30 Haringvliet als stuurknop (resumé effecten) Grotere eb-opening - Toename zoutconcentraties Noordrand - Toename kans op achterwaartse verzilting - Gunstig voor uitspoelen zout uit Haringvliet (effectiviteit?) - Lagere waterstanden Moerdijk Grotere vloed-opening - Afname zoutconcentraties Noordrand - Afnemende kans op achterwaartse verzilting - Meer zout in Haringvliet - Gemiddeld hogere waterstanden Moerdijk, maar grotere fluctuaties.

31 Voorbeeld gemeten waterstanden

32 Handelingsperspectief Tegengaan voorwaartse verzilting Noordrand - Minder spuien - Meer innemen met vloed (mits zuidrand zout nog hebben kan) Tegengaan achterwaartse verzilting - Minder spuien - Meer innemen met vloed (wel voorwaartse verzilting zuidrand!!) Ontzilting Haringvliet (na achterwaartse verzilting of bij voorwaartse verzilting zuidrand tgv Kier) - Extra spuien (mogelijk grote spuidebieten nodig) (mits geen dreiging van achterwaartse verzilting en verzilting noordrand en mits waterstanden bij Moerdijk hoog genoeg zijn) - Minder innemen met vloed

33 Haringvliet als stuurknop Grotere eb-opening Grotere eb & vloedopening Grotere vloedopening Minder zout door hoger restdebiet Meer zout door meer inname tijdens vloed

34 Van LPH 84 naar de Kier

35 Effecten kandidaat kierprogramma Voorwaartse verzilting Noordrand: toename (5% langere overschrijding van de chloridenorm met meer dan 25 mg/l) Waterstanden Moerdijk: afname (17% langer onder 0 m NAP) Voorwaartse verzilting Zuidrand: toename, maar moglijk optimum bij grotere ebvloedopening. (Geen betrouwbare rekenresultaten) Achterwaartse verzilting: (Geen rekenresultaten gerapporteerd) < 1350 m 3 /s geen grotere kans omdat het sluisbeheer identiek is aan huidig beheer. Indien achterwaartse verzilting optreedt kan het zijn dat de zuidrand nog niet volledig zoet is (er wordt alleen zoetgespoeld als Qbr < 1500 m 3 /s voor lange tijd) en het probleem wel erger is. > 1350 m 3 /s vermoedelijk een toename door gemiddeld lagere waterstanden zuidrand en meer getijslag.

36 Grotere eb-vloed opening +

37 Grotere eb-vloed opening Hoe groter de opening, hoe kleiner de verandering in restdebieten

38 Kleine knoppen Onttrekking Volkerak Zoommeer en gebruik stuw bij Hagestein

39 Theoretische werking Onttrekking VZM Gevolg van Afname onttrekking: è Minder zout komt via de Nieuwe Waterweg het systeem binnen è Iets groter debiet op de Nieuwe en Oude Maas Afvoervertrekking (uitgaande van dichte HVLSLZ) è Evenveel zout komt via de Nieuwe Waterweg het systeem binnen è Groter debiet op de Nieuwe Maas, kleiner debiet op de Oude Maas

Systeemanalyse Rijn-Maasmonding: analyse relaties noord- en zuidrand en gevoeligheid stuurknoppen. Deelproject Systeemanalyse en Slim Watermanagement

Systeemanalyse Rijn-Maasmonding: analyse relaties noord- en zuidrand en gevoeligheid stuurknoppen. Deelproject Systeemanalyse en Slim Watermanagement Systeemanalyse Rijn-Maasmonding: analyse relaties noord- en zuidrand en gevoeligheid Deelproject Systeemanalyse en Slim Watermanagement Systeemanalyse Rijn-Maasmonding: analyse relaties noord- en zuidrand

Nadere informatie

Achterwaartse Verzilting Rijn-Maasmonding

Achterwaartse Verzilting Rijn-Maasmonding Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Achterwaartse Verzilting Rijn-Maasmonding RIZA werkdocument 26.65X Auteur: Ronald Struijk Rotterdam, maart 26 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Ministerie

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

Bathse spuikanaal zuid (Volkerak-Zoommeer)

Bathse spuikanaal zuid (Volkerak-Zoommeer) Bathse spuikanaal zuid (Volkerak-Zoommeer) 1 mei 1987 Aanvang metingen Gemiddelde etmaalwaarden Datum Afvoer kenmerkende waarden periode 27 jan 1988 120 Hoogste (periode 1988...1990) 14 Gemiddelde (periode

Nadere informatie

Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk. rene.boeters@rws.nl

Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk. rene.boeters@rws.nl Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk rene.boeters@rws.nl Opzet presentatie > Ontstaansgeschiedenis Volkerak-Zoommeer Ro#erdam > Beheer via kunstwerken Nieuwe Maas > Wat speelt er Haringvliet Oude

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag IENMIBSK-2011167346

Nadere informatie

Kenmerk ZKS Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk ZKS Doorkiesnummer +31(0) Memo Deltares ~ Aan Pedja Zivojnovic Datum 19 februari 2016 Van Nadine Slootjes Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)883358080 Aantal pagina's 5 E-mail nadine.slootjes@deltares.nl Onderwerp Analyse effect Nieuwe

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 5 december 2011 Nummer

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 5 december 2011 Nummer Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 5 december 2011 Nummer 2011-20 Afvoer en waterstand bij Lobith stijgen weer Op 30 november is bij Lobith

Nadere informatie

19. Verzilting: (Paragraaf 5.3/5.4 + achtergronddocument)

19. Verzilting: (Paragraaf 5.3/5.4 + achtergronddocument) Betreft Verduidelijking van effecten van Verdieping NWW Project P797 Van HydroLogic Aan Havenbedrijf Rotterdam Datum 08-03-2016 1 Inleiding Rijkswaterstaat heeft, als Bevoegd Gezag voor de ontgrondingvergunning

Nadere informatie

Lage afvoer Rijn leidt bijna tot laagst gemeten waterstand bij Lobith

Lage afvoer Rijn leidt bijna tot laagst gemeten waterstand bij Lobith Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 28 november 2011 Nummer 2011-19 Lage afvoer Rijn leidt bijna tot laagst gemeten waterstand bij Lobith

Nadere informatie

Stormvloedkering Oosterschelde

Stormvloedkering Oosterschelde 1 Delta-ingenieurs Ir F. Spaargaren (penvoerder) Prof.ir. K. d Angremond Ir. A.J. Hoekstra Ir. J.H. van Oorschot Ing. C.J. Vroege Prof.drs. Ir. H. Vrijling 2 Stormvloedkering Oosterschelde Brief aan de

Nadere informatie

Aantal pagina's 7 Doorkiesnummer (015)

Aantal pagina's 7 Doorkiesnummer (015) Memo Aan NHI belangstellenden Datum 25 november 2009 Van Geert Prinsen Aantal pagina's 7 Doorkiesnummer (015) 285 8595 E-mail geert.prinsen @deltares.nl Onderwerp Vaste lozingen en onttrekkingen in het

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

Herstel estuariene dynamiek in gecompartimenteerde wateren

Herstel estuariene dynamiek in gecompartimenteerde wateren Herstel estuariene dynamiek in gecompartimenteerde wateren Inleiding door Arno Nolte (Deltares) Joost Stronkhorst (Hogeschool Zeeland, Deltares) Zoet-zoutplatform Beginnen vanuit mondiaal beeld http://www.delta-alliance.org/projects/comparative-assessment-of-the-vulnerability-and-resilience-of-deltas

Nadere informatie

Platform Zoetwater Regio West-Nederland. Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling

Platform Zoetwater Regio West-Nederland. Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling Platform Zoetwater Regio West-Nederland Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling Zout Peil Geen aanvoer Datum 6 maart 2012 Kenmerk 076324540:0.1 Projectnr

Nadere informatie

- 2.1 - In het model M 600 werden de volgende oppervlakten van de Biesbos R 9 KS WAT ERSTAAT - DELTA DI EN ST

- 2.1 - In het model M 600 werden de volgende oppervlakten van de Biesbos R 9 KS WAT ERSTAAT - DELTA DI EN ST RLJKSWATERSTAAT - DELTADIENST WATERLOO PK UN DIGE AFDE LI NG MAAG GESTELD DOOR Ir. H.A. Perguaon JAN Do2tadiona0 IE ~acoxavmhage. PAGINA No 1 AANTAL PAGINA'S,$ AANTAL BULAGEN 2 NOTAN? w-701 AAN Is. E+

Nadere informatie

Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek. Agendapuntnr: 13

Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek. Agendapuntnr: 13 Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni 2005 Onderwerp: Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek Agendapuntnr: 13 Inleiding Het Waterakkoord voor de Hollandsche IJssel en Lek is opgesteld op grond van artikel

Nadere informatie

Van RWS is het definitieve Nader besluit beheer Haringvliet bij de Kier ontvangen.

Van RWS is het definitieve Nader besluit beheer Haringvliet bij de Kier ontvangen. DATUM VERGADERING 27 febtu3ri 2006 AGENDAPUNTNUMMER BULAGE(N) 4 DATUM BEHANDELING IN D&H 12 dcccmber 2005 AAN DE COMMISSIE WATER B0600192 NADER BESLUIT BEHEER HARINGVLIET BIJ DE KIER 1. Aanleiding Van

Nadere informatie

De plek waar de zee als een brede rivier het land instroomt. Al het werk dat gedaan is om het Deltaplan uit te voeren.

De plek waar de zee als een brede rivier het land instroomt. Al het werk dat gedaan is om het Deltaplan uit te voeren. Meander Samenvatting groep 6 Thema 1 Water Samenvatting De watersnoodramp In 1953 braken tijdens een zware storm de dijken door in Zeeland en delen van Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het land overstroomde.

Nadere informatie

Delft, 14 juni 2016. Bas de Jong. Slim watermanagement

Delft, 14 juni 2016. Bas de Jong. Slim watermanagement Slim watermanagement Delft, 14 juni 2016 Bas de Jong 1 Slim watermanagement Inhoud Het programma SWM Waar staan we nu Waar gaan we heen(?) Tot slot 2 Slim watermanagement Het programma SWM 3 Slim watermanagement

Nadere informatie

Toetsing robuustheid Brielse Meer voor zoetwatervoorziening. Fase 2: definitieve toetsing

Toetsing robuustheid Brielse Meer voor zoetwatervoorziening. Fase 2: definitieve toetsing Toetsing robuustheid Brielse Meer voor zoetwatervoorziening Fase 2: definitieve toetsing Toetsing robuustheid Brielse Meer voor zoetwatervoorziening Fase 2: definitieve toetsing Ies de Vries 1209018-000

Nadere informatie

Huidige situatie en autonome ontwikkeling Rijn-Maasmonding

Huidige situatie en autonome ontwikkeling Rijn-Maasmonding Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Huidige situatie en autonome ontwikkeling Rijn-Maasmonding Beschrijving hydraulische, morfologische en scheepvaartkundige aspecten in het kader van 'ruimte voor

Nadere informatie

Waterbeheerders bezorgd over lage basisafvoer Rijn

Waterbeheerders bezorgd over lage basisafvoer Rijn Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 14 juni 2011 Nummer 2011-10 Waterbeheerders bezorgd over lage basisafvoer Rijn De huidige weersituatie

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Distributiemodel, deel F

Distributiemodel, deel F Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, RIZA, deel F Brielse Dijkring Auteur: Rudolf Versteeg Elmi van den Braak PR1640.10 april 2009 Inhoud 40 Brielse Dijkring... 40-1 40.1 Inleiding... 40-1 40.2 Gebiedsbeschrijving...

Nadere informatie

Van Hopinhoucklian 60 AAN. Van Ho~enhoucklaan 60, ' BiaUVICNIIAUiE.

Van Hopinhoucklian 60 AAN. Van Ho~enhoucklaan 60, ' BiaUVICNIIAUiE. RJKS,WATCiRSTAAT DRECTE BENEDENRVEREN Afdeling Studiedi,enst. 'S -G R A V E N H A G E Van Hopinhoucklian 60 Tililoon 77639015 r L AAN Heer Hoofdinge ieur-. k?reoteur van de hjkswateretaut in de directie

Nadere informatie

Dynamisch waterbeheer

Dynamisch waterbeheer Dynamisch waterbeheer Flexibele kranen in een dynamisch systeem WINN WaterInnovatieprogramma Rijkswaterstaat i.s.m. Deltares Ronald.Roosjen@Deltares.nl Henk.Looijen@RWS.nl WINN Innovatieprogramma Wateruitdagingen

Nadere informatie

getrokken door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Havenbedrijf van Rotterdam.

getrokken door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Havenbedrijf van Rotterdam. Bijlage: Spoorboek zoetwater Zuidwestelijke Delta, uit te werken adviezen (maatregelen) zoals door de stuurgroep Zuidwestelijke Delta vastgesteld in mei 2009 1a Beperking van het zoutlek bij de Volkerak

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Balance Island

1 Inleiding. 2 Balance Island 1 Inleiding Het Haringvliet is van oudsher een estuarium in open verbinding met de zee. Na afsluiting met de Haringvlietdam is het Haringvlietmeer ontstaan. Hierin is de werking van het getij nagenoeg

Nadere informatie

Ontwikkeling van een nieuwe generatie WAQUA-RMM model

Ontwikkeling van een nieuwe generatie WAQUA-RMM model Ontwikkeling van een nieuwe generatie WAQUA-RMM model Firmijn Zijl (Deltares) Simona Gebruikersdag 2010 RMM modelontwikkeling (achtergrond) Ontwikkeling van een hydrodynamisch model voor het Noordelijk

Nadere informatie

Cumulatieve effecten van externe ingrepen. voor de zoetwatervoorziening in de 21 e eeuw. Deltaprogramma Deelprogramma Zoetwater

Cumulatieve effecten van externe ingrepen. voor de zoetwatervoorziening in de 21 e eeuw. Deltaprogramma Deelprogramma Zoetwater Cumulatieve effecten van externe ingrepen voor de zoetwatervoorziening in de 21 e eeuw Deltaprogramma Deelprogramma Zoetwater Cumulatieve effecten van externe ingrepen voor de zoetwatervoorziening in de

Nadere informatie

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard 9T5318.A0 Definitief 24 maart 2010 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen (024) 328 42 84 Telefoon

Nadere informatie

landschapskunst in de Biesbosch WASSENDE MAAN Paul de Kort 2008

landschapskunst in de Biesbosch WASSENDE MAAN Paul de Kort 2008 landschapskunst in de Biesbosch WASSENDE MAAN Paul de Kort 2008 ZOETWATERGETIJ Haringvlietsluizen Rotterdam Dordrecht De watersnoodramp ramp van 1953 heeft in 1970 geleid tot het afsluiten van het Haringvliet.

Nadere informatie

Hoe zout wordt het zoete water?

Hoe zout wordt het zoete water? 3 Hoe zout wordt het zoete water? Een samenvattend overzicht van te verwachten chlorideconcentraties in het Benedenrivierengebied na verzilting van het Volkerak-Zoommeer Datum december 2008, (update maart

Nadere informatie

Zaterdag 15 oktober. Even een terugblik, mijn handschoenen moet ik duidelijk nog aandoen. En mijn veiligheidslijn is ook nog niet vastgeklikt.

Zaterdag 15 oktober. Even een terugblik, mijn handschoenen moet ik duidelijk nog aandoen. En mijn veiligheidslijn is ook nog niet vastgeklikt. Zaterdag 15 oktober Met de kajak op de Nieuwe Merwede van Oosthaven naar de Beneden Merwede. De Nieuwe Merwede loopt door het natuurpark De Biesbosch. En dat is te zien ook, tot bijna aan de Beneden Merwede

Nadere informatie

Waterbeheer is normaal, dit is (voorlopig) het laatste droogtebericht van het seizoen.

Waterbeheer is normaal, dit is (voorlopig) het laatste droogtebericht van het seizoen. Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 15 augustus 2011 Nummer 2011-17 Waterbeheer is normaal, dit is (voorlopig) het laatste droogtebericht

Nadere informatie

Slim Watermanagement in de praktijk. Redeneerlijn Slim Watermanagement Watertekort 31 maart 2016

Slim Watermanagement in de praktijk. Redeneerlijn Slim Watermanagement Watertekort 31 maart 2016 Slim Watermanagement in de praktijk Redeneerlijn Slim Watermanagement Watertekort 31 maart 2016 Slim Watermanagement ARK-NZK Slim watermanagement (SWM) gaat om optimalisatie van het operationeel waterbeheer

Nadere informatie

Spieringsluis Sjors de Rooij

Spieringsluis Sjors de Rooij Spieringsluis Sjors de Rooij Eindrapport Bachelor Eindproject Eindrapport Bachelor eindproject Spieringsluis Sjors de Rooij Delft 25 januari 2015 TU Delft Faculteit Civiele Techniek Speerpunt Water Bachelor

Nadere informatie

Droogtebericht. Lichte verbetering droogtesituatie. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW)

Droogtebericht. Lichte verbetering droogtesituatie. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 20 juni 2011 Nummer 2011-11 Lichte verbetering droogtesituatie De afgelopen dagen is er een flinke hoeveelheid

Nadere informatie

Reproductie nauwkeurigheid Zeedelta v7 Fase 2: lage afvoer augustus 1998. Werkdocument: RIKZ/OS/2001.124X

Reproductie nauwkeurigheid Zeedelta v7 Fase 2: lage afvoer augustus 1998. Werkdocument: RIKZ/OS/2001.124X Reproductie nauwkeurigheid Zeedelta v7 Fase 2: lage afvoer augustus 1998 Project: NAUTILUS Werkdocument: RIKZ/OS/2001.124X Ministerie van Verkeer en Waterstaat In opdracht van: Directie Noordzee Directie

Nadere informatie

Droogtebericht. Waterbeheerders nemen extra maatregelen tegen aanhoudende droogte. Watermanagementcentrum Nederland

Droogtebericht. Waterbeheerders nemen extra maatregelen tegen aanhoudende droogte. Watermanagementcentrum Nederland Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 23 mei 2011 Nummer 2011-07 Waterbeheerders nemen extra maatregelen tegen aanhoudende droogte Afgelopen

Nadere informatie

Een samenvatting van de maatregel en de belangrijkste afspraken. Inzetprotocol Waterberging Volkerak-Zoommeer

Een samenvatting van de maatregel en de belangrijkste afspraken. Inzetprotocol Waterberging Volkerak-Zoommeer Een samenvatting van de maatregel en de belangrijkste afspraken Inzetprotocol Waterberging Volkerak-Zoommeer Waarom waterberging op het Volkerak-Zoommeer? Onder normale omstandigheden stroomt het water

Nadere informatie

Analyse van zoutmetingen in de Lek. met schatting dispersiecoefficient

Analyse van zoutmetingen in de Lek. met schatting dispersiecoefficient Analyse van zoutmetingen in de Lek met schatting dispersiecoefficient Analyse van zoutmetingen in de Lek met schatting dispersiecoefficient Kees Kuijper 11200589-001 Deltares, 2017, B Deltores Titel

Nadere informatie

Systeem Rijn-Maasmond Afsluitbaar Open

Systeem Rijn-Maasmond Afsluitbaar Open BESTAAND NIEUW DAM MET SLUIS EN/OF DOORLAATMIDDEL SYSTEEMUITBREIDING Systeem Het onderzoeksproject Afsluitbaar Open Rijnmond een eerste integrale ver kenning, onder leiding van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Biotamonitoring door RWS

Biotamonitoring door RWS Biotamonitoring door RWS Andrea Houben RWS WVL RWS Monitoring MWTL waterkwantiteit Waterkwaliteit chemie, biologie en afval Bodemhoogte Projecten Waterkwaliteitsbewaking 2 14 February 2014 Water management

Nadere informatie

Informatieavond uitbreiding KWA stap 1 omgeving Lopikerwaard

Informatieavond uitbreiding KWA stap 1 omgeving Lopikerwaard Verslag DM nummer: 984546 Informatieavond uitbreiding KWA stap 1 omgeving Lopikerwaard Datum: 26-10-2015 Tijd: 20:00 22:00 uur Korte samenvatting van de avond Inleiding van de avond Bert de Groot, hoogheemraad

Nadere informatie

Droogtebericht. Droogtemaatregelen blijven nodig. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW)

Droogtebericht. Droogtemaatregelen blijven nodig. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 30 mei 2011 Nummer 2011-08 Droogtemaatregelen blijven nodig De afgelopen dagen heeft de opgetreden neerslag

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Waterverdelings- en verziltingsvraagstukken in het hoofdwatersysteem in West- en Midden-Nederland Eindrapport

Rijkswaterstaat Waterverdelings- en verziltingsvraagstukken in het hoofdwatersysteem in West- en Midden-Nederland Eindrapport Rijkswaterstaat Waterverdelings- en verziltingsvraagstukken in het hoofdwatersysteem in West- en Midden-Nederland Eindrapport Maart 2013 HydroLogic BV Bureau voor Waterbeheer en ICT Postbus 2177 3800 CD

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

- Notitie van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta, t.b.v. regionale consultatieronde feb-mrt 2013

- Notitie van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta, t.b.v. regionale consultatieronde feb-mrt 2013 Kenmerk:PZWD2013014 Kiezen voor veilig, veerkrachtig en vitaal Strategieën voor veiligheid en zoet water Veilig wonen, een veerkrachtige natuur en een vitale economie. Dat is het ideaal dat provincies,

Nadere informatie

AFLEIDINGEN HYDROMORFOLOGIE RIJKSWATEREN

AFLEIDINGEN HYDROMORFOLOGIE RIJKSWATEREN AFLEIDINGEN HYDROMORFOLOGIE RIJKSWATEREN RIJKSWATERSTAAT DATA ICT DIENST 22 december 2011 075742699:0.5 - Definitief C01012.100103.0100 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Werkwijze

Nadere informatie

Zout, zouter, zoutst. Jules J. Beersma, T. Adri Buishand, Sacha de Goederen en Pieter Jacobs

Zout, zouter, zoutst. Jules J. Beersma, T. Adri Buishand, Sacha de Goederen en Pieter Jacobs KNMI-publicatie; 199-III Zout, zouter, zoutst Statistiek van de externe verzilting in Midden-West Nederland Jules J. Beersma, T. Adri Buishand, Sacha de Goederen en Pieter Jacobs De Bilt, 2005 KNMI-publicatie;

Nadere informatie

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL 15-06-2016 Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd Waterbericht Rijn Statusbericht nummer S1 Kleurcode GEEL Huidige (gemeten) waterstand Lobith 1183 cm +NAP 15-06, 09:30 uur Verwachte waterstand Lobith 1210 cm

Nadere informatie

Lage afvoer Rijn heeft vooral gevolgen voor de scheepvaart

Lage afvoer Rijn heeft vooral gevolgen voor de scheepvaart Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 21 november 2011 Nummer 2011-18 Lage afvoer Rijn heeft vooral gevolgen voor de scheepvaart De afvoer

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu- Tweede Kamer.

Aan de leden van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu- Tweede Kamer. Aan de leden van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu- Tweede Kamer. Geachte leden, Naar aanleiding van onze brief van 6 oktober 2014 betreffende het Deltaprogramma Rijnmond- Drechtsteden,

Nadere informatie

Onderzoek Migratie Snoekbaars

Onderzoek Migratie Snoekbaars Onderzoek Migratie Snoekbaars 1 Inleiding 1.1 Doel en vraagstellingen Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het migratiegedrag van snoekbaars in het Benedenrivierengebied van Rijn en

Nadere informatie

Verbetering van de droogtesituatie, maar de droogte is nog niet voorbij

Verbetering van de droogtesituatie, maar de droogte is nog niet voorbij Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 27 juni 2011 Nummer 2011-12 Verbetering van de droogtesituatie, maar de droogte is nog niet voorbij

Nadere informatie

f(?fti "* 1^ Onderwerp: Doorstroming D6nS Etten-Leur, oktober 2QQSj ;- *-^f^

f(?fti * 1^ Onderwerp: Doorstroming D6nS Etten-Leur, oktober 2QQSj ;- *-^f^ pagina 1 van 1 Raadsgriffie - doorstroming Delta Van: "Familie Borm" Aan: , 5 Datum: 25-10-200819:11 Onderwerp:

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN TUSSEN ARBEIDSINSPECTIE EN POLITIE TE WATER VOOR DE AFHANDELING VAN ARBEIDSONGEVALLEN

WERKAFSPRAKEN TUSSEN ARBEIDSINSPECTIE EN POLITIE TE WATER VOOR DE AFHANDELING VAN ARBEIDSONGEVALLEN Arbeidsinspectie Korps landelijke politiediensten Dienst Waterpolitie Rotterdam-Rijnmond Zeehavenpolitie WERKAFSPRAKEN TUSSEN ARBEIDSINSPECTIE EN POLITIE TE WATER VOOR DE AFHANDELING VAN ARBEIDSONGEVALLEN

Nadere informatie

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL 17-06-2016 Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd Waterbericht Rijn Statusbericht nummer S3 Kleurcode GEEL Huidige (gemeten) waterstand Lobith 1223 cm +NAP 17-06, 06:00 uur Verwachte waterstand Lobith 1230 cm

Nadere informatie

Waterbeheer stabiel, grondwatersituatie grotendeels hersteld.

Waterbeheer stabiel, grondwatersituatie grotendeels hersteld. Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 1 augustus 2011 Nummer 2011-16 Waterbeheer stabiel, grondwatersituatie grotendeels hersteld. Door de

Nadere informatie

Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor Kust en Zee. Bij de samenstelling van de tafels is rekening gehouden met de zomertijd.

Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor Kust en Zee. Bij de samenstelling van de tafels is rekening gehouden met de zomertijd. GETIJDEN 2011 GETIJDEn 2011 Watergetijden Rotterdam en hoek van holland HET Havenbedrijf Rotterdam wenst iedereen een goede vaart in 2011 Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor

Nadere informatie

HydroMeteoBundel. nr e druk, december 2012

HydroMeteoBundel. nr e druk, december 2012 HydroMeteoBundel nr. 4 1 HydroMeteoBundel nr. 4 1 e druk, december 1 Havenbedrijf Rotterdam N.V. Wilhelminakade 99 37 AP Rotterdam Informatie e-mail: frontdeskhydrometeo@portofrotterdam.com Copyright Copyright

Nadere informatie

Gezamenlijke analyse van hoofd- en regionaal watersysteem leidt tot nieuwe inzichten

Gezamenlijke analyse van hoofd- en regionaal watersysteem leidt tot nieuwe inzichten Gezamenlijke analyse van hoofd- en regionaal watersysteem leidt tot nieuwe inzichten Ma#hijs van den Brink (HydroLogic), Maaike Ritzen (Rijkswaterstaat), Maarten Spijker (HydroLogic) In de Randstad is

Nadere informatie

Gevolgen van beperkt getij op het Volker-Zoommeer voor de waterdiepten van daaromliggende jachthavens. Datum 16 november 2010 Status Definitief

Gevolgen van beperkt getij op het Volker-Zoommeer voor de waterdiepten van daaromliggende jachthavens. Datum 16 november 2010 Status Definitief 3 Gevolgen van beperkt getij op het Volker-Zoommeer voor de waterdiepten van daaromliggende jachthavens Datum 16 november 1 Status Definitief Waterdiepte jachthavens Volkerak-Zoommeer 16 november 1 Colofon

Nadere informatie

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL 22-06-2016 Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd Waterbericht Rijn Statusbericht nummer S8 Kleurcode GEEL Huidige (gemeten) waterstand Lobith 1245 cm +NAP 22-06, 06:00 uur Verwachte waterstand Lobith 1240 cm

Nadere informatie

Migratie van salmoniden naar het binnenwater met nadruk op de intrek via de Haringvlietsluizen en de vervolgmigratie op de Maas

Migratie van salmoniden naar het binnenwater met nadruk op de intrek via de Haringvlietsluizen en de vervolgmigratie op de Maas Migratie van salmoniden naar het binnenwater met nadruk op de intrek via de Haringvlietsluizen en de vervolgmigratie op de Maas Tim Vriese (ATKB) In opdracht van : Harriet Bakker (ZN) Inhoudelijk begeleider:

Nadere informatie

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL 21-06-2016 Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd Waterbericht Rijn Statusbericht nummer S7 Kleurcode GEEL Huidige (gemeten) waterstand Lobith 1240 cm +NAP 21-06, 06:00 uur Verwachte waterstand Lobith 1245 cm

Nadere informatie

Voorwoord. Johan van de Gronden Directeur Wereld Natuur Fonds. Auteurs Bureau Stroming Wim Braakhekke Alphons van Winden Gerard Litjens

Voorwoord. Johan van de Gronden Directeur Wereld Natuur Fonds. Auteurs Bureau Stroming Wim Braakhekke Alphons van Winden Gerard Litjens IN SAMENWERKING MET: NL 2012 Water naar de zee Visie op een klimaatbestendige zoetwatervoorziening van laag Nederland 1 2 Voorwoord Ik ben op veel plekken geweest op de wereld waar echte waterschaarste

Nadere informatie

Droogtemonitor. Droogte vraagt aandacht, maar is beheersbaar. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 6 juni 2017 / nummer

Droogtemonitor. Droogte vraagt aandacht, maar is beheersbaar. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 6 juni 2017 / nummer Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor 6 juni 2017 / nummer 2017-4 Droogte vraagt aandacht, maar is beheersbaar In Nederland is het momenteel droog. De verwachte neerslag deze

Nadere informatie

Statencommissie REW 1 februari KRW maatregelen rijkswateren

Statencommissie REW 1 februari KRW maatregelen rijkswateren Statencommissie REW 1 februari 2008 Kaderrichtlijn Water in Scheldestroomgebied KRW maatregelen rijkswateren Loes de Jong RWS Zeeland Projectbureau KRW Schelde Rijkswateren Zeeland Inhoud presentatie:

Nadere informatie

vw Toetspeilen 1 bovenrivierengebied (de Rijntakken en de Maas) Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

vw Toetspeilen 1 bovenrivierengebied (de Rijntakken en de Maas) Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat vw02000044 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat Den Haag, 21 januari 2002 Hierbij deel ik u mede dat ik op 21 december 2001 de hydraulische randvoorwaarden 2001 (HR 2001)

Nadere informatie

Rivierkundige gevolgen van de Nieuwe Lek bij extreme rivierafvoeren

Rivierkundige gevolgen van de Nieuwe Lek bij extreme rivierafvoeren Rivierkundige gevolgen van de Nieuwe Lek bij extreme rivierafvoeren Tom Smits, 6151930 Juni, 2010 Voorwoord Dit onderzoeksrapport is geschreven als Additional thesis en bevat de bevindingen van de studie

Nadere informatie

Het Betuwepand en het stoftransport in Lek en Amsterdam-Rijnkanaal bij lage Rijnafvoeren

Het Betuwepand en het stoftransport in Lek en Amsterdam-Rijnkanaal bij lage Rijnafvoeren Het Betuwepand en het stoftransport in Lek en Amsterdam-Rijnkanaal bij lage Rijnafvoeren Albert van Mazijk 1, Theo Olsthoorn 2, Steven van Duijvenbode 3 Aanleiding tot Haalbaarheidsstudie aanpassing Rijnalarmmodel

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 22 juli 2013 Nummer

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 22 juli 2013 Nummer Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 22 juli 2013 Nummer 2013-4 Wateraanvoer en watervoorziening zijn op peil, watertemperatuur loopt op

Nadere informatie

dagelijkse besturen van de provincies, waterschappen en gemeenten in de Zuidwestelijke Delta en leden van de Adviesgroep

dagelijkse besturen van de provincies, waterschappen en gemeenten in de Zuidwestelijke Delta en leden van de Adviesgroep 4 Zuidwestelijke Delta Aan: Onderwerp: dagelijkse besturen van de provincies, waterschappen en gemeenten in de Zuidwestelijke Delta en leden van de Adviesgroep Bestuurlijke consultatie Voorkeursstrategie

Nadere informatie

Notanummer en Waterbeweging. Januari Directie Watexhuishouding. District Zuidwest

Notanummer en Waterbeweging. Januari Directie Watexhuishouding. District Zuidwest NVLOED VAN DE AFSLUTNG VANHETSPU OPSTORMVLOED- STANDEN N HET NOORDELJK DELTABEXKEN WUZd Notanummer 31.013.02 Directie Watexhuishouding en Waterbeweging District Zuidwest Januari 1978 NHOUDSOPGAVE Lijst

Nadere informatie

Case 2: Afvoerverdeling Rijntakken. Februari Afstudeeronderzoek: Potentie Meet-en Regeltechniek op grote watersystemen in Nederland. J.M.

Case 2: Afvoerverdeling Rijntakken. Februari Afstudeeronderzoek: Potentie Meet-en Regeltechniek op grote watersystemen in Nederland. J.M. Afstudeeronderzoek: Potentie Meet-en Regeltechniek op grote watersystemen in Nederland Case 2: Afvoerverdeling Rijntakken Februari 2007 J.M. Lemans Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Afdeling

Nadere informatie

WaterStand Zuid-Holland

WaterStand Zuid-Holland 3 WaterStand Zuid-Holland Actualisatie op basis van meetgegevens 2007 Datum 4 februari 2009 Status WaterStand Zuid-Holland Actualisatie op basis van meetgegevens 2007 Datum 4 februari 2009 Status Definitief

Nadere informatie

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL 06-06-2016 Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd Waterbericht Rijn Statusbericht nummer S6 Kleurcode GEEL Huidige (gemeten) waterstand Lobith 1233 cm +NAP 06-06, 07:00 uur Verwachte waterstand Lobith 1230 cm

Nadere informatie

Pilot Waterverdeling NHI Viewer. case Betuwepand Amsterdam-Rijnkanaal

Pilot Waterverdeling NHI Viewer. case Betuwepand Amsterdam-Rijnkanaal Pilot Waterverdeling NHI Viewer case Betuwepand Amsterdam-Rijnkanaal Pilot Waterverdeling NHI Viewer case Betuwepand Amsterdam-Rijnkanaal J. de Koning G.F. Prinsen J. van Vossen 1204886-000 Deltares,

Nadere informatie

Beschrijving huidige situatie Haringvliet. foto: Henri Cormont / inzicht-foto

Beschrijving huidige situatie Haringvliet. foto: Henri Cormont / inzicht-foto Beschrijving huidige situatie Haringvliet foto: Henri Cormont / inzicht-foto Beschrijving huidige situatie Haringvliet Achtergrondrapportage voor onderzoek naar alternatief voor het Kierbesluit Datum 12

Nadere informatie

Rivieren 2 vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Rivieren 2 vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 October 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/82663 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Droogtemonitor bijlage

Droogtemonitor bijlage Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor bijlage 30 juni 2015 Nummer 2015-5 Bijlage: Nadere informatie voor waterprofessionals Maandverwachting

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (dijkring 14) Auteurs: Nadine Slootjes Tessa

Nadere informatie

Effecten van klimaatscenario s 2014 op de zoetwatervoorziening van Nederland Resultaten NWM basisprognoseberekeningen in 2016

Effecten van klimaatscenario s 2014 op de zoetwatervoorziening van Nederland Resultaten NWM basisprognoseberekeningen in 2016 Effecten van klimaatscenario s 2014 op de zoetwatervoorziening van Nederland Resultaten NWM basisprognoseberekeningen in 2016 Judith ter Maat, Joachim Hunink, Marjolein Mens, Edwin Snippen Kennisdag Zoetwater

Nadere informatie

Lauwersmeer Derde Weg Scenario

Lauwersmeer Derde Weg Scenario Scenario Haalbaarheidsanalyse Schiehaven 13G 3024 EC Rotterdam Postbus 91 3000 AB Rotterdam Nederland T +31-10 - 467 13 61 F +31-10 - 467 45 59 E info@svasek.com I www.svasek.com Document titel Scenario

Nadere informatie

De grondwaterstanden liggen op of boven de gemiddelde niveaus voor deze periode.

De grondwaterstanden liggen op of boven de gemiddelde niveaus voor deze periode. Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 11 juni 2012 Nummer 2012-5 Voorjaar eindigt natter dan normaal Na een vrij droge periode eind mei is

Nadere informatie

Betrekkingslijnen Rijn

Betrekkingslijnen Rijn Intermediair in waterbeheer Betrekkingslijnen Rijn Versie 2010 14-7-2010 Opdrachtgever: Referentie: Rijkswaterstaat Oost-Nederland P100429Ra Pagina 1 Betrekkingslijnen Rijn Versie 2010 P100429Ra Intermediair

Nadere informatie

Het voorjaar is droog begonnen, maar er is voldoende wateraanvoer via de rivieren

Het voorjaar is droog begonnen, maar er is voldoende wateraanvoer via de rivieren Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 2 april 2012 Nummer 2012-2 Het voorjaar is droog begonnen, maar er is voldoende wateraanvoer via de

Nadere informatie

MER VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEK ACHTERGRONDSTUDIE MORFOLOGIE

MER VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEK ACHTERGRONDSTUDIE MORFOLOGIE MER VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEK ACHTERGRONDSTUDIE MORFOLOGIE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM NV 4 december 2015 078678890:A.1 - Definitief C03041.002054.0100 Inhoud 1 Inleiding... 7 1.1 Kader... 7 1.2

Nadere informatie

Door de gevallen neerslag in de afgelopen week is de droogtesituatie aanmerkelijk verbeterd.

Door de gevallen neerslag in de afgelopen week is de droogtesituatie aanmerkelijk verbeterd. Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 18 juli 2011 Nummer 2011-15 Droogteproblemen voorlopig voorbij Door de gevallen neerslag in de afgelopen

Nadere informatie

Synthesedocument Rijn-Maasdelta

Synthesedocument Rijn-Maasdelta Deltaprogramma Rijn-Maasdelta Synthesedocument Rijn-Maasdelta Achtergronddocument B4 Synthesedocument Deltabeslissing Rijn-Maasdelta Achtergronddocument bij Deltaprogramma 2015 Datum September 2014 Status

Nadere informatie

Operationele verwachtingen voor de Rijn- en Maas Monding met FEWS RMM

Operationele verwachtingen voor de Rijn- en Maas Monding met FEWS RMM Operationele verwachtingen voor de Rijn- en Maas Monding met FEWS RMM Chris Slegt (HMCN) en Daniel Twigt (Deltares) Nederlandse FEWS gebruikersdagen, Delft, 16 juni 2011 1 VMGR Sobek HMCN maakt met de

Nadere informatie

Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas Fase 1: Voorstudie naar de effecten op de zoutindringing

Herstel van de trapjeslijn in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas Fase 1: Voorstudie naar de effecten op de zoutindringing Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas Fase 1: Voorstudie naar de effecten op de zoutindringing C. Kuijper, T. v.d. Kaaij Deltares, 29 Titel Herstel van de "trapjeslijn" in

Nadere informatie

Provinciale Staten Zuid-Holland Commissie Verkeer en Milieu , Zeist

Provinciale Staten Zuid-Holland Commissie Verkeer en Milieu , Zeist Wereld Natuur Fonds Driebergseweg 10 Postbus 7 3700 AA Zeist Tel: +31 30 693 7333 Fax: +31 30 691 2064 info@wnf.nl www.wnf.nl Provinciale Staten Zuid-Holland Commissie Verkeer en Milieu 10-01-2017, Zeist

Nadere informatie

Overstromingen en wateroverlast

Overstromingen en wateroverlast Atlasparagraaf Overstromingen en wateroverlast 1/6 In deze atlasparagraaf herhaal je de stof van Overstromingen en wateroverlast. Je gaat extra oefenen met het waarderen van verschijnselen (vraag 4 en

Nadere informatie

Zeeland wordt wakker! Luctor et Emergo wwww.adviesgroepbormenhuijgens.nl

Zeeland wordt wakker! Luctor et Emergo wwww.adviesgroepbormenhuijgens.nl Zeeland wordt wakker! Luctor et Emergo wwww.adviesgroepbormenhuijgens.nl De Deltawerken zijn nog altijd niet compleet. Hoe veilig de Zuidwestelijke Delta met het Deltaplan ook moest worden, de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie